COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti avgust 20130 SPLOSNO


1.
        DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-. - 46 cm

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)

070(497.4)
LE či 05 DNEVNIK
Leto 63 2013 št. 187#
COBISS.SI-ID 30014721

2.
GRAFENAUER, Niko
        Pedenjped / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček ; [avtor didaktičnega gradiva Igor Saksida]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Korotan). - 35 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

3.000 izv.

ISBN 978-961-01-0621-0

821.163.6-93-1
087.5
VP ml C GRAFENAUER Niko Pedenjped
COBISS.SI-ID 268069376

3.
HILL, Eric, 1927-
        Pikijeva skrivalnica : zvočnica z zavihki / Eric Hill ; [prevedla Petra Vodopivec]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 22 x 29 cm

Prevod dela: Spotʹs noisy peek-a-boo. - 3.500 izv. - Kartonka s 5 zvočnimi tipkami in zavihki

ISBN 978-961-01-2824-3
a) Domače živali - Knjige za otroke

087.5
LE ml C HILL Eric Pikijeva
COBISS.SI-ID 268327936

4.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Pesmi iz rimogojnice / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 58 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2785-7

821.163.6-93-1
087.5
ČR ml C ROZMAN Andrej Pesmi iz LE ml C ROZMAN Andrej Pesmi iz TU ml C ROZMAN Andrej Pesmi iz VP ml C ROZMAN Andrej Pesmi iz
COBISS.SI-ID 267909120

5.
        STRIP -o- kritika / Ana Baraga ... [et al.] ; [urednica Maša Pfeifer]. - Ljubljana : Inštitut IRIU, 2012 (Žirovnica : Medium). - [104] str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93144-1-8
a) Stripi - Interpretacija - 21.st. b) kritično mišljenje

084.11
LE od 74/76 STRIP -o- kritika
COBISS.SI-ID 263508480


159.9 PSIHOLOGIJA


6.
ESTÉS, Clarissa Pinkola
        Ženske, ki tečejo z volkovi : miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske / Clarissa Pinkola Estés ; [prevedla Vera Čertalič]. - Nova Gorica : Eno, 2003 (Ljubljana : Matformat). - XI, 505 str. ; 24 cm

Prevod dela: Women who run with the wolves. - O avtorici: str. 504-505. - Bibliografija: str. 485-498

ISBN 961-6359-10-X
a) Ženske - Psihoanaliza b) Divja ženska (mitološki lik) - V leposlovju c) arhetipi d) miti

159.964.2-055.2
821.111(73)-32
ČR od 159.9 ESTÉS Clarissa Pinkola Ženske, ki tečejo z LE od 159.9 ESTÉS Clarissa P. Ženske, ki tečejo z LE od 159.9 ESTÉS Clarissa Pinkola Ženske, ki tečejo z
COBISS.SI-ID 122865664


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


7.
KIDRIČ, Boris
        Izbrano delo / Boris Kidrič ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) delavski razred d) NOB e) patriotizem

308(497.4)(081)
ČR od 82 Kidrič B. 3 KIDRIČ Boris Izbrano delo LE od 30/31 KIDRIČ Boris Izbrano delo LE sk 82 Kidrič B. 3 KIDRIČ Boris Izbrano delo
COBISS.SI-ID 476233


32 POLITIKA


8.
KARDELJ, Edvard, 1910-1979
        Izbrano delo. 1 / Edvard Kardelj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 501 str. : avtorj. slika ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

321.01
ČR od 82 Kardelj E. 3 KARDELJ Edvard Izbrano delo DL od 949.71 KARDELJ Edvard Izbrano delo LE sk 82 Kardelj E. 3 KARDELJ Edvard Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4050947

9.
KARDELJ, Edvard, 1910-1979
        Izbrano delo. 2 / Edvard Kardelj ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 317 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

321.01
ČR od 82 Kardelj E. 3 KARDELJ Edvard Izbrano delo LE sk 82 Kardelj E. 3 KARDELJ Edvard Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4179715

10.
VIDEMŠEK, Boštjan
        Upor : arabska pomlad in evropska jesen / Boštjan Videmšek ; fotografije Jure Eržen ; predgovor Slavoj Žižek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 377 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Brez prihodnosti? Da, prosim! / Slavoj Žižek: str. 11-13. - O avtorju na zadnjem ov.

ISBN 978-961-231-955-7
a) Sredozemlje - Politične razmere b) Sredozemlje - Zgodovina - 2011-2012 c) družbena gibanja d) družbeni konflikti e) arabske države f) Severna Afrika g) Bližnji vzhod h) Južna Evropa i) Egipt j) Libija k) Sirija l) Grčija m) Španija n) Ciper o) Slovenija

94(=411.21)"2011/2012"
94(4-13)"2011/2012"
323.2(=411.21)"2011/2012"
323.2(4-13)"2011/2012"
LE od 32/33 VIDEMŠEK Boštjan Upor
COBISS.SI-ID 267982592


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


11.
WILSON, Donna
        Ustvarjalne zverinice : [izvirne zamisli za ustvarjanje z otroki] / Donna Wilson ; [fotografije Gareth Hacker ; prevedla Nina Medved]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Creative creatures. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-1781-3
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
ČR ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne GA ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne HO ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne LE ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne OD ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne TU ml 71/76 WILSON Donna Ustvarjalne
COBISS.SI-ID 265709056


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


12.
        SLOVENIJA - dežela legend 1 / [zbrali Dušica Kunaver and [i. e. in] Brigita Lipovšek ; prevod Dušica Kunaver]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2013 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 15 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Slovenija - dežela legend = Slovenia - country of legends, ISSN 2335-3120)

Bibliografija na notranji str. ov.
a) Slovenske legende

398.22(497.4)
LE od 39 SLOVENIJA - dežela
COBISS.SI-ID 268038912


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


13.
HEWAT, Katie, 1982-
        Dinozavri : velika knjiga aktivnosti / Katie Hewat, Sofija Stefanovic, Lisa Regan ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - loč. pag. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dinosaur. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1738-7
a) Dinozavri - Knjige za otroke

568.19(02.053.2)
DL ml 55/56 HEWAT Katie Dinozavri LE ml 55/56 HEWAT Katie Dinozavri SB ml 55/56 HEWAT Katie Dinozavri TU ml 55/56 HEWAT Katie Dinozavri
COBISS.SI-ID 265582080


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


14.
GRAHAM, Douglas N.
        Škodljivost žit : premislek o prehrani z visoko vsebnostjo škroba / Douglas N. Graham ; predgovor James H. Guest ; [prevedli Eva Erpič ... et al.]. - Ljubljana : Calesita, 2013. - 62 str. ; 21 cm

Prevod dela: Grain damage. - 500 izv. - Predgovor / James H. Guest: str. 10-11. - Bibliografija: str. 57-58

ISBN 978-961-281-058-0
a) Žita - Prehrana

613.26:633.1
LE od 613 GRAHAM Douglas N. Škodljivost žit
COBISS.SI-ID 267598848

15.
SEARS, Barry, 1947-
        Prehranjevanje po zoni : strategije za dolgo in zdravo življenje / Barry Sears in Riccardo Pina ; [prevod Iva Roj ; slovenski recepti Mojca Koman]. - Maribor : Rotis, 2013 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 255 str. ; 22 cm

Prevod dela: Zona diet. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6127-40-0
a) dieta

613.24(035)
LE od 613 SEARS Barry Prehranjevanje po
COBISS.SI-ID 74519553


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


16.
SZŐKE, Csaba
        Ilustrirani atlas vozil / [besedilo Csaba Szőke ; ilustracije Péter Kovács, Tamás Mart ; prevedla Maja Likar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Madžarskem). - 64 str. : ilustr. ; 34 cm

Prevod dela: A járművek illusztrált atlasza

ISBN 978-961-01-2825-0
a) Vozila

629(084.42)
ČR ml 62 SZŐKE Csaba Ilustrirani atlas LE ml 62 SZŐKE Csaba Ilustrirani atlas TU ml 62 SZŐKE Csaba Ilustrirani atlas
COBISS.SI-ID 267295232


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


17.
COLLINS, Sophie
        Moj pes : popoln vodnik za zdravega, srečnega in dobro vzgojenega psa / Sophie Collins ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The dog care handbook. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1817-9
a) Psi - Priročniki

636.7(035)
ČR od 636 COLLINS Sophie Moj pes LE od 636 COLLINS Sophie Moj pes TU od 636 COLLINS Sophie Moj pes
COBISS.SI-ID 266412800

18.
DAVIDSON, Catherine
        Moja mačka : popoln vodnik za zdravo, srečno in dobro vzgojeno mačko / Catherine Davidson ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The cat care handbook. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1818-6
a) Mačke - Priročniki

636.8(035)
ČR od 636 DAVIDSON Catherine Moja mačka LE od 636 DAVIDSON Catherine Moja mačka TU od 636 DAVIDSON Catherine Moja mačka
COBISS.SI-ID 266413056

19.
UCMAN, Renata
        Zeliščne vile z ekološkega vrta / besedilo in ilustracije Renata Ucman. - 1. izd. - Domžale : Kozmos, 2013 (Medvode : Pleško). - 23 str. : ilustr. ; 31 cm

350 izv.

ISBN 978-961-92528-4-0
a) Sonaravno vrtnarstvo - Knjige za otroke

635:631.147(035)
087.5
ČR ml 63 UCMAN Renata Zeliščne vile z LE ml 63 UCMAN Renata Zeliščne vile z TU ml 63 UCMAN Renata Zeliščne vile z
COBISS.SI-ID 267585024


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


20.
BELŠAK, Dušan
        Meso s tradicijo in okusom / Dušan Belšak ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 139 str. : fotogr. ; 27 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-203-401-6
a) Kuharski recepti - Meso

641.55:637.5(083.12)
LE od 64 BELŠAK Dušan Meso s tradicijo
COBISS.SI-ID 267813376

21.
KODELE, Alenka
        Čaša sladkega / Alenka Kodele ; [fotografije Rok Bezeljak]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Velenje : Eurograf). - 169 str. : fotogr. ; 20 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-203-402-3
a) Kuharski recepti - Sladice b) sadne sladice c) kreme

641.85(083.12)
LE od 64 KODELE Alenka Čaša sladkega
COBISS.SI-ID 267808256


66 KEMIJSKE TEHNIKE


22.
HRIBAR, Janez, 1947-
        Sodobna žganjekuha : likerji in namakanje v žganju / Janez Hribar, Rajko Vidrih, Milena Štolfa ; [fotografije Kristijan Hrastar, arhiv KGZS-Zavod Novo mesto]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Brezovica pri Ljubljani : Simro). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-203-400-9
a) Žganjekuha - Priročniki b) Žganje - Vrste - Priročniki c) Likerji - Priprava - Priročniki d) alkoholno vrenje e) fermentacija f) destilacija

663.5(035)
663.83(035)
LE od 66 HRIBAR Janez Sodobna žganjekuha
COBISS.SI-ID 268173568


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


23.
CURTO, Rosa Maria, 1951-
        Slikanje s prsti / [napisala in ilustrirala] Rosa M. Curto ; [iz angleščine prevedel Peter Arko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Pintura am dits. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2891-5
a) Risanje - Knjige za otroke

741(02.053.2)
ČR ml 71/76 CURTO Rosa Maria Slikanje s prsti LE ml 71/76 CURTO Rosa Maria Slikanje s prsti TU ml 71/76 CURTO Rosa Maria Slikanje s prsti
COBISS.SI-ID 266128896


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


24.
        ZAJČEK Bine [Videoposnetek] : 4. / scenaristka Tamara Doneva ; izdelovalec lutk Žiga Lebar ; avtorja glasbe Nino De Gleria, Jelena Ždrale ; avtor besedila [pesmi] Milan Dekleva ; snemalec Jure Nemec [pri filmih Dirigent in Policist], Lenart Vipotnik [pri filmu Pismonoša] ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na DVD-ju in embalaži. - Podnapisi v slov. - Posneto 2004. - 901058. - Igrajo: Vito Rožej, Ajda Rooss Remeta itd., znakovni jezik Ljubica Podboršek. - Vsebina: Dirigent. Pismonoša. Policist
a) Slovenski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi c) otroški animirani filmi d) lutkovni filmi e) otroški lutkovni filmi f) televizijske serije g) otroške serije h) DVD

791.228(497.4)(0.053.2)(086.82)
LE dvd C ZAJČEK Bine
COBISS.SI-ID 9118494


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


25.
BUCIK, Nataša
        Misleca : miselne naloge za mlade bistroume / Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valentin Bucik. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2724-6
a) Miselne igre - Priročniki

793.7(035)
LE od 79 BUCIK Nataša Misleca
COBISS.SI-ID 268162560


82 LITERARNA BESEDILA


26.
ANDONOVSKI, Venko
        Popek sveta / Venko Andonovski ; prevod [in spremna beseda] Sonja Dolžan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 283 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 72)

Prevod dela: Papokot na svetot. - 400 izv. - Iz popka sveta / Sonja Dolžan: str. 267-283

ISBN 978-961-231-947-2
a) Andonovski, Venko (1964-) - Literarne študije b) Cyrillus, svetnik (826-869) - V leposlovju c) Methodius, svetnik (815-885) - V leposlovju

821.163.3-311.2
821.163.3.09Andonovski V.
ČR od 82-311.2 ANDONOVSKI Venko Popek sveta LE od 82-311.2 ANDONOVSKI Venko Popek sveta TU od 82-311.2 ANDONOVSKI Venko Popek sveta
COBISS.SI-ID 267260416

27.
AŠKERC, Anton, 1856-1912
        Izbrano delo / Anton Aškerc ; [izbral in uredil Janko Kos]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 276 str., 1 sl. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6-1
ČR od 82 Aškerc A. 3 AŠKERC Anton Izbrano delo LE od 82 Aškerc A. 3 AŠKERC Anton Izbrano delo
COBISS.SI-ID 5913601

28.
BEVK, France
        Izbrano delo / France Bevk ; [uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 3 zv. (339 ; 391 ; 247 str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: Zv. 1.: Jagoda ; Pesterna ; Granata ; Tatič ; Greh pogoniča Zidorja ; Pastirci ; Zv. 2: Drobnica ; Tuje dete ; Bajtar Mihael ; Obračun ; Menče ; Oče ; Gmajna ; Soha svetega Boštjana ; Zv. 3: Kaplan Martin Čedermac

821.163.6-821Bevk F.
ČR od 82 Bevk F. 3 BEVK France Izbrano delo
COBISS.SI-ID 3277366

29.
BRNČIĆ, Ivo, 1912-1943
        Zbrano delo / Ivo Brnčič ; [zbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 209 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Brnčič I.1
ČR od 82 Brnčič I. 1 BRNČIĆ Ivo Zbrano delo
COBISS.SI-ID 3424566

30.
BURK, Michael, 1924-
        Sanje imajo svojo ceno / Michael Burk ; [prevod Klara in Jože Hočevar]. - [Koper] : Lipa, 1980 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 494 str. ; 21 cm

Prevod dela: Träume haben ihren Preis. - 11.000 izv.

830-311.2
ČR od 82-311.2 BURK Michael Sanje imajo svojo LE od 82-311.2 BURK Michael Sanje imajo svojo
COBISS.SI-ID 15638784

31.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Izbrano delo / Ivan Cankar ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - [3. izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 7 zv. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Podatek o izd. --> Slovenska bibliografija

Vsebina:
Knj. 1: [Ob zori ; Lavrin ; O čebelnjaku ; O prešcah ; V temi ; Križev pot ; Brezimenec ; Gudula ; Iz Ottakringa v Oberhollabrunn ; Gospodična ; Šivilja ; Pavličkova krona ; Zdenko Petersilka ; Nagnilo se je sonce ; Brez doma ; Rue des nations ; Pesem ; Tišina ; Profesor Kosirnik ; O človeškem napuhu ; Profesor Maslovina in drugi ; "Lepa naša domovina" ; Slovensko ljudstvo in slovenska kultura ; Slovenci in Jugoslovani ; Slovenska kultura, vojna in delavstvo ; Očiščenje in pomlajenje ; Naše véliko jutro]. - 350 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 2: [Monna Lisa ; Smrt kontrolorja Stepnika ; Sosed Luka ; Aleš iz Razora ; Polikarp]. - 305 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 3: [Martin Kačur ; Hlapec Jernej ; Kurent]. - 344 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 4: [Zjutraj ; O človeku, ki je izgubil prepričanje ; Iz življenja odličnega rodoljuba ; Sveti Janez v Biljkah ; Dvojna resnica ; Kako je gospod adjunkt --- ; Novela doktorja Grudna ; Spomladanska noč ; Nezadovoljnost ; Hudodelec ; Zgodba o Šimnu Sirotniku ; Anastasius von Schiwitz ; Govekar in Govekarji ; Bela krizantema ; Na otoku]. - 358 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 5: [Za narodov blagor ; Kralj na Betajnovi ; Hlapci ; Pohujšanje v dolini šentflorjanski]. - 323 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 6: [Pesmi ; Kralj Malhus ; Ottakring ; Hiša Marije Pomočnice ; Lepa Vida ; Ob svetem grobu]. - 345 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
Knj. 7: [Iz tujega življenja ; Moje življenje ; Črtice ; Podobe iz sanj]. - 349 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.

821.163.6 Cankar I.3
ČR od 82 Cankar I. 3 CANKAR Ivan Izbrano delo
COBISS.SI-ID 395317

32.
CANKAR, Izidor, 1886-1958
        Izbrano delo / Izidor Cankar ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 337 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: S poti ; Venezia ; Verona ; Lago di Como ; Laino ; Milano ; Firenze ; Obiski ; Ivan Cankar ; F. S. Finžgar ; Rihard Jakopič ; Ivan Tavčar ; Anton Verovšek ; Oton Župančič ; Iz uvodov v zbrano delo Ivana Cankarja

821.163.6 Cankar Iz.3
ČR od 82 Cankar Iz. 3 CANKAR Izidor Izbrano delo
COBISS.SI-ID 929054

33.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Zapeljivka v svili / Loretta Chase ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 369 str. ; 20 cm

Prevod dela: Silk is for seduction

ISBN 978-961-00-1941-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1943-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 CHASE Loretta Lynda Zapeljivka v svili DL od 82-311.2 CHASE Loretta Lynda Zapeljivka v svili LE od 82-311.2 CHASE Loretta Lynda Zapeljivka v svili SB od 82-311.2 CHASE Loretta Lynda Zapeljivka v svili TU od 82-311.2 CHASE Loretta Lynda Zapeljivka v svili
COBISS.SI-ID 268081408

34.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. Mesto kosti / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 426 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of bones

ISBN 978-961-00-1953-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1947-3 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
LE ml M CLARE Cassandra Kronike VP ml M CLARE Cassandra Kronike
COBISS.SI-ID 268388096

35.
DEVERAUX, Jude
        Jutranja mesečina / Jude Deveraux ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Moonlight in the morning

ISBN 978-961-00-1940-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1918-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 DEVERAUX Jude Jutranja mesečina GA od 82-311.2 DEVERAUX Jude Jutranja mesečina LE od 82-311.2 DEVERAUX Jude Jutranja mesečina SB od 82-311.2 DEVERAUX Jude Jutranja mesečina TU od 82-311.2 DEVERAUX Jude Jutranja mesečina
COBISS.SI-ID 268034816

36.
ENRIGHT, Anne, 1962-
        Shajanje / Anne Enright ; prevod [in spremna beseda] Aljaž Kovač. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 245 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 73)

Prevod dela: The gathering. - 500 izv. - Tresk / Aljaž Kovač: str. 237-245

ISBN 978-961-231-936-6
a) Enright, Anne (1962-) - Literarne študije b) Samomori - V leposlovju

821.111(417)-311.2
821.111(417).09Enright A.
ČR od 82-311.2 ENRIGHT Anne Shajanje LE od 82-311.2 ENRIGHT Anne Shajanje TU od
COBISS.SI-ID 267163648

37.
ERJAVEC, Fran
        Izbrano delo / Fran Erjavec ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 191 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6 Erjavec F.3
ČR od 82 Erjavc F. 3 ERJAVEC Fran Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2137226

38.
FALCONER, Colin, 1953-
        Sulejman Veličastni : sultanov harem / Colin Falconer ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 555 str. ; 20 cm

Prevod dela: Harem

ISBN 978-961-00-1951-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1945-9 (broš.)

821.111-311.6
ČR od 82-311.6 FALCONER Colin Sulejman Veličastni HO od 82-311.6 FALCONER Colin Sulejman Veličastni LE od 82-311.6 FALCONER C Sulejman Veličastni SB od 82-311.6 FALCONER Colin Sulejman Veličastni TU od 82-311.6 FALCONER Colin Sulejman Veličastni
COBISS.SI-ID 268231168

39.
FINŽGAR, Fran Saleški
        Izbrano delo. 1 / Franc Saleški Finžgar ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 239 str. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Z avtorjevo sl. - Vsebuje: Silvester ; Razvalina življenja ; Dekla Ančka
a) slovenska književnost

821.163.6-821
ČR od 82 Finžgar F. S. 3 FINŽGAR Fran S. Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4509704

40.
FINŽGAR, Fran Saleški
        Izbrano delo. 2 / Franc Saleški Finžgar ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 235 str. ; 21 cm. - (Naša beseda)

z avtorjevo sl. - Vsebuje: Boji ; Prekvata ovca ; Na petelina ; Kronika gospoda Urbana
a) slovenska književnost

821.163.6-821
ČR od 82 Finžgar F. S. 3 FINŽGAR Fran S. Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4509960

41.
FRELIH, Jasmin
        Na/pol / Jasmin B. Frelih. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 343 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-946-5

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 FRELIH Jasmin Na/pol LE od 82-311.2 FRELIH Jasmin Na/pol VP od 82-311.2 FRELIH Jasmin Na/pol
COBISS.SI-ID 266935552

42.
GOLIA, Pavel
        Izbrano delo / Pavel Golia, Lili Novy ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 151 str., [2] f. z avtorj. sl. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Golia P.3
821.163.6 Novy L.3
821.163.6-1
ČR od 82 Golia P. 3 GOLIA Pavel Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2137482

43.
GOLJA, Marko
        Morda / Marko Golja. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 279 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-888-8

821.163.6-32
ČR od 82-311.2 GOLJA Marko Morda LE od 82-311.2 GOLJA Marko Morda VP od 82-311.2 GOLJA Marko Morda
COBISS.SI-ID 266935808

44.
GOMBAČ, Žiga
        Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija / [Žiga X. Gombač ; ilustrator Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2012. - 40 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kako deluje)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92841-4-8
a) Televizija - V mladinskem leposlovju b) stripi

821.163.6-93-32
LE ml P GOMBAČ Žiga Primer Gala Matrice
COBISS.SI-ID 264367104

45.
GOMBAČ, Žiga
        Tisa reši svet ali Kako deluje radio / [Žiga X. Gombač ; ilustrator Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2012. - 40 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kako deluje)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92841-3-1
a) Radio - V mladinskem leposlovju b) stripi

821.163.6-93-32
LE ml P GOMBAČ Žiga Tisa reši svet
COBISS.SI-ID 264366080

46.
GRADNIK, Alojz, 1882-1967
        Izbrano delo / Alojz Gradnik ; [izbral in uredil Kajetan Kovič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 135 str., [1] f. avtorj.sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: Eros tanatos ; Noči v Medani ; Molčeče ure ; Naša zemlja ; Jesenska tišina

821.163.6-1
ČR od 82 Gradnik A. 3 GRADNIK Alojz Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4178691

47.
GRUM, Slavko
        Izbrano delo / Slavko Grum ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 193 str. : z avtorjevo sl. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Vsebuje: Matere ; Kaznjenci ; Čakajoči ; Beli azil ; Aloisius Ignatius Singbein ; Vrata ; Tju ; Včasih bi nekaj rad, tako rad ; Rdeči greh ; Pismo črnega marmorja ; Pivnica "Pri deseti Mariji" ; Podgane ; Mansarda ; Zločin v predmestju ; Upornik ; Dogodek v mestu Gogi ; Grumovo pismo Franu Albrehtu ; Lastni portret
a) slovenska književnost

821.163.6-821
ČR od 82 Grum S. 3 GRUM Slavko Izbrano delo DO od 82 Grum S. 3 GRUM Slavko Izbrano delo LE od 82 Grum S. 3 GRUM Slavko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4509192

48.
INGOLIČ, Anton
        Izbrano delo / Anton Ingolič ; [zbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 2 zv. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina:
1: Lukarji. - 333 str., [1] f. z avtorj. sl.
2: Kruh in ljubezen. - 400 str., [1] f. z avtorj. sl.

821.163.6 Ingolič A.3
821.163.6-32
821.163.6-311.2
ČR od 82 Ingolič A. 3 INGOLIČ Anton Izbrano delo
COBISS.SI-ID 934686

49.
        IZBRANO delo / Marko Pohlin, Žiga Zois, A. T. Linhart, Valentin Vodnik ; [zbral in uredil Janko Kos ; Pohlinov predgovor, Zoisova pisma in odlomke iz Linhartovega Poskusa zgodovine prevedel iz nemščine Jože stabej, Linhartova pisma pa Alfonz Gspan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 277 str., [4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Rokopisna avtobiografija: str. 277-[278]
a) slovenska književnost b) pisma c) 18.st. d) antologije

821.163.6-82"17"
821.163.6-6"17"
ČR od 82 Pohlin M. 3 POHLIN Marko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2136970

50.
JACKSON, Vina
        Barve hrepenenja / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 283 str. ; 20 cm. - (Zbirka Osemdeset dni / Vina Jackson ; del 5)

Prevod dela: Eighty days white. - Vina Jackson je psevdonim dveh avtorjev

ISBN 978-961-00-1952-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1946-6 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 JACKSON Vina Barve hrepenenja GA od 82-311.2 JACKSON Vina Barve hrepenenja GE od 82-311.2 JACKSON Vina Barve hrepenenja HO od 82-311.2 JACKSON Vina Barve hrepenenja LE od 82-311.2 JACKSON Vina Barve hrepenenja
COBISS.SI-ID 268414464

51.
JENKO, Simon, 1835-1869
        Izbrano delo / Simon Jenko, Simon Gregorčič ; [uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 189 str. : z avt. sliko ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6-14
ČR od 82 Jenko S. 3 JENKO Simon Izbrano delo DO od 82 Jenko S. 3 JENKO Simon Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6337591

52.
JURČIČ, Josip
        Izbrano delo. Knj , 4 / Josip Jurčič ; [izbral in uredil Janez Logar]. - [Ponatis]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 273 str.,[I] f. z avtorj. sl. ; 20 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebuje: Rokovnjači ; Spomini starega Slovenca

821.163.6 Jurčič J.3
ČR od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo DO od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 11451451

53.
JURČIČ, Josip
        Izbrano delo. Knj. 1 / Josip Jurčič ; [izbral in uredil Janez Logar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 343 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Vsebuje: Jesensko noč med slovenskimi polharji ; Kozlovska sodba v Višnji gori ; Jurij Kozjak, slovenski janičar ; Tihotapec ; Domen ; Telečja pečenka

821.163.6Jurčič J.3
886.3-311.2
ČR od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo DO od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo LE od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6376247

54.
JURČIČ, Josip
        Izbrano delo. Knj. 2 / Josip Jurčič ; [izbral in uredil Janez Logar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 337 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Vsebina: Sosedov sin ; Deseti brat

821.163.6Jurčič J.3
821.163.6-311.2
ČR od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo DO od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6062905

55.
JURČIČ, Josip
        Izbrano delo. Knj 3 / Josip Jurčič ; [izbral in uredil Janez Logar]. - [Ponatis]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 337 str.,[I] f. z avtorj. sl. ; 20 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebuje: Doktor Zober ; Cvet in sad

821.163.6Jurčič J.3
821.163.6-311.2
ČR od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo DO od 82 Jurčič J. 3 JURČIČ Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6378551

56.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Izbrano delo. 2 / Janko Kersnik ; [izbral in uredil Boris Paternu]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 331 str., [1] f.z avtorj.sl. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Vsebuje: Iz raztresenih listov ; Ciklamen ; Agitator ; Podlistki ; Nedeljska pisma ; Popotna pisma ; S slavnostnim vlakom v Kočevje

821.163.6 Kersnik J.3
ČR od 82 Kersnik J. 3 KERSNIK Janko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 1926430

57.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Izbrano delo. Del 1 / Janko Kersnik ; [izbral in uredil Boris Paternu]. - [Ponatis]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 225 str.,[1] f.z avtorj.sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.5 Kersnik J.3
ČR od 82 Kersnik J. 3 KERSNIK Janko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 222011

58.
KETTE, Dragotin
        Izbrano delo / Dragotin Kette, Josip Murn ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 195 str. : avtorjeva sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Kette D.3
821.163.6 Murn J.3
821.163.6-1
ČR od 82 Kette D. 3 KETTE Dragotin Izbrano delo DO od 82 Kette D. 3 KETTE Dragotin Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6346039

59.
KOCBEK, Edvard
        Izbrano delo / Edvard Kocbek, Božo Vodušek ; [izbral in uredil Janko Kos]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 152 str. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Z avtorjevima sl.
a) slovenska književnost - proza - poezija

821.163.6-1
ČR od 82 Kocbek E. 3 KOCBEK Edvard Izbrano delo LE od 82-1 KOCBEK Edvard Izbrano delo
COBISS.SI-ID 3329544

60.
KOSMAČ, Ciril
        Izbrano delo / Ciril Kosmač ; [zbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 3 zv. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina:
1: Sreča ; Kruh ; Gosenica ; Pot v Tolmin ; Smrt nedolžnega velikana ; Življenje in delo Venca Poviškaja ; Tantadruj. - 301 str., [1] f. z avtorj. sl.
2: Balada o trobenti in oblaku. - 189 str.
3: Pomladni dan. - 251 str., [1] f. z avtorj. sl.

821.163.6 Kosmač C.3
821.163.6-32
ČR od 82 Kosmač C. 3 KOSMAČ Ciril Izbrano delo
COBISS.SI-ID 930078

61.
KOSOVEL, Srečko
        Izbrano delo / Srečko kosovel, Miran Jarc ; [S. Kosovela uredil Janko Kos, M. Jarca uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 174 str. : z avt. sliko ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6-14
821.163.6 Kosovel S. 3
821.163.6 Jarc M. 3
ČR od 82 Kosovel S. 3 KOSOVEL Srečko Izbrano delo DO od 82 Kosovel S. 3 KOSOVEL Srečko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 8779321

62.
KOVAČ, Mirko, 1938-2013
        Mesto v ogledalu / Mirko Kovač ; prevod Stanka Rendla ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 358 str. ; 25 cm. - (Zbirka Moderni klasiki ; 74)

Prevod dela: Grad u zrcalu. - 500 izv. - "Kdor utaplja svoje bolečine v kolektiv, trguje s čustvi in beži od resnice" / Matej Bogataj: str. 345-358

ISBN 978-961-231-938-0
a) Kovač, Mirko (1938-) - Literarne študije b) Dubrovnik - V leposlovju

821.163.4(497.6)-311.2
821.163.4(497.6).09Kovač M.
ČR od LE od 82-311.2 KOVAČ Mirko Mesto v ogledalu SB od 82-311.2 KOVAČ Mirko Mesto v ogledalu
COBISS.SI-ID 267163392

63.
KOZAK, Ferdo
        Izbrano delo / Ferdo Kozak ; [zbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 260 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6-2
ČR od 82 Kozak F. 3 KOZAK Ferdo Izbrano delo DO od 82 Kozak F. 3 KOZAK Ferdo Izbrano delo LE od 82 Kozak F. 3 KOZAK Ferdo Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4178435

64.
KOZAK, Juš
        Izbrano delo / Juš Kozak ; [zbral in uredil Mitja Mejak]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 415 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6-32
ČR od 82 Kozak J. 3 KOZAK Juš Izbrano delo DO od 82 Kozak J. 3 KOZAK Juš Izbrano delo LE od 82 Kozak J. 3 KOZAK Juš Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4178179

65.
KRAIGHER, Alojz
        Izbrano delo / Alojz Kraigher ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 263 str.,[1] f. z avtorj.sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebuje: Ptička v kletki ; Telegrafski drog ; Peter Drozeg ; Drama v travniku ; Na fronti sestre Žive

821.163.3-2 Kraigher A.3
ČR od 82 Kraigher A. 3 KRAIGHER Alojz Izbrano delo DO od 82 Kraigher A. 3 KRAIGHER Alojz Izbrano delo LE od 82 Kraigher A. 3 KRAIGHER Alojz Izbrano delo
COBISS.SI-ID 692279

66.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Čarni nasmeh ; [Črtice] / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 300 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 11)

Drugi nasl. v kolofonu; skupni nasl. za črtice: Otroci, čigavi ste?. - Nasl. stran raztegnjena čez dve strani

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh; VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh
COBISS.SI-ID 7242241

67.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Črtice ; Macesni nad dolino ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 544 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 9)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 539-544

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice; Macesni LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice; Macesni VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice ; Macesni
COBISS.SI-ID 7246849

68.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Do zadnjih meja / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 493 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 4)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 484-[494]

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja
COBISS.SI-ID 7244289

69.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Izbrano delo. Del 1, Izbrane novele / Miško Kranjec ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 333 str., [1] avtorj. fotog. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Kranjec M. 3
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4181763

70.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Izbrano delo. Del 3, Kapitanovi / Miško Kranjec ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 441 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Kranjec M. 3
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4182019

71.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Izbrano delo. Del 4, Mladost v močvirju (prvi del) / Miško Kranjec ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Kranjec M. 3
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4182787

72.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Izbrano delo. Del 5, Mladost v močvirju (drugi del) / Miško Kranjec ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 740 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.3 Kranjec M. 3
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4183043

73.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Kapitanovi ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 463 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 2)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 457-[464]

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi; Novele LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi ; Novele LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi; Novele
COBISS.SI-ID 7243265

74.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Mladost v močvirju / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 556 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 12)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 551-[557]

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v močvirju LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v močvirju
COBISS.SI-ID 7242753

75.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Nekaj bi vam rad povedal : satire in razmišljanja / Miško Kranjec. - V Murski Soboti : Obmurska založba, 1954 (Murska Sobota : Obmurska tiskarna). - 285 str. ; 21 cm

2.500 izv. - Življenjepis Miška Kranjca ; Dela Miška Kranjca / J. Liška, str. 253-285. - Pot Miška Kranjca / Janko Liška: str. 5-22. - Vsebuje: Kako je Pavliha videl Prekmurje ; Obisk pri Dominkovih ; Molk ; Slovenska pomlad 1 ; Udruženje in stranke ; Jesenske sanje ; Vrnil sem se ; Zlata svoboda ; Demokracije ni več ; Dobro obiskani sestanek ; Terjatve ; Kruh je bridka stvar ; Epilog ; Ko škrjan'c zapoje ; Molitev ; Slovenska pomlad 2 ; Pejsaž ; Na cesti ; Tvoj otrok ; Zemlja in človek ; Pajki ; Soočenje

821.163.6-7
ČR od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad DO od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad LE do 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad TU od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad VP od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad
COBISS.SI-ID 2104862

76.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Pod zvezdo / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 487 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 6)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo
COBISS.SI-ID 7245313

77.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Povest o dobrih ljudeh ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 503 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 5)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 493-503

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Povest o ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Povest o dobrih LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Povest o dobrih ljudeh LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Povest o TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Povest o dobrih
COBISS.SI-ID 7245057

78.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Soočenje / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 263 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 10)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 255-263

821.163.6-821
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje
COBISS.SI-ID 7241729

79.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Težaki ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 599 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 3)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 593-599

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki; Novele LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki; Novele
COBISS.SI-ID 7243777

80.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Zemlja se z nami premika / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 507 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec)

V zbirki je to knj. 7. - Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 501-507

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami premika LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami
COBISS.SI-ID 7245825

81.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Zgubljena vera / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 519 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 8)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 515-519

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera VP 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera
COBISS.SI-ID 7246337

82.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Življenje ; Pesem ceste ; Os življenja / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 601 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 1)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 593-[602]

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Življenje; Pesem LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Življenje ; Pesem ceste LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Življenje ; Pesem ceste TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Življenje; Pesem
COBISS.SI-ID 7241217

83.
KREFT, Bratko
        Izbrano delo / Bratko Kreft ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 403 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: Kreature ; Velika puntarija ; Krajnski komedijanti

821.163.6-2
ČR od 82 Kreft B. 3 KREFT Bratko Izbrano delo
COBISS.SI-ID 930590

84.
LEVSTIK, Fran
        Izbrano delo / Fran Levstik ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 331 str. : z avtorjevo sl. ; 21 cm. - (Naša beseda)

Vsebuje: [Poezija] ; Martin Krpan z Vrha ; Deseti brat ; Pokljuk ; Iz minule srečne mladosti ; Spomini o verah in mislih prostega naroda ; Zveženj ; Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi ; Popotovanje iz Litije do Čateža ; Izprehod ; Pisma ; Pismo Josipu Jurčiču ; Pismo Josipu Stritarju ; Objektivna kritika ; Odgovor odprtemu pismu ; Odgovor NOVICAM 21. septembra 1864 ; Presodba SLOVENČEVEGA programa ; Še enkrat naš program ; Primerno premišljevanje
a) slovenka književnost

821.163.6-31
ČR od 82 Levstik F. 3 LEVSTIK Fran Izbrano delo LE od 82 Levstik F. 3 LEVSTIK Fran Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4516616

85.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Mio, moj Mio / Astrid Lindgren ; [ilustrirala Ilon Wikland ; prevedla Nada Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Mio, min Mio. - Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - Ob knjigi Mio, moj Mio / Nada Grošelj: str. 170-185

ISBN 978-961-01-2795-6
a) Lindgren, Astrid (1907-2002) - Literarne študije b) švedska mladinska književnost c) 20.st.

821.113.6-93-34
821.113.6.09Lindgren A.
ČR ml P LINDGREN Astrid Mio, moj Mio LE ml P LINDGREN Astrid Mio, moj Mio TU ml P LINDGREN Astrid Mio, moj Mio
COBISS.SI-ID 266990848

86.
        LJUDSKE pesmi : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 210 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6-1:398
ČR od 82-398 LJUDSKE pesmi
COBISS.SI-ID 2076702

87.
        LJUDSKE pripovedi : izbrano delo / [zbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 275 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6-3:398
ČR od 39 LJUDSKE pripovedi
COBISS.SI-ID 2076958

88.
MARÍAS, Javier
        Zaljubljenosti / Javier Marías ; prevedla Marjeta Drobnič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 397 str. ; 21 cm

Prevod dela: Los enamoramientos. - 400 izv.

ISBN 978-961-231-886-4
a) Zaljubljenost - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.134.2-311.2
ČR od 82-311.2 MARÍAS Javier Zaljubljenosti LE od 82-311.2 MARÍAS Javier Zaljubljenosti VP od 82-311.2 MARÍAS Javier Zaljubljenosti
COBISS.SI-ID 266385920

89.
MAY, Karl, 1842-1912
        Benito Juarez / Karl May ; [prevedel in priredil R. K.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 446 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 3. knj. - Prevod dela: Benito Juarez. - Zvd na spijnih listih

821.112.2-93-311.3
ČR ml P MAY Karl Benito Juarez LE sk P MAY Karl Benito Juarez VP ml P MAY Karl Benito Juarez
COBISS.SI-ID 5345793

90.
MAY, Karl, 1842-1912
        Črni mož iz gozda / Karl May ; [prevedla in priredila Tanja Premk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - 411 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Waldschwarze. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.2
ČR ml P MAY Karl Črni mož iz gozda LE sk P MAY Karl Črni mož iz gozda
COBISS.SI-ID 5348353

91.
MAY, Karl, 1842-1912
        Derviš / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 423 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Derwisch. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-31
ČR ml P MAY Karl Derviš LE sk P MAY Karl Derviš
COBISS.SI-ID 5349121

92.
MAY, Karl, 1842-1912
        Gospod in kovač / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 513 str. ; 18 cm

Prevod dela: Zepter und Hammer. - Na knjigi označena kot 1. knj.

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Gospod in kovač LE sk P MAY Karl Gospod in kovač
COBISS.SI-ID 5350401

93.
MAY, Karl, 1842-1912
        Gozdni strah / Karl May ; [prevedel in priredil V. Kl.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 335 str. ; 18 cm

Prevod in priredba dela: Das Buschgespenst. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Gozdni strah
COBISS.SI-ID 5347841

94.
MAY, Karl, 1842-1912
        Grad na pečini / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 376 str. ; 18 cm

Prevod dela: Die Felsenburg. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele c) Indijanci

821.122.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Grad na pečini LE sk P MAY Karl Grad na pečini
COBISS.SI-ID 3603257

95.
MAY, Karl, 1842-1912
        Grad Rodriganda / Karl May ; [prevedla Mimi Malenšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 502 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 1. knj. - Prevod dela: Schloss Rodriganda. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Grad Rodriganda LE sk P MAY Karl Grad Rodriganda VP ml P MAY Karl Grad Rodriganda
COBISS.SI-ID 5345281

96.
MAY, Karl, 1842-1912
        Inkova oporoka : zgodbe iz Južne Amerike / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 481 str. ; 18 cm

Prevod dela: Das Vermächtnis des Inka

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Inkova oporoka LE sk P MAY Karl Inkova oporoka VP ml P MAY Karl Inkova oporoka
COBISS.SI-ID 5347073

97.
MAY, Karl, 1842-1912
        Iz Bagdada v Istambul / Karl May ; [prevedel in priredil P. S. i.e. Ludvik Mrzel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 497 str. ; 18 cm

Prevod dela: Von Bagdad nach Stambul. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Iz Bagdada v LE sk P MAY KARL Iz Bagdada v
COBISS.SI-ID 3604537

98.
MAY, Karl, 1842-1912
        Kapitan Kajman / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - 460 str. ; 18 cm

Prevod dela: Kapitän Kaiman. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Kapitan Kajman LE sk P MAY Karl Kapitan Kajman
COBISS.SI-ID 5348097

99.
MAY, Karl, 1842-1912
        Karavana sužnjev : povest iz starega Sudana / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 528 str. ; 18 cm

Prevod dela: Die Sklavenkarawane. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Karavana sužnjev LE sk P MAY Karl Karavana sužnjev
COBISS.SI-ID 5347329

100.
MAY, Karl, 1842-1912
        Krüger-bej / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 363 str. ; 18 cm

Prevod dela: Krüger-Bei. - Nasl. v kolofonu: Krueger-bej. - Zvd. na spojnih listih
a) daljne dežele b) nemška književnost c) romani

821.112.2-93-311.3
ČR ml P MAY Karl Krüger-bej
COBISS.SI-ID 3603513

101.
MAY, Karl, 1842-1912
        Lovci na sužnje / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 453 str. ; 18 cm

Prevod in priredba dela: Menschenjäger. - V knjigi označeno kot 1. knj. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Lovci na sužnje
COBISS.SI-ID 6632961

102.
MAY, Karl, 1842-1912
        Lovec Jastrebji kljun / Karl May ; [prevedel in priredil Branimir Kozinc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 413 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 4. knj. - Prevod dela: Trapper Geierschnabel. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-93-311.3
ČR ml P MAY Karl Lovec Jastrebji LE sk P MAY Karl Lovec Jastrebji VP ml P MAY Karl Lovec Jastrebji kljun
COBISS.SI-ID 5346049

103.
MAY, Karl, 1842-1912
        Mahdi / Karl May ; [prevedel Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 429 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Mahdi. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Mahdi LE sk P MAY Karl Mahdi
COBISS.SI-ID 3602745

104.
MAY, Karl, 1842-1912
        Med jastrebi : zgodbe z divjega zahoda / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 523 str. ; 18 cm

Prevod in priredba dela: Unter Geiern. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Med jastrebi LE sk P MAY Karl Med jastrebi
COBISS.SI-ID 5346817

105.
MAY, Karl, 1842-1912
        Mešanec / Karl May ; [prevedel in priredil Lojze Maruško]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 485 str. ; 18 cm

Prevod dela: Halbblut. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-93-311.3
ČR ml P MAY Karl Mešanec LE sk P MAY Karl Mešanec VP ml P MAY Karl Mešanec
COBISS.SI-ID 5346561

106.
MAY, Karl, 1842-1912
        Na Rio de La Plati / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - 435 str. ; 18 cm

Prevod dela: Am Rio de La Plata. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Na Rio de La Plati
COBISS.SI-ID 5351681

107.
MAY, Karl, 1842-1912
        Na tujih stezah / Karl May ; [prevedla in priredila Mimi Malenšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - 483 str. ; 18 cm

Prevod dela: Auf fremden Pfaden. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Na tujih stezah LE sk P MAY Karl Na tujih stezah
COBISS.SI-ID 5348865

108.
MAY, Karl, 1842-1912
        Old Surehand / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - 2 zv. (833, 784 str.) ; 18 cm

Prevod dela: Old Surehand. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Old Surehand LE sk P MAY Karl Old Surehand
COBISS.SI-ID 5351169

109.
MAY, Karl, 1842-1912
        Otok draguljev / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 474 str. ; 18 cm

Prevod dela: Die Juweleninsel. - Na knjigi označeno kot 2. knj.

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Otok draguljev LE sk P MAY Karl Otok draguljev
COBISS.SI-ID 5349889

110.
MAY, Karl, 1842-1912
        Petrolejski kralj / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Koželj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 470 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Ölprinz. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.2
ČR ml P MAY Karl Petrolejski kralj
COBISS.SI-ID 5345025

111.
MAY, Karl, 1842-1912
        Piramida boga sonca / Karl May ; [prevedla in priredila Tanja Premk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 414 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 2. knj. - Prevod dela: Die Pyramide des Sonnengotes. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Piramida boga sonca DO ml P MAY Karl Piramida boga sonca LE sk P MAY Karl Piramida boga sonca VP ml P MAY Karl Piramida boga sonca
COBISS.SI-ID 5345537

112.
MAY, Karl, 1842-1912
        Po deželi Škipetarjev / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 455 str. ; 18 cm

Prevod in priredba dela: Durch das Land der Skipetaren. - V knjigi označeno kot 5. knj. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-93-311.3
ČR ml P MAY Karl Po deželi
COBISS.SI-ID 3605049

113.
MAY, Karl, 1842-1912
        Po divjem Kurdistanu / Karl May ; [prev. in prir. P.S. i.e. Ludvik Mrzel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 505 str. ; 18 cm. - ([Dela] ; 2)

Prevod dela: Durch wilde Kurdistan

821.112.2-311.2
ČR ml P MAY Karl Po divjem LE sk P MAY Karl Po divjem
COBISS.SI-ID 6376449

114.
MAY, Karl, 1842-1912
        Po puščavi / Karl May ; [prev. in prir. P.S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 509 str. ; 18 cm. - ([Dela] ; 1)

Na ovojnih listih dva zemljevida. - Prevod dela: Durch die Wüste

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Po puščavi LE sk P MAY Karl Po puščavi
COBISS.SI-ID 6376193

115.
MAY, Karl, 1842-1912
        Pri babilonskih razvalinah / Karl May ; [prev. in prir. Stanko Javor [ps.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 469 str. ; 18 cm

Prevod dela: Bei den Trümmern von Babilon. - Na ovojnih listih dva zemljevida

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Pri babilonskih LE sk P MAY Karl Pri babilonskih
COBISS.SI-ID 6375937

116.
MAY, Karl, 1842-1912
        Satan in Iškarijot / Karl May ; [prevod Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 383 str. ; 18 cm

Prevod dela: Satan und Ischariot. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Satan in Iškarijot
COBISS.SI-ID 7266817

117.
MAY, Karl, 1842-1912
        Smrt cesarja Maksimilijana / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 414 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 5. knj. - Prevod dela: Der sterbende Kaiser. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Smrt cesarja LE sk P MAY Karl Smrt cesarja VP ml P MAY Karl Smrt cesarja
COBISS.SI-ID 5346305

118.
MAY, Karl, 1842-1912
        Soboljar in Kozak : Karl May / [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 489 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 3. knj. - Prevod dela: Zobeljäger und Kosak. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Soboljar in Kozak LE sk P MAY Karl Soboljar in kozak
COBISS.SI-ID 5349633

119.
MAY, Karl, 1842-1912
        Stezosledec : zgodba z divjega zahoda po romanu Gabriela Ferryja / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 454 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Waldläufer. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Stezosledec LE sk P MAY Karl Stezosledec
COBISS.SI-ID 5347585

120.
MAY, Karl, 1842-1912
        Tujec iz Indije / Karl May ; [prevedel in priredil F.J.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - 399 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Fremde aus Indien. - Na ovojnih listih dva zemljevida

821.122.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Tujec iz Indije LE sk P MAY Karl Tujec iz Indije
COBISS.SI-ID 5348609

121.
MAY, Karl, 1842-1912
        V dolini smrti / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 441 str. ; 18 cm

Na knjigi označeno kot 2. knj. - Prevod dela: Im Tal des Todes. - Zvd na spojnih listih

821.112.2
ČR ml P MAY Karl V dolini smrti DO od P MAY Karl V dolini smrti
COBISS.SI-ID 5349377

122.
MAY, Karl, 1842-1912
        V gorah Balkana / Karl May ; [prevedel in priredil P. S. i.e. Ludvik Mrzel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 471 str. ; 18 cm

Prevod dela: In den Schluchten des Balkan. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl V gorah Balkana LE sk P MAY Karl V gorah Balkana
COBISS.SI-ID 3604793

123.
MAY, Karl, 1842-1912
        V Kordiljerah : popotne zgodbe / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 473 str. ; 18 cm

Prevod dela: In der Kordilleren. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl V Kordiljerah
COBISS.SI-ID 5351937

124.
MAY, Karl, 1842-1912
        V kraljestvu Srebrnega leva / Karl May ; [prevedel in priredil Herbert Savodnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 417 str. ; 18 cm

Prevod dela: Im Reiche des Silbernen Lowen. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl V kraljestvu LE sk P MAY Karl V kraljestvu
COBISS.SI-ID 3600697

125.
MAY, Karl, 1842-1912
        V Meki / Karl May ; [prevedel in priredil B. Kozinc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 260 str. ; 18 cm

Prevod dela: In Mekka. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele

821.122.2-311.3
ČR ml P MAY Karl V Meki LE sk P MAY Karl V Meki
COBISS.SI-ID 3600953

126.
MAY, Karl, 1842-1912
        V Sudanu / Karl May ; [prevedel in priredil Jože Stabej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 359 str. ; 18 cm

Prevod dela: Im Sudan. - Zvd na spojnih listih
a) pustolovščine b) daljne dežele

821.122.2-311.3
ČR ml P MAY Karl V Sudanu LE sk P MAY Karl V Sudanu
COBISS.SI-ID 3603001

127.
MAY, Karl, 1842-1912
        Vinetou / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - 3 zv. (555; 555; 562 str.) ; 18 cm

Prevod dela: Winnetou. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Vinetou
COBISS.SI-ID 5344769

128.
MAY, Karl, 1842-1912
        Vinetoujevi dediči / Karl May ; [prevedel in priredil P.S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - 515 str. ; 18 cm

Prevod dela: Winnetous Erben. - Zvd na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Vinetoujevi dediči
COBISS.SI-ID 5350657

129.
MAY, Karl, 1842-1912
        Zaklad v Srebrnem jezeru / Karl May ; [prevedel in priredil P. S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 542 str. ; 18 cm

Prevod dela: Der Schatz im Silbersee. - Zvd. na spojnih listih

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Zaklad v Srebrnem
COBISS.SI-ID 5350913

130.
MAY, Karl, 1842-1912
        Žuti / Karl May ; [prev. in prir. P.S.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 504 str. ; 18 cm. - (May Karl Dela ; 6)

Prev. dela: Der Schut. - Na ovojnih listih dva zemljevida

821.112.2-311.3
ČR ml P MAY Karl Žuti LE sk P MAY Karl Žuti
COBISS.SI-ID 6377217

131.
MCCULLOUGH, Colleen, 1937-
        Drugo ime za ljubezen / Colleen McCullough ; [prevedel Jože Fistrovič]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1984 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljudske pravice). - 308 str. ; 22 cm

821.111(94)-311.2
LE od 82-311.2 MACCULLOUGH Colleen Drugo ime za ljubezen LE od 82-311.2 MCCULLOUGH Colleen Drugo ime za
COBISS.SI-ID 178974

132.
MENCINGER, Janez
        Izbrano delo / Janez Mencinger ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 217 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6Mencinger J.3
ČR od 82 Mencinger J. 3 MENCINGER Janez Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2137994

133.
MERWIN, William Stanley, 1927-
        Beseda v svinčniku / W. S. Merwin ; [izbral, iz angleščine prevedel in spremne opombe napisal Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 107 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 22)

Izbor iz: Migration ; The shadow of Sirius. - 250 izv. - V nekaj letnicah: str. 103-107. - Spremna beseda Mihe Avanza na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-2751-2
a) Merwin, William Stanley (1927-)

821.111(73)-1
VP od 82-1 MERWIN William S. Beseda v svinčniku
COBISS.SI-ID 264964864

134.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Izbrano delo / Fran Milčinski ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 311 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: Ptički brez gnezda

821.163.6-32
ČR od 82 Milčinski F. 3 MILČINSKI Fran Izbrano delo
COBISS.SI-ID 1847780

135.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.800 izv. - Preberi še, kaj je o papigah povedala naša veterinarka / Mateja Plevnik: str. 57-62

ISBN 978-961-01-2781-9
a) Papige - V otroškem leposlovju b) Papige - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
636.68(02.053.2)
ČR ml C MUCK Desa Čudežna bolha Megi LE ml C MUCK Desa Čudežna bolha Megi OD ml C MUCK Desa Čudežna bolha Megi TU ml C MUCK Desa Čudežna bolha Megi VP ml C MUCK Desa Čudežna bolha Megi
COBISS.SI-ID 267955456

136.
PATTERSON, James, 1947-
        [Dvanajsta]
        12. žrtev / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 331 str. ; 20 cm. - (Zbirka Klub preiskovalk umorov / James Patterson)

Prevod dela: 12th of never

ISBN 978-961-00-1935-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1917-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 PATTERSON James 12. žrtev HO od 82-312.4 PATTERSON James 12. žrtev LE od 82-312.4 PATTERSON James 12. žrtev SB od 82-312.4 PATTERSON James 12. žrtev TU od 82-312.4 PATTERSON James 12. žrtev
COBISS.SI-ID 267938048

137.
PEČAVER Potočnik, Marija
        Haloška trnovka II : zbirka pesmi / Marija Pečaver Potočnik ; [ilustrirala Tjaša Rener]. - Ljubljana : Lepa besea, 2013 ([s. l.] : Collegium Graphicum). - 212 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6766-31-9

821.163.6-1
LE od 82-1 PEČAVER P. Marija Haloška trnovka
COBISS.SI-ID 265274624

138.
        PESMI partizanov : izbrano delo / [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 160 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) slovenska književnost b) izbrano delo c) poezija

821.163.6-1
ČR od 82-8 PESMI partizanov DO od 82-8 PESMI partizanov LE sk 82-8 PESMI partizanov
COBISS.SI-ID 4180483

139.
PHILLIPS, Carly
        Usodna preteklost / Carly Phillips ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm

Prevod dela: Destiny. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1933-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1915-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 PHILLIPS Carly Usodna preteklost DL od 82-311.2 PHILLIPS Carly Usodna preteklost GE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Usodna preteklost LE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Usodna preteklost TU od 82-311.2 PHILLIPS Carly Usodna preteklost
COBISS.SI-ID 267922432

140.
POTRČ, Ivan, 1913-1993
        Izbrano delo / Ivan Potrč ; [zbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970. - 2 zv. (285; 305 str.) : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: 1: Czek ; Na verne duše ; Med mašami ; Onkraj zarje ; Kreflova kmetija ; Prekleta zemlja ; Sveti zakon. - 285 str. ; 2: Na kmetih. - 305 str. - Slovarček

821.163.6 Potrč I.3
ČR od 82 Potrč I. 3 POTRČ Ivan Izbrano delo DO od 82 Potrč I. 3 POTRČ Ivan Izbrano delo LE od 82 Potrč I. 3 POTRČ Ivan Izbrano delo
COBISS.SI-ID 129846

141.
PREGELJ, Ivan, 1883-1960
        Izbrano delo / Ivan Pregelj ; [zbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1970 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 3 zv. (375, 229, 221 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina: Knj. 1: Tolminci ; Knj. 2: Plebanus Joannes ; Regina roža ajdovska ; Knj. 3: Štefan Golja in njegovi ; Dom gospe matere Serafine
a) romani b) slovenska književnost

821.163.6-32
ČR od 82 Pregelj I. 3 PREGELJ Ivan Izbrano delo DO od 82 Pregelj I. 3 PREGELJ Ivan Izbrano delo LE od 82 Pregelj I. 3 PREGELJ Ivan Izbrano delo VP od 82 Pregelj I. 3 PREGELJ Ivan Izbrano delo
COBISS.SI-ID 921118

142.
PREGL, Slavko
        Kukavičje jajce / Slavko Pregl. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 260 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-231-943-4

821.163.6-311.2
ČR ml LE od 82-311.2 PREGL Slavko Kukavičje jajce VP od 82-311.2 PREGL Slavko Kukavičje jajce
COBISS.SI-ID 267013120

143.
PREŠEREN, France
        Zbrano delo / France Prešeren ; [izbral in uredil Janko Kos]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 377 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6Prešeren F.1
821.163.6-1
ČR od 82 Prešeren F. 1 PREŠEREN France Zbrano delo
COBISS.SI-ID 6334519

144.
PREŽIHOV Voranc
        Izbrano delo. 2, [Požganica] / Prežihov Voranc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 464 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Fotografija avtorja na vzporedni naslovni strani

821.163.6 Prežihov V.3
886.3 Prežihov V.3
ČR od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo DO od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo
COBISS.SI-ID 512049019

145.
PREŽIHOV Voranc
        Izbrano delo. 3, [Samorastniki] / Prežihov Voranc ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 351 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Fotografija avtorja na vzpor. nasl. str. - Vsebina: Ljubezen na odoru ; Jirs in Bavh ; Pot na klop ; Samorastniki ; Ajdovo strnišče ; Solzice ; Od Mokronoga do pijane gore ; Gosposvetsko polje

821.163.6-32
821.163.6 Prežihov V.3
ČR od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo DO od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo
COBISS.SI-ID 463902

146.
PREŽIHOV Voranc
        Izbrano delo. 4, [Jamnica] : roman soseske / Prežihov Voranc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 355 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Fotografija avtorja na vzporedni naslovni strani

821.163.6-311.2
821.163.6 Prežihov V.3
ČR od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo DO od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo
COBISS.SI-ID 464158

147.
PREŽIHOV Voranc
        Izbrano delo. 5, [Jamnica] : roman soseske, 3. del / Prežihov Voranc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 195 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Fotografija avtorja na vzporedni naslovni strani

821.163.6 Prežihov V.3
ČR od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo DO od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6380599

148.
PREŽIHOV Voranc
        Izbrano delo. Knj. 1, Črna vojska. Doberdob / Prežihov Voranc ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 297 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6Prežihov V.3
821.163.6-311.6
ČR od 82 Prežihov V. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6338871

149.
PRIJATELJ, Ivan
        Izbrano delo / Ivan Prijatelj ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 2 zv. (229; 211 str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina:
1: Duševni profili slovenskih preporoditeljev. - 229 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
2: Drama Prešernovega duševnega življenja. - 211 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. - Vsebuje tudi: Epilog ; Josip Stritar ; Anton Aškerc ; Josip Murn Aleksandrov ; Domovina, glej umetnik
a) slovenska književnost b) literarne študije c) slovenska literarna zgodovina

821.163.6 Prijatelj I. 3
821.163.6-4
ČR od 82 Prijatelj I. 3 PRIJATELJ Ivan Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2162314

150.
QUENEAU, Raymond, 1903-1976
        Po ulicah / Raymond Queneau ; [iz francoščine prevedel Aleš Berger ; spremno besedilo napisal Primož Vitez]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 180 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 23)

Prevod dela: Courir les rues. - 300 izv. - V nekaj letnicah: str. 175-180. - Spremna beseda Primoža Viteza na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-2774-1
a) Queneau, Raymond (1903-1976)

821.133.1-1
LE od 82-1 QUENEAU Raymond Po ulicah
COBISS.SI-ID 265579008

151.
        REFORMACIJSKO slovstvo : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna prireditev France Drolc ; prevod Mirko Rupel in Anton Sovré]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 299 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) slovenska književnost - reformacija - 16.st. - antologije b) slovenska književnost c) 16. st. d) reformacija e) antologije

821.163.6-82"15"
284.1(497.12)"15"
ČR od 82.0 REFORMACIJSKO
COBISS.SI-ID 3821878

152.
RUŽIČ, Ernest
        Predor pod Hortobágyem : roman / Ernest Ružič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 262 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja. Proza)

300 izv. - Spremni zapis / Milan Vincetič: str. 262

ISBN 978-961-255-050-9

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 RUŽIČ Ernest Predor pod LE od 82-311.2 RUŽIČ Ernest Predor pod OD od 82-311.2 RUŽIČ Ernest Predor pod SB od 82-311.2 RUŽIČ Ernest Predor pod
COBISS.SI-ID 70799617

153.
SCARROW, Simon
        Ko orli lovijo / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 360 str. ; 20 cm

Prevod dela: When the eagle hunts. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1934-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1916-9 (broš.)

821.111-311.6
DL od 82-311.6 SCARROW Simon Ko orli lovijo LE od 82-311.6 SCARROW Simon Ko orli lovijo SB od 82-311.6 SCARROW Simon Ko orli lovijo
COBISS.SI-ID 267922944

154.
SEGAL, Erich, 1937-
        Ljubezenska zgodba / Erich Segal ; [prevedla Peter Strojnik in Gitica Jakopin]. - [3. natis]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1980 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 133 str. ; 21 cm : ilustr.

Prevod dela: Love story. - 23.000 izv.

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SEGAL Erich Ljubezenska zgodba
COBISS.SI-ID 20432384

155.
STRITAR, Josip
        Izbrano delo / Josip Stritar ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 378 str. : z avt. sliko ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebuje: Prešeren ; Dunajski soneti ; Pogovori

821.163.6 Stritar J.3
ČR od 82 Stritar J. 3 STRITAR Josip Izbrano delo DO od 82 Stritar J. 3 STRITAR Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 6340919

156.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Izbrano delo / Ivan Tavčar ; [izbral in uredil Franček Bohanec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 3 zv. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebina:
1: [Vita vitae meae ; Grajski pisar ; V zali]. - 262 str., [1] f. pril.
2: [Visoška kronika]. - 233 str., [1] f. pril.
3: [Med gorami ; Cvetje v jeseni]. - 240 str., [1] f. pril.
Samo zv. 3: ZASKNJ: Zas.knjiž.M.Tomažič

821.163.6 Tavčar I. 3
ČR od 82 Tavčar I. 3 TAVČAR Ivan Izbrano delo LE od 82 Tavčar I. 3 TAVČAR Ivan Izbrano delo
COBISS.SI-ID 3258120

157.
THOMAS, R. S.
        Poezija za večerjo / R. S. Thomas ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Veno Taufer ; besedilo Pisateljev samomor prevedla Lara Simona Taufer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 81 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 24)

250 izv. - V nekaj letnicah: str. 75-79. - Spremna beseda Vena Tauferja na zavihkih ov. - Seznam izvirnih objav

ISBN 978-961-01-2773-4
a) Thomas, R. S. (1913-2000)

821.111-1
VP od 82-1 THOMAS R. S. Poezija za večerjo
COBISS.SI-ID 265637888

158.
TRDINA, Janez
        Izbrano delo / Janez Trdina ; [izbral in uredil Janez Logar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 3 zv. (363; 297; 311 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Z avtorjevo sl. - Vsebina: 1: Bajke in povesti o Gorjancih ; Moje življenje ; 2: Črtice in povesti iz narodnega življenja ; Dve ljubici ; 3: Črtice in povesti iz narodnega življenja ; Vinska modrost
a) slovenska književnost b) proza

821.163.6-32
ČR od 82 Trdina J. 3 PREŽIHOV Voranc Izbrano delo ČR od 82 Trdina J. 3 TRDINA Janez Izbrano delo DO od 82 Trdina J. 3 TRDINA Janez Izbrano delo
COBISS.SI-ID 4508424

159.
        VALVASOR in sodobniki : izbrano delo / [izbral in uredil Jože Pogačnik ; jezikovna prireditev France Drolc ; prevod Kajetan Gantar, Jože Mlinarič, Mirko Rupel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 315 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6 Valvazor J.V.3
886.3-82
886.3-1(082)
ČR od 82 Valvasor J. V. 3 VALVASOR in
COBISS.SI-ID 2212638

160.
VIDMAR, Josip, 1895-1992
        Izbrano delo / Josip Vidmar ; [zbral in uredil Jože Javoršek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 273 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) eseji

821.163.6-4
886.3 Vidmar J. 3
ČR od 82 Vidmar J. 3 VIDMAR Josip Izbrano delo
COBISS.SI-ID 2137738

161.
ZUPAN, Dim
        Trnovska mafija / Dim Zupan. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1992 (Ljubljana : Delo). - 138 str. ; 21 cm

821.163.6-93-311.2
ČR ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija DL ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija DO ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija GA ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija GE ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija HO ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija KO ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija LE ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija PE ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija TU ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija VP ml P ZUPAN Dim Trnovska mafija
COBISS.SI-ID 30732032

162.
ŽUPANČIČ, Oton, 1878-1949
        Dela Otona župančiča / Oton Župančič ; [uredila Oton Župančič in Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 5 zv. (227; 253 ; 185 ; 179 ; 274 str.), [5] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Pesmi, priobčene v tej knjigi, so povečini izbrane iz zbirk Časa opojnosti, Čez plan, Samogovori. - Vsebina: Mlada pota ; V zarje Vidove ; Iz Pisanic in Lahkih nog naokrog ; Ciciban ; Sto ugank ; Paberki ; Jerala ; Epigrami in napisi ; Noč na verne duše ; Veronika Deseniška ; Članki, govori, ocene, eseji ; Zimzelen pod snegom

821.163.6-1
821.163.6Župančič O.3
ČR od 82 Župančič O. 3 ŽUPANČIČ Oton Dela Otona
COBISS.SI-ID 6376759


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


163.
BARBARIČ, Nada
        Literarne zgodbe iz slovenske književnosti / literarni eseji Nada Barbarič Naskov ; zgodovinski zapisi Ivan Cepanec ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-2190-9
a) Zgodba - Literarna veda b) Slovenska književnost - Zgodbe

821.163.6.09
ČR od 82.0 BARBARIČ Nada Literarne zgodbe LE od 82.0 BARBARIČ Nada Literarne zgodbe TU od VP od 82.0 BARBARIČ Nada Literarne zgodbe
COBISS.SI-ID 267831296

164.
BOHANEC, Franček, 1923-2010
        Biografsko berilo / Franček Bohanec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 270 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Kazalo slik
a) slovenska literarna zgodovina b) biografije

821.163.6(091):929
ČR od 82.0 BOHANEC Franček Biografsko berilo LE od 82.0 BOHANEC Franček Biografsko berilo LE sk 82.0 BOHANEC Franček Biografsko berilo
COBISS.SI-ID 15413511

165.
KALAN, Filip
        Med Trubarjem in moderno / Filip Kalan [ps.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 209 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6"1551/1904"
ČR od 82.0 KALAN Filip Med Trubarjem ČR od 82.0 KALAN Filip Med Trubarjem in LE od 82.0 KALAN Filip Med Trubarjem in moderno LE sk 82(091) KALAN Filip Med Trubarjem in
COBISS.SI-ID 8452353

166.
KOPITAR, Jernej, 1780-1844
        Izbrano delo / Jernej Kopitar, Matija Čop ; [izbral in uredil Janko Kos ; prevedel Janko Moder]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 228 str., 2 pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) Kopitar, Jernej (1780-1844) - Avtobiografije b) Čop, Matija (1792-1835) - Pisma - 1816-1834 c) Slovenska književnost - 16./19.st. d) Slovenščina - 19.st. e) lingvisti

821.163.6.09"15/18"(082)
929 Kopitar J.
821.163.6-6"1816/1834"
821.112.2-6"1816/1834"
811.163.6(091)(082)
ČR od 82.0 KOPITAR Jernej Izbrano delo LE sk 82(091) KOPITAR Jernej Izbrano delo
COBISS.SI-ID 1141534

167.
        PANNON tükör : kulturális folyóirat / felelős kiadó Lackner László. - 1. Évf., 1. sz. (1996-) . - Zalaegerszeg (Deák Ferenc tér 6) : Zalai Írók Egyesülete, 1996-. - 28 cm

Četrtletno. - Popis po letn. 9, št. 1
ISSN 1219-6886

821.511.141.09
LE do 82 PANNON tükör
Évf. 13 2013 sz. 3#
COBISS.SI-ID 9688988

168.
ZADRAVEC, Franc, 1925-
        Slovenska besedna umetnost v prvi polovici dvajstega stoletja / Franc Zadravec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - III, 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Naša beseda)

821.163.6.09"1900/1950"
ČR od 82.0 ZADRAVEC Franc Slovenska besedna LE či 82.0 ZADRAVEC Franc Slovenska besedna LE od 82.0 ZADRAVEC Franc Slovenska besedna
COBISS.SI-ID 8452609


929 BIOGRAFIJE


169.
BIBIČ, Polde, 1933-2012
        Velika igralska družina / Polde Bibič ; [fotografije Slovenski gledališki muzej in arhiv SNG Drama]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 548 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2833-5
a) Bibič, Polde (1933-) - Mladost - Spomini b) slovenski igralci c) gledališki igralci

792.028(497.4):929Bibič P.
821.163.6-94
LE od 82-9 BIBIČ Polde Velika igralska
COBISS.SI-ID 267923712

170.
SPINOSA, Antonio
        Avgust : veliki slepar / Antonio Spinosa ; [prevedla Karmen Chakir]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 183 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Augusto. - 900 izv. - Bibliografija: str. 176-183

ISBN 978-961-203-398-9
a) Augustus, Caius Iulius Caesar Octavianus, rimski cesar (63 pr.n.št.-14 n.št.) - Biografije b) Rimski imperij - Zgodovina - 1.st.pr.n.št.-1.st.n.št. c) antični Rim d) vladarji

929Avgust Oktavijan, rimski cesar
94(37)"-00/+00"
LE od 929 AVGUST O.
COBISS.SI-ID 268113664


93/99 ZGODOVINA


171.
KOCBEK, Edvard
        Izbrano delo / Edvard Kocbel ; [izbral in uredil Franc Zadravec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 2 zv. (651 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

940.53/.54(497.12)"1942/43"
886.3-94
ČR od 82 Kocbek E. 3 KOCBEK Edvard Izbrano delo LE od 949.71 KOCBEK Edvard Izbrano delo LE sk 82 Kocbek E. 3 KOCBEK Edvard Izbrano delo
COBISS.SI-ID 7444225


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO