COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti oktober 20130 SPLOSNO


1.
BAN, Tatjana
        Ovčka Belka pri brivcu / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93445-4-5
a) velike tiskane črke b) izdelava ovčke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C BAN Tatjana Ovčka Belka pri
COBISS.SI-ID 268991232

2.
BAN, Tatjana
        Pesmice za 10 prstkov / [avtorica pesmi in ilustracije] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - [22] str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93445-1-4
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C BAN Tatjana Pesmice za 10
COBISS.SI-ID 265201920

3.
        BOŽIČEK na nebu. Božiček in čarobne barvice / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku]. - Šenčur : Damot, 2013 (Kitajska). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Božično veselje)

Prevoda del: Santa in the sky ; Santa get magic crayons. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93515-1-2
ISBN 3-833019-007916 !

087.5
LE ml C BOŽIČEK na nebu
COBISS.SI-ID 267338496

4.
        BOŽIČKOVO darilo. Božiček se zagozdi / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku]. - Šenčur : Damot, 2013 (Kitajska). - [30] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Božično veselje)

Prevoda del: Santa's Christmas gift ; Santa get stuck. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93515-0-5
ISBN 3-822019-007909 !

087.5
LE ml C BOŽIČKOVO darilo
COBISS.SI-ID 267335424

5.
        BOŽIČNI večer / [ilustracije Tom Sperling ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The night before Christmas. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1891-9

087.5
LE ml C BOŽIČNI večer TU ml C BOŽIČNI večer
COBISS.SI-ID 267208704

6.
        ČAROBNI čeveljčki / Vrtec Kidričevo, skupina Veveričke [Božičko Nika ... [et al.] ; [ilustracije Simona Žagar ; mentorici Lilijana Rumež in Darja Tement]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [18] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)

ISBN 978-961-6916-68-4

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C ČAROBNI čeveljčki
COBISS.SI-ID 268638464

7.
DAVIS, Jim, 1945-
        Egiptomačke / Jim Davis ; [priredba Cédric Michiels ; prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Garfield & družba)

Prevod dela: Egyptochats

ISBN 978-961-6898-67-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-68-3 (broš.)

084.11
LE ml C DAVIS Jim Egiptomačke
COBISS.SI-ID 268479232

8.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield : brez dela ni jela / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - Izola : Graffit, 2013. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6765-44-2

084.11
ČR ml P DAVIS Jim Brez dela LE ml P DAVIS Jim Brez dela SB ml P DAVIS Jim Brez dela TU ml P DAVIS Jim Brez dela
COBISS.SI-ID 268648704

9.
DAVIS, Jim, 1945-
        Mačja ribica / Jim Davis ; [priredba Cédric Michiels ; prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Garfield & družba)

Prevod dela: Poisson chat. - 2000 izv.

ISBN 978-961-6898-65-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-66-9 (broš.)

084.11
LE ml C DAVIS Jim Mačja ribica
COBISS.SI-ID 268478976

10.
DERIB
        Yakari in beli bizon / Derib + Job ; [prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 46 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Yakari et le bison blanc. - 2000 izv.

ISBN 978-961-6898-70-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-72-0 (broš.)

084.11
LE ml C DERIB Yakari in beli
COBISS.SI-ID 268530688

11.
        ESÉLYTEREMTÉS könyvtári eszközökkel : európai elevek és tapasztalatok. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2005. - 104 str. ; 21 cm,. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)

ISBN 963-201-622-X
a) knjižničarstvo b) informacije c) gradivo d) nosilci e) knjižnice

02
LE od 02 ESÉLYTEREMTÉS
COBISS.SI-ID 12644764

12.
FERRI, Jean-Yves
        Asterix pri Piktih / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; [prevedel Mitja Roner]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Astérix chez les Pictes. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-45-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-46-6 (broš.)

084.11
LE ml P FERRI Jean-Yves Asterix pri Piktih TU ml P FERRI Jean-Yves Asterix pri Piktih
COBISS.SI-ID 268904960

13.
HEYWARD, Andy
        Skrivni klub milijonarjev : 26 skrivnosti Warrena Buffetta za uspeh v življenju / Andy in Amy Heyward ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2013. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Secret millionaires club. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-59-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6769-60-0 (broš.)

005.336.1(035)
LE od 005 HEYWARD Andy Skrivni klub
COBISS.SI-ID 268825600

14.
        KAKO so polžki in velikan rešili kraljično / Nina Bohnec ... [et al.] ; [mentorici Mateja Zelko in Marija Kustec] ; ilustracije Beti Lonček. - Bevke : Smar-team, 2013. - 19 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)

100 izv.

ISBN 978-961-6916-80-6
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
ČR ml C KAKO so polžki LE do C KAKO so polžki LE ml C KAKO so polžki SB ml C KAKO so polžki
COBISS.SI-ID 269222400

15.
        KORPORATIVNO upravljanje kot orodje za premagovanje krize / zbral in uredil Rado Bohinc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče - Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 359 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 7-15. - Recenzenta: Metka Tekavčič, Borut Bratina. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki ; Summaries. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-37-0

005:338.124.4
LE od 005 KORPORATIVNO
COBISS.SI-ID 267142912

16.
LAJOVIC, Sonja, 1968-
        Scratch : [nauči se programirati in postani računalniški maček] / Sonja Lajovic ; [ilustracije iger Nelly Tiran]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 (Ljubljana : Hren). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden k nasl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 178

ISBN 978-961-6661-29-4
a) Scratch (programsni jezik) - Priročniki b) programski jezik Scratch c) računalniško programiranje

004.43(035)
ČR od 004 LAJOVIC Sonja Scratch DO od 004 LAJOVIC Sonja Scratch HO od 004 LAJOVIC Sonja Scratch KO od 004 LAJOVIC Sonja Scratch LE od 004 LAJOVIC Sonja Scratch OD od 004 LAJOVIC Sonja Scratch
COBISS.SI-ID 255417600

17.
MELLING, David
        Ne skrbi, Oliver! / David Melling ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (tiskano na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Donʼt worry Douglas. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-46-1

821.111-93-32
087.5
LE ml C MELLING David Ne skrbi, Oliver!
COBISS.SI-ID 267809280

18.
MELLING, David
        Radi te imamo, Oliver / David Melling ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (tiskano na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: We love you, Hougless Douglas. - 1.000 izv

ISBN 978-961-6898-47-8

821.111-93-32
087.5
LE ml C MELLING David Radi te imamo
COBISS.SI-ID 267809792

19.
NAGY, Attila, 1942-
        Háttal a jövőnek? : középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat Kiadó, 2003. - 217 str. : tabele ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)

Bibliografija: str. 197-202. - Összegzés ; Summary

ISBN 963-200-472-8 (Országos Széchényi Könyvtár)
a) Branje - Družbeni vidik - Madžarska b) Pismenost - Raziskave - Madžarska

028(439)
37.014.22(439)
LE od 02 NAGY Attila Háttal a jövőnek?
COBISS.SI-ID 232972800

20.
        NEVERJETNICE 2 : 300 nenavadnih, a resničnih dejstev / [prevod Anja Kovačič]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 206 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Weird but true! 2. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-271-339-3
a) Zanimivosti - Svetovni pregledi

088(100)
LE od 08 NEVERJETNICE 2
COBISS.SI-ID 268602368

21.
        NEVLADNA : časopis za razvoj nevladnih organizacij v Podravju. - 2010, št. 1 (jan.)-        . - Maribor (Gosposvetska c. 83) : Zavod PIP, 2010-. - 40 cm

Občasno. - Čelni nasl.

061.2(497.412)(055)

2013 št. 12
COBISS.SI-ID 250428160

22.
        PLUS 50. - 7. dec. 2013-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2013-

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50

050

Let. 1 2013 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 269129216

23.
PREGELJ, Sandra
        Popolno notno črtovje / Sandra Pregelj ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [18] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)

100 izv.

ISBN 978-961-6916-73-8

821.163.6-93-32
087.5
ČR ml C PREGELJ Sandra Popolno notno LE ml C PREGELJ Sandra Popolno notno TU ml C PREGELJ Sandra Popolno notno
COBISS.SI-ID 268781056

24.
RATTE, David
        Popotovanje očetov / David Ratte ; [prevedel Aleš Berger]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 3 zv. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Le voyage des pères. - 1.000 izv. - Vsebina: Del 1: Jona. - 144 str. ; Del 2: Alfej ; Del 3: Simon

ISBN 978-961-278-089-0

084.11(02.053.2)
LE ml P RATTE David Popotovanje
COBISS.SI-ID 268256256

25.
        ROZI potuje na jug / Vrtec Cirkovce, Enota Metulji ; [ilustracije Simona Žagar ; mentorica Monika Šešo]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [22] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)

100 izv.

ISBN 978-961-6916-72-1
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C ROZI potuje na
COBISS.SI-ID 268780800

26.
SEMPRIMOŽNIK, Marcel
        Od zrna do kruha / Marcel Semprimožnik ; ilustrirala Simona Žagar. - Bevke : Smar-team, 2013. - [22] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2012/2013)

100 izv. - OŠ Vransko-Tabor

ISBN 978-961-6916-83-7

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C SEMPRIMOŽNIK M. Od zrna do kruha OD ml C SEMPRIMOŽNIK M. Od zrna do kruha TU ml C SEMPRIMOŽNIK M. Od zrna do kruha
COBISS.SI-ID 269331968

27.
SENDAK, Maurice
        Tja, kjer so zverine doma / napisal in narisal Maurice Sendak ; [prevedla Jasmina Šuler Galos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Kranj : Gorenjski tisk). - [40] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Where the wild things are. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2709-3
a) Pošasti - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
087.5
ČR ml C SENDAK Maurice Tja, kjer so GA ml C SENDAK Maurice Tja, kjer so LE ml C SENDAK Maurice Tja, kjer so
COBISS.SI-ID 264993280

28.
SMITH, Lane, ilustrator
        Dedkov vrt / [napisal in ilustriral] Lane Smith ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - [33] str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

Prevod dela: Grandpa green. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-077-7

087.5
LE ml C SMITH Lane Dedkov vrt
COBISS.SI-ID 267531264

29.
STEPANČIČ, Lucija
        Na otoku zakladov / Lucija in Damijan Stepančič ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [36] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-128-2

087.5
ČR ml C STEPANČIČ Lucija Na otoku zakladov LE ml C STEPANČIČ Lucija Na otoku zakladov OD ml C STEPANČIČ Lucija Na otoku zakladov TU ml C STEPANČIČ Lucija Na otoku zakladov
COBISS.SI-ID 268772608

30.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Photoshop CC / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 76 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6176-99-6

004.42(035)
004.92(035)
LE od 004 ŠULER Aleš Spoznajmo Photoshop
COBISS.SI-ID 268748288

31.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo PowerPoint 2013 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6947-00-8
a) računalništvo b) programiranje c) besedila d) predstavitve

004.42(035)
LE od 004 ŠULER Rok Spoznajmo Power
COBISS.SI-ID 268748800

32.
UDERZO, Albert
        Globok prepad : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal in narisal Albert Uderzo ; [prevedla Kristina Šircelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Le grand fossé. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-47-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-48-0 (broš.)

084.11
LE ml P UDERZO Albert Globok prepad TU ml P UDERZO Albert Globok prepad
COBISS.SI-ID 269083392


1 FILOZOFIJA


33.
ANTHONY, Robert
        [Petdeset]
        50 idej, ki vam lahko spremenijo življenje! / Robert Anthony ; [prevedel Tomaž Gerdina]. - Ljubljana : Orbis, 2010. - 113 str. ; 22 cm

Prevod dela: 50 ideas, that can change your life

ISBN 978-961-6372-67-1
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki

159.922(035)
LE od 159.9 ANTHONY Robert Petdeset idej,
COBISS.SI-ID 251085568

34.
BOŽJAK, Franc
        Kaplje modrosti : o človeku, naravi, zemlji in vesolju / Franc Božjak ; [spremna beseda Rozalija Pečarič ; ilustracije Primož Pirc]. - Spodnje Škofije : samozal. F. Božjak, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

Spremna beseda / Rozalija Pečarič: str. 3-4. - O avtorju: str. 164. - Bibliografija: str. 162-163

ISBN 978-961-91975-4-7
a) Antropozofija b) Sonaravno kmetijstvo

141.333
631.147
LE od 63 BOŽJAK Franc Kaplje modrosti
COBISS.SI-ID 268335872

35.
BUSCAGLIA, Leo F.
        Ljubiti drug drugega : izziv medčloveških odnosov / Leo F. Buscaglia ; [prevedla Vera Črtalič]. - Brežice : Primus, 2013 (Begunje : Cicero). - 223 str. ; 19 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Loving each other

ISBN 978-961-6804-90-5
a) Osebnostni razvoj

159.923.2
LE od 159.9 BUSCAGLIA Leo F. Ljubiti drug
COBISS.SI-ID 266262784

36.
FROMM, Erich, 1900-1980
        Anatomija človekove uničevalnosti / Erich Fromm ; [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 603 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The anatomy of human destructiveness. - 1.000 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 600-603

ISBN 978-961-01-2340-8
a) Agresivnost - Socialna psihologija b) osebnostni razvoj c) vrednote d) družba e) teoretska psihoanaliza

316.647.3:159.9
LE od 159.9 FROMM Erich Anatomija človekove
COBISS.SI-ID 268348416

37.
GILBERT, Daniel, 1957-
        Spotikanja o sreči / Daniel Gilbert ; [prevedla Natalie Lisac in Dominik Gal Žigon]. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2013. - 267 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Stumbling on happiness. - 800 izv.

ISBN 978-961-6655-56-9
a) Sreča

17.023.34
LE od 1 GILBERT Daniel Spotikanja o sreči
COBISS.SI-ID 267968768

38.
HAY, Louise L.
        Vse je v najlepšem redu : ozdravite svoje telo s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije / Louise L. Hay in Mona Lisa Schulz ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 293 str. ; 22 cm. - (Zbirka Louise)

Prevod dela: All is well. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 281-287

ISBN 978-961-6804-97-4
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) psihološki nasveti

159.922
LE od 159.9 HAY Louise L. Vse je v najlepšem
COBISS.SI-ID 268335360

39.
        KLJUČI do uspeha in sreče / [uredila Karin Pečnikar ; prevedla Ana Šorc]. - Brežice : Primus, 2012 (Begunje : Cicero). - 305 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Guide to success and happiness

ISBN 978-961-6804-69-1
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) samorealizacija

159.922.2(035)
LE od 159.9 KLJUČI do uspeha
COBISS.SI-ID 262580224

40.
MAREK, Jakub
        Nova oikonomija odnosov / Jakub Marek, Primož Repar, Roman Králik ; [prevod Bojana Maltarič ; predgovor Janez Vodičar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 164 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 65)

400 izv.

ISBN 978-961-6894-22-7
a) Kierkegaard, Søren (1813-1855) - Študije b) Eksistencializem - Študije c) danski filozofi d) teološka hermenevtika e) etika

1Kierkegaard S.
LE od 1 MAREK Jakub Nova oikonomija
COBISS.SI-ID 268546816

41.
        OSTANITE mirni, pomagajte si z afirmacijo / zbral Cameron McCool ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Brežice : Primus, 2013 (Begunje : Cicero). - 156 str. ; 19 cm. - (Zbirka Louise)

Prevod dela: Keep calm and use an affirmation. - 1.000 zv.

ISBN 978-961-6804-89-9
a) Pozitivno mišljenje b) samorealizacija c) čustveni vzorci

159.922.2
LE od 159.9 OSTANITE mirni
COBISS.SI-ID 266255360

42.
STOJANOVIĆ, Jovica
        Strah od žena : fenomen ženske agresivnosti / Jovica Stojanović. - Beograd : Čigoja štampa, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 546 str. ; 21 cm. - (Edicija Psihologija)

Prevratnička misao Jovice Stojanovića / Ratko Božović: str. 539-544

ISBN 978-86-7558-940-2 (broš.)
a) Ženske - Agresivnost b) Ženske - Agresivnost - Moški c) psihologija spolov d) antropologija e) spolnost f) psihopatologija

159.922.1-055.2
316.624-055.2
572.024/.026-055.2
176-055.2
LE od 159.9 STOJANOVIĆ Jovica Strah od žena
COBISS.SI-ID 194355980


159.9 PSIHOLOGIJA


43.
KADIČ, Edvard
        Govorica telesa in osebna karizma / Edvard Kadič ; [fotografija Marko Paramentič]. - Ljubljana : Zavod za napredne študije Delta, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 207 str. : fotogr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 205-207

ISBN 978-961-93469-0-7
a) Govorica telesa b) Samopodoba

808.5:159.925
LE od 159.9 KADIČ Edvard Govorica telesa in
COBISS.SI-ID 266243584

44.
KIRSHENBAUM, Mira
        Skok čez plot : dogaja se tudi boljšim / [Mira Kirsenbaum ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 205 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: When good people have affairs. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-1261-7
a) Ljubezen - Psihološki nasveti b) Odnosi med spoloma - Psihoterapija c) Nezvestoba d) nezvestoba

177.6:159.964
176.6
ČR od 1 KIRSHENBAUM Mira Skok čez plot LE od 159.9 KIRSHENBAUM Mira Skok čez plot
COBISS.SI-ID 251330560


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


45.
AL-Ghazali
        Mladenič / Ebu Hamid Mohamed El-Gazali ; prevedla Faila Pašić Bišić ; [ilustracije Elvira Bojadžić]. - 2. izd. - Ljubljana : Zavod Abraham, kulturni in izobraževalni zavod, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ejjuhel - veled. - 500 izv. - Prolog / Harun Bišić: str. 5-6. - O avtorju / Harun Bišić: str. 47-48. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-269-770-9
a) Islam - Nauk

28-1
LE od 2 AL-Ghazali Mladenič
COBISS.SI-ID 262712320

46.
        EVANGELIČANSKI koledar .... - Letn. 1 (1952)-        . - Murska Sobota : Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji, 1951-. - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl.
ISSN 0421-8124 = Evangeličanski koledar

284.1(497.4)(059)

2013 št.
COBISS.SI-ID 16378626

47.
GRŽAN, Karel
        Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 388 str. ; 25 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

1.000 izv.

ISBN 978-961-274-189-1
a) Trpljenje - Krščanski vidik

27-185.2
LE od 2 GRŽAN Karel Le kaj počne
COBISS.SI-ID 267959040

48.
        KDO je kdo v Svetem pismu : ilustrirani leksikon svetopisemskih oseb / [prevod Igor Antič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 395 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Die Menshen der Bibel; izv. nasl: Who is who in the Bible

ISBN 978-961-01-2863-2
a) Biblia - Leksikoni

27-23(031)
LE či 2 KDO je kdo
COBISS.SI-ID 266402816

49.
MESSORI, Vittorio
        Bernardka nas ni prevarala : zgodovinska raziskava o resničnosti Lurda / Vittorio Messori ; [prevedel Stane Zore]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 342 str. ; 22 cm

Prevod dela: Bernadette non ci ha ingannati. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-222-984-9
a) Bernadette, svetnica (1844-1879) - Biografije b) Lurd - Božja pot c) Marijina prikazovanja d) romanja e) božje poti

27-36:929sv.Bernardka
27-57(44Lurd)
LE od 2 MESSORI Vittorio Bernardka nas
COBISS.SI-ID 268609536

50.
PETKOVŠEK, Gregor, 1973-
        Islam v Evropi / Abdalkarim Gregor Petkovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Abraham, 2013 ([Ljubljana] : R-tisk). - 159 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 153-159

ISBN 978-961-281-138-9
a) Islam - Kulturna zgodovina b) Evropa - Kulturna zgodovina c) zgodovina d) civilizacija e) kulturni stiki

28:930.85(4)
LE od 2 PETKOVŠEK Gregor Islam v Evropi
COBISS.SI-ID 268581888

51.
SCHOCKENHOFF, Eberhard
        Etika življenja : temeljna načela in konkretna vprašanja / Eberhard Schockenhoff ; prevod Jože Urbanija, Gregor Lavrinec ; [spremni besedili Roman Globokar in Jože Trontelj]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 571 str. ; 25 cm

Prevod dela: Ethik des Lebens. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Roman Globokar: str. 11-15. - Bioetika je ljubezen do življenja / Jože Trontelj: str. 16-20. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-278-069-2
a) Moralna teologija b) Bioetika c) krščanska etika

27-42
17.023.33
LE od 2 SCHOCKENHOFF E. Etika življenja
COBISS.SI-ID 266804480

52.
        V navzkrižnih svetovih : Salomonovi otoki - Slovenija / Gideon Harps Houanitau ... [et al.] ; Drago Karl Ocvirk, ur. ; [fotografije Ana Rici ... et al.]. - Ljubljana : Salve, 2012. - 328 str. : ilustr. ; 22 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 324-325

ISBN 978-961-211-662-0
a) Misijoni - Salomonovi otoki b) Salomonovi otoki - Domoznanstvo

27-764(935)
308(935)
LE od 2 V navzkrižnih
COBISS.SI-ID 264651520


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


53.
        FEMINIZEM v Čudežni deželi : (žepni portal) = Feminism in wonderland = (pocket portal) / [zasnovala, zbrala, uredila Janja Rakuš ; prevedla Nataša Šivec ; ilustrirala Janja Rakuš]. - Slovenska Bistrica : Artizan, 2012 ([s. l.] : Grafis). - 161 str. : ilustr. ; 20 cm

2500 izv.

ISBN 978-961-93394-1-1

305-055.2
316.346.2-055.2
LE od 30/31 FEMINIZEM V čudežni
COBISS.SI-ID 71917313

54.
KOŽUH, Boris
        Knjiga o statistiki / Boris Kožuh. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 243 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 227-228

ISBN 978-961-237-599-7
a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) pedagoška statistika c) raziskovanje d) pedagoško raziskovanje e) urejevanje podatkov f) rangi g) srednje vrednosti h) razpršenost i) normalna porazdelitev j) vzorci

311.1(075.8)
37.012.4
LE od 30/31 KOŽUH Boris Knjiga o
COBISS.SI-ID 268607232

55.
        LJUDJE, družine, stanovanja : registrski popis 2011 / [avtorji Danilo Dolenc ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-239-264-2
ISBN 978-961-239-265-9 (pdf)
ISBN 978-961-239-266-6 (ePub)

314(497.4)"2011"
LE od 30/31 LJUDJE, družine,
COBISS.SI-ID 266555904


32 POLITIKA


56.
        SLOGOPIS : informativni časopis za razvojne teme. - 2010, št. 1 (jun.)- . - Ljubljana (Povšetova 37) : Sloga, 2010-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.sloga.sloga-platform.org/en/news-en/slogopis-menu.html. - Četrtletnik

327
LE či 32/33 SLOGOPIS
2013 št. 1,11-12#
COBISS.SI-ID 29542749


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


57.
        DOBRODOŠLICA Republici Hrvatskoj povodom ulaska u Evropsku uniju : zbornik = Dobrodošlica Republiki Hrvaški ob vstopu v Evropsko unijo : zbornik / [uredniški odbor Petar Antunović, Ivan Botteri, Maja Milas ; prevodi iz slovenščine Mila Vujević, prevodi iz hrvaščine Marija Leskovec Sindičič ; fotografije Sergio Gobbo ... et al.]. - Ljubljana : Zveza hrvatskih društev v Sloveniji = Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2013. - 188 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 978-961-281-065-8
a) Pediček, Franc (1922-2008) - Zborniki b) Pedagogika - Slovenija - Zborniki c) vzgoja d) izobraževanje e) šolstvo f) pedagogi

339.923(497.4:4)
061.1EU
LE do 32/33 DOBRODOŠLICA
COBISS.SI-ID 267735552


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


58.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic (Ljubljana)
        Letno poročilo ... / Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1995-        . - Ljubljana (Dunajska c. 56) : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic, 1996-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila/. - Letnik. - Ima CD-ROM izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0058. - Ima spletno izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0090
ISSN 1318-9255 = Letno poročilo (Varuh človekovih pravic. Slovenska tiskana izd.)

342.7(497.4)(058)
LE sp 34/345 SLOVENIJA. Varuh Letno
2013 št. 1
COBISS.SI-ID 60817920

59.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic. Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
        Poročilo ... / Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju = Report ... / Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, National Preventive Mechanism under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - [Tiskana izd.]. - 2009-        . - Ljubljana (Dunajska c. 56) : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije = Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, 2010-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/porocila-varuha-v-vlogi-dpm/. - Letnik. - Ov. nasl. - Vzpor. angl. in slov. besedilo. - Ima spletno izd.: Poročilo - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije = ISSN 2232-4739
ISSN 2232-4720 = Poročilo - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Tiskana izd.)

351.941(497.4)(082)
343.255(094.2)

2013 št. 1
COBISS.SI-ID 258001152


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


60.
KÉSZ, Barnabás
        Híres csaták : [a világtörténelem nagy ütközetei, híres hadvezérei / írta Kész Barnabás ; illusztráció Bera Károly ... [et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art Stúdió, 2005. - 31 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Engem minden érdekel)

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 963-9325-93-7
a) bitke b) znamenite bitke

355.48(02.053.2)
94(100)
DL ml 93/99 KÉSZ Barnabás Híres csaták GE ml 93/99 KÉSZ Barnabás Híres csaták LE ml 93/99 KÉSZ Barnabás Híres csaták
COBISS.SI-ID 12646300


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


61.
BAN, Tatjana
        Ustvarjam, ustvarjaš, ustvarjamo / Tatjana Ban ; [fotografija Tatjana Ban, Andrej Franko, Foto studio Majhenič]. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 krojna pola

1.000 izv.

ISBN 978-961-93445-6-9
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
LE ml 37 BAN Tatjana Ustvarjam,
COBISS.SI-ID 268991488

62.
BARANJA, Samanta
        Amari čhib = Naš jezik : slovnica prekmurske romščine / Samanta Baranja. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : tabele ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Slovnica%20p.romscine_Baranja_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf. - 300 izv. - O avtorici: str. 99. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-270-182-6
a) Romščina - Slovnica - Prekmurje b) Romi c) slovnica d) prekmurska slovnica

811.214.58(497.411=214.58)
ČR od 81 BARANJA Samanta Amari čhib LE do 81 BARANJA Samanta Amari čhib LE od 81 BARANJA Samanta Amari čhib OD od 81 BARANJA Samanta Amari čhib TU od 81 BARANJA Samanta Amari čhib
COBISS.SI-ID 268230912

63.
BULL, Jane, 1957-
        Najlepši božični izdelki / Jane Bull ; [fotografiral Andy Crawford ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Slovaškem). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: My best ever Christmas activity book. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2925-7
a) Božič - Knjige za otroke b) Ročne spretnosti - Knjige za otroke c) okrasni predmeti d) darila e) naredi sam

379.826:688(02.053.2)
398.332.41(02.053.2)
ČR ml 38/39 BULL Jane Najlepši božični LE ml 38/39 BULL Jane Najlepši božični OD ml 38/39 BULL Jane Najlepši božični TU ml 38/39 BULL Jane Najlepši božični
COBISS.SI-ID 268143616

64.
        CHILDRENʹS voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-30-1
a) Šole - Etnični konflikti - Zborniki b) Šole - Nasilje - Zborniki c) otroci d) učenci e) medosebni odnosi f) konflikti

37:323.1(082)
323.1:37(082)
316.62-053.5(082)
LE od 37 CHILDRENʹS voices
COBISS.SI-ID 264888832

65.
        DRUGOSTOPENJSKI študijski programi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, cop. 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 108 str. ; 18 cm

1.500 izv.
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) b) Univerze - Študijski programi - Ljubljana c) univerzitetni študij d) drugostopenjski študij e) študij jezikov

378.046.4
ČR od 37 DRUGOSTOPENJSKI LE od 37 DRUGOSTOPENJSKI TU od 37 DRUGOSTOPENJSKI
COBISS.SI-ID 16920114

66.
GÜRTLER, Helga
        Otroci imajo radi stare starše : priročnik za življenje z vnuki / Helga Gürtler ; prevedla in priredila Tanja Pihlar ; [spremna beseda Božidar Voljč ; ilustrirala Cornelia von Seidlein]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - XIII, 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Kinder lieben Großeltern. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Božidar Voljč: str. 240-245. - Bibliografija: str. 246-250

ISBN 978-961-278-060-9
a) Otroci in stari starši b) Medgeneracijski odnosi c) Otroci - Vzgoja d) domača vzgoja e) družina f) medosebni odnosi

316.4.051.6
37.018.1
LE od 30/31 GÜRTLER Helga Otroci imajo radi
COBISS.SI-ID 265221376

67.
POTOČNIK, Dragan
        Viri in pouk zgodovine / Dragan Potočnik. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 162 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 99, ISSN 1408-7464)

300 izv. - O avtorju na notranji str. zavihka. - Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo

ISBN 978-961-6930-08-6
a) pouk zgodovine b) materialni viri c) pisni viri d) literarni viri e) ustni viri f) slikovni viri g) sodobni mediji

37:93/94
ČR od 37 POTOČNIK Dragan Viri in pouk LE od 37 POTOČNIK Dragan Viri in pouk
COBISS.SI-ID 74876673

68.
REID, Gavin, 1950-
        [Sto]
        100 idej v pomoč učencem z disleksijo / Gavin Reid in Shannon Green ; [prevajalka Marta Licardo]. - 1. natis. - Ljubljana : Institut Scientis, 2012 ([s. l.] : Grafis). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Alenka Zupančič Danko: str. 11-12

ISBN 978-961-269-638-2
a) Disleksija - Priročniki b) Učenci - Učne težave - Pomoč - Priročniki c) otroci s posebnimi potrebami d) učenje

376(035)
616.89-008.434.5:37(035)
LE od 37 REID Gavin 100 idej v pomoč
COBISS.SI-ID 68886017

69.
STRMČNIK, France
        Problemski pouk v teoriji in praksi / France Strmčnik. - 2. dopolnjena izd. - Novo mesto : Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 179 str. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: 175-179

ISBN 978-961-6770-10-1
a) Pouk b) Učenje c) Reševanje problemov d) problemski pouk e) metodika f) didaktika

37.02
37.091.3
LE od 37 STRMČNIK France Problemski pouk
COBISS.SI-ID 253292800

70.
        ŠTUDENT : za vsako študentko en študent več. - Letn. 1, št. 1 (1997)- . - Ljubljana : Nevtron & Company, 1997- (Samova ul.25). - 43 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Podnaslov se spreminja. - Format se spreminja. - Je nadaljevanje: Tribuna 2
ISSN 1408-4880 = Študent (Ljubljana)

378.18(497.4 Ljubljana)
LE či 37 ŠTUDENT
Let. 17 2013/2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 69758720

71.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah / [avtorji Matej Ogrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013 (Kranj : Oman). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.na-postaji.si/priro%C4%8Dnik/osnovne-%C5%A1ole.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 92

ISBN 978-961-93518-2-6 (broš.)
ISBN 978-961-93518-3-3 (pdf)
a) šolska geografija b) prometna geografija c) varstvo okolja d) priročniki

656:502/504(035)(0.034.2)
FRASCATI:
5-404
LE od 65 TRAJNOSTNA
COBISS.SI-ID 267815424

72.
        UTRINEK : glasilo Dvojezične srednje šole Lendava = Ernyeteg órák : a Kétnyelvű Középiskola Lendva diáklapja . - Lendava : Dvojezična srednja šola = Lendva : Kétnyelvű Középiskola, [199-]-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po letn. 3, št. 1 (dec. 1999). - Besedilo v slov. in madžar. jeziku

373.5(497.4 Lendava)
LE do 37 UTRINEK
Let. 3 1999 št. 1#
COBISS.SI-ID 106604032

73.
        VZGOJA : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. - 1999, št. 1 . - Ljubljana (Zrinjskega 13) : Društvo katoliških pedagogov Slovenije : Družba Jezusova, 1999-. - 28 cm

Četrtletno
ISSN 1580-0482 = Vzgoja (Ljubljana)

37
LE sp 37 VZGOJA
Let. 15 2013 št. 59
COBISS.SI-ID 2248282

74.
        ŽIVETI in misliti Evropo : PAM-INA priročnik za učitelje / [avtorji Simone Kary ... [et al.] ; prevajalci Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-237-533-1
a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta e) šolska geografija f) priročniki g) identiteta h) Evropa i) Evropska unija

37:316.73(4)
342.71(4)
37.091.3:061.1EU
LE cd 37 ŽIVETI in misliti LE od 37 ŽIVETI in misliti
COBISS.SI-ID 263432960


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


75.
BARVICH, Iván
        A tamburabrácsa = The harmonizing tambura / Barvich Iván. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 154 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494)

Summary

ISBN 978-963-7363-62-7
a) glasbila b) glasba c) tambura d) tradicija e) učenje

394
LE cd 39 BARVICH Iván A tamburabrácsa LE od 39 BARVICH Iván A tamburabrácsa
COBISS.SI-ID 12644508

76.
BORSI, Ferenc
        A hagyományos citerajáték kezdőknek és haladóknak = Traditional zihter for beginers and advanced students / Borsi Ferenc. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 171 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494)

Summary

ISBN 979-963-7363-60-3
a) glasbila b) citre c) učenje d) tradicija

394
LE cd 39 BORSI Ferenc A hagyományos LE od 39 BORSI Ferenc A hagyományos
COBISS.SI-ID 12644252

77.
GREGORČIČ Žgombič, Neža
        Super fant : mali bonton / Neža Gregorčič Žgombič. - Izola : Grlica, 2013. - 170 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-244-186-9
a) Bonton - Knjige za mladino b) Fantje - Bonton - Priročniki

395(02.053.2)
ČR ml 38/39 GREGORČIČ Ž. N. Super fant LE ml 38/39 GREGORČIČ Ž. N. Super fant SB ml 38/39 GREGORČIČ Ž. N. Super fant TU ml 38/39 GREGORČIČ Ž. N. Super fant
COBISS.SI-ID 268861952

78.
HAGYMÁS, István
        Az álomlátó fiú : mese és mesefejtés felnőtteknek / Hagymás István, Pápes Éva. - 2., javított kiad. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2013. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pod črto. - Vsebuje: Az álomlátó fiú / Kriza János gyűjtéséből. Holdkörök : az álomlátó fiú címú székely népmese olvasata / Hagymás István. Az álomlátó fiú / Pápes Éva. Álomfejtés és mesefejtés Kustár Zsuzsa segítségével / Pápes Éva.

ISBN 978-615-5026-26-3
ISBN 978-615-5026-201 !
a) ljudske pravljice b) madžarske ljudske pravljice c) pravljice za odrasle d) sanje e) vpliv pravljice na odraslega človeka

398.21(439):159.922-053.8
398.21(439)
DL od 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú DO od 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú GA od 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú GE od 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú LE do 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú LE od 39 HAGYMÁS István Az álomlátó fiú
COBISS.SI-ID 12634268

79.
JUHÁSZ, Zoltán
        Székelyföldi furulyaiskola és dallamgyűjtemény = Instruction for playing traditional shepherd's flute from transylvania's székelyföld region with collection of melodies / Juhász Zoltán. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494)

ISBN 979-0-9005278-0-6
a) glasbila b) glasba c) frulica d) narodopisje

394
LE cd 39 JUHÁSZ Zoltán Székelyföldi LE od 39 JUHÁSZ Zoltán Székelyföldi
COBISS.SI-ID 12643996

80.
LUBEJ, Nežka
        Oj, lepo je res na deželi : trideset let Folklorne skupine Lancova vas / [besedilo] Nežka Lubej ; [fotografije arhiv FD Lancova vas ... et al.]. - Lancova vas : Folklorno društvo, 2013 ([s. l.] : Premiere). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-281-046-7
a) Folklorno društvo (Lancova vas). Folklorna skupina - 1983-2013 b) folklorne skupine c) odrske postavitve d) Slovenija

394.3(497.4Lancova vas)
LE od 39 LUBEJ Nežka Oj, lepo je res na
COBISS.SI-ID 267322368

81.
PÁPES, Éva
        Királylányok - tündérek - boszorkányok : a nő három arca a mesében / Pápes Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 204 str. ; 23 cm

ISBN 978-963-236-7343-80-3 !
a) pravljice b) ljudske pravljice c) kraljične d) vile e) vilinska bitja f) čarovnice

398.21
LE od 39 PÁPES Éva Királylányok,
COBISS.SI-ID 12634524

82.
        PATRIA : magyar néprajzi felvételek 1937-1942 : a felvételek története és kiadás dokumentumai ; Patria : hungarian ethnographical recordings 1937-1942 / szerkesztette Sebő Ferenc. - Budapest : Hagyományok háza, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-7363-64-1
a) glasba b) etnografija c) tradicija d) Madžarska

394
LE cd 39 PATRIA LE od 39 PATRIA
COBISS.SI-ID 12646812

83.
        PATRIA : magyar népzenei felvételek 1936-1963 : a teljes gyűjtemény dokumentációja és a lemezkísérő mellékletek hasonmásai ; Patria : hungarian folk music recordings 1936-1963 / szerkesztette Sebő Ferenc. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

ISBN 978-963-7363-65-8
a) glasba b) tradicija c) ljudska glasba d) narodopisje e) Madžarska

394(439)
LE cd 39 PATRIA LE od 39 PATRIA
COBISS.SI-ID 12643228

84.
        SIBIRSKE pravljice / [izbor in priredba Maria Ana Kolman ; prevod Dzamilyat Abdulkhalikova ; ilustracije Arijana Gadžijev]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 97 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 96

ISBN 978-961-272-127-5
a) Sibirske ljudske pravljice - Zbirke

398.2(571.1/.5)
ČR ml L SIBIRSKE pravljice LE ml L SIBIRSKE pravljice OD ml L SIBIRSKE pravljice TU ml L SIBIRSKE pravljice
COBISS.SI-ID 268689920

85.
SZABÓ, Ágnes, etnologinja
        Ercsi népdalok : Paczolay Irma gyűjtéséből ; Folk songs from Ercsi : the Irma Paczolay Collection / Szabó Ágnes. - Budapest : Hagyományok Háza, 2011. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494)

Summary

ISBN 979-0-9005278-1-3
a) ljudsko pesništvo b) narodopisje c) zbirateljstvo

394
LE cd 39 SZABÓ Ágnes Ercsi népdalok LE od 39 SZABÓ Ágnes Ercsi népdalok
COBISS.SI-ID 12643484

86.
SZÉKELYNÉ Kőrösi, Ilona
        Kecskemét anno --- : képek a régi Kecskemétről : Bilder über das alte Kecskemét : Kecskemét as it used to be / írta és szerkesztette Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : CLIO-2000, 2006. - 187 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 963-06-0543-0
a) slike b) razglednice c) fotografije d) Madžarska

394
LE od 39 SZÉKELYNÉ K. I. Kecskemét anno
COBISS.SI-ID 12639132

87.
        VIRÁGGAL ékes : A népi bútorfestés hagyományai ; Okrašeno z rožami : tradicija poslikanega ljudskega pohištva ; Flower ornamented : traditions of folk furniture paiting ; [fotók Török Károly ; fordították Novak Császár Jolán, Addison Mónika]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Intézményfenntartó Központ. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Publikacija je bila izdana v okviru projekta: Skupna bogastva naše preteklosti-živa dediščina. - Bibliografija: str. 79

ISBN 978-963-08-3695-1
a) pohištvo b) poslikave c) dediščina d) tehnike

391
LE do 39 VIRÁGGAL ékes LE od 39 VIRÁGGAL ékes
COBISS.SI-ID 12641692


5


88.
PAUNGGER, Johanna
        Vse ob pravem času : uporaba luninega koledarja v vsakdanjem življenju / Johanna Paungger, Thomas Poppe ; [prevod Alenka Furlan]. - Slovenska izd., 1. natis. - Celje : Mavrica, 1995 (Maribor : Dravska tiskarna). - 213 str. : ilustr. ; 22 cm + lunin koledar za 2000-2002

Prevod dela: Vom richtigen Zeitpunkt

ISBN 961-6282-11-5
a) Luna - Vplivi b) Zdravje - Vplivi - Luna c) Poljedelstvo - Vplivi - Luna d) Luna e) vplivi f) narava g) človek h) zdravje i) prehrana j) poljedelstvo

523.34:61
61:523.34
63:523.34
LE od 133 PAUNGGER Johanna Vse ob pravem času TU od 133 PAUNGGER Johanna Vse ob pravem
COBISS.SI-ID 49044992


502/504 EKOLOGIJA


89.
        ÁRVÍZVÉDEKEZÉS és vízminőségi kárelhárítás a magyar-szlovén határtérség vízfolyásain : gyakorlati kézikönyv ; Varstvo pred poplavami in odpravljanje posledic onesnaženj vodotokov v slovensko-madžarskem mejnem območju : praktični priročnik. - Szombathely : Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2012. - 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Priročnik je nastal v okviru operacije: Voda je biser okolja. - Bibliografija: str. 324-329

ISBN 978-963-08-3986-0
a) poplave b) posledice c) sanacija d) onesnaženje e) priročniki f) Radmožanci g) Lendava

504.4
LE do 502/504 ÁRVÍZVÉDEKEZÉS és LE od 502/504 ÁRVÍZVÉDEKEZÉS és
COBISS.SI-ID 12637596

90.
COOK, John, fizik
        Strokovni vodnik po dvomih o globalnem segrevanju / John Cook ; [prevod v slovenščino Slovensko meteorološko društvo]. - [Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo], 2010. - 13 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Slovenian.pdf. - Izv. stv. nasl.: The scientific guide to global warming skepticism. - Ov. nasl. - Podatek o prevajalcu naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 12-13
a) globalno segrevanje b) podnebne spremembe c) dvomi

502.3:504.7
LE od 502/504 COOK John Strokovni vodnik
COBISS.SI-ID 2720507

91.
        OBLIKOVANJE prihodnosti, kakršno si želimo / [pripravila] Evropska agencija za okolje. - Luksemburg : Urad za publikacije Evropske unije, 2012. - 76 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signali EEA ..., ISSN 1831-2756)

Dostopno tudi na: http://www.eea.europa.eu/sl/publications/signali-2012-2013-oblikovanje-prihodnosti. - Ov. nasl. - Prevod dela: Building the future we want. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-92-9213-272-9

doi: 10.2800/40157
a) Evropska unija b) Evropska komisija c) Okoljski indikator [V4.3] d) Environmental indicator [V4.3] e) Varstvo okolja f) Environmental protection g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development

504.5(4)(047.1)
DL od 502/504 OBLIKOVANJE LE od 502/504 OBLIKOVANJE
COBISS.SI-ID 993859

92.
        VSA čuda sveta : vodnik po naravnih lepotah sveta / [pisci Bernard Dumpleton ... [et al.] ; urednica Joanna Walker ; likovniki Geoffrey Appleton ... [et al.] ; fotografije v posebnih orisih Vernon Morgan ; prevedla Nada in Dušan Voglar]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 455 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Discovering the wonders of the world. - Kazalo

ISBN 86-11-16876-3
a) Zemlja - Naravne znamenitosti b) narava c) albumi

502(100):779
ČR od 502/504 VSA čuda sveta DL od 502/504 VSA čuda sveta GA od 502/504 VSA čuda KO od 502/504 VSA čuda sveta LE od 502/504 VSA čuda sveta
COBISS.SI-ID 213831424


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


93.
ČEMAN, Róbert
        A világegyetem. Csillagok - Galaxisok. 2. / [szerzők Róbert Čeman, Eduard Pittich ; fordította Zirig Ferenc]. - Bratislava : Slovart Print, cop. 2007. - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Rekordok)

Kazalo

ISBN 978-80-89242-48-1
a) zvezde b) galaksije c) ozvezdje d) vesolje e) astronomija

524(031)
LE od 52 ČEMAN Róbert A világegyetem
COBISS.SI-ID 12637852

94.
TAYLOR, David, scenarist
        Cosmos. Deep space [Videoposnetek] / produced and directed by Martin Ives ; written by David Taylor ; music Ernie Wood ; camera Steve Weiser. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006, p 2000. - 1 video DVD (regija 2) (ca 60 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija vesolja ; 3)

Možnost sinhronizacije v hrv., slov., srb. ali alb. - Vzpor. nasl. na škatli: Prostrano vesolje. - Pripoveduje: Jon Snow. - Vsebina: Infinity = Neskončnost ; Big bang, big crunch = Veliki pok, veliki sen ; Black holes, dark matter = Črna luknja, temna snov ; Hubble's eye = Hubblovo oko ; Light fantastic = Čudežna svetloba ; Milky way = Rimska cesta
a) Astronomija - Dokumentarni filmi b) Planeti - Dokumentarni filmi c) dokumentarni filmi d) vesolje e) veliki pok f) črna luknja g) Hubblovo oko h) rimska cesta i) video DVD j) DVD

524(086.82)
GE dvd 52 TAYLOR David Prostrano TU dvd 52 TAYLOR David Prostrano
COBISS.SI-ID 13259573

95.
TAYLOR, David, scenarist
        Cosmos. Space conquest [Videoposnetek] / produced and directed by Martyn Ives ; written by David Taylor ; music Ernie Wood ; camera Steve Weiser. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006, p 2000. - 1 video DVD (regija 2)(ca 60 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija vesolja ; 4)

Nasl. na škatli: Osvajanje vesolja. - Možnost sinhronizacije v hrv., slov., srb. ali alb. - Pripoveduje: Jon Snow. - Vsebina: Space frontier = Vesoljska meja ; High life = Življenje v višinah ; Where next? = Kam naprej? ; Breakthrough! = Napredek ; Earth patrol = Zemljina straža ; Robots = Roboti
a) Astronomija - Dokumentarni filmi b) Planeti - Dokumentarni filmi c) dokumentarni filmi d) vesolje e) roboti f) raziskovanje vesolja g) video DVD h) DVD

520/527(086.82)
GE dvd 52 TAYLOR David Osvajanje TU dvd 52 TAYLOR David Osvajanje
COBISS.SI-ID 13259829

96.
TAYLOR, David, scenarist
        Cosmos. Sun and the solar system [Videoposnetek] / produced and directed by Martin Ives ; written by David Taylor ; music Ernie Wood ; camera Steve Weiser. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 60 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija vesolja ; 2)

Možnost sinhronizacije v hrv., slov., srb. ali alb. - Naslov na škatli: Sonce, Mars, Jupiter. - Pripoveduje: Jon Snow. - Vsebina: The sun = Sonce ; Mercury = Merkur ; Venus = Venera ; Mars = Mars ; Jupiter = Jupiter ; Saturn = Saturn ; Uranus & Neptune = Uran in Neptun
a) Astronomija - Dokumentarni filmi b) Planeti - Dokumentarni filmi c) dokumentarni filmi d) vesolje e) Sonce f) Sončev sistem g) planeti h) Venera i) Mars j) Jupiter k) Saturn l) Uran m) Neptun n) video DVD o) DVD

523.4(086.82)
GE dvd 52 TAYLOR David Sonce, mars TU dvd 52 TAYLOR David Sonce, mars
COBISS.SI-ID 13237301

97.
TAYLOR, David, scenarist
        Earth [Videoposnetek] = [Zemlja] / directed by Martin Ives ; written by David Taylor ; music Ernie Wood ; camera Steve Weiser. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006, p 2000. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(60 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija vesolja ; 1)

Možnost sinhronizacije v hrv., slov., srb. ali alb. - Vzpor. nasl. naveden na ov. - Nasl. na zasl. pred predvajanjem v hrv.: Svemir. Zemlja i svemir. - Nasl. zbirke na ov. - Vsebina: Earth = Zemlja ; Moon = Luna ; Aurorae & eclipses = Severni sij in mrki ; Lifequest = Iskanje življenja ; Impact! = Trk ; Realm of the comets = Cesarstvo kometov
a) Zemlja (planet) - Dokumentarni filmi - Video DVD b) Vesolje - Dokumentarni filmi - Video DVD c) Luna d) Luna e) severni sij f) mrki g) kometi

523.3(086.82)
523.6(086.82)
GE dvd 52 TAYLOR David Zemlja TU dvd 52 TAYLOR David Zemlja
COBISS.SI-ID 13237045

98.
TIŠLER, Miha
        Organska kemija / Miha Tišler. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013 ([Ljubljana] : Kubelj). - 538 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6756-43-3
a) Organska kemija - Učbeniki za visoke šole

547(075.8)
LE od 54 TIŠLER Miha Organska kemija
COBISS.SI-ID 267435008

99.
TUREL, Iztok
        Zbirka nalog iz kemijskega računanja / Iztok Turel, Ivan Leban, Marija Zupančič. - 4., prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2013 (Ljubljana : Camera). - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. [115]

ISBN 978-961-6536-66-0
a) Kemija - Vaje za visoke šole b) Stehiometrija - Vaje za visoke šole

54(075.8)(076.2)
LE od 54 TUREL Iztok Zbirka nalog iz
COBISS.SI-ID 268089344


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


100.
        Az ÁLLATOK képes enciklopédiája / [fordította Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 133 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Mi primera enciclopedia de los animales. - Kazalo

ISBN 978-963-445-330-7
a) živali b) enciklopedije

591(02.053.2)(031)
LE ml 59 AZ ÁLLATOK képes
COBISS.SI-ID 12637340

101.
DRESEN, Hervé
        Homo sapiens. [Episode 1] [Videoposnetek] = Homo sapiens, [Poselitev planeta in boj z naravo] / escrit par Jacques Malaterre, Frédéric Fougea, Pierre Pelot ; musique originale Louis Dandrel ; un film de Jacques Malaterre ; directeur de la photographie Martial Barrault. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (52 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija razvoja človeka ; Disk 3)

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. ali srb. - Možnost sinhronizacije v hrv. - Vzpor. podrejeni nasl. naveden na ov. - Regija 2. - Pripovedovalec Philippe Torreton
a) Človek - Evolucija b) dokumentarni filmi c) antropologija d) razvoj človeka e) izvor človeka f) genealogija g) rase h) video DVD

572.1/.4(086.82)
575(086.82)
GE dvd 57 DRESEN Hervé Poselitev planeta
COBISS.SI-ID 13229621

102.
DRESEN, Hervé
        L'odyssée de l'espèce. Episode 1, Les préhumains [Videoposnetek] = Odiseja človeštva / scénario Herve Dresen, Jacques Dubuisson, Michel Fessler ; adaptation Jacques Malaterre ; musique originale Yvan Cassar ; un film de Jacques Malaterre ; directeur de la photographie Martial Barrault ... [et al.]. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 52 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija razvoja človeka ; Disk 1)

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. ali srb. - Možnost sinhronizacije v hrv. - Vzpor. podrejeni nasl. naveden na ov. - Vzpor. nasl. na DVD-ju.: A species odyssey. - Nasl. na škatli: Pred osmimi milijoni let. - Pripovedovalec Stephane Freiss
a) Človek - Evolucija - Dokumentarni filmi b) dokumentarni filmi c) antropologija d) razvoj človeka e) izvor človeka f) genealogija g) rase h) video DVD

572.1/.4(086.82)
575(086.82)
GE dvd 57 DRESEN Hervé Pred osmimi
COBISS.SI-ID 13228853

103.
DRESEN, Hervé
        L'odyssée de l'espèce. Episode 2, Les préhumains [Videoposnetek] = Odiseja človeštva / scénario Herve Dresen, Jacques Dubuisson, Michel Fessler ; adaptation Jacques Malaterre ; musique originale Yvan Cassar ; un film de Jacques Malaterre ; directeur de la photographie Martial Barrault ... [et al.]. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (52 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija razvoja človeka ; Disk 2)

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. ali srb. - Možnost sinhronizacije v hrv. - Vzpor. podr. nasl. na škatli: Od odkritja človeštva do homo sapiensa. - Vzpor. nasl. na DVD-ju.: A species odyssey. - Regija 2. - Pripovedovalec Stephane Freiss
a) Človek - Evolucija - Odkritje ognja - Dokumentarni filmi b) dokumentarni filmi c) antropologija d) razvoj človeka e) izvor človeka f) genealogija g) rase h) video DVD

572.1/.4(086.82)
575(086.82)
GE dvd 57 DRESEN Hervé Od odkritja
COBISS.SI-ID 13229109

104.
LANGLEY, Andrew
        Emlősök / [Andrew Langley ; fordította Csorba Gábor]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about mammals. - Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9166-92-9
a) sesalci

599(02.053.2)
DL ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök LE ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök
COBISS.SI-ID 12641180

105.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Uživajte v naravi brez strahu pred klopi / Sanja Lončar, Frančiška Pirnar, Sabina Topolovec ; [fotografije Sanja Lončar, Fotolia ; ilustracija Sebastjan Kurmanšek]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve, ISSN 2335-3724 ; 1)

Na vrhu nasl. str.: Skupaj za zdravje človeka in narave
a) Klopi - Zaščita - Naravna sredstva - Priročniki b) Repelenti - Učinkovitost - Priročniki c) Lymska borelioza - Naravno zdravljenje - Priročniki d) Klopni meningoencefalitis - Vakcinacija - Priročniki e) zaščitni ukrepi f) diagnostika g) zdravljenje h) zdravstvene posledice

576.895.42(035)
616.98:579.834.1(035)
616.831.9-002(035)
ČR od 616 LONČAR Sanja Uživajte v naravi LE od 616 LONČAR Sanja Uživajte v naravi TU od 616 LONČAR Sanja Uživajte v naravi
COBISS.SI-ID 9193502

106.
MALATERRE, Jacques
        Homo sapiens. Episode 2 [Videoposnetek] = Homo sapiens. 2 / escrit par Jacques Malaterre, Frédéric Fougea, Pierre Pelot ; musique originale Louis Dandrel ; un film de Jacques Malaterre ; directeur de la photographie Martial Barrault. - Kranj : Mediafilm ; [Ljubljana] : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 52 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Enciklopedija razvoja človeka ; Disk 4)

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. ali srb. - Možnost sinhronizacije v hrv. - Nasl. na škatli: Selitve in prve skupnosti. - Pripoveduje Philippe Torreton
a) Človek - Evolucija b) dokumentarni filmi c) homo sapiens d) antropologija e) razvoj človeka f) izvor človeka g) genealogija h) rase i) video DVD

572.1/.4(086.82)
575(086.82)
GE dvd 57 MALATERRE Jacques Selitve in
COBISS.SI-ID 13229877

107.
MATTHEWS, Rupert O.
        Őslények / [Rupert Matthews ; fordította Morvay Petra]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about prehistoric life. - Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-53-1
a) dinozavri b) prazgodovinska bitja c) prazgodovinske živali

568.19(02.053.2)
DL ml 55/56 MATTHEWS Rupert O. Őslények GA ml 55/56 MATTHEWS Rupert O. Őslények GE ml 55/56 MATTHEWS Rupert O. Őslények LE ml 55/56 MATTHEWS Rupert O. Őslények
COBISS.SI-ID 12640924

108.
        PROTEUS : časopis za poljudno naravoslovje. - Letn. 1, t. 1 (1934)-        . - Ljubljana : Prirodoslovno društvo Slovenije (Novi trg 4), 1934-. - 24 cm

Desetkrat letno. - Kasnejši podnasl.: Mesečnik za poljudno naravoslovje
ISSN 0033-1805 = Proteus

5(05)(497.4)
05(497.4):5
LE či 55/56 PROTEUS
Let. 76 2013/2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 7547138

109.
ROVIRA, Pere
        Keresd meg a tengerek lakóit! / szöveg Pere Rovira ; rajzok Francisco Arredondo ; [fordítás Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 28 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 963-9616-40-0
a) živali - zoologija b) živali c) morske živali

591.9(26)(02.053.2)
DL ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg GA ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg GE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg LE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg
COBISS.SI-ID 5606707

110.
ROVIRA, Pere
        Keresd meg a város állatait! / szöveg Pere Rovira ; rajzok Francisco Arredondo ; [fordítás Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-962-130-5
ISBN 963-9621-307 !
a) živali b) mestne živali

591.9(1-21)(02.053.2)
DL ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg GA ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg GE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg LE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg
COBISS.SI-ID 12645020

111.
SEILER, Signe
        Az ember / írta Signe Seiler és Rainer Köthe ; illusztrálta Jörn Hennig ; [fordította Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)

Prevod dela: Der Mensch. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 963-9446-76-9
a) človek b) razvoj c) civilizacija

572(02.053.2)
LE ml 57 SEILER Signe Az ember
COBISS.SI-ID 12639644

112.
SEILER, Signe
        Az ember / írta Signe Seiler és Rainer Köthe ; illusztrálta Jörn Hennig ; [fordította Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)

Prevod dela: Der Mensch. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-963-294-134-9
a) človek b) razvoj c) civilizacija

572(02.053.2)
DL ml 57 SEILER Signe Az ember GA ml 57 SEILER Signe Az ember GE ml 57 SEILER Signe Az ember
COBISS.SI-ID 12650396

113.
STEINFELD, Lena
        Zemlja / Lena Steinfeld ; [ilustracije Ute Simon ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Mali radovednež)

Prevod dela: Unsere Erde. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-00-1857-5
a) Zemlja - Knjige za otroke

55(02.053.2)
ČR ml 55/56 STEINFELD lena Zemlja LE ml 55/56 STEINFELD Lena Zemlja TU ml 55/56 STEINFELD Lena Zemlja
COBISS.SI-ID 267095040

114.
        VETRNICA : glasilo Slovenskega meteorološkega društva. - [Tiskana izd.]. - 2009, [št.] 1-        . - Ljubljana (Vojkova 1b) : Slovensko meteorološko društvo, 2009-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.meteo-drustvo.si/glasilo. - Trikrat letno. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Vetrnica = ISSN 1855-7457
ISSN 1855-7791 = Vetrnica (Tiskana izd.)

551.1(497.4)
061(497.4)

2013 št. 5
COBISS.SI-ID 20321079


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


115.
AZIZ, Michael, 1964-
        Dieta popolna desetka : 10 hormonov je ključ do hujšanja in odličnega počutja / Michael Aziz ; [prevod Jernej Zoran]. - Golnik : Faceforce, 2012 (Ljubljana : Eurograf). - 487, 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The perfect 10 diet. - Nasl. na ov.: Dieta popolna 10. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 5. - Spremna beseda / Ronald Klatz: str. 19-20. - Bibliografija: str. 481-487. - Kazalo. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Popolni trening : face force yoga / Savina A. Ritter ; [foto Mimi Artulović]

ISBN 978-961-269-718-1
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Shujševalna dieta - Priročniki c) Hormonsko ravnovesje - Prehrana - Priročniki d) Obraz - Joga - Priročniki e) Kuharski recepti - Dietna prehrana f) dieta g) staranje h) pomlajevanje i) živila j) uravnovešena prehrana k) telesna aktivnost l) ženske

613.24(035)
613.99(035)
641.56-046.22(083.12)
LE od 613 AZIZ Michael Dieta popolna OD od 613 AZIZ Michael Dieta popolna TU od 613 AZIZ Michael Dieta popolna
COBISS.SI-ID 262178304

116.
BILOUS, Rudy W.
        Sladkorna bolezen / Rudy Bilous ; [prevod Lucija Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz Print). - 141 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding diabetes. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-20-3
a) Sladkorna bolezen

616.379-008.64
LE od 613 BILOUS R. W. Sladkorna bolezen TU od 613 BILOUS R. W. Sladkorna bolezen
COBISS.SI-ID 268947200

117.
BOROCH, Ann
        Zdravljenje kandide : kvasovke, glivice in vaše zdravje : 90-dnevni program, s katerim premagate kandido in si povrnete krepko zdravje / Ann Boroch ; predgovor spisal David Perlmutter ; [prevod Petra Brecelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2012. - 213 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The candida cure. - 750 izv. - Predgovor / David Perlmutter: str. 9-10. - O avtorici: str. [215]. - Bibliografija: str. 205-207

ISBN 978-961-6769-41-9
a) Kandidoza - Dietna terapija - Priročniki b) Kuharski recepti - Dietna prehrana c) kandida d) naravno zdravljenje e) etiologija f) simptomi g) prehrana h) živila i) jedilniki

615.874.2:616.934(035)
641.56:616.934(083.12)
LE od 616 BOROCH Ann Zdravljenje LE od 616 BOROCH Ann Zdravljenje kandide OD od 616 BOROCH Ann Zdravljenje TU od 616 BOROCH Ann Zdravljenje
COBISS.SI-ID 263416576

118.
        DRUŽINSKI medicinski priročnik / [strokovni uredniki britanske izdaje Huw Beynon ... [et al.] ; prevedle Andreja Cesar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Slovaškem). - 648 str. : ilustr. ; 31 str.

Prevod dela: British Medical Association Complete home medical guide. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-01-2756-7
a) Bolezni - Zdravstveni nasveti - Priročniki b) zdravje c) simptomi d) diagnostika e) zdravljenje f) nasveti

616(035)
LE od 616 DRUŽINSKI
COBISS.SI-ID 268248064

119.
GILBERT, Scott F., 1949-
        Bioetika in sodobna embriologija : izhodišča za razpravo / Scott F. Gilbert, Anna L. Tyler, Emily J. Zackin ; [prevod Mina Mušinović, Mira Hladnik, Tamara Mušinović Zadravec]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2013. - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bioethics and the new embryology. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 273-288. - Kazalo

ISBN 978-961-93354-3-7
a) Bioetika b) Embriologija c) razvoj človeka d) oploditev e) biomedicina f) določitev spola otroka g) kloniranje h) samoobnova poškodovanih organov i) matične celice j) gensko zdravljenje

608.1
611.013
LE od 61 GILBERT Scott F. Bioetika in sodobna
COBISS.SI-ID 267761152

120.
GRAHAM, Nori
        Demence in in Alzheimerjeva bolezen / Nori Graham in James Warner ; [prevod Ani Bitenc]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz Print). - 119 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding Alzheimer's disease & other dementias. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-19-7
a) Demenca b) Alzheimerjeva bolezen

616.892.3
616.894
LE od 613 GRAHAM Nori Demence in TU od 613 GRAHAM Nori Demence in
COBISS.SI-ID 268946688

121.
HAWKEY, C. J.
        Rana na želodcu in druge težave z želodcem, požiralnikom in dvanajsternikom / C. J. Hawkey in N. J. D. Wight ; [prevod Lucija Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz). - 100 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding indigestion and ulcers. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-18-0
a) Prebavne motnje b) Peptični ulkus

616.3-008
616.33-002.44
LE od 613 HAWKEY C. J. Rana na želodcu TU od 613 HAWKEY C. J. Rana na želodcu
COBISS.SI-ID 268945664

122.
HERRMANN, Heike
        Telo / Heike Herrmann ; [ilustracije Irmtraut Teltau ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Mali radovednež)

Prevod dela: Mein Körper. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-00-1856-8
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
ČR ml 61 HERRMANN Heike Telo LE ml 61 HERRMANN Heike Telo TU ml 61 HERRMANN Heike Telo
COBISS.SI-ID 267095808

123.
JAYSON, Malcolm I. V.
        Bolečine v križu / Malcolm I. V. Jayson ; [prevod Ani Bitenc]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz). - 102 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding back pain. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-13-5
a) Hrbtenica - Bolečina - Zdravljenje b) križ

616.711-009.7
LE od 613 JAYSON M. I. V. Bolečine v križu TU od 613 JAYSON M. I. V. Bolečine v križu
COBISS.SI-ID 268941568

124.
KIRK, David, 1943-
        Težave s prostato / David Kirk ; [prevod Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Scwarz Print). - 150 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding prostate disorders. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-17-3
a) Prostata - Bolezni

616.65
LE od 613 KIRK Davide Težave s prostato TU od 613 KIRK David Težave s prostato
COBISS.SI-ID 268944640

125.
KRESAL Bizaj, Polona
        Narava zdravi s hrano 2 : recepti s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave / Polona Kresal Bizaj ; [fotografija Iris Hrašovec ; ilustracije Alenka Koderman, Polona Kresal Bizaj]. - Brežice : Primus, 2013 (Begunje : Cicero). - 261 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka InZdravje)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-83-7
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Vegetarijanstvo - Priročniki c) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi d) zdravilna prehrana e) živila f) jedilniki

613.261(035)
641.56-056.84(083.12)
ČR od 613 KRESAL Bizaj P. Narava zdravi s LE od 613 KRESAL Bizaj P. Narava zdravi s TU od 613 KRESAL Bizaj P. Narava zdravi s
COBISS.SI-ID 265529344

126.
KRESAL Bizaj, Polona
        Narava zdravi s hrano : dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave / Polona Kresal Bizaj ; [ilustracije Alenka Koderman ; fotografije Iris Hrašovec]. - 2., dopolnjena izd. - Brežice : Primus, 2013 (Begunje : Cicero). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka InZdravje)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-98-1
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Multipla skleroza - Prehrana - Priročniki c) Kuharski recepti - Dietna prehrana d) zdravilna prehrana e) živila f) jedilniki g) osebna doživetja

613.2(035)
613.24:616.832-004(035)
ČR od 613 KRESAL Bizaj P. Narava zdravi s TU od 613 KRESAL Bizaj P. Narava zdravi s
COBISS.SI-ID 268683776

127.
MACGREGOR, Anne
        Menopavza in nadomestno hormonsko zdravljenje (NHZ) / Anne MacGregor ; [prevod Lucija Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwraz Print). - 151 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding menopause & HRT. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-14-2
a) Menopavza - Simptomi b) Menopavza - Hormonsko nadomestno zdravljenje

618.173
615.357:618.173
LE od 613 MACGREGOR Anne Menopavza in TU od 613 MACGREGOR Anne Menopavza in
COBISS.SI-ID 268941312

128.
MACGREGOR, Anne
        Migrene in glavoboli / Anne MacGregor ; [prevod Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz Print). - 169 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding migraine & headache. - 2.000 izv. - kazalo

ISBN 978-961-6922-15-9
a) Migrena b) Glavobol

616.857
616.831-009.7
LE od 613 MACGREGOR Anne Migrene in TU od 613 MACGREGOR Anne Migrene in
COBISS.SI-ID 268941824

129.
MAJES, Jože
        Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat / Jože Majes. - Dolenjske Toplice : samozal., 2011 (Koper : Vek). - 240 str. : barvne fotogr. ; 22 cm

Knjigi na pot / Jože Kukman: str. 3

ISBN 978-961-276-178-3
a) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki b) Zeliščni pripravki - Priročniki c) Fitoterapija - Priročniki d) bolezni e) zdravstvene težave f) naravno zdravljenje g) domača zdravila h) recepti

615.322(035)
582:615.322(035)
615.89(035)
LE od 615 MAJES Jože Zdravnik zdravi TU od 615 MAJES Jože Zdravnik zdravi,
COBISS.SI-ID 257889792

130.
POKORN, Dražigost
        Prehrana rekreativca in vrhunskega športnika / Dražigost Pokorn in Rudi Čajavec. - Celje : Diagnostični center, 2006 ([Celje] : Grafika Gracer). - 55 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 54

ISBN 961-91823-0-8
a) Športniki - Prehrana - Priročniki

613.2:796.034-051(035)
LE od 613 POKORN Dražigost Prehrana
COBISS.SI-ID 227031808

131.
ROJEC, Darja, 1958-
        Nasveti in izkušnje iz prve roke / Darja Rojec. - Ljubljana : Dnevnik, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 232 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6556-31-6
a) Rak (medicina) - Zdravljenje - Posledice b) Fitoterapija c) Rak (medicina) - Prehrana d) naravno zdravljenje e) zdravilne rastline

616-006:615.322
613.2:616-006
LE od 616 ROJEC Darja Nasveti in SB od 616 ROJEC Darja Nasveti in TU od 616 ROJEC Darja Nasveti in
COBISS.SI-ID 268651008

132.
SCHMIDT, Iris
        Zdravilne rastline / Iris Schmidt ; [prevedel Franc Rac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Praktični vodnik / Učila International)

Prevod dela: Lexikon der Heilpflanzen. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1901-5
a) Zdravilne rastline - Priročniki

615.322(035)
633.88(035)
LE od 615 SCHMIDT Iris Zdravilne rastline
COBISS.SI-ID 267529216

133.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Hrana / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 107 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's food

ISBN 978-961-00-1771-4
a) Prehrana - Knjige za otroke

613.2(02.053.2)
DL ml 61 SIMON Francesca Grozni Gašper LE ml 61 SIMON Francesca Grozni Gašper SB ml 61 SIMON Francesca Grozni Gašper TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 265635584

134.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Telo / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's bodies. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1576-5
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) Anatomija - Knjige za otroke c) zanimivosti d) humor

611/612(02.053.2)
LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper; Telo SB ml P SIMON Francesca Grozni Gašper; Telo TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper; Telo
COBISS.SI-ID 261660416

135.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Telo / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2013. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's bodies

ISBN 978-961-00-1576-5
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) zanimivosti

611/612(02.053.2)
OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 268998144

136.
        SPREMEMBE v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010 / [avtorji Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; angleški prevod Poliglotka]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 240 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=5550&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.. - Besedilo v slov., eno uvodno besedilo tudi v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-12-2
a) Mladina - Zdravje - Slovenija - 2002-2010 - Zborniki b) prehrambene navade c) telesna aktivnost d) ustna higiena e) droge f) poškodbe g) spolno vedenje h) vrstniki i) trendi j) raziskave k) zdravstvena statistika

613.96(497.4)"2002/2010"
LE od 613 SPREMEMBE V
COBISS.SI-ID 265551872

137.
SZASZ, Thomas Stephen
        Kraja človeka : eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja / Thomas Szasz ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([s. n.] : NTD). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The medicalization of everyday life. - 400 izv.

ISBN 978-961-6803-78-6
a) Psihiatrija - Eseji b) Medikalizacija - Eseji

616-085(081)
LE od 616 SZASZ Thomas S. Kraja človeka
COBISS.SI-ID 268741632

138.
TÄSCHNER, Karl-Ludwig
        Trde droge - mehke droge? : vse pomembnejše snovi, ki povzročajo odvisnost, in njihov učinek : kako prepoznati znake odvisnosti : koristni napotki za starše, prijatelje in učitelje / Karl-Ludwig Täschner ; [prevedla Nada Jurič ; fotografije po izvirniku]. - Ptuj : In obs medicus, 2002 (Kranj : Gorenjski tisk). - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Harte Drogen - weiche Drogen?. - Javna zdravstvena služba / Andrej Kastelic, Tatja Kostnapfel Rihtar: str. 127-150. - Bibliografija: str. 155-156

ISBN 961-90645-5-0
a) Droge - Vrste b) Odvisnosti - Preprečevanje c) Odvisnosti - Zdravljenje d) Narkomanija - Zdravljenje - Slovenija - Adresarji e) mamila f) legalizacija g) zakonodaja h) etiologija i) posledice j) mladostniki k) zdravstvene ustanove l) organizacije

613.81/.83
351.761
364.65-056.83(497.4)(058.7)
ČR od 615 TÄSCHNER Karl-L. Trde droge, TU od 615 TÄSCHNER Karl-L. Trde droge,
COBISS.SI-ID 122055936

139.
TOFT, Anthony D.
        Težave s ščitnico / Anthony Toft ; [prevod Ani Bitenc]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz Print). - 106 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding thyroid disorders. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-21-0
a) Ščitnica - Bolezni

616.441
LE od 613 TOFT A. D. Težave s ščitnico TU od 613 TOFT A. D. Težave s ščitnico
COBISS.SI-ID 268947712

140.
USTOK, Lisa
        Zasvojenost z igrami na srečo : prvi koraki na poti do ozdravitve / Lisa Ustok, Joanna Hughes ; [prevod Anja Grajš Beniger]. - Koper : Ognjišče, 2013 ([Medvode] : Litera picta). - 119 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Življenjske smernice ; 6)

Prevod dela: First steps out of problem gambling. - 800 izv.

ISBN 978-961-263-111-6
a) Igre na srečo - Odvisnosti b) Odvisnosti - Zdravljenje

613.8:794.9
LE od 613 USTOK Lisa Zasvojenost z
COBISS.SI-ID 265743616

141.
WEBSTER-Gandy, Joan
        Uravnotežena prehrana / Joan Webster-Gandy ; [prevod Katja Rainer]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwraz). - 127 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding food and nutrition. - 2.000 izv. - kazalo

ISBN 978-961-6922-16-6
a) Prehrana

613.2
LE od 613 WEBSTER-Gandy J. Uravnotežena TU od 613 WEBSTER-Gandy J. Uravnotežena
COBISS.SI-ID 268944128

142.
WORRALL, Jennifer G.
        Artritis in revmatizem / Jennifer G. Worrall ; [prevod Andrej Troha]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 (Ljubljana : Schwarz Print). - 118 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding arthritis & rheumatism. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-22-7
a) Artritis b) Revmatične bolezni

616.72-002
616-002.77
LE od 613 WORRALL Jennifer G. Artritis in TU od 613 WORRALL Jennifer G. Artritis in
COBISS.SI-ID 268948480

143.
        ZDRAVSTVENA nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik / [urednika Peter Pregelj in Radojka Kobentar] ; [izdajatelj] Psihiatrična klinika Ljubljana. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 463 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - BSDOCID145759. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-209-882-7
a) Duševni bolniki - Zdravstvena nega - Učbeniki b) Duševne motnje - Zdravljenje - Učbeniki c) psihiatrija

616.89-008.1(075)
616.89-083(075)
LE od 616 ZDRAVSTVENA nega
COBISS.SI-ID 245679872

144.
ZUPAN, Neja
        Prebudi najboljše v sebi : vse darove nosimo v sebi, z vajami jih prebudimo / Neja Zupan ; [ilustracije Darja Zupan ; fotografije Janez Pelko]. - Kranj : Bisernica, 2010. - 59 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorici: str. 2

ISBN 978-961-91830-3-8
a) Naravno zdravljenje - Priročniki b) bioenergija c) telesne vaje d) stres e) imunski sistem f) kvaliteta življenja

615.85(035)
ČR od 615 ZUPAN NEJA Prebudi najboljše LE od 615 ZUPAN Neja Prebudi najboljše TU od 615 ZUPAN Neja Prebudi najboljše
COBISS.SI-ID 249030656


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


145.
BECKLAKE, Sue
        Repülés / [Sue Becklake ; magyar szöveg Barta Tamás]. - [Budapest] : Lilliput, 2010. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about flight. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-50-0
a) letalstvo b) letenje c) letala d) helikopterji

629.73(02.053.2)
DL ml 62 BECKLAKE Sue Repülés GA ml 62 BECKLAKE Sue Repülés GE ml 62 BECKLAKE Sue Repülés LE ml 62 BECKLAKE Sue Repülés
COBISS.SI-ID 12641436

146.
DLUSZTUS, Imre
        Meglelé borát : a Pannon borrégió borútikönyve = Dlusztus Imre. - Szeged : [Mihazánk], 2013. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Borútikönyv)

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-963-89801-0-6
a) vino b) vinorodna področja c) vinska območja d) panonska vinska območja e) vinske regije f) panonske vinske regije g) vinske ceste h) panonske vinske ceste i) priročniki

663.21(439)(035)
LE od 66 DLUSZTUS Imre Meglelé borát
COBISS.SI-ID 12649372

147.
KRAŠOVEC-Pogorelčnik, Mateja
        Estetika oblačenja. [Učbenik za izobraževalne programe tekstilni tehnik in tekstilec] / Mateja Krašovec Pogorelčnik ; [ilustracije Mateja Krašovec Pogorelčnik, Milan Todić]. - 1. izd. - Velenje : Pozoj, 1997 (Celje : Gracer). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Učbeniki / Pozoj)

Podnasl. v kolofonu. - Bibliografija: str. 201

ISBN 961-90187-8-8
a) Oblačila - Modno oblikovanje - Učbeniki za srednje šole b) oblačilna kultura c) zgodovinski pregledi d) oblačila e) estetika f) modno oblikovanje g) moda h) učbeniki za srednje šole

687.01(075.3)
391(075.3)
LE od 67/69 KRAŠOVEC-P. M. Estetika oblačenja
COBISS.SI-ID 68291840

148.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a hajókon és a kikötőkben! / [szöveg Eduardo Trujillo ; illusztráció Francisca Valiente ; fordította Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-335-2
a) ladje b) pristanišča

629.5:627.21(02.053.2)
DL ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg GA ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg GE ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg LE ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg
COBISS.SI-ID 12645276


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


149.
BENYOVSKY Šoštarić, Kornelija
        Zeleni kvadrat : zdravje iz organskega vrta / [avtorica besedila Kornelija Benyovsky Šoštarić ; avtor fotografij Nino Šoštarić ; slovenski prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. izd. - [Ljubljana] : eBesede.si, 2012 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskane notr. str. ov. - O avtorici na notranji str. ovoja. - Kazalo na notranji str. ovoja. - Avtorica navedena na vzporedni nasl. str. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-669-386-8
a) vrtnarstvo b) vrtnarjenje c) biološko vrtnarjenje d) vrtnine e) razmnoževanje rastlin f) okrasne rastline g) biotično varstvo h) gnojila i) sajenje vrtnin j) kolobarjenje k) kompost l) pridelava hrane

635.018:631.147:631.5
ČR od 635 BENYOVSKY Š. K. Zeleni kvadrat LE od 635 BENYOVSKY Š. K. Zeleni kvadrat OD od 635 BENYOVSKY Š. K. Zeleni kvadrat TU od 635 BENYOVSKY Š. K. Zeleni kvadrat
COBISS.SI-ID 7079545

150.
DE la Bedoyere, Camilla
        Lovak / [Camilla de la Bedoyere ; magyar szöveg Nagy Éva ; grafikák Jeney Zoltán]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2007. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about horses & ponies. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-45-6
a) konji

636.1(02.053.2)
DL ml 63 DE La Bedoyere C. Lovak GA ml 63 DE La Bedoyere C. Lovak GE ml 63 DE La Bedoyere C. Lovak LE ml 63 DE La Bedoyere C. Lovak
COBISS.SI-ID 12638876

151.
        GOMBÁK kézikönyve / [fordította Schmalczné Marék Györgyi ; képek Frank Hecker ... [et al.]. - Átdolgozott kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Handbuch Pilze. - Kazalo

ISBN 978-963-297-916-8
a) gobe b) enciklopedije

635.8(031)
LE od 635.8 GOMBÁK kézikönyve
COBISS.SI-ID 12636828

152.
GROSSER, Wolfgang
        Zeliščni vrt / [besedilo Wolfgang Grosser ; prevod Ana Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 (Nemčija : [s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Kräutergarten. - Avtor naveden v kolofonu. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0262-2
a) Zelišča - Gojitev - Priročniki b) vrtnarstvo c) začimbnice d) dišavnice

635.7(035)
ČR od 635 GROSSER Wolfgang Zeliščni vrt LE od 635 GROSSER Wolfgang Zeliščni vrt OD od 635 GROSSER Wolfgang Zeliščni vrt SB od 635 GROSSER Wolfgang Zeliščni vrt TU od 635 GROSSER Wolfgang Zeliščni vrt
COBISS.SI-ID 255188992

153.
GUTJAHR, Axel
        Növénygondozás hatékonyan : a legjobb tippek kártevők, betegségek és gyomok ellen / [Axel Gutjahr ; Kocsor Ferenc]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 str. : fotogr. ; 27 cm

Prevod dela: Wirksamer Pflanzenschutz. - O avtorju: str. 256. - Kazalo

ISBN 978-963-297-781-2
a) varstvo rastlin b) škodljivci c) bolezni d) pleveli e) priročniki

632(035)
LE od 63 GUTJAHR Axel Növénygondozás
COBISS.SI-ID 12639388

154.
HIMMELHUBER, Peter
        Sadovnjak / [besedilo Peter Himmelhuber ; prevod Aleksandra Maček in Katja Kladnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 (Nemčija : [s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Obstgarten. - Avtor naveden v kolofonu. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0260-8
a) Sadjarstvo - Priročniki b) sadne rastline c) gojitev d) sadje e) vrtovi f) nasveti

634.1/.7(035)
ČR od 634 HIMMELHUBER Peter Sadovnjak LE od 634 HIMMELHUBER Peter Sadovnjak OD od 634 HIMMELHUBER Peter Sadovnjak SB od 634 HIMMELHUBER Peter Sadovnjak TU od 634 HIMMELHUBER Peter Sadovnjak
COBISS.SI-ID 255189248

155.
KESSEL, Carola von
        Kmetija / Carola von Kessel ; [ilustracije Maja Wagner ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Mali radovednež)

Prevod dela: Auf dem Bauernhof. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-00-1855-1
a) Kmetije - Knjige za otroke b) Domače živali - Knjige za otroke

63(02.053.2)
ČR ml 63 KESSEL Carola Von Kmetija LE ml 63 KESSEL Carola Von Kmetija TU ml 63 KESSEL Carola Von Kmetija
COBISS.SI-ID 267094272

156.
KIRSCHNER, Max
        Vrt na balkonu in terasi / [besedilo Max Kirschner, Peter Himmelhuber ; prevod Urška Godler]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 (Nemčija : [s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Balkon- und Terassengarten. - Avtorja navedena v kolofonu. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0263-9
a) Terase - Urejanje - Priročniki b) Balkonske rastline - Gojitev - Priročniki c) okrasne rastline d) balkoni

635.921(035)
643.57:712.4(035)
ČR od 635 KIRSCHNER Max Vrt na balkonu LE od 635 KIRSCHNER Max Vrt na balkonu in OD od 635 KIRSCHNER Max Vrt na balkonu SB od 635 KIRSCHNER Max Vrt na balkonu TU od 635 KIRSCHNER Max Vrt na balkonu
COBISS.SI-ID 255189504

157.
SPADAFORI, Gina
        Psi za telebane / Gina Spadafori ; [prevod Karina Cunder]. - 3. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 ([Ljubljana] : Itagraf). - 345 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dogs for dummies. - Kazalo

ISBN 978-961-6065-38-2
a) Psi - Priročniki

636.7(035)
LE od 636 SPADAFORI Gina Psi za telebane TU od 636 SPADAFORI Gina Psi za telebane
COBISS.SI-ID 268983808

158.
        ŠČEPEC rešitve : zamolčane zdravilne moči začimb / Sanja Lončar ... [et al.] ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Svetovanje Aleš Pevc, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 415 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Skupaj za zdravje človeka in narave)

Broš. izd. meri 22 cm. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92693-2-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-92693-3-6 (broš.)
a) Začimbnice - Priročniki b) Začimbe - Zdravilnost - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) kulturna zgodovina e) uporaba f) shranjevanje g) zdravstvene težave h) prehrana

635.7(035)
615.322:635.7(035)
615.89(035)
LE od 635 ŠČEPEC rešitve OD od 635 ŠČEPEC rešitve TU od 635 ŠČEPEC rešitve
COBISS.SI-ID 262345472

159.
        ŠČEPEC védenja : zamolčane zdravilne moči začimb / Sanja Lončar ... [et al.] ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 399 str. : ilustr. ; 23 cm + dopisnica. - (Skupaj za zdravje človeka in narave)

Broš. izd. meri 22 cm. - 5.000 izv. - Kazalo
- - Koristne informacije : priloga k [!] knjigi Ščepec védenja, zamolčane zdravilne moči začimb. - [6] str. ; 21 cm

ISBN 978-961-93452-0-7 (broš.)
ISBN 978-961-93452-1-4 (trda vezava)
a) Začimbe - Zdravilnost - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) kulturna zgodovina d) uporaba e) zdravstvene težave f) gojitev g) zdravilni čaji h) recepti i) kuharski recepti

635.7(035)
615.322:635.7(035)
615.89(035)
LE od 635 ŠČEPEC VEDENJA LE od 635 ŠČEPEC vedenja OD od 635 ŠČEPEC vedenja TU od 635 ŠČEPEC vedenja
COBISS.SI-ID 265574400

160.
VOIT, Helga
        Zelenjavni vrt / [besedilo Helga Voit, Peter Himmelhuber ; prevod Manja Šturm Dolinšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 (Nemčija : [s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Gemüsegarten. - Avtorja nevedena v kolofonu. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0261-5
a) Vrtnarstvo - Priročniki b) Zelenjava - Pridelovanje - Priročniki c) vrtnine

635.1/.6(035)
ČR od 635 VOIT Helga Zelenjavni vrt LE od 635 VOIT Helga Zelenjavni vrt OD od 635 VOIT Helga Zelenjavni vrt SB od 635 VOIT Helga Zelenjavni vrt TU od 635 VOIT Helga Zelenjavni vrt
COBISS.SI-ID 255188736


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


161.
BAREISS, Ute
        Fantáziadús asztaldíszítések ünnepi alkalmakra / Ute Bareiss ; [fordította Kovács Gizella]. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002. - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Phantasievolle Tischdekorationen für Ihr privates Fest

ISBN 978-963-547-552-7
a) dekoracija b) urejanje miz c) prazniki d) praznične mize e) pogrinjki f) priročniki

642.6(035)
LE od 64 BAREISS Ute Fantáziadús
COBISS.SI-ID 12638108

162.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Potice iz Slovenije / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik ; risbe Janez Bogataj, risba na str. 62 France Golob]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 239 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 236-239

ISBN 978-961-271-356-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-271-342-3 (broš.)
a) Narodne jedi - Slovenija b) Kuharski recepti - Potice - Slovenija

641.56(497.4)(083.12)
641.55:664.68(083.12)
LE od 64 BOGATAJ Janez Potice iz TU od 64 BOGATAJ Janez Potice iz
COBISS.SI-ID 268186624

163.
CAMPBELL, Leanne
        Kitajska študija kuharica : več kot 120 receptov zdrave hrane / Leanne Campbell ; predgovor T. Colin Campbell ; [avtor fotografij Steven Campbell Disla ; prevod Metoda Kodrun]. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2013 (Maribor : Evrografis). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The China study cookbook. - Predgovor / T. Colin Campbell: str. 6-7. - O avtorici: str. 284. - Kazalo

ISBN 978-961-90922-4-8
a) Prehrana - Zdravje b) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi c) zdrava prehrana d) živila rastlinskega izvora

641.56-056.84(083.12)
LE od 613 CAMPBELL Leanne Kitajska študija OD od 613 CAMPBELL Leanne Kitajska študija TU od 613 CAMPBELL Leanne Kitajska študija
COBISS.SI-ID 75520513

164.
FRIC, Andrej A.
        Figa : sočna, slastna, aromatična, zdrava --- / Andrej Fric ; [uvod Irena Vrhovnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2011 ([Celje] : Grafika Gracer). - 176 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Iz kuharske kape Coolinart)

V CIP-u letnica izida 2010. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6487-39-9
a) Figa b) Kuharski recepti - Fige c) sorte d) zdravilnost e) hranilna vrednost

634.37
641.55:634.37(083.12)
LE od 634 FRIC Andrej A. Figa
COBISS.SI-ID 251832064

165.
GAÁL, Zsuzsanna
        Az őrségi konyha kincsei : régi és mai receptek / Gaál Zsuzsanna ; [fényképek, rajzok Barbócz Erzsébet]. - [Szalafő] : Papszer-puszta Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., 2013. - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 107. - Kazalo

ISBN 978-963-08-6306-3
a) kuhinja b) kuharski recepti c) Őrség

641.3(439.121Őrség)(083.12)
GE od 64 GAÁL Zsuzsanna Az őrségi konyha LE od 64 GAÁL Zsuzsanna Az őrségi konyha
COBISS.SI-ID 12632220

166.
        KOKTAJLI in pijače za zabave : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Partydrinks & cocktails. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1895-7
a) Koktejli - Priročniki b) pijače c) recepti

641.87:663.87(083.12)
LE od 64 KOKTAJLI in
COBISS.SI-ID 267428864

167.
        OB kavi : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Kaffeekränzchen. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1896-4
a) Kuharski recepti - Pecivo b) Kuharski recepti - Sladice

641.85(083.12)
LE od 64 OB kavi
COBISS.SI-ID 267428352

168.
OLIVER, Jamie
        [Petnajst]
        15 minut za obrok / [Jamie Oliver ; prevedel Srđan Milovanović ; avtor fotografij David Loftus]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 287 str. : fotogr. ; 26 cm

Prevod dela: Jamieʼs 15 minute meals. - Avtor naveden v kolofonu. - 4.100 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2865-6
a) Kuharski recepti b) hitro pripravljene jedi

641.55(083.12)
LE od 64 OLIVER Jamie 15 minut za obrok
COBISS.SI-ID 268449024

169.
        SLADOLEDI in sorbeti : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Andreja Sabati Šuster. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Eis, Sorbets & Co. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1894-0
a) Kuharski recepti - Sladoled

641.85:663.674(083.12)
LE od 64 SLADOLEDI in
COBISS.SI-ID 267272704

170.
        SMUTIJI in drugi napitki : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Smoothies, Shakes & Co. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1893-3
a) Napitki - Priprava b) sadni napitki c) recepti

641.87(083.12)
LE od 64 SMUTIJI in
COBISS.SI-ID 267272448


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


171.
KARLIĆ, Braslav
        Najljepša jadranska sidrišta : [vodič za nautičare] / Braslav Karlić. - Zagreb : Fabra, 2010. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka More)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-953-7317-12-6
a) sidrišča b) pristanišča c) zalivi d) navtični vodniki

656.618(262.3)(497.5)(036)
913(262.3)(497.5)(036)
LE od 90/91 KARLIĆ Braslav Najljepša jadranska
COBISS.SI-ID 5663968

172.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v srednjih šolah / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013 (Kranj : Oman). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 84

ISBN 978-961-93518-0-2
ISBN 978-961-93518-1-9 (pdf)
a) Promet - Vzgoja - Priročniki

656(035)
LE od 65 TRAJNOSTNA
COBISS.SI-ID 267814656

173.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013 (Kranj : Oman). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.na-postaji.si/priro%C4%8Dnik/vrtci.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 73

ISBN 978-961-93518-4-0
ISBN 978-961-93518-5-7 (pdf)
a) Promet - Vzgoja - Priročniki

656(035)
LE od 65 TRAJNOSTNA
COBISS.SI-ID 267815936


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


174.
GRANET, Danièle
        Velike in male skrivnosti sveta umetnosti / Danièle Granet, Catherine Lamour ; prevedel Brane Kovič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Grands et petits secrets du monde de l'art. - 800 izv.

ISBN 978-961-241-752-9
a) Umetnost - Ekonomski vidik b) Umetniki - Ekonomski položaj c) Ustvarjalnost - Tržna vrednost d) kulturna industrija

7.075
LE od 7 GRANET Daniele Velike in male
COBISS.SI-ID 268159488


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


175.
        FENG šuj za dom in vrt / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 2. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Praktični vodnik / Učila International)

Prevod dela: Feng shui, Haus und Garten. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1910-7
a) Feng šui b) Bivalno okolje - Energijski tokovi - Priročniki c) Vrtovi - Energijski tokovi - Priročniki

712.26:130.2(510)(035)
747:133.1(510)(035)
LE od 71 FENG šuj
COBISS.SI-ID 267698432

176.
        A MAGYAR Országház = Das ungarische Parlamenthaus = Le Palais du Parlament Hongrois. - 1., hasonmás kiad. - Budapest : Országgyűlés Hivatala : Méry Ratio, 2012. - 46 str., [LXII] str. pril : ilustr. ; 39 cm

Faksimil. izv. izd.

ISBN 978-963-9848-50-4
a) zgodovina b) parlament c) gradnja d) stavba e) arhitektura f) Madžarska g) Budimpešta

728.8(439)
LE či 940/990 A MAGYAR Országház
COBISS.SI-ID 12642716

177.
POGAČNIK, Andrej, 1944-
        Prostorskonačrtovalska kompozija : [esej : strokovna monografija] / Andrej Pogačnik ; spremni besedi Kaliopa Dimitrovska Andrews, Fedja Košir]. - Ljubljana : samozaložba, 2013 (Kranj : Trajanus). - 254 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 251-254. - Kazalo

ISBN 978-961-276-743-3
a) Prostorsko planiranje - Kompozicija - Študije b) urbanizem c) urbanizacija d) krajinska arhitektura e) trajnostni razvoj f) zgodovinski pregledi g) eseji

711.2(081)
LE od 71 POGAČNIK Andrej Prostorskonačrt.
COBISS.SI-ID 267111680

178.
VALENA, Tomáš
        O Plečniku : prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela / Tomáš Valena ; [prevodi iz nemščine Marjana Karer in Špela Urbas, prevodi iz češčine Nives Vidrih]. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv.

ISBN 978-961-278-046-3
a) Slovenska arhitektura - 20.st. b) slovenski arhitekti c) študije d) urbanizem

72(497.4):929 Plečnik J.
LE od 72 VALENA Tomaš O Plečniku
COBISS.SI-ID 267081728

179.
ZADNIKAR, Marijan
        Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti / Marijan Zadnikar. - V Celju : Mohorjeva družba, 1973-1975. - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm. - (Veliki slovenski kulturni spomeniki ; 1; 2)

Izšlo v redni knjižni zbirki Mohorjeve družbe za leto 1973 oz. 1975

Vsebina:
[1]. - 1973 (v Kranju : Gorenjski tisk). - 237 str. - O avtorju na str. 3
[2]. - 1975 (Celje : Aero). - 195 str.
a) slovenska arhitektura b) cerkvena arhitektura c) cerkve d) kulturni spomeniki e) Slovenija

726.5(497.4)
LE do 72 ZADNIKAR Marijan Spomeniki
COBISS.SI-ID 7990017


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


180.
        ČUDOVITA si, Slovenija / [spremno besedilo Borut Brulc ; fotografije Borut Brulc ... et al.]. - Ljubljana : Studio Kreator, 2013 ([s. l.] : Formatisk). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD

1.000 izv.

ISBN 978-961-281-048-1
a) Slovenska ljudska glasba b) Slovenija - Fotografski motivi - Albumi c) krajinska fotografija

77.047(497.4)
784.4(497.4)
LE cd 78 ČUDOVITA si LE od 77 ČUDOVITA si
COBISS.SI-ID 267350528

181.
HAFFENDEN, Vikki
        Pletenje : pletiva, tehnike, vzorci in izdelki / Vikki Haffenden in Frederica Patmore ; [prevedla Irena Madric ; fotografije Deepak Aggarwal]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Slovaškem). - 400 izv. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The knitting book. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2827-4
a) Pletenje - Priročniki b) ročna dela

746.4(035)
LE od 74/76 HAFFENDEN Vikki Pletenje
COBISS.SI-ID 266996480

182.
PEKLAJ, Andreja
        Cerkniško jezero = Cerknica-See / [fotografija, Fotografie] Andreja Peklaj ; [uvodna beseda in besedilo k slikam, Einführung und Texte zu den Bildern] Matjaž Kmecl ; [spremno besedilo, Begleitext] Peter Skoberne ; [nemški prevod, aus dem Slowenischen von Wolfgang Zitta]. - Mengeš : samozal. A. Peklaj, 1994 (Ljubljana : Hren Grafika). - 183 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo slov. in nem.
a) Cerkniško jezero - Albumi b) Cerkniško jezero c) albumi d) slovenska fotografija e) krajinska fotografija

779:914.971.2(285.2 Cerkniško jezero)
77.04(497.12):929 Peklaj A.
914.971.2(285.2 Cerkniško jezero)(084.12)
LE od 90/91 PEKLAJ Andreja Cerkniško jezero
COBISS.SI-ID 39313408

183.
        PLETEMO in kvačkamo za malčke / [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 93 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Babymode stricken & häkeln. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2814-4
a) Pletenje - Priročniki b) Kvačkanje - Priročniki c) ročna dela

746.4(035)
ČR od 74/76 PLETEMO in LE od 74/76 PLETEMO in TU od 74/76 PLETEMO in
COBISS.SI-ID 268380672


74/76 SLIKARSTVO


184.
GERM, Tine
        Staronizozemsko slikarstvo : od Jana van Eycka do Hieronymusa Boscha : [Oddelek za umetnostno zgodovino] / Tine Germ. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 184-186

ISBN 978-961-237-607-9
a) staronizozemsko slikarstvo b) renesančno slikarstvo c) 15.st. d) 16.st. e) early netherlandish painting f) Renaissance painting g) 15th cent. h) 16th cent.

75(492)
FRASCATI:
6-302
LE od 74/76 GERM Tine Staronizozemsko
COBISS.SI-ID 268999936

185.
        KÉZJEGYEK és kép-mások : a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata ; Handzeichen und Abbild : Ausstelungreihe des Vereins Freundeskreis Murgebit. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2013. - 67 str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv.

ISBN 978-615-5026-23-2
a) katalog b) umetnost c) slikarji

75.071
LE od 74/76 KÉZJEGYEK és
COBISS.SI-ID 12645532


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


186.
        ASTÉRIX & Obélix. Au service de sa majesté [Videoposnetek] = Asterix in Obelix v Britaniji / d'aprés l'œuvre de Rene Goscinny et d'Albert Uderzo ; un film de Laurent Tirard ; scènario de Laurent Tirard et Grégoire Vigneron ; directeur de la photographie Denis Rouden ; musique originale Klaus Badelt. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1597522/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Vzpor stv. nasl. na embalaži: Asterix & Obelix v Britaniji. - Produkcija: Cinetotal itd. - Igrajo: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Španski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Italijanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Madžarski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji e) komedija f) koprodukcija

791.221.2(44+460+450+439)(086.82)
GA dvd 82-311.2 ASTÉRIX & Obelix V Britaniji
COBISS.SI-ID 1102904670

187.
        BABY Bugs Bunny [Videoposnetek] = Mali Dolgoušček. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Baby Looney tunes = Mini Looney tunes)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y26871. - DVDWB0753. - Vsebina na embalaži: Zajček Bruce. Mali Dolgoušček (pesem). Vodja tropa. Moč cvetja. Looney tunes zoo (pesem). Silvester ne mara strel. Odplakovanje. Tace in perja (pesem). Zasvojenost. Peščeni mož. Bilo jih je 10 (pesem). Sestavljanje
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C MALI dolgoušček
COBISS.SI-ID 1103094622

188.
        BABY Sylvester [Videoposnetek] = Mali Silvester. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Baby Looney tunes = Mini Looney tunes)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y26873. - DVDWB0754. - Vsebina na embalaži: Gospod Pliško. Zvezdica, ki se iskri (pesem). Slika!. Striženje. Jezik ti visi (pesem). Pospravljanje. Tepko je kriv!. Kdo kramlja tam na dvorišču? (pesem). Pujsek in volk. Novi prišlek. Mali Dolgoušček (pesem). Čarovnija pomladi
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C MALI Silvester
COBISS.SI-ID 1103093854

189.
        BABY Taz [Videoposnetek] = Mali Taz. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Baby Looney tunes = Mini Looney tunes)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y26872. - DVDWB0755. - Vsebina na embalaži: Taz v deželi igrač. Rojeni za petje. Skrivnostni čivk. Udobje. Zvezdica, ki se iskri. Raček in voda. Šola. Mary imela račka je. Nočni preplah. Pošast. Looney uganka. Škatla za igranje.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C MALI Taz
COBISS.SI-ID 5653984

190.
        BABY Tweety [Videoposnetek] = Mali Čivkec. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Baby Looney tunes = Mini Looney tunes)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y26870. - DVDWB0756. - Vsebina na embalaži: Kopanje. Moj zajček je sredi oceana. Ne, pa ne! Ja, pa ja!. Čajanka in košarka. H kletkici. Taz to všeč. Orkester. Le kje, le kje je Marsovček?. Vojna čudakov. Trdi padec. Zajec je v vodnjaku. Običajni posel
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C MALI Čivkec
COBISS.SI-ID 1103093598

191.
        BUGS Bunny [Videoposnetek] : 12 classic cartoons = Zajček Dolgoušček : 12 klasičnih risank. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney tunes) (Kids collection = Otroška zbirka)

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Z29 Y32525. - DVDWB0750. - Vsebina na embalaži: Je to opera, Doc?. Divji zajec. Stari sivi zajec. Dolgoušček igra bejzbol. Srhljivi zajec. Strašni zajec. Seviljski zajec. zajčji požar. Dolgoušček zabavljač. Viteški zajec. Elmerjeva skrita kamera. zajčji upor
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški filmi d) DVD

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
GA dvd C ZAJČEK
COBISS.SI-ID 267284992

192.
CEPUŠ, Aleksander
        Rock skupina Veronique / Aleksander Cepuš. - 1. naklada. - Celje : samozal., 2013 ([Bač pri Materiji] : Vertis). - 86 str. : ilustr. ; 18 cm

300 izv.

ISBN 978-961-276-687-0
a) Cepuš, Aleksander (1967-) - Spomini b) Veronique (glasbena skupina) c) glasbene skupine

784.66(497.4)Veronique
821.163.6-94
ČR od 78 CEPUŠ Aleksander Rock skupina LE od 78 CEPUŠ Aleksander Rock skupina
COBISS.SI-ID 266077440

193.
CINTARE (pevska skupina)
        Dókler sem še mlada bíla [Zvočni posnetek] : slovenske ljudske pesmi = Slovenian folk songs / Cintare. - Ljubljana : Celinka, 2013. - 1 CD (67 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([24] str.). - (Zbirka Sozvočja Slovenije)

Sorodni elektronski vir: http://www.celinka.si/novice/sozvocja/nova-zgoscenka-v-zbirki-sozvocja-slovenije-pevska-skupina-cintare/ - predstavitev albuma in skupine. - 500 izv. - V spremni knjižici je zapis o skupini in slovenski ljudski pesmi v slov. in angl. - Vsebina: Želo je deset ženic ; Dobér večer želimo ; Dobro se je rano uraniti ; Fantič je hodiw daleč v vas ; Ne ori, ne sejáj ; Dové tu vai, Luigi ; Rožce so cvele ; Dévojka je íšla ú goru zelénu ; V ponedelek v malin nesla ; Bi mogla iti k svoji kumi ; Mi smo príšli k vaši hiši ; Snočkaj so se fantje stepli ; Jo, le snuči, nč, dav nč ; Moja mati buoga reva ; Za gorám grmi, se bliska ; Komi se drema, naj ide spat ; Da b' biwa liepa ura ; Ko žena v gostilno pride ; Smo slišali ptičice peti ; Dókler sem še mlada bila ; Eno hočemo naglás ; Sn plésala, sn tancela ; Glej, kak sončice sije ; Svi su venci veli ; To je veselje Štajerca ; Hola, hola, fantje in možje ; Primi, bratec, kupico

CEL CD 065 Celinka
a) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče b) Kolednice - Slovenija - CD-plošče c) Ženski zbori - A cappella - CD-plošče d) zborovska glasba

784.4(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
LE cd 78 CINTARE Dókler sem še LE od 78 CINTARE Dókler sem še
COBISS.SI-ID 1103752542

194.
DERENDA, Nuša
        Največje uspešnice 1998 - 2003 [Zvočni posnetek] / Nuša Derenda. - Ljubljana : RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč, 2004 (Grosuplje : Partner graf). - 1 CD (73 min, 31 sek) : stereo ; 12 cm

Največje uspešnice. - Vsebina: Ni mi žal ; Kot da je prvič ; Romeo in Julija ; Zdaj verjamem ; Ne kliči me ; V ogenj zdaj obleci me ; Boginja ; Na štiri oči ; Ne, ni res ; Peš okrog sveta ; Čez dvajset let ; Nekaj lepega je v meni ; Vzemi me veter ; Moja soseska ; Prvič in zadnjič ; Poljub v slovo ; Pesek v oči ; V sanjah ; Preveč zaljubljena

107993
a) zabavna glasba b) pop

784.66(086.76)
GA cd 78 DERENDA Nuša Največje uspešnice
COBISS.SI-ID 9160613

195.
        FÅ meg på, for faen [Videoposnetek] = Dej mi, no! / regi, manus Jannicke Systad Jacobsen ; efter en roman av Olaug Nilssen ; foto Marianne Bakke ; komponist Ginge. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 73 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1650407/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2011. - Podnapisi v slov., bos. in srb. - Produkcija: Motlys itd. - Igrajo: Helene Bergsholm, Malin Bjørhovde, Beate Støfring, Matias Myren itd.
a) Norveški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(481)(086.82)
GA dvd 82-311.2 DEJ mi, no!
COBISS.SI-ID 1103752286

196.
        GREAT expectations [Videoposnetek] = Veliko pričakovanje / directed by Mike Newell ; screenplay by David Nicholls ; based on the novel by Charles Dickens ; director of photography John Mathieson ; music by Richard Hartley. Jane Eyre / directed by Cary Joji Fukunaga ; screenplay by Moira Buffini ; based on the novel by Charlotte Brontë ; director of photography Adriano Goldman ; music by Dario Marianelli. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 243 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Za filmske navdušence)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1836808/?ref_=sr_1 - predstavitev filma Great expectations
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1229822/?ref_=sr_4 - predstavitev filma Jane Eyre. - Film Great expectations je bil posnet leta 2012, film Jane Eyre leta 2011. - Podnapisi v slov. - Produkcija filma Great expectations: BBC Films itd.; produkcija filma Jane Eyre: Ruby Films itd. - V filmu Great expectations igrajo: Jeremy Irvine, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes itd.; v filmu Jane Eyre igrajo: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(410+73)(086.82)
GA dvd 82-311.2 VELIKO
COBISS.SI-ID 1103432030

197.
        The GREAT Gatsby [Videoposnetek] = Veliki Gatsby / directed by Baz Luhrmann ; screenplay by Baz Luhrmann & Craig Pearce ; based on the novel by F. Scott Fitzgerald ; director of photography Simon Duggan ; original score by Craig Armstrong. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 136 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1343092/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Warner Bros. Picture itd. - Z29 Y32637. - DVDWB0761. - Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
GA dvd 82-311.2 VELIKI Gatsby
COBISS.SI-ID 5666784

198.
        The HANGOVER part III [Videoposnetek] = Prekrokana noč 3 / music by Christophe Beck ; director of photography Lawrence Sher ; based on characters created by Jon Lucas & Scott Moore ; written by Todd Phillips & Craig Mazin ; directed by Todd Phillips. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 96 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1951261/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Legendary Pictures itd. - Z29 Y32657. - DVDWB0762. - Igrajo: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
GA dvd 82-311.2 PREKROKANA
COBISS.SI-ID 1103623262

199.
HORVÁTH, Gyula, 1951-
        Koboziskola : hagyományos moldvai tánczenekíséret kobozzal Antim Ioan és Gyöngyös György játéka alapján ; Koboz instruction : accompanying traditional moldavian dance music on the Koboz / Horváth Gyula ; szerkesztette és a bevezetőt írta Németh László. - Budapest : Hagyományok Háza, 2011. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Népzenei füzetek, ISSN 0238-1494)

ISBN 979-963-7363-61-0
a) glasba b) instrumenti c) Moldavija

780.6/.7
LE cd 39 HORVÁTH Gyula Koboziskola LE od 39 HORVÁTH Gyula Koboziskola
COBISS.SI-ID 12642972

200.
        The HOST [Videoposnetek] = Duša / written for the screen and directed by Andrew Niccol ; based on the novel by Stephenie Meyer ; director of photography Roberto Schaefer ; music by Antonio Pinto. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1517260/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Chockstone Pictures itd. - Q444. - Igrajo: Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons itd.
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) drama

791.221.8(73)(086.82)
GA dvd 82-312.9 DUŠA TU dvd 82-312.9 DUŠA
COBISS.SI-ID 1103441502

201.
KONTRABANT
        Dobri geni [Zvočni posnetek] / Kontrabant. - [Radomlje] : KUD Kontrabant, 2009. - 1 CD (51 min, 05 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([10] str.)

Skupino sestavljajo : Béla Szomi Kralj, harmonika, klasična kitara, vokal, Vid Klančičar, kontrabas, akustični bas, spremljevalni vokal, Urh Vrenjak, ritem kitara, kazoo, banjo, spremljevalni vokal, vokal (Mica), steklenice (Brasil), Dušan Železnikar, solo kitara, irski bouzouki, blok flavta, vokal (Dona Dona), spremljevalni vokal, Matjaž Medvešek, violina, viola, jajčka, spremljevalni vokal, Janez Vrenjak, bobni in tolkala, djembe, drumla, vokal. - Vsebina : F čârni pantlik dijani lasje / tradicionalna irska ; Alkopolka / tradicionalna finska ; Sher / tradicionalna židovska ; To pesem pokaži svoji mami ; More cico reče da me ženi / tradicionalna makedonska ; Kuste cigle f glâvou ; Aratódal ; Dzhankoye / tradicionalna židovska ; Mica / slovenska ljudska ; Brkica / tradicionalna istrska ; Dona Dona ; Amarisi amari / tradicionalna romunska ; Brasil ; Lendvavidék

KONT CD 005
a) popularna glasba b) etno

784.66(497.4)(086.76)
LE do 78 KONTRABANT Dobri geni LE dvd 78 KONTRABANT Dobri geni
COBISS.SI-ID 2852755

202.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Pot v Memphis - glasba Johnnyja Casha / Matej Krajnc. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - 135 str. ; 22 cm. - (Strokovna zbirka / KUD Lema ; knj. 1)

ISBN 978-961-6879-27-9
a) Cash, Johnny (1932-2003) b) Zabavna glasba - Združene države Amerike - Eseji

784.66(73):929Cash J.
LE od 78 KRAJNC Matej Pot v Memphis
COBISS.SI-ID 265953024

203.
KRAJNČAN, Romana
        Manjka mi, manjka [Zvočni posnetek] / Romana Krajnčan ; [besedila Brina Štampe Žmavc ; glasba Lojze Krajnčan ... [et al.] ; arr. Lojze Krajnčan [in] Kristijan Krajnčan ; producent Lojze Kajnčan]. - [Ljubljana] : Dallas Records, 2011. - 1 CD (39 min, 3 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([18] str.)

Ov. z besedili pesmi. - Izvajalci: Romana Krajnčan, vokal, Blaž Jurejvčič, klavir, Kaja Draksler, solo klavir (3), Tarek Yamani, klavir (2, 6), Gašper Primožič, harmonika, Primož Grašič, kitara, Lojze Krajnčan, EVI, Peter Kuder, klarinet, Goran Rukavina, kontrabas, Kristijan Krajnčan, bobni, tolkala, Simona Vodopivec Franko, spremljevalni vokali (5). - Vsebina: Manjka mi, manjka ; Pardon, gospod iz Galastrasse ; Najin ko ; Ne dama ; Le prijatelja ; Ociganil si me ; Memento ; Šla bi ; Jaz in moj strah ; Klobuki. - Za mladino in odrasle

CD DALLAS 680 Dallas Records
a) Popularna glasba - Slovenija - zgoščenke

784.66(497.4)(086.76)
GA cd 78 KRAJNČAN Romana Manjka mi manjka GA ml 78 KRAJNČAN Roman Manjka mi manjka
COBISS.SI-ID 15428402

204.
        LAHKO noč, gospodična [Videoposnetek] / režiser in scenarist Metod Pevec ; direktor fotografije Sven Pepeonik ; skladatelj Aldo Kumar. Estrellita : pesem za domov / režiser in scenarist Metod Pevec ; direktor fotografije Axel Schneppat ; skladatelja Nino De Gleria, Mario Schneider. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 193 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Za filmske navdušence)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2014270/ - predstavitev filma Lahko noč, gospodična
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1085400/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma Estrellita. - Film Lahko noč, gospodična je bil posnet leta 2011, film Estrellita leta 2007. - Podnapisi pri filmu Lahko noč, gospodična v slov., angl. in hrv., pri filmu Estrellita v slov., bos. in angl. - Produkcija obeh filmov: Vertigo / Emotionfilm itd. - V filmu Lahko noč, gospodična igrajo: Polona Juh, Jernej Šugman, Mila Fürst, Jan Cvitkovič itd.; v filmu Estrellita igrajo: Silva Čušin, Marko Kovačevik, Nenad Bašić itd. - Film Lahko noč, gospodična je bil leta 2011 na Filmskem festivalu v Puli nagrajen z zlato areno za režijo, za glavno žensko vlogo in za fotografijo. - Film Estrellita je bil leta 2007 nagrajen na Festivalu slovenskega filma z Vesno za najboljšo glavno žensko vlogo (Silva Čušin)
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Hrvaški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Bosanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Makedonski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji f) drama g) koprodukcija

791.221.4(497.4+497.5)(086.82)
791.221.4(497.4+430+497.6+497.17)(086.82)
GA dvd 82-311.2 LAHKO noč,
COBISS.SI-ID 1103436894

205.
        LORE [Videoposnetek] / directed by Cate Shortland ; written by Cate Shortland, Robin Mukherjee ; based on the novel "The dark room" by Rachel Seiffert ; cinematographer Adam Arkapaw ; composer Max Richter. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1996310/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Rohfilm itd. - Igrajo: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Nele Trebs, Ursina Lardi itd. - Nagrada občinstva Zmaj na 23. filmskem festivalu Liff-e v Ljubljani
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(430+94+410)(086.82)
GA dvd 82-311.6 LORE
COBISS.SI-ID 1103748702

206.
        MALI bobnarček in sveti trije kralji [Videoposnetek] ; Janezek in čarobni poni. - Kranj : Media film ; Ljubljana : Dnevnik, 2006. - 1 video DVD (regija 2) : barve, zvok ; 12 cm. - (Pravljice za zimske dni ; 4)

Sinhronizirano v slv. - Podatki z ovoja. - M0504
a) Risani filmi - Video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
GE dvd C MALI bobnarček
COBISS.SI-ID 18633015

207.
        MAN of steel [Videoposnetek] = Jekleni mož / directed by Zack Snyder ; screenplay by David S. Goyer ; story by David S. Goyer, Christopher Nolan ; director of photography Amir Mokri ; music by Hans Zimmer. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 137 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Posneto 2013. - Podnapisi v angl., hrv., srb., slov. itd. - Produkcija: Legendary Pictures itd. - Z29 Y32660. - DVDWB0766. - Igrajo: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner itd.
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) pustolovski film d) fantazijska pustolovščina

791.221.8(73)(086.82)
GA dvd 82-312.9 JEKLENI
COBISS.SI-ID 23069495

208.
NEPRIDIPRAV
        Radovedna Katra in Nepridiprav [Zvočni posnetek] / [izvaja] Skupina Nepridiprav. - Maribor : Obzorja, 1998. - 1 CD (31 min, 39 sek) : stereo ; 12 cm

Izvajalci: Léna Somi, Marija Božič, Vid Klančičar, Béla Somi (Béla Szomi Kralj). - Vsebina: Sreča velika ; Nepridiprav ; Radovedna Katra ; Moj brat ; Teden za lenuha ; Mama ; Narobe svet ; Kakšna sreča, da sem se rodil ; Poiščite dudo ; Ne maram ; Lej ga fanta ; Dedi Fredi

6720912 Sazas
a) pesmi - umetne b) otroške pesmi

784.67(086.742)
LE cd 78 NEPRIDIPRAV Radovedna Katra in LE do 78 NEPRIDIPRAV Radovedna Katra
COBISS.SI-ID 12857234

209.
REICHENBERG, Mitja
        Wagner in film : rojstvo filmske glasbe iz duha Wagnerjevih idej / Mitja Reichenberg. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([S. l.] : NTD). - 305 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6803-76-2
a) Wagner, Richard (1813-1883) - Vplivi b) Filmska glasba - Zgodovina

791.636:78(091)
78(430):929Wagner R.
LE od 79 REICHENBERG Mitja Wagner in film
COBISS.SI-ID 268650752

210.
RIBIČ, Igor, 1962-
        Barčica po morju plava [Zvočni posnetek] : slovenske ljudske otroške pesmi : 15 pesmic in 15 karaok / Ribič Pepe ; [pojejo in igrajo] Otroški pevski zbor RTV Slovenija ; dirigentka Anka Jazbec ; glasbena priredba slovenskih ljudskih [pesmi] Boštjan Grabnar in Jože Potrebuješ ; glasbeni producenti Janja Velkavrh, Jože Potrebuješ, Boštjan Grabnar]. - [Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : [TV Slovenija, Otroški in mladinski program], 2013. - 1 CD (51 min, 23 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([18] str.)

V spremni knjižici so besedila in notni zapisi pesmi. - Sodelujejo še: Boštjan Grabnar, instrumenti, Igor Ribič (Ribič Pepe), Lucija Čirović (Foksner in Kakadudu). - Vsebina: (15 pesmic v vokalnoinštrumentalni izvedbi in 15 istih pesmic samo v inštrumentalni - karaoke - izvedbi): Barčica po morju plava ; Šmentana muha ; Jaz pa grem na zeleno trav'co ; Marko skače ; Na planin'cah sončece sije ; Žabe svatbo so imele ; Jager pa jaga ; Moj očka ima konjička dva ; Lisička je prav zvita zver ; Čuk se je oženil ; Prleška ; Zajček al'se ne bojiš ; Sijaj, sijaj, sončece ; Kako se polžeku mudi ; Vsi so venci vejli. - Za otroke od od 4. do 8. leta

113307 RTVS ZKP
a) Otroške pesmi - Ljudske pesmi, priredbe - Slovenija - zgoščenke b) pesmi za otroke c) otroški zbori d) slovenske ljudske pesmi, priredbe e) karaoke f) CD

784.67:784.4(497.4)(086.76)
784.4(497.4):784.67(086.76)
398.8(497.4)(02.053.2)(086.76)
OD cd 78 RIBIČ Igor Barčica po morju OD ml 78 RIBIČ Igor Barčica po morju SB cd 78 RIBIČ Igor Barčica po morju SB ml 78 RIBIČ Igor Barčica po morju TU cd 78 RIBIČ Igor Barčica po morju TU ml 78 RIBIČ Igor Barčica po morju
COBISS.SI-ID 17362738

211.
        SIDE effects [Videoposnetek] = Stranski učinki / music by Thomas Newman ; director of photography Peter Andrews ; written by Scott Z. Burns ; directed by Steven Soderbergh. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2053463/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Endgame Entertainment itd. - Q446. - Igrajo: Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) psihološka drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
GA dvd 82-312.4 STRANSKI
COBISS.SI-ID 1103417182

212.
        SMRT čoveka na Balkanu [Videoposnetek] = Death of a man in Balkans = Smrt človeka na Balkanu / scenarista i režiser, writer and director Miroslav Momčilović ; direktor fotografije, director of photography Miladin Čolaković ; kompozitori, composers Predrag Šarović, Aleksandar Kovačević. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (77 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2113768/ - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2012. - Produkcija: Brigada. - Q429. - Producent Miroslav Momčilović. - Igrajo: Emir Hadžihafizbegović, Radoslav Milenković, Bojan Žirović, Nataša Ninković, Anita Mančić, Ljubomir Bandović, Branislav Trifunović itd. - Za mladino in odrasle
a) Srbski filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) črna komedija c) filmska drama d) DVD

791.221.2(497.11)(086.82)
791.221.4(497.11)(086.82)
GA dvd 82-311.2 SMRT človeka
COBISS.SI-ID 16993074

213.
        SNEGULJČICA ; Obuti maček ; Palčica [Videoposnetek] / directed by Jim Simon ; screen play by Roger Scott Olsen. - American film Inv. Corp., 2013, 1990 (Šenčur : Media film). - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Klasične risanke)

Sinhronizacija v slov.
a) animirani filmi b) risani filmi c) risanke d) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
LE dvd C SNEGULJČICA
COBISS.SI-ID 17309493

214.
        STAND up guys [Videoposnetek] = Dajmo, fantje! / music by Lyle Workman ; director of photography Michael Grady ; written by Noah Haidle ; directed by Fisher Stevens. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1389096/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Lakeshore Entertainment itd. - Q428. - Igrajo: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Julianna Margulies, Mark Margolis, Lucy Punch itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna komedija

791.221.2(73)(086.82)
791.221.5(73)(086.82)
GA dvd 82-312.4 DAJMO, fantje
COBISS.SI-ID 16990258

215.
STO
        100 najlepših skladb Ansambla bratov Avsenik : 60 let / [uredili Brigita Avsenik, Vilko Ovsenik in Maida Plesnik]. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2013 (Žirovnica : Medium). - 120 str. : note ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-93546-0-5
ISMN 979-0-709033-61-4 !
a) Ansambel bratov Avsenik b) Narodno-zabavna glasba - Besedila

821.163.6-194
LE od 78 STO najlepših
COBISS.SI-ID 265698304

216.
        TOM and Jerry. Chaos concerto [Videoposnetek] = Tom in Jerry. Popolna zmešnjava / directed by William Hanna and Joseph Barbera ; music Scot Bradley ; produced by Fred Quimby. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 61 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 Y32705. - DVDWB0765
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
GA dvd C POPOLNA
COBISS.SI-ID 23070519

217.
        TOM and Jerry. House pests [Videoposnetek] = Tom in Jerry. Hišna nadloga / directed by William Hanna and Joseph Barbera ; music Scot Bradley ; produced by Fred Quimby. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 Y32706. - DVDWB0764
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
GA dvd C HIŠNA nadloga
COBISS.SI-ID 23070775

218.
        TOM and Jerry. Merry mice [Videoposnetek] = Tom in Jerry. Vesele miške / directed by William Hanna and Joseph Barbera ; music Scot Bradley ; produced by Fred Quimby. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 53 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 Y32707. - DVDWB0763
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
GA dvd C VESELE miške
COBISS.SI-ID 23071031

219.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a cirkuszban! / [szöveg Eduardo Trujillo ; illusztráció Francisca Valiente ; fordította Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-334-5
a) cirkus

791.83(02.053.2)
DL ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg GA ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg GE ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg LE ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg
COBISS.SI-ID 12646044

220.
VELKAVERH, Dušan, 1943-
        Popevke [Zvočni posnetek] / Dušan Velkaverh ; [urednica glasbenih izdaj Metka Pušenjak ; oblikovanje Helena Kostanjevec]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2012. - 5 CD-jev (74 min, 9 sek; 65 min, 14 sek; 72 min, 24 sek; 71 min, 49 sek; 69 min, 33 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica (113 str.)

Knjižica z besedili pesmi. - Spremna beseda / Tomaž Domicelj. - Ostali naslovi: Dan ljubezni ; Med iskrenimi ljudmi ; Mlade oči ; Dan neskončnih sanj ; Silvetrski poljub. - Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - ʼObnovljeni izvirni posnetki iz glasbenega arhiva RTV Slovenijaʼ. - ʼFotografije in besedila: Arhiv RTV Slovenija, Shutterstockʼ. - Različni izvajalci

Vsebina:
CD 1: Dan ljubezni ; Gvendolina, kdo je bil ; Pridi, dala ti bom cvet ; Ljubljančanke ; Nad mestom se dani ; Stari gospod Žitnik ; Dekle iz Zlate ladjice ; Ljudje, ki sedijo v parkih ; Plamen sem , Otroci morja ; Vsak je svoje nesreče kovač , Sinoči ; Dovolj je srce, ki zate gori ; Pesem o pomladi in prijateljstvu ; Bisere imaš v očeh ; Megla nad Ljubljano ; Mini maksi ; Dnevi srečni, dnevi žalostni ; Bistro ; Voda na moj mlin ; Oda Ireni
CD 2: Med iskrenimi ljudmi ; Zelene livade s teboj ; Kakor ženska ; Marie, ne piši pesmi več , Ljubljanske ulice ; Poraz ; Ljubi, ljubi, ljubi ; Človek sem, ki nase nekaj da ; Po bitki so generali vsi ; Solza, ki je ne prodam ; Valeta ; Pesem o reki ; Otroci pankrtov ; Ljudje pomladi , Brez ljubezni mi živeti ni ; Ti si rekla sonce ; Pridi v svet ljubezni , Rože za Elzo , Moje tvoje ulice ; Ne zapusti me
CD 3: Mlade oči ; So najlepše pesmi že napisane ; Človek v človeku , Pesem za dinar ; Mlado srce ; Mnogo srečnih let od tod ; Presenečenja , Gostja ; Enakonočje ; Ptica vth Triglava ; Zaljubljena ; Ko boš prišla jemat slovo, mladost ; Pesem najraje sama se napiše ; Nekdo igra klavir ; Sonce pomladi ; Makalonca ; Dober dan, življenje ; Val na valu spi , Kraljica mojih sanj ; Ni cvetja brez trnja
CD 4: Dan neskončnih sanj ; Tovariš Rockʼnʼroll ; Mati, bodiva prijatelja ; Nihče ne ve, še najmanj ti ; Bolj ko ljubim, več imam ; Kot nekdo, ki imel me bo rad ; Jutri bi se rad zbudil s teboj ; Maja z biseri ; Povsod je vse, nekje si ti ; Iščem dobrega prijatelja ; V meni raste drevo ; Kdo dela noč ; Vedno me je nekaj prehitelo ; Moja srečna zvezda ; Ali veš, da te ljubim ; Zlato sonec in črna reka ; Če ljubiš drugega ; Svoje duše ne prodam ; Andreja ; Samo tvoje ime znam
CD 5: Silvestrski poljub ; Naj bo Baby ; Vila z rimskega zidu ; Nena ; Kjer se nasmeh konča ; Jeanette ; Vsak je sam ; Toplo, hladno morje ; Zgoraj brez ; Zvesto srce ; Ne priznam ; Navaden majski dan ; Cvetje in poljetje ; Moje življenje in jaz ; Sedem pijanih noči ; Zgodovina moje žalosti ; Ponavadi žalostnih oči ; Imel sem jo rad ; Svobodno srce ; Moja dežela

112812/1 RTV SLO
112812/2 RTV SLO
112812/3 RTV SLO
112812/4 RTV SLO
112812/5 RTV SLO
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
LE cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke LE cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Dan LE cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Med LE cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Mlade LE od 78 VELKAVERH Dušan Popevke TU cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke TU cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Dan TU cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Med TU cd 78 VELKAVERH Dušan Popevke. Mlade TU od 78 VELKAVERH Dušan Popevke
COBISS.SI-ID 264336384


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


221.
GROŠELJ, Viki, 1952-
        Velikani Himalaje / Viki Grošelj ; [avtorji fotografij Viki Grošelj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 248 str. : ilustr. ; 27 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-6870-12-2
a) Himalaja - Alpinistične odprave - Zgodovina

796.52(235.243)(091)
LE od 79 GROŠELJ Viki Velikani Himalaje
COBISS.SI-ID 268016384

222.
HINOJO, Juanan
        Ukradene sanje : jugoslovanska košarka / Juanan Hinojo ; spremna beseda Božidar Maljković ; iz španščine prevedla Katja Temnik. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup & Šauperl, 2012-2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sueños robados - el baloncesto yugoslavo

Vsebina:
Del 1. - 2012. - 192 str., [8] str. pril. : ilustr.
Del 2. - 2013. - 287 str., [8] str. pril. : ilustr.

ISBN 978-961-6591-11-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-6591-12-6 (zv. 2, broš.)
ISBN 978-961-6591-13-3 (zv. 2, trda vezava)
a) Košarka - Jugoslavija b) zgodovinski pregledi

796.323(497.1)
LE od 79 HINOJO Juanan Ukradene sanje
COBISS.SI-ID 262288128

223.
KAVAŠ, Miran
        Trening kolesarjev : praktični vidik / Miran Kavaš. - Kranj : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Studio N). - 190 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju: str. 8. - Bibliografija: str. 186-190

ISBN 978-961-276-739-6
a) Kolesarstvo - Trening

796.61
LE od 79 KAVAŠ Miran Trening kolesarjev
COBISS.SI-ID 267085824

224.
NOGOMETNI klub Graničar (Pince Marof-Benica)
        [Petdeset]
        50 let NK Graničar Pince Marof-Benica : 1963-2013 / [uredil Franc Horvat Meštrovič ; fotografije prispevali Dušan Peric ...[et al.]]. - Pince Marof-Benica : NK Graničar, 2013 (Lendava : Arma). - 49 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 49
a) Nogometni klub Graničar (Pince Marof-Benica) - Zgodovina - 1963-2013 - Zborniki b) nogomet - Prekmurje

796.3(497.4Pince Marof)"1963/2013"
LE do 908 Prekmurje NOGOMETNI klub 50 let NK Graničar LE od 908 Prekmurje NOGOMETNI klub 50 let NK Graničar
COBISS.SI-ID 12647324

225.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Šport / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's sports

ISBN 978-961-00-1578-9
a) Šport - Leksikoni za mladino

796(031.053.2)
OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 268997888

226.
STEFFNY, Herbert
        Velika tekaška knjiga : vse, kar morate vedeti o teku / Herbert Steffny ; [prevedel Igor Jurič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 405 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das grosse Laufbuch. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-274-053-5
ISBN 978-961-274-195-2 (broš.)
a) Tek - Priročniki b) tek c) priročniki d) rekreativci e) športniki

796.422(035)
LE od 79 STEFFNY Herbert Velika tekaška TU od 79 STEFFNY Herbert Velika tekaška
COBISS.SI-ID 266991104

227.
        ŠALEŠKA dolina z okolico [Kartografsko gradivo] : Mozirske planine, Dobrovlje, Uršlja gora, Košenjak, zahodno Pohorje, Paški Kozjak : planinska karta : hiking map : carta escursionistica : Wanderkarte / zasnova in redakcija Kartografija, Matjaž Pevec, PZS, Milan Domitrovič ; izdelava Kartografija ; fotografija Andrej Veternik. - 1. izd. - 1:50.000 ; Gauss-Krügerjeva proj. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2013 (Medvode : Rolgraf). - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 98 x 66 cm na listu 100 x 69 cm, zložen na 12 x 23 cm

Zadaj opisi planinskih koč, občin Mislinja, Muta, Ravna na Koroškem in Velenje in seznam plezališč. - Viri: GKB 25, DTK 50, podatki območnih planinskih društev, terenski pregled 2013
a) Šaleška dolina - Planinski zemljevidi b) Mozirske planine c) Dobrovlje d) Uršlja gora e) Košenjak f) zahodno Pohorje g) Paški kozjak h) planinske karte i) zemljevidi

796.52(497.41Šaleška dolina)(084.3)
912.43(497.41Šaleška dolina)
LE zv 90/91 ŠALEŠKA dolina
COBISS.SI-ID 1103716446

228.
TRIDESET
        30 let rokoborbe v Murski Soboti : (1977-2007) / [uredniški odbor Karmen Klar ... et al.]. - Murska Sobota : Rokoborsko društvo, 2007 (Murska Sobota : Klar). - 204 str. : ilustr. ; 22 cm

Kratek sprehod po poti razvoja rokoborskega športa / Ludvik Zelko: str. 3-5. - Uvod župana - 30 let Rokoborskega društva Sobota / Anton Štihec: str. 6

ISBN 978-961-238-896-6
a) Rokoborsko društvo Sobota (Murska Sobota) - Zgodovina - 1977-2007 b) Rokoborba - Zgodovina - Murska Sobota c) športni klubi d) zgodovinski pregledi

796.81/.82(497.4Murska Sobota)"1977/2007"
061.2:796.81/.82(497.4Murska Sobota)"1977/2007"
LE od 908 Prekmurje 30 let rokoborbe LE od 908 Prekmurje TRIDESET let TU od 908 Prekmurje 30 let rokoborbe
COBISS.SI-ID 236086528

229.
UNION Olimpija (Ljubljana)
        Vedno na vrhu in med prvimi / Mik Pavlovič ; [knjigi na pot Goran Vojnovič ; karikature Andrej Novak ; fotografije Matej Povše ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Goran Vojnović: str. 5-6. - O avtorju: str. 7-8. - Bibliografija: str. 266-267. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-276-828-7
a) Košarka - Zgodovina - Slovenija b) športni trening c) metodika d) tehnika e) taktika f) športniki g) športni klubi h) športna tekmovanja i) svetovno prvenstva j) Ljubljana k) biografije

796.323(497.4)(091)
LE od 79 PAVLOVIČ Mik Vedno na
COBISS.SI-ID 268583424


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


230.
        COLÓN y el Nuevo mundo / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD-ROM. - (Colección Andar.es. A2 : inicial)

Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-583-9 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22385-4 (DVD)
a) Španščina - Jezikovni pouk b) Kolonizacija - Novi svet c) španska bralna značka 2012/2013 d) srednje šole

811.134.2'24=134.2
LE dvd 81 COLÓN y el LE od 81 COLÓN y el
COBISS.SI-ID 17227058

231.
        GAUCHOS de Argentina / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD-ROM. - (Colección Andar.es. B2 : avanzado)

Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-589-1 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22400-4 (DVD)
a) Španščina - Jezikovni pouk b) Argentina - Patagonija c) španska bralna značka 2012/2013 d) srednje šole

811.134.2'24=134.2
LE dvd 81 GAUCHOS de LE od 81 GAUCHOS de
COBISS.SI-ID 17228338

232.
GUERRERO, Lorenzo
        Indagaciones por Madrid [Dva medija] / Lorenzo Guerrero ; adaptación didáctica, notas y actividades por Margarita Barberá Quiles ; illustraciones de Emiliano Ponzi. - Genova : Cideb Editrice, cop. 2008
64 str. : ilustr. ; 21 cm
1 CD (35 min, 08 sek)
(Leer y aprender. Nivel Segundo ; A2)

ISBN 978-88-530-0929-6 ! (libro)
ISBN 978-88-530-0928-9 ! (libro + CD)
ISBN 978-88-530-0928-9 ! (CD)
a) Španščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Španščina c) španščina d) branje e) razumevanje f) vaje g) poslušanje

811.134.2'24(075)(0.046.6)
LE cd 81 GUERRERO L. Indagaciones por LE od 81 GUERRERO L. Indagaciones por
COBISS.SI-ID 15674937

233.
        "LÁTJÁTOK feleim--" : magyar nyelvemlékek : a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28. / [a katalógust szerkesztette Madas Edit ; a rezüméket fordította Albrecht Friedrich ; fotók Hapák József]. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2009 (Debrecen : Alföldi Nyomda). - 400 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 389-398. - Povzetki so v nemškem jeziku. - Kazalo

ISBN 978-963-200-571-3 !
a) Madžarski jezik - zgodovina jezika - katalogi

821.511.141
LE od 81 LÁTJÁTOK feleim
COBISS.SI-ID 7196979

234.
LÓPEZ Sanjuán, Victoria
        Ruidos en el adosado / Victoria López Sanjuán ; [ilustraciones Fernando Dagnino]. - Nueva ed. - [Madrid] : en CLAVE-ELE, cop. 2012. - 63 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Lecturas fáciles en espanol. Nivel 1, A1-A2)

ISBN 978-84-15299-16-5
ISBN 978-84-15299-34-9 (s priloženim CD-jem)
a) Španščina - Jezikovni pouk b) španska bralna značka 2013/2014 c) srednje šole

821.134.2-32=134.2
LE od 81 LÓPEZ Sanjuan V. Ruidos en el
COBISS.SI-ID 17226034

235.
LOWNDES, Leil
        Umetnost pogovarjanja : 92 nasvetov, kako uspešno navezati stike in kramljati z ljudmi / Leil Lowndes ; [prevedel Matic Pavlič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 351 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: How to talk to anyone. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 351

ISBN 978-961-01-1262-4
a) Medosebne komunikacije - Priročniki b) neverbalno komuniciranje

81'276(035)
ČR od 81 LOWNDES Leil Umetnost LE od 81 LOWNDES Leil Umetnost
COBISS.SI-ID 252157440

236.
PUPPO, Flavia
        Hacia América. 3, El regreso / Flavia Puppo ; [ilustraciones Pablo Torrecilla]. - 1a ed. - Madrid : SGEL, 2010. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD. - (Colección Juvenil.es : lecturas graduadas. B1)

ISBN 978-84-9778-580-8
a) Španščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) španska bralna značka 2013/2014 c) srednje šole

821.134.2-32(0.046.6)=134.2
LE cd 81 PUPPO Flavia Hacia América LE od 81 PUPPO Flavia Hacia América
COBISS.SI-ID 17222450

237.
SERNA Vara, Ana
        1000 szó angolul : cd - melléklettel / [szöveg Ana Serna Vara ; illusztrációk Carmen Sáez]. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - 121 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD

Avtorica navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-963-445-270-6
a) angleščina b) učenje c) učbeniki

811.111(075)(02.053.2)
LE cd 81 SERNA Vara Ana Ezer szó LE ml 81 SERNA Vara Ana Ezer szó
COBISS.SI-ID 12646556

238.
        SLOVENSKA beseda v živo 1b. Delovni zvezek za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika / Andreja Markovič ... [et al.] ; [urednica Mateja Lutar ; prevajalec Joshua Birch-Rocchio ; ilustrator Igor Rehar]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

ISBN 978-961-237-584-3
a) Slovenščina - Vaje

811.163.6(075.4)
LE cd 81 SLOVENSKA beseda LE od 81 SLOVENSKA beseda
COBISS.SI-ID 267213824

239.
        SLOVENSKA beseda v živo 1b. Učbenik za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika / Andreja Markovič ... [et al.] ; [urednica Mateja Lutar ; prevajalec Joshua Birch-Rocchio ; ilustrator Igor Rehar]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

ISBN 978-961-237-583-6
a) Slovenščina - Učbeniki za tujce

811.163.6(075.4)
LE cd 81 SLOVENSKA beseda LE od 81 SLOVENSKA beseda
COBISS.SI-ID 267213568

240.
        SLOVENSKO tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc ; [prevod v angleščino avtorji in Alenka Morel]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih, izvlečki v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-237-595-9
a) Tolmačenje - Zborniki b) Slovenija c) tolmačeslovje d) konferenčno tolmačenje e) tolmačenje za skupnost f) izobraževanje tolmačev

81'253(082)
LE od 81 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 268349184

241.
STEMLER, Ágnes, 1969-
        Nyelvrokonság és nyelvtörténet : Mátyás Flórián nyelvtudományi munkássága / Stemler Ágnes. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat Kiadó, 2004. - 177 str. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)

Bibliografija: str. 153-177

ISBN 963-200-485-X (Országos Széchényi Könyvtár)
a) Mátyás, Flórián (1818-1904) b) Madžarščina - Historična lingvistika - Zborniki

811.511.141-112(082)
LE od 81 STEMLER Ágnes Nyelvrokonság és
COBISS.SI-ID 232972032

242.
        VIDA en el Orinoco / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD-ROM. - (Colección Andar.es. A2 : inicial)

Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-581-5 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22378-6 (DVD)
a) Španščina - Jezikovni pouk b) Venezuela - Reke - Orinoco c) španska bralna značka 2012/2013 d) srednje šole

811.134.2'24=134.2
LE dvd 81 VIDA en el LE od 81 VIDA en el
COBISS.SI-ID 17226546


82 LITERARNA BESEDILA


243.
AHMETAJ, Jasmina
        Dekle z bonboni / Jasmina Ahmetaj in Marta Gregorčič ; [spremno besedilo Marta Gregorčič]. - Maribor : Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih ; Ljubljana : Založba /*cf., 2013. - 268 str. ; 20 cm

Moč pričevanja: Srečanje s svetom, ki ga nismo poznali ne doživeli / Marta Gregorčič: str. 241-268. - 400 izv.

ISBN 978-961-257-052-1

821.214.58-311.2
LE od 82-311.2 AHMETAJ Jasmina Dekle z bonboni TU od 82-311.2 AHMETAJ Jasmina Dekle z bonboni
COBISS.SI-ID 268461824

244.
ALBAHARI, David, 1948-
        Götz in Meyer / David Albahari ; prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Izv. stv. nasl.: Gec i Majer. - 400 izv.

ISBN 978-961-231-959-5
ISBN 978-961-231-985-4 (ePub)
a) Judje - Holokavst - Srbija - V leposlovju

821.163.41-311.2
ČR od 82-311.2 ALBAHARI David Götz in Meyer DL od 82-311.2 ALBAHARI David Götz in Meyer HO od 82-311.2 ALBAHARI David Götz in Meyer LE od 82-311.2 ALBAHARI David Götz in Meyer
COBISS.SI-ID 268508672

245.
ALEXANDER, Tasha
        Škrlatno svarilo / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 333 str. ; 20 cm

Prevod dela: A crimson warning

ISBN 978-961-00-1825-4

821.111(73)-31
ČR od 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo DL od 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo HO od 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo LE od 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo LE sk 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo TU od 82-311.2 ALEXANDER Tasha Škrlatno svarilo
COBISS.SI-ID 266482688

246.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Hči sreče / Isabel Allende ; [prevedla Nina Kovič]. - Tržič : Učila International, 2004 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 349 str. ; 24 cm

Prevod dela: Hija de la fortuna

ISBN 961-233-559-1

821.134.2(83)-311.6
DL od 82-311.6 ALLENDE Isabel Hči sreče DO od 82-311.6 ALLENDE Isabel Hči sreče HO od 82-311.6 ALLENDE Isabel Hči sreče LE od 82-311.6 ALLENDE Isabel Hči sreče
COBISS.SI-ID 128619776

247.
ANDERSON, Adeline Catherine
        Megsebzett szív / Catherine Anderson ; [fordította Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2005]. - 458, [1] str. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)

Prevod dela: Baby love

ISBN 963-9598-78-X

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 ANDERSON Catherine Megsebzett szív LE od 82-311.2 ANDERSON Catherine Megsebzett szív
COBISS.SI-ID 10259100

248.
ATHWAL, Sarbjit Kaur
        Sramota / Sarbdžit Kaur Atval in Jeff Hudson ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 315 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Shamed

ISBN 978-961-00-1981-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1978-7 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 ATHWAL Sarbjit K. Sramota LE od 82-311.2 ATHWAL Sarbjit K. Sramota OD od 82-311.2 ATHWAL Sarbjit K. Sramota TU od 82-311.2 ATHWAL Sarbjit K. Sramota
COBISS.SI-ID 269003008

249.
AUEL, Jean M.
        Dežela poslikanih jam / Jean M. Auel ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 2 zv. (384, 363) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Otroci zemlje)

Prevod dela: The land of painted caves

ISBN 978-961-00-1971-8
a) Ledena doba - V leposlovju

821.111(73)-311.6
LE od 82-311.6 AUEL Jean M. Dežela OD od 82-311.6 AUEL Jean M. Dežela TU od 82-311.6 AUEL Jean M. Dežela
COBISS.SI-ID 268855552

250.
AVGUŠTINČIČ, Albert
        Vonj pečenih jabolk / Alberto Avguštinčič ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 370 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6916-13-4
a) Avguštinčič, Albert (1944-) - Spomini b) Rejništvo - V leposlovju c) Učitelji - V leposlovju d) rejenci e) odraščanje

821.163.6-94
ČR od 82-9 AVGUŠTINČIČ Albert Vonj pečenih LE od 82-9 AVGUŠTINČIČ Albert Vonj pečenih TU od 82-9 AVGUŠTINČIČ Albert Vonj pečenih
COBISS.SI-ID 265492736

251.
BAGGOTT, Julianna
        Čisti : prva knjiga trilogije Čisti / Julianna Baggott ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 454 str. ; 21 cm. - (Zbirka Čisti ; 1)

Prevod dela: Pure. - 600 izv. - O avtorici: str. 454

ISBN 978-961-01-2788-8

821.111(73)-312.9
ČR od 82-312.9 BAGGOTT Julianna Čisti LE od 82-312.9 BAGGOTT Julianna Čisti LE sk 82-312.9 BAGGOTT Julianna Čisti
COBISS.SI-ID 266385408

252.
BAGGOTT, Julianna
        Zliti : druga knjiga trilogije Čisti / Julianna Baggott ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 554 str. ; 21 cm. - (Zbirka Čisti ; 2)

Prevod dela: Fuse. - 600 izv. - O avtorici: str. 554

ISBN 978-961-01-2789-5

821.111(73)-312.9
ČR od 82-312.9 BAGGOTT Julianna Zliti HO od 82-312.9 BAGGOTT Julianna Zliti LE od 82-312.9 BAGGOTT Julianna Zliti
COBISS.SI-ID 268284672

253.
BÁN, Mór
        Hunyadi. A Csillagösvény hídja. 3. / Bán Mór. - 5. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2009. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-426-155-1

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 BÁN Mór Hunyadi
COBISS.SI-ID 12648604

254.
BÁN, Mór
        Hunyadi. A Hadak Villáma. 4. / Bán Mór. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2010. - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-426-182-7

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 BÁN Mór Hunyadi
COBISS.SI-ID 12648860

255.
BÁN, Mór
        Hunyadi. A Hajnalcsillag fénye. 1. / Bán Mór. - 7. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2008. - 381 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-426-100-1

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 BÁN Mór Hunyadi
COBISS.SI-ID 12648348

256.
BÁN, Mór
        Hunyadi. A Holló háborúja. 6. / Bán Mór. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2013. - 576 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-426-256-5

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 BÁN Mór Hunyadi
COBISS.SI-ID 12633244

257.
BÁN, Mór
        Hunyadi. A Mennydörgés kapuja. 5. / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2011. - 579 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-426-203-9

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 BÁN Mór Hunyadi
COBISS.SI-ID 12649116

258.
BARRON, T. A.
        Merlin. Knj. 2, Sedem pesmi / T. A. Barron ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2013. - 309 str. ; 22 cm

Prevod dela: The seven song[s]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-187-6

821.111(73)-93-312.9
ČR ml M BARRON T. A. Merlin LE ml M BARRON T. A. Merlin TU ml M BARRON T. A. Merlin
COBISS.SI-ID 268691712

259.
BEDFORD, David, 1969-
        Moj dedek / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Rad te imam)

Prevod dela: I love my grandpa. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1811-7

821.111-93-32
087.5
ČR ml C BEDFORD David Moj dedek LE ml C BEDFORD David Moj dedek OD ml C BEDFORD David Moj dedek SB ml C BEDFORD David Moj dedek TU ml C BEDFORD David Moj dedek
COBISS.SI-ID 266170368

260.
BEDFORD, David, 1969-
        Moj očka / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Rad te imam)

Prevod dela: I love my daddy. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1809-4

821.111-93-32
087.5
ČR ml C BEDFORD David Moj očka LE ml C BEDFORD David Moj očka OD ml C BEDFORD David Moj očka SB ml C BEDFORD David Moj očka TU ml C BEDFORD David Moj očka
COBISS.SI-ID 266169856

261.
BEDFORD, David, 1969-
        Moja babica / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Rad te imam)

Prevod dela: I love my grandma. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1810-0

821.111-93-32
087.5
ČR ml C BEDFORD David Moja babica LE ml C BEDFORD David Moja babica OD ml C BEDFORD David Moja babica SB ml C BEDFORD David Moja babica TU ml C BEDFORD David Moja babica
COBISS.SI-ID 266170112

262.
BEDFORD, David, 1969-
        Moja mamica / David Bedford ; [ilustrirala Brenna Vaughan ; prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Rad te imam)

Prevod dela: I love my mummy. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1808-7

821.111-93-32
087.5
ČR ml C BEDFORD David Moja mamica LE ml C BEDFORD David Moja mamica OD ml C BEDFORD David Moja mamica SB ml C BEDFORD david Moja mamica TU ml C BEDFORD David Moja mamica
COBISS.SI-ID 266169600

263.
BIZJAK, Bojan, 1959-
        Prihod : roman / Bojan Bizjak. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 288 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-31-8

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 BIZJAK Bojan Prihod TU od 82-311.2 BIZJAK Bojan Prihod
COBISS.SI-ID 269056768

264.
BORBEIN, Volker
        Der letzte Kuss : [ein Fall für Patrick Reich] / von Volker Borbein, Christian Baumgarten und Thomas Ewald ; illustriert von Detlef Surrey. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2010. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD. - (Lextra. DaF-Lernkrimi. A2/B1)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zbirka je navedena Lex:tra

ISBN 978-3-589-01514-6
a) Prirejene izdaje - Nemščina b) nemščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje g) zvočne knjige

821.112.2-312.4(0.046.6)=112.2
LE cd 81 BORBEIN Volker Der letzte Kuss LE od 81 BORBEIN Volker Der letzte Kuss
COBISS.SI-ID 22979383

265.
BORBEIN, Volker
        Das Missverständnis : [Großstadtgeschichten] / von Volker Borbein und Christian Baumgarten ; illustriert von Detlef Surrey. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD. - (Lextra. DaF-Lektüre. A2/B1)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zbirka je navedena Lex:tra

ISBN 978-3-589-01988-5
a) Prirejene izdaje - Nemščina b) nemščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje g) zvočne knjige

821.112.2-311.2(0.046.6)=112.2
LE cd 81 BORBEIN Volker Das LE od 81 BORBEIN Volker Das
COBISS.SI-ID 22978359

266.
BOURGEOIS, Paulette
        Franklin és az ABC / [Paulette Bourgeois, Brenda Clark ; fordította Deák Márta]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2013. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Franklin's picture dictionary

ISBN 978-615-5230-20-2

821.111(71)-93-32
LE ml C BOURGEOIS P. Franklin és
COBISS.SI-ID 12642204

267.
BRIN, Tina
        Nabrita Brina : mladinski roman / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2013 ([s. l.] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-21-9

821.163.6-93-312.4
GA ml M BRIN Tina Nabrita Brina LE ml M BRIN Tina Nabrita Brina
COBISS.SI-ID 268475136

268.
BRIN, Tina
        Nabrita Brina. Manekenka / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6932-28-8

821.163.6-93-311.2
LE ml P BRIN Tina Nabrita Brina; TU ml P BRIN Tina Nabrita Brina;
COBISS.SI-ID 268815104

269.
BRIN, Tina
        Nabrita Brina. Nenavadni prijatelj / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-24-0

821.163.6-93-312.4
GA ml M BRIN Tina Nabrita Brina LE ml M BRIN Tina Nabrita Brina
COBISS.SI-ID 268688128

270.
BRIN, Tina
        Nabrita Brina. Popolna zmešnjava / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-25-7

821.163.6-93-312.4
GA ml M BRIN Tina Nabrita Brina LE ml M BRIN Tina Nabrita Brina
COBISS.SI-ID 268688384

271.
BROWN, Dan, 1964-
        Inferno / Dan Brown ; [fordította Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 656 str. ; 23 cm

Prevod dela: Inferno

ISBN 978-963-689-707-9

821.111(73)-312.4
DO od 82-312.4 BROWN Dan Inferno GA od 82-312.4 BROWN Dan Inferno LE od 82-312.4 BROWN Dan Inferno
COBISS.SI-ID 12631708

272.
BROWN, Dan, 1964-
        Inferno / Dan Brown ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Kranj : Gorenjski tisk Storitve). - 505 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Inferno. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-01-2842-7

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 BROWN Dan Inferno GA od 82-312.4 BROWN Dan Inferno GE od 82-312.4 BROWN Dan Inferno LE od 82-312.4 BROWN Dan Inferno OD od 82-312.4 BROWN Dan Inferno TU od 82-312.4 BROWN Dan Inferno
COBISS.SI-ID 268910848

273.
BUCAY, Jorge
        Ti povem še eno zgodbo? / Jorge Bucay ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([s. l.] : Florjančič tisk). - 382 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cuenta conmigo. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2843-4
ISBN 978-961-01-1757-5 !
a) Psihoterapija - V leposlovju

821.134.2(82)-32
ČR od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem še GA od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem še GE od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem še LE od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem še TU od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem še
COBISS.SI-ID 268579584

274.
BUCAY, Jorge
        Ti povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti / Jorge Bucay ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 280 str. ; 21 cm

Prevod dela: Déjame que te cuente ---. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 277-280

ISBN 978-961-01-1757-5
a) Psihoterapija - V leposlovju

821.134.2(82)-32
ČR od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem TU od 82-32 BUCAY Jorge Ti povem
COBISS.SI-ID 262181376

275.
CAR, Evgen
        Poredušov Janoš : [zapis monodrame z avtorjevim igralskim albumom] / Evgen Car ; [fotografije dramskih prizorov Arhivi slovenskih gledališč]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1998 (Ljubljana : Dan). - 61, [26] str. : ilustr. ; 21 cm

Podnaslov v kolofonu. - Evgen Car, trideset let umetniškega ustvarjanja : str. [62-87]

ISBN 86-7195-275-4

821.163.6-25:792.071.1
DO od 82-2 CAR Evgen Poredušov Janoš GE od 82-2 CAR Evgen Poredušov Janoš LE do 82-2 CAR Evgen Poredušov Janoš LE od 82-2 CAR Evgen Poredušov Janoš
COBISS.SI-ID 42821889

276.
CARTER, Chris, 1965-
        Podobe smrti / Chris Carter ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 445 str. ; 20 cm

Prevod dela: The death sculptor. - 400 izv. trde vez., 1.000 izv. v zbirki Žepna knjiga

ISBN 978-961-00-1733-2

821.111(73)-312.4
GE od 82-312.4 CARTER Chris Podobe smrti LE od 82-312.4 CARTER Chris Podobe smrti SB od 82-312.4 CARTER Chris Podobe smrti TU od 82-312.4 CARTER Chris Podobe smrti
COBISS.SI-ID 264960768

277.
CEPUŠ, Aleksander
        Seks, rock & alkohol - od garaže do ameriškega radia WFMU : [roman] / [besedilo in fotografije] Aleksander Cepuš ; [spremna beseda Matej Krajnc]. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - 83 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Posebna zbirka / KUD Lema ; knj. 15)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - O seksu, rocku, pijači in --- spet rocku / Matej Krajnc: str. 81-82

ISBN 978-961-6879-34-7
a) Cepuš, Aleksander (1967-) - Spomini

821.163.6-94
LE od 82-9 CEPUŠ Aleksander Seks, rock &
COBISS.SI-ID 268300544

278.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Hotel Bertram / Agatha Christie ; prevedla Mateja Perpar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ivančna Gorica : Impress). - 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: At the Bertram's hotel. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-1470-3

821.111-312.4
ČR od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram DL od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram GA od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram GE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram HO od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hotel Bertram
COBISS.SI-ID 253297664

279.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        N vagy M / Agatha Christie ; [fordította Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2013. - 270 str. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)

Prevod dela: N or M?

ISBN 978-963-07-9554-8

821.111-312.4
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha N vagy M
COBISS.SI-ID 12632988

280.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        A nagy négyes / Agatha Christie ; [fordította Neményi Róza]. - Budapest : Európa, 2013. - 243 str. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)

Prevod dela: The big four

ISBN 978-963-07-9559-3

821.111-312.4
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha A nagy négyes
COBISS.SI-ID 12634012

281.
COBEN, Harlan, 1962-
        Gozd / Harlan Coben ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 499 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The woods. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1609-7
a) Državni tožilci - V leposlovju b) Pogrešani otroci - V leposlovju

821.111(73)-312.4
HO od 82-312.4 COBEN Harlan Gozd KO od 82-312.4 COBEN Harlan Gozd LE od 82-312.4 COBEN Harlan Gozd OD od 82-312.4 COBEN Harlan Gozd
COBISS.SI-ID 256453632

282.
COBEN, Harlan, 1962-
        Ostani blizu / Harlan Coben ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 438 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Stay close. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2803-8

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu DL od 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu HO od 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu LE od 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu LE sk 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu TU od 82-312.4 COBEN Harlan Ostani blizu
COBISS.SI-ID 266567168

283.
COLE, Kresley
        Če me zapelješ : tretji del trilogije bratov MacCarrick / Kresley Cole ; [prevedla Karmen Vidmar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 391 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: If you deceive. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2714-7

821.111(73)-311.2
TU od 82-311.2 COLE Kresley Če me zapelješ
COBISS.SI-ID 264512256

284.
COLE, Kresley
        Če si drzneš : prvi del trilogije bratov MacCarrick / Kresley Cole ; [prevedla Kaja Bucik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 343 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod deal: If you dare. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2721-5
ISBN 978-961-01-2155-8 !

821.111(73)-311.2
TU od 82-311.2 COLE Kresley Če si drzneš
COBISS.SI-ID 264675328

285.
COLE, Kresley
        Če si želiš : drugi del trilogije bratov MacCarrick / Kresley Cole ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 361 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: If you desire. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2722-2

821.111(73)-311.2
TU od 82-311.2 COLE Kresley Če si želiš
COBISS.SI-ID 264674816

286.
COLGAN, Jenny
        Rosie v svetu sladkih pregreh / Jenny Colgan ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 431 str. ; 20 cm

Prevod dela: Welcome to Rosie Hopkins' sweetshop of dreams

ISBN 978-961-00-1997-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1993-0 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 COLGAN Jenny Rosie v svetu OD od 82-311.2 COLGAN Jenny Rosie v svetu TU od 82-311.2 COLGAN Jenny Rosie v svetu
COBISS.SI-ID 269228544

287.
COOK, Robin, 1940-
        Beavatkozás / Robin Cook ; [Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 389 str. ; 20 cm

Prevod dela: Intervention

ISBN 978-963-297-295-4

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 COOK Robin Beavatkozás
COBISS.SI-ID 12632732

288.
COSTELLO, Jane
        Seznam želja / Jane Costello ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm

Prevod dela: The wish list. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1899-5

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja DL od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja GA od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja GE od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja LE od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja TU od 82-311.2 COSTELLO Jane Seznam želja
COBISS.SI-ID 267382528

289.
CVETKO-Vah, Karin
        Razmerja v ogledalu / Karin C. Rasmussen. - Ljubljana : Ekslibris, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 162 str. ; 21 cm

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6838-50-4

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 CVETKO-Vah Karin Razmerja v TU od 82-311.2 CVETKO-Vah Karin Razmerja v
COBISS.SI-ID 269129472

290.
ČERNIČ, Jure, 1952-
        Benjamin išče srečo / Jure Černič ; [ilustracije] Igor Ribič. - Izola : Grlica, 2013. - 24 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Benjamin za lahko noč)

1.000 izv.

ISBN 978-961-244-190-6

821.163.6-93-32
087.5
ČR ml C ČERNIČ Jure Benjamin išče LE ml C ČERNIČ Jure Benjamin išče SB ml C ČERNIČ Jure Benjamin išče TU ml C ČERNIČ Jure Benjamin išče
COBISS.SI-ID 268838144

291.
ČEŠEK, Metod
        Oko kroga : [poezija] / Metod Češek. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : VMV). - 74 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Aurora ; 10)

300 izv.

ISBN 978-961-6894-19-7

821.163.6-1
LE od 82-1 ČEŠEK Metod Oko kroga
COBISS.SI-ID 268315904

292.
ČUČNIK, Primož, 1971-
        Otročjost / Primož Čučnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2013 (Begunje : Cicero). - 191 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

400 izv.

ISBN 978-961-6717-86-1

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 ČUČNIK Primož Otročjost LE od 82-311.2 ČUČNIK Primož Otročjost TU od 82-311.2 ČUČNIK Primož Otročjost
COBISS.SI-ID 268574976

293.
DAY, Sylvia
        Egymásba fonódva / Sylvia Day ; [fordította Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 443 str. ; 20 cm. - (Crossfire)

Prevod dela: Entwined with you

ISBN 978-963-254-714-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DAY Sylvia Egymásba fonódva
COBISS.SI-ID 12632476

294.
DAY, Sylvia
        Prevzeta : drugi del trilogije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Kristina Radešček]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 308 str. : fotogr. avtorice ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Reflected for you. - 3.000 izv. - O avtorici: str. [310-311]

ISBN 978-961-01-2748-2
a) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
TU od 82-311.2 DAY Sylvia Prevzeta
COBISS.SI-ID 265074176

295.
DITTRICH, Roland
        Teufel in Seide : [Falsches Spiel in Leipzig] / von Roland Dittrich ; illustriert von Römer & Osadtschij. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2011. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD. - (Lextra. DaF-Lernkrimi. A1/A2)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zbirka je navedena Lex:tra

ISBN 978-3-589-01895-6
a) Prirejene izdaje - Nemščina b) nemščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje g) zvočne knjige

821.112.2-312.4(0.046.6)=112.2
LE cd 81 DITTRICH Roland Teufel in Seide LE od 81 DITTRICH Roland Teufel in Seide
COBISS.SI-ID 22979895

296.
        ENGEM nem tudtak eloltani : tisztelet Babits Mihály születésének 125. évfordulóján. - Szekszárd : Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 2009. - 117 str. ; 22 cm

ISBN 978-963-88092-0-9

821.511.141-1
DL od 82-1 ENGEM nem GA od 82-1 ENGEM nem LE od 82-1 ENGEM nem
COBISS.SI-ID 12638364

297.
EROS
        Psi / [pisec Eros]. - 2. natis. - Maribor : v samozal., 2012. - 777 str. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 7.777 izv.

ISBN 978-961-269-153-0
a) Življenjska modrost - V leposlovju

17.023.3
821.163.6-311.2
OD od 82-311.2 EROS Psi TU od 82-311.2 EROS Psi
COBISS.SI-ID 261680896

298.
        ESCHER olvasókönyv. - Szekszárd : Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 2012. - 60 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-87167-2-9

821.511.141-1
DL od 82-1 ESCHER olvasókönyv DO od 82-1 ESCHER olvasókönyv GA od 82-1 ESCHER olvasókönyv GE od 82-1 ESCHER olvasókönyv LE od 82-1 ESCHER olvasókönyv
COBISS.SI-ID 12638620

299.
        FÉNYTÖRÉSBEN : esszék, válogatott kritikai írások / [szerkesztette] V. Geresits Gizella. - Zalaegerszeg : Pannon Tükör Könyvek : Muravidéki Magyar Nemzetiségi Intézet, 2012. - 548 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)

ISBN 978-963-89721-0-1

821.511.141-4
DL od 82-4 FÉNYTÖRÉSBEN GE od 82-4 FÉNYTÖRÉSBEN LE do 82-4 FÉNYTÖRÉSBEN LE od 82-4 FÉNYTÖRÉSBEN
COBISS.SI-ID 12650140

300.
FERRARA, Antonio
        Bil sem hudoben, prava baraba / Antonio Ferrara ; [prevod Marijana Milkovič]. - Koper : Ognjišče, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 134 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Ognjišče ; 7)

Prevod dela: Ero cattivo. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-263-122-2

821.131.1-93-31
LE ml M FERRARA Antonio Bil sem hudoben
COBISS.SI-ID 267802368

301.
FFORDE, Katie
        Flora választása / Katie Fforde ; [fordította Kallai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 473 str. ; 21 cm

Prevod dela: Flora's lot

ISBN 978-963-254-785-5

821.111-311.2
LE od 82-311.2 FFORDE Katie Flora választása
COBISS.SI-ID 12630172

302.
FINY, Petra
        Seprűsrác meséi : történetek rosszcsontokról / írta Finy Petra ; rajzolta Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 46 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-615-5023-72-9

821.511.141-93-34
LE po C FINY Petra Seprűsrác meséi
COBISS.SI-ID 12649884

303.
FLEGEL, Sissi
        Šola, balet & prvi poljub / Sissi Flegel ; [prevedla Amalija Maček Mergole]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 190 str. ; 22 cm

Prevod dela: Schule, Ballet & erster Kuss. - Nasl. v kolofonu: Šola, balet in prvi poljub. - 1.500 izv.

ISBN 978-86-341-4095-8

821.112.2-93-311.2
ČR ml M FLEGEL Sissi Šola, balet & prvi GE ml M FLEGEL Sissi Šola, balet & prvi LE ml M FLEGEL Sissi Šola, balet & prvi OD ml M FLEGEL Sissi Šola balet & TU ml M FLEGEL Sissi Šola, balet & prvi
COBISS.SI-ID 237318912

304.
FLYNN, Gillian, 1971-
        Holtodiglan / Gillian Flynn ; [fordította Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 527 str. ; 21 cm

Prevod dela: Gone girl

ISBN 978-963-357-117-0

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 FLYNN Gillian Holtodiglan
COBISS.SI-ID 12635548

305.
FOLEY, Gaelen
        Neukročena lady / Gaelen Foley ; [prevod Mateja Malnar Stembal]. - Izola : Meander, 2013. - 331 str. ; 22 cm

Prevod dela: Lady of desire. - Sporočilo avtorice: str. 330-331. - 500 izv.

ISBN 978-961-6887-67-0

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 FOLEY Gaelen Neukročena lady HO od 82-311.2 FOLEY Gaelen Neukročena lady LE od 82-311.2 FOLEY Gaelen Neukročena lady TU od 82-311.2 FOLEY Gaelen Neukročena lady
COBISS.SI-ID 268877824

306.
FOLLETT, Ken, 1949-
        Svetovna zima : druga knjiga trilogije Stoletje / Ken Follet ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 874 str. ; 25 cm

Prevod dela: Winter of the world. - Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2948-6
a) Svetovna zgodovina - 20.st. - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju

821.111-311.6
ČR od 82-311.6 FOLLETT Ken Svetovna zima LE od 82-311.6 FOLLETT Ken Svetovna zima OD od 82-311.6 FOLLETT Ken Svetovna zima TU od 82-311.6 FOLLETT Ken Svetovna zima
COBISS.SI-ID 268152576

307.
FRESCURA, Loredana
        Kaj sploh veš o ljubezni : roman / Loredana Frescura, Marco Tomatis ; [prevod Mateja Gomboc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 206 str. ; 21 cm

Prevod dela: Che ne sai tu dell'amore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-222-981-8

821.131.1-311.2
ČR od 82-311.2 FRESCURA Loredana Kaj sploh veš LE od 82-311.2 FRESCURA Loredana Kaj sploh veš OD od 82-311.2 FRESCURA Loredana Kaj sploh veš SB od 82-311.2 FRESCURA Loredana Kaj sploh veš TU od 82-311.2 FRESCURA Loredana Kaj sploh veš
COBISS.SI-ID 268366848

308.
GAÁL, Zsuzsa
        Vacka-kóstoló : Kispupák Zsömle szakácskönyve / Gaál Zsuzsa ; [Faltisz Alexandra rajzaival ; a recepteket összeállította Német Józsefné Baksa Jutka. - Budapest : Móra, 2011. - 100 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-11-9016-8
a) kuharski recepti b) knjige za mladino

821.511.141-93-34
GA ml C GAÁL Zsuzsa Vacka-kóstoló LE do C GAÁL Zsuzsa Vacka-kóstoló LE ml C GAÁL Zsuzsa Vacka-kóstoló
COBISS.SI-ID 8729907

309.
GARWOOD, Julie
        Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 448 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The Clayborne brides : one pink rose, one white rose, one red rose. - 2.600 izv. - Vsebina: Rožnata vrtnica ; Bela vrtnica ; Rdeča vrtnica

ISBN 978-961-01-2847-2

821.111(73)-311.2
HO od 82-311.2 GARWOOD Julie Tri neveste LE od 82-311.2 GARWOOD Julie Tri neveste OD od 82-311.2 GARWOOD Julie Tri neveste SB od 82-311.2 GARWOOD Julie Tri neveste TU od 82-311.2 GARWOOD Julie Tri neveste
COBISS.SI-ID 266634496

310.
GERRITSEN, Tess
        Kirurg / Tess Gerritsen ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 379 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The surgeon. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-01-0550-3

821.111-312.4
ČR od 82-312.4 GERRITSEN Tess Kirurg HO od 82-312.4 GERRITSEN Tess Kirurg LE od 82-312.4 GERRITSEN Tess Kirurg TU od 82-312.4 GERRITSEN Tess Kirurg
COBISS.SI-ID 249656832

311.
GERRITSEN, Tess
        Vajenec / Tess Gerritsen ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 373 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The apprentice. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2179-4

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 GERRITSEN Tess Vajenec LE od 82-312.4 GERRITSEN Tess Vajenec OD od 82-312.4 GERRITSEN Tess Vajenec
COBISS.SI-ID 260264448

312.
GIBBS, Abigail
        Vacsora a vámpírral / Abigail Gibbs ; [fordította Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 547 str. ; 20 cm. - (Sötét hősnő ; 1)

Prevod dela: Dinner with a vampire

ISBN 978-963-689-660-7

821.111-312.9
LE od 82-312.9 GIBBS Abigail Vacsora a
COBISS.SI-ID 12647836

313.
GIES, Miep
        Spomini na Ano Frank : pripoved Miep Gies, ki je pomagala družini Frank v skrivališču / Miep Gies in Alison Leslie Gold ; [prevedla Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - 215 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Posebne izdaje / Društvo Apokalipsa ; 15)

Prevod dela: Anne Frank remembered

ISBN 978-961-6894-27-2
a) Gies, Miep (1909-2010) - Spomini b) Frank, Anne (1929-1945) - Spomini sodobnikov c) druga svetovna vojna d) Židje e) Nizozemska

821.112.5-94"1942/1944"
929Gies M.
929Frank A."1942/1944"
323.13(=411.16)(492):929Frank A.
LE od 82-9 GIES Miep Spomini na Ano
COBISS.SI-ID 268878080

314.
GODINA, Ferdo
        Jaz sem njena mama / Ferdo Godina. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978 (Ljubljana : tiskarna Ljudske pravice). - 163 str. ; 21 cm

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 GODINA Ferdo Jaz sem njena mama LE do 82-311.2 GODINA Ferdo Jaz sem njena mama LE od 82-311.2 GODINA Ferdo Jaz sem njena mama SB od 82-311.2 GODINA Ferdo Jaz sem njena
COBISS.SI-ID 776222

315.
GODINA, Ferdo
        Jezdec brez konja / Ferdo Godina. - V Ljubljani : Borec, 1973 (v Ljubljani : ČZP Delo). - 249 str. ; 19 cm

a) slovenska književnost - romani

821.163.6-311.6
LE do 82-311.6 GODINA Ferdo Jezdec brez konja SB od 82-311.6 GODINA Ferdo Jezdec brez
COBISS.SI-ID 796190

316.
GOLOB, Anja, 1976-
        Vesa v zgibi / Anja Golob. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 71 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

250 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2835-9

821.163.6-1
LE od 82-1 GOLOB Anja Vesa v zgibi
COBISS.SI-ID 267855104

317.
GRADNIK, Alojz, 1882-1967
        Eros - thanatos / Alojz Gradnik ; prefazione, scelta e traduzione a cura di Fedora Ferluga-Petronio. - Trst : ZTT = EST, 2013 (Gorizia : Grafica Goriziana). - 173 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Prefazione / Fedora Ferluga-Petronio: str. 15-25

ISBN 978-88-7174-157-4

821.163.6-1
LE od 82-1 GRADNIK Alojz Eros - thanatos TU od 82-1 GRADNIK Alojz Eros - thanatos
COBISS.SI-ID 6178540

318.
GRIZILA, Sonja
        Nevrotična gospodinja : humoreske / Sonja Grizila ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. natis. - Ljubljana : Tisoma, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 273 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Žlahtni sočni humor s pravo mero / Melita Berzelak: str. 6. - Izvrstne humoreske iz kuhinje domiselne sodobne ženske / Danica Petrovič: str. 7

ISBN 978-961-93519-0-1

821.163.6-7
ČR od 82-7 GRIZILA Sonja Nevrotična LE od 82-7 GRIZILA Sonja Nevrotična TU od 82-7 GRIZILA Sonja Nevrotična
COBISS.SI-ID 267843072

319.
GYÁRFÁS, Endre
        Történelmi kalandok : a magyarság múltjában : az államalapítástól a török hódoltságig / Gyárfás Endre = [illusztrálta Miguel Quesada]. - Budapest : Napraforgó, 2008. - 102 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-212-6

821.511.141-93-34
087.5
DL ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi kalandok DO ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi GA ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi GE ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi LE ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi LE ml C GYÁRFÁS Endre Történelmi kalandok
COBISS.SI-ID 12297116

320.
HALL, Martin
        Belka in Žun / Martin Hall ; ilustrirala Catherine Walters ; [prevedla Mateja Arhar]. - Tržič : Učila, 1996. - [30] str. : barvne ilustr. ; 22 x 26 cm

Prevod dela: Charlie and Bethan. - Ilustr. na veznih listih

ISBN 961-6163-94-9

821.111-93-34
DO ml C HALL Martin Belka in Žun GE ml C HALL Martin Belka TU ml C HALL Martin Belka VP ml C HALL Martin Belka
COBISS.SI-ID 61072128

321.
HEMINGWAY, Ernest, 1899-1961
        Zbogom, orožje! / Ernest Hemingway ; [prevod Rado Bordon]. - Posebna izd. za Delo. - Maribor [i. e.] Ljubljana : Obzorja [i. e.] Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 283 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 2)

Prevod dela: A farewell to arms

ISBN 961-6332-10-4

821.111(73)-311.6
LE od 82-311.6 HEMINGWAY Ernest Zbogom, orožje! OD od 82-311.6 HEMINGWAY Ernest Zbogom orožje! PE od 82-311.6 HEMINGWAY Ernest Zbogom, orožje! TU od 82-311.6 HEMINGWAY Ernest Zbogom, orožje! VP od 82-311.6 HEMINGWAY Ernest Zbogom, orožje!
COBISS.SI-ID 128881152

322.
HEMON, Aleksandar, 1964-
        Knjiga mojih življenj / Aleksandar Hemon ; [prevedla Irena Duša ; spremno besedo napisal Ervin Hladnik - Milharčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 167 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: The book of my lives. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-755-0
a) Hemon, Aleksandar (1964-) - Spomini

821.111(73)-94
821.163.4(497.6)-94
LE od 82-9 HEMON A. Knjiga mojih
COBISS.SI-ID 268285696

323.
HERRNDORF, Wolfgang, 1965-2013
        Čik / Wolfgang Herrndorf ; prevedel Brane Čop. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str., [2] str. pril. ; 20 cm. - (Zbirka Najst)

500 izv.

ISBN 978-961-231-940-3

821.112.2-93-311.2
ČR ml M HERRNDORF W. Čik DL ml M HERRNDORF Wolfgang Čik LE ml M HERRNDORF W. Čik OD ml M HERRNDORF W. Čik TU ml M HERRNDORF W. Čik
COBISS.SI-ID 268573440

324.
HESSE, Hermann, 1877-1962
        Siddharta : indijska pesnitev / Hermann Hesse ; [prevod Jaroslav Novak]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 159 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 3)

Prevod dela: Siddhartha. - Legenda o romarju, ki najde ljubezen / Jaroslav Novak: str. 125-152. - Življenje in delo Hermana Hesseja: str. 153-158

ISBN 961-6332-11-2

821.112.2-311.2
ČR od 82-311.2 HESSE Hermann Siddharta KO od 82-311.2 HESSE Hermann Siddharta LE od 82-311.2 HESSE Hermann Siddharta TU od 82-311.2 HESSE Hermann Siddharta VP od 82-311.2 HESSE Hermann Siddharta
COBISS.SI-ID 128881408

325.
HIDASI, Judit
        Rozé fröccs / [Hidasi Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 312 str. ; 21 cm

Avtorica navedena na ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-689-702-4

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 HIDASI Judit Rozé fröccs
COBISS.SI-ID 12647580

326.
HOČEVAR, Kristina, 1977-
        Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda / Kristina Hočevar. - Ljubljana : Škuc, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 97 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 101)

300 izv.

ISBN 978-961-6751-62-9

821.163.6-1
LE od 82-1 HOČEVAR Kristina Na zobeh aluminij,
COBISS.SI-ID 263788544

327.
HOWARD, Linda
        Na smrt ustrežljiva / Linda Howard ; [prevod Metka Kitel]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2013. - 344 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dying to please. - 500 izv.

ISBN 978-961-6887-65-6

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 HOWARD Linda Na smrt GA od 82-311.2 HOWARD Linda Na smrt LE od 82-311.2 HOWARD Linda Na smrt TU od 82-311.2 HOWARD Linda Na smrt
COBISS.SI-ID 268701952

328.
HOYT, Elizabeth
        Vražje nakane / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 358 str. ; 20 cm

Prevod dela: Wicked intentions

ISBN 978-961-00-1972-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1975-6 (broš.)
a) Ledena doba - V leposlovju

821.111(73)-311.6
ČR od 82-311.6 HOYT Elizabeth Vražje nakane LE od 82-311.6 HOYT Elizabeth Vražje nakane OD od 82-311.6 HOYT Elizabeth Vražje nakane SB od 82-311.6 HOYT Elizabeth Vražje nakane TU od 82-311.6 HOYT Elizabeth Vražje nakane
COBISS.SI-ID 268855808

329.
HUB, Ulrich, 1963-
        Na Noetovi barki ob osmih / Ulrich Hub ; ilustriral Jörg Mühle ; prevedla Lučka Jenčič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 83 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: An der Arche um acht. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-074-6

821.112.2-93-32
LE ml P HUB Ulrich Na Noetovi barki
COBISS.SI-ID 267360512

330.
IGERABIDE, Juan Kruz
        Jona je žalosten = La pena de Jonás / Juan Kruz Igerabide ; ilustracije Mikel Valverde ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La pena de Jonás; izv. nasl. Jonasen pena. - Vzpor. slov. in špan. besedilo. - 400 izv.

ISBN 978-961-6886-05-5
a) Žalost - V otroškem leposlovju b) knjige za osebe z disleksijo

821.361-93-32
LE ml C IGERABIDE Juan K. Jona je žalosten
COBISS.SI-ID 268805376

331.
ISHIGURO, Kazuo, 1954-
        Ne engedj el --- / Kazuo Ishiguro ; [fordította Kada Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 301 str. ; 20 cm

Prevod dela: Never let me go

ISBN 978-963-266-204-6

821.111-311.2
LE od 82-311.2 ISHIGURO Kazuo Ne engedj
COBISS.SI-ID 12635036

332.
JACKSON, Lisa
        Idegenek / Lisa Jackson ; [fordította Gótfalvi G. Pál]. - Budapest : General Press, [2005]. - 391, [1] str. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)

Prevod dela: Strangers

ISBN 963-9598-79-8

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 JACKSON Lisa Idegenek LE od 82-311.2 JACKSON Lisa Idegenek
COBISS.SI-ID 10438812

333.
JAZBINŠEK, Ernest
        Zavita steza življenja. Knj. 1, Dekle s Polane : roman / Ernest Jazbinšek. - Ponatis. - Ljubljana : [samozal.] E. Jazbinšek, 2013 (Grosuplje : Repovž). - 398 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju: str. 398

ISBN 978-961-276-442-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 JAZBINŠEK Ernest Zavita steza TU od 82-311.2 JAZBINŠEK Ernest Zavita steza
COBISS.SI-ID 266221056

334.
JAZBINŠEK, Ernest
        Zavita steza življenja. Knj. 2, Vrnitev v življenje : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : [samozal.] E. Jazbinšek, 2013 (Grosuplje : Repovž). - 356 str. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-276-613-9

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 JAZBINŠEK Ernest Zavita steza TU od 82-311.2 JAZBINŠEK Ernest Zavita steza
COBISS.SI-ID 264680960

335.
JÓKAI, Mór
        Črni diamanti : roman / Mór Jókai ; [prevedel Vlado Peteršič]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1969 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 482 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fekete gyémántok

821.511.141-311.2
LE pr 82-311.2 JÓKAI Mór Črni diamanti SB od 82-311.2 JÓKAI Mór Črni diamanti TU od 82-311.2 JÓKAI Mór Črni diamanti VP od 82-311.2 JÓKAI Mór Črni diamanti
COBISS.SI-ID 812318

336.
JONASSON, Jonas, 1961-
        Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil / Jonas Jonasson ; [prevedla Nada Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 481 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2853-3
a) Starejši ljudje - Pustolovščine - V leposlovju

821.113.6-311.2
TU od 82-311.2 JONASSON Jonas Stoletnik, ki je
COBISS.SI-ID 266987776

337.
JOYCE, Brenda
        Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj / Brenda Joyce ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 426 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Innocent fire. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2870-0

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih GE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih HO od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih LE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih TU od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o
COBISS.SI-ID 266927616

338.
JOYCE, Brenda
        Saga o Braggovih. Knj. 2, Ognjena nevihta / Brenda Joyce ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 380 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Firestorm. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2869-4

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih GE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih HO od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih LE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o Braggovih
COBISS.SI-ID 268077312

339.
JOYCE, Brenda
        Saga o Braggovih. Knj. 3, Vijoličasti plamen / Brenda Joyce ; [prevedla Radojka Manfreda Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 405 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Violet fire

ISBN 978-961-01-2868-7

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o GE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o LE od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o TU od 82-311.2 JOYCE Brenda Saga o
COBISS.SI-ID 268605440

340.
JOYCE, Melanie
        Želje za božič / [Melanie Joyce] ; [iIustracije Annabel Spencely ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Christmas magic. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1892-6

821.111-93-32
087.5
LE ml C JOYCE Melanie Želje za božič SB od C JOYCE Melanie Želje za božič
COBISS.SI-ID 267209216

341.
JURIČ, Barbara
        Iskanje hrane / Barbara Jurič ; [spremna beseda Gabriela Babnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

300 izv. - Kirkina samorefleksija / Gabriela Babnik: str. 75-79. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2922-6

821.163.6-1
LE od 82-1 JURIČ Barbara Iskanje hrane
COBISS.SI-ID 268367616

342.
        KAKO so čebelica Binka in otroci pomagali Eko škratku / Vrtec Puconci [Ema Crnkovič ... et al.] ; ilustracije Beti Lonček ; [mentorici Renata Novak, Sonja Čarni Bertalanič]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [14] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

100 izv.

ISBN 978-961-6916-41-7

821.163.6-93-32
LE ml C KAKO so čebelica OD ml C KAKO so čebelica TU ml C KAKO so čebelica
COBISS.SI-ID 267455232

343.
KARDOS, György G.
        Avrahamovih sedem dni : roman / György G. Kardos ; [prevedel Jože Hradil]. - Maribor : Obzorja, 1972 (v Mariboru : Mariborski tisk). - 359 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Nova obzorja ; 87)

Prevod dela: Avraham Bogatir hét napja

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 KARDOS G. György Avrahamovih sedem SB od 82-311.2 KARDOS György Avrahamovih VP od 82-311.2 KARDOS G. GYörgy Avrahamovih sedem
COBISS.SI-ID 28488705

344.
KENNER, Julie
        Zapelji me : prvi del trilogije Stark / Julie Kenner ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 333 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Release me. - 1.200 izv. - O avtorici: str. [334]

ISBN 978-961-01-2915-8

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 KENNER Julie Zapelji me GE od 82-311.2 KENNER Julie Zapelji me LE od 82-311.2 KENNER Julie Zapelji me TU od 82-311.2 KENNER Julie Zapelji me
COBISS.SI-ID 266672128

345.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Agitator / Janko Kersnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1965 (Ljubljana : Delo). - 101 str. ; 20 cm. - (Klasje ; 39)

821.163.6-311.2
DL od 82-311.2 KERSNIK Janko Agitator GA od 82-311.2 KERSNIK Janko Agitator GE od 82-311.2 KERSNIK Janko Agitator HO od 82-311.2 KERSNIK Janko Agitator SB od 82-311.2 KERSNIK Janko Agitator
COBISS.SI-ID 241153

346.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Ciklamen / Janko Kersnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1965 (Ljubljana : Triglavska tiskarna). - 138 str. ; 21 cm. - (Klasje ; 40)

a) slovenska književnost - romani

821.163.6-311.2
DL od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen GA od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen GE od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen HO od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen OD od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen SB od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen TU od 82-311.2 KERSNIK Janko Ciklamen
COBISS.SI-ID 457473

347.
KETTE, Dragotin
        Šivilja in škarjice / Dragotin Kette ; narisala Jelka Reichman. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - [16] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

V CIP-u 4. natis

ISBN 978-961-01-2397-2

821.163.6-93-34
087.5
ČR ml C KETTE Dragotin Šivilja in škarjice HO ml C KETTE Dragotin Šivilja in škarjice LE ml C KETTE Dagotin Šivilja in škarjice LE ml C KETTE Dragotin Šivilja in škarjice OD ml C KETTE Dragotin Šivilja in škarjice TU ml C KETTE Dragotin Šivilja in škarjice
COBISS.SI-ID 260792832

348.
KIERKEGAARD, Søren
        Dnevnik zapeljivca / Søren Kierkegaard ; [prevod, spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 207 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 67)

Prevod dela: Samlede Vaerker

ISBN 978-961-6894-24-1
a) Kierkegaard, Søren (1813-1855) b) danska filozofija c) 20.st. d) eksistencializem

821.113.4-311.2
LE od 82-311.2 KIERKEGAARD S. Dnevnik
COBISS.SI-ID 268742400

349.
KING, Stephen, 1947-
        Minden sötét, csillag sehol / Stephen King ; [fordította Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2013. - 525 str. ; 21 cm

Prevod dela: Full dark, no stars

ISBN 978-963-07-9643-9

821.111(73)-32
LE od 82-32 KING Stephen Minden sötét
COBISS.SI-ID 12643740

350.
KINSELLA, Sophie
        Poročna noč / Sophie Kinsella ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm

Prevod dela: Wedding night

ISBN 978-961-00-1979-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1976-3 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 KINSELLA Sophie Poročna noč LE od 82-311.2 KINSELLA Sophie Poročna noč OD od 82-311.2 KINSELLA Sophie Poročna noč SB od 82-311.2 KINSELLA Sophie Poročna noč TU od 82-311.2 KINSELLA Sophie Poročna noč
COBISS.SI-ID 268882176

351.
        KOLIKOR pikic, tolikšna sreča! : uganke za malčke / ilustrirala Bojana Dimitrovski ; [zbrala in uredila Aleksandra Lutar Ivanc]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2659-1
a) Uganke - Knjige za otroke b) kartonke c) velike tiskane črke

821.163.6-93-193.1
087.5
GE ml C KOLIKOR pikic LE ml C KOLIKOR pikic SB ml C KOLIKOR pikic
COBISS.SI-ID 10301599

352.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Kava pri dišečem jasminu / Nataša Konc Lorenzutti. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 231 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorici in bibliografija avtorice na zadnjem zavihku ov-

ISBN 978-961-01-2728-4

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 KONC L. N. Kava pri LE od 82-311.2 KONC L. N. Kava pri TU od 82-311.2 KONC L. N. Kava pri
COBISS.SI-ID 265240576

353.
KORITNIK, Ana
        Svenove sanje o hišici na drevesu sredi gozda : otroška domišljija ne pozna meja in nevarnosti / Ana Koritnik. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 32 str. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

300 izv.

ISBN 978-961-6668-69-9

821.163.6-93-32
LE ml C KORITNIK Ana Svenove sanje o TU ml C KORITNIK Ana Svenove sanje o
COBISS.SI-ID 265598208

354.
KOSMAČ, Ciril
        Balada o trobenti in oblaku : novela / Ciril Kosmač ; [spremno besedo in opombe je napisala Helga Glušič - Krisper]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1968 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 142 str., [2] str. ilustr. pril. ; 18 cm. - (Knjižnica Kondor ; 103)

Spremna beseda in opombe / Helga Glušič - Krisper: str. 133 - [143]
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - Literarne študije

821.163.6-32
821.163.6.09Kosmač C.
ČR od 82-32 KOSMAČ Ciril Balada o trobenti GA od 82-32 KOSMAČ Ciril Balada o trobenti SB od 82-32 KOSMAČ Ciril Balada o trobenti
COBISS.SI-ID 2803969

355.
KOŠIR, Manca
        Čas za modrost / Manca Košir. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 253 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Knjigi na pot / Aleksandra Stolnik Jakelj: str. 11-12

ISBN 978-961-6943-08-6
ISBN 978-961-6943-09-3 (mobi)
ISBN 978-961-6943-10-9 (ePub)
a) Kolumne

821.163.6-92
LE od 82-9 KOŠIR Manca Čas za modrost TU od 82-9 KOŠIR Manca Čas za modrost
COBISS.SI-ID 268500480

356.
KOVÁCS, Noémi, 1981-
        Lélekölő / Kovács Noémi. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 271 str. ; 22 cm

O avtorici za zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-293-268-2

821.511.141-312.4
LE od 82-312.4 KOVÁCS Noémi Lélekölő
COBISS.SI-ID 12630940

357.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Kaja in njena družina / Polonca Kovač ; ilustrirala Tanja Komadina. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

800 izv.

ISBN 978-961-01-2783-3
a) Razveza zakonske zveze - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
347.627.2(02.053.2)
LE ml P KOVAČ Polonca Kaja in njena
COBISS.SI-ID 267904256

358.
KOVAČIČ, Pšena
        Alica v Poteruniji : [roman v stripu] / [ilustracije] Pšena Kovačič ; [besedilo] Evald Flisar. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 (Ljubljana : Grafis trade). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6564-69-4

821.163.6-31
084.11
LE od 82-311.2 KOVAČIČ Pšena Alica v Poteruniji
COBISS.SI-ID 268617216

359.
KRAMBERGER, Jaka
        Iskanje obzorja / misli Jaka Kramberger ; podobe Emina Djukić ; [komentarji Peter Koštrun, Esad Babačić, Milan Pajk]. - Ljubljana : Zavod Oink, 2013 ([Ljubljana] : Martin Ribič). - 70 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-281-123-5

821.163.6-1
LE od 82-1 KRAMBERGER Jaka Iskanje obzorja
COBISS.SI-ID 268445440

360.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Čarni nasmeh ; [Črtice] / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 300 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 11)

Drugi nasl. v kolofonu; skupni nasl. za črtice: Otroci, čigavi ste?. - Nasl. stran raztegnjena čez dve strani

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh; VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Čarni nasmeh
COBISS.SI-ID 7242241

361.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Črtice ; Macesni nad dolino ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 544 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 9)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 539-544

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice; Macesni LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice; Macesni TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice; Macesni VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Črtice ; Macesni
COBISS.SI-ID 7246849

362.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Do zadnjih meja / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 493 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 4)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 484-[494]

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Do zadnjih meja
COBISS.SI-ID 7244289

363.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Kapitanovi ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 463 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 2)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 457-[464]

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi; Novele LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi ; Novele LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi; Novele TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Kapitanovi; Novele
COBISS.SI-ID 7243265

364.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Mladost v močvirju / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 556 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 12)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 551-[557]

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v močvirju LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v močvirju TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Mladost v močvirju
COBISS.SI-ID 7242753

365.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Pod zvezdo / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 487 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 6)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Pod zvezdo
COBISS.SI-ID 7245313

366.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Pod zvezdo : roman o ljudski oblasti v Ravnem / Miško Kranjec. - Ljubljana : Slovenski knjižni zavod, 1950 (Maribor : Rotacijski tisk Mariborske tiskarne). - 269 str. ; 25 cm. - (Povesti o oblasti / Miško Kranjec ; knj. 2) (Prešernova knjižnica. letn. 5, 1951)

80.000 izv.

821.163.6-311.2
LE do 82-311.2 KRANJEC Miško Pod zvezdo LE sk 82-311.2 KRANJEC Miško Pod zvezdo SB od 82-311.2 KRANJEC Miško Pod zvezdo
COBISS.SI-ID 1108809

367.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Povest o dobrih ljudeh / Miško Kranjec. - V Ljubljani : Mladinska knjiga ; v Murski Soboti : Pomurska založba, 1978. - 331 str., [8] f. pril. ; 21 cm

821.163.6-311.2
GA od 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih HO od 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih KO od 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih LE do 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih ljudeh LE od 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih ljudeh LE sk 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih TU od 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih
COBISS.SI-ID 10669569

368.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Soočenje / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 263 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 10)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 255-263

821.163.6-821
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Soočenje
COBISS.SI-ID 7241729

369.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Težaki ; Novele / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 599 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 3)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 593-599

821.163.6-32
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki; Novele LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki ; Novele SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki; Novele TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Težaki; Novele
COBISS.SI-ID 7243777

370.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Tihožitja in pejsaži : novele / Miško Kranjec. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1945 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 232 str. ; 20 cm

Vsebuje: Pejsaž ; Če me ne bo --- ; Na cesti --- ; Tihožitje z jajci ; To je moj dom ; Tihožitje ; Igra ; Srečanje ; Jaz bom pa zdaj tako sam ; Stara jablana ; Podobe ; Ko bo konec --- ; Bela stena ; Most ; Idila v gorah ; Ob zidu ; Peč ; Ob cesti ; Žena ; Za dom ; Ded in vnuk ; Tvoj otrok ; Če jih ne bo ---

821.163.6-32
LE do 82-32 KRANJEC Miško Tihožitja in pejsaži LE sk 82-32 KRANJEC Miško Tihožitja in SB od 82-32 KRANJEC Miško Tihožitja in
COBISS.SI-ID 1891592

371.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Za svetlimi obzorji. Knj. 1, Nad hišo se več ne kadi : roman / Miško Kranjec. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1960 (v LJubljani : Blasnikova tiskarna). - 2 zv. (722 ; 428 str.) ; 21 cm

821.163.6-311.6
LE do 82-311.6 KRANJEC Miško Za svetlimi obzorji 1 LE sk 82-311.2 KRANJEC Miško Nad hišo
COBISS.SI-ID 19124480

372.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Zemlja se z nami premika / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 507 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec)

V zbirki je to knj. 7. - Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 501-507

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami premika LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami VP od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zemlja se z nami
COBISS.SI-ID 7245825

373.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Zgubljena vera / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 519 str. ; 21 cm. - (Izbrano delo / Miško Kranjec ; knj. 8)

Nasl. stran raztegnjena čez dve strani. - Spremna beseda / France Zadravec: str. 515-519

821.163.6-311.2
ČR od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera LE do 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera LE od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera SB od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera TU od 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera VP 82 Kranjec M. 3 KRANJEC Miško Zgubljena vera
COBISS.SI-ID 7246337

374.
KRLEŽA, Miroslav
        Gospoda Glembajevi / Miroslav Krleža ; [prevedel in spremno besedo napisal Bratko Kreft]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1966. - 103 str., [2] str. pril. ; 18 cm : ilustr. - (Knjižnica Kondor ; zv. 87)

Spremna beseda / Bratko Kreft: str. 93-[104]
a) hrvaška dramatika b) Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi

821.163.4-2
886.1/.2.09 Krleža: Gospoda Glembajevi
ČR od 82-2 KRLEŽA Miroslav Gospoda Glembajevi DL od 82-2 KRLEŽA Miroslav Gospoda Glembajevi LE od 82-2 KRLEŽA Miroslav Gospoda Glembajevi SB od 82-2 KRLEŽA Miroslav Gospoda Glembajevi
COBISS.SI-ID 422657

375.
KUIĆ, Gordana
        Duhovi nad Balkanom / Gordana Kuić. - 3. izd. - Beograd : Alnari, 2011. - 382 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 011)

O avtorici in delu na ov.

ISBN 978-86-7710-470-2

821.163.41-311.2=163.41
LE od 82-311.2 KUIĆ Gordana Duhovi nad
COBISS.SI-ID 15910962

376.
KUŠAR, Nani
        Poti življenja : roman / Nani Kušar Žibert. - Ljubljana : samozal., 2013. - 325 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-92913-5-1

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 KUŠAR Nani Poti življenja LE od 82-311.2 KUŠAR Nani Poti življenja OD od 82-311.2 KUŠAR Nani Poti življenja TU od 82-311.2 KUŠAR Nani Poti življenja
COBISS.SI-ID 266028032

377.
LÄCKBERG, Camilla, 1974-
        Tujka / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 410 str. ; 21 cm

Prevod dela: Olycksfågeln. - 400 izv.

ISBN 978-961-00-1731-8

821.113.6-312.4
HO od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Tujka LE od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Tujka SB od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Tujka TU od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Tujka
COBISS.SI-ID 264741120

378.
LAINŠČEK, Feri
        Dlan mi po tebi diši : [popevke in napevi] / Feri Lainšček ; ilustracije Mira Ostojić. - Murska Sobota : Klar : F. F. Lainšček, 2013 (Murska Sobota : Klar). - 106 str. : ilustr. ; 12 x 12 cm. - (Knjižna zbirka Dlančnice)

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-276-823-2

821.163.6-1
ČR od 82-1 LAINŠČEK Feri Dlan mi po tebi LE od 82-1 LAINŠČEK Feri Dlan mi po tebi OD od 82-1 LAINŠČEK Feri Dlan mi po tebi
COBISS.SI-ID 75336705

379.
LAINŠČEK, Feri
        Mišo frajer, Janko hajer : zgodba iz Titovega Velenja / Feri Lainšček. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 ([s. l.] : Tiskarna Klar). - 79 str. ; 17 cm. - (Knjižna zbirka Zgodbe o ljubezni)

500 izv.

ISBN 978-961-255-061-5
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-32
ČR od 82-32 LAINŠČEK Feri Mišo frajer, LE od 82-32 LAINŠČEK Feri Mišo frajer, OD od 82-32 LAINŠČEK Feri Mišo frajer, TU od 82-32 LAINŠČEK Feri Mišo frajer,
COBISS.SI-ID 75275265

380.
LAVRIČ, Andreja, 1972-
        Plehko življenje mrcine Rockyja / [[besedilo in] ilustracije] Andreja Lavrič. - Grosuplje : Euroteh, 2012 ([Maribor] : Demago.si). - 54 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na hrbtu nasl. str.

ISBN 978-961-269-867-6

821.163.6-93-32
LE ml P LAVRIČ Andreja Plehko življenje OD ml P LAVRIČ Andreja Plehko življenje TU ml P LAVRIČ Andreja Plehko življenje
COBISS.SI-ID 264557312

381.
LAWRENCE, Iain, 1955-
        Razbitinarji / Iain Lawrence ; [prevod Vojko Šinigoj]. - Ljubljana : Grlica, 2004 ([Ljubljana] : Formatisk). - 222 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The wreckers

ISBN 961-6501-12-7
ISBN 961-6429-65-5 !

821.111-311.2
DO od 82-311.2 LAWRENCE Iain Razbitinarji HO ml M LAWRENCE Iain Razbitinarji LE ml M LAWRENCE Iain Razbitinarji TU ml M LAWRENCE Iain Razbitinarji
COBISS.SI-ID 128644864

382.
LEINER, Laura
        Bábel / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 526 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-539-823-2

821.511.141-93-311.2
DL ml M LEINER Laura Bábel LE ml M LEINER Laura Bábel
COBISS.SI-ID 12631452

383.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi kalauz / Leiner Laura ; [Martos Julia illusztrálta]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 267 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi

ISBN 978-963-539-808-9

821.511.141-93-32
LE ml M LEINER Laura A Szent Johanna
COBISS.SI-ID 12630428

384.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi. 8., [Örökké] / Leiner Laura. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2013. - 2. zv (388; 344 str.) ; 20 cm

Nasl. podrejenega dela na prelim. str.

ISBN 978-963-539-805-8 (Zv. 8/1)
ISBN 978-963-539-806-5 (Zv. 8/2)
ISBN 978-963-539-804-1 (skupni zv. 8)
ISBN 978-963-539-702-0 (skupna)

821.511.141-93-311.2
LE ml M LEINER Laura A Szent
COBISS.SI-ID 12633500

385.
LENKO, Davorin
        Telesa v temi / Davorin Lenko. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 203 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 162)

400 izv. - Zapis Vanese Matajc na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-35-6

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 LENKO Davorin Telesa v temi
COBISS.SI-ID 268439040

386.
LEVSTIK, Vladimir
        Gadje gnezdo / Vladimir Levstik. Sveti Pavel / Pavle Zidar ; [spremno besedo napisal Franček Bohanec ; portreta narisal Karel Zelenko]. - V Ljubljani [etc.] : Partizanska knjiga [etc.], 1973. - 235 str. ; 21 cm. - (Gubčeva knjižnica)

a) Levstik, Vladimir b) slovenska književnost - proza - roman

886.3-311.2
82 Levstik V.
82 Zidar P.
ČR od 82-311.2 LEVSTIK Vladimir Gadje gnezdo LE od 82-311.2 LEVSTIK Vladimir Gadje gnezdo LE sk 82-311.2 LEVSTIK Vladimir Gadje gnezdo SB od 82-311.2 LEVSTIK Vladimir Gadje gnezdo
COBISS.SI-ID 7556097

387.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Bratec in kljukec s strehe / Astrid Lindgren ; [prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1987 (v Ljubljani : Delo). - 188 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Lillebror och Karlsson pá taket. - Vsebuje: Bratec in kljukec s strehe ; Kljukec s strehe spet leta

((Ppl.))

821.11-93-32
GE ml P LINDGREN Astrid Bratec in kljukec TU ml P LINDGREN Astrid Bratec in kljukec
COBISS.SI-ID 1726466

388.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Pika Nogavička / Astrid Lindgren ; [iz nemščine prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica ; spremni besedi napisali Darka Tancer-Kajnih in Maruša Avguštin]. - 18. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 307 str. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv. - O pisateljici / Darka Tancer-Kajnih: str. 295-302. - Vsebina: Pika Nogavička = Pippi Långstrump ; Pika Nogavička se vkrca na ladjo = Pippi Långstrump går ombord ; Pika Nogavička v deželi Taka-Tuka = Pippi Långstrump i söderhavet

ISBN 978-86-11-17289-7
ISBN 978-86-11-14630-0 !
a) Lindgren, Astrid (1907-2002) - Literarne študije b) švedska mladinska književnost c) 20.st.

821.113.6-93-34
821.113.6.09Lindgren A.
ČR ml P LINDGREN Astrid Pika Nogavička HO ml P LINDGREN Astrid Pika Nogavička LE ml P LINDGREN Astrid Pika Nogavička OD ml P LINDGREN Astrid Pika Nogavička TU ml P LINDGREN Astrid Pika Nogavička
COBISS.SI-ID 251745536

389.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža : roman / Florian Lipusch. - Maribor : Obzorja, 1972 (v Mariboru : Mariborski tisk). - 164 str. ; 18 cm

1.000 izv.
a) slovenska književnost - romani

821.163.6(436.5)-311.2
ČR od 82-311.2 LIPUSCH Florian Zmote dijaka Tjaža LE sk 82-311.2 LIPUSCH Florian Zmote dijaka Tjaža SB od 82-311.2 LIPUŠ Florjan Zmote dijaka Tjaža VP od 82-311.2 LIPUSCH Florian Zmote dijaka Tjaža
COBISS.SI-ID 7170817

390.
        LJUDJE in zemlja / [uredil in spremno besedo napisal Franček Bohanec]. - V Ljubljani : Partizanska knjiga ; Zagreb : Spektar, 1973. - 313 str. ; 21 cm. - (Gubčeva knjižnica)

Trnova pot slovenskega kmeta \ Franček Bohanec: str.311-313 Vsebuje: Kmetska smrt / Janko Kersnik ; Mačkova očeta / Janko Kersnik ; Peter Drozeg / Alojz Karigher ; Previsi / Janez Jalen ; Boj na požiravniku / Prežihov Voranc ; Samorastniki / Prežihov Voranc ; Štefanove žage / Matevž Hace ; Sabina / Ferdo Godina ; Velika puntarija / Bratko Kreft
a) slovenska književnost - novele - dramatika

821.163.6-8
ČR od 82-32 LJUDJE in zemlja LE od 82-32 LJUDJE in zemlja LE sk 82-32 LJUDJE in zemlja SB od 82-32 LJUDJE in
COBISS.SI-ID 2600712

391.
LUPINC, Andrej
        Umetne muhe in druge laži / Andrej Lupinc : (ter bajke izpod gladine in pripovedke z dna). - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Ljubljana : Grafika Soča). - 445 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-909-0

821.163.6-32
LE od 82-32 LUPINC Andrej Umetne muhe in
COBISS.SI-ID 267220736

392.
MÁCHA, Karel Hynek
        Máj = Maj / Karel Hynek Mácha ; ilustrace Miha Maleš = ilustracije Miha Maleš ; [báseň přeložil do slovinštiny Dušan Ludvik = pesnitev poslovenil Dušan Ludvik ; autorka slovinského doprovodného textu Marjana Lipoglavšek, avtor českého doprovodného textu Miloš Pohorský = avtorica slovenskega uvodnega besedila Marjana Lipoglavšek, avtor češkega uvodnega besedila Miloš Pohorský]. - [Ljubljana] : Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku = Veleposlaništvo Češke republike v Sloveniji, [2013] (Krško : Jordan). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

Češ. besedilo in prevod v slov. - Na nasl. str. tudi: Ponatis založilo Veleposlaništvo ... - Máchův Máj / Miloš Pohorský: str. 5-9. - Predgovor / Marjana Lipoglavšek: str. 11-18
a) Mácha, Karel Hynek (1810-1836) - "Maj" b) Maleš, Miha (1903-1987) - Ilustracije - Albumi

821.162.3-1
821.162.3.09Mácha K.H.
75(497.4):929Maleš M.
ČR od 82-1 MÁCHA Karel H. Máj LE od 82-1 MÁCHA Karel H. Máj
COBISS.SI-ID 5639904

393.
MANSELL, Jill
        Skoraj popoln / Jill Mansell ; [prevedla Radojka Manfreda Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 503 ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Mirandaʼs big mistake. - 800

ISBN 978-961-01-2313-2
a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju

821.111-311.2
LE od 82-311.2 MANSELL Jill Skoraj popoln TU od 82-311.2 MANSELL Jill Skoraj popoln
COBISS.SI-ID 264438016

394.
MANSELL, Jill
        Skoraj popoln / Jill Mansell ; [prevedla Radojka Manfreda Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 503 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Mirandaʼs big mistake. - Navedba izd v CIP-u: 2. izd. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2315-6
a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MANSELL Jill Skoraj popoln
COBISS.SI-ID 264439040

395.
MAUPASSANT, Guy de
        Njeno življenje : (skromna resnica) / Guy de Maupassant ; [prevedel Cene Vipotnik ; uvodno študijo napisala Marjeta Vasič]. - 2. natis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1987 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 244 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sto romanov)

Prevod dela: Une vie. - Guy de Maupassant in njegov roman Njeno življenje / Marjeta Vasič: str. 7-35. - 6.000 izv.

ISBN 86-361-0412-2
a) Maupassant, Guy de (1850-1893) - Literarne študije b) francoska književnost c) 19.st.

821.133.1-311.2
821.133.1.09Maupassant G.de
LE od 82-311.2 MAUPASSANT Guy de Njeno življenje LE sk 82-311.2 MAUPASSANT Guy de Njeno življenje TU od 82-311.2 MAUPASSANT Guy de Njeno življenje
COBISS.SI-ID 22092033

396.
MCFADYEN, Cody
        Obraz smrti / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 510 str. ; 20 cm

Prevod dela: The face of death

ISBN 978-961-00-1970-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1974-9 (broš.)

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 MCFADYEN Cody Obraz smrti LE od 82-312.4 MCFADYEN Cody Obraz smrti OD od 82-312.4 MCFADYEN Cody Obraz smrti SB od 82-312.4 MCFADYEN Cody Obraz smrti TU od 82-312.4 MCFADYEN Cody Obraz smrti
COBISS.SI-ID 268821248

397.
MCGUIRE, Jamie
        Živa polomija / Jamie McGuire ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 406 str. ; 20 cm

Prevod dela: Walking disaster

ISBN 978-961-00-1839-1

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Živa polomija DL od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Živa polomija GE od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Živa polomija LE od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Živa polomija TU od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Živa polomija
COBISS.SI-ID 266873600

398.
MENARD, Alenka
        Ena čisto moja : duhovite zgodbice za vsak dan / Srčna bralka. - Ljubljana : Inkor, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 166 str. ; 19 cm

O avtorici: str. 3

ISBN 978-961-281-008-5

821.163.6-36
ČR od 82-8 MENARD Alenka Ena čisto moja LE od 82-8 MENARD Alenka Ena čisto moja
COBISS.SI-ID 266625792

399.
MILEK, Vesna
        Cavazza : biografski roman / Vesna Milek. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 261 str. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-242-426-8
a) Cavazza, Boris (1939-) - Avtobiografije b) slovenski igralci

821.163.6-312.6
929Cavazza B.
ČR 82-312.6 MILEK Vesna Cavazza LE od 82-312.6 MILEK Vesna Cavazza OD 82-312.6 MILEK Vesna Cavazza SB od 82-312.6 MILEK Vesna Cavazza TU od 82-312.6 MILEK Vesna Cavazza
COBISS.SI-ID 258984192

400.
MINTE-König, Bianka
        Generalka / Bianka Minte-König ; [prevedel Dejan Žlajpah]. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Generalprobe. - O avtorici: str. 251-252

ISBN 86-341-3763-5

821.112.2-93-311.2
LE ml M MINTE-König Bianka Generalka OD ml M MINTE-König Bianka Generalka PE ml M MINTE-König Bianka Generalka SB ml M MINTE-König Bianka Generalka TU ml M MINTE-König Bianka Generalka
COBISS.SI-ID 222329344

401.
MINTE-König, Bianka
        Ljubezen in čarovnija / Bianka Minte-König ; [prevedla Amalija Maček Mergole]. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Maribor] : Ma-tisk). - 195 str. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Hexentricks und Liebeszauber. - O pisateljici: str. 194-195

ISBN 86-341-3764-3

821.112.2-93-311.2
ČR ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in KO ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in LE ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in OD ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in SB ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in TU ml M MINTE-König Bianka Ljubezen in
COBISS.SI-ID 215609344

402.
MINTE-König, Bianka
        Ljubezenski kviz & konjski poljub / Bianka Minte-König ; [prevedla Amalija Maček Mergole]. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 207 str. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Liebesquiz & Pferdekuss. - O pisateljici: str. 205-206

ISBN 86-341-3776-7

821.112.2-93-311.2
ČR ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz & DL ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz GE ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz HO ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz LE ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz OD ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz SB ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz TU ml M MINTE-König Bianka Ljubezenski kviz
COBISS.SI-ID 220950528

403.
MINTE-König, Bianka
        Prepovedano poljubljanje & ukradena srca / Bianka Minte-König ; [prevedla Amalija Maček Mergole]. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 199 str. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Knutschverbot & Herzensdiebe. - O pisateljici: str. 198

ISBN 86-341-3766-X

821.112.2-93-311.2
ČR ml M MINTE-König Bianka Prepovedano LE ml M MINTE-König Bianka Prepovedano OD ml M MINTE-König Bianka Prepovedano TU ml M MINTE-König Bianka Prepovedano VP ml M MINTE-König Bianka Prepovedano
COBISS.SI-ID 221876224

404.
MINTE-König, Bianka
        Preskus ljubezni / Bianka Minte-König ; [prevedla Amalija Maček Mergole]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Liebestest & Musenkuss. - 1.500 izv. - O pisateljici: str. 191-192

ISBN 978-86-341-4092-7
a) Kreativno pisanje - V mladinskem leposlovju

821.112.2-93-311.2
ČR ml M MINTE-König Bianka Preskus ljubezni HO ml M MINTE-KÖNIG Bianka Preskus ljubezni LE ml M MINTE-KÖNIG Bianka Preskus ljubezni OD ml M MINTE-König Bianka Preskus ljubezni TU ml M MINTE-KÖNIG Bianka Preskus ljubezni VP ml M MINTE-KÖNIG Bianka Preskus ljubezni
COBISS.SI-ID 231162112

405.
MINTE-König, Bianka
        Šola mračnih sanj / Bianka Minte-König ; [prevedel Dejan Žlajpah]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 177 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ljubezen in skrivnost)

Prevod dela: Schule der dunklen Traume. - 1.500 izv. - O pisateljici: str. 175-176

ISBN 978-86-341-4089-7

821.112.2-93-311.2
ČR ml M MINTE-KÖNIG Bianka Šola mračnih sanj LE ml M MINTE-KÖNIG Bianka Šola mračnih sanj OD ml M MINTE-König Bianka Šola mračnih sanj TU ml M MINTE-KÖNIG Bianka Šola mračnih sanj VP ml M MINTE-KÖNIG Bianka Šola mračnih sanj
COBISS.SI-ID 231683840

406.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Balzacov popek : pripoved običajne norosti / Vinko Möderndorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 243 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2749-9

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 MÖDERNDORFER V. Balzacov popek OD od 82-311.2 MÖDERNDORFER V. Balzacov popek TU od 82-311.2 MÖDERNDORFER V. Balzacov popek
COBISS.SI-ID 265606912

407.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Izdelovalec zvonov : razmišljanja o literaturi, gledališču, filmu in drugih rečeh / Vinko Möderndorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 352 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-928-1
a) Književnost - Eseji b) Gledališče - Eseji c) Film - Eseji

821.163.6-4
LE od 82-4 MÖDERNDORFER Vinko Izdelovalec zvonov
COBISS.SI-ID 266936064

408.
MORRIS, Jan, 1926-
        Benetke / Jan Morris ; prevedla Staša Grahek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 385 str. : zvd. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

550 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-231-949-6
a) Benetke - Krajepis b) Benetke - Potopisi c) kulturna zgodovina

821.111-992
908(450.341.11)
LE od 82-9 MORRIS Jan Benetke TU od 82-9 MORRIS Jan Benetke
COBISS.SI-ID 267079936

409.
MORTON, Kate
        Pozabljeni vrt / Kate Morton ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 560 str. ; 20 cm

Prevod dela: The forgotten garden. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1898-8

821.111(94)-311.2
ČR od 82-311.2 MORTON Kate Pozabljeni vrt GA od 82-311.2 MORTON Kate Pozabljeni vrt HO od 82-311.2 MORTON Kate Pozabljeni vrt LE od 82-311.2 MORTON Kate Pozabljeni vrt TU od 82-311.2 MORTON Kate Pozabljeni vrt
COBISS.SI-ID 267344128

410.
MUNRO, Alice, 1931-
        Preveč sreče : zgodbe / Alice Munro ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 403 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Too much happiness. - 500 izv. - O pisateljici: str. 402-403

ISBN 978-961-272-021-6

821.111(71)-311.2
ČR od 82-311.2 MUNRO Alice Preveč sreče DO od 82-311.2 MUNRO Alice Preveč sreče LE od 82-311.2 MUNRO Alice Preveč sreče OD od 82-311.2 MUNRO Alice Preveč sreče TU od 82-311.2 MUNRO Alice Preveč sreče
COBISS.SI-ID 251921664

411.
MURAIL, Marie-Aude
        Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 187 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: O, boy!. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-122-0

821.133.1-93-311.2
ČR ml M MURAIL Marie-A. Oh, boy! LE ml M MURAIL Marie-A. Oh, boy! OD ml M MURAIL Marie-A. Oh, boy! TU ml M MURAIL Marie-A. Oh, boy!
COBISS.SI-ID 267973888

412.
MURARI, Ksenija
        Kiara / Ksenija Murari. - Portorož : DiGi, 2012 (Portorož : GT-design). - 214 str. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93021-2-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 MURARI Ksenija Kiara
COBISS.SI-ID 263782912

413.
NÉMETH, Péter Mikola
        Vissza sejtesít : válogatott és új versek, költészeti montázsok, irodalmi és fotóművészeti performanszok / Németh Péter Mikola ; Németh Zoltán Pál fotográfiáival ; Csorba Simon László grafikáival és közös performanszaikkal. - Budapest : Napkút : Magyar Műhely : Cédrus Művészeti Alapítvány, 2008. - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-263-017-5

821.511.141-1
LE po 82-1 NÉMETH Péter M. Vissza sejtesít
COBISS.SI-ID 12637084

414.
NIGHT, Annalight
        Poljub Črnega jezera / Annalight Night ; [ilustracije Tanja Frumen Duraković]. - Portorož : Murano, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 290 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Nekaj o avtorici --- / Isabella M. Grey: str. 290

ISBN 978-961-6883-22-1

821.163.6-93-312.9
LE od 82-311.2 NIGHT Annalight Poljub Črnega
COBISS.SI-ID 263032064

415.
NIGHT, Annalight
        Uslužbenka senc : tretji del sage Uslužbenka / Annalight Night ; [ilustracije Tanja Frumen Duraković]. - Portorož : Murano, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 307 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Nekaj o avtorici --- / Isabella M. Grey: str. 307

ISBN 978-961-6883-17-7

821.163.6-93-312.9
LE ml M NIGHT Annalight Uslužbenka senc
COBISS.SI-ID 262569216

416.
NÖSTLINGER, Christine
        Mini gre na morje / Christine Nöstlinger ; [ilustracije Christine Nöstlinger jun. ; prevedla Danica Š. Novosel]. - 2. izd. - Ljubljana : Družba Piano, 2007. - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Mini fährt ans Meer. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6693-03-5

821.112.2(436)-93-32
LE ml C NÖSTLINGER C. Mini gre na morje
COBISS.SI-ID 235367168

417.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Gozdni samotar / Bogdan Novak ; [ilustracije Rudi Skočir]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1993 (Ljubljana : Pzi - Dan). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvesti prijatelji ; knj. 7)

ISBN 86-11-09563-4

821.163.6-93-311.2
ČR ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar DL ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar DO ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar GA ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar GE ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar HO ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar KO ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar LE ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar LE sk P NOVAK Bogdan Gozdni samotar OD ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar SB ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar TU ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar VP ml P NOVAK Bogdan Gozdni samotar
COBISS.SI-ID 34459136

418.
ORAVECZ, Nóra
        Összekötve / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2013. - 252 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-310-231-2

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 ORAVECZ Nóra Összekötve
COBISS.SI-ID 12635804

419.
OSVALD, Dominika
        Enosmerna vozovnica : sedemletna pot / Dominika Osvald ; [fotografije Dominika Osvald, Igor Osvald]. - 1. izd. - Maribor : samozal., 2013. - 380 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-276-775-4

821.163.6-992
LE od 82-9 OSVALD Dominika Enosmerna
COBISS.SI-ID 267914752

420.
PAHOR, Boris, 1913-
        Grmada v pristanu : novele / Boris Pahor ; [spremna beseda Lavo Čermelj]. - Trst : Madika, 2013 ([s. l.] : Mediagraf S.p.A). - 269 str. ; 21 cm

ISBN 978-88-7342-188-7

821.163.6-32
ČR od 82-32 PAHOR Boris Grmada v pristanu
COBISS.SI-ID 6169068

421.
PAHOR, Boris, 1913-
        In mimo je šel spomin : trenutni in ne prav trenutni zapisi (1936-2010) / Boris Pahor. - Trst : Mladika, 2013 ([s. l.] : Mediagraf S.p.A.). - 317 str. ; 22 cm

ISBN 978-88-7342-189-4
a) Pahor, Boris (1913-) - Dnevniki

821.163.6-92"1936/2010"
LE od 82-9 PAHOR Boris In mimo je šel TU od 82-9 PAHOR Boris In mimo je šel
COBISS.SI-ID 6169324

422.
PANGERC, Boris
        Čudovita zgodba : poletni seminar v devetih območnih enotah ZRSŠ / Boris Pangerc ; [spremna beseda Roman M. Gruden, Tomaž Simčič in Andreja Duhovnik Antoni ; fotografije Mario Adamič ... et al.]. - Trst : Mladika, 2013 ([s. l] : Mediagraf S.p.A). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-88-7342-187-0

821.163.6-94
LE od 82-9 PANGERC Boris Čudovita zgodba
COBISS.SI-ID 6168812

423.
PAPP, Diána
        Kerek perec / Papp Diána ; [Keszeg Ágnes]. - Budapest : Bookline, 2013. - 265 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-086-234-9

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 PAPP Diána Kerek perec
COBISS.SI-ID 12636316

424.
PAPP, József
        Sodobna madžarska književnost = Kortárs magyar szépirodalom : [katalog razstave = kiállítási katalógus / avtor razstave [in teksta] Jožef Papp ; prevod Gabriella Bence-Utroša]. - Murska Sobota : [Pokrajinska in študijska knjižnica], 2010 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko). - [8] str. ; 21 cm

Ov. nasl. - 500 izv.
a) Pokrajinska in študijska knjižnica (Murska Sobota) - razstavni katalogi b) Madžarska književnost - razstavni katalogi

821.511.141(083.824)
LE od 01 PAPP József Sodobna madžarska
COBISS.SI-ID 66296577

425.
PARTLJIČ, Tone
        Pasja ulica : roman / Tone Partljič. - Maribor : Litera, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 261 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Maribor)

400 izv.

ISBN 978-961-6780-90-2

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 PARTLJIČ Tone Pasja ulica LE od 82-311.2 PARTLJIČ Tone Pasja ulica OD od 82-311.2 PARTLJIČ Tone Pasja ulica
COBISS.SI-ID 75252225

426.
PATAKI, Éva
        Hamlet halott / Pataki Éva, Vajda Anikó. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 317 str. ; 22 cm

O avtoricah na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-293-266-8

821.511.141-312.4
LE od 82-312.4 PATAKI Éva Hamlet halott
COBISS.SI-ID 12631196

427.
PATTERSON, James, 1947-
        Primite tatu / James Patterson, Marshall Karp ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 20 cm

Prevod dela: Kill me if you can. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1897-1

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu DL od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu GA od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu HO od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu LE od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu TU od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu
COBISS.SI-ID 267270912

428.
PATTERSON, James, 1947-
        Vesel božič, Alex Cross : [18. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 300 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Merry Christmas, Alex Cross. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-2924-0

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 PATTERSON James Vesel božič, DL od 82-312.4 PATTERSON James Vesel božič, HO od 82-312.4 PATTERSON James Vesel božič, LE od 82-312.4 PATTERSON James Vesel božič, TU od 82-312.4 PATTERSON James Vesel božič,
COBISS.SI-ID 268347392

429.
PERŠAK, Tone
        Usedline / Tone Peršak. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 379 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-956-4

821.163.6-31
ČR od 82-32 PERŠAK Tone Usedline LE od 82-32 PERŠAK Tone Usedline TU od 82-32 PERŠAK Tone Usedline
COBISS.SI-ID 268125952

430.
PHILLIPS, Carly
        Novi začetki / Carly Phillips ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 20 cm

Prevod dela: Karma

ISBN 978-961-00-1980-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1977-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 PHILLIPS Carly Novi začetki LE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Novi začetki OD od 82-311.2 PHILLIPS Carly Novi začetki SB od 82-311.2 PHILLIPS Carly Novi začetki TU od 82-311.2 PHILLIPS Carly Novi začetki
COBISS.SI-ID 268882432

431.
PHILLIPS, Carly
        Srečno naključje / Carly Phillips ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 315 str. ; 20 cm

Prevod dela: Serendipity

ISBN 978-961-00-1829-2

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje GA od 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje GE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje LE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje LE sk 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje TU od 82-311.2 PHILLIPS Carly Srečno naključje
COBISS.SI-ID 266662144

432.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Košček sreče / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 486 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Dream a little dream. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2703-1

821.111(73)-311.2
TU od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Košček sreče
COBISS.SI-ID 264860928

433.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Nemirno srce / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 479 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: This heart of mine. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1842-8

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Nemirno srce GA od 82-311.2 PHILLIPS S. E. Nemirno srce TU od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Nemirno srce
COBISS.SI-ID 256889600

434.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kokoška Taja / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. natis. - Domžale : Epistola, 2013. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-93521-1-3

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Kokoška Taja OD ml C PODGORŠEK Mojiceja Kokoška Taja TU ml C PODGORŠEK Mojiceja Kokoška Taja
COBISS.SI-ID 268389632

435.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Račka Bina in lisica / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-93236-9-4

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Račka Bina OD ml C PODGORŠEK Mojiceja Račka Bina TU ml C PODGORŠEK Mojiceja Račka Bina
COBISS.SI-ID 267904768

436.
POLIČ, Andraž
        Ona je mesto : Ljubljana, Praga, New York / Andraž Polič ; [ilustracija David Krančan]. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013 (Murska Sobota : Klar). - 87 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja. Poezija)

300 izv. - O pesniški zbirki / Milan Dekleva: str. 3-4

ISBN 978-961-255-060-8

821.163.6-1
LE od 82-1 POLIČ Andraž Ona je mesto
COBISS.SI-ID 75249153

437.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Živalske uspavanke / Lila Prap ; [avtorica spremnega didaktičnega gradiva Dragica Haramija]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - [50] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv. - Za vse odrasle bralce uspavank / Dragica Haramija: str. [49-50]. - O avtorici: str. [46-47]

ISBN 978-961-01-2645-4

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C PRAPROTNIK-Z. L. Živalske uspavanke
COBISS.SI-ID 268100096

438.
        PRAVLJIČNI cvet : zgodbe in pesmi s podobami Marjance Jemec Božič / [napisali Vojan Tihomir Arhar ... [et al.] ; izbrali Marjanca Jemec Božič in Irena Matko Lukan ; uredili Irena Matko Lukan, Andrej Ilc in Pavle Učakar ; prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič ; spremni besedili napisali Anja Štefan in Judita Krivec Dragan ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 341 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

2.300 izv.

ISBN 978-961-01-2231-9
a) Jemec-Božič, Marjanca (1928-) - Študije b) ilustratorji c) knjižne ilustracije

821.163.6-93-82
75.056(497.4):929Jemec-Božič M.
LE ml C PRAVLJIČNI cvet
COBISS.SI-ID 268828416

439.
PREGELJ, Ivan, 1883-1960
        Štefan Golja in njegovi / Ivan Pregelj ; [spremno besedo napisal Franček Bohanec]. - V Ljubljani [etc.] : Partizanska knjiga [etc.], 1973. - 126 str. : avtorj. portet ; 21 cm. - (Gubčeva knjižnica)

Ivan Pregelj, Tolminski uporniki / Franček Bohanec: str. 125-[127]. - Vsebuje tudi: Matkova Tina. - Str. 111-124
a) Pregelj, Ivan (1883-1960) b) kmečki upori v slovenski književnosti

886.3-311.2
82 Pregelj I.
ČR od 82-32 PREGELJ Ivan Štefan Golja in LE od 82-32 PREGELJ Ivan Štefan Golja in SB od 82-311.2 PREGELJ Ivan Štefan Golja
COBISS.SI-ID 7559937

440.
PREŽIHOV Voranc
        Jamnica / Prežihov Voranc ; [spremno besedo napisal Franček Bohanec ; portret narisal Karel Zelenko]. - V Ljubljani : Partizanska knjiga ; Zagreb : Spektar, 1973 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 257 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Gubčeva knjižnica)

Pravo avtorj. ime Lovro Kuhar. - Vorančeva jamniška soseska / Franček Bohanec: str. 255-257
a) Prežihov Voranc (1893-1950) - "Jamnica" - Literarne študije

821.163.6-311.6
821.163.6.09Prežihov V.
ČR od 82-311.6 PREŽIHOV Voranc Jamnica LE sk 82-311.6 PREŽIHOV Voranc Jamnica SB od 82-311.6 PREŽIHOV Voranc Jamnica
COBISS.SI-ID 7559681

441.
PROBST, Jennifer
        Érdek házasság / Jennifer Probst ; [fordította Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Libri, 2013. - 322 str. ; 20 cm

Prevod dela: The marriage bargain

ISBN 978-963-310-165-0

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PROBST Jennifer Érdek házasság
COBISS.SI-ID 12630684

442.
QUINN, Julia, 1970-
        Vikont, ki me je ljubil : [drugi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 386 str. ; 20 cm

Prevod dela: The viscount who loved me

ISBN 978-961-00-1967-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1964-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 QUINN Julia Vikont, ki me je LE od 82-311.2 QUINN Julia Vikont, ki me TU od 82-311.2 QUINN Julia Vikont, ki me je
COBISS.SI-ID 268654848

443.
QUINN, Julia, 1970-
        Vojvoda in jaz : [prvi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 372 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duke and I

ISBN 978-961-00-1860-5

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 QUINN Julia Vojvoda in jaz LE od 82-311.2 QUINN Julia Vojvoda in jaz LE sk 82-311.2 QUINN Julia Vojvoda in jaz TU od 82-311.2 QUINN Julia Vojvoda in jaz
COBISS.SI-ID 267123200

444.
REBULA, Alojz
        Pred poslednjim dnevom : roman / Alojz Rebula. - Trst : Mladika, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 169 str. ; 21 cm

ISBN 978-88-7342-183-2

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 REBULA Aloj Pred poslednjim TU od 82-311.2 REBULA Alojz Pred poslednjim
COBISS.SI-ID 6152684

445.
REDFEARN, Suzanne
        Tiho, deklica / Suzanne Redfearn ; [prevedla Irena Matović]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 351 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hush little baby

ISBN 978-961-00-1988-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1992-3 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 REDFEARN Suzanne Tiho, deklica LE od 82-311.2 REDFEARN Suzanne Tiho, deklica OD od 82-311.2 REDFEARN Suzanne Tiho, deklica TU od 82-311.2 REDFEARN Suzanne Tiho, deklica
COBISS.SI-ID 269157888

446.
ROBERTS, Nora
        Az első és utolsó / Nora Roberts ; [fordította Gonda Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 399 str. ; 20 cm. - (A Boonsboro inn trilógia ; 2)

Prevod dela: The last boyfriend

ISBN 978-963-689-642-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Az első és
COBISS.SI-ID 12647068

447.
ROBERTS, Nora
        A hold árnyéka. Éjszakai műszak / Nora Roberts ; [fordította Hanny Norbert]. - 2., átdolgozott kiad. - Tatabánya : Harlequin, 2013. - 317 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)

Prevod dela: Night shift

ISBN 978-963-538-628-4

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Éjszakai műszak
COBISS.SI-ID 12634780

448.
ROBERTS, Nora
        A második kezdet / Nora Roberts ; [fordította Gonda Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 392 str. ; 20 cm. - (A Boonsboro inn trilógia ; 1)

Prevod dela: The next always

ISBN 978-963-689-641-6

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 ROBERTS Nora A második LE od 82-311.2 ROBERTS Nora A második kezdet
COBISS.SI-ID 12635292

449.
ROBERTS, Nora
        A tökéletes társ / Nora Roberts ; [fordította Gonda Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 383 str. ; 20 cm. - (A Boonsboro inn trilógia ; 3)

Prevod dela: The perfect hope

ISBN 978-963-689-668-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora A tökéletes társ
COBISS.SI-ID 12633756

450.
ROSLUND, Anders, 1961-
        Tri sekunde / Roslund & Hellström ; [iz švedščine prevedel Darko Čuden]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga. Kriminalka)

Prevod dela: Tre sekunder. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2267-8

821.113.6-312.4
TU od 82-312.4 ROSLUND Anders Tri sekunde
COBISS.SI-ID 263639296

451.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Mali rimski cirkus / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 60 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velika slikanica)

800 izv.

ISBN 978-961-01-1417-8

821.163.6-93-1
087.5
ČR ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus GA ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus KO ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus LE ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus OD ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus TU ml C ROZMAN Andrej Mali rimski cirkus
COBISS.SI-ID 252757760

452.
ROZMAN, Smiljan
        Ta glavna Urša / Smiljan Rozman. - Ljubljana : DZS, 2005. - 184 str. ; 20 cm. - (Zbirka M knjiga)

ISBN 86-341-4250-7

821.163.6-93-311.2
GE ml M ROZMAN Smiljan Ta glavna Urša TU ml M ROZMAN Smiljan Ta glavna Urša
COBISS.SI-ID 221470464

453.
SCWARZ, Tamás
        Tibi : egy gyermek története az otthonától a koncentrációs táborokig, majd egy kibuc megalapításáig Izraelben. 1937-1951 / Joél Sáchár. - Dália Kibuc : Maarechet, 2012. - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-965-518-107-4

821.511.141-312.6
LE do 82-312.6 SCWARZ Tamás Tibi
COBISS.SI-ID 12640156

454.
SENDKER, Jan-Philipp
        Uglašeno srce / Jan-Philipp Sendker ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 20 cm

Prevod dela: A well-tempered heart; izv. nasl.: Das Herzenstimmen

ISBN 978-961-00-1987-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1991-6 (broš.)

821.112.2-311.2
LE od 82-311.2 SENDKER Jan-P. Uglašeno srce OD od 82-311.2 SENDKER Jan-P. Uglašeno srce TU od 82-311.2 SENDKER Jan-P. Uglašeno srce
COBISS.SI-ID 269116416

455.
SHAKESPEARE, William
        Romeo in Julija / William Shakespeare ; [prevedel Milan Jesih]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Ljubljana ; Euroadria). - 135 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The tragedy of Romeo and Juliet

ISBN 86-11-17284-1

821.111-21
TU od 82-2 SHAKESPEARE W. Romeo in Julija VP od 82-2 SHAKESPEARE William Romeo in Julija
COBISS.SI-ID 221150208

456.
SIEBERER, Rok
        Izravnana prihodnost / Kuri R. Sieberer. - Ljubljana : samozal. R. Sieberer, 2012 (Slovenija : Bis tisk). - 128 str. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-276-611-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 SIEBERER Rok Izravnana
COBISS.SI-ID 264642048

457.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-704-9

821.111-93-32
DO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 246118912

458.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in božične želje / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's Christmas cracker. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-0338-0
a) Božič - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper DO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246128384

459.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in hiša strahov / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 89 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's haunted house. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-774-2

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246122496

460.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the Mega-mean time machine

ISBN 978-961-233-957-9

821.111-93-32
DO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 246127872

461.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in prekletstvo mumije / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the mummy's curse. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-775-9

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246123008

462.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in spodnjice / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's underpants. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-943-2

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246127360

463.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in strašljivi snežak / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the abominable snowman

ISBN 978-961-00-0386-1

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246128640

464.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in tajno društvo / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the secret club

ISBN 978-961-233-705-6

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 246119424

465.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in zombi vampir / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno v EU). - 100 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the zombie vampire. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-1422-5

821.111-93-32
LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 258107392

466.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper je zakon / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry rocks. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1218-4

821.111-93-32
OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 268997376

467.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper na hitro obogati / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry gets rich quick. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-773-5

821.111-93-32
KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper na OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper na
COBISS.SI-ID 246120704

468.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper oropa banko / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 100 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry robs the bank. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-0618-3

821.111-93-32
OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 246129152

469.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper prebudi smrt / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 102 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry wakes the dead

ISBN 978-961-00-1047-0

821.111-93-32
TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 268997120

470.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper se maščuje / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's revenge. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-776-6

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper se TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper se
COBISS.SI-ID 246123776

471.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper snema srhljivko / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 100 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henryʼs monster movie

ISBN 978-961-00-1670-0

821.111-93-32
ČR ml P SIMON Francesca Grozni Gašper LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper snema OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper snema TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper snema
COBISS.SI-ID 263063040

472.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper sreča kraljico / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 85 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry meets the queen. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-233-944-9

821.111-93-32
DO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper KO ml P SIMON Francesca Grozni Gašper OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 246127616

473.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Dinozavri / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Ida Sternad]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni leksikon : natrpan z dejstvi)

Prevod dela: Horrid Henry's dinosaurs

ISBN 978-961-00-1577-2
a) Dinozavri - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
OD ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 268997632

474.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper, nogometni navdušenec / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the football fiend. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-0218-5

821.111-93-32
TU ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 246128128

475.
SIMONIŠEK, Robert
        Selitve / Robert Simonišek. - Ljubljana : LUD Literatura, 2013 (Begunje : Cicero). - 85 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

200 izv.

ISBN 978-961-6717-87-8

821.163.6-1
LE od 82-1 SIMONIŠEK Robert Selitve
COBISS.SI-ID 268575488

476.
SIMONOVIĆ, Ifigenija
        Kasneje / Ifigenija Simonović. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 69 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

250 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2757-4

821.163.6-1
LE od 82-1 SIMONOVIĆ I. Kasneje
COBISS.SI-ID 266518016

477.
SMITH, Tom Rob, 1979-
        Otrok 44 / Tom Rob Smith ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 526 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Child 44. - 1.600 izv.

ISBN 978-961-01-1511-3
a) Serijski morilci - V leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 SMITH Tom Rob Otrok 44 LE od 82-312.4 SMITH Tom Rob Otrok 44
COBISS.SI-ID 254044928

478.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Pujsa in Andrej Migec / Adi Smolar ; ilustracije Božo Kos. - Radeče : Literarni val, 2013 (Medvode : Littera Picta). - 44 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pujsa in Andrej Migec ; 1)

500 izv.

ISBN 978-961-93292-5-2

821.163.6-93-32
LE ml C SMOLAR Adi Pujsa in Andrej TU ml C SMOLAR Adi Pujsa in Andrej
COBISS.SI-ID 266724352

479.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Pujsa in Andrej Migec. [3], Pujsa detektiv in druge zgodbe / Adi Smolar ; ilustracije Božo Kos. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2013 (Ljubljana : Belin). - 34 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93292-8-3

821.163.6-93-32
LE ml C SMOLAR Adi Pujsa in Andrej TU ml C SMOLAR Adi Pujsa in Andrej
COBISS.SI-ID 268869632

480.
SOKOLOV, Cvetka
        Kar ne ubije / Cvetka Sokolov ; [spremna beseda Darinka Novak Jerman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 245 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

700 izv. - Stiske, ki lahko ubijajo / Darinka Novak Jerman: str. 237-244

ISBN 978-961-01-2923-3

821.163.6-93-311.2
ČR ml M SOKOLOV Cvetka Kar ne ubije GE ml M SOKOLOV Cvetka Kar ne ubije LE ml M SOKOLOV Cvetka Kar ne ubije OD ml M SOKOLOV Cvetka Kar ne ubije TU ml M SOKOLOV Cvetka Kar ne ubije
COBISS.SI-ID 268063744

481.
SPARKS, Nicholas
        The longest ride / Nicholas Sparks. - London : Sphere, 2013. - XI, 398 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-7515-4995-9
a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju

821.111(73)-311.2=111
LE od 82-311.2 SPARKS Nicholas The longest
COBISS.SI-ID 7952824

482.
STEEL, Danielle
        Anyák vétkei / Danielle Steel ; [fordította Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 334 str. ; 20 cm

Prevod dela: The sins of the mother

ISBN 978-963-203-260-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 STEEL Danielle Anyák vétkei
COBISS.SI-ID 12636060

483.
SUHODOLČAN, Leopold
        Krojaček Hlaček / Leopold Suhodolčan ; ilustrirala Marlenka Stupica ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 51 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Za odrasle, ki bodo krojačku Hlačku pomagali, da bo otrokom lepo / Miha Mohor: str. 50-51. - O avtorju: str. 46-47

ISBN 978-961-01-2643-0
a) slovenska književnost b) pouk c) književna vzgoja

821.163.6-93-34
ČR cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček ČR ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček GA cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček GA ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček HO cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček HO ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček LE cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček LE ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček OD cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček OD ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček TU cd C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček TU ml C SUHODOLČAN Leopold Krojaček Hlaček
COBISS.SI-ID 267131904

484.
SVET, Erna
        Levček Oli : pripovedka o neverjetnem levčku in njegovih nenavadnih prijateljih / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 80 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-22-6

821.163.6-93-32
GA ml P SVET Erna Levček Oli LE ml P SVET Erna Levček Oli
COBISS.SI-ID 268493056

485.
SVET, Erna
        Levček Oli v deželi mezinčkov : pripovedka o neverjetnem levčku in njegovih nenavadnih prijateljih / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-23-3

821.163.6-93-32
GA ml P SVET Erna Levček Oli v deželi LE ml P SVET ERNA Levček Oli v deželi
COBISS.SI-ID 268601344

486.
SVET, Erna
        Levček Oli zbeži : pripovedka o neverjetnem levčku in njegovih nenavadnih prijateljih / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-30-1

821.163.6-93-32
LE ml C SVET Erna Levček Oli zbeži TU ml C SVET Erna Levček Oli zbeži
COBISS.SI-ID 268861696

487.
SVETINA, Peter, 1970-
        Ropotarna / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Kazali

ISBN 978-961-272-102-2

821.163.6-93-32
ČR ml P SVETINA Peter Ropotarna GA ml P SVETINA Peter Ropotarna HO ml P SVETINA Peter Ropotarna LE ml P SVETINA Peter Ropotarna OD ml P SVETINA Peter Ropotarna SB ml P SVETINA Peter Ropotarna TU ml P SVETINA Peter Ropotarna
COBISS.SI-ID 264009472

488.
ŠKOFIČ, Denis
        Sprehajalec ptic / Denis Škofič ; [spremna beseda Robert Titan Felix]. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 71 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Podobe razpadlega sveta / Robert Titan Felix: str. 63-71

ISBN 978-961-242-658-3
a) Škofič, Denis (1985-) - Literarne študije

821.163.6-1
821.163.6.09Škofič D.
LE do 82-1 ŠKOFIČ Denis Sprehajalec ptic LE od 82-1 ŠKOFIČ Denis Sprehajalec ptic SB od 82-1 ŠKOFIČ Denis Sprehajalec ptic
COBISS.SI-ID 267362816

489.
ŠKRINJAR, Polona
        Križev pot Elze Kociper / Polona Škrinjar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2837-3

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 ŠKRINJAR Polona Križev pot OD od 82-311.2 ŠKRINJAR Polona Križev pot TU od 82-311.2 ŠKRINJAR Polona Križev pot
COBISS.SI-ID 267786496

490.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Zaljubljeni tulipan : igra za otroke / Bina Štampe Žmavc ; ilustracija na ovitku Kostja Gatnik. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 36 str. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici: str. 36

ISBN 978-961-272-088-9

821.163.6-93-2
ČR ml C ŠTAMPE Žmavc B. Zaljubljeni LE ml C ŠTAMPE Žmavc B. Zaljubljeni OD ml C ŠTAMPE Žmavc B. Zaljubljeni TU ml C ŠTAMPE Žmavc B. Zaljubljeni
COBISS.SI-ID 262503936

491.
ŠTEFAN, Anja
        Gugalnica za vse / Anja Štefan ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 71 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2786-4

821.163.6-93-32
087.5
ČR ml C ŠTEFAN Anja Gugalnica za vse DL ml C ŠTEFAN Anja Gugalnica za vse GA ml C ŠTEFAN Anja Gugalnica za vse LE ml C ŠTEFAN Anja Gugalnica za vse
COBISS.SI-ID 268382208

492.
TAVARES, Miguel Sousa, 1952-
        V tvoji puščavi : skoraj roman / Miguel Sousa Tavares ; [prevedla Tanja Ovaska]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 132 str. ; 21 cm

Prevod dela: No teu deserto. - 400 izv.

ISBN 978-961-231-958-8

821.134.3-311.8
ČR od 82-32 TAVARES M. S. V tvoji puščavi LE od 82-32 TAVARES Miguel S. V tvoji puščavi OD od 82-32 TAVARES Miguel S. V tvoji puščavi TU od 82-32 TAVARES Miguel S. V tvoji puščavi
COBISS.SI-ID 268256000

493.
TERSÁNSZKY, Józsi Jenő
        Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 107 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-346-375-8

821.511.141-93-34
DL ml C TERSÁNSZKY Józsi J. Misi Mókus
COBISS.SI-ID 12636572

494.
TÓTH, Kriszta D.
        Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - Budapest : Bookline, 2013. - 293 str. ; 21 cm

ISBN 978-615-5247-18-7

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 TÓTH Kriszta D. Jöttem, hadd
COBISS.SI-ID 12648092

495.
TOWNSEND, Sue
        Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 3/4 / Sue Townsend ; [prevedel Vasja Cerar ; ilustriral Zvonko Čoh]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987 (Ljubljana : Delo). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 264)

Prevod dela: The secret diary of Adrian Mole aged 13 3/4. - 4.000 izv. - Spremna beseda / Vasja Cerar: str. 121-172

821.111-93-32
LE ml M TOWNSEND Sue Skrivni dnevnik Jadrana TU ml M TOWNSEND Sue Skrivni dnevnik
COBISS.SI-ID 386334

496.
VEGRI, Saša
        Naročje kamenčkov / Saša Vegri ; ilustriral Damijan Stepančič ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida. - 1. izd., 2. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 132 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-272-000-1
ISBN 978-961-272-126-8 !
a) Vegri, Saša (1934-2010) - Literarne študije b) Poezija - Interpretacija

821.163.6-93-1
821.163.6.09Vegri S.
82.0-1
ČR ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov LE ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov OD ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov SB ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov TU ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov VP ml P VEGRI Saša Naročje kamenčkov
COBISS.SI-ID 268204032

497.
VELIKONJA, Irena, 1974-
        Črna ovca, črni vran / Irena Velikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 193 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2838-0

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 VELIKONJA Irena Črna ovca, TU od 82-311.2 VELIKONJA Irena Črna ovca,
COBISS.SI-ID 268304896

498.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Superzvezda / Janja Vidmar. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Ljubljana] : Euroadria). - 219 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dober dan, roman! ; št. 26)

O avtorici: str. 217-219

ISBN 86-341-3689-2

821.163.6-93-311.2
ČR od M VIDMAR Janja Superzvezda DO ml M VIDMAR Janja Superzvezda GA ml M VIDMAR Janja Superzvezda GE ml M VIDMAR Janja Superzvezda LE ml M VIDMAR Janja Superzvezda LE sk M VIDMAR Janja Superzvezda OD ml M VIDMAR Janja Superzvezda TU od M VIDMAR Janja Superzvezda VP ml M VIDMAR Janja Superzvezda
COBISS.SI-ID 126158080

499.
VIDOVIČ, Terezija
        Fižol na robu gozda / Terezija Vidovič ; [ilustracije Laura Gabor ... [et al.]]. - Turnišče : Osnovna šola, 2013 ([Lendava] : ArMa digitalni tisk). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv.

ISBN 978-961-281-033-7
a) slikanice b) mladinska književnost

821.163.6-93-32
LE do C VIDOVIČ Terezija Fižol na robu
COBISS.SI-ID 74479617

500.
WAMBRECHTSAMER, Anna, 1897-1933
        Guzej : povest iz spodnještajerskega hribovja / Ana Wambrechtsamer ; [prevod in spremna beseda Katja Kladnik]. - 1. natis slovenskega prevoda. - Šentjur : Knjižnica, 2013 (Maribor : Evrografis). - 61 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Der Gusej. - 200 izv.

ISBN 978-961-92344-3-3

821.112.2-311.6
LE od 82-311.6 WAMBRECHTSAMER A. Guzej TU od 82-311.6 WAMBRECHTSAMER A. Guzej
COBISS.SI-ID 268615936

501.
WILSON, Karma
        Medve ébren marad / Karma Wilson ; Jane Chapman ; [fordította N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Bear stays up. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-9-631182-33-0

821.111-93-34
DL ml C WILSON Karma Medve ébren marad DO ml C WILSON Karma Medve ébren marad GA ml C WILSON Karma Medve ébren marad GE ml C WILSON Karma Medve ébren marad LE ml C WILSON Karma Medve ébren marad
COBISS.SI-ID 11249308

502.
WILSON, Karma
        Medve enne még / Karma Wilson ; Jane Chapman ; [fordította N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Bear wants more. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-9-631182-35-4

821.111-93-34
DL ml C WILSON Karma Medve enne még GA ml C WILSON Karma Medve enne még GE ml C WILSON Karma Medve enne még LE ml C WILSON Karma Medve enne még
COBISS.SI-ID 11249564

503.
WILSON, Karma
        Medve horkol / Karma Wilson ; Jane Chapman ; [fordította N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Bear snores on. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-9-631182-32-3

821.111-93-34
DL ml C WILSON Karma Medve horkol DO ml C WILSON Karma Medve horkol GA ml C WILSON Karma Medve horkol GE ml C WILSON Karma Medve horkol LE ml C WILSON Karma Medve horkol
COBISS.SI-ID 11249052

504.
WILSON, Karma
        Medve új barátja / Karma Wilson ; Jane Chapman ; [fordította N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Bear's new friend. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-9-631182-34-7

821.111-93-34
DL ml C WILSON Karma Medve új barátja DO ml C WILSON Karma Medve új barátja GA ml C WILSON Karma Medve új barátja GE ml C WILSON Karma Medve új barátja LE ml C WILSON Karma Medve új barátja
COBISS.SI-ID 11249820

505.
YOUNG, Samantha
        Dublinska ulica / Samantha Young ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 360 str. ; 20 cm

Prevod dela: On Dublin street

ISBN 978-961-00-1842-1
a) ljubezen b) erotika v leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 YOUNG Samantha Dublinska ulica DL od 82-311.2 YOUNG Samantha Dublinska ulica LE od 82-311.2 YOUNG Samantha Dublinska ulica TU od 82-311.2 YOUNG Samantha Dublinska ulica
COBISS.SI-ID 266921216

506.
ZÁGOREC-Csuka, Judit
        Új horizontok : válogatott versek = Novi horizonti : izbor pesmi = Neue Horizonte : ausgewählte Gedichte / Zágorec-Csuka Judit ; [fotók, fotografije, Fotos Hagyms István ; fordítások, prevodi, Übersetzungen Marjanca Mihelič ... [et al.] ; recenzensek, recenzenti, Rezensenten Franci Just ... [et al.]]. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://mek.oszk.hu/10800/10858/10858.pdf. - Trpeča poezija trpeče pesnice trpeče skupnosti / Franci Just: str. 104-109. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-615-5026-24-9
ISBN 978-615-5026-25-6 (pdf)

821.511.141(497.4)-1
821.163.6-194
ČR od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok DL od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok DO od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok GA od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok GE od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok HO od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok LE do 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok LE od 82-1 ZÁGOREC-Csuka Judit Új horizontok
COBISS.SI-ID 12631964

507.
ZENELI, Nana Nataša
        Ubijmo hudiča v sebi / Nana Nataša Zeneli. - 1. ponatis [i. e.] 1. izd. - Ljubljana : Demat [i. e. samozal. N. N. Zeneli], 2012 ([Ljubljana : Demat]). - [IX], 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Recenzija knjige / Vinko Lapuh: str. [VI-VII]

ISBN 978-961-269-683-2
a) Življenjska modrost - V leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-32 ZENELI Nana N. Ubijmo hudiča
COBISS.SI-ID 261713664

508.
ZIMMERMANN, Irene
        Leja čira čara / Irene Zimmermann ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Čarobna dekleta)

Prevod dela: Die Zaubermädchen - Hokus, Pokus, Leonie. - 600 izv.

ISBN 978-961-244-183-8

821.112.2-93-311.2
ČR ml P ZIMMERMANN Irene Leja čira čara LE ml P ZIMMERMANN Irene Leja čira čara TU ml P ZIMMERMANN Irene Leja čira čara
COBISS.SI-ID 268862720

509.
ZUPAN, Vitomil
        Igra s hudičevim repom / Vitomil Zupan. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 254 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 4)

ISBN 961-6332-12-0

821.163.6-311.2
KO od 82-311.2 ZUPAN Vitomil Igra s hudičevim LE od 82-311.2 ZUPAN Vitomil Igra s hudičevim OD od 82-311.2 ZUPAN Vitomil Igra s hudičevim TU od 82-311.2 ZUPAN Vitomil Igra s hudičevim VP od 82-311.2 ZUPAN Vitomil Igra s hudičevim
COBISS.SI-ID 128883200

510.
ZUPANC, Peter
        Obešanje zmajeve glave : 21 impresij s Kitajske / Peter Zupanc. - Ljubljana : Forma 7, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-84-6
a) Kitajska - Potopisi

821.163.6-992
LE od 82-9 ZUPANC Peter Obešanje zmajeve
COBISS.SI-ID 268614400

511.
ŽAKELJ, Špela
        Iztok in zvezdica / [besedilo in ilustracije] Špela Žakelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 58 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

300 izv.

ISBN 978-961-6668-68-2
ISBN 978-961-6668-67-5 !

821.163.6-93-32
LE ml C ŽAKELJ Špela Iztok in zvezdica TU ml C ŽAKELJ Špela Iztok in zvezdica
COBISS.SI-ID 265585152


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


512.
ŠIRCA, Alen Albin
        Hamlet, William Shakespeare : priročnik za spoznavanje književnih del / [Alen Širca]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 69 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Nasl. v kolofonu: William Shakespeare, Hamlet. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 69

ISBN 978-961-271-312-6
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Hamlet" - Literarne študije b) književne vsebine c) literarni komentarji d) matura e) priročniki

821.111.09Shakespeare W.
LE od 82.0 ŠIRCA Alen Hamlet
COBISS.SI-ID 268346112

513.
ŠIRCA, Alen Albin
        Veliki briljantni valček, Drago Jančar : priročnik za spoznavanje književnih del / [Alen Širca]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 61 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. [63]

ISBN 978-961-271-311-9
a) Jančar, Drago (1948-) - "Veliki briljantni valček" - Literarne študije b) književne vsebine c) literarni komentarji d) matura e) priročniki

821.163.6.09Jančar D.
LE od 82.0 ŠIRCA Alen Veliki briljantni
COBISS.SI-ID 268345856


821


514.
        MOJE najlepše pravljice za lahko noč / [prevedel Franc Rac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 255 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Meine schönsten Gutenachtgeschichten. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1814-8

821-93-34
ČR ml C MOJE najlepše LE ml C MOJE najlepše
COBISS.SI-ID 266376192

515.
        NAJLEPŠE pravljice : osem klasičnih pravljic v novi priredbi / [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Meine Lieblingsmärchen. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-00-1836-0

821-93-34
ČR ml C NAJLEPŠE pravljice LE ml C NAJLEPŠE pravljice
COBISS.SI-ID 266727424


821.163.6


516.
VIDMAR, Janja-Lucija
        Morilec z napako : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Maribor : Ved, 2013-. - Zv. <1-2> ; 21 cm

Dosedanja vsebina:
[1]. - 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. - 250 izv.
2. - 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str.

ISBN 978-961-6932-18-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-6932-20-2 (zv. 2)

821.163.6-312.4
GA od 82-312.4 VIDMAR Janja-L. Morilec z napako GA od 82-312.4 VIDMAR Janja-Lucija Morilec z napako LE od 82-312.4 VIDMAR Janja-L. Morilec z napako LE od 82-312.4 VIDMAR Janja-Lucija Morilec z napako
COBISS.SI-ID 267982848


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


517.
        GORENJSKA v obdobju glokalizacije / [avtorji Matej Blatnik ... [et al.] ; odgovorni uredniki Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič, Boštjan Rogelj ; kartografi Tanja Koželj ... [et al.] ; fotografi Irena Mrak ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([s. l.] : Bori). - 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Viri in literatura: str. 321-350. - Kazalo

ISBN 978-961-237-605-5
a) Gorenjska - Geografija - Zborniki b) regionalna geografija c) globalizacija d) človekovo okolje e) okoljske spremembe f) kulturna pokrajina g) naravni viri h) Slovenija i) Gorenjska

911(497.452)(082)
FRASCATI:
5-404
LE od 90/91 GORENJSKA v
COBISS.SI-ID 268904192

518.
        MAGYARORSZÁG gazdasági térképekben = The economies of Hungary in maps : 1920 / szerkesztették Edvi Illés Aladár, Halász Albert. - 1., reprint kiad. - [Budapest] : Szabadkéz, 2011. - 1 atlas ([5] str., 73 f.) : ilustr. ; 23 x 31 cm

Reprint po knjigi: Magyarország gazdasági térképekben, 2., bővítet kiad., 1920, izdajatelj Emich Gusztáv. - 500 izv.

ISBN 978-963-08-1893-3
a) Geografija - Statistika - Madžarska - Atlasi

911.3(439)(084.4)
330.34(430)"19"
LE či 90/91 MAGYARORSZÁG LE do 90/91 MAGYARORSZÁG
COBISS.SI-ID 12410268

519.
MARČIĆ, Radovan
        Otoci srednje Dalmacije : vodič za nautičare po moru i kopnu : Brač, Hvar, Vis, Šolta : Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Šćedro, Pakleni otoci, Biševo, Sv. Andrija, Palagruža / Radovan Marčić. - Zagreb : Fabra, 2011. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka More)

Kazalo

ISBN 978-953-7317-18-8
a) Jadransko morje - Plovba - Marine - Pristanišča - Turistični vodniki b) Hrvatska - Obala - Otoki - Turistični vodniki

908(497.5)(036)=163.42
656.618(497.5:262.3)(036)=163.42
LE od 90/91 MARČIĆ Radovan Otoci srednje
COBISS.SI-ID 5573344

520.
MATAJ, Janez
        Murska Sobota nekoč in danes / besedilo Janez Mataj, Saša Štraus ; ilustracije Ernest Bransberger ; fotografije Boris Černi, Ivan Prelog. - 2. razširjena izd. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 103 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Redkosti)

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-255-062-2
a) Murska Sobota - Krajepis - Albumi b) Murska Sobota - Zgodovina

908(497.4Murska Sobota)(084.12)
94(497.4Murska Sobota)
LE od 908 Prekmurje MATAJ Janez Murska Sobota
COBISS.SI-ID 75400449

521.
MEDVED, Drago
        Bizeljsko - Sremič : dežela vinske trte, vina in novega življenja / Drago Medved ; [fotografije Hrvoje Oršanič ... [et al.] ; knjigi na pot Miha Istenič]. - Bizeljsko : Združenje za promocijo Bizeljskega, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Miha Istenič: str. 5. - O avtorju: str.124. - Bibliografija: str. 121-123. - Kazalo

ISBN 978-961-269-827-0
a) Vinarstvo - Bizeljsko b) Bizeljsko - Domoznanstvo c) Bizeljsko - Kulturna zgodovina d) Posavje - Domoznanstvo

908(497.433)
663.2(497.433)
930.85(497.433)
LE od 66 MEDVED Drago Bizeljsko - Sremič
COBISS.SI-ID 264182528

522.
PIVKA, Jurij
        Pohorje : nazaj k naravi = return to nature = zurück zur Natur / [avtor] Jurij Pivka ; [prevod v angleški jezik Maja Angelovska Kaiser, prevod v nemški jezik Nastja Žmavec]. - Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2013. - 202 str. : ilustr. ; 31 cm

1.800 izv.

ISBN 978-961-93258-3-4
a) Pohorje - Domoznanstvo - Albumi

908(497.4Pohorje)(084.12)
77.047(497.4Pohorje)
LE od 90/91 PIVKA Jurij Pohorje
COBISS.SI-ID 268311552

523.
        POZDRAVI iz slovenskih krajev : dežela in ljudje na starih razglednicah / [predgovor je prispeval Vasilij Melik ; uvode k poglavjem in besedila k razglednicam so napisali Walter Lukan ... [et al.] ; uredil Marjan Krušič ; knjigo je zasnoval in strokovno uredil Marjan Drnovšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987. - 384 str. : ilustr. ; 31 cm

77.047(497.12)"18/19"
779:908.497.12"18/19"
908.497.12"18/19"(084.12)
930.85(497.12)(084.12)
LE do 90/91 POZDRAVI iz LE od 90/91 POZDRAVI iz slovenskih
COBISS.SI-ID 22001665

524.
TANTALICS, Béla
        Elbeszélt történelem, visszaemlékezések = Pripovedna zgodovina, spomini na zgodovinske dogodke / [összeállitották, sestavila sta Tantalics Béla, Tomšič Tibor ; fordították, prevedla sta Šantak Borut, Tomšič Tibor]. - Lenti : Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola ; Lendva = Lendava : Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség = Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava, 2013 (Ptuj : Altius). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi nasl. projekta: " Z roko v roki s te in one strani Madžarsko-Slovenske meje". - Vzpor. madž. besedilo in prevod v slov. - 400 izv. - Na nasl. str. tudi: Oral History

ISBN 978-961-93506-2-1
a) Madžarska - Zgodovina - Albumi

94(439)(084.12)
ČR od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt DL od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt DO od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt GA od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt GE od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt HO od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt KO od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt LE do 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt LE od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt OD od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt SB od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt TU od 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt
COBISS.SI-ID 74623745

525.
TANTALICS, Béla
        Elbeszélt történelem, visszaemlékezések [Videoposnetek] = Pripovedna zgodovina, spomini na zgodovinske dogodke / [összeállitották, sestavila sta Tantalics Béla, Tomšič Tibor ; fordították, prevedla sta Šantak Borut, Tomšič Tibor]. - Lendva = Lendava : Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség = Madžarska samoupravna narodna skupnost občine ; Lenti : Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, 2013 (Ptuj : Altius). - 1 DVD : barve, zvok ; 12 cm

Na nasl. str. tudi nasl. projekta: " Z roko v roki s te in one strani Madžarsko-Slovenske meje". - Vzpor. madž. besedilo in prevod v slov. - 400 izv. - Na nasl. str. tudi: Oral History

ISBN 978-961-93506-3-8
a) Madžarska - Zgodovina - Albumi

94(439)(084.12)
ČR dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt DL dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt DO dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt GA dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt GE dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt HO dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt KO dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt LE do 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt LE dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt OD dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt SB dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt TU dvd 908 Prekmurje TANTALICS Béla Elbeszélt
COBISS.SI-ID 74627585

526.
VERRASZTÓ, Gábor, 1964-
        A szomjas Mátyás király : budai históriák / Verrasztó Gábor ; [fotók Balla Demeter ... [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Napkút : Budai Polgár, 2013. - 107 str. : fotogr. ; 19 cm

ISBN 978-963-263-082-3
a) Budimpešta b) znamenitosti c) zgodbe d) zgodovina e) arhitektura

908(439.151)
LE od 90/91 VERRASZTÓ Gábor A szomjas
COBISS.SI-ID 12649628

527.
WEBER, Tomaž
        Zgodovinski atlas sveta [Kartografsko gradivo] : od prazgodovine do 21. stoletja / avtor razlagalnih besedil in predlog zemljevidov Tomaž Weber ; zemljevide izdelala Demir Šehić in Denis Šehić ; ilustrativno gradivo Monde neuf ; uredil Denis Šehić. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 1 atlas (277 str.) : barve ; 38 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-231-924-3
a) Svetovna zgodovina b) Zgodovinska geografija - Atlasi

912.442:94(100)
94(100)(084.4)
BL:
100
LE či 90/91 WEBER Tomaž Zgodovinski atlas
COBISS.SI-ID 267351040


929 BIOGRAFIJE


528.
BARNET, Miguel, 1940-
        Življenje ubežnega sužnja / Miguel Barnet ; [prevedel Jadran Sterle ; spremna beseda Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 203 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Biografía de un cimarrón. - 400 izv. - Pričevanje za milijon utišanih glasov / Ičo Vidmar: str. 171-201. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-050-7
a) Montejo, Esteban - Spomini b) Suženjstvo - Kuba c) Revolucije - Kuba - 1895-1898 d) Kuba - Zgodovina - 1895-1898

929Montejo E.
94(729.1)"1895/1898"(092)
326(729.1)(092)
821.134.2(729.1)-94
LE od 82-9 BARNET Miguel Življenje
COBISS.SI-ID 268515328

529.
HALÁSZ, Albert, 1969-
        Hommage à Bellosics Bálint : Bellosics Bálint mellszobrának avatása alkalmából = ob odkritju doprsnega kipa Bálinta Bellosicsa / [[besedilo], v slovenski jezik prevedel] Halász Albert. - Lendva ; Lendava : Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség = Madžarska samoupravna narodna skupnost občine, 2013 (Lendava : Arma). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v madž. jeziku in slovenski prevod. - Bibliografija: str. 57-63

ISBN 978-961-93506-5-2
ISBN 978-961-93506-4-5 (pdf)
a) Bellosics, Bálint (1867-1916) - Biografije b) etnologi c) madžarska etnologija d) Dolnja Lendava

929Bellosics B.
39(439):929Bellosics B.
DL od 929 BELLOSICS B. DO od 929 BELLOSICS B. GA od 929 BELLOSICS B. GE od 929 BELLOSICS B. LE do 929 BELLOSICS B. LE od 929 BELLOSICS B.
COBISS.SI-ID 268936704

530.
HEDL, Drago
        Glavaš : kronika nekega uničenja / Drago Hedl ; prevod Tomo Ravbar. - Ljubljana : Zavod za kulturno dejavnost Kultipraktik, 2013 ([Izlake] : Grafex). - 348 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Glavaš

ISBN 978-961-93068-3-3
a) Glavaš, Branimir (1956-) b) Vojni zločini - Osijek - 1991 c) Hrvaška - Vojna - 1991-1995

929Glavaš B.
341.322.5(497.Osijek)"1991"
355.012(497.5Osijek)"1991"
LE od 355/359 HEDL Drago Glavaš
COBISS.SI-ID 268934912

531.
        HEROJI in slavne osebnosti na Slovenskem / urednik Božidar Jezernik ; [imensko in stvarno kazalo Sara Špelec]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 38)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-237-597-3
a) Znamenite osebnosti - Slovenija - Zborniki b) heroji c) zvezde d) slavne osebnosti e) identiteta

929(=163.6)(082)
LE od 929 HEROJI in slavne
COBISS.SI-ID 268496640

532.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Ciganska kri : glasba Ota Pestnerja / Matej Krajnc. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Strokovna zbirka / KUD Lema ; knj. 2)

Bibliografija: 239-240

ISBN 978-961-6879-37-8
a) Pestner, Oto (1956-) b) slovenski pevci c) zabavna glasba

929Pestner O.
784.66(497.4):929Pestner O.
LE od 78 KRAJNC Matej Ciganska kri
COBISS.SI-ID 268648448

533.
LUNEL, Pierre
        Pustolovščina Pedra Opeke / Pierre Lunel ; [prevedli Tjaša Mohar in Ana Kirn ; spremna beseda Jože Možina ; fotografije iz arhiva Pedra Opeke]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 323 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Père Pedro, prophète des bidonvilles. - Pedro Opeka, naš dobri prijatelj! / Jože Možina: str. 7-12. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-278-090-6
a) Opeka, Pedro (1948-) - Biografije b) Slovenski misijonarji - Delovanje - Madagaskar c) lazaristi d) misijonarji e) pastoralno delo f) Afrika

929Opeka P.
27-76-051(691):929Opeka P.
821.133.1-312.6
LE od 82-9 LUNEL Pierre Pustolovščina
COBISS.SI-ID 268789760

534.
SMITH, Sally Bedell
        Kraljica Elizabeta II. / Sally Bedell Smith ; [prevedla Marjana Karer]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 581 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Elizabeth the Queen. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.200 izv. - O avtorici: str. [583]. - Bibliografija: str. 557-565. - Kazalo

ISBN 978-961-231-944-1
a) Elizabeth II, britanska kraljica (1926-) - Biografije b) kraljice c) Velika Britanija

929Elizabeta II, britanska kraljica
LE od 929 ELIZABETA II.
COBISS.SI-ID 268553728

535.
VUJICIC, Nick
        Neustavljiv : neverjetna moč udejanjene vere / Nick Vujicic ; [prevod Alenka Camloh Mrđenović]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2013. - 237 str., 8 str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Unstoppable

ISBN 978-961-93137-3-2
a) Vujicic, Nick (1982-) - Spomini b) Invalidi - Spomini c) Življenjska modrost d) motivacijski govorci e) vera f) osebna doživetja

929Vujicic N.
821.111(94)-94
LE od 929 VUJICIC N.
COBISS.SI-ID 266663424

536.
ZADRAVEC, Jože, 1939-
        Zdaj spletam venec spominčic / Jože Zadravec ; [fotografije osebni arhiv ; perorisbe Peter Jovanovič]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 552 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-211-702-3
a) Zadravec, Jože (1939-) - Avtobiografije b) Zadravec, Jože (1939-) - Spomini

929Zadravec J.
LE od 929 ZADRAVEC J. OD od 929 ZADRAVEC J.
COBISS.SI-ID 268734720


93/99 ZGODOVINA


537.
ARREDONDO, Francisco
        Keresd meg Egyiptom kincseit! / [Francisco Arredondo rajzaival ; fordította Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-181-5
a) stari Egipt b) antični Egipt

94(32)(02.053.2)
DL ml 93/99 ARREDONDO F. Keresd meg GA ml 93/99 ARREDONDO F. Keresd meg GE ml 93/99 ARREDONDO F. Keresd meg LE ml 93/99 ARREDONDO F. Keresd meg
COBISS.SI-ID 12645788

538.
BASTABLE, Jonathan
        Velike skrivnosti zgodovine : zanimive zgodbe o resnici in lažeh, zmotah in razkritjih / [pisci Jonathan Bastable, Antony Mason, Tony Allan ; zemljevidi Map Graphics ; prevod Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Great secrets of history. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Na nasl. str. tudi: Reader's Digest. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2831-1
a) Svetovna zgodovina

94(100)
LE od 940/990 BASTABLE Jonathan Velike skrivnosti
COBISS.SI-ID 267263232

539.
HOLLÓS, Henriett
        Mátyás király élete és kora / [írta Hollós Henriett ; illusztrálta Veres László]. - [Budapest] : Gulliver, [2010]. - 45 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-9232-62-4
a) Matija Korvin b) madžarski kralj c) kralj Matjaž d) Hunyadi e) Madžarska f) zgodovina

94(439)(02.053.2)
929Hunyadi M.
LE ml 929 HUNYADI M. HOLLÓS Henriett Mátyás király élete
COBISS.SI-ID 12639900

540.
HORVÁTH, Bernadetta
        Predstavitev obdobij madžarsko-slovenske zgodovine = Magyar-szlovén történelmi korszakok rövid bemutatása / [írta [és] fordította, avtor [in] prevod Bernadetta Horváth]. - Lendva = Lendava : Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség = Madžarska samoupravna narodna skupnost občine ; Lenti : Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, 2012. - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v madž. in obratno. - 400 izv. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-269-695-5
a) Slovenija - Zgodovina b) Madžarska - Zgodovina

94(497.4)
94(439)
ČR od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev DL od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev DO od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev GA od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev GE od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev HO od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev KO od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev LE do 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev LE od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev OD od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev SB od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev TU od 908 Prekmurje HORVÁTH Bernadetta Predstavitev
COBISS.SI-ID 69927937

541.
A HUSZADIK
        A XX. század történelmi hagyatékaiból : fotóalbum = Iz zgodovinske zapuščine XX. stoletja : fotografski album / [szerkesztette, összeállította, uredil, sestavil Tantalics Béla ; fordította, prevod Bernadetta Horváth]. - Lenti : Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola ; Lendva = Lendava : Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség = Madžarska samoupravna narodna skupnost občine, 2012. - 60 str. : fotogr. ; 21 cm + 1 popravek

Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi nasl. projekta: Kézfogás a Szloven-Magyar határon innen és tul = Z roko v roki s te in one strani madžarsko-slovenske meje. - Vzpor. madž. besedilo in prevod v slov. - 400 izv.

ISBN 978-961-269-752-5
a) Madžarska - Zgodovina - 20.st. - Albumi b) Prekmurje - Zgodovina - 20.st. - Albumi c) Lenti - Kulturni stiki - Lendava - Albumi d) mednarodno kulturno sodelovanje e) fotografije

94(439)"19"(084.12)
94(497.411)"19"(084.12)
DL od 908 Prekmurje A HUSZADIK DO od 908 Prekmurje A HUSZADIK GA od 908 Prekmurje A HUSZADIK GE od 908 Prekmurje A HUSZADIK LE do 908 Prekmurje A HUSZADIK LE od 908 Prekmurje A HUSZADIK
COBISS.SI-ID 70487553

542.
JELINČIČ, Zmago
        Ali je hrvaška država legalna : vprašanje razmejitve med Slovenijo in Hrvaško / Zmago Jelinčič Plemeniti. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2013 ([natisnjeno v Sloveniji]). - 216 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 214-216

ISBN 978-961-93520-2-1
a) Slovenci - Odnosi - Hrvati b) Hrvati - Odnosi - Slovenci c) Slovenija - Državne meje - Hrvaška d) Hrvaška - Državne meje - Slovenija e) zgodovina f) diplomacija

94(497.4:497.5)
327(497.4:497.5)(091)
341.222(497.4:497.5)(091)
LE od 940/990 JELINČIČ Zmago Ali je Hrvaška
COBISS.SI-ID 268438272

543.
        The LAND between : a history of Slovenia / [authors] Oto Luthar ... [et al.] ; edited by Oto Luthar ; [translation from Slovene Manca Gašperšič ... et al. ; cartography Iztok Sajko and Mateja Belak]. - 2nd., revised ed. - Frankurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2013. - 562 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 523-536. - Kazalo

ISBN 978-3-631-62877-5

doi: 10.3726/978-3-653-03706-7
a) Slovenci - Zgodovina - Zborniki b) Slovenija - Zgodovina - Zborniki c) zgodovina Slovencev d) history of the Slovenes

94(497.4)(082)
LE od 949.71 THE LAND between
COBISS.SI-ID 36106029

544.
MACDONALD, Fiona, 1958-
        Vikingek / [Fiona Macdonald ; magyar szöveg Rácz Hilda]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2006. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about vikings. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 963-9619-18-3
a) vikingi

930.85(368)(02.053.2)
DL ml 93/99 MACDONALD Fiona Vikingek GA ml 93/99 MACDONALD Fiona Vikingek GE ml 93/99 MACDONALD Fiona Vikingek LE ml 93/99 MACDONALD Fiona Vikingek
COBISS.SI-ID 12640668

545.
        MAGYARORSZÁG alaptörvénye : (2012. január 1.). - díszkiadás. - Budapest : Magyar Közölény Lap- és Könyvkiadó, 2011. - 215 str. : ilustr. ; 39 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-88445-5-2
a) zgodovina b) pravo c) država d) Madžarska

94(439)
LE či 940/990 MAGYARORSZÁG
COBISS.SI-ID 12642460

546.
MEDVED, Drago
        Slovenski Dunaj / Drago Medved ; [fotografije Peter Marinšek ... et al.]. - Izpopolnjena izd. - Celje : Grafika Gracer, 2013 (Celje : Grafika Gracer). - 248 str. : ilustr. ; 29 cm

Podatek o izd. v kolofonu.: 2. izpopolnjena izd. - 500 izv. - Bibliografija: str. 222-224. - Kazalo

ISBN 978-961-6487-60-3
a) Slovenci - Kulturna zgodovina - Dunaj b) Slovenci - Znamenite osebnosti - Dunaj c) Dunaj - Kulturna zgodovina d) umetnostna zgodovina e) slovenska kultura

930.85(436.1=163.6)
929(436.1=163.6)
LE od 930 MEDVED Drago Slovenski Dunaj
COBISS.SI-ID 265211904

547.
        Az OSZTRÁK-Magyar Monarchia irásban és képben : Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezéséből és közreműködésével. - 1., hasonmás kiad. - Budapest : Méry Ratio, 2012. - 21 zv. : ilustr. ; 28 cm

Faks. izv. izd.: Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben: 1885. - Vsebina: Knj. 1: Bevezető kötet. - 2012. - 594 str. ; Knj. 2: Bécs és Alsó-Ausztria. - 2012. - 688 str. ; Knj. 3: Magyarország I. kötete. - 2012. - 526 str._ ; Knj. 4: Felső-Ausztria és Salzburg. - 2012. - 604 str. ; Knj. 5: Stiria. - 2012. - 412 str._____________________________________________ ; Knj. 6: Karinthia és Krajna. - 2012. - 512 str. ; Knj. 7: Magyarország II. kötete. - 2012. - 656 str. ; Knj. 8: Az Osztrák tengermellék és Dalmáczia. - 2012. - 732 str. ; Knj. 9: Magyarország III. kötete. - 2012. - 604 str. ; Knj. 10: Tirol és Vorarlberg. - 2012. - 594 str. ; Knj. 11: Csehország (I. rész). - 2012. - 612 str. ; Knj. 12: Csehország (II. rész). - 2012. - 680 str. ; Knj. 13: Magyarország IV. kötete. - 2012. - 600 str. ; Knj. 14: Morvaország és Szilézia. - 2012. - 728 str. ; Knj. 15: Felső-Magyarország (I. rész); [Magyarország V.]. - 2012. - 444 str. ; Knj. 16: Galiczia. - 2012. - 886 str. ; Knj. 17: Bukovina. - 2012. - 528 str. ; Knj. 18: Magyarország VI. kötette. - 2012. - 480 str. ; Knj. 19: Bosznia és Herczegovina. - 2012. - 512 str. ; Knj. 20: Magyarország VII. - 2012. - 604 str. ; Knj. 21: Horvát-Szlavonország. - 2012. - 574 str.

ISBN 978-80-89286-60-7 (zv. 1)
ISBN 978-80-89286-61-4 (zv. 2)
ISBN 978-80-89286-62-1 (zv. 3)
ISBN 978-80-89286-63-8 (zv. 4)
ISBN 978-80-89286-64-5 (zv. 5)
ISBN 978-80-89286-65-2 (zv. 6)
ISBN 978-80-89286-66-9 (zv. 7)
ISBN 978-80-89286-67-6 (zv. 8)
ISBN 978-80-89286-68-3 (zv. 9)
ISBN 978-80-89286-69-0 (zv. 10)
ISBN 978-80-89286-70-6 (zv. 11)
ISBN 978-80-89286-71-3 (zv. 12)
ISBN 978-80-89286-72-0 (zv. 13)
ISBN 978-80-89286-73-7 (zv. 14)
ISBN 978-80-89286-74-4 (zv. 15)
ISBN 978-80-89286-75-1 (zv. 16)
ISBN 978-80-89286-76-8 (zv. 17)
ISBN 978-80-89286-77-5 (zv. 18)
ISBN 978-80-89286-78-2 (zv. 19)
ISBN 978-80-89286-79-9 (zv. 20)
ISBN 978-80-89286-80-5 (zv. 21)
a) zgodovina b) Avstrija c) Ogrska d) dežele e) monarhija

94(4)
LE či 940/990 AZ OSZTRÁK-Magyar LE či 940/990 AZ Osztrák-magyar LE či 940/990 AZ Osztrák-Magyar LE do 940/990 AZ OSZTRÁK-Magyar
COBISS.SI-ID 12629404

548.
        SVETOVNA zgodovina od začetkov do danes / [avtorji izvirnega dela Jochen Bleicken ... [et al.] ; kartografija Hilde Kreuzkamp ... [et al.] ; glavni urednik Günther Böing ; prevod Janez Gradišnik, Roman Zupan ; strokovni pregledi, spremembe in nova besedila Bogo Grafenauer ... [et al.] ; imensko in stvarno kazalo Jasna Fischer]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1976 (Ljubljana : Delo). - LXII, 687 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod in priredba dela: Die Weltgeschichte. - Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - Kazalo
a) Svetovna zgodovina b) svetovna zgodovina c) kulturna zgodovina

94(100)
LE či 940/990 SVETOVNA zgodovina LE od 940/990 SVETOVNA zgodovina
COBISS.SI-ID 9910529

549.
VALIENTE, Francisca
        Keresd meg, mi volt a középkori várakban / [szöveg és illusztráció Francisca Valiente ; fordította Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2010]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-962-113-8
a) srednji vek b) gradovi

930.85"653"(02.053.2)
728.81"653"(02.053.2)
LE ml 93/99 VALIENTE Francisca Keresd meg, mi volt
COBISS.SI-ID 12641948

550.
WALKER, Jane
        Lovagkor / [Jane Walker ; magyar szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about knights and castles. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-46-3
ISBN 963-9166-31-6 !
a) vitezi

930.85(02.053.2)
DL ml 93/99 WALKER Jane Lovagkor GA ml 93/99 WALKER Jane Lovagkor GE ml 93/99 WALKER Jane Lovagkor LE ml 93/99 WALKER Jane Lovagkor
COBISS.SI-ID 4145971


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO