COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti februar 20140 SPLOSNO


1.
        BUKLA : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. - Leto 1, št. 1 (avg./sep. 2005)-        . - Ljubljana (Leskoškova 12) : UMco, 2005-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1854-3359 = Bukla

017.42(497.4)
LE či 01 BUKLA
Let. 10 2014 št. 97/98#
COBISS.SI-ID 222512640

2.
        MLADJE. - 2002, 1-        . - Ljubljana (Gregorčičeva 3) : Nacionalna agencija programa Mladina, Movit, 2002-. - 29 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-805X = Mladje (Ljubljana)

061.23-053.6(4)
LE 06 či MLADJE
COBISS.SI-ID 116148480

3.
        ONA plus. - Let. 1, št. 1(marec 2011-) . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2011-

Četrtletnik
ISSN 2232-285X = Ona plus

050

Let. 4 2014 št. 21#
COBISS.SI-ID 254921984

4.
        PÉN : Vestnikov mesečnik. - 1995, št. 1-        . - Murska Sobota : PEN, Podjetje za informiranje (Slovenska 41), 1995-. - 47 cm

Mesečnik. - Od št. 93 (2003) uvezano v matično publik.: Vestnik (ISSN 0351-6407)
ISSN 1318-6140 = Pén (Murska Sobota)

070(497.4Murska Sobota)
LE či 05 PEN
Let. 15 2014 št. 227-228#
COBISS.SI-ID 49834240

5.
        REPLIKA . - Ajdovščina : Zavod BETA - inštitut za razvoj družbe, 2014-

Mesečnik
ISSN 2350-4765 = Replika (2014)

050-053.6

Let. 1 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 271920384

6.
        SLOVENSKI koledar ... : letopis za slovensko narodnost na Madžarskem . - [s.l.] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1985-. - 20 cm

Letnik. - Popis po 1994
ISSN 0237-1480 = Slovenski koledar

050.9
323.1(439=863)
LE do 05 SLOVENSKI koledar
Let. 2007 št. 1
COBISS.SI-ID 27178240

7.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - Letn. 1, št. 1 (1996)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1996-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-8038 = Smrklja

050(497.4)
LE či 05 SMRKLJA
Let. 19 2014 št. 1/2-3/4#
COBISS.SI-ID 57445120


159.9 PSIHOLOGIJA


8.
GRŽAN, Karel
        Kljub vsemu, živeti je lepo! : iz zapiskov srečanj mladih prijateljev : mladim / Karel Gržan ; [fotografije Tamino Petelinšek]. - Murska Sobota : Zavod za zdravstveno varstvo, 2004 (Murska Sobota : Eurotrade). - 86; 73 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kako biti - vzgajati, da bi otrok laže rekel drogam: ne! : staršem

ISBN 961-91038-4-X
a) Mladina - Samospoznavanje

159.92
GE od 159.9 GRŽAN Karel Kljub vsemu HO od 159.9 GRŽAN Karel Kljub vsemu KO od 159.9 GRŽAN Karel Kljub vsemu LE od 159.9 GRŽAN Karel Kljub vsemu
COBISS.SI-ID 216741632

9.
NUHIJEV Galičič, Vera
        Sence ostanejo za vami : poti do večje kakovosti življenja / Vera Nuhijev-Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2014 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 128 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-86-0
a) Kvaliteta življenja - Psihološki nasveti b) samorealizacija c) pozitivno mišljenje

159.9:316.728
LE od 159.9 NUHIJEV Galičič V. Sence ostanejo
COBISS.SI-ID 269852160


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


10.
ŽITNIK, Mojca, 1970-
        Voda - od izvira do izpusta / [avtorice Mojca Žitnik, Saša Čuček, Metka Pograjc ; avtor infografik Peter Polončič Ruparčič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - 42 str. : graf. prikazi, tabele ; 15 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Avtorice navedene v kolofonu. - 320 izv. - Bibliografija: str. 42

ISBN 978-961-239-285-7
a) Vodni viri - Slovenija - Statistični podatki b) Vodno gospodarstvo - Slovenija - Statistični podatki

626/628(497.4)
311:626/628(497.4)
LE od 30/31 ŽITNIK Mojca Voda - od izvira
COBISS.SI-ID 270711040


32 POLITIKA


11.
        PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010-        . - [Szentgotthárd] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010-. - 21 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480
ISSN 2061-4888 = Porabski koledar

323.15(=163.6)(439)

2012 št. 1
COBISS.SI-ID 250685952


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


12.
        POMURSKI obrtnik : območnih obrnih zbornic Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota. - Let. 1, apr. (2005)-        . - [Gornja Radgona] : Območna obrtna zbornica, 2005-. - 30 cm

Mesečno. - 2.570 izv.
ISSN 0000-0000

334.7(497.4)(055)
070.486
LE do 32/33 POMURSKI obrtnik
Let. 9 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 10028444

13.
        REVIJA za ekonomske in poslovne vede = Journal of economic and business sciences. - Vol. 1, no. 1 (2014)-        . - Novo mesto (Na Loko 2) : Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2014-

Dvakrat letno. - 900 izv.
ISSN 2350-384X = Revija za ekonomske in poslovne vede

33:658+070
658+070

Vol. 1 2014 no. 1#
COBISS.SI-ID 269180928


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


14.
ČRENŠOVCI (Slovenija). Občina
        Letno poročilo / Občina Črenšovci . - Črenšovci : Občina, [200-]-. - 30 cm

Letnik. - Popis po: 2006

352(497.4 Črenšovci)(058)

Let. 17 2012 št. 1
COBISS.SI-ID 231111680

15.
        IZ leta v leto : bilten občine Odranci . - Odranci : Občina, [199-]-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po 2002, št. 6 (maj). - Izhaja enkrat letno

352(497.4 Odranci)
LE do 34/354 IZ leta v leto
2013 št. 1
COBISS.SI-ID 118927616


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


16.
        IZ sveta tišine : glasilo Zveze slušno prizadetih Slovenije. - Leto 1, št. 1 (1980)-        . - Ljubljana : Zveza slušno prizadetih Slovenije, 1980-. - 42 cm

ISSN 1318-1394 = Iz sveta tišine

364.65-056.26(497.12)

Let. 34 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 25706241


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


17.
        ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)-        . - Murska Sobota (Lendavska 22) : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992-. - 35 cm

Občasno

397(497.4)
LE či 39 ROMSKE
Let. 18 2013 št. 25
COBISS.SI-ID 29886208


502/504 EKOLOGIJA


18.
        EMBALAŽA, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko = Packaging, environment, logistics : specialist magazine for packaging, environment and logistics. - 2008, št. 37-        . - Celje : Fit media (Kidričeva ulica 25, 3000 Celje), 2008-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Embalaža & okolje = ISSN 1855-4830
ISSN 1855-4849 = Embalaža, okolje, logistika

628.4.03/.04

2014 št. 86
COBISS.SI-ID 9479452


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


19.
        ZA srce. - Let. 1, št. 1 (november 1992)-        . - Ljubljana (Dunajska 65) : Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije, 1992-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 1318-2560 = Za srce (Ljubljana)

612.1
616.17
LE či 61 ZA srce
Let. 23 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 32350464

20.
        ZLATA jesen. - 2009, maj-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 2009-. - 30 cm

Dvakrat letno. - Ov. nasl. - Suplement ali priloga k: Večer (Maribor) = ISSN 0350-4972

613-053.88

Let. 6 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 66013185


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


21.
        SLOWATCH . - Ljubljana (Gosposvetska ulica 5) : Slowatch, 1991-. - 29 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Popis po letu 2014, št. 5

681.114
050(497.4)

2013/2014 št. 5#
COBISS.SI-ID 14210614


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


22.
        MÉHÉSZET . - Budapest : Hirlapkiadó, [1955-]. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://meheszet.hu/ (Dostop z geslom). - Mesečnik. - Opis po: Évf. 59, 1 (2011). - Je nadaljevanje: Üzemi és háztáji méhészet = ISSN 0200-3511
ISSN 0465-6016 = Méhészet

638.1(439)

Évf. 62 2014 sz. 2#
COBISS.SI-ID 1024307791

23.
STELE, Aleš
        O kmetijstvu doma in drugje po EU / [avtorja Aleš Stele in Irena Žaucer]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 15 x 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/kmetijstvo_EU.pdf. - 320 izv.

ISBN 978-961-239-283-3
a) kmetijska gospodarstva b) zemljišča c) živinoreja d) rastlinska pridelava e) ekološko kmetovanje f) kmetijska mehanizacija

63:061.1EU
LE od 63 STELE Aleš O kmetijstvu
COBISS.SI-ID 270288384


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


24.
        SZÉP házak / főszerkesztő Vogl Elemér. - 1. Évf., 1. sz. (1992)-        . - Budapest (1014 Budapest, I., Dísz tér 16) : Vogl Elemér, 1992-. - 29 cm

Dvomesečnik. - Opis po: Évf. 21, sz. 4
ISSN 1216-1268

643:747

2014 sz. 1#
COBISS.SI-ID 12676508


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


25.
        HORIZONT : revija za turizem. - 2002, 1 (mar.)-        . - Maribor (Titova c. 44) : Novium, 2002-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-8300 = Horizont (Maribor)

796.5(497.4)
LE či 79 HORIZONT
2014 št. 144#
COBISS.SI-ID 116574208

26.
        PLANINSKI vestnik : revija za ljubitelje gora že od leta 1895. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana (Dvoržakova ul. 9) : Planinska zveza Slovenije, 1895-. - 24 cm

Mesečnik. - Ni izhajalo od 1915-1920 in od 1945-1947. - 1945 izšel kot: Planinski zbornik; 1946-1947 izšel kot: Gore in ljudje. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Deloma se nadaljuje kot: Planinski zbornik = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik

796.52

Let. 114 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 11040258


82 LITERARNA BESEDILA


27.
BABOŠ Logar, Bea
        Mala ulica : črtice / Bea Baboš Logar. - Ljubljana : Buča, 2010. - 95 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici: str. 94

ISBN 978-961-6704-13-7

821.163.6-32
LE od 82-32 BABOŠ Logar Bea Mala ulica
COBISS.SI-ID 251229696

28.
BUTTOLO, Frančiška
        Tretja ženska : izbrane in predelane pesmi 1958-1976 / Franca Buttolo. - Postojna : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Inženiring grafičnih storitev). - 54 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici: str. 51-52. - Bibliografija pesniških objav: str. 53-54

ISBN 978-961-276-858-4

821.163.6-1
HO od 82-1 BUTTOLO Frančiška Tretja ženska LE od 82-1 BUTTOLO Frančiška Tretja ženska
COBISS.SI-ID 269576448

29.
KOZAK, Juš
        Za prekmurskimi kolniki / spisal Juš Kozak. - V Ljubljani : Tiskovna zadruga, 1934 (v Ljubljani : Delniška tiskarna). - 87 str., [10] f. pril. : ilustr. ; 19 cm. - (Slovenske poti ; 15)

a) Prekmurje b) domoznanstvo

821.163.6-32
908(497.4-188)
LE do 82-32 KOZAK Juš Za prekmurskimi LE sk 82-32 KOZAK Juš Za prekmurskimi
COBISS.SI-ID 115457

30.
KRAJCER-Vitez, Marjan
        Nikola Zrinski sablasti iz močvare : roman / Marjan Krajcer-Vitez. - Čakovec : vlastita naklada, 2012 (Čakovec : Zrinski d. d.). - 2 zv (474 str.) ; 25 cm

2.000 izv.

ISBN 978-953-98596-3-1

821.163.42-311.6
LE od 82-312.4 KRAJCER-V. Marjan Sablasti iz
COBISS.SI-ID 10222899

31.
KRAJCER-Vitez, Marjan
        Nikola Zrinski tatarska strijela / Marjan Krajcer-Vitez. - Čakovec : vlastita naklada, 2009 (Čakovec : Zrinski d. d.). - 350 str. ; 25 cm

5.000 izv.

ISBN 978-953-98596-1-7

821.163.42-311.6
LE od 82-312.4 KRAJCER-V. Marjan Tatarska strijela
COBISS.SI-ID 10223155

32.
KRAJCER-Vitez, Marjan
        Svečanost u starom dvorcu : Vlasti / Marjan Krajcer-Vitez. - Čakovec : vlastita naklada, 2001 (Čakovec : Knjigoplastika d.o.o.). - 157 str. ; 21 cm

2.000 izv.

ISBN 953-98596-0-3

821.163.42-312.4
LE od 82-312.4 KRAJCER-V. Marjan Svečanost u starom
COBISS.SI-ID 10223411

33.
KRAJCER-Vitez, Marjan
        Zmija u kavezu / Marjan Krajcer-Vitez. - Čakovec : vlastita naklada, 2011 (Čakovec : Tamposit). - 139 str. ; 21 cm

2.000 izv.

ISBN 978-953-98596-2-4

821.163.42-312.4
LE od 82-312.4 KRAJCER-V. Marjan Zmija u kavezu
COBISS.SI-ID 10223667

34.
MIHALJEVIĆ, Vlado
        Zemlja s vodama, zagrljena = Land with waters, embraced / Vlado Mihaljević Kantor ; [prijevod Martina Mencer Salluzzo]. - Čakovec : Kantor : Zrinski, 2014. - 31 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

Besedilo v hrv. jeziku in ang. prevod

ISBN 978-953-155-131-1

821.163.42-34
LE od 82-34 MIHALJEVIĆ Vlado Zemlja s vodama,
COBISS.SI-ID 12713372

35.
        ODMEVI srca : zbornik ljudskih piscev upokojencev Slovenije / [zbral in uredil Zmago Rafolt]. - Maribor : Drumac, 1997 (Maribor : Tampograf). - 2 zv. (251, 237 str. + popravek) : fotograf. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Od srca do srca ; št. 6 ; št. 6/2)

800 izv. - Kazalo

ISBN 961-6189-14-X

821.163.6-82
KO od 82-8 ODMEVI srca LE do 82-8 ODMEVI srca
COBISS.SI-ID 40813825

36.
        SREBRO v dlaneh : 13. zbornik ljudskih piscev upokojencev Slovenije / zbral in uredil Zmago Rafolt. - Požeg-Rače : Grafis, 2003 (Požeg-Rače : Grafis). - 3 zv. ; 21 cm. - (Zbirka Od srca do srca ; knj. 62, 63, 64)

600 izv.

ISBN 961-6440-03-9 (knj. 1)
ISBN 961-6440-04-7 (knj. 2)
ISBN 961-6440-05-5 (knj. 3)
a) slovenska književnost - zborniki

821.163.6-822
KO od 82-8 SREBRO v LE do 82-8 SREBRO v
COBISS.SI-ID 50253057

37.
VINCETIČ, Milan
        Balta / Milan Vincetič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2001 (Maribor : Ma-tisk). - 63 str. ; 21 cm. - (Zbirka Križpotja)

ISBN 961-219-027-5

821.163.6-1
KO od 82-1 VINCETIČ Milan Balta LE od 82-1 VINCETIČ Milan Balta
COBISS.SI-ID 45785857

38.
VINCETIČ, Milan
        Goreči sneg : roman / Milan Vincetič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 1998 (Maribor : MA-tisk). - 203 str. ; 21 cm. - (Zbirka Križpotja)

ISBN 961-219-013-5

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg DO od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg GE od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg KO od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg LE od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg LE sk 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg OD od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg TU od 82-311.2 VINCETIČ Milan Goreči sneg
COBISS.SI-ID 42879745

39.
ŽOKALJ-Jesih, Bojana
        PpP : parna pekarna Pogačar / Bojana Žokalj Jesih. - Ljubljana : Forma 7, 2014 (Ljubljana : Sekom grafika). - 200 str. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6181-87-7 (broš.)
ISBN 978-961-6181-88-4 (trda vezava)
a) pekarne b) peki c) v leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 ŽOKALJ-Jesih Bojana PpP
COBISS.SI-ID 271056128


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


40.
        LITERATURA. - Let. 1, št. 1 (1989)-        . - Ljubljana : LDS, 1989- (Gosposka 10). - 20 cm

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022
ISSN 0353-5622 = Literatura (Ljubljana)

82.09
886.3
LE či 82.0 LITERATURA
Let. 26 2014 št. 271/272#
COBISS.SI-ID 3468546


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


41.
TOMAŽIČ, Ivan, 1919-
        Slovenske korenine / Ivan Tomažič. - Ljubljana : [samozal.] I. Tomažič, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

4.100 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Summary: About the dawning of Slovenian ethnicy / translated by Anton Škerbinc

ISBN 961-90840-8-X
a) Veneti - Zgodovina b) Slovenci - Etnogeneza

94(373)
94(497.4)
LE od 949.71 TOMAŽIČ Ivan Slovenske korenine
COBISS.SI-ID 123653120

42.
VERBIČ Koprivšek, Maruša
        Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju / Maruša Verbič Koprivšek. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2014 (Ivančna Gorica : Alfagraf). - 316 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ethnicity ; 14)

300 izv. - Predgovor / Matjaž Klemenčič: str. 11-13. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 273-297 in na dnu str. - Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6159-47-0
a) Slovenski izseljenci - Združene države Amerike b) Denver - Etnična struktura c) ameriški Slovenci d) ZDA e) Kolorado f) zgodovinski pregledi g) narodna identiteta h) izseljenske organizacije i) župnije

314.151.3-054.72(738.855.4=163.6)(091)
94(738.855.4=163.6)
316.347(738.855.4)
LE od 32/33 VERBIČ Koprivšek M. Razvoj etnične
COBISS.SI-ID 271676928

43.
        VZHODNO v raju : drobtinice iz Pomurja / [avtorji Sebastijan Rous ... [et al.] ; ilustracije Endre Göntér ; fotografije Nataša Juhnov ... et al.]. - Murska Sobota : Podjetje za informiranje : Zavod za zdravstveno varstvo, 2004 (Murska Sobota : Evrotrade). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Bibliografija: str. 140-142

ISBN 961-90161-2-2 (Podjetje za informiranje)
a) Slovenska ljudska kultura - Pomurje b) Pomurje - Domoznanstvo

908(497.4-188)
39(497.4-188)
LE do 908 Prekmurje VZHODNO v raju LE od 908 Prekmurje VZHODNO v raju
COBISS.SI-ID 216946176


929 BIOGRAFIJE


44.
DINIĆ, Vladan
        Tito (ni)je Tito : konačna istina / Vladan Dinić. - Beograd : Novmark, 2013 (Beograd : Politika). - 225 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 DVD

Zaokružena celina bračnog para Broz / Andreja Savić: str. 223. - Beleška o autoru: str. 224. - 12.500 izv. - DVD 280067
- - Tito. - p. 2010. - 1 DVD : zvok ; 12 cm

ISBN 978-86-917041-1-7
a) Tito, Josip Broz (1892-1980)

321.74(497.1):929 Tito
LE dvd 929 BROZ J. Tito LE od 929 BROZ J.
COBISS.SI-ID 203158284

45.
KLINGER, William
        Tito: neispričane priče : tajni imperij Josipa Broza Tita / William Klinger i Denis Kuljaš. - 1. izd. - [Banja Luka] : Nezavisne novine ; [Zagreb] : Paragon, 2013. - 454 str., [16] str. pril. ; 24 cm. - (Biblioteka Mnemosyne)

Bibliografske bilješke: str. 415-445. - Kazalo

ISBN 978-953-56405-1-6 (Paragon)
ISBN 978-99938-26-41-5
a) Tito, Josip Broz (1892-1980)

321.74(497.1):929 Tito
LE od 32/33 KLINGER William Tito: neispričane
COBISS.SI-ID 12713628


93/99 ZGODOVINA


46.
TOMAŽIČ, Ivan, 1919-
        Bog živi deželo pod Triglavom : parafraza venetskega napisa na skali v Karnijskih Alpah / [avtor Ivan Tomažič]. - Dunaj : [s. n.], 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu
a) Veneti - Zgodovina b) venetščnina c) venetski napisi

930.2
HO od 940/990 TOMAŽIČ Ivan Bog živi deželo LE od 940/990 TOMAŽIČ Ivan Bog živi deželo
COBISS.SI-ID 512535850

47.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-        . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-. - 24 cm

Četrtletnik
ISSN 0350-5774 = Zgodovinski časopis

941/949
949.712

Let. 64 2010 št. 3/4
COBISS.SI-ID 4293634


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO