COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti december 2014


1.
        KORTÁRS : irodalmi és kritikai folyóirat / főszerkesztő Thiery Árpád. - 1. évf. 1. sz. (1957, szept.)-        . - Budapest : Lapk., 1957-. - 24 cm

Mesečno
ISSN 0023-415X = Kortárs

821.511.141.09
LE sp 82 KORTÁRS
Évf. 47 2014 sz. 3-4,10
COBISS.SI-ID 8559623


0 SPLOSNO


2.
BÁRDOS-Féltoronyi, Nicolas
        Vigyázat, jönnek a törökök! : meddig terjednek s egyáltalán vannak-e az Európai Uniónak határai? / Bárdos-Féltoronyi Miklós. - Budapest : LʼHarmattan, 2012. - 165 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 137-153

ISBN 978-963-236-567-1
a) Evropska unija b) EU c) širjenje d) pridružitev e) meje

061.1EU
LE od 06 BÁRDOS-F. N. Vigyázat, jönnek
COBISS.SI-ID 12899740

3.
        BIBLIOGRAFIJA serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013 / [bibliografija Andreja Videc ... [et al.] ; uvodna besedila Milena Bon ... [et al.] ; uredil Boris Rifl]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 348 str. ; 30 cm. - (Zbirka Domfest ; št. 3)

150 izv. - Izšlo ob 3. festivalu domoznanstva - Domfest, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 26. september 2014. - Sestavljalci bibliografije: Andreja Videc (Celjsko območje); Maja Medic, Sabina Stanič, Daniela Žunič, Mojca Zabukovec, Polona Brenčič, Gabriela Grlica, Nežka Mohar Gačnik, Anita Šiško, Patricija Tratar (Dolenjsko območje); Nina Jamar, Jana Zeni Bešter, Damjan Mulej, Ana Miklavčič, Nejc Perko (Gorenjsko območje); Saša Vidmar v sodelovanju z Viktorijo Kante, Ervinom Erženom in Ksenijo Krivec Komac (Goriško območje z zamejstvom); Simona Šuler Pandev (Koroško območje z zamejstvom); Laura Chersicola, Ljuba Vrabec v sodelovanju s Ksenijo Petaros, Špelo Pahor, Tadejo Raspor, Martho Sotelo Bunjevac, Majo Živec in Urošem Mlinarjem (Obalno-kraško območje z zamejstvom); Teja Zorko, Maša Šipič (Osrednjeslovensko območje); Andrej Pavlič (Pomursko območje z zamehjstvom); Mira Petrovič (Spodnjepodravsko območje); Anka Rogina, Vlasta Stavbar, Suzana Kikl, Aleksandra Grajfoner, Zdenka Krautič, Natalija Stegne (Štajersko območje). - Bibliografija: str. 344-345

ISBN 978-961-6551-52-6
a) Splošne knjižnice - Domoznanske zbirke - Varovanje - Slovenija b) knjižnično gradivo c) skladiščenje d) domoznanstvo e) revije f) časopisi

025/027:908(497.4)
LE do 02 BIBLIOGRAFIJA
COBISS.SI-ID 275457792

4.
FILIPČIČ, Emil
        Butnskala / [avtorja radijske igre] Emil Filipčič & Marko Derganc ; po tonskem zapisu v sliko in besedo prevedel Marko Derganc ; [spremna beseda Igor Vidmar]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2014 (Grafis trade). - 183 str. : ilustr. ; 33 cm

O avtorjih na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6922-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6922-47-0 (broš.)
a) Stripi b) satira c) velike tiskane črke d) humor

084.11
LE ml P FILIPČIČ Emil Butnskala
COBISS.SI-ID 275460864

5.
HEDGES, Zoë
        Peppa Pig. George's new dinosaur / [written by Zoë Hedges]. - London [etc.] : Penguin Group : Ladybird, 2014 (printed in China). - [24] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ladybird)

Avtor naveden v kolofonu na zadnji str. platnice

ISBN 978-0-72328-705-6

087.5=111
LE ml C HEDGES Zoe George's
COBISS.SI-ID 23982647

6.
        KOLEDAR 2015 [Slikovno gradivo]. - Lendava : Lions klub ; Murska Sobota : Lions klub ; Ljutomer : Lions klub, 2014. - 1 koledar ([13] listov) : barve ; 43 x 30 cm

Ilustracije so prispevali učenci OŠ Cezanjevci, S. Jurij ob Ščavnici, DOŠ I Lendava, Križevci, Kapela, Stročja vas, Črenšovci, Mala Nedelja, DOŠ II Lendava, DOŠ Genterovci
a) Koledarji, stenski - 2015 b) večlistni koledarji c) otroške ilustracije d) dobrodelna društva e) lionizem

050.8/.9
061.23(497.4)(059.2)
LE do 059 KOLEDAR 2015
COBISS.SI-ID 12914588

7.
KOMADINA, Tanja
        Fino kolo : po zgodbi Manke Kremenšek Križman / [priredba besedila in risba] Tanja Komadina ; [spremna besedila Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2014 (Žirovnica : Medium). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Minimundus)

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6553-66-7
a) strip b) velike tiskane črke

084.11(082)
LE ml P KOMADINA Tanja Fino kolo
COBISS.SI-ID 274134528

8.
MCBRATNEY, Sam
        A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod / Sam McBratney ; [ilustracije Andy Wagner in Debbie Tarbett po likovnih motivih Anite Jeram] ; prevedla Polonca Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - [65] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Guess how much I love you here, there and everywhere. - Potiskani spojni listi. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3443-5

821.111-93-32
087.5
LE ml C MCBRATNEY Sam A veš, koliko
COBISS.SI-ID 274417664

9.
        MERCURIUS / [szerkesztő Boka László]. - 2002-        . - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2002-. - 30 cm

Letnik. - Popis po: 2012
ISSN 1589-4738

027.54(439)

2012 sz. 1
COBISS.SI-ID 12912284

10.
PERETIN, Liljana
        Zvončkova želja / Liljana Peretin ; ilustrirali otroci vrtca Najdihojca, enota Biba - Lek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Lek, 2012 ([Ljubljana] : DZS). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6341-36-3

821.163.6-93-1
087.5
ČR ml C PERETIN Liljana Zvončkova želja
COBISS.SI-ID 263410176

11.
        POMURSKA obzorja. - Letn. 1, št. 1 (2014)-        . - Murska Sobota (Lendavska ulica 5a) : Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2014-. - 30 cm

Dvakrat letno
ISSN 2350-6113 = Pomurska obzorja

001(497.4-188)

Let. 1 2014 št. 1-2
COBISS.SI-ID 273878528

12.
        [Pomursko akademsko znanstvene unije]
        ANALI PAZU. - Letn. 1, št. 1 (2011)-        . - Murska Sobota (Lendavska ul. 5a) : PAZU, 2011-. - 30 cm

Dvakrat letno
ISSN 2232-416X = Anali PAZU

001

Let. 3 2013 št. 2#
COBISS.SI-ID 257553152

13.
SMITH, Hyrum W.
        Ami igazán számít : verzérlő értékeink hatalma / Hyrum W. Smith ; [fordította Doubravszky Júlia]. - [Budapest] : Bagolyvár, 2008. - 215 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: What matters most - the power of living your values. - O avtorju: str. 214-215

ISBN 978-963-9730-11-3
a) podjetje b) vodenje c) vodstvena dejavnost d) psihologija vodenja e) uspešnost f) poslovna uspešnost g) učinkovitost h) management i) organizacija dela j) priročniki

005.336.1(035)
GE od 005 SMITH Hyrum W. Ami igazán számít
COBISS.SI-ID 12909212

14.
        VINOGRADNIŠKO sadjarsko društvo Pince = Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesülete Pince [Slikovno gradivo] : srečno, B.ú.é.k. : 2015. - [Pince] : Vinogradniško sadjarsko društvo = Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesülete Pince, 2014 (Lendava : Arma). - 1 koledar : barve ; 46 x 31 cm

a) Koledarji, stenski - Fotografije - 2015 b) enolistni koledarji

686.853
LE do 059 VINOGRADNIŠKO
COBISS.SI-ID 12911516


1 FILOZOFIJA


15.
BUSCAGLIA, Leo F.
        Rojeni za ljubezen : razglabljanja o ljubezni / Leo Buscaglia ; prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 316 str. ; 19 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Born for love. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6950-15-2

177.6
LE od 159.9 BUSCAGLIA Leo F. Rojeni za
COBISS.SI-ID 275163648

16.
GODFREY, Jan
        Hová tűnt a cseresznyefa, nagypapa? / Jan Godfrey ; Estelle Corke ; [fordította Gulyás Melinda]. - [Budapest] : Harmat, cop. 2014. - 29 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-288-228-4
a) življenje b) smrt c) doživljanje

128(02.053.2)
LE ml C GODFREY Jan Hová tűnt a
COBISS.SI-ID 12897436

17.
HORVAT, Sebastian, 1980-
        Ljubezen ali Dandanašnja farsa / Sebastian Horvat ; [ilustracije Polona Kosec]. - 1. natis. - Ljubljana : Alter Vision, 2014

ISBN 978-961-281-530-1
a) Ljubezen b) medosebni odnosi

177.6
DO od 159.9 HORVAT Sebastian Ljubezen ali
COBISS.SI-ID 275302912

18.
JACQ, Christian
        Az ókori Egyiptom bölcsei : Imhoteptől Hermészig / Christian Jacq ; [fordította Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2009. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Les grands sages de l'Égypte ancienne. - Bibliografija: str. 183. - Kazalo

ISBN 978-963-07-8763-5
a) modrost b) modreci c) duhovnost d) stari Egipt e) starodavni Egipt f) zgodovina

141.333(32)
LE od 1 JACQ Christian Az ókori Egyiptom
COBISS.SI-ID 12901788

19.
SPENGLER, Oswald
        Válságok árnyékában : filozófiai írások / Oswald Spengler ; [fordították Csejtei Dezső, Juhász Anikó]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 369 str. ; 21 cm

ISBN 978-615-5274-13-8
a) filozofija b) smeri c) politika

1(4/9)"19/20"
LE od 1 SPENGLER Oswald Válságok
COBISS.SI-ID 12880540


133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA


20.
LÁNG, Benedek, 1974-
        Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2010. - 164 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok ; 2, ISSN 1788-3873)

ISBN 978-963-279-161-6
a) čarovništvo b) magija c) srednji vek d) zgodovina

133
LE od 133 LÁNG Benedek Mágia a
COBISS.SI-ID 12906908

21.
POPPER, Péter
        A nem értés zűrzavara : ezoterikus hiedelmek és téves tanítások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2008. - 187 str. ; 19 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)

ISBN 978-963-248-038-1
a) ezoterika b) okultizem c) duhovnost

133.2
GA od 133 POPPER Péter A nem értés
COBISS.SI-ID 12908188

22.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        A magasabb világok megismerésének útja / Rudolf Steiner. - [Onga] : Hermit, [2011]. - 156 str. ; 21 cm

Prevod dela: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

ISBN 978-963-9654-86-0
a) antropozofija b) samospoznanje c) nadčutno doživljanje d) duhovnost e) priročniki

133.2(035)
LE od 133 STEINER Rudolf A magasabb
COBISS.SI-ID 12903324


159.9 PSIHOLOGIJA


23.
CHAPMAN, Gary D.
        Maradjunk együtt! : házassági krízisek megoldása / Gary Chapman ; [fordította Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Harmat, 2013. - 207 str. ; 20 cm

Prevod dela: Loving solutions

ISBN 978-963-9564-81-7
a) zakonska zveza b) zakon c) partnerstvo d) medosebni odnosi e) psihološki nasveti f) priročniki

173.1(035)
LE od 159.9 CHAPMAN Gary D. Maradjunk együtt!
COBISS.SI-ID 12897948

24.
DE Bono, Edward, 1933-
        Lateralno razmišljanje : prvi slovenski prevod pregledane in prenovljene različice / Edward de Bono ; [prevajalka in urednica Nastja Mulej]. - Ljubljana : New Moment, 2006 (Begunje : Cicero). - 137 str. : ilustr. ; 20 cm. - (New Moment, ISSN 1580-1322 ; 30)

O avtorju: str. [138]
a) kreativnost b) kreativno razmišljanje c) ustvarjalnost d) inovacije e) viharjenje možganov

159.92
LE od 159.9 DE Bono Edward Lateralno
COBISS.SI-ID 8374

25.
DE Bono, Edward, 1933-
        Šest klobukov razmišljanja / Edward de Bono ; [urednica in prevajalka Nastja Mulej ; lektor Matjaž Mulej]. - Ljubljana : New moment, 2005. - 173 str. ; 20 x 20 cm. - (New moment ; No. 28, ISSN 1580-1322)

a) razmišljanje b) komunikacija c) kreativnost d) ustvarjalnost e) psihologija

159.92
LE od 159.9 DE Bono Edward Šest klobukov
COBISS.SI-ID 2087278

26.
DRYDEN, Windy
        Rettenetes szülők : felnőtt gyermekeknek nehezen kezelhető szülőkről / Windy Dryden, Jack Gordon ; [fordította Zsolt Angéla ; illusztrálta Barka Ferenc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)

Prevod dela: How to cope with difficult parents

ISBN 978-963-530-758-6
a) otroci b) starši c) odnosi

159.922.27-055.52
LE od 159.9 DRYDEN Windy Rettenetes szülők
COBISS.SI-ID 12911004

27.
GOPNIK, Alison
        Bölcsek a bölcsőben : hogyan gondolkodnak a kisbabák? / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzhoff, Patricia K. Kuhl ; [fordította Vassy Zoltán]. - 7. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 253 str. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)

Prevod dela: The scientist in the crib - minds, brains and how children learn. - Bibliografija: str. [227]-253. - Kazalo

ISBN 978-963-279-148-7
a) dojenčki b) otroci c) razvoj

159.922.72
GA od 159.9 GOPNIK Alison Bölcsek a
COBISS.SI-ID 12904604

28.
GRÜN, Anselm
        Változtasd át félelmedet! / Anselm Grün ; [fordította Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2011. - 172 str. ; 20 cm

Prevod dela: Verwandle deine Angst. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-615-5147-00-5
a) strah b) premagovanje strahu c) vera d) priročniki

159.942(035)
LE od 159.9 GRÜN Anselm Változtasd át
COBISS.SI-ID 12896924

29.
HESSE, Andrea M.
        Árnyék a lelkemen : kivezető út a depresszióból és a szorongásból / Andrea M. Hesse ; [fordította Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2006. - 248 str. ; 20 cm

Prevod dela: Schatten auf der Seele

ISBN 963-868-954-4
a) depresija

159.96
616.89-008.454
GA od 159.9 HESSE Andrea M. Árnyék a lelkemen LE od 159.9 HESSE Andrea M. Árnyék a lelkemen
COBISS.SI-ID 10524828

30.
OSHO, 1931-1990
        Knjiga o moškem : kriza moškosti kot priložnost za samospoznanje / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Ljubljana : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 245 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The book of men. - O avtorju: str. 239-240. - 500 izv.

ISBN 978-961-6950-17-6

159.923-055.1
LE od 159.9 OSHO Knjiga o moškem
COBISS.SI-ID 275165952

31.
OSHO, 1931-1990
        Knjiga o ženski : vzpostavite stik z žensko močjo / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Ljubljana : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 197 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The book of women. - 500 izv. - O avtorju: str. 193-194

ISBN 978-961-6950-18-3
a) spolnost b) zakon c) ljuben d) materinstvo e) meditacija

159.923-055.2
LE od 159.9 OSHO Knjiga o ženski
COBISS.SI-ID 275166464

32.
RIESTERER, Karin
        Postanite super mami / Karin Riesterer [in Marion Grillparzer ; fotografije Jernej Cigler ; prevod Goran Šiška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 201 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mamas Survivalbuch. - Drugi avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-390-0
a) Materinstvo b) Otroci - Vzgoja c) Matere - Nasveti

159.922.1-055.52-055.2
37.018.1
LE od 159.9 RIESTERER Karin Postanite super
COBISS.SI-ID 275573504

33.
RUFO, Marcel
        Engedj el! : leválás, önállóság, szabadság / Marcel Rufo ; [fordította Morvay Zsuzsa ; illusztrálta Barka Ferenc]. - Budapest : Park, 2009. - 187 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)

Prevod dela: Detache-moi!

ISBN 978-963-530-853-8
a) ločitev b) samostojnost c) svoboda d) odnosi

159.93/.94
GA od 159.9 RUFO Marcel Engedj el!
COBISS.SI-ID 12906396

34.
SIMON, George K.
        Báránybőrben : a nyílt agressziótól a manipulációig / George Simon ; [fordította Kövi György]. - Budapest : Háttér, 2009. - 340 str. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)

Prevod dela: In sheep's clothing

ISBN 978-963-588-9
a) agresija b) manipulacija

159.96
GA od 159.9 SIMON George K. Báránybőrben
COBISS.SI-ID 12906652


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


35.
        ÁRPÁD-házi Szent László Boldog Özséb [Videoposnetek]. - Budapest : Etalon Film, 2010. - 1 video DVD (62 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (A Magyarság Szentjei ; 3)

Podatki delno z ovoja. - Vsebuje: Boldog Özséb
a) video DVD b) Marijina prikazovanja

27(439)
LE dvd 2 ÁRPÁD-házi
COBISS.SI-ID 12913820

36.
        BIBLIA : Istennek az ószövetségben és újszövetségben adott kijelentése. - Budapest : Magyar Református Egyház Kálvin János, 2014. - 1351 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 978-963-558-241-9
a) sveto pismo b) stara zaveza c) nova zaveza

27-23
LE od 2 BIBLIA
COBISS.SI-ID 12893340

37.
BRANTSCHEN, Johannes B.
        Miért van szenvedés? : a nagy kérdés Istenhez / Johannes B. Brantschen ; [fordította Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2013. - 135 str. ; 18 cm

Prevod dela: Warum gibt es Leid?

ISBN 978-963-9920-30-9
a) trpljenje b) Bog c) krščanstvo

27-185.2
LE od 2 BRANTSCHEN J. B. Miért van
COBISS.SI-ID 12899228

38.
        FATIMA [Videoposnetek]. - Budapest : Etalon Film, 2010. - 1 video DVD (85 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Csodás Kegyhelyek ; 3)

Podatki delno z ovoja. - Vsebuje: Fatima, a világ oltára ; Fatima, az ígéret völgye ; Nemzeti zaránkodoklat Fatimába
a) Marija Devica - Prikazovanja - Video DVD b) Fatima c) Marijina prikazovanja

27(469Fatima)
LE dvd 2 FATIMA
COBISS.SI-ID 12913564

39.
GRÜN, Anselm
        A gyermek aki Istenre mutat : hogyan erősíti a spiritualis nevelés a családot / Anselm Grün, Jan-Uwe Rogge ; [fordította Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2012. - 259 str. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca ; 14, ISSN 1416-4086)

Bibliografija: str. 257-259

ISBN 978-615-5147-25-8
a) verouk b) šole c) družina d) otroci

2-18
LE od 2 GRÜN Anselm A gyermek, aki
COBISS.SI-ID 12907932

40.
LAWRENCE, Paul
        Bibliai kéziatlasz / Paul Lawrence ; [fordította Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin János, 2014. - 191 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Lion Atlas of Bible History

ISBN 978-963-558-249-5
a) biblija b) sveto pismo c) atlasi

27-23
LE od 2 LAWRENCE Paul Bibliai kéziatlasz
COBISS.SI-ID 12894108

41.
        LUKÁCS evangélium : hat magyar nyelvű fordításban. - Budapest : Szent István Társulat : Magyar Bibliatársulat, 2000. - 209 str. ; 31 cm

ISBN 963-300-8328 !
a) evangelij b) biblija c) sveto pismo

27-246
LE od 2 LUKÁCS
COBISS.SI-ID 12894620

42.
        MOJI dragi andjeli [Videoposnetek] : Medjugorje = Medjugorje. - Budapest : Etalon Film, 2006. - 1 video DVD (95 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Csodás Kegyhelyek ; 5)

Podatki delno z ovoja
a) Marija Devica - Prikazovanja - Video DVD b) Medjugorje c) Marijina prikazovanja

27(497.5Medjugorje)
LE dvd 2 MOJI dragi
COBISS.SI-ID 12914844

43.
PERŠE, Brigita
        Krščanska skupnost na poti skozi čas : zgodovina župnije na Slovenskem / Brigita Perše, Stipe Nimac ; [prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Angla, 2014 (Ljubljana : Demat). - 160 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Raziskave Religioznost in modernost ; zv. 2)

Na nasl. str. tudi: Rrim. - 150 izv. - O avtorjih: str. 153-154. - Recenzenta Peter Kvaternik, France M. Dolinar. - Bibliografija: str. 141-146. - Kazali. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-281-344-4
a) Župnije - Zgodovina - Slovenija b) cerkvena zgodovina c) župnija d) katoliška cerkev

27-9-774(497.4)
LE od 2 PERŠE Brigita Krščanska
COBISS.SI-ID 77657345

44.
        SZENT István, Szent Imre [Videoposnetek]. - Budapest : Etalon Film, 2010. - 1 video DVD (60 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (A Magyarság Szentjei ; 1)

Podatki delno z ovoja
a) video DVD

27(439)
LE dvd 2 SZENT István,
COBISS.SI-ID 12917148

45.
        ÚJSZÖVETSÉG / [fordították Békefyné Röhrig Klaudia ... et al.]. - javított kiad. - Budapest : Kálvin János, 2000. - 618 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 963-300-849-4 !
a) sveto pismo b) nova zaveza c) biblija

27-246
LE od 2 ÚJSZÖVETSÉG
COBISS.SI-ID 12893596

46.
ZAVALA, José María, 1962-
        Pater Pij : nepoznani čudeži svetnika s stigmami / José María Zavala ; predgovor Elías Cabodevilla ; [prevedla Alenka Vrečar]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 335 str., [56] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Padre Pío, 6. izd. - 1.000 izv. - Predstavitev / Elías Cabodevilla Garde: str. 7-9. - Bibliografija: str. 325-326

ISBN 978-961-6878-38-8
a) Pio da Pietrelcina, svetnik (1887-1968) - Čudeži b) kapucini c) svetniki

27-36:929sv.Pij
929sv.Pij:27-145.5
LE od 82-9 ZAVALA José M. Pater Pij
COBISS.SI-ID 275892224


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


47.
        CSALÁDFÁNK titkai : hogyan változtassunk káros családi mintáikon? / Henry Cloud ... [et. al] ; [fordította Mirnics Zsuzsa]. - Budapest : Harmat, 2012. - 214 str. ; 20 cm

Prevod dela: Unlocking your family patterns

ISBN 978-963-288-086-0
a) družina b) odnosi c) problemi d) reševanje

316.36
LE od 30/31 CSALÁDFÁNK titkai
COBISS.SI-ID 12905628

48.
FLECK, Gábor
        Kérdések és válaszok a cigányságról / [Fleck Gábor, Szuhay Péter]. - 1. kiad. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 174 str. : ilustr. ; 19 cm

O avtorjih: str. 168-169. - Bibliografija: 155-167

ISBN 978-963-338-150-2
a) romi b) cigani c) manjšine d) družbene skupine e) družbeni položaj

316.347(439=214.58)
LE od 30/31 FLECK Gábor Kérdések és
COBISS.SI-ID 12909724

49.
        HÍRES szerelmesek / [szerkesztette Balogh Artúr]. - Budapest : Fapadoskonyv, 2011. - 221 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-299-641-7
a) razmerja b) odnosi c) moški d) ženske

316.72
LE od 30/31 HÍRES
COBISS.SI-ID 12907676

50.
        VREDNOTE v prehodu IX. : iz zakladnice socioloških raziskav : migracij Slovencev (1973-1987) in socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987) / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK ; Wien : Echoraum, 2014 (Ljubljana : Present). - 577 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 23)

200 izv. - Na ov.: Iz zakladnice socioloških raziskav : migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe 1973-1987. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-700-9 (Fakulteta za družbene vede)
a) Javno mnenje - Slovenija - 1973-1987 b) Slovenci - MIgracije c) Slovenski izseljenci - Nemčija (zvezna republika) d) Družbena struktura - Jugoslavija e) družboslovno raziskovanje f) statistični podatki

316.653(497.4)"1973/1987"
314.151.3-054.72(430.1=163.6)
316.34(497.1)
LE od 30/31 VREDNOTE v
COBISS.SI-ID 275870464

51.
ZULEHNER, Paul M.
        A gyermek a család szíve : biztonság és szeretet / Paul M. Zulehner ; [fordította Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2011. - 135 str. ; 19 cm

Prevod dela: Ein Kind in ihrer Mitte. Wir brauchen Familien, geprägt von Stabilität und Liebe

ISBN 978-963-9920-19-4
a) otroci b) starši c) družina d) vzgoja e) medosebni odnosi f) psihološki nasveti g) priročniki

316.362.1-055.52-055.62(035)
GA od 30/31 ZULEHNER Paul M. A gyermek a
COBISS.SI-ID 12896668


32 POLITIKA


52.
ASHDOWN, Dulcie M.
        Királygyilkosok - gyilkos királyok / [Dulcie M. Ashdown ; fordította Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 295 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)

Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Royal murders

ISBN 963-9635-20-0
a) zločini b) atentati c) umori d) vladarji e) kraljevine f) kralji g) kraljice

323.285(091)(092)
GE od 32/33 ASHDOWN Dulcie M. Királygyilkosok
COBISS.SI-ID 12907420

53.
        Az ATALAKULÓ világrend küszöbén / szerkesztette Grühnut Zoltán, Vörös Zoltán. - Pécs : Publikon, 2013. - 300 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Geologica Könyvek ; 1.)

ISBN 978-615-5001-83-3
a) svetovna politika b) svetovno gospodarstvo c) ekonomska politika d) globalizacija e) novi svetovni red

327
LE od 32/33 AZ ATALAKULÓ
COBISS.SI-ID 12910492

54.
BORSI-Kálmán, Béla
        Megközelítések II. : tanulmányok, esszék, beszélgetések / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Lucidus, 2012. - 256 str. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)

ISBN 978-963-9465-73-2
a) manjšine b) politika c) država d) pravice

323.15
LE od 32/33 BORSI-Kálmán B. Megközelítések
COBISS.SI-ID 12879260

55.
DOMONKOS, László, zgodovinar
        Elsüllyedt földön : szerémi szerelem / Domonkos László ; Kemény András és Schön György fotóival. - Budapest : Unicus, 2013. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 198-203

ISBN 978-615-5084-06-5
a) manjšine b) problematika c) politika d) zgodovina

323.15
LE od 32/33 DOMONKOS László Elsüllyedt földön
COBISS.SI-ID 12876188

56.
FERDINANDY, Mihály
        Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom / Ferdinandy Mihály. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2010. - 113 str. ; 18 cm

ISBN 978-963-9857-37-7
a) manjšine b) narodne manjšine c) Madžarska

323.15(439)
LE od 32/33 FERDINANDY Mihály Nemzetiségi kérdés
COBISS.SI-ID 12896412

57.
        KEREK perec : Népújság magazin. - Évf. 1, sz. 1, 2011-        . - Lendava (Glavna ulica 124) : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, 2011-. - 30 cm

Polletnik
ISSN 2232-5093 = Kerek perec

323.15

Évf. 1 2014 sz. 1
COBISS.SI-ID 259525120

58.
        MINORITIES and the Central European Initiative : on the occasion of the 10th Anniversary of the CEI Instrument for the Protection of Minority Rights (1994-2004) / [prepared and edited by Milan Predan ; collaborators Christoph Pan ...[et al.]. - [S. l.] : CEI Executive Secretariat : Slovenian CEI Presidency, 2004 (Maribor : Dravska tiskarna). - 278 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 266-278

ISBN 961-238-356-1

323.15(4-191.2)(061.2)"1994/2004"
LE do 32/33 MINORITIES and LE od 32/33 MINORITIES and
COBISS.SI-ID 53835009

59.
MOLNÁR, Gusztáv, 1948-
        Beszélgetések Méliusz Józseffel (1930-1939) / Molnár Gusztáv. - Kolozsvár : Komp-Presz, 2012. - 282 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-1960-37-1
a) politika b) oblast c) komunizem d) demokracija

321(439)
LE od 32/33 MOLNÁR Gusztáv Beszélgetések
COBISS.SI-ID 12885404

60.
        SLOVENCI v avstrijski zvezni deželi Štajerski : zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Mariboru, 25.-27. maja 1993 / [uredil Boris Jesih]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994 ([Ljubljana] : Eurota). - 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narodne manjšine ; 3)

Nasl. na prelim. str.: Slowenen im Bundesland Steiermark. - Besedilo prispevkov v slov. ali nem. - Bibliografija: str. 340-364 in na dnu str. - Povzetki v nem. ali slov.

ISBN 86-7131-079-5
a) Slovenci - Narodne manjšine - Avstrija - Posvetovanja b) manjšine c) družbeni položaj d) zamejski Slovenci e) Štajerska (Avstrija) f) minorities g) social status h) Slovene minorities i) Styria (Austria)

323.15(436.4=163.6)(082)
LE od 32/33 SLOVENCI v
COBISS.SI-ID 39993088

61.
        Az ÜGYNÖK arcai : mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés / szerkesztette Horváth Sándor. - Budapest : Libri, 2014. - 456 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-310-292-3
a) vohunstvo b) vohuni c) kolaboracija

327.84
GA od 32/33 AZ ÜGYNÖK arcai
COBISS.SI-ID 12798108


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


62.
BECCARIA, Cesare
        A bűnökről és a büntetésekről / Cesare Beccaria ; [fordította Madarász Imre]. - 3. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 111 str. ; 20 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320)

Prevod dela: Dei delitti e delle pene. - Bibliografija: str. 111

ISBN 978-615-5257-15-5
a) greh b) zločin c) kazen d) kaznovanje e) kazniva dejanja f) kriminologija g) zgodovina

343(091)
LE od 34/354 BECCARIA Cesare A bűnökről és a
COBISS.SI-ID 12898972

63.
        BRAZDE : glasilo občine Dobrovnik = Barázdák : a Dobronaki község közleménye. - Leto 1, št. 1, 1999-        . - Dobrovnik : Občina Dobrovnik, 1999-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

352(497.4 Dobrovnik)(061)
LE do34/345 BRAZDE = BARÁZDÁK
Let. 16 201 št. 1
COBISS.SI-ID 7427661

64.
        URADNO glasilo slovenskih občin. - Leto 1, št. 1 (2005)-        . - Maribor (Grajska ulica 7) : Inštitut za lokalno samoupravo, 2005-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://ls.lex-localis.info/Zaloznistvo/Publikacija.aspx?docType=2. - Mesečnik
ISSN 1854-2409 = Uradno glasilo slovenskih občin

352

Let. 10 2014 št. 38
COBISS.SI-ID 220437504


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


65.
DOMBRÁDY, Lóránd
        A legfelsőbb hadúr és hadserege / Dombrády Lóránd. - Budapest : Kairosz, 2012. - 333 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-662-557-3
a) vojska b) poveljnik c) zgodovina d) Madžarska

355/359(439)
LE od 355/359 DOMBRÁDY L. A legfelsőbb
COBISS.SI-ID 12885916

66.
        SODOBNI vojaški izzivi = Contemporary military challenges. - Letn. 13, št. 1 (apr. 2011)-        . - Ljubljana (Vojkova cesta 55) : Generalštab Slovenske vojske, 2011-. - 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/. - Četrtletnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Bilten Slovenske vojske = ISSN 1580-1993
ISSN 2232-2825 = Sodobni vojaški izzivi

355.5(497.4)

Let. 16 2014 št. 1-3
COBISS.SI-ID 254585088


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


67.
CLOUD, Henry
        Gyerekhatárok : mikor mondjunk igent és mikor nemet gyermekeinknek / Henry Cloud, John Towsend ; [fordította Gulyás Melinda]. - 4. utánnyomás. - Budapest : Harmat, 2011. - 259 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-288-039-6
a) vzgoja b) družina c) otroci d) meje

37
LE od 37 CLOUD Henry Gyerekhatárok
COBISS.SI-ID 12908700

68.
        COUNTRIES and stories : comenius multilateral project 2012-2104. - [s. l.] : [s. n.], 2014. - 178 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. na ov.
a) projekti b) šole c) izobraževanje d) združevanje e) prijateljstva

37
SB od 37 COUNTRIES and
COBISS.SI-ID 12902812

69.
        HUDO preprosto : domiselni nasveti, hitri recepti in ljubke ideje / [avtorji Tjaša Brajdih ... [et al.] ; urednica Petra Slapar ; fotografije Klemen Brumec ... et al.]. - Kamnik : PKDV, svetovanje, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-281-610-0
a) Ročne spretnosti - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) Kuharski recepti - Praznične jedi d) naredi sam e) darila f) dekoracija g) zborniki

379.826:688(035)
641.56(083.12)
DO od 641 HUDO preprosto
COBISS.SI-ID 276335872

70.
        IGRIVA arhitektura : priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru / Polona Filipič ... [et al.] ; [avtorji uvodnih besedil Tadej Žaucer, Aleksander S. Ostan, Miha Humar ; uredniki Nataša Bucik, Nada Požar Matijašič, Vladimir Pirc ; avtorji fotografij Urša Kosmač Marc ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 181 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str.178-181

ISBN 978-961-03-0127-1
a) Arhitekturni prostor - Vzgojno-izobraževalni proces - Priročniki

37.091.2:711.4(035)
LE od 37 IGRIVA
COBISS.SI-ID 269110784

71.
KONCZ, István, 1951-
        A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben / Koncz István. - [Budapest] : Fapadoskönyv, 2011. - 74 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-329-556-4
a) učenci b) nadarjenost c) nadarjeni učenci d) vzgoja e) izobraževanje f) priročniki

37.091.8-056.45(035)
LE od 37 KONCZ István A pedagógus
COBISS.SI-ID 12895900

72.
KRASZNAI, Zoltán
        Földrajztudomány, oktatás és propaganda : a nemzeti terület reprezentációja a két világháború közötti magyarországon / Krasznai Zoltán. - Pécs : IDResearch : Publikon, 2012. - 262 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 201-219

ISBN 978-615-5001-68-0
a) izobraževanje b) vzgoja c) pouk d) geografija e) Madžarska

37(439)
LE od 37 KRASZNAI Zoltán Földrajztudomány
COBISS.SI-ID 12883100

73.
MEDICINSKA fakulteta (Maribor)
        Deset let Medicinske fakultete Univerze v Mariboru / [avtorji Breda Pečovnik Balon ... [et al.] ; odgovorni urednik Ivan Krajnc ; prevod v angleščino Marijana Čordašević ; fotografije arhiv Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ... et al.]. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2014 (Celje : Koštomaj). - 199 str. : ilustr. ; 18 x 23 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Vsebina na nasl. str.: Stičišče prehojenih poti na področju izobraževanja v medicini v Mariboru skozi čas ; Nastanek in delovanje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

ISBN 978-961-6739-58-0

378.6:61(497.4Maribor)
LE od 37 MEDICINSKA Deset let
COBISS.SI-ID 80058369

74.
MEDNARODNO znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri (2 ; 2007 ; Rakičan)
        [Drugi]
        II. mednarodno znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri, Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, od 16.-18. aprila 2007 / [uredniški odbor Samo Fošnarič ... et al.]. - Rakičan : RIS Dvorec, 2007 ([S. l.] : Tilia print). - 269 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-91555-2-3
a) Okoljska vzgoja - Otroški vrtci - Posvetovanja b) Okoljska vzgoja - Osnovne šole - Posvetovanja c) varstvo okolja d) ekološka zavest e) trajnostni razvoj f) pouk g) ekološka vzgoja h) zborniki

373.2/.3.033:502(063)(082)
LE od 37 MEDNARODNO II. mednarodno
COBISS.SI-ID 231235840

75.
MEDNARODNO znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri (4 ; 2009 ; Rakičan)
        [Četrti]
        IV. mednarodno znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri, od 25. 3. do 27. 3. 2009 / [uredniški odbor Samo Fošnarič ... et al.]. - Rakičan : RIS - Raziskovalno izobraževalno središče, 2009 ([Beltinci] : Tilia print). - 309 str. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija ter povzetek v angl. in slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-91555-4-7
a) Okoljska vzgoja - Otroški vrtci - Posvetovanja b) Okoljska vzgoja - Osnovne šole - Posvetovanja c) Okoljska vzgoja - Srednje šole - Posvetovanja d) naravoslovje e) varstvo okolja f) ekološka zavest g) trajnostni razvoj h) pouk i) ekološka vzgoja j) zborniki

373.2/.5.015.31:502/504(082)
37.015.31:502/504(082)
LE od 37 MEDNARODNO IV. mednarodno
COBISS.SI-ID 244422144

76.
ŠTUDENTSKI podjetniški in inovacijsko-raziskovalni center. Mednarodni raziskovalni tabor (6 ; 2014 ; Murska Sobota)
        Zaključni bilten / 6. mednarodni raziskovalni tabor ŠPIC-a, Murska Sobota, 7. 5. - 9. 5. 2014 ; [avtorji Dora Najrajter ... et al.]. - Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2014. - IV, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Na ov. tudi: Kako sestaviti dobro pogodbo? Gremo v podjetništvo - finančne projekcije in analiza trga. Kako dobiti službo? Izziv za vsa generacije. Stroškovna primerjava uporabe avtomobila na različne motorne pogone. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
a) višje šole - raziskovalno delo - zborniki b) pogodbe c) brezposelnost d) zaposlovanje e) podjetništvo f) marketing g) prodaja h) poslovanje podjetja i) avtomobilski motorji

377.36:001.82(082)
336(082)
LE od 37 ŠTUDENTSKI Zaključni bilten
COBISS.SI-ID 78309889

77.
TANCER, Mladen
        Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem / Mladen Tancer. - Maribor : Obzorja, 1994 (Maribor : Mariborski tisk). - 195 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Vanek Šiftar: str. 9-14. - Pomembnejše novejše slovstvo o Romih na Slovenskem: str. 167-173. - Bibliografija: str. 177-181. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary

ISBN 86-377-0717-3
a) Cigani - Slovenija - Izobraževanje b) Cigani c) otroci d) Slovenija e) izobraževanje f) predšolska vzgoja g) osnovno šolstvo

373.2/.3(497.12=914.99)
397(497.12):373.2/.3
ČR od 37 TANCER Mladen Vzgoja in GE od 37 TANCER Mladen Vzgoja in LE do 37 TANCER Mladen Vzgoja in LE od 37 TANCER Mladen Vzgoja in izobraževanje LE sk 37 TANCER Mladen Vzgoja in TU od 37 TANCER Mladen Vzgoja in
COBISS.SI-ID 35615489

78.
TOWNSEND, John, 1952-
        Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet kamasz gyermekeinknek? / John Towsend ; [fordította Nagy Mónika Zsuzsanna]. - 4. utánnyomás. - Budapest : Harmat, 2014. - 282 str. ; 20 cm

Prevod dela: Boundaries with teens

ISBN 978-963-288-091-4
a) mladostniki b) najstniki c) vzgoja d) omejitve e) meje f) priročniki

376-053.6(035)
LE od 37 TOWNSEND John Kamaszhatárok
COBISS.SI-ID 12903836

79.
VIDIC, Marija, 1959-
        Naloge iz matematike za 3. razred devetletne osnovne šole / Marija Vidic, Zlata Žnidaršič ; [ilustracije Andrej Hren]. - Ljubljana : Math, 2007 ([Ljubljana] : Tipos). - 2 zv. (80; 64 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6100-76-2 (zv. 1)
ISBN 961-6100-76-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-6100-78-6
ISBN 961-6100-86-6 ! (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
LE ml 51 VIDIC Marija Naloge iz
COBISS.SI-ID 233434112


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


80.
BÉRES, József
        Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok, és szent énekek = Fine hungarian song : children's, folksongs, popular songs and sacred songs / Béres József. - 2. kiad. - Budapest : Akovita, 2010. - 579 str. ; 25 cm

ISBN 978-963-88686-1-9
a) ljudske pesmi b) otroške pesmi c) narodne pesmi d) ponarodele pesmi e) sakralne pesmi

398(439)
LE od 398 BÉRES József Szép magyar
COBISS.SI-ID 12896156

81.
HRVATSKO-slovenske etnološke paralele (12 ; 2012 ; Duga Resa)
        Ponovno iscrtavanje granica : transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima : 12. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Ponovno izrisovanje meja : transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah : 12. slovensko-hrvaške vzporednice / uredili Marijana Belaj ... [et al.] ; [prijevod sažetaka Karin Taylor, Nives Sulič-Dular]. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2014. - 278 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v hrv. ali slov. - Konferenca je bila izvedena 23.-25. septembra 2012, v kraju Duga Resa na Hrvaškem. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. ali hrv. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-55302-6-8 (Hrvatsko etnološko društvo)
a) etnologija b) Slovenija c) Hrvaška d) konference e) narodna identiteta f) kulturna identiteta g) meje h) ethnology i) Slovenia j) Croatia k) conferences l) national identity m) cultural identity n) borders

39(497.4+497.5)(063)
LE od 39 HRVATSKO Ponovno
COBISS.SI-ID 37759277

82.
        A KAPOSVÁRI Rippl-Rónai Múzeum közleményei / [szerkesztő Juhász Magdolna]. - 2013-        . - Kaposvár : Ripp-Rónai Megyei Hatókörü Városi Muzeum, 2013-. - 29 cm

Občasno
ISSN 2064-1966

39(439)

2013 sz. 1
COBISS.SI-ID 12912028

83.
PUCONJA, Miran
        Slovenska kmečka kultura : na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja / Miran Puconja. - Murska Sobota : Klar, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. - Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 435-441

ISBN 978-961-269-479-1
a) Kmetijstvo - Etnografija - Cven b) Kmetje - Vsakdanje življenje - Cven c) Slovenska ljudska kultura - Cven d) Slovenski ljudski običaji - Cven e) Cven - Zgodovina - 19.-20.st.

39(497.4Cven)
63:39(497.4Cven)
316.343:63-051(497.4Cven)
316.728(497.4Cven)
LE od 39 PUCONJA Miran Slovenska kmečka
COBISS.SI-ID 255601152

84.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : spet sedem pravljic / izbor pravljic Irena Matko Lukan, Alenka Veler ; uredila Alenka Veler. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2014. - 1 CD (44 min, 8 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Ciciban in Cicido, december 2014. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent in uredništvom oddaje Za 2 groša fantazije. - Vsebina: Avizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; O osličku, ki je šel pogledat svet : angleška ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; pripoveduje Rok Kosec ; glasba Goran Završnik ; Unanana in velikanski slon z enim oklom : afriška ljudska / prevedla Katarina Minatti ; pripoveduje Karin Komljanec ; glasba Lolita in Igor Cvetko ; Rúsica pregnala grdinico iz lisičje hišice : rezijska ljudska / povedala Jelica v Borovničju ; zapisal Milko Matičetov ; pripoveduje Miha Žorž ; glasba Jani Kutin in Samo Kutin ; Boben : indijska ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; pripoveduje Jure Longyka ; glasba Igor Cvetko ; Bela kača s kronico: slovenska ljudska / zapisal Janez Novak ; pripoveduje Boštjan Napotnik ; glasba Irena Tomažin ; Rokavička : ruska ljudska / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; pripoveduje Katja Preša ; glasba Zaš Brezar ; Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah: rezijska ljudska / povedala Jelica v Borovničju ; zapisal Milko Matičetov ; pripoveduje Srečko Meh ; glasba Srečko Meh ; Odvizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek

MKZ CD 054 BIEM, SAZAS
a) pravljice b) ljudske pravljice c) slovenske ljudske pravljice d) ljudsko slovstvo

398.21(0.053.2)(086.76)
LE dvd L ZA dva groša
COBISS.SI-ID 10577823


502/504 EKOLOGIJA


85.
        ÉGHAJLATVÁLTOZÁS a világban és Magyarországon / szerkesztette Takács-Sánta András. - Budapest : Alinea : Védegylet, 2005. - 172 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 963-866-514-9
a) okolje b) klima c) spremembe d) ekologija e) onesnaževanje

504.7
GE od 502/504 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
COBISS.SI-ID 12908444

86.
        FOUR seasons [Videoposnetek] : Peak escape --- be captivated = Négy évszak : Peak escape --- engedd, hogy elragadjon!. - [Maribor] : [samozal], cop. 2009. - 1 video DVD (84 min) : barve, zvok ; 12 cm

a) video DVD

5(086.82)
LE dvd 502/504 FOUR seasons
COBISS.SI-ID 12918172

87.
GOODALL, Jane, 1934-
        Az utolsó pillanat / Jane Goodal, Marc Bekoff ; [fordította Kövesdi Miklós, Pesthy Gábor]. - Budapest : Gabo, 2003. - 230 str. ; 22 cm

Prevod dela: The ten trusts

ISBN 963-9526-23-1
a) ekologija b) varovanje c) rastlisvo d) živalstvo

502
GA od 502/504 GOODALL Jane Az utolsó pillanat
COBISS.SI-ID 12909468

88.
KÁRPÁT, Dániel Z.
        A civilizáció romjai : környezeti összeomlás és kiút / Z. Kárpát Dániel. - [Budapest] : Kárpátia Műhely, 2006. - 164 str. ; 20 cm. - (Gaia lázadása)

Bibliografija: str. 157-164

ISBN 963-8666-45-5
a) ekologija b) varstvo okolja

502.11
GE od 502/504 KÁRPÁT Dániel Z. A civilizáció
COBISS.SI-ID 12910748

89.
MAKLÁRI, Tamás
        Klímahisztéria és egyéb gyógyítható betegségek / Maklári Tamás. - Budapest : Studium Bt., 2008. - 299 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-87362-1-5
a) podnebje b) spremembe c) ozon d) klima e) ekologija

504.7
GE od 502/504 MAKLÁRI Tamás Klímahisztéria és
COBISS.SI-ID 12907164

90.
MOLNÁR, Géza, naravoslovec
        Város vagy vidék : - túlélési kalauz a XXI. századra / [Molnár Géza]. - [Budapest] : Fenntartható Fejlődés Nonprofit Közhasznú Kft, 2012. - 145 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden na ov.

ISBN 978-963-08-2136-0
a) okolje b) ekologija c) mesto d) vas e) preživetje f) priročniki

502.11(035)
LE od 502/504 MOLNÁR Géza Város vagy vidék
COBISS.SI-ID 12902300


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


91.
        12 hónap az erdőn [Videoposnetek] / rendezte Rácz Gábor. - Budapest : Etalon Film, 2013. - 1 video DVD (300 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) živali b) gozdovi

59
LE dvd 59 TIZENKETTŐ
COBISS.SI-ID 12915868

92.
DERMASTIA, Marina
        Pogled v rastline / Marina Dermastia ; [ilustracije Mateja Korbar ; svetlobne mikrografije Aleš Kladnik ; fotografsko gradivo foto arhiv družine Turk Dermastia ; stvarno kazalo Alenka Dermastia]. - 2. izd. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 217-223. - Kazalo

ISBN 978-961-92543-4-9
a) Botanika b) rastline c) citologija d) histologija e) rastlinska anatomija f) razmnoževanje

581
LE sk 58 DERMASTIA Marina Pogled v rastline
COBISS.SI-ID 252906240

93.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo dvoživke / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-38-7
a) Dvoživke - Ekologija - Knjige za otroke

597.7/.9(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276146944

94.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo glodavci / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.] : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-39-4
a) Glodavci - Knjige za otroke

599.32(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276147200

95.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo netopirji / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-40-0
a) Netopirji - Ekologija - Knjige za otroke

599.4(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276147456

96.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo plazilci / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-41-7
a) Plazilci - Knjige za otroke

598.1(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276147968

97.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo ptice na krmišču / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-42-4
a) Ptice - Ekologija - Knjige za otroke b) ptičje krmilnice

598.2(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276148224

98.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo sove / besedilo in fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kako živijo)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-43-1
a) Sove - Ekologija - Knjige za otroke

598.279.4(02.053.2)
LE ml 59 ESENKO Ivan Kako živijo
COBISS.SI-ID 276148480

99.
SMERETLE, I. N.
        Az élet alapkérdései : gén, ember, társadalom / I. N. Smeretle. - Budapest : BBS-INFO, 2012. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9425-78-1
a) geni b) genetika c) evolucija d) človek e) družba f) narodi g) Židje h) Romi

575
GA od 57 SMERETLE I. N. Az élet LE od 57 SMERETLE I. N. Az élet
COBISS.SI-ID 12801692


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


100.
        10 Minutes Solutions [Videoposnetek] = 10 perces gyakorlatok : zsírégető latin dance mix. - Budapest : Etalon Film, 2014, cop 2013. - 1 video DVD (54 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) video DVD

615
LE dvd 615 TÍZ perces
COBISS.SI-ID 12914076

101.
AGUS, David, 1965-
        Kratek vodnik za dolgo življenje / David B. Agus ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 205 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: A short guide to a long life. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2418-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2422-4 (broš.)
a) Zdravje - Priročniki b) Dolgoživost - Priročniki

613(035)
DO od 613 AGUS David Kratek vodnik
COBISS.SI-ID 276727808

102.
BENDER, Tamás
        Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterapiás gyógymódok / Bender Tamás. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)

Bibliografija: str. 107-108

ISBN 978-963-9695-99-3
a) zdravljenje b) fizioterapija c) fizikalna terapija d) gibalna terapija e) hidroterapija f) balneoterapija g) termalna terapija h) termalne vode i) zdravilišča j) priročniki

615.838(035)
GA od 615 BENDER Tamás Gyógyfürdőzés és
COBISS.SI-ID 12902556

103.
        BOLEČINA v spodnjem delu hrbta : struktura, funkcija, ergonomija in gibalna terapija / [avtorji poglavij Vita Čebašek ... [et al.] ; urednika Nejc Šarabon, Matej Voglar ; avtorica ilustracij Kaja Kastelic]. - 1. izd. - Koper : Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 181 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - O avtorjih: str. 3-4. - Bibliografija pri vseh poglavijh. - Kazalo

ISBN 978-961-6518-05-5
a) Hrbtenica - Biomehanika - Zborniki b) Hrbtenica - Bolečina - Preprečevanje - Zborniki c) Ergonomija - Zborniki d) Gibalna terapija - Vaje - Zborniki e) trup f) anatomija g) bolezni h) križ i) delo j) obremenitve k) delovni pogoji

616.711-009.7(082)
615.825:616.711-009.7(082)
331.101.1(082)
DO od 616 BOLEČINA v LE od 616 BOLEČINA v
COBISS.SI-ID 273523712

104.
ČERNE, Barbara, 1975-
        Jod : premišljena uporaba joda in Lugolove raztopine / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2014 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 143 str. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 141-143

ISBN 978-961-6861-31-1
a) Jod - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) študije primerov e) sol f) ščitnica g) selen h) dojke i) otroci j) nosečnost

615.326:546.15(035)
LE od 615 ČERNE Barbara Jod
COBISS.SI-ID 275944192

105.
        EGÉSZSÉGÜNK titkai [Videoposnetek] : amit még soha nem mondtak el Önnek! / Lenkei Gábor előadása. - Sopron : Etalon Film, 2011. - 1 video DVD (134 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) DVD

61
LE dvd 61 EGÉSZSÉGÜNK
COBISS.SI-ID 12915356

106.
GRÜN, Anselm
        Kiút a depresszióból / Anselm Grün ; [fordította Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2014. - 181 str. ; 20 cm

Prevod dela: Wege durch die Depression. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-963-9670-62-4
a) depresija b) duševne stiske c) duševne motnje d) zdravljenje e) priročniki

616.895.4(035)
LE od 616 GRÜN Anselm Kiút a
COBISS.SI-ID 12898460

107.
KEIDEL, Matthias, nevrolog
        A migrén : okok, fajták, terapiák / Matthias Keidel ; [Földes Zsuzsanna]. - Budapest : Corvina, 2009. - 136 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)

Prevod dela: Migräne. Ursachen, Formen, Therapie. - Bibliografija: str. 121-122. - Kazalo

ISBN 978-963-13-5776-9
a) migrena b) glavobol

616.857
GA od 616 KEIDEL Matthias A migrén
COBISS.SI-ID 12901532

108.
KOVÁCS, Ágota
        Gyulladásos bélbetegségek - Colitis ulcerosa és Crohn-betegség / Kovács Ágota. - 3., átdolgozott kiad. - Budapest : SpringMed, 2010. - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)

ISBN 978-963-9914-30-8
a) črevesje b) bolezni c) bolezni črevesja d) vnetje e) colitis ulcerosa f) Crohnova bolezen g) zdravljenje

616.34
GA od 616 KOVÁCS Ágota Gyulladásos
COBISS.SI-ID 12899996

109.
NOVAK, Janez Ivan
        Kako temno je pred svitom : izbira je moja : zgodba nekega alkoholika, ki je z Božjo pomočjo in pomočjo Anonimnih alkoholikov okreval od alkoholizma / Janez Ivan Novak. - Ljubljana : Salve, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 232 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-211-769-6
a) Anonimni alkoholiki b) Alkoholizem - Zdravljenje c) Alkoholiki - Spomini

613.81(092)
LE od 613 NOVAK Janez I. Kako temno je
COBISS.SI-ID 275942656

110.
PITLIK, Ervin
        A probiotikumok : a jó egészség és a hosszú élet titka? / írta Pitlik Ervin. - Anonymus : Budapest, 2007. - 136 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)

ISBN 978-963-7280-10-8
a) probiotiki b) zdravje

615.32
LE od 615 PITLIK Ervin A probiotikumok
COBISS.SI-ID 12903068

111.
SCHWEBKE, Frank
        Proč z balastom : vzemite si čas za pomembne stvari! / Frank R. Schwebke ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Pisanica : Delo revije, 2005 (Murska Sobota : Eurotrade print). - 48 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Weg mit dem Ballast. - Ov. nasl. - 3.500 izv. - O avtorju: str. 48. - Kazalo

ISBN 961-6307-37-1 (Pisanica)
a) Ženske - Duševna higiena b) Bivalno okolje - Higiena c) kvaliteta življenja d) feng šui e) življenjska energija f) medosebni odnosi g) nasveti

613.99
ČR od 613 SCHWEBKE Frank Proč z balastom LE od 613 SCHWEBKE Frank Proč z balastom
COBISS.SI-ID 222323968

112.
        TERHESSÉGI torna [Videoposnetek] : relaxáció és légzéstechnika. - Budapest : Ölveczky L&B, 2011. - 1 video DVD (ca 70 min) : bavrve, zvok ; 12 cm

a) nosečnost b) telovadba v nosečnosti c) sproščanje d) dihanje

618.2:613.71(086.82)
LE dvd TERHESSÉGI TORNA
COBISS.SI-ID 12918940

113.
        VAD Magyarország [Videoposnetek] : A vizek birodalma / Török Zoltán filmje. - Sopron : Etalon Film, 2011. - 1 video DVD (51 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja. - nagrade
a) DVD

613.99(086.82)
LE dvd 59 VAD Mgyarország
COBISS.SI-ID 12916380

114.
VASEY, Christopher
        Uravnotežena dieta za optimalno zdravje : obnovite svoje zdravje s kislinsko-bazično prehrano / Christopher Vasey ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2014. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Gerez votre equilibre acido - basique. - 700 izv. - Na vrhu nasl. str. in na ov. navedeno Dopolnjena druga izdaja

ISBN 978-961-6769-75-4
a) Acido-bazno ravnovesje - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) Prehrana - Zdravje - Priročniki

613.2(035)
612.014.462(035)
DO od 613 VASEY C. Uravnotežena
COBISS.SI-ID 275265280

115.
VERMA, Vinod, 1947-
        Ajurveda za notranjo ubranost : prehrana, spolna energija in zdravljenje / Vinod Verma ; prevedla Vera Čertalič. - Ljubljana : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 197 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Ayurveda for inner harmony. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 192-193

ISBN 978-961-6950-23-7
a) Ajurveda b) prehrana c) naravno zdravljenje d) spolnost

615.8(540)
LE od 615 VERMA Vinod Ajurveda za
COBISS.SI-ID 275893248

116.
        YOGA [Videoposnetek] : nach der Schwangerschaft = Jóga : szülés után. - Sopron : Etalon Film, 2011. - 1 video DVD (45 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) DVD

613.99(086.82)
LE dvd 615 YOGA
COBISS.SI-ID 12916124


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


117.
        DIMENSIO : časopis za inženirje, geodete, gradbenike, arhitekte in biologe, prijatelje in poslovne stranke CGS-a . - Ljubljana : CGS, [199?]-. - 28 cm

Način dostopa (URL): http://www.cgs.si. - Popis po: Let. 3, št. 3 (nov. 1996)

070.489(497.4 Ljubljana)
681.3.06:624+72+528(061.5)
LE či 62 DIMENSIO
2014 št. 19
COBISS.SI-ID 41662465

118.
        IZS.NOVO : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. - Letn. 10, št. 41 (2007)-        . - Ljubljana (Jarška cesta 10b) : Inženirska zbornica Slovenije, 2007-. - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Novo v IZS
ISSN 2232-6308 = IZS.novo

62:061.25(497.4)(055)

Let. 17 2014 št. 72
COBISS.SI-ID 238440960

119.
        VODA / priredil Branko Škafar ; [ilustracije Sandi Červek]. - Murska Sobota : Zavod PEC, (Pomurski ekološki center), 2014 (Murska Sobota : DT). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 2

ISBN 978-961-6511-13-1
a) Voda - Poraba b) Varstvo voda c) voda v prehrani d) energija e) predpisi f) odpadna voda g) v industriji

628.17
502.51
LE od 502/504 VODA
COBISS.SI-ID 272738304


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


120.
AMBRUS, Lajos
        Lugas-tertium datur / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortars, 2012. - 269 str. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)

ISBN 978-963-9985-34-6
a) kmetijstvo b) sadjarstvo c) vinograništvo d) Madžarska

63(439)
LE od 63 AMBRUS Lajos Lugas-tertium
COBISS.SI-ID 12878236

121.
AMBRUS, Lajos
        A magyar bor útja : a kezdetektől napjainkig / Ambrus Lajos, Csoma Zyigmond, Somlósi Lajos. - Budapest : B. K. L., 2003. - 230 str. : ilustr.

Bibliografija: str. 226-230

ISBN 963-86193-9-2
a) vino b) vinarstvo c) vinograništvo d) sorte e) Madžarska

663.2(439)
634.8(439)
LE od 66 AMBRUS LAJOS A magyar bor
COBISS.SI-ID 12893852

122.
AMON, Marko
        Urejanje hlevov za govedo / Marko Amon. - Ljubljana : Kmečki glas, 1989 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva)

5.000 izv. - Bibliografija: str. 201-202
a) govedoreja b) hlevi c) gnoj d) jasli e) gnojevka f) priročniki

636.2.083.1
LE sk 636 AMON Marko Urejanje hlevov
COBISS.SI-ID 14844416

123.
FERČEJ, Jože
        Govedoreja / Jože Ferčej, Bojan Šobar, Franc Skušek ; [skice Jasna Čičič, Bojan Šobar]. - Ljubljana : Kmečki glas, 1989 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 196 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva)

5.000 izv. - Najpomembnejša literatura: str. 195-196
a) govedoreja b) priročniki

636.2
LE sk 636 FERČEJ Jože Govedoreja
COBISS.SI-ID 14774784

124.
        IL etalt une foret [Videoposnetek] = Volt egyszer egy erdő / Luc Jacquet filmje. - Budapest : Intercom, 2013, cop 2014. - 1 video DVD (75 min) : barve, zvok ; 12 cm

a) dokumentarni filmi b) DVD

630(086.8)
LE dvd VOLT egyszer
COBISS.SI-ID 12920220

125.
        KMETIJSKI priročnik 1990 / [urednica Savina Dreu]. - Ljubljana : ČZP Kmečki glas, 1989 (v Ljubljani : Tiskarna Ljudske pravice). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva ; 20)

5.000 izv.
a) kmetijstvo b) priročniki c) beluši d) aktinidija e) kamilica f) navadni slez g) poprova meta h) čebelarstvo i) čebele

63(035)
LE sk 63 KMETIJSKI 1990
COBISS.SI-ID 40236

126.
        KOMENTAR k listu Murska Sobota : osnovna pedološka karta SFRJ : pedološka karta Slovenije : 1:50 000 / avtor Dušan Stepančič ; s prispevki Andreja Hočevarja ... [et al.] ; urednik Franc Lobnik. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Agronomija, 1984. - 64 str. : tabele ; 24 cm + Pedološka karta Murska Sobota

Bibliografija: str. 29
a) pedologija b) tla c) klima d) relief e) matična podlaga f) raba tal g) vegetacija h) pedološke karte i) Murska Sobota j) Lendava k) Slovenija l) pedology m) soil map n) maping o) cartography

631.471(497.4 Murska Sobota)
LE do 63 KOMENTAR
COBISS.SI-ID 397100

127.
KOROŠEC, Jože, 1930-2013
        Pridelovanje krme / Jože Korošec. - Ljubljana : Kmečki glas, 1989 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva)

5.000 izv. - Bibliografija: str. 179-181
a) krma b) krmne rastline c) pridelovanje d) priročniki

633.2/.3
LE sk 63 KOROŠEC Jože Pridelovanje krme
COBISS.SI-ID 13922816

128.
VRŠIČ, Stanko
        Vinogradništvo / Stanko Vršič, Mario Lešnik ; [fotografije Stanko Vršič ... [et al.] ; risbe po avtorjevih predlogah]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - 368 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 351-254

ISBN 961-203-221-1
a) Vinogradništvo - Priročniki b) Vinska trta - Bolezni - Priročniki c) Vinska trta - Škodljivci - Priročniki d) zaščita rastlin e) fitofarmacevtska sredstva

634.8(035)
632:634.8(035)
DO od 634 VRŠIČ Stanko Vinogradništvo LE sk 634 VRŠIČ Stanko Vinogradništvo TU od 634 VRŠIČ Stanko Vinogradništvo
COBISS.SI-ID 113706496


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


129.
        DROBNI priboljški / [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 78 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Prevod dela: Mini cakes. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-00-2230-5
a) Kuharski recepti - Sladice b) pecivo c) mafini d) tortice

641.85(083.12)
LE od 641 DROBNI priboljški
COBISS.SI-ID 274065664

130.
MAJTHÉNYI, László
        Hagyományos rétesek, bélesek, gabonca : receptekkel / Majthényi László, Nagy Zoltán ; [illusztrációk Szilasi Attila]. - Szombathely : B.K.L., 2008. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 91-94

ISBN 978-963-7334-31-3
a) Recepti

641.568(439)(083.12)
GA od 641 MAJTHÉNYI László Hagyományos LE od 641 MAJTHÉNYI László Hagyományos
COBISS.SI-ID 11953820

131.
        MINI sladice / [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 78 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Prevod dela: Mini desserts. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2229-9
a) Kuharski recepti - Sladice b) pecivo

641.85(083.12)
LE od 641 MINI sladice
COBISS.SI-ID 273955328

132.
        OLASZ tészták : hagyományos ételek / illusztrációk Selene Conti ... [et al.] ; [fordította Kajsza Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Pasta tradizioni regionali sapori d'Italia. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-357-478-2
a) kulinarika b) testenine c) italijanska kuhinja d) Italija e) kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 641 OLASZ tészták
COBISS.SI-ID 12913052

133.
        SLASTNO pecivo / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Prevod dela: Baked delights. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2237-4
a) Kuharski recepti - Pecivo b) krofi c) torte

641.85(083.12)
LE od 641 SLASTNO pecivo
COBISS.SI-ID 274293248

134.
SZELEKOVSZKY, Rita
        A gyümölcsök : táplálkozási-élettani hatásai és receptek / Szelekovszky Rita, Valló László ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser, 2013. - 148 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-278-326-0
a) sadje b) recepti c) kuhanje

641
LE od 641 SZELEKOVSZKY Rita A gyümölcsök
COBISS.SI-ID 12906140

135.
SZELEKOVSZKY, Rita
        A zöldségek : táplálkozási-élettani hatásai és receptek / Szelekovszky Rita, Valló László ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser, 2013. - 152 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-278-327-7
a) zelenjava b) recepti c) kuhanje

641
LE od 641 SZELEKOVSZKY Rita A zöldségek
COBISS.SI-ID 12905884


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


136.
RUGELJ, Samo
        Izgubljeni bralec : esej o slovenskem založništvu v kriznih časih / Samo Rugelj ; [izdelava imenskega in stvarnega kazala Neža Poznič]. - Maribor : Litera, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 275 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 48)

300 izv. - Bibliografija: str. 259-261. - Kazalo

ISBN 978-961-6949-38-5
a) Založništvo - Slovenija b) Knjigotrštvo - Slovenija c) Knjige - Družbeni vidik - Slovenija d) založbe e) knjigarne f) knjižnice g) bralci h) ekonomska kriza

655.4(497.4)
DO od 82-4 RUGELJ Samo Izgubljeni bralec
COBISS.SI-ID 79954689


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


137.
        MŰTÁRGYVÉDELEM. - Sz. 20 (1991)-        . - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 1991-. - 25 cm

Letnik. - Od sz. 21 (1992) višina 24 cm. - Je nadaljevanje: Múzeumi műtárgyvédelem = ISSN 0139-4398
ISSN 1216-1195 = Műtárgyvédelem

7

2011 sz. 36
COBISS.SI-ID 5621088


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


138.
        CSÜTÖRTÖKI iskola : a falufejlesztési társaság és a magyar építűművészek szövetségének faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye (2006-2011) / szerkesztő-beszélgetőtárs Krizsán András. - Budapest : Terc, 2012. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9968-56-1
a) arhitektura b) gradbeništvo

72.01(439)
LE od 72 CSÜTÖRTÖKI
COBISS.SI-ID 12881564

139.
HÁMORI, Gábor
        Pécs madártávlatból = Pécs from above = Pécs vom Vogelschau / Hámori Gábor. - Pécs : Alexandra, 2006. - 167 str. : ilustr. ; 24 X 25 cm

ISBN 963-369-564-3
a) znamenitosti b) arhitektura c) sakralni objekti d) Madžarska

72
LE od 72 HÁMORI Gábor Pécs
COBISS.SI-ID 12904348

140.
        HOLLÓKŐ öröksége / [szerkesztette Dobosyné Antal Anna, Kovács Dezső]. - Budapest : ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 2013. - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-282

ISBN 978-963-08-6780-1
a) arhitektura b) etnologija c) UNESCO

728
LE od 72 HOLLÓKŐ
COBISS.SI-ID 12881308

141.
KUMER, Marko
        Zelena utopija [Videoposnetek] : dokumentarni film o vrtu prihodnosti = Utopia in green : a documentary on the garden of the future / režija in scenarij [in] kamera Marko Kumer - Murč, Urban Zorko ; uvodna animacija Rok Klemenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Smehomat, 2014. - 1 video DVD (ca 55 min) : zvok ; 12 cm

Podnapisi v angl. - Posneto v obdobju 2012-2013. - Produkcija: Smehomat in Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture. - 150 izv. - Bere Kristijan Ostanek

ISBN 978-961-281-377-2
a) Vrtičkarstvo - Maribor - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) urbani prostor c) skupnostni vrtovi d) DVD

712.28(497.4Maribor)
633/635.018(497.4Maribor)
LE dvd 71 KUMER Marko Zelena utopija
COBISS.SI-ID 273334528

142.
LŐRINCZ, Zoltán
        Tedd templomoddá, Istenem : válogatás Árpád-és középkori eredetű református templomokból / Lőrincz Zoltán, Hapák József. - Budapest : Kálvin János, 2002. - 115 str. : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: str. 114

ISBN 963-300-900-6
a) sakralni objekti b) cerkve c) arhitektura d) zgodovina

726(439)
LE od 72 LŐRINCZ Zoltán Tedd templomoddá
COBISS.SI-ID 12894364

143.
        URBS : Magyar Várostörténeti Évkönyv = Urbs : Hungyrian Yerbook of Urban Hystory = Urbs : Ungarisches Jahrbuch für Stadtgeschichte / főszerkesztő Kenyeres István. - 1. Évf., 1. sz. (2006)-        . - Budapest (1139 Budapest, Teve u. 3-5) : nn, 2006-. - 24 cm

letno. - Popis po 2012
ISSN 1787-6753

711.4(439)

2012 sz. 7
COBISS.SI-ID 12910236

144.
WINKLER, Gábor
        Győr / szöveg Winkler Gábor ; fotó Fekete György. - 3., javított kiad. - Budapest : Interpress : Adwest, 1993. - 112 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 963-7540-32-6
a) mesta b) arhitektura c) zgodovina d) Madžarska

72
LE od 72 WINKLER Gábor Győr
COBISS.SI-ID 12904860


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


145.
CLÉMENT, Claude, 1946-
        Mala račka / Claude Clément ; ilustrirala Marcelle Geneste ; [prevedel Jürgen Kovačič]. - Tržič : Učila, 1996. - [21] str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Najlepše tačke)

Prevod dela: Petit canard clopin-clopant. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6163-85-X

821.133.1-93-34
769.81
DO ml C CLÉMENT Claude Mala račka GE ml C CLÉMENT Claude Mala račka LE ml C CLÉMENT Claude Mala račka LE sk C CLÉMENT Claude Mala račka SB ml C CLÉMENT Claude Mala račka TU ml C CLÉMENT Claude Mala račka
COBISS.SI-ID 60750592

146.
SZATHMÁRI Pap, Károly, 1812-1887
        Erdély képekben / Szathmári Pap Károly ; a bevezető tanulmányt írta Murádin Jenő. - Kolozsvár : Kriterion, 2012. - 202 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-973-26-1074-9
a) fotografije b) Transilvanija

77
DO od 77 SZATHMÁRI P. K. Erdély képekben LE od 77 SZATHMÁRI P. K. Erdély képekben
COBISS.SI-ID 12874140

147.
SZATMÁRI, Gizella
        Fény és árnyék : Zala György pályája és művészete / Szatmári Gizella. - [Zalaegerszeg] : Vitrin, cop. 2014. - 207 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 206-207. - Kazalo. - Light and Shadow ; Licht und Schatten

ISBN 978-963-08-8402-0
a) Zala, György b) kiparstvo c) kiparji d) domoznanstvo

730.071(439)(092)
LE do 73 SZATMÁRI Gizella Fény és árnyék LE od 73 SZATMÁRI Gizella Fény és árnyék
COBISS.SI-ID 12895132


74/76 SLIKARSTVO


148.
SZALAY, Károly
        Írott sziklák, festett barlangok : őskorok művészete / Szalay Károly. - Budapest : Kairosz, 2012. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 270-276

ISBN 978-963-662-463-7
a) umetnost b) slikarstvo c) prazgodovina

75.03
LE od 74/76 SZALAY Károly Írott sziklák,
COBISS.SI-ID 12889756


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


149.
        ALS der Weihnachtsmann vom Himmel fiel [Videoposnetek] = Égbőlpottyant Mikulás / rendezte Oliver Dieckmann ; Cornelia Funke regénye alapján ; zene Peter Wolf. - Budapest : Fantasy film, 2013. - 1 video DVD (107 min) : barve, zvok (DD 5.1) ; 12 cm

Možnost podnapisov v madž. - Igrajo: Alexander Scheer, Noah Kraus, Mercedes Jadea Diaz, Jessica Schwarz, Fritz Karl itd.

791.228(02.053.5)(086.82)
LE dvd P ÉGBŐLPOTTYANT
COBISS.SI-ID 12920732

150.
        BARBIE and the Pearl Princess [Videoposnetek] = Barbie a gyöngyhercegnő / rendező Zeke Norton ; filmzene Jim Dooley ; írták Cydne Clark és Steve Granat. - Budapest : Select, cop. 2014. - 1 video DVD (71 min) : barve, zvok (DD 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - 70933/L. - NFT/1320/2014
a) risani filmi b) video DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
LE dvd C BARBIE a
COBISS.SI-ID 12920988

151.
        BARBIE Fairytopia [Videoposnetek] : Magic of the Rainbow = Brabie Fairytopia : A szivárvány varázsa / rendezte William Lau ; zene Eric Colvin. - Budapest : Select, cop. 2010. - 1 video DVD (74 min) : barve, zvok (DD 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - 46737/L
a) risani filmi b) video DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
LE dvd C BARBIE Fairytopia
COBISS.SI-ID 12921500

152.
        BARBIE in the Pink Shoes [Videoposnetek] = Barbie és a rózsaszin balettcipő / rendező Owen Hurley ; zene Jim Dooley. - Budapest : Select, cop. 2013. - 1 video DVD (72 min) : barve, zvok (DD 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - 67210/L. - NFT-0595/2013. - Za otroke starejše od 6 let
a) risani filmi b) video DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
LE dvd C BARBIE és
COBISS.SI-ID 12921244

153.
        BELÜLRŐL izzó tűz [Videoposnetek] = The fire within / Tarr Bence László és Nagy Ernő filmje. - [S. l.] : Optimum Releasing, 2013. - 1 video DVD (ca 70 min) : zvok ; 12 cm

a) video DVD

791.221.4(086.82)
LE dvd 79 BELÜLRŐL
COBISS.SI-ID 12915612

154.
        Budapest [Zvočni posnetek] : with classical music / Ferenc Liszt. Hungarian Rhapsody No. 2. - Budapest : Mercury, cop. 2011, p 1960, 1963. - 1 video DVD : stereo ; 12 cm

Vsebina: Roumanian rhapsody No. 1, Op. 11 / George Enesco. Hungarian rhapsody No. 1 in F Minor ; Hungarian rhapsody No. 2 in D Minor ; Hungarian rhapsody No. 3 in D Major ; Hungarian rhapsody No. 4 in D Minor ; Hungarian rhapsody No. 5 in E Minor ; Hungarian rhapsody No. 6 in D Major / Franz Liszt
a) DVD b) klasična glasba c) orkestralna glasba d) rapsodije e) simfonična glasba

785(086.76)
LE dvd 90/91(439) BUDAPEST
COBISS.SI-ID 12916636

155.
        HOW to train your dragon 2 [Videoposnetek] = Kako izuriti svojega zmaja 2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the "How to train your dragon" book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ; produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner. - [Ljubljana : Menart Records], 2014. - 1 video DVD (97 min, 42 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano in podnapisi v: angl., bolgar., hrv., slov. in srb. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2014. - DVF57384 [na ov.]. - L1 56899 DVD Sv [na DVD-ju]. - Glasovi (v orig.): Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Fergusson, America Ferrara, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse itd. - Glasovi (v slov.): Primož Forte, Urška Hlebec, Daniel Bavec, Katja Ajster, Gojmir Lešnjak, Aljoša Kovačič, Neža Buh, Jernej Kuntner itd. Izvedba pesmi: Sandra Klemm. - Za otroke od 6. do 12. leta, mladino in odrasle
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
LE dvd C KAKO iz
COBISS.SI-ID 1106951518

156.
        A KALÁKA (első) 40 éve. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 343 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 DVD

Ilustr. na spojnih listih
- - A Kaláka [első] 40 éve. - DVD : film ; 12 cm

ISBN 978-963-266-143-8

78
DO dvd 78 A KALÁKA DO od 78 A KALÁKA LE dvd 78 A KALÁKA LE od 78 A KALÁKA
COBISS.SI-ID 12438172

157.
KONTRABANT
        Regrat u salat [Zvočni posnetek] / [avtorji pesmi S. Klančičar ... et al. ; prevod "Antonio Varga" v jezik prekmurskih ciganov Jože Kramberger] ; Kontrabant. - Ljubljana : KUD Kontrabant, p 1997. - 1 CD (39 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm

Besedila. - Kontrabant: Janko Prelog, violina, Bela Somi, harmonika, glas, Vid Klančičar, bas, glas, Urh Vrenjak, glas, kitara, bendžo, Janez Vrenjak, bobni, tolkala. - Vsebina: Regrat u salat ; Antonio Varga ; Večni potepuh ; Pesem za Marijo ; Moj otrok ; Samo zate ; Kaj naj storim ; Cigani grejo ; Kralj lahkih žensk ; Žabjak ; Reef ; Kontrabant je bil
a) Popularna glasba - Slovenija

784.66
LE cd 78 KONTRABANT Regrat u salat LE do 78 KONTRABANT Regrat u salat
COBISS.SI-ID 12723602

158.
KONTRABANT (Glasbena skupina)
        Távozóban [Zvočni posnetek] / [avtor pesmi Bence Lajos] ; Kontrabant. - [Radomlje] : Kontrabant, cop 2014. - 1 CD (43 min, 7 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Kontrabant: Szomi Pál, vokal, akustična kitara, bobni, Severhen Matijas, čelo, vokal, Juvančič Tomaž, mandolina, akustična kitara, vokal, Szomi Kralj Béla, klasična kitara, harmonika, vokal, Szomi Kralj Kika, vokal. - Vsebina: Didergő fényben ; Tenger ; Szíves szívtelen ; Mérgeim, ha megmutatnám ; Tél ; Szerelmes ; Kettesben az öröklétben ; Óda a hazatérőhöz ; Távozóban ; Négy waka ; Váráson a proli

KONT CD 008 Sazas
a) CD b) uglasbena poezija c) uglasbene pesmi d) uglasbena madžarska poezija e) zgoščenke

784.011.26(497.4)(086.76)
LE cd 78 KONTRABANT Távozóban LE do 78 KONTRABANT Távozóban
COBISS.SI-ID 12911260

159.
LIPUŠČEK, Uroš
        Primorski eksodus [Videoposnetek] / scenarij, brala Uroš Lipušček, Metka Lokar ; producent Samo Žnidaršič ; kamera, direktor fotografije in režija Joco Žnidaršič ; montaža Patrick Plohl, Samo Žnidaršič ; glasba Danilo Ženko. - [S. l.] : Libra News, 2013. - 1 video DVD (49 min, 38 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) Primorci b) izseljenci c) Prekmurje d) Benica e) Pince Marof f) Petišovci g) Dolga vas h) Kamovci i) Banja Luka j) people from Primorska region k) emigrants l) Prekmurje m) Banja Luka

791.229.2:314.15(497.4)
LE do 908 Prekmurje LIPUŠČEK Uroš Primorski eksodus LE dvd 908 Prekmurje LIPUŠČEK Uroš Primorski eksodus
COBISS.SI-ID 37530413

160.
LJUDSKE pevke Mare Vilar (pevska skupina)
        Kdor ima srce [Zvočni posnetek] / Ljudske pevke Mare Vilar. - [Radomlje] : KUD Kontrabant, [2009?] ([Ljubljana] : [ZKP RTV Slovenija]). - 1 CD (44 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Podatek o letu izida na: http://szomi.virb.com/o-beli. - Posnetki so narejeni v studiu Kontrabant v Mengšu, razen 3, 9, 14, 15 v KD Groblje, in 13 v studiu Krt. - Zbor sestavljajo: Regina Škufca, Majda Močnik, Stanka Prislan, 1. glas, Angelca Plaznik, Marica Škerjanec, Milka Koritnik, 2. glas, Slavica Gerčar, Marija Ravnikar, Mara Vilar, 3. glas, zborovodkinja Mara Vilar. - Vsebina: Lepa Vida ; Dober večer, bog daj (ljudska) ; Ena Vida izpod Vöngerskega hriba ; Ljubezen do domovine ; Di ajne zauber Fida ; Stoji tam gora Limbarska (ljudska) ; Pesem od lejpe Vide ; Žena v gostilno pride (ljudska) ; Di bjuti Vajd ; Se davno mrači mojga fanta še ni (ljudska) ; Ena od ene lepe Vide ; Snočkaj sem eno pošto dobil (ljudska) ; La bell Bida ; Lan sem se oženu (ljudska) ; Krasivaja Vidočka ; Snočkaj mje lunca prav lepo svetila (ljudska) ; Lejpa Vida ; Ne de mi več rasla (ljudska) ; Voker Vida ; Marija bi rada na ohcet šla (ljudska) ; La bella Vida ; Bleda luna (ljudska) ; Daleč kot sonce ; V Ljubljano sm pršu ; Valentinovo ; Dekle pred kasarno pride (ljudska) ; 20 milijonov ; Predica ; Nevesta ; Slovenka sem (ljudska)
a) Slovenske ljudske pesmi - CD-plošče b) Ljudska glasba - Slovenija - CD-plošče c) CD d) zgoščenke e) etno f) etno glasba g) ljudska glasba

784.4(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
LE cd 78 LJUDSKE Kdor ima srce LE do 78 LJUDSKE Kdor ima srce
COBISS.SI-ID 14363190

161.
        MAGYARORSZÁG [Videoposnetek] : more than 300 / Ferenc Liszt. - Budapest : Mercury, cop. 2011. - 1 video DVD : stereo ; 12 cm

a) DVD b) klasična glasba c) orkestralna glasba d) rapsodije e) simfonična glasba

785(086.76)
LE dvd 90/91(439) MAGYARORSZÁG
COBISS.SI-ID 12916892

162.
        MANAGERSKI koncert : donatorska prireditev za nadarjene glasbenike . - Ljubljana : STJ, [199-]-. - 28 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Popis po 2011

785.6(497.4)

2014 št. 22
COBISS.SI-ID 267286272

163.
        MARINE aquarium [Videoposnetek] = Tengeri akvárium. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

a) DVD

59(086.82)
LE dvd 59 MARINE aquarium
COBISS.SI-ID 12917916

164.
        A MIKULÁS ---. 1 [Videoposnetek] / zamisel Jason Netter ... [et al.] ; avtorja serija Jason Netter, Noelle Wright ... [et al.] ; scenarij Nicole Dubuc ... [et al.] ; režija Michael Kenny ... [et al.] ; [glasba] Jim Latham ... [et al.]. - Budapest : Media film, 2010. - 1 video DVD (ca 180 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v madž. - Glasovi v slov.: Emir Jušič, Uršula Jušič Piber, Maj Jušič Piber itd. - Vsebina: Miha na ledu
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
LE dvd 79 A MIKULÁS
COBISS.SI-ID 12914332

165.
        MONSTER high [Videoposnetek] = Péntek esti frász / written by Roy Langsdon, John Platt ; directed by Rüdiger Poe ; director of photography Eric Goldstein ; music composed by Richard Lyons. - [Budapest] : Select Video, cop 2013. - 1 DVD(ca 88 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

67506/L/1CB. - Igrajo: Dean Iandoli, Diana Frank, David Marriott
a) DVD

791.43-312.9(086.8)
LE dvd P MONSTER high
COBISS.SI-ID 12915100

166.
        PÁL apostol : Utazás téren, időn és hangokon át / útitársak Apáti Ádám ... [et al.]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD

- - Pál apostol. - CD : zvok ; 12 cm

ISBN 978-963-266-229-9
a) glasba b) glasbena skupina c) zgodovina d) delovanje

784.4(439)
LE cd 78 PÁL apostol LE od 78 PÁL apostol
COBISS.SI-ID 12895388

167.
        A RACKÁK világa : [Ferenczi György és a Rackajam] / Lajtos István fotóival. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD

- - A rackák világa. - CD : zvok ; 12 cm

ISBN 978-963-266-173-5
a) glasba b) glasbenikli c) skupine

78(439)
LE cd 78 A RACKÁK LE od 78 A RACKÁK
COBISS.SI-ID 12895644

168.
        RIO 2 [Videoposnetek] / directed [and] story by Carlos Saldanha ; screenplay by Don Rhymer and Carlos Kotkin ... [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato Falcão ; produced by Bruce Anderson, John C. Donkin ; prevod (podnapis.) Miša Šavor ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner ; pesmi prepesnil Marjan Bunič. - [Ljubljana : Menart Records], 2014. - 1 video DVD (96 min, 59 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizacija in podnapisi v: angl., bolgar., hrv., slov. in srb. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2014. - DVF55562 [na ov.]. - L1 55562 DVD SE [na DVD-ju]. - Glasovi (v orig.): Anne Hathaway, Kristin Chenoweth, Jemaine Clement, Leslie Mann, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, George Lopez, Tracy Morgan, Rodrigo Santoro itd. - Glasovi (v slov.): Aljaž Jovanović, Katja Ajster, Sebastjan Starič, Predrag Lalić, Nina Ivanič, Mojca Fatur, Klara Šmuc, Andrej Murenc, Gašper Tič, Gašper Jarni itd. Izvedba pesmi: Nuška Drašček Rojko, Denis Vučak, Vladimir Kosović. Spremljevalni vokali: Uroš Buh, Vojko Sfiligoj, Sandra Klemen, Katja Ajster - Kataya. - Za otroke od od 8. do 12. leta, mladino in odrasle
a) Animirani filmi - video DVD-ji b) animirani filmi za mladino c) animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za mladino f) risani filmi za otroke g) DVD

791.228(02.053.5)(086.82)
LE dvd C RIO 2
COBISS.SI-ID 10589982

169.
        SOFIA, the first. Ready to be a princess [Videoposnetek] = Szófia hercegnő. A hercegnőpalánta / written by Jeanne Romano. - Ljubljana : Karantanija, 2006. - 1 video DVD (108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sinhronizirano v slv., hrv., srb., češ., grš., madž., pol. - Vsebuje tudi: Očarljiv rojstni dan
a) Risani filmi - Video DVD

778.534.662(0.053.2)(086.82)
LE dvd C SOFIA the first
COBISS.SI-ID 12917660


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


170.
        BOLLYROBICS [Videoposnetek] : dance workout = Bollyrobics : táncos edzésprogram / [rendező Timm Horgerzeil ; tánc Julia Casper]. - Budapest : Lichtung, 2010. - 1 video DVD (104 min) : zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

LM164
a) DVD b) ples c) gibanje

796.015.132(086.82)
LE dvd 793/799 BOLLYROBICS
COBISS.SI-ID 12918684

171.
        ISOTONER I [Videoposnetek] = Pilates : tónusok A. - Budapest : Fibit Media, 2006. - 1 video DVD (62 min) : zvok ; 12 cm. - (Pilates sorozat)

NFT-1171-2/2013. - Za osebe starejše od 12 let
a) DVD b) pilates c) fitnes d) joga

796.015.132(086.82)
615.851.8(086.82)
LE dvd 615 PILATES Tónusok A
COBISS.SI-ID 12918428

172.
OTRIN, Gašper, 1983-
        Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan / Gašper M. Otrin, Sanja O. Brodnjak, Alenka Š. Butt ; [izdala] Zavod Andreja Majcna Maribor [in] Društvo Salezijanski mladinski center Maribor. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 88 str. ; 21 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 44)

1.000 izv.

ISBN 978-961-211-773-3
a) Otroške igre - Priročniki b) Družabne igre - Priročniki c) igre z žogo

793.5/.7(035)
796.11(035)
LE ml 793/799 OTRIN Gašper Žogaj se z mano!
COBISS.SI-ID 276361984

173.
PIKÓ, Bettina
        Sport, lélek, egészség / Pikó Bettina, Keresztes Noémi. - Budapest : Akadémiai, 2007. - 157 str. ; 17 cm

Bibliografija: str. 138-[158]

ISBN 978-963-05-8524-8
a) šport b) duh c) zdravje d) psihologija e) kultura f) sociologija

796.011
GA od 793/799 PIKÓ Bettina Sport, lélek,
COBISS.SI-ID 12898204


82 LITERARNA BESEDILA


174.
ÁGH, István
        Összegyűjtött versek / Ágh István. - Budapest : Nap, 2013. - 2 zv. (457, 454) str. ; 21 cm. - (Ágh István életműsorozat)

Vsebuje: zv. 1. 1965-1987 ; zv. 2. 1991-2013

ISBN 978-963-332-030-3 (skupna)
ISBN 978-963-332-023-5 (zv. 1.)
ISBN 978-963-332-029-7 (zv. 2.)

821.511.141-2
DO od 82-1 ÁGH Istán Összegyűjtött DO od 82-1 ÁGH István Összegyűjtött LE od 82-1 ÁGH István Összegyűjtött
COBISS.SI-ID 12873628

175.
ÁGH, István
        Szavak honvágya : esszék / Ágh István. - Budapest : Nap, 2013. - 284 str. ; 21 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)

ISBN 978-963-332-022-8

821.511.141-4
LE od 82-4 ÁGH István Szavak honvágya
COBISS.SI-ID 12874396

176.
AKNAY, Tibor
        Tündéranna / Aknay Tibor ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-298-124-6

821.511.141-34-93
DO ml C AKNAY Tibor Tündéranna LE ml C AKNAY Tibor Tündéranna
COBISS.SI-ID 12878748

177.
        ALBERT Schweitzer [Videoposnetek] : Ein leben für Afrika = Albert Schweitzer : Egy élet Afrikáért / rendező Gavin Millar ; produced and directed by Sydney Pollack ; screenplay by Kurt Leudtke. - Budapest : Etalon Film, 2005, p 1985. - 2 video DVD (regija 2)(ca 109 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. - (Sugázó Életek ; 31)

a) igrani filmi b) video DVD

791.43-311.2(086.82)
LE dvd ALBERT SCHWEITZER LE dvd ALBERT SCHWEITZER 2
COBISS.SI-ID 12920476

178.
AMBRUS, Lajos
        Az én szőlőhegyem / Ambrus Lajos. - [Szombathely] : B.K.L., [2005]. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 963-7334-09-2

821.511.141-32
LE od 82-32 AMBRUS Lajos Az én szőlőhegyem
COBISS.SI-ID 5305139

179.
BACKMAN, Fredrik
        Mož z imenom Ove / Fredrik Backman ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 398 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: En man som heter Ove. - O avt. na zadnjem pojnem listu, o delu na prednjem spojnem listu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3470-1

821.113.6-311.2
LE od 82-311.2 BACKMAN Fredrik Mož z imenom TU od 82-312.4 BACKMAN Fredrik Mož z imenom
COBISS.SI-ID 274817792

180.
BALOGH, Mary
        Ženitna ponudba / Mary Balogh ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: The proposal. - Broširana izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2363-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2367-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 BALOGH Mary Ženitna ponudba OD od 82-311.2 BALOGH Mary Ženitna ponudba
COBISS.SI-ID 275613696

181.
        BARBIE and the secret door [Videoposnetek] = Barbie és a titkos ajtó / score by Eric Colvin ; written by Amy Wolfram ; directed by William Lau. - Budapest : Con film, 2009. - 1 video DVD (cca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov.: Barbie in trije mušketirji. - Glasovi: Kelly Sheridan, Tim Curry, Kira Tozer itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani film c) risani film za otroke d) animirani film za otroke e) ameriški animirani film

791.228(0.053.2)(086.82)
LE dvd C BARBIE and the
COBISS.SI-ID 12917404

182.
BROJAN, Jože
        Čokoladne sanje malega Jakoba / napisal Jože Brojan ; ilustrirala Erna Kovač. - Ljubljana : Salve, 2014. - [23] str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-211-768-9

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C BROJAN Jože Čokoladne sanje
COBISS.SI-ID 275908864

183.
BURTON, Jessie, 1982-
        Miniaturistka : [roman] / Jessie Burton ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 20 cm

Prevod dela: The miniaturist. - Dodatek k nasl. na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2374-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2372-2 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 BURTON Jessie Miniaturistka OD od 82-311.2 BURTON Jessie Miniaturistka
COBISS.SI-ID 275680768

184.
CHASE, Emma
        Ukročena / Emma Chase ; [prevedla Neža Vovk]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 242 str. ; 20 cm

Prevod dela: Tamed. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2412-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2406-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 CHASE Emma Ukročena
COBISS.SI-ID 276609024

185.
CSOKONAI, Vitéz Mihály
        Csokonai / Kobzos Kiss Tamás. - Budapest : Helikon, 2008. - 40 str. : ilustr. ; 16 X 18 cm + 1 CD(ca. 38 min.). - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)

ISBN 978-963-208-867-9

821.511.141-1
LE cd 78 KOBZOS Kiss T. Csokonai LE od 82-1 KOBZOS Kiss T. Csokonai
COBISS.SI-ID 12901276

186.
DASHNER, James, 1972-
        Labirint : [pomni, preživi, beži] / James Dashner ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 373 str. ; 20 cm

Prevod dela: The maze runner. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2396-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2404-0 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
LE ml M DASHNER James Labirint
COBISS.SI-ID 276405248

187.
DODD, Christina
        Do vratu v težavah : [roman] / Christina Dodd ; [prevod Urška Strnad]. - Ig : Anu Elara, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 383 str. ; 22 cm

Prevod dela: Tigh high. - Dodatek k nasl. naveden na hrbtu knj. - 800 izv.

ISBN 978-961-6778-29-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6778-30-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 DODD Christina Do vratu v težavah DO od 82-311.2 DODD Christina Do vratu v težavah KO od 82-311.2 DODD Christina Do vratu v težavah LE od 82-311.2 DODD Christina Do vratu v težavah
COBISS.SI-ID 246669056

188.
DONALDSON, Julianne
        Edenbrooke / Julianne Donaldson ; prevod Mateja Malnar Štembal. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 412 str. ; 22 cm

Prevod dela: Edenbrooke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-03-5
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 DONALDSON J. Edenbrooke
COBISS.SI-ID 79672321

189.
ERCEGOVIĆ, Romana
        Vedno te ima nekdo rad : pravljica za otroke in odrasle / napisala [[in] pesmici napisala in uglasbila] Romana Ercegović ; ilustrirala Simona Čudovan. - Ptuj : Društvo za poglobljeno umetnost, 2014 (Kranj : Oman). - 29 str. : ilustr., note ; 22 x 30 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [30]

ISBN 978-961-281-374-1

821.163.6-93-34
LE ml P ERCEGOVIĆ Romana Vedno te ima
COBISS.SI-ID 273269248

190.
FIŠEROVÁ, Ilona
        Bratovščina orlovih kril / Ilona Fišerová ; ilustriral Petr Morkes ; [prevedla Nives Vidrih]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Na orlích křídlech. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-93582-8-3
a) tihotapci b) pustolovske zgodbe c) kajtanje d) prijateljstvo e) v mladinskem leposlovju

821.162.3-93-312.4
LE ml P FIŠEROVÁ Ilona Bratovščina
COBISS.SI-ID 276103936

191.
GABÁNYI, János
        Magyar várak legendái / Gabányi János ; [illusztrálta Győrfi András]. - Budapest : Holnap, coop. 2006. - 143 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 963-346-727-6

821.511.141-93-34
GA ml P GABÁNYI János Magyar várak
COBISS.SI-ID 1024674159

192.
GÁBOR, Albert
        Homályos tükör tisztítása : sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok ... : esszék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, 2013. - 153 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-9957-57-2

821.511.141-4
LE od 82-4 GÁBOR Albert Homályos tükör
COBISS.SI-ID 12875676

193.
GÉRECZ, Attila
        Gércz Attila / Ferenczi György és a Rackajam. - Budapest : Helikon, 2012. - 36 str. : ilustr. ; 16 X 18 cm + 1 CD(ca. 38 min.). - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)

ISBN 978-963-227-344-0

821.511.141-1
LE cd 78 FERENCZI György Gércz Attila LE od 82-1 FERENCZI György Gércz Attila
COBISS.SI-ID 12900764

194.
GLAVAČ, Romana
        Čarobno pero : 7 pravljic za male in velike / [[besedilo in] ilustracije] Romana Glavač ; [fotografija Saša Kos]. - 1. natis. - Črenšovci : Kulturno-turistično društvo, 2014 ([Murska Sobota] : Praprotnik). - 45 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskani spojni listi. - Pravljičarka Romana in njene čarobnosti ---: str. 40-41. - 200 izv.

ISBN 978-961-281-636-0

821.163.6-93-34
ČR ml C GLAVAČ Romana Čarobno pero LE do C GLAVAČ Romana Čarobno pero LE ml C GLAVAČ Romana Čarobno pero
COBISS.SI-ID 276674304

195.
GORDON, Noah, 1926-
        Zdravnik / Noah Gordon ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 2 zv. (731 str.) ; 20 cm

Prevod dela: The physician. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2354-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2359-3 (broš.)
a) Zdravniki - 11.st. - V leposlovju b) Zdravilci - 11.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.6
LE od 82-311.6 GORDON Noah Zdravnik OD od 82-311.2 GORDON Noah Zdravnik
COBISS.SI-ID 275573760

196.
GREEN, Jane, 1968-
        Obljuba dela dolg / Jane Green ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno v EU). - 339 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 459 = 241, 1)

Prevod dela: Promises to keep. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1312-9
a) Rak (medicina) - V leposlovju b) Kuharski recepti - V leposlovju

821.111-311.2
TU od 82-311.2 GREEN Jane Obljuba dela dolg
COBISS.SI-ID 256008960

197.
GRISHAM, John
        Tožniki / John Grisham ; [prevedel Denis Viršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 414 str. ; 20 cm

Prevod dela: The litigators. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2391-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2399-9 (broš.)

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 GRISHAM John Tožniki
COBISS.SI-ID 276111616

198.
HEATH, Lorraine
        V postelji s hudičem / Lorreine Heath ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 461 str. ; 22 cm

Prevod dela: In bed with the devil. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-05-9
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 HEATH Lorraine V postelji s
COBISS.SI-ID 79770881

199.
JAMES, E. L.
        A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [fordította Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 634 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fifty shades freed

ISBN 978-963-254-638-4

821.111-311.2
LE od 82-311.2 JAMES E. L. A szabadság ötven
COBISS.SI-ID 12912540

200.
JAMES, Julie, 1974-
        Najbolj seksi moški / Julie James ; prevod Irena Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 446 str. ; 22 cm

Prevod dela: Just the sexiest man alive. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-02-8

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 JAMES Julie Najbolj seksi LE od 82-311.2 JAMES Julie Najbolj seksi SB od 82-311.2 JAMES Julie Najbolj seksi
COBISS.SI-ID 79240449

201.
JANKÓ, Olga
        Hollófészek : hogyan lett király Hunyadi Mátyás / Jankó Olga. - Budapest : Aposztróf, 2013. - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5056-45-1

821.511.141-93-311.6
GA ml M JANKÓ Olga Hollófészek
COBISS.SI-ID 12908956

202.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne zapeljuj malopridneža / Sabrina Jeffries ; [prevod Irma Kukovič]. - Ig : Kiroja, 2014. - 336 str. ; 24 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 1)

Prevod dela: Never seduce a scoundrel. - 300 izv.

ISBN 978-961-93655-4-0

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 JEFFRIES Sabrina Nikoli ne zapeljuj
COBISS.SI-ID 276201216

203.
JOVANOVIĆ, Klarisa M.
        Kimono, na otip / Klarisa Jovanović ; [spremna beseda Milan Vincetič]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 116 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na rezilu meča, na britvi jezika / Milan Vincetič: str. 113-116. - O avtorici Alenke Jovanovski na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-45-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
LE do 82-1 JOVANOVIĆ K. M. Kimono, na otip LE od 82-1 JOVANOVIĆ K. M. Kimono, na otip
COBISS.SI-ID 75145217

204.
KÁRMÁN, Tibor
        Egy focista naplójából / Kármán Tibor ; [Baranyai András illusztrációival]. - Budapest : Kálvin, 2012. - 134 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-558-193-1

821.511.141-93-311.2
LE ml P KÁRMÁN Tibor Egy focista
COBISS.SI-ID 12893084

205.
KENNER, Julie
        Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Wanted. - Potiskani spojni listi. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3530-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KENNER Julie Vroča skrivnost
COBISS.SI-ID 276130560

206.
KOMAT, Anton
        Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - Domžale : samozal., 2014 (Domžale : Marko Ravnikar). - 460 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-93395-1-0
a) Okoljska problematika - Kolumne b) politika c) zlorabe d) gozdovi e) dediščina f) dostojanstvo g) Slovenci

821.163.6-92
502/504(081)
LE od 82-9 KOMAT Anton Potniki na
COBISS.SI-ID 276302848

207.
KOSOVEL, Srečko
        V zlatem čolnu : izbrane pesmi = En la ora boato : elektitaj poemoj / Srečko Kosovel ; [izbral in] prevedel, [elektis kaj] tradukis Vinko Ošlak ; [predgovor, antauparolo Baldur Ragnarsson]. - Ljubljana : Združenje za esperanto Slovenije = Slovenia Esperanto-Ligo, 2013 (Ljubljana : Demat). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Večinoma vzpor. slov. besedilo in esperantski prevod. - 400 izv. - Legu Kosovelon! / Baldur Ragnarsson: str. 7-8. - Antauparolo de la redaktoro / Ostoj Kristan: str. 9-10. - Srečko Kosovel en Esperanto --- / Vinko Ošlak: str. 115-125

ISBN 978-961-90916-3-0
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)

821.163.6-1
821.163.6.09Kosovel S.
DO od 82-1 KOSOVEL Srečko V zlatem čolnu LE od 82-1 KOSOVEL Srečko V zlatem čolnu
COBISS.SI-ID 270585088

208.
KUNTNER, Tone
        O domovina / Tone Kuntner. - Ljubljana : Kmečki glas, 1994 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 71 str. ; 19 cm

ISBN 961-203-044-8

886.3-1
HO od 82-1 KUNTNER Tone O domovina LE od 82-1 KUNTNER Tone O domovina
COBISS.SI-ID 39556608

209.
LAINŠČEK, Feri
        Mislice : desejt pravlic / [besedilo, ilustracije] Feri Lainšček ; v prekmurščino prevedla Vesna Radovanovič. - Murska Sobota : Društvo za humanistična vprašanja ARGO : Digitalni tisk, 2014. - 101 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-93722-1-0 (Digitalni tisk)

821.163.6-93-34
DO ml P LAINŠČEK Feri Mislice,
COBISS.SI-ID 275973632

210.
LESJAK, Boža Božena
        Če kuhamo prave besede, dobimo okus po dobrem / Boža-Božena Lesjak ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2014. - 56 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-41-2

821.163.6-93-32
821.163.6-93-2
LE ml C LESJAK Boža B. Če kuhamo
COBISS.SI-ID 276449792

211.
LONG, Julie Anne
        Nevarnost naslade / Julie Anne Long ; prevod Irena Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 509 str. ; 22 cm

Prevod dela: The perils of pleasure. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-06-6
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-31
DO od 82-311.2 LONG Julie A. Nevarnost
COBISS.SI-ID 79771137

212.
LOVŠIN, Peter, 1955-
        Moj pogled na svet : izbor tekstov ʼ77-14ʼ / Peter Lovšin ; [fotografije arhiv založbe ... et al.]. - Ljubljana : KUD Strela, 2014 (Repovž). - 129 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD (6 min, 56 sek)

ISBN 978-961-281-609-4

821.163.6-1
LE cd 78 LOVŠIN Peter Moj pogled LE od 82-1 LOVŠIN Peter Moj pogled
COBISS.SI-ID 276318464

213.
LUPTON, Rosamund
        Sestra / Rosamund Lupton ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 406 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Sister. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-1888-6
a) Sestre - V leposlovju

821.111-312.4
ČR od 82-312.4 LUPTON Rosamund Sestra GA od 82-312.4 LUPTON Rosamund Sestra LE od 82-312.4 LUPTON Rosamund Sestra TU ml 82-312.4 LUPTON Rosamund Sestra
COBISS.SI-ID 258066176

214.
MACLEAN, Sarah
        V vrtincu romantike z lahkoživcem / Sarah MacLean ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 425 str. ; 20 cm

Prevod dela: Nine rules to break when romancing a rake. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2346-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2339-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MACLEAN Sarah V vrtincu TU od 82-311.2 MACLEAN Sarah V vrtincu
COBISS.SI-ID 275425792

215.
MÁRAI, Sándor, 1900-1989
        Márai / Szélkiáltó. - Budapest : Helikon, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 16 X 18 cm + 1 CD(ca. 38 min.). - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)

ISBN 978-963-227-269-6

821.511.141-1
LE cd 78 SZÉLKIÁLTÓ Márai LE od 82-1 SZÉLKIÁLTÓ Márai
COBISS.SI-ID 12900508

216.
MOZETIČ, Brane
        Prva ljubezen / Brane Mozetič ; ilustrirala Maja Kastelic. - Ljubljana : Škuc, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - [42] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 115)

500 izv.

ISBN 978-961-6751-87-2
a) velike tiskane črke b) istospolnost c) geji d) v leposlovju za mladino

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C MOZETIČ Brane Prva ljubezen
COBISS.SI-ID 275702784

217.
MUHIČ, Barbara, 1985-
        Lun in škrat Nagajivček / [besedilo] Barbara Muhič in [ilustracije] Karmen Sanda. - Maribor : Rotis, 2014 (Ljubljana : Littera picta). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

700 izv. - Vsebuje tudi: Scenarij za gledališko igro: Lun in škrat Nagajivček

ISBN 978-961-6127-43-1

821.163.6-93-3
LE ml C MUHIČ Barbara Lun in škrat
COBISS.SI-ID 80097537

218.
NOGRAŠEK, Metka
        Venerina ogrlica / Metka Nograšek. - Ljubljana : samozal., 2014 ([Ljubljana] : Smar-team). - 144 str. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-283-176-9

821.163.6-93-311.2
LE ml M NOGRAŠEK Metka Venerina ogrlica
COBISS.SI-ID 276539392

219.
        OTTLIK képeskönyv / Tandori Dezső esszéjével. - 2., javított kiad. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. - 131 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-9401-88-4

821.511.141-9
LE od 82-9 OTTLIK képeskönyv
COBISS.SI-ID 12888476

220.
PALACIO, R. J.
        Čudo / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str. ; 21 cm

Prevod dela: Wonder. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 320

ISBN 978-961-93582-7-6

821.111(73)-93-311.2
LE ml M PALACIO R. J. Čudo
COBISS.SI-ID 276091904

221.
PEGAN, Andrej, 1974-
        Misli, ki jokajo / [besedilo, fotografije] Andrej Pegan. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-276-335-0
a) Pegan, Andrej (1974-) - Spomini b) Možgani - Poškodbe - Rehabilitacija - Spomini

821.163.6-94
616.831-001(092)
LE od 82-8 PEGAN Andrej Misli, ki jokajo TU od 82-8 PEGAN Andrej Misli,ki jokajo
COBISS.SI-ID 259908864

222.
PÉTER, Zoltán I.
        Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai : egy kis séta / Péter I. Zoltán, Tóth János. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 143 str., [25] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-9996-75-5

821.511.141-9
DO od 82-9 PÉTER Zolzán I. Ady Endre LE od 82-9 PÉTER Zoltán I. Ady Endre
COBISS.SI-ID 12878492

223.
PETRŐCZI, Éva
        A patak éneke : válogatott és új versek / Petrőczi Éva. - Budapest : Kálvin, 2011. - 103 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-558-171-9

821.511.141-1
LE od 82-1 PETRŐCZI Éva A patak éneke
COBISS.SI-ID 12892828

224.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Ljubezen po teksaško / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 438 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Heaven, Texas. - 2.100 izv.

ISBN 978-961-01-2384-2

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Ljubezen po GA od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Ljubezen po LE od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Ljubezen po SB od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Ljubezen po TU od 82-311.2 PHILLIPS Susan E. Ljubezen po
COBISS.SI-ID 261737984

225.
PICHON, Liz
        Najboljši izgovori : (in druge dobre stvari) / Liz Pichon ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 347 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na ov.: Tomaž Golob. - Prevod dela: Tom Gates. Excellent excuses (and other good stuff). - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2390-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2398-2 (broš.)

821.111-93-311.2
LE ml M PICHON Liz Najboljši izgovori
COBISS.SI-ID 276107776

226.
RADNÓTI, Miklós
        Radnóti / Both Miklós. - Budapest : Helikon, 2009. - 32 str. : ilustr. ; 16 X 18 cm + 1 CD(ca. 38 min.). - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)

ISBN 978-963-227-186-6

821.511.141-1
LE cd 78 BOTH Miklós Radnóti LE od 82-1 BOTH Miklós Radnóti
COBISS.SI-ID 12901020

227.
RADONJIČ Kranjec, Tatjana
        Pajla : pogovor s tremi / Tatjana Radonjič Kranjec. - Velenje : Pozoj, 2013 ([Murska Sobota] : Dado tisk). - 196 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pozojeva zbirka. Pesniška zbirka)

500 izv. - Pajla - pripoved o ljubezni in prijateljstvu / Katja Mihurko Poniž: str. 4-5. - Vsebuje tudi: Ker sem človek / Nace Kranjec - Pajlin. Umrl si v predsmrti --- ; Moji vnuki ; --- kriči, kriči, če te ranijo / Francka Kranjec - Pajla. Pobiram orumenele liste / Ivan Vanek Šiftar

ISBN 978-961-6258-66-1
a) Kranjec, Francka (1913-1986) b) Kranjec, Naci (1916-1945) c) Šiftar, Vanek (1919-1999)

821.163.6-1
821.163.6.09
HO od 82-1 RADONJIČ K. T. Pajla LE do 82-1 RADONJIČ-K. T. Pajla LE od 82-1 RADONJIČ-K. T. Pajla
COBISS.SI-ID 269066240

228.
SHRIVER, Lionel
        Pogovoriti se morava o Kevinu : [vrhunski preplet intimne psihološke drame, napetega trilerja in grške tragedije] / Lionel Shriver ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 480 str. ; 20 cm

Prevod dela: We need to talk about Kevin. - Tisk po naročilu. - Nagrada orange 2005

ISBN 978-961-00-2417-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2421-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SHRIVER Lionel Pogovoriti se
COBISS.SI-ID 276711168

229.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in nori kečap / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 108 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henryʼs krazy ketchup. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2408-8

821.111-93-32
LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper in
COBISS.SI-ID 276421888

230.
SPARKS, Nicholas
        Na prvi pogled / Nicholas Sparks ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 272 str. ; 20 cm

Prevod dela: At first sight. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2395-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2403-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 SPARKS Nicholas Na prvi pogled
COBISS.SI-ID 276404480

231.
SUHODOLČAN, Primož
        Peter Nos je še vedno vsemu kos / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - V Ljubljani : Karantanija, 1996 (Ljubljana : Dan). - [17] str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (#Zbirka #Peter Nos)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-226-149-0

821.163.6-93-32
LE po C SUHODOLČAN Primož Peter Nos je TU ml C SUHODOLČAN Primož Peter Nos je še
COBISS.SI-ID 63198208

232.
SZALAI, Sándor Z.
        Gárdonyi nagy útja / Z. Szalai Sándor. - Budapest : Kairosz, 2013. - 458 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-662-604-4

821.511.141-9
LE od 82-9 SZALAI Sándor Z. Gárdonyi nagy
COBISS.SI-ID 12886172

233.
SZEMADÁM, György, 1947-
        Leopárd a teraszon : (afrikai útiképek) / Szemádám György. - Budapest : EX-BB, 2012. - 188 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 187-[189]

ISBN 978-963-325-137-9

821.511.141-9
LE od 82-9 SZEMADÁM Gy. Leopárd a teraszon
COBISS.SI-ID 12891548

234.
SZEMES, Péter
        Rendületlenül : írások a zalai-muravidéki irodalomról / Szemes Péter. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társosága : Göcseji Múzeum, 2014. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)

ISBN 978-615-5022-14-2
a) eseji b) kritike c) madžarska književnost d) pomurska književnost

821.511.141-4
GA od 82-4 SZEMES Péter Rendületlenül LE do 82-4 SZEMES Péter Rendületlenül LE od 82-4 SZEMES Péter Rendületlenül
COBISS.SI-ID 12894876

235.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Slovenski obraz / Brina Svit ; z avtoričinimi fotografijami. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 147 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Visage slovène. - Po franc. izvirniku v slov. napisala avtorica. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-282-085-5
a) Slovenci b) Argentina c) Primorci d) v leposlovju

821.163.6-311.2
821.133.1-311.2
LE od 82-311.2 ŠVIGELJ-Mérat B. Slovenski obraz
COBISS.SI-ID 276153344

236.
TAMKÓ Sirató, Károly
        Medirám királylány mesélő kertje / Tamkó Sirató Károly ; Faltisz Alexandra rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 110 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-349-046-4

821.511.141-93-34
LE ml C TAMKÓ Sirató K. Medirám királylány
COBISS.SI-ID 12882332

237.
TANDORI, Dezső
        Medveálom madárszárnyon / Tandori Dezső ; Agócs Írisz rajzaival. - Budapest : Pagony, 2012. - 83 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-615-5291-02-9

821.511.141-93-1
DO ml C TANDORI Dezső Medveálom LE ml C TANDORI Dezső Medveálom
COBISS.SI-ID 12882588

238.
TÉREY, János
        Moll : újabb versek, 2006-2012 / Térey János. - Budapest : Libri, 2013. - 138 str. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-963-310-211-4

821.511.141-1
DO od 82-1 TÉREY János Moll
COBISS.SI-ID 12882844

239.
THOMAS, Sherry
        Najsrečnejša dama v Londonu / Sherry Thomas ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 413 str. ; 22 cm

Prevod dela: The luckiest lady in London. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-04-2
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 THOMAS Sherry Najsrečnejša
COBISS.SI-ID 79671041

240.
TOMPA, Andrea
        Fejtől s lábtól : kettő orvos Erdélyben : regény / Tompa Andrea. - 1. kiad. - Pozsony : Kalligram, 2013. - 486 str. ; 22 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-80-8101-687-5

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 TOMPA Andrea Fejtől s lábtól
COBISS.SI-ID 12883612

241.
TÓTH, Erzsébet
        Kőrózsa / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap, 2012. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-332-019-8

821.511.141-1
DO od 82-1 TÓTH Erzsébet Kőrózsa
COBISS.SI-ID 12883868

242.
TÓTH, Éva, 1939-
        Tóth Éva legszebb versei / Tóth Éva ; válogatta és az utószót írta Szörényi László. - [Bratislava] : Ab-art, cop. 2012. - 159 str. ; 19 cm

ISBN 978-80-8087-126-0

821.511.141-1
LE od 82-1 TÓTH Éva Tóth Éva legszebb
COBISS.SI-ID 12884380

243.
TÓTH, Krisztina
        Piksel / Krisztina Tóth ; [prevod, spremna beseda] Gabriella Gaál. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014 (Begunje : Cicero). - 143 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Pixel. - Krisztina Tóth in Piksel / Gabriella Gaál: str. 135-142. - O avtorici: str. 143. - 400 izv.

ISBN 978-961-6952-16-3

821.511.141-32
LE pr 82-32 TÓTH Krisztina Piksel
COBISS.SI-ID 275484672

244.
TÓTH-Máthé, Miklós
        Miként a csillagok : négy történelmi regény / Tóth-Máthé Miklós. - Budapest : A Magyarországi Református Egyház Kálvin János, 2010. - 575 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-558-159-7

821.511.141-311.6
LE od 82-311.6 TÓTH-Máté M. Miként a csillagok
COBISS.SI-ID 12892572

245.
VÁRADY, Emese
        Tartozás : Emlékezés, versek / Várady Emese ; Szilágyi Domokos versével, leveleivel ; szerkesztette Kántor Lajos. - Kolozsvár : Korunk : Komp-Press, 2012. - 207 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 978-973-1960-43-2

821.511.141-94
DO od 82-9 VÁRADY Emese Tartozás LE od 82-9 VÁRADY Emese Tartozás
COBISS.SI-ID 12884636

246.
VÁRI, Attila
        Nappali holdfény : klenódium / Vári Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2013. - 235 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-599-589-8

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 VÁRI Attila Nappali holdfény
COBISS.SI-ID 12885148

247.
VASAGYI, Mária
        Fabella domi : avagy rege a házról és körülötte egy s másról : regény / Vasagyi Mária. - Újvidék : Forum, 2013. - 113 str. ; 20 cm

400 izv.

ISBN 978-86-323-0862-6

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 VASAGYI Mária Fabella domi LE od 82-311.2 VASAGYI Mária Fabella domi
COBISS.SI-ID 12885660

248.
VASS, Ákos Lajos
        Pulton innen, pulton túl / Vass Ákos Lajos. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, 2012. - 60 str. ; 21 cm

ISBN 978-606-8118-23-9

821.511.141-1
DO od 82-1 VASS Ákos Lajos Pulton innen, LE od 82-1 VASS Ákos Lajos Pulton innen,
COBISS.SI-ID 12886684

249.
VÉGH, Attila
        A ragyogás ideje : esszék / Végh Attila. - [Budapest] : Helikon, cop. 2012. - 180 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-227-339-6

821.511.141-4
DO od 82-4 VÉGH Attila A ragyogás LE od 82-4 VÉGH Attila A ragyogás
COBISS.SI-ID 12886940

250.
VIČAR, Sanja
        Težave? Ne, problemi / Sanja Vičar ; [spremna beseda Irena Štuhec]. - Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča, 2010 (Murska Sobota : Klar). - 158 str. ; 22 cm

600 izv. - Ujetost odraščanja / Irena Štuhec: str. 3-4

ISBN 978-961-91369-4-2
a) Mladostniki - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
LE ml M VIČAR Sanja Težave? Ne,
COBISS.SI-ID 250726912

251.
VIDRA, Gabriella
        A templom titka / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2012. - 324 str. : ilustr. ; 23 cm. - (A tudás könyvei ; 3.)

ISBN 978-615-5234-14-9

821.511.141-93-312.9
LE ml M VIDRA Gabriella A templom titka
COBISS.SI-ID 12887708

252.
VIPOTNIK, Cene, 1914-1972
        Drevo na samem : ob stoletnici pesnikovega rojstva / Cene Vipotnik ; [uvodno besedilo Boris A. Novak ; spremni esej Poskus liričnega portreta Jože Kastelic]. - Ljubljana : Ama, 2014 (Kranj : Pritisk). - 146 str., [40] str. neošt. pril. : ilustr. ; 23 cm

Pesem na samem: današnje branje lirike Ceneta Vipotnika / Boris A. Novak: str. 5-18. - Cene Vipotnik, poskus liričnega portreta / Jože Kastelic: str. 19-63 (ponatis iz l. 1975). - Življenjepis Ceneta Vipotnika: str. 145-146

ISBN 978-961-93746-0-3
a) Vipotnik, Cene (1914-1972) - Literarne študije b) slovenska poezija c) 20. st.

821.163.6-1
821.163.6.09Vipotnik C.
LE od 82-1 VIPOTNIK Cene Drevo na samem
COBISS.SI-ID 275985664

253.
WEBB, Holly
        Gombóc, az elhagyatott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajzaival ; [fordította Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző, 2012. - 108 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Olvasni jó!)

Prevod dela: Jess, the lonely puppy

ISBN 978-963-245-274-6

821.111-93-32
GE ml C WEBB Holly Gombóc, az
COBISS.SI-ID 12797852

254.
WEISS, János
        A múlt emlékezete / Weiss János. - 1. kiad. - Pozsony : Kalligram, 2013. - 315 str. ; 21 cm

ISBN 978-80-8101-713-1

821.511.141-9
LE od 82-9 WEISS János A múlt emlékezete
COBISS.SI-ID 12887964

255.
WODIANER-Nemessuri, Zoltán
        Végvidék : 1561-1569 / Wodianer-Nemessuri Zoltán. - Budapest : Nemzeti Kultúráért Alapítvány, 2012. - 767 str. ; 25 cm

ISBN 978-963-08-3575-6

821.511.141-311.6
DO od 82-311.6 WODIANER-N. Z. Végvidék LE od 82-311.6 WODIANER-N. Z. Végvidék
COBISS.SI-ID 12891036

256.
ZALÁN, Tibor
        Fáradt kadenciák / Zalán Tibor ; [Kovács Péter rajzaival]. - Budapest : Kortárs, 2012. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9985-30-8

821.511.141-1
DO od 82-1 ZALÁN Tibor Fáradt kadenciák LE od 82-1 ZALÁN Tibor Fáradt kadenciák
COBISS.SI-ID 12891292

257.
ZALÁN, Tibor
        Papírváros : egy lassúdad regény, három : letarolva, / [Zalán Tibor]. - Budapest : Kortárs, 2013. - 317 str. ; 22 cm

Avtor naveden na ov.

ISBN 978-963-9985-53-7

821.511.141-311.2
DO od 82-311.2 ZALÁN Tibor Papírváros LE od 82-311.2 ZALÁN Tibor Papírváros
COBISS.SI-ID 12892060

258.
ZANDER, Joakim
        Plavalec / Joakim Zander ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 410 str. ; 20 cm

Prevod dela: Simmaren. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2407-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2405-7 (broš.)

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 ZANDER Joakim Plavalec
COBISS.SI-ID 276406016

259.
ZUPANČIČ, Dalibor
        Potepuh Flikafrak in njegova senca / [besedilo, narisal] Dalibor Bori Zupančič : pripetije nekega potepuha, njegove sence in tistih, ki mu (jima) potep prekrižajo ---. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014 (Grafis trade). - 41 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižna zbirka Strip)

500 izv.

ISBN 978-961-205-211-9

821.163.6-93-32
LE ml C ZUPANČIČ Dalibor Potepuh Flikafrak
COBISS.SI-ID 275756800


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


260.
CZIGÁNY, Magda, 1935-
        Szigetmagyarság londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor Kör rövid története / Czigány Magda. - Budapest : Czigány Magda, 2012. - 157 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)

ISBN 978-963-9985-27-8
a) književnost b) združenja c) tujina

82.0
LE od 82.0 CZIGÁNY Magda Szigetmagyarság
COBISS.SI-ID 12874652

261.
HARMATH, Artemisz, 1979-
        Szüntelen jóvátétel : újraolvasni Weörest / Harmath Artemisz. - Budapest : Helikon, 2013. - 271 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-227-379-2
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 HARMATH Artemisz Szüntelen
COBISS.SI-ID 12887452

262.
        ÍRÓ a száműzetésben: Mikes Kelemen / szerkesztette Tüskés Gábor. - Budapest : Universitas, 2012. - 355 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Historia litteraria ; 28, ISSN 1219-8552)

ISBN 978-963-9671-39-3
a) literarna zgodovina

82.0
LE od 82.0 ÍRÓ a
COBISS.SI-ID 12880028

263.
KÁNTOR, Lajos
        Golyószórásban, repülőszőnyegen : kettős portré(k) Lászlóffy Aladárral / Kántor Lajos. - Kolozsvár : Kriterion, 2012. - 232 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-973-26-1070-1
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 KÁNTOR Lajos Golyószórásban,
COBISS.SI-ID 12881820

264.
KERESZTESI, József
        Anabázis : (esszék, kritikák) / Keresztesi József. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 183 str. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314)

ISBN 978-963-89104-8-6
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 KERESZTESI József Anabázis
COBISS.SI-ID 12889500

265.
LENGYEL, Zsolt K.
        Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások 1985-2012 / K. Lengyel Zsolt. - Budapest : Ráció, 2012. - 557 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764)

ISBN 978-615-5047-35-0
a) hungarologija b) jezik c) literatura

82.0
LE od 82.0 LENGYEL Zsolt K. Emigráció,
COBISS.SI-ID 12875420

266.
MIHURKO Poniž, Katja
        Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature / Katja Mihurko Poniž ; [prevod povzetka Prevajalska agencija Julija]. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 260 str. ; 24 cm. - (Zbirka Humanistika)

200 izv. - Predstavitev avtorice na zadnjem zavihku ov. - Kazalo. - Bibliografija: str. 219-240. - Abstract

ISBN 978-961-6311-81-6
a) Slovenske pisateljice - 1848-1918 - Študije b) slovenska književnost c) ženska književnost d) 19./20.st. e) literarna zgodovina

821.163.6.09"1848/1918"
LE od 82.0 MIHURKO Poniž K. Zapisano z
COBISS.SI-ID 273357824

267.
NAGY, Imre, 1940-
        Öttorony : a pécsi irodalom műveltség a kezdetektől a huszadik századig / Nagy Imre. - 415 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Résumé, Resümme, Sažetak

ISBN 978-615-5339-06-6
a) književnost b) Madžarska c) zgodovina

82.0
LE od 82.0 NAGY Imre Öttorony
COBISS.SI-ID 12875932

268.
        OTROK in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. - Let. 1, št. 1 (1972)-        . - Maribor (Rotovški trg 6) : Mariborska knjižnica : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič, 1973-. - 24 cm

Trikrat letno
ISSN 0351-5141 = Otrok in knjiga

821.163.6(02.053.2).09
LE od 02 OTROK in knjiga
Let. 41 2014 št. 89
COBISS.SI-ID 754692

269.
POMOGÁTS, Béla
        Jelenben élő múlt : irodalmi tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Napkút, 2013. - 366 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-343-5
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 POMOGÁTS Béla Jelenben élő múlt
COBISS.SI-ID 12876956

270.
RÓNA, Judit
        Nap nap után : Babits Mihály életének kronológiája 1909-1914 / Róna Judit. - Budapest : Balassi, 2013. - 763 str. ; 24 cm. - (Babits kronológiája ; 2)

ISBN 978-963-506-895-1

82.0
LE od 82.0 RÓNA Judit Nap nap után
COBISS.SI-ID 12877212

271.
SZÁSZ, László
        Az identitás elvesztése : tanulmányok, esszék / Szász László. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2012. - 208 str. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)

ISBN 978-963-9530-95-9
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 SZÁSZ László Az identitás
COBISS.SI-ID 12880284

272.
TÖRÖK, Lajos
        Textus viator : irodalomtörténeti tanulmányok / Török Lajos. - Budapest : Napkút, 2012. - 205 str. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka ; 11, ISSN 2061-1986)

ISBN 978-963-263-298-8
a) literarna teorija

82.0
LE od 82.0 TÖRÖK Lajos Textus viator
COBISS.SI-ID 12887196

273.
VASY, Géza
        Töredék és Egész : tanulmányok, esszék / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2012. - 246 str. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)

ISBN 978-963-9593-91-1
a) literarna teorija b) kritika

82.0
LE od 82.0 VASY Géza Töredék és
COBISS.SI-ID 12879772

274.
ZÓLYA, Csilla Andrea
        Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban / Zólya Andrea Csilla. - Kolozsvár : Komp-Press, 2012. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-973-1960-44-9

82.0
LE od 82.0 ZÓLYA Csilla A. Irodalmi paródia
COBISS.SI-ID 12875164


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


275.
DI Martino, Giulio
        Húsvét-sziget : mítosz és történelem / Giulio Di Martino ; [fordította Kereszfalvi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 121 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Titkok, tények, talányok)

Prevod dela: Isola di Pasqua mito, storia e segreti

ISBN 978-963-9926-29-5
a) Velikonočni otok b) polinezijski otok c) Čile d) miti e) legende f) zgodovina

913(961/964)
LE od 90/91(3/9) DI Martino Giulio Húsvét-sziget
COBISS.SI-ID 12899484

276.
        Az ÉN Afrikám. 1 [Videoposnetek] / rendező Sáfrány József. - Budapest : MTV, 2006. - 1 video DVD (ca 151 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

a) DVD b) črni kontinent c) Afrika

908(086.82)
LE dvd AZ ÉN
COBISS.SI-ID 12919196

277.
        Az ÉN Afrikám. 2 [Videoposnetek] / rendező Sáfrány József. - Budapest : MTV, 2006. - 1 video DVD (ca 151 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

a) DVD b) črni kontinent c) Afrika

908(086.82)
LE dvd AZ ÉN AFRIKÁM
COBISS.SI-ID 12919452

278.
KOLARIĆ, Juraj
        Sveti Martin na Muri / Juraj Kolarić, Blaž Tota, Stanko Jelić ; [fotografije Siniša Benčič]. - Zagreb : Nova Misao, 1996. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm

a) zgodovina b) geografija c) kultura d) politika

913(4)
LE od 90/91(3/9) KOLARIĆ Juraj Sveti Martin
COBISS.SI-ID 12904092

279.
        A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei / [szekesztette Nemes Erzsébet]. - Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, 2013. - 430 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-963-235-272-5
a) zemljevidi b) kartografija c) Madžarska

912
LE od 90/91(439) A KSH Könyvtár
COBISS.SI-ID 12886428

280.
        LJUDJE ob Muri = Népek a Mura mentén = Völker an der Mur = Ljudi uz Muru : zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10. - 12. maj 1995 / uredila Janez Balažic in László Vándor. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej ; Zalaegerszeg : Göcseji Múzeum, 1996 (Murska Sobota : TIPG). - 297 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo prispevkov v slov., nem., madž. in hrv. - "... s skupno mednarodno konferenco Ljudje ob Muri ..." --> uvod. - Bibliografija in summary pri vseh prispevkih

ISBN 961-90438-0-4 (Pokrajinski muzej)

908(497.4+436+497.13+439)(082)
LE do 949.71 LJUDJE ob Muri LE od 949.71 LJUDJE ob Muri
COBISS.SI-ID 40371457

281.
        A MAGYAR Országház [Videoposnetek] = The House of the Nation, the Hungarian Parliament. - Budapest : Nonprofit, 2012. - 1 video DVD (62 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) DVD

908(086.82)
728.8(439)
LE dvd A MAGYAR
COBISS.SI-ID 12919964

282.
MAHER, Igor, 1963-2009
        Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji / Igor Maher ; [zemljevidi Allegro, Matjaž Ivačič, Tadej Maligoj ; urednik fotografije Janez Skok]. - Ljubljana : Sidarta, 1996 ([Ljubljana] : Hren grafika). - 234 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vodniki)

Zvd. na spojnih listih. - Dodatno branje: str. 230-234

ISBN 961-6027-08-5
a) Kolesarjenje - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Turistični vodniki c) kolesarjenje d) Slovenija e) izleti f) turistični vodniki

913(497.4)(036)
379.853(497.4)
ČR od 90/91(497.4) MAHER Igor Veliki kolesarski LE od 90/91(497.4) MAHER Igor Veliki kolesarski
COBISS.SI-ID 60813056

283.
PAP, Norbert
        Hungary, the balkans and the mediterranean / Norbert Pap ; [translators Krisztina Dénes, Tímea Györök, Zsuzsa Starkey]. - Budapest : Publikon, 2013. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 194-210

ISBN 978-615-5001-82-6
a) geografija b) ekonomija c) družba

913(439)
LE od 90/91(439) PAP Norbert Hungary the
COBISS.SI-ID 12882076

284.
        A SEUSO-kincs és pannonia : magyarországi tanulmányok a seuso-kincsről = The sevso treasure and pannonia : scientific contributions to the sevso treasure from Hungary / szerkesztette Visy Zsolt Mráv Zsolt közreműködésével. - Pécs : PTE Régészeti Tanszék, 2012. - 138 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 137-138

ISBN 978-963-89394-4-9
a) arheologija b) izkopavanja c) Madžarska

902(439)
LE od 90/91(439) A SEUSO-kincs
COBISS.SI-ID 12890012

285.
        SKRB za pitno vodo / Brigita Jamnik ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, Maja Topole ; kartografka Manca Volk Bahun ; fotografi Mateja Breg Valjavec ... [et al.] ; prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 123 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 31)

Potiskani spojni listi. - O avtorjih na sprednjem spojnem listu. - 250 izv. - Bibliografija: str. 114-119. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-254-738-7
a) Vodni viri - Upravljanje - Ljubljana b) geografija c) varstvo okolja d) hidrogeologija e) podtalnica f) pitna voda g) vodonosniki h) onesnaževanje i) zaščitni ukrepi j) Ljubljansko polje k) Ljubljansko barje l) Slovenija m) geography n) environment protection o) hydrogeology p) ground water q) drinking water r) aquifers s) pollution t) protective measures u) Slovenia

911.2:556(497.451)(082)
628.1.033:556.3(497.451)
504.5:628.1.033(497.451)
LE od 502/504 SKRB za pitno
COBISS.SI-ID 276100864

286.
SOMOGYI, László
        A burgenlandi magyarság : történelem-földrajz-településforma-etnikum-szociálökonómia előmagyar és honfoglaláskori helyneveink Ausztriában és Bajorországban / Somogyi László. - Oberschützen : Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, 2004. - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 963-217-436-4
a) geografija b) zgodovina c) socialna ekonomija d) prebivalstvo e) politika f) madžari g) Burgenland

913(4)
LE od 90/91(3/9) SOMOGYI László A burgenlandi
COBISS.SI-ID 12903580

287.
ŠAVEL, Irena
        Neskončen dih : razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu : publikacija k razstavi = The endless breath : exhibition of the Copper Age cremation cemetery at Krog : catalogue accompanying teh exhibition / Irena Šavel ; [avtorji fotografij Albin Kovačič ... [et al.] ; angleški prevod Phil Mason]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2004 ([Murska Sobota] : Tipg A. Horvat). - 53 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija: str. 52-53

ISBN 961-90438-8-X
a) Krog - Arheološke najdbe - Bakrena doba - Razstavni katalogi b) grobišča c) arheološka izkopavanja

903(497.4 Krog)"636"(064)
LE od 908 Prekmurje ŠAVEL Irena Neskončen dih
COBISS.SI-ID 53336833

288.
ŠAVEL, Irena
        Pri Muri : razstava o arheološkem najdišču pri Lendavi : publikacija k razstavi / [avtor teksta] Irena Šavel [in Samo Sankovič (srednji vek) ; avtorji fotografij Tomislav Vrečič ... [et al.] ; angleški prevod Nataša Benkič ; risanje predmetov Marko Bertalanič]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2008 ([Murska Sobota] : Tipg A. Horvat). - 59 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 58-59. - Abstract

ISBN 978-961-6579-03-2
a) arheološko najdišče b) avtocesta c) domoznanstvo d) Lendava

903"63"(497.4-188)(083.824)
LE do 908 Prekmurje ŠAVEL Irena Pri Muri
COBISS.SI-ID 60530433

289.
        VAD Szigetköz [Videoposnetek] : A szárazföldi delta = The Inland delta : of the river danube. - Budapest, 2011. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Podatki delno z ovoja
a) DVD

908(086.82)
LE dvd VAD SZIGETKÖZ
COBISS.SI-ID 12919708


929 BIOGRAFIJE


290.
BRKIČ, Daniel
        Anton Chráska med Slovenci : o duhovnih koreninah evangelijskega gibanja pri nas / Daniel Brkič. - Koper : Vostri, 1999 (Novo mesto : Opara). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

Popotnica monografiji / Franc Kuzmič: str. 13-14. - Bibliografija: str. 139-146. - Povzetek ; Summary

ISBN 961-90705-2-6
a) Chráska, Anton (1868-1953) - Biografije b) Protestantizem - Zgodovina - Slovenija c) reformacija d) duhovniki e) češki misijonarji f) publicistika g) pridigarstvo h) delovanje

929 Chráska A.(043.2)
284.1(497.4)
LE sk 2 BRKIČ Daniel Anton Chráska
COBISS.SI-ID 104517120

291.
CAZACU, Matei
        Drakula / Matei Cazacu ; [prevedla Špela Žakelj]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014- (Nova Gorica : Grafika Soča). - 207 str. ; 20 cm

Prevod dela: Dracula. - 700 izv.

Dosedanja vsebina:
1. - 2014

ISBN 978-961-203-436-8 (zv. 1)
a) Vlad III, vlaški vojvoda (ok.1431-ok.1476) - Biografije b) Romunija c) Vlaška d) zgodovina e) srednji vek f) 15.st. g) vladarji

929Vlad III, vlaški vojvoda
LE od 929 VLAD III
COBISS.SI-ID 276513792

292.
HÖFLER, Janez
        Johannes Aquila / avtorja besedil Janez Höfler, Janez Balažic = Text Janez Höfler, Janez Balažic ; fotografije Marjan Smerke = Fotografie Marjan Smerke ; [prevod Andrea Zemljič = Übersetzung Andrea Zemljič ; tlorisi in skice Jože Varga = Grundrisse und Skizzen Jože Varga]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1992 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Panonika = Reihe Panonika)

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 48 in na koncu posameznega poglavja

ISBN 96-7195-018-3
ISBN 96-7195-018-2 !
a) Aquila, Johannes de Radkespurga b) srednjeveško slikarstvo c) gotsko slikarstvo d) stensko slikarstvo e) freske f) cerkve g) Prekmurje h) Turnišče i) Martjanci j) Velemér k) Fürstenfeld l) zborniki

75(497.12):929 Johannes Aquila
75.052(497.12-18)"13"
726.5(497.12-18)
930.85(497.12)"13"
LE do 908 Prekmurje HÖFLER Janez Johannes Aquila LE od 908 Prekmurje HÖFLER Janez Johannes Aquila
COBISS.SI-ID 31276801

293.
        SODOBNIKI o dr. Francetu Prešernu / [zbral, uredil in spremno besedo napisal] Janez Mušič ; [slikovno gradivo presnel Lado Mlekuž]. - Ljubljana : Borec, 1989 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 335 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Iz roda v rod)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 332
a) Prešeren, France (1800-1849) - Spomini sodobnikov b) slovenski pesniki c) spomini d) biografije

929 Prešeren F.
821.163.6-94(082)
HO od 929 PREŠEREN F. LE od 929 PREŠEREN F.
COBISS.SI-ID 7304704


93/99 ZGODOVINA


294.
BILLING, Malcolm
        A keresztes hadjáratok : az iszlám elleni háború 1096-1798 / Malcolm Billings ; [fordította Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja & Fiai, cop. 2007. - 213 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The crusades. - Kazalo. - Bibliografija: str. 199-[203]

ISBN 978-963-7054-471
a) križarji b) križarske vojne c) križarski pohodi

94(100)"10/18"
GE od 940/990 BILLING Malcolm A keresztes
COBISS.SI-ID 12909980

295.
BÍRÓ, Friderika
        Búcsú a parasztságtól / Bíró Friderika, Für Lajos. - Budapest : Kairos : Skanzen, 2013. - 2 zv. (583, 719) str. ; 24 cm

ISBN 978-963-662-578-8 (1. zv.)
ISBN 978-963-662-633-4 (2.zv.)
a) kmečki stan b) spremembe c) razvoj d) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 BÍRÓ Friderika Búcsú a
COBISS.SI-ID 12890780

296.
CSIKÁNY, Tamás
        Komárom, a szűz vár 1809 / Csikány Tamás. - Budapest : Kossuth, 2012. - 150 str., XVI str. pril : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-09-7347-2
a) utrdbe b) vojskovanje c) obramba d) gradnja e) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 CSIKÁNY Tamás Komárom, a szűz
COBISS.SI-ID 12892316

297.
DARKÓ, Jenő
        A magyar huszárság eredete / Darkó Jenő. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2010. - 106 str. ; 18 cm. - (Studia militaria Hungarica ; 6., ISSN 1787-6796)

ISBN 978-963-9857-45-2
a) konjenica b) Madžarska c) zgodovina

94(439)
GA od 940/990 DARKÓ Jenő A magyar huszárság
COBISS.SI-ID 12897180

298.
        Az ESTERHÁZY család cseszneki ága : (források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez I.) / a kötetet szerkesztette Márkusné Vörös Hajnalka. - Veszprém : A Magyar Nemzeti Levéltár Megyei Levéltár, 2012. - 264 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X)

600 izv.

ISBN 978-963-7229-29-9
a) Esterházy b) plemiči c) grofi d) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 AZ Esterházy
COBISS.SI-ID 12874908

299.
FLESCH, István
        Örmények, törökök, kurdok : az 1915-ös örmény katasztrófa és a mai Törökország / Flesch István. - Budapest : Corvina, 2013. - 533 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 519-522

ISBN 978-963-13-6157-5
a) armenci b) turki c) kurdi d) zgodovina

94(100)
LE od 940/990 FLESCH István Örmények, törökök
COBISS.SI-ID 12876444

300.
        A HUNOK története [Videoposnetek]. - Budapest : Filmcompany, p 2001. - 1 video DVD (46 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

a) Zgodovina - Madžarska b) Huni

943.9(086.82)
LE dvd A HUNOK
COBISS.SI-ID 12921756

301.
KARÁCSONYI, János
        A székelyek eredete és Erdélybe való települése / Karácsonyi János. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2010. - 100 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-9857-60-5
a) zgodovina b) Madžari c) Erdély

94(439)
GE od 940/990 KARÁCSONYI János A székelyek eredete
COBISS.SI-ID 12898716

302.
KÁRMÁN, Gábor
        Egy közép-európai odüsszeia a 17. században / Kármán Gábor : Harsányi Nagy Jakab élete. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem (2007) ; 5, ISSN 1789-0098)

Bibliografija: str. 290-328

ISBN 978-963-236-682-1
a) zgodovina b) 17 st. c) osebnosti d) politika

94(439)
LE od 940/990 KÁRMÁN Gábor Egy közép-európai
COBISS.SI-ID 12883356

303.
KÓKA, Rozália
        Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában / Kóka Rozália. - Budapest : Timp, 2012. - 134 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-9614-98-7
a) zgodovinopisje b) režimi c) ženske d) status

94(439)
LE od 940/990 KÓKA Rozália Napsugár
COBISS.SI-ID 12879516

304.
        KÖRMEND története / [szerkesztette Szabó László]. - Körmend : Körmend Önkormányzata, 1994. - 522 str. : ilustr. ; 24 cm

a) zgodovina b) razvoj c) nastanek d) mesto e) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 KÖRMEND történte
COBISS.SI-ID 12905116

305.
KRAWCZUK, Aleksander
        Római császárok : a principátus és a válság kora : (Kr. e. 44 - Kr. u. 285) / Aleksander Krawczuk ; [fordította Dávid Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 552 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Poczet cesarzy rzymskich. - Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-267-023-2
a) Rim b) Rimsko cesarstvo c) cesarji d) rimski cesarji

94(37)
LE od 931/939 KRAWCZUK A. Római császárok
COBISS.SI-ID 12913308

306.
LÁZÁR, Gyula
        Az Ozmán birodalom fénykora és hanyatlása / Lázár Gyula. - Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2011. - 114 str. ; 18 cm

ISBN 978-963-9857-57-5
a) Osmansko cesarstvo b) Osmanski imperij c) Otomansko cesarstvo d) Otomanski imperij e) Turčija f) zgodovina

94(560)
LE od 940/990 LÁZÁR Gyula Az Ozmán birodalom
COBISS.SI-ID 12900252

307.
LOWE, Keith, 1970-
        Podivjana celina : Evropa po drugi svetovni vojni / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 470 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Savage continent. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 425-443. - Kazalo

ISBN 978-961-241-864-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Posledice - Evropa b) Evropa - Zgodovina - 1945-1950

94(4)"1945/1950"
DO od 940/990 LOWE Keith Podivjana celina
COBISS.SI-ID 276026624

308.
LUTHAR, Oto
        Neznane sledi : judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini / avtorja Oto Luthar in Martin Pogačar v sodelovanju z Evo Klemenčič ... [et al.] ; [uvodna beseda Karl Erjavec ; slikovno gradivo Hiša wannseejske konference ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 24 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.500 izv. - Spremna beseda / Karel Erjavec: str. 3. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.
a) Judje - Zgodovina - Slovenija b) Antisemitizem - Slovenija c) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini d) Judje - Preganjanje - 1939-1945 e) Judje - Genocid f) holokavst g) Prekmurje h) history i) anti-Semitism j) Second World War k) presecution of Jews l) holocaust m) Slovenia

94(497.4=411.16)
341.485(=411.16)
HO od 908 Prekmurje LUTHAR Oto Neznane sledi LE do 908 Prekmurje LUTHAR Oto Neznane sledi LE od 908 Prekmurje LUTHAR Oto Neznane sledi PE od 908 Prekmurje LUTHAR Oto Neznane sledi
COBISS.SI-ID 36302893

309.
        A MAROS megyei magyarság történetéből 3. : tanulmányok / szerkesztette Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt. - Marosvásárhely : Mentor, 2012. - 325 str. : ilustr. ; 23 cm

Rezumate, abstracts

ISBN 978-973-599-570-6
a) zgodovina b) Transilvanija

94(4)
LE od 940/990 A MAROS megyei
COBISS.SI-ID 12881052

310.
        MAROSVÁSÁRHELY történetéből 3. : tanulmányok / szerkesztette Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt. - Marosvásárhely : Mentor, 2013. - 284 str. : ilustr. ; 23 cm

Rezumate, abstracts

ISBN 978-973-599-569-0
a) zgodovina b) Transilvanija

94(4)
LE od 940/990 MAROSVÁSÁRHELY
COBISS.SI-ID 12880796

311.
MIKLÓS, Zsuzsa
        Ete : egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében / Miklós Zsuzsa, Vizi Márta. - Szekszárd : Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2013. - 18 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. naslov. - Bibliografija: str. 16-18

ISBN 978-963-7209-37-6
a) arheologija b) izkopavanja c) srednji vek d) Madžarska

94(439)
LE od 90/91(439) MIKLÓS Zsuzsa Ete
COBISS.SI-ID 12884124

312.
MISKOLCZY, Ambrus
        A modernitás útjain és tévútjain / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2013. - 296 str. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)

ISBN 978-963-946574-9
a) modernizacija b) politika c) država d) družba

94(439)
LE od 940/990 MISKOLCZY Ambrus A modernitás
COBISS.SI-ID 12890268

313.
        MÍTOSZAINK nyomában / Ablonczy Balázs ... [et al.]. - Kolozsvár : Komp-Press, 2013. - 263 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-1960-51-7
a) mitologija b) dogodki c) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 MÍTOSZAINK
COBISS.SI-ID 12890524

314.
MOLNÁR, András
        Utóvédként a Donnál : hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943 / Molnár András, Szabó Péter. - Zalaegerszeg : Magyar Nemzeti Levéltár, Zala Megyei Levéltár. - 2 zv. (402, 463 str.), XVI str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499)

ISBN 978-963-7226-77-9
a) vojna b) politika c) bitke d) vojaki e) Madžarska

94(439)
LE do 940/990 MOLNÁR András Utóvédként a LE od 940/990 MOLNÁR András Utóvédként a PE od 940/990 MOLNÁR András Utóvédként a
COBISS.SI-ID 12902044

315.
NÉMETH, István
        Katyń, 1940 : Lengyelország a Szovjetunió és Németország életterében (1914-1945) / összegezés és dokumentumok. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2013. - 338 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-236-654-8
a) NKVD b) Stalin c) Poljaki d) teror e) likvidacije f) zgodovina

94(100)"1939/1945"
DO od 940/990 NÉMETH István Katyń, 1940 LE od 940/990 NÉMETH István Katyń, 1940
COBISS.SI-ID 12873884

316.
        POSTOJNA : upravno in gospodarsko središče = an administrative and economic center / uredil Jurij Fikfak ; [slikovno gradivo uredila Alenka Čuk in Jurij Fikfak ; angleški prevod DEKS]. - Postojna : Galerija 2 ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 ([Postojna] : Čukgraf). - 427 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov., uvod tudi v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbrana bibliografija upravne in gospodarske zgodovine Postojne / Vanja Huzjan: str. 406-412. - Povzetek v angl. pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6115-45-2 (Galerija 2)
ISBN 978-961-6386-16-6 (Inštitut za novejšo zgodovino)
a) Postojna - Zgodovina - 1750- - Zborniki

94(497.4Postojna)"1750/..."(082)
DO od 90/91(497.4) POSTOJNA
COBISS.SI-ID 246793216

317.
PREMK, Janez, 1973-
        Tracing Jewish heritage : a guidebook to Slovenia / by Janez Premk and Mihaela Hudelja ; [illustration, maps Anja Premk ; English translation Neja Podbevšek ; field photography Janez Premk]. - Ljubljana : Research and Documentation Center JAS, 2014 ([Ljubljana] : Božnar in partner, vizije tiska). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93343-1-7 (broš.)
a) Judje - Kulturna zgodovina - Slovenija b) kulturni spomeniki c) kulturna dediščina d) vodniki e) Židje f) Lendava

930.85(497.4=411.16)
LE do 908 Prekmurje PREMK Janez Tracing Jewish
COBISS.SI-ID 275156224

318.
SEBESTYÉN, Gyula, 1864-
        Az Árpádok története / Sebestyén Gyula. - [Onga] : Nemzeti Örökség, [2012]. - 129 str. ; 24 cm

ISBN 978-615-5242-00-7
a) zgodovina b) Madžarska c) vladarji

94(439)
GA od 940/990 SEBESTYÉN Gyula Az Árpádok
COBISS.SI-ID 12897692

319.
SPEIDEL, Zoltán
        Végállomás: Madeira : királykérdés Magyarországon (1919-1921) / Speidel Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2012. - 288 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 283-288

ISBN 978-963-662-5597
a) kraljevina b) nasledstvo c) zgodovina d) vojna e) revolucija f) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 SPEIDEL Zoltán Végállomás:
COBISS.SI-ID 12884892

320.
TANTALICS, Béla
        Lenti története : 1849 - 1945. 2 / Tantalics Béla ; [a fényképeket készítették Hetés Ferenc ... [et al.]]. - Lenti : Városi Önkormányzat Képviselő, 1996. - 379 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Lenti Honismereti Gyűjtemény ; 5)

Előszó / Kollár Gyula: str. 3. - Bevezető / szerző: str. 5-6. - Utószó: str. 359. - Források: str. 363-376. - Die Geschichte von Lenti von 1849 bis 1945 / fordította Horváth László: str. 360-361. - Povzetek v slovenskem jeziku / prevedel Štefan Berke: str. 362

ISBN 963-03-4087-9
a) Lenti b) zgodovina

94(439.121 Lenti)"1849/1945"
DO od 940/990 TANTALICS Béla Lenti története LE od 90/91(439) TANTALICS Béla Lenti története
COBISS.SI-ID 7924892

321.
        TANULMÁNYOK Pest megye múltjából IV. / [főszerkesztő Tóth Judith]. - Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár : Pest Megyei Levéltára, 2012. - 206 str ; 24 cm. - (Pest megye múltjából ; 15, ISSN 0209-6013)

ISBN 978-963-7235-48-1
a) zgodovina b) Budimpešta

94(439)
LE od 940/990 TANULMÁNYOK Pest
COBISS.SI-ID 12889244

322.
TÓFALVI, Zoltán, 1944-
        1956 erdélyi mártírjai V. : az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják / Tófalvi Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2012. - 211 str. ; 24 cm

ISBN 978-973-599-568-3
a) revolucija b) vojne c) politika d) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 TÓFALVI Zoltán 1956 erdélyi
COBISS.SI-ID 12876700

323.
TÖRÖK, László, 1941-
        Egyiptom és utókora Alexandriában és Rómában : két előadás az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetében / Török László. - Budapest : Gondolat, 2013. - 116 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 103-107

ISBN 978-963-693-444-6
a) zgodovina b) Egipt c) Rim d) Aleksandrija

94(439)
LE od 940/990 TÖRÖK László Egyiptom és
COBISS.SI-ID 12888988

324.
        A TÖRTÉNETÍRÓI elhivatottsága = vocatia istoricului : emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára / szerkesztette Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt. - Marosvásárhely : Mentor, 2012. - 461 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-973-599-571-3
a) zgodovina b) zgodovinopisje c) Transilvanija

94(439)
LE od 940/990 A TÖRTÉNETÍRÓI
COBISS.SI-ID 12888732

325.
        A TÖRTÉNETTUDOMÁNY solgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére / szerkesztették Baráth Magdolna, Molnár Antal. - Budapest ; Győr : Magyar Országos Levéltár : Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára : Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2012. - 908 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [873]-904

ISBN 978-963-7228-34-6
a) zgodovinopisje b) zgodovina c) arhivi d) arhivistika

930(439)
LE od 930 A TÖRTÉNETTUDOMÁNY
COBISS.SI-ID 12879004

326.
TÓTH, Péter, zgodovinar
        Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. : 1656-1716 / közreadja Tóth Péter. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 2012. - 323 str. ; 24 cm : ilustr. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 72)

Kazalo

ISBN 978-963-7226-72-4
a) zgodovina b) Madžarska c) notarstvo d) politika

943.9(439.121)
LE do 940/990 TÓTH Péter Zala vármegye LE od 940/990 TÓTH Péter Zala vármegye
COBISS.SI-ID 12595868

327.
UNGVÁRY, Krisztián, zgodovinar
        Budapest a diktatúrák árnyékában : titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban / Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor. - 2., javított kiad. - Budapest : Jaffa, 2012. - 193 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5235-34-4
a) diktature b) vojne c) oblast d) politika e) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 UNGVÁRY K. Budapest a
COBISS.SI-ID 12877468

328.
        VÖRÖS és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa 1919 vidéken / szerkesztette Nagy Szabolcs. - Veszprém : A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 2013. - 112 str. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai ; 30)

Bibliografija: str. 112

ISBN 978-963-7229-30-5
a) teroro b) oblast c) komunizem

94(439)
LE od 940/990 VÖRÖS és fehér
COBISS.SI-ID 12888220

329.
ZÁGONI, Bálint
        Nagyvárad : kincses képeskönyv / [írta Zágoni Bálint ; illusztrálta Jánosi Andrea]. - Kolozsvár : Projectograph, 2013. - 50 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-973-88903-8-1
a) mesta b) zgodovina c) Transilvanija

94(439)
LE ml 93/99 ZÁGONI Bálint Nagyvárad
COBISS.SI-ID 12891804

330.
        ZALA Megye Levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240-1526 / fordította a mutatót készítette és szerkesztette Bilkei Irén. - Zalaegerszeg : Magyar Nemzeti Levéltár : Zala Megyei Levéltára, 2014. - 220 str. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 75)

Kazalo

ISBN 978-963-7226-76-2
a) zgodovina b) Madžarska

943.9(439.121)
LE od 940/990 ZALA megye
COBISS.SI-ID 1300613


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO