Page 1 - Lindua 4/2008
P. 1

Multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava
              Lendva Község multikulturális tudományos-társadalomtudományi-irodalmi és képzőművészeti folyóirata


                             2. LETNIK • ÉVFOLYAM: 4/2008
         Mira UNGER
         ČAŠA SOŽITJA
        5.
         Intervju z igralcem Rajkom Stuparjem
                               CZIMMERMANN TOPLAK János
 2. LETNIK • ÉVFOLYAM: 4/2008
                               A „SzKíTA KIRáLySíROK –
                            49.

                               Az ARAny gRIff Jegyében”       Franci JUsT
       SLOvSTvenA zgOdbA
     56.

       pReKMuRSKIh pROTeSTAnTOv          IZ VSEBINE • A TARTALOMBÓL         Osebnosti • Személyiségek                     Oko • Kitekintő


         Strokovna besedila, študije • Szakmai szövegek, tanulmányok    Likovna umetnost • Képzőművészet


         Tako pišemo • Így írunk mi
 Primož Trubar, 2008 · delo kiparja ferenca Királya
 (fotografija: Rajko Stupar)
   1   2   3   4   5   6