COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS



Seznam novosti marec 2013


1.
        VRELCI zdravja : časopis za goste Krkinih zdravilišč. - Let. 1, št. 1 (1993)-        . - Novo mesto : Krka zdravilišča, 1993-. - 44 cm

Dvomesečnik

070.489(497.4 Novo mesto)
615.838:070.489(497.4 Novo mesto)
LE či 05 VRELCI zdravja
Let. 21 2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 71558144


0 SPLOSNO


2.
        BTC vodnik . - Ljubljana (Šmartinska 152) : BTC, 1993-. - 30 cm

Občasno

070.485(497.4 Ljubljana)(036)
LE či 05 BTC vodnik
Let. 22 2013 št. 3#
COBISS.SI-ID 37994240

3.
BURLINGHAM, Abigail
        Paco se zaljubi / [avtor Abi Burlingham ; ilustratorka Sarah Warburton ; prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - 1. izd. - Hoče : Skrivnost, 2013. - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Grub in love. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-86-5
a) Psi - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
GA ml C BURLINGHAM Abigail Paco se zaljubi LE ml C BURLINGHAM Abigail Paco se zaljubi
COBISS.SI-ID 264927232

4.
ELLIOTT, Rebecca
        Mala Zoja / Rebecca Elliott ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Zoo girl. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-035-7

087.5
LE ml C ELLIOTT Rebecca Mala Zoja
COBISS.SI-ID 263196928

5.
GAUGHAN, Richard
        Naključni geniji : [največja svetovna naključna odkritja] / Richard Gaughan ; [prevod Andrej Tomše]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Accidental genius. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Leto izida v CIP-u: 2012. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 248-251. - Kazalo

ISBN 978-961-251-342-9
a) Znanstvena odkritja - Zgodovina b) Iznajdbe - Zgodovina c) naravoslovje d) tehnika e) izumitelji f) zgodovinski pregledi

001.894(100)(091)
LE od 0 GAUGHAN Richard Naključni geniji
COBISS.SI-ID 263155968

6.
HART-Davis, Adam
        Knjiga o času : skrivnosti časa, kako deluje in kako ga merimo / Adam Hart-Davis ; [prevajalec Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The book of time. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-341-2
a) Čas b) merjenje c) štetje

006.92
LE od 0 HART-Davis Adam Knjiga o času
COBISS.SI-ID 262924544

7.
KILENCEDIK
        9. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai / szerkesztette Szappanyos Melinda. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem : Grastyán Endre Szakkollégium, 2011. - 570 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötet, ISSN 1587-6721)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-642-387-2
a) znanost b) interdisciplinarnost c) zanstveniki

001.891
COBISS.SI-ID 12590236

8.
MCDONNELL, Patrick
        Jaz --- Jana / [Patrick McDonnell ; otroške risbe Jane Goodall ; prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Inkunabula). - [40] str. : ilustr. ; 22 x 25 cm

Prevod dela: Me --- Jane. - Avtor naveden v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-278-036-4
a) Goodall, Jane (1934-) - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
087.5
LE ml C MCDONNELL Patrick Jaz --- Jana
COBISS.SI-ID 263561472

9.
        ONA plus. - Let. 1, št. 1(marec 2011-) . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2011-

Četrtletnik
ISSN 2232-285X = Ona plus

050

Let. 3 2013 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 254921984

10.
        POGLED : oglasna priloga za starše. - Maj 2007-        . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga Založba, 2007-. - 25 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Brezplačna priloga revije Ciciban in Cicido. - Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

050-053.2(497.4)
37.018

2012/2013 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 65897985

11.
TIZEDIK
        10. országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai / szerkesztette Szamonek Vera. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem : Grastyán Endre Szakkollégium, 2012. - 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötet, ISSN 1587-6721)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-642-470-1

001.891
COBISS.SI-ID 12590492

12.
TRUNK Širca, Nada
        Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja / Nada Trunk Širca, Valentina Jošt, Vesna Skrbinjek. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2012. - VII, 48 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ)

500 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija: str.46-47. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6813-12-9
a) Strokovni sestavki - Metodologija - Učbeniki za visoke šole b) Znanstveni sestavki - Metodologija - Učbeniki za visoke šole

001.818(075.8)
LE od 0 TRUNK Širca N. Pisna dela v
COBISS.SI-ID 263237888

13.
        WORKBURGER : custom made product with a flawless defect / [Bruno Borges ... [et al.] ; illustrations Miguel Carneiro ; introduction Bojan Albahari ; translations artists & Ajda Čakardić, Julija Potrč]. - 1st printing. - Ljubljana : Forum, 2012. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stripburger ; no. 59-60. Special edition of Stripburger)

ISBN 978-961-6553-57-5

084.11
LE od 74/76 WORKBURGER
COBISS.SI-ID 264868096

14.
        ZMAJČEK : z igro do znanja. - 1994, št. 1 (okt.)-        . - Domžale (Simona Jenka 12) : Hieroglif, 1994-. - Ilustr. ; 20 cm

Mesečnik
ISSN 1318-7449 = Zmajček (Domžale)

050-053.4
LE či 05 ZMAJČEK
Let. 19 2012/2013 št. 1-8#
COBISS.SI-ID 55140352


1 FILOZOFIJA


15.
DYER, Wayne W.
        Vse, kar želite svojemu otroku / Wayne W. Dyer ; [prevod Aleksandra Rekar]. - 1. izd., 1. natis. - Kranj : Ganeš, 2013. - 398 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: What do you really want for your children?. - 1.300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-200-064-6
a) Otroci - Osebnostni razvoj - Priročniki b) samospoznavanje c) odraščanje d) medosebni odnosi e) psihološki nasveti

159.923.2-053.2(035)
LE od 159.9 DYER Wayne W. Vse, kar
COBISS.SI-ID 263760384

16.
        ILUZIJA ločenosti : ekološka etika medsebojne soodvisnosti / zbrala in uredila Nadja Furlan Štante in Lenart Škof. - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - O avtoricah in avtorjih: str. 235-237. - Recenzentki: Anja Zalta in Marjana Harcet. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-41-3 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Bioetika - Zborniki b) okoljska filozofija

17.023.33(082)
LE od 1 ILUZIJA ločenosti
COBISS.SI-ID 263605760

17.
KIERKEGAARD, Søren
        Z vidika mojega pisateljstva / Søren Kierkegaard ; [prevod, spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012 (Prešov : Vydatelʼstvo Michala Vaška). - 224 str. ; 21 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 58)

Prevod dela: Synpunktet for min forfatter-virksomhed. - 500 izv. - Ljubezen kot logika preobilja pri Kierkegaardu / Primož Repar: str. 171-206. - O avtorju: str. 223-224. - Bibliografija: str. 217-221

ISBN 978-961-6894-07-4
a) Kierkegaard, Søren (1813-1855) b) danska književnost c) literarne študije d) eksistencializem

821.113.4.09Kierkegaard S.
1Kierkegaard S.
LE od 1 KIERKEGAARD Soren Z vidika mojega
COBISS.SI-ID 264704256

18.
MAZZINI, Miha
        Rojeni za zgodbe / Miha Mazzini. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2012 (Ljubljana : Demat). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6693-96-7 (broš.)
ISBN 978-961-6693-97-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6693-98-1 (ePub)
a) Pisatelji - Ustvarjalni navdih b) nevroznanost

82:929
159.954
LE od 159.9 MAZZINI Miha Rojeni za zgodbe
COBISS.SI-ID 264513280


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


19.
ADAMIČ, Louis
        Resnica o Los Angelesu / Louis Adamic ; iz angleščine prevedel Aleš Debeljak ; [spremni besedili Alenka Pirman in Marko Peljhan]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Projekt Atol : Littera Picta : Združenje Slovenska izseljenska matica, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 82 str. ; 17 cm. - (Zbirka Re-lax)

Prevod dela: The truth about Los Angeles. - 550 izv. - Predgovor / Alenka Pirman: str. 7-8. - Re-lax / Marko Peljhan: str. 11-13

ISBN 978-961-92449-3-7 (Zavod Projekt Atol)
a) Religije - Los Angeles b) verski običaji c) zdravilci d) krščanstvo e) vrednote f) družbene razmere g) vsakdanje življenje

2(739.462.5)
308(739.462.5)
LE od 2 ADAMIČ Louis Resnica o Los
COBISS.SI-ID 264384512

20.
ANŽUR, Matjaž
        Zgodovina slovenske mitologije / Matjaž Anžur ; [slikovno gradivo različni avtorji]. - Ljubljana : samozal. Valuk, 2012 (Praha : PB Press). - 222 str., [24] str. pril. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 220-222

ISBN 978-961-93416-0-5
a) Mitologija b) Slovenska mitologija c) Slovenci d) slovensko ljudsko izročilo e) indoevropski miti f) slovanska mitologija

2-264
2-169
257.7(497.4)
398.4(497.4)
LE od 2 ANŽUR Matjaž Zgodovina slovenske
COBISS.SI-ID 264285952

21.
KAPELLARI, Egon
        Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti / Egon Kapellari ; [prevedla Zmaga Kumer in Anton Štrukelj ; uvod Kurt Koch ; spremna beseda Hans Urs von Balthasar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Družina, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 167 str., [16] f. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag

ISBN 978-961-278-026-5 (Mohorjeva družba)
ISBN 978-961-222-922-1 (Družina)
a) Kapellari, Egon (1936-) - Bibliografije b) Liturgija - Simbolika c) Krščanstvo - Simboli d) krščanski simboli e) bogoslužni predmeti

27-528-526.6
27-526.6
012Kapellari E.=163.6
LE od 2 KAPELLARI Egon Sveta znamenja
COBISS.SI-ID 262792960

22.
OSREDKAR, Mari Jože
        Pojem odrešenja in nauki o odrešenju v svetovnih religijah / Mari Jože Osredkar, Marjana Harcet. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta, 2012 (Medvode : Pleško). - 96 str. ; 24 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 35)

400 izv. - Recenzenta Drago Karl Ocvirk, Avguštin Lah. - Bibliografija: str. 92-94

ISBN 978-961-6873-14-7 (Brat Frančišek)
a) Soteriologija b) Religije - Odrešenje

27-31-185.53
2-185.53
LE od 2 OSREDKAR M. J. Pojem odrešenja
COBISS.SI-ID 264801280


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


23.
        IBEROAMERICANA Quinqueecclesiensis. - 1. (2003)-        . - Pécs : PTE Lat.-Am. Közp., 2003-. - 21 cm

Letno
ISSN 1785-7716 = Iberoamericana Quinqueecclesiensis

316.7(8=6)
COBISS.SI-ID 826579

24.
        IDENTITETA, etničnost, nacionalnost / uredila Andrej Naterer in Andrej Fištravec. - Maribor : Subkulturni azil, 2012 (Postojna : Čukgraf). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier ; 059) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izd. ; št. 11)

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6620-26-0
a) Subkultura - Zborniki b) Sociologija kulture - Zborniki

316.7(082)
316.723(082)
LE od 30/31 IDENTITETA,
COBISS.SI-ID 264334848

25.
        STRATEGIJA razvoja romske skupnosti v Pomurju do leta 2020 : pregled stanja, vizija razvoja, programi in projekti za razvoj romske skupnosti v Pomurju / [urednik Romeo Varga, sourednik Samuel Friškič]. - Murska Sobota : Regionalna razvojna agencija Mura, 2013 (Murska Sobota : Dado tisk). - 116 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-93442-0-0
a) Romi - Družbeni položaj - Prekmurje b) Prekmurje - Družbene razmere c) Prekmurje - Družbeni razvoj

308(497.411=214.58)
323.15(497.411=214.58)
ČR od 30/31 STRATEGIJA razvoj HO od 30/31 STRATEGIJA razvoja LE do 30/31 STRATEGIJA razvoja LE od 30/31 STRATEGIJA razvoja OD od 30/31 STRATEGIJA razvoja TU od 30/31 STRATEGIJA razvoja
COBISS.SI-ID 265092352


32 POLITIKA


26.
BREZOVŠEK, Marjan
        Politični sistem Republike Slovenije / Marjan Brezovšek, Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 364 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 343-364

ISBN 978-961-235-618-7
a) Politični sistemi - Slovenija

321.728(497.4)
342(497.4)
LE od 32/33 BREZOVŠEK Marjan Politični sistem
COBISS.SI-ID 264545792

27.
        FINANCE : prvi slovenski poslovni dnevnik. - 1992, št. 1 (20. maj)-        . - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1992-. - 43 cm

Način dostopa (URL): http://www.finance-on.net. - Dnevnik. - Ogledna št. izšla 8. maja 1992. - Od št. 20 (15.2.2001) je dnevnik. - Prejšnji podnaslov: časnik za poslovno odločanje
ISSN 1318-1548 = Finance (Ljubljana)

070.48:336
LE či 32/33 FINANCE
2013 št. 1-63#
COBISS.SI-ID 30805505

28.
        MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)-        . - Trst (Ulica Donizetti 3) : Mladika, 1957-. - 29 cm

Desetkrat letno. - Ima suplement ali prilogo: Rast = ISSN 2039-9316. - Ima suplement ali prilogo: Draga = ISSN 2039-9324
ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)

323.15:821.163.6(450=163.6)
LE či 32/33 MLADIKA
2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 28732673

29.
PODGORNIK, Ana
        Kulturna diplomacija slovanskih držav v Evropski uniji / Ana Podgornik, Boštjan Udovič in [predgovor] Iztok Simoniti. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 238 str. : ilustr., tabele ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

Dostopno tudi na: http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. - Predgovor : Evropska unija, Slovenci in Slovani / Iztok Simoniti: str. 13-28. - Bibliografija: str. 205-233. - Kazalo

ISBN 978-961-235-613-2
ISBN 978-961-235-614-9 (ePUB)
a) Evropska unija - Kulturni stiki b) Diplomacija - Slovanske države c) zunanja politika d) mednarodni odnosi e) kulturna politika f) kulturna diplomacija

327(4)
061.1EU:327
341.7(4=16)
LE od 32/33 PODGORNIK Ana Kulturna
COBISS.SI-ID 263958528

30.
PODMENIK, Slavko
        Dobra volja in (ne)moč civilnih gibanj, ki želijo spremeniti kapitalizem / Slavko Podmenik. - Mengeš : Ciceron, 2013 ([Ljubljana] : NTD d.o.o.). - 194 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-961-6627-39-9
ISBN 978-961-6627-40-5 (ePub)
ISBN 978-961-6627-41-2 (mobi)
ISBN 978-961-6627-42-9 (pdf)
a) civilna gibanja b) kapitalizem c) revolucija

321.011.5
316.42
LE od 32/33 PODMENIK Slavko Dobra volja in
COBISS.SI-ID 265566208

31.
        POLOŽAJ hrvaške, slovenske in srbske manjšine na Madžarskem / [organizator] Medakademijski odbor za proučevanje narodnih manjšin in narodnosti = [organized by] Inter-Academy Committee for Ethnic Minorities ; [urednika Čedomir Popov, Anton Vratuša]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 325 str. : ilustr. ; 24 cm + errata. - (Narodne manjšine ; 2)

Prispevki v slov. ali srb.-hrv. - Lat. in cir. - 800 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. in madž. pri vseh prispevkih

ISBN 86-7131-052-3
a) Slovenci - Družbeni položaj - Madžarska - Zborniki b) Hrvati - Družbeni položaj - Madžarska - Zborniki c) Srbi - Družbeni položaj - Madžarska - Zborniki d) Madžarska - Narodne manjšine - Zborniki e) manjšine f) minorities g) social status h) Yugoslavs i) Hungary

323.15(439=163.4/.6)(082)
LE do 32/33 POLOŽAJ Hrvaške,
COBISS.SI-ID 29163520


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


32.
        MANAGER + : moč ideje. - 1994, maj-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : GV revije, 1994-. - 28 cm

ISSN 1318-3559 = Manager +

330.3(497.4)

2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 41041920

33.
ZALETEL, Aleš, 1977-
        Kako uspešno iskati zaposlitev : vaš nujen pripomoček za učinkovito iskanje dela / Aleš Zaletel, Gorazd Prah. - Ljubljana : Moje delo, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Kariera)

Dod. k nasl. na ov.: Vaš nujen pripomoček za učinkovito iskanje sanjskega dela!

ISBN 978-961-91775-3-2
a) Zaposlovanje - Priročniki b) zaposlitev c) iskanje zaposlitve d) življenjepis e) zaposlitveni razgovor f) intervju

331.5(035)
LE od 32/33 ZALETEL Aleš Kako uspešno
COBISS.SI-ID 263552256


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


34.
TOPOLOVEC, Rajko
        Ormoški Petriček / Rajko Topolovec. - Ptuj : [samozal.] R. Topolovec, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-276-553-8
a) koncentracijska taborišča - otroci - Strnišče - Ormož b) Taborišča - Strnišče - 1945 c) Taborišča - Ormož - 1945 d) Vojne žrtve - Ormož - 1945 e) Otroci - Ormož - 1945

355.1-058.862-055.2(497.4Ormož)"1945"(086.82)
940.547.2(497.4)"1945"(086.82)
GA od 355/359 TOPOLOVEC Rajko Ormoški Petriček LE od 355/359 TOPOLOVEC Rajko Ormoški Petriček
COBISS.SI-ID 71409409


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


35.
FLAKER, Vito
        Direktno socialno delo / Vito Flaker@Boj za. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 372 str. : tabela ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Bibliografija: str. 355-367

ISBN 978-961-257-047-7
a) Socialno delo - Družbeni vidik

364
LE od 36 FLAKER Vito Direktno socialno
COBISS.SI-ID 264932608


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


36.
BAN, Tatjana
        Otrok ustvarja voščilnice / [avtorica, ilustracija Tatjana Ban ; fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-93445-3-8
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Voščilnice - Izdelava - Knjige za otroke

745.54:379.826(02.053.2)
LE ml 71/76 BAN Tatjana Otrok ustvarja
COBISS.SI-ID 265202432

37.
VÁMOSI, Tamás
        Képzés, tudás, munka : a magyar szak- és felnőttképzési rendszer szerepe és funkciója a társadalmi-gazdasági térben a 21. század elején / Vámosi Tamás. - Budapest : ÚMK, 2011. - 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 252-254. - Kazalo

ISBN 978-963-287-044-1
a) izobraževanje b) znanje c) delo

37.014
COBISS.SI-ID 12588956

38.
ŽERDIN, Tereza
        Nesrečko! : zgodbe za otroke, ki ne marajo brati / Tereza Žerdin ; ilustracije Irena Gubanc. - Ljubljana : T. Žerdin : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2012 ([Sežana] : [Graphtech]). - 93 str. : ilustr. ; 20 x 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93422-0-6 (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše)
a) Otroci - Govorne motnje b) Otroci - Motnje pisanja c) Otroci - Bralne težave d) Logopedija e) učne težave f) razvojne motnje g) diagnostika h) opismenjevanje i) vaje j) specialna pedagogika

003-028.31:376
028:376
DL ml C ŽERDIN Tereza Nesrečko! LE ml C ŽERDIN Tereza Nesrečko!
COBISS.SI-ID 264370176


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


39.
        PRIPOVEDOVALSKI Variete v Kavarni Union. Deset zgodb [Zvočni posnetek]. - [Ljubljana] : Pripovedovalski Variete, p, cop. 2012. - 2 CD-ja : stereo ; 12 cm

V spremni knjižici je zapis o pripovedovanih delih, navedeni so tudi podatki o izvajalcih. - Posneto v živo 26. oktobra 2012 v Kavarni Grand hotela Union. - Koncept in izbor pripovedovalcev Ana Duša in Špela Frlic

Vsebina:
CD 1: Pes, ki je znal govoriti : prekmurska / Godec in godec. Kako je nastalo Cerkniško jezero in Hudič žene polhe past : notranjski / Ljoba Jenče. Botra veja : rezijanska / Anja Štefan. Kako so nastale gosli : romska / Srečko Meh. Brat in ljubi : slovenska / Ana Duša
CD 2: Kralj Arthur in čarovnica : angleška / Špela Frlic. Čudna služba : slovenska / Boštjan Napotnik. Ne! : ruska / Rok Kušlan. Starka in smrt : češka / Katja Preša. Podkovana žaba : slovenska / Vroča župa

CD PV 001 Pripovedovalski Variete
a) Ljudske pravljice - CD-plošče b) ljudsko slovstvo c) pripovedovalski variete

398.2(100)(086.76)
LE cd 39 DESET zgodb
COBISS.SI-ID 1101727582

40.
STANONIK, Marija
        Folkloristični portreti iz treh stoletij : od baroka do moderne / Marija Stanonik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 424 str. : portreti ; 24 cm

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-254-406-5
a) Folkloristi - Slovenija b) Folkloristika - Zgodovina - Slovenija c) Etnologija - Slovenska etnologija - Zgodovina etnologije - Etnologi d) ethnology e) Slovene ethnology f) history of ethnology g) folkloristics

398:929(497.4)
398(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 264367616

41.
        TRENDI. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2009)-        . - Ljubljana (Dalmatinova 2) : Finance, 2009-. - 30 cm

Polletnik. - Suplement ali priloga k: Finance (Tiskana izd.) = ISSN 1318-1548
ISSN 1844-7422 = Trendi

391
LE či 39 TRENDI
Let. 5 2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 247573760

42.
        ZA pravljice odklenjene ključavnice / [avtorji besedil Lilijana Burcar ... [et al.] ; uredili Maja Logar ... [et al.] ; ilustracije Ančka Gošnik Godec, Zvonko Čoh, Igor Cvetko]. - V Mariboru : Mariborska knjižnica, 2012 ([Maribor] : Dravski tisk). - 214 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-91416-4-9
a) Pravljice - Študije - Zborniki b) Slovenske ljudske pravljice - Študije - Zborniki c) Pravljičarji - Spomini d) knjižnice e) ilustratorji

398.2(497.4)(082)
821.09-34(082)
821.163.6-94
LE od 82.0 ZA pravljice
COBISS.SI-ID 261375744


502/504 EKOLOGIJA


43.
        EKO velikan . - Jezero 55 : Morfem, 2010-

Mesečnik
ISSN 1855-8186 = Eko velikan

574
LE či 57 EKO velikan
Let. 4 2013 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 249096448

44.
        ZRAK v Sloveniji / [besedila Jože Volfand ...[et al.] ; urednik Darja Majkovič in Jože Volfand ; prevod avtorji in Darja Majkovič ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - Celje : Fit media, 2012 ([Bevke] : Biograf tiskarna). - 232 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija ob koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-6283-49-6
a) Zrak - Kakovost - Slovenija - Zborniki b) onesnaženost zraka c) nadzor kakovosti d) kakovost zraka e) amoniak f) toplogredni plini g) emisije iz industrije h) kurilne naprave i) obnovljivi viri

502.3(497.4)(082)
502.175(082)
LE od 502/504 ZRAK v Sloveniji
COBISS.SI-ID 263892992


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


45.
ATAI, Savina
        Skrbnik za prsi [Video posnetek] : zdravje, čvrstost, čustvene blokade : trening, ki vam bo spremenil svet / Savina Atai ; [avtorska glasba Matej Kovše]. - Golnik : Faceforce, 2012. - 1 DVD (41 min., 2 sek.) ; 12 cm + 1 knjiga

1.500 izv. - Vsebuje: Skrbnik za prsi

ISBN 978-961-93431-0-4

613.99(035)
DL dvd 613 ATAI Savina Skrbnik za prsi DL od 613 ATAI Savina Skrbnik za prsi LE dvd 613 ATAI Savina Skrbnik za prsi LE od 613 ATAI Savina Skrbnik za prsi
COBISS.SI-ID 264719360

46.
        MEDICINA in ljudje : posebna izdaja časopisa Medicina danes . - Ljubljana (Dalmatinova 2) : Časnik Finance, 2011-. - 42 cm

Dvomesečnik. - Čelni nasl. - Suplement ali priloga k: Medicina danes = ISSN 1855-5853
ISSN 2232-5476 = Medicina in ljudje

61

2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 260311808


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


47.
FLAŠKER, Jože
        Gonila s polžnimi pari / Jože Flašker, Zoran Ren, Branko Tašner ; [prevod Nataša Belšak, Sabina Mulej]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - XIV, 278 str. : ilustr. ; 25 cm

Na ov. tudi nasl. v angl. in nem.: Gear units with worm gear pair = Getriebe mit Schneckenradsätzen. - Besedilo v slov., nasl. poglavij, slik, tabel in grafikonov tudi v angl. in nem. - 300 izv. - Bibliografija: str. 263-266

ISBN 978-961-6661-43-0
a) Strojni elementi b) Polžna gonila c) strojni elementi d) gonila e) polžna gonila f) polžasta gonila

621.83
LE od 62 FLAŠKER Jože Gonila s polžnimi
COBISS.SI-ID 264504832


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


48.
MCGREEVY, Paul, 1964-
        Psi : izvor in značilnosti več kot 160 pasem z vsega sveta / Paul McGreevy, Elizabeth Ginis ; [prevod Boštjan Vidic]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 26 x 32 cm

Prevod dela: Dogs. - V CIP-u leto izida 2012. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-350-4
a) Psi - Pasme - Priročniki b) albumi

636.7.082(035)
LE od 636 MCGREEVY Paul Psi
COBISS.SI-ID 263178496


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


49.
GOLJAT, Andrej
        Slastno pecivo / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Brezovica pri Ljubljani : Simpro). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-203-410-8
a) Kuharski recepti - Pecivo b) sladice

641.85(083.12)
LE od 64 GOLJAT Andrej Slastno pecivo
COBISS.SI-ID 265173248

50.
KNIGHT, Lorna
        Šivanje : 250 nasvetov in tehnik za vse, ki radi šivajo / Lorna Knight ; [prevod Katja Benevol Gabrijelčič]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Compendium of sewing techniques. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-359-7
a) Šivanje - Priročniki

646.21(035)
LE od 64 KNIGHT Lorna Šivanje
COBISS.SI-ID 263664384

51.
LOVŠIN, Darja
        Diabetična mala kosila, prigrizki in sladice / Darja Lovšin ; [izračuni prehranskih vrednosti Nika Gustinčič Klun ; fotografije DK ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Diabetes, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 199 istr. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Diabetes)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-92538-3-0
a) Diabetiki - Prehrana b) Kuharski recepti - Dietna prehrana

641.56:616.379-008.64(083.12)
LE od 64 LOVŠIN Darja Diabetična mala
COBISS.SI-ID 265657600

52.
SKANSI, Damira
        Diši po Mediteranu / Damira Skansi ; [fotografije Željko Jović ; prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 315 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-00-5
a) Prehrana - Kuharski recepti b) Narodne jedi - Sredozemlje - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) mediteranske jedi e) dalmatinske jedi f) sredozemska kuhinja

641.55(083.12)
LE od 64 SKANSI Damira Diši po Mediteranu
COBISS.SI-ID 264518400


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


53.
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji besedila Miha Kunstler ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - 2. spremenjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2013 (Ljubljana : Schwarz). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

V CIP-u leto izd. 2012

ISBN 978-961-6408-16-5
a) Prometni predpisi - Priročniki b) Prometni znaki - Priročniki c) vozniški izpiti d) cestni promet

656.1.05(035)
LE od 65 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 264533760


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


54.
ROZMAN, Ksenija, 1935-
        Cerkev sv. Janeza v Bohinju / Ksenija Rozman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 92 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 215)

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 86-88

ISBN 978-961-6902-09-0
a) Bohinj - Cerkev Sv. Janeza - Umetnostni vodniki b) naravna dediščina c) kulturna dediščina

726:27-523.4(497.4Bohinj)(036)
LE od 72 ROZMAN Ksenija Cerkev sv. Janeza
COBISS.SI-ID 264493312

55.
ŠTEFE, Tomaž, 1936-
        Slovenske domačije : petdeset izletov po dediščini / Tomaž in Marija Štefe. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Inkunabula). - 156 str. : ilustr. ; 22 cm

3.700 izv. - Bibliografija: str. 156

ISBN 978-961-278-040-1
a) Domačije - Slovenija - Umetnostni vodniki b) ljudska arhitektura c) stavbna dediščina d) izleti

728.6(497.4)(036)
LE do 72 ŠTEFE Tomaž Slovenske domačije
COBISS.SI-ID 263676928


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


56.
KELBY, Scott
        Digitalna fotografija : majhne skrivnosti, s katerimi bodo vaše fotografije videti kot fotografije profesionalcev / Scott Kelby. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009-<2012>. - Zv. <1-4> : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The digital photography book

Dosedanja vsebina:
Knj. 1 / [prevedla Jasna Toth]. - 2009 ([Ivančna Gorica] Impress). - XV, 219 str. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodalič: str. IV-V. - O avtorju: str. IX. - Kazalo
Knj. 2 / [prevedla Jasna Toth]. - 2009 ([Ivančna Gorica] Impress). - XV, 223 str. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodalič: str. IV-V. - O avtorju: str. IX. - Kazalo
Knj. 3 / [prevod lolar]. - 2010 ([Ivančna Gorica] Impress). - XII, 244 str. - 2.000 izv. - O avtorju: str. VII. - Kazalo
Knj. 4 / [prevod Iolar]. - 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - XV, 217 str. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodalič: str. V. - O avtorju: str. IX. - Kazalo

ISBN 978-961-6361-90-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-6361-91-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-6661-13-3 (zv. 3)
ISBN 978-961-6661-44-7 (zv. 4)
ISBN 978-961-6661-14-0 (komplet)
a) Digitalna fotografija - Priročniki b) fotografska tehnika

77.02:004(035)
LE od 77 KELBY Scott Digitalna
COBISS.SI-ID 247172352


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


57.
BAKALINA
        Žbrejnkl [Zvočni posnetek] / Bakalina ; [avtorja vseh pesmi sta] Jani Kutin in Renata Lapanja. - [Čadrg] : Čadrg Records, [2013] (Ljubljana : Racman). - 1 CD (45 min, 52 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 spremna knjižica

Snemano v Škofji Loki 2012 in 2013. - Bakalina sta duo: Jani Kutin, glas [in] Renata Lapanja, harmonika. - Vsebina: Padiujana štala ; Šinfajne (Kwantarce druj dieu) ; Žbrejnkl ; Kantrabanti ; Pridiga ; Bouh nam pažiegni ; Aštier n hudier ; Bržmajhtna dekle ; A bali, če si naumn? ; Ruožnca n pepeunica ; Remuonika ; Medwa (ni balada)

KUTCD 004 Jani Kutin
a) Popularna glasba - Etno glasba - Slovenija - zgoščenke b) Tolmin

784.4:784.66(497.4)(086.76)
784.66:784.4(497.4)(086.76)
LE cd 78 BAKALINA Žbrejnkl LE od 78 BAKALINA Žbrejnkl
COBISS.SI-ID 807752

58.
LUNIN med (Glasbena skupina)
        Po lougi lejče [Zvočni posnetek] / Lunin med. - Posavec : Klopotec ; Čadrg : Čadrg Records, 2012. - 1 CD (38 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm

Na ovitku: Slovenske ljudske pesmi, pospremljene z glasbili in zvočili sveta. - Lunin med: Mateja Gorjup, glas, zvočila, Samo Kutin, glasbila, zvočila, glas. - Vsebina: Igraj kolo jabuko ; Hruške, jabuke, slive ; Či bi jes bijla fčelica ; Po lougi lejče ; Marko skače ; Jas bom jedne citre küpo ; Neža hodla proso plejt ; Lisica ta fasalawa ; Jaz bi rad cigajnar bil ; Lepa Anka kolo vodi ; Sestra šiva ; Magdalenca upije ; Oj, pojd, dežek ti ; Pobelelo pole z ovcama ; Fse kar lazi po ten sveti ; Tri race, tri pure, tri bele gosi ; Čmelica lejče

SAK CD 003
a) ljudske pesmi b) Slovenija

784.4(497.4)(086.76)
LE cd 78 LUNIN Med Po lougi lejče
COBISS.SI-ID 800584

59.
ROACH, Joseph
        Igralčeva strast : študije iz znanosti igre / Joseph R. Roach ; [prevedla Polona Petek]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2012 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 382 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 158)

Prevod dela: The player's passion. - 400 izv. - Igralec v retrovizorju / Petra Pogorevc: str. 369-373. - Bibliografija: str. 347-368. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-32-9
a) Igralska umetnost - Psihologija b) Gledališče - Filozofija

792.028
792.01
LE od 79 ROACH Joseph Igralčeva strast
COBISS.SI-ID 264824832

60.
        SVOBODNE roke : antologija teoretske misli o slovenskem gledališču : (1899-1979) / izbrala in uredila Blaž Lukan in Primož Jesenko ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo [in Center za teatrologijo in filmologijo]. - Ljubljana : Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 356 str. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 32)

Opombe o prvih objavah: str. 349-353. - 350 izv.

ISBN 978-961-6572-31-6
a) Gledališče - Teorija - Slovenija - 1899-1979 - Zborniki b) Slovensko gledališče - 1899-1979 - Zborniki c) teatrologija d) gledališka kritika

792.01(497.4)"1899/1979"
792(497.4)(082)
LE od 79 SVOBODNE roke
COBISS.SI-ID 264803328

61.
        TRI zdrave Marije in en oče naš [Zvočni posnetek] : koncertna pripoved. - [Ljubljana] : Pripovedovalski Variete, p, cop. 2012. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rtvslo.si/kultura/oder/tri-zdrave-marije-in-en-oce-nas-ko-se-pripoved-prevesi-v-koncert/242758 - predstavitev dela
Sorodni elektronski vir: http://www.youtube.com/watch?v=83YXIPwjbP8 - predstavitev albuma. - Posneto v živo novembra 2012 v ljubljanskem klubu Menza pri koritu in v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. - Izbor in priredba zgodb Ana Duša, glasba Polona Janežič, razen tretje in četrte pesmi; ton Blaž Celarec. - Izvajajo: Ana Duša, pripoved, vokal, Polona Janežič, klaviature, vokal, Boštjan Narat, kitara, vokal in Vesna Zornik, vokal. - Vsebina: Vrtnice : po škotski ljudski zgodbi Red and white rose. Nuna : slovenska ljudska. Najdenica : po zgodbi Vampir makedosnkega pisatelja P. A. Andreevskega ; prevodu Namita Subiotto. Stoji, stoji mi polje : slovenska ljudska. Lenčica, Gregcova sestričica : po istoimenski slovenski ljudski pesmi. Grajska gospa zakolje majerici sina : slovenska ljudska

CD PV 002 Pripovedovalski Variete
a) Ljudske pesmi - Slovenija - Priredbe - CD-plošče

784.4(497.4)(086.76)
LE cd 78 TRI zdrave Marije
COBISS.SI-ID 1101725534


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


62.
JORNET, Kilian, 1987-
        Teči ali umreti / Kilian Jornet ; prevedla Veronika Rot. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 229 str., [8] str. ilustr. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Córrer o morir. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Davida Kadunca na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-032-6
a) Jornet, Kilian (1987-) - Spomini b) Tek - Spomini c) tekači d) gorski tek e) turno smučanje

796.422.16-039.56(092)
796.922(092)
929Jornet K.
LE od 79 JORNET Kilian Teči ali umreti
COBISS.SI-ID 263023104


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


63.
        AKTUALNA vprašanja slovanske fonetike / Hotimir Tivadar (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Lat. in cir. - Predgovor / Hotimir Tivadar: str. 9. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-237-560-7
a) Slovanski jeziki - Fonetika - Zborniki

811.16'34(082)
FRASCATI:
6-200
LE od 81 AKTUALNA vprašanja
COBISS.SI-ID 265175040

64.
FERBEŽAR, Ina
        Razumevanje in razumljivost besedil / Ina Ferbežar ; [prevod povzetka Lars Felgner]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 330 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 231-248. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-237-559-1
a) Besedila - Razumevanje b) Sporazumevanje - Kognitivno jezikoslovje

81'221
LE od 81 FERBEŽAR Ina Razumevanje in
COBISS.SI-ID 264775424

65.
        INDIVIDUALNA in kolektivna dvojezičnost / uredniki Petra Stankovska, Maria Wtorkowska, Jozef Pallay. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 470 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Slavica Slovenica ; št. 1)

Prispevki v slovaš., nem., rus., mak., pol., slov., angl. ali češ. - Lat. ali cir. - 149 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., nem., franc. ali ruš. - Kazalo

ISBN 978-961-237-557-7
a) Dvojezičnost - Zborniki b) jezikovna politika c) jezikovne manjšine d) jezikovne ideologije

81'246.2(082)
LE od 81 INDIVIDUALNA in
COBISS.SI-ID 264744192

66.
        SLOVENSKO-romski slovar = Slovenikano-rromano alavari : [na osnovi srbsko-romskega slovarja avtorja Bajrama Halitija] / Bajram Haliti ... [et al.]. - Maribor : Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, 2012. - 312 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 700 izv. - Bibliografija: str. 32-33

ISBN 978-961-269-826-3
a) Slovarji - Slovenščina - Romščina

811.163.6'374=214.58
LE od 81 SLOVENSKO-Romski
COBISS.SI-ID 263864832


82 LITERARNA BESEDILA


67.
ADELINE, L. Marie
        S.K.R.I.V.N.O.S.T / L. Marie Adeline ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 244 str. ; 20 cm

Prevod dela: S.E.C.R.E.T. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1765-3
a) Erotika - V leposlovju

821.111(71)-311.2
LE od 82-311.2 ADELINE L. Marie S.K.R.I.V.N.O.S.T
COBISS.SI-ID 265317632

68.
ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
        Fratrske zgodbe / Ivo Andrić ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 125 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fratarske priče. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-033-3
a) Frančiškani - V leposlovju

821.163.4(497.6)-32
LE od 82-32 ANDRIĆ Ivo Fratrske zgodbe
COBISS.SI-ID 263764992

69.
ARISTOPHANES
        Politične komedije. 3, Demagoška komedija / Aristofan ; prevod, komentar in spremna študija Maja Sunčič. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 370 str. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 18)

500 izv. - Lepo je biti demagog, a nevarno ; Aristofanova komična demagogija / Maja Sunčič: str. 7-10 in 13-112. - Bibliografija: str. 363-369. - Kazalo. - Vsebina: Vitezi ; Ptiči

ISBN 978-961-6192-55-2
a) Aristophanes (ok.445-ok.385 pr.n.št.) - Literarne študije b) Grška komedija - Antika c) stara grška književnost d) antična Grčija e) politika f) vojna g) mir h) literarni motivi

821.14'02-22
821.14'02.09Aristofan
LE od 82-2 ARISTOPHANES Demagoška komedija
COBISS.SI-ID 264662016

70.
ARNEŽ, Jana Ivanka
        Čarovnica Pepka in katre hasme / Jana Ivanka Arnež ; [fotografiral Gregor Arnež]. - 1. natis. - Podnart : samozal., 2012 (Žirovnica : Medium). - 32 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 31 cm

350 izv.

ISBN 978-961-276-456-2

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C ARNEŽ Jana I. Čarovnica Pepka
COBISS.SI-ID 262211840

71.
BERCKMANS, Jean-Marie Henri, 1953-2008
        Berckmansove najboljše / J. M. H. Berckmans ; iz nizozemščine prevedla Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 195 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 157)

400 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-30-1

821.112.5(493)-32
LE od 82-32 BERCKMANS J.- M. H. Berckmansove
COBISS.SI-ID 264933888

72.
BLADE, Adam
        Bliskajoča groza Elik / Adam Blade ; [ilustracije Ovi@kja-artists.com ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 41)

Prevod dela: Beast quest. Ellik, the lightning horror

ISBN 978-961-6898-39-3
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Bliskajoča groza
COBISS.SI-ID 264913152

73.
BLADE, Adam
        Hladnokrvni surovež Konvol / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 37)

Prevod dela: Beast quest. Convol, the cold-blooded brute

ISBN 978-961-6898-35-5
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Hladnokrvni surovež
COBISS.SI-ID 264911104

74.
BLADE, Adam
        Krilata mrhovinarka Karnivora / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 42)

Prevod dela: Beast quest. Carnivora, the winged scavenger

ISBN 978-961-6898-40-9
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Krilata mrhovinarka
COBISS.SI-ID 264913664

75.
BLADE, Adam
        Ognjeni nasprotnik Helion / Adam Blade ; [ilustracije Ovi@kja-artists.com ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 38)

Prevod dela: Beast quest. Helion, the fiery foe

ISBN 978-961-6898-36-2
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Ognjeni nasprotnik
COBISS.SI-ID 264911872

76.
BLADE, Adam
        Polnočna bojevnica Madara / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 40)

Prevod dela: Beast quest. Madara, the midnight warrior

ISBN 978-961-6898-38-6
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Polnočna bojevnica
COBISS.SI-ID 264912640

77.
BLADE, Adam
        Strupeni sovražnik Krestor / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 39)

Prevod dela: Beast quest. Krestor, the crushing terror

ISBN 978-961-6898-37-9
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Strupeni sovražnik
COBISS.SI-ID 264912128

78.
BLADE, Adam
        Vladarica podzemlja Ravira / Adam Blade ; [ilustracije Lee Carey ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (Ljubljana : Belin grafika). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti)

Prevod dela: Beast quest. Ravira, ruler of the underworld

ISBN 978-961-6898-42-3
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml P BLADE Adam Vladarica podzemlja
COBISS.SI-ID 264915712

79.
BLAKE, Quentin
        Benjamin / Quentin Blake ; [prevedel David Movrin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - [32] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Zagazoo. - Prevajalec naveden v CIP-u. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-278-042-5
a) Odraščanje - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml C BLAKE Quentin Benjamin
COBISS.SI-ID 263720704

80.
BLAKE, Quentin
        Kakaduji / Quentin Blake ; [prevedel David Movrin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Ljubljana : Pleško). - [32] str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Cockatoos. - Prevajalec naveden v CIP-u. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-058-6
a) humor b) otroško leposlovje

821.111-93-34
087.5
LE ml C BLAKE Quentin Kakaduji
COBISS.SI-ID 8826654

81.
BOGOJEVIĆ, Dejan
        Odtisi / Dejan Bogojević ; prevedel Ivan Dobnik ; [spremna beseda Ivan Dobnik in Srba Ignjatović]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 93 str. : fotogr. avtorja ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 37)

Prevod dela: Prelivi, otisci---. - 300 izv. - Poetična magija nadrealističnih odtisov / Ivan Dobnik: str. 85. - Iskrenja in trepetanja / Srba Ignjatović: str. 86-89. - O avtorju: str. 91-93

ISBN 978-961-6758-28-4
a) Bogojević, Dejan (1971-)

821.163.41-1
821.163.41.09Bogojević D.
LE od 82-1 BOGOJEVIĆ Dejan Odtisi
COBISS.SI-ID 263273984

82.
BONNEFOY, Yves, 1923-
        O gibanju in negibnosti Douve / Yves Bonnefoy ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 91 str. : fotogr. avtorja ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 31)

Prevod dela: Du mouvement et de l'immobilité de Douve. - 300 izv. - O avtorju: str. 86

ISBN 978-961-6758-26-0
a) Bonnefoy, Yves (1923-) - Bibliografije

821.133.1-1
012Bonnefoy Y.
LE od 82-1 BONNEFOY Yves O gibanju in
COBISS.SI-ID 259529984

83.
ČAMPA, Jože, 1893-1989
        Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012- ([Ljubljana] : NTD). - Zv. <1-> ; 21 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8

ISBN 978-961-6100-98-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6100-99-1 (mehka vezava)
ISBN 978-961-6919-00-5 (EPub)
ISBN 978-961-6919-01-2 (mobi)
ISBN 978-961-6919-02-9 (pdf)
a) Čampa, Jože (1893-1989) b) Podeželje - Vsakdanje življenje - 20.st. - V leposlovju c) Bloška planota - V leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 ČAMPA Jože Na mrtvi straži
COBISS.SI-ID 264232192

84.
DOBBERS, Jens
        Sreča : kako je pravzaprav s tem? / [tekst, ilustracije in oblikovanje] Jens Dobbers ; [prevod Irena Androjna]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2012. - [41] str. : ilustr. ; 14 X 16 cm

Prevod dela: Woher kommt das Glück. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6693-93-6

821.112.2-93-32
LE ml P DOBBERS Jens Sreča
COBISS.SI-ID 264184576

85.
EEKHOUD, Georges, 1854-1927
        Escal-Vigor / Georges Eekhoud ; iz francoščine prevedla Špela Bibič. - Ljubljana : Škuc, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 228 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 102)

Prevod dela: Escal-Vigor

ISBN 978-961-6751-63-6
a) Homoseksualci - V leposlovju

821.133.1(493)-311.2
LE od 82-311.2 EEKHOUD Georges Escal-Vigor
COBISS.SI-ID 264800256

86.
EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š.
        Resos / Evripid ; prevedla [opombe in spremna študija] Jelena Isak Kres. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Hren). - 158 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Rhesos. - 700 izv. - Zgodba o Resusu in njegovih konjih / Jelena Isak Kres: str. 103-151

ISBN 978-961-278-041-8
a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.) - "Rhesos" - Literarne študije b) stara grška dramatika c) antična književnost

821.14'02-2
821.14'02.09Euripides
LE od 82-2 EURIPIDES Resos
COBISS.SI-ID 263686656

87.
HOUCK, Colleen
        Tigrovo potovanje / Colleen Houck ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 566 str. ; 20 cm. - (Tigrova saga ; knj. 3)

Prevod dela: Tiger's voyage

ISBN 978-961-00-1756-1

821.111(73)-93-312.9
LE od 82-312.9 HOUCK Colleen Tigrovo potovanje
COBISS.SI-ID 265241600

88.
IZOARD, Jacques, 1936-2008
        Spati sedem let : izbrane pesmi / Jacques Izoard ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič ; [spremna beseda René de Ceccatty]. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 97 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 156)

300 izv. - Neumrljivi del / René de Ceccatty: str. 88-97. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6789-29-5
a) Izoard, Jacques (1936-2008) - Literarne študije

821.133.1(493)-1
821.133.1(493).09Izoard J.
LE od 82-1 IZOARD Jacques Spati sedem let
COBISS.SI-ID 264743680

89.
JACKSON, Vina
        Barve poželenja / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm. - (Trilogija Osemdeset dni / Vina Jackson ; del 2)

Prevod dela: Eighty days blue. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1755-4
a) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 JACKSON Vina Barve poželenja
COBISS.SI-ID 265222144

90.
JARC, Doris
        Skrivnost none Genovefe / Doris Jarc ; [ilustrirala Jana Korečič]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 78 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-88-96632-24-6

821.163.6-93-32
LE ml P JARC Doris Skrivnost none
COBISS.SI-ID 263141120

91.
KERRIGAN, Kate, 1964-
        Gracin dar / Kate Kerrigan ; [prevod Brigita Pavšič]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2010. - 231 str. ; 19 cm

Prevod dela: Miracle of Grace

ISBN 978-961-6790-79-6
a) Matere in hčere - V leposlovju

821.111-311.2
DL od 82-311.2 KERRIGAN Kate Gracin dar
COBISS.SI-ID 12588700

92.
KLÍMA, Ivan
        Čakanje na temo, čakanje na svetlobo / Ivan Klima ; prevedla Nives Vidrih. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 277 str. ; 21 cm

Prevod dela: Čekání na tmu, čekání na světlo. - 700 izv.

ISBN 978-961-278-059-3

821.162.3-311.2
LE od 82-311.2 KLÍMA Ivan Čakanje na temo,
COBISS.SI-ID 265363968

93.
KLOPČIČ, Alenka
        Papiga št. 1 / Alenka Klopčič ; ilustrirala Vesna Arko. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93301-5-9

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C KLOPČIČ Alenka Papiga št. 1
COBISS.SI-ID 265003008

94.
        LEPA Mankica : in druge prekmurske pravljice = A szép Mankica : és egyéb murántúli mesék / Pavle Rožnik ; [v madžarščino prevedla Sándor Szunyog in József Varga ; ilustriral in opremil Franc Mesarič]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1978 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzporedni tekst v slovenščini in madžarščini

821.163.6-32:398=863=945.11
DO ml C ROŽNIK Pavle Lepa Mankica GE ml C ROŽNIK Pavle Lepa Mankica LE do C ROŽNIK Pavle Lepa Mankica LE pr C ROŽNIK Pavle Lepa Mankica LE sk C ROŽNIK Pavle Lepa Mankica
COBISS.SI-ID 11618567

95.
LEVI, Primo, 1919-1987
        Kdaj, če ne zdaj? / Primo Levi ; prevedel Dean Rajčić ; [spremna beseda Andrej Arko]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 366 str. ; 22 cm

Prevod dela: Se non ora, quando?. - 700 izv. - Življenje in delo prima Levija: str. 351-362. - Spremna beseda / Andrej Arko: str. 365-366. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-045-6
a) Levi, Primo (1919-1987) - Biografije b) Judovski partizani - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju

821.131.1-311.6
929Levi P.
LE od 82-32 LEVI Primo Kdaj, če ne zdaj?
COBISS.SI-ID 264081920

96.
MAURER, Neža
        Live, love & leave / Neža Maurer ; with foreword by Miha Pintarič ; translation Andrej Rijavec ; images Bronislav Fajon. - 1st ed., 1st print = 1 izd., 1. natis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 123 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Živeti, ljubiti, oditi. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.500 izv. - Poklon / M. P.: str. 4-7

ISBN 978-961-278-021-0

821.163.6-1
LE od 82-1 MAURER Neža Live, Love & Leave
COBISS.SI-ID 262178560

97.
MEZEK Hunt, Karen
        Božič v dvorcu Rumpolini / Karen Mežek Hunt ; [prevod Maja Kraigher]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2012 (Ljubljana : Grafis trade). - [32, 32] str. : ilustr. ; 21 x 28 cm

Prevod dela: Christmas at Rumpole Mansion. - Vsebuje tudi izvirno besedilo v angl., tiskano v obratni smeri: Christmas at Rumpole Mansion / Karen Mezek Hunt

ISBN 978-961-6693-99-8
a) Božič - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml C MEZEK Hunt K. Božič v dvorcu
COBISS.SI-ID 264518144

98.
MIKLAVČIČ, Milena
        Kdo je razdrl lastovičje gnezdo? / Milena Miklavčič ; ilustrirala Tatjana Filipič. - Žiri : Jutri 2052, 2012. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-92872-2-4

821.163.6-93-32
LE ml C MIKLAVČIČ Milena Kdo je razdrl
COBISS.SI-ID 263877376

99.
MILLÁS, Juan José, 1946-
        Ženski v Pragi / Juan José Millás ; prevedel Matija Ravitz, [soprevajalki Urša Geršak, Barbara Pregelj, ; spremna beseda Barbara Pregelj]. - Ljubljana : Društvo 2000 ; Koper : KUD AAC Zrakogled, 2012 (Ljubljana : Demat). - 231 str. ; 22 cm. - (Zbirka Helia ; 4)

Prevod dela: Dos mujeres en Praga. - 500 izv. - Življenje je zgodba, ki jo je vredno povedati / Barbara Pregelj: str. 218-231

ISBN 978-961-6533-47-8 (Društvo 2000)
a) Millás, Juan José (1946-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Millás J.J.
LE od 82-311.2 MILLÁS J. J. Ženski v Pragi
COBISS.SI-ID 264137216

100.
MITCHELHILL, Barbara
        Damjan Drot - mega detektiv. Ugrabitelj psov / Barbara Mitchel Hill ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Amanda Mlakar]. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6793-87-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-88-9 (broš.)

821.111-93-32
HO ml C MITCHELHILL B. Damjan Drot - LE ml C MITCHELHILL B. Damjan Drot -
COBISS.SI-ID 265036544

101.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Spalnica : 3 igre / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Blaž Lukan]. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 344 str. ; 20 cm

300 izv. - Tri igre o današnjih dneh / Blaž Lukan: str. 318-343

ISBN 978-961-6140-58-4
a) Möderndorfer, Vinko (1958-) - Dramatika - Literarne študije

821.163.6-2
821.163.6.09Möderndorfer V.
LE od 82-2 MÖDERNDORFER Vinko Spalnica
COBISS.SI-ID 264197120

102.
NEČEMAR, Martina
        Na obali med oblaki / Martina Nečemar ; [ilustracije Vesna Sonc]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6916-16-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 NEČEMAR Martina Na obali med
COBISS.SI-ID 265843456

103.
        OKTAVIJA / neznani avtor ; prevedla, [opombe in spremna študija] Jera Ivanc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Hren). - 128 str., [2] f. pril. ; 22 cm

Prevod dela: Octavia. - 700 izv. - Zgodovinska tragedija Oktavije / Jera Ivanc: str. 103-128

ISBN 978-961-278-044-9
a) Octavia (ok.40-63) - V leposlovju b) Octavia - Literarne študije c) rimske tragedije d) rimska književnost

821.124'02-2
821.124'02.09-2
LE od 82-2 OKTAVIJA
COBISS.SI-ID 263796992

104.
ROZINA, Roman, 1960-
        Štirje v vrsti / Roman Rozina ; [spremna beseda Tina Vrščaj]. - Zagorje ob Savi : Regionalni center za razvoj, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 207 str. ; 21 cm

500 izv. - P(o)redniki / Tina Vrščaj: str. 200-207

ISBN 978-961-93302-3-4
a) Rozina, Roman (1960-) - Literarne študije b) Moški - Medgeneracijski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Rozina R.
LE od 82-311.2 ROZINA Roman Štirje v vrsti
COBISS.SI-ID 264418304

105.
SCARROW, Simon
        V znamenju orla / Simon Scarrow ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 365 str. ; 20 cm

Prevod dela: Under the eagle. - "... prva knjiga popularne zbirke Simona Scarrowa o prigodah centuriona Makra in njegovega pomočnika Kata..." --> zadnja str. ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1754-7

821.111-311.6
LE od 82-311.6 SCARROW Simon V znamenju orla
COBISS.SI-ID 265197312

106.
SOBOČAN, Breda
        Stekleni biseri besed / Breda Jelen Sobočan ; [spremni zapis Ivan Dobnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 134 str. : avtorj. fotogr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 39)

300 izv. - Poezija, ptica, ki potrebuje čas in toplino / Ivan Dobnik: str. [137]. - O avtorici: str. [139]

ISBN 978-961-6758-30-7
a) Sobočan, Breda (1962-)

821.163.6-1
821.163.6.09Sobočan B.
LE od 82-1 SOBOČAN Breda Stekleni biseri
COBISS.SI-ID 264460800

107.
ŠPACAPAN, Lojzka
        Če je sonce razigrano / [napisala, ilustrirala] Lojzka Špacapan. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2013 (Begunje : Cicero). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6140-59-1

821.163.6-93-1
LE ml C ŠPACAPAN Lojzka Če je sonce
COBISS.SI-ID 264844032

108.
TAN, Shaun
        Izgubljena stvar / Shaun Tan ; [prevedla Vesna Česen]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2012. - [31] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: The lost thing

ISBN 978-961-6693-95-0

821.111(94)-32
LE ml C TAN Shaun Izgubljena stvar
COBISS.SI-ID 264355328

109.
TEULÉ, Jean
        Trgovinica za samomore / Jean Teulé ; prevedle Nadja Dobnik ... [et al.] ; [spremna beseda Nadja Dobnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 9)

Prevod dela: Le magasin des suicides. - 500 izv. - O prevajanju Trgovinice za samomore / Nadja Dobnik: str. 155-[157]

ISBN 978-961-6758-29-1
a) Samomori - V leposlovju b) literarno prevajanje

821.133.1-311.2
LE od 82-311.2 TEULÉ Jean Trgovinica za
COBISS.SI-ID 264047104

110.
WILKINS, Kay
        Skrivnostne globine / [Kay Wilkins ; ilustracije Ailin Chambers ; prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 123 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ripleyjeva baza za iskanja ; 4) (Ripleyev verjeti ali ne!)

Izv. nasl.: Secrets of the deep. - Avtorica navedena v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: RBI, resnično ali izmišljeno?. - 500 izv.

ISBN 978-961-6793-84-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-85-8 (broš.)

821.111-93-312.9
DL ml P WILKINS Kay Skrivnostne globine LE ml P WILKINS Kay Skrivnostne globine
COBISS.SI-ID 264628992

111.
        ZABAVNE zgodbice = Lek šukareder paramijsi / Vrtec Črenšovci ; [prevajalec v romski jezik Mišel Horvat ; ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

100 izv.

ISBN 978-961-6916-15-8

821.163.6-93-32
LE do C ZABAVNE zgodbice
COBISS.SI-ID 265688320


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


112.
HORATIUS Flaccus, Quintus, 65-8 pr.n.š.
        Umetnost pesništva : od antike h klasicizmu / Kvint Horacij Flak, Nicolas Boileau Despréaux ; [uredila Maja Sunčič] ; prevedli Nada Grošelj, Marija Javoršek ; [spremni študiji Nada Grošelj, Agata Šega]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 131 str. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 17)

Prevod del Ars poetica in L'art poétique. - Horacij pesniško o pesništvu (spremna študija). Preglednica pomembnih dogodkov iz rimske književnosti in zgodovine v času Horacijevega življenja / Nada Grošelj: str. 11-28. - Kako je nastala in kaj je postala Umetnost pesništva Nicolasa Boileauja (spremna študija). Preglednica pomembnih dogodkov iz francoske književnosti in zgodovine v času Boileaujevega življenja / Agata Šega: str. 59-80. - Vsebina: 1. del: Antična teorija pesništva ; 2. del: Klasicistična teorija pesništva

ISBN 978-961-6192-54-5
a) Horatius Flaccus, Quintus (65-8 pr.n.št.) b) Boileau, Nicolas (1636-1711) c) Poetika - Antika d) Poetika - 17.-18.st. e) literarna teorija f) literarna zgodovina g) antika h) klasicizem

82.0Horatius
82.0Boileau N.
LE od 82.0 HORATIUS F. Q. Umetnost pesništva
COBISS.SI-ID 264434944

113.
        MENTOR : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. - št.2 (1978)- . - Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1978-

Desetkrat letno. - Izide 5 številk na leto. - Naklada 500 izv.
ISSN 0351-367X

82.0
LE či 82.0 MENTOR
Let. 34 2013 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 8581632


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


114.
BUFON, Milan
        Združeni v različnosti : oris evropskega družbenega prostora / [besedilo, avtor kart] Milan Bufon. - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 398 str. : zvd., ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - Recenzenta Anton Gosar, Vladimir Klemenčič. - Bibliografija: str. 361-365. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-34-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Evropa - Socialna geografija

911.3(4)
LE od 90/91 BUFON Milan Združeni v
COBISS.SI-ID 264375040

115.
GALLAGHER, Mary-Ann
        Sanjska potovanja : navdihujoče in nepozabne poti z vsega sveta / Mary-Ann Gallagher ; [prevedla Mirjam Galičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dream journeys. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1667-0
a) Potovanja b) Svetovne znamenitosti - Vodniki

910.4(100)
913(100)(036)
LE od 90/91 GALLAGHER Mary-A. Sanjska potovanja
COBISS.SI-ID 263337472

116.
GALLAGHER, Mary-Ann
        Sanjski kraji : nepozabne svetovne znamenitosti / Mary-Ann Gallagher ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dream destinations. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1665-6
a) Svetovne znamenitosti - Vodniki

908(100)
LE od 90/91 GALLAGHER Mary-A. Sanjski kraji
COBISS.SI-ID 262991616

117.
MASON, Antony
        Sanjski otoki : najlepši otoki sveta, ob katerih zastaja dih / Antony Mason ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dream islands. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1666-3
a) Otoki - Svetovne znamenitosti

908(210.7)
LE od 90/91 MASON Antony Sanjski otoki
COBISS.SI-ID 263054592

118.
ROZINA, Roman, 1960-
        Poglavja iz Zasavja / Roman Rozina ; [fotografije Robert Ahlin ... et al.]. - 2. natis. - Zagorje ob Savi : ZaTO, Zasavska turistična organizacija, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk). - 176 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-269-799-0
a) Zasavje - Domoznanstvo

908(497.432)
LE od 90/91 ROZINA Roman Poglavja iz Zasavja
COBISS.SI-ID 263322368


929 BIOGRAFIJE


119.
CAIOLI, Luca
        Ronaldo : obsedenost s popolnostjo / Luca Caioli ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 276 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ronaldo. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 273-276

ISBN 978-961-00-1766-0
a) Ronaldo, Cristiano (1985-) - Biografije b) Nogomet - Portugalska c) nogometaši

929Ronaldo C.
796.332(469):929Ronaldo C.
LE od 79 CAIOLI Luca Ronaldo
COBISS.SI-ID 265300736

120.
KOSAR, Franc, 1823-1894
        Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski : njegovo življenje in delovanje / popisal Franc Kosar ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 398 str. : fotogr. A. Slomška ; 22 cm. - (Zbrano delo / Anton Martin Slomšek ; 3, 2)

Navedba zbirke na nasl. str. in na hrbtu knj. : Slomškovo zbrano delo. - 700 izv. - Bibliografija: str. [390]

ISBN 978-961-278-056-2
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Biografije b) slovenski škofje

929Slomšek A.M.
27-726.2:929Slomšek A.M.
LE od 929 SLOMŠEK A.M.
COBISS.SI-ID 264640000


93/99 ZGODOVINA


121.
        HÁBORÚK, békék, teroristák : Székely Gábor 70 éves / főszerkesztő Majaros István. - Budapest : ELTE, 2012. - 662 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-963-284-277-6
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
COBISS.SI-ID 12589980

122.
MIKOLA, Milko
        Rdeče nasilje : represija v Sloveniji po letu 1945 / Milko Mikola. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Inkunabula). - 409 str. ; 25 cm : ilustr.

4.500 izv. - Bibliografija: str. 389-398. - Kazalo

ISBN 978-961-278-022-7
a) Slovenija - Zgodovina - 1945-1955 b) Slovenija - Politično nasilje - 1945-1955

323(497.4)"1945/1955"
94(497.4)"1945/1955"
LE do 32/33 MIKOLA Milko Rdeče nasilje
COBISS.SI-ID 263646208

123.
        MIRE lehullanak a levelek : 90 esztendeje ért véget a nagy háboru : rendezvénysorozat Pécs, 2008. November 6-9. - Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2009. - 195 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)

Kazalo

ISBN 978-963-7097-37-9
a) vojne b) Madžarska c) zgodovina d) Habsburžani

94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 12589212

124.
        PÉCSI történeti katedra = Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis / szerkesztők Csabai Zoltán ... [et al.]. - Pécs : 2008, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - 707 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 646-647

ISBN 978-963-87856-6-4
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
COBISS.SI-ID 12589724

125.
TOMAŽ, Alenka
        Na sipinah preteklosti : o poselitvi v okolici Turnišča v 5. in 4. tisočletju pr. n. št. / Alenka Tomaž ; [fotografije Aleš Ogorelec ; risbe gradiva Janja Tratnik Šumi, terenske risbe Nataša Svenšek]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 89 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Annales Mediterranei)

Recenzenta Mitja Guštin, Andreja Žibrat Gašparič. - Bibliografija: str. 81-87. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-12-7
a) Slovenija - Arheološka najdišča b) Prekmurje - Prazgodovina c) Turnišče - Arheološke najdbe d) arheološke raziskave

903(497.4Turnišče)
HO od 90/91 TOMAŽ Alenka Na sipinah LE do 90/91 TOMAŽ Alenka Na sipinah LE od 90/91 TOMAŽ Alenka Na sipinah
COBISS.SI-ID 264489728

126.
        A TÖRTÉNELEM szálai : tanulmányköte Vonyó József 65. születésnapjára / szerkesztette Fischer Ferenc, Hegedüs Katalin, Rab Virág. - Pécs : IDResearch : Publikon, 2010. - 527 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5001-10-9
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
COBISS.SI-ID 12589468

127.
        VITEZ, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem / [glavni uredniki Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Barbara Jerin]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2011-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 31 cm

Dosedanja vsebina:
1: Razprave. - 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 308 str. - 400 izv. - Publikacija k razstavi v Narodnem muzeju od 12. 12. 2012-25. 10. 2013. - Bibliografija: str. 293-308

ISBN 978-961-6169-80-6 (zv. 1)
a) Vitezi - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) Slovenija - Kulturna zgodovina - Srednji vek - Zborniki c) Slovenija - Vojaška zgodovina - Srednji vek - Zborniki d) Evropa - Zgodovina - Srednji vek - Zborniki e) plemstvo f) vojna veščina g) bojevanje h) viteške igre i) viteški redovi

930.85(497.4)"653"(082)
94(4)"10/14"(082)
929.733(497.4)(091)(082)
LE od 949.71 VITEZ, dama in
COBISS.SI-ID 264441600


NASLOVNO KAZALO



IMENSKO KAZALO



PREDMETNO KAZALO