COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti april 20130 SPLOSNO


1.
        SVET24. - Letn. 1, št. 0 (11. mar. 2013)-        . - Ljubljana-Črnuče (Brnčičeva 31) : Svet24, informativne vsebine, 2013-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.svet24.si. - Dnevnik. - Čelni nasl.
ISSN 2335-3325 = Svet24

050

Let. 1 2013 št. 16,25,33#
COBISS.SI-ID 265952256

2.
        EURODESK . - Ljubljana (Dunajska 22) : Movit na mladina, 2007-. - 30 cm

Mesečnik. - Opis po: 2008, št.1. - Ima spletno izd.: Eurodesk (Spletna izd.) = ISSN 1855-6213
ISSN 1855-6205 = Eurodesk (Tiskana izd.)

061.1EU-053.6
LE či 06 EURODESK
2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 244117504

3.
        GOODLIFE = Boljše življenje . - Ljubljana : Agencija Idema, 2009- (Vegova 8). - 35 cm

Mesečnik
ISSN 1855-6957 = Goodlife (Ljubljana)

050
LE či 05 GOODLIFE
Let. 5 2013 št. 20#
COBISS.SI-ID 6005369

4.
KILENCEDIK
        9. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai / szerkesztette Szappanyos Melinda. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem : Grastyán Endre Szakkollégium, 2011. - 570 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötet, ISSN 1587-6721)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-642-387-2
a) znanost b) interdisciplinarnost c) zanstveniki

001.891
LE od 00 KILENCEDIK Országos
COBISS.SI-ID 12590236

5.
        O niču, odejah in koncu sveta : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar]. - Ljubljana : Knjižnica Otona Župančiča, 2007 ([Dob pri Domžalah] : Miš). - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazala

ISBN 978-961-91187-1-9
a) Otroška književnost - 2006 - Seznami b) Mladinska književnost - 2006 - Seznami c) knjige za otroke d) knjige za mladino

013:821-93
LE sk 01 O niču, odejah
COBISS.SI-ID 234833664

6.
        PRAVLJIČNI vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih / [urednica Ida Mlakar ; anotacije Anica Derganc ... et al.] ; [izdajatelj] Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, enota Pionirska knjižnica. - Ljubljana : Rokus, 2004. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazala

ISBN 961-209-444-6
a) Knjige za otroke - 2003 - Bibliografije b) Mladinska književnost - 2003 - Bibliografije c) otroška književnost

013:821-93
821-93(01)
LE sk 01 PRAVLJIČNI vrtovi
COBISS.SI-ID 215042816

7.
REBA, Matea
        Čubibubi / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2013 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Priloga revije Zmajček. - 7.500 izv.

ISBN 978-961-93125-6-8
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C REBA Matea Čubibubi
COBISS.SI-ID 266124032

8.
SARDELIČ, Agata
        Drom / [tekst Agata Sardelič, Julija Sardelič, Dijana Novak ; fotografije Borut Krajnc ...[et al.] ; prevajalci Majda Frančič, Dubravka Šinko, Attila Szabo]. - Črenšovci : Občina, 2012 ([Maribor] : Tilia). - 40 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - Besedilo v slov., rom. in angl. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
a) Romi - Kulturno življenje - Črenšovci b) Romi - Kulturno življenje - Orehovica c) Prekmurje d) Međimurje e) kultura f) turizem g) narodne manjšine h) etnične skupine

008(497.4Črenšovci=214.58)
008(497.5Orehovica=214.58)
LE do 908 Prekmurje SARDELIČ Agata Drom
COBISS.SI-ID 262355200

9.
SLOVENSKA sekcija IBBY
        [Dvajset]
        20 let slovenske sekcije IBBY : 1992-2012 / [pripravili Tilka Jamnik in Tanja Pogačar s sodelavci MKL, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo]. - Ljubljana : Slovenska sekcija IBBY, Mestna knjižnica, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Na dnu nasl. str. tudi: Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2. april 2012. - Uvodno besedilo tudi v angl.

ISBN 978-961-93209-0-7
a) Slovenska sekcija IBBY - Zgodovina - 1992-2012 b) mladinska književnost c) mladina d) bralne navade e) knjižnice f) projekti g) organizacija h) delovanje

061.2:028-053.2(497.4Ljubljana)"1992/2012"
LE sk 06 SLOVENSKA sekcija 20 let slovenske
COBISS.SI-ID 260916736

10.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Domišljava žaba / Adi Smolar ; ilustracija Laura Pompe Sterle. - Radeče : Literarni val, 2013 ([Lendava] : ARMA). - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93292-3-8

821.163.6-93-32
087.5
LE do C SMOLAR Adi Domišljava žaba
COBISS.SI-ID 266035200

11.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Zgodba o rolici papirja / Adi Smolar ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - [17] str. : ilustr. ; 31 str.

500 izv.

ISBN 978-961-93292-1-4
a) Dobrota - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C SMOLAR Adi Zgodba o rolici
COBISS.SI-ID 261827584

12.
SZŐNYEGI, Hajnalka
        A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Dévay-gyűjteménye / Szőnyegi Hajnalka. - Székesfehérvár : [Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár], 2004. - 166, IX str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 963-7591-17-8

016
COBISS.SI-ID 5378867

13.
TIZEDIK
        10. országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai / szerkesztette Szamonek Vera. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem : Grastyán Endre Szakkollégium, 2012. - 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötet, ISSN 1587-6721)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-642-470-1

001.891
LE od 00 TIZEDIK Országos
COBISS.SI-ID 12590492


1 FILOZOFIJA


14.
DEMETER, Tamás
        A szociologizáló hagyomány : a magyar filozófia főárama a XX. században / Demeter Tamás. - Budapest : Századvég, 2011. - 214 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 201-212

ISBN 978-615-5164-02-6
a) filozofija b) sociologija c) 20. stoletje d) dediščina e) znanost

1(4/9)"19/20"(439)
LE od 1 DEMETER Tamás A szociologizáló
COBISS.SI-ID 12598684


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


15.
KÜZMIČ, Štefan
        Predgovor : Nouvi zakon / Stevan Küzmič ; [prevodi Peter Lamovec (v angleščino), Gabriella Bence (v madžarščino), Mihael Kuzmič (v slovenščino) ; uredil Franc Kuzmič]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2008 ([Murska Sobota] : Eurotrade). - 103 str. : faksim. ; 17 cm

Ov. nasl. - Knjigo uvaja nasl. str. faksimila: Nouvi zákon ali testamentom goszpoda nasega ... - Pri predgovoru podpisan domnevni avtor M. Torkos Jo'zef. - Faksimile Predgovora, njegova traskripcija ter prevodi v knjižno slov., madž. in angl., spremni besedili v slov., madž. in angl. - 800 izv. - Spremna beseda k Predgovoru / Metka Fujs: str. 3-18. - Življenje in delo Števana Küzmiča / Franc Kuzmič: str. 81-103

ISBN 978-961-6579-04-9
a) Küzmič, Štefan (1723-1779) - "Predgovor" - Študije b) slovenski protestanti c) Prekmurje d) svetopisemski uvodi e) slovenščina f) 18.st.

27-277-246"17"
929Küzmič Š.
LE fa 2 KÜZMIČ Štefan Predgovor LE od 2 KÜZMIČ Štefan Predgovor
COBISS.SI-ID 61912577

16.
        SVETO pismo Stare in Nove zaveze : slovenski standardni prevod. - Osnovna izd., 8. natis, jubilejna izdaja ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja / [priloge o Primožu Trubarju Matjaž Črnivec ... [et al.] ; predgovor Geza Erniša]. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2008. - IX, 1282, 329 str., [5], XXXII str. pril. ; 22 cm

Podnasl. v kolofonu: Sveto pismo Stare in Nove zaveze z devterokanoničnimi/apokrifnimi knjigami. - Zvd. na spojnih listih. - Trubarjeva dela: str. XXXII

ISBN 978-961-6138-91-8
a) Biblia b) svetopisemski prevodi

27-23
LE sk 2 SVETO pismo
COBISS.SI-ID 237809664

17.
ŠEBJANIČ, Franc
        Protestantsko gibanje panonskih Slovencev : (od začetkov reformacije do obdobja dualistične ureditve Avstro-Ogrske) / Franc Šebjanič. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1977 (Čakovec : "Zrinski"). - 116 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Panonika)

Bibliografija: str. 97-109. - Kazala
a) Protestantizem - Zgodovina - Prekmurje

274(497.4-11)"15/18"
930.85(497.4-11)"15/18"
LE od 2 ŠEBJANIČ Franc Protestantsko
COBISS.SI-ID 10178561


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


18.
BUKODI, Erzsébet
        Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? : párválosztás Magyarországon / Bukodi Erzsébet. - Budapest : Századvég, 2004. - 302 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-302

ISBN 963-9211-84-2
a) poroke b) družina c) ženske d) moški

316.36(439)
LE od 30/31 BUKODI Erzsébet Ki, mikor, kivel
COBISS.SI-ID 12602268

19.
        CSALÁD és népesség-itthon és Európában ; szerkesztete Spéder Zsolt. - Budapest : KSH Népességtudományi Kutatóintézet ; Századvég, 2003. - 560 str. ; 25 cm

ISBN 963-9211-61-3

314
LE od 30/31 CSALÁD és
COBISS.SI-ID 12600732

20.
        IBEROAMERICANA Quinqueecclesiensis. - 1. (2003)-        . - Pécs : PTE Lat.-Am. Közp., 2003-. - 21 cm

Letno
ISSN 1785-7716 = Iberoamericana Quinqueecclesiensis

316.7(8=6)

2007 št. 5
COBISS.SI-ID 826579

21.
        SLOVENSKE regije v številkah = Slovenian regions in figures. - 2006-        . - Ljubljana (Vožarski pot 12) : Statistični urad Republike Slovenije, 2006-. - 15 x 21 cm

Letnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-5327 = Slovenske regije v številkah

311
LE od 30/31 SLOVENSKE
2013 št. 1
COBISS.SI-ID 227009024

22.
SPÉDER, Zsolt
        A szegénység változó arcai : tények és értelmezések / Spéder Zsolt. - Budapest : Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság : Századvég, 2002. - 263 str. ; 25 cm

Előszó / str.7-8. - Kazalo. - Bibliografija: str. 224-236

ISBN 963-9211-43-5 (keménytáblás változat)
ISBN 963-9211-44-3 (kartonfedelű változat)
a) družba b) bogati c) revni d) spremembe

316.34
LE od 30/31 SPÉDER Zsolt A szegénység
COBISS.SI-ID 12602524


32 POLITIKA


23.
ABELES, Marc
        Az állam antropológiája / Marc Abeles ; [fordította Dévényi Levente]. - Budapest : Századvég, 2007. - 230 str. ; 20 cm

Prevod dela: Anthropologie de l'Etat. - Kazalo. - Bibliografija: str. 207-215

ISBN 963-9211-68-0
a) politika b) antropologija c) država d) nastanek e) obstoj

321.01
LE od 32/33 ABELES Marc Az állam
COBISS.SI-ID 12604060

24.
BALOGH, László, geograf
        Rendszerváltások és diktatúrák : politikai-hatalmi viszonyok kelet-közép-európában, 1944-1985 / Balogh László. - Budapest : Századvég, 2004. - 176 str. ; 24 cm. - (Tanítani (Budapest. 2000) ; 5, ISSN 1586-1481)

Kazalo. - Bibliografija: str. 151-170

ISBN 963-9211-76-1
a) diktature b) oblast c) politika d) spremembe e) Evropa

327
LE od 32/33 BALOGH László Rendszerváltások
COBISS.SI-ID 12601756

25.
CSIZMADIA, Ervin
        A Medgyessy-talány : a nemzeti középtől (a) végig / Csizmadia Ervin. - Budapest : Századvég, 2004. - 263 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 963-7340-00-9
a) politika b) volitve c) stranke d) koalicija e) opozicija

324(439)
LE od 32/33 CSIZMADIA Ervin A Medgyessy-
COBISS.SI-ID 12605596

26.
CSIZMADIA, Ervin
        Politikatudomány és politikai elemzés : elmélet, történet, tudósközösség, műfaj és gyakorlat / Csizmadia Ervin. - Budapest : Századvég, 2008. - 229 str. ; 21 cm. - (Tanítani (Budapest. 2000), ISSN 1586-1481)

Bibliografija: str. 215-229

ISBN 978-963-7340-43-7
a) politika b) politologija c) znanost d) zgodovina e) praksa

32
LE od 32/33 CSIZMADIA Ervin Politikatudomány
COBISS.SI-ID 12606108

27.
FODOR, Gábor G., 1975-
        Lú-e vagy szobor? : tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról / G. Fodor Gábor, Schlett István. - Budapest : Századvég, 2006. - 475 str. ; 24 cm. - (Tanítani ; 9)

Bibliografija: str. 459-464. - Kazalo

ISBN 963-7340-14-9
a) znanost b) politika c) politologija d) države e) Evropa

32
LE od 32/33 FODOR Gábor G. Lú-e vagy szobor?
COBISS.SI-ID 12596892

28.
FUKUYAMA, Francis
        Államépítés : kormányzás és világrend a 21. században / Francis Fukuyama ; [fordította Kitta Gergely]. - Budapest : Századvég, 2005. - 197 str. ; 21 cm

Előszó / 7-11 str. - Kazalo. - Bibliografija: str. 161-175

ISBN 963-7340-12-2
a) države b) svetovni red c) vodenje d) 21. stoletje e) politika

321.01
LE od 32/33 FUKUYAMA Francis Államépítés
COBISS.SI-ID 12599196

29.
INOGUCHI, Takashi
        Japán politika / Inogucsi Takasi ; [fordította Galántai Dávid]. - Budapest : Századvég, 2007. - 359 str. ; 20 cm

Prevod dela: Japanese Politics. - Előszó / Inogucsi Takasi: str. 9-13. - Bibliografija: str. 341-359

ISBN 978-963-7340-38-3
a) Japonska b) politika c) zgodovina d) nacionalizem

323(520)
LE od 32/33 INOGUCHI Takasi Japán politika
COBISS.SI-ID 12603292

30.
KISS, Balázs
        Politika az interneten / Kiss Balázs, Boda Zsolt. - Budapest : Századvég, 2005. - 251 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 237-248

ISBN 963-7340-10-6
a) internet b) medmrežje c) politika d) stranke

321
LE od 32/33 KISS Balźs Politika az
COBISS.SI-ID 12602012

31.
LOPPERT, Csaba
        Sikerek és kudarcok az európai szociáldemokrácia történetében / Loppert Csaba. - Budapest : Századvég, 2003. - 318 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 295-301 str.

ISBN 963-9211-55-9
a) demokracija b) socialni demokrati c) zgodovina d) Evropa

329
LE od 32/33 LOPPERT Csaba Sikerek és kudarcok
COBISS.SI-ID 12604828

32.
OLTAY, Edith
        Fidesz and the Reinvention of the Hungarian Center-Right / Edith Oltay. - Budapest : Századvég, 2012. - 257 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 216-231

ISBN 978-615-5164-04-0
a) politika b) stranke c) desnica d) levica e) volitve f) Madžarska

323(439)
LE od 32/33 OLTAY Edith Fidesz and the
COBISS.SI-ID 12598428

33.
        PARLAMENTI választások 2002 : politikai szociológiai körkép / [kötet szerzői Békés Zoltán ... [et al.]. - Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete : Századvég, 2003. - 915 str. ; 25 cm. - (Századvég választási kötetek, ISSN 1417-4596)

ISBN 963-9211-83-4
a) volitve b) volivci c) politika d) parlament e) Madžarska

324(439)
LE od 32/33 PARLAMENTI
COBISS.SI-ID 12601244

34.
PÉHL, Gabriella
        Vasfüggönyök / Péhl Gabriella. - Budapest : Századvég, 2002. - 104 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 101

ISBN 963-9211-49-4
a) hladna vojna b) železna zavesa c) bodeča žica d) varšavski pakt

327
LE od 32/33 PÉHL Gabriella Vasfüggönyök
COBISS.SI-ID 12604316

35.
        A POLITIKA új színtere a régió / szerkesztette Pálné Kovács Ilona. - Pécs : Pécsim Tudományegyetem : Bölcsészeti Kar : Interdiszciplináris Doktori Iskola : Politikai Tanulmányok Tanszék ; Budapest : Századvég. - 242 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [207]-212

ISBN 978-963-7340-82-6
a) politika b) regionalna c) javni zavodi d) Madžarska

323
LE od 32/33 A POLITIKA új
COBISS.SI-ID 12603804

36.
SARKOZY, Nicolas, 1955-
        Vallomások / Nicolas Sarkozy ; [fordította Lajtai L. László, Hass Lídia, Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Századvég, 2006. - 243 str. ; 20 cm

Prevod dela: Temoignage

ISBN 978-963-7340-33-8
ISBN 963-7340-35-5
a) politika b) država c) diplomacija d) Francija

323
LE od 32/33 SARKOZY Nicolas Vallomások
COBISS.SI-ID 12597660

37.
SCHMIDT, Péter
        A politikai átalakulás sodrában / Schmidt Péter. - Budapest : Századvég, 2008. - 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-7340-66-6
a) politika b) reforme c) ustava d) država e) Madžarska

321(439)
LE od 32/33 SCHMIDT Péter A politikai
COBISS.SI-ID 12601500

38.
STUMPFL, István
        Az Országház kapujában / Stumpfl István. - Budapest : Századvég, 2007. - 294 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [283]-287

ISBN 978-963-7340-45-1
a) politika b) volitve c) sistem d) republika e) Madžarska

323(439)
LE od 32/33 STUMPFL István Az Országház
COBISS.SI-ID 12597916

39.
WEATHERFORD, Jack McIver
        Törzsek a "Dombon" : az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság / Jack McIver Weatherford ; [fordította Bódis Krisztina]. - Budapest : Századvég, 2005. - 372 str. ; 22 cm

Prevod dela: Tribes on the Hill. - Bibliografija: str. 331-337. - Kazalo

ISBN 963-9211-67-2
a) Združene države Amerike b) Kongres c) politika d) delovanje

323
LE od 32/33 WEATHERFORD J. M. Törzsek a "Dombon"
COBISS.SI-ID 12599708

40.
ZAPF, Wolfgang
        Modernizáció, jólét, átmenet : németország a 20. század végén / Wolfgang Zapf ; [fordították Berényi Gábor, Forintos Görgy, Raabl Enikő]. - Budapest : Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság : Századvég, 2002. - 323 str. ; 21 cm

Előszó / Wolfgang Zapf: str. 11-12. - Bibliografija: str. 297-323

ISBN 963-9211-51-6
a) družba b) spremembe c) modernizacija d) združitev e) Nemčija

321
LE od 32/33 ZAPF Wolfgang Modernizáció, jólét
COBISS.SI-ID 12597148


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


41.
BÓDI, Gábor
        Versenyhelyzetben : a civil szervezetek forrásszerzési lehetőségei az Európai Unióban / Bódi Gábor. - Budapest : Századvég, 2004. - 362 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Civil társadalom ; 2, ISSN 1786-2280)

Előszó / Bódi Gábor: str. 5-7

ISBN 963-9211-98-2
a) civilne organizacije b) financiranje c) Evropska unija

334.012.46
LE od 32/33 BÓDI Gábor Versenyhelyzetben
COBISS.SI-ID 9911964

42.
FERTŐ, Imre
        Agri-food trade between Hungary and the EU / Fertő Imre. - Budapest : Századvég, 2004. - 257 str. ; 25 cm

ISBN 963-9211-85-0
a) hrana b) kmetijstvo c) trgovina d) EU e) Madžarska

339.5(439)
LE od 32/33 FERTŐ Imre Agri-food trade
COBISS.SI-ID 12603036

43.
KÁKAI, László
        Önkormányzunk értetek, de nélkületek! : pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban / Kákai László. - Budapest : Századvég, 2004. - 298 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Civil társadalom ; 3, ISSN 1786-2280)

Bibliografija: str. 271-295

ISBN 963-7340-01-7
a) lokalna samouprava b) civilne organizacije c) stranke

334.012.46
342.25
352
329
LE od 32/33 KÁKAI László Önkormányzunk
COBISS.SI-ID 9911452


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


44.
        DVAJSET let slovenske države / [urednika Janko Prunk, Tomaž Deželan]. - 1. izd. - Maribor : Aristej ; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 331 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi ; letn. 13)

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-220-083-1

342.1(497.12)(082)
COBISS.SI-ID 72598017

45.
KOLTAY, András, 1978-
        A szólásszabadság alapvonalai : magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban / Koltay András. - Budapest : Századvég, 2009. - 816 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 707-763

ISBN 978-963-7340-37-6
a) pravo b) pravica govora c) zgodovina d) Madžarska e) Evropa f) ZDA

324.7
LE od 32/33 KOLTAY András A szólásszabadság
COBISS.SI-ID 12605084

46.
KUKORELLI, István
        Tradíció és modernizácío a magyar alkotmányjogban / Kukorelli István. - Budapest : Századvég, 2006. - 308 str. ; 24 cm. - (Tanítani ; 10)

ISBN 963-7340-26-2
a) pravo b) ustavno pravo c) tradicija d) modernizacija e) Madžarska

342
LE od 34/354 KUKORELLI István Tradíció és
COBISS.SI-ID 12604572

47.
        A MURA mente és a trianoni békeszerződés = Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba / urednik Göncz László. - Lendava = Lendva : Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava = Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2000. - 207 str. : zvd. ; 24 cm. - (Lendavski zvezki ; 17/2000)

a) Trianonska pogodba - Posveti - Zborniki

341.24
DL od 34/354 A MURA mente és a DO od 34/354 A MURA mente és a GA od 34/354 A MURA mente és a GE od 34/354 A MURA mente és a LE do 34/354 A MURA mente és a LE od 34/354 A MURA mente és a LE sk 908 Prekmurje A MURA mente PE od 34/354 A MURA mente és a
COBISS.SI-ID 7442509

48.
POKOL, Béla
        A bírói hatalom / Pokol Béla. - Budapest : Századvég, 2003. - 255 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 250

ISBN 963-9211-75-3
a) sodstvo b) oblast c) politika d) 21. stoletje

342.5
LE od 34/354 POKOL Béla A bírói hatalom
COBISS.SI-ID 12599964

49.
TÓTH J., Zoltán, 1978-
        A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Századvég, 2010. - 385 str. ; 24 cm

Előszó / 7-8 str. - Bibliografija: str. 323-332

ISBN 978-963-7340-80-2
a) pravo b) kazensko pravo c) sodišča d) obsodbe

344
LE od 34/354 TÓTH J. Zoltán A halálbüntetés
COBISS.SI-ID 12602780

50.
VARGA, János, 1942-
        Deák és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete / Varga János. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1980. - 171 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 15, ISSN 0133-5499)

Zusammenfassung, Resume

ISBN 963-01-2074-7
a) kazensko pravo b) zgodovina c) Madžarska

343
LE od 34 VARGA János Deák LE od 940/990 VARGA János Deák és az első
COBISS.SI-ID 12595100

51.
        VARNOST-nik : revija Poslovnega sistema Varnost Maribor . - Maribor (Kraljeviča Marka ul. 5) : Poslovni sistem Varnost Maribor, 2001-. - 29 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po 2001, št. 2
ISSN 1580-7819 = Varnostnik (Maribor)

343.6/.7
LE či 34/354 VARNOSTNIK
2013 št. 50
COBISS.SI-ID 115717632


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


52.
        ISKOLA és társadalom : a Zalaegerszegen 1996. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai / [szerkesztő Sasfi Csaba]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1997. - 417 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 41)

ISBN 963-7226-24-9
a) šolstvo - Madžarska b) šolstvo c) zgodovina d) vzgoja

37(439)
LE od 37 ISKOLA és
COBISS.SI-ID 2365747

53.
        KULTURNO-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol / [uredniki Nataša Bucik, Nada Požar Matijašič, Vlado Pirc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 266 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in str. 261-262

ISBN 978-961-03-0016-8 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) Umetnostna vzgoja b) umetnostna vzgoja c) šole d) izobraževanje e) vzgoja f) priročniki g) bralna kultura h) branje

37.015.31:7
LE od 37 KULTURNO
COBISS.SI-ID 259572480

54.
VÁMOSI, Tamás
        Képzés, tudás, munka : a magyar szak- és felnőttképzési rendszer szerepe és funkciója a társadalmi-gazdasági térben a 21. század elején / Vámosi Tamás. - Budapest : ÚMK, 2011. - 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 252-254

ISBN 978-963-287-044-1
a) izobraževanje b) znanje c) delo

37.014
LE od 37 VÁMOSI Tamás Képzés, tudás,
COBISS.SI-ID 12588956

55.
VASS, Krisztina
        Iskolába készülök : foglalkoztató óvodásoknak / Vass Krisztina, Tóthné Pánya Marianna, Dospoly Istvánné ; [illusztrációk Karácsonyi György]. - Debrecen : T.K.K, [2002?]. - 112 str. : ilustr. ; 35 cm

Előszó / str. 5. - Bibliografija: str. 112

ISBN 963-9371-74-2
a) vzgoja b) vrtec c) predšolska d) priročniki

37.091.64
LE ml 37 VASS Krisztina Iskolába készülök
COBISS.SI-ID 12593564


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


56.
DEÁKY, Zita
        Jó kisfiúk és leánykák : a kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon / Deáky Zita. - Budapest : Századvég, [cop. 2011]. - 501 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 481-494. - Kazalo

ISBN 978-615-5164-01-9
a) Etnografija - otroci - Madžarska

39(439)
LE od 39 DEÁKY Zita Jó kisfiúk és
COBISS.SI-ID 8598067


502/504 EKOLOGIJA


57.
        ZEMLJA ima srce / [uredil Anej Sam ; ilustrirala pikapolonice Marija Prelog]. - Likovno prenovljena in vsebinsko predelana 2. izd. - Ljubljana : Jasa, 2012 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 171 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Onežimo svet)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-92484-7-8
a) Varstvo okolja - Knjige za mladino b) Okoljska vzgoja - Likovni motivi - Albumi c) ekologija d) otroške risbe e) likovno ustvarjanje f) literarno ustvarjanje g) osnovne šole

502/504(02.053.2)
741-053.2(497.4)(084.1)
821.163.6-93-82
ČR ml 502/504 ZEMLJA ima srce DL ml 502/504 ZEMLJA ima srce DO ml 502/504 ZEMLJA ima srce GA ml 502/504 ZEMLJA ima srce GE ml 502/504 ZEMLJA ima srce HO ml 502/504 ZEMLJA ima srce KO ml 502/504 ZEMLJA ima srce LE ml 502/504 ZEMLJA ima srce OD ml 502/504 ZEMLJA ima srce SB ml 502/504 ZEMLJA ima srce TU ml 502/504 ZEMLJA ima srce
COBISS.SI-ID 263990016


504.06


58.
        EMBALAŽA, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko = Packaging, environment, logistics : specialist magazine for packaging, environment and logistics. - 2008, št. 37-        . - Celje : Fit media (Kidričeva ulica 25, 3000 Celje), 2008-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Embalaža & okolje = ISSN 1855-4830
ISSN 1855-4849 = Embalaža, okolje, logistika

628.4.03/.04

2013 št. 77
COBISS.SI-ID 9479452


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


59.
TAKÁCS, Erika
        Dinoszauruszok titokzatos világa : [megelevenedik egy titpkzatos, régen kihalt világ : közel 100 félelmetes dinoszaurusz!] / Thomas Stealt. - Budapest : Könyvmíves, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 35 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-9898-31-8
a) dinozavri b) vrste c) mesojedci d) rastlinojedci

56
LE ml 55/56 TAKÁCS Erika Dinoszauruszok
COBISS.SI-ID 12592796


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


60.
DI Grazia, Anita
        Zdravi z naravo : 386 receptov ljudskega zdravilstva / Anita Di Grazia ; [vir fotografij pixelio, iStockphoto]. - 1. izd. - Cerkno : Porezen, 2013 ([Medvode] : Premiere). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zdravko Dren)

1.500 izv. - Spremna beseda / Andrej Coklin: str. 6. - Spremna beseda za konec začetka / Dario Cortese: str. 177

ISBN 978-961-93113-2-5
a) Naravno zdravljenje - Priročniki b) Domača zdravila - Priročniki c) bolezni d) zdravstvene težave e) zdravilne rastline f) zdravilni čaji g) recepti

615.89(035)
615.32(035)
LE od 615 DI Grazia Anita Zdravi z naravo
COBISS.SI-ID 265897472

61.
        KISMAMA : várandós és kisgyermekes szülők magazinja / főszerkesztő Perényi József. - 1. évf., sz. 1(1991-) . - Budapest (1037 Budapest, Bokor utca 15-19) : Sanoma Budapest Kiadó Rt., 1991-. - 29 cm

Mesečno. - Popis po št. 1, 2006
ISSN 0865-1035

613.9
LE či 613 KISMAMA
Evf. 24 2013 sz. 4/5#
COBISS.SI-ID 10163356

62.
        ZDRAV dih za navdih : glasilo Društva pljučnih bolnikov Slovenije. - Leto 1, št. 1 (1993)-        . - Ljubljana (Postojnska 24) : [Društvo pljučnih bolnikov Slovenije], 1993-. - 30 cm

Polletnik. - Ovoj. nasl.
ISSN 1318-0215 = Zdrav dih za navdih

061.23:616.24(497.4)
LE sp 61 ZDRAV dih za navdih
Let. 23 2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 33726464


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


63.
        GRADNJA in bivanje : oglasna priloga. - 2010 (jul.)-        . - Ljubljana : Časnik Finance, 2010-. - 27 cm

Občasno. - Suplement ali priloga k: Finance (Tiskana izd.) = ISSN 1318-1548
ISSN 2232-3821 = Gradnja in bivanje

69(085)

2013 št. MAR
COBISS.SI-ID 66575873

64.
        PAL : poslovni avto leta... . - Ljubljana : Časnik Finance, 2007-. - 30 cm

Letnik. - Opis po: mar. 2008

629.3

2013 št. 1
COBISS.SI-ID 63845377


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


65.
OREŠNIK, Andrej
        Krave molznice : prehrana, zdravstveno varstvo in reprodukcija / Andrej Orešnik, Andrej Lavrenčič ; [fotografije Savina Dreu]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 175-179

ISBN 978-961-203-408-5
a) Krave molznice - Prehrana b) Krave molznice - Zdravstveno varstvo c) Krave molznice - Reprodukcija d) govedo e) krave f) molznice g) prehrana živali h) zdravstveno varstvo i) reprodukcija

636.2.034
LE od 636 OREŠNIK Andrej Krave molznice
COBISS.SI-ID 265617664

66.
ROß, Thea
        Kis gazdik nagy kutyakönyve / Thea Roß. - Budapest : Papp-Ker, 2002. - 44 str. : ilustr. ; 35 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 963-9418-52-8
a) psi b) vrste c) nega d) priročniki

636.6/.9
LE ml 63 ROSS Thea Kis gazdik nagy
COBISS.SI-ID 12592284

67.
        ZELENA pomlad : moja, tvoja, naša, vaša. - 1997 (mar.)-        . - Ljubljana : Kmečki glas, 1997-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1408-2624 = Zelena pomlad

633/635
LE či 65 ZELENA pomlad
2013 št. 3/4#
COBISS.SI-ID 66642688


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


68.
DOMBRÁDI, Krisztián
        Ismerős ismeretlen : kommunikáció és társadalmi tőke / Dombrádi Krisztián. - Budapest : Századvég, 2011. - 167 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zavihku ovoja. - Előszó / str. [9]-15. - Bibliografija: str. [159]-167

ISBN 978-963-7340-97-0
a) komunikacija b) družba c) kapital d) oglaševanje

659.1
LE od 65 DOMBRÁDI Krisztián Ismerős ismeretlen
COBISS.SI-ID 12598172


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


69.
        ZAKRITO, odkrito = concealed, disclosed : zbornik prispevkov k razstavi : o vratih, o zakritih in odkritih prostorih, dogodkih in stanjih. / [urednica Metka Fujs]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2012. - 89 str. : fotogr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Concealed / zakrito, disclosed / odkrito. - 500 izv.

ISBN 978-961-6579-19-3
a) zborniki b) razstava c) arhitektura d) družba

72(082)
LE od 72 ZAKRITO, odkrito
COBISS.SI-ID 71549441


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


70.
BORBÁS, György
        Zala György : 1858-1937 / [avtor teksta György Borbás = a tanulmányt írta Borbás György ; foto Fototeka Madžarske narodne galerije ... [et al.] = fotó Magyar Nemzeti Galéria fotótára ... [et al.] ; prevod v slovenski jezik = a tanulmányt szlovén nyelvre fordította Elizabeta Bernjak, prevod v nemški jezik = a német nyelvű összegzést fordította Marionn Benyó, prevod v angleški jezik = az angol nyelvű összegzést fordította Gabriella Graham]. - Lendva = Lendava : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet = Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 1996 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 115 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lendvai füzetek = Lendavski zvezki ; 15)

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. madžar. besedilo in slov. prevod. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 63-67. - Zusammenfassung: Zala (Mayer) György : Bildhauer ; Summary: György Zala (Mayer) : sculptor

ISBN 961-6232-01-0
a) Zala, György (1858-1937) - Katalogi b) madžarsko kiparstvo c) kiparji d) katalogi

730(439):929 Zala G.
061.4(497.4 Lendava)
DL od 06 BORBÁS György Zala György DO od 06 BORBÁS György Zala György GA od 06 BORBÁS György Zala György GE od 06 BORBÁS György Zala György LE do 06 BORBÁS György Zala György LE od 06 BORBÁS György Zala György LE sk 908 Prekmurje BORBÁS György Zala György PE od 06 BORBÁS György Zala György
COBISS.SI-ID 64133376

71.
KATONA, Brigitta
        Csomózott ékszerek / modellek Katona Brigitta ; fotók Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Könyvek, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-251-246-4
a) vozli b) vezenine c) nakit d) obeski

745/749
LE od 74/76 KATONA Brigitta Csomózott ékszerek
COBISS.SI-ID 12591516


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


72.
ORLEK
        Orlek : 20 let knap'n'rolla / [avtor Zdenko Matoz ; fotografije so prispevali Branko Klančar ... et al.]. - Trbovlje : Tiskarna Tori ; Ljubljana : Sanje, 2009 (Trbovlje : Tori). - 124 str. : ilustr. ; 31 cm

3.000 izv. - Diskografija: str. 71-76. - Povzetek v slov., angl., nem., it., špan., franc., rušč., kit., hrv. in srb.

ISBN 978-961-6653-65-7
a) Orlek (glasbena skupina) - Zborniki b) zabavna glasba c) popularna glasba d) glasbene skupine e) diskografije

784.66(497.4)Orlek
681.854:784.66(497.4)Orlek
LE od 78 ORLEK Dvajset let
COBISS.SI-ID 244431360

73.
TANTADRUJ (Glasbena skupina)
        Tantadruj [Zvočni posnetek] : pesmi iz polifona. - [Ljubljana] : Sazas, 2012, p 2011. - 1 CD (41 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v studu Supersonik v Ljubljani. - Tantadruj: Boštjan Soklič, kitara, glas, Mateja Blaznik, klasična kitara, Aleš Hadalin, glas, Petra Trobec, glas, kontrabas, harmonika; gosti: Jaka Strajnar, cajón, boben, Boštjan Gombač, flavta, Blaž Trček, sopran saksofon, Bojan Jurjevčič, tolkala, efekti. - Vsebina: A tebi, poet / Dragotin Kette. Zimska idila / Dragotin Kette. Vasovavec / Simon Jenko. Angelini / Dragotin Kette. Vran / Josip Murn. Dekličino premišljevanje / Dragotin Kette. Pa ne pojdem prek poljan / Josip Murn. Jesenska pesem / Jospi Murn. Na molu San carlo / Dragotin Kette. Cigan z opico / Fran Roš. Ko dobrave se mrače / Josip Murn. Na trgu / Dragotin Kette. Prva vigilija / Anton Vodnik. Pastirjeva pesem / Josip Murn. Ondan si začela /France Prešeren. V gostilni / Dragotin Kette.

BSO CD 002 Sazas
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče b) slovenska poezija c) uglasbena poezija d) uglasbene pesmi e) uglasbena slovenska poezija f) zgoščenke

784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)
LE cd 78 TANTADRUJ
COBISS.SI-ID 7879608


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


74.
HORVÁTH, Ferenc
        A lendvai labdarúgás 100 éve : rövid sporttörténeti áttekintő = 100 let lendavskega nogometa : kratka predstavitev drugih športnih panog / Horváth Ferenc ; [szerkesztette és a sporttörténeti fejezetet írta Göncz László ; a képanyag és a dokumentumok gyűjtője Franc Meštrović Horvat ; fordítás Novak Császár Jolán, Lebar Vesna]. - Lendva = Lendava : MNMI = ZKMN, 2004. - 130 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Lendavski zvezki = Lendvai füzetek, ISSN 1408-1016 ; 18)

Besedilo v madž. in slov. jeziku. - 1000 izv.
a) nogomet b) Lendava c) zgodovinski pregled

796.332(497.4-188)(091)
DL od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai DO od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai GA od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai GE od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai LE do 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai LE od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai LE sk 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai PE od 908 Prekmurje HORVÁTH Ferenc A lendvai
COBISS.SI-ID 9874332

75.
        MARIBORSKI šport. - Letn. 1, št. 1 (jun. 1999)-        . - Maribor : Športna zveza : Zavod za šport, 1999-. - 30 cm

Mesečnik

796/799(497.4 Maribor)
LE či 79 MARIBORSKI
Let. 15 2013 št. 144#
COBISS.SI-ID 44298497


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


76.
JESENŠEK, Marko
        Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika / Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Celje] : Koštomaj). - 390 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora, ISSN 1408-7464 ; 90)

300 izv. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - O avtorju na notranji str. obeh zavihkov. - Bibliografija: str. 353-380. - Kazalo

ISBN 978-961-6656-93-1
a) Slovenščina - Knjižni jezik - Zgodovina - Prekmurje b) Slovenščina - Narečja - Zgodovina - Prekmurje

811.163.6'271.1(497.411)(091)
HO od 81 JESENŠEK Marko Poglavja iz LE od 81 JESENŠEK Marko Poglavja iz
COBISS.SI-ID 72355073

77.
MAKOVEC, Juš
        Korenine : priimki na Murskem polju : 1669-1900 / Juš Makovec ; [uvodna beseda in] pregledala Alenka Šivic-Dular. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1987 (Čakovec : "Zrinski"). - 143 str. ; 23 cm. - (Zbirka Panonika)

500 izv. - Zusammenfassung: str. [145-146]

(Broš.)
a) priimki b) osebna imena c) Slovenija d) Mursko polje e) slovenščina f) 1669/1900

801.313(497.12-18)
808.63-313(497.12-18)
DL od 81 MAKOVEC Juš Korenine LE sk 81 MAKOVEC Juš Korenine
COBISS.SI-ID 722434


82 LITERARNA BESEDILA


78.
ADY, Endre
        Ady Endre versei [Zvočni posnetek] / Hegedűs D. Géza előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2005. - 1 CD (62 min, 52 sek) : stereo ; 12 cm + knjižica ([4]) str. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)

Podatki z ov.

ISBN 978-963-09-6141-7
a) Madžarska književnost - Poezija b) zvočne knjige

821.511.141-1(086.76)
DL cd 82-1 Ady Endre versei GA cd 82-1 Ady Endre versei LE cd 82-1 ADY Endre versei
COBISS.SI-ID 19741448

79.
ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
        A nyolc unokatestvér / Louisa May Alcott ; fordította Leyrer Ginda. - Szeged : Lazi, [2007] (Debrecen : Kinizsi). - 242 str. ; 21 cm

Prevod dela: Eight Cousins

ISBN 978-963-9690-88-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ALCOTT L. M. A nyolc
COBISS.SI-ID 6502707

80.
        ÁLLATI dolgok! [Zvočni posnetek] : versek 1-99 éves gyerekeknek / Pogány Judit előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (50 min) : zvok (digital) ; 12 cm. - (Irodalmi Fülbevaló)

ISBN 978-963-09-6946-8
a) madžarska književnost b) pesmi za otroke c) zvočne knjige d) CD-plošče

821.511.141-93-1(086.76)
DL cd C ÁLLATI dolgok! GA cd C ÁLLATI dolgok! GE cd C ÁLLATI dolgok! LE cd C ÁLLATI dolgok!
COBISS.SI-ID 12597404

81.
BLACK, Jenna
        Káprázat / Jenna Black ; [fordította Farkas Veronika]. - Budapest : Kelly, 2010. - 300 str. ; 21 cm. - (Bűbájösvény sorozat)

Prevod dela: Glimmerglass

ISBN 978-963-994-3940

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 BLACK Jenna Káprázat
COBISS.SI-ID 12591772

82.
CSIZMADIA, Ervin
        Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt : interjú Medgyessy Péterrel / Csizmadia Ervin. - Budapest : Századvég, 2004. - 111 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 963-7340-00-9

821.511.141-9
LE od 82-9 CSIZMADIA Ervin Elképzeltek
COBISS.SI-ID 12605852

83.
DE la Cruz, Melissa, 1971-
        Álarcban / Melissa de la Cruz ; [fordította Réti Viki]. - Budapest : Kelly, 2007. - 285 str. ; 21 cm. - (Kékvérűek sorozat)

Prevod dela: Masquerade

ISBN 978-963-9943-69-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DE la Cruz Melissa Álarcban
COBISS.SI-ID 12592028

84.
DESSEN, Sarah
        Egy felejthetetlen év / Sarah Dessen ; [fordította Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, 1998. - 283 str. ; 21 cm

Prevod dela: Someone like you

ISBN 978-963-9943-45-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DESSEN Sarah Egy felejthetetlen
COBISS.SI-ID 12591004

85.
        ERDŐSZÉLI mondókák / Nyilasi Antónia illusztrációival. - Budapest : Csengőkert Könyvkiadó Kft., [2008]. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 X 24 cm

Ov. naslov

ISBN 978-615-5170-52-2

821.511.141-93-32
LE ml C ERDŐSZÉLI mondókák
COBISS.SI-ID 12591260

86.
HAUFF, Wilhelm
        A kis Mukk története és más mesék [Zvočni posnetek] / Wilhelm Hauff ; Pokorni Lia előadásában ; [fordította Szinnai Tivadar]. - [Budapest] : Kosshut : Mojzer, 2010. - 2 CD-ja (146 min) : zvok, stereo ; 12 cm

Prevod dela: Die Geschichte von kleinen Muck. - Na ov.: Pokorny Lia. - Vsebuje: A kis Mukk története ; A Gólyakalifa története ; Orros, a törpe

ISBN 978-963-09-6582-8
a) nemška književnost b) pravljice c) zvočne knjige

821.112.2-93-34
DL cd C HAUFF Wilhelm A kis Mukk DL cd C HAUFF Wilhelm A kiss Mukk GA cd C HAUFF Wilhelm A kis Mukk LE cd C HAUFF Wilhelm A kis Mukk
COBISS.SI-ID 12596636

87.
KARINTHY, Frigyes
        Elmondom hát mindenkinek [Zvočni posnetek] : Karinthy Frigyes versei / Fenyő Iván előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (47 min) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.). - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)

ISBN 978-963-09-6678-8
a) madžarska književnost b) parodija c) poezija d) zvočne knjige

821.511.141-1
GA cd 82-1 KARINTHY Frigyes Elmondom hát LE cd 82-1 KARINTHY Frigyes Elmondom hát
COBISS.SI-ID 19744776

88.
KRANJEC, Naci
        Ker sem človek --- / Naci Kranjec-Pajlin ; [zbirko uredil Vanek Šiftar]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1960 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 61 str. ; 19 cm

Pajlin / Vanek Šiftar: str. 49-58. - 600 izv. - Opombe: str. 59-61
a) slovenska književnost b) poezija

821.163.6-1
DO do 82-1 KRANJEC Ignac - Pajlin Ker sem človek... LE do 82-1 KRANJEC Ignac - Pajlin Ker sem človek... LE od 82-1 KRANJEC Naci Ker sem človek ---
COBISS.SI-ID 2110216

89.
LAWRENCE, David Herbert, 1885-1930
        A tiszteletes úr leányai ; A szűz és a cigány / David Herbert Lawrence ; [fordította Tellér Gyula, Pap Mária]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 177, [1] str. ; 21 cm

Prevod iz del: The complete short stories of D. H. Lawrence I-III. ; The short novels of D. H. Lawrence I-II.

ISBN 963-7138-38-2

821.111-32
DO od 82-32 LAWRENCE David H. A tiszteletes úr LE od 82-311.2 LAWRENCE D. H. A tiszteletes úr LE od 82-32 LAWRENCE David H. A tiszteletes úr
COBISS.SI-ID 5037107

90.
LÁZÁR, Ervin
        Magyar mondák [Zvočni posnetek] / Lázár Ervin ; Galkó Balázs előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2011. - 1 CD (74 min) : zvok, stereo ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)

Vsebuje: Isten kardja ; A vérszerződés ; A szentgalleni kaland ; Lehel kürtje ; Szent István koronája ; Zotmund ; Szent László legyőzi a tatárokat ; Kemény Simon ; Mátyást királlyá választják

ISBN 978-963-09-6945-1
a) madžarska književnost b) zvočne knjige c) CD-plošče

821.511.141-93-34(086.76)
DL cd L LÁZÁR Ervin Magyar mondák GA cd L LÁZÁR Ervin Magyar mondák LE cd L LÁZÁR Ervin Magyar mondák
COBISS.SI-ID 12596380

91.
LÓNYAY, Menyhért, gróf, 1822-1884
        Lónyay Menyhért naplója : 1860-1861 / Lónyay Menyhért. - Budapest : Századvég, 2004. - 377 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 963-9211-66-4

821.511.141-94
LE od 82-9 LÓNYAY Menyhért Lónyay Menyhért
COBISS.SI-ID 12600220

92.
NEMES Nagy, Ágnes
        Az aranyecset [Zvočni posnetek] / Nemes Nagy Ágnes ; Mácsai Pál előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2009. - 2 CD-ja (150 min) : zvok (digital) ; 12 cm

ISBN 978-963-09-6056-4
a) madžarska književnost b) pravljice c) zvočne knjige d) CD-plošče

821.511.141-93-34(086.76)
GA cd P NEMES Nagy Ágnes Az aranyecset GE cd P NEMES Nagy Ágnes Az aranyecset LE cd P NEMES Nagy Ágnes Az aranyecset
COBISS.SI-ID 12596124

93.
        NEPSZERŰ népköltések és mondókák / illusztrálta Szabó István Attila. - Debrecen : Nagykönyv, [2007?]. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Óperenciás könyvek)

ISBN 978-963-9581-36-4

821.511.141-93-1
LE ml C NEPSZERŰ
COBISS.SI-ID 12593308

94.
PETŐFI, Sándor
        János Vitéz / Petőfi Sándor ; rajzolta Szabó István Attila ; színezte Bíró Sára. - Debrecen : Nagykönyv, [2007?]. - 47 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Óperenciás könyvek)

ISBN 978-963-9581-68-5

821.511.141-93-1
LE ml P PETŐFI Sándor János Vitéz
COBISS.SI-ID 12593052

95.
PILINSZKY, János, pesnik
        Aranymadár [Zvočni posnetek] : verses mesék / Cseke Péter és Kálid Artúr előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (65 min) : zvok (digital) ; 12 cm. - (Irodalmi Fülbevaló, ISSN 1789-4638)

Vsebuje: A naphajú királyleány ; A madár és a leány ; Aranymadár ; Ének a kőszívű királyról ; Kalandozás a tükörben

ISBN 978-963-09-5715-1
a) madžarska književnost b) zvočne knjige c) CD-plošče

821.511.141-93-1(086.76)
DL cd C ARANYMADÁR GA cd C ARANYMADÁR LE cd C ARANYMADÁR
COBISS.SI-ID 12598940

96.
PILINSZKY, János, pesnik
        Tűz és víz [Zvočni posnetek] / Pilinszky János versei ; Alföldi Robert előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2010. - 1 CD (50 min) : stereo ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)

ISBN 978-963-09-6179-0
a) madžarska književnost b) poezija c) zvočne knjige

821.511.141-1
DL cd 82-1 PILINSZKY János Tűz és víz LE cd 82-1 PILINSZKY János Tűz és víz
COBISS.SI-ID 12600476

97.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Radovedna putka / Adi Smolar ; ilustracija Laura Pompe Sterle. - Radeče : Literarni val, 2013 ([Lendava] : Arma). - 16 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93292-2-1

821.163.6-93-32
087.5
LE do C SMOLAR Adi Radovedna putka
COBISS.SI-ID 265971456

98.
SZABÓ, Magda
        Ókút [Zvočni posnetek] / Szabó Magda ; Ónodi Eszter előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2008. - 1 cd (MP3) (447 min) : stereo ; 12 cm

Vsebuje: Szüleim ; A város ; Önarckép ; Figurák ; Álatok ; A tenger ; Hitélet ; Színház ; Galléros köpenyeg ; Karácsonyi ajándék ; A képek ; Művészetek ; A gályarab ; Tihany ; Az idő ; A versek ; Ébredés ; Iskola, férjeim ; Várady Mária ; Szibill.

ISBN 978-963-09-5904-9
a) madžarska književnost b) proza c) zvočne knjige d) CD-plošče

821.511.141-32(086.76)
GA cd 82-32 SZABÓ Magda Ókút LE cd 82-32 SZABÓ Magda Ókút
COBISS.SI-ID 19742472

99.
        VALOVANJE misli : odlomki pesmi različnih avtorjev / [odlomke iz pesmi izbrala in uredila Nuška Golobič]. - Radeče : Literarni val, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - [142] str. : ilustr. ; 16 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93292-0-7
a) Sijarič Biserka

821.163.6-194
LE do 82-1 VALOVANJE misli LE od 82-1 VALOVANJE misli
COBISS.SI-ID 261023488

100.
VONNEGUT, Kurt
        Az ötös számú vágóhíd [Zvočni posnetek] / Kurt Vonnegut ; Galambos Péter (Galamb) előadásában ; Hungarian translation Nemes László. - [Budapest] : Kosshut : Mojzer, 2011. - 1 cd (MP3) (560 min) : stereo ; 12 cm. - (Hangoskönyv)

Izv. stv. nasl.: Slaughterhouse five

ISBN 978-963-09-6649-8
a) ameriška književnost b) znanstvena fantastika c) romani d) zvočne knjige

821.111(73)-312.9
GE cd 82-312.9 VONNEGUT Kurt LE cd 82-312.9 VONNEGUT Kurt
COBISS.SI-ID 19744520


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


101.
        HAZÁDNAK --- / Benda Borbála ... [et al.] : A hazaszeretet nagy képeskönyve. - Budapest : Századvég, 2007. - 394 str. : ilustr. ; 28 cm

Előszó / Varga Zoltán: str. 7-8. - Bibliografija: str. 379-382

ISBN 978-963-7340-44-4
a) država b) domovina c) zgodovina d) geografija e) Madžarska

908(439)
LE od 90/91 HAZÁDNAK ---
COBISS.SI-ID 12603548

102.
KERMAN, Branko
        Tü mo : slovanska poselitev Prekmurja = Slavic settlement of Prekmurje / [avtor teksta Branko Kerman ; fotografija Tomislav Vrečič ... [et al.] ; angleški prevod Boris Kavur ; ilustracije Matic Leban, Maja B. Jančič]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2011 (Ljubljana : Studio Graffit). - 47 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Avtor naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 46-47

ISBN 978-961-6579-15-5
a) Slovani - Zgodovina - Prekmurje - Srednji vek - Razstavni katalogi b) Prekmurje - Arheološke najdbe - Srednji vek - Razstavni katalogi c) naselitvena zgodovina d) zgodnji srednji vek

904(497.411)"653"(083.824)
94(497.411)"05/08"(083.824)
LE do 908 Prekmurje KERMAN Branko Tü mo
COBISS.SI-ID 258141184

103.
        NAGYKANIZSA és régiója : vállalkozások, intézmények 2012. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapkiadó és Szolgáltató Kft., 2012. - 176 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
a) Madžarska b) Kaniža c) zavodi d) industrija e) privatni sektor f) sodelovanje g) Slovenija

913(439)
LE do 90/91 NAGYKANIZSA és LE od 90/91 NAGYKANIZSA és
COBISS.SI-ID 12590748

104.
ROZINA, Roman, 1960-
        Zasavje : nekje sredi Slovenije / [besedilo] Roman Rozina ; [fotografije] Boris Skalin ; [prevod Karmen Juvan]. - 1. izd. - Zagorje : Regionalni center za razvoj, 2004 ([Trbovlje] : Tori). - 155 str. : fotogr. ; 31 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 155

ISBN 961-90712-1-2
a) Zasavje - Domoznanstvo

908(497.4-114)
LE od 90/91 ROZINA Roman Zasavje
COBISS.SI-ID 215696640

105.
        STOPINJE. - 1971-        . - [Murska Sobota] : Pomursko pastoralno področje, 1971-. - 24 cm

Letnik

262.2(497.12-18)(059)
059(497.12-18)
908(497.12-18)
LE do 059 STOPINJE
Let. 42 2013 št. 1
COBISS.SI-ID 19185922

106.
TÓTH, Pál
        Magyarország, szeretlek! = [Ungarn, ich liebe dich!] = [I love you, Hungary!] / Tóth Pál, Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2008]. - 208 str. : ilustr. ; 34 cm

Besedilo v madž., nem. in ang.

ISBN 978-963-596-805-3
a) Madžarska b) zgodovina c) geografija

908(439)(084.12)
LE od 90/91 TÓTH Pál Magyarország
COBISS.SI-ID 12592540

107.
        ZALAI gyűjtemény 1974-1998 repertórium / [szerkesztette Kapiller Imre és Kiss Gábor]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1999. - 150 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 45)

Kazalo

ISBN 963-7226-33-8
a) domoznanstvo - Madžarska - bibliografija

94(439)(01)
LE do 940/990 ZALAI gyűjtemény
COBISS.SI-ID 2841139

108.
ZNANSTVENA konferenca ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji (1999 ; Murska Sobota)
        Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij : zbornik referatov z Znanstvene konference ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. september 1999 / [avtorja besedila in uredila Janez Balažic, Metka Fujs ; prevodi Vilko Šimon (iz nemščine, v nemščino), Jolanda Časar Novak (v madžarščino), Milka Fišer (iz hrvaščine)]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2000 ([Murska Sobota] : A. Horvat). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbornik soboškega muzeja. Posebna izdaja)

700 izv. - Bibliografija pri prispevkih ali na dnu str. - Povzetek v madž. in nem. pri vseh prispevkih

ISBN 961-90438-4-7
a) Prekmurje - Domoznantvo - Zborniki b) Prekmurje - Narodnostno vprašanje - Zborniki c) narodna identiteta d) posvetovanja

908(497.4-188)(082)
323.1(497.4-188)(082)
LE do 908 Prekmurje PREKMURJE na obrobju Zbornik referatov LE od 908 Prekmurje ZNANSTVENA Prekmurje na
COBISS.SI-ID 45332225


929 BIOGRAFIJE


109.
        DEGRÉ Alajos emlékezete : tudományos emlékülés : Zalaegerszeg, 2009. május 14. ; [szerkesztette Molnár András ; fotók Rajcsányi Zoltán]. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ; Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2010. - 272 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-9722-88-0
a) Degré, Alajos (1909-1984) b) biografije

929Degré A.
LE od 929 DEGRÉ Alajos
COBISS.SI-ID 1022853

110.
MAGONY, Imre
        Bory Jenő / Magony Imre ; [fényképezte a szerző]. - Székesfehérvár : Lénia 2 Reklám és Médiaügynökség Kft., 2010. - 307 str. : fotogr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 304-306

ISBN 978-963-88802-1-5
a) Bory, Jenő (1879-1959) - kipar

929Bory
COBISS.SI-ID 12606364


93/99 ZGODOVINA


111.
        ARMÁLISOK : nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898 / [írta: Bilkei Irén, Kapiller Imre és Molnár András ; szerkesztette: Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2004. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 963-7226-55-9
a) zgodovina b) Madžarska c) grbi

94(439)
LE do 940/990 ARMÁLISOK
COBISS.SI-ID 705413

112.
BATTHYÁNY, Lajos, gróf, 1806-1849
        Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai / Batthyány Lajos ; sajtó alá rendezte Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1998. - 278 str. ; 21 cm

ISBN 963-7226-27-3
a) zgodovina b) Madžarska c) govori d) pisma e) politika f) reforme

94(439)
LE od 940/990 BATTHYÁNY Lajos Batthyány Lajos
COBISS.SI-ID 12594332

113.
DEÁK, Ferenc, politik
        Országgyűlési levelei 1833-1834 / Deák Ferenc ; sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Sándor Pál___. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1997. - 118 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 963-7226-25-7
a) Madžarska b) zgodovina c) reforme d) 19. stoletje

94(439)
LE od 940/990 DEÁK Ferenc Országgyűlési
COBISS.SI-ID 12594076

114.
        A FELHALMOZÁS míve : történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére / [szerzők Bácskai Vera ... [et al.]. - Budapest : Századvég, 2009. - 601 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 593-601

ISBN 978-963-7340-73-4
a) zgodovina b) prebivalstvo c) gospodarstvo d) družba e) oblast

94(4)
LE od 940/990 A FELHALMOZÁS míve
COBISS.SI-ID 12600988

115.
        HÁBORÚK, békék, teroristák : Székely Gábor 70 éves / főszerkesztő Majaros István. - Budapest : ELTE, 2012. - 662 str. ; 23 cm

ISBN 978-963-284-277-6
a) zgodovina b) Madžarska c) vojne d) terorizem

94(439)
LE od 940/990 HÁBORÚK, békék
COBISS.SI-ID 12589980

116.
HORVÁTH, Zita
        Paraszti vallomások Zalában I. : a Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kezdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában / Horváth Zita. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2001 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.). - 480 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 51)

Kazalo

ISBN 963-7226-40-0
a) Zalska županija - zgodovina b) zgodovina c) županije d) Zala

943.6(439.121)
LE od 940/990 HORVÁTH Zita Paraszti
COBISS.SI-ID 3935539

117.
HORVÁTH, Zita
        Paraszti vallomások Zalában II. : a Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kezdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői, és muraközi járásában / Horváth Zita. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2006. - 540 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 60)

Kazalo

ISBN 963-7226-54-0
a) Zalska županija - zgodovina b) zgodovina c) županije d) Zala

943.6(439.121)
LE do 940/990 HORVÁTH Zita Paraszti
COBISS.SI-ID 12593820

118.
        JAVÍTVA változtatni : Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai / [szerkesztette Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2000 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.). - 305 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 49)

ISBN 963-7226-37-0
a) Zalska županija - 1832 - zgodovina b) zgodovina c) Madžarska d) reforme

943.6(439.121)
LE od 940/990 JAVÍTVA változtatni
COBISS.SI-ID 3254835

119.
KORPÁS, Zoltán
        V. Károly és Magyarország : (1526-1538) / Korpás Zoltán. - Budapest : Századvég, 2008. - 310 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 297-310

ISBN 978-963-7340-71-0
a) zgodovina b) 16. stoletje c) Karel V d) Habsburžani

94(439)
LE od 940/990 KORPÁS Zoltán V. Károly és
COBISS.SI-ID 12605340

120.
        KUTATÁSI füzetek - Történelem Doktori Program, Janus Pannonius Tudományegyetem = Research paper - Történelem Doktori Program, Janus Pannonius Tudományegyetem = Forschungshefte - Történelem Doktori Program, Janus Pannonius Tudományegyetem . - Pécs : JPTE, 1996-. - 20 cm

ISSN 1416-0986 = Kutatási füzetek - Történelem Doktori Program, Janus Pannonius Tudományegyetem

94(4)

2011 št. 17
COBISS.SI-ID 9944909

121.
        MIRE lehullanak a levelek : 90 esztendeje ért véget a nagy háboru : rendezvénysorozat Pécs, 2008. November 6-9. - Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2009. - 195 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)

Előszó / Holló József Ferenc: [5]-6 str.

ISBN 978-963-7097-37-9
a) vojne b) Madžarska c) zgodovina d) Habsburžani

94(100)"1914/1918"
LE od 940/990 MIRE lehullanak
COBISS.SI-ID 12589212

122.
MOLNÁR, András
        Zala Megye pecsétje és címere 1550-2010 / Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2011. - 108 str., XXXVI str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 69, ISSN 0133-5499)

Bibliografija: str. 106-108

ISBN 978-963-7226-69-4
a) zgodovina b) pečati c) grbi d) županije e) Madžarska

929.6/.9(439)
LE od 930 MOLNÁR András Zala Megye pecsétje
COBISS.SI-ID 12594844

123.
        NA prelomih tisočletij : katalog razstave / [uredila Metka Fujs]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2002 ([Murska Sobota] : Tipg A. Horvat). - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 961-90438-5-5
a) Prekmurje - Zgodovina - Razstavni katalogi b) zborniki

94(497.4-188)(084)
LE od 908 Prekmurje NA prelomih
COBISS.SI-ID 47241729

124.
        PÉCSI történeti katedra = Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis / szerkesztők Csabai Zoltán ... [et al.]. - Pécs : 2008, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - 707 str. : ilustr. ; 24 cm

Előszó / 9-14 str. - Bibliografija: str. 646-647

ISBN 978-963-87856-6-4
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 PÉCSI történeti
COBISS.SI-ID 12589724

125.
        RUBICON : törénelmi magazin / főszerkesztő Rácz Árpád. - (1989)-        . - Budapest : Rubicon-Ház Bt., 1989-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 0865-6347

94

Evf. 24 2013 sz. 4#
COBISS.SI-ID 12289180

126.
        SAJÁT utamat jártam : Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1848 / [írta Hermann Robert és Molnar András ; szerkesztette Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Leveltár, 2007. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-963-7226-61-8
a) zgodovina

94(439)"1807/1849"
LE od 940/990 SAJÁT utamat
COBISS.SI-ID 1052805

127.
SIMONFFY, Emil
        A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon / Simonffy Emil. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2002. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 55)

Kazalo

ISBN 963-7226-46-X
a) zgodovina - Madžarska b) zgodovina c) Madžarska d) tlačani e) reforme

94(439.121)
LE do 940/990 SIMONFFY Emil A polgári
COBISS.SI-ID 4159539

128.
        TEKINTETES karok és rendek! : Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848 : válogatott dokumentumok / sajtó alá rendezte Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2003. - 251 str. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 56)

ISBN 963-7226-47-8
a) zgodovina - Madžarska - 1825-1849

94(439.121)
LE od 940/990 TEKINTETES karok
COBISS.SI-ID 4500019

129.
        A TÖRTÉNELEM szálai : tanulmányköte Vonyó József 65. születésnapjára / szerkesztette Fischer Ferenc, Hegedüs Katalin, Rab Virág. - Pécs : IDResearch : Publikon, 2010. - 527 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5001-10-9
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 A TÖRTÉNELEM szálai
COBISS.SI-ID 12589468

130.
TÓTH, Péter, zgodovinar
        Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. : 1656-1716 / közreadja Tóth Péter. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2012. - 323 str. ; 24 cm : ilustr. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 72)

Kazalo

ISBN 978-963-7226-72-4
a) zgodovina b) Madžarska c) notarstvo d) politika

943.9(439.121)
LE do 940/990 TÓTH Péter Zala vármegye
COBISS.SI-ID 12595868

131.
        ZALA követe, Pest képviselője : Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2004. - 363 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 59, ISSN 0133-5499)

Előszó / Szabó Ernő: str. 7-8

ISBN 963-7226-53-2
a) Madžarska b) zgodovina c) parlamentarizem d) 19. stoletje e) politika

94(439)
LE od 940/990 ZALA követe,
COBISS.SI-ID 12594588

132.
        ZALA megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján / [szerkesztő Káli Csaba]. - Zalaegerszeg : [Zala Megyei Levéltár], 1999 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.). - 225 str. ; 24 cm : ilustr. + 1 zvd. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 46)

ISBN 963-7226-32-X
a) domoznanstvo - Madžarska - XVIII-XIX. stol. b) Madžarska - zgodovina c) domoznanstvo

94(439)
908(439.121)
LE do 940/990 ZALA megye
COBISS.SI-ID 2840883

133.
        ZALA megye archontológiája 1138-2000 / [szerkesztette Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2000 (Zalaegerszeg : Zalai Nyomda). - 524 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény ; 50, ISSN 0133-5499)

ISBN 963-7226-39-7
a) Zalska županija - zgodovina - 1138-2000

94(439.121)"1138-2000"
LE do 940/990 ZALA megye
COBISS.SI-ID 3254579

134.
        ZALAI történeti tanulmányok / [szerkesztő Káli Csaba]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1997. - 406 str. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény ; 42)

Povzetki v angleščini. - Summary

ISBN 963-7226-26-5
a) Madžarska - zgodovina

943.9(439.121)
LE od 940/990 ZALAI történeti
COBISS.SI-ID 2406195

135.
        A ZALAVÁRI és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541 / [tanulmányt írta Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1999. - 135 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 47, ISSN 0133-5499)

Kazalo

ISBN 963-7226-36-2
a) zgodovina b) Madžarska c) listine d) regeste e) politika

930.2
LE do 940/990 A ZALAVÁRI és
COBISS.SI-ID 12595356

136.
        A ZALAVÁRI és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544 / [szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2002. - 106 str. ; 24 cm. - (Zalai Gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 54)

ISBN 963-7226-44-3
a) zgodovina b) Madžarska c) listine d) regeste e) politika

94(439)
LE do 940/990 A ZALAVÁRI és
COBISS.SI-ID 4159283

137.
        A ZALAVÁRI és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548 / [szerkesztette Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2008. - 157 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 64, ISSN 0133-5499)

Kazalo

ISBN 978-963-7226-63-2
a) zgodovina b) Madžarska c) listine d) regeste e) politika

930.2
LE do 940/990 A ZALAVÁRI és
COBISS.SI-ID 12595612

138.
        ZBORNIK soboškega muzeja / glavni in odgovorni urednik Metka Fujs. - 1990, št. 1-        . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-. - 24 cm

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)
LE od 908 Prekmurje ZBORNIK soboškega
2012 št. 18/19
COBISS.SI-ID 22340866


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO