Page 6 - Lindua 11-12/2011
P. 6

Olga Paušič      ranjena tišina                           116
          Ilenija        Živi, sanjaj, ljubi                         121

          Zágorec-Csuka Judit  az energiamegmaradás törvénye szerint                125


          Popotovanja, potopisi • Utazások, útleírások


          Janez Bošnak      tunizija                              127

          Olga Paušič      junan (kitajska)                          133


          Šport • Sport


          Franc Horvat Meštrovič Začetki kegljanja v lendavi                    143

          Franc Bobovec     Zdravnik, »zastrupljen« s športom                  145
          Mira Unger       Franc Bobovec – Bobi                        148      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11