COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti januar 2014


1.
        EKIPA : športni dnevnik. - Letn. 1, št. 1 (2. okt. 1995)-        . - Ljubljana (Cesta 24. junija 23) : Salomon 2000, 1995-. - 30 cm

Dnevnik. - Ov. nasl. - Do l. 2002 izdajatelj: Set. - Ima prilogo Vroče gume (od marca 2005). - Ima suplement ali prilogo: Ekipa. Posebna izdaja = ISSN 1580-7088
ISSN 1318-718X = Ekipa (Dnevnik)

796/799
070(497.4)
LE ČI 79 EKIPA
Let. 19 2014 št. 1-22+P1+23-28#
COBISS.SI-ID 54167808


0 SPLOSNO


2.
        BONBON : male sladkosti življenja : [tedenska priloga Večera in Slovenskih novic]. - Leto 1, št. 1 (14. feb. 2006)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 2006-. - 28 cm

Tednik
ISSN 1854-4452

050(497.4)
LE či 0 BONBON
Let. 9 2014 št. 399-402#
COBISS.SI-ID 225056000

3.
        CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga, 1945-. - 21 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled
ISSN 0350-8870 = Ciciban

050-053.2(497.4)
LE či 05 CICIBAN
2013/2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 10091266

4.
        COSMOPOLITAN. - 2000 (jan.)-        . - Budapest (Bokor u. 15-19) : Hearst-Sanoma, 2000-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Popis po letu 2000
ISSN 1417-2542

050-055.2(439)
LE či 05 COSMOPOLITAN
Évf. 17 2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10086556

5.
        DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Let. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št. 285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje;od 1986 dalje je 5 izdaj. - Priložnostne pril.(paginacija je vključena v Delo): Olimpijsko Delo (od 1964-), Planiško Delo (1969,1985). - Občasne založniške pril.(paginacija je vključena v Delo): Knjige za vas, Knjižne novosti, Knjižni odmevi (od 1969-1976). - Od 1986 izhajajo redne dnevne pril.: ponedeljek: Šport (do 1994 Delo šport), Živjo (od dec. 1994-sept. 1996). - Torek: Sedem pogledov (od 1986-1991), Poslovno Delo in Delova borza Dela (od 1995 dalje). - Sreda: Znanje za razvoj (od 1988-1994), Znanost (od 1995 dalje). - Četrtek: Književni listi (od 1986 dalje), Turizem (od 1996 dalje). - Sobota: Sobotna priloga (od 1974 dalje); prej Za konec tedna: sobotna priloga. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Radijski in televizijski programi = ISSN 1408-4686. - Ima suplement ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK:
RAZ
LE či 05 0 DELO
Let. 56 2014 št. 1-28#
COBISS.SI-ID 3922434

6.
        [Delo in dom]
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - 1993, št. 1 (13. maj)- . - Ljubljana : [Delo], 1993-. - 31 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom

070(497.4)
LE či 05 DELO & dom
Let. 22 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 34703360

7.
        GLAS hrvatskog kulturnog društva Pomurje. - God. 1, br. 1 (vel. 2006)- . - Lendava : Hrvaško kulturno društvo Pomurje, 2006. - 30 cm

Občasno

070.48(497.4 Lendava)
LE do 05 GLAS hrvatskog
God. 1 God. 3 2013 št. 14
COBISS.SI-ID 10229148

8.
        IFI : Muravidéki Ifjúsági Folyóirat / [felelős szerkesztő Magyar Dániel ; szerkesztőség Bobovec Petra ... [et al.]. - Évf. 1, sz. 1 (2008)-        . - Lendva : BONUS Alkotó Egyesület, 2008-. - 33 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - 600 izv.
ISSN 0000-0000 = Ifi (Lendava)

070(497.4)
LE či 05 IFI
Évf. 9 2014 sz. 1#
COBISS.SI-ID 11556764

9.
        KISKEGYED : szerelem, házasság, divat, pletyka, rejtvény / főszerkesztő Miskolczi Miklós. - 1. évf. 1. sz. (1992)-        . - Budapest (1525 Budapest, pf. 763., Városmajor u. 11.) : Axel Springer - Budapest, 1997. - 30 cm

tedensko
ISSN 1215-7414

05/07
LE či 05 KISKEGYED
Évf. 23 2014 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 1382707

10.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943- (Resljeva 16). - 30 cm

Tednik. - Ovoj. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija [in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina

070(497.4)
CTK:
RAZ
LE či 05 MLADINA
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16178432

11.
        MOJ mikro. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1984 (jun.)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://yellow.eunet.si/yellowpage/delorevije/mojmikro.html (Zaloga od 1996-1999)
Dostopno tudi na: http://www.mojmikro.si/ (Zaloga od 2000-). - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

004.3/.4
LE či 67/69 MOJ mikro
Let. 30 2014 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 86807

12.
        NAPTÁR ... : a szlovéniai magyarok évkönyve : magyar nemzetiségi művelődési intézet : magyar nemzetiségi tájékoztatási intézet . - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, [19??]-. - 20 cm

Letnik. - Popis po 1992 <1991>
ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)

059(497.4=945.11)

2013 sz. 1
COBISS.SI-ID 18797570

13.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2003-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Licenčna izd.: National Geographic Society. - Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior

050-053.6
LE či 05 NATIONAL geografhic
2014 št. 106#
COBISS.SI-ID 124339712

14.
        NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)-        . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti (Fő u. 124), 1956-. - 33 cm

Način dostopa (URL): http://www.nepujsag.net (Dostop do polnega teksta prost). - Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X
ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)

070(497.4)
LE či 05 NÉPÚJSÁG
Évf. 58 2014 sz. 1-4#
COBISS.SI-ID 16297218

15.
        NŐK Lapja / főszerkesztő Vékási Andrea. - 1. évf. 1. sz. (1950)-        . - Budapest (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) : Sanoma Media, 1999. - 28 cm

Način dostopa (URL): http://www.nlcafe.hu/. - tedensko
ISSN 1419-5488

05(439)
LE či 05 NŐK Lapja
Évf. 64 2014 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 1380403

16.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Št. 1 (11.apr. 2003)-        . - Celovec = Klagenfurt (Villacher Straße 127/I) : Slomedia, 2003-. - 35 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that

070(436.5=163.6)
LE či 32/33 NOVICE
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 1000660

17.
        ODPRTA kuhinja : tedenski kulinarični vodnik. - Letn. 1, št. 1 (4. feb. 2007)-        . - Ljubljana : Delo (Dunajska 5), 2007-. - 28 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023
ISSN 1854-8156 = Odprta kuhinja

070
LE či 05 ODPRTA kuhinja
Let. 8 2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 14064697

18.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo, 1994-. - 27 cm

Tednik. - Do Letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) izhaja kot ženska priloga Slovenskih novic. - Sprememba formata in štetja s št. 0 (4.5.1999). - Od Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999) izhaja samostojno kot: ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Drugače povezano delo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041
ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)

050-055.2(497.4)
LE či 05 ONA
Let. 14 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 38865152

19.
        PLUS 50. - 7. dec. 2013-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2013-

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50

050

Let. 2 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 269129216

20.
        POGLEDI : umetnost, kultura, družba. - Letn. 0, št. 0 (mar. 2010)-        . - Ljubljana : Delo, 2010-. - 42 cm

Štirinajstdnevnik
ISSN 1855-8747 = Pogledi (Ljubljana. 2010. Tiskana izd.)

008
LE či 0 POGLEDI
Let. 5 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 250351104

21.
        PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)-        . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999-. - 30 cm

Popis po letn. 11, št. 18 (2009)

061.23(497.4 Koper):94(497.4-15)"1918/1945"
94(497.4-15)"1918/1945":061.23(497.4 Postojna)

Let. 14 2013 št. 25
COBISS.SI-ID 103509760

22.
        RAČUNALNIŠKE novice . - Ljubljana : Nevtron & Company, 1996-. - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Popis po: letn. 2, št. 9 (1997). - Ima suplement ali prilogo: Digitalna fotografija = ISSN 1854-0252
ISSN 1408-4872 = Računalniške novice

004.3:070.485(497.4)
070.485(497.4):681.3.06
LE či 67/69 RAČUNALNIŠKE novice
Let. 19 2014 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 67996416

23.
        SALOMONOV oglasnik. - 1989, št. 1-        . - Ljubljana : Salomon, 1989-. - 29 cm

Dvakrat tedensko
ISSN 1318-1297 = Salomonov oglasnik

070.485
LE či 05 SALOMONOV
2014 št. 2342-2350#
COBISS.SI-ID 19131138

24.
        [Sedem]
        7D. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (6. jan. 1972)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1972-. - 29 cm

Način dostopa (URL): http://www.7dni.com/. - Tednik. - Čelni nasl. - Od Letn. 51, št. 15 (17. apr. 2002) izpisana oblika naslova: 7 dni. - Ima spletno izd.: 7D = ISSN 1580-5301. - Ima CD-ROM izd.: 7D = ISSN 1581-6192. - Je nadaljevanje: Sedem dni (Maribor) = ISSN 1318-6361
ISSN 0351-8485 = 7D (Maribor, Tiskana izd.)

050(497.4)
LE sp 05 SEDEM dni
Let. 63 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 1029380

25.
        SLOVENSKE novice : 24 ur na preži. - Leto 1, št. 1 (l4. veliki traven, 1991)-        . - Ljubljana : Delo, 1991-. - 47 cm

Dnevnik. - Letn. 1, št.0 izšlo 25.4.1991. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Astro novice. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska tribuna (1993) = ISSN 1318-2285. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement ali prilogo: Finale (Ljubljana) = ISSN 1318-5225. - Ima suplement ali prilogo: Plus (Ljubljana) = ISSN 1318-7902. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Popotnik (Ljubljana) = ISSN 1580-0636. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Bulvar (Ljubljana) = ISSN 1581-5188. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice

070(497.4)
LE sp 0 SLOVENSKE novice
Let. 24 2014 št. 1-16+P1+17-33#
COBISS.SI-ID 24012032

26.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2000-. - 41 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Delo. - Od 12. jan. 1974 do 12. feb. 2000 je Sobotna priloga izhajala kot rubrika časnika Delo. - Prej je imela priloga naslov: Za konec tedna: sobotna priloga. - Priloga k: Delo = ISSN 0350-7521
ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga

070(497.4)
lLE či 05 SOBOTNA priloga
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 106342656

27.
        TOTI list : odvisno strankarsko trobilo. - Let. 59, št. 1 (19.nov. 1997)- . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1997-. - 45 cm

Tednik. - Nadaljuje štetje strani matične publikacije (Večer)
ISSN 1408-6107

070.487(497.4 Maribor)
LE či 0 TOTI list
Let. 77 2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 73718016

28.
        V soboto. - 2009 (3. jan.)-        . - Maribor : Večer, 2009-. - 42 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Večer (ISSN 0350-4972). - Do dec. 2008 je publikacija izhajala kot Sobotna priloga časnika Večer s skupno paginacijo. - Priloga k: Večer = ISSN 0350-4972. - Suplement ali priloga k: Večer (Maribor) = ISSN 0350-4972
ISSN 1855-7759 = V soboto

070(497.4Maribor)
LE či 05 V soboto
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 63890689

29.
        VEČER. - [Tiskana izd.]. - Letn. 8, št. 214 (10. sep. 1952)-        . - Maribor : Večer, 1952-. - 46 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima CD-ROM izd.: Večer = ISSN 1580-2701. - Ima spletno izd.: Večer = ISSN 1580-2639. - Ima suplement ali prilogo: Premoženje (Maribor) = ISSN 1580-6383. - Ima suplement ali prilogo: V soboto = ISSN 1855-7759. - Je nadaljevanje: Vestnik (Maribor) = ISSN 1318-1580
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)

070(497.4)
LE či 05 VEČER
Let. 69 2014 št. 1-28#
COBISS.SI-ID 15921154

30.
        VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)-        . - Murska Sobota (Slovenska 41) : Podjetje za informiranje, 1966-. - 44 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Od št. 96 (2003) uvezana pril.: Pen (v zadnjo št. v mesecu). - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)

070(497.4Murska Sobota)
LE či 0 VESTNIK
Let. 66 2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16017922

31.
VUGRINEC, Jože, 1945-
        Soboška knjižnica na potáčaj : bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota / Jože Vugrinec ; [grafično oblikovanje in fotografije Matej Končan]. - Murska Sobota : Pokrajinska in študijska knjižnica, 2012 ([Murska Sobota] : Atelje za črko in sliko). - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 41
a) Pokrajinska in študijska knjižnica (Murska Sobota) b) Potujoče knjižnice - Murska Sobota c) bibliobusi d) splošne knjižnice

021.65(497.4Murska Sobota)
LE od 02 VUGRINEC Jože Soboška knjižnica
COBISS.SI-ID 70983169


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


32.
        EVANGELIČANSKI koledar .... - Letn. 1 (1952)-        . - Murska Sobota : Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji, 1951-. - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl.
ISSN 0421-8124 = Evangeličanski koledar

284.1(497.4)(059)

2014 št. 1
COBISS.SI-ID 16378626

33.
        ŽUPNIJSKI utrip : Sveta Katarina Lendava = Lüktető élet : Szent Katalin Lendva. - 1994, št. 1-        . - [Lendava] : Župnijski urad Lendava, 1995-. - 21 cm

Mesečno

264(497.12 Lendava)
LE do 2 ŽUPNIJSKI utrip
Let. 15 2014 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 10162844


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


34.
        MOJA Slovenija : revija za zamejce in Slovence po svetu . - Ljubljana (Vojkova 87) : Otroci, 2006-

Mesečnik. - Besedilo v slov., angl. in špan. jeziku
ISSN 1854-4061 = Moja Slovenija

314.743(=163.6)
LE či 30/31 MOJA Slovenija
Let. 7 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 224106752


32 POLITIKA


35.
AARONS, Mark
        Nesveta trojica : [vohunska vojna na vatikanskih podganjih poteh] / Mark Aarons in John Loftus ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014. - 458 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Prevod dela: Unholy trinity. - Bibliografija: str. 451-458

ISBN 978-961-6627-52-8
a) Ecclesia catholica - Politika - 20.st. b) Svetovna vojna 1939-1945 c) Vojni zločinci - Nemčija d) Mednarodni odnosi - 1945- e) cerkev f) Vatikan g) podganje poti h) nacizem i) tihotapska omrežja

322(456.31)"1945/..."
327(100)"1945/..."
LE od 32/33 AARONS Mark Nesveta trojica
COBISS.SI-ID 270390272

36.
        FINANCE : prvi slovenski poslovni dnevnik. - 1992, št. 1 (20. maj)-        . - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1992-. - 43 cm

Način dostopa (URL): http://www.finance-on.net. - Dnevnik. - Ogledna št. izšla 8. maja 1992. - Od št. 20 (15.2.2001) je dnevnik. - Prejšnji podnaslov: časnik za poslovno odločanje
ISSN 1318-1548 = Finance (Ljubljana)

070.48:336
LE či 32/33 FINANCE
2014 št. 1-23#
COBISS.SI-ID 30805505

37.
        PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)-        . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-. - 35 cm

Štirinajstdnevnik. - Besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku
ISSN 1218-7062 = Porabje

323.15(439=863)
LE či 32/33 PORABJE
Let. 24 2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 23908608

38.
        RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)-        . - Ljubljana (Erjavčeva 26) : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990-. - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si. - Trikrat letno. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720
ISSN 0354-0286

323.15
LE do 32/33 RAZPRAVE in gradivo
2013 št. 70-71
COBISS.SI-ID 23045378

39.
        WEEKEND : redna priloga časnika Finance. - 2011, št. 1 (2. sep. 2011)- . - Ljubljana : Časnik Finance, 2011-. - 42 cm

Dostopno tudi na: http://www.finance.si (Dostop do polnega besedila z geslom). - Tednik. - Čelni nasl. - Suplement ali priloga k: Finance (Tiskana izd.) = ISSN 1318-1548
ISSN 2232-4577 = Weekend (Ljubljana, 2011)

336

2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 67646209


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


40.
        [Delavska enotnost]
        DE : Delavska enotnost : časopis slovenskih delavcev : glasilo Svobodnih sindikatov Slovenije. - Let. 1, št. 1 (20. novembra 1942)-let. 57, št. 1 (8. jan. 1998). - Ljubljana (Dalmatinova 4) : Svet ZSSS, 1942-1998. - 46 cm

Tednik. - Od št. 20/1991 ima publikacija akronim: DE. - Nadaljuje se kot: Nova delavska enotnost = ISSN 1408-5569
ISSN 0011-7722 = Delavska enotnost

331.105.44(497.12)
070(497.12)
LE či 05 DELAVSKA enotnost
Let. 73 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 16182018

41.
        OBRTNIK / glavni urednik Jože Kovač ; odgovorni urednik Miran Jarec. - Let. 1, št. 1 (1971)-        . - Ljubljana (Celovška 71) : Zveza obrtnih združenj Slovenije, 1971-. - 28 cm

Mesečno
ISSN 0351-840X = Obrtnik

334.46
070.486
LE či OBRTNIK
Letn. 43 2014 št. P1,1#
COBISS.SI-ID 16045826

42.
        PODJETNIK : od ideje do uspeha. - [Tiskana izd.]. - 1992, 1 (feb.)-        . - Ljubljana : Podjetnik, 1992-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.podjetnik.com (dap Abstrakti prosto dostopni). - Mesečnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: RR. Revija za razvoj = ISSN 0352-7832
ISSN 1318-1025 = Podjetnik

334
338(497.4)
CTK:
SPL
LE či 32/33 PODJETNIK
Let. 23 2014 št. P1,1#
COBISS.SI-ID 30354433

43.
        VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov. - 1991, št. 1(marec)- . - Ljubljana : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 1991- (Frankopanska 5). - 30 cm

Mesečno
ISSN 1318-1084 = VIP (Ljubljana)

339.379.8
330.567.2
CTK:
SPL
LE či 32/33 VIP
Let. 24 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 23852032


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


44.
        LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava = Lindua : Lendva Község multikulturális tudományos-társadalmtudományi-irodalmi és képzőműveszeti folyóirata. - Letn. 1 = Évf. 1 (2007)-        . - Lendava : Občina, 2007-. - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1854-7931 = Lindua

352
LE do 32/33 LINDUA
Let. 7 2014 št. 15
COBISS.SI-ID 231154176

45.
        URADNI list Republike Slovenije. - Leto 1, št. 1 (25. junij 1991)-        . - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991- (Slovenska c. 9). - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.uradni-list.si
Sorodni elektronski vir: http://zakonodaja.gov.si. - Občasno. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe = ISSN 1318-0932. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Razglasni del = ISSN 1318-9182. - Je nadaljevanje: Uradni list Republike Slovenije = ISSN 0353-846X
ISSN 1318-0576 = Uradni list Republike Slovenije (1991)

070.481(497.4)
LE či 05 URADNI list Republike
Let. 24 2014 št. 1-7#
COBISS.SI-ID 29487361


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


46.
        IM : az első számú tinimagazin / főszerkesztő Illés Csaba. - 1. évf. (19??-) . - Budapest (1145 Budapest, Szugló utca 81) : Euromédia Bt., [19??]. - 28 cm

Mesečno
ISSN 1587-673X

379.8
LE či 37 IM
2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10173596


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


47.
        PREVZETNA drvarka : [slovenska ljudska pripovedka] / po ljudskih motivih priredila Jasna Branka Staman in Saša Pergar ; ilustrirala Mojca Cerjak. - 1. natis. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2006 (tiskano v EU). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Iz zibelke)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Podlaga priredbe: Tomažič, Jože: Pohorske bajke, 1943. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6585-03-7
ISBN 978-961-6585-03-3
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
ČR ml C STAMAN Jasna Branka Prevzetna drvarka GE ml C STAMAN Jasna Branka Prevzetna drvarka HO ml C STAMAN Jasna Branka Prevzetna drvarka HO ml C STAMAN, J. Branka Prevzetna LE ml C STAMAN Jasna Branka Prevzetna drvarka
COBISS.SI-ID 57565953


502/504 EKOLOGIJA


48.
        GEA. - Letn. 0 (sep. 1990)-        . - Ljubljana (Slovenska c.29) : Mladinska knjiga, 1990-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Mesečnik. - Naslednji zvezki označeni z Letn. 1, št. 1 itn. - Ima spletno izd.: Gea (Spletna izd.) = ISSN 1581-033X. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana, Tiskana izd.)

5/6
LE či 5 GEA
Let. 24 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 16802306


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


49.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2009-2011 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 46)

3.000 izv.

ISBN 978-961-212-256-0
a) Matematika - Šolska tekmovanja

51(079.1)
37.091.27:51(4)
LE od 51 DOLINAR Gregor Mednarodni
COBISS.SI-ID 271411712


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


50.
        ABC zdravja. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (feb. 2006)-        . - Škofja Loka (Mestni trg 20) : Freising, 2006-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.abczdravja.si/. - Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-4541 = ABC zdravja (Tiskana izd.)

613
LE či 61 ABC zdravja
Let. 9 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 225289728

51.
        TERMÉSZETGYÓGYÁSZ Magazin / főszerkesztő Görgei Katalin. - (1995)-        . - Budapest : Esotera, 1995-. - 29 cm

Mesečnik. - Ima online izd.: Természetgyógyász Magazin = ISSN 1418-8554
ISSN 1219-4557

615.8

Évf. 20 2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 12288924

52.
        VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana (Dalmatinova 2) : Viva, 1993-. - 30 cm

Mesečnik. - Ima prilogo sbrb zase
ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71
613.2/.5
LE či 613 VIVA
Let. 22 2014 št. P1,242#
COBISS.SI-ID 37998080

53.
        ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja / glavni in odgovorni urednik Jože Vetrovec. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana (Titova 35) : Delo, 1979-. - 28 cm

Mesečno (osim avgusta). - Izlazi i na srpskohrvatskom jeziku
ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)

613/614
LE či 61 ZDRAVJE
Let. 36 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 16005890


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


54.
        ŽIVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 3, št. 4 (1952)-        . - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehniška založba Slovenije, 1952-. - 24 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika

62
5
CTK:
RAZ
LE či ŽIVLJENJE in tehnika
Let. 65 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 3732994


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


55.
        EKO dežela. - 2011 (avg.)-        . - Kranj (Trojarjeva 20) : BJM, 2011-. - 27 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Zelena dežela = ISSN 1581-9027
ISSN 2335-3066 = Eko dežela

631(497.4)

2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 264453632

56.
        KERTÉSZET és szőlészet . - Budapest : Hírlapk.

ISSN 0023-0677 = Kertészet és szőlészet

634.8
635
LE či 634 KERTÉSZET és szőlészet
Évf. 63 2014 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 5109767

57.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)-        . - Ljubljana (Celovška 43) : ČZP "Kmečki glas", 1969-. - 28 cm

Mesečnik. - Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

631.5
633
634/635
636.5/.9
LE či 63 MOJ mali svet
Let. 46 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 16404738

58.
        MUCEK. - 2012, št. 1-        . - Ljubljana (Triglavska 32) : Ad lucem, 2012-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 2232-5565 = Mucek

636.8

2014 št. 8#
COBISS.SI-ID 260894464

59.
        ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 2002-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Tekoči nasl. - Popis po letn. 1, št. 0 (15. jan. 2002), poskusna št.
ISSN 1580-8246 = Rože & vrt

635
LE či 635 RUŽE in vrt
Let. 13 2014 št. 2#
COBISS.SI-ID 116331264


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


60.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal (Tabor 14), 1995-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-6159 = Dober tek

641.5
LE či 64 DOBER tek
Let. 20 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 49823744

61.
        GOST : revija za svet gostinstva, turizma, hrane in pijače. - Št. 1 (2013)-        . - Ljubljana (Bleiweisova 3) : Finance, 2013-. - 28 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl.

640.4
050(497.4)

Let. 1 2013 št. 1#
COBISS.SI-ID 14210358

62.
        JANA. - Letn. 1, št. 1 (1971)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1971-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Ima podzbirko: Jana. Ročna dela = ISSN 0353-3514. - Ima podzbirko: Jana. Posebna številka. 101 božični nasvet = ISSN 1408-4856. - Ima podzbirko: Anja = ISSN 1580-1446. - Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600. - Drugače povezano delo: Ambient (Ljubljana) = ISSN 1318-2358. - Drugače povezano delo: Smrklja = ISSN 1318-8038
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)

64
050(497.4)
LE či 64 JANA
Let. 42 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 16439554

63.
MRZLIKAR, Helena
        Dobra zdrava hrana : učna pot od živila do jedi / Helena Mrzlikar ; [fotografija Petra Kavšek]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 142 str. : ilustr. ; 23 cm

1.400 izv.

ISBN 978-961-203-422-1
a) Uravnovešena prehrana b) Kuharski recepti c) zdrava prehrana d) hranilne snovi e) živila

613.2
641.55(083.12)
LE od 64 MRZLIKAR Helena Dobra zdrava
COBISS.SI-ID 270955520

64.
        NAŠA žena : prva slovenska ženska in družinska revija. - 1940, št. 1 (december)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo-Prodaja, d.d., 1940-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 0350-9737 = Naša žena

64
LE či 64 NAŠA žena
Let. 74 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 15957250

65.
        OTTHON . - Budapest : Magy. Média

Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 0133-1124
ISSN 0864-7488 = Otthon (Budapest. 1989. Hazafias Népfront)

64
LE či 64 OTTHON
Let. 26 2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 6290695


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


66.
        JAVNI sektor : strokovni svetovalec za računovodstvo in obračun plač za uporabnike proračunskih sredstev : mesečnik. - 2006 (jun.)-        . - Ljubljana (Dunajska c 21) : Verlag Dashöfer, 2006-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-5521 = Javni sektor

657:351

2013 št. 12
COBISS.SI-ID 227351040

67.
        PILOT RTV : tedenska priloga Nedeljskega. - 1997 (8. mar.)-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1997-. - 30 cm

Tednik. - Ov. nasl.
ISSN 1408-2497 = Pilot RTV

654.17/.19
070(497.4)
LE či 65 PILOT
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 66478848

68.
        TV Večer. - [1998 (17. julij)]-        . - [Maribor : Večer], 1998-. - 30 cm

Tednik. - Tedenska TV priloga časnika Večer
ISSN 1408-7448

654.17/.19
070(497.4)
LE sp 79 TV Večer
2014 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 78151936

69.
        VIKEND magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. - 1990 (6. okt.)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1990-. - 27 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Petkov teden = ISSN 1408-4678
ISSN 1318-1556 = Vikend magazin (Ljubljana)

654.16/.17(083.97)
LE či 65 VIKEND
2014 št. 1101-1105#
COBISS.SI-ID 29984257


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


70.
BALAŽIC, Janez, 1958-
        Umetnostnozgodovinski oris Pomurja / Janez Balažic ; [fotografije Janez Balažic ... et al.]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2011 ([Murska Sobota] : Klar). - 125 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Podobe Panonije)

500 izv.

ISBN 978-961-255-041-7
a) Lendava b) Turnišče c) Martjanci d) Selo e) Janez Akvila f) Bogojina

7.03(497.4-18)(091)
HO od 7 BALAŽIC Janez Umetnostno LE do 7 BALAŽIC Janez Umetnostno LE od 7 BALAŽIC Janez Umetnostno
COBISS.SI-ID 68318465


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


71.
        KVADRATI : mesečna priloga časnika Večer. - 2001 (apr.)-        . - Maribor : Večer (Svetozarevska 14), 2001-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-6421 = Kvadrati (Maribor)

721
747
LE či 72 KVADRATI
Let. 17 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 112843520

72.
        NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1967-. - 29 cm

Mesečnik. - Občasne tematske št. - Od 1967-1992 ima izd. v srbohrvaš. j. : Naš dom = ISSN 0350-9710
ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)

71/72
643/645
LE či 64 NAŠ dom
Let. 48 2014 št. 449#
COBISS.SI-ID 1860356


74/76 SLIKARSTVO


73.
        PRAKTIKA / főszerkesztő Boda Ildikó. - 1. évf., 1. sz. (1997-) . - Budapest (1554 Budapest, Pf. 16) : Sanoma, 1997. - 28 cm

mesečno
ISSN 1588-5518

745/745
LE či 74/76 PRAKTIKA
Évf. 18 2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10144668


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


74.
MIHALJEVIĆ, Vlado
        Navik on živi... [Zvočni posnetek] : međimurske pjesme / Vlado Mihaljević Kantor. - [Čakovec] : Kantor, 20??. - 1 CD (39 min, 13 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Pjesma Čakovcu (Stanko Križnik, Franjo Kežman) ; Klinčec stoji pod oblokom ; Dremlje mi se dremlje ; Školnik hodi kak po drotu ; Mura, Mura, globoka si voda ti ; Preko Drave grmljavica ; Raca plova po Dravi ; Deca, moja deca ; Protuletje nam dohaja ; Brajdica (Franjo Kežman) ; Međimurje, kak si lepo zeleno

ISBN 978-953-95226-5-8
a) Ljudska glasba - pesmi - Međimurje - CD-ji b) ljudske pesmi c) međimurske ljudske pesmi

78(497.42)
39:78(497.42)
GA cd 39 MIHALJEVIĆ Vlado Navik on živi... LE cd 39 MIHALJEVIĆ Vlado Navik on živi...
COBISS.SI-ID 2915475


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


75.
        KÉPES sport / főszerkesztő Sal Endre. - Évf. 1, sz. 1 (2003)-        . - Budapest : Ringier, 2003. - 28 cm

Tedensko. - Je nadaljevanje: Heti sport = ISSN 1585-4833
ISSN 1589-9284

796.332
LE či 79 KÉPES sport
Évf. 12 2014 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 10581916

76.
        [SET pretikank] [Garnitura]. - Csabrendek : Creative Toys Faktory, [2013]. - 1 komplet (4 liki sestavljeni iz 28 lesenih delov in povezovalno vrvico) : les, vrvica, barve ; 17 x 15 x 6 cm

Gl. stv. nasl. na računu. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Ostali podatki tudi z računa. - Navodila v slov., angl., nem., madž., slov., češk., rom. in pol. jeziku. - 230-49. - Od 4. leta
a) igrače b) izobraževalna igrača c) garnitura d) pretikanke

793.5/.7(086.4)
LE ig 67/69 SET pretikank Avto LE ig 67/69 SET pretikank Hiša LE ig 67/69 SET pretikank Traktor LE ig 67/69 SET pretikank Žaba
COBISS.SI-ID 24278840

77.
        SIKERES sporthorgász / főszerkesztő Petrenka Noémi. - Évf. 1, sz. 1 (2006)-        . - Budapest : Euromédia, 2006. - 28 cm

Mesečno. - Je nadaljevanje: Sporthorgász (Budapest) = ISSN 1215-8534
ISSN 1787-9981

799.12
LE či 79 SIKERES sporthorgász
Evf. 9 2014 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10581660

78.
        SPORTSKE novosti : SN. - God. 18, br. 1[1671] (1.3.1962)-        . - Zagreb (Avenija bratstva i jedinstva 4) : Sportske novosti, 1962-. - 42 cm

Dnevnik. - Je nadaljevanje: Narodni sport
ISSN 0350-7491 = Sportske novosti

796/799
LE či 79 SPORTSKE novosti
God. 69 2014 br. 17947-17976,17978#
COBISS.SI-ID 15940866


82 LITERARNA BESEDILA


79.
BABOŠ Logar, Bea
        Spominke = Spoumenke / Bea Baboš Logar. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. - 109 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro ; 16)

600 izv.

ISBN 978-961-255-071-4
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-32
ČR od 82-32 BABOŠ Logar Bea Spominke GA od 82-32 BABOŠ Logar Bea Spominke LE od 82-32 BABOŠ Logar Bea Spominke LE po 82-32 BABOŠ Logar Bea Spominke TU od 82-32 BABOŠ Logar Bea Spominke
COBISS.SI-ID 76330753

80.
COELHO, Paulo
        Veronika se odloči umreti / Paulo Coelho ; iz portugalščine prevedla Barbara Juršič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Izbrana dela Paula Coelha ; knj. 8)

Prevod dela: Veronika decide morrer. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6468-54-1
a) Samomorilci - V leposlovju b) Samozavedanje - V leposlovju

821.134.3(81)-311.2
LE od 82-311.2 COELHO Paulo Veronika se odloči
COBISS.SI-ID 248453376

81.
LAINŠČEK, Feri
        Posončnice = Napraforgó-alkonyat = Suncogledice = Sonnenwenden / Feri Lainšček ; [slike] Cvetka Hojnik ; [[prevodi] Zágorec-Csuka Judit ... et al.]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 85 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Križpotje)

Besedilo v slov. in prevodi v madž., nem. in hrv. - O avtorju: str. 82-85

ISBN 961-219-080-1

821.163.6-1
LE do 82-1 LAINŠČEK Feri Posončnice LE od 82-1 LAINŠČEK Feri Posončnice
COBISS.SI-ID 54298881

82.
NUSSDORFER, Vlasta
        Obstaja pot : [deseta knjiga ob desetletnici Belega obroča Slovenije] / Vlasta Nussdorfer. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 263 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 600 izv. - O avtorici / Aksinja Kermauner: str. 259-260

ISBN 978-961-272-137-4
a) Nussdorfer, Vlasta b) Beli obroč Slovenije - Zgodovina c) Družina - Nasilje d) Otroci - Zloraba e) Kazniva dejanja - Žrtve - Pomoč

821.163.6-92
343.62
061.2(497.4):364.4-058.6
ČR od 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot LE od 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot LE po 82-9 NUSSDORFER Vlasta Obstaja pot
COBISS.SI-ID 269989632

83.
        POBIRALCI rose : literarni večeri 2012/13 : zbornik / avtorji Alojz Ščap ... [et al.] ; ilustracije Andrea Schneider = Hermatfogók : irodalmi estek 2012/13 : antológia / szerzők Alojz Ščap ... [et al.] ; ilusztrálás Andrea Schneider. - Lendava = Lendva : Zveza kulturnih društev = Kultúregyesületek községi szövetsége, 2013 ([Maribor] : Saje). - 163 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Besedilo slov. in madž.

ISBN 978-961-93614-0-5

821.163.6(082)-8
ČR od 82-8 POBIRALCI rose DL od 82-8 POBIRALCI rose DO od 82-8 POBIRALCI rose GA od 82-8 POBIRALCI rose GE od 82-8 POBIRALCI rose HO od 82-8 POBIRALCI rose LE do 82-8 POBIRALCI rose LE od 82-8 POBIRALCI rose OD od 82-8 POBIRALCI rose PE od 82-8 POBIRALCI rose SB od 82-8 POBIRALCI rose TU od 82-8 POBIRALCI rose
COBISS.SI-ID 76382209

84.
RAJH, Dani
        Gda je bougec pamet tala : šaljive pesmi v slovenskogoriškem narečju / [besedilo in ilustracije] Dani Rajh. - Spodnja Ščavnica : samozal. D. Rajh, 2010 ([Murska Sobota] : Klar d.o.o.). - 121 str. : ilustr. ; 19 cm

400 izv.

ISBN 978-961-276-005-2
a) slovenska narečna poezija

821.163.6'282(497.412)-1
LE od 82-1 RAJH Dani Gda je bougec
COBISS.SI-ID 252395776

85.
ROŠ, Milivoj Miki
        Škrat Babilon / Milivoj Miki Roš ; [ilustracije Sandi Červek]. - Murska Sobota : Franc-Franc : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2002 (Murska Sobota : Solidarnost). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Med Rabo in Muro)

Besedilo v porabskem narečju in slov.

ISBN 961-219-050-X

821.163.6-93-32
821.163.6'282(497.4-188)-93-32
LE ml M ROŠ Milivoj Miki Škrat Babilon
COBISS.SI-ID 48465409

86.
ŠKRINJAR, Polona
        Agneza Ortenburška : grofica s Pustega gradu / Polona Škrinjar ; [spremna beseda Sandi Sitar]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Romani)

650 izv. - Agneza Ortenburška in njene vrstnice : zapisane v zgodovino / Sandi Sitar: str. 5-17. - Bibliografija: str. 18

ISBN 978-961-203-420-7

821.163.6-311.6
LE od 82-311.6 ŠKRINJAR Polona Agneza Ortenburška
COBISS.SI-ID 269086464


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


87.
ČOP, Anja, 1975-
        Najlepša obala : slovenska obala / [avtorica fotografij in uvoda] Anja Čop ; [avtor fotografij na str. 7, 35, 144 in 190 Silvo Levac ; izbor odlomkov iz pesmi Ivica Eller]. - Koper : samozal. A. Čop, 2008 (Postojna : Čuk graf). - [197] str. : barvne fotogr. ; 33 cm

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-245-422-7
a) Slovensko Primorje - Domoznanstvo - Albumi b) Slovensko Primorje - Fotografski motivi

908(497.472)(084.12)
77.047(497.472)
LE od 77 ČOP Anja Najlepša obala
COBISS.SI-ID 236907008


929 BIOGRAFIJE


88.
        V svet po veliki, beli cesti : 95 let akademika Antona Vratuše / [uredil Franci Just]. - Murska Sobota : Franc-Franc : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2010 ([Murska Sobota] : Klar). - 107 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Redkosti)

600 izv. - Iz bibliografije Antona Vratuše / Franc Kuzmič: str. 85-107

ISBN 978-961-255-019-6 (Franc-Franc)
a) Vratuša, Anton (1915-) - Zborniki b) biografije c) akademiki d) zborniki

929Vratuša A.(082)
LE od 929 VRATUŠA A.
COBISS.SI-ID 64571905


93/99 ZGODOVINA


89.
        BBC History : a világtörténelmi magazin . - Budapest : Kossuth, 2011-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 2062-5200

93/99

Évf. 4 2014 sz. 1#
COBISS.SI-ID 12655516

90.
        RUBICON : törénelmi magazin / főszerkesztő Rácz Árpád. - (1989)-        . - Budapest : Rubicon-Ház Bt., 1989-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 0865-6347

94

Evf. 24 2014 sz. 255#
COBISS.SI-ID 12289180


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO