COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti december 20130 SPLOSNO


1.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi MS Office 2013 / Peter Baloh in Peter Vrečar. - 1. izd. - Ljubljana : Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2013 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku

ISBN 978-961-93252-2-3
a) Microsoft Office 2013 (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) Microsoft Office 2013

004.42(035)
LE od 004 BALOH Peter Ob praktičnih
COBISS.SI-ID 268610048

2.
BROJAN, Jože
        Narobe svet v deželi Narobe / Jože Brojan ; ilustrirala Erna Kovač. - Ljubljana : Salve, 2013. - [9] str. : ilustr. ; 17 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-211-699-6

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C BROJAN Jože Narobe svet v
COBISS.SI-ID 268487168

3.
FRÖHLICH, Hubert
        Internet : tehnologija, ki spreminja svet / Hubert Fröhlich. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

10.050 izv. - Bibliografija: str. 80

ISBN 978-961-251-376-4
a) Internet (računalniško omrežje)

004.738.5
LE od 004 FRÖHLICH Hubert Internet
COBISS.SI-ID 267998208

4.
KIYOSAKI, Robert T.
        Posel 21. stoletja / Robert T. Kiyosaki z Johnom Flemingom in Kim Kiyosaki ; [prevod Tadej Tomanič]. - Lovrenc na Dravskem polju : Martom, 2012 (Šikole : Reklamni atelje Babšek, Batis plus). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The business of the 21st century. - 350 izv. - O avtorjih: str. 141-146

ISBN 978-961-93249-1-2
a) Poslovna uspešnost - Priročniki

005.336.1(035)
LE od 005 KIYOSAKI Robert T. Posel 21. stoletja
COBISS.SI-ID 263386112

5.
KLOPČIČ, Alenka
        Hišek in energija / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2013. - [10] str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN 978-961-93583-1-3
a) Energija - Stripi b) knjige za otroke

084.11
LE ml C KLOPČIČ Alenka Hišek in energija
COBISS.SI-ID 269914624

6.
KOCSY, Anikó
        Az országos hírlapkönyvtár : megemlékezés egy hajdanvolt nemzeti intézmény alapításának 125. évfordulójára / Kocsy Anikó. - Budapest : Barnaföldi Gábor, 2009. - 48 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-7377-41-9

027.54(439)
LE od 02 KOCSY Anikó Az országos
COBISS.SI-ID 12656028

7.
LENDVAI Kepe, Zoltán
        [Štirideset]
        40 let Galerije-Muzeja Lendava : v spomin Kálmánu Dervaricsu, prvemu raziskovalcu kulturne dediščine Lendave z okolico = A Lendvai Galéria és Múzeum 40 éve : Dervarics Kálmán, a Lendva-vidék első örökségvédelmi kutatójának emlékére / Lendvai Kepe Zoltán ; [prevodi Domonkos Lendvay, Jolán Novak Császár, Helena Zver ; fotografije Dubravko Baumgartner, Zoltán Lendvai Kepe, Branimir Ritonja]. - Lendva : Galéria-Múzeum = Lendava : Galerija-Muzej, 2013 (Lendava : Digifot). - 290 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lyndvamuseum ; 5)

Besedilo v slov. ter vzpor. madž. prevod

ISBN 978-961-6695-18-3
a) Galerija - Muzej (Lendava) - 1973-2013

069(497.4Lendava)"1973/2013"
DL od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije GA od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije GE od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije HO od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije KO od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije LE do 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije LE od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. 40 let Galerije LE od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Zoltán 40 let Galerije
COBISS.SI-ID 267976192

8.
        POTUJOČE novice : časopis Sekcije za potujoče knjžnice. - Letn. 1, št. 1 (jun. 2006)-letn. 3, st. 6 (dec. 2008). - Ljubljana : ZBDS Sekcija za potujoče knjižnice, 2006-2008. - 30 cm

Polletnik. - V 2009 bo izhajalo le v elektronski obliki
ISSN 1855-1718

021.65(497.4)(055)
LE či 02 POTUJOČE novice
Let. 8 2013 št. 1/2
COBISS.SI-ID 5695262

9.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik Mac : uporaba in triki za OS X / Matjaž Štrancar ; sodelavci Andrej Marolt ... [et al.]. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2013 ([Izlake] : Grafex). - 219 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-13-8
a) Mac OS X (operacijski sistem) - Priročniki b) operacijski sistem Mac OS X

004.451(035)
004.738.5(035)
LE od 004 ŠTRANCAR Matjaž iPriročnik Mac
COBISS.SI-ID 270617344

10.
TAYLOR, Barbara, 1954-
        Afriški safari : potovanje k živalim v afriški divjini : postavljanka / [napisala Barbara Taylor ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 29 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Safari animals. - Avtorica navedena v kolofonu. - Prečni format. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2561-7
a) Živali - Afrika - Knjige za otroke b) narodni parki c) postavljanke

591.9(6)(02.053.2)
087.5
KO ml 59 TAYLOR Barbara Afriški safari
COBISS.SI-ID 262603264

11.
TAYLOR, Barbara, 1954-
        Dinozavri : potovanje skozi prazgodovino : postavljanka / [napisala Barbara Taylor ; prevedla Maruša Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 29 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Dinosaurs. - Avtorica navedena v kolofonu. - Prečni format. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2554-9
a) Dinozavri - Knjige za otroke b) paleozoologija c) postavljanke

568.19(02.053.2)
087.5
KO ml 55/56 TAYLOR Barbara Dinozavri
COBISS.SI-ID 262603008

12.
WATTERSON, Bill
        Napad monstruoznih mentalno motenih morilskih mega snežakov : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevedla Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Attack of the deranged mutant killer monster snow goons. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-304-4

084.11
LE ml 71/76 WATTERSON Bill Napad
COBISS.SI-ID 269728512

13.
        ŽENSKE v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb / urednice Mirjana Ule, Renata Šribar in Andreja Umek Venturini. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. - 206 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-235-654-5 (broš.)
ISBN 978-961-235-655-2 (e-knjiga)

001-055.2(082)
VP od 00 ŽENSKE v
COBISS.SI-ID 269872640


1 FILOZOFIJA


14.
BENJAMIN, Walter
        Izbrani spisi / Walter Benjamin ; [prevod Frane Jerman ... [et al.] ; spremna beseda Bratko Bibič, Lev Kreft]. - Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 246 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevedeno po: Gesammelte Schriften. - Mračna teorija in presojno upanje / Bratko Bibič, Lev Kreft: str. 227-240

ISBN 961-6262-10-6
a) Benjamin, Walter (1892-1940) b) Nemška filozofija - 20.st. c) nemška filozofija d) 20.st. e) frankfurtska šola f) estetika g) teorija umetnosti h) ideologija

111.852(430)"19"(081)
1 Benjamin W.(081)
7.01(430)"19"
LE od 1 BENJAMIN Walter Izbrani spisi
COBISS.SI-ID 78350336

15.
        ESTETIKA in politika / Adorno ... [et al.] ; [prevod Jaša Drnovšek, Rok Benčin ; spremna beseda Rok Benčin]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 308 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Aesthetics and politics. - Reprezentacija, formalizacija, produkcija / Rok Benčin: str. 279-297. - Vsebuje tudi ponatise besedil v prevodu Slava Šerca, Toma Virka in Amalije Maček. - Bibliografija: str. 299-304. - Kazalo. - Vsebina: I. Ernst Bloch: Razprave o ekspresionizmu. - György Lukács: Za realizem gre. - II. Bertolt Brecht: Proti Lukácsu. - Walter Benjamin: Pogovori z Brechtom. - III. Theodor W. Adorno: Pisma Walterju Benjaminu. - Walter Benjamin: Odgovor. - IV. Theodor W. Adorno: Izsiljena sprava ; Angažma. - Fredric Jameson: Sklepni premisleki.

ISBN 978-961-6798-39-6
a) Filozofija umetnosti - Politika - Zborniki b) estetika c) marksizem d) realizem e) ekspresionizem f) futurizem g) avantgarda

111.852(4)(082)
82.0
LE od 1 ESTETIKA in
COBISS.SI-ID 269769728

16.
HAIDT, Jonathan
        Pravičniški um : zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco : Penca in drugi, 2013 (Ljubljana : NDT). - 469 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The righteous mind. - 400 izv.

ISBN 978-961-6803-83-0 (UMco)
a) Etika b) Socialna psihologija c) politika d) religija e) psihologija f) socialna etika

177
HO od 1 HAIDT Jonathan Pravičniški um LE od 1 HAIDT Jonathan Pravičniški um
COBISS.SI-ID 269085440

17.
KOCH, Manfred
        Lenoba : težavna disciplina / Manfred Koch ; prevod Seta Knop. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 129 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Faulheit. - 400 izv. - Človekova razpetost med delom in lenobo / Franci Zore: str. 119-129. - Bibliografija: str. 115-116

ISBN 978-961-242-897-6
a) Lenoba b) filozofija kulture c) zgodovinski pregledi

179.8
LE od 1 KOCH Manfred Lenoba TU od 1 KOCH Manfred Lenoba
COBISS.SI-ID 269497600

18.
KOROŠAK, Maja
        Odložimo bremena družinske prtljage : deset navdihujočih resničnih zgodb iz Slovenije / Maja Korošak. - 1. izd. - Postojna : B. Trtnik, 2013 (Ljubljana : Abografika). - 136 str. ; 23 cm

Na ov. tudi: Postavitev družine. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Boštjan Trtnik: str. 8. - Zgodbe o usodi in ljubezni / Manca Košir: str. 9-12. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-276-859-1
a) Družinski odnosi b) Družina - Konflikti c) medosebni odnosi d) družinska terapija e) postavitev družine

173.5/.7
316.356.2
LE od 159.9 KOROŠAK Maja Odložimo bremena
COBISS.SI-ID 269599232

19.
LUKAS, Elisabeth
        Priveži svoj voz na kakšno zvezdo : kaj nam v življenju daje moč / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 159 str. ; 21 cm

Prevod dela: Binde deinen Karren an einen Stern. - 800 izv. - Svoje vozilo je bolje vzdrževati in prav usmerjati kakor razbitega popravljati / Jože Ramovš: str.149-152. - O avtorici: str. 147. - Bibliografija: str. 153-155

ISBN 978-961-6878-26-5
a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) Smisel c) Življenjska modrost d) logoterapija

124.2:615.851
LE od 133 LUKAS Elisabeth Priveži svoj voz
COBISS.SI-ID 269763584

20.
MILČINSKI, Maja
        Azijske filozofije in religije / [besedilo, avtorica fotografij] Maja Milčinski. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 405 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-961-01-2836-6
a) Azijske filozofije b) azijska verstva

1(5)
2(5)
KO od 1 MILČINSKI Maja Azijske filozofije
COBISS.SI-ID 269050624

21.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Ulovimo ljubezen : kolumne o ljubezni iz časopisa Politika / Zoran Milivojević ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 284 str. ; 25 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Uloviti ljubav. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2605-8
a) Ljubezen - Kolumne - Psihološki nasveti

177.6:159.9(081)
KO od 159.9 MILIVOJEVIĆ Zoran Ulovimo ljubezen
COBISS.SI-ID 263276544

22.
NHÕAT Hanh, Thích
        Delo : kako najti veselje in pomen v vsakem trenutku / Thich Nhat Hanh ; [iz angleščine prevedla Barbara Lipovšek ]. - Ljubljana : Primus, 2013 (Begunje : Cicero). - 124 str. : avtorj. slika ; 19 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Work

ISBN 978-961-6804-96-7
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) psihološki nasveti c) duševna higiena d) življenjski uspehi e) psihoterapija f) psihotehnike

159.922(035)
LE od 159.9 NHÕAT Hanh Delo
COBISS.SI-ID 268297472

23.
ROZMAN, Sanja
        Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje / Sanja Rozman ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 286 str. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-776-5
a) Odvisnosti - Etiologija b) psihopatologija c) medosebni odnosi d) ljubezen e) družina f) zloraba g) abstinenca h) študije primerov

159.97
615.851
LE od 159.9 ROZMAN Sanja Umirjenost
COBISS.SI-ID 269848832

24.
SPENGLER, Oswald
        Človek in tehnika : prispevek k filozofiji življenja / Oswald Spengler ; [prevod Tadej Pirc]. - Gornja Radgona : A priori, 2013. - 113 str. ; 18 cm. - (Zbirka Aksios)

Prevod dela: Der Mensch und die Technik : Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. - Spremna beseda / Tadej Pirc: str. 95-113

ISBN 978-961-93401-2-7
a) Filozofija življenja b) kultura strojev c) etika d) tehnika

165.745
LE od 1 SPENGLER Oswald Človek in tehnika
COBISS.SI-ID 269797376

25.
        SVETOVNI etos : globalno in lokalno / uredila Marko Pavliha, Borut Ošlaj ; [nemški povzetki Albert Smrečnik]. - Grosuplje : Partner graf, 2013 (Grosuplje : Partner graf). - 241 str. ; 21 cm

Izdano za gibanje Svetovni etos Slovenija. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slov. in angl. ali nem.

ISBN 978-961-93264-3-5
a) Etika - Zborniki b) Globalizacija - Etični vidik - Zborniki

17(082)
316.7:17(082)
VP od 1 SVETOVNI etos
COBISS.SI-ID 268145664

26.
VIRTUE, Doreen, 1958-
        Prisluhnite angelom / Doreen Virtue ; [prevedla Nataša Šilec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 167 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: How to hear your angels. - 500 izv. trda vezava, 700 izv. broš. izd. - O avtorici: str. 161. - Bibliografija: str. 159

ISBN 978-961-275-093-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-275-094-7 (broš.)
a) Angeli b) nadčutno doživljanje c) priročniki

133.3(035)
LE od 133 VIRTUE Doreen Prisluhnite
COBISS.SI-ID 269177088


133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA


27.
PERON, Maya
        Vilinski simboli : Začni? Včeraj! / Maya Peron ; [ilustracije Marjetka Jeršek ; fotografija Incognito design]. - Ljubljana : Doit, 2013 (Ljubljana : Ma-tisk). - 237 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtoricah: str. 234-237. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-281-174-7
a) Simboli - Okultno - Priročniki b) vilinski simboli

133.5(035)
LE od 133 PERON Maya Vilinski simboli
COBISS.SI-ID 269166848


159.9 PSIHOLOGIJA


28.
MACKONOCHIE, Alison
        A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák / Alison Mackonochie ; [fordította Ficzere Andrea]. - Debrecen : Hajja & Fiai, 2005. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Toddlers Tantrums and other bad behavior

ISBN 963-7054-12-X
a) otroci b) vedenje c) obdobja d) togota

159.96
LE od 159.9 MACKONOCHIE Alison A kisgyermekek
COBISS.SI-ID 12683932

29.
MÜLLER, Péter
        Férfiélet, női sors / Müller Péter. - 2. kiad. - Budapest : Rivaldafény, 2013. - 308 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-89852-0-0
a) moški b) ženske c) odnosi d) psihologija

159.92
LE od 159.9 MÜLLER Péter Férfiélet, női
COBISS.SI-ID 12686492

30.
RUIZ, Miguel, Jr.
        Pet stopenj navezanosti : tolteška modrost za sodobni svet / Miguel Ruiz mlajši ; [prevedla Svetlana Kodrič]. - Ljubljana : Primus, 2013 (Cicero). - XIX, 144 str. : avtorj. slika ; 19 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The five levels of attachment. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-91-2
a) Tolteki - Življenjska modrost b) psihološki nasveti

17.023.34
LE od 159.9 RUIZ Miguel Pet stopenj
COBISS.SI-ID 267028480

31.
SKYNNER, Robin
        Življenje in kako ga preživeti / Robin Skynner, John Cleese ; ilustracije Bud Handelsman ; [prevod Helena Marko]. - Ljubljana : Tangram, 2013. - 471 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Life and how to survive it. - Bibliografija: str. 468-471

ISBN 978-961-6239-76-9
a) Družinski odnosi - Psihološki nasveti - Priročniki b) družinska terapija

173.5/.7:159.9(035)
LE od 159.9 SKYNNER Robin Življenje in kako
COBISS.SI-ID 270332672

32.
SPEZZANO, Charles
        Ha fáj, az nem szerelem : a sikeres kapcsolatok titka / Chuck Spezzano ; [fordította Páll Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 269 str. ; 24 cm

Prevod dela: If it Hurts, it isn't Love

ISBN 978-963-2910-08-6
a) ljubezen b) veza c) partnerstvo

159.93/.94
LE od 159.9 SPEZZANO Charles Ha fáj, az nem
COBISS.SI-ID 12666268

33.
TAN, Chade-Meng
        Najdi v sebi : nepričakovana pot do uspeha, sreče (in miru na svetu) / Chade-Meng Tan ; [prevedla Tili Kojić]. - Brežice : Primus, 2013 (Cicero). - 268 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The unexpected path to achieving success, happiness (and world peace). - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 262-268

ISBN 978-961-6804-87-5
a) Samorealizacija - Priročniki b) meditacija c) duhovnost d) budizem

159.922:133.2(035)
LE od 159.9 TAN Chade-Meng Najdi v sebi
COBISS.SI-ID 266143232

34.
TOMŠIČ, Samo
        Kapitalistično nezavedno : Marx in Lacan / Samo Tomšič. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 258 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 51, 5-6)

500 izv. - Bibliografija: str. 253-258

ISBN 978-961-6376-59-4
a) Marx, Karl (1818-1883) b) Lacan, Jacques (1901-1981) c) kapitalizem d) nezavedno e) teoretska psihoanaliza

159.964.2:330.342.14
LE od 159.9 TOMŠIČ Samo Kapitalistično
COBISS.SI-ID 269668352

35.
WARE, Bronnie
        [Pet najpogostejših obžalovanje pred smrtjo]
        5 najpogostejših obžalovanj pred smrtjo : kako so mi umirajoči spremenili življenje / Bronnie Ware ; [prevedla Pika Golob]. - Brežice : Primus, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 321 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The top 5 regrets of the dying. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-78-3
a) Obsmrtna doživetja b) duševna higiena c) psihoterapija

159.961.9
KO od 159.9 WARE Bronnie 5 najpogostejših LE od 159.9 WARE Bronnie 5 najpogostejših
COBISS.SI-ID 264301312


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


36.
HÖFLER, Janez
        O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku / Janez Höfler ; [zemljepisne skice Jakob Klemenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2013 (Medvode : Littera picta). - 552 str. : zvd. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 469-518. - Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-6057-88-2
a) Slovenija - Cerkve - Zgodovina - 8.-13.st. b) Slovenija - Župnije - Zgodovina - 8.-13.st. c) Slovenija - Cerkvena zgodovina - 8.-13.st. d) pražupnije e) zgodovinski pregledi

27-9(497.4)".../12"(091)
27-523.4(497.4)".../12"(091)
27-774(497.4)".../12"(091)
FRASCATI:
6-302
LE do 2 HÖFLER Janez O prvih cerkvah
COBISS.SI-ID 268869376

37.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a karácsonyt! / [szöveg Eduardo Trujillo ; fordította Rusznák György ; illusztráció Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-336-9
a) advent b) prazniki c) božič

27-5
GA ml 2 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a LE ml 2 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a
COBISS.SI-ID 12667804


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


38.
ADAM, Frane
        Na razpotju družbene krize : quo vadis, Slovenija / Frane Adam. - Ljubljana : IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 119 str. ; 21 cm

250 izv.

ISBN 978-961-92399-9-5
a) Družbena kriza b) Social crisis c) Ekonomske krize d) Economic crises e) Kapitalizem f) Capitalism

316.4:338.124.4(497.4)
338.124.4
LE od 32/33 ADAM Frane Na razpotju
COBISS.SI-ID 269960960

39.
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Kolateralna škoda : družbena neenakost v globalni dobi / Zygmunt Bauman ; uredila Ksenija Vidmar Horvat ; [prevod Urban Tarman, Tjaša Učakar] ; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 137 str. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodi / Oddelek za sociologijo ; 2)

Prevod dela: Collateral damage

ISBN 978-961-237-615-4
a) Družbena neenakost

316.344.23
LE od 30/31 BAUMAN Zygmunt Kolateralna škoda
COBISS.SI-ID 270315520

40.
        SOCIALIZACIJA in socialne formacije / [uredil Andrej Naterer]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : Ale). - 145 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 073) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izdaja ; št. 12; 13)

500 izv. - Bibliografija: str. 145

ISBN 978-961-6620-40-6

316.723
LE od 30/31 SOCIALIZACIJA in
COBISS.SI-ID 76356097


32 POLITIKA


41.
        KEREK perec : Népújság magazin. - Évf. 1, sz. 1, 2011-        . - Lendava (Glavna ulica 124) : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, 2011-. - 30 cm

Polletnik
ISSN 2232-5093 = Kerek perec

323.15

Évf. 1 2013 sz. 1
COBISS.SI-ID 259525120

42.
MANCEVIČ, Denis
        Ruska energetska diplomacija v 21. stoletju : plinske vojne, moč energetskih multinacionalk in minljiva zavezništva / Denis Mancevič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 357 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Nasl. na hrbtu: Ruska energetska diplomacija. - 300 izv. - Bibliografija: str. 327-353

ISBN 978-961-6803-79-3
a) Energetska politika - Rusija (federacija) b) Diplomacija - Rusija (federacija) c) Rusija (federacija) - Zunanja politika d) ruska diplomacija

327(470)
620.9(470)
341.7(470)
LE od 32/33 MANCEVIČ Denis Ruska energetska TU od 32/33 MANCEVIČ Denis Ruska energetska
COBISS.SI-ID 268949760


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


43.
DEMŠAR, Franci
        Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev / Franci Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

400 izv. - O avtorju: str. 177-178. - Bibliografija: str. 167-174

ISBN 978-961-01-2994-3
a) Javne finance - Slovenija b) politika

336.1(497.4)
KO od 32/33 DEMŠAR Franci Transparentnost
COBISS.SI-ID 269409280

44.
ŠTIBLAR, Franjo
        Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli : stebri finančnega sistema samostojne Slovenije / Franjo Štiblar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 400 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. [402]. - Bibliografija: str. 381-394

ISBN 978-961-254-661-8
a) Finančni trg - Slovenija b) finančni sistemi

336(497.4)
LE od 32/33 ŠTIBLAR Franjo Finančni trgi
COBISS.SI-ID 270501120


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


45.
        BRAZDE : glasilo občine Dobrovnik = Barázdák : a Dobronaki község közleménye. - Leto 1, št. 1, 1999-        . - Dobrovnik : Občina Dobrovnik, 1999-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

352(497.4 Dobrovnik)(061)
LE do34/345 BRAZDE = BARÁZDÁK
Let. 15 2013 št. 1
COBISS.SI-ID 7427661

46.
        GLAS občine Turnišče . - Turnišče : Občina, [199-]-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po 2001 (jun.)

352(497.4 Turnišče)
lLE do 34/354 GLAS občine
Let. 3 2013 št. 13-14
COBISS.SI-ID 113405440

47.
KRAŠOVEC, Darko
        Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013 / Darko Krašovec. - Ljubljana : Reforma, cop. 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 985 str. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-961-93513-0-7 (hbk.)
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Trg dela - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Employment - Legislation d) Zaposlitev - Zakonodaja e) Slovenia f) Slovenija g) Legislation h) Zakonodaja i) delavska participacija j) socialna varnost k) pravosodje

349.22(497.4)(094.5)
331.5(497.4)(094.5)
LE či 34/354 KRAŠOVEC Darko Novi veliki
COBISS.SI-ID 267244544

48.
        LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava = Lindua : Lendva Község multikulturális tudományos-társadalmtudományi-irodalmi és képzőműveszeti folyóirata. - Letn. 1 = Évf. 1 (2007)-        . - Lendava : Občina, 2007-. - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1854-7931 = Lindua

352
LE do 32/33 LINDUA
Let. 7 2014 št. 15
COBISS.SI-ID 231154176

49.
        URADNI list Republike Slovenije. - Leto 1, št. 1 (25. junij 1991)-        . - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991- (Slovenska c. 9). - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.uradni-list.si
Sorodni elektronski vir: http://zakonodaja.gov.si. - Občasno. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe = ISSN 1318-0932. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Razglasni del = ISSN 1318-9182. - Je nadaljevanje: Uradni list Republike Slovenije = ISSN 0353-846X
ISSN 1318-0576 = Uradni list Republike Slovenije (1991)

070.481(497.4)
LE či 05 URADNI list Republike
Let. 24 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 29487361


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


50.
BELAK Pungartnik, Suzana
        Modni dodatki iz domače delavnice / [napisala in fotografirala] Suzana Belak Pungartnik. - 1. izd. - Škofljica : Društvo ustvarjalnih Cita, 2013 ([Ljubljana] : Skušek). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

880 izv.

ISBN 978-961-93063-1-4
a) Modno oblikovanje - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) modni dodatki d) naredi sam

379.826:7.05(035)
7.05:646.4(035)
LE od 74/76 BELAK P. S. Modni dodatki iz
COBISS.SI-ID 266689536

51.
        DIDAKTIČNE igre in druge dinamične metode / avtorji Irena Mrak Merhar ... [et al.] ; [urednica Irena Mrak Merhar ; ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2013 (Ljubljana : Salve). - 73 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 72-73

ISBN 978-961-211-704-7
a) Igra - Andragogika - Priročniki b) Didaktične igre - Priročniki

37.013.83:79(035)
37.015.3:79
LE od 37 DIDAKTIČNE igre
COBISS.SI-ID 268747520

52.
DRUCKERMAN, Pamela
        Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [fordította Orzóy Ágnes]. - Budapest : Libri, 2012. - 351 str. ; 21 cm

Prevod dela: French Children don't throw food

ISBN 978-963-310-166-7
a) otroci b) vzgoja c) priročniki

373.2
LE od 37 DRUCKERMAN Pamela Nem harap a
COBISS.SI-ID 12689820

53.
JUUL, Jesper, 1948-
        [Štiri]
        4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje / Jesper Juul ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Nemčiji). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen. - 2.500 izv. - O avtorju: str. 170-171. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2823-6
a) Otroci - Vzgoja b) družina c) vrednote d) starševstvo e) domača vzgoja f) enakovrednost g) celovitost h) pristnost i) odgovornost

37.018.1
KO od 37 JUUL Jesper 4 vrednote,
COBISS.SI-ID 266236160

54.
KOŠIR, Katja
        Socialni odnosi v šoli / Katja Košir. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : ALE). - 146 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 076)

500 izv. - Na nasl. str. tudi: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. - Bibliografija: 139-144

ISBN 978-961-6620-44-4

37.064
LE od 37 KOŠIR Katja Socialni odnosi
COBISS.SI-ID 76435201

55.
KOTNIK, Rudi, 1953-
        Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več? / Rudi Kotnik. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : ALE). - 196 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 075)

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6620-43-7

37.014
LE od 37 KOTNIK Rudi Nova paradigma
COBISS.SI-ID 76411393

56.
        A MI gyermekeink világa. 1, Fejlesztő és érdekes játékok : megfigyelőképesség, koncentráció, logika, türelem. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013]. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Za otroke od 3-7 let
a) prosti čas b) učenje c) koncentracija d) logika e) potrpežljivost

37(02.053.2)
LE ml 37 A MI gyermekeink
COBISS.SI-ID 12703644

57.
        A MI gyermekeink világa. 2, Szórakoztató, képességfelesztő feladatok : megfigyelőképesség, koncentráció, logika, türelem. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013]. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Za otroke od 3-7 let
a) prosti čas b) učenje c) koncentracija d) logika e) potrpežljivost

37(02.053.2)
LE ml 37 A MI gyermekeink
COBISS.SI-ID 12703388

58.
MINKOLÉNYI, Ilona
        Óvodába készülök : hétköznapi lélektan / Minkolényi Ilona, Tóth Sándor. - Budapest : Zen, [2000?]. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5171-09-3
a) vrtec b) vzgoja c) otroci d) priročniki

373.2
GA od 37 MINKOLÉNYI Ilona Óvodába készülök LE od 37 MINKOLÉNYI Ilona Óvodába készülök
COBISS.SI-ID 12684444

59.
NEALE, Kirsty
        [Tristo petinšestdeset]
        365 ustvarjalnih zamisli za majhne in velike / [Kirsty Neale, Susan Hunter-Jones, Katy Rhodes ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 365 things to make and do. - Avtorice navedene v kolofonu. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-1870-4
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) ročno delo

379.826:688(02.053.2)
DL ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih LE ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih OD ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih TU ml 37 NEALE Kirsty 365 ustvarjalnih
COBISS.SI-ID 267165440

60.
        PUZZLE Blume[n!] [Garnitura] = Puzzle virág. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013] (Kitajska). - 1 komplet ([5] kosov) : les, barve ; na leseni podlagi, 18 x 26 x 2 cm

Nasl. vzet z računa. - Sestavljenka v obliki rože. - Izobraževalna igrača. - 200-59. - Igrača je primerna za otroke starejše od 3 let
a) igrače b) puzle

37(02.053.2)(086.4)
LE ig 67/69 PUZZLE Blume
COBISS.SI-ID 12701084

61.
ROGGE, Jan-Uwe
        Kell a gyereknek a korlát : azért mégsem állhat feje tetejére a világ / Jan-Uwe Rogge ; [fordította Lendvay Katalin ; illusztrálta Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 238 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)

Prevod dela: Kinder brauchen Grenzen

ISBN 978-963-530-761-6
a) Starševstvo - Priročniki b) Otroci - Vzgoja - Priročniki c) starši d) domača vzgoja e) medosebni odnosi f) medosebne komunikacije g) psihološki nasveti

37.018(035)
DL od 37 ROGGE Jan-Uwe Kell a gyereknek
COBISS.SI-ID 12680860

62.
        [ŠTIRJE letni časi] [Garnitura] : puzzle. - [Levice] ; [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013] (Kitajska). - 1 komplet ([15] kosov) : les, barve ; na leseni podlagi, 30 x 30 x 1 cm

Nasl. vzet z računa. - CE oznaka za varno igračo. - Izobraževalna igrača. - 400-53. - Igrača je primerna za otroke starejše od 3 let

37(02.053.2)(086.4)
HO ig 67/69 ŠTIRJE letni LE ig 67/69 ŠTIRJE letni
COBISS.SI-ID 12700828

63.
TOMAŽIČ, Iztok, 1974-
        Z igro v čarobni svet narave [Dva medija] : priročnik za naravoslovje v prvem triletju / Iztok Tomažič, Tatjana Vidic ; [ilustracije Polona Lovšin, Iztok Tomažič ; fotografije Iztok Tomažič, Irena Hergan, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič)
122 str. : ilustr. ; 27 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2133-6
a) Naravoslovje - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) začetni pouk

37.091.3:5(035)
KO cd 37 TOMAŽIČ Iztok Z igro v čarobni KO od 37 TOMAŽIČ Iztok Z igro v čarobni
COBISS.SI-ID 265910784

64.
TURIČNIK, Dolores, 1964-
        Taktilne igre : igre za razvijanje čutnih zaznav skozi vsebino, dotik, ritem in zvok / Dolores Turičnik, Žiga Bižal ; [ilustracije Marko Potokar]. - Draga : CUDV, 2013 ([s. l] : Birografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm + 2 CD

1.000 izv.

ISBN 978-961-93538-1-3
a) otroške igre b) taktilne igre c) otroci s posebnimi potrebami d) čutno zaznavanje

796.11:159.935(035)
LE cd 37 TURIČNIK Dolores Taktilne igre LE od 37 TURIČNIK Dolores Taktilne igre
COBISS.SI-ID 270016768

65.
        VAL : revija za navtiko in turizem. - 1992, št. 1 (mar.)-        . - Ljubljana (Cesta v Mestni log 88) : REX, [1992]-. - 30 cm

Mesečnik. - Podnaslov se spreminja. - Izdajatelj se spreminja
ISSN 1318-377X = Val (Ljubljana)

379.84/.85:656.6
656.6:379.84/.85
797.1

Let. 22 2013 št. 182
COBISS.SI-ID 29707520


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


66.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of the Slovene Ethnological Society. - Leto 15, št. 5 (1975)-        . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1975-. - 30 cm

Četrtletnik. - Format se spreminja. - Prvotno izdajatelj Filozofska fakulteta. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Je nadaljevanje: Glasnik (Slovensko etnografsko društvo) = ISSN 1854-2646
ISSN 0351-2908 = Glasnik (Slovensko etnološko društvo)

39(497.4)

Let. 53 2013 št. 1/2
COBISS.SI-ID 6725378

67.
        KELLEMES Karácsony : kreatív díszítési tippek, fantantikus receptek, ajándékozási és csomagolási tanácsok / [fordította Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2003. - 223 str. : barvne fotograf. ; 29 cm

Prevod dela: A festive Christmas. - Kazalo

ISBN 963-9523-09-7
a) božič - aranžiranje - albumi b) kuharski recepti

398.332.416
641.566(083.12)
DL od 39 KELLEMES karácsony GA od 39 KELLEMES karácsony LE od 39 KELLEMES Karácsony
COBISS.SI-ID 10117276

68.
MENCEJ, Mirjam
        Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi / Mirjam Mencej ; [prevod Peter Altshul]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 232 str. ; 25 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 7)

350 izv. - Bibliografija: str. 191-215. - Kazalo. - Summary: I was wandering in circles the whole night long. The symbolism of circular movement in European traditional culture

ISBN 978-961-254-644-1
a) Prostor in čas - Ljudski običaji - Evropa - Zborniki b) Krožno gibanje - Evropska ljudska kultura c) čarovnice d) predenje e) kroženje f) ljudska verovanja g) bajeslovna bitja

398.3/.4(4)
FRASCATI:
5-402
LE od 39 MENCEJ Mirjam Sem vso noč
COBISS.SI-ID 269258496

69.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - Žiri : Jutri, 2013. - 342 str. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-281-251-5
a) Spolnost - Zgodovina - Žiri (okolica) - 1900-1960

392.6(497.4Žiri)(091)
613.88(497.4Žiri)(091)
LE od 82-9 MIKLAVČIČ Milena Ogenj, rit in
COBISS.SI-ID 270557696

70.
SALAMONY, Sandra
        1000 egyedi ékszer : gyöngyékszerek, bizsuk, medálok és láncok / Sandra Salamony ; [fordította Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2011. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1000 jewelry inspirations

ISBN 978-963-244-271-6
a) nakit b) bižuterija c) medaljoni d) verižice

395
LE od 39 SALAMONY Sandra Ezer egyedi
COBISS.SI-ID 12658332

71.
        ŽIVALI pokopavajo lovca [Zvočni posnetek] ; Prevarana lisica : slovenske ljudske pravljice. - Ljubljana : Nika records, p, cop. 2002. - 1 CD (42 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm

"Živali pokopavajo lovca": Svetlana Makarovič, priredba ; Urban Koder, glasba ; Rosanda Sajko, režija. "Prevarana lisica": Marija Lužnik, priredba ; Peter Čare, glasbena oprema ; Aleš Jan, režija. - "Živali pokopavajo lovca" - zasedba vlog: Polde Bibič, Zlatko Šugman, Polona Vetrih, Alja Tkačev, Majda Potokar, Jana Osojnik, Vladimir Jurc, Boninsegna, Tone Hribar, Marjan Hlastec. "Prevarana lisica" - zasedba vlog: Boris Kralj, Iva Zupančič, Vladimir Jurc, Pavle Rakovec, Jakica Jesih, Iztok Jereb

NR-CD-0-0113
a) pravljice - narodne b) narodne pravljice c) ljudske pravljice

398.2(497.12)(02.053.2)(086.76)
KO cd L ŽIVALI pokopavajo
COBISS.SI-ID 13965627


5


72.
        MOJA prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. Zemlja / [besedilo Thea Feldman ... [et al.] ; prevedla Mateja Ozimek]. - Zagreb : Egmont, 2010 (Sveta Nedelja : Printera). - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: My very first encyclopedia. Earth. - 5.000 izv.

ISBN 978-953-13-0501-3
a) Zemlja - Leksikoni za mladino

55(031.053.2)
DO ml 55/56 MOJA prva GA ml 55/56 MOJA prva Zemlja KO ml 55/56 MOJA prva Zemlja VP ml 55/56 MOJA prva Zemlja
COBISS.SI-ID 251853312


502/504 EKOLOGIJA


73.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Vroči novi svet / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 211 str. : ilustr. ; 20 cm

Potiskane notr. str. ov. - 700 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-231-904-5
a) Klimatske spremembe - Knjige za mladino b) vreme c) podnebje d) toplogredni plini e) antropocentrizem f) vodni viri g) energetika h) biološka raznovrstnost i) politika j) geoinženiring k) ogljični odtis

551.588.7(02.053.2)
KO ml 502/504 KAJFEŽ-B. Lučka Vroči novi svet
COBISS.SI-ID 264931584

74.
MCNAB, Chris, 1970-
        Túlélés a természetben / Chris Mcnabe ; [fordította Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja & Fiai, 2003. - 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Living off the land

ISBN 963-9329-78-9
a) narava b) preživetje c) tehnike d) priročniki

502.1
LE od 502/504 MCNAB Chris Túlélés a
COBISS.SI-ID 12690332

75.
        MOJA prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. Narava / [besedilo Thea Feldman ... [et al.] ; prevedla Mateja Ozimek]. - Zagreb : Egmont, 2010 (Sveta Nedelja : Printera). - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: My very first encyclopedia. Nature. - 5.000 izv.

ISBN 978-953-13-0500-6
a) Naravoslovje - Leksikoni za mladino

5(031.053.2)
DO ml 5 MOJA prva GA ml 5 MOJA prva Narava KO ml 5 MOJA prva Narava VP ml 5 MOJA prva Narava
COBISS.SI-ID 251853056

76.
MOORE, Donald E., III
        Čudoviti svet živali : [v katerega vas popeljejo liki iz priljubljenih filmov Disney Pixar] / [napisal Donald Moore] ; [prevedla Mimi Močnik]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 (Čakovec : Zrinski). - 125 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Disney. Učenje)

Prevod dela: Wonderful world of animals. - Dodatek k nasl. na ov. - Na vrhu nasl. str.: Disney. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-953-13-0756-7
a) živali b) knjige za otroke

59(02.053.2)
087.5
DO ml 59 MOORE D. E. Čudoviti svet HO ml 59 MOORE Donald E. Čudoviti svet KO ml 59 MOORE Donald E. Čudoviti svet VP ml 59 MOORE Donald E. Čudoviti svet
COBISS.SI-ID 1790411


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


77.
BENJAMIN, Arthur T.
        Fejszámolás : boszorkányos matematikai trükkök / Arthur Benjamin, Michael Shermer ; [fordította Polgár Judit]. - 3., változatlan kiad. - Budapest : Partvonal, 2010. - 310 str. ; 21 cm

Prevod dela: Secrets of mental math

ISBN 978-963-9910-25-6
a) matematika b) računanje c) priročniki

519.6
LE od 51 BENJAMIN Arthur T. Fejszámolás
COBISS.SI-ID 12688028

78.
FRAKNOI, Andrew
        Čudoviti svet vesolja : [v katerega vas popeljejo liki iz priljubljenih filmov Disney Pixar] / napisal Andrew Fraknoi ; [prevedla Mimi Močnik in Jakob Rotar]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 (Čakovec : Zrinski). - 125 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Disney. Učenje)

Prevod dela: Wonderful world of space. - Dodatek k nasl. na ov. - Na vrhu nasl. str.: Disney. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-953-13-0757-4
a) vesolje b) knjige za otroke

524(02.053.2)
087.5
DO ml 52 FRAKNOI Andrew Čudoviti svet HO ml 52 FRAKNOI Andrew Čudoviti svet KO ml 52 FRAKNOI Andrew Čudoviti svet VP ml 52 FRAKNOI Andrew Čudoviti svet
COBISS.SI-ID 1789643


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


79.
ARNOLD, Nick
        Gnusna golazen : grozna znanost / Nick Arnold ; ilustriral Tony De Saulles ; [prevod Andrej Pleterski]. - 1. natis. - Ljubljana : Alta media, 2013 (v Sloveniji : ABO grafika). - 141 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozne knjige)

Prevod dela: Ugly bugs. - 1.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93539-1-2
a) Žuželke - Knjige za otroke

595.7(02.053.2)
KO ml 59 ARNOLD Nick Gnusna golazen
COBISS.SI-ID 268420608

80.
DICKINS, Rosie
        Bogarak / Rosie Dickins. - Debrecen : Patricia Könyvek, 2007. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Linked bugs

ISBN 978-963-9786-12-7
a) hrošči b) vrste c) priročniki

592/599
LE ml 59 DICKINS Rosie Bogarak
COBISS.SI-ID 12687004

81.
FIRTH, Rachel
        Kígyók / Rachel Firth és Jonathan Sheikh-Miller ; [fordította Daróczi Réka]. - Debrecen : Patricia Könyvek, 2006. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Linked snakes

ISBN 963-87315-0-8
a) kače b) vrste c) priročniki

592/599
LE ml 59 FIRTH Rachel Kígyók
COBISS.SI-ID 12687260

82.
GANERI, Anita
        Ošabni oceani : grozna geografija / Anita Ganeri ; ilustriral Mike Phillips ; [prevod Andrej Pleterski]. - 1. natis. - Ljubljana : Alta media, 2013 (v Sloveniji : ABO grafika). - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozne knjige)

Prevod dela: Odious oceans. - 1.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93539-2-9
a) Oceani - Knjige za otroke b) Morje - Knjige za otroke

551.46(02.053.2)
911(26)(02.053.2)
574.5(26)(02.053.2)
KO ml 59 GANERI Anita Ošabni oceani
COBISS.SI-ID 268420864

83.
GREZ, Marcela
        Tanuljunk lovagolni : nyisd ki a sok-sok ablakot! / [tervezte Marcela Grez ; illusztrációk Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - [12] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-389-5

592/599
LE ml 59 GREZ Marcela Tanuljunk lovagolni
COBISS.SI-ID 12664476

84.
LANGLEY, Andrew
        Emlősök / [Andrew Langley ; fordította Csorba Gábor]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about mammals. - Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9166-92-9
a) sesalci

599(02.053.2)
DL ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök GA ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök GE ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök LE ml 59 LANGLEY Andrew Emlősök
COBISS.SI-ID 12641180

85.
        MOJA prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji. Živali / [besedilo Thea Feldman ... [et al.] ; prevedla Mateja Ozimek]. - Zagreb : Egmont, 2010 (Sveta Nedelja : Printera). - 193 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: My very first encyclopedia. Animals. - 5.000 izv.

ISBN 978-953-13-0499-3
a) Živalstvo - Leksikoni za mladino

59(031.053.2)
DO ml 59 MOJA prva GA ml 59 MOJA prva Živali KO ml 59 MOJA prva Živali VP ml 59 MOJA prva Živali
COBISS.SI-ID 251853568

86.
REČNIK, Aleksander
        Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica / Aleksander Rečnik ; besedilo dopolnila Janez Zavašnik in Suzana Fajmut-Štrucl ; [lektor Goran Schmidt ; ilustracije Marija Nabernik]. - Ljubljana [i. e. Salzhemmendorf] : Bode Verlag, 2010 ([Borken/Westfalen] : Rehms-Druck). - 112 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Institut Jožef Stefan. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 112

ISBN 978-3-942588-01-0
a) Rudnik svinca in cinka (Mežica) - Zgodovina b) Minerali - Mežica - Albumi c) rudarstvo d) mineralogija e) geologija f) rudniki g) Mežiška dolina

549(497.413)(084.12)
622.344(497.4Mežica)(091)
LE od 54 REČNIK Aleksander Minerali
COBISS.SI-ID 24020775

87.
REČNIK, Aleksander
        Minerali živosrebrovega rudišča Idrija / Aleksander Rečnik ; [ilustracija Marija Nabernik]. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan" ; [Salzhemmendorf] : Bode, cop. 2012 (Borken/Westfalen : Rehms-Druck). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Institut "Jožef Stefan". - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 111-112

ISBN 978-3-942588-10-2 (Bode)
ISBN 9-783942-588102 ! (Bode)
a) rudarstvo b) mineralogija c) geologija d) rudniki e) živo srebro f) Idrija

549(497)(084.12)
62(497.4Idrija)
LE od 54 REČNIK Aleksander Minerali
COBISS.SI-ID 1115125

88.
ROVIRA, Pere
        Keresd meg a tanya állatait! / szöveg Pere Rovira ; terv és rajzok Francisco Arredondo. - Budapest : Napraforgu, [2004?]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 963-9621-31-5
a) domače živali b) perutnina c) govedo

592/599
GE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg a tanya LE ml 59 ROVIRA Pere Keresd meg a tanya
COBISS.SI-ID 12667036


6


89.
PINNOCK, Dale
        Zdravilna kuhinja : kako lahko pomaga, kar užitnega ponuja narava / Dale Pinnock ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc ; fotografije Jaka Modic]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 172 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Medicinal cookery. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-95-0
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Zdravilna prehrana - Kuharski recepti c) Živila - Zdravilnost - Priročniki d) Bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki

613.2
LE od 613 PINNOCK Dale Zdravilna kuhinja
COBISS.SI-ID 267808000


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


90.
AMADOR, Xavier Francisco
        Nisem bolan, ne potrebujem pomoči! : kako človeku z duševno boleznijo pomagati, da sprejme zdravljenje / Xavier Amador ; prevedel Igor M. Ravnik ; [spremna beseda Andrej Žmitek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 236 str. ; 24 cm

Prevod dela: I am not sick, I do not need help!. - 1.000 izv. - Načini obravnave bolnikov s psihotično motnjo v Sloveniji / Andrej Žmitek: str. 226-234. - Bibliografija: str. 223-225

ISBN 978-961-278-084-5
a) Duševni bolniki - Anozognozija - Priročniki b) Duševni bolniki - Zdravljenje - Sodelovanje - Priročniki c) Terapevti - Medosebne komunikacije - Bolniki - Priročniki d) duševne bolezni e) shizofrenija f) bipolarna motnja razpoloženja g) prisilno zdravljenje h) metoda LEAP i) motnje uvida j) študije primerov

616.89-052(035)
17.024.3-056.34(035)
LE od 616 AMADOR X. F. Nisem bolan, ne
COBISS.SI-ID 268818432

91.
ARNOLD, Nick
        Kri, kosti in druge telesne reči : grozna znanost / Nick Arnold ; ilustriral Tony De Saulles ; [prevod Ana Beguš]. - 1. natis. - Ljubljana : Alta media, 2013 (v Sloveniji : ABO grafika). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozne knjige)

Prevod dela: Blood, bones and body bits. - Kazalo

ISBN 978-961-93539-3-6
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
KO ml 61 ARNOLD Nick Kri, kosti in
COBISS.SI-ID 268600832

92.
BALOGH, Béla
        Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Változatlan utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 170 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 170

ISBN 978-963-9652-811
a) rak b) bolezen c) alternativno zdravljenje d) alternativna medicina e) priročniki

615.8:616-006(035)
LE cd 615 BALOGH Béla Többszintű LE od 615 BALOGH Béla Többszintű
COBISS.SI-ID 12681372

93.
CHRISTENSEN, Carol Landa
        Gyógynövények = termesztésük és felhasználásuk főzéshez, díszítéshez / írta Carol Landa Christensen ; [fordította Szőllősi Irén ; illusztráció Roberta Simonds]. - Debrecen : Hajja & Fiai, 1992. - 64 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Herbs

ISBN 963-9329-30-4
a) zdravilne rastline b) raba c) pridelovanje d) priročniki

615.32
LE od 615 CHRISTENSEN C. L. Gyógynövények
COBISS.SI-ID 12664220

94.
DE Leo, Diego, 1951-
        Prelomnice : neobičajno popotovanje v globine samomora : [znanstvena monografija] / Diego De Leo ; [prevajalka Ivica Belšak]. - Koper : University of Primorska Press, 2013 ([Maribor] : Demago). - XIII, 172 str. ; 22 cm

Prevod dela: Turning points - an extraordinary journey into the suicidal mind. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Prelomnica, da spregovorimo o samomoru? / Vita Poštuvan: str. VII-IX. - Zeleni poganjki upanja / Julianne Schultz: str. XI-XIII

ISBN 978-961-6832-47-2
a) Samomori - Študije primerov b) Samomorilci - Spomini c) psihiatrija d) samomorilnost e) svojci f) osebna doživetja

616.89-008.441.44(092)
LE od 616 DE Leo Diego Prelomnice
COBISS.SI-ID 268443392

95.
DUKAN, Pierre
        A Dukan-diéta / Pierre Dukan ; [fordította Morvay Zsuzsa és Joannovics Mária]. - Budapest : Ulpius, 2012. - 372 str. ; 20 cm

Prevod dela: Je ne sais pas maigrir

ISBN 978-963-254-362-8
a) dieta b) shujševalna dieta c) dietna prehrana d) recepti e) priročniki

613.2(035)
LE od 613 DUKAN Pierre A Dukan-diéta
COBISS.SI-ID 12681884

96.
DUKAN, Pierre
        Dukan-receptek : a tartós fogyás titka / Pierre Dukan ; [fordította Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius, 2012. - 347 str. ; 21 cm

Prevod dela: Les recettes Dukan. - Kazalo

ISBN 978-963-254-693-3
a) dieta b) recepti c) shujševalna dieta d) dietna prehrana

613.2(083.12)
LE od 613 DUKAN Pierre Dukan-receptek
COBISS.SI-ID 12681628

97.
FUNCKE, Annelise
        Kisgyermekek ételei : frisset, egészségeset, saját kezűleg! / tanácsok gyermekeinek egészségesebb táplálásához ; [fordította Ballér Piroska]. - Budapest : Canissa, [1996?]. - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Über 100 Babymenüs

ISBN 963-9379-48-4
a) recepti b) prehrana c) otroci d) priročniki

613.2
LE od 613 FUNCKE Annelise Kisgyermekek
COBISS.SI-ID 12665756

98.
GRAHAM, Douglas N.
        Prehrana 80/10/10 : uravnotežite zdravje, težo in življenje : slasten grižljaj za grižljajem / Douglas N. Graham ; [prevedli Tjaša Bobek ... et al.]. - Ljubljana : Knjižni butik, Calesita, 2013. - 334 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The 80/10/10 diet. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93593-0-3
a) Prehrana - Zdravje

613.2
LE od 613 GRAHAM Douglas N. Prehrana 80/10/10
COBISS.SI-ID 269828864

99.
GREZ, Marcela
        Tűzoltók bevetésen : nyisd ki a sok-sok ablakot! / [tervezte Marcela Grez ; illusztrációk Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - [12] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-388-8

614.842
LE ml 61 GREZ Marcela Tűzoltók bevetésen
COBISS.SI-ID 12664732

100.
HAWKES, Joyce Whiteley
        Zdravljenje na celični ravni : most med dušo in celico / Joyce Whiteley Hawkes ; predgovor Joan C. King ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2013 ([s. l.] : Cicero). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka In zdravje)

Prevod dela: Cell-level healing. - 1.000 izv. - Predgovor / Joan C. King: str. 9-10. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6804-81-3
a) Naravno zdravljenje - Pozitivno mišljenje - Priročniki b) Alternativna medicina - Priročniki c) Celice - Alternativno zdravljenje - Priročniki d) energijska medicina e) energijsko zdravljenje f) vizualizacija g) meditacija h) samozdravljenje

615.8:159.922(035)
LE od 615 HAWKES Joyce W. Zdravljenje na
COBISS.SI-ID 265004544

101.
HEGEDŰS, György
        Az elérhető egészség : öt egyszerű lépés, amelyet az orvos javasol / Hegedűs György. - Nyíregyháza : Pro-Team Nonprofit, 2010. - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-9952-44-7
a) zdravje b) nasveti c) samozdravljenje d) priročniki

613
GE od 613 HEGEDŰS György Az elérhető LE od 613 HEGEDŰS György Az elérhető
COBISS.SI-ID 12658588

102.
HELLMIß, Margot
        Almaecet : tisztít, szépít, ízesít : régi, jól bevált receptek az almaecet felhasználására, új ízek a konyhában, csillogás a lakásban, ápolt, egészséges test természetes módon / Margot Hellmis ; [fordította Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2003. - 100 str. ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából)

Prevod dela: Apfelessig für Küche, Haushalt und Schönheitspflege

ISBN 963-9519-00-6
a) jabolčni kis b) medicina c) kulinarika d) uporaba e) priročniki

613
LE od 613 HELLMISS Margot Almaecet
COBISS.SI-ID 12678556

103.
HOLICK, Michael F.
        A nélkülözhetetlen D-vitamin : a leggyakoribb egészségi probléma gyógyítása három lépésben / Michael F. Holick ; [fordította Sóskuthy György]. - Budapest : Park, 2012. - 355 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The vitamin D solution. - Kazalo. - Bibliografija: str. [313]-339

ISBN 978-963-530-983-2
a) vitamin d b) zdravljenje c) priročniki

615.356:577.161.2(035)
LE od 615 HOLICK Michael F. A nélkülözhetetlen
COBISS.SI-ID 12674972

104.
KINSLOW, Frank J.
        EV - občutek : umetnost ustvarjanja notranjega miru in zunanjega obilja / Frank J. Kinslow ; [prevod Simona Koželj]. - 1. natis. - Kranj : Zavod V.I.D., 2013 (tiskano v EU). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Eufeeling - the art of creating inner peace and outer prosperity. - 500 izv.

ISBN 978-961-90342-9-3
a) Kvantno zdravljenje - Priročniki b) samozdravljenje c) naravno zdravljenje d) kvantna sinhronizacija

615.85(035)
LE od 615 KINSLOW Frank J. EV - občutek
COBISS.SI-ID 270077184

105.
KOLAR Tomažič, Simona, 1974-
        Izobraževanje za terapevte bioterapije po metodi Zdenka Domančića / [avtorica besedila in urednica Simona Kolar Tomažič ; fotografije Bojan Mihalič ... et al.]. - 1. natis. - Bled : Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića, 2013 (Kranj : Jobo). - 11 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

615.85
LE od 615 KOLAR Tomažič S. Izobraževanje OD od 615 KOLAR Tomažič S. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 75319297

106.
LENKEI, Gábor
        Cenzúrázott egészség : a betegségipar futószalagján. - 11., javított kiad. - Budapest : Free Choise Books, 2007. - 236 str. ; 21 cm

ISBN 963-217-929-3
a) zdravje b) zdravljenje c) farmacija d) vitamini

612.015.6
LE od 615 LENKEI Gábor Cenzúrázott
COBISS.SI-ID 12678812

107.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Uravnajte ščitnico in rešili boste 100 težav hkrati / Sanja Lončar, Katarina Rožanc, Adriana Dolinar ; [fotografije Rajko Škarič ... et al.] ; ilustracija Sebastjan Kurmanšek]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2013. - 148 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve, ISSN 2335-3724 ; 3)

Na vrhu nasl. str.: Skupaj za zdravje človeka in narave
a) Ščitnica - Bolezni - Dejavniki tveganja - Priročniki b) Ščitnica - Bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki c) Hormonski motilci - Priročniki d) endokrine žleze e) zdravstvene težave f) simptomi g) diagnostika h) zdravljenje i) holistična medicina j) ščitnični hormoni

616.441:615.8(035)
LE od 615 LONČAR Sanja Uravnajte ščitnico
COBISS.SI-ID 269426944

108.
        MASAŽA in aromaterapija : tehnike za popolno masažo telesa, terapevtske lastnosti eteričnih olj / [avtorji Shelley Keating ... [et al.] ; prevedel Vital Sever ; fotografije Andre Martin ; ilustracije Wendy Blume, Levent Efe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 246 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Massage & aromatherapy. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2392-7
a) Aromaterapija - Priročniki b) Eterična olja - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Masaža - Priročniki d) sprostitev e) zdravstvene težave f) naravno zdravljenje g) tehnike h) nasveti i) albumi j) eterična olja

615.83:665.52(035)
665.52(035)
615.82(035)
KO od 615 MASAŽA in
COBISS.SI-ID 264433920

109.
MORITZ, Andreas
        A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : [az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere] / Andreas Moritz ; [fordítás Briss Ágnes]. - 1. kiad. - Győr : FHL, 2010. - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-963-08-0261-1
a) jetra b) žolčnik c) čiščenje d) zdravljenje e) priročniki

616.36(035)
LE od 616 MORITZ Andreas A csodálatos máj-
COBISS.SI-ID 12676764

110.
NICHOLAS, Marina
        3 lépés a termékenységért / Marina Nicholas és Mohammed Taranissi ; [fordította Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja & Fiai, 2008. - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: 3 steps to fertility

ISBN 978-963-7054-59-4
a) fertilnost b) plodnost c) ginekologija d) priročniki

618.1
LE od 618 NICHOLAS Marina 3 lépés a
COBISS.SI-ID 12663452

111.
OSTAN, Iztok
        Žive vode / Iztok Ostan. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013 ([Ljubljana] : Belin). - 203 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorju: str. [204]. - Bibliografija: str. 196-203

ISBN 978-961-6861-25-0
a) Naravno zdravljenje - Živa voda b) alternativno zdravljenje c) FHES

615.838.9
613.31
LE od 615 OSTAN Iztok Žive vode
COBISS.SI-ID 270507776

112.
PEARCE, Stewart
        Angeli Atlantide : dvanajst mogočnih sil, ki vam bodo na vekov veke spremenile življenje / Stewart Pearce ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Brezovica : Cangura.com, 2013. - 237 str. ; 21 cm

Prevod dela: The angels of Atlantis. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-53-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6769-54-9 (broš.)
a) Zvok - Zdravilnost b) Pozitivno mišljenje

615.837
159.922
LE od 615 PEARCE Stewart Angeli Atlantide OD od 615 PEARCE Stewart Angeli Atlantide
COBISS.SI-ID 268485120

113.
SHREFFLER, Wayne G.
        Razumevanje alergije na hrano in prehranske intolerance : vse o obvladovanju in zdravljenju / Wayne G. Shreffler, Qian Yuan, Karen Asp ; prevedla Mojca Seliškar. - Ljubljana : Gnostica, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 208 str. : tabele ; 23 cm

Prevod dela: Understanding your food allergies & intolerances. - 800 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 188-195. - Kazalo

ISBN 978-961-229-123-5
a) Hrana - Alergija - Obvladovanje - Priročniki b) alergija na hrano c) neugodna reakcija po hrani d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) alergeni h) laktoza i) celiakija j) arašidi k) fruktoza l) samopomoč m) študije primerov n) zdravstveni nasveti o) informacijski viri

613.2:616-056.43(035)
LE od 613 SHREFFLER Wayne G. Razumevanje
COBISS.SI-ID 268442624

114.
ŠEGA, Matija, 25.10.1985-
        Zamolčana skrivnost Aloje arborescens : za uspešen boj z rakom / Matija Šega. - 2. natis. - Novo mesto : Fruktus, 2013 (Ljubljana : Demat). - 119 str. : ilustr. ; 17 cm

200 izv.

ISBN 978-961-281-198-3
a) Aloe arborescens - Zdravilnost b) zdravilne rastline c) aloja d) bolezni e) naravno zdravljenje f) alergija g) rak (medicina) h) domača zdravila i) recepti j) gojitev

615.322:582.572.8
LE od 615 ŠEGA Matija Zamolčana
COBISS.SI-ID 267799040

115.
TEPPERWEIN, Kurt
        Betegségünk tükrei : az arcolvasás művészete / Kurt Tepperwein ; [fordította Oláhné Nagy Erzsébet]. - Budapest : Duna, [2009]. - 237 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Krankheiten aus dem Gesicht erkennen

ISBN 978-963-9919-25-9
a) bolezni b) branje obraza c) branje iz obraza d) diagnostika bolezni iz obraza e) diagnostika bolezni f) priročniki

616-07(035)
LE od 616 TEPPERWEIN Kurt Betegségünk tükrei
COBISS.SI-ID 12675996

116.
TREBEN, Maria
        Egészség Isten patikájából : tapasztalok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz / Maria Treben ; [fordította Csokonai Attila ; illusztrációk Varga Emma]. - Budapest : Hunga Print Nyomda és Kiadó, [2007?]. - 112 STR. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Gesundheit aus der Apotheke Gottes. - Kazalo

ISBN 978-963-354-190-6
a) zdravilne rastline b) fitoterapija c) ljudska medicina d) priročniki

615.89
615.322
633.88
GE od 613 TREBEN Maria Egészség Isten
COBISS.SI-ID 12659868

117.
UNGVÁRY, Renáta W.
        Megújulás szülés után / W. Ungváry Renáta. - Budapest : Kismama, 2011. - 203 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-615-5008-93-1
a) dieta b) porod c) recepti d) priročniki

613.2
LE od 613 UNGVÁRY Renáta W. Megújulás szülés
COBISS.SI-ID 12675228

118.
        UPRIMO se raku : [preventiva, zgodnje odkrivanje, zdravljenje] / [strokovni avtorji Marcus Oehlrich ... [et al.] ; slikovno gradivo Christina Horut ; prevedla Lydia Frece]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Srbiji). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Krebs vorbeugen und bekämpfen. - Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - Na dnu nasl. str. tudi: Reader's Digest. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2699-7
a) Rak (medicina) - Preprečevanje - Priročniki b) Rak (medicina) - Zgodnja diagnostika - Priročniki c) Rak (medicina) - Vrste - Priročniki d) primarna preventiva e) sekundarna preventiva f) prehrana g) telesna aktivnost h) dejavniki tveganja i) sevanje j) zdravljenje k) epidemiologija l) simptomi

616-006(035)
KO od 616 UPRIMO se raku
COBISS.SI-ID 265158400

119.
WILLIAMS, Chuck, 1915-
        Ünnepi étkek / Williams-Sonoma ; [fordította T. Bíró Katalin ; Allan Rosenberg és Allen V. Lott]. - Budapest : Geopen, 2004. - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 963-9574-14-7
a) pojedine b) prazniki c) recepti d) kuhanje e) priročniki

641
LE od 64 WILLIAMS Chuck Ünnepi étkek
COBISS.SI-ID 12660636

120.
WINKLER, Gábor
        Cukorbetegség / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - Budapest : SpringMed, 2007. - 208 str. ; 20 cm. - (SpringMed kérdezz! felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)

ISBN 978-963-9695-27-6
a) diabetes b) diabetiki c) zdravljenje d) priročniki

616.379
LE od 616 WINKLER Gábor Cukorbetegség
COBISS.SI-ID 12666012

121.
YUQUN, Liao
        Hagyományos kínai orvosolás / Liao Jücsün ; [fordította Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Kossuth, 2008. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Traditional Chinese Medicine

ISBN 978-963-09-5766-3
a) medicina b) zdravljenje c) metode d) Kitajska

615.8
LE od 615 YUQUN Liao Hagyományos kínai
COBISS.SI-ID 12666524

122.
ŽELEZNIKAR, Zoran
        Pot do živahne moškosti / Zoran Železnikar. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 118 str. : tabele ; 20 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 117-118

ISBN 978-961-6861-24-3
a) Hormonsko ravnovesje - Moški - Priročniki b) Moški - Vitalnost - Priročniki c) Andropavza - Zdravljenje - Priročniki d) hormoni e) testosteron f) spolnost g) zdravo življenje h) hormonski motilci i) hormonsko nadomestno zdravljenje

612.43-055.1(035)
613.97-055.1(035)
616.693-085(035)
LE od 613 ŽELEZNIKAR Zoran Pot do živahne
COBISS.SI-ID 269702912


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


123.
DLUSZTUS, Imre
        Meglelé borát : a Duna Borrégió borútikönyve = [írta és szerkesztette Dlusztus Imre]. - Szeged : Mihazánk, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Borútikönyv)

Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-963-08-3770-5
a) vino b) vinorodna področja c) vinska območja d) donavska vinska območja e) vinske regije f) donavske vinske regije g) vinske ceste h) donavske vinske ceste i) priročniki

663.21(439.15)(035)
LE od 66 DLUSZTUS Imre Meglelé borát
COBISS.SI-ID 12673180

124.
DLUSZTUS, Imre
        Meglelé borát : az Eger Borrégió borútikönyve = [írta és szerkesztette Dlusztus Imre]. - Szeged : Mihazánk, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Borútikönyv)

Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-963-08-5391-0
a) vino b) vinorodna področja c) vinska območja d) egerska vinska območja e) vinske regije f) egerske vinske regije g) vinske ceste h) egerske vinske ceste i) priročniki

663.21(439.133)(035)
LE od 66 DLUSZTUS Imre Meglelé borát
COBISS.SI-ID 12673436

125.
MACKAY, David J. C.
        Trajnostna energija - brez razgretega ozračja / David J. C. MacKay ; [prevajalki Maja Ropret in Andreja Krašna]. - Ljubljana : Energetika.Net, 2013 (Ljubljana : Tiskarna Januš). - 355 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 348-355

ISBN 978-961-93583-0-6
a) Energija b) Energetika c) Energetska politika d) Energetski viri e) Trajnostni razvoj

620.9(082)
502.171:531.62
LE od 62 MACKAY D. J. C. Trajnostna energija
COBISS.SI-ID 269604096

126.
MENNEN, Patricia
        Az építkezésen / [Patricia Mennen ; fordító Csörgő Barbara ; illusztráció Wolfgang Metzger]. - 2., javított kiad. - [Budapest] : Scolar, 2010 (printed in Italy). - [14] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan? : Szakkönyvsorozat óvodások számára ; 1)

Prevod dela: Auf der Baustelle

ISBN 978-963-244-187-0
a) gradbišče b) knjige za otroke

624(02.053.2)
DL ml 62 MENNEN Patricia Az építkezésen
COBISS.SI-ID 12690844

127.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a repülőkön és a repülőtereken! / [szöveg Eduardo Trujillo ; fordította Rusznák György ; illusztráció Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-456-4
a) letala b) letališče c) vrste

629.7
GA ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a LE ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a
COBISS.SI-ID 12668572

128.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a vonatokon és az állomásokon! / [szöveg Eduardo Trujillo ; fordította Rusznák György ; illusztráció Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-455-7
a) vlaki b) postaje c) vrste

629.4
DL ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a LE ml 62 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a
COBISS.SI-ID 12668828

129.
ŽITKO, Miro
        Gradnja z naravnimi materiali [Videoposnetek] / Miro Žitko ; kamera in fotografije Metka Marušič Žitko ... [et al.] ; glasba Miro Žitko, Fable Music ; režija Boštjan Kavčič. - [Idrija : M. Žitko], 2013. - 1 video DVD (ca 64 min) : barve, zvok ; 12 cm

Brala je Metka Marušič Žitko. - Vsebina: Razazije ; Podiranje dreves ; Razrez in lupljenje lubja ; Izkop, temelji, nasip, zid ; Gradnja konstrukcije ; Streha ; Stene ; Ogrevanje ; Rastlinska čistilna naprava
a) Gradbeni materiali b) Hiše - Gradnja c) Gradnja - Naravni materiali d) naravni gradbeni materiali e) video DVD f) videodelavnice

69-021.54(086.82)
DO dvd 67/69 ŽITKO Miro Gradnja z
COBISS.SI-ID 14176822


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


130.
ARREDONDO, Francisco
        Keresd meg a lovakat! / [szöveg és illusztráció Francisco Arredondo ; fordította Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 25 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-445-215-7
a) živali b) konji c) vrste

636
GE ml 63 ARREDONDO F. Keresd meg a LE ml 63 ARREDONDO F. Keresd meg a
COBISS.SI-ID 12668060

131.
BALASSA, Konstantin, 1795-1862
        Az erőszak nélkül való patkolás, okosságon, és a lónak lélek tudományán (PSYCHOLOGIA) alapodott : értekezés: miként kelljen az igen izgékony, vagyis könyen ingerelhető, rosz indulató, és egészen elromlott lovakat, a mellyeket mind eddig tsak egydül erőszakkal és készerítás által lehete megpatkolni, egy óra alatt arra birni, hogy magokat örömest engedjék megpatkoltatni, és makatsságaokat örökre letegyék. / Balassa Konstantin. - reprint kiad. - Budapest : Barnaföldi Gábor, [2006?]. - 54 str., [6] str. pril. ; 21 cm

ISBN 963-7377-13-1
a) konjereja b) kovaška dela c) oskrba d) priročniki

636
LE od 63 BALASSA Konstantin Az erőszak nélkül
COBISS.SI-ID 12656540

132.
BAYER, Klaus M.
        Tervezzünk szép kertet / Klaus M. Bayer ; [fordította Novotnyné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser, 2010. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Garten-Faszination. Das Garten-Planset mit groser Ideensamlung

ISBN 978-963-278-135-8
a) vrtovi b) parki c) gradnja

635.9
LE od 635 BAYER Klaus M. Tervezzünk szép
COBISS.SI-ID 12663708

133.
        BORSZŐLŐFAJTÁK, csemegeszőlő-fajták és alanyok / szerkesztette Bényei Ferenc, Lőrincz András. - Budapest : Mezőgazda, [2010?]. - 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-286-536-2
a) vinogradništvo b) grozdje c) sorte d) kloniranje e) priročniki

634.8+663.2
LE od 634 BORSZŐLŐFAJTÁK
COBISS.SI-ID 12686236

134.
CZÁKA, Sarolta
        A növényszaporítás ábécéje : oltás, vetés, dugványozás / Czáka Sarolta, Füstös Zsuzsanna, Hrotkó Károly ; [illusztrálta Krasznainé Imre Katalin]. - 7., átdolg. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2011. - 136 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)

Kazalo

ISBN 978-963-286-621-5
a) Okrasne rastline - Razmnoževanje - Priročniki b) cepljenje c) okuliranje

631.53(035)
GA od 635 CZÁKA Sarlota A növényszaporítás LE od 635 CZÁKA Sarlota A növényszaporítás
COBISS.SI-ID 12657308

135.
        EKO dežela. - 2011 (avg.)-        . - Kranj (Trojarjeva 20) : BJM, 2011-. - 27 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Zelena dežela = ISSN 1581-9027
ISSN 2335-3066 = Eko dežela

631(497.4)

2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 264453632

136.
GOSCH, Theresia
        Bogyós gyümölcsök / Theresia Gosch ; [fordította Tömpe Anna ; illusztrációk Monika Biermaier]. - Budapest : Cser, 2009. - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)

Prevod dela: Beeren für den Hausgarten

ISBN 978-963-278-100-6
a) sadjarstvo b) pridelovanje c) vrste d) priročniki

634.1/.7
LE od 634 GOSCH Theresia Bogyós gyümölcsök
COBISS.SI-ID 12686748

137.
HESPELER, Bruno
        A vadászat kézikönyve / Bruno Hespeler ; [fordította Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 254 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Jagdwissen kompakt

ISBN 978-963-248-211-8
a) lov b) lovstvo c) priročniki

639.1(035)
LE od 639 HESPELER Bruno A vadászat
COBISS.SI-ID 12674716

138.
KOVÁCS, Zsolt
        Kisemlős lexikon / Kovács Zsolt. - Budapest : Saxum, 2002. - 156 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 151-152. - Kazalo

ISBN 963-9308-39-0
a) glodavci b) domače živali

636.96:030
DO od 636 KOVÁCS Zsolt Kisemlős lexikon GA od 636 KOVÁCS Zsolt Kisemlős lexikon LE od 636 KOVÁCS Zsolt Kisemlős lexikon
COBISS.SI-ID 9105820

139.
LAMPEITL, Franz
        Méhészek könyve / Franz Lampeitel ; [fordította Deákné Paulus Petra]. - Budapest : Mezőgazda, 2010. - 120 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Házunk táján sorozat)

Prevod dela: Bienenbeuten und Betriebsweisen. - Kazalo

ISBN 978-963-286-600-0
a) čebelarstvo b) satovje c) tehnike d) priročniki

638
LE od 638 LAMPEITL Franz Méhészek könyve
COBISS.SI-ID 12689308

140.
MILLS, Dick
        Akvarista kézikönyv : az akvárium berendezése és az akváriumi halak tartása / Dick Mills ; [fordította Forró László]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)

Prevod dela: You & Your Aquarium. - Kazali

ISBN 978-963-530-797-5 (Park)
a) akvarijske ribe - priročniki b) akvarijske ribe c) gojitev d) vrste e) priročniki

639.34(035)
LE od 639 MILLS Dick Akvarista kézikönyv
COBISS.SI-ID 12659100

141.
MOLNÁR, Anna Hanga
        Növények a lakásban : legkedveltebb szobanövényeink / Molnár Hanga Anna. - Budapest : Anno, 2007. - 96 str. : ilustr. ; 34 str.

ISBN 978-963-375-506-8
a) sobne rastline b) vrste c) gojenje

635.9
DL od 635 MOLNÁR Anna H. Növények a LE od 635 MOLNÁR Anna H. Növények a
COBISS.SI-ID 12658076

142.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Mačji zakaji / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Žlabudron)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2236-4
a) Mačke - Knjige za otroke b) zanimivosti

636.8(02.053.2)
821.163.6-93-32
087.5
KO ml 63 PRAPROTNIK-Z. L. Mačji zakaji
COBISS.SI-ID 265316864

143.
        A SZŐLŐ metszése zöldmunkái / szerkesztette Lőrincz András, Barócsi Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, 2010. - 306 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-286-594-2
a) vinogradništvo b) obrezovanje c) tehnike d) priročniki

634.8+663.2
LE od 634 A SZŐLŐ metszése
COBISS.SI-ID 12685724

144.
TISOČ in ena
        1001 izboljšava vrta / [avtorji Alan Buckingham ... [et al.] ; fotografije Peter Anderson, Richard Bloom, Mark Winwood ; ilustracije Scott Jessop ; prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Soča). - 287 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: 1001 gardening boosters. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2551-8
a) Vrtovi - Urejanje - Priročniki b) Vrtnarstvo - Priročniki c) Okrasne rastline - Priročniki d) zasajevalni načrti e) vrtna arhitektura f) naredi sam g) zelenjava h) sadne rastline

635(035)
712.27(035)
KO od 635 TISOČ in
COBISS.SI-ID 264082176

145.
WESSELÉNYI, Miklós, baron, 1796-1850
        A régi hires ménesek egyike megszünésének okairól / Wesselényi Miklós. - reprint kiad. - Budapest : Barnaföldi Gábor, [2010?]. - 78 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-7377-45-7
a) konjereja b) žrebci c) pasme d) Madžarska

636(439)
LE od 63 WESSELÉNYI Miklós A régi hires
COBISS.SI-ID 12654748

146.
ZGONEC, Slavko
        [Sto]
        100 najlepših sobnih rastlin / [besedilo in fotografije] Slavko Zgonec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 230 str. : ilustr. ; 27 cm

3.200 izv. - Kazala

ISBN 978-961-01-2980-6
a) Sobne rastline - Gojitev - Priročniki b) okrasne rastline

635.91(035)
KO od 635 ZGONEC Slavko 100 najlepših
COBISS.SI-ID 270127872


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


147.
CASPAREK, Petra
        Iz domače shrambe / Petra Casparek, Erika Casparek-Türkkan ; [avtorici fotografij Ulrike Schmid in Sabine Mader ; prevedli Marjana Samide in Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : fotogr. ; 28 cm

Prevod dela: Alles hausgemacht. - Potiskani spojni listi. - 3.000 izv. - O avtoricah: str. 192. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2829-8
a) Živila - Konserviranje - Priročniki b) Kuharski recepti c) gospodinjstvo

641.4(083.12)
KO od 64 CASPAREK Petra Iz domače
COBISS.SI-ID 266134784

148.
        JEM zdravo, živim zdravo! : Škrobkov priročnik zdrave prehrane : za starše, babice, dedke, otroke / [zamisel Škrobek in Peter Ferluga ; strokovna besedila prispevali Marina Trevisan in Mojca Cepuš ; ilustrirala Chiara Sepin]. - 2. izd. - Trst : ZTT = EST, 2013. - 57 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Škrobek je psevdonim

ISBN 978-88-7174-153-6
a) Otroci - Prehrana - Knjiga za otroke b) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641.56-053.2(083.12)
613.22(035)
LE ml 64 JEM zdravo, živim
COBISS.SI-ID 6320364

149.
KATONA, Zsuzsa, nutricistka
        Cukor nélkül : torták, sütemények, desszertek csökkentett tejcukor tartalommal / Katona Zsuzsa. - Budapest : Porta Kata, 2007. - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 963-06-0758-1
a) kuhanje b) slaščice c) recepti d) priročniki

641(439)
LE od 64 KATONA Zsuzsa Cukor nélkül
COBISS.SI-ID 12683164

150.
KOŠIR, Klemen, 1974-
        Namazi za mizo : ilustrativni sprehod skozi gozdič vegetarijanskih namazov, s kruhom pod pazduho / piše Klemen Košir ; riše Meta Wraber. - 1. ponatis. - Ljubljana : samozal. K. Košir, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zamizo)

Ov. nasl. - Nasl. na hrbtu: Namazi. - O avtorjih na zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-276-509-5
a) Kuharski recepti - Namazi b) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi

641.84(083.12)
641.56-056.84(083.12)
LE od 64 KOŠIR Klemen Namazi za mizo
COBISS.SI-ID 269968640

151.
KREMPL, Urša
        Mali kuharji 2 / Urša Krempl ; [ilustracije iStockphoto]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Čelni nasl. - 900 izv.

ISBN 978-961-93125-8-2
a) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641.55(083.12)(02.053.2)
LE ml 64 KREMPL Urša Mali kuharji 2
COBISS.SI-ID 269961728

152.
LAWSON, Nigella, 1960-
        Nigella expressz : jó ételek gyorsan / Nigella Lawson ; Lis Parsons fotográfiáival ; [fordította Szalai Judit]. - Budapest : Szukits, 2008. - 209 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Nigella express

ISBN 963-497-176-4
a) kuhanje b) recepti c) priročniki

641
LE od 64 LAWSON Nigella Nigella expressz
COBISS.SI-ID 12670364

153.
MAGYAR, Elek
        Az Ínyesmester szakácskönyve / Magyar Elek. - Budapest : Akkord, 2000. - 341 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 963-7803-70-X
a) kuhanje b) recepti c) priročniki

641
DL od 64 MAGYAR Elek Az Ínyesmester LE od 64 MAGYAR Elek Az Ínyesmester
COBISS.SI-ID 12678044

154.
MCCLOSKEY, Jess
        Finomságok ajándékba : ínycsiklandó meglepetések mert torkoskodni és adni jó! / Jess McCloskey ; [fordítás Mohácsi Anikó ; illusztrációk Jane Laurie ; fotók Ian Garlick]. - Budapest : Arena 2000, 2011. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-9974-49-4
a) darila b) dobrote c) slaščice

641
LE od 64 MCCLOSKEY Jess Finomságok
COBISS.SI-ID 12659612

155.
MEZEI, Elmira
        Paleolit finomságok gyerekenek / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2013. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5235-38-2
a) kuhanje b) recepti c) otroci d) priročniki

641
GE od 64 MEZEI Elmira Paleolit LE od 64 MEZEI Elmira Paleolit
COBISS.SI-ID 12673948

156.
MÓCZÁR, István
        Ételek ádventől vízkeresztig : töltött csuka és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna International, [2010?]. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 1)

ISBN 978-963-541-17-3
a) kuhanje b) recepti c) priročniki

641
GA od 64 MÓCZÁR István Ételek ádventől LE od 64 MÓCZÁR István Ételek ádventől
COBISS.SI-ID 12672668

157.
SEGAN, Francine
        Shakespeare konyhája : reneszánsz receptek mai szemmel / Francine Segan ; Tim Turner fotóival ; [fordította Szűr-Szabó Katalin]. - 1. kiad. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2003. - 267 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Shakespeare's Kitchen. - 4.000 izv.

ISBN 963-549-023-2
a) kuhanje b) recepti c) renesansa d) priročniki

641
LE od 64 SEGAN Francine Shakespeare
COBISS.SI-ID 12671388

158.
SIMON W.
        Iz domače kuhinje / [Simon W. ; fotografije Shutterstock]. - 1. natis. - Žalec : ABC založba, 2013. - 81 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Sodobna kuhinja)

Nasl. v kolofonu: Jedi iz domače kuhinje. - 6.500 ozv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-93600-0-2
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 SIMON W. Iz domače kuhinje
COBISS.SI-ID 269993728

159.
SIMON W.
        Kuhano, surovo, pečeno : najljubše družinske jedi / [Simon W. ; fotografije Shutterstock]. - 1. natis. - Žalec : ABC založba, 2013. - 74 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Sodobna kuhinja)

6.500 ozv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-93600-1-9
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 64 SIMON W. Kuhano, surovo
COBISS.SI-ID 269993984

160.
SPECK, Brigitte
        Pecivo s stevijo / Brigitte Speck ; [fotografije Andreas Thumm in Klaus Ammann ; prevedla Miriam Drev]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 85 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Backen mit Stevia. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-278-100-2
a) Stevija b) Kuharski recepti - Pecivo c) sladila

641.85(083.12)
LE od 64 SPECK Brigitte Pecivo s stevijo
COBISS.SI-ID 269485312

161.
        SZÉP házak / főszerkesztő Vogl Elemér. - 1. Évf., 1. sz. (1992)-        . - Budapest (1014 Budapest, I., Dísz tér 16) : Vogl Elemér, 1992-. - 29 cm

Dvomesečnik. - Opis po: Évf. 21, sz. 4
ISSN 1216-1268

643:747

2013 sz. 4
COBISS.SI-ID 12676508


66 KEMIJSKE TEHNIKE


162.
BÉKÉSI, Zoltán
        Házi pálinkafőzés / Békési Zoltán, Csarnai Erzsébet. - Budapest : Mezőgazda, 2010. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Házunk táján sorozat)

Bibliografija: str. 157

ISBN 978-963-286-611-6
a) žganjekuha b) sadje c) izdelava d) priročniki

663
LE od 66 BÉKÉSI Zoltán Házi pálinkafőzés
COBISS.SI-ID 12685212


67/69 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


163.
        PUZZLE Dino [Garnitura] = Puzzli dinozaver. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013]. - 1 komplet ([9] kosov) : les, barve ; na leseni plošči, 20 x 23 x 2 cm

Nasl. iz računa. - Igrača za razvijanje opazovanja, sestavljanja, logičnega razmišljanja. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - 200-57. - Za otroke starejše od 3 let
a) igrače b) puzzle

688.72(086.4)
LE ig 67/69 PUZZLE Dino
COBISS.SI-ID 12701340


7


164.
GALIČ, Štefan, 1944-1997
        [Voščilnice] [Slikovno gradivo]. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, <1973-1996>. - 9 voščilnic : barve ; 23 x 17 cm

Vsebuje voščilnice z reprodukcijami slikarja Štefana Galiča, slike, linoreze, lesoreze, grafike. - Iz vsebine: Štefan Galič: Panorama Lendave I. = Lendva látképe I., 1973 ; Štefan Galič: Lendava pozimi = Lendva télen, 1974 ; Štefan Galič: Razglednice iz Pécsa = Pécsi képeslapok, 1977 ; Štefan Galič: Violina -XX-A = Hegedű -XX-A, 1978 ; Štefan Galič: Iz ciklusa Metulj -X = A lepke ciklusból -X, 1979 ; Štefan Galič: Ujeta metulja = Foglyul ejtett lepkék, 1981 ; Štefan Galič: Lendava = Lendva, 1987 ; Štefan Galič: Fosil -P = Fosszilia -P, 1996 ; Štefan Galič: [Zidanica pozimi = Hazikó télen], 1996
a) slike b) lesorezi c) bakrorezi d) linorezi e) reprodukcije f) voščilnice

75(1/9)
LE do 77 GALIČ Štefan Fosil - P LE do 77 GALIČ Štefan Iz ciklusa Metulj LE do 77 GALIČ Štefan Lendava pozimi LE do 77 GALIČ Štefan Lendava/Lendva LE do 77 GALIČ Štefan Panorama Lendave LE do 77 GALIČ Štefan Razglednice iz LE do 77 GALIČ Štefan Ujeta metulja LE do 77 GALIČ Štefan Violina XX LE do 77 GALIČ Štefan [Voščilnice], 1996
COBISS.SI-ID 12668316

165.
        MUCA [Igrača]. - Miltach : Nemmer, 200?. - 1 lesena figura : les, barve ; 10 x 6 cm. - (Ein Tier vom Bauernhof)

Ročni izdelek, DIN EN 71. - Od 1. leta dalje

793/794
COBISS.SI-ID 2562109


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


166.
BAGYINSZKI, Zoltán
        Magyar kastélyok = Ungarische Schlösser = Hungarian castles and mansions / [Bagyinszki Zoltán]. - Debercen : T.K.K., 2008. - 191 str. : ilustr. ; 35 str.

ISBN 978-963-596-766-7
a) gradovi b) dvorci c) madžarska

728.8(439)
DL od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar kastélyok GA od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar kastélyok LE od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar kastélyok
COBISS.SI-ID 1024793967

167.
BAGYINSZKI, Zoltán
        Magyar várok / Bagyinszki Zoltán, Tóth Pál = [Hungarian castles and fortresses = Ungarische Burgen]. - Deberecen : T.K.K., 2008. - 191 str. : ilustr. ; 35 cm

ISBN 978-963-596-662-2
a) gradovi b) madžarska

728.8(439)
DL od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar várok GA od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar várok LE od 940/990 BAGYINSZKI Zoltán Magyar várok
COBISS.SI-ID 1024793711

168.
CSORBA, Csaba
        Erdélyi várak : várak, várkastélyok, erődített városok, templomvárak / Csorba Csaba ; fotó Bagyinszki Zoltán. - Debrecen : T.K.K., 2010. - 208 str. : ilustr. ; 35 cm

Bibliografija: str. 208

ISBN 978-963-596-785-8
a) gradovi b) utrdbe c) utrjene palače d) Transilvanija

728.8
DL od 940/990 CSORBA Csaba Erdélyi várak GE od 940/990 CSORBA Csaba Erdélyi várak LE od 940/990 CSORBA Csaba Erdélyi várak
COBISS.SI-ID 1024793455

169.
        A NAGY barkácskönyv / [fordította Molnár Kata és Schrenk Veronika]. - Budapest : Brico Store, 2004. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 963-219-857-3
a) interier b) kuhinje c) spalnice d) urejanje e) priročniki

728
LE od 72 A NAGY
COBISS.SI-ID 12690588

170.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Najlepši slovenski gradovi / Ivan Stopar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 267 str. : ilustr. ; 30 cm

8.500 izv. - Bibliografija: str. 265-266

ISBN 978-961-231-648-8
a) Gradovi - Slovenija

728.8(497.4)
HO od 72 STOPAR Ivan Najlepši slovenski LE od 72 STOPAR Ivan Najlepši slovenski
COBISS.SI-ID 237034240

171.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Slikovite podobe Slovenije : 101 veduta naše dežele, kakršna je bila nekoč / Ivan Stopar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.300 izv. - Bibliografija: str. 253-256

ISBN 978-961-231-963-2
a) Slovenija - Vedute b) arhitekturna dediščina c) zgodovinski pregledi

7.047(497.4)
KO od 7 STOPAR Ivan Slikovite podobe
COBISS.SI-ID 269203200


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


172.
ANDERSON, Lynette, modna oblikovalka
        Kutya, macska, varrótű : 17 meseszép kézimunka hímzéssel, foltvarrással és subatű-technikával / Lynette Anderson ; [fordítás Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 28 str.

ISBN 978-963-9974-20-3
a) ročna dela b) šivanje c) tehnike d) vzorci e) priročniki

746
GE od 74/76 ANDERSON Lynette Kutya, macska LE od 74/76 ANDERSON Lynette Kutya, macska
COBISS.SI-ID 12657564

173.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendava = Lendva [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2005]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Na razglednici: Gledališka in koncertna dvorana = Színház- és Hangversenyterem
a) Lendava - Razglednice

77.04(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendava
COBISS.SI-ID 12670876

174.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendava = Lendva [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2005]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Na razglednici: Kapelica svete Trojice = Szentháromság-kápolna
a) Lendava - Razglednice

77.047(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendava
COBISS.SI-ID 12670108

175.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendava = Lendva [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2005]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Na razglednici: Panorama Lendave z vinogradi = Lendva látképe a szőlőhegyekkel
a) Lendava - Razglednice

77.047(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendava
COBISS.SI-ID 12670620

176.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendava = Lendva [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - [Ponatis]. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2009]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Pogled na cerkev svete Katarine z gradom v ozadju, v dveh manjših okvirih je gledališka in koncertna dvorana in kapela svete Trojice. - Na razglednici: Lendavski motivi = Lendva motívumok
a) Lendava - Razglednice

77.047(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendava
COBISS.SI-ID 12671900

177.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendavski grad = Lendvai vár [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2009]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Pomladni motiv, v desnem kotu grb družine Baffy. - Na razglednici: Lendavski grad = Lendvai vár
a) Lendava - Razglednice

77.04(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendavski grad
COBISS.SI-ID 12671644

178.
BAUMGARTNER, Dubravko
        Lendavski grad = Lendvai vár [Slikovno gradivo] / foto Dubravko Baumgartner. - [Ponatis]. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, [2009]. - 1 razglednica : barve ; 17 x 11 cm

Razglednica ni bila poslana. - Jesenski motiv, v desnem kotu grb s pelikanom. - Na razglednici: Lendavski grad = Lendvai vár
a) Lendava - Razglednice

77.04(497.4Lendava)
LE do 77 BAUMGARTNER D. Lendavski grad
COBISS.SI-ID 12671132

179.
BAYARD, Marie-Noëlle
        Puha állatkák, babák : 60 horgolt és kötött modell / [könyv anyagát összeállították Marie-Noelle Bayard és Frederique Alexandre ; fordította Seres Krisztina ; fotók Pierre Nicou]. - Budapest : Mérték, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Doudous, animaux & poupees

ISBN 978-615-5113-54-3
a) kvačkanje b) vezenje c) tehnike d) priročniki

746
LE od 74/76 BAYARD Marie-N. Puha állatkák,
COBISS.SI-ID 12690076

180.
BIRKETT, Caroline
        Modern keresztszemes hímzések / Caroline Birkett ; [fordította Leyrer Ginda]. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002. - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Contemporary Cross Stitch

ISBN 963-547-735-X
a) ročna dela b) šivanje c) vzorci d) priročniki

746
LE od 74/76 BIRKETT Caroline Modern
COBISS.SI-ID 12683420

181.
DOVCOVA, Jaroslava
        A kötés iskolája : kötésminták leírásokkal és leszámolható rajzokkal, fortélyok, technikák kezdőknek és haladóknak / Jaroslava Dovcová ; [fordította Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna, 2012. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-963-9974-80-7
a) pletenje b) tehnike c) priročniki

746
DL od 74/76 DOVCOVA Jaroslava A kötés iskolája LE od 74/76 DOVCOVA Jaroslava A kötés iskolája
COBISS.SI-ID 12658844

182.
GALIČ, Štefan, 1944-1997
        Drugačni Štefan Galič = Másként [Štefan Galič] / [besedila Janez Balažic ... [et al.] ; prevod Bence Utroša Gabriella, Helena Zver ; fotografija Dubravko Baumgartner ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo v slov. in madž. - Razstavni katalog. - 400 izv. - Izbrana bibliografija: str. 115

ISBN 978-961-6229-29-6
a) Galič, Štefan (1944-1979) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) slovenska grafika d) osebne razstave

75/76(497.4):929Galič Š.
ČR od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan DL od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan GA od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan GE od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan KO od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan LE do 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan LE od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan TU od 74/76 GALIČ Štefan Drugačni Štefan
COBISS.SI-ID 248109056

183.
HOJNIK, Cvetka
        Cvetka Hojnik / [avtorji besedil Milena Koren-Božiček ... [et al.] ; avtor pesmi Milan Vincetič ; [prevod v madžarščino Gabriella Bence Utroša, prevod v angleščino Valerija Trojar, prevod v italijanščino Jasna Merkú ; fotografije Dubravko Baumgartner, Sandi Baumgartner, Erik Žoldoš]. - Lendava : Galerija-Muzej, 2013 (Batis Plus Tiskarstvo). - 113 str. : ilustr. ; 31 cm

300 izv. - Slov. besedilo in prevod v madž., angl. in špan.

ISBN 978-961-6695-19-0
a) Hojnik, Cvetka (1963-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) 21. st.

75(497):929Hojnik C.
LE do 74/76 HOJNIK Cvetka Cvetka Hojnik LE od 74/76 HOJNIK Cvetka Cvetka Hojnik LE sk 74/76 HOJNIK Cvetka Cvetka Hojnik
COBISS.SI-ID 270220288

184.
MEDNARODNA likovna kolonija (10 ; 2011 ; Monošter)
        [Deseta]
        10. mednarodna likovna kolonija, Monošter, 2011 = Nemzetközi művésztelep, Szentgotthárd = International Fine Arts Colony / [spremna beseda Dabóczi Dénes ; prevod v slovenščino Helena Zver, prevod v angleščino Suzanne Király-Moss ; fotografija Dubravko Baumgartner, Zóka Gyula]. - Lendava : Galerija - Muzej ; [Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, [2011] (Lendava : Digifot). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov., madž. in angl. - 200 izv.
a) Mednarodna likovna kolonija (10 ; 2011 ; Monošter) - Razstavni katalogi b) Evropsko slikarstvo - 21.st. - Razstavni katalogi c) likovne kolonije d) slikarske kolonije e) mednarodne razstave f) skupinske razstave

75(4)"20"(083.824)
DL od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna GA od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna GE od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna HO od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna KO od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna LE do 06 MEDNARODNA 10. mednarodna LE od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna LE sk 06 MEDNARODNA 10. mednarodna TU od 06 MEDNARODNA 10. mednarodna
COBISS.SI-ID 263779840

185.
MEDNARODNA likovna kolonija (11 ; 2012 ; Monošter)
        [Enajsta]
        11. mednarodna likovna kolonija, Monošter, 2012 = Nemzetközi művésztelep, Szentgotthárd = International Fine Arts Colony / [spremna beseda Tanja Šimonka ; prevod v slovenščino Helena Zver, prevod v angleščino Suzanne Király-Moss ; fotografija Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija - Muzej ; [Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, [2012] (Lendava : Digifot). - 15 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov., madž. in angl. - 200 izv.
a) Mednarodna likovna kolonija (11 ; 2012 ; Monošter) - Razstavni katalogi b) Evropsko slikarstvo - 21.st. - Razstavni katalogi c) likovne kolonije d) slikarske kolonije e) mednarodne razstave f) skupinske razstave

75(4)"20"(083.824)
ČR od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna DL od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna GA od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna GE od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna HO od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna KO od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna LE do 06 MEDNARODNA 11. mednarodna LE od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna LE sk 06 MEDNARODNA 11. mednarodna TU od 06 MEDNARODNA 11. mednarodna
COBISS.SI-ID 12667292

186.
MEDNARODNA mladinska likovna kolonija (16 ; 2011 ; Lendava)
        [Šestnajsta]
        16. mednarodna mladinska likovna kolonija LindArt, Lendava, 2011 = 16. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep, Lendva 2011 = 16th LindArt International Young Artists' Fine Arts Colony, Lendava 2011 : 16. LindArt, Lendava 2011 : [06. - 16.07.2011 Lendava-Lendva, Slovenija] / [spremno besedilo Iványi Bianca ; prevod v slovenščino Helena Zver, prevod v angleščino Suzanne Király-Moss ; fotografija Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija - Muzej, 2011 (Lendava : Digifot). - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov., madž. in angl. - 300 izv.
a) Mednarodna mladinska likovna kolonija (16 ; 2011 ; Lendava) - Razstavni katalogi b) Evropsko slikarstvo - 21.st. - Razstavni katalogi c) likovne kolonije d) slikarske kolonije e) mednarodne razstave f) skupinske razstave

75(4)"20"(083.824)
DL od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna GA od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna GE od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna HO od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna KO od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna LE do 06 MEDNARODNA 16. mednarodna LE od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna LE sk 06 MEDNARODNA 16. mednarodna TU od 06 MEDNARODNA 16. mednarodna
COBISS.SI-ID 12667548

187.
MURR-Hinson, Amanda Brooke
        100 gyöngyből fűzött csecsebecse és apró dísz : bájos motívumok ajándékba, ékszerként vagy kiegészítőként / Amanda Brooke Murr-Hinson ; [fordítás Viertlné Kirtyán Beáta ; fotók Phil Wilkins ; illusztrációk Jessica Kinnersley]. - Budapest : Arena 2000, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-9974-74-6
a) ročna dela b) okraski c) kič d) priročniki

746
LE od 74/76 MURR-Hinson A. 100 gyöngyből
COBISS.SI-ID 12684956

188.
        OSEM sodobnih hrvaških umetnikov = Nyolc modern horvát művész = Osam suvremenih hrvatskih umjetnika = Eight contemporary Croatian artists : 23. 09.-13. 11. 2011, Lendavski grad, Slovenija, Lendvai vár, Szlovénia, Lendavski dvorac, Slovenija, Lendava Castle, Slovenia / [spremno besedilo Milan Bešlić ; prevodi Császár Jolán (v slovenščino, magyarra), Suzanne Király-Moss (in English) ; fotografija Zóka Gyula, Dubravko Baumgartner]. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., madž., hrv. in angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6695-16-9
a) Hrvaška umetnost - 21.st. - Razstavni katalogi b) skupinske razstave

73/76(497.5)"20"(083.824)
ČR od 06 OSEM sodobnih DL od 06 OSEM sodobnih GA od 06 OSEM sodobnih GE od 06 OSEM sodobnih HO od 06 OSEM sodobnih KO od 06 OSEM sodobnih LE do 06 OSEM sodobnih LE od 06 OSEM sodobnih TU od 06 OSEM sodobnih
COBISS.SI-ID 258019072

189.
        RAJZOLJ velem! : könnyen törölhető, újra rajzolható. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013]. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) Risanje - Priročniki b) Živali - Risarske tehnike - Knjige za otroke

741.042(02.053.2):37
LE či 37 RAJZOLJ velem!
COBISS.SI-ID 12703132


74/76 SLIKARSTVO


190.
GÖNTÉR, Endre
        Endre Göntér : slikar = festőművész = painter / [avtorji besedil] Franc Obal, Kostyál László ; [prevodi Helena Zver (v slovenščino), Bence Utroša Gabriella (v madžarščino), Sandra Vida (v angleščino) ; fotografije umetnin Zóka Gyula, fotografije iz arhiva avtorjev družinski arhiv, Tihomir Pinter]. - Lendava : Galerija-Muzej, 2009 (Murska Sobota : Klar). - 144 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v slov., madž. in angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 144

ISBN 978-961-6695-10-7
a) Göntér, Endre (1949-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) 21. st.

75(497.4):929Göntér E.
DL od 74/76 GÖNTÉR Endre Endre Göntér GA od 74/76 GÖNTÉR Endre Endre Göntér GE od 74/76 GÖNTÉR Endre Endre Göntér LE do 74/76 GÖNTÉR Endre Endre Göntér LE od 74/76 GÖNTÉR Endre Endre Göntér
COBISS.SI-ID 247229696

191.
PANDUR, Ludvik, 1947-
        Lajči Pandur : Lendavski grad - Lendvai vár, 08.03.-14.04.2013 / [spremno besedilo Meta Gabršek Prosenc ; prevod v madžarščino Bence Utroša Gabriella, Claude Domonkos Lendvay ; fotografije Dubravko Baumgartner ... [et al.]]. - Lendava : Galerija - Muzej, 2013 (Lendava : Digifot). - 19 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. ter prevod v madž.
a) Pandur, Ludvik (1947-) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) razstave

75(497.4):929Pandur L.
DL od 06 PANDUR Ludvik Lajči Pandur GE od 06 PANDUR Ludvik Lajči Pandur LE do 06 PANDUR Ludvik Lajči Pandur LE od 06 PANDUR Ludvik Lajči Pandur
COBISS.SI-ID 12672156

192.
REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn
        Rembrandt Harmenszoon van Rijn : grafike = grafikák = graphics : Lendavski grad = Lendvai vár = Lendva Castle, 19.04.-29.09.2013 / [spremno besedilo Anton Balažek, Jos Douma, Peter Zawrel ; prevod Alneja Gašpar, Milena Lebar, Claude Domonkos Lendvay, Szücs Luca, Suzanne Király-Moss ; fotografija Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija-Muzej, 2013 (Lendava : Digifot). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. ter prevod v madž. in angl. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka
a) Rembrandt, Hermensz van Rijn (1606-1669) - Razstavni katalogi b) nizozemsko slikarstvo c) razstave d) 17. stol. e) katalogi

75.071(492):929Rembrandt H.v.R.
DL od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt GA od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt GE od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt HO od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt KO od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt LE do 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt LE od 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt LE sk 06 REMBRANDT H.v.R. Rembrandt
COBISS.SI-ID 12672412

193.
SADAR, Almira
        Oblikujmo z Almiro Sadar : modni ustvarjalni projekti za vsakogar posebej / [avtorica Almira Sadar] ; fotografije Ana Hribar ; [avtorica spremnih besedil Valentina Smej Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2013 (Ljubljana). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - O avtorici in fotografinji: str. 111. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92970-6-3
a) Modno oblikovanje - Priročniki

7.05:646.4(035)
KO od 74/76 SADAR Almira Oblikujmo z
COBISS.SI-ID 269860608


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


194.
        BACEK Jon. 11, Preplašeni Jon [Videoposnetek] : 7 novih meee---ga zgodbic! / napisal Lee Pressman... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; director of photography Charles Copping ; music by Mark Thomas ; directors Seamus Malone, Richard Webber, Lee Wilton ; poje Klemen Černe ; verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2013, p 2012. - 1 video DVD (regija 0, PAL)(ca 50 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm

Prevod dela: Shaun the sheep. - Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Aardman Animations itd. - Regija 0. - 950988. - Vsebina: Kokos. Bleščeča okna. Vrana. Preplašeni Jon. Piščalka. Novi skedenj. Žoga ne uboga. Dodatek - Jon Šampion.
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) britanski animirani filmi c) otroški filmi d) filmska komedija e) risani filmi f) DVD g) risani filmi za otroke h) animirani filmi za otroke i) risanke

791.228(0.053.2)(086.82)
KO dvd C BACEK Jon Preplašeni
COBISS.SI-ID 12349345

195.
        BACEK Jon. 12, Peklenska vročina [Videoposnetek] : 7 novih meee---ga zgodbic! / napisal Jimmy Hibbert... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; director of photography Charles Copping ; music by Mark Thomas ; directors Seamus Malone, Richard Webber, Lee Wilton ; poje Klemen Černe ; verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2013, p 2012. - 1 video DVD (regija 0, PAL)(ca 50 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm

Prevod dela: Shaun the sheep. - Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Aardman Animations itd. - Regija 0. - 950995. - Vsebina: Klavir. Skupinska slika. Peklenska vročina. Prometni zastoj. Tekmovanje. Grafiti. Kako do žoge. Jon Šampion.
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) britanski animirani filmi c) otroški filmi d) filmska komedija e) risani filmi f) DVD g) risani filmi za otroke h) animirani filmi za otroke i) risanke

791.228(0.053.2)(086.82)
KO dvd C BACEK Jon Peklenska
COBISS.SI-ID 12351649

196.
        BACEK Jon. 13, Senčne lutke [Videoposnetek] : 6 novih meee---ga zgodbic! / napisal Richard Starzak... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; director of photography Charles Copping ; music by Mark Thomas ; directors Seamus Malone, Richard Webber, Lee Wilton ; poje Klemen Černe ; verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2013, p 2012. - 1 video DVD (regija 0, PAL)(ca 50 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm

Prevod dela: Shaun the sheep. - Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Aardman Animations itd. - Regija 0. - 951008. - Vsebina: Obujanje spominov. Čigave so kosti? Deskar. Letenje z zmajem. Senčne lutke. Ukročeni bikec. Dodatek - Jon Šampion.
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) britanski animirani filmi c) otroški filmi d) filmska komedija e) risani filmi f) DVD g) risani filmi za otroke h) animirani filmi za otroke i) risanke

791.228(0.053.2)(086.82)
KO dvd C BACEK Jon Senčne
COBISS.SI-ID 12357025

197.
BÁLINT, Ágnes, 1922-2008
        Frakk kolbászkiállítás [Videoposnetek] / írta Bálint Ágnes ; rendezte Cseh András. - Budapest : MTV, [2006], p 1984. - 1 video DVD (regija 2)(101 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (MTV mesetár)

Vsebuje: Kis kacsa fürdik. Csónaktúra. Egy cica... két cica... Oh, az édes otthon. Rézlakodalom. Kolbászkiállítás. Régiségek. Hol vadász, hol juhász. A kiskutya pizsamája. Az irigy kutya karácsonya. Gyere, kiskutyám! A gyűjtemény. Zöld erdőben jártam.

778.534.662(02.053.3)
GA dvd C BÁLINT Ágnes Frakk
COBISS.SI-ID 12692892

198.
BÁLINT, Ágnes, 1922-2008
        Frakk Macskabál [Videoposnetek] / írta Bálint Ágnes ; rendező Cseh András, Nagy Pál. - Budapest : MTV, [2013], p 1973. - 1 video DVD (regija 2)(88 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (MTV mesetár)

Vsebuje: Karácsonyi angyalkák. Macskabál. Számtanóra. A sonkaízű sajt. A zsomszéd kakas. Vándorcirkusz. Kedves emlék. Lábnyomok a vetésben. Beteglátogatók. A kerékpár. Majd mi megtudjuk. Ó, mely sok hal. A megszokott kerékvágás.

778.534.662(02.053.3)
GA dvd C BÁLINT Ágnes Frakk Macskabál
COBISS.SI-ID 12692124

199.
BÁLINT, Ágnes, 1922-2008
        Frakk, a macskák réme [videoposnetek] / Bálint Ágnes ; rendező operatőr Nagy Pál. - Budapest : MTV, [2006]. - 1 video DVD (regija 2)(100 min) : barve, zvok. - (MTV mesetár)

MOKÉP 037. - Vsebuje: De jó sport a foci. Vegyünk neki labdát. Művelt eb. Egér pongyolában. Nyeső olló diszdobozban. Egy tollseprű tündöklése. Hajrá vadmacskák. Ki táncol Lukréciával? A falkatárs. A csúzli. Gumicsont. Cinke mama küldi. Mit hoz a télapó?

778.534.662(02.053.3)
GA dvd C BÁLINT Ágnes Frakk, a macskák
COBISS.SI-ID 6101811

200.
        BARBIE and the magic of Pegasus [Videoposnetek] = Barbie és a bűvös Pegazus / written by Cliff Ruby and Elana Lesser ; music by Arnie Roth ; director Greg Richardson. - Budapest : Select, 2006, p 2005. - 1 video DVD (84 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - 42918/L
a) risani filmi b) video DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
GA dvd C BARBIE és a
COBISS.SI-ID 12685980

201.
        BOGYÓ és Babóca [Videoposnetek]. 2 : 13 új mese / rendezte Antonin Krizsanics ; Bartos Erika meséi alapján ; mesélő Pogány Judit ; zene Alma Zenekar. - Budapest : KEDD, 2011. - 1 video DVD (PAL)(25 min) : barve, zvok ; 12 cm

Izvajalci: Alma zenekar - Buda Gábor, Szabó Tibor

791.228
DL dvd C BOGYÓ és LE dvd C BOGYÓ és Babóca
COBISS.SI-ID 12471452

202.
BOROTA, Bogdana
        Glasbene dejavnosti in vsebine / Bogdana Borota. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 263 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

Bibliografija: 247-254. - Kazala

ISBN 978-961-6862-51-6
a) Glasba - Teorija b) glasbena vzgoja in izobraževanje c) petje d) otroške ljudske pesmi e) pevski programi f) glasbila g) otroška glasbila h) igranje na glasbila i) zvok j) poslušanje k) ustvarjanje l) glasbene didaktične igre m) glasbene pravljice n) pravljice z glasbo o) prstne igre p) glasbena terminologija q) pedagoška psihologija

37.091.3:78
LE od 78 BOROTA Bogdana Glasbene
COBISS.SI-ID 269928192

203.
        CHUGGINGTON. 4, Otthon, édes otthon [Videoposnetek] / composer Chris McHale ; director & producer Sarah Ball. - Budapest : Europa Records, 2010, p 2008-2009. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm

Izv. stv. nasl.: Chuggington. - Produkcija: Ludorum. - ER1003. - Vsebina: Pöfögő Pete túrája. Otthon, édes otthon. Wilson és az utasok. Brúnó, az akcióhős. Kokó és a kiskutya.
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) DVD

791.228(410)(0.053.2)(086.82)
LE dvd C CHUGGINGTON
COBISS.SI-ID 12683676

204.
        DORA the explorer [Videoposnetek] = Dóra a felfedező. A tojásvadászat. - Budapest : Select Video, cop. 2012. - 1 video DVD (120 min) : Dolby digital 2.0 ; 12 cm

Na vrhu ploščka: Nickelodeon Dóra a felfedező. - P-111203. - Vsebuje: A tojásvadászat ; Dóra, a zenész ; Anyák napja ; Leon, a cirkuszi oroszlán ; A varázspálca
a) Risanke - DVD-ji

791.288(02.053.2)(086.82)
GA dvd C DÓRA a felfedező A tojásvadászat
COBISS.SI-ID 12698780

205.
        DORA the explorer. Dora's greatest adventures [Videoposnetek] = Dóra a felfedező. Kalandra fel! : Dóra legjobb történetei. - Budapest : Select Video, cop. 2011. - 1 video DVD (120 min) : zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

Na vrhu ploščka: Nickelodeon Dóra a felfedező. - P-119043. - Vsebuje: Dóra megmenti a herceget ; A kincses-sziget ; A nagy-folyó ; Szeretlek ; A nagymama háza
a) Risanke - DVD-ji

791.288(02.053.2)(086.82)
GA dvd C DÓRA a felfedező Kalandra fel
COBISS.SI-ID 12699036

206.
        DORA the explorer. Dora's slumber party [Videoposnetek] = Dóra a felfedező. Dóra pizsama bulija. - Budapest : Select Video, cop. 2011. - 1 video DVD (96 min) : stereo, barve ; 12 cm

Na vrhu ploščka: Nickelodeon Dóra a felfedező. - P-89589. - Vsebuje: A pattogó labda ; Hívjatok rejtvény úrnak! ; Choo choo! ; Wizzle kívánságai
a) Risanke - DVD-ji

791.288(02.053.2)(086.82)
GA dvd C DÓRA a felfedező Dóra pizsama
COBISS.SI-ID 12696220

207.
        ÉLIÁS, a kis mentőhajó. 2 [Videoposnetek]. - Budaörs : Mirax, 2005. - 1 video DVD (50 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby digital, 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. in norv. - Vsebuje: Megérkezik Fürge. Széles hegy. Teknő és sirály. Vén Pisla új körtéje. Jachti próbaútja.
a) risani filmi b) video DVD

778.534.662(02.053.2)(086.82)
LE dvd C ÉLIÁS, a kis
COBISS.SI-ID 12684188

208.
FESTIVAL Zlata paličica (15 ; 2013 ; Ljubljana)
        Zlata paličica 2013 / Festival Zlata paličica [tudi] 15. festival uprizoritvenih predstav za otroke in mlade, 30. 9.-5. 10. 2013 ; [urednica Jera Ivanc ; prevod Nataša Jelić, Meta Gostinčar Cerar ; besedila Izhodišč za pogovor Ajda Roos, Zala Dobovšek ; fotografije arhivi sodelujočih gledališč = photographs archives of the participating theatres ; painting on page 59 Živa Moškrič]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 2013 ([Grosuplje] : Kocman grafika). - 64 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. - Na str. 1 tudi: Golden Stick Festival 2013. - Vzpor. slov. besedilo in v obratni smeri tiskan angl. prevod. - 5.000 izv.
a) Otroško gledališče - Festivali - Programi b) Mladinsko gledališče - Festivali - Programi c) gledališki festivali

792-052-053.5/.6(100)"2011"(083.97)
792.079(497.4Ljubljana)"2011"
LE od 79 FESTIVAL Zlata Zlata
COBISS.SI-ID 269663232

209.
        FIX & Foxi. 1, Magassági kaland [Videoposnetek] / Rolf Kauka. - [S. l.] : Canta Brava, 2009. - 1 video DVD (60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - Vsebuje: Szőrös rém. Maestro Lupo. Vakond túrások. A Peppercorn család - Papa sikerének biztosítása. Magassági kaland. Ablaktisztítók. Az eltűnt törpk esete. Michelangelo-tolvajok.
a) risani filmi b) video DVD

778.534.662(02.053.2)(086.82)
LE dvd C FIX & Foxi
COBISS.SI-ID 12684700

210.
GAL Štromar, Maja
        Črkolandija : pravljica, dramsko besedilo in gledališki priročnik / [pravljico, dramatizacijo in songe napisala] Maja Gal Štromar, [priročnik sestavil] Gregor Geč ; Matjaž Dekleva, ilustracije ; [uglasbil Andrej Žibert]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 133 str. : ilustr. ; 26 cm

400 izv

ISBN 978-961-6819-54-1
a) Gledališče b) scenografija c) kostumografija d) glasba e) koreografija f) priročniki

792.02(035)
LE od 79 GAL Štromar M. Črkolandija
COBISS.SI-ID 269413120

211.
        HELLO Kitty Stump Village [Videoposnetek] = Hello Kitty. 1, Kalandok Rönkfalván. - Budaörs : Mirax, [2008], cop. 2007. - 1 video DVD (66 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v madž.
a) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C HELLO Kitty Kalandok
COBISS.SI-ID 12695196

212.
        HELLO Kitty Stump Village [Videoposnetek] : kalandok Rönkfalván. - Budapest : Mirax, [2010]. - 1 video DVD (regija 2)(56 min) : barve, zvok ; 12 cm

Prevod dela: Hello Kitty Stump Village
a) Risani filmi - animirani filmi

791.221.7(02.053.2)
GA dvd C HELLO Kitty Kalandok
COBISS.SI-ID 8742195

213.
        A KISKAKAS gyémánt félkrajcárja és más mesék [Videoposnetek] = The little cock's diamond halfpenny / [zene Ránki György]. - Budapest : A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, 2011. - 1 DVD (91 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Magyar filmtörténeti sorozata)

Podnapisi v angl. - Macskássy Gyula rajzfilmek 1. - Vsebuje: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Két bors ökröcske. Erdei sportverseny. A ceruza és a radír. Párbaj. 1, 2, 3 --- A számok története. Romantikus történet.

791.44
LE dvd C A KISKAKAS
COBISS.SI-ID 12682652

214.
KONTRABANT
        Sladki bes [Zvočni posnetek] / Kontrabant ; [avtor pesmi Bence Lajos ; prepesnitev Szomi Kralj Béla]. - [Radomlje] : KUD Kontrabant, 2013. - 1 CD (45 min, 22 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

Besedila v slov. jeziku in ena v prekmurskem narečju. - Uglasbena prekmurska madžarska poezija. - Izvajalci: Kontrabant

Vsebina:
Barva v očeh / L. Bence, B. Szomi Kralj
Morje / L. Bence, B. Szomi Kralj
Srčno brezsrčen / L. Bence, B. Szomi Kralj
Sladki bes / L. Bence, B. Szomi Kralj
Zima/ L. Bence, B. Szomi Kralj
Kakor sonce / L. Bence, B. Szomi Kralj
Skupaj v dvoje / L. Bence, B. Szomi Kralj
Kdo ve / L. Bence, B. Szomi Kralj
Na predjesen / L. Bence, B. Szomi Kralj
Wake / L. Bence, B. Szomi Kralj
Proletarc / L. Bence, B. Szomi Kralj
Napitnica / L. Bence, B. Szomi Kralj

KONT CD 007
a) Popularna glasba - Slovenija

784.66(497.4)
ČR cd 78 KONTRABANT Sladki bes DL cd 78 KONTRABANT Sladki bes GA cd 78 KONTRABANT Sladki bes GE cd 78 KONTRABANT Sladki bes LE cd 78 KONTRABANT Sladki bes LE do 78 KONTRABANT Sladki bes TU cd 78 KONTRABANT Sladki bes
COBISS.SI-ID 12699548

215.
KONTRABANT
        The Smuggling gypsies [Zvočni posnetek] / Kontrabant. - [Radomlje] : KUD Kontrabant, 2011. - 1 CD (53 min, 6 sek) : zvok ; 12 cm

Besedila v slov., romskem, madž. jeziku in v prekmurskem narečju. - Izvajalci: Kontrabant

Vsebina:
Hej Roma / J. Kramberher, B. Szomi Kralj
Fani / tradicional
Kale Roma kale / J. Livijen, J. Vrenjak, B. Szomi Kralj
Kajone / tradicional
Erika / R. Barbič, V. Klančičar, B. Szomi Kralj
Antonio Varga / U. Vrenjak, B. Szomi Kralj, J. Vrenjak st.
Dal ti bom pesem / K. Turner, B. Szomi Kralj
U djif / U. Vrenjak, J. Prelog, B. Szomi Kralj
Kralj lahkih žensk / B. Szomi Kralj
Akaun / F. Lainšček, J. Kramberger, B. Szomi Kralj
Žabjak / B. Szomi Kralj
Kali djak / F. Lainšček, B. Szomi Kralj
Mar djandja / tradicional, V. Strmčnik
Feri Purdé / B. Szomi Kralj
Prekmurje moje Prekmurje / B. Kova, B. Szomi Kralj, tradicional
Ciganska / K. Turner, B. Szomi Kralj
Cigani grejo / V. Majes, V. Klančičar

KONT CD 006
a) Popularna glasba - Slovenija

784.66(497.4)
LE do 78 KONTRABANT The Smuggling LE dvd 78 KONTRABANT The Smuggling
COBISS.SI-ID 12699804

216.
        KRALJ Urban [Zvočni posnetek] / [glasba Vojko Sfiligoj, Besim Spahić ; besedila Damjana Kenda Hussu]. - Ljubljana : Nika records, 2001. - 1 CD (29 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm + besedila pesmi

Izvajalci Vojko Sfiligoj, klaviature, Primož Grašič, kitare. - Vsebina: Kraljestvo Milibaja ; Kralj Urban ; Rojstni dan ; Ministrski kabinet ; Dične gospodične ; Vojna odpoved ; Lov na lisico ; Nova služinčad ; Kraljeve ljubljenke ; Dvorni norček ; Zgubljena krona ; Kraljevska pojedina ; Kaznovana tolovaja ; Red in mir

NR-CD-0-0084 Nika records
a) pesmi - umetne b) pesmi za otroke

784.67(02.053.2)(086.76)
KO cd 78 KRALJ Urban
COBISS.SI-ID 13405499

217.
LOKAR Lavrenčič, Vlasta
        Naj strune zazvenijo 1 [Glasbeni tisk] : učbenik za tamburice : kvartne G-d uglasitve za bisernico in brač : 1. razred / Vlasta Lokar Lavrenčič. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti : Glasbeni zavod Hrabroslava Otmarja Vogriča, 2013. - 62 str., XII : ilustr. ; 30 cm

ISMN 979-0-709010-37-0 (JSKD, komplet)
a) Tamburice - Učbeniki

780.8:780.614.11(075)(02.053.2)
LE ml 78 LOKAR Lavrenčič V. Naj strune
COBISS.SI-ID 269682432

218.
        MÉZGA Aladár különös kalandjai 1 [Videoposnetek] / író Romhányi József ; rendező Nepp József, Ternovszky Béla, Koltai Jenő. - Budapest : Automata Multimédia, [2013], cop. 1972. - 1 video DVD (regija 2)(100 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (MTV mesetár sorozat)

Vsebuje: Második dimenzió. Masinia. Dilibolygó. Mesebolygó.

778.534.662(02.053.2)(086.8)
GA dvd C MÉZGA Aladár
COBISS.SI-ID 12694684

219.
MIHALJEVIĆ, Vlado
        Navik on živi... [Zvočni posnetek] : međimurske pjesme / Vlado Mihaljević Kantor. - [Čakovec] : Kantor, 20??. - 1 CD (39 min, 13 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Pjesma Čakovcu (Stanko Križnik, Franjo Kežman) ; Klinčec stoji pod oblokom ; Dremlje mi se dremlje ; Školnik hodi kak po drotu ; Mura, Mura, globoka si voda ti ; Preko Drave grmljavica ; Raca plova po Dravi ; Deca, moja deca ; Protuletje nam dohaja ; Brajdica (Franjo Kežman) ; Međimurje, kak si lepo zeleno

ISBN 978-953-95226-5-8
a) Ljudska glasba - pesmi - Međimurje - CD-ji b) ljudske pesmi c) međimurske ljudske pesmi

78(497.42)
39:78(497.42)
GA cd 39 MIHALJEVIĆ Vlado Navik on živi... LE cd 39 MIHALJEVIĆ Vlado Navik on živi...
COBISS.SI-ID 2915475

220.
        ODRAŠČAJOČA publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi / [avtorji Ivana Djilas ... [et al.] ; urednica Ivana Djilas ; prevajalke za angleški jezik Nataša Jelić ... [et al.] ; prevajalka za francoski jezik Živa Čebulj ; prevajalka za srbski jezik Nataša Jelić]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče : Assitej, Center za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti, 2013 (Ljubljana : Kocman grafika). - 83, 85 str. ; 23 cm. - (Zbirka Gledališče in vzgoja = Theatre and education ; 1/2013)

500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Young audiences : eight essays on the role of theatre for children and young people in contemporary society

ISBN 978-961-92479-7-6
a) Otroško gledališče - Vplivi - Zborniki b) Mladinsko gledališče - Vplivi - Zborniki c) gledališče d) vzgoja in izobraževanje

792-052-053.5/.6(082)
37.091.3:792-052-053.5/.6
LE od 79 ODRAŠČAJOČA
COBISS.SI-ID 268847104

221.
PESTNER, Oto
        Ciganska kri "in concert" [Zvočni posnetek] / Oto Pestner & ; Petar Ugrin band. - [Ljubljana : KUD Lema], p [2013] ([Ljubljana] : Promarketing). - 1 CD : stereo ; 12 cm

Posneto: "25. marec 2001, Ljubljana". - Zasedba: Žan Prešern, trobenta, Aleš Suša, alt saksofon, Miki Ašič, tenor saksofon, Marjan Petrej, pozavna, Miran Juvan, klaviature, Mike Orešar, akustična kitara, Zoran Košir, električna kitara, Jože Hauko, bas kitara, Peter Ogrinc, bobni ; zbor: Alenka Godec, Irena Vrčkovnik in Damjana Golavšek

LEMA CD 001
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče b) Koncerti - Slovenija - Ljubljana - 2001

784.011.26(497.4)(086.76)
LE cd 78 PESTNER Oto Ciganska kri
COBISS.SI-ID 17642805

222.
        PETKA! : pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča / [urednik Matjaž Šmalc]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Vsebina: Ježki gredo v svet / Jana Kolarič. Družina /Kim Komljanec. Mulci proti doktorju Zlobi / Janez Remškar. Pepelka / Tamara Matevc. Fatamorgana / Samanta Kobal

ISBN 978-961-6819-57-2
a) Otroško gledališče - Dramska besedila - Slovenija b) mladinsko gledališče c) dramatizacija

792.077-053.5/.6
82:792.026
LE ml 79 PETKA!
COBISS.SI-ID 270036992

223.
        PINGU. The bouncy fun [Videoposnetek] = Pingu. Pingu repülni akar / originated by Otmar Gutmann & Erika Brueggemann. - Budapest : Europa Records, 2007. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Prevod dela: Pingu. The bouncy fun. - ER7033. - Vsebina: Pingu Valentin-napja. Pinga, az alvajáró. Ugrabugra. Pinga elveszett nyuszija. Egy szeles nap. Pingu repülni akar. Pingu vermet ás. Pingu, az ezermester. Robby snowboardozik. Pingu éji kalandja.
a) Švicarski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) švicarski animirani filmi d) filmi za otroke e) DVD

791.228(494)(02.053.2)
GA dvd C PINGU
COBISS.SI-ID 12677788

224.
        PINGU. The snowboarder [Videoposnetek] = Pingu. Pingu játszik / originated by Otmar Gutmann & Erika Brueggemann. - Budapest : Europa Records, 2007. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Prevod dela: The snowboarder. - ER7034. - Vsebina: Pingu és Pinga kempingezik. Pinga csuklik. Családi vonások. Pingu jégszobrai. Pinga lufija. Pingu és a zenekar. Pingu és a varrógép. Árnyjátékok. Pingu játszik. A matricák.
a) Švicarski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) švicarski animirani filmi d) filmi za otroke e) DVD

791.228(494)(02.053.2)
GA dvd C PINGU
COBISS.SI-ID 12678300

225.
        PINGU. the stinky Pingu [Videoposnetek] = Pingu. Pingu eltéved / originated by Otmar Gutmann & Erika Brueggemann. - Budapest : Europa Records, 2007. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Prevod dela: The snowboarder. - ER7045. - Vsebina: Pingu és a csengő. Pingu egyensúlyoz. Pingu eltéved. Pingu palacsinái. Mi van a tányéron? Pingu és a hólabda. A szócső. Pingu, a fazekas. Anyu új kalapja. Pingu és a szemét.
a) Švicarski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) švicarski animirani filmi d) filmi za otroke e) DVD

791.228(494)(02.053.2)
GA dvd C PINGU
COBISS.SI-ID 12679068

226.
        RIBIČ Pepe. 1 [Videoposnetek] / avtorja serije in scenarista Jože Potrebuješ, Igor Ribič ; režija Miha Tozon ; avtor glasbe Jože Potrebuješ. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov.: Potujte in ustvarjajte z nami!. - 900662. - Igrajo: Igor Ribič, Lucija Ćirović, Čuki itd. - Vsebina: Domači Piran ; Slikovite Benetke ; Antična Grčija ; Vroča Kenija
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Video DVD-ji b) lutkovno-igrani film za otroke c) poučni film za otroke d) izobraževalni film za otroke e) televizijske serije f) TV serije

791.22(0.053.2)(086.82)
791.228:688.721(0.053.2)(086.82)
KO dvd C RIBIČ Pepe
COBISS.SI-ID 6851358

227.
        RIBIČ Pepe. 2 [Videoposnetek] / avtorja serije in scenarista Jože Potrebuješ, Igor Ribič ; režija Miha Tozon ; avtor glasbe Jože Potrebuješ. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov.: Potujte in ustvarjajte z nami!. - 900679. - Igrajo: Igor Ribič, Lucija Ćirović, Čuki itd. - Vsebina: Mavrična Mehika ; Osupljiva Japonska ; Daljna Avstralija ; Prostrana Rusija
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Video DVD-ji b) lutkovno-igrani film za otroke c) poučni film za otroke d) izobraževalni film za otroke e) televizijske serije f) TV serije

791.22(0.053.2)(086.82)
791.228:688.721(0.053.2)(086.82)
KO dvd C RIBIČ Pepe
COBISS.SI-ID 6851614

228.
        RIBIČ Pepe. 6 [Videoposnetek] / avtorja serije in scenarista Jože Potrebuješ, Igor Ribič ; režija Miha Tozon ; avtor glasbe Jože Potrebuješ. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : TV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov.: Potujte in ustvarjajte z nami!. - 900754. - Igrajo: Igor Ribič, Lucija Ćirović, Čuki itd. - Vsebina: Vabljiva Kanada ; Cvetoča Indonezija ; Očarljivi Amsterdam ; Mrzli Severni tečaj
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Video DVD-ji b) lutkovno-igrani film za otroke c) poučni film za otroke d) izobraževalni film za otroke e) televizijske serije f) TV serije

791.22(0.053.2)(086.82)
791.228:688.721(0.053.2)(086.82)
KO dvd C RIBIČ Pepe
COBISS.SI-ID 20401975

229.
        SZENT Péter esernyője [Videoposnetek] / rendezte Bán Frigyes ; [Mikszáth Kálmán regényének filmváltozata]. - Budapest : Hunnia, cop 2006. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(94 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Magyar Filmek Gyűjteménye ; 5)

Možnost podnapisov v madž. - Vloge: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor, Karol Machata, Rajz János

791.43(086.82)
GA dvd 82-311.2 SZENT Péter GE dvd 82-311.2 SZENT Péter LE dvd 82-311.2 SZENT Péter
COBISS.SI-ID 12348828

230.
SZOMI Kralj, Béla
        Teh pesmi ne kaži svoji mami [Zvočni posnetek] / Béla Szomi Kralj in Robéldulé. - [Domžale] : KUD Kontrabant, p 2009. - 1 CD (58 min, 1 sek) : zvok, digital ; 12 cm + 1 knjižica ([14] str.)

Robéldulé so: Hieronim Vilar, bas, bobni, spremljevalni vokal, Béćla Szomi Kralj, klasična kitara, akustična kitara, harmonika, spremljevalni vokal, Dušan Železnikar, akustična kitara, harmonika, spremljevalni vokal, Léna Lanna Szomi, spremljevalni vokal (RBLD). Ostali izvajalci: Grega Samar, bobni, električna kitara, bas kitara in akustična kitara, spremljevalni vokal, Matjaž Medvešek, violina in spremljevalni vokal, Matic Burja, spremljevalni vokal, Janez Vrenjak, bobni in spremljevalni vokal, Urh Vrenjak, banjo in spremljevalni vokal, Vid Klančičar, kontrabas, Alojzij Pirnat, tolkala. - Vsebina: Chantal zver ; Poznam te ; Te pesmi ne kaži svoji mami ; Imam te rad ; Dan potem ; Zgodi se vedno v maju ; To pesem pokaži svoji mami ; Kako naj čas ustavim ; Slovenski dopust po repersko ; Hvala, gospod predsednik ; Otroci brez imen ; S pravljico pod mavrico ; Ti nimaš tako modrih oči ; Sanja ; Dom praznih dni ; Jutro v Prekmurju ; Spomini za en tolar

KONT CD 004

784.66(497.4)
LE cd 78 KONTRABANT Utrinek LE do 78 SZOMI Kralj Béla Teh pesmi LE dvd 78 SZOMI Kralj Béla Teh pesmi LE dvd 78 SZOMI Kralj Béla Teh pesmi LE od 78 SZOMI Kralj Béla Teh pesmi
COBISS.SI-ID 12691868

231.
ŠKOFIČ-Maurer, Eva
        Pesmice za dobro voljo [Zvočni posnetek] / pesmi, smeh in druge norčije klovnesa Mika Maka ; [mravlje in drugi zbori Urša Mravlje in Patrik Greblo ; glasba Patrik Greblo, Katarina Višnar ; besedila Neža Maurer, Damjana Kenda Hussu, Miša Čermak ; priredbe Patrik Greblo, Sašo Fajon]. - Ljubljana : Nika records, p 2002. - 1 CD ; 12 cm

Klovnesa Mika Maka je umetniško ime Eve Škofič-Maurer. - NR-O-0110. - Vsebina: Mika Maka ; Moj kuža ; V živalskem vrtu ; Papiga Adela ; Moj rojstni dan ; Norice ; Avto iz čokolade ; Paradižnikova vojska ; Žirafa in klovn ; Majhen strahec ; Mamica ; Za zaprtimi očmi

821.163.6-93-1
KO cd 78 ŠKOFIČ-Maurer E. Pesmice za KO ml 78 ŠKOFIČ-Maurer E. Pesmice za
COBISS.SI-ID 6122548

232.
ŠPROHAR, Luj
        Bančniki [Zvočni posnetek] / [besedila in glasba] Luj Šprohar. - Ljubljana : Racman, 2013. - 1 CD (34 min, 36 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

V spremni knjižici so besedila pesmi. - Spremljajo: Marjan Malikovič, kitara, vokal, Jadran Ogrin, bas, vokal, Moreno Butinar, bobni, Gabriel Ogrin, klaviature in Tomaž Domicelj, orglice. - Vsebina: Bančniki ; Če punce ne dobim ; Kaj je ljubezen ; Katjuša ; Prijatelj ; Školjka ; Angelski obraz ; Račka Maca ; Santana ; Balada za otožne

LŠPCD001
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
OD cd 78 ŠPROHAR Luj Bančniki OD od 78 ŠPROHAR Luj Bančniki
COBISS.SI-ID 1104181854

233.
        THOMAS a gőzmozdony [Videoposnetek] : Best of / created by Britt Allcroft ; directed by Steve Asquith. - Budapest : Europa Records, cop. 2009. - 1 DVD (regija 2)(PAL)(50 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm. - (Thomas and Friends)

Sinhronizirano v madž. - ER9059. - Vsebuje: Molly különleges szállítmánya. Thomas és az új mozdony. A varázslámpa. Thomas mindent belead. Thomas szabadnapja.
a) risani film b) video DVD

791.43(086.82)
LE dvd C THOMAS, a Best of
COBISS.SI-ID 12682908

234.
        THOMAS a gőzmozdony [Videoposnetek] : Teljes gőzzel előre! : egész estés rajzfilm / Created by Britt Allcroft. - Budapest : Europa Records, [2007]. - 1 DVD (regija 2)(PAL)(60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm. - (Thomas and Friends)

Sinhronizirano v madž. - ER7037
a) risani film b) video DVD

791.43(0.053.2)(086.82)
GA dvd C THOMAS a Teljes gőzzel LE dvd C THOMAS a gőzmozdony Teljes gőzzel
COBISS.SI-ID 6607923


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


235.
GRYLLS, Bear
        Preživetje v naravi : popolni vodnik za bivanje na prostem / Bear Grylls ; [prevedel Samo Kuščer ; slikovno gradivo Discovery, Robin Matthews, Shutterstock]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 283 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Living wild. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2001-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2007-3 (broš.)
a) Preživetje v naravi - Priročniki b) preživetje v divjini c) oprema d) orientacija e) taborjenje f) prehrana g) prva pomoč

796.5(035)
LE od 79 GRYLLS Bear Preživetje v TU od 79 GRYLLS Bear Preživetje v
COBISS.SI-ID 269535232

236.
        HAMPELCHEN [Garnitura] = Sántika. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013] (Kitajska). - 1 komplet ([16] kosov različnih velikosti in barv) : les, barve ; na leseni podlagi 23 x 23 x 8 cm + navodilo v 2 jezikih

Nasl. z ov. embalaže in računa. - Navodilo v slov. in srb. jeziku. - Izobraževalna igrača. - Družabna igra. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Od 3 let naprej. - 400-05
a) Namizne igre - Didaktične igre

688.72
LE ig 67/69 ŠEPAVEC
COBISS.SI-ID 12702364

237.
HILL, Declan
        Bunda : futball és szervezett bűnözés / Declan Hill ; [fordította, szerkesztette Szántó András]. - [Miskolc] : Milagrossa, 2011. - 378 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The fix. - Bibliografija: 369-378

ISBN 978-963-1667-0
a) nogomet b) stave c) organizirani kriminal d) kriminal

796.332
LE od 79 HILL Declan Bunda
COBISS.SI-ID 12681116

238.
        MY änimal friends. Cat [Garnitura] = IGEO. Muca. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, 2009 (Koreja). - 1 komplet ([9] kosov) : les, magneti, barve ; v škatli 15 x 7 x 7 x 7 cm, velikost elementov 6 x 6 x 6 cm

Nasl. vzet z računa. - Razvija logično mišljenje, ustvarjalnost, potrpežljivost. - 480-26. - MAF20009. - Primerno za otroke starejše od 3 let
a) igrače b) puzle c) izobraževalne igrače

793/794(02.053.2)(086.4)
LE ig 67/69 IGEO muca
COBISS.SI-ID 12702620

239.
        MY änimal friends. Lion [Garnitura] = IGEO. Lev. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, 2009 (Koreja). - 1 komplet ([9] kosov) : les, magneti, barve ; v škatli 14 x 7 x 6 cm, velikost elementov 6 x 6 x 6 cm

Nasl. vzet z računa. - Razvija logično mišljenje, ustvarjalnost, potrpežljivost. - 480-29. - MAF50009. - Primerno za otroke starejše od 3 let
a) igrače b) puzle c) izobraževalne igrače

793/794(02.053.2)(086.4)
LE ig 67/69 IGEO lev
COBISS.SI-ID 12702876

240.
        [SET pretikank] [Garnitura]. - Csabrendek : Creative Toys Faktory, [2013]. - 1 komplet (4 liki sestavljeni iz 28 lesenih delov in povezovalno vrvico) : les, vrvica, barve ; 17 x 15 x 6 cm

Gl. stv. nasl. na računu. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Ostali podatki tudi z računa. - Navodila v slov., angl., nem., madž., slov., češk., rom. in pol. jeziku. - 230-49. - Od 4. leta
a) igrače b) izobraževalna igrača c) garnitura d) pretikanke

793.5/.7(086.4)
LE ig 67/69 SET pretikank Avto LE ig 67/69 SET pretikank Hiša LE ig 67/69 SET pretikank Traktor LE ig 67/69 SET pretikank Žaba
COBISS.SI-ID 24278840

241.
        ŠPORTNA dejavnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / Damir Karpljuk ... [et al.] ; [predgovor Valerija Bužan ; fotografije Petra Nuzdorfer]. - Prvi natis. - Draga : CUDV, 2013 ([S. l. : s. n.]). - 108 str. : barvne fotogr. ; 27 cm

1000 izv. - Bibliografija: str. 104-106

ISBN 978-961-93538-0-6
a) Šport - Otroci s posebnimi potrebami b) Šport - Mladostniki s posebnimi potrebami c) otroci d) gibanje e) duševni razvoj f) motnje g) gluhi h) naglušni i) slepi j) slabovidni k) gibalno ovirani l) osnovna motorika m) športna aktivnost n) športne panoge o) govor p) vedenje q) osebnost r) nadarjeni s) starši

796.034-053.2/.6-056.2/.4
LE od 79 ŠPORTNA dejavnost
COBISS.SI-ID 268411648

242.
        TANGRAM [Garnitura]. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013] (Kitajska). - 1 komplet ([112] kosov, 7 različnih likov) : les, plastika, barve ; v leseni škatli 22 x 23 x 5 cm, velikost delcev od 1 do 5 cm + navodilo v 8 jezikih, 12 slikovnih obojestranskih predlog za sestavljanje

Izobraževalna igrača. - Družabna igra. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Od 3 let naprej. - 400-00
a) Namizne igre - Didaktične igre b) sestavljanke c) puzzle

688.72
LE ig 67/69 TANGRAM
COBISS.SI-ID 12702108

243.
TRUJILLO, Eduardo
        Keresd meg a futballpályán! / [szöveg Eduardo Trujillo ; fordította Rusznák György ; illusztráció Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-962-150-3
a) nogomet b) nogometaši c) igrišče

796.3
GE ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a LE ml 79 TRUJILLO Eduardo Keresd meg a
COBISS.SI-ID 12669084

244.
        VEZANJE vezalk [Garnitura]. - [Csabrendek] : Creative Toys Faktory, [2013] (Kitajska). - 1 komplet ([3] kosi) : les, vrvica, barve ; na leseni plošči 23 x 23 x 1 cm

Nasl. vzet z računa. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Navodila v angl., nem., madž., slovaškem. češ., romun. in polj. jeziku. - 230-10. - Primerno za otroke starejše od 3 let
a) igrače b) puzzli c) izobraževalne igrače d) pretikanke

793/794(02.053.2)(086.4)
LE ig 79 VEZANJE vezalk
COBISS.SI-ID 12701596


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


245.
        DRUŽBENA funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve) / [urednica Andreja Žele]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 515 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 32)

Besedila večinoma v slov., pet v hrv. in en prispevek v polj. - Na ov. tudi nasl. v angl.: The social functionality of language : (aspects, criteria, definitions). - 430 izv. - Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve) / Andreja Žele: str. 9-10. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-609-3
a) Družbenostno jezikoslovje - Zborniki b) funkcijsko jezikoslovje

81:001.82(082)
81'27(082)
LE od 81 DRUŽBENA
COBISS.SI-ID 269357568

246.
GERENCSÉR, Ferenc
        Régi szavak szótára / [összeállította Gerencsér Ferenc]. - Budapest : Anno, [2007?]. - 200 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-3755-30-3
a) slovarji

81'374
LE od 81 GERENCSÉR Ferenc Régi szavak
COBISS.SI-ID 12689564

247.
HERNÁDI, Sándor
        Beszédművelés / Hernádi Sándor. - 14., jav. és bőv. kiad., változatlan utánny. - Budapest : Osiris, 2006. - 278 str. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)

Bibliografija: str. [277]-278. - Kazalo

ISBN 963-389-470-0
a) Fonetika

81'34
811.511.141
LE od 81 HERNÁDI Sándor Beszédművelés
COBISS.SI-ID 12659356

248.
PAVEL, Avgust, 1886-1946
        Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan / Avgust Pavel ; prevedla Marija Bajzek Lukač ; uredil Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 474 str. : tabele, ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 100)

Vzporedno madž. besedilo in slov. prevod. - Madž. besedilo je skeniran tipkopis originala. - 300 izv. - Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice / Marija Bajzek Lukač: str. 379-394. - Zgodovina sto let starega rokopisa / Judit Pável: str. 395-399. - Prekmurščina med slovanskimi jeziki / Marc L. Greenberg: str. 401-412. - Prekmurski knjižni jezik / Martina Orožen: str. 413-428. - Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika / Marko Jesenšek: str. 429-471. - Urednikova pojasnila: str. 473-474. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6656-94-8
a) Slovenščina - Slovnica - Prekmurje b) narečja c) prekmurščina

811.163.6'282
LE od 81 PAVEL Avgust Prekmurska
COBISS.SI-ID 75409409

249.
        PREVAJALCI o prevodu : od Trubarja do Župančiča : antologija / izbrala in uredila Majda Stanovnik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 339 str. ; 21 cm. - (Studia translatoria, ISSN 2232-3864 ; 5)

400 izv. - O avtorici Martina Ožbot na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 305-310. - Kazalo. - Povzetek ; Summary / translated by Oliver Currie and Martina Ožbot

ISBN 978-961-254-657-1
a) Literarno prevajanje - Slovenščina - Zgodovina - Študije b) verzifikacija c) teorija prevajanja d) prevajalci

811.163.6'255(082)
821.09-1:81'25
LE od 81 PREVAJALCI o
COBISS.SI-ID 270054656

250.
THOROCZKAY, Miklósné
        Beszédtechnikai gyakorlókönyv / Thoroczkay Miklósné. - Budapest : Holnap, 2011. - 394 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-342-974-3
a) govor b) tehnike c) vaje d) priročniki

81'373
LE od 81 THOROCZKAY M. Beszédtechnikai
COBISS.SI-ID 12687516

251.
VARGA, József
        Muravidéki (hetési) magyar értékteremtő, őrző írások / Varga József. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 137 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-7050-96-1

81
LE do 81 VARGA József Muravidéki
COBISS.SI-ID 12657052


82 LITERARNA BESEDILA


252.
ADELINE, L. Marie
        Razgaljena S.K.R.I.V.N.O.S.T / L. Marie Adeline ; [prevedla Amanda Mlakar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 265 str. ; 20 cm

Prevod dela: S.E.C.R.E.T shared. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2035-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2012-7 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju

821.111(71)-311.2
DO od 82-311.2 ADELINE L. M. Razgaljena GA od 82-311.2 ADELINE L. M. Razgaljena VP od 82-311.2 ADELINE L. M. Razgaljena
COBISS.SI-ID 270057728

253.
        BARÁTOM Szudáma ; [fordította Bakos Attila ; rajzolta Bakos V. Ági]. - Budapest : Édesviz, 1997. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 963-528-208-7

821.2/.3-93-32
LE ml C BARÁTOM Szudáma
COBISS.SI-ID 12661916

254.
BARTOS, Erika
        Bogyó és babóca a jégen ; Az elveszett mogyoró ; Vendel korcsolyázik / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2013. - [48] str. : barvne ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-615-5291-30-2

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és babóca
COBISS.SI-ID 12688796

255.
BARTOS, Erika
        Bogyó és Babóca a levegőben ; A papírsárkány ; Boszorkányok / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - Budapest : Pagony, 2013. - [48] str. : ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5291-39-5

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és Babóca
COBISS.SI-ID 12688284

256.
BARTOS, Erika
        Bogyó és babóca épít ; A homokvár ; Gömbi tornya / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2013. - [48] str. : barvne ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-615-5291-70-8

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és babóca
COBISS.SI-ID 12688540

257.
BAŠOVIĆ, Almir
        Čehov in prostor : struktura dramskega prostora v dramah Čehova kot koncentriran izraz dramske strukture / Almir Bašović ; [prevajalka Đurđa Strsoglavec]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 207 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 160)

Prevod dela: Čehov i prostor. - 400 izv. - O avtorju: str. 202. - Prostorčas Antona Pavloviča / Meta Hočevar: str. 203-207. - Bibliografija: str. 189-200

ISBN 978-961-6369-34-3
a) Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) - Dramska teorija - Študije

821.161.1-2
792.01:821.161.1.09Čehov A.P.
LE od 82-2 BAŠOVIĆ Almir Čehov in prostor
COBISS.SI-ID 269758720

258.
BECKETT, Simon
        Kemija smrti / Simon Beckett ; [prevedla Mateja Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Chemistry of death

ISBN 978-961-00-1840-7

821.111-312.4
DO od 82-312.4 BECKETT Simon Kemija smrti LE od 82-312.4 BECKETT Simon Kemija smrti
COBISS.SI-ID 266874368

259.
BECKETT, Simon
        Šepet mrtvih / Simon Beckett ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: Whispers of the dead. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2036-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2037-0 (broš.)

821.111-312.4
DL od 82-312.4 BECKETT Simon Šepet mrtvih DO od 82-312.4 BECKETT Simon Šepet mrtvih VP od 82-312.4 BECKETT Simon Šepet mrtvih
COBISS.SI-ID 270132992

260.
BEREMÉNYI, Géza
        Vadnai Bébi : regény / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2013. - 293 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-14-3122-3

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 BEREMÉNYI Géza Vadnai Bébi
COBISS.SI-ID 10298163

261.
BIRKEGAARD, Mikkel, 1968-
        Libri di Luca : a felolvasók társasága / Mikkel Birkegaard ; [fordította Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Libri, 2013. - 502 str. ; 20 cm

Prevod dela: Libri di Luca

ISBN 978-963-310-191-9

821.11-312.4
LE od 82-312.4 BIRKEGAARD Mikkel Libri di Luca
COBISS.SI-ID 12675740

262.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        Punčka iz stolpa / Jana Bodnárová ; [ilustriral Juraj Martiška ; prevedel Andrej Pleterski]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013. - 57 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Dievčatko z veže. - 700 izv. - Najlepša knjiga poletja 2011, slovaška sekcija IBBY jo je predlagala za nagrado strpnosti UNESCA

ISBN 978-961-6564-73-1
a) strpnost b) drugačnost c) prezaposlenost d) razveza zakona

821.162.4-93-311.2
LE ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa OD ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa TU ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa VP ml P BODNÁROVÁ Jana Punčka iz stolpa
COBISS.SI-ID 269423872

263.
BOSILJČIĆ, Bojan
        Vražje tirnice : lʼopera brutale / Bojan Bosiljčić ; [prevedla Milena Djokić ; spremna beseda Andreja Rihter]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013 ([Žalec] : Grafo lit). - 375 str. : portret avtorja ; 20 cm

ISBN 978-961-6819-56-5
a) Srbska književnost - Vojna - Jugoslavija - 20.st. - 1979-2000 - Roman

821.163.41-311.2
LE od 82-311.2 BOSILJČIĆ Bojan Vražje tirnice
COBISS.SI-ID 269960448

264.
CAMUS, Albert
        Srečna smrt / Albert Camus ; prevedla Katja Šaponjić ; [spremno besedo napisal Primož Vitez]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 158 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 344)

Prevod dela: La mort heureuse. - 500 izv. - Srečna smrt ali rojstvo velikega pisatelja / Primož Vitez: str. 147-158

ISBN 978-961-01-2877-9
a) Camus, Albert (1913-1960) - Literarne študije

821.133.1-311.2
821.133.1.09Camus A.
KO od 82-311.2 CAMUS Albert Srečna smrt
COBISS.SI-ID 268426496

265.
CARTER, Chris, 1965-
        Umori v živo / Chris Carter ; [prevedla Eva Majdič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 476 str. ; 20 cm

Prevod dela: One by one. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2000-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1996-1 (broš.)

821.111(73)-312.4
HO od 82-312.4 CARTER Chris Umori v živo LE od 82-312.4 CARTER Chris Umori v živo TU od 82-312.4 CARTER Chris Umori v živo
COBISS.SI-ID 269450496

266.
CASANOVAS, Anna, 1975-
        Nihče ni kot ti / Anna Casanovas ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - [Maribor] : Založba KMŠ, 2013. - 2 zv. (284; 252 str.) ; 22 cm

Prevod dela: Nadie como tú. - 250 uzv.

ISBN 978-961-6744-81-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-6744-82-9 (zv. 2)
a) Španska književnost - Romani

821.134.2-3
VP od 82-311.2 CASANOVAS Ana Nihče ni kot ti VP od 82-311.2 CASANOVAS Anna Nihče ni kot ti
COBISS.SI-ID 75681025

267.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Škandal v satenu / Loretta Chase ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: Scandal wears satin. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1998-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1994-7 (broš.)

821.111-311.2
DO od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v satenu LE od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v LE od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v satenu TU od 82-311.2 CHASE Loretta L. Škandal v
COBISS.SI-ID 269374976

268.
CHESTERTON, G. K., 1874-1936
        Nedolžnost očeta Browna / Gilbert Keith Chesterton ; prevedel, [opombe in spremna beseda] Branko Gradišnik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 283 str. ; 21 cm

Prevod dela: The innocence of Father Brown. - 700 izv. - O nedolžnosti / Branko Gradišnik: str. 275-283

ISBN 978-961-278-106-4
a) Chesterton, G. K. (1874-1936) - Literarne študije

821.111-312.4
821.111.09Chesterton G. K.
LE od 82-312.4 CHESTERTON G. K. Nedolžnost očeta
COBISS.SI-ID 270015488

269.
        CICAMESE ; [grafika Poszpisek Márta]. - Budapest, 1990 : Origo-Press. - [17] str. pril. : ilustr. ; 11 cm

ISBN 963-7405-47-X

821.511.141-34
LE ml C CICAMESE PE od C CICAMESE
COBISS.SI-ID 11757468

270.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. Knj. 2, Mesto pepela / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of ashes

ISBN 978-961-00-2002-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2008-0 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
HO ml M CLARE Cassandra Kronike LE ml M CLARE Cassandra Kronike TU ml M CLARE Cassandra Kronike
COBISS.SI-ID 269704960

271.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. Mesto kosti / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 426 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of bones

ISBN 978-961-00-1953-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-1947-3 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
HO ml M CLARE Cassandra Kronike LE ml M CLARE Cassandra Kronike VP ml M CLARE Cassandra Kronike
COBISS.SI-ID 268388096

272.
COLE, Kresley
        Brata Sutherland. Knj. 2, Valovi strasti / Kresley Cole ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 349 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The price of pleasure. - 2.100 izv.

ISBN 978-961-01-2750-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 COLE Kresley Brata
COBISS.SI-ID 265608448

273.
COLE, Martina
        A hitetlen / Martina Cole ; [fordította Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 527 str. ; 20 cm

Prevod dela: The faithless

ISBN 978-963-357-171-2

821.111-311.2
LE od 82-311.2 COLE Martina A hitetlen
COBISS.SI-ID 12680348

274.
CONDIE, Ally
        Reached = célhoz érve / Ally Condie ; [fordította Balogh Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 441 str. ; 23 cm

Prevod dela: Reached

ISBN 978-963-539-809-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 CONDIE Ally Reached
COBISS.SI-ID 12677276

275.
ČAPEK, Karel, 1890-1938
        Zgodbe iz enega in drugega žepa / Karel Čapek ; prevedla [in spremno besedo napisala] Nives Vidrih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 422 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 345)

Prevod dela: Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy. - 500 izv. - Humanist in vizionar / Nives Vidrih: str. 397-422

ISBN 978-961-01-2876-2
a) Čapek, Karel (1890-1938) - Literarne študije

821.162.3-32
821.162.3.09Čapek K.
KO od 82-32 ČAPEK Karel Zgodbe iz
COBISS.SI-ID 269667072

276.
ČATER, Dušan, 1968-
        Ribamož / Dušan čater ; ilustracije Aleš Pogorevčnik. - Maribor : Založba Litera, 2013 ([s. l.] : Dravski tisk). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6780-91-9
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza

821.163.6-93-32
LE ml P ČATER Dušan Ribamož TU ml P ČATER Dušan Ribamož
COBISS.SI-ID 75784961

277.
ESTERHÁZY, Péter
        Harmonia cælestis / Péter Esterházy ; prevedel Mladen Pavičić. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 841 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Harmonia cælestis. - Nebeška igra duha / Jutka Rudaš: str. 821-841. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-895-2

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia LE od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia TU od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia cælestis VP od 82-311.2 ESTERHÁZY Péter Harmonia cælestis
COBISS.SI-ID 269142784

278.
FINY, Petra
        Lámpalány meséi : történetek rossz alvókról / írta Finy Petra ; rajzolta Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pagony, 2010. - 39 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-615-5023-05-7

821.511.141-93-32
DL ml C FINY Petra Lámpalány meséi LE ml C FINY Petra Lámpalány meséi
COBISS.SI-ID 12661404

279.
FINY, Petra
        Madárasszony : [akinek szárnya van, kalitkába kerül] / Finy Petra. - Budapest : Libri, 2012. - 315 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-963-310-107-0

821.511.141-311.2
GA od 82-311.2 FINY Petra Madárasszony LE od 82-311.2 FINY Petra Madárasszony
COBISS.SI-ID 12656284

280.
FINY, Petra
        Maja tizenkét babája / Finy Petra ; Szegedi Katalin rajzaival. - [Budapest] : Pagony, [cop. 2011] (Dabas : Reálszisztéma). - 61 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5023-49-1

821.511.141-93-34
GE ml C FINY Petra Maja tizenkét LE ml C FINY Petra Maja tizenkét
COBISS.SI-ID 8595251

281.
FINY, Petra
        Szárnyak és paták / Finy Petra ; illusztráció Herbert László. - Budapest : Kolibri, 2013. - 59 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5234-23-1

821.511.141-93-32
GA ml C FINY Petra Szárnyak és LE ml C FINY Petra Szárnyak és
COBISS.SI-ID 12661148

282.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [fordította Bart István]. - Budapest : Európa, 2011. - 235 str. ; 19 cm

Prevod dela: The great Gatsby

ISBN 978-963-07-9133-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 FITZGERALD F. S. A nagy Gatsby
COBISS.SI-ID 12687772

283.
FLISAR, Evald
        Začarani odisej / Evald Flisar ; [spremna beseda Jože Horvat]. - Maribor : Litera, 2013 ([Maribor] : Dravski tisk). - 274 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Meditacija o identiteti / Jože Horvat: str. 265-274

ISBN 978-961-6780-98-8
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-3
LE od 82-311.2 FLISAR Evald Začarani odisej
COBISS.SI-ID 76249601

284.
GARCÍA, Silvia
        Igra z ognjem / Silvia García ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 220 str. ; 22 cm

Prevod dela: Jugar con fuego. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-79-9
a) Španska književnost - Romani

821.134.2-311.2
DL od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem KO od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem LE od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem OD od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem SB od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem TU od 82-311.2 GARCÍA Silvia Igra z ognjem
COBISS.SI-ID 75259137

285.
GEISTER, Iztok
        Newyorški dnevnik / Iztok Geister ; [fotografije Nika Korsič]. - Koper : Zavod za favnistiko, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 179 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-93250-2-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 GEISTER Iztok Newyorški dnevnik
COBISS.SI-ID 269794304

286.
GLATTAUER, Daniel, 1960-
        Za vedno tvoj / Daniel Glattauer ; [prevedla Sandra Baumgartner-Naylor]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 225 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Cankarjeva založba)

Prevod dela: Ewig Dein. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [227]

ISBN 978-961-231-925-0

821.112.2(436)-311.2
KO od 82-311.2 GLATTAUER Daniel Za vedno tvoj
COBISS.SI-ID 265240320

287.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Ime mi je Jon / Mateja Gomboc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013 ([s. l.] : Grafis Trade). - 202 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Majnice)

500 izv.

ISBN 978-961-205-190-7

821.163.6-93-94
LE ml M GOMBOC Mateja Ime mi je Jon
COBISS.SI-ID 269000960

288.
GRISHAM, John
        Theodore Boone : a kölyökügyvéd / John Grisham ; [fordította Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2010. - 199 str. ; 22 cm

Prevod dela: Theodore Boone

ISBN 978-963-9973-27-5

821.111(73)-93-312.4
LE ml M GRISHAM John Theodore Boone
COBISS.SI-ID 12674204

289.
GUARESCHI, Giovaninno
        Don Camillo in Peppone / Giovaninno Guareschi ; [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-. - Zv. <1-> ; 22 cm

Prevod dela: Tutto don Camillo

Dosedanja vsebina:
1. [Prvih 50 zgodb]. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 342 str. - Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.500 izv. - Giovannino Guareschi - upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341

ISBN 978-961-278-088-3 (zv. 1)

821.131.1-32
821.131.1-7
821.131.1.09Guareschi G.
LE od 82-32 GUARESCHI G. Don Camillo
COBISS.SI-ID 268826624

290.
GUERRA, Carmen
        A széttáncolt cipellők / grafika Carmen Guerra. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 26 x 20 cm. - (Csodálatos rózsaszín mesék)

ISBN 963-445-052-0

821.134.2-93-34
LE ml C GUERRA Carmen A széttáncolt
COBISS.SI-ID 12682140

291.
HALLÓK, Ákos
        Férfiviccek, malacviccek : Több mint 1000 vicc - a javából! / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-963-9409-79-8
a) vici b) šale c) humor

821.511.141-7
LE od 82-7 HALLÓK Ákos Férfiviccek,
COBISS.SI-ID 12680092

292.
HALLÓK, Ákos
        Van egy jó viccem! : Több mint 1000 vicc - a javából! / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-963-9409-40-8
a) vici b) šale c) humor

821.511.141-7
LE od 82-7 HALLÓK Ákos Van egy jó
COBISS.SI-ID 12679324

293.
HARAMIJA, Dragica
        Poetika slikanice / Dragica Haramija, Janja Batič. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 292 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

300 izv. - Bibliografija: str. 274-292. - Kazali

ISBN 978-961-255-068-4
a) Slovenska književnost - Otroška književnost - Literarne študije

821.163.6-93.09
LE od 82.0 HARAMIJA Dragica Poetika slikanice OD od 82.0 HARAMIJA Dragica Poetika slikanice
COBISS.SI-ID 75919873

294.
HATVANI, Tamás
        Tudok egy jó viccet : Több mint 1000 vicc - a javából! / [Hatvani Tamás, Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 963-9409-37-5
a) vici b) šale c) humor

821.511.141-7
LE od 82-7 HATVANI Tamás Tudok egy jó
COBISS.SI-ID 12679580

295.
HATVANI, Tamás
        Tudok még egy jó viccet! : Több mint 1000 vicc - a javából! / [Hatvani Tamás, Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 206 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 963-9409-38-3
a) vici b) šale c) humor

821.511.141-7
LE od 82-7 HATVANI Tamás Tudok még egy
COBISS.SI-ID 12679836

296.
HAYGOOD, Wil
        A komornyik : a történelem szemtanúja / Wil Haygood ; [fordította Zentai György]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 124 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The butler

ISBN 978-963-689-737-6

821.111(73)-9
LE od 82-9 HAYGOOD Wil A komornyik
COBISS.SI-ID 12680604

297.
        HERCEGNŐK kalandjai. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - [20] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Táskamesék)

ISBN 978-963-445-439-7

821.112.2-93-34
LE ml C HERCEGNŐK
COBISS.SI-ID 12691100

298.
HERLING-Grudziński, Gustaw
        Drug svet / Gustaw Herling-Grudziński ; prevedla in spremno besedo napisala Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 311 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Inny świat. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-761-1
a) literarni kritiki

821.162.1-31
LE od 82-311.2 HERLING-G. G. Drug svet OD od 82-311.2 HERLING-G. G. Drug svet
COBISS.SI-ID 268486656

299.
HORVAT, Alfonz
        Družinski pomnik : avtobiografija / [[besedilo in] ilustracije] Alfonz Horvat. - Turnišče : Kulturno društvo Štefan Raj, 2013. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-281-017-7
a) Horvat, Alfonz (1944-) - Spomini

821.163.6-94
LE do 82-9 HORVAT Alfonz Družinski pomnik TU od 82-9 HORVAT Alfonz Družinski pomnik
COBISS.SI-ID 266827264

300.
HORVAT, Jože, 1942-
        Obrazi prostora / Jože Horvat. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 154 str. ; 33 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6564-70-0
a) mobing b) šikaniranje

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 HORVAT Jože Obrazi prostora TU od 82-311.2 HORVAT Jože Obrazi prostora VP od 82-311.2 HORVAT Jože Obrazi prostora
COBISS.SI-ID 269202432

301.
HOSSEINI, Khaled
        És a hegyek visszhangozzák / Khaled Hosseini ; [fordította Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2013. - 501 str. ; 21 cm

Prevod dela: And the Mountains Echoed

ISBN 978-963-310-229-9

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 HOSSEINI Khaled És a hegyek
COBISS.SI-ID 12673692

302.
HOYT, Elizabeth
        Nespodobne slasti / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: Notorious pleasures. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2045-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2039-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti HO od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti VP od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti
COBISS.SI-ID 270340864

303.
IGERABIDE, Juan Kruz
        S prstom na luni : (pesniške igre) = Con un dedo en la luna : (juegos poéticos) / Juan Kruz Igerabide ; prevedla Barbara Pregelj ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 168 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6886-06-2

821.361-93-1
LE ml C IGERABIDE Juan K. S prstom na luni
COBISS.SI-ID 270564352

304.
JACKSON, Vina
        Gospodarica noči in zore / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 300 str. ; 20 cm. - (Osemdeset dni)

Prevod dela: Mistress of night and dawn. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2044-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2038-7 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju

821.111-311.2
DO od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči LE od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči
COBISS.SI-ID 270380032

305.
JARC, Miran, 1900-1942
        Zbrano delo / Miran Jarc ; [uredil in opombe napisal Drago Bajt]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012- (Ljubljana : Present). - Zv. <1-2> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 251)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Človek in noč ; Novembrske pesmi ; Lirika ; Pesmi v revijalnem tisku ; Pesmi v prozi ; Otroške pesmi. - 2012 (Ljubljana : Present). - 452 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Opombe: str. 327-377. - Bibliografija: str. 439-443
Knj. 2: Dolomiti ; Zlato polje; Mladostne pesmi; Pesmi Zinki; Druge neobjavljene pesmi; Nedokončane pesmi; Priložnostni verzi. - 2013. - 506 str.

ISBN 978-961-254-384-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-489-8 (zv. 2)
a) Jarc, Miran (1900-1942) - Literarni komentarji b) slovenski pesniki c) 20.st.

821.163.6Jarc M.1
821.163.6.09Jarc M.
LE od 82 Jarc M. JARC Miran Zbrano delo
COBISS.SI-ID 262977280

306.
KÁROLYI, Amy
        A szobrok elindulnak / Károlyi Amy. - Budapest : Magvető, 1986. - 215 str. ; 23 cm

ISBN 963-14-0679-2

821.511.141-1
LE od 82-1 KÁROLYI Amy A szobrok
COBISS.SI-ID 12662172

307.
KLOPČIČ, Alenka
        Plinko : rojstvo Plinka in njegovo poslanstvo / Alenka Klopčič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2013. - [14] str. : ilustr. ; 23 x 22 cm

ISBN 978-961-93411-9-3
a) Plin - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
HO ml C KLOPČIČ Alenka Plinko LE ml C KLOPČIČ Alenka Plinko
COBISS.SI-ID 269830144

308.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Detektivka Zofija v knjižnici / Tatjana Kokalj ; [ilustrirala Ana Razpotnik Donati]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Liščki)

500 izv.

ISBN 978-961-205-192-1
a) Detektivi - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-312.4
LE ml P KOKALJ Tatjana Detektivka Zofija
COBISS.SI-ID 269969152

309.
KOKELJ, Nina
        Svinčnik je zanje zapisal / Nina Kokelj in Saška Rakef ; ilustrirala Nina Mrđenović. - Čedad : Novi Matajur ; [s. l.] : Revija Galeb, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 39 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-88-95636-22-1

821.163.6-93-34
LE ml C KOKELJ Nina Svinčnik je zanje
COBISS.SI-ID 6345708

310.
KÖLCSEY, Ferenc
        Parainesis / írta Kölcsey Ferencz. - reprint kiad. - Budapest : Barnaföldi Gábor, 2010?. - 64 str. ; 15 cm

821.511.141-9
LE od 82-8 KÖLCSEY Ferenc Parainesis
COBISS.SI-ID 12654236

311.
KOREN, Majda, 1960-
        Medved in miška 2 / Majda Koren ; narisal Bojan Jurc. - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 27 cm

ISBN 978-88-95636-23-8

821.163.6-93-34
087.5
HO ml C KOREN Majda Medved in miška LE ml C KOREN Majda Medved in miška
COBISS.SI-ID 6337772

312.
KORUN, Borut
        Odisej sem, Itaka dom je moj sončni / Borut Korun. - Velenje : samozal., 2013 (Velenje : Eurograf). - 328 str. ; 21 cm

Zvd. na spojnem listu. - 500 izv.

ISBN 978-961-276-852-2
a) Odisej (mitološki junak) - V leposlovju

821.163.6-311.2
VP od 82-311.2 KORUN Borut Odisej sem, Itaka
COBISS.SI-ID 269333248

313.
KREMPL, Urša
        Zgodbe iz zelenega gozda / Urša Krempl ; ilustriral Adriano Janežič. - Domžale : Studio Hieroglif, 2000 ([Ljubljana] : Schwarz). - [40] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-90748-1-5

821.163.6-93-34
769.81
DO ml C KREMPL Urša Zgodbe iz GA ml C KREMPL Urša Zgodbe iz zelenega HO ml C KREMPL Urša Zgodbe iz zelenega LE ml C KREMPL Urša Zgodbe iz zelenega LE sk C KREMPL Urša Zgodbe iz zelenega
COBISS.SI-ID 108419328

314.
KRINGS, Antoon
        Miška Maša / Antoon Krings ; prevedla Polonca Kovač. - Radovljica : Didakta, 2013 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - [25] str. : ilustr. ; 20 x 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Amélie la souris. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-298-6

821.133.1-93-32
087.5
LE ml C KRINGS Antoon Miška Maša
COBISS.SI-ID 269713152

315.
KRINGS, Antoon
        Sinica Ivica / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; prevedla Polonca Kovač. - Radovljica : Didakta, 2013 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - [25] str. : ilustr. ; 20 x 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Solange la mésange. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-297-9

821.133.1-93-32
087.5
LE ml C KRINGS Antoon Sinica Ivica
COBISS.SI-ID 269712640

316.
KRISTOF, Agota
        Analfabetka : avtobiografska pripoved / Agota Kristof ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 61 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: L'analphabète. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-766-6
a) Kristof, Agota (1935-2011) - Avtobiografije

821.133.1-312.6
929Kristof A.
LE od 82-312.6 KRISTOF Agota Analfabetka TU od 82-312.6 KRISTOF Agota Analfabetka
COBISS.SI-ID 268752640

317.
KRÚDY, Gyula
        Bukfenc / írta Krúdy Gyula. - reprint kiad. - Budapest : Barnaföldi Gábor, [2010?]. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-7377-40-2

821.511.141-32
LE od 82-32 KRÚDY Gyula Bukfenc
COBISS.SI-ID 12655772

318.
KUZNESKI, Chris
        A titkos korona / Chris Kuzneski ; [fordította Sóvagó Katalin]. - Budapest : Gabo, 2013. - 584 str. ; 20 cm

Prevod dela: The secret crown

ISBN 978-963-689-686-7

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 KUZNESKI Chris A titkos korona
COBISS.SI-ID 12676252

319.
LADA, Josef
        Švejk : a derék katona kalandjai képekben / Josef Lada ; [fordította Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 183 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 963-539-423-3

821.162.3-93-311.2
084.11
LE ml P LADA Josef Švejk
COBISS.SI-ID 12682396

320.
LAINŠČEK, Feri
        Orkester za poljube : roman o nečastni sestri Terezi / Feri Lainšček ; [spremna beseda Ignacija J. Fridl]. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 232 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Zapisani v Ptuj)

500 izv. - O duši, ki išče, in duši, ki ve / Ignacija J. Fridl: str. 217-232

ISBN 978-961-242-891-4
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lainšček F.
ČR od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube KO od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube LE od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za OD od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube TU od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube VP od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Orkester za poljube
COBISS.SI-ID 269141504

321.
LEČNIK, Simona
        Slovenština in jaz / Simona Lečnik ; [fotografija Simona Lečnik]. - Maribor : Založba Litera, 2013 ([s. l.] : Dravski tisk). - 138 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-6780-92-6
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.3-3
LE od 82-311.2 LEČNIK Simona Slovenština in TU od 82-311.2 LEČNIK Simona Slovenština in
COBISS.SI-ID 75943681

322.
LÖHR, Robert, 1973-
        A sakkautomata titka / Robert Löhr ; [fordította Kajtár Mária, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Szó, 2007. - 380 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der Schachautomat

ISBN 978-963-86922-2-1

821.112.2
DL od 82-311.6 LÖHR Robert A sakkautomata LE od 82-311.6 LÖHR Robert A sakkautomata
COBISS.SI-ID 12660892

323.
LOWRY, Lois
        Varuh spominov / Lois Lowry ; prevod Matjaž Kotnik. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 220 str. ; 24 cm

Prevod dela: The Giver. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-56-0
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 LOWRY Lois Varuh spominov
COBISS.SI-ID 71874049

324.
MATKOVIĆ, Dijana
        V imenu očeta / Dijana Matković ; [spremna beseda Robert Kuret ; fotografije Lenart J. Kučić]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 92 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Budnost, dež in nočni avtomobili / Robert Kuret: str. 84-92

ISBN 978-961-277-040-2

821.163.6-32
LE od 82-32 MATKOVIĆ Dijana V imenu očeta TU od 82-32 MATKOVIĆ Dijana V imenu očeta VP od 82-32 MATKOVIĆ Dijana V imenu očeta
COBISS.SI-ID 268976640

325.
MAURER, Neža
        Veste, kdo je Čeri? / Neža Maurer ; ilustrirala Daša Simčič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 83 str. : ilustr. ; 22 cm

3.400 izv.

ISBN 978-961-278-087-6
a) Psi - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
LE ml P MAURER Neža Veste, kdo je
COBISS.SI-ID 268186368

326.
        MEDVEDEK Pu. Ljubo doma, kdor ga ima / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 3)

Prevod dela: Home sweet home. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0762-8
a) Dom - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-34
087.5
LE ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 17239346

327.
        MEDVEDEK Pu. Odpusti in pozabi / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 8)

Prevod dela: Forgive and forget. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0767-3

821.111(73)-93-34
087.5
LE ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 1791435

328.
        MEDVEDEK Pu. Poskusi zopet / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 2)

Prevod dela: Try, try again. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0761-1

821.111(73)-93-34
087.5
LE ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 17239858

329.
        MEDVEDEK Pu. Reci hvala / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 6)

Prevod dela: Just say "Thank you". - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0765-9

821.111(73)-93-34
087.5
VP ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 1790923

330.
        MEDVEDEK Pu. Vedno povej po pravici / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 7)

Prevod dela: Always tell the truth. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0766-6

821.111(73)-93-34
087.5
VP ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 1791179

331.
        MEDVEDEK Pu. Verjemi vase / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 4)

Prevod dela: Believe un yourself. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0763-5

821.111(73)-93-34
087.5
LE ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 17238834

332.
        MEDVEDEK Pu. Vsakdo je edinstven / [prevedel Lev Sedmak]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 2)

Prevod dela: Everyone is special. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0760-4

821.111(73)-93-34
087.5
VP ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 17240626

333.
        MEDVEDEK Pu. Žal mi je / [prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, 2012 ([Zagreb] : AKD). - 27 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Modrosti iz Stoletnega gozda ; 5)

Prevod dela: I`m realy sorry. - 3.000 izv. - Liki temeljijo na zgodbah o medvedu Puju Alana Aleksandra Milneja in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda. - Na vrhu nasl. str.: Disney

ISBN 978-953-13-0764-2

821.111(73)-93-34
087.5
LE ml C MEDVEDEK Pu
COBISS.SI-ID 1790667

334.
MOLESINI, Andrea
        Niso vsi pankrti z Dunaja / Andrea Molesini ; prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 349 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Non tutti i bastardi sono di Vienna. - 700 izv.

ISBN 978-961-01-2854-0

821.131.1-311.6
KO od 82-311.6 MOLESINI Andrea Niso vsi pankrti
COBISS.SI-ID 269263360

335.
MOLNÁR, Rita Krisztina
        Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - Budapest : Naphegy, 2013. - 240 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-9869-28-8

821.511.141-93-32
LE ml P MOLNÁR Rita K. Maléna kertje
COBISS.SI-ID 12657820

336.
MOYES, Jojo, 1969-
        Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes ; [fordította Lányi Judit]. - Budapest : Carthaphilus, 2012. - 483 str. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)

Prevod dela: Me Before You

ISBN 978-963-266-278-7

821.111-311.2
LE od 82-311.2 MOYES jojo Mielőtt
COBISS.SI-ID 12677532

337.
        NAJLEPŠE slovenske pravljice [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Nika records, p 2001. - 1 CD (39 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm

Igrajo Jana Osojnik in drugi

Vsebina:
Muca Copatarica / Ela Peroci ; [režija Rosanda Sajko ; glasbena oprema Peter Čare]
Šivilja in škarjice / Dragotin Kette ; [režija Aleš Jan ; glasba Borut Lesjak]
Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; [priredba Marija Lužnik ; režija Aleš Jan ; glasbena oprema Peter Čare]

0-0089 Nica records

821.163.6-93-34(086.76)
KO cd C NAJLEPŠE
COBISS.SI-ID 13277244

338.
NEMERE, István
        Londonba nem indul vonat --- / Nemere István. - Budapest, 1989 : Garabonciás. - 223 str. ; 19 cm

ISBN 963-7407-41-3

821.511.141-32
DO od 82-32 NEMERE István Londonba nem indul LE 82-32 NEMERE I. LONDONBA
COBISS.SI-ID 12662684

339.
NESBØ, Jo, 1960-
        Police / Jo Nesbø ; [fordította Petrokovics Edit]. - Budapest : Animus, 2013. - 509 str. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)

Prevod dela: Politi

ISBN 978-963-324-122-6

821.113.5-312.4
LE od 82-312.4 NESBØ Jo Police
COBISS.SI-ID 12672924

340.
NEUMAN, Andrés, 1977-
        Samogovori / Andrés Neuman ; prevedla Marjeta Drobnič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 172 str. ; 21 cm

Prevod dela: Hablar solos. - 400 izv.

ISBN 978-961-231-965-6

821.134.2(82)-311.2
KO od 82-311.2 NEUMAN Andrés Samogovori
COBISS.SI-ID 269635584

341.
NOVAK, Boris A.
        Definicije / Boris A. Novak ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 122 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Popolni začetniki ali Čista sreča bistroumnega kreatorstva / Mojca Pišek: str. 92-114. - Opombe / Boris A. Novak: str. 118-122

ISBN 978-961-277-039-6
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije

821.163.6-1
821.163.6.09Novak B.A.
LE od 82-1 NOVAK Boris A. Definicije TU od 82-1 NOVAK Boris A. Definicije
COBISS.SI-ID 268330240

342.
NUSSDORFER, Vlasta
        Obstaja pot : [deseta knjiga ob desetletnici Belega obroča Slovenije] / Vlasta Nussdorfer. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 263 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 600 izv. - O avtorici / Aksinja Kermauner: str. 259-260

ISBN 978-961-272-137-4
a) Nussdorfer, Vlasta b) Beli obroč Slovenije - Zgodovina c) Družina - Nasilje d) Otroci - Zloraba e) Kazniva dejanja - Žrtve - Pomoč

821.163.6-92
343.62
061.2(497.4):364.4-058.6
ČR od 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot LE od 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot LE po 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot
COBISS.SI-ID 269989632

343.
        PARALELE : revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji. - Letn. 1, št. 1 (nov. 1994)-        . - Ljubljana : Sklad republike Slovenije za ljubitelje kulturne dejavnosti (Štefanova 5), 1994-. - 21 cm

Občasno. - Ovoj. nasl. - Prvotno format 30 cm. - Podnaslov se spreminja
ISSN 1318-5063 = Paralele (Ljubljana)

821.1/.8
008
7.01
LE do 82 PARALELE
Let. 8 2013 št.
COBISS.SI-ID 45309696

344.
PATTERSON, James, 1947-
        Primite tatu / James Patterson, Marshall Karp ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 20 cm

Prevod dela: Kill me if you can. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-1897-1

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu DL od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu GA od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu GE od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu HO od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu LE od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu TU od 82-312.4 PATTERSON James Primite tatu
COBISS.SI-ID 267270912

345.
PELEVIN, Viktor Olegovič
        Sveta knjiga volkodlaka / Viktor Pelevin ; prevedel Borut Kraševec. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 381 str. ; 21 cm

Prevod dela: Svjaščennaja kniga oborotnja. - 400 izv.

ISBN 978-961-231-908-3

821.161.1-311.2
KO od 82-311.2 PELEVIN Viktor O. Sveta knjiga
COBISS.SI-ID 269445632

346.
PERKO, Tina, 1971-
        Gvido in kozja vila / [besedilo, ilustracije] Tina Perko. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013 ([s. l.] : Grafis Trade). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Planika)

500 izv.

ISBN 978-961-205-189-1

821.163.6-93-32
097.5
LE ml C PERKO Tina Gvido in kozja
COBISS.SI-ID 269015808

347.
PETŐFI, Sándor
        A nagyapa : elbeszélés / Petőfi Sándor. - Budapest : Barnaföldi Gábor, 2009. - 53 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-7377-42-6

821.511.141-93-32
LE ml P PETŐFI Sándor A nagyapa
COBISS.SI-ID 12655260

348.
PINTERIČ, Aleksandra
        Hanina božična želja / Aleksandra Pinterič ; ilustracije Klaudija Sakovič ; [spremna beseda Vlasta Nussdorfer]. - Murska Sobota : Vista, Zavod za razvoj vrednot, 2013 (Murska Sobota : Tiskarna digitalni tisk). - [36] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Drobna vila)

3.000 izv. - Slikanici na pot / Vlasta Nussdorfer: str. 1

ISBN 978-961-93592-0-4
a) Invalidni otroci - V otroškem leposlovju b) Božič - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PINTERIČ A. Hanina božična
COBISS.SI-ID 76016129

349.
PLAIDY, Jean, 1906-1993
        Kresni večer : roman / Philippa Carr ; [prevedla Breda Pugelj]. - Murska Sobota : Pomurska založba ; [Ljubljana] : Svet knjige, 1996 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 369 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrica)

Prevod dela: Midsummer's eve. - Philippa Carr je psevdonim

ISBN 86-7195-214-2 (Pomurska založba)

821.111-311.2
DL od 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Kresni večer DO od 82-311.2 HIBBERT E. B. Kresni večer GA od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer GE od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer HO od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer KO od 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Kresni večer LE sk 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer OD od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer PE od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer SB od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer VP od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Kresni večer
COBISS.SI-ID 11829819

350.
PLAIDY, Jean, 1906-1993
        Prešuštnica : roman / Philippa Carr ; [prevedla Jasna Kolarič]. - Murska Sobota : Pomurska založba ; [Ljubljana] : Svet knjige, 1995 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 423 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mavrica)

Prevod dela: The adulteress. - Philippa Carr je psevdonim; na hrbtu ov. tudi njen bolj znan psevdonim Victoria Holt

ISBN 86-7195-175-8 (Pomurska založba)

820-311.2
ČR od 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Prešuštnica DO od 82-311.2 HIBBERT E. B. Prešuštnica GA od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Prešuštnica GE od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Prešuštnica LE sk 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Prešuštnica OD od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Prešuštnica SB od 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Prešuštnica TU od 82-311.2 HIBBERT Eleanor B. Prešuštnica VP od 82-311.2 HIBBERT Eleanor Burford Prešuštnica
COBISS.SI-ID 37529089

351.
        PÓNIS kalandok. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - [20] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Táskamesék)

ISBN 978-963-445-438-0

821.112.2-93-34
LE ml C PÓNIS kalandok
COBISS.SI-ID 12691356

352.
PREGL, Slavko
        Gospodka iz samokolnice / Slavko Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013 ([s. l.] : Grafis Trade). - 45 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Liščki)

500 izv.

ISBN 978-961-205-191-4

821.163.6-93-32
LE ml C PREGL Slavko Gospodka iz
COBISS.SI-ID 269038336

353.
PRETNAR, Bogi
        Škrat.si : pravljična računalniška zgodba o škratospletu in pametnem psu / Bogi Pretnar ; [ilustrirala Fortuna Lazar]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 39 str. : ilustr. ; 26 cm

100 izv.

ISBN 978-961-255-070-7
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-32
LE do C PRETNAR Bogi Škrat.si LE ml C PRETNAR Bogi Škrat.si TU ml C PRETNAR Bogi Škrat.si VP ml C PRETNAR Bogi Škrat.si
COBISS.SI-ID 75957505

354.
PUHAN, Terezija
        Skrivnostni prebivalec graščine Ravnica / Zinka Puhan. - Celje : samozal., 2013 ([Celje] : M-tis). - 66 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-276-873-7
a) disleksija

821.163.6-93-34
LE ml C PUHAN Terezija Skrivnostni
COBISS.SI-ID 269914880

355.
QUINN, Julia, 1970-
        Kavalirjeva ponudba : [tretji roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 378 str. ; 20 cm

Prevod dela: An offer from a gentleman. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2046-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2040-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 QUINN Julia Kavalirjeva GE od 82-311.2 QUINN Julia Kavalirjeva VP od 82-311.2 QUINN Julia Kavalirjeva
COBISS.SI-ID 270341888

356.
RUBINA, Dina
        Na Zgornji Maslovki / Dina Rubina ; [prevod iz ruščine Jelka Ciglenečki ; spremna beseda Urša Zabukovec]. - Novo mesto : Goga, 2013 ([s. l.] : Formatisk). - 209 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Na Verhnej Maslovke. - Spremna beseda / Urša Zabukovec: str. 194-209. - 400 izv.

ISBN 978-961-277-034-1
a) Rubina, Dina (1953-) - Literarne študije

821.161.1-311.2=163.6
821.161.1.09Rubina D.
LE od 82-311.2 RUBINA Dina Na Zgornji TU od 82-311.2 RUBINA Dina Na Zgornji
COBISS.SI-ID 264792832

357.
RUSHDIE, Salman
        Joseph Anton : spomini / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisala Jasna Vombek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 710 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Joseph Anton. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-770-3
a) Rushdie, Salman (1947-) - Spomini b) avtobiografije

821.111-94
929Rushdie S.
LE od 929 RUSHDIE S. OD od 929 RUSHDIE S.
COBISS.SI-ID 268825856

358.
SALINAS, Mari
        Állati történetek / [tervezte Mari Salinas ; illusztrációk Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 23 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Olvasni jó!)

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-434-2

821.134.2-93-34
LE ml C SALINAS Mari Állati történetek
COBISS.SI-ID 12669340

359.
SALINAS, Mari
        Csak lányoknak! / [tervezte Mari Salinas ; illusztrációk Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 23 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Olvasni jó!)

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-436-6

821.134.2-93-34
DL ml C SALINAS Mari Csak lányoknak! LE ml C SALINAS Mari Csak lányoknak!
COBISS.SI-ID 12669596

360.
SALINAS, Mari
        Vigyázat varázsiat! / [tervezte Mari Salinas ; illusztrációk Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2010?]. - 23 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Olvasni jó!)

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-435-9

821.134.2-93-34
LE ml C SALINAS Mari Vigyázat varázsiat!
COBISS.SI-ID 12669852

361.
SENIOW, Stefania
        Néha fordítva / Stefania Seniow ; [fordította Asztalos András]. - Budapest : Barnaföldi Gábor, 2009. - 118 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Moje wspomnienia

ISBN 978-963-7377-37-2

821.162.1-9
LE od 82-9 SENIOW Stefania Néha fordítva
COBISS.SI-ID 12656796

362.
SHANNON, Samantha, 1991-
        Csontszüret / Samantha Shannon ; [fordította Juhász Viktor]. - Budapest : Athenaeum, Csontszüret. - 523 str. ; 22 cm

Prevod dela: The bone season

ISBN 978-963-293-287-3

821.111-93-312.9
LE ml M SHANNON Samantha Csontszüret
COBISS.SI-ID 12674460

363.
SMITH, Patti
        Sanjarjenja / Patti Smith ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Woolgathering. - 600 izv. - O avtorici na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-765-9
a) Smith, Patti (1946-) - Spomini b) ameriške pevke

821.111(73)-94
LE od 82-9 SMITH Patti Sanjarjenja TU od 82-9 SMITH Patti Sanjarjenja
COBISS.SI-ID 268751360

364.
SZÚNYOGH, Sándor, 1942-1998
        Zvestoba travnih bilk / Sándor Szúnyogh ; [prevod v slovenščino Vesna Dunko, Ernest Ružič, Milan Vincetič ; [spremna beseda] Lajos Bence]]. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

Sándor Szúnyogh, pesnik od Boga bičane pokrajine / Lajos Bence: str. 7-17. - O avtorju na zavihkih ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-255-073-8
a) Madžarska književnost

821.511.141-1
ČR od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih DL od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih DO od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih GA od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih GE od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih HO od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih KO od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih LE do 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih LE od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih OD od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih SB od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih TU od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih VP od 82-1 SZÚNYOGH Sándor Zvestoba travnih
COBISS.SI-ID 76328193

365.
ŠABEC, Robert
        Prigode jamskega škrata Perkmandlca : pripovedka o idrijskem živosrebrovem rudniku / Robi Šabec ; ilustracije Jurij Pfeifer ; [fotografije Foto arhiv Rudnika živega srebra Idrija, Fototeka Mestnega muzeja Idrija]. - Trst : ZTT = EST ; Idrija : Rudnik živega srebra, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 22 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-88-7174-159-8
a) Živo srebro - Rudniki - Idrija - Knjige za otroke

821.163.6-93-34
622.349.9(497.4Idrija)(02.053.2)
LE ml C ŠABEC Robert Prigode jamskega
COBISS.SI-ID 6320876

366.
ŠALAMUN, Tomaž
        Molusk / Tomaž Šalamun ; [spremna beseda Simona Škrabec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 145 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

250 izv. - Pogled izseljenca / Simona Škrabec: str. 105-145. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-231-962-5

821.163.3-1
KO od 82-1 ŠALAMUN Tomaž Molusk
COBISS.SI-ID 268960256

367.
        ŠKRAT in zlata ribica : literarni natečaj ZDNP 2013/2014 : pravljična knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2013/2014)

50 izv. - OŠ Cankova

ISBN 978-961-6916-95-0

821.163.6-93-32(082)
KO ml C ŠKRAT in zlata
COBISS.SI-ID 270798592

368.
ŠTEFANČIČ, Mathias, 1990-
        Moje misli - tvoje sanje : avtobiografske zgodbe in pripovedi, ki vam bodo razkrile nov pogled na čaroben svet življenja, sreče in optimizma / Mathias Štefančič. - Cerknica : samozal. M. Štefančič, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 111 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-276-602-3

821.163.6-32
OD od 82-32 ŠTEFANČIČ Mathias Moje misli - tvoje
COBISS.SI-ID 264543232

369.
TOPIĆ, Uroš
        Emma Storm. Bratovščina Culis / Uroš Topić. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 423 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6661-61-4
ISBN 978-961-6661-60-7 !

821.163.6-93-312.9
DL ml M TOPIĆ Uroš Emma Storm LE ml M TOPIĆ Uroš Emma Storm
COBISS.SI-ID 270731008

370.
ULICKAJA, Ljudmila Evgenʹevna
        Örökbecasű limlom / Ljudmila Ulickaja ; [fordította Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2013. - 459 str. ; 22 cm

ISBN 978-963-14-3121-6

821.161.1-6
LE od 82-6 ULICKAJA L. E. Örökbecasű limlom
COBISS.SI-ID 12675484

371.
        ÜNNEPEK ünnepe / Tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől. - 2., változatlan utánnyomás. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 196 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-293-178-4

821.0-32
LE od 82-32 ÜNNEPEK ünnepe
COBISS.SI-ID 12677020

372.
        V zavetju besede : zbornik seniorjev ... . - Ljubljana ; Maribor : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2007-. - (Zbirka Mentorjevi zborniki)

Letnik
ISSN 2232-2175 = V zavetju besede

821.163.6

2013 št.
COBISS.SI-ID 253392640

373.
VÁMOS, Miklós
        Majdnem összes / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2013. - 648 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-07-9668-2

821.511.141-32
LE od 82-32 VÁMOS Miklós Majdnem összes
COBISS.SI-ID 10301491

374.
VIDMAR, Karmen
        Jasa svetlobe / Karmen Vidmar ; [o zbirki Alja Furlan, Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 63 str. ; 22 cm

100 izv. - O zbirki / Alja Furlan, Jelena Lasan: str. 5-7

ISBN 978-961-6838-45-0

821.163.6-1
LE od 82-1 VIDMAR Karmen Jasa svetlobe
COBISS.SI-ID 267294464

375.
VOGEL, Bruno
        Alf / Bruno Vogel ; prevod in spremna beseda Tanja Petrič. - Ljubljana : Škuc, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 214 str. ; 22 cm. - (Zbirka Lambda ; 105)

Prevod dela: Alf : eine Skizze. - Bruno Vogel / Tanja Petrič: str. 202-213

ISBN 978-961-6751-69-8
a) Homoseksualnost - V leposlovju

821.112.2-311.2
VP od 82-311.2 VOGEL Bruno Alf
COBISS.SI-ID 269238016

376.
VÖRÖSMARTY, Mihály
        Válogatott versei / Vörösmarty Mihály. - reprint kiad. - Budapest : Barnaföldi Gábor, [2010?]. - 238 str. ; 15 cm

ISBN 978-963-7377-52-5

821.511.141-1
LE od 82-1 VÖRÖSMARTY Mihály Válogatott versei
COBISS.SI-ID 12654492

377.
VRENČUR, Iztok
        Odrekanje svetlobi : [roman] / Iztok Vrenčur ; [spremna beseda David Bandelj]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2013 (Begunje : Cicero). - 183 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenke)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 400 izv. - Odrekanje kot oblika nasilja : k prvencu Iztoka Vrenčurja Odrekanje svetlobi / David Bandelj: str. 180-183. - O avtorju: str. 183

ISBN 978-961-6819-53-4

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 VRENČUR Iztok Odrekanje svetlobi
COBISS.SI-ID 269284352

378.
WEBB, Holly
        Lucy, a pöttöm kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajzaival ; [fordította Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó! ; 6)

Prevod dela: Lucy, the Poorly Puppy. - Za 7 let

ISBN 978-963-373-202-1

821.111-93-32
LE ml C WEBB Holly Lucy, a pöttöm
COBISS.SI-ID 12664988

379.
WEBB, Holly
        Maszat, az elrabolt kiscica / Holly Webb ; [Sophy Williams rajzaival ; fordította Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 114 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó! ; 6)

Prevod dela: Smudge the Stolen Kitten. - Za 7 let

ISBN 978-963-373-203-8

821.111-93-32
LE ml C WEBB Holly Maszat, az
COBISS.SI-ID 12665244

380.
WILSON, Karma
        Medve enne még / Karma Wilson ; Jane Chapman ; [fordította N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Bear wants more. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-9-631182-35-4

821.111-93-34
DL ml C WILSON Karma Medve enne még GA ml C WILSON Karma Medve enne még GE ml C WILSON Karma Medve enne még LE ml C WILSON Karma Medve enne még
COBISS.SI-ID 11249564

381.
WINTERSON, Jeanette
        Zakaj bi bila srečna, če si lahko normalna? / Jeanette Winterson ; iz angleščine prevedla Suzana Tratnik. - Ljubljana : Škuc, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 227 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 106)

Prevod dela: Why be happy when you could be normal?

ISBN 978-961-6751-70-4
a) Lezbijke - V leposlovju - Združene države Amerike

821.111-311.2
LE od 82-311.2 WINTERSON Jeanette Zakaj bi bila
COBISS.SI-ID 269468416

382.
WINTON, Tim
        Rob zemlje : obmorski spomini / Tim Winton ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Land's edge

ISBN 978-961-241-768-0
a) Winton, Tim (1960-) - Avtobiografije

821.111(94)-312.6
LE od 82-312.6 WINTON Tim Rob zemlje TU od 82-312.6 WINTON Tim Rob zemlje
COBISS.SI-ID 268754176

383.
        ZIMA, zima bela : pravljice in pesmice za zimsko - božični čas / [napisali Zdravko Duša ... [et al.] ; ilustrirali Jelka Godec Schmidt ... [et al.] ; izbrala Slavica Remškar in Andrej Ilc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [31] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Obstajata različici z različno ilustracijo na ov. (eno ilustrirala Lila Prap, drugo Jelka Reichman). - 800 izv.

ISBN 978-961-01-2662-1
a) Zima - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-82
KO ml C ZIMA, zima bela LE ml C ZIMA, zima bela
COBISS.SI-ID 263853824

384.
ZLOBEC, Anamarija
        O polžku Izidorju in druge živalske zgodbe / Anamarija Volk Zlobec ; ilustrirala Nejka Selišnik. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 73 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-96632-36-9

821.163.6-93-32
LE ml C ZLOBEC Anamarija O polžku Izidorju
COBISS.SI-ID 269324800


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


385.
ILICH, Iztok
        Bili so mentorji / Iztok Ilich ; [uvodna beseda Dragica Vesković ; fotografiranje in drugo slikovno gradivo avtorjev arhiv]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Mentor)

300 izv. - Posebno razmerje: mladi avtorji in njihovi mentorji / Dragica Vesković: str. 3-7. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6819-50-3
a) Literarno ustvarjanje - Mentorstvo b) Slovenska književnost - Zgodovina c) slovenski književniki d) literarno mentorstvo e) mentorji f) Slovenija

821.163.6.09:929
929:821.163.6.09
LE od 82.0 ILICH Iztok Bili so mentorji
COBISS.SI-ID 267249152

386.
PROPP, Vladimir Jakovlevič
        Zgodovinske korenine čarobne pravljice / Vladimir Jakovljevič Propp ; [prevod Lijana Dejak] ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. - Ljubljana : Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 343 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 8)

Prevod dela: Istoričeskie korni volšebnoj skazki. - Spremna beseda / Monika Kropej: str. 13-16. - 400 izv. - Bibliografija: str. 319-331. - Kazali

ISBN 978-961-254-656-4
a) Propp, Vladimir Jakovlevič (1895-1970) b) Ljudske pravljice - Študije c) pravljice d) ljudsko slovstvo e) folklorni liki

398.2(100)(04)
82.0-34
LE od 39 PROPP V. J. Zgodovinske
COBISS.SI-ID 270047488

387.
TOKARZ, Bożena
        Med destrukcijo in konstrukcijo : o poeziji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma / Bożena Tokarz ; [prevedel Primož Čučnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013 (Begunje : Cicero). - 255 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 41)

Prevod dela: Między destrukcją a konstrukcją. - 400 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6717-88-5
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) - Literarne študije b) Konstruktivizem - Literarne študije c) slovenski pesniki d) slovenska poezija e) poljska poezija f) avantgarda g) 20.st. h) primerjalne študije i) literarne smeri

821.163.6.09Kosovel S.
82.02"19"
821.163.6.091-1:821.162.1.091-1
LE od 82.0 TOKARZ Božena Med destrukcijo
COBISS.SI-ID 268601856


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


388.
CATLING, Christopher
        Firence in Toskana / avtor Christopher Catling ; [preostali avtorji Antony Brierley ... [et al.] ; kartografi Jan Clark, James Mills-Hicks ; fotografije Philip Enticknap, John Heseltine, Kim Sayer ; ilustracije Stephen Conlin ... [et al.] ; prevedla Kristina Radešček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 336 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: Florence & Tuscany. - Zvd. na spojnih listih. - 2.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2612-6
a) Firence - Turistični vodniki b) Toskana - Turistični vodniki

913(450.52)(036)
KO od 90/91 CATLING Christopher Firence in Toskana
COBISS.SI-ID 263950336

389.
FERFILA, Bogomil
        Popotniške stopinje Severne Amerike : 1972-2012 / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - X, 542 str., 388 str. barvnih pril. ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 18)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 542

ISBN 978-961-235-633-0
a) Severna Amerika - Domoznanstvo b) Severna Amerika - Potopisi

908(7)
910.4(7)
821.163.6-992
LE od 82-9 FERFILA Bogomil Popotniške
COBISS.SI-ID 266311424

390.
KÁLLAYNÉ Szerényi, Julia
        Magyarország növény-és állatvilága / [írta] Kállayné Szerényi Julia, Merkl Ottó, Főzy István ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 34 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9232-61-7
a) Madžarska - Zoogeografija - Atlasi za osnovne šole b) živalstvo c) favna

911.2(439):581.9
911.2(439):591.9
DL ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország GA ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország LE ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország
COBISS.SI-ID 19692296

391.
        LENDVA 820 éve = 820 let mesta Lendava / [szerkesztő/urednik Király M. Jutka ; fordítás szlovén nyelvre/prevod v slovenščino Dunjko Vesna]. - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti =Lendva : Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, 2013 (Ljubljana : Schwartz). - 209 str. : ilustr. ; 28 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. [210-211]

ISBN 978-961-93008-3-1
a) Lendava - Zgodovina - Zborniki

94(497.4Lendava)(082)
DL od 908 Prekmurje LENDVA 820 éve GA od 908 Prekmurje LENDVA 820 éve GE od 908 Prekmurje LENDVA 820 éve LE do 908 Prekmurje LENDVA 820 éve LE od 908 Prekmurje LENDVA 820 éve
COBISS.SI-ID 265265152

392.
LENDVAI Kepe, Zoltán
        Alsólendva vára = Grad Dolnje Lendave / Lendvai Kepe Zoltán, S. Sebestyén József ; [prevodi Szilvia S. Rozsmán, Anikó Vass, Helena Zver ; fotografije Dubravko Baumgartner, Zoltán Lendvai Kepe, József S. Sebestyén]. - Lendva : Galéria-Múzeum = Lendava : Galerija-Muzej, 2012 (Lendava : Digifot). - 85 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lyndvamuseum ; 4)

Vzpor. besedilo v madž. in slov. - 500 izv. - Ajánlás ; Posvetilo / Mária Kepéné Bihar: str. 4-5. - Povzetek v nem. in angl. - Bibliografija: str. 82-83

ISBN 978-961-6695-17-6
a) Lendava - Grad - Albumi b) kulturna zgodovina c) arhitekturna dediščina

930.85(497.4Lendava)(084)
728.81(497.4Lendava)(084)
DL od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára GA od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára GE od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára HO od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára LE do 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára LE od 908 Prekmurje LENDVAI Kepe Z. Alsólendva vára
COBISS.SI-ID 261194240

393.
MOLONEY, Norah
        Arheologija / Norah Moloney ; [prevajalka Ivana Gradišnik]. - Radovljica : Didakta, 2001 (Nemčija). - 160 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Oxford)

Prevod dela: The young Oxford book of archaeology. - Kazalo

ISBN 961-6363-30-1
a) Arheologija - Knjige za mladino b) arheološke najdbe c) arheološka izkopavanja d) arheološka najdišča e) metodologija

902/904(02.053.2)
DO ml 90/91 MOLONEY Norah Arheologija LE ml 90/91 MOLONEY N. Arheologija OD ml 90/91 MOLONEY N. Arheologija
COBISS.SI-ID 110254336

394.
PIVKA, Jurij
        Slovenija [Elektronski vir] : dežela navdiha = land of inspiration = Land der Inspiration / Jurij Pivka ; prevodi v angleški jezik Maja Angelovska Kaiser, prevodi v nemški jezik Nastja Žmavec. - El. knjiga. - Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Vzporedno besedilo v slov. in prevod v angl. in nem. - Bibliografija: str. 297

ISBN 978-961-93258-2-7
a) Slovenija - Domoznanstvo - Albumi

908(497.4)(0.034.44)
KO cd 90/91 PIVKA Jurij Slovenija
COBISS.SI-ID 17445682

395.
PIVKA, Jurij
        Slovenija : dežela navdiha = land of inspiration = Land der Inspiration / Jurij Pivka ; [avtor fotografij Jurij Pivka ... [et al.] ; prevodi v angleški jezik Maja Angelovska Kaiser, prevodi v nemški jezik Nastja Žmavec]. - Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2013 (Florjančič tisk). - 297 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo ter prevod v angl. in nem. - O avtorju: str. [298]. - Bibliografija: str. 297

ISBN 978-961-93258-2-7
a) Slovenija - Domoznanstvo - Albumi

908(497.4)(084.12)
77.047(497.4)
LE do 90/91 PIVKA Jurij Slovenija LE od 90/91 PIVKA Jurij Slovenija
COBISS.SI-ID 264626176

396.
PRICE, Gillian, 1953-
        Benetke : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Gillian Price ; [prevedel Boris Bajželj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 160 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: Venice. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorici: str. 157. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2559-4
a) Benetke - Turistični vodniki

913(450.341.11)(036)
KO od 90/91 PRICE Gillian Benetke
COBISS.SI-ID 263278848


902/904+93/94


397.
        ZGODOVINA sveta / [prevod Danila Mihelj]. - Nova Gorica : Educa, 1997. - 127 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Enciklopedija za mlade)

Prevod dela: L'histoire du monde. - Kazalo

ISBN 961-6039-31-8
a) Svetovna zgodovina - Knjige za mladino

94(100)(02.053.2)
DO ml 93/99 ZGODOVINA sveta GE ml 93/99 ZGODOVINA sveta LE ml 93/99 ZGODOVINA sveta PE ml 93/99 ZGODOVINA sveta
COBISS.SI-ID 68254464


929 BIOGRAFIJE


398.
ANDERSEN, Christopher P.
        Teh nekaj dragocenih dni / Christopher Andersen ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: These few precious days

ISBN 978-961-00-2003-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2009-7 (broš.)
a) Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) b) Kennedy, Jacqueline (1929-1994)

929Kennedy J.F.
929Kennedy J.
821.111(73)-312.6
DO od 82-312.6 ANDERSEN C. P. Teh nekaj LE od 82-312.6 ANDERSEN C. P. Teh nekaj TU od 82-312.6 ANDERSEN C. P. Teh nekaj
COBISS.SI-ID 269795328

399.
ĐUKIĆ, Sašo
        Mama Manka - 25 let / Sašo Đukić ; [fotografije osebni arhiv avtorja]. - 1. izd. - Novo mesto : Organizator, 2013. - [236] str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-281-170-9
a) Đukić, Sašo b) stand up c) komedija

929Đukić S.
LE od 929 ĐUKIĆ S. TU od 929 ĐUKIĆ S.
COBISS.SI-ID 269065728

400.
        HERMAN Potočnik Noordung : življenjepis v besedi in sliki / [besedila Primož Premzl ... [et al.] ; prevodi iz nemščine Metka Smodiš]. - 1. izd. - [Maribor] : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 117 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 115-117

ISBN 978-961-6055-42-0
a) Potočnik, Herman, Noordung (1892-1929)

929Potočnik H.
LE od 929 POTOČNIK H.
COBISS.SI-ID 76028161

401.
        HORTHY, a kormányzó [Videoposnetek] / Koltay Gábor dokumentumfilmje. - Budapest : Korona, 2007. - 1 video DVD (PAL)(144 min) : č-b, barve, zvok ; 12 cm

2007/1

791.229.2:929Horthy M.
GA dvd 929 HORTHY A kormányzó
COBISS.SI-ID 12699292

402.
        NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina]. - 1. izd. / 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, <2013-> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1)
a) Slovenci - Biografski leksikoni

929(497.4)(031)
LE či 929 NOVI slovenski
COBISS.SI-ID 269493248


93/99 ZGODOVINA


403.
BÁNÓ, Attila
        Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 295 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-293-246-0
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 BÁNÓ Attila Újabb 33
COBISS.SI-ID 12660380

404.
        BBC History : a világtörténelmi magazin . - Budapest : Kossuth, 2011-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 2062-5200

93/99

Évf. 4 2014 sz. 1#
COBISS.SI-ID 12655516

405.
BINGHAM, Jane
        Fedezd fel a kastélyok és várak világát! / írta Jane Bingham ; rajzolta Dominic Groebner ; [fordította Domina Bálint]. - Budapest : Gulliver, 2012. - 31 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The great castle search

ISBN 978-963-9232-83-9
a) gradovi b) dvorci c) zgodovina

94(4)
LE ml 93/99 BINGHAM Jane Fedezd fel a
COBISS.SI-ID 12689052

406.
        CÉHEK, társulatok, egyesületek : mozaikok a zalai ipar történetéből = mosaics from the history of Zala County's industry / [szerzők Bérs Katalin, Megyeri Anna ; előszót angolra fordította Czigány Csilla ; fotó Zóka Gyula]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamra, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

povzetek v angl. jeziku

ISBN 978-963-08-7233-1
a) cehi b) združbe c) društva d) zgodovina e) Madžarska

94(439)
DL od 940/990 CÉHEK, társulatok GA od 940/990 CÉHEK, társulatok GE od 940/990 CÉHEK, társulatok LE do 940/990 CÉHEK ,társulatok LE od 940/990 CÉHEK, társulatok
COBISS.SI-ID 12661660

407.
DEARY, Terry
        Enkratni Egipčani : grozna zgodovina / Terry Deary & Peter Hepplewhite ; ilustriral Martin Brown ; [prevod Andrej Pleterski]. - 1. natis. - Ljubljana : Alta media, 2013 (v Sloveniji : ABO grafika). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozne knjige)

Prevod dela: Awesome Egyptians. - 1.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93539-0-5
a) Egipt - Zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke b) Egipt - Kulturna zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke c) stari Egipt

94(32)(02.053.2)
930.85(32)(02.053.2)
KO ml 93/99 DEARY Terry Enkratni Egipčani
COBISS.SI-ID 268419328

408.
        DOLGA pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem / Marta Verginella (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 261 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-237-603-1 (Znanstvena založba FF)
a) Ženske - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) Ženske - Pravni položaj - Slovenija c) človekove pravice

94(497.4):342.7-055.2(082)
308-055.2(091)
LE od 34/354 DOLGA pot
COBISS.SI-ID 268867840

409.
FRANKL, Viktor E.
        Kljub vsemu reči življenju da : psiholog v koncentracijskem taborišču / Viktor E. Frankl ; [prevedla Miriam Drev]. - 2. prenovljena izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 171 str. ; 21 cm

Prevod dela: --- trotzdem Ja zum Leben sagen. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 171. - Vsebuje tudi: Temeljna načela logoterapije / [prevedel Jože Stabej]

ISBN 978-961-278-098-2
a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) - Spomini b) Logoterapija c) Oświęcim - Koncentracijsko taborišče - Spomini d) druga svetovna vojna e) koncentracijska taborišča f) psihoterapija

343.819.5(438Oświęcim)(092)
615.851:124.2
124.2:615.851
LE od 34/354 FRANKL Viktor E. Kljub vsemu reči
COBISS.SI-ID 269004288

410.
FRÖHLICH, Dávid
        Huszárok, előre! : magyar sereglovasság a II. világháborúban / Frölich Dávid. - Budapest : Puedlo, 2012. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-249-135-6
a) zgodovina b) konjenica c) 2. svetovna vojna d) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 FRÖHLICH Dávid Huszárok előre!
COBISS.SI-ID 12660124

411.
SZENDREI, László
        Menny és pokol : Magyarország és a magyarság történetének sorsdöntő eseményei : Kr. e. 8. sz.-1574 / Szendrei László. - 1. kiad. - [Budapest] : Pro-Book, 2008. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-987-515-9
a) Madžarska b) zgodovina

94(439)
GE od 940/990 SZENDREI László Menny és pokol LE od 940/990 SZENDREI László Menny és pokol
COBISS.SI-ID 12685468

412.
WESTWELL, Ian
        Az I. világháború napról napra / Ian Westwell. - Debrecen : Hajja & Fiai, 2001. - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: World War I day by day

ISBN 963-9329-29-0
a) vojna b) zgodovina c) politika

94(100)"1914/1918"
LE od 940.3/.4 WESTWELL Ian Az I. világháború
COBISS.SI-ID 12666780

413.
ZAJTI, Ferenc, 1886-1961
        Árpád fejedelem honfoglalása : hogyan jött létre a feszty-körkép? : (a magyarok bejövetele) / Zajti Ferenc. - Újfehértó : Városi Múzeum, 2001. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Az Újfehértói Városi Múzeum kiadványai ; 6., ISSN 1219-9613)

600 izv.

ISBN 963-00-7620-9
a) zgodovina b) Madžari c) osvajanja

94(439)
LE od 940/990 ZAJTI Ferenc Árpád fejedelem
COBISS.SI-ID 12655004


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO