COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti julij 20140 SPLOSNO


1.
DESET
        10 let Slovenije v Evropski uniji : pogledi nekdanjih članov Ožje pogajalske skupine / [urednica Nataša Zajec Herceg]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve : Urad Vlade RS za komuniciranje, 2014 ([S. l.] : Collegium Graphicum). - 98 str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6566-24-7 (Ministrstvo za zunanje zadeve)
a) Evropska unija - Širitev - Zborniki b) Slovenija - Integracija - Evropa - Zborniki

327(497.4:4)(082)
061.1EU(082)
COBISS.SI-ID 273395712

2.
HAVUKAINEN, Aino
        Tine in Bine. Nenavadne iznajdbe skozi zgodovino / [tekst in ilustracije] Aino Havukainen in Sami Toivonen ; [prevedla Julija Potrč]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen

ISBN 978-961-6564-88-5
a) Iznajdbe - Knjige za otroke

001.894(02.053.2)
087.5
ČR ml 0 HAVUKAINEN Aino Tine in Bine; LE ml 0 HAVUKAINEN Aino Tine in Bine OD ml 0 HAVUKAINEN Aino Tine in Bine; TU ml 0 HAVUKAINEN Aino Tine in Bine;
COBISS.SI-ID 273963520

3.
        KAJ se dogaja na kmetiji : kmet Klemen / [ilustracije Steve Smallman ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Besuch auf dem Bauernhof. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2080-6

087.5
LE ml C KAJ se dogaja
COBISS.SI-ID 271328512

4.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Evropa : I-III / Tomaž Lavrič - TBC ; [barva 1. in 3. epizoda Martin, 2. epizoda Patricia Faucon]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch, 2014. - 144 str. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina:
1: Prihodi = Arrivés
2: Obhodi = Circuit
3: Povratki = Retours

ISBN 978-961-93315-6-9

084.11
LE od 74/76 LAVRIČ Tomaž Evropa
COBISS.SI-ID 273978624

5.
LENNOX, John C.
        Grobarka Boga : je znanost pokopala Boga? / John C. Lennox ; [prevod Vladimir Pregl in Silvana Orel Kos ; ilustracija Andraž Kržič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta ; Ljubljana : Društvo Zveš, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 241 str. ; 21 cm

Prevod dela: Godʼs undertaker. - 1.000 izv. - Bibliografija v op. na dnu str.

ISBN 978-961-261-331-0 (Didakta)
a) Znanost in religija

001:2
LE od 00 LENNOX John C. Grobarka Boga
COBISS.SI-ID 273340928

6.
MAGNUS
        Alan Ford : grupa TNT / Magnus & Bunker ; prijevod Nenad Brixy. - Zagreb : Strip-agent, 2013 cop. - 126 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zlatni klasik ; 1)

Prevod dela: Il gruppo TNT
a) Alan Ford b) stripi

084.11
LE od 74/76 MAGNUS Alan Ford
COBISS.SI-ID 18469173

7.
MIKLAVČIČ, Milena
        Gal in lačne hruške / Milena Miklavčič ; ilustrirala Tatjana Filipič. - Žiri : Jutri 2052, 2014. - 26 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv.

ISBN 978-961-92872-3-1
a) disleksija

821.163.6-93-32
087.5
ČR ml C MIKLAVČIČ Milena Gal in lačne DL ml C MIKLAVČIČ Milena Gal in lačne TU ml C MIKLAVČIČ Milena Gal in lačne
COBISS.SI-ID 269829376

8.
PETDESET
        50 let študija novinarstva na Slovenskem / Karmen Erjavec in Melita Poler Kovačič (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 333 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Media)

200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-687-3
a) Novinarstvo - Izobraževanje - Slovenija - Zgodovina b) informiranje c) javno obveščanje d) poklicna etika e) demokracija

070:37(497.4)(091)
LE od 37 PETDESET
COBISS.SI-ID 273908736

9.
POWELL-Tuck, Maudie
        Gusarji se ne bojimo teme! / Maudie Powell-Tuck ; [ilustracije Alison Edgson ; prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Pirates aren't scared of the dark!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-2145-2
a) velike tiskane črke

821.111-93-32
087.5
LE ml C POWELL-Tuck M. Gusarji se ne
COBISS.SI-ID 272448256


1 FILOZOFIJA


10.
JAROSCH, Linda
        Od jutri nosim rdečo : ženske odkrivajo novo veselje do življenja / Linda Jarosch ; [prevod Tina Denk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 124 str. ; 19 cm

Prevod dela: Ab morgen trage ich Rot. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0090-5
a) Ženske - Samorealizacija b) osebnostna podoba c) družinski odnosi

159.922.1-055.2
LE od 159.9 JAROSCH Linda Od jutri nosim
COBISS.SI-ID 274206208

11.
KRŽIĆ, Marijo
        Moč je v nas : razkritje skrivnosti uspeha / Marijo Kržić ; [prevod Simona Koželj]. - 1. natis. - Kranj : Zavod V.I.D, 2014 (tiskano v EU). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Neskončnost)

Prevod dela: Snaga je u nama : razotkrivanje tajne uspeha. - 500 izv. - O avtorju: str. 145

ISBN 978-961-93679-0-2
a) Samorealizacija - Priročniki b) zakon privlačnosti

159.922(035)
LE od 159.9 KRŽIĆ Marijo Moč je v nas
COBISS.SI-ID 274067712

12.
POLITIS, Vasilis
        Aristotel in metafizika : [Routledgev filozofski vodnik] / [Vasilis Politis ; prevod Klemen Jurjec ; urednik in prirejevalec prevoda Boris Vezjak]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 302 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 14)

Prevod dela: Aristotle and the metaphysics. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv. - Nadaljnje branje: str. 291-292. - Bibliografija: str. 293-297. - Kazalo

ISBN 978-961-220-091-6 (Aristej)
a) Aristoteles (384-322 pr.n.št.) - "Ton metà tà physika" b) metafizika c) grška filozofija d) antična filozofija e) ontologija

11
1Aristoteles
ČR od 1 POLITIS Vasilis Aristotel in
COBISS.SI-ID 77613569

13.
VIEGAS, Marneta
        Relax kids = Otroci, sprostite se!. Čarobna skrinjica : 52 domišljijskih meditacij za otroke (od petega leta naprej) / Marneta Viegas ; ilustracije Nicola Wyldbore-Smith ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2014. - XII, 112 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Relax kids. The magic box. - O avtorici: str. 3. - 333 izv.

ISBN 978-961-93198-4-0
a) Otroci - Sprostitev - Psihotehnike b) meditacija

159.98-053.2
821.111-93-34
ČR ml 1 VIEGAS Marneta Relax kids LE ml 1 VIEGAS Marneta Relax kids
COBISS.SI-ID 273958656

14.
ŽELEZNIKAR, Zoran
        Spregledano poslanstvo spolnosti : novo razumevanje spolnosti in njene naravne vloge / Zoran Železnikar. - 1. izd. - Kranj : samozal., 2014 ([Begunje] : Cicero). - 231 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Človek za tretje tisočletje)

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 227-228

ISBN 978-961-92771-1-9
a) Spolnost - Duhovnost b) Spolnost - Religiozni vidik c) Spolna energija d) spolno življenje e) vitalnost f) duhovna rast g) ljubezen h) simbolika i) moški j) ženske k) odnosi med spoloma

176
2-447
613.88
LE od 2 ŽELEZNIKAR Zoran Spregledano
COBISS.SI-ID 273854976


159.9 PSIHOLOGIJA


15.
SZEPESI, Ella
        Szeress engem odaátról : hogyan dolgozd fel gyászodat és kezdd újra? : talpra tudsz állni! : rendhagyó lelki segítőkönyv neked, aki elveszítetted párodat, és szeretnél újra talpra állni. / Szepesi Ella. - Budapest : Underground, 2014. - 158 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-08-8506-5
a) duša b) smrt c) onstranstvo d) žalovanje

159.96
LE od 159.9 SZEPESI Ella Szeress engem
COBISS.SI-ID 12772764

16.
SZONDY, Máté
        Hogyan tudnék továbblépni? : a bosszú és a megbocsátás pszichológiája / Szondy Máté. - Budapest : Kulcslyuk, 2014. - 279 str. ; 19 str.

ISBN 978-615-5281-13-6
a) revanšizem b) maščevanje c) odpustitev

159.93
LE od 159.9 SZONDY Máté Hogyan tudnék
COBISS.SI-ID 12775324

17.
        ZAKLJUČEVANJE kariere - od teorije k praksi / Eva Boštjančič in Lara Delić (ur.) ; [ilustracije Damjan Sovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-648-2
a) kariera b) staranje c) upokojitev d) zborniki e) career f) aging g) retirement h) readers

159.9:005.956.6(082)
CC-APA:
3600
5-100
LE od 65 ZAKLJUČEVANJE
COBISS.SI-ID 273967360


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


18.
        POTI k Bogu. - 1993, št. 1-        . - [Lendava] : Duhovniki lendavske dekanije, 1993-. - 21 cm

Občasno

264(497.12 Lendava)
LE do 2 POTI k Bogu
Let. 21 2014 št. 83-84
COBISS.SI-ID 34547200


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


19.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Kdor prej umre, bo dlje mrtev : eseji o Sloveniji, Slovencih in svetu v času krize / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 222 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv. - Predstavitev avtorja na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-6954-01-3
a) Ekonomska kriza - Eseji b) Družbeni problemi - Eseji c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji

308(497.4)
338.124.4
LE od 30/31 ŠTEFANČIČ Marcel Kdor prej umre
COBISS.SI-ID 273065472


32 POLITIKA


20.
PRUNK, Janko
        Sto let življenja slovenskih političnih strank : 1890-1990 / Janko Prunk, Marjetka Rangus. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 296 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Politika / Fakulteta za družbene vede ; 6)

200 izv. - Bibliografija: str. 272-285. - Kazali

ISBN 978-961-235-683-5
a) Politične stranke - Zgodovina - Slovenija b) Slovenija - Politična zgodovina - 1890-1990

329(497.4)"1890/1990"
94(497.4)"1890/1990"
PE od 32/33 PRUNK Janko Sto let življenja
COBISS.SI-ID 273362944

21.
SOBAN, Branko
        Kazen brez zločina / Branko Soban. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 331 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

800 izv.

ISBN 978-961-274-270-6
a) Politika - Intervjuji b) mednarodni odnosi c) svetovna politika

32:929(047.53)
LE od 32/33 SOBAN Branko Kazen brez
COBISS.SI-ID 273318144


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


22.
        SINDIKATI in delavci migranti : v iskanju podpornih praks / [avtorji prispevkov Ana Kralj ... [et al.] ; urednica Ana Kralj]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 56 str. ; 15 x 11 cm

ISBN 978-961-6862-52-3

331.105.44
316.343-058.14-054.72
LE od 32/33 SINDIKATI in
COBISS.SI-ID 270177280


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


23.
DOMITER Protner, Ksenija
        Zloraba otrok v družini : možnosti ukrepanja / Ksenija Domiter Protner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 198 str. : graf. prik. ; 22 cm

400 izv. - O avtorici: str. 198. - Bibliografija: str. 177-197

ISBN 978-961-03-0242-1
a) Otroci - Trpinčenje b) Otroci - Zloraba c) družina d) nasilje e) osebnostna psihologija f) kazniva dejanja

343.62-053.2
LE od 34/354 DOMITER P. K. Zloraba otrok
COBISS.SI-ID 274022144

24.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic (Ljubljana)
        Letno poročilo ... / Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1995-        . - Ljubljana (Dunajska c. 56) : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic, 1996-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila/. - Letnik. - Ima CD-ROM izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0058. - Ima spletno izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0090
ISSN 1318-9255 = Letno poročilo (Varuh človekovih pravic. Slovenska tiskana izd.)

342.7(497.4)(058)
LE sp 34/345 SLOVENIJA. Varuh Letno
2013 št. 1
COBISS.SI-ID 60817920


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


25.
        SODOBNI vojaški izzivi = Contemporary military challenges. - Letn. 13, št. 1 (apr. 2011)-        . - Ljubljana (Vojkova cesta 55) : Generalštab Slovenske vojske, 2011-. - 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/. - Četrtletnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Bilten Slovenske vojske = ISSN 1580-1993
ISSN 2232-2825 = Sodobni vojaški izzivi

355.5(497.4)
COBISS.SI-ID 254585088


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


26.
        OSKRBA starejših v skupnosti : dejavnosti, akterji in predstave / Maša Filipovič Hrast ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - 194 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 175-187. - Kazalo

ISBN 978-961-235-686-6
a) Starejši ljudje - Socialno skrbstvo - Zborniki b) socialno varstvo

364-053.88(082)
LE od 36 OSKRBA starejših
COBISS.SI-ID 273610496


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


27.
COLOROSO, Barbara
        Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak : óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását? / Barbara Coloroso ; [fordította J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 275 str. ; 20 cm

Prevod dela: The bully, the bullied, and the bystander

ISBN 978-963-288-196-6
a) nasilje b) vedenje c) vzgoja d) šole e) preprečevanje f) priročniki

37.091.5
LE od 37 COLOROSO Barbara Zaklatók, áldozatok
COBISS.SI-ID 12773276

28.
H dva o
        H2O : šolsko glasilo učencev 5.,6.,7. in 8. razreda = az 5.,6.,7. és 8. osztályos tanulók iskolaújsága . - Lendava : Dvojezična osnovna šola I. = Lendva : 1. sz. Ketnyelvu altalanos iskola, [19--]-. - 30 cm

Ov. nasl. - Popis po letn. 4, št. 5 (1999/2000). - Besedilo v slov. in madžar. jeziku. - Podnasl.: šolsko glasilo učencev DOŠ 1 Lendava, popis po letn. 5, št. 6

373.3(497.4 Lendava)
LE do 37 H2O
Let. 18 2014 št. 19
COBISS.SI-ID 112843264

29.
        NEMŠČINA na poklicni maturi : vzorci nalog z rešitvami / Liljana Kač ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2010 ([Ilirska Bistrica] : Bor). - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6322-86-7
a) Nemščina - Matura - Priročniki

37.091.27:811.112.2:373.5(035)
GA od 81 NEMŠČINA na
COBISS.SI-ID 252760320

30.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2015 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 276 str. ; 30 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2652-2
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Slovenščina - Matura - Priročniki

37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
DL od 37 PERKO Janja Slovenščina na
COBISS.SI-ID 273825792


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


31.
KUNAVER, Dušica
        Bela krajina v ljudskem izročilu / izbrala in za mladino priredila Dušica Kunaver ; [risbe Adriano Janežič, Franc Kunaver, Matjaž Schmidt ; fotografije Sandi Bertoncelj, Boris Grabrijan, Tončka Jankovič]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2014. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost)

800 izv. - Notranje str. ov. in ov. zadaj potiskani

ISBN 978-961-6179-91-1
a) Slovensko ljudsko izročilo - Bela krajina b) Bela krajina - Domoznanstvo

398(497.4Bela krajina)
908(497.4Bela krajina)
LE od 398 KUNAVER Dušica Bela krajina v
COBISS.SI-ID 271768576

32.
        LISICA in polžek : priredba slovenske ljudske basni / priredba besedila Miha Zorec ; likovna zasnova lutk Špela Zorec ; fotografija Manca Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2014 ([s. l.] : Tiskarna Pleško). - 47 str. : ilustr. ; 31 cm

600 izv.

ISBN 978-961-91948-9-8
a) Lutke - Izdelava

398.21(497.4)(02.053.2)
688.721
ČR ml C LISICA in polžek PE ml C LISICA in polžek TU ml C LISICA in požek
COBISS.SI-ID 274025728


502/504 EKOLOGIJA


33.
        KAZALCI okolja v Sloveniji / [uredile Urška Kušar, Barbara Bernard Vukadin, Nataša Kovač]. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Dostopno tudi na: http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Kazalci%20okolja%20v%20Sloveniji/KazalciokoljavSloveniji.pdf (Prost dostop). - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 9

ISBN 978-961-6324-52-6
a) Okolje - Kvaliteta - Slovenija - Poročila b) Okoljski kazalci - Slovenija - Poročila c) okolje d) okoljski kazalci e) zrak f) podnebne spremembe g) voda h) ekologija i) odpadki j) Slovenija

502.175(497.4)
LE od 502/504 KAZALCI okolja v
COBISS.SI-ID 274219008


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


34.
DOMINKO, Ciril
        Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 4. del / Ciril Dominko in Bojan Golli. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 402 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 96)

600 izv.

ISBN 978-961-212-259-1
a) Fizika - Šolska tekmovanja - Srednje šole - Slovenija b) naloge za srednješolska tekmovanja c) rešitve

37.091.27:53(497.4)
53(075.3)(079.1)
LE od 53 DOMINKO Ciril Rešene naloge
COBISS.SI-ID 273635840

35.
        FIZIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009 / [avtorji Vitomir Babič ... [et al.] ; urednika Aleš Drolc, Joži Trkov]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2014 ([Ilirska Bistrica] : Bor). - 488 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti / Državni izpitni center)

Na nasl. str. leto izida 2010. - 800 izv.

ISBN 978-961-6322-87-4
a) Fizika - Matura - Priročniki b) Fizika - Vaje za maturo c) matura d) izpitne naloge za srednje šole

53(075.3)(079.1)
37.091.27:53:373.5
DL od 53 FIZIKA
COBISS.SI-ID 271388928

36.
MITTON, Jacqueline
        A Hold / írta Jacqueline Mitton ; [fordította Horvai Ferenc]. - Budapest : Park, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Szemtanú)

Prevod dela: Moon

ISBN 978-963-355-077-9
a) vesolje b) planeti c) raziskovanje

524
LE ml 52 MITTON Jacqueline A Hold
COBISS.SI-ID 12776348

37.
MOHORIČ, Aleš, 1969-
        Fizika 3 : učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / Aleš Mohorič, Vitomir Babič ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Aleš Mohorič, Vitomir Babič, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([s. l.] : Florjančič tisk d.o.o.). - 212 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 DVD

2.600 izv.

ISBN 978-961-01-2653-9
a) Fizika - Učbeniki za srednje šole

53(075.3)
DL dvd 53 MOHORIČ Aleš Fizika 3 DL od 53 MOHORIČ Aleš Fizika 3
COBISS.SI-ID 274154240

38.
REEVES, Hubert
        Vesolje, kakor ga razlagam svojim vnukom / Hubert Reeves ; [prevedel in uredil Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Lʼunivers expliqué à mes petits-enfants. - 300 izv.

ISBN 978-961-6893-40-4
a) Vesolje

524
LE od 52 REEVES Hubert Vesolje, kakor
COBISS.SI-ID 273093376

39.
WILLIAMS, Brian, 1943-
        Vesolje / [besedilo Brian Williams ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 zganj. plakat. - (Zbirka Mladi raziskovalci)

Prevod dela: Space. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv. - Ilustr. spojni listi

ISBN 978-961-6898-95-9
a) Vesolje - Knjige za otroke

524.8(02.053.2)
LE ml 52 WILLIAMS Brian Vesolje
COBISS.SI-ID 272487424


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


40.
CHALINE, Eric
        Ötven állat, amely megváltozta a történelmet / Eric Chaline ; [fordította Tuza Csilla]. - Budapest : Kossuth, 2014. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Fifty Animals that changed the course of history

ISBN 978-963-09-7634-3

591.9
LE od 59 CHALINE Eric Ötven állat,
COBISS.SI-ID 12775580


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


41.
FORRAI, György
        Az orvos nyomoz : miben haltak meg a halhatatlanok? / Forrai György, Józsa László. - Budapest : Argumentum, 2014. - 333 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-446-712-0
a) medicina b) zgodovina

61
LE od 61 FORRAI György Az orvos nyomoz
COBISS.SI-ID 12774300

42.
HEIDRICH, Ruth E.
        Tekma za življenje : program prehranjevanja in vadbe za odlično telesno vzdržljivost in zaustavitev procesa staranja / Ruth E. Heidrich ; [prevedla Svetlana Kodrič]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2014. - 206 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: A race for life. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-93393-5-0
a) Dojke - Rak (medicina) - Spomini b) Prehrana - Zdravje c) Telesna aktivnost

613.2
796.035
LE od 613 HEIDRICH Ruth E. Tekma za življenje
COBISS.SI-ID 274298368

43.
HOLFORD, Patrick
        Mondj nemet a cukorbetegségre! : tíz tanács a diabétesz megelőzésére és leküzdésére / Patrick Holford ; [fordította Kocsor Ferenc]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 455 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Say not to diabetes

ISBN 978-615-5283-15-4
a) diabetes b) prehrana c) bolezen d) priročniki

613
LE od 613 HOLFORD Patrick Mondj nemet
COBISS.SI-ID 12773020

44.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Resnice in zmote o soncu / Sabina Topolovec, Sanja Lončar ; [fotografije Sanja Lončar, Saša Vučina, Fotolia ; ilustracija Fotolia]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2014. - 133 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Preverjene naravne rešitve, ISSN 2335-3724 ; 6)

Na vrhu nasl. str.: Skupaj za zdravje človeka in narave
a) Sončna svetloba - Zdravje - Priročniki b) Vitamin D - Zdravje - Priročniki c) sončenje d) škodljivost e) zaščitna sredstva f) prehrana g) prehranski dodatki

613.165(035)
612.015.6(035)
LE od 613 LONČAR Sanja Resnice in OD od 613 LONČAR Sanja Resnice in
COBISS.SI-ID 274468608

45.
        PRÓBÁLT orvosságok leírva : válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 157 str. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)

ISBN 978-615-5257-55-1
a) zdravilstvo b) recepti c) lekarništvo

615.32
LE od 613 PRÓBÁLT
COBISS.SI-ID 12774556

46.
RANKIN, Lissa
        Gyógyulás gyógyszerek nélkül : bizonyíték az öngyógyítás hatékonyságára / Lissa Rankin ; [fordította Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2014. - 307 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Mind over medicine

ISBN 978-963-529-188-5
a) medicina b) samozdravljenje c) zdravila

613
LE od 613 RANKIN Lissa Gyógyulás
COBISS.SI-ID 12771740

47.
REYNOLDS, Gretchen
        The first 20 minutes : the surprising science of how we can exercise better, train smarter and live longer / Gretchen Reynolds. - London : Icon Books, 2014. - 284 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-84831-651-5 (broš.)
a) Physical fitness b) Reducing exercises

613.71
LE od 613 REYNOLDS Gretche The first 20
COBISS.SI-ID 14371638

48.
TÓTH, Gábor
        Allergia és Candida kalauz / Tóth Gábor. - 5. kiad. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód, 2014. - 286 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-86861-4-5
a) alergije b) alergeni c) zdravljenje d) priročniki

613
LE od 613 TÓTH Gábor Allergia és
COBISS.SI-ID 12774812

49.
VASEY, Christopher
        Po naturopatsko : kako se razstrupljamo, kakovostno prehranjujemo in ponovno vzpostavimo kislo-bazično ravnovesje v telesu / Christopher Vasey ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2014. - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Petit traite de naturopathie à l'usage des malades qui veulent retrouver la sante et des bienportant qui veulent le rester

ISBN 978-961-6769-74-7
a) Naravno zdravljenje - Priročniki b) Prehrana - Zdravje - Priročniki c) Acido-bazno ravnovesje - Priročniki

613.2(035)
612.014.462(035)
ČR od 613 VASEY Christopher Po naturopatsko LE od 613 VASEY Christopher Po naturopatsko
COBISS.SI-ID 274033152


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


50.
BACKHOUSE, Fid
        [Five hundred and one]
        501 must-drive cars / Fid Backhouse, Kieran Fogarty and Sal Oliver. - London : Bounty Books, 2013. - 544 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-0-753726-00-6
a) avtomobili b) avtomobilske znamke c) oldtajmerji d) sodobni avtomobili e) auti

629.3
LE od 67/69 BACKHOUSE Fid 501 must-drive
COBISS.SI-ID 14371894


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


51.
OLTI, Miklós
        Harcsahorgász iskola / Olti Miklós. - Budapest : Underground, 2014. - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-08-8660-4
a) ribolov b) reke c) jezera d) som e) priročniki

639
LE od 639 OLTI Miklós Harcsahorgász
COBISS.SI-ID 12773788


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


52.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele : z Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo / Janez Bogataj ; [fotografije jedi Janez Bogataj ... [et al.], arhivske fotografije iz zbirke Zmaga Tančiča in dokumentacije Janeza Bogataja, druge fotografije ArhivTurizem]. - Ljubljana : Turizem, 2014 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 84 str., [1] zganj. pril. : fotogr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 76

ISBN 978-961-93685-0-3
a) Prehrana - Zgodovina - Ljubljana b) Kuharski recepti - Narodne jedi - Ljubljana c) prehrambena kultura d) meščanstvo e) kulinarična dediščina f) narodna gastronomija g) zgodovinski pregledi

392.8(497.4Ljubljana)(091)
641.56(497.4Ljubljana)
641.56(497.4Ljubljana)(083.12)
LE od 641 BOGATAJ Janez Od nekdaj jedi
COBISS.SI-ID 274357248

53.
BOUTENKO, Victoria
        Revolucija zelenih smoothiejev : pot do naravnega zdravja / Victoria Boutenko ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 179 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Green smoothie revolution. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6769-72-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6769-73-0 (broš.)
a) Zelenjavni napitki - Zdravilnost b) Zelenjavni napitki - Priprava c) smutiji d) recepti e) presna hrana f) zdravilna prehrana

641.87:663.813(083.12)
ČR od 641 BOUTENKO Victoria Revolucija zelenih LE od 641 BOUTENKO Victoria Revolucija zelenih
COBISS.SI-ID 273589504

54.
MILES, Kristine
        Biblija zelenih smutijev : nadvse hranilne pijače, ki vam pomagajo izgubiti odvečne kilograme, pridobiti več energije in zagotoviti odlično počutje / Kristine Miles ; [prevedla Daja Kiari]. - 1. natis. - Ljubljana : Aura, 2014. - 290 str. ; 22 cm

Prevod dela: The green smoothie bible

ISBN 978-961-6087-48-3
a) Zelenjavni napitki - Priprava b) smutiji c) recepti

641.87(083.12)
LE od 641 MILES Kristine Biblija zelenih
COBISS.SI-ID 274083584

55.
        S kuhanjem do vitkosti! / [urejanje Kathrin Brugger, Anna-Maria Fendler ; recepti Robert Birnbacher ... [et al.] ; fotografije Fotolia, Sanicademia ; prevod Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Nova Gorica] : Soča). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Cook yourself into shape. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-330-3
a) Varovalna prehrana - Otroci b) Kuharski recepti c) otroci d) mladostniki e) prekomerna teža f) debelost g) preprečevanje

641.55(083.12)
LE od 641 S kuhanjem do
COBISS.SI-ID 272840192

56.
ZADRAVEC, Bojan, 1983-
        Za mizo s prekmurskimi Židi : kuharica po svetopisemskih pravilih / Bojan Zadravec ; [uvod Janez Bogataj ; spremna beseda Franc Kuzmič ; prevodi iz madžarskega jezika Helena Ilona Szomi]. - Murska Sobota : Klar, 2014 (Murska Sobota : Klar). - 120 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-281-438-0

641.55(083.12):26
LE do 641 ZADRAVEC Bojan Za mizo s LE od 641 ZADRAVEC Bojan Za mizo s
COBISS.SI-ID 78541825


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


57.
FIVE hundred and one
        501 most devastating disasters / [project editor Emma Hill]. - London : Bounty Books, 2013 (printed in China). - 544 str. : ilustr. ; 23 cm. - (501 series)

Kazali

ISBN 978-0-7537-2602-0

656.08(100)=111
504.4(100)
LE od 502/504 FIVE hundred and
COBISS.SI-ID 6060949

58.
KLAUS, Simona
        Pa vse, kar sem hotu, so ble dobre vile : folklora v oglasih med letoma 1980 in 2011 v Sloveniji / Simona Klaus. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 278 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 40)

250 str.

ISBN 978-961-237-649-9

398:659.1(497.4)"1980/2011"
LE od 39 KLAUS Simona Pa vse, kar
COBISS.SI-ID 274063360

59.
PETEK, Miro
        Slovenska medijska puščava / Miro Petek. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 160 str. ; 25 cm

Primer Petek / Marjanca Scheicher: str. 159-160. - 500 izv. broš., 300 izv. trdo vezano

ISBN 978-961-93682-0-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93682-1-3 (broš.)

654.1(497.4)
LE od 65 PETEK miro Slovenska medijska
COBISS.SI-ID 274257664


67/69 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


60.
        OORZAAK en gevolg = Cause and effect = Ursache und Folge = Causes et effets [Garnitura]. - AD Rijssen : Educo, [2013] (made in China). - 1 komplet (8 večjih igralnih plošč, 64 sličic) : plastika, barve ; v leseni škatli s pokrovom, 20 x 34 x 7 cm + navodilo

Izobraževalna igrača. - Vzrok in posledica. - Mednarodna oznaka CE za varno igračo. - 522.340. - Od 4. leta
a) Didaktične igrače

688.72
LE ig 37 OORZAAK en
COBISS.SI-ID 6056597


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


61.
FRANKLIN, Carolyn, 1956-
        Ustvarjalno čečkanje / [avtorica [besedila in ilustracij]] Carolyn Scrace ; [prevedla Tanja Hrastelj]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Zen doodling. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93582-2-1
a) Likovno ustvarjanje - Priročniki b) prosti čas c) risanje

159.954:7(035)
379.82
LE od 159.9 FRANKLIN Carolyn Ustvarjalno TU od 159.9 FRANKLIN Carolyn Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 271697408

62.
        UMETNOSTNA zgodovina : izbrani temeljni spomeniki za splošno maturo / [avtorji] Nadja Zgonik ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 112 str. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 111-112

ISBN 978-961-6322-98-0
a) Umetnostna zgodovina - Matura - Priročniki

37.091.27:7.072:373.5
DL od 37 UMETNOSTNA LE od 37 UMETNOSTNA
COBISS.SI-ID 260177920


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


63.
MEŽEK, Tina
        Izdelava nakita s Tino Mežek : korak za korakom s fotografijami / [avtorici besedila Tina Mežek in Nina Berčič Demšar ; fotografije modelov in avtorice Branko Anđel, fotografije postopkov Laura Bolčina, Raora]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 97 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorici besedila navedeni v kolofonu. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 7

ISBN 978-961-261-329-7
a) Nakit - Izdelava - Priročniki b) ročne spretnosti

739.1/.2(035)
379.826
LE od 73 MEŽEK Tina Izdelava nakita PE od 73 MEŽEK Tina Izdelava nakita
COBISS.SI-ID 272838144

64.
ROWAN, Margaret
        Hímző és varróöltések : nélkülözhetetlen öltésgyűjtemény kezdőknek és haladóknak / Margaret Rowan ; [fordította Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The complete guide to hand sewing & embellishing

ISBN 978-1-8444-8903-9
a) kvačkanje b) štrikanje c) ročna dela d) priročnik

746
LE od 745/747 ROWAN Margaret Hímző és
COBISS.SI-ID 12773532


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


65.
COMOLLI, Jean-Louis, 1941-
        Film proti spektaklu / Jean-Louis Comolli ; [prevedla Nil Baskar, Katja Kraigher ; spremna beseda Nil Baskar]. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2013 ([s. l.] : Collegium Graphicum). - 198 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Cinema contre spectacle. - Bibliografske opombe pod tekstom

ISBN 978-961-92783-4-5
a) Film - Zgodovina b) filmska teorija c) filmska kultura d) filmska gibanja e) tehnika in ideologija f) filmski realizem g) filmski formalizem

791.01
791.32
GA od 791/.2 COMOLLI Jean-L. Film proti
COBISS.SI-ID 273381120

66.
        HER [Videoposnetek] = Ona / written and directed by Spike Jonze ; director of photography Hoyte Van Hoytema ; music by Arcade Fire. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 video DVD (ca 121 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798709/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2013. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Annapurna Pictures Production itd. - DVDS025. - Igrajo: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Scarlett Johansson itd. - Oskar, 2014, najboljši originalni scenarij; Zlati globus, 2014, najboljši scenarij
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama d) fantazijski film

791.221.4(73)(086.82)
GA dvd 791/.2 HER
COBISS.SI-ID 1105817950

67.
KOŠIR, Marko, 1946-
        Lovro Matačić v Sloveniji / Marko Košir, Primož Kuret, Peter Bedjanič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2014 (Celje : Dikplast). - 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Veliki dirigenti)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 363-367. - Kazalo

ISBN 978-961-93507-1-3
a) Matačić, Lovro (1899-1985) - Monografije b) glasbeniki c) dirigenti d) Hrvatska e) biografije f) albumi

78.071.2(497.5):929 Matačić L.
LE od 78 KOŠIR Marko Lovro Matačić
COBISS.SI-ID 273927680

68.
STANIČ, Žiga
        Tisoč in ena nota [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za otroke] / Žiga Stanič. - Ljubljana : [samozal.] Ž. Stanič, 2014. - 1 CD (50 min) ; 12 cm

Posneto 2014. - Izvaja Žiga Stanič

ŽSA CD 001
a) Klavir

780.616.433
LE cd 78 STANIČ Žiga Tisoč in ena nota
COBISS.SI-ID 274056192

69.
STANKOVIĆ, Peter
        Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. 1, Slovenski klasični film (1931-1988) / Peter Stanković. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 739 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 702-721. - Kazala

ISBN 978-961-235-662-0
a) Slovenski film - Zgodovina - 1931-1988

791(497.4)"1931-1988"(0.034.2)
DL od 791/.2 STANKOVIĆ Peter Zgodovina
COBISS.SI-ID 270778368

70.
THREE hundred
        300 [Videoposnetek] : rise of an empire = 300 : vzpon imperija / directed by Noam Murro ; screenplay by Zack Snyder & Kurt Johnsted ; based on the graphic novel "Xerxes" by Frank Miller ; director of photography Simon Duggan ; music by Junkie XL. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1253863/?ref_=fn_al_tt_4 - predstavitev filma. - Posneto 2014. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Cruel And Unusual Films itd. - DVDWB0776. - Igrajo: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Hans Matheson itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) fantastični film c) fantazijski film d) vojni film

791.221.7(73)(086.82)
GA dvd 791/.2 TRISTO
COBISS.SI-ID 1105813598

71.
        WINTER'S tale [Videoposnetek] = Zimska pripoved / written for the screen, produced and directed by Akiva Goldsman ; based on the novel by Mark Helprin ; director of photography Caleb Deschanel ; music by Hans Zimmer and Rupert Gregson-Williams. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 BD (ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1837709/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2014. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Village Roadshow Pictures itd. - BDWB0159. - Igrajo: Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Fantastični film b) drama c) fantazijski film d) romantična drama

791.221.4(73)(086.82BD)
791.221.8(73)(086.82)
GA dvd 791/.2 WINTER'S tale
COBISS.SI-ID 10251806


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


72.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 6 / Darko Hederih, Marjan Škvorc. - [Maribor] : samozal. [D. Hederih], 2014 (Ljubljana : Orbis). - 236 str. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-91434-3-8
ISBN 978-961-91434-2-1 !
a) Kvizi - Knjige za mladino

793.7(02.053.2)
ČR ml 793/799 HEDERIH Darko Male sive LE ml 793/799 HEDERIH Darko Male sive
COBISS.SI-ID 78202113

73.
        NAŠA pot : 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja = Our way : 150 years since the Southern Sokol and the Sokol movement were established / uredil Tomaž Pavlin ; [prevodi Nives Mahne, Urška Jarnovič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., po en prispevek v hrv. in srb. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih, pri enem tudi v hrv. in drugem tudi v srb.

ISBN 978-961-6843-49-2
a) Sokolstvo - Zgodovina - Slovenija b) sokolska društva c) telovadna društva d) zgodovinski pregledi e) zborniki

94(497.4):796"1863/1945"
FRASCATI:
6-100
LE od 06 NAŠA pot
COBISS.SI-ID 273956096

74.
RÜBEL, Doris
        A balett / [szöveg és illusztráció Doris Rübel ; fordította Gulyás Lelle]. - Budapest : Scolar, 2012. - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)

Prevod dela: Komm in Ballett

ISBN 978-963-244-323-2
a) balet b) ples

793.2/.8
GA ml 793/799 RÜBEL Doris A balett LE ml 793/799 RÜBEL Doris A balett
COBISS.SI-ID 12778396

75.
        SLOVENIJA : motoristični atlas = Motorcycling atlas of Slovenia / [Motoristične poti, motorcycle routes Dušan Vučko, Matej Trpin ; fotografije, photos Bojan Saksida, Matej Trpin, Matjaž Pevec ; zasnova in redakcija, redaction Matej Trpin ; izvedba, realisation Matej Trpin ...[et al.]. - Ljubljana : Kartografija, 2014. - [50] str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv. - Potiskane notranje str. ov. - Na ovoju tudi podatek: 12 enodnevnih izletov po Sloveniji za začetnike in izkušene motoriste : 12 one-day trips around Slovenia for beginners and experienced motorcyclists

ISBN 383-004-852-339-4
a) Motociklizem - Potovanja - Slovenija - Vodniki b) motoristične poti

796.72:910.4(497.4)
LE od 90/91(497.4) SLOVENIJA
COBISS.SI-ID 18486578

76.
WEINHOLD, Angela
        Közlekedj okosan! / [szöveg és illusztráció Angela Weinhold ; fordította Döbrönte Katalin]. - Budapest : Scolar, 2013. - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)

Prevod dela: Pass auf im Strassenverkehr

ISBN 978-963-9534-83-4
a) balet b) ples

793.2/.8
DL ml 65 WEINHOLD Angela Közlekedj okosan! LE ml 65 WEINHOLD Angela Közlekedj okosan!
COBISS.SI-ID 12778652

77.
WILSON, Jonathan
        Futballforradalmak : a foci története és taktikai fejlődése az angliai kezdetektől a 2014-es brazíliai vb-ig / Jonathan Wilson ; [Hegedűs Henrik ... [et. al]. - Budapest : Akadémiai, 2014. - 608 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Inverting the pyramid

ISBN 978-963-05-9476-9
a) nogomet b) taktika c) tehnika

796.3
LE od 793/799 WILSON Jonathan Futballforradalmak
COBISS.SI-ID 12774044


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


78.
        ANGLEŠČINA na poklicni maturi : zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013 / [avtorji Alenka Andrin ... [et al.] ; strokovni uredniki: Andrej Stopar ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2013 ([Ilirska Bistrica] : Grafična delavnica Bor). - 174 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

Soavtorji: Miloša Gogala in drugi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6899-02-4
a) Angleščina - Matura - Vaje za poklicne šole b) poklicna matura c) izpitne naloge za srednje šole d) rešitve

811.111(075.3)(076)
37.091.27:811.111:377.3
LE od 81 ANGLEŠČINA na
COBISS.SI-ID 267854080


82 LITERARNA BESEDILA


79.
ADLER-Olsen, Jussi
        Izginotje / Jussi Adler-Olsen ; [iz danščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 534 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Flaskepost fra P. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-2841-0

821.113.4-312.4
ČR od 82-312.4 ADLER-Olsen Jussi Izginotje LE od 82-312.4 ADLER-Olsen J. Izginotje LE od 82-312.4 ADLER-Olsen Jussi Izginotje TU od 82-312.4 ADLER-Olsen Jussi Izginotje
COBISS.SI-ID 268829952

80.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Prepričevanje / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 350 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Persuasion. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-069-8
a) Moški in ženske - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Anglija - Družbene razmere - 19.st. - V leposlovju c) povečan tisk d) velike črke

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje KO od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje LE od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje OD od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje SB od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje TU od 82-311.2 AUSTEN Jane Prepričevanje
COBISS.SI-ID 259618048

81.
BANKS, Maya
        Poželenje / Maya Banks ; [prevedla Špela Vodopivec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 438 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fever. - Vrtinec ljubosumja, silne obsesije in neobrzdane sle. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2152-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2156-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 BANKS Maya Poželenje LE od 82-311.2 BANKS maya Poželenje LE od 82-311.2 BANKS Maya Poželenje
COBISS.SI-ID 272557824

82.
BANKS, Maya
        Strast / Maya Banks ; [prevedla Špela Vodopivec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 404 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rush. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2057-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2062-2 (broš.)
a) erotika b) v leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 BANKS Maya Strast LE od 82-311.2 BANKS Maya Strast
COBISS.SI-ID 270801920

83.
BANKS, Maya
        V postelji z bojevnikom : prvi del trilogije bratov McCabe / Maya Banks ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 315 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: In bed with a highlander. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3353-7

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 BANKS Maya V postelji z LE od 82-311.2 BANKS Maya V postelji z SB od 82-311.2 BANKS Maya V postelji z TU od 82-311.2 BANKS Maya V postelji z
COBISS.SI-ID 273713408

84.
BANKS, Maya
        Vročica / Maya Banks ; [prevedla Špela Vodopivec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 361 str. ; 20 cm

Prevod dela: Burn. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-00-2257-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2247-3 (broš.)
a) erotika b) v leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 BANKS Maya Vročica LE od 82-311.2 BANKS Maya Vročica
COBISS.SI-ID 274336512

85.
BECKER, Bonny
        Medve szipog / írta Bonny Becker ; rajzolta Kady MacDonald Denton. - [Budapest] : Pongrác, 2014. - [30] str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

ISBN 978-615-5131-52-3

821.111-93-34
LE ml C BECKER Bonny Medve szipog
COBISS.SI-ID 12770204

86.
BISHOP, Beata
        Čas za ozdravitev : hrana kot zdravilo - pot do ozdravitve neozdravljivega raka / Beata Bishop ; [spremna beseda Boris Vene ; prevod Erik Majaron]. - 1. izd. - Vrba : Moksha, 2014 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - XXVIII, 312 str. ; 21 cm

Prevod dela: A time to heal. - O avtorici: str. X. - Predgovor k slovenski izdaji / Boris Vene: str. XV-XVII. - Bibliografija: str. 309

ISBN 978-961-281-376-5
a) Rak (medicina) - Gersonova terapija - Spomini b) kronične bolezni c) naravno zdravljenje d) dietna terapija e) osebna doživetja

821.111-94
615.874.2:616-006(092)
LE od 615 BISHOP Beata Čas za ozdravitev
COBISS.SI-ID 273361920

87.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Tri muce in druge glasbene pravljice / Janez Bitenc ; ilustrirala Jelka Reichman. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([s. l.] : Ma-tisk d.o.o.). - 43 str : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

2.700 izv.

ISBN 978-961-01-3378-0
a) pesmarice

821.163.6-93-32
784.67(497.4)
DL cd C BITENC Janez Tri muce in druge DL ml C BITENC Janez Tri muce in
COBISS.SI-ID 274147072

88.
BLADE, Adam
        Kefaloks : kiberligenj / Adam Blade ; [ilustracije Artful Doodlers ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na morske pošasti ; 1)

Prevod dela: Sea quest. Cephalox, the cyber squid. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-77-5
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-312.9
LE ml P BLADE Adam Kefaloks
COBISS.SI-ID 269484032

89.
BLADE, Adam
        Kraja : krvoločni plenilec / Adam Blade ; [ilustracije Artful Doodlers ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na morske pošasti ; 4)

Prevod dela: Sea quest. Kraya, the blood shark. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-80-5
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-312.9
LE ml P BLADE Adam Kraja
COBISS.SI-ID 269485056

90.
BLADE, Adam
        Manak : tihi zasledovalec / Adam Blade ; [ilustracije Artful Doodlers ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na morske pošasti ; 3)

Prevod dela: Sea quest. Manak, the silent predator. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-79-9
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-312.9
LE ml P BLADE Adam Manak
COBISS.SI-ID 269484544

91.
BLADE, Adam
        Na sledi zla / Adam Blade ; [ilustracije Artful Doodlers ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Avantia)

Prevod dela: Avantia. Chasing evil. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-96-6

821.111-93-32
LE ml P BLADE Adam Na sledi zla
COBISS.SI-ID 272820480

92.
BLADE, Adam
        Silda : električna jegulja / Adam Blade ; [ilustracije Artful Doodlers ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na morske pošasti)

Prevod dela: Sea quest. Silda, the electric eel. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-78-2
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.111-93-312.9
LE ml P BLADE Adam Silda
COBISS.SI-ID 269484288

93.
BODOR, Ádám
        Az érsek látogatása / Bodor Ádám. - 2. kiad. változatlan utánnyomása. - Budapest : Magvető, 2014. - 127 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-14-2588-8

821.511.141-311.2
DL od 82-311.2 BODOR Ádám Az érsek LE od 82-311.2 BODOR Ádám Az érsek
COBISS.SI-ID 12768668

94.
BROOKS, Kevin
        iBoy / Kevin Brooks ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 345 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srečanja)

Prevod dela: iBoy. - 650 izv. - Nagrada Angus Book Award 2012. - 2012 je bil roman izbran za najbolj priljubljeno mladinsko knjigo na Nizozemskem

ISBN 978-961-272-144-2
a) angleška književnost b) mladinska književnost c) proza

821.111-93-312.9
ČR ml M BROOKS Kevin iBoy LE ml M BROOKS Kevin iBoy TU ml M BROOKS Kevin iBoy
COBISS.SI-ID 272181248

95.
CAMON, Ferdinando, 1935-
        Oltar za mater / Ferdinando Camon ; [prevod Matej Leskovar ; spremna beseda Jože Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 111 str. ; 23 cm. - (Pretakanja ; knj. 2)

Prevod dela: Un altare per la madre

ISBN 978-961-04-0085-1

821.131.1-311.2
LE od 82-311.2 CAMON Ferdinando Oltar za mater
COBISS.SI-ID 273814784

96.
CARDELLO, Ruth
        Dekle za milijonarja / Ruth Cardello ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 244 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zapuščina ; 1)

Prevod dela: Maid for the billionaire. - 300 izv. v trdi izd., 300 izv. v broš. izd.

ISBN 978-961-6892-51-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6892-52-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 CARDELLO Ruth Dekle za LE od 82-311.2 CARDELLO Ruth Dekle za OD od 82-311.2 CARDELLO Ruth Dekle za TU od 82-311.2 CARDELLO Ruth Dekle za
COBISS.SI-ID 271915008

97.
CARDELLO, Ruth
        Spati z milijarderjem / Ruth Cardello ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Kiroja, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 257 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zapuščina ; 3) (Zbirka Anuelara)

Prevod dela: Bedding the billionaire. - 300 izv.

ISBN 978-961-93655-2-6 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 CARDELLO Ruth Spati z LE od 82-311.2 CARDELLO Ruth Spati z OD od 82-311.2 CARDELLO Ruth Spati z TU od 82-311.2 CARDELLO Ruth Spati z
COBISS.SI-ID 273536512

98.
CARDELLO, Ruth
        Za ljubezen ali zapuščino / Ruth Cardello ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Kiroja, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 251 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zapuščina ; 2) (Anuelara)

Prevod dela: For love or legacy. - 300 izv.

ISBN 978-961-93655-0-2

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 CARDELLO Ruth Za ljubezen LE od 82-311.2 CARDELLO Ruth Za ljubezen OD od 82-311.2 CARDELLO Ruth Za ljubezen ali TU od 82-311.2 CARDELLO Ruth Za ljubezen
COBISS.SI-ID 273015296

99.
CASANOVAS, Anna, 1975-
        Nihče ni kot ti / Anna Casanovas ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - [Maribor] : Založba KMŠ, 2013. - 2 zv. (284; 252 str.) ; 22 cm

Prevod dela: Nadie como tú. - 250 uzv.

ISBN 978-961-6744-81-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-6744-82-9 (zv. 2)
a) Španska književnost - Romani

821.134.2-3
LE od 82-311.2 CASANOVAS Anna Nihče ni kot ti TU od 82-311.2 CASANOVAS Anna Nihče ni kot ti VP od 82-311.2 CASANOVAS Ana Nihče ni kot ti VP od 82-311.2 CASANOVAS Anna Nihče ni kot ti
COBISS.SI-ID 75681025

100.
CATTON, Eleanor, 1985-
        The luminaries / Eleanor Catton. - London : Granta, 2014. - 832 str. ; 20 cm

Nagrada Man Booker Prize 2013

ISBN 978-1-84708-432-3
a) Zlatokopi - Nova Zelandija - 19.st. - V leposlovju b) Kriminal - Preiskovanje - V leposlovju c) Nova Zelandija - 1860-1870 - V leposlovju

821.111(...)-311.6
LE od 82-311.2 CATTON Eleanor The luminaries
COBISS.SI-ID 14370614

101.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        The A B C murders / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - 267 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju

ISBN 978-0-00-752753-3 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha The ABC murders
COBISS.SI-ID 18490418

102.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Curtain : Poirot's last case / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - 240 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju

ISBN 978-0-00-752760-1 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Curtain
COBISS.SI-ID 18490930

103.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Five little pigs / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - 277 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju

ISBN 978-0-00-752751-9 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Five little pigs
COBISS.SI-ID 18489650

104.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Hercule Poirot's christmas / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - 268 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju

ISBN 978-0-00-752754-0 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Hercule Poirot's
COBISS.SI-ID 18491186

105.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        The murder of Roger Ackroyd / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - XV, 305 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju. - Introduction / by Lara Thompson: str. IX-XV. - Postscript / Laura Thompson: str. 301-305

ISBN 978-0-00-752752-6 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha The murder of
COBISS.SI-ID 18490162

106.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Murder on the Orient Express / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - 274 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju

ISBN 978-0-00-752750-2 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Murder on the
COBISS.SI-ID 18490674

107.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        The mysterious affair at Styles / Agatha Christie. - London : Harper, 2013. - XVI, 258 str. ; 20 cm. - (A classic Hercule Poirot mystery)

Vse knjige v zbirki so izšle kot komplet v skupnem kartonastem ovoju. - Introduction / by John Curran: str. IX-XVI. - V dodatku neobjavljena verzija 12. poglavja

ISBN 978-0-00-752749-6 (knj.)
ISBN 978-0-00-752748-9 (komplet)

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha The mysterious
COBISS.SI-ID 18489906

108.
        CIRÓKA-maróka : mondókák, versek, játékok kicsiknek. - Budapest : Csengőkert, 2011. - 187 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5170-72-0

821.511.141-93-1
LE ml C CIRÓKA-maróka
COBISS.SI-ID 12776860

109.
        CIRÓKA-maróka : mondókák, versek, játékok kicsiknek. - Budapest : Csengőkert, 2014. - 187 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5170-72-0

821.511.141-93-1
PE ml C CIRÓKA-maróka
COBISS.SI-ID 12777116

110.
CLEMENTS, J. M.
        Spartak. Meči in pepel / J. M. Clements ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: Spartacus. - "Po predlogi televizijske serije Spartak v produkciji Starz" --> nasl. str. in ov. zadaj. - Broširana izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [304]

ISBN 978-961-00-2151-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2157-5 (broš.)
a) Gladiatorji - Rimski imperij - V leposlovju

821.111-311.6
LE od 82-311.6 CLEMENTS J. M. Spartak LE od 82-311.6 CLEMENTS J. M. Spartak; Meči in SB od 82-311.6 CLEMENTS J. M. Spartak; Meči in
COBISS.SI-ID 272632832

111.
COOPER, Glenn
        Knjižnica mrtvih / Glenn Cooper ; [prevod Jernej Artač]. - Ig : Anu Elara, 2009 ([s. l.] : Knjigoveznica Vitez). - 352 str. ; 24 cm

Prevod dela: Secret of the seventh son. - 800 izv.

ISBN 978-961-6778-45-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6778-46-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 COOPER Glenn Knjižnica mrtvih DO od 82-312.4 COOPER Glenn Knjižnica mrtvih LE od 82-312.4 COOPER Glenn Knjižnica mrtvih TU od 82-312.4 COOPER Glenn Knjižnica mrtvih
COBISS.SI-ID 247691520

112.
CROSS, Ethan
        Volk / Ethan Cross ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 375 str. ; 20 cm

Prevod dela: The shepherd. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2255-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2246-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 CROSS Ethan Volk LE od 82-312.4 CROSS Ethan Volk OD od 82-312.4 CROSS Ethan Volk
COBISS.SI-ID 274292480

113.
DAY, Sylvia
        Uročena / Sylvia Day ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 180 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Spellbound. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3313-1
a) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena DO od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena LE od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena OD od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena TU od 82-311.2 DAY Sylvia Uročena
COBISS.SI-ID 272708096

114.
DELILLO, Don
        Kozmopolis / Don DeLillo ; prevedel [in spremna beseda] Aljaž Kovač. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 209 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Cosmopolis. - Telo mesta / Aljaž Kovač: str. 195-208. - Potiskani spojni listi. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-242-962-1

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 DELILLO Don Kozmopolis
COBISS.SI-ID 273762304

115.
DIEHL, Sarah, 1978-
        Eskimo Limon 9 / Sarah Diehl ; [prevedla Tamara Bosnič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 284 str. ; 24 cm

Prevod dela: Eskimo Limon 9. - 500 izv. - Švedska knjižna nagrada august v kategoriji otroške in mladinske literature

ISBN 978-961-272-150-3 (v CIP-u)
ISBN 978-961-272-149-7 !
a) Judje - Identiteta - Nemčija - V leposlovju

821.112.2-311.2
ČR od 82-311.2 DIEHL Sarah Eskimo Limon 9 LE od LE od 82-311.2 DIEHL Sarah Eskimo Limon 9 TU od 82-311.2 DIEHL Sarah Eskimo Limon 9
COBISS.SI-ID 272567552

116.
DODD, Christina
        Tesno ob tebi / Christina Dodd ; [prevod Urška Strnad]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 376 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Close to you. - 500 izv.

ISBN 978-961-6778-99-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6837-00-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
HO od 82-311.2 DODD Christina Tesno ob tebi KO od 82-311.2 DODD Christina Tesno ob tebi LE od 82-311.2 DODD Christina Tesno ob tebi OD od 82-311.2 DODD Christina Tesno ob tebi
COBISS.SI-ID 252662272

117.
DONALDSON, Julia
        Boszi seprűnyélen / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [fordította Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pagony, 2013. - [24] str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Room on the Broom

ISBN 978-615-5291-03-6

821.111-93-34
DL ml C DONALDSON Julia Boszi LE ml C DONALDSON Julia Boszi
COBISS.SI-ID 12777884

118.
DONALDSON, Julia
        A legcsinosabb óriás / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [fordította Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pagony, 2014. - [30] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The smartest giant in town

ISBN 978-615-5441-08-0

821.111-93-34
GA ml C DONALDSON Julia A legcsinosabb LE ml C DONALDSON Julia A legcsinosabb
COBISS.SI-ID 12777628

119.
DONALDSON, Julia
        A Majom mamája / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [fordította Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pagony, 2013. - [24] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Monky puzzle

ISBN 978-615-5291-33-3

821.111-93-34
GE ml C DONALDSON Julia A majom LE ml C DONALDSON Julia A majom
COBISS.SI-ID 12778140

120.
DREV, Miriam
        Nemir / Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-813-7

821.163.6-311.2
GE od 82-311.2 DREV Miriam Nemir
COBISS.SI-ID 273681152

121.
DUDDLE, Jonny
        Gigantozaver / [besedilo in ilustracije] Jonny Duddle ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano na Kitajskem). - [34] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Gigantosaurus. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-89-8
a) Dinozavri - V otroškem leposlovju

821.111-93-34
087.5
LE ml C DUDDLE Jonny Gigantozaver
COBISS.SI-ID 271429376

122.
ECHENOZ, Jean
        Teči / Jean Echenoz ; prevedla Suzana Koncut. - Maribor : Študentska založba Litera, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Courir. - 500 izv.

ISBN 978-961-6949-22-4

821.133.1-31
DL od 82-311.2 ECHENOZ Jean Teči
COBISS.SI-ID 78354945

123.
ERICKSON, Carolly, 1943-
        Skrivnostno življenje Josephine : Napoleonove rajske ptice / Carolly Erickson ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 420 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The secret life of Josephine. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6837-05-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6837-06-4 (broš.)
a) Josephine, francoska cesarica (1763-1814) - V leposlovju

821.111(73)-311.6
ČR od 82-311.6 ERICKSON Carolly Skrivnostno LE od 82-311.6 ERICKSON Carolly Skrivnostno OD od 82-311.6 ERICKSON Carolly Skrivnostno TU od 82-311.6 ERICKSON Carolly Skrivnostno VP od 82-311.6 ERICKSON Carolly Skrivnostno
COBISS.SI-ID 253327360

124.
FABER, Michel
        Under the skin / Michel Faber. - Edinburgh ; London : Canongate, 2014. - 296 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-78211-211-2

821.111-312.4=111
LE od 82-311.2 FABER Michel Under the
COBISS.SI-ID 18338610

125.
FEJŐS, Éva
        Most kezdődik / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, [cop. 2013] (Budapest : Modul Art). - 449 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-08-6457-2

821.511.141-311.3
LE od 82-311.2 FEJŐS Éva Most kezdődik PE od 82-311.2 FEJŐS Éva Most kezdődik
COBISS.SI-ID 10383155

126.
FEJŐS, Éva
        Nápolyi vakáció / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2013. - 557 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-89827-4-2

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 FEJŐS Éva Nápolyi vakáció LE od 82-311.2 FEJŐS Éva Nápolyi vakáció
COBISS.SI-ID 12768156

127.
FURLAN, Alja
        Navihano učenje : 25 idej za lažje in učinkovitejše učenje / [Alja Furlan ; ilustracije Karin Berce]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 53 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-335-8

821.163.6-93-1
087.5
ČR ml C FURLAN Alja Navihano učenje DL ml C FURLAN Alja Navihano učenje LE ml C FURLAN Alja Navihano učenje TU ml C FURLAN Alja Navihano učenje
COBISS.SI-ID 273716224

128.
GAIMAN, Neil
        The ocean at the end of the lane / Neil Gaiman. - London : Headline, 2013. - 248 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4722-0866-8 (A-format)
ISBN 978-1-4722-0034-1 (B-format)
a) domišljijski svetovi b) otroštvo c) v leposlovju

821.111-312.9=111
LE od 82-311.2 GAIMAN Neil The ocean at
COBISS.SI-ID 18489138

129.
GAIMAN, Neil
        Óceán az út végén / Neil Gaiman ; [fordította Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave könyvek, cop. 2013. - 179 str. ; 21 cm

Prevod dela: The ocean at the end of the lane

ISBN 978-61-5527-221-9

821.111-312.9
LE od 82-312.9 GAIMAN Neil Óceán az út PE od 82-312.9 GAIMAN Neil Óceán az út
COBISS.SI-ID 12768412

130.
GARWOOD, Julie
        Glasba senc / Julie Garwood ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 482 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Shadow music. - 1.900 izv.

ISBN 978-961-01-3087-1

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 GARWOOD Julie Glasba senc LE od 82-311.2 GARWOOD Julie Glasba senc OD od 82-311.2 GARWOOD Julie Glasba senc
COBISS.SI-ID 274084608

131.
GARWOOD, Julie
        A nagymenő / Julie Garwood ; [fordította Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 408 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hotshot

ISBN 978-963-689-849-6

821.111(73)-311.2
GE od 82-311.2 GARWOOD Julie A nagymenő LE od 82-311.2 GARWOOD Julie A nagymenő
COBISS.SI-ID 12768924

132.
GEORGE, Nina
        Svetloba v Provansi / Nina George ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 335 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Das Lavendelzimmer. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2193-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2184-1 (broš.)
a) recepti

821.112.2-311.2
HO od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi LE od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi OD od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi SB od 82-311.2 GEORGE Nina Svetloba v Provansi
COBISS.SI-ID 273401344

133.
GILBERT, Elizabeth, 1969-
        Pečat stvarjenja / Elizabeth Gilbert ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 551 str. ; 25 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The signature of all things. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-01-3090-1

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GILBERT Elizabeth Pečat stvarjenja OD od 82-311.2 GILBERT Elizabeth Pečat stvarjenja TU od 82-311.2 GILBERT Elizabeth Pečat stvarjenja
COBISS.SI-ID 273760256

134.
GLEITZMAN, Morris
        Tedaj / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 240 str. ; 21 cm. - (Nekoč)

Prevod dela: After. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-143-5
a) Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju b) Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju c) avstralska književnost d) mladinska književnost e) romani

821.111(94)-93-311.2
ČR ml M GLEITZMAN Morris Tedaj LE ml M GLEITZMAN Morris Tedaj TU ml M GLEITZMAN Morris Tedaj
COBISS.SI-ID 272180992

135.
GRADIŠNIK, Branko, 1951-
        En kuža v Lizboni, da o ljudeh ne govorimo : (strogo zaupno na Portugalskem) / [besedilo, ilustracije in fotografije] Branko Gradišnik. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 398 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

ISBN 978-961-282-032-9

821.163.6-94
SB od 82-9 GRADIŠNIK Branko En kuža v Lizboni
COBISS.SI-ID 273080576

136.
HELENICA, J. H.
        Nisem Penelopa / J. H. Helenica ; [prevedla Nataša Detič]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 ([Grosuplje] : Gratis trade). - 248 str. ; 21 cm

Prevod dela: Penelopa nisam. - 700 izv.

ISBN 978-961-93582-6-9

821.163.42-311.2
ČR od 82-311.2 HELENICA J. H. Nisem Penelopa LE od 82-311.2 HELENICA J. H. Nisem Penelopa TU od 82-311.2 HELENICA J. H. Nisem Penelopa
COBISS.SI-ID 274178048

137.
        HÓC, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [válogatta Moldoványi Zsuzsa ; Pásztohy Panka rajzaival]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-11-9560-6

821.511.141-93-1
GE ml C HÓC, hóc, katona LE ml C HÓC, hóc, katona
COBISS.SI-ID 12777372

138.
HOYT, Elizabeth
        Nespodobne slasti / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: Notorious pleasures. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2045-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2039-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti DO od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti HO od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti LE od 82-311.6 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti VP od 82-311.2 HOYT Elizabeth Nespodobne slasti
COBISS.SI-ID 270340864

139.
HOZLEITER, Fanny Mosolyka
        Te döntesz / Hozleiter Fanny Mosolyka. - Budapest : Libri, 2013. - 318 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-310-289-3

821.511.141-312.6
LE od 82-312.6 HOZLEITER Fanny M. Te döntesz
COBISS.SI-ID 12771228

140.
HUBERY, Julia
        Kako je babica rešila božič / Julia Hubery ; [ilustracije Caroline Pedler ; prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] cm : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: When granny saved Christmas. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-2108-7
a) Božič - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
LE ml C HUBERY Julia Kako je babica
COBISS.SI-ID 271802112

141.
HUELLE, Paweł
        Mercedes-Benz : iz pisem Hrabalu / Paweł Huelle ; prevedla Staša Pavlović. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 141 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Mercedes-Benz. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-960-7

821.162.1-311.2
GA od 82-311.2 HUELLE Pawel Mercedes-Benz
COBISS.SI-ID 273761792

142.
JACKSON, Vina
        Gospodarica noči in zore / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 300 str. ; 20 cm. - (Osemdeset dni)

Prevod dela: Mistress of night and dawn. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2044-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2038-7 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči DO od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči LE od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči TU od 82-311.2 JACKSON Vina Gospodarica noči
COBISS.SI-ID 270380032

143.
JÄGERFELD, Jenny
        Tu ležim in krvavim / Jenny Jägerfeld ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 281 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: Här ligger jag och blöder. - 650 izv. - Pisateljica je prejela prestižno švedsko knjižno nagrado august v kategoriji otroške in mladinske literature.

ISBN 978-961-272-149-7

821.113.6-311.2
ČR ml M JÄGERFELD Jenny Tu ležim in LE ml M JÄGERFELD Jenny Tu ležim in OD ml M JÄGERFELD Jenny Tu ležim in
COBISS.SI-ID 272567296

144.
JAVORNIK, Mirko, 1909-1986
        Pomlad v Palestini / [besedilo, fotografije] Mirko Javornik ; [spremna beseda Jože Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 359 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pretakanja ; knj. 1)

ISBN 978-961-04-0084-4
a) Palestina b) Izrael c) potopisi

821.163.6-992
LE od 82-9 JAVORNIK Mirko Pomlad v Palestini
COBISS.SI-ID 273809920

145.
JERETIN-Ferluga, Katarina
        Narisala sem pesem zate / Katarina Jeretin Ferluga. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici: str. [109]

ISBN 978-961-6748-32-2 (Župnijski zavod Dravlje)

821.163.6-1
GA od 82-1 JERETIN-Ferluga K. Narisala sem
COBISS.SI-ID 273901056

146.
JOHNSON, Milly
        Őszi románc / Milly Johnson ; [fordította Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 508 str. ; 21 cm

Prevod dela: An autumn crush

ISBN 978-963-383-147-2

821.111-311.2
LE od 82-311.2 JOHNSON Milly Őszi románc
COBISS.SI-ID 12770460

147.
JONES, Gareth P.
        Oko opice / Gareth P. Jones ; [ilustracije Luke Finlayson ; prevod Biserka Bobnar]. - Ljubljana : Alica, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ninja surikate ; 2)

Prevod dela: Ninja meerkats. The eye of the monkey. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-73-7

821.111-93-32
087.5
LE ml P JONES Gareth P. Oko opice
COBISS.SI-ID 268623872

148.
JONES, Gareth P.
        Škorpijonov klan / Gareth P. Jones ; [ilustracije Luke Finlayson ; prevod Biserka Bobnar]. - Ljubljana : Alica, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ninja surikate)

Prevod dela: Ninja meerkats. The clan of the scorpion. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-74-4

821.111-93-32
LE ml P JONES Gareth P. Škorpijonov klan
COBISS.SI-ID 268624128

149.
JURČIČ, Josip, 1844-1881
        Tihotapec / Josip Jurčič. - Šmarješke Toplice : Stella, 2009 (Šmarješke Toplice : Stella). - 89 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-171-3

821.163.6-32
LE od 82-32 JURČIČ Josip Tihotapec
COBISS.SI-ID 247178240

150.
KASTELEC, Jernej
        Kresnik : ognjeno izročilo : po istoimenskem kratkem filmu režiserja Davida Sipoša / Jernej Kastelec ; [ilustracije Klarisa Sipoš]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 63 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 DVD

ISBN 978-961-04-0089-9

821.163.6-32
ČR dvd 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik ČR od 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik GA dvd 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik GA od 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik TU dvd 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik TU od 82-32 KASTELEC Jernej Kresnik
COBISS.SI-ID 274173696

151.
KENNER, Julie
        Édes rabság / J. Kenner ; [fordította Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 425 str. ; 22 cm. - (Stark-trilógia ; 2)

Prevod dela: Claim me

ISBN 978-963-293-269-9

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KENNER Julie Édes rabság
COBISS.SI-ID 12770716

152.
KENNER, Julie
        Izpolni me : tretji del trilogije Stark / J. Kenner ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 301 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Complete me. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3312-4

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 KENNER Julie Izpolni me GA od 82-311.2 KENNER Julie Izpolni me LE od 82-311.2 KENNER Julie Izpolni me TU od 82-311.2 KENNER Julie Izpolni me
COBISS.SI-ID 271992576

153.
KENNER, Julie
        Razvnemi me : drugi del trilogije Stark / J. Kenner ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 371 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Claim me. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2983-7

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 KENNER Julie Razvnemi me LE od 82-311.2 KENNER Julie Razvnemi me OD od 82-311.2 KENNER Julie Razvnemi me TU od 82-311.2 KENNER Julie Razvnemi me
COBISS.SI-ID 269125632

154.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek ; [uredil in opombe napisal Andrej Inkret]. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2014>. - Zv. <1-8,12-14> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 217; 221; 249; 253; 258)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. : avtorj. sl. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : SInet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 ! (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12)
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13)
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14)
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Literarni komentarji b) slovenska književnost c) 20.st. d) dnevniki e) članki

821.163.6Kocbek E.1
821.163.6.09Kocbek E.
GE od 82 Kocbek E. 1 LE od 82 Kocbek E. 1 LE od 82 Kocbek E. 1 KOCBEK Edvard Zbrano delo
COBISS.SI-ID 23726080

155.
KOS, Alenka, 1968-
        Drugačnost : www.vilinskikljuc.si - za boljši in lepši svet / [[napisala] Alenka Kos ; ilustrirala Mariša Ogris, Kos Boris]. - 1. izd. - Podljubelj : Društvo za boljši svet, vilinski ključ, 2014. - 163 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-93421-1-4
a) simboli b) okultno

821.163.6-93-34
133.5
LE ml P KOS Alenka Drugačnost
COBISS.SI-ID 274430720

156.
KOZAK, Primož, 1929-1981
        Zbrano delo / Primož Kozak ; [uredil in opombe napisal Dušan Voglar]. - Maribor : Litera, 2005-<2014>. - Zv. <1-3> : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 216; 246; 259)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU

Dosedanja vsebina :
Knj. 1: Pesmi ; Pripovedni spisi ; Dodatek ; Osnutki . - 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 966 str. : avtorj. sl. - Primus inter pares / Taras Kermauner: str. 920-956
Knj. 2: Dramski spisi I ; Dialogi ; Osnutki. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 547 str. : avtorj. sl. - Bibliografija: str. 521-539
Knjiga 3: Dramski spisi II ; Afera. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 511 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Bibliografija avtorja: str. 464-473. - Bibliografija: str. 477-490

ISBN 961-6422-77-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-287-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-700-4 (zv. 3)
a) Kozak, Primož (1929-1981) - Literarni komentarji

821.163.6Kozak P.1
821.163.6.09Kozak P.
GA od 82 Kozak P. 1 LE od 82 Kozak P. 1 KOZAK Primož Zbrano delo
COBISS.SI-ID 55412993

157.
KRAŠOVEC, Zlata
        Fant, dečko in pobič : otroci odkrivajo svet besed / Zlata Krašovec ; [ilustracije Lan Seušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 89 str. : ilustr. ; 18 cm

500 izv. - Knjigi na pot / avtorica [Zlata Krašovec]: str. 5-7

ISBN 978-961-04-0035-6

821.163.6-32
HO od 82-32 KRAŠOVEC Zlata Fant, dečko in
COBISS.SI-ID 273539072

158.
LÄCKBERG, Camilla, 1974-
        Angel smrti / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: Änglamakerskan. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2263-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2267-1 (broš.)

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Angel smrti TU od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Angel smrti
COBISS.SI-ID 274379776

159.
LÄCKBERG, Camilla, 1974-
        Čuvaj svetilnika / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 458 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fyrvaktaren. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2143-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2140-7 (broš.)
a) skandinavska književnost b) psihološka kriminalka

821.113.6-312.4
ČR od 82-312.4 LÄCKBERG Canilla Čuvaj svetilnika LE od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Čuvaj svetilnika TU od 82-312.4 LÄCKBERG Camilla Čuvaj svetilnika
COBISS.SI-ID 272337152

160.
LEINER, Laura
        Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - Budapest : Gabo, 2014. - 335 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-689-851-9

821.511.141-93-311.2
LE ml M LEINER Laura Akkor szakítsunk
COBISS.SI-ID 12776604

161.
LENARČIČ, Andrej, st.
        Svatne : zgodovinska povest o prvi "slovenski svatbi" na Krnskem polju - Svatnah - po odhodu Rimljanov / Andrej Lenarčič. - Ljubljana : samozal., 2014 (Begunje : Cicero). - 133 str. : ilustr. ; 20 cm

Izdano ob 600. obletnici poslednjega ustoličenja slovenskega kneza na Svatnah. - 200 izv. - Vsebuje tudi: Povest v štirih slikah ; Božična zgodba

ISBN 978-961-283-041-0

821.163.6-32
LE od 82-32 LENARČIČ Andrej Svatne
COBISS.SI-ID 273930240

162.
MALPAS, Jodi Ellen
        Ta moški / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 460 str. ; 20 cm

Prevod dela: This man. - Tisk po naročilu. - Najbolj vroča knjiga leta!

ISBN 978-961-00-2178-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2179-7 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MALPAS Jodie E. Ta moški LE od 82-311.2 MALPAS Jodi E. Ta moški LE od 82-311.2 MALPAS Jodi Ellen Ta moški
COBISS.SI-ID 273078528

163.
MAROS, Edit
        Hűvösvölgyi suli. [1.] / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2012. - 378 str. ; 20 cm

Oznaka podrejenega dela navedena na ov.

ISBN 978-963-887-356-9

821.511.141-93-311.2
LE ml M MAROS Edit Hűvösvölgyi
COBISS.SI-ID 12769180

164.
MAROS, Edit
        Hűvösvölgyi suli. 2. / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 367 str. ; 20 cm

ISBN 978-615-5054-63-1

821.511.141-93-311.2
LE ml M MAROS Edit Hűvösvölgyi
COBISS.SI-ID 12769436

165.
MAROS, Edit
        Hűvösvölgyi suli. 3. / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 336 str. ; 20 cm

ISBN 978-615-5054-84-6

821.511.141-93-311.2
LE ml M MAROS Edit Hűvösvölgyi
COBISS.SI-ID 12769692

166.
MAROS, Edit
        Hűvösvölgyi suli. 4. / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 403 str. ; 20 cm

ISBN 978-615-5463-10-5

821.511.141-93-311.2
LE ml M MAROS Edit Hűvösvölgyi
COBISS.SI-ID 12769948

167.
MAZZINI, Miha
        Izbrisana / Miha Mazzini ; [spremna beseda Lana Zdravković]. - Novo mesto : Goga, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 270 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Kaj je izbris? Kdo so izbrisani? Zakaj se to tiče vseh nas? / Lana Zdravković: str. 260-270

ISBN 978-961-277-056-3

821.163.6-311.2
PE od 82-311.2 MAZZINI Miha Izbrisana
COBISS.SI-ID 274163968

168.
MCVEA, Crystal
        A mennyországban ébredtem : igaz történet reményvesztettségről, túlvilágról és újrakezdésről / Crystal McVea és Alex Tresinowski ; [fordította Bodócs Virág]. - Budapest : Édesvíz, 2014. - 297 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Waking up in heaven

ISBN 978-963-529-189-2

821.111(73)-312.6
LE od 82-312.6 MCVEA Crystal A mennyországban
COBISS.SI-ID 12772508

169.
MEWBURN, Kyle
        Stego-smrkozaver / [besedilo] Kyle Mewburn in [ilustracije] Donovan Bixley ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Reševanje dinozavrov)

Prevod dela: Stego-snottysaurus

ISBN 978-961-6898-20-1

821.111-93-32
LE ml P MEWBURN Kyle Stego-smrkozaver
COBISS.SI-ID 264014080

170.
MEWBURN, Kyle
        T-tresk-zaver / [besedilo] Kyle Mewburn in [ilustracije] Donovan Bixley ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Reševanje dinozavrov)

Prevod dela: T-wreck-asaurus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-21-8

821.111-93-32
087.5
LE ml P MEWBURN Kyle T-tresk-zaver
COBISS.SI-ID 264014336

171.
MORIARTY, Liane
        A férjem valamit titkol / Liane Moriarty ; [fordította Morvay Krisztina]. - [Budapest] : Pioneer, 2014. - 394 str. ; 21 cm

Prevod dela: The husband's secret

ISBN 978-615-5435-05-8

821.111(94)-311.2
LE od 82-311.2 MORIARTY Liane A férjem valamit
COBISS.SI-ID 12770972

172.
MORRISSEY, Di
        Kamor te vleče srce / Di Morrissey ; [prevedla Tamara Bosnič ; fotografije Anže Miš]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 659 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Heart of the dreaming. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-129-9

821.111(94)-311.2
ČR od 82-311.2 MORRISSEY Di Kamor te vleče LE od 82-311.2 MORRISSEY Di Kamor te vleče SB od 82-311.2 MORRISSEY Di Kamor te vleče TU od 82-311.2 MORRISSEY Di Kamor te vleče
COBISS.SI-ID 269190912

173.
MOZETIČ, Brane
        Alja dobi zajčka / Brane Mozetič ; ilustrirala Maja Kastelic. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - [24] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Aleph ; 167)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-40-0
a) Otroci s posebnimi potrebami - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
GE ml C MOZETIČ Brane Alja dobi zajčka HO ml C MOZETIČ Brane Alja dobi zajčka TU ml C MOZETIČ Brane Alja dobi zajčka
COBISS.SI-ID 273903872

174.
NOPOLA, Sinikka
        Risto Bobnar in strašna salama / Sinikka Nopola in Tiina Nopola ; ilustrirala Sami Toivonen in Aino Havukainen ; prevedla Julija Potrč. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Risto Räppääjä ja kauhea makkara. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6564-86-1

821.511.111-93-32
ČR ml P NOPOLA Sinikka Risto Bobnar in LE ml P NOPOLA Sinikka Risto Bobnar in TU ml P NOPOLA Sinikka Risto Bobnar in
COBISS.SI-ID 273819904

175.
PATTERSON, James, 1947-
        NYPD : rdeči / James Patterson in Marshall Karp ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: NYPD red

ISBN 978-961-00-1838-4

821.111(73)-312.4
ČR od 82-312.4 PATTERSON James NYPD rdeči LE od 82-312.4 PATTERSON James NYPD LE od 82-312.4 PATTERSON James NYPD rdeči
COBISS.SI-ID 266803968

176.
PERPAR, Anica
        Juhe, juhice, juhej! / Anica Perpar ; ilustrirala Darja Rupnik. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 64 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Umiti zobki)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-93091-5-5
a) Juhe - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
DL ml C PERPAR Anica Juhe, juhice, GA ml C PERPAR Anica Juhe, juhice,
COBISS.SI-ID 270565888

177.
PERRY, Tasmina
        Deep Blue sea / Tasmina Perry. - London : Headline, 2014. - 513 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-7553-5854-0

821.111-311.2
LE od 82-311.2 PERRY Tasmina Deep Blue sea
COBISS.SI-ID 12771484

178.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in razjarjeno rohnenje radioaktivnih roboboksaric / Dav Pilkey predstavlja deseti epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 216 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the revolting revenge of the radioactive robo-boxers. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [224]

ISBN 978-961-01-3063-5

821.111(73)-93-32
LE ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in OD ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in SB ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in
COBISS.SI-ID 273732608

179.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in strahotna vrnitev Zvončkohlača Cinglja / Dav Pilkey predstavlja deveti epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 290 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the terrifying return of Tippy Tinkletrousers. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [304]

ISBN 978-961-01-2772-7

821.111(73)-93-32
ČR ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in LE ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in OD ml P PILKEY Dav Kapitan Gatnik in
COBISS.SI-ID 273658624

180.
PREŽIHOV Voranc
        Doberdob : vojni roman slovenskega naroda / Prežihov Voranc ; [spremna beseda Igor Grdina in Tomaž Rožen]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 509 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Fotogr. na spojnih listih. - Uvodni nagovor / Tomaž Rožen: str. 6-9. - Absolutna vojna po slovensko / Igor Grdina: str. 485-508. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-961-4
a) Prežihov, Voranc (1893-1950) - "Doberdob" b) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju c) Soška fronta 1915-1917 - V leposlovju d) Doberdob - Zgodovina - 1915-1916 - V leposlovju e) slovenska književnost f) vojni roman g) literarne študije

821.163.6-311.6
821.163.6.09-31Prežihov V.
PE od 82-311.6 PREŽIHOV Voranc Doberdob
COBISS.SI-ID 273762560

181.
RILEY, Lucinda
        Dekle na pečini / Lucinda Riley ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 444 str. ; 20 cm

Prevod dela: The girl on the cliff. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2262-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2248-0 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 RILEY Lucinda Dekle na pečini LE od 82-311.2 RILEY Lucinda Dekle na pečini TU od 82-311.2 RILEY Lucinda Dekle na pečini
COBISS.SI-ID 274372352

182.
ROBERTS, Nora
        Whiskey beach : [there's nowhere left to run] / Nora Roberts. - London : Piatkus, 2014. - 488 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-7499-5812-1

821.111(73)-312.4
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Whiskey beach
COBISS.SI-ID 7790242

183.
ROWLING, J. K.
        The Silkworm / Robert Galbraith. - London : Sphere, 2014. - 455 str. ; 24 cm. - (A Cormoran Strike novel ; [2])

ISBN 978-1-4087-0402-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-4087-0403-5 (broš.)
a) Cormoran Strike (literarni junak) - V leposlovju b) Detektivi - V leposlovju c) Pogrešane osebe - V leposlovju d) Umori - V leposlovju e) privatni detektivi

821.111-312.4=111
LE od 82-312.4 ROWLING J. K. The Silkworm
COBISS.SI-ID 1105881182

184.
SCARROW, Simon
        Orli in prerokbe / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 478 str. ; 20 cm

Prevod dela: The eagle's prophecy. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2264-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2268-8 (broš.)

821.111-311.6
LE od 82-311.6 SCARROW Simon Orli in prerokbe SB od 82-311.6 SCARROW Simon Orli in prerokbe TU od 82-311.6 SCARROW Simon Orli in prerokbe
COBISS.SI-ID 274389504

185.
SCOTT, Amanda
        Prerokba kristalne lobanje / Manda Scott ; [prevod Irena Furlan]. - Ig : Anu Elara, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 367 str. ; 24 cm

Prevod dela: The crystal skull. - 800 izv. - Bibliografija: str. 367

ISBN 978-961-6778-41-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6778-42-8 (broš.)

821.111(73)-311.6
ČR od 82-311.6 SCOTT Amanda Prerokba kristalne KO od 82-311.6 SCOTT Manda Prerokba kristalne LE od 82-311.6 SCOTT Amanda Prerokba kristalne SB od 82-311.6 SCOTT Amanda Prerokba kristalne TU od 82-311.6 SCOTT Manda Prerokba kristalne
COBISS.SI-ID 247496448

186.
SINKOVIĆ, Marijan
        Zgodba o jabolkih / napisal Marijan Sinković ; ilustriral Darko Jakić ; [prevod in uredništvo Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2014 ([s. l.] : Birografika Bori). - [23] str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

Ilustracije na spojnih listih

ISBN 978-961-6181-90-7

821.163.42-93-32
087.5
LE ml C SINKOVIĆ Marijan Zgodba o jabolkih
COBISS.SI-ID 274373376

187.
SKUBIC, Andrej E.
        Samo pridi domov / Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 268 str. ; 23 cm

600 izv.

ISBN 978-961-241-809-0
a) Slovenska književnost - Politika - Družba - Slovenija - 21.st. - Roman

821.163.6-311.2
GA od 82-311.2 SKUBIC Andrej E. Samo pridi domov
COBISS.SI-ID 273277184

188.
SMITH, Lisa Jane
        Vampírnaplók. 9., A vadászok: Holdének / L. J. Smith ; [fordította Komáromy Zsófia]. - 1. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 325 str. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)

Prevod dela: The vampire diaries - The hunters vol. 2: Moonsong

ISBN 978-963-245-721-5
a) Vampirji - V leposlovju

821.111(73)-312.9
GA od 82-312.9 SMITH Lisa Jane Vampírnaplók LE od 82-312.9 SMITH Lisa Jane Vampírnaplók
COBISS.SI-ID 12762012

189.
SMITH, Lisa Jane
        Vampírnaplók. 10., A vadászok: A végzet hatalma / L. J. Smith ; [fordította Komáromy Zsófia]. - 1. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013. - 326 str. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)

Prevod dela: The vampire diaries. The hunters vol. 3: Destiny rising

ISBN 978-963-373-399-8
a) Vampirji - V leposlovju

821.111(73)-312.9
GA od 82-312.9 SMITH Lisa Jane Vampírnaplók LE od 82-312.9 SMITH Lisa Jane Vampírnaplók
COBISS.SI-ID 12762524

190.
SZEPES, Mária
        Raquel hét tanítványa / Szepes Mária. - 2., javított kiad. - Budapest : Édesvíz, 2014. - 687 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-528-128-2

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 SZEPES Mária Raquel hét
COBISS.SI-ID 12772252

191.
TAYLOR, Kathryn
        A szerelem színei : felszabadulva / Kathryn Taylor ; [fordította Farkas Tünde]. - Pécs : Art Nouveau, 2014. - 295 str. ; 21 cm

Prevod dela: Colours of love

ISBN 978-615-5104-47-3

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 TAYLOR Kathryn A szerelem színei GE od 82-311.2 TAYLOR Kathryn A szerelem színei LE od 82-311.2 TAYLOR Kathryn A szerelem színei
COBISS.SI-ID 12771996

192.
TEBBUTT, Judith
        A long walk home : one woman's story of kidnap, hostage, loss - and survival / Judith Tebbutt with Richard T. Kelly. - London : Faber & Faber, 2014. - 344 str., [12] str. pril. ; 20 cm

ISBN 978-0-571-30306-9
a) Tebbut, Judith (1954-) - Spomini b) Ugrabitve - V leposlovju c) Pirati - Somalija - V leposlovju

821.111-94=111
LE od 82-311.2 TEBBUTT Judith A long walk
COBISS.SI-ID 18386229

193.
VALLEJO, Fernando, 1942-
        Brezno / Fernando Vallejo ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 149 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: El desbarrancadero. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-811-3

821.134.2(862)-31
HO od 82-311.2 VALLEJO Fernando Brezno
COBISS.SI-ID 273605888

194.
VERMES, Timur, 1967-
        Spet je tukaj / Timur Vermes ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 356 str. ; 23 cm

Prevod dela: Er ist wieder da

ISBN 978-961-241-814-4

821.112.2-31
ČR od 82-311.2 VERMES Timur Spet je tukaj LE od 82-311.2 VERMES Timur Spet je tukaj
COBISS.SI-ID 273958400

195.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Tretja možnost / Janja Vidmar, Boris Grivić. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 271 str. ; 24 cm

650 izv. - Viri: str. 270-271

ISBN 978-961-272-130-5
a) Vojni zločini - Posledice - V leposlovju b) Srebrenica - 1995 - V leposlovju c) slovenska književnost d) begunci e) romani

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 VIDMAR Janja Tretja možnost LE od 82-311.2 VIDMAR Janja Tretja možnost OD od 82-311.2 VIDMAR Janja Tretja možnost
COBISS.SI-ID 269448704

196.
        ZAKLADNICA klasičnih pravljic / [prevedla Nataša Pregl]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: A treasury of classic stories. - 5.000 izv. - Vsebina: Alica v čudežni deželi / napisal Lewis Carroll ; priredila Catherine Allison. Veter v vrbah / napisal Kenneth Grahame ; priredila Catherine Allison. Otok zakladov / napisal Robert Louis Stevenson ; priredila Claire Sipi. Črni lepotec / napisala Anna Sewell ; priredila Catherine Allison. Skrivni vrt / napisala Frances Hodgson Burnett ; priredila Anne Rooney. Oliver Twist / napisal Charles Dickens ; priredila Anne Rooney. Heidi / napisala Johanna Spyri ; priredila Catherine Allison. Čarovnik iz Oza / napisal L. Frank Baum ; priredila Claire Sipi

ISBN 978-961-00-2121-6

821-93-34
LE ml C ZAKLADNICA
COBISS.SI-ID 271984384

197.
ZUCKER, Jonny
        Max Flash. Misija 6 : kratek stik / Jonny Zucker ; ilustracije Ned Woodman ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). - tiskano v Sloveniji : ilustr. ; 21 cm. - (Max Flash)

Prevod dela: Max Flash. Mission 6

ISBN 978-961-6898-97-3

821.111-93-32
LE ml P ZUCKER Jonny Max Flash
COBISS.SI-ID 272821248


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


198.
BACHLEITNER, Norbert
        Začetki evropskega feljtonskega romana / Norbert Bachleitner ; s spremnim besedilom Mirana Hladnika Začetki slovenskega feljtonskega romana ; [prevod besedila Začetki evropskega feljtonskega romana Katarina Bogataj Gradišnik ; izdelava imenskega kazala Milena Repa]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Geschichte des europäischen Feuilletonromans. - 300 izv. - Začetki slovenskega feljtonskega romana / Miran Hladnik: str. 123-167. - O Norbertu Bachleitnerju in njegovem delu / Tone Smolej: str. 181-182. - Bibliografija: str. 109-116 (evr. roman) in str. 150-152 (slov. roman). - Seznam feljtonskih romanov v slovenščini do 1918: str. 152-167. - Kazalo

ISBN 978-961-237-646-8 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Feljtonski roman b) evropska književnost c) slovenska književnost d) feljton e) feljtonistika f) roman v podlistkih g) literarna recepcija h) primerjalne študije

82.091-31
821(4).091-31
821.163.6.09-31
LE od 82.0 BACHLEITNER N. Začetki
COBISS.SI-ID 273863936


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


199.
BRADEŠKO, Marjan
        Konec tedna na izlet : po Sloveniji in zamejstvu / Marjan Bradeško. - Ljubljana : O Media, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv.

ISBN 978-961-91281-7-6
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
LE od 793/799 BRADEŠKO Marjan Konec tedna
COBISS.SI-ID 273920256

200.
PICTHALL, Chez
        Otroški atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [Chez Picthall in Dominic Zwemmer ; prevedel Drago Kladnik]. - 1. izd. - [Različna merila]. - Radovljica : Didakta, 2014. - 1 atlas (71 str.) : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Junior atlas of the world. - 2.500 izv. - Na spojnih listih politični zvd sveta (zadaj samo z imeni celin, spredaj z imeni držav)

ISBN 978-961-261-332-7
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
GA ml 90/91(3/9) PICTHALL Chez Otroški atlas LE ml 90/91(3/9) PICTHALL Chez Otroški atlas
COBISS.SI-ID 273310464

201.
TAVČAR, Vojmir
        Slovenija v žepu : vodnik za male popotnike in velike radovedneže / Vojmir Tavčar, Mitja Tretjak ; [fotografije Manuel Kalman ... [et al.] ; ilustracije Chiara Sepin]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 247 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-88-7174-166-6
a) Slovenija - Turistični vodniki b) knjige za otroke

913(497.4)(036.053.2)
ČR ml 90/91(497.4) TAVČAR Vojmir Slovenija v žepu DL ml 90/91(497.4) TAVČAR Vojmir Slovenija v žepu TU ml 90/91(497.4) TAVČAR Vojmir Slovenija v žepu
COBISS.SI-ID 6721516

202.
        Z motorjem po Sloveniji [Kartografsko gradivo]. 3 = Bike routes in Slovenia = Motorradtouren durch Slowenien = Con il motore in Slovenia / zasnova in izvedba Iztok Kariž in Suzana Flisek Kariž ; fotografije Iztok Kariž ... [et al.]. - 1:195.000. - Ljubljana : IziMap, 2014 (Ljubljana : Januš). - 1 zvd. : barv. ; 67 x 46 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. v kolofonu: Z motorjem po Sloveniji 3. - Na hrbtni strani: predlagane trase za načrtovanje poti, naravne in kulturne znamenitosti ter turistične informacije (dodano slikovno gradivo). - Legenda
a) izleti z motorjem b) cestni zemljevidi c) Ljubljana d) Celje e) Kranj

912.43(497.4-14)
LE zv 90/91(497.4) Z motorjem
COBISS.SI-ID 18342962


929 BIOGRAFIJE


203.
DUNCAN, Isadora
        Moje življenje / Isadora Duncan ; prevedla Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 301 str. ; 22 cm

Prevod dela: My life

ISBN 978-961-241-810-6
a) Duncan, Isadora (1878-1927) - Avtobiografije b) ples

929Duncan I.
793.32(73):929Duncan I.
LE od 82-312.6 DUNCAN Isadora Moje življenje
COBISS.SI-ID 273491968


93/99 ZGODOVINA


204.
GALEANO, Eduardo H., 1940-
        Otroci dni / Eduardo Galeano ; [prevedla Gašper Kralj in Tina Malič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 427 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Los hijos de los días. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-271-3
a) Svetovna zgodovina - Zanimivosti b) kronološki pregledi

94(100)(089.3)
DL od 940/990 GALEANO E. H. Otroci dni
COBISS.SI-ID 273444352

205.
GASPARI, Andrej
        Emona : prazgodovinska in rimska : vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane = prehistoric and Roman : a guide through the archaeological past of Ljubljana's predecessor / [avtor Andrej Gaspari ; prevod Marjana Karer]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries, 2014 ([s. l.] : Collegium Graphicum). - 288 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 276-285. - Kazalo

ISBN 978-961-6509-37-4
a) Ljubljana - Arheološke najdbe b) Ljubljana - Zgodovina c) Emona d) prazgodovina e) antika

903/904(497.4Ljubljana)
94(497.4Ljubljana)
LE od 90/91(497.4) GASPARI Andrej Emona
COBISS.SI-ID 273839104

206.
HUGHES, Robert, 1938-
        Rim / Robert Hughes ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 567 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Rome. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 515-528. - Kazali

ISBN 978-961-241-812-0
a) Rim - Zgodovina

94(450.621.11)
GA od 940/990 HUGHES Robert Rim
COBISS.SI-ID 273613312

207.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Po sledeh Erwina Rommla / [avtor, ilustracije in zemljevidi] Aleksander Jankovič Potočnik ; [spremna beseda Jadran Sterle, urednikova beseda Anton Marn ; fotografije Rafael Marn ... et al.]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Erwin Rommel, igralec tragedije / Jadran Sterle: str. 9-15. - Urednikova beseda / Anton Marn: str. 16-17. - Bibliografija: str. [198-200]

ISBN 978-961-93091-6-2
a) Rommel, Erwin (1891-1944) - Biografije b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija c) Soška fronta 1915-1917 d) vojna zgodovina

94(497.473)"1917"
355.48(497.473)"1917"
929Rommel E.
PE od 940.3/.4 JANKOVIČ P. A. Po sledeh Erwina
COBISS.SI-ID 271213824

208.
KISS, Sándor M.
        Magyarország sorstragédiái a 20. században / M. Kiss Sándor, Raffay Ernő, Salamon Konrád. - 4. kiad. - Budapest : Éghajlat, 2014. - 347 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9862-41-8
a) zgodovina b) Madžarska c) 20. stoletje

94(439)
LE od 940/990 KISS Sándor M. Magyarország
COBISS.SI-ID 12775068

209.
KOS, Matevž
        O nevšečnosti biti Slovenec : zgodovina, kultura, ideologija : (izbrane kritike 1993-2013) / Matevž Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([s. l.] : Birografika Bori). - 196 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na zavihku knj. - Kazalo

ISBN 978-961-237-653-6
a) Slovenci - Kulturna zgodovina - 20.st. b) Slovenska kultura c) slovenska književnost d) literatura in družba e) literarne kritike

930.85(497.4)"19"(081)
821.163.6.09"19"
FRASCATI:
6-200
HO od 930 KOS Matevž O nevšečnosti
COBISS.SI-ID 274199808

210.
NIKOLIĆ, Zoran Lj., 1967-
        Beograd ispod Beograda / Zoran Lj. Nikolić, Vidoje D. Golubović. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2014 (Beograd : Margo-art). - 365 str. : ilustr. ; 23 cm

3.000 izv. - Str. 363-365: Poziv na putovanje kroz tamni vilajet ili zemlju čuda / Predrag J. Marković. - O autorima: str. [367]. - Bibliografija: str. 361-362

ISBN 978-86-521-1341-5 (trda vez.)
a) Beograd - Podzemni objekti b) arhitektura c) stavbe d) Beograd e) zgodovina

904:624.191.88(497.11)
911.375.64(497.111-197.2)
LE od 90/91(3/9) NIKOLIĆ Zoran Lj. Beograd ispod
COBISS.SI-ID 204173324

211.
OFAK, Vito
        Aus den Pfaden der Ausgeloeschten [Videoposnetek] = Po poteh izbrisanih / Regie, Filmmontage, Kamera, Beleuchtung Vito Ofak. - [S. l. : s. n., 2014?]. - 1 video DVD (ca 54 min) : barve in č-b, zvok ; 12 cm

Besedilo v slov., nem. in kočevarščini, podnapisi v slov., angl. in nem. - Nasl. na embalaži: Po sledeh izbrisanih. - Produkcija: Kulturverein deutschsprachiger Jugend
a) Kočevski Nemci - Zgodovina - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Kočevski Nemci - Pokopališča - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) Kočevsko - Zgodovina - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji d) Kočevaji e) obeležja f) nagrobniki

94(497.434=112.2):791.229.2(086.82)
791.229.2:94(497.434=112.2)(086.82)
726.8(497.434=112.2):791.229.2(086.82)
791.229.2:726.8(497.434=112.2)(086.82)
LE od 949.71 OFAK Vito Aus den Pfaden der
COBISS.SI-ID 1105830238

212.
PRICE, William Frank
        A történelem legfontosabb döntései / Bill Price ; [fordította Barabás József]. - Budapest : Kossuth, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: History's greatest decisions

ISBN 978-963-09-7635-0
a) zgodovina b) odločitve c) dogodki

94(100)
LE od 940/990 PRICE William F. A történelem
COBISS.SI-ID 12775836

213.
PRICE, William Frank
        A történelem legnagyobb rejtélyei / Bill Price ; [fordította Danka Sándor]. - Budapest : Kossuth, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: History's greatest mysteries

ISBN 978-963-09-7636-7
a) zgodovina b) odločitve c) dogodki

94(100)
LE od 940/990 PRICE William F. A történelem
COBISS.SI-ID 12776092

214.
SIMČIČ, Miro
        Preden listje odpade, bomo doma : Slovenci v prvi svetovni vojni : (1914-1918) / Miro Simčič. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2014 ([s. l.] : Tiskarna Pleško). - 392 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 391-392

ISBN 978-961-6704-39-7
a) Svetovna vojna 1914-1918 b) Slovenci - Zgodovina - 1914-1918

94(100)"1914/1918"
LE od 940.3/.4 SIMČIČ Miro Preden listje
COBISS.SI-ID 274097152

215.
        STUDIA praehistorica in honorem Janez Dular / uredila, edited by Sneža Tecco Hvala. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Present). - 414 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 30)

Prispevki v slov., angl. ali nem. in eden v hrv., besedilo uvoda in nekaterih prispevkov v slov. in prevod v angl. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Izbrana bibliografija Janeza Dularja = Selected bibliography of Janez Dular / Sneža Tecco Hvala, Primož Pavlin: str. 15-18. - Izvlečki ; Abstracts ; Summary ; Sažetak

ISBN 978-961-254-702-8
a) Dular, Janez (1948-) - Zborniki b) Arheologija - Zborniki c) Slovenija - Prazgodovina - Zborniki d) Slovenija - Arheološke najdbe - Zborniki e) arheološke najdišča f) Hrvatska g) Avstrija h) arheologi

902(497.4):929Dular J.(082)
903(497.4)(082)
DL od 90/91(497.4) STUDIA
COBISS.SI-ID 274115840


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO