COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti avgust 20150 SPLOSNO


1.
BUNJEVAC, Nina
        Očetnjava / Nina Bunjevac ; prevedla Maja Novak ; spremna beseda Goran Vojnović. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 150 str., [IX] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Fatherland. - 1.000 izv. - Kako narisati očeta terorista / Goran Vojnović: str. VI-VIII. - O avtorici: str. IX

ISBN 978-961-241-896-0
a) Bunjevac, Petar (1936-1977) - Stripi b) Bunjevac, Nina (1973-) - Spomini c) Srbski izseljenci - Terorizem - Kanada - 20.st. - Stripi d) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st. - Stripi e) srbski teroristi f) četniki g) risane zgodbe

084.11
323.28(71=163.41)"19"(084.11)
821.111(71)-94(084.11)
GA od 74/76 BUNJEVAC Nina Očetnjava
COBISS.SI-ID 279505152

2.
JOYCE, Melanie
        Daj mi poljubček : veliki poljubi, majhni poljubčki, vsepovsod poljubčki! / [besedilo Melanie Joyce ; ilustrirala Anna Jones ; prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Kiss me. - 3.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-2565-8
a) velike tiskane črke

087.5
GA ml C JOYCE Melanie Daj mi poljubček SB ml C JOYCE Melanie Daj mi poljubček
COBISS.SI-ID 279072000

3.
        KJER knjige najdejo dom : 150 let knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi / [uredniški odbor Zdenka Žigon ... [et al.] ; fotografije Lavričeva knjižnica Ajdovščina ... et al.]. - Ajdovščina : Lavričeva knjižnica, 2014 (Kranj : Gorenjski tisk). - 197 str. : ilustr. ; 29 cm

650 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93413-2-2
a) Lavričeva knjižnica (Ajdovščina) - 1864-2014 - Zborniki b) Knjižnice - Slovenija - Zborniki c) knjižničarstvo d) zgodovina knjižnic

02(497.4-15)
LE od 02 KJER knjige
COBISS.SI-ID 276425728

4.
KOŠIR, Matevž
        Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem / Matevž Košir. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 528 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 512-518. - Kazalo

ISBN 978-961-241-895-3
a) Prostozidarstvo - Zgodovina - Slovenija

061.251(497.4)(091)
PE od 06 KOŠIR Matevž Zgodovina
COBISS.SI-ID 279337728

5.
        ŽENSKA : slovenska ženska družinska revija. - Let. 1, št.1 . - Ljubljana : Salomon, 2015-

Mesečnik
ISSN 2386-0677 = Ženska

050-055.2

Let. 1 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 280129792


159.9 PSIHOLOGIJA


6.
AHLIN, Dragomira
        Čutno o izvenčutnem : o izvenčutnem zaznavanju : filozofska razprava / Dragomira Ahlin ; [ilustracije Lora Ahlin Kremžar]. - 2. izd. - Ljubljana : Temza, 2015 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str.125-127

ISBN 978-961-91984-5-2
ISBN 978-961-91984-4-5 !
a) Nadčutno doživljanje - Psihološki vidik b) izvenčutno zaznavanje c) zgodovina d) raziskovanje

159.961
133.2
GA od 159.9 AHLIN Droagomira Čutno o
COBISS.SI-ID 279224832

7.
BUZAN, Tony
        Delaj z glavo : izkoristimo zmožnosti uma s pomočjo miselnih vzorcev / Tony Buzan ; [prevedla Mojca Čakš ; ilustracije Walle J. H. Nauta ... [et al.] ; miselne vzorce I, II in III je izrisala Vanda North]. - Posodobljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana [i. e. Ivančna Gorica] : Ljubljana). - 165 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Use your head. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Spremna beseda / Milan Štrukelj: str. 8-14. - Bibliografija: str. 164-165. - Povzetek

ISBN 86-11-16849-6
a) Učenje - Priročniki b) umske sposobnosti c) mentalne tehnike d) spomin e) branje f) metoda miselnih vzorcev

159.953
LE od 159.9 BUZAN Tony Delaj z glavo
COBISS.SI-ID 214652672

8.
CIALDINI, Robert B.
        Vplivanje : psihologija prepričevanja / Robert B. Cialdini ; prevedla Jedrt Maležič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 401 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Influence. - 400 izv. - Bibliografija: str. 366-383. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-28-0
a) prepričevanje b) psihologija

159.922
615.851
PE od 159.9 CIALDINI Robert B. Vplivanje
COBISS.SI-ID 279216384

9.
COVEY, Sean
        Sedem navad zelo uspešnih najstnikov / Sean Covey ; [prevedla Vera Čertalič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 259 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The 7 habits of highly effective teens. - Nasl. na ov. in hrbtu knj.: 7 navad zelo uspešnih najstnikov

ISBN 86-11-15833-4
a) Mladostniki - Uspešnost - Priročniki b) načrtovanje življenja c) osebnostni razvoj d) medosebne komunikacije e) psihološki nasveti

159.922.8
HO od 159.9 COVEY Sean Sedem navad zelo LE od 159.9 COVEY Sean Sedem navad zelo LE sk 159.9 COVEY Sean Sedem navad zelo TU od 159.9 COVEY Sean Sedem navad
COBISS.SI-ID 109369088

10.
        OSVOBODITEV živali : revija za prijatelje živali. - Letn. 1, št. 1 (apr. 2004)-        . - Ponikva (Ostrožno pri Ponikvi 26) : Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, 2004-. - 29 cm

Občasno. - Ov. nasl.
ISSN 1581-9507 = Osvoboditev živali

179.3
LE či 159.9 OSVOBODITEV živali
Let. 12 2015 št. 29
COBISS.SI-ID 214649088

11.
PRISTOVŠEK, Jana
        [Osem]
        8 moških, zakaj pa ne? : priročnik za ženske in ljudi z žensko dušo / Jana Pristovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Studio Heliantha, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 103 str. ; 19 cm

1.000 izv. - Predgovor / Sandra Kocijančič: str. 11-13

ISBN 978-961-93748-0-1
a) Odnosi med spoloma - Priročniki

159.922.1(035)
LE od 159.9 PRISTOVŠEK Jana 8 moških, zakaj
COBISS.SI-ID 276090880

12.
ŠKARJA, Petra
        Najdi svojo srečo in mir : neprecenljiva znanja življenjskih učiteljev! : kaj nas lahko naučijo menihi Vzhoda? / Petra Škarja. - Ponatis [!]. - Novo mesto : 5KA Izobraževanja, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 172 str. : avtoričina sl. ; 21 cm

Napačen podatek o ponatisu v CIP-u. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93846-0-2
a) Samorealizacija - Priročniki b) osebnostni razvoj

159.922(035)
GA od 159.9 ŠKARJA Petra Najdi svojo
COBISS.SI-ID 279756800

13.
TOMIĆ, Edita
        Moraš ali želiš? : 47 receptov za samopomoč / Edita Tomić. - Ljubljana : samozal., 2015 (Nedelišće : Letis). - 96 str : ilustr. ; 21 cm

500+1 izv.

ISBN 978-961-283-372-5
a) Samorealizacija - Priročniki b) samospoznavanje

159.922(035)
LE od 159.9 TOMIĆ Edita Moraš ali želiš?
COBISS.SI-ID 280393216


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


14.
GOLEMAN, Daniel
        Gonilna sila Dobrega : dalajlamova vizija za naš svet / Daniel Goleman ; [prevedel Janez Penca]. - Novo mesto : Penca in drugi, 2015. - 236 str. ; 21 cm

Prevod dela: A force for good. - 350 izv.

ISBN 978-961-91228-5-3
a) Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV (1935-) b) Duhovnost - Budizem

243.4-584
929Dalajlama XIV
LE od 2 GOLEMAN Daniel Gonilna sila
COBISS.SI-ID 280358912

15.
RUFIN, Jean-Christophe
        Večna Jakobova pot : nisem se ji mogel upreti / Jean-Christophe Rufin ; [prevedla Marjeta Novak Kajzer]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 196 str. ; 22 cm

Prevod dela: Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi. - 800 izv.

ISBN 978-961-241-903-5
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanje c) Španija d) božje poti e) samospoznavanje f) Kompostela

27-57(460Santiago de Compostela)
821.133.1-992
GA od 82-9 RUFIN Jean-C. Večna Jakobova
COBISS.SI-ID 280273920


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


16.
        DRŽAVLJANSKA vzgoja v Evropi / uredil Mitja Sardoč ; [prevod iz angleškega besedila Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2005 ([Postojna] : ČukGraf). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Citizenship education at school in Europe. - Bibliografija: str. 89-91

ISBN 961-6101-27-7
a) Državljanska vzgoja b) državljanska vzgoja c) državljanstvo d) Evropa

3
LE od 30/31 DRŽAVLJANSKA
COBISS.SI-ID 222764288


32 POLITIKA


17.
JUDT, Tony
        Velika iluzija? : razmislek o Evropi / Tony Judt ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 143 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: A grand illusion?. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-6954-25-9
a) Evropska unija b) Evropa - Politične razmere c) Zahodna Evropa - Odnosi - Vzhodna Evropa d) ekonomska integracija e) politična integracija

323(4)
061.1EU
PE od 32/33 JUDT Tony Velika iluzija?
COBISS.SI-ID 278683904

18.
STOPAR, Andrej, 1972-
        Pax Putina / Andrej Stopar ; [fotografije Tamara Vodopivec ; spremni zapis Igor E. Bergant]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 267 str. : fotogr. ; 21 cm

400 izv. - Spremni zapis / Igor E. Bergant: str. 265-267

ISBN 978-961-277-059-4
a) Rusija (federacija) - Politične razmere b) notranja politika c) zunanja politika

323(47)
327(47)
GA od 32/33 STOPAR Andrej Pax Putina TU od 32/33 STOPAR Andrej Pax Putina
COBISS.SI-ID 274522112


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


19.
ČOP, Vitomir
        Slovenski kovanci in bankovci v 20. stoletju / Vitomir Čop. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. avtorja, 2015 ([Črniče] : Studio Unikat). - 464 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 460-463

ISBN 978-961-283-227-8
a) Denar - Zgodovina - Slovenija - Katalogi b) kovanci c) bankovci d) zgodovinski pregledi e) priročniki

336.746/.747(497.4)(084)
LE od 32/33 ČOP Vitomir Slovenski kovanci
COBISS.SI-ID 277714944

20.
LUBEJ, Samo, 1972-
        Vzajemni skladi za vsakogar / Samo Lubej. - 3. posodobljena izd. - Maribor : Finančni center, 2015 ([Ljubljana] : Schwartz print). - 124 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - Uvodna beseda / Matjaž Nidorfer: str. 7-8. - O avtorju: str. 111-112. - Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-93854-0-1
a) Vzajemni skladi - Priročniki b) družbe za upravljanje c) varčevanje d) donosnost e) trg vrednostnih papirjev

336.763.268(035)
GA od 32/33 LUBEJ Samo Vzajemni skladi
COBISS.SI-ID 280038656

21.
VEZOVIŠEK, Ana
        Na pomoč! Kako naj ravnam z denarjem? / Ana Vezovišek. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2015. - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93851-0-4
a) Finance - Priročniki b) osebne finance c) upravljanje d) varčevanje

336(035)
LE od 32/33 VEZOVIŠEK Ana Na pomoč! Kako
COBISS.SI-ID 279962880


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


22.
BERGER Škrk, Alenka
        Učinkovito sodno varstvo v pravu EU / Alenka Berger Škrk. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 351 str. ; 25 cm

200 izv. - Predgovor / Rajko Knez: str. 11-13. - Bibliografija: str. 307-327 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-204-583-8
a) Evropska unija - Sodno varstvo b) zakonodaja c) pravni postopek d) sodstvo

340.132:061.1EU
LE od 34/354 BERGER Š. Alenka Učinkovito sodno
COBISS.SI-ID 280023808

23.
KOVAČ, Polonca, 1971-
        Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih : 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora / Polonca Kovač, Matjaž Remic, Tina Sever ; urednica Polonca Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Cicero). - 447 str. : ilustr. ; 25 cm. - (PPP : pravo pride prav)

Dodatek k nasl. na hrbtu: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo. - 300 izv. - O avtorjih: str. 25-26. - Bibliografija: str. 409-419. - Kazalo

ISBN 978-961-204-579-1
a) Upravni postopek - Slovenija - Priročniki b) javna uprava c) upravno pravo d) procesno pravo e) upravna razmerja f) socialne pravice g) gradnje h) notranje zadeve i) inšpekcijski nadzor

35.077.3(497.4)(035)
342.9(035)
LE od 34/354 KOVAČ Polonca Upravno-procesne
COBISS.SI-ID 278617088


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


24.
GRABELJŠEK, Vlasta
        Pretežka šolska torba : klic po boljši šoli / Vlasta Grabeljšek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. ; 21 cm

400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 109-111

ISBN 978-961-261-375-4
a) Osnovno šolstvo - Slovenija b) izobraževalni sistemi c) kakovost

373.3(497.4)
GA od 37 GRABELJŠEK Vlasta Pretežka šolska
COBISS.SI-ID 280525824

25.
KRAMAR, Martin
        Didaktična analiza izobraževalno-vzgojnega procesa / Martin Kramar, [avtorica VI. poglavja Justina Erčulj]. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 1999 (Bistrica ob Dravi : Babič). - 91 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Avtorica VI. poglavja navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 71-72 in 90-91
a) Pouk - Didaktika - Analize b) izobraževanje c) vzgoja d) učni proces

37.02:371.3
LE do 37 KRAMAR Martin Didaktična analiza
COBISS.SI-ID 43969793

26.
PROTNER, Edvard
        Pedagogika in izobraževanje učiteljev (1919-1941) / Edvard Protner. - Nova Gorica : Educa, 2000 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 159 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 149-156. - Kazalo. - Povzetek ; Zusammenfassung

ISBN 961-6039-42-3
a) Pedagogika - Zgodovina - Slovenija - 1919-1941 b) Učitelji - Izobraževanje - Zgodovina - Slovenija - 1919-1941 c) šolstvo d) vzgoja e) izobraževanje f) teorija g) zgodovinski pregledi

37.013(497.4)"1919/1941"
371.132(497.4)"1919/1941"
LE sk 37 PROTNER Edvard Pedagogika in
COBISS.SI-ID 98231552


502/504 EKOLOGIJA


27.
        EVROPSKO okolje : stanje in napovedi 2015 : strnjeno poročilo. - Kopenhagen : Evropska agencija za okolje, 2015 ([Esbjerg] : Rosendahls-Schultz Grafisk). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 178-205

ISBN 978-92-9213-536-2

doi: 10.2800/276494
a) EU b) okolje c) varstvo okolja d) ekologija e) klimatologija f) naravno bogastvo g) odpadni material h) zdravje i) politika j) trendi k) EU l) environment m) environmental protection n) ecology o) climatology p) natural resources q) waste material r) health s) politics t) trends

502.1
LE od 502/504 EVROPSKO okolje TU od 502/504 EVROPSKO okolje
COBISS.SI-ID 3434725

28.
        OXFORDOVA ilustrirana enciklopedija žive narave / urednik izvirnika Malcolm Coe ; prevedli in priredili Marina Dermastia, Tomaž Kiauta, Tom Turk. - Ljubljana : DZS, 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 349 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Prevod in priredba dela: Oxford illustrated encyclopedia. Vol. 2, The natural world, revised ed., cop. 1993. - Ov. in hrbtni nasl.: Oxfordova enciklopedija žive narave. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 86-341-1378-7
a) Naravoslovje - Leksikoni b) Živalstvo - Leksikoni c) Rastlinstvo - Leksikoni d) narava e) živali f) rastline g) medicina h) leksikoni

502(031)
61(031)
58/59(031)
LE od 5 OXFORDOVA ilustrirana PE od 5 OXFORDOVA
COBISS.SI-ID 54330368


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


29.
        OXFORDOVA ilustrirana enciklopedija nežive narave / urednik izvirnika Vivian Fuchs ; prevedli in priredili Vladimir Batagelj ... [et. al.]. - Ljubljana : DZS, 1995. - 349 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Prevod in priredba dela: Oxford illustrated encyclopedia. Vol. 1, The physical world, revised ed., cop. 1993. - Ov. in hrbtni nasl.: Oxfordova enciklopedija nežive narave

ISBN 86-341-1409-0
a) naravoslovje b) prirodne vede c) leksikoni

50(031)
LE či 5 OXFORDOVA ilustrirana LE od 5 OXFORDOVA ilustrirana PE od 5 OXFORDOVA
COBISS.SI-ID 54792448


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


30.
ARTHUR, Alex
        Polži in školjke / avtor besedila Alex Arthur ; [prevod in priredba Marko Aljančič]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1993 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 62 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm. - (Svet okrog nas)

Prevod dela: Shell. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 86-7195-117-0
a) Polži - Knjige za mladino b) Školjke - Knjige za mladino c) polži d) školjke e) knjige za mladino

594.1/.3(02.053.2)
ČR ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke DL ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke DO ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke GA ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke GE ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke HO ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke KO ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke LE ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke LE sk 59 ARTHUR Alex Polži in školjke OD ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke PE ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke SB ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke SB od 59 ARTHUR Alex Polži in školjke TU ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke VP ml 59 ARTHUR Alex Polži in školjke
COBISS.SI-ID 36029440

31.
FARNDON, John
        Metulji / John Farndon ; strokovni svetovalec Michael Chinery ; [prevedla Marjanca Hoenigsfeld Adamič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - 63 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Svet živali)

Prevod dela: Butterflies and moths. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 86-11-16075-4
a) Metulji - Knjige za mladino

595.78(02.053.2)
ČR ml 59 FARNDON John Metulji DO ml 59 FARNDON John Metulji GA ml 59 FARNDON John Metulji KO od 59 FARNDON John Metulji LE ml 59 FARNDON John Metulji OD ml 59 FARNDON John Metulji TU ml 59 FARNDON John Metulji
COBISS.SI-ID 110348032

32.
KLEVANSKY, Rhonda
        Velike mačke / Rhonda Klevansky ; strokovni svetovalec Nigel Dunstone ; [prevedel Milan Lovka]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. - 61 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Svet živali)

Prevod dela: Big cats. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 86-11-15845-8
a) Velike mačke - Knjige za otroke b) zveri

599.742.7(02.053.2)
DO ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke GA ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke HO ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke KO ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke LE ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke OD ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke TU ml 59 KLEVANSKY Rhonda Velike mačke
COBISS.SI-ID 106982400

33.
PINTAR, Luka, 1929-
        Cvetje slovenske dežele : florula Slovenica / [fotografije] Luka Pintar ; [besedilo] Andrej Seliškar. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 ([Bled] : Belin Grafika). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Kazali. - Bibliografija: str. 271

ISBN 978-961-6893-60-2
a) Rastlinstvo - Slovenija - Priročniki

581.9(497.4)
GA od 58 PINTAR Luka Cvetje slovenske
COBISS.SI-ID 276301824

34.
PRAPROTNIK, Nada
        Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka : sprehod med rastlinami v osrčju Karavank / Nada Praprotnik ; [fotografije Ciril Mlinar ... et al.]. - Žirovnica : Medium : Planinsko društvo, 2015. - 101 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94. - Kazali

ISBN 978-961-6895-12-5 (Medium)
a) Rastlinstvo - Karavanke b) albumi

581.9(234.323.61)
LE od 58 PRAPROTNIK Nada Rastlinstvo na SB od 58 PRAPROTNIK Nada Rastlinstvo na
COBISS.SI-ID 278187776


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


35.
CAMPBELL, Thomas M., II
        Campbellov načrt : kako z izboljšanimi prehranskimi odločitvami poskrbeti za svoje zdravje / Thomas Campbell ; [prevedel Dejan Vrhovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 377 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

Prevod dela: The Campbell plan. - Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo: str. 349-377

ISBN 978-961-00-2672-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2673-0 (broš.)
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Varovalna prehrana - Priročniki c) živila d) zdrava prehrana e) alergija na hrano f) prehranski dodatki g) prehrambne navade h) zdravstveni nasveti i) kuharski recepti

613.2(035)
615.874.2(035)
LE od 613 CAMPBELL T. M. Campbellov načrt
COBISS.SI-ID 280313344

36.
DOLENČIĆ, Klaudija
        Post - pot do vitalnega in zdravega življenja / Klaudija Dolenčić. - Lendava : Društvo Rast, društvo za sonaravno kmetovanje, izobraževanje in promocijo, 2015. - 71 str. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-281-922-4
a) Post

613.24
LE od 613 DOLENČIĆ Klaudija Post - pot do
COBISS.SI-ID 280577792

37.
        JOGA : vir harmonije in življenjske energije / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - Tržič : Učila International, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Yoga. - Kazalo

ISBN 978-961-00-0440-0
a) Joga - Priročniki b) dihalne vaje c) asane d) pozdrav soncu e) tibetanske vaje pomlajevanja

615.851.8(035)
LE od 615 JOGA SB od 615 JOGA
COBISS.SI-ID 238574848

38.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272 str., [10] str. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm

800 izv. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8
a) Možgani - Staranje b) Umske sposobnosti - Krepitev - Priročniki c) kognitivno staranje d) alzheimerjeva bolezen e) miselne vaje f) spominske vaje g) demenca h) možgani i) staranje j) starost k) nevroznanost l) starejši

159.95(035)
612.82
ČR od 159.9 KAVCIC Voyko Umovadba za LE od 159.9 KAVCIC Voyko Umovadba za TU od 159.9 KAVCIC Voyko Umovadba za
COBISS.SI-ID 279339264

39.
PASQUIER, Marie-Claire
        Kaj je ljubezen? / besedilo Marie Pasquier, Gaëlle Tertrais ; ilustracije Violaine Moulière ; [prevod Katarina Čobec]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 46 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: C'est quoi l'amour?. - 800 izv.

ISBN 978-961-93487-9-6
a) Spolna vzgoja - Knjige za otroke b) Spolnost - Knjige za otroke c) ljubezen

613.88(02.053.2)
LE ml 61 PASQUIER Marie-C. Kaj je ljubezen?
COBISS.SI-ID 279767552

40.
SENIOR, Kathryn
        Človeško telo / napisala Kathryn Senior ; zamisel in oblikovanje David Salariya ; [prevedla Daša Moravec Berger]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1999 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 48 str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Presvetlimo)

Prevod dela: The X-ray picture book of your body. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 86-7195-290-8
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) človeško telo c) anatomija d) fiziologija

611/612(02.053.2)
ČR ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo DO ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo GE ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo LE ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo OD ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo PE ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo TU ml 61 SENIOR Kathryn Človeško telo
COBISS.SI-ID 97732096

41.
SONNTAG, Linda
        Kamasutra v slikah : eksotični položaji ljubljenja po navdihu indijske klasike / Linda Sonntag ; [prevedla Špela Vodopivec]. - Tržič : Učila International, 2006. - 128 str. : fotogr. ; 27 cm

Prevod dela: The photographic kama sutra. - Kazalo

ISBN 961-233-937-6
a) Spolnost - Indija - Stari vek b) Spolno življenje - Priročniki c) Kamasutra d) spolno vedenje e) stara Indija f) albumi

392.61(34):930.85
613.88(035)
LE od 613 SONNTAG Linda Kamasutra v slikah SB od 613 SONNTAG Linda Kamasutra v slikah
COBISS.SI-ID 222057216

42.
WILLMA A. K.
        [Deset]
        10 P-jev za uspešno dojenje / Willma A. K. ; [ilustracije Zeleni kit, Janko Samo Kolenc s. p.]. - 2. izd. - Maribor : Društvo Porodna hiša, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 232 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Nasveti ene mame)

1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93796-0-8
a) Dojenje - Priročniki b) Dojenje - Težave - Priročniki c) dojke d) laktacija e) nasveti

618.63(035)
618.73(035)
613.953.11(035)
LE od 618 WILLMA A. K. 10 P-jev za
COBISS.SI-ID 80986625

43.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas : ob petstoletnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514-1564) = When the dead teach the living : anatomy through time : in commemoration of the 500th birth anniversary of the pioneer of scientific anatomy Andreas Vesalius (1514-1564) / [zgodovinskomedicinski pregled] Zvonka Slavec Zupanič, [katalog] Sonja Svoljšak ; [kazalo Urša Kocjan ; angleški prevod Sonja Svoljšak ; fotografije Milan Štupar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 139 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 200 izv. - Bibliografija: str. 132-134. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-6551-58-8
a) Anatomija - Zgodovina - Razstavni katalogi b) zgodovina medicine c) zgodovina anatomije

611(091)(083.824)
GA od 61 ZUPANIČ Slavec Z. Ko mrtvi žive
COBISS.SI-ID 278507008


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


44.
FARNDON, John
        Kako deluje? : odprite knjigo in vstopite v fascinantno notranjost strojev, pripomočkov in naprav! / John Farndon in Rob Beattie ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Stuff you should know!. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-2558-0
a) Stroji - Knjige za otroke

621(02.053.2)
LE ml 62 FARNDON John Kako deluje? OD ml 62 FARNDON John Kako deluje? SB ml 62 FARNDON John Kako deluje?
COBISS.SI-ID 278985216

45.
GEISTER, Iztok
        Sečoveljske soline = Sečovlje saltpans / Iztok Geister ; [prevod Eurotranslate ; soneti Tone Pavček ; fotografije Iztok Geister ... et al.]. - Ljubljana : Založba Kmečki glas, 2004 (Schwarz). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Slovensko besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 150

ISBN 961-203-274-2
a) Sečovlje - Soline b) solinarstvo c) Seča d) sol e) rastline f) živali

661.422.2(497.4 Sečovlje)
LE od 66 GEISTER Iztok Sečoveljske soline SB od 66 GEISTER Iztok Sečoveljske soline
COBISS.SI-ID 213673216

46.
PRŽULJ, Milenko
        Mostovi : zasnova, projektiranje, konstruiranje, zanesljivost, gradnja, gospodarjenje, obnova / Milenko Pržulj ; [prevod Jernej Bradač]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - XVII, 719 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 715-719

ISBN 978-961-284-085-3
a) Mostovi b) arhitekturna zasnova c) projektiranje d) konstruiranje e) zanesljivost f) gradnja g) gospodarjenje h) obnova

624.21
725.95
GA od 62 PRŽULJ Miljenko Mostovi
COBISS.SI-ID 279064064

47.
ROŠ, Milenko
        Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod / Milenko Roš ; [spremna beseda Petr Grau]. - Celje : Fit media, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Besedilo v slov., predgovor tudi v angl. - 1.000 izv. - Predgovor ; Preface / Petr Grau: str. 6. - O avtorju: str. 207. - Kazalo

ISBN 978-961-6283-54-0
a) Odpadne vode - Čiščenje - Postopki - Priročniki b) kanalizacija c) blato (čiščenje odpadnih voda) d) vzorčenje e) monitoring f) fizikalni postopki g) fizikalno-kemijski postopki h) biološko čiščenje i) anaerobno čiščenje j) elektrokemijski postopki k) dezinfekcija l) recikliranje m) ponovna uporaba n) terminologija

628.3(035)
VP od 62 ROŠ Milenko Sodobni postopki
COBISS.SI-ID 274777856

48.
STEGNE, Vladimir
        Uporabimo les / [[besedilo], fotografije in risbe] Vladimir Stegne, Boštjan Bračič. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 ([Brezovica] : Simpro). - 140 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-448-1
a) Les - Uporaba - Priročniki b) lesni škodljivci c) obdelava lesa d) izdelki e) orodje f) drva g) gozdovi h) lastnosti lesa i) vrste lesa

674(035)
LE od 67/69 STEGNE Vladimir Uporabimo les
COBISS.SI-ID 280644608


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


49.
BERNER, Rotraut Susanne
        Velika kuharska knjiga za otroke : z recepti za vse letne čase / Rotraut Susanne Berner, Dagmar von Cramm ; [prevedla Katja Jenčič]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 141 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Das Grosse Wimmel-Kochbuch. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtoricah: str. [143]. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-68-8
a) Kuharstvo - Knjige za otroke b) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641.55(083.12)(02.053.2)
GA ml 64 BERNER R. S. Velika kuharska
COBISS.SI-ID 280062720

50.
        COOK book = Kochbuch : Sabotin peace park = Sabotin Friedenspark : selected recipes for traditional dishes of the nationalities taking part in the battles of the Isonzo front / [collected, edited and introduced by Slavica Plahuta ; translation Stella Straus, Roman Šimec ; proofreading Jean McCollister ; historical photos are from photo collections of the Gorica Museum, Nova Gorica... et al.] : rezeptauswahl traditioneller Speisen der an Isonzoschlachten beteiligten Nationen / ausgewählt, vorbereitet und das Geleitwort verfasst von Slavica Plahuta ; [Übersetzerin Maja Vidmar ; historische Photos stammen aus der Fotosammlung des Museums Goriški muzej aus Nova Gorica... et al.]. - Nova Gorica : City Municipality = Stadtgemeinde, 2007 (Grosuplje : Partner graf). - 168 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sabotin - park miru. - Besedilo v angl. in nem. prevodu. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 168

ISBN 961-238-815-6 (ISBN-10)
ISBN 978-961-238-815-7 (ISBN-13)
a) Soška fronta 1915-1917 b) Prehrana - Zgodovina - 1915-1917 c) Kuharski recepti - Narodne jedi d) recepti e) slovenska kuhinja f) prehrana med prvo svetovno vojno

641.5(083.1):355.657(497.4-15)"1915/1917"
355.657(497.4-15)"1915/1917"
DL od 641 COOK book
COBISS.SI-ID 13436466

51.
KODELE, Alenka
        Piškoti, piškotki in drugačno pecivo / Alenka Kodele in Tatjana Eberl ; [fotografije Rok Bezeljak]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 (Maribor : Evrografis). - 167 str. : fotogr. ; 20 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-203-446-7
a) Kuharski recepti - Sladice b) Kuharski recepti - Veganske sladice c) piškoti d) pecivo e) presne sladice

641.85(083.12)
641.85-056.84(083.12)
TU od 641 KODELE Alenka Piškoti, piškotki
COBISS.SI-ID 279649024

52.
        ZABAVNI prigrizki : nove ustvarjalne zamisli iz kuhinje / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Fun food 2. - Na nasl. str. tudi: Zabava se nadaljuje. - 3.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-00-2517-7
a) Prigrizki - Dekoracija - Kuharski recepti b) Sladice - Dekoracija - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) prehrana e) zabave f) jedi g) oblikovanje

641.56(083.12)
641.84/.85(083.12)
LE ml 641 ZABAVNI prigrizki
COBISS.SI-ID 278333696


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


53.
CURTO, Rosa Maria, 1951-
        Risanje z 8 preprostimi geometrijskimi liki / [besedilo in ilustracije] Rosa M. Curto ; [prevedla Lina Virnik Kovač]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Izv. stv. nasl.: Art from 8 simple geometric shapes. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-62-6
a) Risanje - Priročniki b) Risarske tehnike - Priročniki

741.02(035)
GA ml 71/76 CURTO Rosa M. Risanje z 8
COBISS.SI-ID 278583808

54.
RAUER, Rabea
        Drobne pozornosti : najlepše zamisli za modne dodatke in dom / Rabea Rauer in Yvonne Reidelbach ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 krojna pola

Prevod dela: Kleine Geschenke. - Leto izida navedeno v CIP-u. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2542-9
a) Šivanje - Dekorativna umetnost - Priročniki b) naredi sam c) modni dodatki d) modno oblikovanje e) okrasni predmeti f) darila g) ročna dela

746.4(035)
GE od 745/747 KROJNA pola GE od 745/747 RAUER Rabea Drobne pozornosti TU od 745/747 KROJNA pola TU od 745/747 RAUER Rabea Drobne pozornosti
COBISS.SI-ID 278736128

55.
RAUER, Rabea
        Mehke živalce : mehki crkljavčki za velike in male / Rabea Rauer in Yvonne Reidelbach ; [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 krojna pola

Prevod dela: Stofftiere. - Leto izida navedeno v CIP-u. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2544-3
a) Živali - Igrače - Izdelava - Priročniki b) Igrače - Šivanje - Priročniki c) naredi sam d) plišaste igrače e) igrače iz blaga f) ročna dela

746.4:688.721.2(035)
ČR od 745/747 KROJNA pola ČR od 745/747 RAUER Rabea Mehke živalce GE od 745/747 KROJNA pola GE od 745/747 RAUER Rabea Mehke živalce
COBISS.SI-ID 278735872

56.
SANCHEZ Ortega, Roswitha
        Preproste pletenine : majhni, hitro spleteni dodatki / Roswitha Sanchez Ortega, Monika Hoppe, Elke Höfig ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 62 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Blitzstricken. - Leto izida navedeno v CIP-u. - 2.000 izv.
- - Najlepši pleteni vzorci : 36 vzorcev za ustvarjalno pletenje. - 15 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-00-2543-6
a) Pletenje - Priročniki b) modni dodatki c) okrasni predmeti d) darila e) ročna dela

746.4(035)
GE od 745/747 NAJLEPŠI pleteni GE od 745/747 SANCHEZ O. R. Preproste TU od 745/747 NAJLEPŠI pleteni TU od 745/747 SANCHEZ O. R. Preproste
COBISS.SI-ID 278736896


74/76 SLIKARSTVO


57.
RAUER, Rabea
        Torbice : svoje najljubše torbice si izdelajte kar sami / Rabea Rauer in Yvonne Reidelbach ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 krojna pola

Prevod dela: Taschen. - Leto izida navedeno v CIP-u. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2541-2
a) Torbice - Šivanje - Priročniki b) torbe c) modni dodatki d) modno oblikovanje e) ročna dela f) naredi sam

746.4:688.35(035)
ČR od 745/747 KROJNA pola ČR od 745/747 RAUER Rabea Torbice GE od 745/747 KROJNA pola GE od 745/747 RAUER Rabea Torbice
COBISS.SI-ID 278735360

58.
        USTVARJALNA knjiga za najmlajše : za otroke od 2. leta starosti : zgibanje, lepljenje, risanje / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Bastelbuch für Kinder ab 2 Jahren. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2490-3
a) Ročne spretnosti - Naredi sam - Priročniki - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki - Knjige za otroke

745.5(035)(02.053.2)
379.826:688(035)(02.053.2)
ČR ml 71/76 USTVARJALNA LE ml 71/76 USTVARJALNA TU ml 71/76 USTVARJALNA
COBISS.SI-ID 278014976


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


59.
        ÉNEKELJÜNK : magyar nemzetiségi program a kétnyelvű általános iskolák számára. Prekmurske ljudske pesmi / [pesmi je zbrala, ősszeállította Suzana Kocuvan ; uredil, szerkesztette Janez Kerčmar ; ilustracije, illusztrációk Marjanca Jemec-Božič>. - 2. natis = 2. kiadás. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1988 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 114 str. : ilustr., note ; 20 cm

1.000 izv. - Besedilo madž. in slov.
a) madžarske ljudske pesmi b) Prekmurje c) slovenske ljudske pesmi d) vokalne pesmi

784.4(497.4=511.141)
784.4(497.411)
LE do 78 ÉNEKELJÜNK LE ml 78 ÉNEKELJÜNK
COBISS.SI-ID 3972096

60.
LOBOREC Perovšek, Nataša
        Zakaj sem partizan [Zvočni posnetek] / Nataša Loborec Perovšek. - Ljubljana : Taša, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - 1 CD (74 min, 51 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zloženka ([6] str.)

Posneto april-maj 2015. - Glasbena spremljava: Rudi Loborec, klaviature, Branko Sladič, harmonika, Silvan Kralj in Simon Razpotnik, harmonika, KD Godba ljubljanskih veteranov. - Vsebina: Naglo puške smo zgrabili ; Stoji tam v gori partizan ; Svobodna Slovenija ; Janez, Kranjski Janez ; Ob tabornem ognju ; Naša vojska ; Poljuško polje ; Šivala je deklica zvezdo ; Pesem XIV. divizije ; Sa ovčara i kablara ; Bella ciao ; Jutri gremo v napad ; Katjuša ; Tam na pugled gori ; Počiva jezero v tihoti ; Smrt v Brdih ; Ko v ranem jutru ; Na oknu ; Za vasjo je čredo pasla ; Padel je, padel ; Na Kordunu grob do groba ; Konjuh planinom ; Bolen mi leži ; Bilečanka ; Bratje, le k soncu, svobodi ; Hej brigade ; Domovina naša je svobodna ; Zakaj sem partizan ; Slovenija

AŽ CD 004 Sazas
a) Vokalna glasba - Mezzosopran b) partizanske pesmi c) domoljubne pesmi d) ženski vokal

784.71(086.76)
GA cd 78 LOBOREC P. N. Zakaj sem partizan
COBISS.SI-ID 11213086


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


61.
        PILATES : pot do zdravja in dobrega počutja / [prevedla Ksenija Šajn]. - Tržič : Učila International, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Körpertraining nach Pilates. - Kazalo

ISBN 978-961-00-0444-8
a) Pilates - Priročniki b) vaje c) nasveti d) albumi

796.015.132(035)
LE od 793/799 PILATES SB od 793/799 PILATES
COBISS.SI-ID 238703616

62.
        TRIGLAV [Kartografsko gradivo] : planinska karta = Mount Triglav : hiking map / zasnova in redakcija, redaction Matjaž Pevec ; izvedba, realisation Matjaž Pevec ... [et al.] ; besedilo, text Matjaž Kos ... [et al.] ; fotografije, photos Helena Kokalj, Matej Trpin, Matjaž Pevec. - 1:25.000 ; Gauss-Krügerjeva proj. - Ljubljana : Kartografija, 2015. - 1 zvd. : barve ; 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 2.000 izv. - Zadaj: elektronski seznam planinskih koč s kratkim opisom in fotografijo, opis Triglavskega narodnega parka, zvd. Triglava z označenimi lokacijami planinskih domov, opisi pristopov na Triglav. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija d.o.o.
a) Triglav - Planinski zemljevidi b) Julijske Alpe c) Triglavski narodni park d) planinske karte e) zemljevidi

796.52(497.4Triglav)
912.43(497.4Triglav)
PE zv 90/91(497.4) TRIGLAV
COBISS.SI-ID 1108703582


82 LITERARNA BESEDILA


63.
ALBREHT, Vera
        Pelin v srcu / Vera Albreht. - Ljubljana : Forma 7, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 100 str. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6181-97-6
a) Albreht, Vera (1895-1971)

821.163.6-1
TU od 82-1 ALBREHT Vera Pelin v srcu
COBISS.SI-ID 280683008

64.
BALOGH, Mary
        Očarljiva neznanka / Mary Balogh ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 326 str. ; 20 cm

Prevod dela: Only enchanting. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2665-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2666-2 (broš.)
a) Plemstvo - Družabno življenje - Anglija - V leposlovju b) Vdove - V leposlovju c) Vojni veterani - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(71)-311.2
LE od 82-311.2 BALOGH Mary Očarljiva neznanka TU od 82-311.2 BALOGH Mary Očarljiva neznanka
COBISS.SI-ID 280289280

65.
BANKS, Maya
        Gospodar strasti : [prvi del trilogije o strastnem predajanju] / Maya Banks ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Letting go. - Dodatek k nasl. na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2657-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2658-7 (broš.)
a) Vdove - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 BANKS Maya Gospodar
COBISS.SI-ID 280275712

66.
BARREAU, Nicolas
        Nekega večera v Parizu / Nicolas Barreau ; [prevedla Tanja Viher]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Eines Abends in Paris. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2676-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2677-8 (broš.)
a) Kinematografi - Pariz - V leposlovju b) Snemanje filma - Pariz - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) ljubezenski roman

821.112.2-311.2
LE od 82-311.2 BARREAU Nicolas Nekega večera TU od 82-311.2 BARREAU Nicolas Nekega večera
COBISS.SI-ID 280422912

67.
BASARA, Svetislav
        Fama o kolesarjih / Svetislav Basara ; [prevod Dejan Rajčić ; spremna beseda Tanja Tomažin]. - Novo mesto : Goga, 2015. - 345 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Izv. stv. nasl.: Fama o biciklistima. - 400 izv. - Fama o fami / Tanja Tomažin: str. 338-345

ISBN 978-961-277-097-6
a) Basara, Svetislav (1953-) - Spremne besede b) Svetovna zgodovina - Interpretacija - V leposlovju c) Tajne organizacije - V leposlovju d) srbski roman e) srbski pisatelji f) 20.-21.st.

821.163.41-311.2
821.163.41.09Basara S.
VP od 82-311.2 BASARA Svetislav Fama o kolesarjih
COBISS.SI-ID 280294656

68.
BASINSKIJ, Pavel Valerʹevič
        Lev Tolstoj : pobeg iz raja / Pavel Basinski ; prevedel [in spremna beseda] Borut Kraševec. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 649 str., [32] str. pril. ; 21 cm + knjižna kazalka. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Izv. stv. nasl.: Lev Tolstoj : begstvo iz raja. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Novinarska raziskava kot roman / Borut Kraševec: str. 633-649. - Bibliografija: 626-630

ISBN 978-961-284-065-5
a) Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) - Biografije

821.161.1-312.6
929Tolstoj L. N.
OD od 82-312.6 BASINSKIJ Pavel V. Lev Tolstoj VP od 82-312.6 BASINSKIJ Pavel V. Lev Tolstoj
COBISS.SI-ID 279761152

69.
BOUČKOVÁ, Tereza
        Leto petelina / Tereza Boučková ; prevedla Nives Vidrih. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 459 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 88)

Prevod dela: Rok kohouta. - O avtorici na prednji notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-898-4

821.162.3-312.6
KO od 82-312.6 BOUČKOVÁ Tereza Leto petelina VP od 82-312.6 BOUČKOVÁ Tereza Leto petelina
COBISS.SI-ID 279649792

70.
BOWDEN, Oliver
        Assassin's creed. [3], Skrivna križarska vojna / Oliver Bowden ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 365 str. ; 20 cm

Prevod dela: Assassin's creed. The secret crusade. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2670-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2671-6 (broš.)
a) Morilci - Tajne organizacije - V leposlovju b) Templjarji - V leposlovju c) Zakladi - Iskanje - V leposlovju d) Palestina - 12.st. - V leposlovju e) umori f) bojevanje g) pustolovščine

821.111-311.6
LE od 82-311.6 BOWDEN Oliver Skrivna
COBISS.SI-ID 280312832

71.
BRITAS, Biba
        Čarobni nočni pogovori z Zemljo / Biba Britas ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv.

ISBN 978-961-6953-81-8

821.163.6-93-32
LE ml C BRITAS Biba Čarobni nočni
COBISS.SI-ID 280480768

72.
BURROWES, Grace
        Ljubezen na Škotskem / Grace Burrowes ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 317 str. ; 20 cm. - ([MacGregorjevi ; 2])

Prevod dela: Once upon a tartan. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2668-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2669-3 (broš.)
a) Škoti - V leposlovju b) Angleži - V leposlovju c) Plemstvo - Škotska - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 BURROWES Grace Ljubezen na TU od 82-311.2 BURROWES Grace Ljubezen na
COBISS.SI-ID 280312320

73.
COROBCA, Liliana
        Kinderland / Liliana Corobca ; prevedel Aleš Mustar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 89)

Prevod dela: Kinderland. - 600 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-905-9

821.135.2-311.2
TU od 82-311.2 COROBCA Liliana Kinderland VP od 82-311.2 COROBCA Liliana Kinderland
COBISS.SI-ID 280308480

74.
DAVE, Laura
        Ljubezen v vinogradu / Laura Dave ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: Eight hundred grapes. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2641-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2642-6 (broš.)
a) Družina - Kalifornija - V leposlovju b) Vinogradi - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DAVE Laura Ljubezen v
COBISS.SI-ID 280122368

75.
DELLAIRA, Ava
        Ljubezenska pisma mrtvim / Ava Dellaira ; prevod Anja Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 429 str. ; 22 cm

Prevod dela: Love letters to the dead. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-55-4 (trda vezava)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DELLAIRA Ava Ljubezenska OD od 82-311.2 DELLAIRA Ava Ljubezenska
COBISS.SI-ID 82857217

76.
DJEŠNIĆ, Ivana
        Za zmeraj mladi : roman / Ivana Djesnić ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2015 (Prevalje : Forma film). - 208 str. ; 21 cm. - (Zbirka Antares ; 34)

ISBN 978-961-6483-86-5

821.163.6-3
VP od 82-311.2 DJEŠNIĆ Ivana Za zmeraj mladi
COBISS.SI-ID 63053569

77.
        DOM besed / [uredil Bojan Bizjak]. - Ajdovščina : Lavričeva knjižnica, 2015 (Ajdovščina : PG Sedmak). - 148 str. ; 21 cm

Potiskani notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-93413-3-9
a) Lavričeva knjižnica (Ajdovščina) - Literarne delavnice - Besedovalnica - Poletna literarna šola - 2013 - 2015 b) Slovenske splošne knjižnice - Dobra praksa - Ajdovščina c) jesen d) samota e) osebna preteklost f) v leposlovju g) avtorji Primorci h) lokalni avtorji

821.163.6-32(082)
LE od 82-32 DOM besed
COBISS.SI-ID 279846912

78.
GLEESON, Libby
        Beni in rdeča Rubi / napisala Libby Gleeson ; ilustrirala Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - [32] str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

Prevod dela: Banjo and Ruby red. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-37-8
a) kmetija b) kokoši c) pomoč d) prijateljstvo e) psi f) v mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C GLEESON Libby Beni in rdeča Rubi
COBISS.SI-ID 279906048

79.
GLINES, Abbi
        Noro zaljubljena / Abbi Glines ; [prevedla Mateja Pintar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 245 str. ; 20 cm

Prevod dela: Never too far. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2653-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2654-9 (broš.)
a) Sestavljene družine - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GLINES Abbi Noro TU od 82-311.2 GLINES Abbi Noro
COBISS.SI-ID 280187904

80.
GRACIE, Anne
        Moj popolni zapeljivec. Knj. 1, Merridewove sestre / Anne Gracie ; prevod Branka Šnek Osek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 605 str. ; 22 cm. - (Zbirka Merridewoe sestre ; 1)

Prevod dela: The perfect rake. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-51-6 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 GRACIE Anne Moj popolni LE od 82-311.2 GRACIE Anne Moj popolni
COBISS.SI-ID 82859521

81.
HAGER, Mandy
        Dragi Vincent / Mandy Hager ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 245 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Dear Vincent. - Umetnost kot pot lepote, radosti, miru in upanja / Žiga Valetič: str. 239-241. - 600 izv. - Nagrada novozelandskih knjižničarjev LIANZA 2014 za najboljši novozelandski mladinski roman

ISBN 978-961-272-186-2
a) samomori b) umetnost c) v leposlovju

821.111(931)-311.2
ČR ml M HAGER Mandy Dragi Vincent LE ml M HAGER Mandy Dragi Vincent TU ml M HAGER Mandy Dragi Vincent
COBISS.SI-ID 280335872

82.
HANNAH, Sophie, 1971-
        Nevarna bližina / Sophie Hannah ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 398 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hurting distance. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2686-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2687-7 (broš.)
a) Pogrešane osebe - V leposlovju b) Posiljevalci - V leposlovju c) Kriminalisti - Preiskave - Anglija - V leposlovju

821.111-312.4
LE od 82-312.4 HANNAH Sophie Nevarna bližina OD od 82-312.4 HANNAH Sophie Nevarna bližina
COBISS.SI-ID 280548096

83.
HAWKINS, Karen
        Kako dvoriti princesi / Karen Hawkins ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 309 str. ; 20 cm. - ([Grofičin dnevnik ; 2])

Prevod dela: How to pursue a princess. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2659-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2660-0 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Zadolženost - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 HAWKINS Karen Kako dvoriti TU od 82-311.2 HAWKINS Karen Kako dvoriti
COBISS.SI-ID 280275968

84.
HERSEY, John, 1914-1993
        Hirošima / John Hersey ; prevedel Andrej Hiti Ožinger ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 177 str. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Hiroshima. - 400 izv. - Vojni zločin, ki je ostal nekaznovan / Boštjan Videmšek: str. 173-177. - O avtorju in delu na notr. zavihkih ov. - Pulitzerjeva nagrada

ISBN 978-961-6954-34-1
a) Hirošima - Bombardiranje - V leposlovju b) vojne žrtve c) druga svetovna vojna d) spomini

821.111(73)-94
94(521.84)"1945"(092)
PE od 82-9 HERSEY John Hirošima
COBISS.SI-ID 280361984

85.
HUNTER, Madeline
        Osupljiva v rdečem / Madeline Hunter ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 20 cm. - (Najredkejši cvetovi / Madeline Hunter ; 1)

Prevod dela: Ravishing in red. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2639-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2640-2 (broš.)
a) Očetje - Smrt - V leposlovju b) Plemstvo - Zarote - Anglija - 19.st. - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 HUNTER Madeline Osupljiva v
COBISS.SI-ID 280066304

86.
IVORY, Judith
        Ponudba / Judith Ivory ; prevod Sabina Imamović. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 540 str. ; 22 cm

Prevod dela: The proposition. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-50-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 IVORY Judith Ponudba SB od 82-311.2 IVORY Judith Ponudba
COBISS.SI-ID 82864129

87.
KAPITÁŇOVÁ, Daniela
        Samko Tále : knjiga o britofu / Daniela Kapitáňová ; prevedla Diana Pungeršič. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (Ljubljana : Grafis trade). - 188 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Samko Tále. - 700 izv. - Fenomen Samko / Diana Pungeršič: str. 173-187

ISBN 978-961-6970-20-4

821.162.4-311.2
KO od 82-311.2 KAPITÁŇOVÁ Daniela Samko Tále PE od 82-311.2 KAPITÁŇOVÁ Daniela Samko Tále
COBISS.SI-ID 279738880

88.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Kmetske slike / Janko Kersnik. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 86 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; 61)

Kersnikove Kmetske slike / Boris Paternu: str. 61-82. - 4.000 izv.
a) Kersnik, Janko (1852-1897) - Literarne študije

821.163.6-32
821.163.6.09Kersnik J.
HO ml M KERSNIK Janko Kmetske slike
COBISS.SI-ID 416257

89.
KINSELLA, Sophie
        Strastna zapravljivka med zvezdami / Sophie Kinsella ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: Shopaholic to the stars. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2682-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2683-9 (broš.)
a) Nakupovanje - V leposlovju b) Zvezdniki - Hollywood - V leposlovju

821.111-311.2
LE od 82-311.2 KINSELLA Sophie Strastna TU od 82-311.2 KINSELLA Sophie Strastna
COBISS.SI-ID 280516352

90.
KNEZ, Stojan
        Kamay, žarek, ki nikoli ne ugasne / Stojan Knez ; [ilustracije Naši Sončki]. - Velenje : samozal., 2015 ([Izlake] : Grafex agencija). - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 555 izv.

ISBN 978-961-283-303-9

821.163.6-93-82
ČR ml C KNEZ Szojan Kamay, žarek
COBISS.SI-ID 279072768

91.
KORANTER, Sonja
        Zakaj Škoti nosijo krila : Maruška s taborniki na Škotskem / Sonja Koranter ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-27-4
a) Taborniki b) Škoti

821.163.6-93-311.2
VP ml P KORANTER Sonja Zakaj Škoti
COBISS.SI-ID 280715264

92.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Čarni nasmeh ; Pot med blažene / Miško Kranjec ; [risbe so iz mape prekmurskih motivov Lajčija Pandurja st. in Lajčija Pandurja ml.]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1978. - 301 str. : ilustr. ; 18 cm

821.163.6-32
ČR od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh DO od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh ; Pot med GE od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh HO od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh ; Pot med LE do 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh ; Pot med PE od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh; SB od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh VP od 82-32 KRANJEC Miško Čarni nasmeh ; Pot med
COBISS.SI-ID 11215617

93.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Miško Kranjec / [izbor, spremna beseda in opombe Franc Zadravec ; biografija in bibliografija Danijela Sedej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978. - 274 str. ; 21 cm. - (Izbrana mladinska beseda)

a) Kranjec, Miško

821.163.6-93-32
82 Kranjec M.
012 Kranjec M.
ČR ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska DL ml M KRANJEC Miško Miško Kranjec DO ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska beseda GE ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska HO ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska LE do M KRANJEC Miško Izbrana mladinska beseda LE ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska beseda LE sk M KRANJEC Miško Izbrana mladinska OD ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska beseda PE ml M KRANJEC Miško Miško Kranjec TU ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska VP ml M KRANJEC Miško Izbrana mladinska beseda
COBISS.SI-ID 11351809

94.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Šola za čarovnike / Miško Kranjec ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Ivan Bizjak]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1984 (v Ljubljani : Delo). - 189 str. ; 20 cm

Miško Kranjec - čarovnik besede / Ivan Bizjak: str. 183-187. - Izšlo v Redni letni zbirki 1985. - 13.000 izv. - Vsebina: Mesec je doma na Bladovici ; Šola za čarovnike ; Otroci, čigavi ste ; Kost ; Grlice

821.163.6-32
ČR od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike DL od 82-32 KRANJEC Miško Šola za DL od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike DO od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike HO od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike KO od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike LE do 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike LE od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike OD od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike SB od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike TU od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike VP od 82-32 KRANJEC Miško Šola za čarovnike
COBISS.SI-ID 14639617

95.
LINDSEY, Johanna
        Ljubi samo enkrat / Johanna Lindsey ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 412 str. ; 22 cm. - (Zbirka Maloryjevi / Johanna Lindsey ; knj. 1)

Prevod dela: Love only once. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-53-0 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 LINDSEY Johanna Ljubi samo TU od 82-311.2 LINDSEY Johanna Ljubi samo
COBISS.SI-ID 82860545

96.
MACOMBER, Debbie
        Palisandrova ulica 204 / Debbie Macomber ; prevod Anja Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 510 str. ; 22 cm. - (Cedar Cove / Debbie Macomber ; knj. 2)

Prevod dela: 204 Rosewood Lane. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-52-3 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MACOMBER Debbie Palisandrova SB od 82-311.2 MACOMBER Debbie Palisandrova
COBISS.SI-ID 82856193

97.
MALLERY, Susan
        Poljub do popolnosti : [romance iz Fool's Golda] / Susan Mallery ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 320 str. ; 20 cm. - (Romance iz Foolʼs Golda ; 1)

Prevod dela: Chasing perfect. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2645-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2646-4 (broš.)
a) Mestno življenje - Kalifornija - V leposlovju b) Mlade ženske - Življenjske spremembe - V leposlovju c) Kolesarji - Zvezdništvo - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Poljub do
COBISS.SI-ID 280151808

98.
MATTHEWS, Carole
        Hiška ob morju / Carole Matthews ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 557 str. ; 22 cm

Prevod dela: A cottage by the sea. - 250 izv.

ISBN 978-961-6958-54-7 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MATTHEWS Carle Hiška ob morju TU od 82-311.2 MATTHEWS Carole Hiška ob morju
COBISS.SI-ID 82861313

99.
MAYFIELD, Marilee Joy
        Vedno te bom imel rad / Marilee Joy Mayfield ; [ilustrirala] Caroline Pedler ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: I will always love you. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2564-1
a) družina b) ljubezen c) živali v domišljiji d) velike tiskane črke e) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-32
087.5
ČR ml C MAYFIELD M. J. Vedno te bom GA ml C MAYFIELD M. J. Vedno te bom
COBISS.SI-ID 279040768

100.
MAZZINI, Miha
        Otroštvo : (avtobiografski roman v izmišljenih zgodbah) / Miha Mazzini ; [spremna beseda Dijana Matković ; prevodi angleških napisov pod ilustracijami Lucija Kelbl]. - Novo mesto : Goga, 2015. - 235 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Realnost vs. fikcija ali dva tipa norcev / Dijana Matković: str. 215-235

ISBN 978-961-277-096-9
a) Mazzini, Miha (1961-) - Avtobiografski romani b) Fantje - Odraščanje - V leposlovju c) Otroštvo - Slovenija - 20.st. - V leposlovju

821.163.6-312.6
SB od 82-312.6 MAZZINI Miha Otroštvo VP od 82-312.6 MAZZINI Miha Otroštvo
COBISS.SI-ID 280293888

101.
MCALLISTER, Angela
        Majhna miška z velikim srcem / Angela McAllister ; [ilustrirala] Caroline Pedler ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A mouse so small. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-2538-2
a) medvedi b) miši c) pomoč d) prijateljstvo e) velike tiskane črke f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
087.5
GE ml C MCALLISTER Angela Majhna miška OD od C MCALLISTER Angela Majhna miška
COBISS.SI-ID 278671616

102.
MCCARTY, Monica
        Višavski sokol : [druga knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedla [!] Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 398 str. ; 20 cm

Prevod dela: The hawk. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2651-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2652-5 (broš.)
a) Škoti - Bojevanje - Irsko morje - 14.st. - V leposlovju b) Škotski klani - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Škotska - Klani - V leposlovju e) Irska - Plemstvo - V leposlovju f) romantična zgodovinska pripoved g) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 MCCARTY Monica Višavski sokol LE od 82-311.2 MCCARTY Monica Višavski sokol
COBISS.SI-ID 280187136

103.
MCGUIRE, Jamie
        Čudovita pozaba / Jamie McGuire ; [prevedel Primož Trobevšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Beautiful oblivion. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2471-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2465-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Čudovita pozaba LE od 82-311.2 MCGUIRE Jamie Čudovita pozaba
COBISS.SI-ID 277662464

104.
MEZEG, Marija
        Triglavski velikan / Marija Mezeg ; ilustracije Katerina Kalc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-28-1
a) Triglav b) okolje c) naravna dediščina

821.163.6-93-32
VP ml P MEZEG Marija Triglavski velikan
COBISS.SI-ID 280716800

105.
PRINČIČ, Vili
        Pregnani : prva svetovna vojna : pričevanja goriških beguncev / Vili Prinčič. - Trst : Založba Devin, 1996. - 305 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorjeva spremna beseda / Vili Prinčič : str. 5-7

821.163.6-9
LE od 82-9 PRINČIČ Vili Pregnani
COBISS.SI-ID 2011490

106.
PROBST, Jennifer
        Poročna napaka / Jennifer Probst ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 285 str. ; 20 cm

Prevod dela: The marriage mistake. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2684-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2685-3 (broš.)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 PROBST Jennifer Poročna napaka LE od 82-311.2 PROBST Jennifer Poročna napaka
COBISS.SI-ID 280547584

107.
QUINN, Julia, 1970-
        Vsota vseh poljubov / Julia Quinn ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 20 cm

Prevod dela: The sum of all kisses. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2643-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2644-0 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Dvobojevanje - Nesreče - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 QUINN Julia Vsota vseh SB od 82-311.2 QUINN Julia Vsota vseh
COBISS.SI-ID 280122624

108.
RIDDELL, Chris
        Otilija in rumena mačka / [besedilo in ilustracije] Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline and the yellow cat. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-19-8

821.111-93-32
DL ml P RIDDELL Chris Otilija in rumena SB ml P RIDDELL Chris Otilija in rumena
COBISS.SI-ID 278998784

109.
RIPPIN, Sally
        Brina Brihta / napisala Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta)

Tiskano po naročilu. - Vsebina na nasl. str.: Ura plavanja ; Moraste sanje

ISBN 978-961-00-2667-9
a) Plavanje - V mladinskem leposlovju b) Sanje - V mladinskem leposlovju c) deklice d) grozljivka e) problemi najmlajših f) strah g) povečani tisk h) začetno branje

821.111(94)-93-32
ČR ml C RIPPIN Sally Brina Brihta. Ura LE ml C RIPPIN Sally Brina Brihta. Ura TU ml C RIPPIN Sally Brina Brihta. Ura
COBISS.SI-ID 280299008

110.
RIPPIN, Sally
        Brina Brihta / napisala Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta)

Tisk po naročilu. - Vsebina na nasl. str.: Izpadli zobek ; Ukročeni nasilnež

ISBN 978-961-00-2674-7
a) Zobje - V mladinskem leposlovju b) deklice c) medvrstniško nasilje d) nesporazum e) problemi najmlajših f) šola g) ustrahovanje h) povečani tisk i) začetno branje

821.111(94)-93-32
GE ml C RIPPIN Sally Brina Brihta SB ml C RIPPIN Sally Brina Brihta
COBISS.SI-ID 280338176

111.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Najboljša ekipa / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The top team. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-35-4
a) matematika b) sošolci c) pomoč d) začetno branje e) povečani tisk f) v mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
LE ml C RIPPIN Sally Najboljša ekipa
COBISS.SI-ID 279772672

112.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Zmagovalni gol / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The winning goal. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-34-7
a) nogomet b) šport c) začetno branje d) povečani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
LE ml C RIPPIN Sally Zmagovalni gol
COBISS.SI-ID 279769088

113.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Utopljeni spomini / Michael Robotham ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 413 str. ; 20 cm

Prevod dela: The drowning man. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2647-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2648-8 (broš.)
a) Kriminalisti - Amnezija - V leposlovju b) Otroci - Pogrešane osebe - London - V leposlovju c) Deklice - Ugrabitve - V leposlovju d) Policija - Kazenske preiskave - Velika Britanija - V leposlovju

821.111(94)-312.4
ČR od 82-312.4 ROBOTHAM Michael Utopljeni spomini LE od 82-312.4 ROBOTHAM Michael Utopljeni spomini TU od 82-312.4 ROBOTHAM Michael Utopljeni spomini
COBISS.SI-ID 280151296

114.
ROSLUND, Anders, 1961-
        Medvedji ples / Roslund in Thunberg ; [iz angleščine prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 538 str. ; 20 cm

Prevod dela: Björndansen. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2680-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2681-5 (broš.)
a) Nasilje v družini - V leposlovju b) Bančni ropi - Švedska - V leposlovju c) resnične zgodbe

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 ROSLUND Anders Medvedji ples TU od 82-312.4 ROSLUND Anders Medvedji ples
COBISS.SI-ID 280518656

115.
ŠTEINBAUER, Zoran
        Tri lune / Zoran Šteinbauer. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 136 str. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-272-187-9

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 ŠTEINBAUER Zoran Tri lune SB od 82-311.2 ŠTEINBAUER Zoran Tri lune TU od 82-311.2 ŠTEINBAUER Zoran Tri lune
COBISS.SI-ID 280336128

116.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Visoška kronika / Ivan Tavčar ; priredil Iztok Ilich ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 121 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prve prave)

700 izv.

ISBN 978-961-272-185-5
a) Čarovnice - Preganjanje - Slovenija - 17.st. - V mladinskem leposlovju b) Škofja Loka - Zgodovina - V mladinskem leposlovju c) Prirejene izdaje - Slovenščina d) čarovniški procesi e) poenostavljene izdaje

821.163.6-93-311.6(0.046.6)
ČR ml P TAVČAR Ivan Visoška kronika LE ml P TAVČAR Ivan Visoška kronika TU ml P TAVČAR Ivan Visoška kronika
COBISS.SI-ID 279745280

117.
THE Beastly Boys
        Vampir iz džungle / The Beastly Boys ; ilustriral Jonny Duddle ; prevedel Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2011 ([Spodnje Pirniče] : Premiere). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Strašne zverinske zadeve ; knj. 4)

Prevod dela: The jungle vampire. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93016-5-4
a) Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju

821.111-93-311.3
LE ml P The Beastly boys Vampir iz džungle
COBISS.SI-ID 255921152

118.
VAUPOTIČ, Katarina
        Bele vrtnice / Katarina Vaupotič ; [spremna beseda Marijana Korotaj]. - Velika Nedelja : samozal. M. Botolin Vaupotič, 2015 (Bevke : Smar-Team). - 100 str. ; 21 cm

140 izv. - Zapis Katarininim Belim vrtnicam / Marijana Korotaj: str. 3-5

ISBN 978-961-283-260-5
ISBN 978-961-2832-60-5 !

821.163.6-93-312.9
LE ml M VAUPOTIČ Katarina Bele vrtnice
COBISS.SI-ID 81529345

119.
YOUNG, Samantha
        Škotska ulica / Samantha Young ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: Echoes of Scotland Street. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2467-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2462-0 (broš.)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 YOUNG Samantha Škotska ulica TU od 82-311.2 YOUNG Samantha Škotska ulica
COBISS.SI-ID 277613568

120.
ZUCCA, Silvia
        Astrološki vodnik za strta srca : [roman] / Silvia Zucca ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 512 str. ; 20 cm

Prevod dela: Guida astrologica per cuori infranti. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2649-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2650-1 (broš.)
a) Astrologija - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju c) Mlade ženske - Milano - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.131.1-311.2
LE od 82-311.2 ZUCCA Silvia Astrološki vodnik
COBISS.SI-ID 280179200

121.
ŽEL, Vesna
        Strast / Vesna Žel. - Slovenj Gradec : samozal., 2015 (Slovenj Gradec : Mkopija). - 21 str. ; 23 cm. - (Mavrična zbirka)

50 izv.

ISBN 978-961-283-226-1

821.163.6-1
OD ml P ŽEL Vesna Strast
COBISS.SI-ID 277689344


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


122.
BAJT, Drago
        Pišem, torej sem : priročnik za pisanje / Drago Bajt. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 1993 (Ljubljana : Tiskarna Ljudske pravice). - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

4.000 izv. - Bibliografija: str. 133-134. - Dodatna literatura: str. 266-270. - Kazalo

ISBN 86-377-0669-X
a) Kreativno pisanje - Priročniki b) Strokovni sestavki - Priročniki c) strokovni sestavki d) slovenščina e) stilistika f) umetnost pisanja g) pisno sporočanje h) priročniki

808.1(035)
001.8(035)
LE od 82.0 BAJT Drago Pišem, torej sem LE sk 82.0 BAJT Drago Pišem, torej sem OD od 82.0 BAJT Drago Pišem, torej
COBISS.SI-ID 33331969

123.
        KEKEC : literarna revija za učence osnovnih šol. - Letnik 1, št. 1 (1991)-        . - Ljubljana : Mladika, 1991-. - 26 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Kurirček = ISSN 0350-9265
ISSN 1318-1408 = Kekec (Ljubljana)

886.3(02.053.2)
LE sp 82.0 KEKEC
Let. 24 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 27601920


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


124.
        GRINTOVCI [Kartografsko gradivo] : Grintovec, Skuta, Planjava, Ojstrica, Kamniško sedlo, Krvavec, Velika planina, Jezersko, Kamniška Bistrica, Logarska dolina : Planinska karta = Hiking map = Carta escursionistica : Wanderkarte / izdelala Kartografija ; zasnova in redakcija s strani Kartografije Matjaž Pevec ; redakcija s strani PZS Milan Domitrovič [et al.]. - 1:25.000. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2015 (Ljubljana : Rolgraf). - 1 zvd. : barve ; 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatki k nasl. na ov. - Zadaj: preglednica planinskih zemljevidov v merilih 1:25.000 in 1:50.000, navodila za varno pohodništvo in planinarjenje, legenda, elektronski seznam planinskih koč in bivakov s kratkim opisom in skicami, grafikon za izračun porabe časa pri vzponu in spustu. - Viri: GKB 25, DTK 50 ter DOF 050 Geodetska uprava; podatki Katastra planinskih poti PZS; terenski pregled 2014 in 2015; register planinskih koč PZS
a) Grintovci - Planinski zemljevidi b) Kamniško-Savinjske Alpe c) planinske karte d) pohodništvo

912.43(497.4:23Grintovci)
PE zv 90/91(497.4) GRINTOVCI
COBISS.SI-ID 1108610142

125.
        KAMNIŠKO-Savinjske Alpe [Kartografsko gradivo] : planinska karta = Kamnik and Savinja Alps : hiking map / zasnova in redakcija, redaction Matjaž Pevec ; izvedba, realisation Matjaž Pevec ... [et al.] ; fotografije, photos Helena Kokalj ... [et al.]. - 1:50.000 ; Gauss-Krügerjeva proj. - Ljubljana : Kartografija, 2015. - 1 zvd. : barve ; 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Zadaj: elektronski seznam planinskih koč s kratkim opisom in fotografijo, opis Kamniško-Savinjskih Alp. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Kamniško-Savinjske Alpe - Planinski zemljevidi b) Kamniške Alpe c) Savinjske Alpe d) planinske karte e) zemljevidi

912.43(497.4:23Kamniško-Savinjske Alpe)
PE zv 90/91(497.4) KAMNIŠKO
COBISS.SI-ID 11273502

126.
        KARAVANKE - osrednji del [Kartografsko gradivo] : Stol, Golica, Begunjščica, Košuta, Dobrča, Storžič, Jezersko, Grintovec, Krvavec, Obir : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta / izdelala Geodetska družba ; zasnova in redakcija Matjaž Kos in Jerneja Vrhovec. - 1:50.000 ; Gauss-Krügerjeva proj. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2015 (Ljubljana : Januš). - 1 zvd. : barve ; 96 x 69 cm na listu 99 x 69 cm, zložen na 12 x 24 cm. - (Planinska založba ; 419, ISSN 1408-0443)

Ov. nasl. in dodatek k nasl. - Dodatki k nasl. v slov., angl., nem, it. in hrv. - Na hrbtni strani: elektronski seznam planinskih koč s kratkim opisom in skicami, grafikon za izračun časa pri vzponu in spustu, preglednica planinskih zvd. v merilih 1:25.000 in 1:50.000 ter seznam ostalih izdelkov PZS. - Viri: GKB 25, REZI 25, DTK 50 GURS, podatki GDL, d.o.o., podatki o planinskih poteh so iz Katastra planinskih poti PZS, podatki o planinskih kočah Register planinskih koč PZS

ISBN 0-05-842042-8
a) Karavanke - Planinski zemljevidi b) Karavanke c) planinske karte

912.43(497.4:23Karavanke)
BL:
372.12
PE zv 90/91(497.4) KARAVANKE
COBISS.SI-ID 280774656

127.
PERNARČIČ, Jožef
        Kolišča : vasi sredi jezera = villages in the middle of the lake / [tekst, ilustracije] Jožef Pernarčič ; [fotografije makete replik in barja Jožef Pernarčič, fotografije najdbe kolesa arhiv SAZU Ljubljana, fotografije replike kolesa Foto Samsa]. - Ljubljana : Gledališče EU Enigma ustvarjanja, 2015 (Radovljica : Tiskarska knjigoveznica). - 32 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O avtorju: str. [32]. - Bibliografija: str. [33]

ISBN 978-961-281-714-5
a) Kolišča - Ljubljansko barje - Knjige za otroke b) Koliščarji - Knjige za otroke c) Slovenija - Arheološka najdišča - Knjige za otroke d) Ljubljansko barje - Prazgodovina - Knjige za otroke e) Ljubljansko barje - Arheološke najdbe - Knjige za otroke

903.4(497.451)"634/636"(02.053.2)
GA ml 90/91(497.4) PERNARČIČ Jožef Kolišča
COBISS.SI-ID 277715456


929 BIOGRAFIJE


128.
BUTLER, Eamonn
        Ludwig von Mises : življenje in delo / Eamonn Butler ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (Ljubljana : NTD). - 95 str. ; 23 cm. - (Zbirka Izzivi svobode)

Prevod dela: Ludwig von Mises - a primer

ISBN 978-961-93810-2-1
a) Mises, Ludwig von (1881-1973) - Biografije b) ekonomisti

929Mises L. von
330.831.8:929Mises L. von
LE od 929 MIESES L.
COBISS.SI-ID 280218624

129.
GOLOB, Tadej
        Dajte Gogiju žogo! : Goran Dragić, od Ilirije do Miamija / napisal Tadej Golob ; [fotografije Vid Ponikvar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sportelement, 2015 ([Ljubljana] : Abografika). - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorju: str. 286. - 7.000 izv.

ISBN 978-961-281-877-7
a) Dragić, Goran (1986-) b) Košarka - Slovenija c) slovenski košarkarji

929Dragić G.
796.323(497.4):929Dragić G.
LE od 929 DRAGIĆ G.
COBISS.SI-ID 279944960

130.
IDOL, Billy
        Plešem sam s seboj : avtobiografija / Billy Idol ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 416 str. ; 20 cm

Prevod dela: Dancing with myself. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2678-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2679-2 (broš.)
a) Idol, Billy (1955-) - Avtobiografije b) angleški glasbeniki

929Idol B.
GE od 929 IDOL B.
COBISS.SI-ID 280517120

131.
KUČI, Adriana
        Enciklopedija košarkarskih reprezentantov : (1991-2014) in o zgodovini košarke / avtorica Adriana Kuči ; [spremna beseda Anže Blažič ; fotografije in slikovni materiali Aleš Fevžer, arhiv časopisov Delo in Večer]. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup in Šauperl, 2015. - 192 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv v broš. in 200 izv. v trdi vezavi

ISBN 978-961-6591-16-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6591-17-1 (broš.)
a) Košarkarji - 1991-2014 - Leksikoni b) košarkarski reprezentanti c) vrhunski športniki d) zgodovinski pregledi

796.323"1991/2014"(031)
LE od 793/799 KUČI Adriana Enciklopedija
COBISS.SI-ID 280695040


93/99 ZGODOVINA


132.
BODEN, Martina
        Evropa : naša preteklost in sedanjost / Martina Boden ; [prevajalka Marija Javornik ; slovensko izdajo dopolnili Dušan Mlacović ... [et al.] ; fotografije in reprodukcije slikovni arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 572 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Chronik Handbuch Europa

ISBN 86-11-15868-7
a) Evropa - Zgodovina b) evropske države

94(4)
ČR od 940/990 BODEN Martina Evropa LE či 940/990 BODEN Martina Evropa LE od 940/990 BODEN Martina Evropa OD od 940/990 BODEN Martina Evropa SB od 940/990 BODEN Martina Evropa
COBISS.SI-ID 128093696

133.
        KRONIKA 20. stoletja [Dva medija] / [glavni urednik Christoph Hünermann ; vodja projekta Georg Galle ; znanstveni sodelavci Peter J. Opitz ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998-2000 (Ljubljana : Delo)
10 zv. : č-b in deloma barvne fotogr. ; 34 cm
10 videokaset (VHS, PAL) (ca 60 min vsaka) : č-b in barve, zvok

Prevod in priredba dela: Chronik des 20. Jahrhunderts. - Nasl. na embalaži videokaset: Kronika 20. stoletja v besedi, sliki, filmu in zvoku. - Knjiga in videokaseta v škatli 5 x 34 x 25 cm. - Priprava besedil in koordinacija Axel Hollander (odg.) ; izbor glasbe Elli Müller ; filmske sekvence in fotografije so prispevali Agence Keystone ... [et al.] ; vodja slovenskega projekta Irena Trenc-Frelih

Vsebina:
1900-1909 / [prevedla Nada Voglar ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1998. - 192 str. - Kazali
1910-1919 / [prevedla Nada Voglar ; dopolnili Evgen Bergant, Martin Ivanič, Sandi Sitar. - 1999. - 192 str. - Kazali
1920-1929 / [prevedla Nada Voglar ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1999. - 190 str. - Kazali
1930-1939 / [prevedla Nada in Dušan Voglar ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 2000. - 192 str. - Kazali
1940-1949 / [prevedel Igor Antič ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1998. - 191 str. - Kazali
1950-1959 / [prevedel Jože Stabej ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1999. - 192 str. - Kazali
1960-1969 / [prevedel Dušan Voglar ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1998. - 191 str. - Kazali
1970-1979 / [prevedel Igor Antič ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 1999. - 191 str. - Kazali
1980-1989 / [prevedel Igor Antič ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 2000. - 191 str. - Kazali
1990-1999 / [prevedla Marjana in Valter Samide ; dopolnili Evgen Bergant ... et al.]. - 2000. - 191 str. - Kazali

ISBN 86-11-15332-4 (1900-1909)
ISBN 86-11-15493-2 (1910-1919)
ISBN 86-11-15491-6 (1920-1929)
ISBN 86-11-15495-9 (1930-1939)
ISBN 86-11-15333-2 (1940-1949)
ISBN 86-11-15494-0 (1950-1959)
ISBN 86-11-15331-6 (1960-1969)
ISBN 86-11-15496-7 (1970-1979)
ISBN 86-11-15492-4 (1980-1989)
ISBN 86-11-15497-5 (1990-1999)
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) politična zgodovina c) kronološki pregledi d) albumi e) videokasete

94(100)"19"
32(100)"19"
LE či 940/990 KRONIKA 20. stoletja LE či 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1960-1969 LE či 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1980-1989 LE či 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1990-1999 LE od 940/990 KRONIKA 20. stoletja LE od 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1980-1989 LE od 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1990-1999 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1900-1909 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1910-1919 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1920-1929 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1930-1939 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1950-1959 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1960-1969 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1970-1979 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1980-1989 LE vk 940/990 KRONIKA 20. stoletja 1990-1999 SB od 940/990 KRONIKA 20. SB od 940/990 KRONIKA 20. 1900-1909 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1920-1929 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1930-1939 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1940-1949 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1950-1959 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1960-1969 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1970-1979 SB od 940/990 KRONIKA 20. 1980-1989
COBISS.SI-ID 73172736

134.
MARĐETKO, Aleš
        Miha spozna, kako je nastala Slovenija / avtorji besedila Aleš Marđetko, Jana Meško in Tajda Špes ; ilustracije Jana Meško in Tajda Špes. - Biš : Pika ; Dornava : OŠ dr. Franja Žgeča, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 22 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-93407-3-8 (Pika)

94(497.4)"1991/..."(02.053.2)
821.163.6-93-32
GA od 93/99 MARĐETKO Aleš Miha spozna
COBISS.SI-ID 82863617

135.
        SLOVENSKA kronika XIX. stoletja / [več avtorjev] ; [uredil Janez Cvirn] ; [fotografije Aleksander Lilik]. - Ljubljana : Nova revija, 2001-2003 (Ljubljana : Delo). - 3 zv. (473, 412, 374 str.) : ilustr. ; 31 cm

Dosedanja vsebina:
[1]: 1800-1860 / [avtorji besedil Jože Ciperle ... et al.] . - 2001. - 473 str.
[2]: 1861-1883 / [avtorji besedil Jože Ciperle ... et al.] . - 2003. - 412 str.
[3]: 1884-1899 / [avtorji besedil Bojan Cvelfar... et al.] . - 2003. - 374 str.

ISBN 961-6352-21-0 (knj. 1)
ISBN 961-6017-21-0 !
ISBN 961-6352-53-9 (knj. 2)
ISBN 961-6352-54-7 (knj. 3)
a) Slovenci - Zgodovina - 19.st. - Zborniki b) Slovenija - Zgodovina - 19.st. - Zborniki c) politična zgodovina d) kulturna zgodovina e) gospodarska zgodovina f) socialna zgodovina g) kronike

94(497.4)"18"(082)
323(497.4)"18"(082)
930.85(497.4)"18"(082)
LE či 949.71 SLOVENSKA kronika XIX. SB od 949.71 SLOVENSKA 1800-1860 SB od 949.71 SLOVENSKA 1861-1883 SB od 949.71 SLOVENSKA 1884-1899
COBISS.SI-ID 112284928

136.
        SLOVENSKA kronika XX. stoletja / [več avtorjev ; uredila Marjan Drnovšek, Drago Bajt ; fotografija Marjan Paternoster]. - 1. izd. - Ljubljana : Nova revija, 1995-1996 ([Ljubljana] : Delo). - 2 zv. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina:
[Knj. 1]: 1900-1941 / [avtorji besedila Bojan Balkovec ... et al.]. - 1995. - 457 str.
[Knj. 2]: 1941-1995 / [avtorji besedila Drago Bajt ... et al.]. - 1996. - 598 str. - Bibliografija: str. 558-565. - Kazalo

ISBN 961-6017-20-9 (knj. 1)
ISBN 961-6017-22-5 (knj. 2)
ISBN 961-6017-20-5 !
a) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Zborniki b) Slovenija c) Slovenci d) zgodovina e) politične razmere f) notranja politika g) 20.st. h) zborniki i) Slovenia j) Slovenes k) history l) political situation m) internal policy n) 20th cent. o) collective works

94(497.4)"19"(082)
323(497.4)"19"(082)
DO od 949.71 SLOVENSKA kronika XX. LE či 949.71 SLOVENSKA kronika XX. LE od 949.71 SLOVENSKA kronika XX. LE od 949.71 SLOVENSKA kronika SB od 947.4 SLOVENSKA 1941-1995 SB od 949.71 SLOVENSKA 1900-1941 TU od 949.71 SLOVENSKA kronika XX.
COBISS.SI-ID 37711873


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO