COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti november 2013


1.
WATTS, Frances
        Poljubčki za očka / [avtorica] Frances Watts & [ilustracije] David Legge ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Izd. z velikimi tiskanimi črkami. - Hoče : Skrivnost, 2013. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Kisses for dady. - 250 izv.

ISBN 978-961-6936-04-0

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C WATTS Frances Poljubčki za očka OD ml C WATTS Frances Poljubčki za očka TU ml C WATTS Frances Poljubčki za očka
COBISS.SI-ID 268468224


0 SPLOSNO


2.
BERTONCELJ, Jože, 1925-
        Mala jata / [napisal] Job [Jože Bertoncelj] ; [ilustriral] Jan [Janko Testen]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižnica Mavrica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-222-979-5

084.11(02.053.2)
LE ml P BERTONCELJ Jože Mala jata
COBISS.SI-ID 268291072

3.
BIRSA, Rok
        Občutek za posel : 3 koraki do vaše poslovne odličnosti : motivacijski priročnik za podjetnike : [žepni priročnik z delovnim zvezkom] / Rok Birsa. - 1. izd. - Nova Gorica : samozal., 2013 ([Maribor] : Demago). - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-961-276-820-1
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) management

005.336.1(035)
LE od 005 BIRSA Rok Občutek za posel
COBISS.SI-ID 268457728

4.
        BRAVO girl! . - Budapest (Futó utca 35-37) : Ringier, 1997-. - 23 cm

Mesečnik. - Opis po 2013, št. 8/9
ISSN 1417-510X

050

2013 sz. 4
COBISS.SI-ID 12651420

5.
        DEKALOG : IX-XI / [scenarij] Giroud, [risba] Faure ... [et al.] ; [prevedel Mihael Šorl]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

Vsebina:
9: Papirus iz Kom-Omba = Le papyrus de Kom-Ombo / [risba] Michel Faure
10: Zadnja sura = La derniere sourate / [risba] Franz Drappier
11: XI. zapoved = Le XIe commandement / [risba] Luc Revillon ... [et al.]

ISBN 978-961-93315-4-5

084.11
VP od 74/76 DEKALOG
COBISS.SI-ID 268249600

6.
DIABATÉ, Clio
        Conoscere.it : un viaggio nel mondo delle istituzioni italiane in Slovenia e in Croazia = Spoznati.it : potovanje v svet italijanskih ustanov v Sloveniji in na Hrvaškem / [autori Clio Diabaté, Roberta Vincoletto, Maurizio Tremul ; servizio di traduzione in sloveno Veris ; vignettista Lorella Fermo ; attribuzione delle foto Dean Pellizer, Matia Ščukovt ; realizzazione cartina Fabrizio Somma]. - Capodistria = Koper : Unione italiana, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v it. in prevod v slov. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-91318-8-6
a) Italijani - Narodne manjšine - Slovenija b) Italijani - Narodne manjšine - Hrvaška c) Italijanske ustanove - Slovenija d) Italijanske ustanove - Hrvaška e) manjšinske organizacije f) italijanske organizacije

061.2(497.4/.5=131.1)
323.15(497.4/.5=131.1)
LE od 06 DIABATÉ Clio Conoscere.it OD od 06 DIABATÉ Clio Conoscere.it
COBISS.SI-ID 264511488

7.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Kratke zgodbe o skoraj vsem : 4. zvezek / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 313 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93297-2-6
a) Znanost b) Naravoslovje c) zgodovina znanosti d) zanimivosti e) poljudni prikazi

001(081)
5/6(081)
LE od 0 DOLENC Sašo Kratke zgodbe
COBISS.SI-ID 269119744

8.
        GLASNA knjiga. Vozila na dirkališču : 18 fantastičnih zvokov / [prevedla Branka Fišer]. - [1. izd.]. - [Tržič] : Učila International, [2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Noisy vehicles. - Prevajalka navedena v CIP-u. - Kartonka z 18 zvočnimi tipkami (3 gumbaste baterije LR44). - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1925-1
a) Vozila - Knjige za otroke

629(02.053.2)
087.5
TU ml C VOZILA na
COBISS.SI-ID 267884288

9.
        GLASNA knjiga. Živali imajo športni dan : 18 fantastičnih zvokov / [prevedla Branka Fišer]. - [1. izd.]. - [Tržič] : Učila International, [2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [9] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Noisy animals. - Prevajalka navedena v CIP-u. - Kartonka z 18 zvočnimi tipkami (3 gumbaste baterije LR44). - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1926-8

087.5
TU ml C ŽIVALI imajo
COBISS.SI-ID 267884544

10.
KLASINC, Simona
        Mi, državljani EU / [avtorji Simona Klasinc in Tina Žnidaršič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/05-RP-909-1301.pdf. - 400 izv. - Avtorici navedeni v kolofinu. - Bibliografija: str. 54-55

ISBN 978-961-239-278-9
ISBN 978-961-239-279-6 (pdf)
a) Evropska unija b) državljani EU c) pravice d) statistični pregledi

061.1EU
LE od 06 KLASINC Simona Mi, državljani EU
COBISS.SI-ID 269411584

11.
KOLMAN, Alenka, 1976-
        Božičkovi palčki / Alenka Kolman ; ilustrirala Nina Drol. - Maribor : Glasbena dežela, 2013 ([Grosuplje] : Partner graf). - [29] str- : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - O avtorici: str. [29]

ISBN 978-961-93566-0-9
a) Božič - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
TU ml C KOLMAN Alenka Božičkovi palčki
COBISS.SI-ID 269002240

12.
KREBELJ, Peter
        Python 3 za začetnike : vse kar potrebujete, da boste postali python programerji / [besedilo in slike] Peter Krebelj. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2013. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Kreativno računalništvo)

ISBN 978-961-6881-19-7
a) Python (programski jezik) - Priročniki

004.43(035)
LE od 004 KREBELJ Peter Python 3 za
COBISS.SI-ID 268880384

13.
MUSTER, Miki
        Miki : zbirka Miki Muster. 10, 1972-2005. - 1. izd. - Ljubljana : Buch, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 292 str. : ilustr. ; 22 cm

1.250 izv.

ISBN 978-961-93315-5-2

084.11
COBISS.SI-ID 269116160

14.
        NATIONAL Geographic Magyarország. - Évf. 1, sz. 1. (2003)-        . - Budapest (1037 Bp., Montevideo u. 9) : Sanoma Budapest, 2003-. - 26 cm

mesečno
ISSN 1589-3669 = National geographic Magyarország

05

2013 št. 8+1P#
COBISS.SI-ID 5681715

15.
        NŐK Lapja / főszerkesztő Vékási Andrea. - 1. évf. 1. sz. (1950)-        . - Budapest (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) : Sanoma Media, 1999. - 28 cm

Način dostopa (URL): http://www.nlcafe.hu/. - tedensko
ISSN 1419-5488

05(439)
LE či 05 NŐK Lapja
Évf. 64 2013 sz. 1-4,6-8,10-11,15-34+P1+35-48#
COBISS.SI-ID 1380403

16.
        NŐK lapja konyha. - 1. évf. 1. sz. (2003)-        . - Budapest (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) : Sanoma Media, 2003. - 28 cm

trimesečno. - Suplement ali priloga k: Nők Lapja, ISSN 1419-5488
ISSN 1589-9802

05(439)

2013 sz. 3-4+5/6
COBISS.SI-ID 12651676

17.
        PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)-        . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999-. - 30 cm

Popis po letn. 11, št. 18 (2009)

061.23(497.4 Koper):94(497.4-15)"1918/1945"
94(497.4-15)"1918/1945":061.23(497.4 Postojna)

Let. 12 2011 št. 21
COBISS.SI-ID 103509760

18.
SMILJANIĆ, Zoran
        Meksikajnarji / risba Zoran Smiljanić ; scenarij Marijan Pušavec, Zoran Smiljanić. - Ljubljana : Umco, 2006-<2013>. - Zv. <1-4> : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Dos Pesos)

Dosedanja vsebina:
Del 1: Miramar. - 2006 ([Ljubljana] : Potens). - 71 str. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
Del 2: Laibach. - 2008 ([Ljubljana] : Potens). - 70 str. - 700 izv.
Del 3: Meksiko!. - 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 71 str. - 600 izv.
Del 4: Sierra Madre. - 2013 (natisnjeno v Sloveniji. - 2013. - 71 str. - 600 izv.

ISBN 961-6445-50-2 (komplet)
ISBN 961-6445-51-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-6445-85-6 (zv. 2)
ISBN 978-961-6803-30-4 (zv. 3)
ISBN 978-961-6803-77-9 (zv. 4)
a) Maximilian, avstrijski nadvojvoda (1832-1867) - Stripi b) Slovenci - Vojaška zgodovina - 19.st. - Stripi c) Mehika - Zgodovina - 1864-1867 - Stripi

084.11
94(72)"1864/1867"(084.11)
LE od 74/76 SMILJANIĆ Zoran Meksikajnarji TU od 74/76 SMILJANIĆ Zoran Meksikajnarji VP od 74/76 SMILJANIĆ Zoran Meksikajnarji
COBISS.SI-ID 226555904

19.
UCMAN, Renata
        Koristne živali z ekološkega vrta / besedilo in ilustracije [ter fotografije] Renata Ucman. - 1. izd. - Domžale : Kozmos, 2013 (Medvode : Pleško). - 23 str. : ilustr. ; 31 cm

350 izv.

ISBN 978-961-92528-6-4
a) Sonaravno vrtnarstvo - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C UCMAN Renata Koristne živali OD ml C UCMAN Renata Koristne živali TU ml C UCMAN Renata Koristne živali
COBISS.SI-ID 269615104

20.
ZALETEL, Tina, 1980-
        Molly Lolly : zgodba o mali opici, ki si zaželi lizike / Tina Zaletel ; ilustracije Gregor Goršič. - 1. izd. - Ljubljana : Pinart, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 26 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-93523-0-4

821.163.6-93-82
087.5
TU ml C ZALETEL Tina Molly Lolly
COBISS.SI-ID 258842624

21.
ZALETEL, Tina, 1980-
        Molly Lolly in blatna pošast / Tina Zaletel in Lena Holec Ravnikar ; ilustracije Gregor Goršič. - 1. izd. - Ljubljana : Pinart, 2013. - [19] str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskane notr. str. ov. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-93523-1-1

821.163.6-93-82
087.5
TU ml C ZALETEL Tina Molly Lolly in
COBISS.SI-ID 268041472


1 FILOZOFIJA


22.
BAKEWELL, Sarah, 1963-
        Kako živeti ali Življenje Michela de Montaigna z enim vprašanjem in dvajsetimi poskusi odgovora / Sarah Bakewell ; [prevedel Janez Penca]. - 1. natis. - Novo mesto : Penca in drugi, 2014 [!2013] (Ljubljana : NTD). - 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: How to live. - 500 izv. - Bibliografija: str. 343-350. - Kazalo

ISBN 978-961-91228-3-9
a) Montaigne, Michel de (1533-1592) b) francoska filozofija c) francoska književnost d) humanizem e) 16.st.

1
1Montaigne M.de
821.133.1.09Montaigne M.de
LE od 1 BAKEWELL Sarah Kako živeti
COBISS.SI-ID 269900800

23.
HAIDT, Jonathan
        Pravičniški um : zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco : Penca in drugi, 2013 (Ljubljana : NDT). - 469 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The righteous mind. - 400 izv.

ISBN 978-961-6803-83-0 (UMco)
a) Etika b) Socialna psihologija c) politika d) religija e) psihologija f) socialna etika

177
LE od 1 HAIDT Jonathan Pravičniški um
COBISS.SI-ID 269085440

24.
KOCH, Manfred
        Lenoba : težavna disciplina / Manfred Koch ; prevod Seta Knop. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 129 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Faulheit. - 400 izv. - Človekova razpetost med delom in lenobo / Franci Zore: str. 119-129. - Bibliografija: str. 115-116

ISBN 978-961-242-897-6
a) Lenoba b) filozofija kulture c) zgodovinski pregledi

179.8
TU od 1 KOCH Manfred Lenoba
COBISS.SI-ID 269497600

25.
PEČJAK, Vid
        Ustvarjam, torej sem : znanstvena monografija / Vid Pečjak, Milan Štrukelj. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2013 ([s. l.] : Tiskarna Pleško). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv.

ISBN 978-3-7086-0790-0
a) Ustvarjalnost - Kulturna zgodovina

159.954:930.85
LE od 159.9 PEČJAK Vid Ustvarjam,
COBISS.SI-ID 269201664


159.9 PSIHOLOGIJA


26.
CASSIDY, Sheila, 1937-
        Skupaj v temi : duhovnost in praksa spremljanja umirajočih / Sheila Cassidy ; [prevod Metka Klevišar ; uvodna beseda Jean Vanier]. - Ljubljana : Župnijski urad Ljubljana-Dravlje, 1999 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 203 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Sharing the darkness. - Avtor spremne besede naveden v CIP-u. - Uvodna beseda / Jean Vanier: str. 8-10

ISBN 961-6123-28-9
a) Umiranje b) smrt c) doživljanje smrti d) bolniki e) doživljanje bolezni f) krščanstvo g) pastoralno delo

159.91:573.017.68
253
ČR od 159.9 CASSIDY Sheila Skupaj v temi LE od 159.9 CASSIDY Sheila Skupaj v temi OD od 159.9 CASSIDY Sheila Skupaj v temi TU od 159.9 CASSIDY Sheila Skupaj v temi
COBISS.SI-ID 79940352


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


27.
PRINČIČ, Jože
        Križ in kapital : premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem / Jože Prinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 ([s. l.] : Printera Grupa d.o.o.). - 310 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 304-306. - Kazalo

ISBN 978-961-241-772-7
a) cerkev b) kapital c) katoliška Cerkev d) finance e) podjetništvo f) Slovenija

272:658(497.4)
LE od 2 PRINČIČ Jože Križ in kapital
COBISS.SI-ID 268869888

28.
        RAZPOTJA : revija humanistov Goriške. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2010)-        . - [Solkan] (Sočebranova ulica 11) : Društvo humanistov Goriške, 2010-. - 21 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl.
ISSN 2232-2582 = Razpotja (Solkan)

299.4

2012 št. 9/10
COBISS.SI-ID 253649152


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


29.
        ALI ima kapitalizem prihodnost? / Immanuel Wallerstein ... [et al.] ; [prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013. - 231 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Does capitalism have a future?. - 400 izv.

ISBN 978-961-257-055-2
a) Kapitalizem

316.323.6
330.342.14
TU od 30/31 ALI ima
COBISS.SI-ID 269535744

30.
KENNEDY, Margrit I.
        Zavzemimo denar : pot v ekonomski sistem, v katerem bomo vsi zmagovalci / Margrit Kennedy ; v sodelovanju s Stephanie Ehrenschwendner ; s spremno besedo Charlesa Eisensteina ; [prevedla Maja Ropret]. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Aktivni državljani)

Prevod dela: Occupy money. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-192-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-193-8 (broš.)
a) Neoliberalizem b) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija c) kapitalizem d) ideologija

316.323.6:316.42
329.12:316.75
LE od 32/33 KENNEDY Margrit I. Zavzemimo denar
COBISS.SI-ID 267958784

31.
LAH, Lenart Milan
        Starejši na trgu dela / [avtorji Lenart Lah, Irena Svetin in Barica Razpotnik]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : Statistični urad Reublike Slovenije). - 32 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/starejsi.pdf

ISBN 978-961-239-273-4
ISBN 978-961-239-274-1 (pdf)

331.5-053.88
LE od 32/33 LAH Lenart M. Starejši na trgu
COBISS.SI-ID 268736000

32.
        OTROK in otroštvo : preteklost, sedanjost in prihodnost / [urednice tematske številke Katarina Majerhold, Barbara Turk Niskač, Teja Močnik]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 39, št. 249)

Ov. nasl. - Vsebuje prispevke slov. avtorjev in prevode tujih avtorjev. - 500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki ; Summaries
a) Otroštvo - Kulturna antropologija - Zborniki b) Otroci - Družbeni položaj - Zborniki c) Otroci - Družbena vloga - Zborniki d) način življenja

304.3-053.2(082)
316.346.32-053.2(082)
LE od 30/31 OTROK in otroštvo
COBISS.SI-ID 9498697

33.
PAPEŽ Adamič, Vera
        Od prednikov do potomcev : Slovenci v Slatini in Banjaluki : 1923-2008 = Od predaka do potomaka : Slovenci u Slatini i Banjaluci : 1923-2008 / Vera Papež Adamič. - Banjaluka : Društvo Slovencev "Triglav", 2009. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in bos. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 262
a) Slovenci b) Primorci c) slovenski izseljenci d) Bosna e) Banjaluka f) Slatina g) spomini h) 1923-2008

314.151.3(497.6=163.6)"1923/2008"
LE od 947.4 PAPEŽ Adamič Vera Od prednikov
COBISS.SI-ID 1122165

34.
SLAPŠAK, Svetlana
        Zelje in spolnost : iz zgodovinske antropologije hrane : študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja / Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 160-175

ISBN 978-961-242-896-9
a) Prehrana - Antropologija b) Zelje - Kulturna zgodovina c) zgodovinska antropologija

316.7:635.34
635.34:930.85
572.023
LE od 30/31 SLAPŠAK Svetlana Zelje in spolnost
COBISS.SI-ID 269143040

35.
        ŠE vedno Romi / [uredništvo Barbara Beznec ... [et al.] ; urednica tematske številke Ana Podvršič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012 ([s.l.] : Demat). - 217 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 39 ; št. 247)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Summaries
a) socially handicapped b) social policy c) national minority d) socialno prizadeti e) socialna politika f) nacionalna manjšina g) Romi h) cigani

316.35
LE od 30/31 ŠE vedno Romi
COBISS.SI-ID 9188937


32 POLITIKA


36.
MANCEVIČ, Denis
        Ruska energetska diplomacija v 21. stoletju : plinske vojne, moč energetskih multinacionalk in minljiva zavezništva / Denis Mancevič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 357 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Nasl. na hrbtu: Ruska energetska diplomacija. - 300 izv. - Bibliografija: str. 327-353

ISBN 978-961-6803-79-3
a) Energetska politika - Rusija (federacija) b) Diplomacija - Rusija (federacija) c) Rusija (federacija) - Zunanja politika d) ruska diplomacija

327(470)
620.9(470)
341.7(470)
TU od 32/33 MANCEVIČ Denis Ruska energetska
COBISS.SI-ID 268949760

37.
RUPEL, Dimitrij
        Negotovo življenje 176. članice OZN : negotovo življenje Slovencev od avstrijskega cesarja, srbskega kralja in jugoslovanskega maršala do Demosa in stricev iz ozadja; od narodnega vprašanja do nacionalne države, evropskega poslanstva in morebitnega novega koncepta / Dimitrij Rupel. - Ljubljana : Nova obzorja, 2013. - 318 str. : fotogr., zvd. ; 25 cm

Na nasl. str. tudi: (Ljubljana, Trst, Dobrava, 2012-2013). - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6942-02-7
a) Slovenija - Politična zgodovina - 20.-21.st. b) Slovenci c) narodnostno vprašanje d) osamosvojitev e) slovenski politiki

323(497.4)"19/20"
94(497.4)"19/20"
LE od 32/33 RUPEL Dimitrij Negotovo življenje
COBISS.SI-ID 268540416

38.
STAROVIČ, Vojko
        Brez človeka : enoumje neoliberalizma / Vojko Starovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 408 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

1.000 izv.

ISBN 978-961-274-188-4
a) ekonomija b) neoliberalizem c) globalizacija

329.12
LE od 32/33 STAROVIČ Vojko Brez človeka
COBISS.SI-ID 268649984


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


39.
SUPIOT, Alain
        Duh Filadelfije : socialna pravičnost proti totalnemu trgu / Alain Supiot ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Barbara Rajgelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([s. l.] : Darima). - 145 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: L'esprit de Philadelphie. - 400 izv.

ISBN 978-961-257-051-4

330.342.17:316
TU od 32/33 SUPIOT Alain Duh Filadelfije
COBISS.SI-ID 269473536


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


40.
BAVCON, Ljubo
        Izzivi in odzivi / Ljubo Bavcon ; [prevod Katarina Kambič]. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - XIX, 331 str. ; 24 cm

Spremna besedila tudi v angl. - Beseda uredništva / Alenka Leskovic: str. V-VIII. - Predgovor / Damjan Korošec: str. XI-XIV. - Bibliografija pri posameznih poglavjih, opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina na nasl. str.: Človekove pravice ; Kriminalitetna politika ; Kazensko pravo ; Mednarodno kazensko pravo

ISBN 961-204-370-1
a) Kazensko pravo b) Mednarodno kazensko pravo c) Človekove pravice d) kazniva dejanja e) kriminaliteta f) zakonodaja

343.2(497.4)(075.8)
LE od 34/354 BAVCON Ljubo Izzivi in odzivi TU od 34/354 BAVCON Ljubo Izzivi in
COBISS.SI-ID 228199680

41.
BAVCON, Ljubo
        Izzivi in odzivi : drugi zvezek / Ljubo Bavcon. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - XVI, 274 str. ; 24 cm

Ob knjigi profesorja Ljuba Bavcona / Dragan Petrovec: str. V-VII. - 100 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-521-0
a) Kazensko pravo b) Mednarodno kazensko pravo c) Človekove pravice d) kazniva dejanja e) kriminaliteta f) zakonodaja

343.2(497.4)(075.8)
LE od 34/354 BAVCON Ljubo Izzivi in
COBISS.SI-ID 268800000


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


42.
        KAJ po univerzi? / avtorska skupina. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([s. l.] : Darima). - 261 str. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

400 izv.

ISBN 978-961-257-054-5
a) Univerze - Družbena vloga - Slovenija - Zborniki b) Visoko šolstvo - Slovenija - Zborniki

378.4(497.4)(082)
TU od 37 KAJ po
COBISS.SI-ID 269634304

43.
NEALE, Kirsty
        [Tristo petinšestdeset]
        365 ustvarjalnih zamisli za majhne in velike / [Kirsty Neale, Susan Hunter-Jones, Katy Rhodes ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 365 things to make and do. - Avtorice navedene v kolofonu. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1870-4
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) ročno delo

379.826:688(02.053.2)
LE ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih OD ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih TU ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih
COBISS.SI-ID 267165440

44.
PITAMIC, Maja
        Pokaži mi, kako se to naredi : spoznavanje dejavnosti po metodi montessori : [od 2. do 5. leta] / Maja Pitamic ; [prevedla Petra Piber ; črno-bele ilustracije Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 165, [11] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: I can do it. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2624-9
a) Predšolska vzgoja - Priročniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki

373.2(035)
LE od 37 PITAMIC Maja Pokaži mi, kako TU od 37 PITAMIC Maja Pokaži mi, kako
COBISS.SI-ID 264068352

45.
        ŠOLSKO svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. - Letn. 1, št. 1 (1996)-        . - Ljubljana (Poljanska cesta 28) : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. - 30 cm

ISSN 1318-8267 = Šolsko svetovalno delo

371.217

2011 št. 3/4
COBISS.SI-ID 58450432

46.
TORRES, Laura
        Okrasi si oblačila : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje] / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Rock your wardrobe. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2571-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-2572-3 (broš.)
a) Ročne spretnosti - Knjige za mladino b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za mladino c) umetniško oblikovanje d) priročniki

379.826:688(02.053.2)
LE ml 37 TORRES Laura Okrasi si oblačila
COBISS.SI-ID 263193088

47.
TORRES, Laura
        Okrasi si sobo / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Rock your room. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2358-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-2357-6 (broš.)
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) umetniško oblikovanje d) priročniki

379.826:688(02.053.2)
ČR ml 37 TORRES Laura Okrasi si sobo HO ml 37 TORRES Laura Okrasi si sobo KO ml 37 TORRES Laura Okrasi si sobo LE ml 37 TORRES Laura Okrasi si sobo TU od 37 TORRES Laura Okrasi si sobo
COBISS.SI-ID 261321472

48.
TORRES, Laura
        Okrasi si stvari za šolo / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Rock your school stuff. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2359-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-2356-9 (broš.)
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) umetniško oblikovanje d) priročniki

379.826:688(02.053.2)
ČR ml 37 TORRES Laura Okrasi si stvari za HO ml 37 TORRES Laura Okrasi si stvari za KO ml 37 TORRES Laura Okrasi si stvari za LE ml 37 TORRES Laura Okrasi si stvari za TU ml 37 TORRES Laura Okrasi si stvari
COBISS.SI-ID 261321984

49.
TORRES, Laura
        Okraski za zabavo : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje] / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Rock your party. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2573-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-2574-7 (broš.)
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) umetniško oblikovanje d) priročniki

379.826:688(02.053.2)
LE ml 37 TORRES Laura Okraski za zabavo
COBISS.SI-ID 263198464

50.
        TRAJNOSTNI razvoj v šoli in vrtcu : revija za globalne dimenzije kurikula . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. - 30 cm

Polletnik. - Je nadaljevanje: Okoljska vzgoja v šoli = ISSN 1408-712X
ISSN 1855-0509 = Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu

37:502.131.1

2011 št. 5#
COBISS.SI-ID 234781184

51.
        VZGOJA in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. - Let. 1, št. 1 (1970)-        . - Ljubljana (Poljanska c. 28) : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. - 27 cm

Dvomesečnik
ISSN 0350-5065 = Vzgoja in izobraževanje

37

2011 št. 1#
COBISS.SI-ID 1131780


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


52.
BELLOSICS, Bálint, 1867-1916
        Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére / Bellosics Bálint. - Budapest : Magyar Néprajzi Társaság, 1992. - 49 str. : ilustr. ; 19 cm

600 izv.

ISBN 963-01-9487-2

39
DL od 39 BELLOSICS Bálint Útmutató néprajzi GE od 39 BELLOSICS Bálint Útmutató néprajzi LE do 39 BELLOSICS Bálint Útmutató néprajzi LE od 39 BELLOSICS Bálint Útmutató néprajzi
COBISS.SI-ID 12653980

53.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Martinov praznik / Janez Bogataj, Dušan Brejc, Janez Bratovž ; [fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 135 str. : ilustr. ; 27 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-203-374-3
a) Martinovo - Ljudski običaji b) Mlado vino c) Kuharski recepti - Praznične jedi d) etnologija e) letne šege f) sv. Martin g) martinovanje h) vino i) Slovenija

398.332.39(497.4)
613.2
641.56(083.12)
FRASCATI:
5-402
LE od 39 BOGATAJ Janez Martinov praznik TU od 39 BOGATAJ Janez Martinov praznik
COBISS.SI-ID 252783616

54.
KRNJAK, Lucija
        Moja baština / Lucija Krnjak ; prema zapisima Lucije Krnjak uredio Vlado Mihaljević Kantor. - Mačkovec : L. Krnjak ; Čakovec : Zrinski, 2009. - 287 str. : fotogr., avtorj. sl. ; 31 cm

Biografija: str. 271-273. - Kazalo

ISBN 978-953-155-106-9
a) Oblačilna kultura - Međimurje b) Međimurje - Ljudski običaji c) narodne noše d) ljudska kultura e) Hrvaška f) albumi g) etnografske zbirke

391(497.5Međimurje)
39(497.5Međimurje)
LE od 39 KRNJAK Lucija Moja baština
COBISS.SI-ID 9585950


502/504 EKOLOGIJA


55.
        VEČ prostora za vode : publikacija ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013 / [avtorji Adriana Aralica ... [et al.] ; avtorica uvodnih besed Lučka Kajfež Bogataj]. - Ljubljana : Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2013 ([Celje] : Grafika Gracer). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 50-53
a) varovanje okolja b) hidrosfera c) upravljanje z vodami

502.51
LE od 502/504 VEČ prostora
COBISS.SI-ID 2915323


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


56.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2014 / Guillaume Cannat ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatka k nasl. v kolofonu: najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2014. - Na ov. tudi: Poseben dodatek: kje, kdaj in kako lahko opazujemo komet Ison?. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6893-32-9
a) Vesolje - Opazovanje - 2014 - Priročniki b) astronomija c) efemeride

523(035)
LE od 52 CANNAT Guillaume Glej jih zvezde!
COBISS.SI-ID 269147392

57.
ERNE, Andrea
        Odkrivamo vesolje / Andrea Erne ; [ilustracije Peter Nieländer ; prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?)

Prevod dela: Wir entdenken den Weltraum. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1956-5
a) Vesolje - Knjige za otroke

524(02.053.2)
087.5
TU ml 52 ERNE Andrea Odkrivamo vesolje
COBISS.SI-ID 268412928

58.
        ZAČETKI : o nastanku vesolja, Zemlje in življenja / Leopoldo Benacchio ...[et al.] ; [prevedla Nada Jurič]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2008 (Kranj : Gorenjski tisk). - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Il racconto delle origini. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6513-24-1
a) Vesolje - Nastanek b) Zemlja - Nastanek c) Izvor življenja d) kozmologija e) geologija f) evolucija (biologija) g) albumi

524.85(084)
551.12(084)
573.5(084)
575.8(084)
LE od 52 ZAČETKI TU od 52 ZAČETKI
COBISS.SI-ID 60700673


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


59.
WEINHOLD, Angela
        Nevarne živali / Angela Weinhold ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?)

Prevod dela: Gefährliche Tiere. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1954-1
a) Živali - Knjige za otroke

59(02.053.2)
087.5
TU ml 59 WEINHOLD Angela Nevarne živali
COBISS.SI-ID 268412160


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


60.
BOROZAN, Zorana
        Otroška kuharica / Zorana Borozan ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Male mojstrovine ; št. 24)

ISBN 978-961-6812-46-7
ISBN 978-961-6812-32-0 !
ISBN 9789532740790 !
a) Otroci - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke c) prehrana otrok

641.56-053.2(083.12)
613.22
LE od 64 BOROZAN Zorana Otroška kuharica TU od 64 BOROZAN Zorana Otroška kuharica
COBISS.SI-ID 6236339

61.
CRAMM, Dagmar von
        Uravnotežena prehrana : zlahka do zdravja in vrhunske forme : recepti za izboljšanje kislinsko-bazičnega ravnovesja : ostanite v formi in pri tem uživajte / Dagmar von Cramm ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Saure-Basen Balance. - Ov. nasl. - 3.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorici: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-94-9 (Pisanica)
a) Uravnovešena prehrana

613.2
LE od 613 CRAMM Dagmar von Uravnotežena LE od 64 CRAMM Dagmar von Uravnotežena TU od 613 CRAMM Dagmar V. Uravnotežena
COBISS.SI-ID 238272768

62.
FISCHER, Ellen
        Končno brez bolečin v vratu / [Ellen Fischer ; prevedla Ksenja Samide ; ilustracije Detlef Seidensticker]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 48 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Endlich frei von nackenschmerzen. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 3.500 izv. - O avtorici: str. 48. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-73-4 (Pisanica)
a) Vratna hrbtenica - Bolečina - Preprečevanje b) Vratna hrbtenica - Gibalna terapija - Vaje c) mišice d) krepitev e) raztezanje f) nasveti

615.825:616.711-009.7
LE od 615 FISCHER Ellen Končno brez bolečin TU od 615 FISCHER Ellen Končno brez
COBISS.SI-ID 232501248

63.
GEBAUER-Sesterhenn, Birgit
        Kombuča : pijača za moč, zdravje in lepoto / Birgit Sesterhenn ; [prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 48 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Kombucha. - Ov. nasl. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6307-85-7 (Pisanica)
a) Kombuča

613.3
LE od 613 GEBAUER-S. Birgit Kombuča TU od 613 GEBAUER-S. B. Kombuča
COBISS.SI-ID 235152384

64.
GRILLPARZER, Marion
        Čudežna zeljna juha / [Marion Grillparzer ; prevedla Ksenija Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 48 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Die Magische Kohlsuppe. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 48. - 3.500 izv. - Kazalo

ISBN 961-6307-56-8 (Pisanica)
ISBN 978-961-6307-56-7 (Pisanica)
a) Shujševalna dieta b) Kuharski recepti - Dietna prehrana c) Kuharski recepti - Zelje d) hujšanje e) nasveti

613.24
641.561:635.34(083.12)
LE od 613 GRILLPARZER Marion Čudežna zeljna juha TU od 613 GRILLPARZER M. Čudežna zeljna
COBISS.SI-ID 228861440

65.
ILIES, Angelika
        Razstrupljanje z užitkom : za vitalnost in dobro počutje : [recepti za jedi, ki spodbujajo presnovo. Ohranite dobro formo in pri tem uživajte!] / Angelika Ilies ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Entschlanken mit Genuss. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-93-2 (Pisanica)
a) Človeško telo - Razstrupljanje - Priročniki

615.8(035)
LE od 615 ILIES Angelika Razstrupljanje z TU od 615 ILIES Angelika Razstrupljanje z
COBISS.SI-ID 237667328

66.
ILIES, Angelika
        Vitaminska dieta : naravno hujšanje s sadjem in zelenjavo / Angelika Ilies ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Vitamin diet. - Ov. nasl. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-6754-00-2 (Pisanica)
a) Shujševalna dieta

613.24
LE od 613 ILIES Angelika Vitaminska dieta TU od 613 ILIES Angelika Vitaminska dieta
COBISS.SI-ID 241217280

67.
ILIES, Angelika
        [Štirinajst]
        14-dnevna dieta : do 4 kg manj / Angelika Ilies ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 32 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Hitro in enostavno) (Zbirka Anja)

Prevod dela: Die 14 Tage Diät. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6754-09-5 (Pisanica)
a) Shujševalna dieta

613.24
LE od 64 ILIES Angelika 14-dnevna dieta TU od 613 ILIES Angelika 14-dnevna dieta
COBISS.SI-ID 244179456

68.
KERŠEK, Emil
        Zdravilne rastline v vinu in žganju : kako lahko sami pripravite zdravilne napitke in zeliščna žganja / Emil Keršek ; prevedel Tomaž Gerdina. - Ljubljana : V. B. Z., 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 166 str., [8] str. barvnih pril. ; 30 cm. - (Zbirka Strokovno poljudna / V. B. Z.)

Prevod dela: Ljekovito bilje u vinu i rakiji

ISBN 961-6468-34-0
a) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki b) Zeliščni pripravki - Priročniki c) Zeliščno žganje - Priprava - Priročniki d) fitoterapija e) domača zdravila f) vino g) žganje h) zdravilni napitki i) recepti j) rastlinski izvlečki k) destilacija l) maceriranje

615.322:663.2(035)
615.322:663.5(035)
641.87:635.7(083.12)
615.89(035)
LE od 615 KERŠEK Emil Zdravilne rastline
COBISS.SI-ID 227063296

69.
MASON, Roger
        Nad težave s prostato na naraven način : priročnik z nasveti o prehrani in prehranskih dopolnilih za zdravo prostato / Roger Mason ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Brezovica : Cangura.com, 2013. - 170 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The natural prostate cure. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-55-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6769-56-3 (broš.)
a) Prostata - Bolezni - Dietna terapija - Priročniki b) naravno zdravljenje

615.874.2:616.65(035)
LE od 615 MASON Roger Nad težave s TU od 615 MASON Roger Nad težave s
COBISS.SI-ID 268495872

70.
MULIAR, Doris
        Fitnes hrana : za športnike : za kondicijo in vzdržljivost : odlični recepti za še boljšo formo / Doris Muliar ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 62 str. : barvne fotogr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Fitness Food. - Ov. nasl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorici: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-95-6 (Pisanica)
a) Prehrana

613.2
LE od 613 MULIAR Doris Fitnes hrana TU od 613 MULIAR Doris Fitnes hrana
COBISS.SI-ID 238273024

71.
PEARCE, Stewart
        Angeli Atlantide : dvanajst mogočnih sil, ki vam bodo na vekov veke spremenile življenje / Stewart Pearce ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Brezovica : Cangura.com, 2013. - 237 str. ; 21 cm

Prevod dela: The angels of Atlantis. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-53-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6769-54-9 (broš.)
a) Zvok - Zdravilnost b) Pozitivno mišljenje

615.837
159.922
TU od 615 PEARCE Stewart Angeli Atlantide
COBISS.SI-ID 268485120

72.
        PREMAGAJMO alergije / [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Overcoming Allergies. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-6754-08-8 (Pisanica)
a) Alergije - Alternativna medicina b) Alergije - Bolezni - Alternativna medicina

616-022.8:615.8
LE od 615 PREMAGAJMO alergije TU od 616 PREMAGAJMO
COBISS.SI-ID 3874203

73.
SOMERS, Suzanne
        Prodor medicine čez meje mogočega : skrivnosti vrhunskih zdravnikov, ki vam bodo spremenile življenje / Suzanne Somers ; [prevod Mojca Ažman in Jernej Zoran]. - Golnik : Faceforce, 2013 ([Bled] : Belin). - 539 str. ; 22 cm

Prevod dela: Breakthrough. - 1.000 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 518-520. - Kazalo

ISBN 978-961-93431-3-5
a) Staranje - Hormoni - Intervjuji b) Dolgoživost - Intervjuji c) Bioidentični hormoni - Terapevtska uporaba - Intervjuji d) zdravo življenje e) vitalnost f) preventivna medicina g) prehranski dodatki h) hormonsko ravnovesje i) statini j) telesna aktivnost k) spanje l) hormoni m) zdravstvene težave n) menopavza o) hormonsko nadomestno zdravljenje

612.68(047.53)
615.357(047.53)
613.97(047.53)
LE od 613 SOMERS Suzanne Prodor medicine TU od 613 SOMERS Suzanne Prodor medicine
COBISS.SI-ID 269065984

74.
VOJSKA-Kušar, Alenka
        Naš Ambrož je odrasel / Alenka Vojska Kušar ; [fotografije arhiv družine Kušar, Tit Nešović]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 207 str. : fotograf. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-241-774-1
a) Avtizem

616.89-008.48-053.8
TU od 616 VOJSKA-Kušar A. Naš Ambrož je VP od 616 VOJSKA-Kušar A. Naš Ambrož je
COBISS.SI-ID 269301760


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


75.
        DIMENSIO : časopis za inženirje, geodete, gradbenike, arhitekte in biologe, prijatelje in poslovne stranke CGS-a . - Ljubljana : CGS, [199?]-. - 28 cm

Način dostopa (URL): http://www.cgs.si. - Popis po: Let. 3, št. 3 (nov. 1996)

070.489(497.4 Ljubljana)
681.3.06:624+72+528(061.5)
LE či 62 DIMENSIO
2013 št. 18
COBISS.SI-ID 41662465

76.
KERŠEK, Emil
        Domače žganje in likerji / Emil Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 120

ISBN 978-961-6812-62-7
a) Likerji - Priprava - Priročniki

663.5(035)
663.83(035)
LE od 66 KERŠEK Emiol Domače žganje in
COBISS.SI-ID 266066176


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


77.
DEL Fabro, Adriano
        Mali abecednik biološkega vrtnarjenja : tehnike, gnojenje in naravno varstvo / Adriano Del Fabro ; [prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2004. - 63 str. : barvne ilustr. ; 19 cm. - (Rože & vrt)

Prevod dela: La piccola bibbia dell'orto biologico. - Bibliografija: str. 63
a) Vrtnarstvo - Biološko pridelovanje b) biovrt c) varstvo narave d) vrtnine e) bolezni f) zaščita g) ekološko vrtnarstvo

635
631.147
TU od 635 DEL Fabro A. Mali abecednik
COBISS.SI-ID 4723230

78.
DEL Fabro, Adriano
        Naravno gnojenje : za zeliščni, sadni in okrasni vrt : [gnojila, kompost, izboljševalci tal] / Adriano Del Fabro ; [prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2004 (Verona). - 91 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rože & vrt)

Prevod dela: Fertilizzanti naturali. - Drugi podnasl. na ov. - 3.000 izv.

ISBN 961-6289-82-9 (Delo revije)
a) Gnojenje - Priročniki b) Naravna gnojila - Priročniki c) vrtnarstvo d) sadjarstvo e) tla f) rodovitnost g) biološko pridelovanje h) biološka gnojila

631.87(035)
TU od 635 DEL Fabro A. Naravno gnojenje
COBISS.SI-ID 215672320

79.
DORIA, Julia
        Keltski vrt : divje, zdravo, vrtnarjenje z naravo / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2013. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 156

ISBN 978-961-6881-18-0
a) keltski simboli b) Kelti c) ekosistemi d) potaknjenci e) kompostiranje f) kolobarjenje g) zastirke h) gnojenje i) semena

635
LE od 635 DORIA Julia Keltski vrt TU od 635 DORIA Julia Keltski vrt
COBISS.SI-ID 268203264

80.
OREŠNIK, Irena
        Obožujem sir : vse o siru in sirih za vsakogar / Irena Orešnik, Mojca Polak, Matevž Visočnik ; [fotografije Alen Belšak ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

O avt.: str. 159. - 2.100 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-203-336-1
a) Sir - Vrste b) Sirarstvo c) sir v svetu d) Slovenija e) kraški sir f) Tolminec (sir) g) bovški sir h) nanoški sir i) bohinjski sir j) skuta k) trniči l) sireki

637.3
LE od 637 OREŠNIK Irena Obožujem sir TU od 637 OREŠNIK Irena Obožujem sir
COBISS.SI-ID 241223680

81.
ŠKOF, Jožef, 1929-
        Šolski vrt - korak k samooskrbi / Jožef Škof. - Ljubljana : samozal., 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 197 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 178-180

ISBN 978-961-276-867-6
a) Šolski vrtovi - Urejanje b) Vrtnarstvo c) Sadjarstvo d) ekološka pridelava hrane

373:712.26
634/635
LE od 63 ŠKOF Jožef Šolski vrt
COBISS.SI-ID 269775360


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


82.
AMRUŠ-Einspieler, Andrea
        Božanski piškoti / Andrea Amruš-Einspieler, Natascha Partl, Maria Roblek ; [spremna beseda Hanzi Filipič ; fotografije Stefan Reichmann ... et al.]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 155 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Uvod / Hanzi Filipič: str. 4-5. - O avtoricah: str. 151

ISBN 978-3-7086-0722-1
a) Kuharski recepti - Piškoti

641.85(083.12)
TU od 64 AMRUŠ-E. A. Božanski piškoti
COBISS.SI-ID 269382400

83.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Sladka Evropa : sladice držav Evropske unije = Sweet Europe : desserts from the countries of the European Union / Janez Bogataj ; [fotografije Cveto Sonc ; prevod Prevajalska agencija Julija]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 118 str. : fotogr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 9

ISBN 978-961-203-328-6
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Evropa b) Kuharski recepti - Sladice c) sladice d) recepti e) prehrana f) kulinarika g) etnologija

641.85(083.12)
641.568(4)(083.12)
LE od 64 BOGATAJ Janez Sladka Evropa TU od 64 BOGATAJ Janez Sladka Evropa
COBISS.SI-ID 233120000

84.
BOHLMANN, Friedrich
        Malo maščob : v službi in na poti / Friedrich Bohlmann ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Low fat. - Ov. nasl. - 3.000 izv. - O avtorju: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6754-02-6 (Pisanica)
a) Maščobe - Prehrana b) Kuharski recepti c) zdrava prehrana d) nasveti

641.56(083.12)
613.288
LE od 64 BOHLMANN Friedrich Malo maščob TU od 64 BOHLMANN F. Malo maščob
COBISS.SI-ID 242366464

85.
BOLČINA, Toni
        Jedi s podeželja : popečka, kislo zelje z mesom, papazjanija, skutni štruklji, gibanica, pogača, medenjaki / [avtor Toni Bolčina ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 39)

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-37-5 !
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 BOLČINA Toni Jedi s podeželja OD od 64 BOLČINA Toni Jedi s podeželja TU od 64 BOLČINA Toni Jedi s podeželja
COBISS.SI-ID 262269440

86.
BOROZAN, Zorana
        Pecivo / [avtori [!] Zorana Borozan, Olgica Borovina ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 20)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-15-3
ISBN 978-9532-740-57-8 !
a) Kuharski recepti - Pecivo

641.85(083.12)
LE od 64 BOROZAN Zorana Pecivo TU od 64 BOROZAN Zorana Pecivo
COBISS.SI-ID 251125760

87.
CRAMM, Dagmar von
        Hrana za lepoto : naravna lepota za kožo in lase / Dagmar von Cramm ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Beauty food. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - O avtorici: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-97-0 (Pisanica)
a) Prehrana - Lepota b) Kuharski recepti

641.55(083.12)
646.7
LE od 64 CRAMM Dagmar Von Hrana za lepoto TU od 64 CRAMM Dagmar V. Hrana za lepoto
COBISS.SI-ID 240062464

88.
CRNETIĆ, Tereza
        Jedi na žlico / Terezija in Berislav Crnetić ; [prevedla Mojca Vodušek]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Kranj : Gorenjski tisk). - 280 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Jela sa žlicom. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-231-934-2
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 CRNETIĆ Tereza Jedi na žlico
COBISS.SI-ID 269157120

89.
CSERNA-Szabó, András
        Nagy macskajajkönyv avagy süssünk-főzzünk másnaposan / Cserna-Szabó András, Darida Benedek. - javított és jelentősen bővített kiad. - Budapest : Magvető, 2012. - 347 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-14-3038-7
a) recepti b) gospodinjstvo c) kuhanje

641
LE od 64 CSERNA-Szabó A. Nagy macskajajkönyv
COBISS.SI-ID 12653468

90.
DÖPP, Elisabeth
        Malo holesterola, malo maščob : prijeten način za zniževanje holesterola : hujšajte in pri tem uživajte / Elisabeth Döpp, Christian Willrich, Jörn Rebbe ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Pisanica : Delo revije, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Low cholesterol, low fat. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorjih: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6754-01-9 (Pisanica)
a) Maščobe - Prehrana b) Varovalna prehrana c) Kuharski recepti d) holesterol e) zdrava prehrana

641.56(083.12)
613.288
LE od 64 DÖPP Elisbeth Malo holesterola, TU od 64 DÖPP Elisabeth Malo holesterola
COBISS.SI-ID 241856768

91.
DOSTANIĆ, Nada
        Sadno pecivo / [avtor Nada Dostanić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 30)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-31-3
a) Kuharski recepti - Pecivo b) Kuharski recepti - Sadje

641.85:634(083.12)
LE od 64 DOSTANIĆ Nada Sadno pecivo OD od 64 DOSTANIĆ Nada Sadno pecivo TU od 64 DOSTANIĆ Nada Sadno pecivo
COBISS.SI-ID 256128768

92.
        DROBNO pecivo / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zlata vredni recepti)

Prevod dela: Pasticcini. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-00-2
a) Kuharski recepti - Pecivo b) sladice

641.85(083.12)
TU od 64 DROBNO pecivo
COBISS.SI-ID 263714816

93.
        DROBNO pecivo 1 / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Aleksandra Leskovar]. - Ljubljana : Begen, 2008. - 66 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; 1)

Izv. stv. nasl.: Sitni kolači 1. - Nasl. v kolofonu: Naše najboljše drobno pecivo 1

ISBN 978-953-274-057-8
ISBN 978-9532-740-57-8 !
a) Kuharski recepti - Sladice

641.85(083.12)
LE od 64 DROBNO pecivo TU od 64 DROBNO pecivo
COBISS.SI-ID 240672000

94.
DUSY, Tanja
        Losos in postrv : [svežina iz morja in rek] / [Tanja Dusy ; prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 32 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Lachs & forelle. - Ov. nasl. - Podnasl. na ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6754-14-9 (Pisanica)
a) Kuharski recepti - Ribe

641.55:637.56(083.12)
LE od 64 DUSY Tanja Losos in postrv TU od 64 DUSY Tanja Losos in postrv
COBISS.SI-ID 246447872

95.
DUSY, Tanja
        Raca in gos / Tanja Dusy ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2009. - 32 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Ente & Gans

ISBN 978-961-6754-17-0 (Pisanica)
a) Kuharski recepti - Perutnina

641.55:637.54(083.12)
LE od 64 DUSY Tanja Raca in gos TU od 64 DUSY Tanja Raca in gos
COBISS.SI-ID 247737600

96.
FAHRNOW, Ilse Maria
        Feng šuj v kuhinji : jedi z več energije in življenjske radosti, za dobro počutje in uživanje / Ilse Maria Fahrnow, Jürgen Heinrich Fahrnow, Günther Sator ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Pisanica : Delo revije, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Feng shui in der Küche. - Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorjih: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-98-7 (Pisanica)
a) Feng šui b) Prehrana c) Kuharski recepti

613.2:133.1(510)
641.55(083.12)
TU od 64 FAHRNOW Ilse M. Feng šuj v
COBISS.SI-ID 239913472

97.
GOLJAT, Andrej
        Čokolada / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 117 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-203-305-6
a) Kuharski recepti - Čokolada b) Kuharski recepti - Sladice

641.85:663.91(083.1)
641.87:663.91(083.1)
641.5:663.91(083.1)
DL od 64 GOLJAT Andrej Čokolada GE od 64 GOLJAT Andrej Čokolada HO od 64 GOLJAT Andrej Čokolada LE od 64 GOLJAT Andrej Čokolada PE od 64 GOLJAT Andrej Čokolada TU od 64 GOLJAT Andrej Čokolada
COBISS.SI-ID 227103232

98.
GOLJAT, Andrej
        Kava / Andrej Goljat, Aleš Ogrin ; [fotografije Cveto Sonc, Foto Spring]. - Ljubljana : Kmečki glas : Droga Kolinska, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 133 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-203-308-0 (Kmečki glas)
a) Kuharski recepti - Kava b) priprava napitkov c) koktajli d) napitki

641.87(083.1)
641.5:663.93(083.1)
LE od 64 GOLJAT Andrej Kava TU od 64 GOLJAT Andrej Kava
COBISS.SI-ID 227699968

99.
HARL, Zlatka
        Ločevalna dieta : jedilniki in okusni recepti za 90 dni / Zlatka Harl ; [fotografije Andrejka Čufer]. - 1. izd. - Ljubljana : EFT center, 2013 ([Maribor] : CFR). - 85 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD

Knjiga je izšla v kompletu z DVD-jem Od neuspešnega hujšanja do lepe postave s pomočjo EFT. - 800 izv. - Spremna beseda / Vlasta Kuster: str. 7-9

ISBN 978-961-93526-1-8
ISBN 978-961-93526-2-5 (ePub)
ISBN 978-961-93526-4-9 (pdf)
a) Shujševalna dieta - Jedilniki b) Kuharski recepti - Dietna prehrana c) ločevalna dieta

641.56-046.22(083.12)
LE dvd 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta LE od 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta OD dvd 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta OD od 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta TU dvd 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta TU od 613 HARL Zlatka Ločevalna dieta
COBISS.SI-ID 268738560

100.
        HLADNE predjedi / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2009. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 10)

Izv. stv. nasl.: Naša najljepša hladna predjela. - Ov. nasl. - Potiskana prednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-92638-4-6
ISBN 9789532740578 !
a) Kuharski recepti - Predjedi

641.822(083.12)
LE od 64 HLADNE predjedi TU od 64 HLADNE predjedi
COBISS.SI-ID 246238464

101.
IMPERL, Danica
        Hitro pripravljene jedi / [avtor Danica Imperl ; prevod iz hrvaščine Sandra Adamić]. - Ljubljana : Begen, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 4)

Izv. nasl.: Brza jela. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-92566-2-6
ISBN 978-953-274-057-8 !
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 IMPERL Danica Hitro pripravljene TU od 64 IMPERL Danica Hitro pripravljene
COBISS.SI-ID 243083008

102.
        JEDI z navdihom : s priporočenimi vini / [uredila Urška Petelin ; vinski predlogi Andreja Brglez ; besedilo o vinu Andreja Brglez, Leon Beton ; fotografije revija Dober tek, Good Food Magazine, Kochen & Küche ; prevodi Slavica Dolinar, Tadeja Jelen, Zdenka Petelin]. - Ljubljana : Dedal, 2013 ([Ljubljana] : DZS-Grafik). - 95 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Dober tek : recepti)

Ov. nasl. - 2.800 izv.

ISBN 978-961-6612-53-1
a) Vino b) Kuharski recepti

641.55(083.12)
663.2
TU od 64 JEDI z
COBISS.SI-ID 268780288

103.
MARČETIĆ, Katarina
        Slane in sladke palačinke / [avtor Katarina Marčetić ; prevod iz hrvaščine Aleksandra Leskovar]. - Ljubljana : Begen, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 3)

Izv. nasl.: Slane i slatke palačinke. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-92566-0-2
ISBN 978-953-274-057-8 !
a) Kuharski recepti - Palačinke

641.55:664.683.7(083.12)
LE od 64 MARČETIĆ Katarina Slane in sladke TU od 64 MARČETIĆ Katarina Slane in sladke
COBISS.SI-ID 242504448

104.
MARČETIĆ, Ljiljana
        Enostavno, hitro, preprosto / [avtor Ljiljana Marčetić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 46)

ISBN 978-961-6812-63-4
ISBN 978-9532-740-57-8 !
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 MARČETIĆ Ljiljana Enostavno, hitro
COBISS.SI-ID 266105856

105.
MARČETIĆ, Ljiljana
        Slaščice brez peke / [avtor Ljiljana Marčetić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 25)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-24-5
a) Kuharski recepti - Sladice

641.85(083.12)
LE od 64 MARČETIĆ Ljiljana Slaščice brez peke TU od 64 MARČETIĆ Ljiljana Slaščice brez peke
COBISS.SI-ID 253355776

106.
MARČETIĆ, Olivera
        Vzhajano testo / [avtor Olivera Marčetić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 16)

Avtorica navedena v kolofonu. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Naše najboljše vzhajano testo. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-06-1
ISBN 9789532740578 !
a) Kuharski recepti - Kruh b) Kuharski recepti - Pecivo

641.55:664.66(083.12)
641.85(083.12)
LE od 64 MARČETIĆ Olivera Vzhajano testo OD od 64 MARČETIĆ Olivera Vzhajano testo TU od 64 MARČETIĆ Olivera Vzhajano testo
COBISS.SI-ID 249437952

107.
        MUSAKE, sarme in polnjena zelenjava / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2009. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 11)

Izv. stv. nasl.: Naša najljepša musaka. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Naše najboljše musake. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-92638-6-0
ISBN 9789532740578 !
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 MUSAKE, sarme TU od 64 MUSAKE
COBISS.SI-ID 247028992

108.
PAVLIČ, Emilija
        Mamica, nauči me kuhati / Emilija Pavlič ; [fotografije Neva Volarič]. - 1. ponatis. - Koper : samozal., 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 181 str. : ilustr. ; 28 cm

5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-90615-3-4
a) Kuharski recepti b) kuharstvo c) prehrana d) nasveti

641.55(083.12)
LE od 64 PAVLIČ Emilija Mamica, nauči
COBISS.SI-ID 264274688

109.
PICHLER Radanov, Mihaela
        Babičina kozmetika / [[besedilo in] fotografije] Mihaela Pichler Radanov. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm

2.600 izv.

ISBN 978-961-241-773-4
a) Kozmetika b) Kozmetični izdelki - Priprava

646.7
665.58
LE od 64 PICHLER R. M. Babičina kozmetika TU od 64 PICHLER R. M. Babičina kozmetika
COBISS.SI-ID 268947456

110.
        PIŠKOTI in drobno pecivo / [uredila Tadeja Jelen, Urška Petelin ; fotografije Kochen und Küche ... [et al.] ; prevodi Slavica Dolinar, Zdenka Petelin, Tadeja Jelen]. - Ljubljana : Dedal, 2013 ([s. l.] : MA-TISK). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Dober tek : recepti)

1.800 izv.

ISBN 978-961-6612-56-2
a) Kuharski recepti - Piškoti b) Kuharski recepti - Pecivo

641.85(083.12)
641.55:664.684(083.12)
TU od 64 PIŠKOTI in
COBISS.SI-ID 269876736

111.
        POSTNE jedi in kolači / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Aleksandra Leskovar]. - Ljubljana : Begen, 2009. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 6)

Izv. nasl.: Posna jela i kolači. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-92566-6-4
ISBN 978-953-274-057-8 !
a) Kuharski recepti - Postne jedi b) Kuharski recepti - Sladice c) kolači

641.56:2-536.74(083.12)
641.85(083.12)
LE od 64 POSTNE jedi OD od 64 POSTNE jedi TU od 64 POSTNE jedi
COBISS.SI-ID 243884032

112.
        POSTNE slaščice / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2009. - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 7)

Izv. stv. nasl.: Posni kolači. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Naše najlepše postne slaščice

ISBN 978-961-92566-8-8
a) Kuharski recepti - Pecivo

641.85(083.12)
LE od 64 POSTNE slaščice OD od 64 POSTNE TU od 64 POSTNE
COBISS.SI-ID 244383488

113.
        SLAŠČICE za otroke / [prevedla Mojca Mihelič ; fotografije arhiv Giunti]. - Ljubljana : Grahovac, 2011 (natisnjeno na Hrvaškem). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zlata vredni recepti)

Prevod dela: Dolci per bambini. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6880-15-2
a) Kuharski recepti - Jedi za otroke b) Kuharski recepti - Sladice c) slaščice d) recepti

641.56-053.2(083.12)
641.85(083.12)
LE od 64 SLAŠČICE za otroke TU od 64 SLAŠČICE za
COBISS.SI-ID 259065856

114.
        SOLATE / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zlata vredni recepti)

Prevod dela: Insalate e insalatone. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6880-21-3
a) Kuharski recepti - Solate b) solate c) kulinarika d) recepti e) priročniki

641.83(083.12)
LE od 64 SOLATE TU od 64 SOLATE
COBISS.SI-ID 259939840

115.
        STARA domača kuhinja / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2009. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naša najboljša ; št. 12)

Izv. stv. nasl.: Naša najljepša stara domaća kuhinja. - Nasl. v kolofonu: Naša najboljša stara domača kuhinja. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-92638-8-4
ISBN 9789532740578 !
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 STARA domača OD od 64 STARA domača TU od 64 STARA domača
COBISS.SI-ID 247462656

116.
STRUNZ, Ulrich, 1943-
        Za večno mladost : hitri recepti za hitre misli : hitro pripravljene jedi za dobro formo / Ulrich Strunz ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Forever young. - Ov. nasl. - Ilustr. na notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorju: str. 62. - Kazalo

ISBN 978-961-6307-99-4 (Pisanica)
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 STRUNZ Ulrich Za večno mladost TU od 64 STRUNZ Ulrich Za večno mladost
COBISS.SI-ID 239915520

117.
        TORTE / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Martina Gavrić]. - Ljubljana : Begen, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 2)

Izv. nasl.: Torte. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Torte 1

ISBN 978-953-274-059-2
ISBN 978-953-274-057-8 !
a) Kuharski recepti - Torte

641.85(083.12)
LE od 64 TORTE TU od 64 TORTE
COBISS.SI-ID 241492992

118.
TRIFKOVIĆ, Olgica
        Pecivo z orehi / [avtori [!] Olgica Trifković, Zorana Borozan ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najlepše ; št. 29)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6812-28-3
a) Kuharski recepti - Pecivo b) Kuharski recepti - Orehi

641.85:634.51(083.12)
LE od 64 TRIFKOVIĆ Olgica Pecivo z orehi OD od 64 TRIFKOVIĆ Olgica Pecivo z orehi TU od 64 TRIFKOVIĆ Olgica Pecivo z orehi
COBISS.SI-ID 255310336

119.
WRIEDT, Kerstin
        14-dnevna dieta z malo maščob : lahko in okusno / Kerstin Wriedt ; [prevedla Ksenja Samide ; fotografije Kai Mewes]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2011. - 32 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Low fat 14-Täge Diät. - Fotogr. na notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6754-34-7 (Pisanica)
a) Shujševalna dieta b) Kuharski recepti - Dietna prehrana

641.56-046.22(083.12)
LE od 64 WRIEDT Kerstin 14-dnevna dieta TU od 64 WRIEDT Kerstin 14-dnevna dieta
COBISS.SI-ID 255307776


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


120.
        TRIPLE identity / Lara Favaretto ... [et al.]. - Milano : Silvana Editoriale, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 25 cm

7.036/.038
LE od 7 TRIPLE identity
COBISS.SI-ID 12653724


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


121.
        VARČNA hiša : lesena & montažna & eko. - 2011, [št.] 01-        . - Velika Nedelja (Šardinje 14 a) : Agencija Lotos, 2011-. - 30 cm

Dvakrat letno. - Ov. nasl.
ISSN 2232-4763 = Varčna hiša

728:504

2013 št. 2
COBISS.SI-ID 258082816


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


122.
DORIA, Živa Viviana
        Učimo se risati dinozavre / [besedilo in ilustracije] Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Ustvarjajmo skupaj)

Tiskano po naročilu. - Od 4-99 let

ISBN 978-961-6881-10-4
a) Risanje - Priročniki b) Dinozavri - Risarske tehnike - Knjige za otroke

741.049:568.19(02.053.2)
TU ml 71/76 DORIA Živa Viviana Učimo se risati
COBISS.SI-ID 267688960


78


123.
        ZIMSKI zvoki Velike planine [Zvočni posnetek] = Winter sounds of Velika Planina / idejna zasnova Miha Mraz ; zajem zvoka Grega Arbiter. - [Ljubljana] : SVA, p 2013. - 1 CD : stereo ; 12 cm

1.500 izv.
- - Zimski zvoki Velike planine = Winter sounds of Velika Planina / [ilustracije Marko Habjan ; fotografije Rok Godec]. - [8] str. : ilustr. ; 12 cm

SVA CD 01
a) Velika planina - Zvočne podobe

78(497.4Velika planina)(086.034.4)
LE od 78 ZIMSKI zvoki
COBISS.SI-ID 268395520


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


124.
AVBERŠEK, Ana
        Lestvice, akordi in druge klavirske šale : priročnik za enostavno učenje lestvic in akordov pri pouku klavirja / Ana Avberšek ; ilustracije Anja Polh. - 1. izd. - Velenje : Muga, 2013 ([Velenje] : Studio 55). - 80 str. : ilustr. ; 12 x 22 cm

500 izv. - Vezano s spiralo

ISBN 978-961-281-037-5
a) Klavir - Metodika pouka - Priročniki b) Glasbena vzgoja - Predšolski otroci - Priročniki

37.091.3:780.616.433(035)
373.2.016:78(035)
LE ml 78 AVBERŠEK Ana Lestvice, akordi OD ml 78 AVBERŠEK Ana Lestvice, akordi TU ml 78 AVBERŠEK Ana Lestvice, akordi
COBISS.SI-ID 267040768

125.
JELEN, Alen
        Nočni pogovori : igralci v etru / Alen Jelen ; [opombe sestavili Anja Krušnik Cirnski in Petra Pogorevc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 476 str. : portreti ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 159)

Potiskane notr. str. ov. - 600 izv. - Še in še zvokov mi zveni v spominu / Rosanda Sajko: str. 459-476. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 457-458

ISBN 978-961-6369-33-6
a) Slovenski gledališki igralci - Pogovori

792.071.2(497.4)(047.53)
TU od 79 JELEN Alen Nočni pogovori
COBISS.SI-ID 269191168

126.
KOVAČIČ, Mojca, 14.12.1976-
        Zajuckaj in zapoj [Zvočni posnetek] = Shout & sing / [avtorja zgoščenke in izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Mojca Kovačič, Peter Vendramin ; spremna beseda Urša Šivic, Maša Komavec Marty, Mojca Kovačič ; etnomuzikološki komentarji Mojca Kovačič ; prevod v angleščino Alenka Ropret]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (66 min) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (27 str. ; 13 x 15 cm). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

Besedilo pesmi v slov. in ena v madž., besedilo spremne knjižice v slov. in prevod v angl. - Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - Juckanje in petje na ljubljanskem Novem trgu = Shouting and singing at Novi trg, Ljubljana / Urša Šivic: str. 3-5. - Vsebina: Dober večer vam Bog daj ; Plesačica ; Sonce je tak nizk sijalo ; Drvarska koračnica ; Kameraten marš ; Dvanajst deklet na delo gre ; Kranjska ; Sem vidu Marjanco ; Egy késö éjszakán ; Šamarjanka ; Temna noč zemljo pokriva ; Rožic ne bom trgala ; V klošter pojdem, nunca bom ; Dobro jutro Milka moja ; Plesna viža ; Moj se dragi ; Tri po štiri ; Dober večer, dober dan ; Eno drevce mi je zraslo ; Čardaš ; Doletela tičica ; Polka za Lojzko ; Golubice bela ; Ko lunca bo zasijala ; Zdravičke

ISBN 978-961-254-478-2 (knjižica)
a) Slovenska ljudska glasba b) etnomuzikologija c) ljudske pesmi d) slovenske ljudske pesmi e) ethnomusicology f) folk songs g) folk music h) Slovene folk songs

784.4(497.4)(086.76)
398.8(=163.6)
LE cd 78 KOVAČIČ Mjca Zajuckaj in zapoj LE od 78 KOVAČIČ Mojca Zajuckaj in zapoj
COBISS.SI-ID 268627456

127.
PREDIN, Zoran
        Tragovi u sjeti [Zvočni posnetek] / Zoran Predin & Matija Dedić ; [glazbeni producenti Zoran Predin i Danilo Ženko]. - [Zagreb] : Aquarius Records ; [[Ljubljana]] : Artbiro, 2011. - 1 CD (51 min, 45 sek) : [stereo] ; 12 cm

"Snimljeno u Studiju Metro u Ljubljani - april 2011". - Izvajata: Zoran Predin, vokal, Matija Dedić, klavir i klavijature. Sodeluje še: Marta Kosturska, prateći vokal. - Vsebina: Još jedan prođe dan ; Jesen u meni ; Te noći kad umrem ; Magla ; Ti si mi u krvi ; Tvoje nježne godine ; Azra ; Šta bi mi bez nas ; Što te nema ; Galeb i ja ; Priča o Vasi Ladačkom ; A sad adio. - Za mladino in odrasle

CD 394-11
a) Popularna glasba - zgoščenke b) popularna glasba - priredbe c) vokal, klavir d) slovenski vokalisti

784.66(086.76)=163.41=163.42
LE cd 78 PREDIN Zoran Tragovi u sjeti
COBISS.SI-ID 15435314

128.
        PREMIERA : brezplačna revija o filmu. - Leto 1, št. 1 (maj 2000)-        . - Ljubljana (Leskoškova 12) : UMco, 2000-. - Ilustr. ; 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1580-3678 = Premiera (Ljubljana)

791.4
LE či 79 PREMIERA
Leto 14 2013 št. 238
COBISS.SI-ID 107379712

129.
        RIBIČ Pepe. 9 [Videoposnetek] / avtorja serije in scenarista Jože Potrebuješ, Igor Ribič ; režija Miha Tozon ; avtor glasbe Jože Potrebuješ. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov.: Potujte in ustvarjajte z nami!. - 900815. - Igrajo: Igor Ribič, Lucija Ćirović, Čuki itd. - Vsebina: Zlata Praga ; Živahna Tanzanija ; Cesarski Dunaj ; Bela Ljubljana
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Video DVD-ji b) lutkovno-igrani film za otroke c) poučni film za otroke d) izobraževalni film za otroke e) televizijske serije f) TV serije

791.22(0.053.2)(086.82)
791.228:688.721(0.053.2)(086.82)
GA dvd C RIBIČ Pepe
COBISS.SI-ID 20703287

130.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Maškarada : strašne fantazije slovenskega filma : 1948-1990 / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 685 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6803-82-3
a) Slovenski film - 1948-1990

791(497.4)"1948/1990"
TU od 79 ŠTEFANČIČ Marcel Maškarada
COBISS.SI-ID 269003776


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


131.
GRYLLS, Bear
        Preživetje v naravi : popolni vodnik za bivanje na prostem / Bear Grylls ; [prevedel Samo Kuščer ; slikovno gradivo Discovery, Robin Matthews, Shutterstock]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 283 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Living wild. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2001-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2007-3 (broš.)
a) Preživetje v naravi - Priročniki b) preživetje v divjini c) oprema d) orientacija e) taborjenje f) prehrana g) prva pomoč

796.5(035)
TU od 79 GRYLLS Bear Preživetje v
COBISS.SI-ID 269535232

132.
        TEKAC.SI . - Preserje (Podpeč 85) : Aktivni mediji, 2011-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.tekac.si. - Dvomesečnik. - Opis po: Letn. 2, št. 1 = št. 4/5 (2012)
ISSN 2232-5557 = Tekac.si

796.5

2013 št. 3
COBISS.SI-ID 1098629470


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


133.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni slovar / [slovenske termine iz nemščine prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 352 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Zeige-Bild Wörterbuch. Englisch-Deutsch. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-00-1831-5
a) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke

811.111'374=163.6(02.053.2)
TU ml 81 ANGLEŠKO-slovenski
COBISS.SI-ID 266727936

134.
KELLER, Gottfried, 1819-1890
        Kleider machen Leute / Gottfried Keller ; bearbeitet von Achim Seiffarth. - Erstausgabe. - Genova : Cideb, 2011
96 str. : ilustr. ; 21 cm
1 CD (51 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm
(Lesen und üben. A2, Niveau Zwei)

ISBN 978-88-530-1113-8 (knjiga + CD)
a) Nemščina - Učbeniki b) nemščina c) branje d) razumevanje e) vaje f) poslušanje g) zvočne knjige

821.112.2'24(075)
LE cd 81 KELLER Gottfried Kleider machen LE od 81 KELLER Gottfried Kleider machen
COBISS.SI-ID 15972754

135.
KUSTER, Helena
        Izbrane teme iz besediloslovja, stilistike in pragmatike slovenskega jezika / Helena Kuster. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([s. l.] : Birografika Bori). - 172 str. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 167-172

ISBN 978-961-237-611-6
a) stilistika b) jezikovna pragmatika

811.163.6'42(075.8)
811.163.6'38(075.8)
FRASCATI:
6-200
TU od 81 KUSTER Helena Izbrane teme iz
COBISS.SI-ID 269430016

136.
MORRIS, Neil, 1946-
        First Arabic words / [english words compiled by Neil Morris] ; illustrated by David Melling. - Oxford : Oxford University press, 2009. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-19-911135-0
a) Slikovni slovarji - Arabščina - Angleščina - Knjige za otroke b) besedišče c) dvojezični slovarji d) izobraževalne slikanice

811.411.21'374=111(02.053.2)
087.5
LE ml 81 MORRIS Neil First Arabic
COBISS.SI-ID 9422622

137.
MORRIS, Neil, 1946-
        First Chinese words / [English words compiled by Neil Morris] ; illustrated by David Melling ; [chinese translation by Yuen Chan]. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-19-911205-0
a) Slikovni slovarji - Kitajščina - Angleščina - Knjige za otroke b) besedišče c) dvojezični slovarji d) izobraževalne slikanice

811.581'374=111(02.053.2)
LE ml 81 MORRIS Neil First Chinese
COBISS.SI-ID 9424670

138.
STIFTER, Adalbert, 1805-1868
        Brigitta / Adalbert Stifter ; bearbeitet von Achim Seiffarth ; illustriert von Fabio Sardo. - Erstausgabe. - Genua : Cideb, 2010 (Genua : Litoprint). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD). - (Lesen und üben. Niveau eins : ger A2)

ISBN 978-88-530-0982-1
a) Nemščina - Učbeniki

811.112.2'36(075)=112.2
821.112.2-32(0.046.6)=112.2
LE cd 81 STIFTER Adalbert Brigitta LE od 81 STIFTER Adalbert Brigitta
COBISS.SI-ID 22976823

139.
VEVAR, Štefan, 1953-
        Vrvohodska umetnost prevajanja / Štefan Vevar. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 381 str. ; 25 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-961-8
a) Literarno prevajanje b) prevajanje v slovenščino

81'255.4
LE od 81 VEVAR Štefan Vrvohodska
COBISS.SI-ID 269489920

140.
VIDOVIČ-Muha, Ada
        Moč in nemoč knjižnega jezika / Ada Vidovič Muha ; [spremna beseda Andreja Žele ; prevod povzetka in spremne besede David Limon]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 ([s. l.] : Birografika Bori). - 497 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Spremna beseda ; Postface / Andreja Žele: str. 447-448, 449-450. - Literatura: str. 451-471. - Kazali

ISBN 978-961-237-606-2
a) Slovenščina b) slovenščina c) knjižni jezik d) jezikoslovne študije

811.163.6
FRASCATI:
6-200
LE od 81 VIDOVIČ-Muha Ada Moč in nemoč
COBISS.SI-ID 268999680

141.
WERNER, Sabine, jezikoslovec
        Auf der Suche nach Toby / Sabine Werner ; illustriert von Franco Rivolli. - Erstausgabe. - Genua ; London : Cideb, 2013 (Genua : Litoprint). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD). - (Lesen und üben. Niveau eins : ger A1)

ISBN 978-88-530-1337-8
a) Nemščina - Učbeniki

811.112.2'36(075)=112.2
821.112.2-311.2(0.046.6)=112.2
LE cd 81 WERNER Sabine Auf der Suche LE od 81 WERNER Sabine Auf der Suche
COBISS.SI-ID 22978103


82 LITERARNA BESEDILA


142.
ADLER-Olsen, Jussi
        Izginotje / Jussi Adler-Olsen ; [iz danščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 534 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Flaskepost fra P. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-2841-0

821.113.4-312.4
LE od 82-312.4 ADLER-Olsen J. Izginotje
COBISS.SI-ID 268829952

143.
ALEŠOVEC, Mojca
        Piškotki / Mojca Alešovec ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2012. - [14] str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6875-59-2

821.163.6-93-32
TU ml C ALEŠOVEC Mojca Piškotki
COBISS.SI-ID 261902336

144.
BALANTIČ, France
        Zbrano delo / France Balantič ; [uredil in komentar napisal France Pibernik]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Hrastnik : Sinet). - 447 str. : avtorjeva sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 255)

400 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Muževna sem steblika ; Venec ; Nezbrane pesmi ; Fragmenti ; Zasnove ; Pisma

ISBN 978-961-254-476-8
a) Balantič, France (1921-1943) - Literarni komentarji b) pisma c) biografije

821.163.6Balantič1
821.163.6.09Balantič F.
929Balantič F.
LE od 82 Balantič F. 1
COBISS.SI-ID 268556800

145.
BALE, Norma
        Karamel / Norma Bale. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 221 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja proza)

300 izv.

ISBN 978-961-255-069-1
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-3
LE od 82-311.2 BALE Norma Karamel TU od 82-311.2 BALE Norma Karamel
COBISS.SI-ID 75957761

146.
BARICCO, Alessandro
        Svila / Alessandro Baricco ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Seta. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-767-3

821.131.1-32
TU od 82-32 BARICCO Alessandro Svila
COBISS.SI-ID 268753408

147.
BARKER, Dominic
        Adam in Arkonavti / Dominic Barker ; [prevod Ljubica Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2013 ([s. l.] : Belin grafika). - 300 str. ; 22 cm

Prevod dela: Adam and the Arkonauts. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-48-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-76-8 (broš.)

821.111-93-312.9
TU ml M BARKER Dominic Adam in Arkonavti
COBISS.SI-ID 267847680

148.
BENNETT, Jill, 1963-
        Christmas poems / collected by Jill Bennett ; illustrated by Nick Sharratt. - Oxford : University Press, 2005. - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-19-276322-8

821.111(...)-93-1
LE ml C BENNETT Jill Christmas poems
COBISS.SI-ID 12652444

149.
BEVC, Cvetka
        Čivknjeno od začetka do konca / Cvetka Bevc ; iIustrirala Nina Mrđenović. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013 (Ljubljana : Grafis trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

600 izv.

ISBN 978-961-6564-72-4

821.163.6-93-32
LE ml C BEVC Cvetka Čivknjeno od OD ml C BEVC Cvetka Čivknjeno od TU ml C BEVC Cvetka Čivknjeno od
COBISS.SI-ID 269202944

150.
BLAŽIČ Klemenc, Andreja
        Naj me beseda / Andreja Blažič Klemenc ; [spremna beseda Franc Merkač]. - Celovec : Fran, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 87 str. ; 23 cm

Po nemarkirani poti iskanja do prvin bivanja / Franc Merkač: str. 84-87. - O avtorici: str. [91]

ISBN 978-3-902832-05-4

821.163.6-1
TU od 82-1 BLAŽIČ Klemenc A. Naj me beseda
COBISS.SI-ID 1103966302

151.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        Punčka iz stolpa / Jana Bodnárová ; [ilustriral Juraj Martiška ; prevedel Andrej Pleterski]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013. - 57 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Dievčatko z veže. - 700 izv. - Najlepša knjiga poletja 2011, slovaška sekcija IBBY jo je predlagala za nagrado strpnosti UNESCA

ISBN 978-961-6564-73-1
a) strpnost b) drugačnost c) prezaposlenost d) razveza zakona

821.162.4-93-311.2
OD ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa TU ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa VP ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa
COBISS.SI-ID 269423872

152.
CARTER, Chris, 1965-
        Umori v živo / Chris Carter ; [prevedla Eva Majdič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 476 str. ; 20 cm

Prevod dela: One by one. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2000-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1996-1 (broš.)

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 CARTER Chris Umori v živo TU od 82-312.4 CARTER Chris Umori v živo
COBISS.SI-ID 269450496

153.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Škandal v satenu / Loretta Chase ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: Scandal wears satin. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1998-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1994-7 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v TU od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v
COBISS.SI-ID 269374976

154.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. Knj. 2, Mesto pepela / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of ashes

ISBN 978-961-00-2002-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2008-0 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
LE ml M CLARE Cassandra Kronike TU ml M CLARE Cassandra Kronike
COBISS.SI-ID 269704960

155.
ČATER, Dušan, 1968-
        Ribamož / Dušan čater ; ilustracije Aleš Pogorevčnik. - Maribor : Založba Litera, 2013 ([s. l.] : Dravski tisk). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6780-91-9
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza

821.163.6-93-32
TU ml P ČATER Dušan Ribamož
COBISS.SI-ID 75784961

156.
        DOGODEK v mestu / [izbor Jelka Ciglenečki ; ilustracije Damijan Stepančič]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([s. l] : Formatisk). - 183 str. ; 21 cm : ilustr. - (Literarna zbirka Goga)

Avtorji navedeni na ov. - Osebne geografije / Jelka Ciglenečki: str. 7-11

ISBN 978-961-277-042-6
a) slovenska književnost b) kratka proza c) antologije

821.163.6-32(082)
TU od 82-32 DOGODEK v mestu
COBISS.SI-ID 269684480

157.
EDWARDS, Gareth
        Drobna ptica / [besedilo] Gareth Edwards in [ilustracije] Elina Ellis ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Littlest bird. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6898-50-8

821.111-93-32
087.5
LE ml C EDWARDS Gareth Drobna ptica
COBISS.SI-ID 268062208

158.
ESTERHÁZY, Péter
        Harmonia cælestis / Péter Esterházy ; prevedel Mladen Pavičić. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 841 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Harmonia cælestis. - Nebeška igra duha / Jutka Rudaš: str. 821-841. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-895-2

821.511.141-311.2
TU od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia cælestis VP od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia cælestis
COBISS.SI-ID 269142784

159.
FLISAR, Evald
        Čarovnikov vajenec / Evald Flisar ; [spremne besede Tomo Virk ... et al.]. - 9., integralna izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 (Ljubljana : Grafis trade). - 366 str. ; 22 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

800 izv.

ISBN 978-961-6564-68-7
a) Flisar, Evald (1945-) - "Čarovnikov vajenec"

821.163.6-311.2
821.163.6.09Flisar E.
TU od 82-311.2 FLISAR Evald Čarovnikov vajenec
COBISS.SI-ID 268609024

160.
FOSTER, John
        Fantastic football poems / John Foster and Korky Paul. - Oxford : University Press, 2007. - 32 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-276349-5

821.111-93-1
LE ml C FOSTER John Fantastic football
COBISS.SI-ID 12652188

161.
FURLAN, Alja
        Tačke, tace in velika sreča / Alja Furlan ; ilustracije Karin Berce. - Vrhnika : Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-269-911-6
a) Psi - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
LE ml C FURLAN Alja Tačke, tace in TU ml C FURLAN Alja Tačke, tace in
COBISS.SI-ID 265147136

162.
GAIL, Brian J.
        Brez otrok : [roman za katoličane našega časa] / Brian J. Gail ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 336 str. ; 23 cm

Prevod dela: Childless. - Dodatek k nasl.na ov. - "Nadaljevanje uspešnic Brez očeta in Brez matere" --> ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-222-977-1

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GAIL Brian J. Brez otrok
COBISS.SI-ID 267887616

163.
GARCÍA, Silvia
        Igra z ognjem / Silvia García ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 220 str. ; 22 cm

Prevod dela: Jugar con fuego. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-79-9
a) Španska književnost - Romani

821.134.2-311.2
KO od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem LE od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem OD od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem SB od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem TU od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem
COBISS.SI-ID 75259137

164.
GARNER, Lynne
        Kuža je bil! / [besedilo] Lynne Garner ; [ilustracije] Mike Brownlow ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [24] str. : ilustr. ; 29 str.

Prevod dela: Dog did it!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-49-2

821.111-93-32
087.5
LE ml C GARNER Lynne Kuža je bil!
COBISS.SI-ID 268061440

165.
GOLOB, Tadej
        Ali boma ye! / Tadej Golob. - Novo mesto : Goga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 261 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv.

ISBN 978-961-277-041-9

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 GOLOB Tadej Ali boma ye! TU od 82-311.2 GOLOB Tadej Ali boma ye!
COBISS.SI-ID 269300736

166.
GORJAN, Vojko
        Planetarium in krajša dela iz zapuščine / Vojko Gorjan ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Miklavž Komelj. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 463 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Faikusova vstajenja / Miklavž Komelj: str. 417-463

ISBN 978-961-242-894-5
a) Gorjan, Vojko (1949-1975) - Literarne študije

821.163.6-821
821.163.6.09Gorjan V.
TU od 82-8 GORJAN Vojko Planetarium in VP od 82-8 GORJAN Vojko Planetarium in
COBISS.SI-ID 269142272

167.
HARAMIJA, Dragica
        Poetika slikanice / Dragica Haramija, Janja Batič. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 292 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

300 izv. - Bibliografija: str. 274-292. - Kazali

ISBN 978-961-255-068-4
a) Slovenska književnost - Otroška književnost - Literarne študije

821.163.6-93.09
TU ml 82.0 HARAMIJA Dragica Poetika slikanice
COBISS.SI-ID 75919873

168.
HERLING-Grudziński, Gustaw
        Drug svet / Gustaw Herling-Grudziński ; prevedla in spremno besedo napisala Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 311 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Inny świat. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-761-1
a) literarni kritiki

821.162.1-31
TU od 82-311.2 HERLING-G. G. Drug svet
COBISS.SI-ID 268486656

169.
HORVAT, Jože, 1942-
        Obrazi prostora / Jože Horvat. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 154 str. ; 33 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6564-70-0
a) mobing b) šikaniranje

821.163.6-311.2
TU od 82-311.2 HORVAT Jože Obrazi prostora VP od 82-311.2 HORVAT Jože Obrazi prostora
COBISS.SI-ID 269202432

170.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Kri bogov / Conn Iggulden ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 433 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Emperor. The blood of gods

ISBN 978-961-00-2004-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2010-3 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V leposlovju b) Rimski imperij - Zgodovina - V leposlovju

821.111-311.6
LE od 82-311.6 IGGULDEN Conn Imperator. Kri TU od 82-311.6 IGGULDEN Conn Imperator. Kri
COBISS.SI-ID 269795584

171.
IHAN, Alojz
        Slike z razstave / Alojz Ihan. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 253 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv.

ISBN 978-961-242-900-3

821.163.6-31
TU od 82-311.2 IHAN Alojz Slike z razstave
COBISS.SI-ID 269497088

172.
KARZ, Zippora
        Brezsladkorna vila : baletkina zmaga nad sladkorno boleznijo : spomini / Zippora Karz ; [prevod Emi Malačič]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 241 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The sugarless plum. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6661-59-1
a) Baletke - Spomini b) Sladkorna bolezen

821.111(73)-94
TU od 82-9 KARZ Zippora Brezsladkorna
COBISS.SI-ID 269350656

173.
KENNER, Julie
        Razvnemi me : drugi del trilogije Stark / J. Kenner ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 371 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Claim me. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2983-7

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KENNER Julie Razvnemi me
COBISS.SI-ID 269125632

174.
KERMAUNER, Taras, 1930-2008
        Anatomija poezije : izbrani spisi Tarasa Kermaunerja o povojni slovenski poeziji / izbor, uvod in komentarji Ivo Svetina. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 579 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv.

ISBN 978-961-242-898-3
a) Slovenska poezija - 1945- - Literarne študije

821.163.6.09-1"1945/..."
TU od 82.0 KERMAUNER Taras Anatomija poezije
COBISS.SI-ID 269501184

175.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek ; [uredil in opombe napisal Andrej Inkret]. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2013>. - Zv. <1-8,12-13> ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 217; 221; 249; 253)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. : avtorj. sl. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : SInet). - 439 str.

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 ! (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12)
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13)
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Literarni komentarji b) slovenska književnost c) 20.st. d) dnevniki e) članki

821.163.6Kocbek E.1
821.163.6.09Kocbek E.
LE od 82 Kocbek E. 1 LE od 82 Kocbek E. 1 KOCBEK Edvard Zbrano delo
COBISS.SI-ID 23726080

176.
KRISTOF, Agota
        Analfabetka : avtobiografska pripoved / Agota Kristof ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 61 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: L'analphabète. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-766-6
a) Kristof, Agota (1935-2011) - Avtobiografije

821.133.1-312.6
929Kristof A.
TU od 82-312.6 KRISTOF Agota Analfabetka
COBISS.SI-ID 268752640

177.
LÄCKBERG, Camilla, 1974-
        Morska deklica / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 448 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sjöjungfrun. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1999-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1995-4 (broš.)

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Morska deklica TU od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Morska deklica
COBISS.SI-ID 269450752

178.
LAINŠČEK, Feri
        Orkester za poljube : roman o nečastni sestri Terezi / Feri Lainšček ; [spremna beseda Ignacija J. Fridl]. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 232 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Zapisani v Ptuj)

500 izv. - O duši, ki išče, in duši, ki ve / Ignacija J. Fridl: str. 217-232

ISBN 978-961-242-891-4
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lainšček F.
ČR od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube KO od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube OD od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube TU od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube VP od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube
COBISS.SI-ID 269141504

179.
LEČNIK, Simona
        Slovenština in jaz / Simona Lečnik ; [fotografija Simona Lečnik]. - Maribor : Založba Litera, 2013 ([s. l.] : Dravski tisk). - 138 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-6780-92-6
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.3-3
TU od 82-311.2 LEČNIK Simona Slovenština in
COBISS.SI-ID 75943681

180.
LEWIS, Gill
        Beli delfin / Gill Lewis ; [prevod Biserka Bobnar]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([s. l.] : Belin grafika). - 200 izv. ; 22 cm

Prevod dela: White dolphin. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-64-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-75-1 (broš.)

821.111-93-311.2
LE ml M LEWIS Gill Beli delfin
COBISS.SI-ID 268439296

181.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Pippi longstocking / Astrid Lindgren ; translated by Tiina Nunnally ; illustrated by Lauren Childe. - Oxford : University Press, 2013. - 207 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-0-19-275823-1

821.113-93-311.2
LE ml P LINDGREN Astrid Pippi longstocking
COBISS.SI-ID 12651932

182.
ŁOZIŃSKI, Mikołaj, 1981-
        Knjiga / Mikołaj Łoziński ; prevedla Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 131 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Książka. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-759-8
a) Matere - V leposlovju b) Družina - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.531-311.2
LE od 82-311.2 ŁOZIŃSKI Mikolaj Knjiga TU od 82-311.2 ŁOZIŃSKI Mikolaj Knjiga
COBISS.SI-ID 268485888

183.
MATKOVIĆ, Dijana
        V imenu očeta / Dijana Matković ; [spremna beseda Robert Kuret ; fotografije Lenart J. Kučić]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 92 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Budnost, dež in nočni avtomobili / Robert Kuret: str. 84-92

ISBN 978-961-277-040-2

821.163.6-32
TU od 82-32 MATKOVIĆ Dijana V imenu očeta VP od 82-32 MATKOVIĆ Dijana V imenu očeta
COBISS.SI-ID 268976640

184.
MATOS, Petra
        Plastenka Nevenka / Petra Matos ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-3-7086-0743-6
a) Varstvo okolja - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
LE ml C MATOS Petra Plastenka Nevenka TU ml C MATOS Petra Plastenka Nevenka
COBISS.SI-ID 269161728

185.
MESTNIK, Ivanka
        Grenki kruh / Ivanka Mestnik ; [spremna beseda Jelka Mrvar, Matija Žargi]. - 2. izd. - Novo mesto : samozal., 2013 (Novo Mesto : Tisk Šepic). - 433 str. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-92956-3-2
a) Suha krajina - V leposlovju

821.163.6-311.6
TU od 82-311.6 MESTNIK Ivanka Grenki kruh
COBISS.SI-ID 269246976

186.
MIHALJEVIĆ, Vlado
        Kipci : (svete sličice) / Vlado Mihaljević Kantor. - Čakovec : Kantor ; Šenkovec : Knjižnica i čitaonica, 2012. - 124 str. ; 24 cm

Pisac piscu / Petar Despinić: str. 5-7. - Kipci Vladimira Mihaljevića Kantora / Mirela Polgar Kunčić: str. 119-121. - 500 izv.

ISBN 978-953-95226-4-1
a) hrvaška književnost b) kratka proza c) spomini d) otroštvo

821.163.42-32
LE od 82-32 MIHALJEVIĆ Vlado Kipci
COBISS.SI-ID 9595166

187.
MIHALJEVIĆ, Vlado
        O velikom kralju / Vlado Mihaljević Kantor ; [ilustracije Smiljana Čoh]. - Čakovec : Kantor, [2009?] (Čakovec : Letis). - [16] str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ovojnem listu

ISBN 953-95226-0-9

821.163.42-93-32
LE ml C MIHALJEVIĆ Vlado O velikom kralju
COBISS.SI-ID 12653212

188.
MLINAR, Rudi
        Ko ni cvetela ajda / Rudi Mlinar. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva ; Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 278 str. ; 22 cm. - (Slovenske večernice / Celjska Mohorjeva družba ; 163) (Družinske večernice / Mohorjeva Celovec ; 163)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 3.600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-078-4 (Celjska Mohorjeva družba)
ISBN 978-3-7086-0748-1 (Mohorjeva družba)
a) Koncentracijska taborišča - 1939-1945 - V leposlovju b) Slovenski izgnanci - V leposlovju

821.163.6-311.6
TU od 82-311.2 MLINAR Rudi Ko ni cvetela ajda
COBISS.SI-ID 267781888

189.
MRAK, Andrej, 1969
        Drugačen od drugačnih / Andrej Mrak. - Ljubljana : [samozal.] A. Mrak, 2009. - 37 str. ; 16 cm

1.000 izv.

821.163.6-32
TU od 82-32 MRAK Andrej Drugačen od
COBISS.SI-ID 12652700

190.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.800 izv. - Preberi še, kaj je o podganah povedala naša veterinarka / Mateja Plevnik: str. 58-62

ISBN 978-961-01-2782-6
a) Podgane - V otroškem leposlovju b) Podgane - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
636.68(02.053.2)
LE ml C MUCK Desa Čudežna bolha
COBISS.SI-ID 269500416

191.
NOVAK, Boris A.
        Definicije / Boris A. Novak ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 122 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Popolni začetniki ali Čista sreča bistroumnega kreatorstva / Mojca Pišek: str. 92-114. - Opombe / Boris A. Novak: str. 118-122

ISBN 978-961-277-039-6
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije

821.163.6-1
821.163.6.09Novak B.A.
TU od 82-1 NOVAK Boris A. Definicije
COBISS.SI-ID 268330240

192.
        PADESÁTI hlasy hovořím = petdesetimi glasovi govorim : antologie současné slovinské poezie, (2000-2012) = antologija sodobne slovenske poezije, (2000-2012) / přeložili a uspořádali, izbrala in uredila Lenka Daňhelová a, in Peter Kuhar ; [překlady, prevod Lenka Daňhelová, Peter Kuhar]. - 1. vyd. = 1. izd. - Praha ; Praga : P. Štengl, 2013 (Praha : Calamarus). - 397 str. ; 23 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v češ. - 500 izv. - Pesniki = Básníci: str. 322-371. - Pogledi na desetletje v poeziji = Pohled na desetiletí v poezii / Peter Kuhar, Lenka Daňhelová: str. 178-397

ISBN 978-80-87563-10-6 (broš.)
ISBN 80-87563-10-7 (broš.)
a) Slovenska poezija - 2000-2012 - Antologije

821.163.6-194
LE do 82-1 PADESÁTI hlasy
COBISS.SI-ID 268473856

193.
POTDEVIN, Jean-Marc
        Resetiran : mistična izkušnja poslovneža na pešpoti v Kompostelo / Jean-Marc Potdevin ; [slovenski prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 212 str. ; 21 cm

Prevod dela: Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu. - 800 izv.

ISBN 978-961-222-983-2
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Spomini b) samospoznavanje c) samozavedanje d) romanja e) božje poti

821.133.1-94
27-57(460Santiago de Compostela)
LE od 2 POTDEVIN Jean-Marc Resetiran
COBISS.SI-ID 268584960

194.
PREGELJ, Sebastijan
        Pod srečno zvezdo : roman / Sebastijan Pregelj. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 235 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-231-948-9

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 PREGELJ Sebastijan Pod srečno
COBISS.SI-ID 269085696

195.
PREGL, Slavko
        Odprava Zelenega zmaja / Slavko Pregl ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-242-893-8

821.163.6-93-32
ČR ml P PREGL Slavko Odprava Zelenega KO ml P PREGL Slavko Odprava Zelenega OD ml P PREGL Slavko Odprava Zelenega TU ml P PREGL Slavko Odprava Zelenega VP ml P PREGL Slavko Odprava Zelenega
COBISS.SI-ID 269142016

196.
PREGL, Slavko
        Velika pustolovščina / Slavko Pregl ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-242-892-1

821.163.6-93-32
ČR ml P PREGL Slavko Velika KO ml P PREGL Slavko Velika OD ml P PREGL Slavko Velika TU ml P PREGL Slavko Velika VP ml P PREGL Slavko Velika
COBISS.SI-ID 269141760

197.
PRETNAR, Bogi
        Škrat.si : pravljična računalniška zgodba o škratospletu in pametnem psu / Bogi Pretnar ; [ilustrirala Fortuna Lazar]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 39 str. : ilustr. ; 26 cm

100 izv.

ISBN 978-961-255-070-7
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-32
TU ml C PRETNAR Bogi Škrat.si VP ml C PRETNAR Bogi Škrat.si
COBISS.SI-ID 75957505

198.
ROLLINS, James, 1961-
        Judežev rod / James Rollins ; [prevod Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2012. - 484 str. ; 22 cm

Prevod dela: Black order. - 400 izv.

ISBN 978-961-6790-97-0

821.111(73)-311.3
ČR od 82-311.3 ROLLINS James Judežev rod KO od 82-311.3 ROLLINS James Judežev rod LE od 82-311.3 ROLLINS James Judežev rod OD od 82-311.3 ROLLINS James Judežev rod TU od 82-311.3 ROLLINS James Judežev rod
COBISS.SI-ID 260859392

199.
ROTH, Philip, 1933-
        Dojka / Philip Roth ; prevedel Filip Robar Dorin. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 103 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: The breast. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-764-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-32 ROTH Philip Dojka TU od 82-32 ROTH Philip Dojka
COBISS.SI-ID 268751104

200.
        ROUND and round the garden : [play rhymes for young children] / compiled by Sarah Williams ; illustrated by Ian Beck. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 47 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD. - (Book and CD set)

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-275478-3 (book and CD edition)
ISBN 0-19-275478-5 (ISBN-10)

821.111-93-1=111
LE cd C ROUND and LE ml C ROUND and
COBISS.SI-ID 1174987

201.
RUBINA, Dina
        Na Zgornji Maslovki / Dina Rubina ; [prevod iz ruščine Jelka Ciglenečki ; spremna beseda Urša Zabukovec]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([s. l.] : Formatisk). - 209 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Na Verhnej Maslovke. - Spremna beseda / Urša Zabukovec: str. 194-209. - 400 izv.

ISBN 978-961-277-034-1
a) Rubina, Dina (1953-) - Literarne študije

821.161.1-311.2=163.6
821.161.1.09Rubina D.
TU od 82-311.2 RUBINA Dina Na Zgornji
COBISS.SI-ID 264792832

202.
RUSHDIE, Salman
        Joseph Anton : spomini / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisala Jasna Vombek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 710 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Joseph Anton. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-770-3
a) Rushdie, Salman (1947-) - Spomini b) avtobiografije

821.111-94
929Rushdie S.
TU od 929 RUSHDIE S.
COBISS.SI-ID 268825856

203.
SCHIMEL, Lawrence
        Spuščanje zmajev / Lawrence Schimel ; ilustrirala Núria Fortuny Herrero ; prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 29 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Aleph ; 163)

Prevod dela: Volando cometas. - 400 izv.

ISBN 978-961-6789-36-3
a) AIDS - V otroškem leposlovju

821.134.2-93-32
087.5
ČR ml C SCHIMEL Lawrence Spuščanje zmajev LE ml C SCHIMEL Lawrence Spuščanje zmajev TU ml C SCHIMEL Lawrence Spuščanje zmajev
COBISS.SI-ID 269329408

204.
SIMONČIČ, Aleksander
        Sveti Miklavž pod Gorjanci / Aleksander Simončič ; ilustracije Sara Koncilja. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 29 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-222-985-6 (broš.)
ISBN 978-961-222-988-7 (trda vezava)
a) Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
LE ml C SIMONČIČ A. Sveti Miklavž TU ml C SIMONČIČ A. Sveti Miklavž
COBISS.SI-ID 268912896

205.
SMITH, Patti
        Sanjarjenja / Patti Smith ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Woolgathering. - 600 izv. - O avtorici na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-765-9
a) Smith, Patti (1946-) - Spomini b) ameriške pevke

821.111(73)-94
TU od 82-9 SMITH Patti Sanjarjenja
COBISS.SI-ID 268751360

206.
        SODOBNA nizozemska drama / [urednici izdaje Alja Predan, Lucia van Heteren ; izbor dram Lucia van Heteren, Niek vom Bruch ; spremna beseda Lucia van Heteren ; prevodi Mateja Seliškar Kenda, Tanja Mlaker]. - Maribor : Festival Borštnikovo srečanje, SNG, 2013 (Ljubljana : R-tisk). - 303 str. ; 18 cm

Prevod del: Freetown ; Het vierde rijk ; De lange nasleep van een korte mededeling ; Het jaar van de schlager. - Dramska umetnost na Nizozemskem / Lucia van Heteren ; prevedla Mateja Seliškar Kenda: str. 7-19. - 300 izv. - Vsebina na nasl. str.: Freetown / Rob de Draaf ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. Četrti rajh / Peer Wittenbols ; prevedla Tanja Mlaker. Dolgoročne posledice kratke izjave / Magne van den Berg ; prevedla Tanja Mlaker. Leto šlagerja / Rik van den Bos ; prevedla Mateja Seliškar Kenda

ISBN 978-961-92715-8-2 (broš.)
a) sodobna nizozemska dramatika

821.112.5-2=163.6
821.112.5.09-2
TU od 82-2 SODOBNA nizozemska
COBISS.SI-ID 268162304

207.
SPARKS, Nicholas
        Najdaljša pot / Nicholas Sparks ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 416 str. ; 20 cm

Prevod dela: The longest ride

ISBN 978-961-00-2006-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2011-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SPARKS Nicholas Najdaljša pot TU od 82-311.6 SPARKS Nicholas Najdaljša pot
COBISS.SI-ID 269858560

208.
STOPAR, Miha, 1983-
        Herman Vitežnik / Miha Stopar. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 287 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-899-0

821.163.6-311.2
TU od 82-311.2 STOPAR Miha Herman Vitežnik
COBISS.SI-ID 269496832

209.
TRČEK, Franc
        Vstajniški dnevnik / Franc Trček ; [fotografije Branimir Ritonja]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : Ale). - 144 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Proza ; 071)

500 izv. - Trčkovi vstajniški zapisi / Vesna V. Godina: str. 6-7

ISBN 978-961-6620-39-0

821.163.6-94
LE od 82-9 TRČEK Franc Vstajniški dnevnik
COBISS.SI-ID 75645185

210.
TRKAJ
        Živ! / Rok Terkaj ; ilustracije Dida Zakelšek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - [100] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Luna)

1.500 izv.

ISBN 978-961-274-190-7

821.163.6-92
LE od 82-9 TRKAJ Živ!
COBISS.SI-ID 267083008

211.
TRUHLAR, Vladimir
        Zbrano delo / Vladimir Truhlar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011-<2013>. - Zv. <1-2> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 248 ; knj. 254)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Nova zemlja ; Rdeče bivanje ; V dnevih šumi ocean ; Luč iz črne prsti / [uredil in opombe napisal France Pibernik]. - 2011 (Ljubljana : Present). - 358 str. - 300 izv.
Knj. 2 : Motnordeči glas ; Kri ; Nezbrane pesmi ; Nezbrana proza / [uredil in opombe napisal France Pibernik]. - 2013 (Hrastnik : SInet). - 280 str. - 300 izv.

ISBN 978-961-254-328-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-475-1 (zv. 2)
a) Truhlar, Vladimir (1912-1977) - Literarni komentarji

821.163.6Truhlar1
821.163.6.09Truhlar V.
LE od 82 Truhlar V. 1 LE od 82 Truhlar V. 1 TRUHLAR Vladimir Zbrano delo
COBISS.SI-ID 258675456

212.
VELIKIĆ, Dragan
        Dantejev trg / Dragan Velikić ; prevedel Urban Belina ; [spremna beseda Dragana Bojanić Tijardović]. - Koper : KUD AAC Zrakogled, 2013 (Ljubljana : Demat). - 313 str. ; 21 cm. - (Zbirka Helia ; 7)

Prevod dela: Danteov trg. - 500 izv. - Pisateljeva duša prehaja skozi pore njegovega dela / Dragana Bojanić Tijardović: str.: 300-311

ISBN 978-961-93099-3-3
a) Velikić, Dragan (1953-) - Literarne študije

821.163.41-311.2
821.163.41.09Velikić D.
TU od 82-311.2 VELIKIĆ Dragan Dantejev trg
COBISS.SI-ID 269490176

213.
VERNE, Jules
        Petnajstletni kapitan / Jules Verne ; prevedel Janez Gradišnik ; [ilustrator Henri Meyer ; avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 475 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2112-1

821.133.1-93-311.3
087.5
OD ml M VERNE Jules Petnajstletni
COBISS.SI-ID 269565184

214.
WINTON, Tim
        Rob zemlje : obmorski spomini / Tim Winton ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Land's edge

ISBN 978-961-241-768-0
a) Winton, Tim (1960-) - Avtobiografije

821.111(94)-312.6
TU od 82-312.6 WINTON Tim Rob zemlje
COBISS.SI-ID 268754176

215.
YOVANOFF, Brenna
        Zamenjava / Brenna Yovanoff ; prevod Ljubica Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2012 ([s. l.] : Belin grafika). - 300 str. ; 22 cm

Prevod dela: The replacement. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-34-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-45-4 (broš.)

821.111(73)-312.9
TU od 82-312.9 YOVANOFF Brenna Zamenjava
COBISS.SI-ID 264909824

216.
ZAJC, Lenart
        Vstaja zombijev : dnevnik protestnika: Slovenija, november2012-junij2013 / Lenart Zajc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 128 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aktivni državljani)

1.200 izv.

ISBN 978-961-274-197-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-196-9 (broš.)

821.163.6-94
LE od 82-9 ZAJC Lenart Vstaja zombijev
COBISS.SI-ID 268648192


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


217.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Langdonov pasijon : Dan Brown v peklu konspirologije / Marcel Štefančič, jr. ; [fotografije Depositphotos, Wikipedia]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 (Ljubljana : NTD). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

300 izv.

ISBN 978-961-6803-84-7
a) Brown, Dan (1964-)

821.111(73).09Brown D.
TU od 82.0 ŠTEFANČIČ Marcel Langdonov pasijon
COBISS.SI-ID 269244416


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


218.
        GEOGRAFIJA v šoli. - 1991, 1-        . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991-. - 30 cm

Letnik. - Leta 1994 publikacija ni izšla. - Do 1993 podnaslov: zbornik referatov seminarja permanentnega izobraževanja ... Ilešičevi dnevi. - Leta 1991 dva izdajatelja: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerzev Ljubljani [in] Zveza geografskih društev Slovenije. - Od 1992-1993 izdajatelj: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. - Od 1992-1993 vzporedni naslov: Geography in school. - Pogostost izhajanja se spreminja
ISSN 1318-4717 = Geografija v šoli

91(05)(497.4)
371.3:91(05)(497.4)
05(497.4 Lj.):91:371.3
91(063)(082)
061.3(497.4 Ljubljana):91

2011 št. 2
COBISS.SI-ID 3734276

219.
        NOVE razvojne perspektive / uredili Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 188 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 4)

400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-490-4
a) Podeželje - Regionalni razvoj - Slovenija - Zborniki

911.373(497.4)(082)
711.3(497.4)(082)
332.1(497.4-22)(082)
TU od 90/91 NOVE razvojne
COBISS.SI-ID 269093376

220.
        PROSTORSKI in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja / Matija Zorn ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, Drago Perko ; kartografi Rok Ciglič ... [et al.] ; fotografi Rok Ciglič ... [et al.] ; prevajalec izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 22)

250 izv. - Bibliografija: str. 125-136. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-254-649-6
a) Sredozemlje - Prostorski razvoj b) Sredozemlje - Regionalni razvoj c) Mediterranean d) spatial development e) regional development

913(4-015):711.2
TU od 90/91 PROSTORSKI in
COBISS.SI-ID 269314560

221.
RABE, Cordula
        Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili / [[besedilo in] fotografije] Cordula Rabe ; [prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 226 str. : ilustr., zvd. ; 17 cm

Prevod dela: Spanischer Jakobsweg. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2330-9
a) Severna Španija - Turistični vodniki b) Santiago de Compostela - Božja pot - Vodniki

913(460-17)(036)
796.51/.52(460-17)(036)
27-57(460Santiago de Compostela)(036)
LE od 90/91 RABE Cordula Španska Jakobova
COBISS.SI-ID 265087744

222.
        RUSKE zgodbe : zbornik prevodov iz ruske prozaistike, esejistike in publicistike / [izbral in prevedel Just Rugel ; uvodni zapis Ivo Antič ; opombe in beležke o avtorjih Just Rugel, Ivo Antič]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 (Ljubljana : NTD). - 862 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6803-75-5

908(470+571)
821.161.1-4
TU od 82-4 RUSKE zgodbe
COBISS.SI-ID 268570880

223.
        SVET & ljudje. - Letn. 1, št. 1 (nov. 1998)-        . - Ljubljana (Pleteršnikova 26) : Sinaj, 1998-. - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.svetinljudje.si/si/aktualna_stevilka.wlgt. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208. - Ima suplement ali prilogo: Pot (Radovljica) = ISSN 2350-4463
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)

913

2013 št. 175#
COBISS.SI-ID 78853888

224.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        Kulturna geografija : raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih pokrajin / Jernej Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 261 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-600-0
a) družbena geografija b) kulturna geografija c) demogeografija d) učbeniki za visoke šole

911.3(075.8)
FRASCATI:
5-404
LE od 90/91 ZUPANČIČ Jernej Kulturna geografija
COBISS.SI-ID 268616448


929 BIOGRAFIJE


225.
ANDERSEN, Christopher P.
        Teh nekaj dragocenih dni / Christopher Andersen ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: These few precious days

ISBN 978-961-00-2003-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2009-7 (broš.)
a) Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) b) Kennedy, Jacqueline (1929-1994)

929Kennedy J.F.
929Kennedy J.
821.111(73)-312.6
TU od 82-312.6 ANDERSEN C. P. Teh nekaj
COBISS.SI-ID 269795328

226.
BÖDŐK, Zsigmond
        Nobel-díjas magyarok / Bödők Zsigmond. - 3., javított és bővített kiad. - Dunaszerdahely : Nap, 2002. - 144 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Magyar talentum)

Bibliografija: str. 143-144

ISBN 80-89032-14-1 !
ISBN 978-8089-032-14-3
a) nobelovci b) Madžari

929(439):06.068Nobel A.
06.068Nobel A.
LE od 06 BÖDŐK Zsigmond Nobel-díjas
COBISS.SI-ID 12652956

227.
ĐUKIĆ, Sašo
        Mama Manka - 25 let / Sašo Đukić ; [fotografije osebni arhiv avtorja]. - 1. izd. - Novo mesto : Organizator, 2013. - [236] str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-281-170-9
a) Đukić, Sašo b) stand up c) komedija

929Đukić S.
TU od 929 ĐUKIĆ S.
COBISS.SI-ID 269065728

228.
PODKRIŽNIK, Mimi
        Na sončni strani Slovenije : 40 portretov, 40 zgodb / Mimi Podkrižnik in Mateja Gruden. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2013 ([Ljubljana] : Belin). - 185 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Vzporedna Slovenija)

700 izv. - Knjigi na pot / Manca Košir: str. 9-10. - O avtoricah: str. [186-187]

ISBN 978-961-6704-33-5
a) Slovenija - Družbene razmere b) Biografije - Slovenija

929(497.4)
308(497.4)
TU od 30/31 PODKRIŽNIK Mimi Na sončni
COBISS.SI-ID 269248256

229.
ROTER, Zdenko
        Padle maske : od partizanskih sanj do novih dni / Zdenko Roter. - 1. izd. - Ljubljana : Sever&Sever, 2013 (GPS Group). - 735 str. ; 22 cm

Spominska proza in razcepljeni glas / Aleš Debeljak: str. 728-735. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-281-216-4

929
LE od 929 ROTER Zdenko Padle maske
COBISS.SI-ID 269850368

230.
SCHWIETERT Colazzo, Julie
        Papež Frančišek s svojimi lastnimi besedami / Julie Schwietert Colazzo in Lisa Rogak ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 188 str. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6744-80-5

929Frančišek, papež
TU od 929 SCHWIETERT C. J. Papež Frančišek
COBISS.SI-ID 75262465


93/99 ZGODOVINA


231.
DAVIES, Norman, 1939-
        Zgodovina Evrope / Norman Davies ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (1335 str. [32] str. pril.) : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Europe. - 2500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 1073-1102, 1107-1152. - Kazala

ISBN 978-961-241-747-5
a) Evropa - Zgodovina

94(4)
LE od 940/990 DAVIES Norman Zgodovina
COBISS.SI-ID 267535104

232.
DORNIK Šubelj, Ljuba
        Ozna in prevzem oblasti 1944-46 / Ljuba Dornik Šubelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan : Arhiv Republike Slovenije, 2013. - 472 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 435-442. - Kazalo

ISBN 978-961-241-763-5 (Modrijan)
a) Oddelek za zaščito naroda - Zgodovina b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - 1944-1945 c) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1944-1946 d) Slovenija - Zgodovina - 1944-1946 e) konec vojne f) prevzem oblasti g) zavezniki h) Koroška i) Domobranci j) pobojji

94(497.4)"1944/1946"
355.40(497.4)"1944/1946"
LE od 949.71 DORNIK Šubelj L. Ozna in prevzem
COBISS.SI-ID 268747264

233.
        ZGODOVINA v šoli. - Let. 1, št. 1 (1992)-        . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. - 30 cm

ISSN 1318-1416 = Zgodovina v šoli

930:371.3
371.3:930
LE sp 93/99 ZGODOVINA v šoli
Let. 12 2011 št. 3/4
COBISS.SI-ID 29170944


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO