COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti januar 20150 SPLOSNO


1.
BAN, Tatjana
        Koncert / [po motivu Tomo Kočar, uglasbena pravljica Koncert] napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015 ([Domžale] : Hiša tiska). - [18] str. : ilustr. ; 17 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-0-5
a) knjige za otroke b) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
LE ml C BAN Tatjana Koncert
COBISS.SI-ID 277039616

2.
        BONBON : male sladkosti življenja : [tedenska priloga Večera in Primorskih novic]. - Leto 1, št. 1 (14. feb. 2006)-leto 9, št. 411 (1. apr. 2014) ; [n.v.], št. 1 (24. jun. 2014)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 2006-. - 28 cm

Tednik. - Četrtletnik
ISSN 1854-4452 = Bonbon

050(497.4)
LE či 0 BONBON
Let. 9 2014 št. 399-412,433-434#
COBISS.SI-ID 225056000

3.
        CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga, 1945-. - 21 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled
ISSN 0350-8870 = Ciciban

050-053.2(497.4)
LE či 05 CICIBAN
2014/2015 št. P1,1+P2+2+P3+3-5#
COBISS.SI-ID 10091266

4.
        COSMOPOLITAN. - 2000 (jan.)-        . - Budapest (Bokor u. 15-19) : Hearst-Sanoma, 2000-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Popis po letu 2000
ISSN 1417-2542

050-055.2(439)
LE či 05 COSMOPOLITAN
Évf. 18 2015 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10086556

5.
        DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Let. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št. 285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje;od 1986 dalje je 5 izdaj. - Priložnostne pril.(paginacija je vključena v Delo): Olimpijsko Delo (od 1964-), Planiško Delo (1969,1985). - Občasne založniške pril.(paginacija je vključena v Delo): Knjige za vas, Knjižne novosti, Knjižni odmevi (od 1969-1976). - Od 1986 izhajajo redne dnevne pril.: ponedeljek: Šport (do 1994 Delo šport) Živjo (od dec. 1994-sept. 1996). - Torek: Sedem pogledov (od 1986-1991), Poslovno Delo in Delova borza Dela (od 1995 dalje). - Sreda: Znanje za razvoj (od 1988-1994), Znanost (od 1995 dalje). - Četrtek: Književni listi (od 1986 dalje), Turizem (od 1996 dalje). - Sobota: Sobotna priloga (od 1974 dalje); prej Za konec tedna: sobotna priloga. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Radijski in televizijski programi = ISSN 1408-4686. - Ima suplement ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK:
RAZ
LE či 05 0 DELO
Let. 57 2015 št. 1-28#
COBISS.SI-ID 3922434

6.
        [Delo in dom]
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - 1993, št. 1 (13. maj)- . - Ljubljana : [Delo], 1993-. - 31 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom

070(497.4)
LE či 05 DELO & dom
Let. 23 2015 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 34703360

7.
        EURODESK . - Ljubljana (Dunajska 22) : Movit na mladina, 2007-. - 30 cm

Mesečnik. - Opis po: 2008, št.1. - Ima spletno izd.: Eurodesk (Spletna izd.) = ISSN 1855-6213
ISSN 1855-6205 = Eurodesk (Tiskana izd.)

061.1EU-053.6
LE či 06 EURODESK
2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 244117504

8.
        GLAS hrvatskog kulturnog društva Pomurje. - God. 1, br. 1 (vel. 2006)- . - Lendava : Hrvaško kulturno društvo Pomurje, 2006. - 30 cm

Občasno

070.48(497.4 Lendava)
LE do 05 GLAS hrvatskog
God. 1 God. 3 2015 br. 17
COBISS.SI-ID 10229148

9.
        IFI : a Népújság ifjúsági melléklete. - Évf. 1, sz. 1 (1997)-        . - Murska Sobota : A Rádió és Sajtóintézet, 1997-. - 33 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Je priloga: Népújság = ISSN 0352-6569. - Suplement ali priloga k: Népújság (Murska Sobota. Tiskana izd.) = ISSN 0352-6569
ISSN 1580-254X = Ifi (Murska Sobota)

070(497.4)
LE sp 05 IFI
Évf. 8 2015 sz. 1#
COBISS.SI-ID 105654272

10.
        KAKO se je ježek oženil / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015 ([Domžale] : Hiša tiska). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-1-2
ISBN 978-961-93782-0-5 !
a) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
LE ml L KAKO se je
COBISS.SI-ID 277040640

11.
        KISKEGYED : szerelem, házasság, divat, pletyka, rejtvény / főszerkesztő Miskolczi Miklós. - 1. évf. 1. sz. (1992)-        . - Budapest (1525 Budapest, pf. 763., Városmajor u. 11.) : Axel Springer - Budapest, 1997. - 30 cm

Tednik
ISSN 1215-7414

05/07
LE či 05 KISKEGYED
Évf. 24 2015 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 1382707

12.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943- (Resljeva 16). - 30 cm

Tednik. - Ovoj. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija [in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina

070(497.4)
CTK:
RAZ
LE či 05 MLADINA
2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16178432

13.
        MOJ mikro. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1984 (jun.)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://yellow.eunet.si/yellowpage/delorevije/mojmikro.html (Zaloga od 1996-1999)
Dostopno tudi na: http://www.mojmikro.si/ (Zaloga od 2000-). - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

004.3/.4
LE či 67/69 MOJ mikro
Let. 31 2015 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 86807

14.
        NA zdravje : priloga Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (4. mar. 2011)- . - Ljubljana : Slovenske novice, 2011- (Dunajska 5). - 42 cm

Tednik. - Čelni nasl.

070(497.4)

Let. 5 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 66698497

15.
        NAPTÁR ... : a szlovéniai magyarok évkönyve : magyar nemzetiségi művelődési intézet : magyar nemzetiségi tájékoztatási intézet . - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, [19??]-. - 20 cm

Letnik. - Popis po 1992 <1991>
ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)

059(497.4=945.11)

2015 sz. 1
COBISS.SI-ID 18797570

16.
        NAŠA žena : prva slovenska ženska in družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1941)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1941-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Od 1942 do 1944 cikl. regijske izd.
ISSN 0350-9737 = Naša žena

050
LE či 64 NAŠA žena
Let. 75 2015 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 15957250

17.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2003-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Licenčna izd.: National Geographic Society. - Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior

050-053.6
LE či 05 NATIONAL geografhic
2015 št. 115-116#
COBISS.SI-ID 124339712

18.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Leto 1, št. 1 (17. sep. 1995)- . - Ljubljana : Delo (Dunajska 5), 1995-. - 59 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Odprta kuhinja = ISSN 1854-8156
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070(497.4)
LE či 05 NEDELO
Let. 21 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 53709568

19.
        NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - [Tiskana izd.]. - Évf. 1, sz. 1 (1956)-        . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti (Fő u. 124), 1956-. - 33 cm

Dostopno tudi na: http://www.nepujsag.net (Dostop do polnega teksta prost). - Tednik. - Ima spletno izd.: Népújság (Murska Sobota. Online) = ISSN 1581-0569. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X
ISSN 0352-6569 = Népújság (Murska Sobota. Tiskana izd.)

070(497.4)
LE či 05 NÉPÚJSÁG
Évf. 59 2015 sz. 1-4#
COBISS.SI-ID 16297218

20.
        NŐK Lapja / főszerkesztő Vékási Andrea. - 1. évf., 1. sz. (1950)-        . - Budapest (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) : Sanoma Media, 1999. - 28 cm

Način dostopa (URL): http://www.noklapjamagazin.hu/. - Tednik
ISSN 1419-5488

05(439)
LE či 05 NŐK Lapja
Évf. 66 2015 sz. P1,1-5#
COBISS.SI-ID 1380403

21.
        ODPRTA kuhinja : tedenski kulinarični vodnik. - Letn. 1, št. 1 (4. feb. 2007)-        . - Ljubljana : Delo (Dunajska 5), 2007-. - 28 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023
ISSN 1854-8156 = Odprta kuhinja

070
LE či 05 ODPRTA kuhinja
Let. 8 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 14064697

22.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo, 1994-. - 27 cm

Tednik. - Do Letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) izhaja kot ženska priloga Slovenskih novic. - Sprememba formata in štetja s št. 0 (4.5.1999). - Od Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999) izhaja samostojno kot: ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Drugače povezano delo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041
ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)

050-055.2(497.4)
LE či 05 ONA
Let. 17 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 38865152

23.
        PASTIRČEK / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015 ([Domžale] : Hiša tiska). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-2-9
a) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
LE ml L PASTIRČEK
COBISS.SI-ID 277040896

24.
        PÉN : Vestnikov mesečnik. - 1995, št. 1-        . - Murska Sobota : PEN, Podjetje za informiranje (Slovenska 41), 1995-. - 47 cm

Mesečnik. - Od št. 93 (2003) uvezano v matično publik.: Vestnik (ISSN 0351-6407)
ISSN 1318-6140 = Pén (Murska Sobota)

070(497.4Murska Sobota)
LE či 05 PEN
Let. 15 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 49834240

25.
        PLUS 50. - Leto 1, št. 1 (okt. 2013)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2013-. - 38 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50

050

Let. 3 2015 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 269129216

26.
        POGLEDI : umetnost, kultura, družba. - Letn. 0, št. 0 (mar. 2010)-        . - Ljubljana : Delo, 2010-. - 42 cm

Štirinajstdnevnik
ISSN 1855-8747 = Pogledi (Ljubljana. 2010. Tiskana izd.)

008
LE či 0 POGLEDI
Let. 6 2015 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 250351104

27.
        POLET : magazin Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (3. jan. 2002)- . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo, 2002-. - 27 cm

Stirinajstdnevnik. - Tekoči nasl. - Ima spletno izd. Polet = ISSN 2350-4587. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1580-8041 = Polet (2002)

050-055.1(497.4)
LE či 05 POLET
Let. 12 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 3560091

28.
        RAČUNALNIŠKE novice . - Ljubljana : Nevtron & Company, 1996-. - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Popis po: letn. 2, št. 9 (1997). - Ima suplement ali prilogo: Digitalna fotografija = ISSN 1854-0252
ISSN 1408-4872 = Računalniške novice

004.3:070.485(497.4)
070.485(497.4):681.3.06
LE či 67/69 RAČUNALNIŠKE novice
Let. 20 2015 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 67996416

29.
        SALOMONOV oglasnik. - 1989, št. 1-        . - Ljubljana : Salomon, 1989-. - 29 cm

Dvakrat tedensko
ISSN 1318-1297 = Salomonov oglasnik

070.485
LE či 05 SALOMONOV
2015 št. 2416-2420#
COBISS.SI-ID 19131138

30.
        SIMPLY clever : revija za brihten odnos do življenja. - Št. 1 (mar. 2010)-        . - Ljubljana (Bravničarjeva 5) : Porsche Slovenija, 2010-. - 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.simplyclever.si/Simply-Clever/Arhiv-stevilk.html. - Občasno

070.489(497.4Ljubljana)

2015 št. 1
COBISS.SI-ID 251844352

31.
        SLOVENSKE novice. - Leto 1, št. 0 (25. apr. 1991)-        . - Ljubljana : Delo, 1991-. - 47 cm

Dnevnik. - Številne priloge. - Ima spletno izd.: Slovenske novice (Spletna izd.) = ISSN 2232-5050. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice

070(497.4)
LE sp 0 SLOVENSKE novice
Let. 25 2015 št. 1-33#
COBISS.SI-ID 24012032

32.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - Letn. 1, št. 1 (1996)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1996-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-8038 = Smrklja

050(497.4)
LE či 05 SMRKLJA
Let. 20 2015 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 57445120

33.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2000-. - 41 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Delo. - Od 12. jan. 1974 do 12. feb. 2000 je Sobotna priloga izhajala kot rubrika časnika Delo. - Prej je imela priloga naslov: Za konec tedna: sobotna priloga. - Priloga k: Delo = ISSN 0350-7521
ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga

070(497.4)
lLE či 05 SOBOTNA priloga
2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 106342656

34.
        TOTI list : odvisno strankarsko trobilo. - Letn. 59, št. 1 (19. nov. 1997)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1997-. - 45 cm

Tednik. - Nadaljuje štetje strani matične publikacije (Večer)
ISSN 1408-6107 = Toti list (1997)

070.487(497.4 Maribor)
LE či 0 TOTI list
Let. 77 2014 št. 1-14#
COBISS.SI-ID 73718016

35.
        V soboto. - 2009 (3. jan.)-        . - Maribor : Večer, 2009-. - 42 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Večer (ISSN 0350-4972). - Do dec. 2008 je publikacija izhajala kot Sobotna priloga časnika Večer s skupno paginacijo. - Priloga k: Večer = ISSN 0350-4972. - Suplement ali priloga k: Večer (Maribor) = ISSN 0350-4972
ISSN 1855-7759 = V soboto

070(497.4Maribor)
LE či 05 V soboto
2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 63890689

36.
        VEČER. - [Tiskana izd.]. - Letn. 8, št. 214 (10. sep. 1952)-        . - Maribor : Večer, 1952-. - 46 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima CD-ROM izd.: Večer = ISSN 1580-2701. - Ima spletno izd.: Večer = ISSN 1580-2639. - Ima suplement ali prilogo: Premoženje (Maribor) = ISSN 1580-6383. - Ima suplement ali prilogo: V soboto = ISSN 1855-7759. - Je nadaljevanje: Vestnik (Maribor) = ISSN 1318-1580
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)

070(497.4)
LE či 05 VEČER
Let. 51 2015 št. 1-28#
COBISS.SI-ID 15921154

37.
        VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)-        . - Murska Sobota (Slovenska 41) : Podjetje za informiranje, 1966-. - 44 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Od št. 96 (2003) uvezana pril.: Pen (v zadnjo št. v mesecu). - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)

070(497.4Murska Sobota)
LE či 0 VESTNIK
Let. 67 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16017922

38.
        ZMAJČEK : z igro do znanja. - 1994, št. 1 (okt.)-        . - Domžale (Simona Jenka 12) : Hieroglif, 1994-. - Ilustr. ; 20 cm

Mesečnik
ISSN 1318-7449 = Zmajček (Domžale)

050-053.4
LE či 05 ZMAJČEK
Let. 21 2014/2015 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 55140352


32 POLITIKA


39.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Št. 1 (11.apr. 2003)-        . - Celovec = Klagenfurt (Villacher Straße 127/I) : Slomedia, 2003-. - 35 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that

070(436.5=163.6)

2015 št. 1-3#
COBISS.SI-ID 1000660

40.
        PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)-        . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-. - 35 cm

Štirinajstdnevnik. - Besedilo v slov. ali madž. - Podnasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469
ISSN 1218-7062 = Porabje

323.15(439=863)
LE či 32/33 PORABJE
Let. 25 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 23908608

41.
        SLOGOPIS : informativni časopis za razvojne teme. - 2010, št. 1 (jun.)- . - Ljubljana (Povšetova 37) : Sloga, 2010-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.sloga.sloga-platform.org/en/news-en/slogopis-menu.html. - Četrtletnik

327
LE či 32/33 SLOGOPIS
2015 št. 17#
COBISS.SI-ID 29542749


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


42.
        FINANCE. - Ogledna št. (8. maj 1992)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Gospodarski vestnik, 1992-. - 43 cm

Dostopno tudi na: http://www.finance-on.net. - Dvakrat tedensko. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Naslednji zvezki številčeni z 1 itn. - Založnik se spreminja. - Številne priloge. - Ima spletno izd.: Finance (Online) = ISSN 1580-4240
ISSN 1318-1548 = Finance (Tiskana izd.)

336
LE či 32/33 FINANCE
2015 št. 1-23#
COBISS.SI-ID 30805505

43.
GALE, Špela
        Nekaj ščepcev podatkov o hrani / [avtorica Špela Gale ; avtor infografik Peter Polončič Ruparčič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2014. - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

450 izv. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-239-315-1
a) Hrana - Samooskrba - Slovenija b) Prehrambne navade c) Hrana - Nakupovanje d) statistični podatki e) hrana

338.439(497.4)
613.2
LE od 613 GALE Špela Nekaj ščepcev
COBISS.SI-ID 276826112

44.
        OBRTNIK / glavni urednik Jože Kovač ; odgovorni urednik Miran Jarec. - Let. 1, št. 1 (1971)-        . - Ljubljana (Celovška 71) : Zveza obrtnih združenj Slovenije, 1971-. - 28 cm

Mesečno
ISSN 0351-840X = Obrtnik

334.46
070.486
LE či OBRTNIK
Letn. 44 2015 št. P1+P2,1#
COBISS.SI-ID 16045826

45.
        VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov. - 1991, št. 1(marec)- . - Ljubljana : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 1991- (Frankopanska 5). - 30 cm

Mesečno
ISSN 1318-1084 = VIP (Ljubljana)

339.379.8
330.567.2
CTK:
SPL
LE či 32/33 VIP
Let. 25 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 23852032

46.
        WEEKEND : redna priloga časnika Finance. - 2011, št. 1 (2. sep. 2011)- . - Ljubljana : Časnik Finance, 2011-. - 42 cm

Dostopno tudi na: http://www.finance.si (Dostop do polnega besedila z geslom). - Tednik. - Čelni nasl. - Suplement ali priloga k: Finance (Tiskana izd.) = ISSN 1318-1548
ISSN 2232-4577 = Weekend (Ljubljana, 2011)

336

2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 67646209


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


47.
        URADNI list Republike Slovenije. - Leto 1, št. 1 (25. junij 1991)-        . - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991- (Slovenska c. 9). - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.uradni-list.si
Sorodni elektronski vir: http://zakonodaja.gov.si. - Občasno. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe = ISSN 1318-0932. - Ima suplement ali prilogo: Uradni list Republike Slovenije. Razglasni del = ISSN 1318-9182. - Je nadaljevanje: Uradni list Republike Slovenije = ISSN 0353-846X
ISSN 1318-0576 = Uradni list Republike Slovenije (1991)

070.481(497.4)
LE či 05 URADNI list Republike
Let. 25 2015 št. 1-7#
COBISS.SI-ID 29487361


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


48.
        PRIROČNIK za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja : izdaja ob 25. obletnici delovanja Društva SOS telefon / [zbrale in uredile Špela Veselič, Dalida Horvat, Maja Plaz]. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2014 ([Ljubljana] : PrintPoint). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-91471-5-3
a) Ženske - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) Otroci - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki c) Duševna stiska - Pomoč - Priročniki d) nasilje e) SOS telefon f) ženske g) otroci h) svetovanje i) družinsko pravo

364:343.62(035)
ČR od 36 PRIROČNIK za LE od 36 PRIROČNIK za
COBISS.SI-ID 275357440


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


49.
        IM : az első számú tinimagazin / főszerkesztő Illés Csaba. - 1. évf. (19??-) . - Budapest (1145 Budapest, Szugló utca 81) : Euromédia Bt., [19??]. - 28 cm

Mesečno
ISSN 1587-673X

379.8
LE či 37 IM
2015 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10173596

50.
ŠERCER Stojanović, Diana, 1971-
        Pustne maske / [besedilo, ilustracije] Diana Šercer Stojanović in Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2015 ([Domžale] : Hiša tiska). - 41 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93782-3-6
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Pustne maske - Izdelava - Knjige za otroke

391.8:379.826(02.053.2)
LE ml 38/39 ŠERCER S. D. Pustne maske
COBISS.SI-ID 277045504

51.
        VAL : revija za navtiko in turizem. - 1992, št. 1 (mar.)-        . - Ljubljana (Cesta v Mestni log 88) : REX, [1992]-. - 30 cm

Mesečnik. - Podnaslov se spreminja. - Izdajatelj se spreminja
ISSN 1318-377X = Val (Ljubljana)

379.84/.85:656.6
656.6:379.84/.85
797.1

2014 št. 187
COBISS.SI-ID 29707520


502/504 EKOLOGIJA


52.
        GEA. - Letn. 0 (sep. 1990)-        . - Ljubljana (Slovenska c.29) : Mladinska knjiga, 1990-. - 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.mladinska.com/gea/tekoca_stevilka
Sorodni elektronski vir: http://www.mladinska.com/gea/pretekle_stevilke/teme_meseca. - Mesečnik. - Naslednji zvezki označeni z Letn. 1, št. 1 itn. - Ima spletno izd.: Gea (Spletna izd.) = ISSN 1581-033X. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana, Tiskana izd.)

5/6
LE či 5 GEA
Let. 25 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 16802306


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


53.
        ABC zdravja. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (feb. 2006)-        . - Škofja Loka (Mestni trg 20) : Freising, 2006-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.abczdravja.si/. - Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-4541 = ABC zdravja (Tiskana izd.)

613

Let. 10 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 225289728

54.
        KISMAMA : várandós és kisgyermekes szülők magazinja / főszerkesztő Perényi József. - 1. évf., sz. 1(1991-) . - Budapest (1037 Budapest, Bokor utca 15-19) : Sanoma Budapest Kiadó Rt., 1991-. - 29 cm

Mesečnik. - Popis po št. 1, 2006
ISSN 0865-1035

613.9
LE či 613 KISMAMA
Évf. 26 2015 sz. P1,1#
COBISS.SI-ID 10163356

55.
KRSTIČ, Nikola
        Smo za več zdravja v zrelih letih : zgodbe o uspešnem sonaravnem zdravljenju : šesta knjiga / Nikola Krstič. - Mengeš : Center za medicinsko revitalizacijo pri MIC, 2014 ([Ljubljana] : Bagraf). - V, 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Na ov. tudi nasl. in drugi dodatek k nasl. v angl.: We are for more health in mature years : 6th book. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92339-8-6
a) Artroza - Naravno zdravljenje b) Glukozamin - Terapevtska uporaba c) Prehranski dodatki d) bolniki e) osebna doživetja

616.72-003.8:615.32
613.292
ČR od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja DL od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja DO od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja GA od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja GE od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja HO od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja KO od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja LE od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja OD od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja PE od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja SB od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja TU od 615 KRSTIČ Nikola Smo za več zdravja
COBISS.SI-ID 276230400

56.
        TERMÉSZETGYÓGYÁSZ Magazin / főszerkesztő Görgei Katalin. - (1995)-        . - Budapest : Esotera, 1995-. - 29 cm

Mesečnik. - Ima online izd.: Természetgyógyász Magazin = ISSN 1418-8554
ISSN 1219-4557

615.8

Évf. 21 2015 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 12288924

57.
        VIVA : revija za zdravo življenje. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (dec. 1993)-        . - Zagorje ob Savi (C. Borisa Kidriča 15) : Studio Moderna Storitve, 1993-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.viva.si/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Viva = ISSN 1854-5300
ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71
613.2/.5
LE či 613 VIVA
Let. 21 2015 št. 254#
COBISS.SI-ID 37998080

58.
        ZDRAVJE. - Letn. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana (Šmartinska c. 10) : ARA, 1979-. - 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.zdravje.si. - Mesečnik. - Do okt. 1991 tudi srbohrvaška izdaja. - Od 2005 (jul.) izd.:Alpress (Lj., Dunajska 5). - Ima spletno izd. Zdravje = ISSN 1854-0600. - Ima izd. v srh. Zdravlje (Ljubljana. Srpskohrvatsko izdanje) = ISSN 0351-563X
ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)

613/614
LE či 61 ZDRAVJE
Let. 37 2015 št. 419-420#
COBISS.SI-ID 16005890

59.
        ZDRAVO : stil zdravega življenja : mesečna priloga časnika Večer. - [Tiskana izd.]. - 2001-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 2001-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Publikacija je uvezana v matično publikacijo: Večer. - Ima online izd.: Zdravo = ISSN 1581-0003. - Suplement ali priloga k: Večer (Maribor) = ISSN 0350-4972. - Drugače povezano delo: Zdravo (Maribor. Online) = ISSN 1581-0003
ISSN 1580-6235 = Zdravo (Maribor. Tiskana izd.)

613/614
LE sp 61 ZDRAVO
Let. 4 2004 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 112400384


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


60.
        RAZISKOVALEC : poti sodobnih tehnologij : [priloga časnika Večer]. - [Tiskana izd.]. - 2001, št. 1 (feb.)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 2001-. - Ilustr. ; 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Publikacija je uvezana v matično publikacijo: Večer. - Ima online izd.: Raziskovalec = ISSN 1581-0011. - Izide vsak četrti ponedeljek v mesecu. - Drugače povezano delo: Raziskovalec (Maribor. Online) = ISSN 1581-0011
ISSN 1580-5921 = Raziskovalec (Maribor. Tiskana izd.)

621.395.5
004.7
LE sp 62 RAZISKOVALEC
Let. 4 2004 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 111813888

61.
        ŽIVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 3, št. 4 (1952)-        . - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehniška založba Slovenije, 1952-. - 24 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika

62(05)
5
CTK:
RAZ
LE či ŽIVLJENJE in tehnika
Let. 66 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 3732994


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


62.
        KERTÉSZET és szőlészet . - Budapest : Hírlapk., 1952-. - 30 cm

ISSN 0023-0677 = Kertészet és szőlészet

634.8
635
LE či 634 KERTÉSZET és szőlészet
Évf. 64 2015 sz. 1-5#
COBISS.SI-ID 5109767

63.
        MÉHÉSZET . - Budapest : Hirlapkiadó, [1955-]. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://meheszet.hu/ (Dostop z geslom). - Mesečnik. - Opis po: Évf. 59, 1 (2011). - Je nadaljevanje: Üzemi és háztáji méhészet = ISSN 0200-3511
ISSN 0465-6016 = Méhészet

638.1(439)

Évf. 63 2015 sz. P1,1#
COBISS.SI-ID 1024307791

64.
        MOJ mali svet. - Letn. 1, št. 1 (1.jan. 1969)-        . - Ljubljana (Celovška 43) : Kmečki glas, 1969-. - 28 cm

Mesečnik. - Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

631.5
633
634/635
636.5/.9
LE či 63 MOJ mali svet
Let. 47 2015 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 16404738

65.
        MUCEK. - 2012, št. 1-        . - Ljubljana (Triglavska 32) : Ad lucem, 2012-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 2232-5565 = Mucek

636.8

2015 št. 12#
COBISS.SI-ID 260894464

66.
        ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 2002-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Tekoči nasl. - Popis po letn. 1, št. 0 (15. jan. 2002), poskusna št. - Dodatek k nasl. se spreminja
ISSN 1580-8246 = Rože & vrt

635
LE či 635 RUŽE in vrt
Let. 14 2015 št. 2#
COBISS.SI-ID 116331264


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


67.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal (Tabor 14), 1995-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-6159 = Dober tek

641.5
LE či 64 DOBER tek
Let. 21 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 49823744

68.
GRILC, Mirjam
        Vegetarijanske jedi za vsak okus / Mirjam Grilc ; [fotografije Eva Legiša]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 (Maribor : Evrografis). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-203-437-5
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi

641.56-056.84(083.12)
LE od 641 GRILC Mirjam Vegetarijanske
COBISS.SI-ID 277441792

69.
        JANA. - Letn. 1, št. 1 (1971)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1971-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Ima podzbirko: Jana. Ročna dela = ISSN 0353-3514. - Ima podzbirko: Jana. Posebna številka. 101 božični nasvet = ISSN 1408-4856. - Ima podzbirko: Anja = ISSN 1580-1446. - Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600. - Drugače povezano delo: Ambient (Ljubljana) = ISSN 1318-2358. - Drugače povezano delo: Smrklja = ISSN 1318-8038
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)

64
050(497.4)
LE či 64 JANA
Let. 43 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16439554

70.
        OTTHON . - Budapest : Magy. Média

Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 0133-1124
ISSN 0864-7488 = Otthon (Budapest. 1989. Hazafias Népfront)

64
LE či 64 OTTHON
Évf. 27 2015 sz. 1+P1+2#
COBISS.SI-ID 6290695


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


71.
        AUTO Bild. - [Madžarska izd.]. - 2004, sz. 1-        . - Budapest : Axel Springer, 2004-. - 30 cm

Mesečnik. - Popis po leto 2013, št. 5
ISSN 1786-1071

656.13

Évf. 12 2015 sz. 2#
COBISS.SI-ID 12607132

72.
        PILOT RTV : tedenska priloga Nedeljskega. - 1997 (8. mar.)-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1997-. - 30 cm

Tednik. - Ov. nasl.
ISSN 1408-2497 = Pilot RTV

654.17/.19
070(497.4)
LE či 65 PILOT
2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 66478848

73.
        TV Večer. - [1998 (17. julij)]-        . - [Maribor : Večer], 1998-. - 30 cm

Tednik. - Tedenska TV priloga časnika Večer
ISSN 1408-7448

654.17/.19
070(497.4)
LE sp 79 TV Večer
2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 78151936

74.
        VIKEND magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. - 1990 (6. okt.)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1990-. - 27 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Petkov teden = ISSN 1408-4678
ISSN 1318-1556 = Vikend magazin (Ljubljana)

654.16/.17(083.97)
LE či 65 VIKEND
2015 št. 1153-1157#
COBISS.SI-ID 29984257


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


75.
        HIŠE : revija za vse razsežnosti bivanja. - Letn. 1, št. 1 (sept. 1999)- . - Ljubljana (Dunajska 22) : Zavod Big, 1999-. - 30 cm

Dvomesečnik. - Izdajatelj se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Hiše. Posebna izd. = ISSN 1581-9051
ISSN 1580-0865 = Hiše (Ljubljana)

728(05)
LE či 64 HIŠE
Let. 15 2015 št. 86#
COBISS.SI-ID 103073792

76.
        KVADRATI : mesečna priloga časnika Večer. - 2001 (apr.)-        . - Maribor : Večer (Svetozarevska 14), 2001-. - 28 cm

Tednik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-6421 = Kvadrati (Maribor)

721
747

Let. 17 2015 št. 553-556#
COBISS.SI-ID 112843520

77.
        NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1967-. - 29 cm

Mesečnik. - Občasne tematske št. - Od 1967-1992 ima izd. v srbohrvaš. j. : Naš dom = ISSN 0350-9710
ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)

71/72
643/645
LE či 64 NAŠ dom
Let. 49 2015 št. 455#
COBISS.SI-ID 1860356


74/76 SLIKARSTVO


78.
        PRAKTIKA / főszerkesztő Boda Ildikó. - 1. évf., 1. sz. (1997-) . - Budapest (1554 Budapest, Pf. 16) : Sanoma, 1997. - 28 cm

Mesečnik
ISSN 1588-5518

745/745
LE či 74/76 PRAKTIKA
Évf. 19 2015 sz. 1#
COBISS.SI-ID 10144668


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


79.
        FINALE : izziv slovenskemu športu : izhaja vsak torek kot priloga Slovenskih novic. - Let. 1, št. 1 (6. dec. 1994)-        . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : [Slovenske novice], 1994-. - 43 cm

Tednik. - Vključeno v paginacijo Slovenskih novic
ISSN 1318-5225 = Finale (Ljubljana)

796/799

Let. 22 2015 št. 2#
COBISS.SI-ID 45831168

80.
        KÉPES sport / főszerkesztő Sal Endre. - Évf. 1, sz. 1 (2003)-        . - Budapest : Ringier, 2003. - 28 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Heti sport = ISSN 1585-4833
ISSN 1589-9284

796.332
LE či 79 KÉPES sport
Évf. 13 2015 sz. P1,1-5#
COBISS.SI-ID 10581916

81.
        KJE se pleše. - Št. 1 (sep. 2014)-        . - Ljubljana (Cesta 24. junija 66) : Calesita, 2014-. - 21 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 2385-8192 = Kje se pleše

793.3

2015 št. 3#
COBISS.SI-ID 275065856

82.
        PLANINSKI vestnik : revija za ljubitelje gora že od leta 1895. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana (Dvoržakova ul. 9) : Planinska zveza Slovenije, 1895-. - 24 cm

Mesečnik. - Ni izhajalo od 1915-1920 in od 1945-1947. - 1945 izšel kot: Planinski zbornik; 1946-1947 izšel kot: Gore in ljudje. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Deloma se nadaljuje kot: Planinski zbornik = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik

796.52

Let. 115 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 11040258

83.
        POM.ŠPORT : revija o rekreativnih, amaterskih in profesionalnih športih v Pomurju . - Murska Sobota (Lendavska 23/b) : ŠD LEN, 2001-. - 26 cm

Mesečnik
ISSN 1580-6944 = Pom šport

796/799(497.4 Pomurje)

Let. 12 2015 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 114225152

84.
        REKORD : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (jan. 2015)-        . - Ljubljana : Delo, 2015-. - 27 cm

Mesečnik
ISSN 2385-9709

796.07

Let.1 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 277731328

85.
        SIKERES sporthorgász / főszerkesztő Petrenka Noémi. - Évf. 1, sz. 1 (2006)-        . - Budapest : Euromédia, 2006. - 28 cm

Mesečno. - Je nadaljevanje: Sporthorgász (Budapest) = ISSN 1215-8534
ISSN 1787-9981

799.12
LE či 79 SIKERES sporthorgász
Évf. 10 2015 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 10581660

86.
        SPORTSKE novosti : SN. - God. 18, br. 1[1671] (1.3.1962)-        . - Zagreb (Avenija bratstva i jedinstva 4) : Sportske novosti, 1962-. - 42 cm

Dnevnik. - Je nadaljevanje: Narodni sport
ISSN 0350-7491 = Sportske novosti

796/799
LE či 79 SPORTSKE novosti
God. 70 2015 br. 18299-18326,18328-18329#
COBISS.SI-ID 15940866


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


87.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Sintaksa romskega jezika = I sintaksa la romana čhibdjakri = I sintaksa e rromane čhibaki / Jožek Horvat Muc, Rajko Djurić. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije : Romani Union, 2014 (Murska Sobota : Digitalni tisk). - 80 str. ; 19 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93602-1-7 (Romani Union)
a) Romščina - Skladnja b) skladnja

811.214.58'367
LE od 81 HORVAT Jožek Sintaksa romskega
COBISS.SI-ID 76913153


82 LITERARNA BESEDILA


88.
LAINŠČEK, Feri
        Strah za metulje v nevihti : roman o ljubezni / Feri Lainšček ; [spremna beseda Tomo Virk]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 257 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - O človeški naravi nasploh / Tomo Virk: str. 255-[258]. - Ilustr. na spojnih listih. - Pričujoči roman Strah za metulje v nevihti predstavlja sklepni del trilogije, ki jo sestavljata še romana Ločil bom peno od valov in Muriša

ISBN 978-961-284-008-2

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Strah za metulje LE od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Strah za metulje
COBISS.SI-ID 276096000

89.
        POBIRALCI rose : literarni večeri 2014 : zbornik = Harmatfogók : irodalmi esték 2014 : antológia / [avtorji Lidija Alt ... [et al.] ; prevajanje Vida T. Judit ; urednica Danijela Hozjan]. - Lendava : Zveza kulturnih društev = Lendva : Kultúregyesületek községi szövetsége, 2014 (Maribor : Saje). - 175 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov., hrv. ali madž., uvodno besedilo in predstavitev avtorjev v slov. in madž. - 150 izv.

ISBN 978-961-93602-5-5

821.163.6(082)
GE od 82-8 POBIRALCI rose LE do 82-8 POBIRALCI rose LE od 82-8 POBIRALCI rose
COBISS.SI-ID 79950849

90.
SZOMI, Pál
        Jesenska nebina / Pál Szomi ; [prevod v slovenščino Bela Szomi Kralj ; fotografije Arven Šakti Kralj Szomi]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 122 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Pripovedništvo Pála Szomija / Lajos Bence: str. 5-9. - Spremna beseda Francija Justa na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-255-081-3

821.511.141-32
ČR od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina GA od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina GE od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina LE do 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina LE od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina OD od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina TU od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina
COBISS.SI-ID 80427777


93/99 ZGODOVINA


91.
        BBC History : a világtörténelmi magazin . - Budapest : Kossuth, 2011-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 2062-5200

93/99

Évf. 5 2015 sz. 1-2#
COBISS.SI-ID 12655516

92.
        RUBICON : törénelmi magazin / főszerkesztő Rácz Árpád. - (1989)-        . - Budapest : Rubicon-Ház Bt., 1989-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 0865-6347

94

Évf. 25 2015 sz. 1#
COBISS.SI-ID 12289180


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO