COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti avgust 20140 SPLOSNO


1.
        BARVE / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 10 x 10 x 6 cm. - (Moja prva knjižnica. Besede)

Izšlo v kompletu šestih knjižic. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3000-0 (komplet)

087.5
COBISS.SI-ID 10139166

2.
        ČAS za igro / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 10 x 10 x 6 cm. - (Moja prva knjižnica. Besede)

Izšlo v kompletu šestih knjižic. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3000-0 (komplet)

087.5
COBISS.SI-ID 10139678

3.
DESET
        10 let Slovenije v Evropski uniji : pogledi nekdanjih članov Ožje pogajalske skupine / [urednica Nataša Zajec Herceg]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve : Urad Vlade RS za komuniciranje, 2014 ([S. l.] : Collegium Graphicum). - 98 str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6566-24-7 (Ministrstvo za zunanje zadeve)
a) Evropska unija - Širitev - Zborniki b) Slovenija - Integracija - Evropa - Zborniki

327(497.4:4)(082)
061.1EU(082)
LE od 32/33 DESET let
COBISS.SI-ID 273395712

4.
        HRANA / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 10 x 10 x 6 cm. - (Moja prva knjižnica. Besede)

Izšlo v kompletu šestih knjižic. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3000-0 (komplet)

087.5
COBISS.SI-ID 10139422

5.
        KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)-        . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. - 20 cm

Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si. - Četrtletnik. - Občasno izhajajo tematske številke. - LISA. - Ima spletno izd.: Knjižnica = ISSN 1581-7903
ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)

02(05)(497.4)
LE sp 02 KNJIŽNICA
Let. 58 Let. 57 2014 št. 1/2
COBISS.SI-ID 331277

6.
        MOJ prvi slovar o kmetiji / [ilustracije Manfred Rohrbeck ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Mein grosses Bauernhof-Wörterbuch. - Ov. nasl. - Na ov. tudi: Čudovita knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-0020-60-8
a) Kmetije - Knjige za otroke b) kartonke c) predšolski otroci d) izobraževalne slikanice e) odpiranke

631.11(02.053.2)
087.5
LE ml 63 MOJ prvi slovar
COBISS.SI-ID 10266654

7.
        MOJ prvi slovar vozil / [ilustracije Stefan Seidel ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Mein grosses Bauernhof-Wörterbuch. - Ov. nasl. - Na ov. tudi: Čudovita knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-0020-67-7
a) Vozila - Knjige za otroke b) prevozna sredstva c) kartonke d) službena vozila e) delovni stroji f) ladje g) vlaki h) izobraževalne slikanice i) predšolski otroci j) odpiranke

629(02.053.2)
087.5
LE ml 62 MOJ prvi slovar
COBISS.SI-ID 10266398

8.
        OB naprednem tisku --- / [uredil Vanek Šiftar]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1962 (Murska Sobota : Pomurska tiskarna). - 121 str. : fotokopije ; 20 cm

Kazalo

073.32(497.12)(091)
DO od 908 Prekmurje OB naprednem tisku LE do 908 Prekmurje OB naprednem tisku LE od 908 Prekmurje OB naprednem
COBISS.SI-ID 815389

9.
        OBLAČILA / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 10 x 10 x 6 cm. - (Moja prva knjižnica. Besede)

Izšlo v kompletu šestih knjižic. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3000-0 (komplet)

087.5
COBISS.SI-ID 10138910

10.
        ŠOLSKA knjižnica. - Letnik 1, št. 1 (april 1991)-        . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 0353-8958 = Šolska knjižnica

027.7/.8
LE či 02 ŠOLSKA knjižnica
Let. 24 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 24218880


159.9 PSIHOLOGIJA


11.
        BILTEN Bravo . - Ljubljana (Gotska 18) : Društvo Bravo, 2004-

Polletnik
ISSN 1854-0929 = Bilten Bravo

159.953.5
LE či 159.9 BILTEN Bravo
Let. 10 2014 št. 20
COBISS.SI-ID 217341696


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


12.
ŽITNIK, Mojca, 1970-
        Kazalniki zelene rasti / [avtorja Mojca Žitnik in Martin Šteharnik]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, julij 2014. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm + popravek. - (Zbirka Brošure)

Avtorja navedena v kolofonu. - 410 izv.

ISBN 978-961-239-306-9
a) statistika b) okolje

311:502
LE od 30/31 ŽITNIK Mojca Kazalniki zelene
COBISS.SI-ID 274714624


32 POLITIKA


13.
GÖNCZ, László
        A muravidéki magyarság : 1918-1941 / Göncz László ; [szlovén nyelvű fordítás Novak Császár Jolán, német nyelvű fordítás Kelemen Attila ; mutatók Farkas Brigitta]. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

Előszó : Göncz László monográfiájához / Szarka László: str. 5-7. - Prekmurski Madžari : (povzetek) / Novak Császár Jolán: str. 335-355. - Das Ungartum im Murgebiet : (kurze Zusammenfassung) / Kelemen Attila str. 356-361. - Bibliografija: str. 307-313. - Kazala

ISBN 961-6232-17-7
a) Madžari - Narodne manjšine - Slovenija - 1918-1941 b) Prekmurje - Zgodovina - 1918-1941

323.15(497.4=511.141)"1918/1941"
94(497.4-188=511.141)"1918/1941"
DL od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki DO od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki GA od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki GE od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki LE do 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki LE od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki PE od 908 Prekmurje GÖNCZ László A muravidéki
COBISS.SI-ID 113742080


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


14.
ŠKAFAR, Cvetka
        Moja trnova pot do samozaposlitve / Cvetka Škafar ; [izdajatelj Sora Murska Sobota]. - Murska Sobota : samozal., 1997 (Murska Sobota : Solidarnost). - 123 str. ; 23 cm

Spremna beseda Mavricija Batiča na zavihku knjige
a) Samozaposlovanje - Priročniki b) Zaposlovanje - Priročniki c) samozaposlovanje d) zaposlovanje e) brezposelnost f) zaposlitev g) priročniki

331.102.12(035)
331.5(035)
821.163.6-94
LE do 32/33 ŠKAFAR Cvetka Moja trnova pot LE od 32/33 ŠKAFAR Cvetka Moja trnova pot do LE sk 32/33 ŠKAFAR Cvetka Moja trnova pot do TU od 32/33 ŠKAFAR Cvetka Moja trnova pot do
COBISS.SI-ID 40537857


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


15.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic (Ljubljana)
        Letno poročilo ... / Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1995-        . - Ljubljana (Dunajska c. 56) : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic, 1996-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila/. - Letnik. - Ima CD-ROM izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0058. - Ima spletno izd.: Letno poročilo = ISSN 1854-0090
ISSN 1318-9255 = Letno poročilo (Varuh človekovih pravic. Slovenska tiskana izd.)

342.7(497.4)(058)
LE sp 34/345 SLOVENIJA. Varuh Letno
2014 št. 1
COBISS.SI-ID 60817920


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


16.
        SODOBNI vojaški izzivi = Contemporary military challenges. - Letn. 13, št. 1 (apr. 2011)-        . - Ljubljana (Vojkova cesta 55) : Generalštab Slovenske vojske, 2011-. - 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/. - Četrtletnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Bilten Slovenske vojske = ISSN 1580-1993
ISSN 2232-2825 = Sodobni vojaški izzivi

355.5(497.4)

Let. 16 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 254585088


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


17.
        ČEBELICE = Méhecskék / Dvojezična OŠ 1 Lendava = 1. sz. Ketnyelvu altalanos iskola . - Lendava : Dvojezična osnovna šola 1 = Lendva : 1. sz. Ketnyelvu altalanos iskola, [200-]-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po 2006/2007. - Besedilo vporedno v slov. in madžar. j.

373.3(497.4 Lendava)
LE do 37 ČEBELICE
2014/2015 št. 1
COBISS.SI-ID 228152832

18.
        POPCORN / főszerkesztő Vaskó Beatrix. - 1. évf. (1989-) . - Budapest (1122 Budapest, Városmajor u.12-14) : Axel Springer, [1989]. - 29 cm

Mesečno. - Ima tudi drugi ISSN 0238-5759, ki morda ni napačen
ISSN 1418-1622

379.8
LE sp 37 POPCORN
2014 sz. 7/8#
COBISS.SI-ID 10185116


502/504 EKOLOGIJA


19.
        PREGLED stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji / [urednika Branka Hlad in Peter Skoberne ; fotografije Milan Orožen Adamič ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Agencija RS za okolje, 2002 ([Ljubljana] : Set). - XVI, 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. v CIP-u. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 219-224. - Povzetek

ISBN 961-6324-14-4
a) Biološka raznovrstnost - Stanje - Slovenija b) Biološka raznovrstnost - Zaščita - Slovenija c) ekologija d) habitatni tipi e) genetska raznolikost f) vrstna pestrost g) krajinska pestrost h) varstvo narave i) trajnostna strategija j) pravna ureditev k) ekonomski razvoj l) okoljska vzgoja m) ekološka politika n) zborniki

502.3(497.4)(082)
574(497.4)(082)
LE do 502/504 PREGLED stanja LE od 502/504 PREGLED stanja biotske
COBISS.SI-ID 120356096


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


20.
        DIVJE živali / [prevedla Barbara Zych] ; Barbara Zych. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižnica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Divje živali - Knjige za otroke b) živali c) predšolski otroci d) izobraževalne slikanice e) kartonke

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 10136350

21.
        HIŠNI ljubljenčki / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [10] str. : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Živali - Knjige za otroke b) hišni ljubljenci c) izobraževalne slikanice d) predšolski otroci e) kartonke

59(02.053.6)
087.5
COBISS.SI-ID 10136094

22.
        MORSKE živali / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [10] str. : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižnica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Morske živali - Knjige za otroke b) živali c) izobraževalne slikanice d) predšolski otroci e) kartonke

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 10137118

23.
        PLAZILCI in žabe / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižnica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Plazilci - Knjige za otroke b) žabe c) živali d) izobraževalne slikanice e) predšolski otroci f) kartonke

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 10138398

24.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper. Živali / Francesca Simon ; [ilustracije Tony Ross ; prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 109 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Grozni leksikon)

Prevod dela: Horrid Henry's animals. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2258-9
a) Živali - Knjige za otroke b) zanimivosti

59(02.053.2)
LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper SB ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 274524416

25.
        TIGRI [Dva medija] : odprava v močvirja / [snemalec Mike Herd]. - [S. l.] : International Master Publisher AB, cop 2005
1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm
1 zv. (24 str.) : ilustr. ; 19 cm
(Natural killers = Plenilci od blizu ; 3)

Podatki z enote in interneta
a) Zveri - Tiger - Dokumentarni filmi b) zveri c) tigri d) dokumentarni filmi

599.742.712(100)(086.82)
791.229.2
LE dvd 59 TIGRI LE ml 59 TIGRI
COBISS.SI-ID 19604535

26.
        ŽIVALI na kmetiji / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižnica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Domače živali - knjige za otroke b) živali c) izobraževalne slikanice d) predšolski otroci e) kartonke

59(02.053.2)
636.1!!!!.9(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 10136606

27.
        ŽUŽELKE / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [10] str. : ilustr. ; 9 cm. - (Moja prva knjižnica. Živali)

Prevod dela: My little library - animals. - Podatki o odgovornosti, izdaji in zbirki navedeni na skupni škatli. - Komplet šestih knjigic v skupni škatli. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3001-7
a) Žuželke - Knjige za otroke b) živali c) izobraževalne slikanice d) predšolski otroci e) kartonke

595.7(02.053.2)
LE ml K DIVJE živali LE ml K HIŠNI LE ml K MORSKE živali LE ml K PLAZILCI in LE ml K ŽIVALI na LE ml K ŽUŽELKE
COBISS.SI-ID 10137886


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


28.
DONKO, Dušan
        Preproste rešitve za 108 bolezni : priročnik za samozdravljenje iz zakladnice celovite naravne medicine / Dušan Donko, Simona Kolar Tomažič. - 1. natis. - Maribor : Založba Ulala, PRAV(N)A IDEJA : Društvo za krepitev telesa, uma in duha TAO IN, 2014. - 324 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 324

ISBN 978-961-281-345-1
a) Samozdravljenje - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) zdravilna zelišča d) akupresura e) bolezni f) feng šui g) naravna medicina h) moksa

615.851(035)
LE od 615 DONKO Dušan Preproste rešitve
COBISS.SI-ID 77677825

29.
DONKO, Dušan
        Preprosto: zdravje : priročnik za zdravje, vitalnost in mladostnost / Dušan Donko, Simona Kolar Tomažič ; [fotografije Borut Turk ; ilustracije Damijan Jerič]. - 2. natis. - Maribor : Ulala, Prav(n)a ideja : Društvo za krepitev telesa, uma in duha TAO IN, 2014. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 240

ISBN 978-961-281-286-7
a) Zdravje - Krepitev - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) življenjska energija d) organi e) čustva f) prehrana g) telesna aktivnost h) vaje i) lepota j) bioritem k) duševna higiena

613(035)
LE od 613 DONKO Dušan Preprosto: zdravje
COBISS.SI-ID 77257473

30.
GREEN, Dan, 1975-
        Kako deluje človeško telo / besedilo Dan Green ; ilustracije Edmond Davis ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Human body factory. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1730-1
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
GE ml 61 GREEN Dan Kako deluje
COBISS.SI-ID 264658432


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


31.
SULLI, Marco
        Tanker : glavni protagonist v 20. stoletju in druge pomorske zanimivosti / Marco Sulli - Sulčič. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-392-4
a) Tankerji b) razvoj c) zgodovinski pregledi

629.543
LE od 62 SULLI Marco Tanker
COBISS.SI-ID 274518272


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


32.
GENERALNA policijska uprava. Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov
        Priročnik za vodnike službenih psov policije / [priprava GPU, Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov]. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2007 (Ljubljana : Mond Grafika). - 473 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija navedena pri posameznih poglavjih
a) psi b) vodniki službenih psov c) sistematika pasem d) službeni psi GLEJ policijski psi e) kinologija f) lastnosti psov g) šolanje psov h) usposabljanje službenih psov i) policijska pooblastila j) osnove veterinarstva k) priročniki l) Slovenija

351.74:636.74(497.4)
LE od 636.7 GENERALNA Priročnik za
COBISS.SI-ID 2021832

33.
LOVSKA družina (Lendava)
        Ob 50-letnici Lovske družine Lendava / [zbrala in uredila komisija LD Lendava v sestavi Bojan Budin ... [et al.] ; slike in članke so prispevali člani LD Lendava ... [et al.] ; prevod Péter Gaál]. - Lendava : Lovska družina, 1996 (Murska Sobota : Solidarnost). - 123 str. : večinoma barvne fotogr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Lovska družina Lendava = A Lendvai vadásztársaság. - Besedilo v slov. in madž. prevod. - 300 izv.
a) Lovstvo - Slovenija b) lovstvo c) lovske družine d) Lendava e) zgodovinski pregledi

639.1(497.4 Lendava)"1946/1996"
LE do 63 LOVSKA družina Lendava Ob 50-letnici LE od 908 Prekmurje LOVSKA družina Ob 50-letnici
COBISS.SI-ID 61691904


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


34.
SPECK, Brigitte
        Stevija : čudežno sladilo / Brigitte Speck ; [prevedla Miriam Drev]. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Stevia. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-278-138-5
a) Stevija b) Kuharski recepti c) sladila d) marmelade e) pecivo

641.85(083.12)
664.162.81
GE od 641 SPECK Brigitte Stevija
COBISS.SI-ID 274200832


67/69 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


35.
POJBIČ, Ladislav
        Žage v Pomurju / Ladislav Pojbič ; [prevod v nemščino Vilma Podkrajšek in Vita Gačeša, prevod v madžarščino Gabriella Gaál]. - Murska Sobota : Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Pomurja, 2005 (Celje : Dikplast). - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 176. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Összefoglaló

ISBN 961-238-462-2
a) Žage - Pomurje b) žage c) Pomurje d) Dobrovnik e) lendava f) Mala Polana g) NedelicaM h) Odranci i) radmožanci j) Stednja Bistrica k) Žaga Vuk l) Žaga gerenčer m) tesarstvo n) goščarji

674.093(497.4-188)
GDK:
822
LE do 67/69 POJBIČ Ladislav Žage v Pomurju
COBISS.SI-ID 220276992


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


36.
ŠUMI, Nace
        Naselbinska kultura na Slovenskem : urbana naselja / Nace Šumi ; [fotografije Nace Šumi ... et al.]. - Ljubljana : Viharnik : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994 (Ljubljana : Delo). - 291 str. : barvne ilustr. ; 33 cm

Bibliografija: str. 276-279. - Kazali
a) Urbana naselja - Zgodovina - Slovenija - Albumi b) naselja c) mesta d) trgi (urbanizem) e) Slovenija f) geografija naselij g) morfologija naselij h) zgodovinski pregledi i) vedute j) katastrske karte k) fotografije

711.4(497.4)(091)
911.375(497.4)
779:711.4(497.4)
LE do 71 ŠUMI Nace Naselbinska kultura LE od 71 ŠUMI Nace Naselbinska kultura na
COBISS.SI-ID 38675200


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


37.
KULTURNI center "Miško Kranjec". Galerija (Murska Sobota)
        Pridobitve 1971-1988 za stalno zbirko galerije Kulturnega centra Miško Kranjec Murska Sobota, Murska Sobota, 23.12.1988 - 17.1.1989 / [spremni tekst Franc Obal ; prevod v nemški jezik Vilko Simon ; fotografski posnetki Ivan Leskošek]. - Murska Sobota : Kulturni center "Miško Kranjec", 1988 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 52 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo slov. in prevod v nem. - 1.000 izv. - Seznam umetnikov: str.52
a) Murska Sobota b) Kulturni center "Miško Kranjec" c) galerija d) stalna zbirka e) 1971/1988

73/77(497.12)"19"(069)
069(497.12 M.Sobota):73/77
LE do 74/76 KULTURNI center Pridobitve
COBISS.SI-ID 7151616


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


38.
MAJHEN, Zvezdana
        Olika je odlika [Zvočni posnetek] / [avtorica besedil Zvezdana Majhen ; avtor glasbe in aranžer Dominik Krt ; ilustracije [na ov.] Jure Kralj]. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2013 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (62 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.). - (Zmajček, ISSN 1318-7449)

CD je priloga k reviji Zmajček. - Besedila pesmi v spremni knjižici. - Podatki o odgovornosti z ov. - Izvajalci: Dominik Krt, otroci pevskega zbora Stako Premrl Podnanos, mentorica Vida Fabčič. - Vsebina: Prijatelji ; Ni pomembno, kaj je kdo ; Miroljubna uspavanka ; Doživimo srečo ; Svoboda in mir ; Olika je odlika ; Vaška obrekulja ; Prijazen planet ; Družinski red ; Kdo pomga babici? ; Pohlepen mož ; Jeznoritost

STH CD 009 Hieroglif
a) Music b) Glasba c) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče d) Otroški zbori - Različne spremljave - CD-plošče e) otroška pesem

784.67(497.4)(02.053.2)(086.76)
LE cd C MAJHEN Zvezdana Olika je odlika
COBISS.SI-ID 9841481

39.
        ODIMO spejvat II : etno skupine v Pomurju in na avstrijskem Koroškem / [uredil Lojze Kozar ml. ; prevod v angleščino Martin Cregeen, prevod v nemščino Miha Verbinc]. - Odranci : Kulturno društvo Osem src, 2003 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - 111 str. : barvne fotogr. ; 17 x 22 cm

Besedilo slov., nem. in angl.

ISBN 961-91137-0-5

784.4(497.4-18+436.5)
LE do 78 ODIMO spejvat 2 LE od 78 ODIMO spejvat
COBISS.SI-ID 51185409

40.
PREMRL, Stanko, 1880-1965
        Zdravljica [Zvočni posnetek] / [glasba] Stanko Premrl ; [besedilo] France Prešeren ; [aranžmaji Jani Golob, Kruno Cipci, Vinko Štrucl] ; Komorni zbor RTV Ljubljana (2, 4) ; Simfoniki RTV Slovenija (1, 2), Godba milice (3) ; dirigenti: Marko Munih (1), Samo Hubad (2), Vinko Štrucl (3), Mirko Cuderman (4). - [Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 1998 (Austria : DADC). - 1 CD (6 min, 7 sek) : stereo, DDD ; 12 cm

Besedilo in melodija himne Vsebuje Zdravljico za mešan zbor ter tri priredbe: za simfonični orkester, mešan zbor in simfonični orkester, za pihalno godbo

103650 ZKP RTV
a) Himne - Slovenija

784.71(497.4)
LE cd 78 PREMRL Stanko Zdravljica
COBISS.SI-ID 74773504


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


41.
        ATLETIKA : revija atletske zveze Slovenije in priloga športnega dnevnika Ekipa24. - Ljubljana (Aljaževa 32) : Atletska zveza Slovenije, 1993-2012. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.atletska-zveza.si/o-zvezi/zaloznistvo/revija-atletika. - Četrtletnik. - Opis po: 1993, št. 2/3
ISSN 1318-6213 = Atletika (Ljubljana)

796.42(497.4)

2014 št. 68#
COBISS.SI-ID 38865920

42.
NOGOMETNI klub Panonija (Gaberje)
        [Šestdeset]
        60 let Nogometnega kluba Panonija Gaberje : 1948-2008 / [uredil Franc Horvat Meštrovič ; fotografije prispevali Viktor Bažika ...[et al.]]. - Gaberje : [NK Panonija], 2008 (Lendava : DigiFot - Foto Šimonka). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv.
a) Nogometni klub Panonija (Gaberje) - Zgodovina - 1948-2008 - Zborniki b) nogomet - Prekmurje

796.3(497.4 Gaberje)"1948/2008"
LE do 79 NOGOMETNI klub 60 let Nogometnega LE od 908 Prekmurje NOGOMETNI klub 60 let Nogometnega
COBISS.SI-ID 6424627


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


43.
BERNJAK, Elizabeta
        Madžarsko-slovenski, slovensko-madžarski slovar = Magyar-szlovén, szlovén-magyar szótár / Elizabeta Bernjak. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1995 ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 1046 str. ; 21 cm. - (Serija Moderni slovar)

Nasl. na ov.: Madžarsko-slovenski moderni slovar = Magyar-szlovén divatos szótár; hrbtni nasl.: Madžarsko-slovenski, slovensko-madžarski. - Nasl. na ov.: Madžarsko-slovenski moderni slovar = magyar-szlovén modern szótár

ISBN 86-361-0932-9
a) Slovarji - Madžarščina - Slovenščina b) madžarščina c) slovenščina d) slovarji

808.63-3=945.11
809.451.1-3=863
DL od 81 BERNJAK Elizabeta Madžarsko- LE či 81 BERNJAK Elizabeta Madžarsko-slovenski LE do 81 BERNJAK Elizabeta Madžarsko-slovenski LE od 81 BERNJAK Elizabeta Madžarsko LE sk 81 BERNJAK Elizabeta Madžarsko-
COBISS.SI-ID 53462784

44.
        SLOVENSKO-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes : zbornik razprav / [uredila István Nyomárkay, Stjepan Lukač]. - Budimpešta : Košičev sklad, 1998 (Budimpešta : COMP-Press). - 245 str. ; 20 cm

Predgovor = Elöszó / Nyomárkay István. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetki v slov., srb. hrv. ali madž. na koncu prispevkov

ISBN 963-03-5142-0
a) slovenščina b) madžarščina c) slovenska književnost d) madžarska književnost e) zborniki

811.163.6:811.511.141
811.163.6:811.511.141
811.511.141:811.163.6
821.163.6:821.511.141
821.511.141:821.163.6
LE do 81 SLOVENSKO-
COBISS.SI-ID 7494664

45.
SREDIĆ, Gvozden
        Esperanto za železničarje in druge : mednarodni jezik / Gvozden Sredić, Karl Kovač ; [iz srbohrvaškega jezika prevedla Mira Lipičar ; esperantsko terminologijo prispeval Jovan Mirković]. - 2. izd. - Maribor [i. e.] Lendava : Železničarsko esperantsko društvo, 2014 (Ljubljana : SŽ-Železarska tiskarna). - 189 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Esperanto za železničare. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Zakaj se učiti esperanta - in zakaj pri železničarjih / Vinko Ošlak: str. 4-6

ISBN 978-961-281-372-7

811.922:656.2
DL od 81 SREDIĆ Gvozden Esperanto za
COBISS.SI-ID 77980673


82 LITERARNA BESEDILA


46.
ASHFORD, Jane
        Znova nevesta / Jane Ashford ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 365 str. ; 20 cm

Prevod dela: Once again a bride. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2287-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2297-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ASHFORD Jane Znova nevesta
COBISS.SI-ID 274619904

47.
BRITAS, Biba
        Čarobna nočna potovanja / Biba Britas ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2014. - 88 str. : ilustr ; 21 cm

50 izv.

ISBN 978-961-6953-16-0
a) planeti b) zemlja c) luna d) ekologija

821.163.6-93-32
LE ml C BRITAS Biba Čarobna nočna
COBISS.SI-ID 274622208

48.
CAR, Evgen
        A gólyák is elpusztulnak : dráma / Evgen Car ; fordította [és a zárótanulmányt írta] Zágorec Csuka Judit. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ; Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség : Dobronak, 2009. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Štrki umirajo. - 500 izv.

ISBN 978-963-87921-6-7
ISBN 978-963-87921-7-4 (online izd.)

821.511.141(497.4)-2
LE do 82-2 CAR Evgen A gólyák is LE od 82-2 CAR Evgen A gólyák is
COBISS.SI-ID 6887475

49.
CHASE, Emma
        Ujeta v mrežo / Emma Chase ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 271 str. ; 20 cm

Prevod dela: Tangled. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2277-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2281-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 CHASE Emma Ujeta v mrežo SB od 82-311.2 CHASE Emma Ujeta v mrežo TU od 82-311.2 CHASE Emma Ujeta v mrežo
COBISS.SI-ID 274565376

50.
CORPORON, Yvette Manessis
        Ko šepetajo ciprese / Yvette Manessis Corporon ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 314 str. ; 20 cm

Prevod dela: When the cypress whispers. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2278-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2282-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 CORPORON Y. M. Ko šepetajo LE od 82-311.2 CORPORON Y. M. Ko šepetajo ciprese SB od 82-311.2 CORPORON Y. M. Ko šepetajo TU od 82-311.2 CORPORON Y. M. Ko šepetajo
COBISS.SI-ID 274567680

51.
ČEHOV, Anton Pavlovič, 1860-1904
        Češnjev vrt : komedija v štirih dejanjih / Anton Pavlovič Čehov ; prevod Milan Jesih ; [spremna študija Vinko Cuderman]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet). - 91 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja)

Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: str. 73-91

ISBN 961-6570-35-8 (Delo)
ISBN 978-961-6570-35-0 (Delo)
a) Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) - Literarne študije

821.161.1-2
821.161.1.09Čehov A.P.
PE od 82-2 ČEHOV Anton P. Češnjev vrt
COBISS.SI-ID 228664832

52.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Zločin in kazen / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevod, [spremna študija] Vinko Cuderman. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 2 zv. (322; 345 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Izv. stv. nasl.: Prestuplenie i nakazanie / Fedor Mihajlovič Dostoevskij. - Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: zv. 2, str. 327-345

ISBN 961-6570-28-5 (Delo, zv. 1)
ISBN 978-961-6570-28-2 (Delo, zv. 1)
ISBN 961-6570-29-3 (Delo, zv. 2)
ISBN 978-961-6570-29-9 (Delo, zv. 2)
a) Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - Literarne študije

821.161.1-311.2
821.161.1.09Dostoevskij F.M.
TU od 82-311.2 DOSTOEVSKIJ F. M. Zločin in kazen
COBISS.SI-ID 228660736

53.
FIELDING, Joy
        Zdaj jo vidiš / Joy Fielding ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 21 cm

Prevod dela: Now you see her. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2265-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2269-5 (broš.)

821.111(71)-312.4
LE od 82-312.4 FIELDING Joy Zdaj jo vidiš SB od 82-312.4 FIELDING Joy Zdaj jo vidiš TU od 82-312.4 FIELDING Joy Zdaj jo vidiš
COBISS.SI-ID 274481152

54.
FLAUBERT, Gustave
        Gospa Bovary / Gustave Flaubert ; prevod Suzana Koncut ; [spremna študija Samo Koler]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 395 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Izv. stv. nasl.: Madame Bovary. - Spremna študija ; V razmislek / Samo Koler: str. 383-395

ISBN 961-6570-31-5 (Delo)
ISBN 978-961-6570-31-2 (Delo)
a) Flaubert, Gustave (1821-1880) - Literarne študije

821.133.1-311.2
821.133.1.09Flaubert G.
ČR od 82-311.2 FLAUBERT Gustave Gospa Bovary
COBISS.SI-ID 228661760

55.
FORSYTH, Frederick, 1938-
        Seznam smrti / Frederik Forsyth ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 300 str. ; 20 cm

Prevod dela: The kill list. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2273-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2271-8 (broš.)

821.111-312.4
LE od 82-312.4 FORSYTH Frederick Seznam smrti
COBISS.SI-ID 274492160

56.
GEORGE, Nina
        Pesem lune in morja / Nina George ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 280 str. ; 20 cm

Prevod dela: Die Mondspielerin. - Tisk po naročilu. - Leta 2011 je prejela nemško literarno nagrado DeLiA za ljubezenski roman.

ISBN 978-961-00-2276-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2280-0 (broš.)
a) literarne nagrade b) DeLiA 2011

821.112.2-311.2
LE od 82-311.2 GEORGE Nina Pesem lune in SB od 82-311.2 GEORGE Nina Pesem lune in TU od 82-311.2 GEORGE Nina Pesem lune in
COBISS.SI-ID 274564864

57.
GJURAN, Jožef, 1913-1989
        Življenje po prekmursko : zbirka črtic / Jožef Gjuran ; ob deseti obletnici smrti avtorja črtice zbral in uredil Marjan Žerdin. - Lendava : MIT, 1999 (Černelavci : Sprint). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm

821.163.6-32
ČR od 82-32 GJURAN Jožef Življenje po prekmursko LE do 82-32 GJURAN Jožef Življenje po prekmursko LE od 82-32 GJURAN Jožef Življenje po prekmursko SB od 82-32 GJURAN Jožef Življenje po TU od 82-32 GJURAN Jožef Življenje po
COBISS.SI-ID 44252161

58.
KELK, Lindsey
        Obožujem Las Vegas / Lindsey Kelk ; [prevedla Teja Britovšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 20 cm

Prevod dela: I heart Vegas. - Broširana izd meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2274-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2272-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KELK Lindsey Obožujem Las LE od 82-311.2 KELK Lindsey Obožujem Las Vegas SB od 82-311.2 KELK Lindsey Obožujem Las TU od 82-311.2 KELK Lindsey Obožujem Las
COBISS.SI-ID 274499840

59.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Mladost v močvirju : roman / Miško Kranjec. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1962 (v Murski Soboti : Pomurski tisk). - 603 str. ; 21 cm

2.000 izv.

821.163.6-311.2
DO od 82-312.6 KRANJEC Miško Mladost v močvirju LE do 82-312.6 KRANJEC Miško Mladost v močvirju LE sk 82-312.6 KRANJEC Miško Mladost v LE sk 82-312.6 KRANJEC Miško Mladost v močvirju SB od 82-311.2 KRANJEC Miško Mladost v močvirju
COBISS.SI-ID 2998785

60.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Nekaj bi vam rad povedal : satire in razmišljanja / Miško Kranjec. - V Murski Soboti : Obmurska založba, 1954 (Murska Sobota : Obmurska tiskarna). - 285 str. ; 21 cm

2.500 izv. - Življenjepis Miška Kranjca ; Dela Miška Kranjca / J. Liška, str. 253-285. - Pot Miška Kranjca / Janko Liška: str. 5-22. - Vsebuje: Kako je Pavliha videl Prekmurje ; Obisk pri Dominkovih ; Molk ; Slovenska pomlad 1 ; Udruženje in stranke ; Jesenske sanje ; Vrnil sem se ; Zlata svoboda ; Demokracije ni več ; Dobro obiskani sestanek ; Terjatve ; Kruh je bridka stvar ; Epilog ; Ko škrjan'c zapoje ; Molitev ; Slovenska pomlad 2 ; Pejsaž ; Na cesti ; Tvoj otrok ; Zemlja in človek ; Pajki ; Soočenje

821.163.6-7
ČR od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad DO od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad LE do 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad LE od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad SB od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam TU od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad VP od 82-7 KRANJEC Miško Nekaj bi vam rad
COBISS.SI-ID 2104862

61.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Zalesje se prebuja : roman v dveh delih / Miško Kranjec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960 (v Ljubljani : Triglavska tiskarna). - 302 str. ; 21 cm

O avt. in delu na zavihkih ov.

821.163.6-311.2
LE do 82-311.2 KRANJEC Miško Zalesje se prebuja
COBISS.SI-ID 32238081

62.
LAINŠČEK, Feri
        Akit a köd hozott : regény / Feri Lainšček ; [fordította Gordos Judit[!Halász Gordos Márta], Halász Albert ; utószó Simon Balázs]. - Budapest : Seneca, 1996 (Budapest : Kolor Optika). - 160 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ki jo je megla prinesla. - Utószó / Simon Balázs: str. 155-[159]

ISBN 963-8038-27-6

821.163.6-311.2=945.11
DO od 82-311.2 LAINŠČEK Franc Akit a köd hozott GA od 82-311.2 LAINŠČEK Franc Akit a köd hozott GE od 82-311.2 LAINŠČEK Franc Akit a köd hozott LE do 82-311.2 LAINŠČEK Feri Akit a köd hozott LE od 82-311.2 LAINŠČEK Franc Akit a köd hozott LE po 82-311.2 LAINŠČEK Franc Akit a köd hozott
COBISS.SI-ID 1080883

63.
MALPAS, Jodi Ellen
        Pod tem moškim / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 511 str. ; 20 cm

Prevod dela: Beneath this man. - "... drugi del trilogije, ki jo odpira knjiga Ta moški." --> zadnja str. ov. - Broširana izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2266-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2270-1 (broš.)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MALPAS Jodi Ellen Pod tem moškim LE od 82-311.2 MALPAS Jodi Ellen Pod tem moškim
COBISS.SI-ID 274483200

64.
ME, Tara Sue
        Podrejena / Tara Sue Me ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 307 str. ; 20 cm. - ([Podrejena ; 1])

Prevod dela: The submissive. - Nasl. zbirke povzet po avtoričini spletni strani. - Broširana izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2275-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2279-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ME Tara Sue Podrejena SB od 82-311.2 ME Tara Sue Podrejena
COBISS.SI-ID 274524160

65.
MUCK, Desa
        Panika / Desa Muck. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 204 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kapučino)

ISBN 86-11-16600-0

821.163.6-311.2
DO od 82-311.2 MUCK Desa Panika GA od 82-311.2 MUCK Desa Panika GE od 82-311.2 MUCK Desa Panika KO od 82-311.2 MUCK Desa Panika LE od 82-311.2 MUCK Desa Panika LE sk 82-311.2 MUCK Desa Panika OD od 82-311.2 MUCK Desa Panika SB od 82-311.2 MUCK Desa Panika TU od 82-311.2 MUCK Desa Panika VP od 82-311.2 MUCK Desa Panika
COBISS.SI-ID 126542848

66.
PAUŠIČ, Olga
        Šolski štosi : (zbirka odrskih besedil za otroške in mladinske gledališke skupine) / Olga Paušič ; [uvodna beseda Rajko Stupar]. - Lendava : samozal., 2004. - 199 str. : ilustr. ; 22 cm

[Uvodna beseda] / Rajko Stupar: str. 3-11. - Vsebina: Prebrisani škratje ; Sneguljčica malo drugače ; Pepelkin čevelj ; Domača naloga ; Dvoboj ; Okostnjak v omari ; Nenavadno darilo ; Na pragu poletja ; Skrivnosti iz šolskega veceja ; Psi, ljubezen in kurje oko

ISBN 961-236-677-2

821.163.6-93-2
DL ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi DO ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi GA ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi GE ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi HO ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi KO ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi LE do P PAUŠIČ Olga Šolski štosi LE ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi LE sk P PAUŠIČ OLGA Šolski štosi OD ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi PE ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi SB ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi TU ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi VP ml P PAUŠIČ Olga Šolski štosi
COBISS.SI-ID 214409984

67.
PREŠEREN, France
        Pesmi / France Prešeren ; [izbral in spremno besedo napisal Josip Vidmar ; prevedla László Lator, Dezső Tandori ; opombe sestavila in spremno besedo prevedla Orsolya Gállos] = Versei / [France Prešeren ; válogatta és bevezetőt írta Josip Vidmar ; fordította Lator László, Tandori Dezső ; a nyersfordítást, a jegyzeteket készítette és a bevezetőt fordította Gállos Orsolya]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2000 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sozvočje = Összhang)

Vzpor. slov. besedilo in madž. prevod. - Izšlo ob 200. letnici pesnikovega rojstva in 150. obletnici njegove smrti. - O pesniku = A költőről / Josip Vidmar ; Gállos Orsolya fordítása: str. 8-25

ISBN 86-7195-328-9

821.163.6-1
DL od 82-1 PREŠEREN France Pesmi - Versei DO od 82-1 PREŠEREN France Pesmi DO od 82-1 PREŠEREN France Pesmi = Versei GA od 82-1 PREŠEREN France Pesmi GE od 82-1 PREŠEREN France Pesmi = Versei LE od 82-1 PREŠEREN France Pesmi = Versei LE pr 82-1 PREŠEREN France Pesmi PE od 82-1 PREŠEREN France Pesmi
COBISS.SI-ID 44505857

68.
SPARKS, Nicholas
        Varuh / Nicholas Sparks ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 440 str. ; 20 cm

Prevod dela: The guardian. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2286-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2284-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SPARKS Nicholas Varuh SB od 82-311.2 SPARKS Nicholas Varuh TU od 82-311.2 SPARKS Nicholas Varuh
COBISS.SI-ID 274622976

69.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Saloma : drama v enem dejanju / Oscar Wilde ; prevod Srečko Fišer ; [spremna študija Ana Jesenovec]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 70 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja in naloge / Ana Jesenovec: str. 47-70

ISBN 961-6570-34-X (Delo)
ISBN 978-961-6570-34-3 (Delo)
a) Wilde, Oscar (1854-1900) - Literarne študije

821.111-2
821.111.09Wilde O.
LE od 82-2 WILDE Oscar Saloma
COBISS.SI-ID 228664576

70.
        ZA lahko noč : zbirka 40 zgodb in pesmi / [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Bedtime storytime. - Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-2147-6

821-93-82
398(100)
LE ml C ZA lahko noč
COBISS.SI-ID 272478464


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


71.
        HASONLÓSÁGOK és különbözőségek : tanulmányok a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok köréből = Ujemanja in razhajanja : študije o slovensko-madžarskih literarnih stikih / szerkesztették, uredila Fried István, Lukács István. - Budapest : Kossics alapítvány = Budimpešta : Košičev sklad, 1998. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov. in madž. - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 963-03-5947-2
a) Slovenska književnost - Stiki - Madžarska književnost - Zborniki b) Madžari c) Slovenci d) literarna recepcija e) literarni stiki

821.163.6.091:821.511.141.091(082)
821.511.141.091:821.163.6.091(082)
LE od 82.0 HASONLÓSÁGOK
COBISS.SI-ID 79939072


821.163.6


72.
EROS
        Psi / [pisec Eros]. - 2. natis. - Maribor : v samozal., 2012. - 777 str. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 7.777 izv.

ISBN 978-961-269-153-0
a) Življenjska modrost - V leposlovju b) Literature c) Literatura d) humanistika

17.023.3
821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 EROS Psi OD od 82-311.2 EROS Psi TU od 82-311.2 EROS Psi
COBISS.SI-ID 261680896


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


73.
BENSA, Stanko
        Od Soče do Mure : pot istrskih in primorskih beguncev / Stanko Bensa ; [fotografije Branka Bensa ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Pince Marof [i. e.] Benica : Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju, 2013 (Lendava : Digifot). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Od Soče do Mure / Jože Pirjevec: str. 7-8. - Sklepna beseda / Branka Bensa: str. 179

ISBN 978-961-281-215-7
a) Migracije - Slovenija - 20.st. b) Prekmurje - Zgodovina - 20.st. c) Primorska d) emigracija e) taborišča f) spomini

94(497.411)"19"
314.15(497.4)"19"
821.163.6-94
LE do 908 Prekmurje BENSA Stanko Od Soče do Mure
COBISS.SI-ID 269857024

74.
KERMAN, Branko
        Neznano Prekmurje : zapisi preteklosti krajine iz zraka : publikacija k razstavi = The unknown Prekmurje : records from the air of the past history of the region : accompanying booklet for exhibition / [avtor teksta in fotografij] Branko Kerman ; [angleški prevod Vilko Šimon]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2002 (Kranj : Adoz tisk). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 42

ISBN 961-90438-7-1
a) Arheologija - Prekmurje - Razstavni katalogi b) Prekmurje - Arheološka najdišča - Fotografije iz zraka - Razstavni katalogi c) aerofotografija

903/904(497.4-188)(064)
778.35:903/904(497.4-188)(064)
77.058.1:903/904(497.4-188)(064)
LE do 908 Prekmurje KERMAN Branko Neznano Prekmurje
COBISS.SI-ID 47996929

75.
        LENDAVA 10 let v svobodi / uredil uredniški odbor. - Lendava : MO SZDL, [1955] (Murska Sobota : Obmurska tiskarna). - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

a) Lendava b) domoznanstvo

908(497.4-18)
LE do 908 Prekmurje LENDAVA 10 let LE od 908 Prekmurje LENDAVA 10 let
COBISS.SI-ID 1528883

76.
        SVET med Muro in Dravo : ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868-1968 / [uredil Viktor Vrbnjak ; izdala Skupščina občine Ljutomer]. - Maribor : Obzorja, 1968 (v Ljubljani : Delo). - 740 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih, povzetek v nem. ali franc. pri vseh prispevkih
a) Prlekija - Domoznanstvo - Zborniki

908(497.12-18)
LE do 949.71 SVET med Muro in Dravo LE od 949.71 SVET med Rabo
COBISS.SI-ID 18901760

77.
        VIA Sancti Martini : A Tours-i Szent Márton kulturális útvonál zarándokkalauza Szombathelytől Zrečeig / [az útvonál magyar oldali fotói Kovács Attila Gyula ... [et al.], az útvonál szlovén oldali fotói Uroš Vidovič ... et al.]. - 1. kiad. - [Murska Sobota] : Regionalna razvojna agencija Mura, 2013 ([Murska Sobota] : Animus). - 103, 32 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

5.000 izv. - Na str. za nasl. str.: Készült az Európai Unió által támogatott Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Operatív program keretében belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló Márton Központok és Toursi Szent Márton európai kulturális útja című projekt keretén belül. - Prevod dela: Via Sancti Martini: vodnik po kulturni poti Svetega Martina Tourskega od Szombathelya do Zreč. - Bibliografija: str. 98
a) Martinus Turonicus, svetnik (ok. 316-397) b) Evropa c) kulturne poti d) Madžarska e) Slovenija f) kulturna dediščina g) kulturna pot Sveti Martin Tourski h) turistični vodniki

908(497.4+439)(036)
LE do 90/91(497.4) VIA Sancti LE od 90/91(497.4) VIA Sancti
COBISS.SI-ID 12778908

78.
        VIA Sancti Martini : vodnik po kulturni poti Svetega Martina Tourskega od Szombathelya do Zreč / [fotografije odseka poti na madžarski strani Kovacs Attila Gyula ...[et al.], fotografije odseka poti na slovenski strani Uroš Vidovič ... et al.]. - 1. izd. - [Murska Sobota] : Regionalna razvojna agencija Mura, 2013 ([Murska Sobota] : Animus). - 103, 32 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

5.000 izv. - Na str. za nasl. str.: Pripravljeno v okviru projekta "Martinova središča in evropska kulturna pot Sv. Martina - Via Savaria". - Bibliografija: str. 98
a) Martinus Turonicus, svetnik (ok. 316-397) b) Evropa c) kulturne poti d) Madžarska e) Slovenija f) kulturna dediščina g) kulturna pot Sveti Martin Tourski h) turistični vodniki

908(497.4+439)(036)
LE od 90/91(497.4) VIA Sancti
COBISS.SI-ID 24366136


929 BIOGRAFIJE


79.
STOESSINGER, Caroline
        [Sto deset]
        110 let modrosti iz življenja pianistke Alice Herz Sommer / Caroline Stoessinger ; predgovor Václav Havel ; prevedla Miriam Drev. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 205 str. : ilustr. ; 2014

Prevod dela: A century of wisdom

ISBN 978-961-278-142-2
a) Herz Sommer, Alice (1903-2014) - Biografije b) češke pianistke c) holokavst d) Židje

929Herz Sommer A.
GE od 929 HERZ SOMMER A.
COBISS.SI-ID 274153984

80.
TITAN, Evgen
        Med iskanjem in tveganjem : Murska Sobota, 22. maj - 5. junij 1996 : [katalog razstave] / Evgen Titan ; [uredila Jože Vugrinec in Franc Obal ; pisci spremnih tekstov Franc Kuzmič, Franc Obal, Jože Vugrinec ; avtorji fotografij Marko Japelj ... [et al.] ; prevodi Marjan Kulčar (v nemščino) in Gabriella Gaál (v madžarščino)]. - Murska Sobota : Pokrajinska in študijska knjižnica : Galerija, 1996 ([Murska Sobota] : Pomurski tisk). - 38 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 graf. list

Besedilo v slov. in prevoda v nem. in madž. - Izbor iz bibliografije / Franc Kuzmič: str. 23-28
a) Titan, Evgen (1929-) - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) 20.st. d) osebne razstave e) šport f) Prekmurje

796(497.4):929 Titan E.
74/77(497.4):929 Titan E.
061.4(497.4 Murska Sobota)
LE od 929 TITAN E.
COBISS.SI-ID 39190273


93/99 ZGODOVINA


81.
        ZBORNIK soboškega muzeja / glavni in odgovorni urednik Metka Fujs. - 1990, št. 1-        . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-. - 24 cm

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)
LE od 908 Prekmurje ZBORNIK soboškega
2003 št. 7
COBISS.SI-ID 22340866


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO