COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti februar 20150 SPLOSNO


1.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka si sam umije zobe / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2011] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [14] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Bodobär kann Zähne putzen. - Prevajalka navedena v CIP-u. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1295-5
a) kartonke b) velike črke

087.5
HO ml C BIEBER Hartmut Medo Jaka si sam LE ml K BIEBER Hartmut Medo Jaka si SB ml C BIEBER Hartmut Medo Jaka si sam
COBISS.SI-ID 255006976

2.
        BTC vodnik . - Ljubljana (Šmartinska 152) : BTC, 1993-. - 30 cm

Občasno

070.485(497.4 Ljubljana)(036)
LE či 05 BTC vodnik
Let. 24 2015 št. 1
COBISS.SI-ID 37994240

3.
GODEC Schmidt, Jelka
        V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle / [besedilo napisala [in] ilustrirala] Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt ; [besedilo za starše napisala Mito Žnidarko ... [et al.] ; fotografije denarja arhiv ZMK]. - 3. dopolnjena izd., 3. natis. - Ljubljana : Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 16 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 zvd.

11.000 izv.

ISBN 978-92-823-6310-2
a) Evropska unija - Knjige za otroke b) EU c) Evropska Unija

061.1EU(02.053.2)
087.5
LE ml 90/91(3/9) GODEC Sshmidt J. V Evropi smo LE zv 90/91(3/9) ZEMLJEVID Evrope
COBISS.SI-ID 276766464

4.
        NEVLADNA : časopis za razvoj nevladnih organizacij v Podravju. - 2010, št. 1 (jan.)-        . - Maribor (Gosposvetska c. 83) : Zavod PIP, 2010-. - 40 cm

Občasno. - Čelni nasl.

061.2(497.412)(055)

2015 št. 15
COBISS.SI-ID 250428160

5.
        ONA plus. - Let. 1, št. 1(marec 2011-) . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2011-. - 27 cm

Četrtletnik
ISSN 2232-285X = Ona plus

050

Let. 5 2015 št. 31-32#
COBISS.SI-ID 254921984

6.
        ŠTUDENTSKI objektiv : revija Kluba študentov Lendava = A Lendvai Egyetemisták klubjának folyóirata. - Leto 1, št. 1 (feb. 2015)-        . - Lendava : Klub študentov ; Lendva : A Lendvai Egyetemisták Klubja, 2015-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Besedilo v slov. in madž. jeziku

070.48(497.4Lendava)

Let. 1 2015 št. 1
COBISS.SI-ID 12927388

7.
TULIP, Jenny
        Kdo se skriva na vrtu? : pod zavihki najdi živali in jih otipaj / [[besedilo in] ilustracije Jenny Tulip ; prevedel Borut Petrović Jesenovec]. - [Radovljica : Didakta, 2007] ([tiskano na Kitajskem]). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Knjiga presenečenj / Didakta)

Avtorica navedena v CIPu. - 1.000 izv. - Slikanica z zavihki

ISBN 978-961-6530-95-8
a) velike tiskane črke

087.5
LE ml K TULIP Jenny Kdo se skriva LE ml K TULIP Jenny Kdo se skriva na SB ml C TULIP Jenny Kdo se skriva TU ml C TULIP Jenny Kdo se skriva na VP ml C TULIP Jenny Kdo se skriva na
COBISS.SI-ID 229340928

8.
        TURISTIČNA tribuna Slovenskih novic. - Leto 19, št. 40 (13. okt. 2011)- . - Ljubljana : Slovenske novice, 2011-. - 42 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Tedenska tribuna (1993) = ISSN 1318-2285
ISSN 2232-5468 = Turistična tribuna Slovenskih novic

070(497.4)

Let. 23 2015 št. 6-8#
COBISS.SI-ID 261133824

9.
        URADNE objave Občine Dobrovnik = Dobronak község közlönye . - Dobrovnik : Občina, 2001-. - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

070.481(497.4 Dobrovnik)
LE do 05 URADNE objave občine
Let. 14 2015 št. 1-9
COBISS.SI-ID 118452992


159.9 PSIHOLOGIJA


10.
        DISZLEXIA az első jelektől felnőttkorig : [Ráduly-Zörgő Éva ... et al.]. - Cluj-Napoca : Ábel, 2013. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-973-114-178-7
a) disleksija b) logoped c) motnje d) govor

159.93/.94
DO od 159.9 DISZLEXIA az LE od 159.9 DISZLEXIA az
COBISS.SI-ID 12930204

11.
VEKERDY, Tamás
        Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [illusztrációk Réber László]. - Budapest : Holnap, 2013. - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-346-794-7

159.922.8
DO od 159.9 VEKERDY Tamás Kamaszkor körül LE od 159.9 VEKERDY Tamás Kamaszkor körül
COBISS.SI-ID 12929180


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


12.
VERMES, Géza, 1924-
        A kereszténység kezdetei : Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 30-325) / Vermes Géza ; [fordította Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Libri Kiadó, 2013. - 391 str. ; 21 cm

Prevod dela: Christian beginnings. - Bibliografija: str. 362-381

ISBN 978-963-310-254-1
a) krščanstvo b) vera c) začetki d) zgodovina

27
DO od 2 VERMES Géza A kereszténység LE od 2 VERMES Géza A kereszténység
COBISS.SI-ID 12929436


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


13.
HUNTINGTON, Samuel P.
        A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [fordította Puszta Dóra, Gázsity Mila, Gecsényi Györgyi]. - Budapest : Európa, 2014. - 646 str. ; 19 cm

Prevod dela: The clash of civilizations and the remaking of the World order

ISBN 978-963-07-9572-2
a) družba b) civilizacija c) globalizacija d) spremembe

308
LE od 30/31 HUNTINGTON S. P. A civilizációk
COBISS.SI-ID 12929948

14.
        STATØPIS : statistični pregled Slovenije ---. - [Slovenska tiskana izd.]. - 2014, [št. 1]-        . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2014-. - 21 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/publikacije/pub_statopis.asp. - Letnik. - Ima angl. tiskano izd.: Statʼoʼbook = ISSN 2385-9288. - Ima spletno izd.: Statøpis = ISSN 2385-930X
ISSN 2385-9180 = Statøpis (Slov. tiskana izd.)

311(497.4)(085)

Let. 1 2015 št. 1
COBISS.SI-ID 276845312

15.
WEIS, István
        A mai magyar társadalom / Weis István. - Budapest : Gondolat, 2013. - 186 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár)

ISBN 978-963-693-116-2
a) družba b) zaselki c) vas d) mesto e) država

308(439)
LE od 30/31 WEIS István A mai magyar
COBISS.SI-ID 12928668


32 POLITIKA


16.
ASSMANN, Jan, 1938-
        Religio douplex : az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás / Jan Assmann ; [fordította V. Horváth Károly]. - Budapest : Atlantisz, 2013. - 295 str. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)

Prevod dela: Religio duplex. - Bibliografija: str. [253]-290

ISBN 978-963-9777-27-9
a) politika b) teologija c) misteriji d) egiptologija e) razsvetljenstvo

322
LE od 32/33 ASSMANN Jan Religio duplex
COBISS.SI-ID 12928412

17.
WILLAN, Philip
        Zadnja večerja : vatikanska banka, mafijski denar in prostozidarske lože v vojni s komunizmom / Philip Willan ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 430 str. ; 20 str.

Spremna beseda na zavihkih ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6627-56-6
a) mafija b) banke c) vatikan d) prostozidarstvo

322(456.31)
061.251
LE od 32/33 WILLAN Philip Zadnja večerja
COBISS.SI-ID 276549376


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


18.
        POMURSKI obrtnik : območnih obrnih zbornic Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota. - Let. 1, apr. (2005)-        . - [Gornja Radgona] : Območna obrtna zbornica, 2005-. - 30 cm

Mesečno. - 2.570 izv.
ISSN 0000-0000

334.7(497.4)(055)
070.486
LE do 32/33 POMURSKI obrtnik
Let. 11 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 10028444


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


19.
OBRAN, Nina
        Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih / Nina Obran ; [spremna beseda Katja Zabukovec Kerin]. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo, 2014 ([Videm] : Kript). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2014-nasilje_nad_zenskami-pravni_prirocnik.pdf. - 4.000 izv. - Spremna beseda / Katja Zabukovec Kerin: str. [9-11]. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-91732-2-0
a) Ženske - Nasilje b) človekove pravice c) kazniva dejanja d) preprečevanje e) socialna pomoč f) nasilje v družini g) tožilstvo h) sodišča

343.62-055.2
ČR od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad DL od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad DO od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad GA od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad GE od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad LE od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad OD od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad SB od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad TU od 34/354 OBRAN Nina Nasilje nad
COBISS.SI-ID 276138496

20.
        SLIŠITE? : prijavite nasilje nad ženskami 113. - [Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo [etc.], 2013]. - [17] str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov.
a) Ženske - Nasilje b) človekove pravice c) kazniva dejanja d) preprečevanje e) socialna pomoč

343.62(497.4)
ČR od 34/354 SLIŠITE? DL od 34/354 SLIŠITE? DO od 34/354 SLIŠITE? GA od 34/354 SLIŠITE? GE od 34/354 SLIŠITE? HO od 34/354 SLIŠITE? KO od 34/354 SLIŠITE? LE od 34/354 SLIŠITE? OD od 34/354 SLIŠITE? PE od 34/354 SLIŠITE? SB od 34/354 SLIŠITE? TU od 34/354 SLIŠITE?
COBISS.SI-ID 268610816


36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO


21.
        IZ sveta tišine : glasilo Zveze slušno prizadetih Slovenije. - Leto 1, št. 1 (1980)-        . - Ljubljana : Zveza slušno prizadetih Slovenije, 1980-. - 42 cm

ISSN 1318-1394 = Iz sveta tišine

364.65-056.26(497.12)

Let. 36 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 25706241


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


22.
COLOROSO, Barbara
        Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak : óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását? / Barbara Coloroso ; [fordította J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 275 str. ; 20 cm

Prevod dela: The bully, the bullied, and the bystander

ISBN 978-963-288-196-6
a) nasilje b) vedenje c) vzgoja d) šole e) preprečevanje f) priročniki

37.091.5
DO od 37 COLOROSO B. Zaklatók, LE od 37 COLOROSO Barbara Zaklatók, áldozatok
COBISS.SI-ID 12773276

23.
RANSCHBURG, Jenő
        A világ megismerése óvodáskorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 172 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)

ISBN 978-963-248-107-4
a) vzgoja b) predšolska vzgoja c) vrtci d) inteligenca e) razvoj otroka f) učenje g) zgodnje otroštvo

373.2
DO od 37 RANSCHBURG J. A világ GA od 37 RANSCHBURG Jenő A világ LE od 37 RANSCHBURG J. A világ
COBISS.SI-ID 12808348


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


24.
MONTÁGH, Imre
        Gyakori beszédhibák a gyermekkorban / Montágh Imre, Montághné Reiner Nelli, Vinczéné Bíró Etelka ; [grafikákat Farkas Éva ; fényképeket Kudász Gábor Arion]. - javított kiad. - Budapest : Holnap, 2013. - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 199-200

ISBN 978-963-346-989-7
a) disleksija b) legastenija c) govor d) defektologija e) logoped

616.89
DO od 616 MONTÁGH Imre Gyakori LE od 616 MONTÁGH Imre Gyakori PE od 616 MONTÁGH Imre Gyakori
COBISS.SI-ID 12928156

25.
        SKUPAJ za zdravje človeka in narave : obvestila o dogodkih in predavanjih v ... - [Tiskana izd.] . - Ig (Zapotok 54) : Društvo Ognjič, 2005-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://zazdravje.net/default.asp. - Dvomesečnik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Skupaj za zdravje človeka in narave = ISSN 1855-9514
ISSN 1581-467X = Skupaj za zdravje človeka in narave (Tiskana izd.)

613

2015 št. 2#
COBISS.SI-ID 225378304

26.
        SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2003)-        . - Ljubljana Polje (Studenec 48) : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003-. - 29 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1581-8470 = Spominčica

616.892.3:061.2(497.4)

Let. 13 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 128243712

27.
        ZA srce. - Let. 1, št. 1 (november 1992)-        . - Ljubljana (Dunajska 65) : Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije, 1992-. - 30 cm

Četrtletnik
ISSN 1318-2560 = Za srce (Ljubljana)

612.1
616.17
LE či 61 ZA srce
Let. 24 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 32350464


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


28.
        LAKÁSKULTÚRA / főszerkesztő Balog János. - 1. évf. 1. sz. (1964)-        . - Budapest (1122 Budapest, Városmajor u. 11) : Axel-Springer-Budapest, 1964-. - 30 cm

mesečno
ISSN 0047-391X

643/.645(439)(05)
LE či 64 LAKÁSKULTÚRA
Évf. 2015 sz. 1#
COBISS.SI-ID 942131

29.
        SZÉP házak / főszerkesztő Vogl Elemér. - 1. Évf., 1. sz. (1992)-        . - Budapest (1014 Budapest, I., Dísz tér 16) : Vogl Elemér, 1992-. - 29 cm

Dvomesečnik. - Opis po: Évf. 21, sz. 4
ISSN 1216-1268

643:747

2015 sz. 1#
COBISS.SI-ID 12676508


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


30.
FOTÓKLUB Kanizsa (Nagykanizsa)
        Határtalanul : Dunán innen - Murán túl : Meghívásos nemzetközi fotókiállítás Csáktornya, Lendva, Nagykanizsa fotóklubok részvétrelével : Nagykanizsa, Magyar Plakát Ház, 2014.10.03.-2014.11.08. / Fotóklub Kanizsa ... [et al.]. - [Nagykanizsa] : Molnár Tibor, 2014. - 134 str. : fotograf. ; 30 cm

Na ov.: Bez granice, Határtalanul, Brez meja. - 67 izv.

ISBN 978-963-12-0295-3
a) Fotoklub (Čakovec) b) Kulturno društvo foto video klub (Lendava ; = Lendava) c) Fotóklub Kanizsa (Nagykanizsa) d) umetniška fotografija e) fotoklubi f) fotografske razstave g) mednarodne razstave

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 12922524


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


31.
        HORIZONT : revija za turizem. - 2002, 1 (mar.)-        . - Maribor (Titova c. 44) : Novium, 2002-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-8300 = Horizont (Maribor)

796.5(497.4)
LE či 79 HORIZONT
2015 št. 156#
COBISS.SI-ID 116574208

32.
ŠPORTNA zveza (Lendava)
        [Petdeset]
        50 let = 50 év : [1964-2014] / [urednik Franc Horvat Meštrovič ... [et al.] ; fotografije [so] prispevali Štefan Utroša ... et al.]. - Lendava : Športna zveza : Magyar nemzetiségi művelődési intézet ; [Zalaegerszeg] : Zala Megyei Sportszövetségek Egyesűlése, 2015 (Lendava : Arma). - 41 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. in madž. besedilo. - 300 izv.
a) Športna zveza (Lendava) - Zgodovina - 1964-2014 - Zborniki b) Šport - Zgodovina - Pomurje - madžarska - Zborniki c) športna društva d) zgodovinski pregledi e) mednarodno sodelovanje f) keglanje g) šah h) nogomet i) odbojka j) košarka k) pohodništvo l) kolesarstvo m) judo n) namizni tenis o) badminton

061.2:796.07(497.4Lendava)"1964/2014"
796.07(439)(091)
LE do 908 Prekmurje ŠPORTNA zveza Petdeset let LE od 908 Prekmurje ŠPORTNA zveza Petdeset let
COBISS.SI-ID 12922268


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


33.
        DRÁVASZÖG és Szlavónia : adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához / szerkesztette Gasparics Judit és Ruda Gábor ; [horvát fordítások Lehocki-Samardžić Anna]. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2014. - 113 str. : ilustr. ; 21 cm + popravek

Bibliografija in povzetek v hrv. pri vseh prispevkih

ISBN 978-615-5026-55-3
ISBN 978-615-5026-56-0 (pdf)
a) jezik b) kultura c) Madžari d) Hrvaška

81'27
821.511.141.09(497.5)
DL od 81 DRÁVASZÖG és DO od 81 DRÁVASZÖG és GA od 81 DRÁVASZÖG és GE od 81 DRÁVASZÖG és LE do 81 DRÁVASZÖG és LE od 81 DRÁVASZÖG és
COBISS.SI-ID 12931996


82 LITERARNA BESEDILA


34.
CHILD, Lauren
        Clarice Bean : težavno črkovanje / [napisala in ilustrirala] Lauren Child ; [prevedla Anja Kokalj]. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Soča). - 188 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Clarice Bean spells trouble. - Potiskani notr. spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-28-6

821.111-93-32
ČR ml P CHILD Lauren Clarice Bean LE ml P CHILD Lauren Clarice Bean OD ml P CHILD Lauren Clarice Bean SB ml P CHILD Lauren Clarice Bean TU ml P CHILD Lauren Clarice Bean
COBISS.SI-ID 257395712

35.
FRIEDRICH, Joachim
        Kriminalka pod žarometi / Joachim Friedrich ; ilustracije Regina Kehn ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka 4 1/2 prijatelji)

Prevod dela: 4 1/2 Freunde und die verschwundene Diamantenmops

ISBN 86-11-17049-0

821.112.2-93-32
DL ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod HO ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod LE ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod OD ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod PE ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod SB ml P FRIEDRICH Joachim Kriminalka pod
COBISS.SI-ID 223128832

36.
GILBRETH, Frank Bunker, 1911-2001
        Na visokih petah : iskrivo nadaljevanje Za ducat - ceneje / Frank B. Gilbreth ml. in Ernestine Gilbreth Carey ; prevedel Niki Neubauer ; ilustriral Uroš Hrovat. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 237 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Belles on their toes. - 3.100 izv.

ISBN 978-961-278-156-9
a) Storilnost - Družinska vzgoja - V leposlovju b) ameriška književnost c) romani d) družinska vzgoja e) najstniki f) vzgoja najstnikov

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GILBRETH F. Bunker Na visokih petah
COBISS.SI-ID 275020544

37.
GOMBAČ, Žiga
        Skrivnosti mladih levov / Žiga X. Gombač ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr. ; 20 cm

550 izv.

ISBN 978-961-272-168-8

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C GOMBAČ Žiga Skrivnosti mladih
COBISS.SI-ID 276147712

38.
HOF, Marjolijn
        Pravila treh / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 132 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: De regels van drie. - 650 izv. - Spremna beseda / Sara Lozej: str. 130-132. - Prejela je nagradi Vlag en Wimpel in Woutertje Pieterse Pijs 2014 (podeljuje strokovna žirija za najboljše nizozemsko mladinsko delo)

ISBN 978-961-272-171-8

821.112.5-32
LE ml M HOF Marjolijn Pravila treh
COBISS.SI-ID 277107712

39.
LACKFI, János
        Milyenek még a magyarok? : ínyenceknek / Lackfi János ; [illusztrációk P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 129 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-227-407-2

821.511.141-7
DO od 82-7 LACKFI János Milyenek még GA od 82-7 LACKFI János Milyenek még LE od 82-7 LACKFI János Milyenek még
COBISS.SI-ID 12746396

40.
LÁZÁR, Ervin
        A manógyár / Lázár Ervin ; Szalma Edit rajzaival. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 46 str. : ilustr. ; 19 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-227-410-2
a) madžarska književnost b) književnost za mladino

821.511.141-93-32
PE ml C LÁZÁR Ervin A manógyár
COBISS.SI-ID 21196296

41.
NYÍRŐ, József
        Júlia szép leány / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 414 str. ; 21 cm

A kék madártól az Evangéliumig / Lakatos Mihály: str. 390-[415]. - Vsebina: A Próféta ; A Megfeszített ; Új haza ; Jézusfaragó ember ; A per ; Fonó a székelyeknél

ISBN 978-963-267-200-7

821.511.141-2
LE od 82-2 NYÍRŐ József Júlia szép leány
COBISS.SI-ID 12927900

42.
SALYÁMOSY, Éva
        Hát mégis szeret engem valaki??? : Peti és Petra története / Salyámosy Éva. - Budapest : samozal., 2013. - 195 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 4)

ISBN 978-963-08-8095-4

821.511.141-32
DL od 82-32 SALYÁMOSY Éva Hát mégis szeret DO od 82-32 SALYÁMOSY Éva Hát mégis szeret LE od 82-32 SALYÁMOSY Éva Hát mégis szeret
COBISS.SI-ID 12929692

43.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / William Shakespeare ; priredila Helen Street ; ilustrirala Charly Cheung ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prve prave)

Prevod dela: Hamlet. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-173-2
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Hamlet" - Knjige za mladino

821.111-2(048.4)
LE ml P SHAKESPEARE William Hamlet
COBISS.SI-ID 277318400

44.
SHAKESPEARE, William
        Még regékben sincsen arra szó : William Shakespeare két tragédiája / William Shakespeare ; Jánosházy György fordításában. - Marosvásárhely : Mentor, 2013. - 266 str. ; 20 cm. - (Shakespeare sorozata)

Vsebina: Romeo és Júlia ; Othello, a velencei mór

ISBN 978-973-599-605-5 (Mentor)
ISBN 978-973-599-613-0

82.111-2
DO od 82-2 SHAKESPEARE W. Még regékben GA od 82-2 SHAKESPEARE W. Még regékben
COBISS.SI-ID 12931740

45.
STEPANČIČ, Lucija
        Kaj nam povejo besede / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 100 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-170-1
a) Tujke - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
81'373.45
LE ml 81 STEPANČIČ Lucija Kaj nam povejo
COBISS.SI-ID 277106432

46.
SZOMI, Pál
        Jesenska nebina / Pál Szomi ; [prevod v slovenščino Bela Szomi Kralj ; fotografije Arven Šakti Kralj Szomi]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 122 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Pripovedništvo Pála Szomija / Lajos Bence: str. 5-9. - Spremna beseda Francija Justa na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-255-081-3

821.511.141-32
ČR od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina GA od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina GE od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina LE do 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina LE od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina OD od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina TU od 82-32 SZOMI Pál Jesenska nebina
COBISS.SI-ID 80427777

47.
        A TITOKZATOS csizmaevő szörny : igaz történetek valódi gyerekekről / [szerkesztette Halász Csilla ; illusztráció Csillag István]. - Budapest : Látóhatár Kiadó, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5444-00-5
a) madžarska književnost b) pravljice

821.511.141-93-34
GE ml C A TITOKZATOS LE ml C A TITOKZATOS
COBISS.SI-ID 12927644

48.
URBANIJA, Jože, 1941-
        Antonija, ostani v Komposteli! / Jože Urbanija. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 303 str. ; 22 cm. - (Slovenske večernice / Celjska Mohorjeva družba ; 164)

3.000 izv.

ISBN 978-961-278-145-3
a) Santiago de Compostela - Božja pot - V leposlovju b) romanja c) Camino d) pohodništvo

821.163.6-311.2
27-57(460Santiago de Compostela)
LE od 82-311.2 URBANIJA Jože Antonija, ostani
COBISS.SI-ID 275059712

49.
V. Móra, Panka
        Mese, mese, mátka --- / V. Móra Panka ; Kőszegi Bella képeivel. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 48 str., [14] f. pril. ; 35 cm

ISBN 978-963-9680-73-9
a) pravljice b) madžarska književnost c) književnost za otroke d) velike tiskane črke

821.511.141-93-34
DL ml C V. MÓRA Panka Mese, mese, LE ml C V. MÓRA Panka Mese, mese
COBISS.SI-ID 12931484


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


50.
        LITERATURA. - Let. 1, št. 1 (1989)-        . - Ljubljana : LDS, 1989- (Gosposka 10). - 20 cm

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022
ISSN 0353-5622 = Literatura (Ljubljana)

886.3(05)
82(100)(05)
051(497.12)
LE či 82.0 LITERATURA
Let. 27 2015 št. 283/284#
COBISS.SI-ID 3468546

51.
        MENTOR : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. - 1978, št. 1- . - Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1978-

Desetkrat letno
ISSN 0351-367X = Mentor (Ljubljana)

82.0
LE či 82.0 MENTOR
Let. 36 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 8581632

52.
        SODOBNOST. - Leto 11, št.1 (1963)-        . - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1963-. - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/vsebina.asp?id=zbirke (Dostop do izbranih člankov). - Mesečnik. - Nadaljuje štetje predhodnice. - Prevodi nekaterih besedil v angleščino izhajajo v reviji: Sodobnost International = ISSN 1854-8490. - Je nadaljevanje: Naša sodobnost = ISSN 1318-3397
ISSN 0038-0482

821.163.6.09
LE či 82.0 SODOBNOST
Let. 79 2015 št. 1/2#
COBISS.SI-ID 3273474


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


53.
PINNINGTON, Andrea
        Slikovni atlas sveta [Kartografsko gradivo] / napisali Andrea Pinnington, Marie Greenwood ; ilustracije Peter Bull ; prevedel Jakob Rotar. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na Tajskem). - 1 atlas (33 str.) : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The pop-up, pull-out picture atlas. - Atlas z interaktivnimi izvlečnimi zemljevidi in globusom, ki izskoči. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1679-0
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
BL:
100
DO ml 90/91 PINNINGTON Aandrea Slikovni atlas GA ml 90/91 PINNINGTON Aandrea Slikovni atlas LE ml 90/91 PINNINGTON Aandrea Slikovni atlas SB ml 90/91(3/9) PINNINGTON Andrea Slikovni atlas
COBISS.SI-ID 254545408


929 BIOGRAFIJE


54.
CAZACU, Matei
        Drakula : [tiran ali velik vladar?] / Matei Cazacu ; [prevedla Špela Žakelj]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014-<2015> (Nova Gorica : Grafika Soča). - <Zv. 1-2> : zvd., rodovniki ; 20 cm. - (Zbirka zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Dracula

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014. - 207 str. - Nasl. na ov.: Drakula 1. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 700 izv. - Bibliografija: str. 195-197. - Kazalo
Del 2. - 2015. - 206 str. - Nasl. na ov.: Drakula 2. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 700 izv. - Bibliografija: str. 194-196. - Kazalo

ISBN 978-961-203-436-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-203-438-2 (zv. 2)
a) Vlad III, vlaški vojvoda (ok.1431-ok.1476) - Biografije b) Romunija c) Vlaška d) zgodovina e) srednji vek f) 15.st. g) vladarji

929Vlad III, vlaški vojvoda
94(498)"14"
LE od 929 VLAD III
COBISS.SI-ID 276513792

55.
HRIBAR, Marija
        Gradim življenje z drznimi si upi : Ivan Čampa, stoletnica rojstva: 15. XI. 1914 - 15. X. 2014 / besedilo Marija Hribar ; fotografije arhiv KJUC, Valentin Schein, arhiv NUK, Pokrajinski arhiv Nova Gorica. - Cerknica : Knjižnica Jožeta Udoviča : Občina Bloke, 2014 (Cerknica : Abakos). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Čelni nasl. - Potiskane notr. str. ov.
a) Čampa, Ivan (1914-1942) b) Bloke c) Notranjska d) domoznanstvo

929Čampa I.
LE od 82.0 HRIBAR Marija Gradim življenje
COBISS.SI-ID 8144824

56.
POGORILIĆ, Anđelka, 1966-
        Marička Žnidaršič 1914-2014. To je moj svet in taka v njem sem jaz : stoletnica rojstva / [besedilo Anđelka Pogorilić ; fotografije arhiv KJUC, arhiv NUK, Borut Kraševec]. - [Cerknica] : Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 2014 (Cerknica : Abakos). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Čelni nasl. - Potiskane notr. str. ov.
a) Žnidaršič, Marička (1914-1986) b) domoznanstvo c) Loška dolina d) Stari trg pri Ložu e) Notranjska

929Žnidaršič M.(497.4Stari trg pri Ložu)
821.163.09Žnidaršič M.
LE od 82.0 POGORILIĆ Anđelka Marička Žnidaršič
COBISS.SI-ID 8144056


93/99 ZGODOVINA


57.
BALLA, Tibor
        A k.u.k. hadseregtől a Vörös Hadseregig : magyar katonák a Nagy Háború román és olasz frontján, valamint a Tanácsköztársaság honvédő hadjáratában / Balla Tibor. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 14)

ISBN 978-615-5013-98-0
a) zgodovina b) vojne c) vojaki d) Madžarska

94(439)
DL od 940/990 BALLA Tibor A k.u.k. DO od 940/990 BALLA Tibor A k.u.k. GA od 940/990 BALLA Tibor A k.u.k. LE od 940/990 BALLA Tibor A k.u.k.
COBISS.SI-ID 12728220

58.
HERMANN, Róbert
        A Habsburg Birodalom zászlói alatt / Lázár Balázs : magyar katonák Európa harcterein Savoyai Jenő, Nagy Frigyes és Napóleon korában. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 13)

ISBN 978-615-5013-97-3
a) zgodovina b) vojne c) vojaki d) Madžarska

94(439)
DO od 940/990 HERMANN Róbert A Habsburg LE od 940/990 HERMANN Róbert A Habsburg
COBISS.SI-ID 12930972

59.
HERMANN, Róbert
        A magyar függetlenségi háború 1849 / Hermann Róbert. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 16)

ISBN 978-615-5129-00-1
a) zgodovina b) vojne c) vojaki d) Madžarska

94(439)
DO od 940/990 HERMANN Róbert A magyar LE od 940/990 HERMANN Róbert A magyar
COBISS.SI-ID 12930716

60.
HERMANN, Róbert
        A magyar önvédelmi háború 1848-1849 / Hermann Róbert. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 15)

ISBN 978-615-5013-99-7
a) zgodovina b) vojne c) vojaki d) Madžarska

94(439)
DO od 940/990 HERMANN Róbert A magyar önvédelmi LE od 940/990 HERMANN Róbert A magyar önvédelmi
COBISS.SI-ID 12930460

61.
JANKÓ, Zsigmond
        Vágyakozás a lövészárkokból : egy szécsiszentlászlói házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild levelezése az 1. világháború alatt / [szerkesztők Király M. Jutka, Šövegeš Lipovšek Gordana ; a dokumentumokat válogatta, a bevezetőket, szómagyarázatot és a jegyzeteket írta Šövegeš Lipovšek Gordana ; fordítás Dunjko Vesna (magyar és szlovén nyelvre)]. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet ; Maribor : Területi Levéltár = Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti ; Maribor : Pokrajinski arhiv, 2014 (Ljubljana : Schwarz Print). - 387 str. : ilustr. ; 22 cm

Spremna besedila tudi v slov. - Zvd. na spojnih listih. - 800 izv. - Spremna besedila / Király M. Jutka, Pintér Tamás, Šövegeš Lipovšek Gordana: str. 6-40. - Kazali

ISBN 978-961-93008-4-8
a) Jankó, Zsigmond - Korespondenca - 1914-1918 b) Kovács, Matild - Korespondenca - 1914-1918 c) Svetovna vojna 1914-1918 - Pisma

94(100)"1914/1918"(044.2)
821.511.141-6"1914/1918"
LE do 82-6 JANKÓ Zsigmond Vágyakozás a LE od 82-6 JANKÓ Zsigmond Vágyakozás a
COBISS.SI-ID 276438784

62.
KRANJC, Gregor Joseph, 1974-
        Hoja s hudičem : okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941-1945 / Gregor Kranjc ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014 ([Ljubljana] : Rotosi). - 401 str. ; 20 cm

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zavihkih ov. - Sprememba besede / Božo Repe: str. 7-30. - Bibliografija: str. 391-401

ISBN 978-961-6627-55-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Kolaboracionizem - Slovenija b) Slovenija - Zgodovina - 1941-1945

94(497.4)"1941/1945"
FRASCATI:
6-100
LE od 949.71"1941-45" KRANJC Gregor J. Hoja s hudičem
COBISS.SI-ID 276283648

63.
PÉRIN, Patrick
        V času barbarskih kraljestev : od velikega preseljevanja ljudstev do Karla Velikega : 4.-9. stoletje / [avtorja besedila Patrick Périn in Pierre Forni ob sodelovanju Laure-Charlotte Feffer ; prevedel, strokovno priredil in dopolnil Davorin Vuga ; ilustriral Pierre Joubert]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 64 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Kako so živeli)

Prevod dela: Au temps des royaumes barbares. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 86-11-08854-9
a) barbarska ljudstva b) Evropa c) preseljevanje ljudstev d) stari vek e) srednji vek f) Germani g) kulturna zgodovina h) zgodovina i) knjige za mladino

930.85(4)"03/08"(02.053.2)
94(4)"03/08"(02.053.2)
ČR ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih DL ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih DO ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih GA ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih GE ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih HO ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih KO ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih LE ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih LE sk 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih OD ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih PE ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih SB ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih TU ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih VP ml 93/99 PÉRIN Patrick V času barbarskih
COBISS.SI-ID 22921728

64.
SZAKÁLY, Sándor
        Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : történelmi-statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről / Szakály Sándor. - 2., javított és bővített kiad. - Budapest : Magyar Napló : Veritas Történetkutató Intézet, 2014. - 303 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5465-03-1
a) orožniki b) kraljevina c) Madžarska d) zgodovina

94(439)
LE od 940/990 SZAKÁLY Sándor Akik a magyar
COBISS.SI-ID 12928924

65.
SZÁMVÉBER, Norbert
        A sarló és a kalapács között / Számvéber Norbert : magyarországi harcok 1944-1945,1956. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 11)

ISBN 978-615-5013-95-9
a) zgodovina b) vojne c) vojaki d) Madžarska

94(439)
DO od 940/990 SZÁMVÉBER N. A sarló és a LE od 940/990 SZÁMVÉBER N. A sarló és a
COBISS.SI-ID 12931228


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO