COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti maj 20140 SPLOSNO


1.
APSLEY, Brenda
        Na kmetiji : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto! / [napisala Brenda Apsley ; ilustrirala Debbie Tarbett ; prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([11] str.) : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Puzzle paths. On the farm. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka z drsnicami in sličicami. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2993-6
a) drsnica

087.5
LE ml C APSLEY Brenda Na kmetiji
COBISS.SI-ID 273497088

2.
APSLEY, Brenda
        V divjini : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto! / [napisala Brenda Apsley ; ilustrirala Debbie Tarbett ; prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([11] str.) : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Puzzle paths. In the wild. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kartonka z drsnicami in sličicami. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2992-9
a) drsnica

087.5
LE ml C APSLEY Brenda V divjini
COBISS.SI-ID 273498112

3.
BARTON, Suzanne
        Jutranji zbor / [besedilo in ilustracije] Suzanne Barton ; [prevedel Miha Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The dawn chorus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6859-41-7

821.111-93-32
087.5
HO ml C BARTON Suzanne Jutranji zbor LE ml C BARTON Suzanne Jutranji zbor
COBISS.SI-ID 270441984

4.
BIE, Linne
        Mala Lina reče ne / Linne Bie ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2014 (produced in China). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kleine Rosalie zegt Nee!. - 800 izv.

ISBN 978-961-250-117-4
a) velike tiskane črke

087.5
LE ml C BIE Linne Mala Lina reče ne
COBISS.SI-ID 271096576

5.
BIE, Linne
        Mali Leon ni jezen / Linne Bie ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2014 (produced in China). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kleine Leon is niet boos. - 800 izv.

ISBN 978-961-250-116-7

087.5
LE ml C BIE Linne Mali Leon ni jezen
COBISS.SI-ID 271096320

6.
        BTC vodnik . - Ljubljana (Šmartinska 152) : BTC, 1993-. - 30 cm

Občasno

070.485(497.4 Ljubljana)(036)
LE či 05 BTC vodnik
Let. 23 2014 št. 1,4
COBISS.SI-ID 37994240

7.
        FANTASTIČNE zanimivosti o čisto vsem / [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Awesome facts. - Ilustr. nas pojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2095-0
a) Leksikoni za mladino b) interaktivnost c) vesolje d) zemlja e) celine f) države g) rastlinstvo h) živalstvo i) znanost j) tehnologija k) periodni sistem l) umetnost m) kultura

030=163.6(02.053.2)
LE ml 03 FANTASTIČNE
COBISS.SI-ID 271502592

8.
        GLASNA vozila na gradbišču / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ( [9] str.) : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Noisy diggers. - Slikanica vsebuje 4 super glasne zvoke. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2068-4
a) Delovni stroji - Knjige za otroke b) kartonke c) velike tiskane črke

087.5
LE ml C GLASNA vozila
COBISS.SI-ID 270962432

9.
JOYCE, Melanie
        Princeskina čarobna obleka : s čudovitimi bleščečimi lučkami / Melanie Joyce ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Princess Twinkle's magic dress. - Potiskani spojni listi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2058-5

821.111-93-32
087.5
LE ml C JOYCE Melanie Princeskina
COBISS.SI-ID 270792448

10.
JOYCE, Melanie
        Vilinska čarobna krila : s čudovitimi bleščečimi lučkami / Melanie Joyce ; [ilustracije Guy Vasilovich ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Fairy Sparkle's magic dress. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2059-2

821.111-93-32
087.5
LE ml C JOYCE Melanie Vilinska
COBISS.SI-ID 270792960

11.
LEKŠE, Barbara, 1979-
        Čudovita novica / [avtorica besedila in ilustracij] Barbara Lekše. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 (Sinet). - [18] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Okolandija)

700 izv. - Druga nagrada na mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt

ISBN 978-961-93582-5-2
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C LEKŠE Barbara Čudovita novica
COBISS.SI-ID 273298688

12.
        MALI čarovnik : [več kot 100 točk, trikov in iluzij!] / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Magic tricks. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Priložena čarobna palica. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2091-2

087.5
LE ml 79 MALI čarovnik
COBISS.SI-ID 271406336

13.
MIHALIČ, Renata
        Kako vodim skupino in tim : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2014 (Ljubljana : Littera Picta). - 46 str. ; 18 cm. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

ISBN 978-961-92820-8-3
a) Vodenje - Priročniki b) timsko delo c) motivacija

005(035)
LE od 005 MIHALIČ Renata Kako vodim
COBISS.SI-ID 259134720

14.
        ON : časopis za (pre)drzne moške. - 2014, št. 1 (16. maj 2014)-        . - Ljubljana : Časnik Finance, 2014-. - 42 cm

Dostopno tudi na: http://www.finance.si (Dostop do polnega besedila z geslom). - Dvakrat na leto. - Čelni nasl. - Suplement ali priloga k: Finance (Tiskana izd.) = ISSN 1318-1548

050-055.1

2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 14343734

15.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Eko čarovniška šola / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-93521-5-1

821.163.6-93-32
087.5
GE ml C PODGORŠEK Mojiceja Eko čarovniška LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Eko čarovniška
COBISS.SI-ID 272528896

16.
        PREŠERNOV sklad. - 1997-        . - V Ljubljani : Upravni odbor Prešernovega sklada, 1994-. - Ilustr. ; 30 cm

Letnik. - Govor na prireditvi ob slovenskem kulturnrm prazniku 1997 / Vojko Vidmar: str.[1-3]
ISSN 1318-6167 = Prešernov sklad

06.068(497.12)

2014 št.
COBISS.SI-ID 38598144

17.
RAMOVEŠ, Martin
        Nesojeni kavboji : strip / Martin Ramoveš. - Ljubljana : Forum : Radio Študent, 2014 (Žirovnica : Medium). - 78 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvočni CD (ca 46 min). - (Zbirka O) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Dodatek k nasl. na ov.: Glasbeni album v stripu. - Na ov. tudi: Martin Ramoveš band. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6553-64-3

084.11
LE cd 78 RAMOVEŠ Martin Nesojeni kavboji LE od 74/76 RAMOVEŠ Martin Nesojeni kavboji
COBISS.SI-ID 273377280

18.
RIPPIN, Sally
        Brina Brihta / napisala Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta)

Prevoda del: The bad butterfly ; The soccer star. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2175-9

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C RIPPIN Sally Brina Brihta
COBISS.SI-ID 273042432

19.
RIPPIN, Sally
        Druga najboljša prijateljica / napisala Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta)

Prevoda del: The midnight feast ; The second-best friend

ISBN 978-961-00-2176-6

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C RIPPIN Sally Druga najboljša
COBISS.SI-ID 273042688

20.
SCHREITER, Tom
        Kako v trenutku pridobiti zaupanje, vpliv in odnos : 13 načinov za ustvarjanje miselne odprtosti, s katerimi boste nagovorili podzavest vaše stranke / Tom Schreiter ; [prevod Natalie Lisac]. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2014. - 101 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to get instant trust, belief, influence, and rapport!. - 800 izv.

ISBN 978-961-6655-57-6
a) Poslovna psihologija b) bogastvo c) psihologija uspeha d) osebnostna psihologija e) načrtovanje življenja f) življenjski uspehi g) poslovna uspešnost

005.32
LE od 005 SCHREITER Tom Kako v trenutku
COBISS.SI-ID 272687616

21.
SPIEGELMAN, Art
        Maus : zgodba o preživetju / Art Spiegelman ; [prevod Oto Luthar]. - 2. izd. v eni knjigi, 2. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 295 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Maus. - 500 izv. - Vsebina na nasl. str.: 1. Krvava zgodovina mojega očeta = My father bleeds history ; 2. In tu so se začele moje težave

ISBN 978-961-254-195-8

084.11
PE od 74/76 SPIEGELMAN Art Maus
COBISS.SI-ID 251296256

22.
        SVETO pismo v stripu. Knj. 1, Apostolska dela. - Ljubljana : Karis, 2014. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Prirejeno po: The illustrated Bible. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93001-7-6
a) Biblia. N. T. Acta apostolorum - Knjige za otroke b) sveto pismo nove zaveze

27-248.2(02.053.2)
084.11(02.053.2)
LE ml 2 SVETO pismo
COBISS.SI-ID 272689664

23.
VANG-Nyman, Ingrid, 1916-
        Pika. Pika noče postati velika in drugi stripi / Astrid Lindgren in [ilustrirala] Ingrid Vang Nyman ; [iz švedščine prevedla Nada Grošelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Poljskem). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Pippi ordnar allt och andra serier. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2988-2

084.11
821.113.6-93-34
LE ml P VANG-Nyman Ingrid Pika noče PE ml P VANG-Nyman Ingrid Pika noče
COBISS.SI-ID 272468992

24.
VUKMIR, Andreja
        Lolo med računalniki / Andreja Vukmir ; ilustrirala Maja Lubi. - Ljubljana : Pogled, 2014 ([Lendava] : Arma). - [17] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Lolo v knjižnici)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93003-0-5
a) Računalniki - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C VUKMIR Andreja Lolo med
COBISS.SI-ID 254251776

25.
WESTON, Carrie
        Kako se oglaša zajec? / napisala Carrie Weston ; ilustriral Richard Byrne ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: What noise does a rabbit make?. - 500 izv.

ISBN 978-961-6936-12-5
a) velike tiskane črke

821.111-93-32
087.5
ČR ml C WESTON Carrie Kako se oglaša DL ml C WESTON Carrie Kako se oglaša LE ml C WESTON Carrie Kako se oglaša
COBISS.SI-ID 272673024

26.
        ZELENI Večer : [priloga časnika Večer]. - [Maj] 2013-        . - Maribor : Večer, 2013-. - 27 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. iz kolofona. - Suplement ali priloga k: Večer (Maribor) = ISSN 0350-4972

070

2014 št. MAJ
COBISS.SI-ID 9087262


1 FILOZOFIJA


27.
PETROVIČ, Nara
        Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika / Nara Petrovič. - 4., dopolnjena in spremenjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 230 str. ; 20 cm. - (Zbirka Luna)

1.500 izv.

ISBN 978-961-274-269-0
a) Osebnostni razvoj

159.923.2
LE od 159.9 PETROVIČ Nara Človek:
COBISS.SI-ID 273319168

28.
ŽIŽEK, Slavoj
        Eppur si muove / Slavoj Žižek ; [prevedla Lidija Šumah]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Učakar & JK). - 228 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija pod črto

ISBN 978-961-6376-60-0
a) Plato (427-347 pr.n.š.) b) Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) c) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) d) Lacan, Jacques (1901-1981) e) Filozofija kulture f) filozofija g) ontologija h) teoretska psihoanaliza i) kvantna fizika

130.2
1Žižek S.
LE od 1 ŽIŽEK Slavoj Eppur si muove
COBISS.SI-ID 271144192


133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA


29.
MCTAGGART, Lynne
        A kötés : mit tehetünk széteső világunk megmentéséért? / Lynne McTaggart ; [fordította Domján Gábor, Lukács Laura, Mezősi Miklós]. - Budapest : Horizone, cop. 2012. - 367 str. ; 20 cm

Prevod dela: The bond. - Bibliografija: str. 343-363

ISBN 978-963-08-4497-0
a) superorganizem b) privlačnost c) popolnost d) povezava e) novi svet f) priročniki

133(035)
LE od 133 MCTAGGART Lynne A kötés
COBISS.SI-ID 12747932

30.
POGORELČNIK, Romana
        Numerologija : tvoje ime - tvoja osebnost / Romana Pogorelčnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 215 str. ; 25 cm

2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3389-6
a) Osebna imena - Numerologija

133.5:511
81'373.231:133
LE od 133 POGORELČNIK Romana Numerologija
COBISS.SI-ID 272534016


159.9 PSIHOLOGIJA


31.
ELKIN, Allen
        Obvladovanje stresa za telebane / Elkin Allen ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Stress management for dummies, 2nd ed. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-63-8
a) Stres - Obvladovanje - Priročniki b) duševne motnje c) simptomi d) psihološki nasveti

159.944.4(035)
ČR od 159.9 ELKIN Allen Obvladovanje LE od 159.9 ELKIN Allen Obvladovanje TU od 159.9 ELKIN Allen Obvladovanje
COBISS.SI-ID 273843968

32.
HARVEY, Steve, 1956-
        Brez dlake na jeziku : kako najti moškega, ga obdržati in razumeti / Steve Harvey in Denene Millner ; prevedla Karin Pečnikar. - Brežice : Primus, 2014 (Cicero). - 200 str. ; 22 cm. - (Zbirka Mrhe)

Prevod dela: Straight talk, no chaser. - 1.000 izv. - Predstavitev dela in avtorja na zavihkih ovoja

ISBN 978-961-6804-53-0
a) Odnosi med spoloma - Psihološki nasveti b) partnerstvo

159.922.1(035)
LE od 159.9 HARVEY Steve Brez dlake
COBISS.SI-ID 259744000

33.
LIPTON, Bruce H.
        Učinek medenih tednov : znanost o ustvarjanju nebes na zemlji / Bruce H. Lipton ; [prevedla Vera Čertalič]. - Brežice : Primus, 2014. - 157 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: The honeymoon effect. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 147-153

ISBN 978-961-6950-05-3
a) Osebnostni razvoj

159.923.2
LE od 159.9 LIPTON Bruce H. Učinek medenih
COBISS.SI-ID 272516352

34.
MATOS, Silva
        Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku / Silva Matos ; [ilustracije Andrej Verbič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv.

ISBN 978-3-7086-0808-2
a) Ustvarjalnost b) stres c) motivacija

159.954
LE od 159.9 MATOS Silva Ustvarjalni ogenj
COBISS.SI-ID 271767040

35.
NEWTON, Michael, 1931-
        Lelkünk útja I. : létünk titkai / Michael Newton ; [fordította Angster László]. - 2., javított kiad. - Budapest : Agykontroll, 2002. - 229 str. ; 22 cm

Prevod dela: Journey of Souls

ISBN 963-7959-81-5
a) parapsihologija b) duša c) onstranstvo

159.97
LE od 159.9 NEWTON Michael Lelkünk útja
COBISS.SI-ID 12756124

36.
NEWTON, Michael, 1931-
        Lelkünk útja II. : létünk titkai / Michael Newton ; [fordította Benkő Mónika]. - Budapest : Agykontroll, 2002. - 167 str. ; 22 cm

Prevod dela: Journey of Souls

ISBN 963-7959-78-5
a) parapsihologija b) duša c) onstranstvo

159.97
LE od 159.9 NEWTON Michael Lelkünk útja
COBISS.SI-ID 12756380

37.
NEWTON, Michael, 1931-
        Lelkünk útja III. : létünk titkai / Michael Newton ; [fordította Benkő Mónika]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2003. - 169 str. ; 22 cm

Prevod dela: Destiny of souls

ISBN 963-7959-80-7
a) parapsihologija b) duša c) onostranstvo d) reinkarnacija

159.97
LE od 159.9 NEWTON Michael Lelkünk útja
COBISS.SI-ID 12758684

38.
        OSVOBODITEV živali : revija za prijatelje živali. - Letn. 1, št. 1 (apr. 2004)-        . - Ponikva (Ostrožno pri Ponikvi 26) : Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, 2004-. - 29 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1581-9507 = Osvoboditev živali

179.3
LE či 159.9 OSVOBODITEV živali
Let. 11 2014 št. 27
COBISS.SI-ID 214649088

39.
PODGORŠEK, Veronika
        Nezvestoba in klinična praksa : priročnik za terapevte in željne razumevanja / Veronika Podgoršek. - Slovenske Konjice : Ad Vita, 2014 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič Tisk). - 195 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 184-195

ISBN 978-961-281-414-4
a) Odnosi med spoloma b) Nezvestoba

176.6
159.922.1
LE od 159.9 PODGORŠEK Veronika Nezvestoba in
COBISS.SI-ID 273850368

40.
SINETAR, Marsha
        Csináld, amit szeretsz - és a pénz követni fog / Marsha Sinetar ; [fordította Szabó Anna]. - Budapest : Bagolyvár, 2008. - 176 str. ; 20 cm

Prevod dela: Do what you love, the money will follow. - Bibliografija: str. 175-176

ISBN 978-963-9730-05-2
a) denar b) blagostanje c) obilje d) duhovne zakonitosti e) priročniki

159.922(035)
LE od 159.9 SINETAR Marsha Csináld, amit
COBISS.SI-ID 12758940

41.
VEKERDY, Tamás
        Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2011. - 215 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-89026-9-6
a) psihologija b) otroška psihologija c) otroci d) vedenje e) čustvena inteligenca f) čustva g) varnost

159.96
LE od 159.9 VEKERDY Tamás Érzelmi biztonság
COBISS.SI-ID 12751772

42.
VEKERDY, Tamás
        Jól szeretni : tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2013. - 255 str. ; 21 cm

ISBN 978-615-5281-10-5
a) psihologija b) otroška psihologija c) otroci d) vedenje

159.96
LE od 159.9 VEKERDY Tamás Jól szeretni
COBISS.SI-ID 10303795


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


43.
CUKJATI, France, 1943-
        Od kod in kam? : človekova bivanjska usmerjenost / France Cukjati. - Ljubljana : samozal., 2014 ([Ljubljana] : Bisart). - d, 108 str. ; 22 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 104-108. - Povzetek

ISBN 978-961-276-915-4
a) Življenje - Smisel - Krščanski vidik

27-187
124:27
LE od 2 CUKJATI France Od kod in kam?
COBISS.SI-ID 271385088

44.
DEŽMAN, Jože
        Marija Pomagaj : milostna podoba na Brezjah : 1814-2014 / Jože Dežman ; [soavtorji Robert Bahčič ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2014. - 198 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje / Gorenjski muzej Kranj ; knj. 35)

Bibliografija: str.195-198

ISBN 978-961-04-0034-9
a) Marija Devica - Češčenje - Brezje - 1814-2014 b) Brezje - Božja pot c) božje poti d) kulturna zgodovina e) cerkvena umetnost

27-532.2-312.47 (497.4Brezje)"1814/2014"
27-57(497.4Brezje)
LE od 2 DEŽMAN Jože Marija Pomagaj
COBISS.SI-ID 273391104

45.
HATTAWAY, Paul, 1968-
        Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna / Paul Hattaway ; [prevod Janko Žagar ; spremna beseda Anton Jamnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 329 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The heavenly man. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Anton Jamnik: str. 5-7

ISBN 978-961-04-0030-1
a) Yun, brat (1958-) - Biografije b) Krščanstvo - Kitajska c) Kristjani - Preganjanje - Kitajska

27(510)(092)
929Yun
LE od 82-9 HATTAWAY Paul Nebeški človek
COBISS.SI-ID 273261056

46.
KENDRICK, Stephen, scenarist
        Izziv ljubezni / Stephen in Alex Kendrick ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 223 str. ; 21 cm

Prevod dela: The love dare. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0029-5
a) Zakonska zveza - Krščanski vidik

27-452
LE od 2 KENDRICK Stephen Izziv ljubezni
COBISS.SI-ID 273262592

47.
KENYON, Tom
        Mária Magdolna üzenetei / Tom Kenyon, Judi Sion ; [fordította Gazdik Ágnes, Kolontár, Elvira]. - Budapest : Mandala-Veda, 2007. - 302 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The Magdalen manuscript

ISBN 978-963-9436-90-9
a) paranormalno b) parapsihologija c) verovanje

27-31
LE od 2 KENYON Tom Mária Magdolna
COBISS.SI-ID 12756636

48.
PEČENKO, Primož
        Pot pozornosti : osnove budistične meditacije / Primož Pečenko ; [ilustrirala Teja Kleč]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2014 (Metformat). - 258 str. ; 23 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 251-253

ISBN 978-961-6943-15-4
a) budizem b) meditacija

24-583(0.034.2)
LE od 2 PEČENKO Primož Pot pozornosti
COBISS.SI-ID 273244416


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


49.
BASTIAT, Frédéric, 1801-1850
        Ekonomija svobode : (česa vam vaši profesorji niso povedali) / Frédéric Bastiat. Dvajset mitov o trgih / Tom G. Palmer ; [predgovor F. A. Hayek ; prevedel Matej Leskovar ; izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Nova revija, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - XVII, 128 str. ; 23 cm. - (Zbirka Izzivi svobode)

Prevoda del: 1. The economics of freedom. 2. Twenty myths about markets. - Predgovor / F. A. Hayek: str. XIII-XVII

ISBN 978-961-6580-88-5
a) Liberalizem - Ekonomske teorije b) trgovanje c) ekonomija d) svobodni trg e) klasični ekonomisti

330.82
330.1
LE od 32/33 BASTIAT Frédéric Ekonomija svobode
COBISS.SI-ID 256395520

50.
BRYAN, Dick
        Kapitalizem z derivati : politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razrednih odnosov / Dick Bryan in Michael Rafferty ; [prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Branko Bembič]. - Ljubljana : Sophia, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XXIV, 285 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

Prevod dela: Capitalism with derivatives. - 400 izv. - Spremna beseda: Problemi denarja in konkurence v Kapitalizmu z derivati / Branko Bembič: str. 247-278. - Bibliografske opombe na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-70-2
a) Ekonomska zgodovina b) Kapitalizem c) Finance d) Economic history e) Capitalism f) Finančne krize g) Financial crises h) ekonomija i) politična ekonomija

338(091)
330.342.14
PE od 32/33 BRYAN Dick Kapitalizem z
COBISS.SI-ID 272001280

51.
KODRIN, Lidija
        Trženje v turizmu / Lidija Kodrin. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011 (Laško : Kabis). - 229 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

100 izv. - Bibliografija: str. 218-223. - Kazalo

ISBN 978-961-6825-28-3
a) Turizem - Marketing - Učbeniki za visoke šole b) turizem c) trženje d) trženjske strategije e) tržne poti f) trženjsko komuniciranje g) strateško načrtovanje h) storitve i) turistične destinacije

339.138:338.48(075.8)
LE od 32/33 KODRIN Lidija Trženje v turizmu
COBISS.SI-ID 255822336

52.
        NALOŽBENIK : promocijski časopis o naložbenih zavarovanjih Zavarovalnice Triglav, d. d. . - Ljubljana (Miklošičeva 19) : Zavarovalnica Triglav, [200-]-. - 29 cm

Občasno. - Opis po: št. 3, 2007

33
LE či 32/33 NALOŽBENIK
2014 št. 11
COBISS.SI-ID 8800337


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


53.
DEŽELAN, Tomaž, 1980-
        Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas / Tomaž Deželan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014 ([Medvode] : Littera Picta). - 220 str. : ilustr. ; 20 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 207-214. - Kazalo

ISBN 978-961-235-656-9
a) Državljanstvo - Zgodovina b) državjan c) država d) tradicije državljanstva

342.71(091)
LE od 34/354 DEŽELAN Tomaž Državljan v
COBISS.SI-ID 270436096

54.
KERRIGAN, Michael, 1959-
        Kínzóeszközök / Michael Kerrigan ; [fordította Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja & Fiai, cop. 2001. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The instruments of torture. - Bibliografija: str. 149. - Kazalo

ISBN 963-9329-24-X
a) mučenje b) mučilne naprave

343.255
LE od 34/354 KERRIGAN Michael Kínzóeszközök
COBISS.SI-ID 12749212

55.
MOHORKO, Dušan
        Kriminalist in odvetnik : delovna biografija z opisi primerov: Tekačevo, Petek, Mercator, Laško, Berisha, Črni fond, Večer --- : ponudba za 10 milijonov dolarjev / Dušan Mohorko. - Maribor : samozal. D. Mohorko, 2014 (Limbuš : UPRINT). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-276-955-0

343.9:929Mohorko D.
LE od 34/354 MOHORKO Dušan Kriminalist in
COBISS.SI-ID 77284353


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


56.
        DOMSKI klopotec : glasilo Doma starejših Lendava = Kelepelő : a lendvai idősek otthonának lapja. - 2004, št. 1 (apr.)-        . - Lendava (Slomškovo naselje 7) : Dom starejših, 2004-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

364.65-053.9(497.4 Lendava)(055)

2013 št. 10
COBISS.SI-ID 214525952


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


57.
BELAK Pungartnik, Suzana
        Ustvarjaj in recikliraj z gusarko Elo / [napisala in fotografirala] Suzana Belak Pungartnik. - 1. izd. - Škofljica : Društvo ustvarjalnih Cita, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv.

ISBN 978-961-93063-2-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93063-3-8 (broš.)
a) Modno oblikovanje - Knjige za dekleta b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) modni dodatki d) naredi sam

379.826:7.05(02.053.2)(035)
7.05:646.4(02.053.2)(035)
LE ml 71/76 BELAK P. Suzana Ustvarjaj in
COBISS.SI-ID 271780864

58.
GŐBEL, Orsolya
        Tanulni, örülni, szeretni : stresszcsökkentő, önértéknövelő, tanulást és integrációt elősegítő fantáziajátékok iskolások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján ; [Szilágyi Csilla]. - Budapest : LʼHarmattan : Könyvpont, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Varázsjátékok)

ISBN 978-963-236-549-7
a) premagovanje stresa b) samozavest c) učenje d) igre e) osnovnošolci f) priročniki

37.02(035)
LE od 37 GŐBEL Orsolya Tanulni, örülni,
COBISS.SI-ID 12746652

59.
LEVC, Simona
        Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora / Simona Levc ; [ilustracije Metka Berce in Jasna Jeromel]. - Ljubljana : samozal., 2014 (Ljubljana : NTD). - 164 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 161-163

ISBN 978-961-276-908-6
a) Predšolski otroci - Govor - Razvoj

373.2.016:808.5
159.946.3-053.4
808.5-053.4
LE od 159.9 LEVC Simona Liba laca lak
COBISS.SI-ID 271149824

60.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (8 ; 2014 ; Ljubljana)
        Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB : zbornik / VIII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2014 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2014. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-9-7
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) Gibalna vzgoja - Zborniki c) gibanje d) posvetovanja

37.091.21(082)
37.015.31:796(082)
LE od 37 STROKOVNA Sprostitveno
COBISS.SI-ID 272712192

61.
ZGONIK, Tina
        Šola iz zemlje : učenje visokih Andov / [Tina Zgonik ; fotografije Tina Zgonik, Igor Štrucelj]. - [Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2012] ([Krško : Jordan]). - 47 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Razstavni katalog / Slovenski šolski muzej ; 115)

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-6764-05-6
a) Indijanci - Izobraževanje - Bolivija - Razstavni katalogi b) staroselci c) šole d) Warisata e) zgodovinski pregledi

376-054(=1.84-81)(083.824)
LE od 37 ZGONIK Tina Šola iz zemlje
COBISS.SI-ID 262213888


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


62.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Evropski matematični kenguru 2002-2004 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 40)

400 izv.

ISBN 978-961-212-159-4
a) Matematika - Šolska tekmovanja

51(079.1)
37.091.27:51
LE od 51 DOLINAR Gregor Evropski
COBISS.SI-ID 265572352

63.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2005-2008 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 41)

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-212-212-6
a) Matematika - Šolska tekmovanja

51(079.1)
37.091.27:51(4)
LE od 51 DOLINAR Gregor Mednarodni
COBISS.SI-ID 249791232

64.
JAVORŠEK, Dejana
        Reproduciranje barv in barvno upravljanje / Dejana Javoršek, Igor Karlović, Tadeja Muck. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013 ([Maribor] : Grafični studio OK). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 269-275

ISBN 978-961-6900-05-8
a) Barve - Reproduciranje - Učbeniki za visoke šole b) Barvno upravljanje - Učbeniki za visoke šole

535.6-044.67(075.8)
004.925.5(075.8)
LE od 004 JAVORŠEK Dejana Reproduciranje
COBISS.SI-ID 268823040

65.
LAMPRET, Vito
        Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori : univerzitetni učbenik / Vito Lampret. - 2. izdaja. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013 (Ljubljana : Biografika Bori). - XIII, 442 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografja: str. 413-416. - Kazalo

ISBN 978-961-6884-16-7
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) preslikave c) števila d) vektorski prostori

51(075.8)
LE od 51 LAMPRET Vito Matematika
COBISS.SI-ID 268866304


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


66.
        CLASH of the dinosaurs [Videoposnetek] = Spopad dinozavrov / writer & producer Paul Donvito ; composer Jody Jenkins ; director of photography Paul Jenkins. - Ljubljana : JA-MI, 2010. - 2 video DVD-ja (ca 86; 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1266003/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., možnost sinhronizacije v srb. in hrv., podnapisi v slov. in romun. - Posneto 2009. - Na embalaži tudi: Discovery Channel. - Produkcija: Dangerous Films. - Pripoveduje Jason Hildebrandt

Vsebina:
DVD 1: Extreme survivors = Izjemni borci za preživetje. Perfect predators = Popolni plenilci
DVD 2: The defenders = Branilci. Generations = Generacije
a) Dinozavri - Prazgodovina - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) zoologija c) zveri d) živali e) prazgodovinske živali f) slv

568.19:791.229.2(086.82)
791.229.2:568.19(086.82)
GE dvd 55/56 SPOPAD
COBISS.SI-ID 1105511006

67.
        DINOZAVRI : odkrij presenetljiva dejstva o teh prazgodovinskih živalih / [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 175 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dinosaurs. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2102-5
a) Dinozavri - Knjige za otroke

598.192(02.053.2)
LE ml 55/56 DINOZAVRI
COBISS.SI-ID 271690752

68.
KISS Bitay, Éva
        Fantasztikus földgolyó : ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak / Kiss Bitay Éva ; illusztrálta Ferencz Erzsébet. - Cluj : Koinónia, 2010. - 182 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 181

ISBN 978-973-165-032-6
a) zemlja b) živalstvo c) živali d) rastlinstvo e) rastline f) kontinenti g) celine

591.9(02.053.2)
LE ml 59 KISS Bitay Éva Fantasztikus
COBISS.SI-ID 12759196


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


69.
        ČLOVEŠKO telo : [odkrij presenetljiva dejstva o človeškem telesu] : interaktivni vodnik / [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Human body. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2097-4
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) interaktivnost

611/612(02.053.2)
GE ml 61 ČLOVEŠKO telo
COBISS.SI-ID 271647232

70.
EHGARTNER, Bert, 1962-
        Bili ste zdravi - dokler niste prišli k zdravniku : priročnik za samoobrambo / Bert Ehgartner ; [prevod Marjan Furlan]. - Celje : Mavrica, 2011. - 264 str. ; 22 cm

Prevod dela: Gesund bis der Arzt kommt. - O avtorju: str. 3. - Bibliografija: str. 251-256. - Kazalo

ISBN 978-961-6282-53-6
a) Zdravstvo - Kritika b) Preventivna medicina - Kritika c) farmacevtska industrija d) zdravje e) etika f) placebo g) rak (medicina) h) presejanje i) imunizacija j) diabetes mellitus

614.2
616-084
LE od 613 EHGARTNER Bert Bili ste zdravi
COBISS.SI-ID 254392576

71.
HAJDINJAK, Angela
        Sodobna zdravstvena nega / Geli Hajdinjak, Roža Meglič. - 2. dopolnjena izd. - V Ljubljani : Zdravstvena fakulteta, 2012 ([s. l.] : Publikacija.si). - 364 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 359-363

ISBN 978-961-6808-41-5
a) Zdravstvena nega - Teorija - Učbeniki b) Zdravstvena nega - Klasifikacija - Učbeniki c) Zdravstvena nega - Modeli - Učbeniki d) Negovalna diagnoza - Učbeniki

616-083(075)
PE od 616 HAJDINJAK Angela Sodobna
COBISS.SI-ID 259534080

72.
KALOPER, Urška
        O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah / Urška Kaloper ; [ilustrirala Jana Dimič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Kranj : Gorenjski tisk). - 186 str. : ilustr. ; 24 cm

2.500 izv. - Potiskani spojni listi. - Besedila so prvič izšla v rubriki Ogledalo v reviji Pil.

ISBN 978-961-01-2999-8
a) Puberteta - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
613.956(02.053.2)
LE ml P KALOPER Urška O mozoljih
COBISS.SI-ID 272777472

73.
NEUMAYER, Petra
        Titokzatos orosz gyógymódok : gyógyítsd meg önmagad! / Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf ; [fordította Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 200 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD

Prevod dela: Russische Heilweisen

ISBN 978-963-291-184-7
a) medicina b) alternativna medicina c) zdravilstvo d) rusko zdravilstvo

615.8(470)
LE cd 615 NEUMAYER Petra Titokzatos orosz LE od 615 NEUMAYER Petra Titokzatos orosz
COBISS.SI-ID 12752028

74.
ŠMUC Berger, Katarina
        Zdravi na morju : priročnik za obvladovanje zdravstvenih težav na barki / Katarina Šmuc-Berger ; [spremna beseda Mitja Zupančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2014 (tiskano v Sloveniji). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Bukva ; št. 8)

1.500 izv.

ISBN 978-961-93497-3-1
a) bolezni b) zdravila

614.88:338.48-44(26)(035)
LE od 613 ŠMUC Berger K. Zdravi na morju OD od 613 ŠMUC Berger K. Zdravi na morju SB od 613 ŠMUC Berger K. Zdravi na morju
COBISS.SI-ID 273903360

75.
        ZAKLADNICA zdravja . - Ljubljana : Mladina, 2014-. - 29 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Znanje za zdravje = ISSN 2350-5184
ISSN 2350-5710 = Zakladnica zdravja

613/614

2014 št. 3#
COBISS.SI-ID 273111296

76.
        ZDRAV dih za navdih : glasilo Društva pljučnih bolnikov Slovenije. - Leto 1, št. 1 (1993)-        . - Ljubljana (Postojnska 24) : [Društvo pljučnih bolnikov Slovenije], 1993-. - 30 cm

Polletnik. - Ovoj. nasl.
ISSN 1318-0215 = Zdrav dih za navdih

061.23:616.24(497.4)
LE sp 61 ZDRAV dih za navdih
Let. 24 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 33726464


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


77.
ERNE, Andrea
        Vse o letalih / [Andrea Erne ; ilustracije Wolfgang Metzger ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - [14] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?)

Prevod dela: Alles über Flugzeuge. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ov. nasl. - Potiskani spojni listi. - Knjige za otroke od 4 do 7 let. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2112-4
a) Letala - Knjige za otroke

629.73(02.053.2)
LE ml 62 ERNE Andrea Vse o letalih
COBISS.SI-ID 271920128

78.
KRANJC, Ajša
        Kokosovo olje : mastno, nasičeno in zdravo / Ajša Kranjc. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 124 str. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 121-124

ISBN 978-961-6861-28-1
a) Kokosovo olje

664.33
LE od 66 KRANJC Ajša Kokosovo olje
COBISS.SI-ID 273086976


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


79.
KNOX, Lucy
        Nagy hús enciklopédia : --- és több mint 100 különleges recept ínyenceknek / Lucy Knox, Keith Richmond ; [fordította Buday Orsolya]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2004. - 256 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 251. - Kazalo

ISBN 963-9134-95-3
a) meso b) mesni izdelki c) enciklopedija d) recepti

637.5(083.12)(030)
LE od 64 KNOX Lucy Nagy hús
COBISS.SI-ID 12750236


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


80.
GOLJAT, Andrej
        Prigrizki in narezki / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014 ([Spodnje Blato] : Grafis Trade). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-203-430-6
a) Narezki b) Kuharski recepti - Prigrizki

641.84(083.12)
ČR od 641 GOLJAT Andrej Prigrizki in
COBISS.SI-ID 273291264

81.
        JEDI za dva : [več kot 100 okusnih novih receptov] / [prevedli Kristina Kočan in Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 236 str. : fotogr. ; 16 cm

Prevod dela: Rezepte für zwei. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Prevajalki navedeni v CIP-u. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2025-7
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
PE od 641 JEDI za dva
COBISS.SI-ID 270679552

82.
KODELE, Alenka
        Torte in tortice / Alenka Kodele ; [fotografije Cveto Sonc in Rok Bezeljak]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014 (Maribor : Evrografis). - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-203-431-3
a) Kuharski recepti - Torte

641.85(083.12)
TU od 641 KODELE Alenka Torte in tortice
COBISS.SI-ID 273631488

83.
MEZEI, Elmira
        Paleolit sütemények / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2013. - 126 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5418-05-1
a) recepti b) kuhanje

641
LE od 641 MEZEI Elmira Paleolit
COBISS.SI-ID 12755868

84.
MISZORI, József
        Göcseji históriák és ételek / [írta Miszori József ; fotók Mészáros T. László ; rajzok Szabó Csilla]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-963-87579-4-4
a) recepti b) gastronomija c) Göcsej d) Zala e) narodopisje

641(439.121)(083.12)
DL od 64 MISZORI József Göcseji LE od 64 MISZORI József Göcseji
COBISS.SI-ID 12748188

85.
        NAJBOLJŠA kuharska knjiga za punce / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The best-ever girls' cook book. - Ilustr. na spojnih listih. - Spiralasta vezava. - 3.00 izv.

ISBN 978-961-00-2093-6
a) Kuharski recepti - Knjige za mladino

641.55(083.12)(02.053.2)
LE ml 641 NAJBOLJŠA
COBISS.SI-ID 271458048

86.
        OMAKE za testenine : [več kot 100 okusnih novih receptov] / [prevedla Katja Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 237 str. : fotogr. ; 16 cm

Prevod dela: Nudelsaucen. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Prevajalka navedena v CIP-u. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2026-4
a) Kuharski recepti - Testenine

641.55:664.69(083.12)
PE od 64 OMAKE za
COBISS.SI-ID 270680576

87.
        SADNO pecivo : [več kot 100 okusnih novih receptov] / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 237 str. : fotogr. ; 16 cm

Prevod dela: Obst- & Blehkuchen. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Prevajalka navedena v CIP-u. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2023-3
a) Kuharski recepti - Pecivo b) Kuharski recepti - Sadje

641.85:634(083.12)
HO od 641 SADNO pecivo
COBISS.SI-ID 270678784

88.
        TAPAS : [več kot 100 okusnih novih receptov] / [prevedli Katja Bizjak in Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 236 str. : fotogr. ; 16 cm

Prevod dela: Tapas. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Prevajalki navedeni v CIP-u. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2017-2
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Španija b) tapas

641.56(460)(083.12)
LE od 64 TAPAS
COBISS.SI-ID 270694400

89.
        ZA študente : [več kot 100 okusnih novih receptov] / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 236 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Für Studenten. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Prevajalka navedena v CIP-u. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2022-6
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
GE od 641 ZA študente
COBISS.SI-ID 270678272


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


90.
CLARKSON, Jeremy
        Top gear : ozadje najspektakularnejših trenutkov gledane avtomobilistične oddaje / Jeremy Clarkson ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 500 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The top gear years. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2208-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2213-8 (broš.)
a) kolumne b) avtomobilizem

654.197:629.331
LE od 82-4 CLARKSON Jeremy Top gear
COBISS.SI-ID 273525504

91.
ŠTOR, Matjaž
        Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik] / Matjaž Štor, Fadil Mušinovič, Boštjan Urbancl. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011 (Laško : Kabis). - 257 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Učbeniki FKPV)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 100 izv. - Bibliografija: str. 257 in pri vajah

ISBN 978-961-6825-26-9
a) Transport - Učbeniki za visoke šole b) Poslovna logistika - Učbeniki za visoke šole

656(075.8)
005.51(075.8)
LE od 005 ŠTOR Matjaž Sodobni transport
COBISS.SI-ID 255600896


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


92.
DUHOVNIK, Suzana
        Šivam si : od gumba do oblačila : praktičen vodnik za šivanje na roke in stroj / Suzana Duhovnik, Marija Mimi Udovč ; fotografije Borut Slabe. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Ljubljana : Korotan). - 188 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 krojna pola

2.850 izv. - Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-3324-7
a) Šivanje b) priročniki

746.4
LE od 74/76 DUHOVNIK Suzana Šivam si LE od 74/76 ŠIVAM si Krojna pola
COBISS.SI-ID 271790080

93.
KNIGHT, Erika
        A horgolás iskolája : az első 20 remekmű / Erika Knight ; fotók Yuki Sugiura ; [fordította T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Crochet Workshop

ISBN 978-963-278-303-1
a) kvačkanje b) osnove c) vzorci

746
LE od 745/747 KNIGHT Erika A horgolás
COBISS.SI-ID 12756892

94.
MLAKAR, Sonja, 1966-
        Prtički : čipke : [od kaplje do rožice] / Sonja Mlakar ; [fotografije Branka Štremfel ; poezija Karmen Simonič Mervic]. - Idrija : Bogataj, 2012 (Idrija : ABC Merkur). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 zganj. f.

Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6035-53-8
a) Čipkarska šola (Idrija) b) Kleklanje - Priročniki c) Čipke - Vzorci - Priročniki

746.21(497.4Idrija)(035)
LE od 74/76 MLAKAR Sonja Prtički
COBISS.SI-ID 262148352


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


95.
        BOŽIČKOV vajenec [Videoposnetek] = Santa's apprentice / script by Alexandre Révérend ; based on an original idea, characters and designes created by Jan Van Rijsselberge ; directed by Luc Vinciguerra ; music by Nerida Tyson-Chew. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1754455/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2010. - Produkcija: Avrill Stark Entertainment itd. - Glasovi: Matej Recer, Maša Derganc, Gašper Jarni itd.
a) animirani filmi b) risanke c) video DVD

791.228(086.82)
GA dvd C BOŽIČKOV vajenec
COBISS.SI-ID 14172726

96.
        CAPTAIN Phillips [Videoposnetek] = Kapitan Phillips / directed by Paul Greengrass ; screenplay by Billy Ray ; based upon the book "A captain's duty" by Richard Phillips with Stephan Talty ; director of photography Barry Ackroyd ; music by Henry Jackman. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 video DVD (ca 129 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535109/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Posneto po resnični zgodbi. - Produkcija: Scott Rudin Productions itd. - DVDS0005. - LC3-68928-DVD. - Igrajo: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) akcijska drama d) akcijski film e) biografski film f) biografska drama g) triler h) thriller

791.221.4(73)(086.82)
GA dvd 82-312.6 KAPITAN Phillips
COBISS.SI-ID 1105064542

97.
        CVETJE v jeseni [Videoposnetek] / scenarij Mitja Mejak ; fotografija Žaro Tušar ; po literarni podlagi Ivana Tavčarja ; glasba Urban Koder. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije, 2006, p 1973. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov ; 7)

Regija 2. - BB mega. - Vloge: Milena Zupančič, Polde Bibič
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.221.4(086.82)
GE dvd 82-311.2 CVETJE v jeseni
COBISS.SI-ID 14431036

98.
        DJECA [Videoposnetek] = Otroci Sarajeva / scenarij i režija Aida Begić ; direktor fotografije Erol Zubčević. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2123230/?ref_=nm_flmg_wr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film House Sarajevo itd. - Igrajo: Marija Pikić, Ismir Gagula, Bojan Navojec, Sanela Pepeljak itd. - Priznanje Posebni pogled v Cannesu in nagrado za najboljšo igralko na festivalu v Sarajevu.
a) Bosanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Turški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) Bosna g) sirote h) odraščanje i) koprodukcija

791.221.4(497.6+430+44+560)(086.82)
GA dvd 82-311.2 OTROCI Sarajeva
COBISS.SI-ID 1104414814

99.
        ELYSIUM [Videoposnetek] = [Elizij] / written and directed by Neil Blomkamp ; music by Ryan Amon ; director of photography Trent Opaloch. - [Ljubljana] : Menart, cop. 2013. - 1 video DVD (ca 105 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://imdb.com/title/tt1535108/ - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Podatki o vzporednem naslovu najdeni na http://kolosej.si/filmi/film/elizij/. - Produkcija: TriStar Pictures itd. - CDR83296LC. - DVDS0003. - Igrajo: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, Alice Braga itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) znanstvenofantastičen film

791.221.4(73)(086.82)
GA dvd 82-312.9 ELIZIJ
COBISS.SI-ID 16224402

100.
        ERNEST in Celestina [Videoposnetek] = Ernest & Celestine / scénario et dialogues Daniel Pennac ; d'après les albums de Gabrielle Vincent Ernest et Célestine ; musique Vincent Courtois ; réalisation Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 79 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1816518/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2012. - Produkcija: La Parti Productions itd. - Glasovi: Andrej Murenc, Saša Mihelčič, Primož Pirnat itd.
a) animirani filmi b) risanke c) video DVD

791.228(086.82)
GA dvd C ERNEST in
COBISS.SI-ID 14172982

101.
        GNOMEO & Juliet [Videoposnetek] = Gnomeo in Julija / directed by Kelly Asbury ; story by Rob Sprackling ... [et al.] ; screenplay by Andy Riley ... [et al.] ; based on an original screenplay by Rob Sprackling and John Smith ; music by Elton John ; original score composed by James Newton Howard and Chris Bacon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2011. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0377981/ - predstavitev filma. - Sinhronizirano v slov., hrv. in srb., podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Rocket Pictures itd. - SQBB 9807
a) Britanski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji c) risani filmi d) animirani filmi za otroke e) risani filmi za otroke f) britanski animirani filmi g) ameriški animirani filmi h) koprodukcija

791.228(410+73)(0.053.5)(086.82)
GA dvd C GNOMEO in Julija
COBISS.SI-ID 1099498590

102.
        GRAVITY [Videoposnetek] = Gravitacija / directed by Alfonso Cuarón ; written by Alfonso Cuarón & Jonás Cuarón ; director of photography Emmanuel Lubezki ; music by Steven Price. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 video DVD (ca 125 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1454468/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Esperanto Filmoj itd. - DVDWB0771. - Igrajo: Sandra Bullock, George Clooney itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji c) drama d) znanstvenofantastična drama e) thriller f) triler g) koprodukcija

791.221.4(73+410)(086.82)
791.221.8:82-311.9(73+410)(086.82)
GA dvd 82-312.9 GRAVITACIJA
COBISS.SI-ID 1105068382

103.
        GREMO mi po svoje 2 [Videoposnetek] / režiser in scenarist Miha Hočevar ; direktor fotografije Simon Tanšek ; skladatelj Davor Herceg ; producent Danijel Hočevar. - [Ljubljana] : Cinemania group, 2014, p 2013. - 1 video DVD (87 min, 44 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., hrv. in slov. za gluhe in naglušne, tudi zvočni zapis za slepe in slabovidne. Dialogi v slov. - Igrajo: Jurij Zrnec, Tadej Toš, Sabina Kogovšek, Jana Zupančič, Mateja Pucko, Tadej Koren Šmid, Jure Kreft, Matevž Štular, Uroš Kaurin, Luka Cimprič itd. - Za otroke od 9. do 12. leta
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) družinski film

791.221.2(497.4)(0.053.5)(086.82)
GA dvd P GREMO mi po
COBISS.SI-ID 1105500766

104.
        HANNAH Arendt [Videoposnetek] / directed by Margarethe Von Trotta ; screenplay by Pam Katz, Margarethe Von Trotta ; director of photography Caroline Champetier ; original music by André Mergenthaler. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1674773/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v angl. in nem., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Amour Fou Luxembourg itd. - Igrajo: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen itd. - Večkrat nominiran in nagrajen na različnih filmskih festivalih
a) Arendt, Hannah (1906-1975) - Biografski film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) Luksemburški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Video DVDji e) drama f) koprodukcija

791.227(430+435.9+44)(086.82)
GA dvd 82-312.6 HANNAH Arendt
COBISS.SI-ID 1104186718

105.
        KEKČEVE ukane [Videoposnetek] / režiser Jože Gale ; scenarist Ivan Ribič ; po likih in motivih Josipa Vandota adaptacija Jože Gale ; direktor fotografije Rudi Vavpotič ; komponist in dirigent Bojan Adamič. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad : RTV Slovenija, [2006], p 1968. - 1 video DVD (PAL)(77 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Ten highlights from the timeless archives of Slovenian films ; 5)

Podnaslovljeno v slov., angl. in hrv. - Vzporedni nasl. na škatli: Kekec's tricks. - Regija 2. - Vloge: Polde Bibič, Jože Zupan, Milorad Radovič itd. - Namenjeno otrokom od 5. do 10. leta, mladini in odraslim
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD-ji

791.2(0.053.2)(086.82)
GE dvd P KEKČEVE ukane
COBISS.SI-ID 14430524

106.
        KEKEC [Videoposnetek] / po pripovedkah Josipa Vandota ; scenarij Jože Gale in Frane Milčinski ; režiser Jože Gale ; skladatelj Marijan Kozina. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010], p 1951. - 1 video DVD (ca 89 min) : č-b, zvok ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian films ; [1], 11)

Podnaslovljeno v slov., angl., hrv. in srb. - Vloge: Matija Barl, Frane Milčinski, Zdenka Logar itd.
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD

791.2(0.053.2)(086.82)
GE dvd P KEKEC
COBISS.SI-ID 13572662

107.
        KHUMBA [Videoposnetek] / directed by Anthony Silverston ; written by Anthony Silverston and Raffaella Delle Donne ; music by Bruce Retief ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1487931/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Sinhronizacija v slov., srb. in hrv. - Produkcija: Triggerfish Animation itd. - SQBB562. - Glasovi v slov.: Mirko Medved, Karin Komljanec, Aleksander Golja itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) južnoafriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C KHUMBA
COBISS.SI-ID 1105043294

108.
        A KISVAKOND álmodik [Videoposnetek]. - Budapest : Mirax 9000, [2004]. - 1 DVD (PAL)(77 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Kisvakond mesegyűjtemény ; 4)

Sinhronizirano v madž. - Vsebina: A Kisvakond mint kémikus ; A Kisvakond és bulldózer ; A Kisvakond mint fotós ; A Kisvakond álmodik ; A Kisvakond és a gyógyszer
a) risani film b) video DVD

791.43(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 5627187

109.
        LOLKA és Bolka 2 [Videoposnetek]. - Budapest : Fümoto, [2007]. - 1 DVD video (DVD regija 2)(ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki z ov. - Sinhronizirano v madž. - F/2345/A. - Vsebina: Boszorkány
a) risani filmi b) animirani filmi c) poljski risani filmi d) video DVD

778.534.662(0.053.2)(086.8)
COBISS.SI-ID 12741532

110.
        LUTKA : revija za lutkovno kulturo / odgovorni urednik Jelena Sitar. - 1966, št. 1-        . - Ljubljana (Kidričeva 5) : Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1966-. - 28 cm

Trikrat letno
ISSN 0350-9303 = Lutka

792

2013 št. 58#
COBISS.SI-ID 16175362

111.
        MANDELA [Videoposnetek] : long walk to freedom = [Mandela : dolga pot do svobode] / screenplay by William Nicholson ; based on Nelson Mandela's autobiography "Long walk to freedom" ; directed by Justin Chadwick ; director of photography Lol Crawley ; music by Alex Heffes ; produced by Anant Singh. - [Ljubljana : Menart Records], [2014], p 2013. - 1 video DVD (140 min, 48 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slov. je z ov. - Podnapisi v: angl., bolgar., češ., hrv., madž., polj., romun., slovaš., slov. in srb. Sinhronizirano v: angl., češ., madž. in polj. Dialogi v angl., delno tudi v afr. - DVDS012 [na ov.]. - LC2-B1639-DVD [na DVD-ju]. - Igrajo: Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Jamie Bartlett, Terry Pheto, Deon Lotz, Simon Mogwaza itd. - Za mladino in odrasle. - Dobitnik Zlatega globusa za najboljšo pesem ("Ordinary love", izvajalca U2), 3 nominacije za Zlati globus, tudi za najboljšega igralca (Idris Elba)
a) Mandela, Nelson (1918-2013) - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) Južnoafriški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji d) drama e) biografska drama f) zgodovinski film g) apartheid h) črnsko vprašanje i) rasizem j) Južnoafriška republika k) Južna Afrika l) koprodukcija

791.227(410+680)(086.82)
GA dvd 82-312.6 MANDELA
COBISS.SI-ID 1105552990

112.
        The MORTAL instruments. City of bones [Videoposnetek] = Kronike podzemlja. Mesto kosti / directed by Harald Zwart ; screenplay by Jessica Postigo Paquette ; director of photography Geir Hartly Andreassen ; music by Atli Örvarsson ; based on the novel by Cassandra Clare. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 125 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1538403/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv. in slov. - Posneto 2013. - Produkcija: Constantin Film Produktion itd. - Q538. - Igrajo: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan itd.
a) Ameriški filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Nemški filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Kanadski filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji d) akcijski film e) filmska drama f) koprodukcija g) DVD

791.221.7(73+430+71)(086.82)
GA dvd M KRONIKE Mesto kosti
COBISS.SI-ID 271828736

113.
        NOW is good [Videoposnetek] = Preden umrem / music by Dustin O'Halloran ; director of photography Erik Alexander Wilson ; based on the book Before I die by Jenny Downham ; written and directed by Ol Parker. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1937264/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2012. - Produkcija: Blueprint Pictures itd. - Igrajo: Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Paddy Considine, Olivia Williams, Kaya Scodelario itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama d) dekleta e) bolezni f) levkemija g) umiranje h) smrt i) doživljanje j) v filmu

791.221.4(410)(086.82)
GA dvd 82-312.6 PREDEN umrem
COBISS.SI-ID 1104413278

114.
OSOJNIK, Melita
        Pomladno sončece [Zvočni posnetek] / Melita Osojnik. - Ljubljana : Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014?]. - 1 CD (49 min, 33 sek) : stereo ; 12 cm

"Posneto v Studiu POET v Kranju" --> na ov. - Izvajalci glasbene spremljave: Blaž Jurjevičič, klaviature, programiranje, Neža Buh, klaviature, priredbe, Gordana Buh, flavta, pikalo, Karin Dolinšek, violončelo ; Otroški zborček: Moji mali prijatelji

Vsebina:
Pomladno sončece / F. Mendelssohn ; J. Humer. Roža sestrica / J. J. Rousseau ; J. Humer. Zeleni maj / W. A. Mozart ; J. Humer. Veverica / N. Maurer ; B. Jurjevčič. Muca Luca / M. Rainer ; B. Jurjevčič. Ci-ci-do (ljudska) / B. Jurjevčič. Osel in kukavica / A. Gretry ; J. Humer. Zeleni škrat Ariel / N. Maurer ; B. Jurjevčič. Čez goro pomlad hiti / J. S. Bach ; J. Humer. Čevlji grejo na sprehod / N. Maurer ; B. Jurjevčič

MAO CD 018 Glasbeno gledališče Melite Osojnik
a) Otroške pesmi - Slovenija b) pesmi za otroke c) otroška glasba d) otroški zbori e) vokalna glasba

784.67(497.4)(086.76)
GE cd C OSOJNIK Melita Pomladno sončece
COBISS.SI-ID 10116638

115.
        POLETJE v školjki [Videoposnetek] / scenarij Vitan Mal in Tugo Štiglic ; direktor fotografije Rado Likon ; avtor glasbe Jani Golob ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010?], p 1986. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian films ; 2)

Podnapisi v slov., angl., hrv. in srb. - Vzpored. nasl. na škatli: A summer in a sea shell. - Produkcija: Viba Film. - 13. - Igrajo: David Sluga, Kaja Štiglic, Boris Kralj, Dare Valič itd.
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski film

791.22(0.053.5)(086.82)
GE dvd P POLETJE v
COBISS.SI-ID 1096876126

116.
        POLETJE v školjki. 2 [Videoposnetek] / scenarij Vitan Mal in Tugo Štiglic ; direktor fotografije Rado Likon ; avtor glasbe Jani Golob ; režiser Tugo Štiglic. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010?], p 1988. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian films ; 3)

Podnapisi v slov., angl., hrv. in srb. - Vzpored. nasl. na škatli: A summer in a sea shell. 2. - Produkcija: Viba Film. - 14. - Igrajo: David Sluga, Kaja Štiglic, Boris Kralj, Dare Valič, Mila Kačič itd.
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski film d) glasbeni film e) glasbeno-plesni film

791.221.4(497.4)(0.053.5)(086.82)
GE dvd P POLETJE v
COBISS.SI-ID 1096876382

117.
        RUSH [Videoposnetek] = Dirka življenja / directed by Ron Howard ; written by Peter Morgan ; director of photography Anthony Dod Mantle ; music by Hans Zimmer. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1979320/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in nem., podnapisi v slov., hrv. in srb. - Po resnični zgodbi. - Posneto 2013. - Produkcija: Revolution Films itd. - Q547. - Igrajo: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara itd.
a) Hunt, James (1947-1993) - Biografski film - Video DVD-ji b) Lauda, Niki (1949-) - Biografski film - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji e) Angleški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji f) drama g) biografska drama h) akcijski film i) biografska akcijska drama j) dirkanje k) formula 1 l) koprodukcija

791.227(73+430+410)(086.82)
GA dvd 82-312.6 DIRKA življenja
COBISS.SI-ID 1105042526

118.
        The SMURFS. 2 [Videoposnetek] = Smrkci. 2 / directed by Raja Gosnell ; screenplay by J. David Stem ... [et al.] ; story by J. David Stem ... [et al.] ; based on the characters and works of Peyo ; director of photography Phil Méheux ; music by Heitor Pereira. - Ljubljana : Menart Records, 2013. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2017020 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., sinhronizirano v slov., hrv., srb. itd., možnost podnapisov v slov., srb., hrv., angl. itd. - Produkcija: Columbia Pictures itd. - CDR95344LC6, DVDS0001. - Režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner. - Glasovi v angl.: Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays itd. - Glasovi v slov.: Jernej Kuntner, Klemen Slakonja, Kataya Ayster, Tjaša Železnik itd.
a) Ameriški filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji c) Mladinski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji d) ameriški animirani filmi e) risani filmi f) ameriški igrani filmi g) pustolovski film h) filmska komedija i) animirano-igrani filmi j) DVD

791.221.7(73)(0.053.2)(086.82)
791.228(0.053.2)(086.82)
GA dvd C SMRKCI
COBISS.SI-ID 16221330

119.
        SREČA na vrvici [Videoposnetek] / po povesti Vitana Mala ; scenarij in dialogi Jane Kavčič ; slika Mile De Gleria ; glasba Dečo Žgur ; režija Jane Kavčič. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, [2010], p 1977. - 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Štirje filmi za mlade in najmlajše iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Four films for children and youth from the archive of timeless Slovenian films ; [4], 12)

Podnaslovljeno v slov., angl., hrv. in srb. - Vzpored. nasl. na škatli: Hang on, doggy!. - Vloge: Matjaž Gruden, Nino de Gleria, Matija Tavčar itd.
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD

791.2(0.053.2)(086.82)
GE dvd P SREČA na vrvici
COBISS.SI-ID 13572406

120.
        SREČNO Kekec [Videoposnetek] / filmska pripovedka po motivih Josipa Vandota ; scenarij Ivan Ribič ; direktor fotografije Ivan Marinček ; komponist Marjan Vodopivec ; režiser Jože Gale. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad : RTV Slovenija, [2006], p 1963. - 1 video DVD (PAL)(77 min, 49 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Ten highlights from the timeless archives of Slovenian films ; 4)

Podnaslovljeno v slov., angl. in hrv. - Vzpored. nasl. na škatli: Good Luck, Kekec. - Regija 2. - Vloge: Velimir Gjurin, Blanka Florjanc, Ruša Bojc itd. - Vsebuje tudi: Portret Jožeta Galeta. - Namenjeno otrokom od 5. do 10. leta
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) mladinski igrani filmi d) video DVD-ji

791.2(0.053.2)(086.82)
GE dvd P SREČNO Kekec
COBISS.SI-ID 14430268

121.
        TAD Jones in iskanje izgubljenega mesta [Videoposnetek] = Las aventuras de Tadeo Jones / dirigido par Enrique Gato ; guión Javier Barreira ... [et al.] ; basado en el cómic Tadeo Jones y el secreto de Toactlum, escrito por Javier Barreira y Gorka Magallón ; música Zacarías M. de la Riva. - Vojnik : Fivia, 2013. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1764625/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2012. - Produkcija: El Toro Pictures itd.
a) animirani filmi b) risani filmi c) video DVD

791.228(086.82)
GA dvd C TAD Jones Iskanje
COBISS.SI-ID 14173238

122.
        TO so gadi [Videoposnetek] / scenarij Jože Bevc ; komponist Janez Gregorc ; direktor fotografije Ivan Marinček ; režiser Jože Bevc. - Ljubljana : Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad : RTV Slovenija, [2006], p 1977. - 1 video DVD (PAL)(94 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm. - (Deset uspešnic iz brezčasnega arhiva slovenskih filmov = Ten highlights from the timeless archives of Slovenian films ; 8)

Podnaslovljeno v slov., angl. in hrv. - Vzporedni nasl. na škatli: Real pests. - Regija 2. - Vloge: Radko Polič, Dare Valič, Jože Horvat itd.
a) igrani filmi b) slovenski igrani filmi c) komedije d) video DVD-ji

791.221.2(086.82)
GE dvd 82-311.2 TO so gadi
COBISS.SI-ID 14431292

123.
TWO
        2 guns [Videoposnetek] / directed by Baltasar Kormákur ; screenplay by Blake Masters ; based on the Boom! Studios graphic novels by Steven Grant ; director of photography Oliver Wood ; music by Clinton Shorter. - [Ljubljana : Menart, 2014]. - 1 video DVD (ca 105 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1272878/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - CDR95745LC. - LC4-95745-DVD. - Igrajo: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) akcijska komedija c) komedija

791.221.7(73)(086.82)
GA dvd 82-311.2 DVA na muhi
COBISS.SI-ID 1104845918

124.
        VIKING Viki [Videoposnetek]. Najvišji Viking / [writer Alexandre Révérend ; directed by Eric Cazes] ; režija [slov. sinhronizacije] Rok Štrukelj ; prevod Tina Muc. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (59 min, 14 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm

Nasl. v originalu: Vicky the Viking. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o scenaristu in režiserju povzeti z IMDb. - VA-1510. - Vsebina: Najvišji viking ; Skorajšnji otok zakladov ; Lesni boj ; Pošast ; Veter da te kap. - Za predšolske in otroke do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
GE dvd C VIKING Viki Najvišji viking
COBISS.SI-ID 1105433694

125.
        The WOLF of Wall Street [Videoposnetek] = Volk z Wall Streeta / screenpaly by Terence Winter ; based on the book by Jordan Belfort ; directed by Martin Scorsese ; director of photography Rodrigo Prieto ; produced by Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio ... [et al.]. - [Škofljica] : Blitz Film & Video Distribution, [2014], 2013. - 1 video DVD (172 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v: alb., hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Q 621 [na ov.]. - Igrajo: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Shea Whigham, Cristin Milioti itd. - Za odrasle. - Film je dobitnik Zlatega globusa za glavno moško vlogo - Leonardo DiCaprio. (tudi 5 nominacij za Oskarja, vključno za najboljši film - režijo, glavno moško vlogo)
a) Belfort, Jordan (1962-) - Biografski film b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) biografski filmi e) kriminalni filmi f) komedije

791.227(086.82)
791.221.5(086.82)
791.221.2(086.82)
GA dvd 82-311.2 VOLK z Wall
COBISS.SI-ID 10083870


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


126.
ANČNIK, Tone
        Uvod v taj či čuan : jin, jang in vse vmes / [tekst, ilustrator] Tone Ančnik ; [pisec predgovora Žiga Tršar]. - Ljubljana : Dojo Ančnik & co., 2014 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Predgovor / Žiga Tršar: str. 9-12. - O avtorju: str. 78. - Bibliografija: str.79

ISBN 978-961-90470-5-7
a) Tai či - Priročniki b) borilne veščine c) priročniki

796.85(035)
LE od 793/799 ANČNIK Tone Uvod v taj či
COBISS.SI-ID 273154048

127.
        POM.ŠPORT : revija o rekreativnih, amaterskih in profesionalnih športih v Pomurju . - Murska Sobota (Lendavska 23/b) : ŠD LEN, 2001-. - 26 cm

Mesečnik
ISSN 1580-6944 = Pom šport

796/799(497.4 Pomurje)

Let. 11 2014 št. 14-21#
COBISS.SI-ID 114225152

128.
        ŠPORT mladih : revija za šport otrok in mladine. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1993)-        . - Ljubljana (Celovška c. 25) : Zavod za šport Slovenije, 1993-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.sportmladih.net/269.0.html. - Občasno. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Šolski šport = ISSN 1318-1165
ISSN 1318-1718 = Šport mladih (Tiskana izd.)

796-053.5/.6
LE či 79 ŠPORT mladih
Let. 21 2014 št. 182
COBISS.SI-ID 35619328


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


129.
FABČIČ, Melanija
        Frazemi in pregovori v stiku : kulturološki in semantično-pragmatični vidiki / Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak ; [prevod povzetka Melanija Larisa Fabčič, Janko Jemec]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 178 str. ; 24 cm

300 izv. - Št. proj. J6-3606. - Bibliografija: str. 156-166. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6930-14-7
a) Frazeologija - Slovenščina - Nemščina

811.163.6'373.7:811.112.2
LE do 81 FABČIČ Melanija Frazemi in PE od 81 FABČIČ Melanija Frazemi in
COBISS.SI-ID 77606401

130.
LIPAVIC Oštir, Alja
        Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki / Alja Lipavic Oštir ; [prevod povzetka Brigita Kacjan, Janko Jemec]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 138 str. : preglednice, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Monografija je nastala v okviru raziskovalnega projekta J6-3606 z naslovom Frezeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastvni vidiki. - Bibliografija: str. 114-117. - Kazali. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-961-6930-15-4

811.163.6'27=112.2
821.163.6-84
821.112.2-84
LE od 81 LIPAVIC O. Alja Nemški in
COBISS.SI-ID 77706497


82 LITERARNA BESEDILA


131.
ADLER, Elizabeth A.
        San Diego mindent visz / Elizabeth Adler ; [fordította H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 495 str. ; 20 cm

Prevod dela: All or nothing

ISBN 978-963-254-139-6

821.111-312.4
LE od 82-312.4 ADLER Elizabeth A. San Diego
COBISS.SI-ID 12742812

132.
BABNIK, Gabriela
        Nočne pokrajine / Gabrijela Babnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 121 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorici: zadnji zavihek

ISBN 978-961-01-3262-2

821.163.6-32
DL od 82-32 BABNIK Gabriela Nočne pokrajine
COBISS.SI-ID 272462336

133.
BAROVIČ, Bogdan
        Tudi barabe umrejo, mar ne? / Bogdan Barovič. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 142 str. ; 19 cm

400 izv.

ISBN 978-961-93520-7-6
a) organiziran kriminal b) mafija c) prodaja orožja d) pranje denarja e) v leposlovju

821.163.6-312.4
LE od 82-312.4 BAROVIČ Bogdan Tudi barabe
COBISS.SI-ID 272932096

134.
BARTOS, Erika
        Bogyó és Babóca alszik. Rossz álom. A csillagház / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] str. : ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5291-49-4

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és Babóca
COBISS.SI-ID 12757404

135.
BARTOS, Erika
        Bogyó és Babóca rajzol. Bábszínház. Kavicsok / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] str. : ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5441-11-0

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és Babóca
COBISS.SI-ID 12757660

136.
BARTOS, Erika
        Bogyó és Babóca rokonai. A sárga katica. A vizicsiga / Bartos Erika ; [a szerző rajzaival]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] str. : ilustr. ; 16 x 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5291-59-3

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Erika Bogyó és Babóca
COBISS.SI-ID 12757148

137.
BARTOS, Erika
        Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajzolta Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2013. - 73 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-357-152-1

821.511.141-93-1
LE ml C BARTOS Erika Hógolyó
COBISS.SI-ID 12743324

138.
BARTOS, Erika
        Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajzolta Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Alexandra, 2013. - 75 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-370-253-6

821.511.141-93-1
LE ml C BARTOS Erika Százlábú
COBISS.SI-ID 12743836

139.
BARTOS, Erika
        Zakatoló : gyerekversek / írta és rajzolta Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Alexandra, 2013. - 75 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-297-496-5

821.511.141-93-1
LE ml C BARTOS Erika Zakatoló
COBISS.SI-ID 12743580

140.
BAT, Prunella
        A boszorkányvadász / Prunella Bat ; [illusztrációk Federico Nardo, Marco Albiero ; fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 130 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Milla és Sugar)

Prevod dela: Il cacciatore di streghe

ISBN 978-963-357-147-7

821.131.1-93-32
LE ml P BAT Prunella A boszorkányvadász
COBISS.SI-ID 12751516

141.
BAT, Prunella
        Kék Hold hercegnő / Prunella Bat ; [illusztrációk Federico Nardo, Marco Albiero ; fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Milla és Sugar)

Prevod dela: La principessa Luna Blu

ISBN 978-963-357-090-6

821.131.1-93-32
LE ml P BAT Prunella Kék Hold
COBISS.SI-ID 1024967292

142.
BAT, Prunella
        A sellők háza / Prunella Bat ; [illusztrációk Federico Nardo, Marco Albiero ; fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 133 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Milla és Sugar)

Prevod dela: La casa delle sirene

ISBN 978-963-297-476-7

821.131.1-93-32
LE ml P BAT Prunella A sellők háza
COBISS.SI-ID 12744348

143.
BAT, Prunella
        Született boszorkány / Prunella Bat ; [illusztrációk Katja Centomo és Francesco Artibani ; rajzolta Federico Nardo ; fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 134 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Milla és Sugar)

Prevod dela: Cè chi nasce strega

ISBN 978-963-297-269-5

821.131.1-93-32
LE ml P BAT Prunella Született
COBISS.SI-ID 12744092

144.
BAT, Prunella
        A varázslatok órája / Prunella Bat ; [illusztrációk Federico Nardo, Marco Albiero ; fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Milla és Sugar)

Prevod dela: Lʼora degli incantesimi

ISBN 978-963-297-779-9

821.131.1-93-32
LE ml P BAT Prunella A varázslatok
COBISS.SI-ID 1024967036

145.
BELKOVSKII, Stanislav
        Putyin : az ember, aki nem létezett / Sztanyiszlav Belkovszkij ; [fordította Medve Iván]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 373 str. ; 22 cm

Prevod dela: Putin

ISBN 978-963-293-318-4

821.161.1-312.6
LE od 82-312.6 BELKOVSKII S. Putyin
COBISS.SI-ID 12753052

146.
BILLINGHAM, Mark
        Boječka : kriminalistični inšpektor Tom Thorne reši drugi primer / Mark Billingham ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 409 str. ; 20 cm

Prevod dela: Scaredy cat. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2194-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2197-1 (broš.)
a) Tom Thorne

821.111-312.4
LE od 82-312.4 BILLINGHAM Mark Boječka
COBISS.SI-ID 273402368

147.
BORONKAY, Iván
        Római regék és mondák / feldolgozta Boronkay Iván ; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 14. kiad. - Budapest : Móra Ferenc, 2008. - 249 str. ; 21 cm

Előszó / Trencsényi-Waldapfel Imre: str. [5]-13

ISBN 978-963-11-8473-0

821.131.1-34
DO ml L BORONKAY Iván Római regék
COBISS.SI-ID 12745372

148.
BRABCOVÁ, Zuzana
        Stropi / Zuzana Brabcová ; [prevedla Nives Vidrih]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 242 str. ; 21 cm

Prevod dela: Stropy. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-009-1

821.162.3-311.2
LE od 82-311.2 BRABCOVÁ Zuzana Stropi
COBISS.SI-ID 272332800

149.
CAPUS, Alex
        Léon in Louise : roman / Alex Capus ; [prevedla Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 302 str. ; 21 cm

Prevod dela: Léon und Louise. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-002-2
a) Švicarska književnost - Ljubezen - Vojna - Francija - 20.st. - Roman

821.112.2(494)-311.2
DL od 82-311.2 CAPUS Alex Léon in Louise
COBISS.SI-ID 271767296

150.
CARDELLO, Ruth
        Za ljubezen ali zapuščino / Ruth Cardello ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Kiroja, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 251 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zapuščina ; 2) (Anuelara)

Prevod dela: For love or legacy. - 300 izv.

ISBN 978-961-93655-0-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 273015296

151.
CHRISTENSEN, Lars Saabye, 1953-
        Beatli / Lars Saabye Christensen ; [iz norveščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 637 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Beatles. - 700 izv.

ISBN 978-961-01-2873-1
a) beatlomanija

821.113.5-311.2
ČR od 82-311.2 CHRISTENSEN L. S. Beatli LE od 82-311.2 CHRISTENSEN L. S. Beatli TU od 82-311.2 CHRISTENSEN L. S. Beatli
COBISS.SI-ID 271809280

152.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        A frankfurti utas / Agatha Christie ; [fordította Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 323 str. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)

Prevod dela: Passenger to Frankfurt

ISBN 978-963-07-9620-0

821.111-312.4
GA od 82-312.4 CHRISTIE Agatha A frankfurti utas
COBISS.SI-ID 10302003

153.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Umor Rogerja Ackroyda / Agatha Christie. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The murder of Roger Ackroyd. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3272-1

821.111-312.4
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Umor Rogerja
COBISS.SI-ID 272724480

154.
COELHO, Paulo
        Alef / Paulo Coelho ; [fordította Nagy Viktória]. - 1. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 279 str. ; 20 cm

Prevod dela: O Aleph

ISBN 978-963-293-133-3

821.134.3(81)-312.6
LE od 82-312.6 COELHO Paulo Alef
COBISS.SI-ID 12744604

155.
COELHO, Paulo
        A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [fordította Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 293 str. ; 20 cm

Prevod dela: A bruxa de Portobello

ISBN 978-963-9615-55-7

821.134.3(81)-311.2
DL od 82-311.2 COELHO Paulo A portobellói
COBISS.SI-ID 12742044

156.
DARE, Tessa
        Sedem dni pregreh / Tessa Dare ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 363 str. ; 20 cm

Prevod dela: A week to be wicked. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2196-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2199-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
GE od 82-311.2 DARE Tessa Sedem dni LE od 82-311.2 DARE Tessa Sedem dni
COBISS.SI-ID 273440256

157.
DAY, Sylvia
        Uročena / Sylvia Day ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 180 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Spellbound. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3313-1
a) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena
COBISS.SI-ID 272708096

158.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Tücsök szól a tűzhelyen : az otthon tündérmeséje / Charles Dickens ; [fordította Benedek Marcell]. - Budapest : Szent István Társulat az Apostoli Szentszék, 2012. - 158 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-277-323-0

821.111-93-311.2
DL ml P DICKENS Charles Tücsök szól a GE ml P DICKENS Charles Tücsök szól a LE ml P DICKENS Charles Tücsök szól a PE ml P DICKENS Charles Tücsök szól
COBISS.SI-ID 12736156

159.
ENNA, Francesco
        Bojazljivi mrak / Francesco Enna, Iole Sotgiu ; ilustrirala Cristina [i. e. Cristiana] Cerretti ; [prevedel Teo Šinkovec]. - 1. natis. - Izola : Ark, 2014 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 157 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Ritem časa)

Prevod dela: Il buio fifone. - Tisk na zahtevo. - Velik tisk

ISBN 978-961-6891-06-6

821.131.1-93-32
LE ml C ENNA Francesco Bojazljivi mrak SB ml C ENNA Francesco Bojazljivi mrak TU ml C ENNA Francesco Bojazljivi mrak
COBISS.SI-ID 272823552

160.
FARKASHÁZY, Tivadar
        Fülig Jimmy kiadott és kiadatlan levelei / Farkasházy Tivadar ; Czki sajnálatos rajzaival. - 2., változó kiad. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 963-9283-68-1

821.511.141-7
LE od 82-7 FARKASHÁZY T. Fülig Jimmy
COBISS.SI-ID 12748956

161.
FEJŐS, Éva
        Száz éjjel vártam / Fejős Éva. - Budapest : Erawan, 2014. - 425 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-89827-2-8

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 FEJŐS Éva Száz éjjel
COBISS.SI-ID 12753820

162.
FEKETE, István
        Őszi számadás : Fekete István füveskönyve / [válogatta és összeálította Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 102 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-267-056-0

821.511.141-84
LE od 82-8 FEKETE István Őszi számadás
COBISS.SI-ID 12748700

163.
FIELDING, Helen, 1958-
        Bolondulásig : Bridget Jones naplója 3. / Helen Fielding ; [fordította Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 443 str. ; 24 cm

Prevod dela: Mad about the boy

ISBN 978-963-07-9695-8

821.111-94
LE od 82-311.2 FIELDING Helen Bolondulásig
COBISS.SI-ID 12741788

164.
FOMBELLE, Timothée de
        Ágrólszakadt Tóbiás. 1, A számkivetett / Timothée de Fombelle ; François Place rajzaival ; [Pacskovszky Zsolt fordítása]. - Budapest : Móra, 2008. - 316 [1] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tobie Lolness. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-963-11-8524-9
a) francoska književnost b) mladinska književnost

821.133.1-93-311.2
GA ml M FOMBELLE T. de Ágrólszakadt LE ml M FOMBELLE T. de Ágrólszakadt
COBISS.SI-ID 11930012

165.
FOMBELLE, Timothée de
        Ágrólszakadt Tóbiás. 2, Lilia szeme / Timothée de Fombelle ; François Place rajzaival ; [Pacskovszky Zsolt fordítása]. - Budapest : Móra, 2009. - 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tobie Lolness - Les yeux d'Elisha. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-11-8692-5
a) francoska književnost b) mladinska književnost

821.133.1-93-311.2
DO ml M FOMBELLE Timothée Lilia szeme GA ml M FOMBELLE Timothée Lilia szeme LE ml M FOMBELLE Timothée Lilia szeme
COBISS.SI-ID 12294300

166.
FOMBELLE, Timothée de
        Med nebom in zemljo. 1, Vango / Timothée de Fombelle ; [prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 353 str. ; 23 cm

Prevod dela: Vango. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0027-1

821.133.1-93-311.3
LE ml M FOMBELLE Timothée Med nebom
COBISS.SI-ID 273073920

167.
FOMBELLE, Timothée de
        Vango. 1, Ég és föld között / Timothée de Fombelle ; [fordította Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Móra, 2011. - 345 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Vango

ISBN 978-963-11-8927-8
a) francoska književnost b) mladinska književnost

821.133.1-93-311.3
DO ml M FOMBELLE Timothée Vango. 1; Ég és GA ml M FOMBELLE Timothée Vango. 1; Ég és LE ml M FOMBELLE Timothée Vango. 1; Ég és
COBISS.SI-ID 12294044

168.
FRAILLON, Zana
        Pošastna hiša. [Knj. 1], Ujeti / Zana Fraillon ; ilustracije Simon Swingler ; [prevod Miha Sužnik]. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Monstrum house. Locked in. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-42-4

821.111(94)-93-32
LE ml P FRAILLON Zana Pošastna hiša
COBISS.SI-ID 271409152

169.
FRAILLON, Zana
        Pošastna hiša. [Knj. 2], Prestrašeni / Zana Fraillon ; ilustracije Simon Swingler ; [prevod Miha Sužnik]. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Monstrum house. Creeped out. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-43-1

821.111(94)-93-32
LE ml P FRAILLON Zana Pošastna hiša
COBISS.SI-ID 271409408

170.
GEORGE, Nina
        Svetloba v Provansi / Nina George ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 335 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Das Lavendelzimmer. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2193-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2184-1 (broš.)
a) recepti

821.112.2-311.2
HO od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi LE od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi
COBISS.SI-ID 273401344

171.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Pozneje se pomeniva : kratke zgodbe / Mateja Gomboc ; [spremna beseda Vita Žerjal Pavlin]. - Trst : Mladika, 2014 (Mediagraf S.p.A.). - 157 str. ; 21 cm

Odloženi pogovori, približane rešitve / Vita Žerjal Pavlin: str. 155-157. - Predstavitev avtorice in dela na zavihkih ovoja

ISBN 978-88-7342-197-9

821.163.6-32
LE od 82-32 GOMBOC Mateja Pozneje se
COBISS.SI-ID 6590956

172.
IVANA
        Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene / Ivana. - 1. izd., 1. natis. - Lendava : Preteks, 2014- (Čakovec : Zrinski). - Zv. <1-> ; 22 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014 (Čakovec : Zrinski). - 455 str. - 300 izv. - Spremna beseda / Neva Harc: str. 7-8

ISBN 978-961-281-332-1 (zv. 1)
a) Odvisnosti - Spomini b) Matere in sinovi - Spomini c) droge d) heroin e) džoint f) marihuana g) konoplja h) v leposlovju

821.163.6-94
LE do 82-9 IVANA Življenje z PE od 82-9 IVANA Življenje z
COBISS.SI-ID 272691712

173.
JAMES, Eloisa
        Polnočni užitki / Eloisa James ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 441 str. ; 20 cm

Prevod dela: Midnight pleasures. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2195-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2198-8 (broš.)
a) Angleška lkultura - V leposlovju - 19.st.

821.111-311.2
GE od 82-311.2 JAMES Eloisa Polnočni užitki LE od 82-311.2 JAMES Eloisa Polnočni užitki
COBISS.SI-ID 273389312

174.
JARMAN, Julia
        Prijateljica v težavah / Julia Jarman ; ilustrirala Kate Pankhurst ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A friend in need!. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-13-2
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Dekleta - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
KO ml P JARMAN Julia Prijateljica v LE ml P JARMAN Julia Prijateljica v OD ml P JARMAN Julia Prijateljica v
COBISS.SI-ID 272958208

175.
JAZBINŠEK, Ernest
        Moj prijatelj Albert : zgodba za otroke / Ernest Jazbinšek ; [ilustracije Marijan Pečar]. - Ljubljana : [samozal.] E. Jazbinšek, 2014 (Grosuplje : Repovž). - 36 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-276-946-8

821.163.6-93-32
LE ml C JAZBINŠEK Ernest Moj prijatelj
COBISS.SI-ID 272215552

176.
JAZBINŠEK, Ernest
        Zavita steza življenja. Knj. 3, Šibkost in pogum : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2014 (Grosuplje : Repovž). - 470 str. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-276-960-4

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 JAZBINŠEK Ernest Zavita steza
COBISS.SI-ID 272399104

177.
KARLOVŠEK, Igor
        Odvetnik / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 345 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3260-8
a) Slovenska književnost - Družina - Ljubezen - Povzpetništvo - Slovenija - 20.st. - Roman

821.163.6-311.2
DL od 82-311.2 KARLOVŠEK Igor Odvetnik
COBISS.SI-ID 272773120

178.
KUNSTELJ, Olga Pega
        Kaj se rima na nič? / Olga Pega Kunstelj. - Bevke : Smar-team, 2014. - 392 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6953-02-3

821.163.6-311.2
PE od 82-311.2 KUNSTELJ Olga P. Kaj se rima
COBISS.SI-ID 273146624

179.
LACKFI, János
        Milyenek még a magyarok? : ínyenceknek / Lackfi János ; [illusztrációk P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-227-407-2

821.511.141-7
LE od 82-7 LACKFI János Milyenek még
COBISS.SI-ID 12746396

180.
LARKIN, Allie
        Ostani / Allie Larkin ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: Stay. - 250 izv.

ISBN 978-961-6744-95-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6744-96-6 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 78299393

181.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi. 1., Kezdet / Leiner Laura. - 16. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 386 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-539-700-6

821.511.141-93-311.2
DO ml M LEINER Laura A Szent LE ml M LEINER Laura A Szent
COBISS.SI-ID 12753308

182.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi. 2., Együtt / Leiner Laura. - 10. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2010. - 392 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-539-701-3 (Zv. 2)
ISBN 978-963-539-7012 (skupna)

821.511.141-93-311.2
LE ml M LEINER Laura A Szent
COBISS.SI-ID 12752540

183.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi. 6., [Ketten] / Leiner Laura. - 9. kiad. - Budapest : Ciceró, 2012. - 514 str. ; 20 cm

Nasl. podrejenega dela na prelim. str.

ISBN 978-963-539-765-5 (Zv. 6)
ISBN 978-963-539-702-0 (skupna)

821.511.141-93-311.2
DO ml M LEINER Laura A Szent
COBISS.SI-ID 12752796

184.
LEINER, Laura
        A Szent Johanna gimi. 8., [Örökké] / Leiner Laura. - 4. kiad. - Budapest : Ciceró, 2013. - 2. zv (388; 344 str.) ; 20 cm

Nasl. podrejenega dela na prelim. str.

ISBN 978-963-539-805-8 (Zv. 8/1)
ISBN 978-963-539-806-5 (Zv. 8/2)
ISBN 978-963-539-804-1 (skupni zv. 8)
ISBN 978-963-539-702-0 (skupna)

821.511.141-93-311.2
DO ml M LEINER Laura A Szent
COBISS.SI-ID 12752284

185.
MÁRAI, Sándor, 1900-1989
        Itália életérzés / Márai Sándor ; [írta és szerkesztette Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-227-531-4

82.511.141-94
LE od 82-9 MÁRAI Sándor Itália életérzés
COBISS.SI-ID 12748444

186.
MAXWELL, Megan
        Tudi princi na belem konju razočarajo / Megan Maxwell ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 2 zv. (350; 414 str.) ; 22 cm

Prevod dela: Los principes azules tambien destiñen. - 250 izv.

ISBN 978-961-67449-3-5 (zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-67449-4-2 (zv. 2, trda vezava)

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 78226177

187.
MCFADYEN, Cody
        Zapuščeni : [nobenega motiva, nobene sledi, samo serija žrtev] / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 461 str. ; 20 cm

Prevod dela: Abandoned. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2212-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2215-2 (broš.)

821.111(73)-312.4
HO od 82-312.4 MCFADYEN Cody Zapuščeni LE od 82-312.4 MCFADYEN Cody Zapuščeni
COBISS.SI-ID 273607936

188.
MESSENGER, Shannon
        Égszakadás. 1., Vihar szeli ketté / Shannon Messenger ; [fordította Komáromy Zsófia]. - 1. kiad. - Budapest : Merit, 2013. - 431 str. ; 22 cm. - (Merit könyvek, ISSN 2063-8566)

ISBN 978-963-513-229-4

821.111(73)-93-312.9
LE ml M MESSENGER Shannon Égszakadás
COBISS.SI-ID 12754076

189.
MLAKAR, Iztok, 1936-
        Žlaprtek / Iztok Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 363 str. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-276-965-9

821.163.6-32
LE od 82-32 MLAKAR Iztok Žlaprtek
COBISS.SI-ID 272497664

190.
        MOJ prvi klavir : notni zapisi in besedila 6 najljubših otroških pesmic. - 1. izd. - [Tržič : Učila International, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [8] str. : ilustr. ; 30 x 25 cm

Prevod dela: My first piano. - Ov. nasl. - Velike tiskane črke. - 3.000 izv. - Kartonka vsebuje gumb in klavir z zvočnimi efekti. - Knjiga ni primerna za otroke do treh let

ISBN 978-9610-020-707
a) pesmi za otroke b) otroška poezija c) otroško leposlovje d) glasba e) note f) zvočni efekti g) knjige igrače h) kartonke

821-93-1
087.5
LE ml C MOJ prvi
COBISS.SI-ID 10084638

191.
MOLNÁR, László, zgodovinar
        A nevetés egészség : göcseji anekdoták és történetek / gyűjtötte Molnár László. - 3., bővített kiad. - Páka : Páka Értékeiért Egyesület, [2009]. - 256 str. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-963-06-6997-9
a) Göcsej b) anekdote c) zgodbe

821.511.141-36
398.2(439.121)
GA od 82-36 MOLNÁR László A nevetés LE od 82-36 MOLNÁR László A nevetés
COBISS.SI-ID 12745628

192.
MORIARTY, Liane
        Moževa skrivnost / Liane Moriarty ; [prevedla Eva Majdič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 414 str. ; 20 cm

Prevod dela: The husband's secret. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2207-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2200-8 (broš.)

821.111(94)-311.2
DL od 82-311.2 MORIARTY Liane Moževa skrivnost LE od 82-311.2 MORIARTY Liane Moževa skrivnost
COBISS.SI-ID 273502976

193.
MOSEBACH, Martin
        Mesec in dekle : roman / Martin Mosebach ; [prevod Jaroslav Novak ; spremna beseda Jože Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 182 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Mond und das Mädchen. - 400 izv. - Martin Mosebach in njegova proza / Jože Horvat: str. 5-11

ISBN 978-961-04-0015-8

821.112.2-311.2
LE od 82-311.2 MOSEBACH Martin Mesec in dekle
COBISS.SI-ID 272139520

194.
NIFFENEGGER, Audrey
        Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [fordította Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 563 str. ; 22 cm

Prevod dela: The time traveller's wife

ISBN 978-963-293-327-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 NIFFENEGGER Audrey Az időutazó
COBISS.SI-ID 12755612

195.
NOVAK, Tanja, 1973-
        Ježek Snežek in potres : kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med potresom / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 16 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl.

ISBN 961-90934-1-0
a) Potresi - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
GE ml 61 NOVAK Tanja Ježek Snežek LE ml 61 NOVAK Tanja Ježek Snežek in
COBISS.SI-ID 215361792

196.
OLIVER, Lauren
        Rekviem / Lauren Oliver ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 375 str. ; 22 cm. - (Trilogija Delirium ; knj. 3)

Prevod dela: Requiem. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-44-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-45-5 (broš.)
a) znanstvena fantastika b) ljubezen c) v mladinskem leposlovju d) literarne nagrade e) Amazon's Best YA Novel 2011 f) Book Shimmy Awards 2013

821.111(73)-93-312.9
ČR od 82-312.9 OLIVER Lauren Rekviem LE od 82-312.9 OLIVER Lauren Rekviem
COBISS.SI-ID 271487744

197.
OZ, Amos
        Panter v kleti / Amos Oz ; [iz angleščine prevedla Mojca Kranjc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 209 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Panther in the basement; izv. nasl.: Panter bamartef. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3071-0

821.411.16'08-311.2
ČR od 82-311.2 OZ Amos Panter v kleti LE od 82-311.2 OZ Amos Panter v kleti
COBISS.SI-ID 272532480

198.
PAASILINNA, Arto
        Na lovu za spomini / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 232 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Elämä lyhyt rytkönen pitkä. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3072-7

821.511.111-311.2
LE od 82-311.2 PAASILINNA Arto Na lovu za PE od 82-311.2 PAASILINNA Arto Na lovu za
COBISS.SI-ID 272635392

199.
PAJK, Pavlina, 1854-1901
        Arabela / Pavlina Pajk ; [priredila in posodobila Mateja Črv Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (natisnjeno na Slovenskem). - 136 str. ; 22 cm. - (Zbirka Rozalke : zalo retrobranje)

400 izv.

ISBN 978-961-6859-56-1

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 PAJK Pavlina Arabela
COBISS.SI-ID 273614080

200.
PÁL, Péter
        Digitális freskók / Pál Péter ; [illusztrációk Császár Szebasztiján]. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2014 ([Lendava] : DigiFot). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm

Spremni besedi na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6232-54-8

821.511.141(497.4)-1
DL od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók DO od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók GA od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók GE od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók LE do 82-1 PÁL Péter Digitális freskók LE od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók PE od 82-1 PÁL Péter Digitális freskók
COBISS.SI-ID 273362688

201.
PEIRCE, Lincoln C.
        Super Nik : spet razred zase / Lincoln Peirce ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 223 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Big Nate in a class by himself. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2210-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2214-5 (broš.)

821.111(73)-93-32
LE ml P PEIRCE Lincoln C. Super Nik
COBISS.SI-ID 273598208

202.
PENNAC, Daniel
        Testnapló / Daniel Pennac ; [fordította Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2014. - 419 str. ; 21 cm

Prevod dela: Journal d'un corps

ISBN 978-963-14-3075-2

821.133.1-6
LE od 82-9 PENNAC Daniel Testnapló
COBISS.SI-ID 12754844

203.
PINFOLD, Levi
        Črni pes / [besedilo in ilustracije] Levi Pinfold ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2013 (tiskano na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Black dog. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6859-35-6

821.111-93-32
087.5
DL ml C PINFOLD Levi Črni pes LE ml C PINFOLD Levi Črni pes
COBISS.SI-ID 267917824

204.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Račka Bina, zajec in volk / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-93521-4-4

821.163.6-93-34
087.5
HO ml C PODGORŠEK Mojiceja Račka Bina, LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Račka Bina,
COBISS.SI-ID 272421888

205.
POE, Edgar Allan, 1809-1849
        Edgar Allan Poe legjobb elbeszélései / Edgar Allan Poe ; [válogatta, szerkesztette és az utószót írta Nemes Ernő ; fordították Babits Mihály ... [et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 460 str. ; 20 cm

Utószó / Nemes Ernő: str. 459-[461]

ISBN 978-963-497-242-6

821.111(73)-32
LE od 82-32 POE Edgar Allan Edgar Allan Poe
COBISS.SI-ID 12747420

206.
        PRAVLJICE za deklice / [prevedla Manca Gašperšič] ; ilustracije Stephen Aitken ... [et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 159 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Fairytales for girls. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2094-3

821-93-34
LE ml C PRAVLJICE za
COBISS.SI-ID 271492608

207.
PROBST, Jennifer
        Elhibázott házasság / Jennifer Probst ; [fordította Béresi Csilla]. - Budapest : Libri Kiadó, 2014. - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: The marriage mistake

ISBN 978-963-310-288-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PROBST Jennifer Elhibázott
COBISS.SI-ID 12753564

208.
RADALJAC, Anja
        Polka s peščenih bankin / Anja Radaljac. - Ljubljana : LUD Literatura, 2014 (Cicero Begunje). - 144 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

400 izv. - Spremna beseda Urbana Vovka na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-6952-11-8
a) pisanje b) študentje c) primerjalna književnost d) fikcija e) samopodoba f) v leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 RADALJAC Anja Polka s peščenih
COBISS.SI-ID 272828672

209.
RADIL, Tomáš, 1930-
        Az auschwitzi fiúk / Tomáš Radil ; Mészáros Tünde fordítása. - 1. kiad. - Dunaszerdahely ; Pozsony : Kalligram, 2014. - 631 str. ; 22 cm

Prevod dela: Ve čtrnácti sám v Osvětimi

ISBN 978-80-8101-753-7

821.162.4-311.6
LE od 82-311.6 RADIL Tomáš Az auschwitzi
COBISS.SI-ID 12747676

210.
REDMERSKI, J. A.
        Tvoja za vedno / J. A. Redmerski ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 414 str. ; 20 cm

Prevod dela: The edge of always. - Tisk po naročiluZ

ISBN 978-961-00-2188-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2182-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 REDMERSKI J. A. Tvoja za vedno
COBISS.SI-ID 273291520

211.
RIGGS, Ransom
        Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei / Ransom Riggs ; [fordította Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Kossuth, 2011. - 352 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Miss Peregrine's home peculiar children

ISBN 978-963-09-6882-9

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 RIGGS Ransom Vándorsólyom GA od 82-311.2 RIGGS Ransom Vándorsólyom LE od 82-311.2 RIGGS Ransom Vándorsólyom PE od 82-311.2 RIGGS Ransom Vándorsólyom
COBISS.SI-ID 12504476

212.
RILEY, Lucinda
        Hiša orhidej / Lucinda Riley ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 495 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hothouse flower. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2219-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2216-9 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 RILEY Lucinda Hiša orhidej PE od 82-311.2 RILEY Lucinda Hiša orhidej
COBISS.SI-ID 273632256

213.
        ROMAN Zdravje. - Leto 1, št. 1-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Alpress, 2013-

Mesečnik. - Nasl. v kolofonu: Romani Zdravje
ISSN 2350-4676 = Roman Zdravje

821.1/.8

Letn. 1 2014 št. P3,3#
COBISS.SI-ID 271136512

214.
SIERRA, Javier
        A tiltott út / Javier Sierra ; [fordította V. Pánczél Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 399 str. ; 20 cm

Prevod dela: La ruta prohibida

ISBN 978-963-254-188-4

821.134.2-311.6
LE od 82-311.6 SIERRA Javier A tiltott út
COBISS.SI-ID 12744860

215.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Kafka barátja : elbeszélések / Isaac Bashevis Singer ; [fordították Benedek Mihály ... [et al.]. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 303 str. ; 21 cm

Prevod dela: A friend of Kafka and other stories

ISBN 963-9442-28-3

821.111(73)-32
GE od 82-32 SINGER Isaac B. Kafka barátja LE od 82-32 SINGER Isaac B. Kafka barátja
COBISS.SI-ID 12746140

216.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Szerelmes történet : egy poligámista regénye / Isaac Bashevis Singer ; [fordította Dezsényi Katalin]. - Budapest : Novella, 2008. - 262 str. ; 21 cm

Prevod dela: Enemies, a love story

ISBN 978-963-9442-33-7

821.112.1-311.2
821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 SINGER Isaac B. Szerelmes LE od 82-311.2 SINGER Isaac B. Szerelmes történet
COBISS.SI-ID 11998876

217.
SÖDERBERG, Alexander
        Andaluzijski prijatelj / Alexander Söderberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 596 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Den Andalusiske vännen. - 900 izv. - V CIP-u in v kolofonu letnica izd. 2014

ISBN 978-961-01-2859-5

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 SÖDERBERG A. Andaluzijski PE od 82-312.4 SÖDERBERG A. Andaluzijski
COBISS.SI-ID 269970176

218.
STANONIK, Marija
        Poezija konteksta. 4, Slovenska pesem v tujem škornju od dóma do puščavskega peska : slovensko odporniško pesnjenje pod italijanskim fašizmom (1920-1943) in v Severni Afriki (1943-1945) / Marija Stanonik ; [slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani ... et al.]. - Trst : Mladika, 2014 (Mediagraf S.p.A.). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Slovenska pesem v tujem škornju. - Spremna beseda avtorice: str. 7-9. - Predstavitev avtorice in dela na zavihkih ovoja. - Bibliografija: str. 262-269

ISBN 978-88-7342-198-6
a) Slovenska poezija - 1920-1945 - Antologije b) Svetovna vojna 1939-1945 c) literarno ustvarjanje d) zamejski Slovenci e) Italija f) fašizem g) vojaki h) Severna Afrika i) vojni ujetniki

821.163.6-194"1920/1945"
821.163.6.09"1920/1945"
355.2(=163.6)"1941/1945":821.163.6
LE od 82.0 STANONIK Marija Poezija
COBISS.SI-ID 6612972

219.
STJERNSTRÖM, Peter
        A Világ legjobb könyve / Peter Stjernström ; [fordította Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 333 str. ; 22 cm

Prevod dela: Världens bästa bok

ISBN 978-963-293-313-9

821.11-311.2
LE od 82-311.2 STJERNSTRÖM Peter A Világ
COBISS.SI-ID 12755100

220.
SUHODOLČAN, Primož
        Peter Nos in vesele počitnice / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Peter Nos ; 10)

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-095-4

821.163.6-93-32
HO ml C SUHODOLČAN Primož Peter Nos in KO ml C SUHODOLČAN Primož Peter Nos in OD ml C SUHODOLČAN Primož Peter Nos in SB ml TU ml C SUHODOLČAN Primož Peter Nos in
COBISS.SI-ID 271226624

221.
SUMMERSCALE, Kate, 1965-
        Sramota gospe Robinson : zasebni dnevnik viktorijanske dame / Kate Summerscale ; prevedla Maja Ropret. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 302 str. ; 22 cm

Prevod dela: Mrs. Robinson's disgrace. - Broširana izd. ima 259 str. in meri 20 cm. - 700 izv.

ISBN 978-961-6859-52-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-53-0 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 SUMMERSCALE Kate Sramota gospe
COBISS.SI-ID 272906240

222.
SUSIC, Mira
        Svet igrač / Mira Sušić ; ilustracije Jelena Lasan. - Ljubljana : Ekslibris, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 69 str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6838-56-6

821.163.6-32
LE ml C SUSIC Mira Svet igrač
COBISS.SI-ID 272427520

223.
SUSIC, Mira
        Zgodbe malega zajčka / Mira Sušić ; [ilustracije Jelena Lasan]. - 2. izd. - Ljubljana : Ekslibris, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 114 str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6838-49-8

821.163.6-93-32
LE ml C SUSIC Mira Zgodbe malega
COBISS.SI-ID 268988160

224.
SZALAI, Vivien
        A leghíresebb magyar madame : igaz történet / Szalai Vivien. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2013. - 231 str. ; 19 cm

ISBN 978-615-5104-44-2

821.511.141-312.6
LE od 82-312.6 SZALAI Vivien A leghíresebb
COBISS.SI-ID 12742300

225.
SZERB, Antal, 1901-1945
        Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Változatlan utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 391 str. ; 18 cm

ISBN 978-963-14-2463-8

821.511.141-311.2
PE od 82-311.2 SZERB Antal Utas és
COBISS.SI-ID 12742556

226.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Ime mi je Damjan / Suzana Tratnik ; [spremna beseda Roman Kuhar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 171 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

600 izv. - Damjanova pot / Roman Kuhar: str. 157-171

ISBN 978-961-01-2971-4

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 TRATNIK Suzana Ime mi je Damjan
COBISS.SI-ID 272005120

227.
TRIBUSON, Goran
        Zgodovina pornografije / Goran Tribuson ; [prevod in spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 590 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman)

Prevod dela: Povijest pornografije. - Letnica izida povzeta po CIP-u. - 800 izv. - Zgodovina Tribusonove poetike / Đurđa Strsoglavec: str. 580-590

ISBN 978-961-01-2879-3
a) Tribuson, Goran (1948-)

821.163.42-311.2
821.163.42.09Tribuson G.
KO od 82-311.2 TRIBUSON Goran Zgodovina LE od 82-311.2 TRIBUSON Goran Zgodovina OD od 82-311.2 TRIBUSON Goran Zgodovina
COBISS.SI-ID 271332352

228.
VÁMOS, Miklós
        A New York-Budapest metró / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2014. - 427 str. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)

ISBN 978-963-07-9564-7

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 VÁMOS Miklós A New York
COBISS.SI-ID 12754332

229.
VESEL, Marija P.
        Lov na slepe trunke / Marija P. Vesel. - Ljubljana : Ekslibris, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 255 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6838-43-6
a) Vesel, Marija P. (1960-) - Spomini

821.163.6-94
LE od 82-9 VESEL Marij P. Lov na slepe
COBISS.SI-ID 264741632

230.
VIDA, Gábor, 1968-
        Ahol az ő lelke / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, [cop. 2013] (Szekszárd : Szekszárdi Nyomda). - 309 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-14-3124-7

821.511.141-311.6
LE od 82-311.2 VIDA Gábor Ahol az ő
COBISS.SI-ID 10300211

231.
VINCENZI, Penny, 1939-
        Lázás évek / Penny Vincenzi ; [fordította Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 711 str. ; 22 cm

Prevod dela: No Angel

ISBN 978-963-297-111-7

821.111-311.2
LE od 82-311.2 VINCENZI Penny Lázás évek
COBISS.SI-ID 12755356

232.
WEBB, Holly
        Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajzaival ; [fordította Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2014. - 101 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó! ; 6)

Prevod dela: Alone in the night

ISBN 978-963-245-293-7

821.111-93-32
DO ml C WEBB Holly Cirmi az
COBISS.SI-ID 12758172

233.
WEBB, Holly
        Cirmos barátra vágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajzaival ; [fordította Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2014. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó! ; 6)

Prevod dela: Ginger the stray kitten

ISBN 978-963-245-537-2

821.111-93-32
LE ml C WEBB Holly Cirmos barátra
COBISS.SI-ID 12758428

234.
WEBB, Holly
        Max elcsatangol / Holly Webb ; Sophy Williams rajzaival ; [fordította Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó! ; 6)

Prevod dela: Max the missing puppy

ISBN 978-963-245-535-8

821.111-93-32
LE ml C WEBB Holly Max elcsatangol
COBISS.SI-ID 12757916

235.
WESTERFELD, Scott
        Szépek : regény / Scott Westerfeld ; [fordította Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2009. - 324 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pretties

ISBN 978-963-245-080-3

821.111(73)-312.9
DO od 82-312.9 WESTERFELD Scott Szépek LE od 82-312.9 WESTERFELD S. Szépek
COBISS.SI-ID 12745116

236.
WILD, Margaret
        Cmok, cmok! / [besedilo] Margaret Wild & [ilustracije] Bridget Strevens-Marzo ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - [23] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Kiss, kiss!. - 500 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6936-14-9

821.111(94)-93-32
087.5
GE ml C WILD Margaret Cmok, cmok! LE ml C WILD Margaret Cmok, cmok! TU ml C WILD Margaret Cmok, cmok!
COBISS.SI-ID 272959488

237.
YANCEY, Richard
        Peti val / Rick Yancey ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 444 str. ; 20 cm

Prevod dela: The fifth wave. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2192-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2183-4 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 YANCEY Richard Peti val
COBISS.SI-ID 273346304

238.
YOUNG, Samantha
        Dublin street / Samantha Yount ; [fordította Molnár Edit]. - 1. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 398 str. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)

Prevod dela: On Dublin street

ISBN 978-963-373-107-9

821.111-311.2
LE od 82-311.2 YOUNG Samantha Dublin street
COBISS.SI-ID 12754588

239.
ZLOBEC, Ciril
        Biti človek / Ciril Zlobec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 151 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

1.300 izv. - Zlobčeva bridka nostalgija / Matjaž Kmecl: str. 114-120. - "Svet je izginil, jaz te moram nositi" / Miklavž Komelj: str. 121-151. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Knjižna bibliografija Cirila Zlobca: str. 100-111

ISBN 978-961-01-3258-5
a) Zlobec, Ciril (1925-)

821.163.6-1
821.163.6.09Zlobec C.
DL od 82-1 ZLOBEC Ciril Biti človek
COBISS.SI-ID 273092864

240.
ŽMAVC, Janez, 1924-
        Vstajenje Ivana Podkolesnika : (burka) ; Krista / Janez Žmavc ; [spremna beseda Andrej Makuc]. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2014 (Slovenj Gradec : Cerdonis). - 94 str. ; 24 cm

Ov. nasl. - O avtorju na zadnji str. ov. - 100 izv.

ISBN 978-961-6244-48-0
a) Žmavc, Janez (1924-)

821.163.6-2
821.163.6.09Žmavc J.
PE od 82-2 ŽMAVC Janez Vstajenje Ivana
COBISS.SI-ID 272711680


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


241.
FULLERTON, Susannah, 1960-
        Na plesu z Jane Austen : kako so plesali pisateljica, njene junakinje in junaki / Susannah Fullerton ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 160 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: A dance with Jane Austen. - 700 izv. - Bibliografija: str. 154-157

ISBN 978-961-6859-55-4
a) Austen, Jane (1775-1817) - Študije b) Plesi - Anglija - 18.st. c) ples (literarni motiv) d) družabno življenje e) filmske priredbe

821.111.09Austen J.
793.3(420)"17"
LE od 82.0 FULLERTON Susannah Na plesu z
COBISS.SI-ID 273384704


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


242.
KÁLLAYNÉ Szerényi, Julia
        Magyarország növény-és állatvilága / [írta] Kállayné Szerényi Julia, Merkl Ottó, Főzy István ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 34 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9232-61-7
a) Madžarska - Zoogeografija - Atlasi za osnovne šole b) živalstvo c) favna

911.2(439):581.9
911.2(439):591.9
DL ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország GA ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország LE ml 90/91 KÁLLAYNÉ SZ. J. Magyarország PE ml 90/91(439) KÁLLAYNÉ S. J. Magyarország
COBISS.SI-ID 19692296


929 BIOGRAFIJE


243.
BERGREEN, Laurence
        Marco Polo / Laurence Bergreen ; [fordította Valló Gábor]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 519 str., [22] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)

Prevod dela: Marco Polo. From Venice to Xanadu. - Bibliografija: str. 501-516

ISBN 978-963-643-093-1
a) Marco Polo b) raziskovalci c) Kitajska

929Polo M.
LE od 929 POLO M.
COBISS.SI-ID 12743068

244.
KUSTURICA, Emir, 1954-
        Kje sem v tej zgodbi jaz? / Emir Kusturica ; [prevedla Dijana Matković in Dejan Merančić]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 449 str. ; 20 cm

Prevod dela: Où suis-je dans cette histoire?. - 600 izv.

ISBN 978-961-231-897-0
a) Kusturica, Emir (1954-) b) filmski režiserji c) biografije

929Kusturica E.
LE od 82-312.6 KUSTURICA Emir Kje sem v
COBISS.SI-ID 273131264


93/99 ZGODOVINA


245.
BESANÇON, Alain, 1932-
        Zlo stoletja : o komunizmu, nacizmu in edinstvenosti judovskega holokavsta / Alain Besançon ; [slovenski prevod Jasmina Rihar ; spremna beseda Jurij Pavel Emeršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 158 str. ; 20 cm

Prevod dela: La malheur du siècle. - 800 izv. - Usodna privlačnost nacizma in komunizma / Jurij Pavel Emeršič: str. 143-158

ISBN 978-961-04-0022-6
a) Totalitarizem - 20.st. b) Nacizem c) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini d) Judje - Genocid e) Komunizem f) Zločini proti človeštvu - 20.st.

94(100)"19"
323.281/.282(100)"19"
341.485(100)"19"
LE od 32/33 BESANÇON Alain Zlo stoletja
COBISS.SI-ID 272678912

246.
ČMAK, Marija
        Junaki neba V : zrušitev ameriškega bombnika B-24 Liberator Rosalie Mae 20. decembra 1944 v vinski gorici Ostrvec / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2012 ([Celje] : Grafika Gracer). - 200 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-961-276-586-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - NOB - 1944 c) zavezniški letalci

94(497.4)"1944"
ČR od 949.71"1941-1945" ČMAK Marija Junaki neba V LE od 949.71"1941-1945" ČMAK Marija Junaki neba V TU od 949.71"1941-1945" ČMAK Marija Junaki neba V
COBISS.SI-ID 264311040

247.
HUNYADI, Zsolt
        Krisztus katonái : a középkori lovagrendek / Hunyadi Zsolt, Pósán László. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, [2011]. - 135 str. : ilustr. ; 35 cm

Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-963-596-520-5
a) križarji b) križarske vojne c) križarski pohodi

94(5-15)"10/12"(02.053.2)
LE ml HUNYADI Zsolt Krisztus katonái
COBISS.SI-ID 12759452

248.
        JERUSALEM in Slavic culture / edited by Wolf Moskovich, Oto Luthar, Samuel Schwarzband. - Ljubljana : Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts ; Jerusalem : Center for Slavic Languages and Literatures of the Hebrew University, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 474 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Jews and Slavs ; vol. 6)

Prispevki v angl., slov., rus. in franc. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Abstracts

ISBN 961-6182-86-2
a) Slovani - Kulturna zgodovina - Zborniki b) Jeruzalem - Kulturna zgodovina - Zborniki c) krščanstvo d) kultura e) Židje f) Slovani g) Južni Slovani h) Vzhodni Slovani

930.85(569.44)(082)
930.85(=16)(082)
LE od 930 JERUSALEM in
COBISS.SI-ID 102786048

249.
        The LAND between : a history of Slovenia / [authors] Oto Luthar ... [et al.] ; edited by Oto Luthar ; [translation from Slovene Manca Gašperšič ... et al. ; cartography Iztok Sajko and Mateja Belak]. - 2nd., revised ed. - Frankurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2013. - 562 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 523-536. - Kazalo

ISBN 978-3-631-62877-5

doi: 10.3726/978-3-653-03706-7
a) Slovenci - Zgodovina - Zborniki b) Slovenija - Zgodovina - Zborniki c) zgodovina Slovencev d) history of the Slovenes

94(497.4)(082)
LE od 949.71 THE LAND between PE od 949.71 The LAND
COBISS.SI-ID 36106029

250.
LUTHAR, Oto
        Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju / Oto Luthar, Martin Pogačar ; [fotografije Erika Fürst ... [et al.] ; kartografija Jerneja Fridl, Manca Volk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 76 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

300 izv. - Recenzija Eva Klemenčič, Goran Hutinec. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-254-374-7
a) Fürst, Erika - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini c) Judje - Zgodovina - Prekmurje d) Judje - Genocid e) Judje - Preganjanje - 1939-1945 f) holokavst

94(497.411=411.16)
341.485(=411.16)
929Fürst E.
LE do 908 Prekmurje LUTHAR Oto Dežela senc LE od 908 Prekmurje LUTHAR Oto Dežela senc TU od 908 Prekmurje LUTHAR Oto Dežela senc
COBISS.SI-ID 262157312

251.
LUTHAR, Oto
        The land of shadows : the memory of the expulsion and disappearance of the Jewish community in Prekmurje / Oto Luthar, Martin Pogačar ; [translator Manca Gašperšič ; photographs Boris Hajdinjak ... [et al.] ; map design Jerneja Fridl, Manca Volk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 76 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Dežela senc. - 100 izv. - Recenzenta Eva Klemenčič, Goran Hutinec. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-254-381-5
a) Fürst, Erika - Spomini b) Židje - Zgodovina - Prekmurje c) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini d) Židje - Genocid e) Židje - Preganjanje - 1939-1945 f) preganjanje Judov g) holokavst (1939-1945) h) Prekmurje (Slovenija) i) persecution of Jews j) holocaust (1939-1945) k) Prekmurje (Slovenia)

94(497.411=411.16)
341.485(=411.16)
929Fürst E.
LE do 908 Prekmurje LUTHAR Oto The land of
COBISS.SI-ID 262882048

252.
LUTHAR, Oto
        Margins of memory : anti-Semitism and the destruction of the Jewish community in Prekmurje / Oto Luthar ; [translator Manca Gašperšič ; photographs Erika Fürst, Marko Zaplatil, Julijana Zrim]. - Ljubljana : ZRC Publishing House, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Po robovih spomina. - 100 izv. - Bibliografija: str. 156-159

ISBN 978-961-254-392-1
a) Judje - Zgodovina - Prekmurje b) Antisemitizem - Slovenija c) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini d) Judje - Preganjanje - 1939-1945 e) Judje - Genocid f) holokavst g) Židje

94(497.411=411.16)
341.485(=411.16)
LE do 908 Prekmurje LUTHAR Oto Margins of
COBISS.SI-ID 263396608

253.
LUTHAR, Oto
        Neznane sledi : judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini / avtorja Oto Luthar in Martin Pogačar v sodelovanju z Evo Klemenčič ... [et al.] ; [uvodna beseda Karl Erjavec ; slikovno gradivo Hiša wannseejske konference ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 24 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.500 izv. - Spremna beseda / Karel Erjavec: str. 3. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.
a) Judje - Zgodovina - Slovenija b) Antisemitizem - Slovenija c) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini d) Judje - Preganjanje - 1939-1945 e) Judje - Genocid f) holokavst g) Prekmurje h) history i) anti-Semitism j) Second World War k) presecution of Jews l) holocaust m) Slovenia

94(497.4=411.16)
341.485(=411.16)
LE do 908 Prekmurje LUTHAR Oto Neznane sledi
COBISS.SI-ID 36302893

254.
        TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir]. Arhivi v globalni informacijski družbi : zbornik mednarodne konference, Radenci, 2. - 4. april 2014 / urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik. - El. zbornik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 cm + 1 knjižica (10 str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.pokarh-mb.si/si/s/74/zbornik-mednarodne-konference-radenci-2014.html. - El. zbornik. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Technical and field related problems of traditional and electronic archiving. - Prispevki v slov., nem., angl., bos., srb., ali hrv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. ali slov. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6507-58-5 (CD-ROM)
ISBN 978-961-6507-59-2 (on-line)
a) Arhiviranje - Zborniki b) CD-ROM

930.25(082)(086.034.4)
LE do 930 TEHNIČNI in Arhivi v
COBISS.SI-ID 77273857

255.
TRAPP, Kyrima
        Viteški grad / [Kyrima Trapp ; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - [17] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?)

Prevod dela: Wir entdecken die Ritterburg. - Avtorica navedena v CIP-u. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Knjige za otroke od 4 do 7 let

ISBN 978-961-00-2111-7
a) Gradovi - Knjige za otroke b) Vitezi - Knjige za otroke c) Evropa - Zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke d) Evropa - Kulturna zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke

94(4)"04/14"(02.053.2)
930.85(4)"653"(02.053.2)
728.81(02.053.2)
LE ml 93/99 TRAPP Kyrima Viteški grad
COBISS.SI-ID 271919360


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO