COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti 20140 SPLOSNO


1.
AMALIETTI, Marijan
        Strip album I. / Marjan Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija)

Vsebina: Kora in Dora / [prevod iz srbo-hrvaškega izvirnika P. Amalietti & J. Križanič] ; Pet očetov Neninega otroka / [prevod P. Amalietti]

ISBN 978-961-6934-35-0
a) velike tiskane črke b) strip

084.11
LE od 74/76 AMALIETTI Marijan Strip album I.
COBISS.SI-ID 275448832

2.
        BESEDE / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([32] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Knjižnica za malčke)

Prevod dela: Les mots. - 3.000 izv. - Za otroke od 1 leta naprej

ISBN 978-961-6937-68-9
a) Besede - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K BESEDE
COBISS.SI-ID 273171456

3.
        DIVJE živali / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([32] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Knjižnica za malčke)

Prevod dela: Les animaux sauvages. - 3.000 izv. - Za otroke od 1 leta naprej

ISBN 978-961-6937-69-6
a) Divje živali - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K DIVJE živali
COBISS.SI-ID 273171968

4.
GORIČAN, Jolanda
        Zakaj imajo žirafe dolg vrat in dolge noge / Jolanda Goričan ; ilustracije Katarina Oblak. - Kranj : samozal., 2014. - 27 str. : ilustr. ; 30 x 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-283-106-6

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C GORIČAN Jolanda Zakaj imajo žirafe
COBISS.SI-ID 275220736

5.
HOSSZÚ, Gábor
        Rovásatlasz / írta Hosszú Gábor. - Budapest : Milani, 2013. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-08-5812-0
a) jeziki b) nastanek c) razvoj d) pisava

003.3
LE od 00 HOSSZÚ Gábor Rovásatlasz
COBISS.SI-ID 12835996

6.
IVANKO, Štefan
        Teorija organizacije / Štefan Ivanko. - 1. dopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2014 (Ljubljana : Povše BM). - 558 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Summary

ISBN 978-961-262-068-4
a) Organizacija - Teorija - Učbeniki za visoke šole b) organizacijska kultura c) organizacija poslovanja

005.7(075.8)
LE od 005 IVANKO Štefan Teorija
COBISS.SI-ID 274103808

7.
KOBALD, Irena
        Moji odeji / [besedilo] Irena Kobald in [ilustracije] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - [28] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: My two blankets. - 600 izv.

ISBN 978-961-6936-19-4

087.5
LE ml C KOBALD Irena Moji odeji
COBISS.SI-ID 274760704

8.
KULCSÁR, Béla
        Robottechnika / Kulcsár Béla. - Budapest : Typotex, 2012. - 369 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [361]-369

ISBN 978-963-279-669-7
a) robotika b) industrija c) gospodarstvo

004.9
LE od 004 KULCSÁR Béla Robottechnika
COBISS.SI-ID 12872092

9.
MALERBA, Carla
        Prihaja Božič! / [besedilo Carla Malerba ; ilustracije Fabrizio Zubani ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Arriva Natale!. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6961-07-3
a) velike tiskane črke

087.5
LE ml C MALERBA Carla Prihaja Božič!
COBISS.SI-ID 274361088

10.
MALERBA, Carla
        Srečen Božič, sneženi mož! / [besedilo Carla Malerba ; ilustracije Fabrizio Zubani ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Buon Natale, pupazzo di Neve!. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6961-08-0
a) velike tiskane črke

087.5
LE ml C MALERBA Carla Srečen Božič
COBISS.SI-ID 274361344

11.
MANČEK, Marjan
        Kam pa kam, Modri medvedek? / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Darilna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Srbija : Rotografika). - 53 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

8.400 izv.

ISBN 978-961-01-3437-4
a) velike tiskane črke

084.11
LE ml C MANČEK Marjan Kam pa kam
COBISS.SI-ID 274150656

12.
MANČEK, Marjan
        Ovčka Be / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča, 2014 ([Medvode] : Pleško). - [15] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-41-0
ISBN 978-961-6704-42-7 !
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C MANČEK Marjan Ovčka Be
COBISS.SI-ID 275596544

13.
MANČEK, Marjan
        Pujsek Lul / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča, 2014 ([Medvode] : Pleško). - [15] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-42-7
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C MANČEK Marjan Pujsek Lul
COBISS.SI-ID 275596800

14.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Glej, kakšna luknja --- / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Antonella Abbatiello ; prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Guarda, cʼè un buco ---. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-46-6

087.5
LE ml K MANTEGAZZA G. Glej kakšna
COBISS.SI-ID 274251776

15.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Kako se oglašaš? / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Giulia Orecchia ; prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Che verso fai?. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-49-7

087.5
LE ml K MANTEGAZZA G. Kako se oglašaš?
COBISS.SI-ID 274252800

16.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Kolesa se vrtijo / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustriral Carlo Alberto Michelini ; prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Le ruote corrono ---. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-47-3

087.5
LE ml K MANTEGAZZA G. Kolesa se vrtijo
COBISS.SI-ID 274252032

17.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Štejmo skupaj / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustriral Carlo Alberto Michelini ; prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Contiamo insieme. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-48-0

087.5
LE ml K MANTEGAZZA G. Štejmo skupaj
COBISS.SI-ID 274252544

18.
MARSOLI, Lisa Ann
        Medvedek Pu. Zgodba z repom / priredila Lisa Ann Marsoli po zgodbah o medvedku Puju Alana Alexandra Milna in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda ; ilustracije Mario Cortes, Valeria Turati in Disneyevi ilustratorji ; prevedla Mimi Močnik. - [Ljubljana] : Egmont, 2011 (tiskano na Poljskem). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Disney Medvedek Pu)

Prevod dela: Winnie the pooh. Something is missing. - 2.000 izv.

ISBN 978-953-13-0665-2

087.5
LE ml C MARSOLI Lisa Ann Medvedek Pu
COBISS.SI-ID 2072011

19.
MILER, Zdeněk
        Krtek in živali na kmetiji / [ilustracije] Zdeněk Miler. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 10 x 11 cm

Prevod dela: Krtek a zvířátka na dvoře. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6893-56-5

087.5
LE ml K MILER Zdenek Krtek in živali na
COBISS.SI-ID 275181056

20.
MILER, Zdeněk
        Krtek in živali v naravi / [ilustracije] Zdeněk Miler. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 10 x 11 cm

Prevod dela: Krtek a zvířátka v přírodě. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6893-57-2

087.5
LE ml K MILER Zdenek Krtek in živali v
COBISS.SI-ID 275181568

21.
        MOJA fotografska slikanica. Kmetija / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Mon imagier photo. La ferme. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-74-0
a) Kmetije - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K MOJA Kmetija
COBISS.SI-ID 273180928

22.
        MOJA fotografska slikanica. Vozila / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Mon imagier photo. Les véhicules. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-73-3
a) Vozila - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K MOJA Vozila
COBISS.SI-ID 273180672

23.
        MOJA fotografska slikanica. Živali na kmetiji / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Mon imagier photo. Les animaux de la ferme. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-72-6
a) Domače živali - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K MOJA Živali
COBISS.SI-ID 273180416

24.
        MOJA fotografska slikanica. Živalski mladički / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Mon imagier photo. Les bébés animaux. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-71-9
a) Mladiči - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K MOJA Živalski
COBISS.SI-ID 273180160

25.
MUSTER, Miki
        Miki : zbirka Miki Muster. 11, 2006-2014. - 1. izd. - Ljubljana : Buch, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 272 str. : ilustr. ; 22 cm

1.250 izv. - Bibliografija: str. 171-268

ISBN 978-961-93315-7-6

084.11
LE ml P MUSTER Miki Miki
COBISS.SI-ID 275848704

26.
PAJENK, Ivana
        Žabje jezero / besedilo in ilustracije Ivana Pajenk. - 1. natis. - Izola : Ark, 2014. - 43 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6891-07-3
a) onesnaževanje okolja b) izpušni plini c) eko slikanica d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PAJENK Ivana Žabje jezero
COBISS.SI-ID 275853056

27.
PETZ, Moritz
        Kdo tako grdo poje? / Moritz Petz ; ilustrirala Amélie Jackowski ; [prevedla Živa Mitar]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Was ist das für ein Lärm?. - 600 izv.

ISBN 978-961-93721-3-5

821.112.2-93-32
087.5
LE ml C PETZ Moritz Kdo tako grdo
COBISS.SI-ID 275975424

28.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kje rastejo bonboni / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-93721-2-8

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Kje rastejo
COBISS.SI-ID 275895552

29.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Tri ptice / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-93721-0-4

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Tri ptice
COBISS.SI-ID 275430912

30.
POHÁNKA, Éva
        A pécsi püspöki könyvtár (1774-1945) / Schmelczer-Pohánka Éva. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, 2012. - 370 str., [24] str. : ilustr. ; 25 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202)

ISBN 978-963-642-499-2
a) knjižnice b) knjižničarji c) zgodovina d) Madžarski

026/027(439)
LE od 02 POHÁNKA Éva A pécsi püspöki
COBISS.SI-ID 12842652

31.
RIPPIN, Sally
        Starejša sestra / Sally Rippin ; [ilustrirala Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta)

Prevoda del: The big sister ; The birthday mix-up. - Ov. nasl. - Tisk po naročilu. - Vsebina: Starejša sestra ; Rojstnodnevna zmešnjava

ISBN 978-961-00-2375-3

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C RIPPIN Sally Starejša sestra
COBISS.SI-ID 275810816

32.
        ROKAVIČKA : ukrajinska ljudska pravljica / prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Hana Stupica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3480-0
a) Ukrajinske ljudske pravljice - Knjige za otroke

398.2(477)(02.053.2)
087.5
LE ml L ROKAVIČKA
COBISS.SI-ID 275660288

33.
SIMONITI, Barbara
        Andrej Nespanec / Barbara Simoniti ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - [32] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3302-5

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C SIMONITI Barbara Andrej Nespanec
COBISS.SI-ID 275459072

34.
        SVETO pismo v stripu. Knj. 2, Dobra novica o Jezusu. - Ljubljana : Karis, 2014. - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

Prirejeno po: The illustrated Bible. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-93001-8-3
a) Biblia. N. T. Evang. sec. Lucam - Knjige za otroke b) sveto pismo nove zaveze c) strip

27-247.7(02.053.2)
084.11(02.053.2)
LE ml 2 SVETO pismo
COBISS.SI-ID 275874304

35.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik iPAD & iPhone : uporaba in triki za iOS (v. iOS 8.0) / Matjaž Štrancar. - 1. izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2014. - X, 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazali

ISBN 978-961-6877-16-9
a) iPAD (tablični računalnik) - Priročniki b) iPhone (prenosni telefon) - Priročniki c) iOS (operacijski sistem) - Priročniki d) elektronske knjige

004.382.73(035)
004.354.3(035)
621.395.721.5:004.77(035)
LE od 004 ŠTRANCAR Matjaž iPriročnik iPAD
COBISS.SI-ID 275703808

36.
TISOČ
        1000 neverjetnih podatkov / [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1000 facts you just wonʼt believe. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2223-7
a) Zanimivosti - Svetovni pregledi

088(100)
LE ml 08 TISOČ neverjetnih
COBISS.SI-ID 273826816

37.
TRUDEN, Jana
        V deželi čarovnice Uršule / Jana Truden ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2014. - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-39-9

821.163.6-93-32
087.5
LE ml P TRUDEN Jana V deželi
COBISS.SI-ID 276152576

38.
VARGA, Csaba
        A számjelek és a számírás története / Varga Csaba. - Pilisszentiván : Fríg, 2012. - 406 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 405-406

ISBN 978-963-9836-23-5
a) pisave b) zgodovina

003.3
LE od 00 VARGA Csaba A számjelek és a
COBISS.SI-ID 12829852

39.
        VESEL božič! / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [11] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Christmas. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3458-9

087.5
LE ml K VESEL božič!
COBISS.SI-ID 276300032

40.
        VOZILA / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([32] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Knjižnica za malčke)

Prevod dela: Les véhicules. - Za otroke od 1 leta naprej. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-67-2
a) Vozila - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K VOZILA
COBISS.SI-ID 273171200

41.
        ŽIVALI iz naših krajev / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([32] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Knjižnica za malčke)

Prevod dela: Les animaux de chez nous. - Za otroke od 1 leta naprej. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-70-2
a) Živali - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
LE ml K ŽIVALI iz naših
COBISS.SI-ID 273172480


1 FILOZOFIJA


42.
BYRNE, Rhonda
        Junak / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - IX, 227 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Hero. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-3320-9
a) Samorealizacija - Priročniki

159.922(035)
LE od 133 BYRNE Rhonda Junak
COBISS.SI-ID 274163456

43.
ERIKSON, Erik Homburger, 1902-1994
        Identiteta in življenjski ciklus / Erik H. Erikson ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 213 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Identity and the life cycle. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-13-6
a) Osebnost - Identiteta b) ego c) zdrava osebost

159.923.2
LE od 159.9 ERIKSON Erik H. Identiteta in
COBISS.SI-ID 276317184

44.
KANT, Immanuel, 1724-1804
        Metafizikai és teológiai előadásai / Immanuel Kant ; [fordította Mesterházi Miklós]. - Budapest : Atlantisz, 2013. - 523 str. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)

Prevod dela: Kant's gesammelte Schriften

ISBN 978-963-9777-25-5
a) filozofija b) metafizika

11
LE od 1 KANT Immanuel Metafizikai és
COBISS.SI-ID 12828828

45.
LIICEANU, Gabriel, 1942-
        A csábításról / Gabriel Liiceanu ; [fordította Karácsonyi Zsolt]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 174 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9809-33-8
a) filozofija b) fenomenologija

1(4/9)"19/20"
LE od 1 LIICEANU Gabriel A csábításról
COBISS.SI-ID 12839324

46.
MEDNARODNI filozofski simpozij Miklavža Ocepka (4 ; 2013 ; Ljubljana / Škocjan)
        Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat / četrti mednarodni simpozij Miklavža Ocepka, [Ljubljana, Škocjan, 12. 6.-19. 6. 2013] ; uredil Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkgaard, 2014. - 828 str. : fotogr. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Zbirka Revija v reviji ; 5) (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana)

Izvod z inv. št. 00578187 je brez priloge

ISBN 978-961-6894-44-9
a) Kierkegaard, Søren (1813-1855) - Posvetovanja

1Kierkegaard S.(082)
LE do 1 MEDNARODNI Nova oikonomija
COBISS.SI-ID 275224576

47.
SIEGEL, Daniel J., 1957-
        Vihar v glavi : moč najstniških možganov : [vodnik po mladostnikovi duševnosti od 12. do 24. leta] / Daniel J. Siegel ; [prevedla Lučka Lučovnik ; ilustracije Leah Pearlman]. - 1. izd. - Domžale : Družinski in terapevtski center Pogled, 2014 ([Celje] : Dikplast). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Brainstorm. - Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93462-1-1
a) Mladostniki - Psihologija b) kognitivna psihologija c) možgani d) adolescenca

159.922.8
DO od 159.9 SIEGEL Daniel J. Vihar v glavi LE od 159.9 SIEGEL Daniel J. Vihar v glavi
COBISS.SI-ID 275382272

48.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Goethe világszemlélete / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, 2012. - 178 str. ; 20 cm

Prevod dela: Goethes Weltanschauug

ISBN 978-963-9772-30-4
a) filozofija b) metamorfoza c) živalstvo

113/119
LE od 1 STEINER Rudolf Goethe
COBISS.SI-ID 12834204


133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA


49.
KURENT, Ema
        Lunin vodnik / Ema Kurent. - 2005-        . - Ljubljana : Stella, 2004-. - 20 cm

Letnik
ISSN 1581-9817

133.52
LE od 133 LUNIN
2014 št. 1
COBISS.SI-ID 215591936


159.9 PSIHOLOGIJA


50.
HANKISS, Elemér
        A Nincsből a Van felé : gondolatok az élet értelméről / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2012. - 311 str. ; 20 cm. - (Az emberi kaland ; 4)

Bibliografija: str. 278-312 str.

ISBN 978-963-276-225-8
a) življenje b) psihologija

159.9
LE od 159.9 HANKISS Elemér A Nincsből a
COBISS.SI-ID 12831900

51.
PODLOGAR, Barbara
        Bistvo je skrito očem : 5 korakov do ljubezni / Barbara Podlogar. - 1. natis. - Kisovec : Center za kakovost življenja, 2014 (Enzo grafika). - 149 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 145

ISBN 978-961-281-569-1
a) Samorealizacija - Priročniki b) meditacija c) zavest d) čustva e) zavest

159.922.2(035)
LE od 159.9 PODLOGAR Barbara Bistvo je skrito
COBISS.SI-ID 275854336


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


52.
CATHARINA Senensis, svetnica, 1347-1380
        Misztikus levelek / Sienai Szent Katalin ; [fordította Csertő György]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 490 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-662-569-6
a) mistika b) vera c) katolištvo

27-58
LE od 2 CATHARINA S. Misztikus levelek
COBISS.SI-ID 12841884

53.
KOROŠAK, Bruno J.
        Teološka razmišljanja / Bruno Jožef Korošak. - Ljubljana : Koščak, 2014 ([Medvode] : Littera picta). - 106 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-92631-6-7
a) Marija Devica b) Jezus Kristus c) Očenaš (molitev) - Interpretacija d) Zdravamarija (molitev) - Interpretacija e) mariologija f) kristologija

27-312.47-12
27-31-12
27-534.35
LE od 2 KOROŠAK Bruno J. Teološka
COBISS.SI-ID 275617792

54.
LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus
        Isteni tanítások = Divinae institutiones / L. Caelius Firmianus Lactantius ; [fordította Dér Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 633 str. ; 21 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599)

Bibliografija: str. 631-633

ISBN 978-963-662-541-2
a) mistika b) krščanstvo c) nauki d) zgodovina

27-1
LE od 2 LACTANTIUS L. C. F. Isteni tanítások
COBISS.SI-ID 12842140

55.
NEMESHEGYI, Peter
        Istenkereső ember, emberkereső Isten / Nemeshegyi Péter SJ. - Budapest : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya : L'Harmattan, 2013. - 146 str. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)

ISBN 978-963-8014-33-7
a) verovanje b) Bog c) božanstva

2-18
LE od 2 NEMESHEGYI P. Istenkereső ember,
COBISS.SI-ID 12832412

56.
RADCLIFFE, Timothy
        Miért vagyok keresztény? / Timothy Radcliffe ; [fordította Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2012. - 287 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: What is the point of being a christian?

ISBN 978-963-9920-28-6
a) verstva b) krščanstvo c) katoliki

27
LE od 2 RADCLIFFE Timothy Miért vagyok
COBISS.SI-ID 12827804

57.
        SVETA knjiga Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Aktivni državljani)

Potiskani spojni listi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-274-302-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-303-1 (broš.)

29
LE od 2 SVETA knjiga
COBISS.SI-ID 275633408

58.
ŠIROK, Mojca
        Od Benedikta do Frančiška : revolucija v Rimskokatoliški cerkvi / Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 258 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

1.700 izv.

ISBN 978-961-01-3511-1
a) Benedictus XVI, papež (1927-) b) Franciscus, papež (1936-) c) Ecclesia catholica - Papeštvo d) Katoliška cerkev e) Papeži f) Popes g) Zgodovinski pregled h) Historical survey i) reforma j) prenova

272-732.2
272-732.2:929Benedikt XVI, papež
272-732.2:929Frančišek, papež
LE od 2 ŠIROK Mojca Od Benedikta do
COBISS.SI-ID 275830784

59.
TRISTO petinšestdeset
        365 otroških molitvic : [po ena za vsak dan v letu] / napisala in zbrala Carol Watson ; [prevedla Alenka Polenec]. - Ljubljana : Tiskarna Mladinska knjiga, 1994 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: 365 children's prayers. - Kazali

ISBN 961-6117-02-5
a) molitveniki za otroke

243=863(02.053.2)
OD ml 2 365 otroških
COBISS.SI-ID 45298944

60.
TRUBAR, Primož
        Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik / Primož Trubar ; uredil [in spremno študijo napisal] Kozma Ahačič ; [kritični prevod Vinko Ošlak, Kozma Ahačič ; priprava diplomatičnega prepisa Kozma Ahačič, Aleksander Erniša ; izdala Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU in] Združenje Trubarjev forum. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 558 str. : faks. ; 22 cm. - (Zbirka Trubar v sodobnem jeziku ; zv. 3)

Vzpor. besedilo izvirnika in prevod v slovenski knjižni jezik. - Cerkovna ordninga - uvodna beseda / Geza Filo: str. 5-7. - Veliki slovenski cerkveni red / Kozma Ahačič: str. 501-529. - 600 izv. - Bibliografija: str. 530-533

ISBN 978-961-254-721-9
a) Trubar, Primož (1508-1586) - "Cerkovna ordninga" b) Protestantske knjige - 16.st. c) Slovenija d) protestantizem e) slovenščina f) slovenski protestanti g) Protestant books h) Slovenia i) Protestantism j) Slovene language k) Slovene protestants

094.1=163.6"15"
274.5(497.4)"15"
LE fa 2 TRUBAR Primož Cerkveni red
COBISS.SI-ID 275600384


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


61.
        DIGITALIS de generacio 2.0 / szerkesztette Szekszardi Julia. - Budapest : Underground, 2012. - 366 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-08-6481-7
a) družba b) izobraževanje c) digitalizacija

316.3(439)
LE od 30/31 DIGITALIS de
COBISS.SI-ID 12842908

62.
        PÉNTEK volt és 23 : kitelepítések 1950-1953 között a Bács-Kiskun megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítványa kiállítása. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 15 X 21 cm

ISBN 978-963-08-6264-6
a) prebivalstvo b) preseljevanje c) politika d) zgodovina

314.15(439)
DO od 30/31 PÉNTEK volt LE od 30/31 PÉNTEK volt
COBISS.SI-ID 12834460

63.
        PÉNTEK volt és 23 : kitelepítések 1950-1953 között a Vas megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítványa kiállítása Őriszentpéter, 2010-Bajánsenye, 2012. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 15 X 21 cm

ISBN 978-963-08-6083-3
a) prebivalstvo b) preseljevanje c) politika d) zgodovina

314.15(439)
LE od 30/31 PÉNTEK volt
COBISS.SI-ID 12834716

64.
        ŽENSKE na poti, ženske napoti: migrantke v slovenski nacionalni imaginaciji = Women away, women on the way: female migrants in the Slovene national Imagination / Ksenija Vidmar Horvat (ur., ed.) ; [prevajalci Matic Večko ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 291 str. : Ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv. - Bibliografija: str. 271-274. - Kazali

ISBN 978-961-237-699-4
a) Ženske - Migracije - Zborniki b) spol c) identiteta d) feminizem e) nacionalizem f) kulturna zgodovina g) Slovenija

141.72:314.15(082)
314.151.3-054.72-055.2(497.4)(082)
FRASCATI:
5-410
LE od 30/31 ŽENSKE na
COBISS.SI-ID 275575552


32 POLITIKA


65.
ÁGOSTON, István
        Istentelen állam, harcoló egyház = Atheos potestas, ecclaesia militans, in tibiscano : tiszáninnen / Ágoston István. - Budapest : Kairosz, 2012. - 259 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 256-257

ISBN 978-963-662-556-6
a) religija b) politika

322
LE od 32/33 ÁGOSTON István Istentelen állam,
COBISS.SI-ID 12833436

66.
BANK, Barbara
        Állami titok : internáló-és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953 / Bank Barbara, Gyarmati György, Palasik Mária. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára : L'Harmattan, 2012. - 118 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 67

ISBN 978-963-236-588-6
a) komunizem b) taborišča c) internacije d) represija e) prisilno delo

321.01(439)
LE od 32/33 BANK Barbara Állami titok
COBISS.SI-ID 12841628

67.
BŐDY, Pál
        Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika magyarországon (1867-1910) / Bődy Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2013. - 144 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [142]-144

ISBN 978-963-9950-99-3
a) politika b) znanost c) Madžarska

32
LE od 32/33 BŐDY Pál Tudós nemzedék
COBISS.SI-ID 12830108

68.
        KIBÁNYÁSZOTT lignitbűnök : a Rákosi-korszak egy bányamérnökperének anatómiája / szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2013. - 255 str. ; 23 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)

ISBN 978-963-236-680-7
a) politika b) politični procesi c) zgodovina

321.01(439)
LE od 32/33 KIBÁNYÁSZOTT
COBISS.SI-ID 12842396

69.
KISS, Csaba
        Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap, 2013. - 227 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)

ISBN 978-963-332-015-0
a) jeziki b) dvojezičnost c) narodi d) narodnosti

321.1
LE od 32/33 KISS Csaba Nemzetek és
COBISS.SI-ID 12843420

70.
KISS, Tamás T.
        Kultúrkapuk : tanulmányok a kutúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról / T. Kiss Tamás, Tibori Timea. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 343 str. : ilustr. ; 24 cm

Summary. - Bibliografija: str.337-341

ISBN 978-963-9573-93-2
a) politika b) kultura

321
LE od 32/33 KISS Tamás T. Kultúrkapuk
COBISS.SI-ID 12838556

71.
MÁK, Ferenc
        Vesztegzár : Jugoszlávia és utódállamai-Szerbia, Horvátország és Szlovénia magyarságának sorstörténetéből / Mák Ferenc. - Budapest : Méry Ratio : Pro Minoritate Alapítvány, 2013. - 321 str. ; 24 cm. - (Pro Minoritate Könyvek)

ISBN 978-80-89286-93-5
a) manjšine b) Madžari c) politika

323.15
DO od 32/33 MÁK Ferenc Vesztegzár LE od 32/33 MÁK Ferenc Vesztegzár
COBISS.SI-ID 12827036

72.
ROTER, Petra
        Narodne manjšine v mednarodnih odnosih / Petra Roter. - Dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - 326 str. ; 24 cm. - (Zbirka Mednarodni odnosi : monografije / Fakulteta za družbene vede)

Sorodni elektronski vir: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/366.pdf. - 100 izv. - Bibliografija str.: 293-322. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin ; Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih ; Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etičnim, verskim in jezikovnim manjšinam

ISBN 978-961-235-692-7
a) Narodne manjšine - Mednarodni odnosi b) Narodne manjšine - Pravno varstvo c) mednarodno pravo d) varstvo manjšin

327.58
323.15:327
341.234
LE od 32/33 ROTER Petra Narodne manjšine
COBISS.SI-ID 274542080

73.
        ZGODOVINSKI, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji / uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 206 str. : tabele, zvd. ; 23 cm. - (Ethnicity, ISSN 1408-998X ; 15)

300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. ali nem. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6159-51-7
a) Narodne manjšine - Pravni položaj - Zborniki b) Slovenija - Narodne manjšine - Zborniki c) pravice manjšin d) varstvo manjšin e) človekove pravice

323.15(497.4)(082)
342.724(497.4)(082)
341.234(497.4)(082)
LE od 32/33 ZGODOVINSKI
COBISS.SI-ID 274476800


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


74.
FERFILA, Bogomil
        Rusija in Putinov kapitalizem / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015. - IX, 427 str. : tabele ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Besedilo v slov., biografija avtorja v slov. in angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 426-427. - Bibliografija: str. 409-425

ISBN 978-961-235-698-9
a) Domoznanstvo b) Local history and geography c) Politični sistemi d) Political systems e) Gospodarstvo f) Economy g) Družbene razmere h) Social conditions i) Rusija (Federacija) j) Russia (Federation) k) ruska Antarktika l) raziskovalni programi m) raziskovanje vesolja n) Arktika o) Eskimi p) jedrski poskusi q) rudniki

338.2(470)
323(470)
LE od 32/33 FERFILA Bogomil Rusija in Putinov
COBISS.SI-ID 275679488

75.
GRAEBER, David
        Dolg : prvih 5000 let dolžništva / David Graeber ; [prevod Branko Gradišnik ; spremna beseda Franček Drenovec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014 ([Maribor] : Darima). - 673 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Debt. - 500 izv. - Bibliografija: str. 583-652. - Kazalo

ISBN 978-961-257-060-6
a) Denar - Sociologija kulture b) Dolgovi - Zgodovina c) zadolževanje d) poslovna etika e) finančna kriza f) Slovenija g) posojevalci h) dolžniki

336.74(091):316.7
364.664(091)
LE od 32/33 GRAEBER David Dolg
COBISS.SI-ID 275064576

76.
        PRIHODNOST je v turizmu : zbornik prispevkov : mednarodna razvojna konferenca, Lendava, 29. in 30 avgust 2014 = A turizmusban rejlik a jövő : a konferencia szöveggyűjteménye : nemzetközi fejlesztési konferencia, Lendva, 2014, agusztus 29-30. = The future is in turism : publication of articles : international development conference, Lendava, 29 and 30 August 2014 / [uredila, szerkesztő, editor Aleksandra Sarjaš ; prevod, fordítás, translation Studio Ritem, Conversus]. - Lendava : občina, 2014 (Lendava : Digifot). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov mednarodne razvojne konference = A nemzetközi fejlesztési konferencia szöveggyűjteménye = Publication of articles from the international development conference. - 150 izv.

ISBN 978-961-93752-0-4
a) Turizem - Razvoj - Srednja Evropa - Mednarodna posvetovanja b) Turizem - Razvoj - Lendava - Mednarodna posvetovanja c) zdraviliški turizem d) mednarodno sodelovanje e) Madžarska f) Avstrija g) Hrvaška h) domoznanstvo

338.48(497.4Lendava)(082)
338.48(4-191.2)(082)
LE do 908 Prekmurje PRIHODNOST je v LE od 908 Prekmurje PRIHODNOST je v
COBISS.SI-ID 276168192


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


77.
FILIPČIČ, Katja
        Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih / [avtorici] Katja Filipčič, Ingrid Klemenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011. - 67 str. : tabele ; 24 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 2.200 izv. - Bibliografija v opombah pod črto pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-6503-17-4
a) Družina - Nasilje - Priročniki za učitelje b) viktimologija c) kriminologija d) kazniva dejanja e) otroci

343.62(035)
LE od 34/354 FILIPČIČ Katja Obravnavanje
COBISS.SI-ID 254367744

78.
        LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava = Lindua : Lendva Község multikulturális tudományos-társadalmtudományi-irodalmi és képzőműveszeti folyóirata. - Letn. 1 = Évf. 1 (2007)-        . - Lendava : Občina, 2007-. - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1854-7931 = Lindua

352
LE do 32/33 LINDUA
Let. 8 2014 št. 16
COBISS.SI-ID 231154176

79.
NOVAK, Barbara, profesorica prava
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 347 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 301-308. - Kazalo

ISBN 978-961-204-574-6
a) Družinska razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Zakonska zveza - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Socialno skrbstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni d) družinsko pravo e) življenjske skupnosti f) starši in otroci g) posvojitev h) rejništvo i) skrbništvo j) varstvo otrokovih pravic

347.61/.64(497.4)(094.4)
LE od 34/354 NOVAK Barbara Družinsko pravo
COBISS.SI-ID 276097792


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


80.
FRONTINUS, Sextus Iulius
        Strategemi : antične vojne ukane / Sekst Julij Frontin ; prevod in komentar Lovro Novinšek. - Logatec : samozal., 2014. - 157 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Strategems ; izv. nasl.: Strategemata / Sextus Julius Frontinus. - Predgovor / Lovro Novinšek: str. 7-9. - Bibliografija: str. 157

ISBN 978-961-283-055-7
a) Vojna veščina - Rimski imperij b) vojna strategija c) vojna taktika d) antika

355.01(37)
355.4(37)
LE od 355/359 FRONTINUS S. I. Strategemi
COBISS.SI-ID 274082304


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


81.
        DOMSKI klopotec : glasilo Doma starejših Lendava = Kelepelő : a lendvai idősek otthonának lapja. - 2004, št. 1 (apr.)-        . - Lendava (Slomškovo naselje 7) : Dom starejših, 2004-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

364.65-053.9(497.4 Lendava)(055)

2014 št. 11
COBISS.SI-ID 214525952

82.
HLEBEC, Valentina
        Kakovost socialne oskrbe na domu : vrednotenje, podatki in priporočila / Valentina Hlebec, Mateja Nagode in Maša Filipovič Hrast. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. - 295 str. : ilustr. ; 22 cm

Sprotni tisk. - Bibliografija: str. 141-152. - Kazalo

ISBN 978-961-235-699-6
a) Stari ljudje - Socialno varstvo b) Stari ljudje - Pomoč na domu

364.4-783.44-053.9
LE od 36 HLEBEC Valentina Kakovost socialne
COBISS.SI-ID 275800064


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


83.
BAISCH, Volker
        Knjiga za očete / Volker Baisch, Bernd Neumann. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 145 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 144-145

ISBN 978-961-261-358-7
a) Očetovstvo b) Otroci - Vzgoja c) Očetje in otroci - Odnosi d) starševstvo e) družina f) medosebni odnosi g) domača vzgoja

37.018.1
316.362.1-055.52-055.62
LE od 37 BAISCH Volker Knjiga za očete
COBISS.SI-ID 275874048

84.
BONCENS, Christophe
        Ustvarjalne ideje za vse dni v letu : [priročnik za starše, vrtce in šole] / Christophe Boncens, Denis Cauquetoux, Mayumi Jezewski ; [slikovno gradivo Christophe Boncens ... [et al.] ; prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Le Manuel des maternelles. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2683-6
a) Ročne spretnosti - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) naredi sam d) knjige za otroke

379.826(035)
LE od 37 BONCENS Christophe Ustvarjalne ideje
COBISS.SI-ID 275832064

85.
JUUL, Jesper, 1948-
        Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem bolje / Jesper Juul ; s sodelovanjem Knuta Krügerja ; s spremnima besedama Mathiasa Voelcherta in Vanje Kiswarday ; [v slovenščino prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 140 str. ; 23 cm

Prevod dela: Schulinfarkt. - 700 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Vanja Kiswarday: str. 9-13. - Uvodna beseda / Mathias Voelchert: str. 15-19. - O avtorju: str. 139-140. - Bibliografija avtorja: str. 137-138

ISBN 978-3-7086-0809-9
a) Izobraževanje - Psihološki vidik b) šole c) učitelji d) učenci e) starši f) vzgoja

37.064.1/.2
LE od 37 JUUL Jesper Šolski infarkt
COBISS.SI-ID 275772416

86.
KRINGS, Antoon
        Drobižki se zabavajo : velika knjiga iger / [besedilo in ilustracije Antoon Krings ; v sodelovanju z Virginie Fraboulet, Syndo Tidori in Mario Vasilyevo ; prevedla Polonca Kovač]. - Radovljica : Didakta, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Drôles de petites bêtes. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-341-9
a) družabne igre b) kviz c) pobarvanka d) spomin

794(02.053.2)
LE ml 793/799 KRINGS Antoon Drobižki se
COBISS.SI-ID 274819840

87.
        REFORMOK évtizede : képzőművészeti főiskola 1920-1932 : kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem alapításának 140. évfordulójára. 2011. november 22-2012. január 21. - Budapest : Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2013. - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 271-275

ISBN 978-963-7165-48-1
a) šolstvo b) umetnost c) izobraževanje d) zgodovina

37(439)
LE od 37 REFORMOK évtizede
COBISS.SI-ID 12840604

88.
SZÁVAI, Ilona
        Boldog kútásók és állványozók avagy merre, magyar gyermekkultúra? : esszék, jegyzetek / Szávai Ilona. - Budapest : Pont, 2013. - 144 str. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)

ISBN 978-963-9957-67-1
a) otroci b) kutura c) izobraževanje

37
LE od 37 SZÁVAI Ilona Boldog kútásók
COBISS.SI-ID 12837788

89.
ZULJAN, Darjo
        Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja / Darjo Zuljan. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 (Grafika 3000). - 122 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

O avt. na prednjem zavihku. - 300 izv. - Bibliografija: str. 111-114. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-67-7
a) Tehniško izobraževanje - Učbeniki za visoke šole b) Tehnologija - Uporaba - Pouk - Učbeniki za visoke šole

37.016:62(075.8)
37.091.3:62(075.8)
LE od 37 ZULJAN Darjo Tehnološka
COBISS.SI-ID 275382528


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


90.
BABOS, Rezső
        A helyreállított népi műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén / Babos Rezső. - Budapest : Milani, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-08-5064-3
a) etnologija b) spomeniki c) obnova

39(439)
LE od 39 BABOS Rezső A helyreállított
COBISS.SI-ID 12868764

91.
BOTOS, József
        Tánc, varázslat, mágia : tananyag jellegű kiadvány / összeállította Botos József. - Székesfehérvár : Alba Tánc Nonprofit, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Táncok az időkben ; 1)

Bibliografija: str. 102

ISBN 978-963-88133-3-6
a) ples b) čarovnija c) magija

392
LE od 39 BOTOS József Tánc, varázslat
COBISS.SI-ID 12862108

92.
BURÁNY, Béla
        Így éltünk a Délvidéken / Burány Béla. - [Budapest] : Nap, cop. 1999-2013 (Szekszárd : Séd). - 3 zv. (357 ; 240 ; 283 str.) : ilustr. ; 24 cm

Vsebuje: 1: Így éltünk a Délvidéken ; 2: Hagyaték. Első könyv ; 3: Hagyaték. Második és Harmadik könyv

ISBN 978-963-8116-52-9 (1 zv.)
ISBN 978-963-332-009-9 (2 zv.)
ISBN 978-963-332-010-5 (3 zv.)
a) Madžari - etnografija - zgodovina - Vojvodina

39(497.113)
94(497.113)
821.511.141-94
323.15(497.113)
DO od 39 BURÁNY Béla Így éltünk a LE od 39 BURÁNY Béla Így éltünk a
COBISS.SI-ID 2860339

93.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of the Slovene Ethnological Society. - Leto 15, št. 5 (1975)-        . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1975-. - 30 cm

Četrtletnik. - Format se spreminja. - Prvotno izdajatelj Filozofska fakulteta. - Je nadaljevanje: Glasnik (Slovensko etnografsko društvo) = ISSN 1854-2646
ISSN 0351-2908 = Glasnik (Slovensko etnološko društvo)

39(497.4)

Let. 54 2014 št. 1/2+3
COBISS.SI-ID 6725378

94.
GRÁFIK, Imre
        A nyereg / Gráfik Imre. - Budapest : Néprajzi Múzeum, 2012. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai ; 6, ISSN 1218-2532)

Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-963-9540-78-1
a) konji b) jahanje c) sedlo d) vrste

391
LE od 39 GRÁFIK Imre A nyereg
COBISS.SI-ID 12825756

95.
        KAKO je rusica pregnala grdinico : priredba slovenske ljudske basni iz Rezije / priredba besedila Miha Zorec ; likovna zasnova lutk Špela Zorec ; fotografija Manca Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 64 str. : ilustr. ; 31 cm

600 izv.

ISBN 978-961-93725-0-0
a) Slovenske ljudske basni - Rezija - Knjige za otroke b) Lutke - Izdelava c) lutke iz filca d) velike tiskane črke

398.21(450.365=163.6)(02.053.2)
688.721
LE ml L KAKO je Rusica
COBISS.SI-ID 275458816

96.
MAGYAR, Zoltán
        Mezőségi népmondák / Magyar Zoltán ; a folklórszövegek gyűjtésében közreműködött Orbán Dániel. - Budapest : Balassi, 2012. - 666 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára ; XII., ISSN 1587-3463)

Bibliografija: str. [589]-596

ISBN 978-963-506-642-1
a) etnologija b) ljudsko slovstvo c) narodno blago

398(439)
DO od 398 MAGYAR Zoltán Mezőségi LE od 398 MAGYAR Zoltán Mezőségi
COBISS.SI-ID 12866716

97.
MAGYAR, Zoltán
        Őrségi mesék és mondák / közreadja Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, 2013. - 264 str., [24] str. pril : ilustr. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463)

Bibliografija: str. [239]-242

ISBN 978-963-506-907-1
a) ljudsko slovstvo b) etnologija c) etnografija

398(439)
LE od 398 MAGYAR Zoltán Őrségi mesék
COBISS.SI-ID 12871324

98.
PÉTER, Márta
        Eleven történet : a Duna Művészegyüttes és elődegyüttesei / Péter Márta. - Budapest : Duna Palota Nonprofit, 2013. - 201 str. : ilustr. ; 27 cm

Summary

ISBN 978-963-88696-1-6
a) umetnost b) društva c) zgodovina d) etnologija

394(439)
LE od 39 PÉTER Márta Eleven történet
COBISS.SI-ID 12864156

99.
TÖMÖRY, Márta
        Mikor a bábok még istenek voltak / Tömöry Márta. - Pomáz : Kráter, 2012. - 431 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-298-085-0
a) lutke b) lutkarstvo c) izdelava d) zgodovina

392
LE od 39 TÖMÖRY Márta Mikor a bábok
COBISS.SI-ID 12852636

100.
TÓTH, Teréz Sz.
        Édesapám, egy bakonyi pásztor élete és múvészete / Sz. Tóth Teréz. - Győr : Hazánk, 2013. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 175

ISBN 978-963-9829-30-5
a) umetnost b) pastirstvo c) obrt

392
LE od 39 TÓTH Teréz SZ. Édesapám, egy
COBISS.SI-ID 12871068


502/504 EKOLOGIJA


101.
ARALICA, Branka
        Z osveščeno lokalno skupnostjo do energetsko učikovitega okolja / [avtorica Branka Aralica]. - Rogaška Slatina : Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, 2014 ([s. l.] : Grafika Gracer). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 12
a) energetika b) energija c) okolje d) projekti

502.171:531.62(4)
LE ml 502/504 ARALICA Branka Z osveščeno
COBISS.SI-ID 1536948676

102.
KAMENŠEK, Asja
        Naravoslovni hokus pokus : zbirka naravoslovnih poskusov za mlade raziskovalce / [[avtorica besedila in] fotografij] Asja Kamenšek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 70 str. : ilustr. ; 26 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-01-2399-6
a) Naravoslovje - Poskusi b) trdne snovi c) tekočine d) plini e) barve

5(076.5)
LE ml 37 KAMENŠEK Asja Naravoslovni hokus
COBISS.SI-ID 275885824

103.
TISOČ
        1000 vprašanj in odgovorov / [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1000 Q & A. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2224-4
a) Vesolje - Knjige za otroke

524(02.053.2)
LE ml 502/504 TISOČ vprašanj
COBISS.SI-ID 273823232


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


104.
BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju / Roman Brilej, Dezider Ivanec ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv.

ISBN 978-961-6734-01-1
a) Realna števila - Vaje za srednje šole b) Števila - Vaje za srednje šole

511.11(075.3)(076.2)
LE od 51 BRILEJ Roman Alfa; Realna
COBISS.SI-ID 256206592

105.
DETELA, Andrej
        Sintropija v polifaznih zibelkah / Andrej Detela. - 1. natis. - Ljubljana : Elaphe, 2014 (Ljubljana : Bograf tiskarna). - 464 str. : ilustr. ; 29 cm

Sintropija - žarinka - poezija / Vida Mokrin Pauer: str. 4. - Knjigi na pot / Igor Jerman: str. 5. - Poslušati naravo drugače / Dušan Plut: str. 6. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 437-454. - Kazalo

ISBN 978-961-281-336-9
a) Sintropija b) biologija c) eksperimentalna fizika d) filozofija e) sociologija f) matematika g) numerični izračuni h) teoretična fizika i) poetični nagovori j) fizika

53:001(035)
LE od 53 DETELA Andrej Sintropija v
COBISS.SI-ID 272718080

106.
EINSTEIN, Albert
        O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) / Albert Einstein ; prevod, opombe in spremna študija Matjaž Ličer. Einsteinovo branje Galileija in Newtona : prostor in relativnost / Françoise Balibar ; prevod in opombe Vojislav Likar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Prevoda del: Über die Spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie ; Galilée, Newton lus par Einstein. - Nasl. na prelim. str.: Teorija relativnosti. - Albert Einstein in rojstvo sodobne relativistične fizike / Matjaž Ličer: str. 101-132. - 300 izv. - Bibliografija: str. 127-132. - Dodatno branje: str. 224-226

ISBN 978-961-254-722-6
a) Einstein, Albert (1879-1955) b) Teorija relativnosti

530.12
LE od 53 EINSTEIN Albert O posebni in
COBISS.SI-ID 275640576

107.
        OMEGA 2. Elementarne funkcije, kompleksna števila : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Andrej Strojin, Franc Šinko, Martina Zavec]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : Ataja, 2013 ([Velenje] : Eurograf). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-6225-54-0
a) Matematika - Vaje za srednje šole b) potence c) kvadratna funkcija d) potenčna funkcija e) kompleksna števila f) logaritemska funkcija g) eksponentna funkcija h) logaritemska enačba

51(075.3)(076.2)
LE od 51 OMEGA 2 Elementarne
COBISS.SI-ID 267446784

108.
        OMEGA 2. Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Franc Šinko, Martina Zavec]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : Ataja, 2013 ([Velenje] : Eurograf). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

2.200 izv.

ISBN 978-961-6225-66-3
a) Matematika - Vaje za srednje šole

51(075.3)(076.2)
LE od 51 OMEGA 2 Vektorji
COBISS.SI-ID 267447040


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


109.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Barvita predstava : jesensko-zimski in praznični čas / Matjaž Mastnak ; [spremno besedo napisala Zarika Snoj Verbovšek ; fotografije Matjaž Mastnak, Deposit Photos]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 198 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka O cvetani in živani)

800 izv. - Kazali

ISBN 978-961-272-167-1
a) Narava - Eseji

821.163.6-4
LE od 58 MASTNAK Matjaž Barvita predstava
COBISS.SI-ID 275993344

110.
TISOČ
        1000 zanimivosti o živalih / [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1000 strange but true animal facts. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2225-1
a) Živali - Knjige za otroke b) zanimivosti

59(02.053.2)
LE ml 59 TISOČ zanimivosti
COBISS.SI-ID 273824000


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


111.
BOURNE, Edmund J.
        Anksioznost in fobije : priročnik za samopomoč / Edmund J. Bourne ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [477] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The anxiety & phobia workbook. - 1.000 izv. - Vaje in priporočena literatura na koncu večine poglavij. - Bibliografija: str. 477

ISBN 978-961-241-844-1
a) Tesnoba - Priročniki b) fobije c) tesnoba d) samopomoč e) samozdravljenje f) priročniki g) meditacija h) panični napadi i) afirmacija j) strah pred letenjem k) klavstrofobija l) strah pred nastopanjen m) boleznijo n) čustva o) jeza p) samospoštovanje

616.89-008.441(036)
DO od 616 BOURNE E. J. Anksioznost in LE od 616 BOURNE Edmund J. Anksioznost in
COBISS.SI-ID 274831104

112.
GEUS, Eelco de
        Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti / avtor Eelco de Geus ; prevedla Jerneja Novšak Brce. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sometimes I just stutter. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-253-157-7
a) Jecljanje - Knjige za otroke b) govorne motnje c) otroci d) žalost

616.89-008.434.3(02.053.2)
LE ml 61 GEUS Eelco de Včasih samo
COBISS.SI-ID 274699008

113.
HIENG, Primož
        Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije : med čudeži, upanjem in resničnostjo / Primož Hieng ; [fotografije Primož Hieng ... et al.]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2014 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 367 str. : fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 362-363

ISBN 978-961-6008-42-6 (ISBN 13)
ISBN 961-6008-42-0
a) Načini zdravljenja - Energetske točke - Mineralne vode - Termalne vode - Slovenija - Vodniki b) alternativna medicina c) naravno zdravljenje d) zdravilne točke e) Ivanjševci f) Razkrižje g) Nuskova h) Očeslavci i) radenci j) Boračeva k) Petanjci l) Strehovci m) Bukovniško jezero n) Terme Lendava o) Grad p) Kobilje q) razkrižje

615.85(497.4)(036)
LE do 615 HIENG Primož Vodnik po TU od 615 HIENG Primož Vodnik po
COBISS.SI-ID 274673408

114.
KERŠEK, Emil
        Bolezni mehurja, sečnih kanalov in prostate : zdravljenje z zdravilnimi zelišči / Emil Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 978-961-6812-62-7
ISBN 978-961-6812-72-6 !
a) Zdravilne rastline - Priročniki b) Sečni mehur - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki c) Prostata - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki

616.62:615.322(035)
616.65:615.322(035)
LE od 615 KERŠEK Emil Bolezni mehurja
COBISS.SI-ID 267041280

115.
KERŠEK, Emil
        Ledvične bolezni : zdravljenje z zdravilnimi zelišči / Emil Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narava zdravi)

3.000 izv. - Bibliografija: str. 128

ISBN 978-961-6812-62-7
ISBN 978-961-6812-69-6 !
a) Zdravilne rastline - Priročniki b) Ledvice - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki c) zdravilne rastline d) recepti

616.61:615.322(035)
LE od 615 KERŠEK Emil Ledvične bolezni
COBISS.SI-ID 266656256

116.
LISLE, Douglas J., 1959-
        Past užitka : obvladajmo prikrito silo, ki uničuje naše zdravje in srečo : sodobna zahodna prehrana, alkohol, droge, zdravila, tobak, kofein, razuzdanost / Douglas J. Lisle in Alan Goldhamer ; predgovor Johna McDougalla ; [prevedIa Irena Furlan]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2014. - 270 str. ; 23 cm

Prevod dela: The pleasure trap. - Predgovor / John McDougall: str. 11-15. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 263-268

ISBN 978-961-93393-7-4
a) Zdravje b) Prehrana c) Zadovoljstvo d) droge e) tobak f) razuzdanost g) kofein h) zdravila i) poživila j) kokain

613.2
17.023.34
LE od 613 LISLE Douglas J. Past užitka
COBISS.SI-ID 275875584

117.
MAJERLE, Mojca, 1987-
        Zakaj diete ne delujejo?! : program Zavestno prehranjevanje - zavestno življenje / Mojca Majerle. - Šmarje-Sap : Buča, 2014 (Littera picta). - 157 str. : ilustr. ; 20 cm

Izšlo v kompletu z delovnim zvezkom. - 700 izv. - Bibliografija: str. 155-157

ISBN 978-961-6704-44-1
ISBN 978-961-6704-45-8 (komplet)
a) Hujšanje b) Prehrana - Psihologija

613.24
LE od 613 MAJERLE Mojca Delovni zvezek LE od 613 MAJERLE Mojca Zakaj diete ne
COBISS.SI-ID 275602176

118.
ŠEGA, Matija, 25.10.1985-
        Zamolčana skrivnost Aloje arborescens : za uspešen boj z rakom / Matija Šega. - 2. natis. - Novo mesto : Fruktus, 2013 (Ljubljana : Demat). - 119 str. : ilustr. ; 17 cm

200 izv.

ISBN 978-961-281-198-3
a) Aloe arborescens - Zdravilnost b) zdravilne rastline c) aloja d) bolezni e) naravno zdravljenje f) alergija g) rak (medicina) h) domača zdravila i) recepti j) gojitev

615.322:582.572.8
LE od 615 ŠEGA Matija Zamolčana LE od 615 ŠEGA Matija Zamolčana skrivnost
COBISS.SI-ID 267799040


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


119.
CSATH, Béla
        A fúrász Zsigmondy Vilmos élete és műve / [írta Csath Béla és Simon István]. - Zalaegerszeg : Magyar Olaj és Gázipari Múzeum, 2013. - 99 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Magyar Olaj és Gázipari Múzeum Közleményei ; 48)

ISBN 978-963-88950-6-6
a) nafta b) termalna voda c) zemeljski plin d) raziskave e) vrtanje f) pridobivanje

622
LE od 62 CSATH Béla A fúrász Zsigmondy
COBISS.SI-ID 12869532

120.
CSIKÁNY, Tamás
        A szabadságharc kézi lőfegyverei 1848-1849 : a gyutacsos tűzfegyverek története / Csikány Tamás, Eötvös Péter, Németh Balázs. - Budapest : Kossuth, 2012. - 122 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 119-[120]

ISBN 978-963-09-7164-5
a) orožje b) puške c) pištole d) 19 stoletje e) zgodovina

623
LE od 940/990 CSIKÁNY Tamás A szabadságharc
COBISS.SI-ID 12870044

121.
GIDÓ, Csaba
        Vasszekér és mozdonygyőz : a székelyföldi vasút története (1868-1915) / Gidó Csaba. - Csíkszereda : Pro-Print, 2013. - 318 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 283-[296]

ISBN 978-606-556-047-5
a) železnica b) lokomotiva c) izgradnja d) zgodovina

625.1
LE od 62 GIDÓ Csaba Vasszekér és
COBISS.SI-ID 12869276

122.
MERLJAK, Marija
        Olja za prehrano, zdravje in nego telesa / Marija Merljak, Petra Jakob Merljak ; [fotografije Ivan Merljak ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014 (Ljubljana : Formatis). - 202 str. : ilustr. ; 23 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. [208]

ISBN 978-961-203-435-1
a) Rastlinska olja - Pridobivanje b) Rastlinska olja - Uporaba c) Rastlinska olja - Vrste d) maščobe e) rastlinska olja f) shranjevanje olj g) koruzno olje h) boragovo olje i) konopljino olje j) makadamijevo olje

664.34
613.268
LE od 66 MERLJAK Marija Olja za prehrano
COBISS.SI-ID 275891200


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


123.
BRADLEY, Fern Marshall
        Kako shranjujemo zelenjavna semena : kako pridelujemo, čistimo, shranjujemo in sadimo zelenjavno seme s svojega vrta / Fern Marshall Bradley ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 138 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Naredi sam in prihrani)

Prevod dela: Saving vegetable seeds. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6769-77-8
a) Zelenjava - Semena - Shranjevanje

635:631.53.02
LE od 635 BRADLEY Fern M. Kako shranjujemo
COBISS.SI-ID 275411200

124.
KALAŠ, Maja
        Takoj pusti čevelj! : 18 najpogostejših vedenjskih težav, njihovo preprečevanje in odpravljanje / Maja Kalaš. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2014. - 123 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 121-123

ISBN 978-961-281-501-1
a) Psi - Vedenjske motnje - Odpravljanje - Priročniki

636.7:591.51(035)
159.929:636.7(035)
LE od 636.7 KALAŠ Maja Takoj pusti čevelj!
COBISS.SI-ID 274974464

125.
KOTHE, Hans W.
        Zelišča / [Hans W. Kothe ; prevedel Jože Plešej]. - 3. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Lexikon der Kräuter. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2291-6
a) Zelišča - Priročniki b) dišavnice c) začimbnice d) zdravilne rastline e) albumi f) zdravilne lastnosti g) uporabnost h) kozmetika i) kuhinja

635.7(035)
633.8(035)
LE od 635 KOTHE Hans W. Zelišča
COBISS.SI-ID 274674432

126.
MCGOWAN, Alice
        Kako prezimimo lončnice : Spoznajte, kako lahko leto za letom prezimimo na mraz neodporne rastline / Alice in Brian McGowan ; [ilustracije Beverly Duncan ; prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 171 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Naredi sam in prihrani)

Prevod dela: Saving container plants. - 700 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6769-78-5
a) Lončnice - Prezimovanje

635.921
LE od 635 MCGOWAN Alice Kako prezimimo
COBISS.SI-ID 275411712


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


127.
ALIBEGIĆ, Sabina
        Šivarica : jesen - zima : [13 šivalnih projektov s priloženimi kroji] / [besedilo, fotografije, ilustracije in kroji] Sabina Alibegić. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 126 str. : ilustr. ; 22 cm + 2 krojni poli. - (Zbirka Ariadnina nit)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6934-38-1
a) Šivanje - Priročniki b) šivalni stroji c) krojenje d) kroji e) albumi

646.21(035)
LE od 646/649 ALIBEGIĆ Sabina Priloga LE od 646/649 ALIBEGIĆ Sabina Šivarica
COBISS.SI-ID 275545600

128.
MONTERSINO, Luca
        Šola kuhanja : s fotografijami za vsako stopnjo priprave / [napisal Luca Montersino ; fotografije Piermichele Borraccia, Davide Di Prato ; recepti Licia Cagnoni, Piero Rainone ; prevedel Dušan Kajzer]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 (Italija). - 367 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Lezioni di cucina. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-261-350-1
a) Kuharstvo - Priročniki b) Kuharski recepti

641.55(083.12)
641(035)
LE od 641 MONTERSINO Luca Šola kuhanja
COBISS.SI-ID 274760192

129.
SALY, Noémi
        Semmiből is finomat : nagy titok és apró trükkök : [100 régi-új recept] / Saly Noémi. - Budapest : Libri, 2013. - 119 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Régi idők konyhája ; 2)

ISBN 978-963-310-149-0

641
LE od 641 SALY Noémi Semmiből is
COBISS.SI-ID 12848796

130.
SMITH, Alison, profesorica
        Šivanje : popolna izdelava oblačil, orodja in vse tehnike, ustvarjalni izdelki / Alison Smith ; [prevedla Irena Modic ; fotografa Peter Anderson, Kate Whitaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Slovaškem). - 400 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The sewing book. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3474-9
a) Šivanje - Priročniki b) šiviljski pribor c) material d) kroji e) šivi f) zapenjala

646.21(035)
LE od 646/649 SMITH Alison Šivanje
COBISS.SI-ID 275335936

131.
ŽONTAR Kristanc, Ana
        Anina kuhinja / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Ljubezni polna skleda, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 247 str. : ilustr. ; 27 cm

3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-281-562-2
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 641 ŽONTAR K. Ana Anina kuhinja
COBISS.SI-ID 275680512


67/69 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


132.
VADAS, József
        A székkirály : pályakép Király József belsőépítészről / Vadas József. - Budapest : Scolar, 2013. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-244-465-9
a) interier b) pohištvo c) stoli d) izdelava

684
LE od 67/69 VADAS József A székkirály
COBISS.SI-ID 12871836


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


133.
        MESEC oblikovanja = Month of design : 2010, Ljubljana / [urednik kataloga Ivan Ferjančič ; prevodi Trans Linguis, Danijela Stamanović]. - Ljubljana : Zavod Big, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 122 str. : ilustr. ; 28 cm + zgibanka ([12] str. ; 19 cm)

Nasl. v kolofonu: Katalog Meseca oblikovanja = Catalogue of Month of Design. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

7.05:62
COBISS.SI-ID 253138432

134.
MURÁDIN, Jenő
        Függőhidak / Murádin Jenő ; válogatott művészettörténeti írások. - Sepsiszentgyörgy : ARTprinter, 2013. - 610 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-606-93311-6-3
a) zgodovina b) umetnost c) obdobja

7.03
DO od 7 MURÁDIN Jenő Függőhidak LE od 7 MURÁDIN Jenő Függőhidak
COBISS.SI-ID 12854940

135.
OROSZ, István, 1950-
        Válogatott sejtések : (a tojás volt előbb) / Orosz István. - Budapest : Typotex, 2013. - 252 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)

ISBN 978-963-279-792-2
a) umetnost b) filozofija

7.01
LE od 7 OROSZ István Válogatott
COBISS.SI-ID 12868508

136.
SINKÓ, Katalin
        Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a 19-20. századi képkultúra köréből / Sinkó Katalin. - Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2012. - 319 str. : ilustr. ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387)

Bibliografija: str. 315-318

ISBN 978-963-9964-03-7
a) umetnost b) zgodovina c) smeri d) šole

7.03
LE od 7 SINKÓ Katali Ideák, motívumok
COBISS.SI-ID 12863644


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


137.
BENKŐ, Melinda
        111 szó az építészetről / Benkő Melinda. - Budapest : TERC, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-9968-91-2
a) arhitektura b) stavbarstvo c) gradbeništvo

72.03(439)
LE od 72 BENKŐ Melinda 111 szó az
COBISS.SI-ID 12852892

138.
LIGETFALVI, Zsolt
        Makovecz Imre : rajzok és írások / [könyvet készítették Ligetfalvi Zsolt, Makovecz Anna]. - utolsó kiad. - [s. l.] : [s. n.], 2013. - 98 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-9431-61-4
a) arhitketura b) arhitekti

72.071(439)
LE od 74/76 LIGETFALVI Zsolt Makovecz Imre
COBISS.SI-ID 12850844

139.
        MAGYARORSZÁG híres villái / Puhl Antal ... [et al.] ; fényképek Darabos György. - Prague : Bohemia, 2013. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-80-87073-60-5
a) arhitektura b) hiše c) vile d) Madžarska

728(439)
LE od 72 MAGYARORSZÁG
COBISS.SI-ID 12851356

140.
MAKOVECZ, Imre
        Makovecz Churches / [Imre] Makovecz. - Budapest : Puski, 2013. - 338 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-302-097-5
a) arhitektura b) arhitekti c) sakralni objekti d) Zgodovina

726
LE od 72 MAKOVECZ Imre Makovecz Churches
COBISS.SI-ID 12848540

141.
MAKOVECZ, Imre
        78 gondolat : in memoriam Makovecz Imre : (1935-2011) / Makovecz. - Budapest : Epl, 2013. - 27 str., [84] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-9431-94-2
a) Makovecz Imre b) arhitektura c) misli

72.012
LE od 72 MAKOVECZ Imre Hetvennyolc
COBISS.SI-ID 12850076

142.
MAROSI, Ernő
        A romanika Magyarországon / Marosi Ernő. - Budapest : Corvina, 2013. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stílusok-Korszakok)

Bibliografija: str. 154-161

ISBN 978-963-136148-3
a) romanika b) arhitektura c) sakralni objekti d) Madžarska

726(439)
LE od 72 MAROSI Ernő A romanika
COBISS.SI-ID 12856220

143.
        PROMOCIJA nesnovne kulturne dediščine : ob deseti obletnici Unescove Konvencije = Promotion of the intangible cultural heritage : the 10th anniversary of the UNESCO Convention / urednice, editors Anja Jerin, Tjaša Zidarič, Nena Židov ; [prevodi v angleščino David Limon, prevodi v slovenščino Tjaša Zidarič]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014 ([Ljubljana] : T2 studio). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. - 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6388-40-5
a) Kulturna dediščina - Marketing

719:339.138
LE od 39 PROMOCIJA nesnovne
COBISS.SI-ID 275254272

144.
SEBESTYÉN, Ágnes
        Épített környezeti nevelés / Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter. - Pécs : Kultúraktiv egyesület, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gyermek-város-építészet, ISSN 2064-0110)

Bibliografija: str. 111-112

ISBN 978-963-89794-0-7
a) gradbeništvo b) arhitektura

72
LE od 72 SEBESTYÉN Ágnes Épített környezeti
COBISS.SI-ID 12867484

145.
SÓDOR, Alajos
        Gótika : [az építészet története] / Sódor Alajos. - Budapest : Terc, 2013. - 208 str. : ilustr. ; 23 X 25 cm

Bibliografija: 197-198 str.

ISBN 978-963-9968-38-7
a) arhitektura b) stavbarstvo c) gotika

726
LE od 72 SÓDOR Alajos Gótika
COBISS.SI-ID 12870300

146.
SZENTKIRÁLYI, Zoltán
        Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - Budapest : Terc, 2013. - 2 zv. (376, 256 str.) : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-963-9968-53-0
a) stavbarstvo b) arhitektura c) zgodovina

72.03
LE od 72 SZENTKIRÁLYI Z. Az építészet
COBISS.SI-ID 12848284


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


147.
AKNAI, Tamás
        Lent, délen ... / Aknai Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2013. - 400 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-9950-95-5
a) umetnost b) ustvarjalnost

7.01
LE od 7 AKNAI Tamás Lent délen ...
COBISS.SI-ID 12852380

148.
BARABÁS, Zsófi
        Mindenki tud rajzolni / Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa. - Budapest : Scolar, 2012. - 173 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-244-373-7

741.9(02.053.2)
DO ml 71/76 BARABÁS Zsófi Mindenki tud
COBISS.SI-ID 12821148

149.
FIRST, Blaženka
        The Puhar code : the enigmatic invention of the first Slovene photographer : [katalog razstave, Narodni muzej Slovenije, 26. avgust 2014 - 30. september 2014] / Blaženka First ; [predgovor Barbara Ravnik ; prevajalka Helena Veronika Byrne ; fotografiranje Tomaž Lauko ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 118 str. : ilustr. ; 28 cm

Na vzpor. nasl. str.: Puharjeva šifra : skrivnostni izum prvega slovenskega fotografa / Blaženka First. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Predgovor / Barbara Ravnik: str. 6-7. - Bibliografija: str. 114-118

ISBN 978-961-6169-91-2
a) Puhar, Janez Avguštin (1814-1864) - Razstavni katalogi b) Slovenska fotografija - Zgodovina - 19.st. - Razstavni katalogi c) izumitelji d) fotografija na steklo e) biografije

77.02(497.4):929Puhar J. A.
LE od 77 FIRST Blaženka The Puhar code
COBISS.SI-ID 275020288

150.
        PRESTIGE. - Letn. 1, št. 1 (2009)-        . - Celje : Zlatarna Celje, 2009-. - 30 cm

Dostopno tudi na: https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=1-37&lang=si. - Polletnik

739.1
391.7
659.153

Let. 2 2014 št. 2
COBISS.SI-ID 14737686

151.
WHITTLE, Janet
        Naučimo se risati cvetje in drevesa v preprostih korakih / Janet Whittle, Penny Brown, Denis John-Naylor ; [prevedel in uredil Mitja Pucer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: How to draw flowers & trees in simple steps. - 2.700 izv.

ISBN 978-961-01-3436-7
a) Risanje - Knjige za otroke

741(02.053.2)
LE ml 71/76 WHITTLE Janet Naučimo se risati
COBISS.SI-ID 274151680


74/76 SLIKARSTVO


152.
BODÓ, Mihály
        A festészet mint nyelvjáték : Cimabuétől Caravaggióig / Bodó Mihály. - Budapest : Typotex, 2013. - 196 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)

ISBN 978-963-279-284-2
a) slikarstvo b) zgodovina c) slikarji

75
LE od 74/76 BODÓ Mihály A festészet mint
COBISS.SI-ID 12872860

153.
        ELVÉGEZTETETT : felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt / [szerkesztette Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2013. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-9979-71-0
a) slikarstvo b) slikarji c) umetniki

75(439)
LE od 74/76 ELVÉGEZTETETT
COBISS.SI-ID 12871580

154.
FELEDY, Balázs, 1947-
        Nyerges Pál : a pannon festő : the Panonnian painter / [írta Feledy Balázs]. - Budapest ; Veszprém : Magyar Képek, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-9439-72-6
a) slikarji b) umetnine c) slike

75(439)
LE od 74/76 FELEDY Balázs Nyerges Pál
COBISS.SI-ID 12870812

155.
FÖLDI, Eszter
        A képzőművészet mostohagyermeke : a magyar művészgrafika kezdetei 1890-1914 / Földi Eszter. - Budapest : L'Harmattan : Magyar Nemzeti Galéria : Könyvpont. - 309 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Határesetek ; 2, ISSN 2064-3810)

Bibliografija: 266-287 str.

ISBN 978-615-5436-03-1
a) umetnost b) grafika c) zgodovina

76(439)
LE od 74/76 FÖLDI Eszter A képzőművészet
COBISS.SI-ID 12850588

156.
GOSZTOLA, Gábor
        A szépség kutatása avagy kegyelMES TEReim előző évtizedeimből (válogatás 1968-2010) = [The quest for beauty in other words, gracius maestros from my previous decades (Compilation 1968-2010)] / Gosztola Gábor. - Budapest : Napkút, 2012. - 189 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-263-297-1
a) slikarstvo b) slikarji

75
LE od 74/76 GOSZTOLA Gábor A szépség
COBISS.SI-ID 12851100

157.
        HAJDÚSÁGI nemzetközi művésztelep 1963-2013 = Intenational art of colony of Hajdúság region / [szerkesztette Kupás Csilla]. - Hajdúböszörmény : Szabadhajdú, 2013. - 156 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-963-08-6358-2
a) slikarji b) srečanja c) kolonije

75(439)
LE od 74/76 HAJDÚSÁGI
COBISS.SI-ID 12865948

158.
JAKOBOVITS, Miklós
        [Helyszín] : gondolatok az erdélyi képzőművészetről / Jakobovits Miklós. - 2., bővített kiad. - Sepsiszentgyörgy : ARTprinter, 2012. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-606-92982-8-2
a) umetnost b) ustvarjalnost c) umetniki d) slikarji

75.071
LE od 74/76 JAKOBOVITS Miklós Helyszín
COBISS.SI-ID 12852124

159.
MARTOS, Gábor
        Műkereskedelem : egy cápa ára / Martos Gábor. - Budapest : Typotex, 2013. - 232 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)

ISBN 978-963-279-791-5
a) trgovanje b) umetnine c) dražbe

75
LE od 74/76 MARTOS Gábor Műkereskedelem
COBISS.SI-ID 12867740

160.
NEGRI, Antonello
        Festők társasága : a modern festészet színterei / Antonello Negri ; [fordította Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, 2013. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Arte e artisti nella modernita

ISBN 978-963-346-953-8
a) slikarstvo b) slikarji c) modernizem

75.03
LE od 74/76 NEGRI Antonello Festők társasága
COBISS.SI-ID 12862364

161.
PUNTIGÁN, József
        Csontváry és Nógrád / Puntigán József. - Salgótarján : Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 2012. - 176 str., [14] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból ; 62, ISSN 0238-1990)

ISBN 978-963-7243-78-3

75.071
LE od 74/76 PUNTIGÁN József Csontváry és
COBISS.SI-ID 12851868

162.
        A RAJZMŰVÉSZETI mesterei (1896-1946) : modern magyar rajzok és akvarellek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből / [szerkesztette Zsákovics Ferenc]. - Budapest : Magyar Képzőművészeti Egyetem ; Győr : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2013. - 147 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-963-7165-53-5
a) slikarji b) risanje c) zgodovina

74(439)
LE od 74/76 A RAJZMŰVÉSZET
COBISS.SI-ID 12865436

163.
SOMOGYI, György
        Magyar tenger magyar ecsettel : tollal, krétával, vésővel és fényképezőgéppel = Ungarisches Meer mit Ungarischem Pinsel : Feder, Meissel, Kreide und Kamera = Hungarian sea with hungarian paintbrush : pen, chalk, chisel and camera / Somogyi György. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-9961-92-0
a) slikarji b) umetnost c) umetnine

75
LE od 74/76 SOMOGYI György Magyar tenger
COBISS.SI-ID 12870556

164.
SZALAI, Zoltán
        A kockától az aktig / Szalai Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2013. - 128 str. : ilustr. ; 21 X 23 cm

ISBN 978-963-9950-93-1
a) risanje b) kocka c) akt d) tehnike

74
LE od 74/76 SZALAI Zoltán A kockától az
COBISS.SI-ID 12867228


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


165.
BIBIČ, Bratko
        Harmonika za butalce : ulomki iz življenja nekega glasbila / Bratko Bibič. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 219 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 214-219

ISBN 978-961-284-009-9
a) Harmonika - Filozofija kulture

780.647.2:130.2
LE od 78 BIBIČ Bratko Harmonika za
COBISS.SI-ID 276096512

166.
HABE, Tomaž, 1947-
        Gusarji [Glasbeni tisk] : pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore / Tomaž Habe ; [uredila Mihela Jagodic ; notografija Tomaž Pirnat]. - 1. natis. - Ljubljana : JSKD, 2014 (Begunje : Cicero). - 89 str. : note ; 30 cm

300 izv.
a) Otroški zbori - Klavir b) Mladinski zbori - Klavir

78.087.681
LE ml 78 HABE Tomaž Gusarji
COBISS.SI-ID 275953664

167.
        KNJIGA o džungli. 4 [Videoposnetek] / music by Guy Michelmore ; adapted from the original works of Rudyard Kipling. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2014. - 1 video DVD (ca 121 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Posneto 2009. - Izv. stv. nasl.: The jungle book. - 951053. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Janez Hočevar, Jurij Zrnec, Sebastian Cavazza itd., poje Nina Strnad

Vsebuje:
Srečna zvezda
Pogumni Mungo
Rečni list
Človek
Norčije
Dva na en mah
Čil in gorski požar
Bivola
Slonja skrivnost
Mavglijev oboževalec
Napačni panter
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
LE dvd C KNJIGA o džungli
COBISS.SI-ID 10564126

168.
MARTIN, Ferenc
        A félelem képei : Fritz Lang német filmjeinek látványvilága / Martin Ferenc. - Budapest : L'Harmattan ; Könyvpont, 2013. - 206 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 203-205

ISBN 978-963-236-719-4
a) film b) produkcija c) motivi d) scenarij

791.3
LE od 791/.2 MARTIN Ferenc A félelem képei
COBISS.SI-ID 12869020


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


169.
GORIŠEK, Gorazd
        Razširjena slovenska planinska pot : izbirni vodnik / Gorazd Gorišek ; [avtorji fotografij Gorazd Gorišek ... et al.]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Mašera: str. 9-10. - Bibliografija: str. 185. - Kazalo

ISBN 978-961-6870-15-3
a) Slovenija - Planinski vodniki

796.52(497.4)(036)
LE od 793/799 GORIŠEK Gorazd Razširjena
COBISS.SI-ID 275141376

170.
GORŠE, Luka, 1987-
        Moč v borilnih športih : praksa in znanost v ozadju vadbe moči v borilnih športih / Luka Gorše ; [fotografije Miha Kos ... et al.]. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Društvo Potentia, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 201 str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv. - O avtorju: str. 198-199. - Bibliografija: str. 161-175

ISBN 978-961-281-455-7
a) Borilni športi

796.8
LE od 793/799 GORŠE Luka Moč v borilnih
COBISS.SI-ID 274386176

171.
NEMZETKÖZI Tánctudományi Konferencia (3 ; 2011 ; Budapest)
        Kultúra, érték, változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban : III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2011. november 11-12. / [szerkesztő Perger Gábor]. - Budapest : Magyar Táncművészeti Főiskola, 2013. - 248 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091)

ISBN 978-963-85144-6-2
a) ples b) kultura c) pedagogika d) učenje

793.2/.8
LE od 793/799 KULTÚRA, érték
COBISS.SI-ID 12868252


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


172.
ADAMIK-Jászó, Anna
        Klasszikus magyar retorika : argumentáció és stílus / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Holnap, 2013. - 547 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 539-546

ISBN 978-963-346-855-5
a) retorika b) govorništvo c) uporaba

808
LE od 81 ADAMIK-Jászó A. Klasszikus magyar
COBISS.SI-ID 12862876

173.
DAVIES, Helen, pisateljica
        Kezdők cigány/lovari nyelvkönyve / Helen Davies, Máté Mihály ; illusztrálta John Shackell. - Budapest : Holnap, 2013. - 125 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-349-044-0
a) madžarščina b) romščina c) slovarji

81'374
LE od 81 DAVIES Helen Kezdők cigány
COBISS.SI-ID 12861852

174.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (50 ; 2014 ; Ljubljana)
        Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 30. 6.-11. 7. 2014 ; [uredil Hotimir Tivadar ; povzetke prevedel David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov 40 (2004)-50 (2014) / Anka Sollner Perdih: str. 245-269. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-237-655-0
a) Slovenščina - Zborniki b) Slovenska književnost - Zborniki c) Slovenska kultura - Zborniki

811.163.6(082)
821.163.6.09(082)
930.85(497.4)(082)
FRASCATI:
6-200
LE od 81 SEMINAR slovenskega Prihodnost v
COBISS.SI-ID 274306816

175.
        TERMINOLOŠKI slovar avtomatike / avtorji Rihard Karba ... [et al.] ; [sodelavci avtorjev Peter Planinšič, Nenad Muškinja, Rajko Svečko ; terminografski urednici Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar ; urejanje literature in virov Alenka Porenta]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 (Begunje : Cicero). - 136 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

1.000 izv. - Angleško-slovenski slovar: str. 105-131. - Bibliografija: str. 133-136

ISBN 978-961-254-719-6
a) Avtomatika - Terminologija - Slovarji b) terminološki slovarji

811.163.6'374:681.5(038)
681.5(038)
LE od 81 TERMINOLOŠKI
COBISS.SI-ID 275900160

176.
ZEMLJAK Jontes, Melita
        Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi / Melita Zemljak Jontes. - Maribor : Litera, 2014 ([S. l.] : Demat). - 247 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 205-232. - Kazali. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6949-39-2
a) jezikovna kultura b) slovenščina c) socialne zvrsti jezika

81ʹ271:37(479.4)
811.163.6ʹ271:37(479.4)
LE od 81 ZEMLJAK Jontes M. Jezikovna kultura
COBISS.SI-ID 80013313

177.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Slovar slovenskih členkov / Andreja Žele ; [etimološke osvetlitve Marko Snoj]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 78 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

400 izv. - Bibliografija: str. 14

ISBN 978-961-254-718-9
a) Slovenščina - Členek - Slovarji

811.163.6'367.635(038)
LE od 81 ŽELE Andreja Slovar slovenskih
COBISS.SI-ID 275541504


82 LITERARNA BESEDILA


178.
ARANY, János
        Epilogus : válogatott versek / Arany János ; Ágh István ... [et al.]. - [Budapest] : Nap, cop. 2013. - 166 str. ; 21 cm. - (Költők a költőről, ISSN 2061-3393)

ISBN 978-963-332-008-2

821.511.141-1
LE od 82-1 ARANY János Epilogus
COBISS.SI-ID 12819356

179.
ASZTALOS, Miklós
        Alibi / Asztalos Miklós. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2012. - 288 str. ; 21 cm. - (Arany rög könyvtár, ISSN 2061-1323)

ISBN 978-963-298-092-8

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 ASZTALOS Miklós Alibi
COBISS.SI-ID 12819612

180.
BAÁN, Tibor
        Gyűjtemény / Baán Tibor. - Budapest : Hét krajcár, 2012. - 173 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-9596-64-1

821.511.141-1
LE od 82-1 BAÁN Tibor Gyűjtemény
COBISS.SI-ID 12819868

181.
BALÁZS, Imre
        Blanka birodalma : gyermekversek / Balázs Imre József ; Keszeg Ágnes rajzaival. - Kolozsvár : Koinónia, 2012. - 54 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-973-165-064-7

821.511.141-93-1
LE ml C BALÁZS Imre Blanka
COBISS.SI-ID 12820124

182.
BALÁZS, Tibor
        Megérkezés Aquincumba : prelúdium egy készülő versdrámához / Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2014. - 81 str. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X)

ISBN 978-963-9643-30-7

821.511.141-1
LE od 82-1 BALÁZS Tibor Megérkezés
COBISS.SI-ID 12820380

183.
BALLA, D. Károly
        Az utolsó futamok : egy manzárdőr naplója : 2004-2007 / Balla D. Károly. - Pécs : Pro Pannonia, 2013. - 175 str. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277) (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)

ISBN 978-963-9893-80-1

821.511.141-94
DO od 82-9 BALLA D. Károly Az utolsó futamok
COBISS.SI-ID 12820636

184.
BALOGH, Sarolta
        Csibész igaz története : versek, mondókák / írta Balogh Sarolta ; rajzolták bátaszéki kisiskolások. - Budapest : Underground, 2012. - 70 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-08-4320-1

821.511.141-93-1
LE ml C BALOGH Sarolta Csibész igaz
COBISS.SI-ID 12820892

185.
BÁTKY, András
        Mirka : avagy hogyan kell szeretni? / Bátky András ; [illusztráció] Takács Mari. - Budapest : General Press, 2012. - 60 str. : ilustr. ; 23 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-643-448-9

821.511.141-93-32
LE ml C BÁTKY András Mirka
COBISS.SI-ID 12821404

186.
BEAUVOIR, Simone de
        Nesporazum v Moskvi / Simone de Beauvoir ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 119 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Malentendu à Moscou. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-858-8

821.133.1-32
LE od 82-32 BEAUVOIR Simone Nesporazum v
COBISS.SI-ID 275429632

187.
BECK, Andrea
        A Titoktündér : titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek a pozitív gondolkodásról, önbizalomról és megannyi másról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen / Beck Andrea ; [Kövi Boglárka]. - 2., bővitett kiad. - Veszprém : Beck & Partners, 2013. - 96 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-08-5993-6

821.511.141-93-34
LE ml P BECK Andrea A Titoktündér
COBISS.SI-ID 12821660

188.
        BÉKANÓTA : versek apróságoknak / [összeálította Nagy Éva] ; Benedek Virág rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 47 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-9232-80-8

821.511.141-93-1
LE ml C BÉKANÓTA
COBISS.SI-ID 12821916

189.
BENKE, László, 1943-
        Hová lett aranytrombitád? : válogatott és új versek : 1965-2013 / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 287 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9596-61-0

821.511.141-1
LE od 82-1 BENKE László Hová lett
COBISS.SI-ID 12822172

190.
BERG, Judit
        Két kis dinó a középkorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajzaival. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spoj. listih

ISBN 978-615-5291-19-7

821.511.141-93-32
LE ml P BERG Judit Két kis dinó
COBISS.SI-ID 10331187

191.
BERTÓK, László
        A hetedik boríték : versek / Bertók László. - Pécs : Pro Pannonia, 2012. - 85 str. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)

ISBN 978-963-9893-71-9

821.511.141-1
DO od 82-1 BERTÓK László A hetedik boríték
COBISS.SI-ID 12822428

192.
BILLINGHAM, Mark
        Lenuhar : kriminalistični inšpektor Tom Thorne reši tretji primer / Mark Billingham ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 402 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lazybones. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2331-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2324-1 (broš.)
a) Thorne, Tom (literarni junak)

821.111-312.4
DO od 82-312.4 BILLINGHAM Mark Lenuhar LE od 82-312.4 BILLINGHAM Mark Lenuhar
COBISS.SI-ID 275135744

193.
BODA, Edit
        A boszorkányt is megsajnálom / Boda Edit ; a szerző rajzaival. - Budadpest : Napkút Kiadó, 2013. - 74 str. : ilustr. ; 18 x 24 cm

ISBN 978-963-263-349-7

821.511.141-93-34
LE ml C BODA Edit A boszorkányt is
COBISS.SI-ID 12822684

194.
BÖLL, Heinrich
        Kaj bo iz tega fanta? ali Nekaj s knjigami / Heinrich Böll ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 117 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Was soll aus dem Jungen bloß werden? oder Irgendwas mit Büchern. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-862-5
a) Böll, Heinrich (1917-1985) - Otroštvo b) nemški pisatelji c) spomini d) avtobiografije

821.112.2-94
LE od 82-9 BÖLL Heinrich Kaj bo iz tega
COBISS.SI-ID 275686144

195.
BONE, Mia
        Zdravilne zgodbice. Del 1 : [težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] / Mia Bone in Petra Julia Ujawe ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 113 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Dragocenost zdravilnih zgodbic za otroke / Mia Bone, Petra Julia Ujawe: str. 7-15. - [Spremne besede] / Ljubica Marjanovič Umek, Katarina Habe, Lili Žagar: str. 4-5. - O avtoricah: str. [116-117]

ISBN 978-961-261-337-2
a) Otroci - Vzgoja b) Psihoterapija - Pravljice c) razvoj otroka d) samostojnost e) ločitev f) agresivno vedenje g) strah h) tema i) vrtec j) duda k) močenje postelje l) trma m) govor n) stranišče o) zdravnik p) spanje q) samostojnost

821.163.6-93-34
82.0-34:37.018.1
159.922.7
LE ml C BONE Mia Zdravilne
COBISS.SI-ID 273869568

196.
BORBÉLY, András
        Bálnakenyér / Borbély András. - Győr : AmbrooBook, 2013. - 271 str. ; 21 cm

ISBN 978-615-5379-00-0

821.511.141-32
LE od 82-32 BORBÉLY András Bálnakenyér
COBISS.SI-ID 12822940

197.
BOTÁR, Attila
        A helyzet izotópjai / Botár Attila. - Veszprém : Vár Ucca Műhely, 2012. - 143 str. ; 22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek ; 25., ISSN 1588-3086)

ISBN 978-963-9105-71-3

821.511.141-1
LE od 82-1 BOTÁR Attila A helyzet
COBISS.SI-ID 12823196

198.
BOTH, Balázs
        Ha nem marad kimondatlan : versek / Both Balázs. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 81 str. ; 19 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-9961-66-1

821.511.141-1
LE od 82-1 BOTH Balázs Ha nem marad
COBISS.SI-ID 12823452

199.
BOTH, Gabi
        A hintarabló : lilipótvárosi kalandok / Both Gabi ; Maros Krisztina rajzaival. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 59 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5023-81-1

821.511.141-93-34
LE ml C BOTH Gabi A hintarabló
COBISS.SI-ID 9511987

200.
BOWEN, James, 1979-
        Bobovo darilo : kako me je maček naučil pomena božiča / James Bowen ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 122 str. ; 21 cm

Prevod dela: A gift from Bob : how a street cat helped one man learn the meaning of christmas. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3525-8
a) Bowen, James (1979-) - Spomini

821.111-94
LE od 82-9 BOWEN James Bobovo darilo
COBISS.SI-ID 275796480

201.
BRÉDA, Francois
        Angyal a Monostoron / Bréda Ferenc. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2012. - 75 str. ; 21 cm

ISBN 978-606-8118-24-6

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 BRÉDA Francois Angyal a
COBISS.SI-ID 12823708

202.
BŘEZINOVÁ, Ivona, 1964-
        Fant in pes / Ivona Březinová ; ilustrirala Eva Švrčková ; prevedla Nives Vidrih. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 58 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Kluk a pes. - Ilustr. na spojnih listih. - Za bralce od 8 let. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-58-9
a) Invalidni otroci - V otroškem leposlovju

821.162.3-93-32
LE ml P BŘEZINOVÁ Ivona Fant in pes
COBISS.SI-ID 275873280

203.
BRIGHT, Phoebe
        Srečne zvezde. [3], Želja slavne pevke / Phoebe Bright ; ilustracije Karen Donnelly ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

Oznaka podrejenega nasl. na hrbtu knj. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-22-4

821.111(73)-93-32
LE ml C BRIGHT Phoebe Srečne zvezde
COBISS.SI-ID 275137792

204.
BRIN, Tina
        Nabrita Brina. Tri sonca / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 92 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-29-5

821.163.6-93-312.9
LE ml P BRIN Tina Tri sonca
COBISS.SI-ID 268861184

205.
BRIN, Tina
        Prisedla sem k njemu / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2014 (Ved). - 85 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6932-86-8

821.163.6-1
LE od 82-1 BRIN Tina Prisedla sem
COBISS.SI-ID 276238848

206.
BUDA, Ferenc
        Doromboló : versek : apróbb-nagyobb emberek használatára / Buda Ferenc ; Keresztes Dóra illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 79 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-349-031-0

821.511.141-93-1
DO ml C BUDA Ferenc Doromboló LE ml C BUDA Ferenc Doromboló
COBISS.SI-ID 12823964

207.
BURK, Michael, 1924-
        Hrepenenje ostane : roman / Michael Burk ; [prevod Klara in Jože Hočevar]. - [Koper] : Lipa, 1982 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 533 str. ; 20 cm.

Prevod dela: Ein Wunsch bleibt immer.

821.112.2-311.2=863 Burk
DL od 82-311.2 BURK Michael Hrepenenje ostane LE od 82-311.2 BURK Michael Hrepenenje ostane TU od 82-311.2 BURK Michael Hrepenenje ostane
COBISS.SI-ID 20128007

208.
CARDOSO, Dulce Maria, 1964-
        Vrnitev / Dulce Maria Cardoso ; [prevedla Barbara Juršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 285 str. ; 21 cm

Prevod dela: O retorno. - 500 izv. - O avtorici: str. 287. - Leta 2011 posebna nagrada kritikov in knjiga leta

ISBN 978-961-282-013-8
a) izkoreninjenost b) identiteta c) izguba d) Portugalska e) selitev f) v leposlovju

821.134.3-311.2
LE od 82-311.2 CARDOSO Dulce M. Vrnitev
COBISS.SI-ID 275206400

209.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Évike Tündérországban / Lewis Carroll ; Kosztolányi Dezső fordítása ; Fáy Dezső illusztrációi. - Budapest : Napkút Kiadó, 2013. - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-347-3

821.111-93-34
LE ml P CARROLL Lewis Évike
COBISS.SI-ID 12824476

210.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. [Knj. 5], Mesto izgubljenih duš / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 459 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of lost souls. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2329-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2322-7 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
DO od M CLARE Cassandra Kronike LE ml M CLARE Cassandra Kronike
COBISS.SI-ID 275134976

211.
COSTELLO, Jane
        Najboljše počitnice / Jane Costello ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 391 str. ; 20 cm

Prevod dela: The time of our lives. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2373-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2371-5 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 COSTELLO Jane Najboljše počitnice OD od 82-311.2 COSTELLO Jane Najboljše
COBISS.SI-ID 275676928

212.
CROMPTON Lamburn, Richmal
        Brownov najmlajši / Richmal Crompton Lamburn ; [prevod Fran Bradač ; uredil in posodobil Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 (Ljubljana : NTD). - 345 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Just William. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6934-33-6

821.111-93-32
OD ml M CROMPTON L. R. Brownov najmlajši
COBISS.SI-ID 275047936

213.
CSILLAG, Tibor
        Ködből nő a haza : Csillag Tibor poszthumusz verseskötete / Csillag Tibor ; Rátkay Endre, Gaál Imre és más művészbarátai képeivel. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9156-14-4

821.511.141-1
LE od 82-1 CSILLAG Tibor Ködből nő a
COBISS.SI-ID 12825500

214.
CZÉBELYI, Lajos
        Fehérbe fogyó láng : (régi és új versek) / Czébely Lajos. - Ungvár : Intermix, 2013. - 77 str. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek ; 225., ISSN 1022-0283)

ISBN 978-963-9814-57-8

821.511.141-1
LE od 82-1 CZÉBELYI Lajos Fehérbe fogyó
COBISS.SI-ID 12824732

215.
CZEGŐ, Zoltán
        Kegyelmi idő : versek imamalomra / Czegő Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 223 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-5079-83-2

821.511.141-1
DO od 82-1 CZEGŐ Zoltán Kegyelmi idő
COBISS.SI-ID 12824988

216.
CZIGÁNY, György
        Zsoltár : vers és vers-háttér / Czigány György. - Pécs : Pannónia Könyvek, 2013. - 116 str. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)

Pannónia könyvek

ISBN 978-963-9893-74-0

821.511.141-1
LE od 82-1 CZIGÁNY György Zsoltár
COBISS.SI-ID 12825244

217.
ČECHURA, Rudolf, 1931-
        Prigode maksi psa Fika / napisal Rudolf Čechura ; narisal Jiři Šalamoun ; prevedel iz slovaščine in priredil Jurij Souček ; [besede pri ilustracijah Barbora Šalamounová]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2014 (natisnjeno v EU). - 83 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Příhodi Maxipsa Fíka. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93572-9-3

821.162.3-93-32
087.5
LE ml C ČECHURA Rudolf Prigode maksi
COBISS.SI-ID 275967232

218.
ČEFERIN, Peter
        Moje zgodbe / Peter Čeferin ; [avtor reprodukcij Boris Gaberščik]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Litera, 2014 ([Maribor] : Dravski tisk). - 137 str. : ilustr. ; 18 cm

1.500 izv. - O avtorju: str. 135-136

ISBN 978-961-6949-29-3
a) Slovenska književnost - Avtobiografije

821.163.6-94
LE od 82-9 ČEFERIN Peter Moje zgodbe
COBISS.SI-ID 79745025

219.
ČERMAK, Miša
        Jaz sem ljubezen / Miša Čermak. - 1. izd. - Ljubljana : Klub Zaupam vase, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 71 str. : ilustr. ; 17cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-281-580-6

821.163.6-1
LE od 82-1 ČERMAK Miša Jaz sem ljubezen
COBISS.SI-ID 275966464

220.
DEÁK, Eszter, 1962-
        Levélben értesítsen engem! : kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról / Deák Eszter, Zavara Edina. - Budapest : Kossuth : Országos Széchényi Könyvtár. - 279 str : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-963-09-7439-4

821.511.141-6
LE od 82-6 DEÁK Eszter Levélben értesítsen
COBISS.SI-ID 12826268

221.
DEÁK, László, 1946-2009
        Napló : 1980-1990 / Deák László ; [sajtó alá rendezte és a névmutatót készítette Kemsei István]. - Budapest : Nap, 2012. - 221 str. : fotogr. ; 22 cm

Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-963-332-011-2

821.511.141-9
LE od 82-9 DEÁK László Napló
COBISS.SI-ID 12826524

222.
DEÁK, Mór
        Piszkapolc / Deák Mór ; [illusztrációk Kiss Borbála]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5351-08-2

821.511.141-93-34
LE ml C DEÁK Mór Piszkapolc
COBISS.SI-ID 12826780

223.
DEKLEVA, Milan
        Benetke, zadnjič / Milan Dekleva. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-282-050-3

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 DEKLEVA Milan Benetke, zadnjič
COBISS.SI-ID 274471424

224.
DEMÉNY, Péter
        A lélek trolija : esszék / Demény Péter. - Kolozsvár : Korunk Komp-Press, 2013. - 231 str. ; 20 cm

ISBN 978-973-1960-55-5

821.511.141-4
LE od 82-4 DEMÉNY Péter A lélek trolija
COBISS.SI-ID 12827292

225.
DOBOZI, Eszter
        Kötés / Dobozi Eszter. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 167 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-9809-30-7

821.511.141-1
DO od 82-1 DOBOZI Eszter Kötés
COBISS.SI-ID 12827548

226.
DÖBRÖNTEI, Kornél
        Ajánlások könyve / Döbrentei Kornél ; válogatta, szerkesztette és az utószót írta Szakolczay Lajos. - Budapest : Püski, 2012. - 260 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-302-098-2

821.511.141-1
LE od 82-1 DÖBRÖNTEI Kornél Ajánlások könyve
COBISS.SI-ID 12828572

227.
DONALDSON, Julia
        Bi se gnetli na tej metli? / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 3. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno v Belgiji). - [25] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm + 1 DVD (26 min). - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Room on the broom. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3516-6

821.111-93-1
087.5
LE dvd C DONALDSON Julia Bi se gnetli na LE ml C DONALDSON Julia Bi se gnetli na
COBISS.SI-ID 275569152

228.
DONÁTH, László
        A pap tehene / Donáth László ; gondozta és bevezette Bölöni Domokos. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 279 str. ; 20 cm

ISBN 978-973-26-1078-7

821.511.141-32
LE od 82-32 DONÁTH László A pap tehene
COBISS.SI-ID 12828316

229.
DRASKOCZY, Katalin von
        A felejthetetlen osztály-kirándulás / Kika ; [fordította Jankowski András]. - [Budapest] : Diálog Campus, cop. 2013. - 135 str. ; 19 cm. - (SMS könyvek)

Prevod dela: Die unvergessliche Klassenfart

ISBN 978-963-9950-58-0

821.112.2-93-311.2
LE ml P DRASKOCZY K. V. A felejthetetlen
COBISS.SI-ID 12845468

230.
DRAŽUMERIČ, Samo
        Enakonočje v Montevideu / Samo Dražumerič. - Novo mesto : Goga, 2014. - 255 str. ; 20 cm

400 izv.

ISBN 978-961-277-080-8

821.163.6-311.2
OD od 82-311.2 DRAŽUMERIČ Samo Enakonočje v
COBISS.SI-ID 275499776

231.
DUNAI, Andrea
        Levelek a hontalanságból / Dunai Andrea. - Budapest : Aura, 2013. - 193 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-7913-44-0
a) pisma b) Židje c) holokavst

821.511.141-6
LE od 82-6 DUNAI Andrea Levelek a
COBISS.SI-ID 12829084

232.
EKMAN, Kerstin, 1933-
        Egy gyilkos praxisa / Kerstin Ekman ; [fordította Lipcsey Andersson Emőke]. - Budapest : Orpheusz, 2012. - 199 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mordets praktik

ISBN 978-963-9809-26-0

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 EKMAN Kerstin Egy gyilkos
COBISS.SI-ID 12829340

233.
F., Christiane
        Jaz, Christiane F. : kljub vsemu življenje : avtobiografija / Christiane V. Felscherinow in Sonja Vukovic ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 238 str., [16] str. pril. ; 22 cm

Prevedeno po: Moi, Christiane F., la vie malgré tout; izv. nasl.: Christiane F., mein zweites Leben. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-241-855-7
a) F., Christiane (1962-) - Spomini

821.112.2-94
DO od 82-9 F. Christiane Jaz, Christiane F. LE od 82-9 FELSCHERINOW C. Jaz, Christiane F.
COBISS.SI-ID 275346944

234.
FARKAS, Arnold Levente
        A másik Júdás / Farkas Arnold Levente. - [Budapest] : Jak : Prae.hu, 2013. - 77 str. ; 20 cm. - (JAK (Budapest), ISSN 1216-1276)

ISBN 978-615-5070-31-0

821.511.141-32
LE od 82-32 FARKAS Arnold L. A másik Júdás
COBISS.SI-ID 12829596

235.
FECSKE, Csaba
        Árnyas kertben / Fecske Csaba. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2013. - 122 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5354-00-7

821.511.141-1
LE od 82-1 FECSKE Csaba Árnyas kertben
COBISS.SI-ID 12830364

236.
FEKETE, István, ifj., 1932-
        Emberek vagyunk : Az Utolsó Karácsony és más elbeszélések / ifj. Fekete István. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 259 str. ; 19 cm

O avtorju: str. 255-259

ISBN 978-963-662-605-1

821.511.141-32
LE od 82-32 FEKETE István Emberek vagyunk
COBISS.SI-ID 12830620

237.
FENYVESI, Orsolya
        Tükrök állatai / Fenyvesi Orsolya. - [Budapest] : Jak : Prae.hu, 2013. - 63 str. ; 20 cm. - (JAK (Budapest), ISSN 1216-1276)

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-615-5070-30-3

821.511.141-1
LE od 82-1 FENYVESI Orsolya Tükrök állatai
COBISS.SI-ID 12831132

238.
FÉSŰS, Éva
        Mesebeszéd : a harangvirág csengettyűje és más történetek / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajzaival. - Verőce : Arcus, 2012. - [47] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-88861-6-3

821.511.141-93-34
LE ml C FÉSŰS Éva Mesebeszéd
COBISS.SI-ID 12831388

239.
FINY, Petra
        Egy marék buborék / Finy Petra ; Szulyovszky Sarolta rajzaival. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-615-5234-20-0

821.511.141-93-1
LE ml C FINY Petra Egy marék
COBISS.SI-ID 10281523

240.
FODOR, András
        Különös szép hajsza : összegyűjtött versek : első kötet : 1944-1976 / Fodor András. - Budapest : Gondolat, 2013. - 551 str. ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-963-693-465-1

821.511.141-1
LE od 82-1 FODOR András Különös
COBISS.SI-ID 12832668

241.
FÜZESI, Magda
        Kagylóének : régi és új versek / Füzesi Magda. - Pomáz : Kráter, 2012. - 128 str. ; 23 cm

ISBN 978-963-298-082-9

821.511.141-1
LE od 82-1 FÜZESI Magda Kagylóének
COBISS.SI-ID 12832924

242.
GAILLY, Christian, 1943-2013
        Večer v klubu / Christian Gailly ; prevedel Aleš Berger ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 159 str. ; 21 cm

Prevod dela: Un soir au club. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Pozor, jazz! Smrtno nevarno! / Milan Dekleva: str. 147-159

ISBN 978-961-282-020-6
a) glasba b) saksofon c) klavir d) jazz

821.133.1-311.2
LE od 82-311.2 GAILLY Christian Večer v klubu
COBISS.SI-ID 273862144

243.
GÉCZI, János
        Ősz vagy Júlia / Géczi János. - Budapest : Napkút, 2012. - 46 str. ; 16 cm. - (Japán cédrus ; 4.)

ISBN 978-963-263-281-0

821.511.141-1
LE od 82-1 GÉCZI János Ősz vagy Júlia
COBISS.SI-ID 12833692

244.
GELENCSÉR, Marianna
        Az űrlény : Adél könyvecskéje / Gelencsér Marianna. - Pécs : Virágmandula, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5339-12-7

821.511.141-93-34
LE ml C GELENCSÉR Marianna Az űrlény
COBISS.SI-ID 10042675

245.
GENET, Jean, 1910-1986
        Töredékek --- : és más írások / Jean Genet ; [szerkesztette Darida Veronika ; fordította Bereczki Péter Levente]. - Budapest : Kijárat, 2012. - 93 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fragments ... et autres textes

ISBN 978-615-5160-20-2

821.133.1-9
LE od 82-9 GENET Jean Töredékek
COBISS.SI-ID 12835228

246.
GERE, István
        Nem beszélünk csúnyán / Gere István. - Miskolc : Felsőmagyarország, cop. 2012. - 165 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9530-93-5

821.511.141-32
LE od 82-32 GERE István Nem beszélünk
COBISS.SI-ID 12835740

247.
GIMESI, Dóra
        Csomótündér / Gimesi Dóra ; illusztrálta Gyöngyösi Adrienn. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 45 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5291-00-5

821.511.141-93-34
LE ml C GIMESI Dóra Csomótündér
COBISS.SI-ID 12836252

248.
GLAVAN, Polona
        Kakorkoli / Polona Glavan ; [spremna beseda Dijana Matković]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 471 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Dve plati medalje / Dijana Matković: str. 463-471

ISBN 978-961-284-007-5

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 GLAVAN Polona Kakorkoli
COBISS.SI-ID 276095744

249.
GLUVIĆ, Goran
        Performans : [roman] / Goran Gluvić. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2014 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 166 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja. Proza)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju na predjem zavihku ov.

ISBN 978-961-255-075-2

821.163.6-311.2
DO od 82-311.2 GLUVIĆ Goran Performans LE od 82-311.2 GLUVIĆ Goran Performans
COBISS.SI-ID 78332161

250.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Tinka [zgoraj] 2 / Mateja Gomboc ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 135 str. : ilustr. ; 20 cm

800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0106-3

821.163.6-93-32
LE ml P GOMBOC Mateja Tinka2
COBISS.SI-ID 275098112

251.
GOSZTOLA, Gábor
        Beköttetett az elménk : (versek a múltszázad második feléből) / Gosztola Gábor. - Budapest : Napkút, 2013. - 141 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-963-263-335-0

821.511.141-1
DO od 82-1 GOSZTOLA Gábor Beköttetett az
COBISS.SI-ID 12836508

252.
GYÖRGY, Attila
        . Áetriuxa : avagy Macskalauz haladóknak / György Attila ; [illusztrációk Fogarasi Hunor]. - Sepsiszentgyörgy : Artprinter, 2012. - 55 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-606-93311-1-8
a) mačke

821.511.141-32
LE od 82-32 GYÖRGY Attila . Áetriuxa
COBISS.SI-ID 12837020

253.
GYÖRGYEI, Géza
        Lélek a mélyben : kisregény / Györgyei Géza. - Miskolc : Bíbor, cop. 2013. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-9988-40-8

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 GYÖRGYEI Géza Lélek a mélyben
COBISS.SI-ID 12837276

254.
GYULAI, Pál
        Romhányi ; A délibok hőse / Gyulai Pál = Arany László. - Budapest : Osiris, 2012. - 221 str. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)

O avtorjih: str. 211-[218]

ISBN 978-963-276-233-3

821.511.141-1
DO od 82-1 GYULAI Pál Romhányi LE od 82-1 GYULAI Pál Romhányi
COBISS.SI-ID 12837532

255.
HAILEY, Arthur, 1920-2004
        Letališče : roman / Arthur Hailey ; [prevod Mirko Napast]. - Koper : Lipa, 1976 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 525 str. ; 21 cm

Prevod dela: Airport. - Na ov.: Svet knjige

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 HAILEY Arthur Letališče LE od 82-311.2 HAILEY Arthur Letališče LE sk 82-311.2 HAILEY Arthur Letališče
COBISS.SI-ID 9201921

256.
HAMMETT, Dashiell, 1894-1961
        Krvava žetev / Dashiell Hammett ; [prevod Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 298 str. ; 24 cm. - (Zbirka Detektivski romani)

Prevod dela: The red harvest. - Tisk na zahtevo. - Spremna beseda / prevajalec: str. 295-298

ISBN 978-961-6934-21-3
a) Hammett, Dashiell (1894-1961) - Biografije

821.111(73)-312.4
929Hammett D.
LE od 82-312.4 HAMMETT Dashiell Krvava žetev
COBISS.SI-ID 271665920

257.
HARSÁNYI, István
        Galambok a tüzelőállásban / Harsányi István. - Gödöllő : Új Levédia, 2012. - 155 str. : fotogr. ; 22 cm

O avtorju: str. 151-155

ISBN 978-963-89604-1-2
a) druga svetovna vojna b) Sovjetska zveza

821.511.141-94
LE od 82-9 HARSÁNYI István Galambok a
COBISS.SI-ID 12838044

258.
HÁSZ, Róbert
        A Vénusz vonulása / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2013. - 323 str. ; 20 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-9985-46-9

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 HÁSZ Róbert A Vénusz
COBISS.SI-ID 12838300

259.
HEDRY, Mária
        A 99 pöttyös kék labda kalandjai / Hedry Mária ; Jálics Gyula illusztrációival. - Budapest : Napkút, 2012. - 84 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-263-293-3

821.511.141-93-34
LE ml C HEDRY Mária A kilencvenkilenc
COBISS.SI-ID 12838812

260.
HORGAS, Béla
        A véletlen kedvezményezettje / Horgas Béla. - [Budapest] : Liget, 2013. - 156 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-963-9363-92-2

821.511.141-1
DO od 82-1 HORGAS Béla A véletlen
COBISS.SI-ID 12839068

261.
HOYT, Elizabeth
        Gospodar teme / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 342 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lord of darkness. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2392-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2400-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 HOYT Elizabeth Gospodar teme
COBISS.SI-ID 276129024

262.
HOYT, Elizabeth
        Tatovi senc / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: Thief of shadows. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2328-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2321-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 HOYT Elizabeth Tatovi senc LE od 82-311.2 HOYT Elizabeth Tatovi senc
COBISS.SI-ID 275135232

263.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        Prazni slovesi / Aldous Huxley ; prevod Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 (Ljubljana : NTD). - 432 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasični romani)

Prevod dela: Those barren leaves. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6934-34-3

821.111-311.2
LE od 82-311.2 HUXLEY Aldous Prazni slovesi
COBISS.SI-ID 275330048

264.
IGNÁCZ, Rózsa
        Torockói gyász / Ignácz Rózsa. - [Csíkszereda] : Pro-Print, 2012. - 285 str. ; 20 cm

ISBN 978-606-556-041-3

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 IGNÁCZ Rózsa Torockói gyász LE od 82-311.2 IGNÁCZ Rózsa Torockói gyász
COBISS.SI-ID 12839580

265.
        ISTEN háta mögött : történetek teremtő emberekről / [szerkesztette Szőnyi Szilárd]. - Budapest : Heti Válasz, 2012. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9461-38-3

821.511.141-9
LE od 82-9 ISTEN háta
COBISS.SI-ID 12843676

266.
JAKAB-Köves, Gyopárka
        Istenhegyi fogadó : novellák / Jakab-Köves Gyopárka. - Vasszilvágy : Magyar Nyugat, 2013. - 205 str. ; 20 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-615-5145-14-8

821.511.141-32
DO od 82-32 JAKAB-Köves GY. Istenhegyi fogadó LE od 82-32 JAKAB-Köves GY. Istenhegyi fogadó
COBISS.SI-ID 12840348

267.
JAKAB-Köves, Gyopárka
        A konokok : a hősök kora / Jakab-Köves Gyopárka. - Budapest : Magyar Napló ; Írott Szó Alapítvány, 2013. - 551 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-615-5195-06-8

821.511.141-311.6
DO od 82-311.6 JAKAB-Köves GY. A konokok LE od 82-311.6 JAKAB-Köves GY. A konokok
COBISS.SI-ID 12839836

268.
JÁMBOR, Zsuzsánna
        Kék nagyapó története / Jámbor Zsuzsánna ; Jámbor József rajzaival. - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút, 2013. - 70 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorici na str. 69

ISBN 978-963-263-352-7

821.511.141-93-1
821.511.141-93-2
LE ml C JÁMBOR Zsuzsánna Kék nagyapó
COBISS.SI-ID 12840860

269.
JERANČIČ, Lea
        Nikoli več / Lea Jerančič. - Ljubljana : samozal., 2014- (natisnjeno v Sloveniji). - Zv. <1-> ; 19 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014. - 277 str.

ISBN 978-961-93705-1-3 (zv. 1)

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 JERANČIČ Lea Nikoli več
COBISS.SI-ID 275969280

270.
JOHANSEN, Erika
        Saga o kraljevini Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 436 str. ; 20 cm

Prevod dela: The queen of the Tearling. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2386-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2383-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
LE od 82-312.9 JOHANSEN Erika Saga o kraljevini
COBISS.SI-ID 276003840

271.
JOHNSON, Jane, 1960-
        Solna pot / Jane Johnson ; [prevedla Mateja Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 431 str. ; 20 cm

Prevod dela: The salt road. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [433]. - Bibliografija: str. 430-431

ISBN 978-961-00-2349-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2342-5 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 JOHNSON Jane Solna pot TU od 82-311.2 JOHNSON Jane Solna pot
COBISS.SI-ID 275467264

272.
JÓKAI, Anna
        Éhes élet / Jókai Anna. - 3., változatlan kiad. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, cop. 2012. - 341 str. ; 23 cm

ISBN 978-963-9903-52-4

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 JÓKAI Anna Éhes élet LE od 82-311.2 JÓKAI Anna Éhes élet
COBISS.SI-ID 12841372

273.
JONASSON, Jonas, 1961-
        Analfabetka, ki je obvladala računstvo / Jonas Jonasson ; [iz nemščine prevedel Brane Čop]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 509 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Analfabeten som kunde räkna. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-3092-5

821.113.6-311.2
LE od 82-311.2 JONASSON Jonas Analfabetka, ki je
COBISS.SI-ID 275713024

274.
JUSTH, Zsigmond
        Justh Zsigmond válogatott művei : szerzői kötetek / Justh Zsigmond ; szerkesztette Kiczenko Judit ; jegyzeteket készítette Kiczenko Judit és Kardeván Lapis Gergely ; fordította Nagy Judit. - Budapest : Ráció, 2013. - 611 str. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok ; 7)

ISBN 978-615-5047-46-6

821.511.141-32
LE od 82-32 JUSTH Zsigmond Justh Zsigmond
COBISS.SI-ID 12844444

275.
JUSTH, Zsigmond
        Az utazás filozófiája : útirajzok, novellák / Justh Zsigmond ; [Dede Franciska]. - Budapest : Kortárs : Országos Széchényi Könyvtár, 2013. - 280 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 273-277

ISBN 978-963-9985-43-8

821.511.141-9
DO od 82-9 JUSTH Zsigmond Az utazás LE od 82-9 JUSTH Zsigmond Az utazás
COBISS.SI-ID 12843932

276.
JUSTINEK, Terezija
        Njen trop / Terezija Justinek. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 304 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6932-64-6

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 JUSTINEK Terezija Njen trop
COBISS.SI-ID 273656832

277.
        KAKŠNA dobra knjiga! / izbrala in uredila Barbara Hanuš = Kakva dobra knjiga! / izabrala i uredila Barbara Hanuš ; preveo sa slovenačkog Zdravko Kecman. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske = Udruženje Slovenaca Republike Srpske : Triglav, 2013 (Banja Luka : Grafid). - 31, 31 str. : ilustr. ; 26 cm

Knjiga je natisnjena v slovenskem in srbskem jeziku v nasprotni smeri. - 400 izv. - Predstavitev avtorjev in ilustratorjev: str. 30-31

ISBN 978-99955-89-49-3
ISBN 978-99955-90-47-5 !
a) otroško leposlovje b) slovenska knjižna ilustracija c) slovenska otroška poezija d) slovenska otroška proza e) dvojezične izdaje f) slovenščina g) srbščina

821.163.6-93-82
087.5
LE ml C KAKŠNA dobra
COBISS.SI-ID 10569758

278.
KÁRPÁTI, Kamil
        Nóka történetei : versek és rajzok kamaszoknak / Kárpáti Kamil, Ősz Éva. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 87 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5198-17-5

821.511.141-93-1
DO ml P KÁRPÁTI Kamil Nóka történetei LE ml P KÁRPÁTI Kamil Nóka történetei
COBISS.SI-ID 12844700

279.
KEGEL, Mateja A.
        Hana : roman / Mateja A. Kegel. - 1. natis. - Radomlje : Zgodba.net, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 123 str. ; 21 cm. - (Resnične zgodbe slovenske avanturistične scene ; knj. 2)

250 izv.

ISBN 978-961-93726-0-9
a) erotika b) v leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 KEGEL Mateja A. Hana
COBISS.SI-ID 275509504

280.
KELK, Lindsey
        Obožujem London / Lindsey Kelk ; [prevedla Teja Britovšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: I heart London. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2388-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2384-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KELK Lindsey Obožujem London
COBISS.SI-ID 276039936

281.
KIRÁLY, Farkas, 1971-
        Szét, nem össze : válogatott és új versek : (1990-2013) / Király Farkas ; [válogatta, szerkesztette Vincze Ferenc]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 213 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-963-9809-35-2

821.511.141-1
LE od 82-1 KIRÁLY Farkas Szét, nem össze
COBISS.SI-ID 12845980

282.
KIRÁLY, Kinga Júlia
        A szerencse fia : mesejátékok / Király Kinga Júlia ; [illusztráció Bakó Helén]. - Marosvásárhely : Mentor, 2013. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-973-599-603-1

821.511.141-93-2
LE ml 791/.2 KIRÁLY Kinga J. A szerencse fia
COBISS.SI-ID 12846236

283.
KISS, Anna
        Lepkék útján a lélek / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2012. - 202 str. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)

ISBN 978-963-9985-39-1

821.511.141-1
DO od 82-1 KISS Anna Lepkék útján a
COBISS.SI-ID 12846492

284.
KISS, Jenő
        Nyíl helyett toll : válogatott versek : 1930-1993 / Kiss Jenő. - Marosvásárhely : Mentor, 2012. - 338 str. : fotogr. ; 21 cm

ISBN 978-973-599-541-6

821.511.141-1
LE od 82-1 KISS Jenő Nyíl helyett toll
COBISS.SI-ID 12846748

285.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2014>. - Zv. <1-8, 12-15> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. : avtorj. sl. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : SInet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 ! (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12)
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13)
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14)
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15)
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Literarni komentarji b) slovenska književnost c) 20.st. d) dnevniki e) članki

821.163.6Kocbek E.1
821.163.6.09Kocbek E.
GE od 82 Kocbek E. 1 LE od 82 Kocbek E. 1 LE od 82 Kocbek E. 1 KOCBEK Edvard Zbrano delo
COBISS.SI-ID 23726080

286.
KOČEVAR, Ferdo, 1833-1878
        Mlinarjev Janez, slovenski junak ali Povzdignjenje Teharčanov / Ferdo Kočevar. - Celje : Antika, 2014 (Celje : Zlatečan). - 96 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93661-2-7

821.163.6-311.6
LE od 82-311.6 KOČEVAR Ferdo Mlinarjev Janez
COBISS.SI-ID 275890688

287.
KODOLÁNYI, Gyula
        Szóló hangra : esszék, beszélgetések / Kodolányi Gyula. - Budapest : Nap, 2012. - 284 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-332-016-7

821.511.141-4
LE od 82-4 KODOLÁNYI Gyula Szóló hangra
COBISS.SI-ID 12847004

288.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Hočem brati! / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - Dob : Brin, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-93467-2-3

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C KOKALJ Tatjana Hočem brati!
COBISS.SI-ID 275383808

289.
KOKOT, Andrej, 1959-
        Misli o "O" / Andrej Kokot ; [avtor fotografij Gašper Kokot]. - 1. izd. - Radovljica : Prava beseda, 2013 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-269-923-9

821.163.6-1
DL od 82-1 KOKOT Andrej Misli o "O" GE od 82-1 KOKOT Andrej Misli o "O" LE od 82-1 KOKOT Andrej Misli o "O"
COBISS.SI-ID 265304832

290.
KOLLÁR, János, 1962-
        Angyalszárny : [versek gyermekeknek és gyermekszívű felnőtteknek] / Kollár János ; [illusztrációk Kővári Kamilla Virág]. - Debrecen : TT Play, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k naslovu naveden na ov.

ISBN 978-963-08-4741-4

821.511.141-93-1
DO ml P KOLLÁR János Angyalszárny LE ml P KOLLÁR János Angyalszárny
COBISS.SI-ID 12847260

291.
KORITNIK, Ana
        Med angeli in pticami modrosti / Ana Koritnik ; [ilustracije Katerina Kalc]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 15 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6957-11-3
a) Življenjska modrost - Aforizmi

821.163.6-84
LE od 82-8 KORITNIK Ana Med angeli in
COBISS.SI-ID 276144640

292.
KORMOS, István
        Ejhaj, csibekas! : verses mesék / Kormos István ; [Réber László rajzaival]. - Budapest : Osiris, 2012. - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-276-234-0

821.511.141-93-34
821.511.141-93-1
LE ml C KORMOS István Ejhaj, csibekas!
COBISS.SI-ID 12847516

293.
KÓSA, Sándor
        Mintha : regény / Kósa Sándor. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, cop. 2013. - 310 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9903-70-8

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 KÓSA Sándor Mintha
COBISS.SI-ID 12847772

294.
KOSOVEL, Srečko
        Misli in prebliski in še marsikaj / Srečko Kosovel ; besedila, [Kosovelove misli] izbrala in knjigo uredila [ter napisala dodatna besedila] Jolka Milič. - 1. izd. - Sežana : Kosovelova knjižnica, 2013 (Divača : Mljač). - 87 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-91082-4-6
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)

821.163.6-84
LE od 82-8 KOSOVEL Srečko Misli in prebliski
COBISS.SI-ID 267119360

295.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Rdeči gardist : roman v dveh [!] knjigah / Miško Kranjec. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1964-1967 (v Ljubljani : Delo). - 3 zv. (456; 471; 665 str.) ; 20 cm

Zv. 2 in 3 imata dodatek k nasl.: Roman v treh knjigah

821.163.6-311.2
DO do 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist DO od 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist LE do 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist LE od 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist LE sk 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist SB od 82-311.2 KRANJEC Miško Rdeči gardist
COBISS.SI-ID 31926529

296.
LACKFI, János
        Kapjátok el tüdő gyuszit! : versek felnőttes gyerekeknek és gyerekes felnőtteknek / Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - Budapest : Móra, 2013. - 84 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-11-9419-7

821.511.141-93-1
LE ml C LACKFI János Kapjátok el
COBISS.SI-ID 12848028

297.
LACKFI, János
        Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-227-367-9

821.511.141-32
LE od 82-32 LACKFI János Milyenek a
COBISS.SI-ID 9505075

298.
LAINŠČEK, Feri
        Strah za metulje v nevihti : roman o ljubezni / Feri Lainšček ; [spremna beseda Tomo Virk]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 257 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - O človeški naravi nasploh / Tomo Virk: str. 255-[258]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-008-2

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Strah za metulje
COBISS.SI-ID 276096000

299.
LÁSZLÓ, Károly, igralec
        Komédiás gyónás / László Károly. - Sepsiszentgyörgy : ARTprinter, 2013. - 207 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-606-92982-3-7

821.511.141-9
LE od 82-9 LÁSZLÓ Károly Komédiás gyónás
COBISS.SI-ID 12863132

300.
LÉKA, Géza
        Puskás dekázik : (beszélgetések, esszék, kritikák) / Léka Géza. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 301 str. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-9961-76-0

821.511.141-4
DO od 82-4 LÉKA Géza Puskás dekázik LE od 82-4 LÉKA Géza Puskás dekázik
COBISS.SI-ID 12849308

301.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnost čarobnega gozda / Ankica Lepša. - Ljubljana : Ved, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6814-93-5

821.163.6-93-312.4
LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv
COBISS.SI-ID 263556608

302.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnost črnega jastreba / Ankica Lepša. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6928-02-1

821.163.6-93-312.4
DL ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv in LE ml P LEPŠA Aankica Mali detektiv in LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv
COBISS.SI-ID 265619200

303.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostna smrt / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6932-86-8
ISBN 978-961-6932-88-2 !

821.163.6-93-312.4
LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv
COBISS.SI-ID 276283136

304.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostne sanje / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-44-8

821.163.6-93-312.4
LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv in
COBISS.SI-ID 271344640

305.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostni milijonar / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-12-7

821.163.6-93-312.4
GA ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv in LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv LE ml P LEPŠA Ankica Mali detektiv in
COBISS.SI-ID 267207936

306.
LESJAK, Stefan, 1976-
        A mi lahko ti kaj poveš o šoli? / Stefan Lesjak ; ilustrirala Marija Prelog. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 44 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-3-7086-0806-8
a) Šola - V otroškem leposlovju

821.163.6(436.5)-93-32
087.5
LE ml C LESJAK Stefan A mi lahko ti
COBISS.SI-ID 275348480

307.
MACUH, Bojan
        Prosim, pusti me na miru! : mladinski roman / Bojan Macuh ; [spremna beseda Tomaž Karat]. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

Uvodna beseda / Tomaž Karat: str. 7-9. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6932-60-8

821.163.6-93-311.2
LE ml M MACUH Bojan Prosim, pusti
COBISS.SI-ID 272915968

308.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kuzma, trinajsti škrat / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 54 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3305-6

821.163.6-93-34
087.5
LE ml C MAKAROVIČ Svetlana Kuzma, trinajsti
COBISS.SI-ID 276066304

309.
MAKKAI, Sándor
        Holttenger / Makkai Sándor. - Pomáz : Kráter, 2012. - 382 str. ; 21 cm. - (Arany rög könyvtár ; 25, ISSN 2061-1323)

O avtorju za sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-963-298-046-1

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 MAKKAI Sándor Holttenger
COBISS.SI-ID 12849564

310.
        MAKOVECZ 77 nekrológ : in memoriam Makovecz Imre (1935-2011). - Budapest : Serdian, 2012. - 130 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-9431-89-8

821.511.141-9
LE od 82-9 MAKOVECZ 77
COBISS.SI-ID 12866972

311.
MALPAS, Jodi Ellen
        Ta moški se izpove / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 565 str. ; 20 cm

Prevod dela: This man confessed. - Trilogija: Ta moški, Pod tem moškim, Ta moški se izpove. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2389-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2397-5 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 MALPAS Jodi Ellen Ta moški se
COBISS.SI-ID 276064768

312.
MANČEK, Marjan
        Kozliček Mek / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča, 2014 ([Medvode] : Pleško). - [15] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-43-4
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C MANČEK Marjan Kozliček Mek
COBISS.SI-ID 275597568

313.
MARNO, János, 1949-
        Kairos : versek / Marno János. - Budapest : Palatinus, 2012. - 168 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-274-122-2

821.511.141-1
LE od 82-1 MARNO János Kairos
COBISS.SI-ID 12850332

314.
MAROS, Krisztina
        Tücsök a Holdon / írta és rajzolta Maros Krisztina. - Budapest : Manó Könyvek, 2012. - [30] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5220-03-6

821.511.141-93-34
DO ml C MAROS Krisztina Tücsök a Holdon LE ml C MAROS Krisztina Tücsök a Holdon
COBISS.SI-ID 8596531

315.
MAXWELL, Megan
        Niti v sanjah! / Megan Maxwell ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 542 str. ; 22 cm

Prevod dela: Ni lo sueñes!. - 250 izv.

ISBN 978-961-6744-97-3

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MAXWELL Megan Niti v sanjah! DO od 82-311.2 MAXWELL Megan Niti v sanjah! LE od 82-311.2 MAXWELL Megan Niti v sanjah!
COBISS.SI-ID 79233025

316.
MAZZINI, Miha
        Samo smeh nas lahko reši : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2012-2014 / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2014. - 369 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-277-084-6

821.163.6-92
LE od 82-9 MAZZINI Miha Samo smeh
COBISS.SI-ID 275989504

317.
MCCREDIE, Elise
        Nikogaršnji fantje / Elise McCredie ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 359 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Nowhere boys. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-24-8

821.111-93-32
LE ml M MCCREDIE Elise Nikogaršnji fantje
COBISS.SI-ID 275753216

318.
ME, Tara Sue
        Prepuščena / Tara Sue Me ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm

Prevod dela: The dominant. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 406

ISBN 978-961-00-2365-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2369-2 (broš.)
a) erotika b) v leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ME Tara Sue Prepuščena OD od 82-311.2 ME Tara Sue Prepuščena
COBISS.SI-ID 275630080

319.
MEAD, Richelle
        Polnočni urok / Richelle Mead ; [prevod Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 430 str. ; 21 cm. - (Serija Krvne vezi ; knj. 3)

Prevod dela: The indigo spell. - 700 izv.

ISBN 978-961-01-3357-5

821.111(73)-312.9
LE od 82-312.9 MEAD Richelle Polnočni urok
COBISS.SI-ID 275218944

320.
MEADOWS, Daisy
        Miša Migarepnik pobegne / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 2)

Prevod dela: Molly Twinkletail runs away. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2387-6

821.111-93-32
LE ml P MEADOWS Daisy Miša Migarepnik
COBISS.SI-ID 276055040

321.
MEDNARODNI literarni festival (29 ; 2014 ; Vilenica)
        Vilenica / 29. Mednarodni literarni festival Vilenica = 29th Vilenica International Literary Festival ; [uredili Tanja Petrič, Maja Kavzar Hudej]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2014 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 502 str. : fotogr. ; 24 cm

Prispevki v jeziku avtorja ter prevod v slov. in angl., portreti avtorjev v slov. ter prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6547-84-0
a) Vilenica (2014) - Zborniki b) Evropska književnost - Nagrade - 2014

821(4)-82
7.079:82(497.4Vilenica)"2014"
LE od 82-8 MEDNARODNI Vilenica
COBISS.SI-ID 274737152

322.
MERÉNYI, Krisztián
        Kanalas Zsuzsa mosdatása / Merényi Krisztián. - Pomáz : Kráter, 2013. - 78 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-298-065-2

821.511.141-1
LE od 82-1 MERÉNYI Krisztián Kanalas Zsuzsa
COBISS.SI-ID 12853148

323.
MESERKO, Bojan
        Kričanja, šepetanja, izginevanja : večglasovna poezija v glavi in izven / Bojan Meserko ; [spremna beseda Vid Sagadin]. - 1. natis - tisk na zahtevo. - Ljubljana : Založniški atelje Blodnjak, 2014. - 71 str. ; 21 cm. - (Zbirka Blodnjak)

Fizično soočenje z odsotno metafiziko. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6866-13-2

821.163.6-1
LE od 82-1 MESERKO Bojan Kričanja,
COBISS.SI-ID 276023040

324.
MÉSZÁROS, Urbán Szabó Gábor
        Bábelgép : novellák / Mészáros Urbán Szabó Gábor. - Győr : AmbrooBook, 2012. - 161 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-08-4711-7

821.511.141-32
LE od 82-32 MÉSZÁROS U. SZ. G. Bábelgép
COBISS.SI-ID 12853404

325.
MEZEG, Marija
        Ptujski Kurent in njegova Magdalenca / Marija Mezeg ; ilustrirala Katerina Kalc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-10-6
ISBN 978-961-6957-09-0 !

821.163.6-93-32
LE ml C MEZEG Marija Ptujski Kurent in
COBISS.SI-ID 276144384

326.
MEZEY, László Miklós
        Vissza / Mezey László Miklós. - Pomáz : Kráter, 2012. - 244 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-298-080-5

821.511.141-32
LE od 82-32 MEZEY László M. Vissza
COBISS.SI-ID 12853660

327.
MIKLÓSSY, Endre
        Évezredek között / Miklóssy Endre. - Budapest : Napkút, 2013. - 353 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-328-2

821.511.141-4
LE od 82-4 MIKLÓSSY Endre Évezredek között
COBISS.SI-ID 12853916

328.
MOLNÁR, Krisztina Rita
        Kőház / Molnár Krisztina Rita. - Budapest : Scolar, 2013. - 111 str. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)

ISBN 978-963-244-425-3

821.511.141-1
LE od 82-1 MOLNÁR K. R. Kőház
COBISS.SI-ID 12854172

329.
MOSER, Erwin
        Az egércirkusz : mesék őszi és téli estékre / Erwin Moser ; [fordította Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Könyvek, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-615-5220-32-6

821.112.2(436)-93-34
LE ml C MOSER Erwin Az egércirkusz
COBISS.SI-ID 12854428

330.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in muca Živka / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.800 izv. - Preberi še, kaj je o mačkah povedala naša veterinarka / Mateja Plevnik: str. 56-61

ISBN 978-961-01-3296-7
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) Mačke - Knjige za otroke

821.163.6-93-32
636.8(02.053.2)
LE ml C MUCK Desa Čudežna bolha
COBISS.SI-ID 275678464

331.
MURÁDIN, László
        Babér és borostyán : válogatott nyelvművelő írások / Murádin László. - Nagyvárad : Europrint, 2012. - 418 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-7735-94-2

821.511.141-82-4
LE od 82-4 MURÁDIN László Babér és borostyán
COBISS.SI-ID 12867996

332.
MUSZKA, Sándor
        Sanyi bá : Székely egypercesek / Muszka Sándor ; Csillag István illusztrációival. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2012. - 156 str. : ilustr. ; 17 cm + 1 CD

ISBN 978-606-8118-25-3

821.511.141-7
DO cd 82-7 MUSZKA Sándor Sanyi bá DO od 82-7 MUSZKA Sándor Sanyi bá LE cd 82-7 MUSZKA Sándor Sanyi bá LE od 82-7 MUSZKA Sándor Sanyi bá
COBISS.SI-ID 12854684

333.
NAGY, Cili
        Álarcodon átüt : új versek / Nagy Cili ; [Leonor Fini]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2012. - 95 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-615-5198-08-3

821.511.141-1
LE od 82-1 NAGY Cili Álarcodon átüt
COBISS.SI-ID 12855196

334.
NAGYPÁL, István
        A fiúkról / Nagypál István. - [Budapest] : Jak : Prae, 2012. - 58 str. ; 20 cm. - (JAK (Budapest), ISSN 1216-1276)

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-615-5070-29-9

821.511.141-1
DO od 82-1 NAGYPÁL István A fiúkról
COBISS.SI-ID 12856476

335.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 1, Zemljevidi domotožja / Boris A. Novak. - Novo mesto : Goga, 2014. - 469 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv.

ISBN 978-961-277-086-0

821.163.6-311.2
LE od 82-1 NOVAK Boris A. Vrata nepovrata
COBISS.SI-ID 276127744

336.
OLÁH, András
        Idegen test : versek / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 82 str. ; 20 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-915-5351-00-6

821.511.141-1
LE od 82-1 OLÁH András Idegen test
COBISS.SI-ID 12856732

337.
OSTOJIĆ, Milan, 1943-
        Romska država / Milan Ostojić Leszczynski ; [prevod iz srbščine Uroš Vošnjak ; digitalne ilustracije Mira Ostojić]. - Murska Sobota : Tiskarna digitalni tisk, 2014 (Murska Sobota : Tiskarna digitalni tisk). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Romska država. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93722-0-3

821.163.41-311.2
LE od 82-311.2 OSTOJIĆ Milan Romska država
COBISS.SI-ID 79501313

338.
OTSUKA, Julie, 1962-
        Buda na podstrešju / Julie Otsuka ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 171 str. ; 21 cm

Prevod dela: The Buddha in the attic. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-078-7
a) posilstvo b) suženjstvo c) v literaturi

821.111(73)-311.6
LE od 82-311.6 OTSUKA Julie Buda na podstrešju
COBISS.SI-ID 274590976

339.
PACSKOVSZKY, Zsolt
        Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály? / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona ; [Kalmár István rajzaival]. - Budapest : Móra, 2013. - 52 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lélekdoki ; 1.)

ISBN 978-963-11-9421-0

821.511.141-93-32
LE ml P PACSKOVSZKY Zs. Hogyan élheted
COBISS.SI-ID 12856988

340.
PARR, Maria, 1981-
        Tonja iz Hudega brega / Maria Parr ; ilustriral Jure Engelsberger ; [prevedel Darko Čuden]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 339)

Prevod dela: Tonje Glimmerdal. - Potiskani spojni listi. - 700 izv.

ISBN 978-961-01-3287-5

821.113.5-93-311.3
LE ml P PARR Maria Tonja iz Hudega
COBISS.SI-ID 275190528

341.
PARTLJIČ, Tone
        Sebastjan in most : mala nočna kronika / Tone Partljič ; [spremna beseda Petra Vidali]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 469 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Dragi Tone (draga Bralka, dragi Bralec) / Petra Vidali: str. 463-470. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-006-8

821.163.6-311.6
LE od 82-311.6 PARTLJIČ Tone Sebastjan in most
COBISS.SI-ID 276095488

342.
PAVER, Michelle
        Božanstva in bojevniki. Sokolje oko / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom ; ilustracija zemljevida Fred Van Deelen]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 280 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Božanstva in bojevniki ; knj. 3)

Prevod dela: Eye of the falcon. - 500 izv.

ISBN 978-961-272-166-4 (28,95 EUR)
a) Prazgodovina - V mladinskem leposlovju

821.111-93-311.6
LE ml P PAVER Michelle Božanstva in
COBISS.SI-ID 275819776

343.
PEIRCE, Lincoln C.
        Super Nik se znova izkaže / Lincoln Peirce ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 226 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Big Nate strikes again

ISBN 978-961-00-2344-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2338-8 (broš.)

821.111(73)-93-32
LE ml P PEIRCE Lincoln C. Super Nik se
COBISS.SI-ID 275316224

344.
PEŠAK Mikec, Barbara
        Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji / Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič ; [ilustrirala Tina Brinovar]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2014 (Zg. Bitnje : GTO Košir). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6247-39-9
a) arhivi b) arhivsko gradivo

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PEŠAK Mikec B. Miška Mica
COBISS.SI-ID 275239680

345.
PETAN, Laura, 1975-
        Rozi / Laura Petan ; ilustracije Tina Perko. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - [38] str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-336-5

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PETAN Laura Rozi
COBISS.SI-ID 273854720

346.
PETELEI, István, 1852-1910
        A gyermek : kötetben meg nem jelent elbeszélések / Petelei István ; gyűjtötte, válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta Urbán László. - Arad : Concord Media Jelen, 2013. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-7653-55-0

821.511.141-32
DO od 82-32 PETELEI István A gyermek LE od 82-32 PETELEI István A gyermek
COBISS.SI-ID 12857244

347.
PETŐCZ, András
        Idegennek lenni : (avagy háttérmagyarázat és szubjektiv tényezők) : (írások) / Petőcz András. - Budapest : Napkút, 2013. - 249 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-315-2
a) književnost b) literarna teorija

82.0
DO od 82.0 PETŐCZ András Idegennek lenni LE od 82.0 PETŐCZ Andráas Idegennek lenni
COBISS.SI-ID 12625052

348.
PHILLIPS, Carly
        Popolna romanca / Carly Phillips ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Perfect fling. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2378-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2381-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PHILLIPS Carly Popolna romanca
COBISS.SI-ID 275836672

349.
PION, István
        Atlasz bírja / Pion István. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 84 str. ; 19 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-227-370-9

821.511.141-1
DO od 82-1 PION István Atlasz bírja
COBISS.SI-ID 12857500

350.
PODESTA, Veronica
        Ježek Jaka / [napisala Veronica Podesta ; ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno v Maleziji). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali koristneži)

Prevod dela: Henry the hedgehog. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-42-9

821.111-93-32
087.5
LE ml C PODESTA Veronica Ježek Jaka
COBISS.SI-ID 271369216

351.
PODESTA, Veronica
        Mravljica Mara / [napisala Veronica Podesta ; ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali koristneži)

Prevod dela: Amy the ant. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-43-6
a) velike tiskane črke

821.111-93-32
087.5
LE ml C PODESTA Veronica Mravljica Mara
COBISS.SI-ID 271369728

352.
PODESTA, Veronica
        Pajek Pipo / [napisala Veronica Podesta ; ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno v Maleziji). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali koristneži)

Prevod dela: Ana the spider. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-41-2
a) velike tiskane črke

821.111-93-32:087.5
087.5
LE ml C PODESTA Veronica Pajek Pipo
COBISS.SI-ID 271369472

353.
PODESTA, Veronica
        Žabica Živa / [napisala Veronica Podesta ; ilustrirala Monica Pierazzi Mitri ; prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali koristneži)

Prevod dela: Niki the frog. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6937-44-3
a) velike tiskane črke

821.111-93-32
087.5
LE ml C PODESTA Veronica Žabica Živa
COBISS.SI-ID 271369984

354.
POGOREVC, Pavlina
        Govorica kresne noči / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Jožica Tomazini. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 28 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6957-09-0

821.163.6-93-32
LE ml C POGOREVC Pavlina Govorica kresne
COBISS.SI-ID 276084224

355.
POTOZKY, László
        Nappá lett lámpafény / Potozky László. - Budapest : Magvető, 2013 (Gyoma : Kner). - 199 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-14-3085-1

821.511.141-32
LE od 82-32 POTOZKY László Nappá lett
COBISS.SI-ID 9546803

356.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Prihodnost d. o. o / Andrej Predin ; [spremna beseda Petra Vidali]. - Maribor : Litera, 2014 ([Maribor] : Dravski tisk). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

Prihodnost je orožje. Vzemi jo v roke! / Petra Vidali: str. 171-177. - 500 izv.

ISBN 978-961-6949-31-6

821.163.6-311.2
OD od 82-311.2 PREDIN Andrej Prihodnost d. o. o
COBISS.SI-ID 79796225

357.
PREGELJ, Sebastijan
        Duh Babujan in prijatelji / Sebastijan Pregelj ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Miškolinke)

550 izv.

ISBN 978-961-272-165-7
a) prijateljstvo b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
LE ml C PREGELJ Sebastijan Duh Babujan in
COBISS.SI-ID 275540224

358.
PREGELJ, Sebastijan
        Kronika pozabljanja / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Manca Košir]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 184 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Če bi živel še enkrat od začetka / Manca Košir: str. 178-184

ISBN 978-961-277-085-3

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 PREGELJ S. Kronika
COBISS.SI-ID 275990272

359.
PREGL, Slavko
        Zgode na dvoru kralja Janeza / Slavko Pregl ; [ilustracije Bojan Jurc. - Novo mesto : Goga, 2014. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-277-058-7

821.163.6-93-34
LE ml P PREGL Slavko Zgode na dvoru
COBISS.SI-ID 274403584

360.
PRIJATELJ, Ivo
        Tri igre / Ivo Prijatelj. - Kamnik : Tiskarna, 2014 (Kamnik : Tiskarna). - 246 str. ; 21 cm

350 izv. - Vsebina na nasl. str.: Notranje življenje ; Totenbirt ; Vrt pred zoro

ISBN 978-961-281-559-2

821.163.6-2
LE od 82-2 PRIJATELJ IVO Tri igre
COBISS.SI-ID 275624448

361.
QUINN, Julia, 1970-
        Zapeljivčev poljub : [sedmi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Mateja Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: Itʼs in his kiss. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2385-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2382-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 QUINN Julia Zapeljivčev poljub
COBISS.SI-ID 275943936

362.
REDMERSKI, J. A.
        Pesem kresnic / J. A. Redmerski ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 309 str. ; 20 cm

Prevod dela: Song of the fireflies. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2377-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2380-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 REDMERSKI J. A. Pesem kresnic
COBISS.SI-ID 275837440

363.
RÉKASY, Ildikó
        Válogatott és új versek / Rékasy Ildikó ; [Maurice Denis festményeivel]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 226 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-615-5198-13-7

821.511.141-1
DO od 82-1 RÉKASY Ildikó Válogatott és
COBISS.SI-ID 12857756

364.
RILKE, Rainer Maria
        Prágai házioltár : (Larenopfer - 1895) / Rainer Maria Rilke ; Tandori Dezső ; [a fényképeket Turcsány Péter és Stark Gergely készítette]. - Pomáz : Kráter, 2013. - 54 str. : fotogr. ; 19 cm

ISBN 978-963-298-129-1

821.112.2(436)-1
LE od 82-1 RILKE Rainer M. Prágai házioltár
COBISS.SI-ID 12858012

365.
RUBIN, Szilárd
        Aprószentek : moritat / Rubin Szilárd. - Budapest : Magvető, 2012. - 278 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-14-3001-1

821.511.141-312.4
LE od 82-312.4 RUBIN Szilárd Aprószentek
COBISS.SI-ID 12858268

366.
SAJÓ, László
        Hal.doc / Sajó László. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2012. - 137 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-236-575-6

821.511.141-1
DO od 82-1 SAJÓ László Hal.doc
COBISS.SI-ID 12858524

367.
SÁNDOR, György, 1938-
        Kivezetés a szépirodalomból / Sándor György. - 2. kiad. - Vác : Arcus, 2012. - 279 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 978-963-87476-3-1

821.511.141-7
LE od 82-7 SÁNDOR György Kivezetés a
COBISS.SI-ID 12858780

368.
SÁNDOR, Iván
        Hajózás a fikció tengerén : esszék a regényről / Sándor Iván. - Miskolc : Műút, 2013. - 214 str. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314)

ISBN 978-963-89104-9-3

821.511.141-4
LE od 82-4 SÁNDOR Iván Hajózás a fikció
COBISS.SI-ID 12835484

369.
SÁNTHA, Attila
        Razglednicák / Sántha Attila. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2013. - 42 str. ; 21 cm

ISBN 978-606-8118-28-4

821.511.141-1
DO od 82-1 SÁNTHA Attila Razglednicák
COBISS.SI-ID 12859036

370.
SCARROW, Simon
        Orli v puščavi / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 20 cm

Prevod dela: The eagle in the sand. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2376-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2379-1 (broš.)
a) Rim b) antika c) v leposlovju

821.111-311.6
LE od 82-311.6 SCARROW Simon Orli v puščavi
COBISS.SI-ID 275836928

371.
SERFŐZŐ, Simon
        Égig érő nyár / Serfőző Simon ; Urbán Tibor rajzaival. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 81 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-9961-69-2

821.511.141-93-1
DO ml P SERFŐZŐ Simon Égig érő nyár LE ml P SERFŐZŐ Simon Égig érő nyár
COBISS.SI-ID 12859292

372.
SIMEK, Valéria
        Csillagporos utakon : (verseskötet) / Simek Valéria. - Pomáz : Kráter, 2013. - 233 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-298-120-8
ISBN 978-963-298-065-2 !

821.511.141-1
LE od 82-1 SIMEK Valéria Csillagporos
COBISS.SI-ID 12859548

373.
SOMLAY, Gizella
        És azután --- : életem történeta a kitelepítés után / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2012. - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

És azután ...

ISBN 978-963-298-081-2

821.511.141-312.6
LE od 82-312.6 SOMLAY Gizella És azután ---
COBISS.SI-ID 12859804

374.
SPIELMAN, Lori Nelson
        Živi svoje sanje / Lori Nelson Spielman ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: The life list. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2393-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2401-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SPIELMAN Lori N. Živi svoje sanje
COBISS.SI-ID 276148992

375.
SUHODOLČAN, Primož
        Živalske novice. 4, [Po dlaki navzgor] / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2014 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Živalske novice ; št. 4)

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v CIP-u. - 1.500 izv. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-275-112-8

821.163.6-93-32
LE ml C SUHODOLČAN Primož Živalske novice
COBISS.SI-ID 275881216

376.
SUROJEGIN, Nora
        Untu in skrivnost polarne zime / Nora Surojegin, [ilustracije] Pirkko-Liisa Surojegin ; [prevod Julija Potrč]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: Untu ja sydäntalven salaisuus. - 800 izv.

ISBN 978-961-6564-94-6

821.511.111-93-32
LE ml P SUROJEGIN Nora Untu in skrivnost
COBISS.SI-ID 276123136

377.
SVET, Erna
        Levček Oli se nauči brati : pripovedka o neverjetnem levčku in njegovih nenavadnih prijateljih / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6932-78-3

821.163.6-93-32
LE ml P SVET Erna Levček Oli se
COBISS.SI-ID 275659264

378.
SVET, Erna
        Radoživa Špela : roman / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-36-3

821.163.6-93-311.2
LE ml M SVET Erna Radoživa Špela
COBISS.SI-ID 269884160

379.
SVET, Erna
        Radoživa Špela. Vse za denar : kriminalno-erotični roman / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Radoživa Špela - Vse za denar. - "drugi roman iz zbirke o Špeli" --> zavihek ov. zadaj. - 250 izv.

ISBN 978-961-6932-83-7

821.163.6-312.4
LE od 82-312.4 SVET Erna Vse za denar
COBISS.SI-ID 276086784

380.
        SVINČNIK piše s srcem / uredila Vanja Rupnik Rašić, Budimir Nešić ; [prevod Olga Kacjan]. - Ljubljana : Forma 7, 2014 ([Trbovlje] : Toriprint). - 184 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6181-93-8

821.163.41-84(02.053.2)
LE ml P SVINČNIK piše
COBISS.SI-ID 276096256

381.
SZABADI, Mihály
        Öregember az ablakban / Szabadi Mihály ; [az illusztrációkat Schubert Péter készítette]. - Siógárd : Babits, 2012. - 148 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-9556-71-3

821.511.141-32
LE od 82-32 SZABADI Mihály Öregember az
COBISS.SI-ID 12860060

382.
SZABÓ, Anna
        Kerített tér / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2014. - 119 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-14-3178-0

821.511.141-1
LE od 82-1 SZABÓ Anna T. Kerített tér
COBISS.SI-ID 12877724

383.
SZABÓ, Anna
        Tatok tatok / Szabó T. Anna ; [a kötetet Kárpáti Tibor illusztrálta]. - Budapest : Magvető, 2012 (Budapest : Aduprint). - 90 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-14-2994-7
a) madžarska otroška književnost b) poezija c) pravljice

821.511.141-1-93
LE ml C SZABÓ ANNA Tatok tatok
COBISS.SI-ID 8565811

384.
SZABÓ, Anna
        Tükör cicák / Szabó T. Anna ; Maul Ági rajzaival. - Budapest : Tessloff Babilon, 2013. - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih lstih

ISBN 978-963-294-250-6

821.511.141-1-93
LE ml C SZABÓ Anna T. Tükör cicák
COBISS.SI-ID 12877980

385.
SZABÓ, Attila, režiser
        Pocakmese / Szabó Attila ; Maros Krisztina rajzaival. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5234-22-4

821.511.141-93-34
LE ml C SZABÓ Attila Pocakmese
COBISS.SI-ID 12860316

386.
SZABÓ, Palócz Attila
        A legvidámabb tárhely : (regény) / Szabó Palócz Attila. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 261 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-9961-77-7

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 SZABÓ Palócz A. A legvidámabb
COBISS.SI-ID 12860572

387.
SZABÓ, Zoltán
        Amerikai jegyzetek / Szabó Zoltán ; [András Sándor]. - Budapest : Kortárs, 2012. - 137 str. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)

ISBN 978-963-9985-35-3

821.511.141-4
LE od 82-4 SZABÓ Zoltán Amerikai jegyzetek
COBISS.SI-ID 12861084

388.
SZAKONYI, Károly
        Szakonyi Károly válogatott novellái / Szakonyi Károly ; [Eigel István, Zugor Sándor]. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 402 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-615-5198-11-3

821.511.141-32
LE od 82-32 SZAKONYI Károly Szakonyi Károly
COBISS.SI-ID 12861596

389.
SZAKONYI, Károly
        Vénusz lánya : regény / Szakonyi Károly ; [Emilio Greco rajzai]. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 108 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-615-5198-06-9

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 SZAKONYI Károly Vénusz lánya
COBISS.SI-ID 12863388

390.
SZÁLINGER, Balázs
        Köztársaság : (líra, dráma, epika) / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2012. - 350 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-14-3022-6

821.511.141-1
DO od 82-1 SZÁLINGER Balázs Köztársaság
COBISS.SI-ID 8561459

391.
SZÁNTÓ, György, 1893-1961
        Esze Tamás talpasai : történelmi regény / Szántó György. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 206 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-26-1079-4

821.511.141-311.6
DO od 82-311.6 SZÁNTÓ György Esze Tamás LE od 82-311.6 SZÁNTÓ György Esze Tamás
COBISS.SI-ID 12863900

392.
SZÉKELY, Csaba
        Bányavidék : drámatrilógia. Bányavirág. Bányavakság. Bányavíz / Székely Csaba. - Budapest : Magvető, 2013. - 205 str. ; 18 cm

ISBN 978-963-14-3072-1

821.511.141-2
LE od 82-2 SZÉKELY Csaba Bányavidék
COBISS.SI-ID 12864412

393.
SZÉKELYHIDI, Zsolt
        Űrbe! / Székelyhidi Zsolt. - Hernádkak : Spanyolnátha : Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány, 2012. - 290 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Spanyolnátha könyvek ; 11, ISSN 2061-0483)

ISBN 978-963-89667-0-4

821.511.141-9
DO od 82-9 SZÉKELYHIDI Zsolt Űrbe!
COBISS.SI-ID 12864668

394.
SZENTI, Ernő
        Időtest : - új versek - / Szenti Ernő. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, cop. 2012. - 126 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-9903-55-5

821.511.141-1
DO od 82-1 SZENTI Ernő Időtest
COBISS.SI-ID 12864924

395.
SZIKRA, János
        Bácsalmási ikonosztáz : mozaikregény / Szikra János. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 295 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-615-5198-10-6

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 SZIKRA János Bácsalmási
COBISS.SI-ID 12865180

396.
SZILÁGYI, Ákos
        Szokatlan ügy / Szilágyi Ákos. - Budapest : Palatinus, 2012. - 206 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-274-121-5

821.511.141-1
DO od 82-1 SZILÁGYI Ákos Szokatlan ügy LE od 82-1 SZILÁGYI Ákos Szokatlan ügy
COBISS.SI-ID 12865692

397.
SZLUKOVÉNYI, Katalin
        Hamis nosztalgiák / Szlukovényi Katalin. - Budapest : Napkút, 2013. - 234 str. ; 22 cm

ISBN 978-963-263-334-3

821.511.141-1
DO od 82-1 SZLUKOVÉNYI K. Hamis nosztalgiák
COBISS.SI-ID 12866204

398.
SZÖRÉNYI, László
        Az Isonzó a Dunába ömlik : esszék, tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap, 2013. - 287 str. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)

ISBN 978-963-9658-94-3

821.511.141-4
LE od 82-4 SZÖRÉNYI László Az Isonzó a
COBISS.SI-ID 12866460

399.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Barka zvezd / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Daniel Demšar. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2014 (Maribor : Ma tisk). - [44] str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-230-463-8

821.163.6-93-1
LE ml C ŠTAMPE Žmavc B. Barka zvezd
COBISS.SI-ID 79374593

400.
TAGORE, Rabindranath
        Vera v človeka ali Na pragu večjega življenja : [duhovna avtobiografija] / Rabindranath Tagore ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 (Ljubljana : NTD). - 265 str. ; 21 cm. - (Zbirka Luč z vzhoda)

Prevod dela: Religion of man. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6934-36-7

821.214.32-821
LE od 82-8 TAGORE Vera v človeka
COBISS.SI-ID 275500800

401.
THORARINSSON, Arni
        Čas čarovnic / Arni Thorarinsson ; prevod Tadeja Habicht. - 1. natis. - Ljubljana : Habrosa, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 328 str. ; 22 cm

200 izv. trda vezava, 200 izv. broš.

ISBN 978-961-93702-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-93702-1-6 (broš.)

821.113.3-312.4
LE od 82-312.4 THORARINSSON Arni Čas čarovnic
COBISS.SI-ID 274913024

402.
VINCETIČ, Milan
        Pristave / Milan Vincetič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 65 str. ; 22 cm

300 izv. - Balet teles in fragmentov v jeziku / Barbara Pogačnik: str. 59-65

ISBN 978-961-255-078-3
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
OD od 82-1 VINCETIČ Milan Pristave
COBISS.SI-ID 79524865

403.
        VOJAKI, družine, begunci : zbirka dramskih del na temo prve svetovne vojne : prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju / [uredila Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Smlednik : samozal. M. Žebovec, 2014 ([Medvode] : Pleško). - 181 str. ; 21 cm

500 izv. - Vsebina: Solza miru / Silvin Sardenko. Kdo je kriv? / Angelo Cerkvenik. Dialog v zaledju / Ferdo Kozak. Gospod poročnik / Fran Lipah. Dva prstana / Andrej Pavlica. V kaverni / France Bevk. Ob vojski / Janez Evangelist Krek. Dopust / Fran Lipah. Pravljica o rajski ptici / Makso Šnuderl. Nevesta / Janez Jalen

ISBN 978-961-92404-2-7
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju b) Slovenska dramatika - Antologije

821.163.6-2(082)
LE od 82-2 VOJAKI, družine
COBISS.SI-ID 274683392

404.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Deklica s škrlatnimi očmi : zgodba o ljubezni, sovraštvu in odpuščanju / Iztok Vrhovec. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-66-0

821.163.6-32
LE od 82-32 VRHOVEC Iztok Deklica s
COBISS.SI-ID 273658368

405.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Spominki / Iztok Vrhovec. - Maribor : Ved, 2014. - 92 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6932-87-5

821.163.6-32
LE od 82-32 VRHOVEC Iztok Spominki
COBISS.SI-ID 276253952

406.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Tajno društvo Č. A. S. T. Operacija Morski lev / Iztok Vrhovec. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 102 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 5. - Spremna beseda Leva Detele na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6932-06-6

821.163.6-93-311.3
GE ml P VRHOVEC Iztok Tajno društvo LE ml P VRHOVEC Iztok Tajno društvo TU ml P VRHOVEC Iztok Tajno društvo
COBISS.SI-ID 266720512

407.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Zastirki / Iztok Vrhovec. - Maribor : Ved, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6932-84-4

821.163.6-32
LE od 82-32 VRHOVEC Iztok Zastirki
COBISS.SI-ID 276127488

408.
WATTERSON, Bill
        Calvin in Hobbes : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevedla Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Calvin and Hobbes. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-334-1
a) strip b) velike tiskane črke

084.11
LE ml P WATTERSON Bill Calvin in Hobbes
COBISS.SI-ID 273713664

409.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Srečni kraljevič in druge pravljice / Oscar Wilde ; [prevajalec Ciril Kosmač ; ilustrator Damijan Stepančič ; avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 119 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv. - Za odrasle, ki bodo skupaj z otroki vstopili v pravljični vrt Oscarja Wilda / Miha Mohor: str. 115-118. - Bibliografija: str. 119

ISBN 978-961-01-3372-8

821.111-93-34
LE ml C WILDE Oscar Srečni kraljevič in
COBISS.SI-ID 275464192

410.
ZUPAN, Dim
        Jaz, Franci Grdi / Dim Zupan ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 50 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Miškolinke)

600 izv.

ISBN 978-961-272-164-0

821.163.6-93-32
LE ml P ZUPAN Dim Jaz , Franci Grdi
COBISS.SI-ID 275539712


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


411.
ALBERT, Zsuzsa
        Irodalmi legendák, legendás irodalom 8. / Albert Zsuzsa. - Pécs : Pro Pannonia, 2013. - 188 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9893-77-1
a) poezija b) teorija c) analiza d) kritika

82.0
LE od 82.0 ALBERT Zsuzsa Irodalmi legendák,
COBISS.SI-ID 12849820

412.
ALFÖLDY, Jenő
        A Hívó Hang : bevezetés Tornai József világába / Alföldy Jenő. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 223 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 221-23

ISBN 978-615-5153-07-5

82.0
LE od 82.0 ALFÖLDY Jenő A Hívó Hang
COBISS.SI-ID 12873372

413.
ARADY, Géza
        Gyermektelen írók a diktatúra idején / Arady Géza. - 2., bővített kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont. - 253 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-236-682-1
a) književnost b) mladina c) teorija d) diktatura

82.0
LE od 82.0 ARADY Géza Gyermektelen írók
COBISS.SI-ID 12862620

414.
BABITS, Mihály
        Jónás könyve / Babits Mihály. - Budapest : Nap, 2013. - 326 str. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)

ISBN 978-963-9658-59-2
a) poezija b) Madžarska

82.0
LE od 82.0 BABITS Mihály Jónás könyve
COBISS.SI-ID 12849052

415.
BAKONYI, István, lit. zgodovinar
        Serfőző Simon : kismonográfia / Bakonyi István. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-9354-89-0

82.0
LE od 82.0 BAKONYI István Serfőző Simon
COBISS.SI-ID 12873116

416.
BERTHA, Zoltán
        Erdély felől / Bertha Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2013. - 241 str. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)

ISBN 978-963-9465-79-4

82.0
LE od 82.0 BERTHA Zoltán Erdély felől
COBISS.SI-ID 12872348

417.
BOLLOBÁS, Enikő
        Egy képlet nyomában : karakterelemezések az amerikai és a magyar irodalomból / Bollobás Enikő. - Budapest : Balassi, 2012. - 234 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 213-226

ISBN 978-963-506-655-1
a) književnost b) teorija c) Madžarska d) USA

82.0
LE od 82.0 BOLLOBÁS Enikő Egy képlet
COBISS.SI-ID 12855708

418.
DOLGAN, Marjan
        Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani / [avtor besedila] Marjan Dolgan, [avtorici zemljevidov] Jerneja Fridl, Manca Volk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 295 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Oznake mestnih zavodov in javnih lokalov z navodilom uporabe atlasa na sprednji notr. str. ov. - 400 izv. - O imenu Ljubljana / Silvo Torkar: str. 27. - Izbrana bibliografija: str. 253-255

ISBN 978-961-254-711-0
a) Slovenski književniki - Ljubljana - Biografije b) Ljubljana - Literarna zgodovina - Atlasi c) slovenska književnost

821.163.6.09(497.4Ljubljana)(084.4)
929(497.4Ljubljana)
912.442:821.163.6.09(497.4Ljubljana)
LE od 82.0 DOLGAN Marjan Literarni atlas
COBISS.SI-ID 274659072

419.
        A FEJEK és a kalap : dialógusok a kultúrá(k)ról / szerkesztette Csanda Gábor, H. Nagy Péter. - Pozsony : Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012. - 159 str. ; 21 cm. - (Opus-könyvek ; 2)

ISBN 978-80-971166-0-6
a) kultura

82.0
LE od 82.0 A FEJEK és a
COBISS.SI-ID 12832156

420.
GLOBOČNIK, Damir
        Črtomirov poslednji boj : Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju, december 2013 / [avtorja besedila Damir Globočnik, Verena Vidrih Perko ; fotografija Igor Pustovrh, Drago Holynski]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2013 ([s. l.] : Pro grafika). - 36 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 24

ISBN 978-961-6478-52-6
a) Prešeren, France (1800-1849) - "Krst pri Savici" - Likovni motivi - Razstavni katalogi b) arheološke najdbe c) slovanske vasi d) pokristjanjevanje e) Karantanija f) Karniola g) Črtomir h) Bogomila

7.04:821.163.6.09Prešeren F.(083.824)
LE od 82.0 GLOBOČNIK Damir Črtomirov poslednji
COBISS.SI-ID 270418944

421.
GOMBOS, Péter, 1973-
        Dobj el mindent, és olvass! : esszék olvasáspedagógiáról, gyermek-és ifjúsági irodalomról / Gombos Péter. - Budapest : Pont, 2013. - 125 str. ; 23 cm

ISBN 978-963-9957-62-6
a) branje b) otroci c) mladina

82.0
LE od 37 GOMBOS Péter Dobj el mindent
COBISS.SI-ID 12830876

422.
HAFNER, Fabjan
        Oha, sivec! : Peter Handke und die Slowenen : Rede zur Verleihung des Einspieler-Preises an Peter Handke am 6. November 2013 (in Abwesenheit des Preisträgers) = Peter Handke in Slovenci : govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade Petru Handkeju 6. novembra 2013 (v nagrajenčevi odsotnosti) / Fabjan Hafner. - 1. Aufl. = 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 63 str. ; 21 cm

Besedilo v nem. in slov.

ISBN 978-3-7086-0798-6
a) Handke, Peter (1942-) b) avstrijski pisatelji

821.112.2(436).09Handke P.
929Handke P.
LE cd 82.0 HAFNER Fabjan Oha sivec! LE od 82.0 HAFNER Fabjan Oha sivec!
COBISS.SI-ID 275148544

423.
LŐKÖS, István
        Litteratura kajkavina et croatica / Lőkös István. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2013. - 254 str. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)

ISBN 978-615-5354-01-4
a) jezik b) književnost c) hrvaščina

82.0
DO od 82.0 LŐKÖS István Litteratura LE od 82.0 LŐKÖS István Litteratura
COBISS.SI-ID 12855452

424.
        NEM csak a magam terhét hordom : Tormay Cécile és a Napkelet / [szerkesztő Kollarits Krisztina]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 267 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-9809-31-4

82.0
LE od 82.0 NEM csak a
COBISS.SI-ID 12869788

425.
        PANNON tükör : kulturális folyóirat / felelős kiadó Lackner László. - 1. Évf., 1. sz. (1996-) . - Zalaegerszeg (Deák Ferenc tér 6) : Zalai Írók Egyesülete, 1996-. - 28 cm

Četrtletno. - Popis po letn. 9, št. 1
ISSN 1219-6886

821.511.141.09
LE do 82 PANNON tükör
Évf. 19 2014 sz. 4
COBISS.SI-ID 9688988

426.
PERENIČ, Urška
        Empirija v literarni vedi / Urška Perenič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 115-121

ISBN 978-961-237-703-8 (13,50 EUR)
a) Literarna veda - Empirične metode b) empirična literarna veda c) empirična literarna znanost d) sistemska teorija e) empirične metode f) izpraševanje g) eksperimentalno opazovanje h) vsebinska analiza i) empirična analitična orodja j) analitični literarni grafikoni k) analitični literarni zemljevidi l) literarni grafikoni m) literarni zemljevidi

82.0(075.8)
FRASCATI:
6-200
LE od 82.0 PERENIČ Urška Empirija v
COBISS.SI-ID 275898624

427.
PINTARIČ, Miha, 1963-
        Bojevniki in trubadurji / Miha Pintarič ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju in delu na zadnjem ov. - Bibliografija: str. 141-143

ISBN 978-961-237-706-9
a) Francoska književnost - Srednji vek - Študije b) francoska književnost c) srednjeveška književnost d) srednjeveška poezija e) srednjeveško gledališče f) junaški ep g) dvorska lirika h) dvorski roman i) alegorija j) trubadurji

821.133.1.09"04/14"
LE od 82.0 PINTARIČ Miha Bojevniki in
COBISS.SI-ID 276065024

428.
        A SZERETET túlcsordulása : Annaról Annának / [szerkesztette Lengyel Klára]. - Budapest : Éghajlat, 2012. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9862-53-1
a) književnost b) poezija c) teorija

82.0
LE od 82.0 A SZERETET
COBISS.SI-ID 12861340

429.
ŽERJAL-Pavlin, Vita
        Esej na maturi 2015 : otroštvo / Vita Žerjal Pavlin, Janja Perko, Mihael Šorli. - Ljubljana : Intelego, 2014. - 112 str. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 112

ISBN 978-961-6558-35-8
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) Sarraute, Nathalie (1900-1999) c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) šolski esej

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
LE od 82.0 ŽERJAL-Pavlin Vita Esej na maturi
COBISS.SI-ID 275707904


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


430.
VELUŠČEK, Anton
        Koliščarji z Velikega jezera / Anton Velušček ; [ilustracije Zvonko Dobovšek ; fotografije Nina Žnideršič ; prevod Marjeta Žebovec in Saša Pušnar]. - Ponatis. - Ig : Društvo Fran Govekar, 2014 ([Ljubljana] : Present). - [16] str. : ilustr. ; 21 X 30 cm

Vzporedno slov. besedilo in angl. ter španski prevod. - Potiskane notranje strani ovoja
a) Koliščarji - Knjige za otroke b) pobarvanke

903.4(497.451)(02.053.2)
LE ml 93/99 VELUŠČEK Anton Koliščarji z
COBISS.SI-ID 255024128


929 BIOGRAFIJE


431.
        BELLOSICS Bálint tiszteletére / szerkesztő Halász Albert. - Lendava : Knjižnica Lendava = Lendva : Könyvtár Lendva, 2014 (Lendva : Arma). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-90887-3-9
ISBN 978-961-90887-4-6 (pdf)
a) Bellosics, Bálint (1867-1916) - Zborniki

929Bellosics B.
39(439):Bellosics B.
DL od 929 BELLOSICS B. DO od 929 BELLOSICS B. GA od 929 BELLOSICS B. GE od 929 BELLOSICS B. LE do 929 BELLOSICS B. LE od 929 BELLOSICS B. PE od 929 BELLOSICS B.
COBISS.SI-ID 276649728

432.
KORELIČ, Bruno
        Moja pot : od Bezjakov do Luke Koper / Bruno Korelič ; predgovor Rado Bohinc ; [fotografije arhiv avtorja, Mitja Božič]]. - 1. natis, dotis. - Ankaran : samozal., 2014 ([Izola] : Pigraf). - 264 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-283-065-6
a) Korelič, Bruno (1944-) - Spomini b) Luka (Koper) - Zgodovina c) podjetje d) organizacija e) delovanje f) politika g) ekonomska politika h) avtobiografije

929Korelič B.
656.615(497.4Koper)(091)
LE od 82-9 KORELIČ Bruno Moja pot
COBISS.SI-ID 275431424

433.
POTRČ, Miran
        Klic k razumu : spomini / Miran Potrč. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremna beseda / Borut Pahor: str. 9. - Bibliografija: str. 308-311. - Kazalo

ISBN 978-961-241-848-9
a) Potrč, Miran (1938-) - Spomini b) slovenski politiki c) avtobiografije d) Slovenija e) politične razmere

929Potrč M.
32(497.4):929Potrč M.
821.163.6-94
LE od 82-9 POTRČ Miran Klic k razumu
COBISS.SI-ID 274948096

434.
        RUDOLF Badjura - življenje in delo / Matjaž Geršič ... [et al.] ; [urednika Matjaž Geršič, Drago Perko ; fotografi Ljudmila Bokal ... [et al.] ; prevod izvlečka in povzetka Šola za tuje jezike Ministrstva za obrambo Republike Slovenije]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 29)

Potiskani spojni listi. - 300 izv. - Bibliografija: str. 103-108. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-254-734-9
a) Badjura, Rudolf (1881-1963) - Biografije b) geografija c) Slovenija d) smučanje e) turizem f) terminologija g) zemljepisna imena h) turistični vodniki i) prva svetova vojna j) geography k) Slovenia l) skiing m) tourism n) terminology o) geographical names p) travel guides q) First World War

929Badjura R.
91(497.4):929Badjura R.
908(497.4):929Badjura R.
LE od 929 BADJURA R.
COBISS.SI-ID 275787776

435.
SIMMONS, Sylvie
        Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena / Sylvie Simmons ; [prevedla Miha Avanzo in Mario Batelić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 655 str. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

Prevod dela: Iʼm your man. - 900 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 615-638. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3275-2
a) Cohen, Leonard (1934-) - Biografije b) kanadski glasbeniki

929Cohen L.
LE od 82-9 SIMMONS Sylvie Pravi moški zate
COBISS.SI-ID 275294976

436.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Franc Mihelič : glasba je moj čarobni svet / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec ter Miheličevi in drugi družinski arhivi]. - Mengeš : Ico, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 317-320

ISBN 978-961-6868-44-0
a) Mihelič, Franc (1949-) b) Ansambel Franca Miheliča c) narodno-zabavna glasba

929Mihelič F.
784.69(497.4):929Mihelič F.
LE od 929 MIHELIČ F.
COBISS.SI-ID 275388160

437.
SZEBENI, Géza M.
        Charles de Gaulle : egy konzervatív forradalmár / M. Szebeni Géza. - Budapest : Magyar Szemle Könyvek, 2012. - 378 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 374-375

ISBN 978-963-87591-9-1
a) zgodovina b) osebnosti c) vojne d) politika

929
LE od 929 SZEBENI Géza M. Charles de Gaulle
COBISS.SI-ID 12833180

438.
        TAJNA zgodovina Mongolov / prevod in priredba Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014 (Ljubljana : NTD). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Borilne veščine)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6934-23-7
a) Džingiskan (ok.1155-1227) - Biografije b) Mongoli - Zgodovina - 12.-13.st.

929Džingiskan
94(=512.3)"11/12"
LE od 940/990 TAJNA zgodovina
COBISS.SI-ID 272330752


93/99 ZGODOVINA


439.
        Az ARANY középkor : zsidók, muszlimok és keresztények. - Budapest : Logos, 2012. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Historia diaspora ; XIV., ISSN 1417-2275)

Bibliografija: str. 295

ISBN 978-963-8159-27-4
a) srednji vek b) židje c) muslimani d) kristijan e) zgodovina

94(100)
LE od 940/990 AZ arany középkor
COBISS.SI-ID 12844188

440.
BARABÁSSY, Sándor
        Egy reneszánsz mecénás főúr a 15-16. századi Erdélyben : Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében / Barabássy Sándor. - Budapest : Méry Ratio, 2012. - 175 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 165-168

ISBN 978-80-89286-81-2
a) zgodovina b) Transilvanija c) Sedmograška d) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 BARABÁSSY S. Egy reneszánsz
COBISS.SI-ID 12836764

441.
DUPKA, György
        Hova tűnt a sok virág : időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában : (történelmi szociográfia) / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2013. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magąyar könyvek ; 221, ISSN 1022-0283)

Bibliografija: str. 217-220

ISBN 978-963-9814-58-5
a) vojne b) ujetniki c) taborišča d) gulag

94(439)
LE od 940/990 DUPKA György Hova tűnt a sok
COBISS.SI-ID 12845724

442.
EISLER, János
        Kis könyv a szent koronáról / Eisler János. - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút, 2013. - 346 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-344-2
a) država b) krona c) kraljestvo d) Madžari

94(439)
LE od 940/990 EISLER János Kis könyv a szent
COBISS.SI-ID 12828060

443.
FRIEDLÄNDER, Saul, 1932-
        A náci Németország és a zsidók (1933-1945) / Saul Friedländer ; átdolgozta Orna Kenan ; [fordította Lázár Júlia]. - Budapest : Múlt és Jövő, 2013. - 353 str. ; 24 cm

Prevod dela: Nazi Germany and the Jews, 1933-1945

ISBN 978-963-9512-79-5
a) židje b) antisemitizem c) nacizem d) zgodovina e) holokaust

94(4)"19/20"
LE od 940/990 FRIEDLÄNDER S. A náci
COBISS.SI-ID 12843164

444.
HERMANN, Attila
        Csak előre, édes fiam : a magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila, Szanyi Miklós. - Debrecen : Méliusz Központ, 2012. - 247 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 246-247

ISBN 978-963-9946-02-6
a) vojne b) vojaki c) enote d) oznake e) zgodovina

94(100)"1914/1918"
LE od 940.3/.4 HERMANN Attila Csak előre,
COBISS.SI-ID 12824220

445.
KATONA, Tamás, zgodovinar
        Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei : I. események és helyszínek / Katona Tamás, Ráday Mihály. - Budapest : Corvina, 2013. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-13-6155-1
a) zgodovina b) revolucija c) vojne d) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 KATONA Tamás Az 1848/1849-es
COBISS.SI-ID 12860828

446.
        KOMÁROM ismeretlen csillagai : Komárom 1848-as történetének históriai félárnyékba került szereplői / [szerkesztette Kiss Vendel]. - Komárom : Jókai Mór Városi Könyvtár, 2013. - 204 str. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-963-08-6290-5
a) revolucija b) vojne c) heroji d) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 KOMÁROM ismeretlen
COBISS.SI-ID 12845212

447.
LELJAK, Roman
        KNOJ : 1944-1945 : slovenska partizanska likvidacijska enota / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2010-. - Zv. <1-> ; 22 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2010. - 178, [94] str.

ISBN 978-961-269-240-7
a) Vojska državne varnosti b) Korpus narodne obrambe Jugoslavije c) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija d) Vojni zločini - Slovenija - 1944-1945 e) Slovenija - Politično nasilje - 1944-1945 f) varnostne službe g) vojaške enote h) partizani i) dokumenti j) spomini

94(497.4)"1944/1945"
OD od 949.71"1941-45" LELJAK Roman KNOJ
COBISS.SI-ID 64840449

448.
LELJAK, Roman
        Mit o OF in KPS : [izdajalska zarota KPS = OF zoper slovenski narod] / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2011 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 206 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-92891-3-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) NOB c) revolucija

94(497.4)"1941/1945"
OD od 949.71"1941-45" LELJAK Roman Mit o OF in KPS
COBISS.SI-ID 66348801

449.
NAGY-L., István
        A császári-királyi hadsereg 1765-1815 : szervezettörténet és létszámviszonyok / Nagy-L. István. - Pápa : Gróf Esterházy Károly Múzeum, 2013. - 530 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 508-530

ISBN 978-963-08-6132-8
a) vojska b) konjenica c) pešci d) zgodovina e) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 NAGY-L. István A császári-királyi
COBISS.SI-ID 12841116

450.
NEHRU, Jawaharlal, 1889-1964
        Očetova pisma hčerki / Jawaharlal Nehru ; ilustracije Ajanta Guhathakurta ; [prevedla Maša Gedrih]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 154 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Letters from a father to his daughter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6564-93-9
a) Nehru, Jawaharlal (1889-1964) - Pisma b) Zgodovina - Pisma c) Civilizacija - Knjige za mladino

94(100)(02.053.2)
821.21-6
LE ml 93/99 NEHRU Jawaharlal Očetova pisma
COBISS.SI-ID 275972608

451.
OROSS, András
        A magyar királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése / Oross András. - Budapest : Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2013. - 356 str. ; 22 cm. - (Fons könyvek, ISSN 1588-4457 ; 4)

Bibliografija: str. 290-325

ISBN 978-963-08-7294-2
a) turki b) vojne c) obrambni sistem d) gradovi e) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 OROSS András A magyar királyság
COBISS.SI-ID 12844956

452.
PETE, László, 1971-
        Garibaldi magyar parancsnokai / Pete László. - Budapest : HM Hadtörténeti Intéte és Múzeum : Line Design. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)

Bibliografija: str. 185-[192]

ISBN 978-963-7097-57-7
a) vojskovanje b) generali c) zgodovina d) vojne

94(439)
LE od 940/990 PETE László Garibaldi magyar
COBISS.SI-ID 12840092

453.
        SLOVENCI - kdo smo in od kdaj smo tu? : konferenca v organizaciji Gorniškega kluba Dr. Henrik Tuma in skupine raziskovalcev evropskega staroselstva (RES), Kulturni dom v Bovcu, 30. julija, 2010 : zbornik konference / [avtorji Jože Rant ... [et al.] ; urednika Jože Rant, Duša Krnel Umek]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - 200 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6942-12-6
a) Slovenci - Etnogeneza - Posvetovanja b) Onomastika - Norik - Posvetovanja c) Norik - Zgodovina - Posvetovanja

94(497.4)(082)
811(398)'373.2(082)
94(398)(082)
OD od 947.4 SLOVENCI
COBISS.SI-ID 274662144

454.
SZAKÁLY, Sándor
        Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : történelmi-statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről / Szakály Sándor. - Budapest : Magyar Napló, 2013. - 301 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9961-27-2
a) orožniki b) kraljevina c) Madžarska d) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 SZAKÁLY Sándor Akik a magyar
COBISS.SI-ID 12831644

455.
        A SZÉPMŰVÉSZETI múzeum egyiptomi gyűjteménye / szerkesztette Kóthay Katalin Anna és Liptay Éva. - Budapest : Szépművészeti Múzeum, 2012. - 182 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-963-7063-75-6
a) arheologija b) Egipt c) muzeji d) zgodovina

903/904
LE od 931/939 A SZÉPMŰVÉSZETI
COBISS.SI-ID 12834972

456.
WEISZ, Boglárka
        Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban / Weisz Boglárka. - Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2012. - 222 str. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)

Bibligrafija: str. 177-201. - Summary

ISBN 978-963-9627-45-1
a) srednji vek b) sejmi c) trgi

94(439)
LE od 940/990 WEISZ Boglárka Vásárok és LE zv 940/990 VÁSÁROK a
COBISS.SI-ID 12872604


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO