COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti september 20150 SPLOSNO


1.
        CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga, 1945-. - 21 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled
ISSN 0350-8870 = Ciciban

050-053.2(497.4)
LE či 05 CICIBAN
2015/2016 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 10091266

2.
FOUGÈRE, Isabelle, 1968-
        Povej mi, zakaj / Isabelle Fougère ; [prevedli Maja Bajželj, Katarina Bajželj Žvokelj ; ilustracije Mélanie Allag ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 107 str., [3] f. nalepk : ilustr. ; 21 cm. - (Povej mi!)

Prevod dela: Dis-moi pourquoi?. - 2.500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3551-7
a) Zanimivosti - Knjige za otroke

088(02.053.2)
HO ml 03 FOUGÈRE Isabelle Povej mi, zakaj
COBISS.SI-ID 277848064

3.
        GUINNESS world records 2016 : [slovenska izdaja] / [prevedli Katja in Peter Berden ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 253 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Guinness world records 2016. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-2609-9
a) Rekordi - Leksikoni b) zanimivosti c) statistični podatki d) svetovni pregledi

030(100)
HO ml 08 GUINNESS 2016
COBISS.SI-ID 280140288

4.
HALÁSZ, Csilla
        A nép művelése : agitáció és propaganda a népművelésben a rákosi-rendszer idején / Halász Csilla. - Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár : Pest Megyei Levéltár, 2013. - 191 str. ; 24 cm. - (Pest megye múltjából ; 16, ISSN 0209-6013)

Bibliografija: str. 185-191

ISBN 978-963-7235-49-8
a) kultura b) razvoj c) zgodovina d) Madžarska

008(439)
DL od 00 HALÁSZ Csilla A nép művelése DO od 00 HALÁSZ Csilla A nép művelése GE od 00 HALÁSZ Csilla A nép művelése LE od 00 HALÁSZ Csilla A nép művelése
COBISS.SI-ID 12968860

5.
KEARNEY, Kirsten
        Ustvari in zgradi : neverjetna mesta v igri Minecraft / Kirsten Kearney in Yazur Strovoz ; [predgovor Julian Gough ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Create and construct : incredible Minecraft cities. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2588-7
a) Minecraft (računalniška igra) - Priročniki b) Računalniške igre - Priročniki c) videoigre d) knjige za mladino

004.5:794(035)
HO ml 79 KEARNEY Kirsten Ustvari in zgradi
COBISS.SI-ID 279385088

6.
KEREKES, Pál
        E-könyvészet : a digitális könyvkultura alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel. - Budapest : Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár és Információtudományi Intézet, 2013. - 310 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 277-299

ISBN 978-963-284-378-0
a) e-knjiga b) digitalizacija c) kultura d) branje

02
LE od 02 KEREKES Pál E-könyvészet
COBISS.SI-ID 12964252

7.
KRALJIČ, Helena
        Pismo za Matjaža / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Ivana Guljašević Kuman. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Serija Poštnice ; 4)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93869-2-7
a) pošta b) knjige za otroke c) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
DL ml C KRALJIČ Helena Pismo za DO ml C KRALJIČ Helena Pismo za OD ml C KRALJIČ Helena Pismo za
COBISS.SI-ID 280683264

8.
MAJHEN, Zvezdana
        Manca izpod klanca / [napisala] Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 36 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93869-0-3
a) letni časi b) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
DL ml C MAJHEN Zvezdana Manca izpod DO ml C MAJHEN Zvezdana Manca izpod
COBISS.SI-ID 280596480

9.
        PETER Zajec. Kepanje! / [prevedla Maja Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ( [18] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Skok, poskok!)

Prevod dela: Peter Rabbit. Snowball fight!. - 3.000 izv. - "Po risanki" --> na ov.

ISBN 978-961-01-3823-5

087.5
HO ml C PETER Zajec Kepanje
COBISS.SI-ID 278583552

10.
        POGLED : oglasna priloga za starše. - Maj 2007-        . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga Založba, 2007-. - 25 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Brezplačna priloga revije Ciciban in Cicido. - Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

050-053.2(497.4)
37.018

2015/2016 št. 1#
COBISS.SI-ID 65897985

11.
PREGL Kobe, Tatjana
        Kresnice, kresnice, prižgite luči / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem plus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 24 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93805-2-9

821.163.6-93-1
087.5
DL ml C PREGL K. Tatjana Kresnice, kresnice DO ml C PREGL K. Tatjana Kresnice, kresnice
COBISS.SI-ID 278031104

12.
RAMOS, Mario
        Jaz sem najmočnejši / [besedilo in ilustracije] Mario Ramos ; prevedla Mojca Medvedšek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [26] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: C'est moi le plus fort. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3712-2

821.133.1(493)-93-32
087.5
HO ml C RAMOS Mario Jaz sem najmočnejši
COBISS.SI-ID 279473664

13.
SÁNDOR, Klára
        A székely írás nyomában / Sándor Klára. - Budapest : Typotex, 2014. - 353 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-279-387-0
a) pisave b) razvoj c) nastanek d) zgodovina

003.3
DL od 00 SÁNDOR Klára A székely írás DO od 00 SÁNDOR Klára A székely írás GA od 00 SÁNDOR Klára A székely írás LE od 00 SÁNDOR Klára A székely írás PE od 00 SÁNDOR Klára A székely írás
COBISS.SI-ID 12973980

14.
        SETVENI koledar 2016 / [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Jardinez avec la lune 2016. - 2.800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3776-4
a) Vrtnarstvo - Koledarji b) setveni koledarji

050.9
635(059)
LE od 635 SETVENI koledar 2016
COBISS.SI-ID 279962624

15.
STEPANČIČ, Damijan
        Živalska kmetija : strip / ilustriral Damijan Stepančič ; Andrej Rozman Roza po Georgeu Orwellu. - Darilna izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Knjiga je izšla v okviru projekta Rastem s knjigo. - Ilustr. na spojnih listih. - 22.500 izv.

ISBN 978-961-272-188-6

084.11
HO ml P STEPANČIČ Damijan Živalska kmetija LE ml P STEPANČIČ Damijan Živalska kmetija
COBISS.SI-ID 280336640

16.
ŽUGMAN Širnik, Manja
        Besedoznanke : tretja zbirka ugank / Manja Žugman Širnik ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfemplus, 2015. - 25 str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93805-9-8
a) Uganke - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

821.163.6-93-193.1
087.5
DL ml C ŽUGMAN Š. Manja Besedoznanke DO ml C ŽUGMAN Š. Manja Besedoznanke SB ml C ŽUGMAN Š. Manja Besedoznanke
COBISS.SI-ID 279761664


1 FILOZOFIJA


17.
BARCSI, Tamás, 1978-
        Az emberi méltóság filozófiája / Barcsi Tamás. - Budapest : Typotex, 2013. - 415 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 403-415

ISBN 978-963-279-307-8
a) etika b) filozofija c) politika

1(091)
LE od 1 BARCSI Tamás Az emberi méltóság
COBISS.SI-ID 12964764

18.
DELEUZE, Gilles
        Francis Bacon : az érzet logikája / Gilles Deleuze ; [fordította Seregi Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 178 str., [44] str. pril : ilustr. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)

Prevod dela: Francis Bacon. Logique de la sensation

ISBN 978-963-9777-28-6
a) filozofija b) umetnost

1(4/9)
LE od 1 DELEUZE Gilles Francis Bacon
COBISS.SI-ID 12973724

19.
GYENGE, Zoltán, 1962-
        Kép és mítosz : a mitológia esztétikája / Gyenge Zoltán. - Budapest : Typotex, 2014. - 232 str., [32] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)

Bibliografija: str. 229-232

ISBN 978-963-279-388-7
a) filozofija b) umetnost c) slikarstvo

1(4)
LE od 1 GYENGE Zoltán Kép és mítosz
COBISS.SI-ID 12965020

20.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Predavanja o filozofiji religije / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015-. - Zv. <1-> ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 53 (2015), 3-4)

Prevod dela: Vorlesungen über die Philosophie der Religion I. - Nasl. na ov.: Predavanja iz filozofije religije. - Hrbtni nasl.: Filozofija religije

Dosedanja vsebina:
1. - 2015 ([Ljubljana : Ulčakar & JK). - 244 str. - 500 izv. - Ob rob Heglovi filozofiji religije / Slavoj Žižek ; prevedla Simon Hajdini in Tadej Troha: str. 195-229. - Bibliografija k spremni besedi: str. 230-231

ISBN 978-961-6376-66-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-6376-61-7 ! (zv. 1)
a) Filozofija religije

165.612
2-1
ČR od 1 HEGEL G.W.F. Predavanja iz
COBISS.SI-ID 279804160

21.
        A MŰVÉSZET erdete : kultúra, evolúció, kogníció / szerkesztette Horváth Márta. - Budapest : Typotex, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)

ISBN 978-963-279-359-7
a) kultura b) evolucija c) kognicija d) umetnost

1(4)
LE od 1 A MŰVÉSZET
COBISS.SI-ID 12970652

22.
PLATO
        Állam : Platón összes művei kommentárokkal / [Platón] ; [fordította Steiger Kornél]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 579 str. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)

ISBN 978-963-9777-23-1
a) filozofija b) politika c) država d) zgodovina

1(3)
LE od 1 PLATO Állam
COBISS.SI-ID 12964508


159.9 PSIHOLOGIJA


23.
KEATING, Keidi
        Svetloba : knjiga modrosti / Keidi Keating ; prevedla Jedrt Maležič. - Ljubljana : Gnostica, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 359 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The light. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 348

ISBN 978-961-229-127-3
a) Mišljenje b) Čustvene motnje c) psihološki nasveti

159.942.6
HO od 159.9 KEATING Keidi Svetloba
COBISS.SI-ID 280140800

24.
OSHO, 1931-1990
        Zlata zrna : sporočila obstoja : vse, kar imate, je natančno ta trenutek, zato ne odlašajte več / Osho ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 160 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Gold nuggets. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 160

ISBN 978-961-6950-32-9
a) Življenjska modrost b) Osebnostni razvoj

17.023.3
159.923.2
TU od 159.9 OSHO Zlata zrna
COBISS.SI-ID 278904064

25.
RANSCHBURG, Jenő
        Erkölcs és jellem / Ranschburg Jenő. - Budapest : Saxum, 2013. - 446 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 413-415

ISBN 978-963-248-203-3
ISBN 978-963-248-176-0 (skupna)
a) morala b) moralnost c) psihologija

159.9
LE od 159.9 RANSCHBURG Jenő Erkölcs és jellem
COBISS.SI-ID 12965276

26.
RANSCHBURG, Jenő
        Óvodások / Ranschburg Jenő. - Budapest : Saxum, 2012. - 371 str. ; 21 cm : ilustr. - (Ranschburg Jenő művei)

Bibliografija: str. 359-366

ISBN 978-963-248-196-8
ISBN 978-963-248-176-0 (skupna)
a) vrtec b) otroštvo c) razvoj d) psihologija

159.9
LE od 159.9 RANSCHBURG Jenő Óvodások
COBISS.SI-ID 12965532

27.
RANSCHBURG, Jenő
        A serdülőkor / Ranschburg Jenő. - Budapest : Saxum, 2013. - 404 str. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)

Bibliografija: str. [387]-399

ISBN 978-963-248-217-0
ISBN 978-963-248-176-0 (skupna)
a) adolescenca b) puberteta c) razvoj d) psihologija

159.9
LE od 159.9 RANSCHBURG Jenő A serdülőkor
COBISS.SI-ID 12965788

28.
RANSCHBURG, Jenő
        Szülők könyve / Ranschburg Jenő : a fogantatástól az iskolakezdésig ; [illusztrálta Borsi Vera]. - 2., bővített kiad. - Budapest : Saxum, 2014. - 471 str. ; 22 cm : ilustr. - (Ranschburg Jenő művei)

Bibliografija: str. [467]-471

ISBN 978-963-248-226-2
ISBN 978-963-248-176-0 (skupna)
a) otroštvo b) starši c) adolescenca d) puberteta e) razvoj f) psihologija

159.9
LE od 159.9 RANSCHBURG J. Szülők könyve
COBISS.SI-ID 12968348


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


29.
BORBÁS, Gabriella Dóra
        A Biblia mint kommunikációs tankönyv / Borbás Gabriella Dóra. - Budapest : Vince, 2013. - 183 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-303-061-5
a) sveto pismo b) religija c) vzgoja

27-23
LE od 2 BORBÁS G. D. A Biblia mint
COBISS.SI-ID 12966300

30.
EGGENSTEIN, Kurt
        Neznani prerok Jakob Lorber : prerokbe in opozorila za bližnjo prihodnost / Kurt Eggenstein ; [prevod Mirko Malešič]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2015 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 160 str. ; 20 cm

Prevod dela: Der unbekannte Prophet Jakob Lorber. - 500 izv. - Bibliografija: str. 158-160

ISBN 978-961-6861-38-0
a) Lorber, Jakob (1800-1864) - Prerokbe b) krščanski mistiki c) božji pisarji

27-544.8:929Lorber J.
GE od 2 EGGENSTEIN Kurt Neznani prerok
COBISS.SI-ID 280275456

31.
        ISTENI fabulák : (az I. és a II. Vatikáni mitográfus) ; fordította és kiadásra előkészítette Kulcsár Péter. - Budapest : Lucidus, 2012. - 196 str. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)

ISBN 978-963-9465-78-7
a) mitologija b) bogovi c) stari vek

25
LE od 2 ISTENI fabulák
COBISS.SI-ID 12967068

32.
JÓKAI, Anna
        A remény ablaka / Jókai Anna, Kozma Imre. - Budapest : Éghajlat, 2013. - 209 str. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek ; 12, ISSN 1786-3228)

ISBN 978-963-9862-52-4
a) religija b) verstvo c) molitve d) duhovnost

27-58
LE od 2 JÓKAI Anna A remény
COBISS.SI-ID 12966556

33.
PÁZMÁNY, Péter
        Imádságos könyv : (1631) jegyzetek a szövegkiadáshoz / Pázmány Péter. - kritikai kiad. - Budapest : Universitas : EditioPrincipes, 2013. - 460 str. ; 24 cm + 1 CD. - (Pázmány Péter Művei)

ISBN 978-963-9671-42-3
a) religija b) verovanje c) molitve

27
DL cd 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv DL od 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv DO cd 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv DO od 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv GE cd 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv GE od 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv LE cd 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv LE od 2 PÁZMÁNY Péter Imádságos könyv
COBISS.SI-ID 12966812


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


34.
BRAND, Russell
        Revolucija / Russell Brand ; iz angleščine prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 349 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Revolution. - Črki e in l v nasl. sta obrnjeni. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Tisti božanski, pobalinski iskri v vas. - 1.500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-274-336-9 (gibka vezava)
ISBN 978-961-274-337-6 (broš.)
a) Brand, Russell (1975-) - Družbeni nazori b) družbene razmere c) družbena gibanja d) družbena angažiranost e) politična participacija

308
821.111-92
HO od 30/31 BRAND Russell Revolucija
COBISS.SI-ID 279880192

35.
KOCSIS, Judit Bognárné
        Pedagógiai kutatások módszertana és statisztikai alapjai / Bognárné Kocsis Judit. - Veszprém : Pannon Egyetemi, 2014. - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-396-002-8
a) statistika b) metode c) pedagogika

311
DO od 30/31 KOCSIS J. B. Pedagógiai LE od 30/31 KOCSIS J. B. Pedagógiai
COBISS.SI-ID 12962972


32 POLITIKA


36.
CONTRERAS, Francisco José
        Nova levica in krščanstvo / Francisco José Contreras, Diego Poole ; [predgovor k slovenski izdaji Branko Cestnik ; spremna beseda Jaime Mayor Oreja ; prevod Alenka Vrečar]. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 365 str. ; 20 cm

Prevod dela: Nueva izquierda y cristianismo. - 700 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Branko Cestnik: str. 7-20. - Spremna beseda / Jaime Mayor Oreja: str. 353-360. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0197-1
a) Ecclesia catholica b) Cerkev in država - Španija c) Krščanstvo - Družbeni vidik d) Socializem - Evropa e) religija f) družbeni problemi g) vrednote h) politika i) politična levica

322(460)
27:316.74
HO od 32/33 CONTRERAS F. J. Nova levica in
COBISS.SI-ID 279817728

37.
        NEMZETKÉP és identitás a nemzetiség iskolák tankönyveiben : közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia = Obraz naroda a identita v učebniciah pre narodnostne školy : priklady zo strednej Europy: Mad'arsko a Slovensko / szerkesztők Ruda Gábor, Szabómihály Gizella. - Pilisvörösvár ; Dunaszerdahely ; Komárom ; Nyitra ; Esztergom : Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület : Gramma Egyesület : Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányk Kara : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar : Selye János Egyetem, 2013. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5026-29-4
ISBN 978-615-5026-30-0 (CD)
ISBN 978-615-5026-31-7 (online, PDF)
a) nacionalna identiteta b) dvojezičnost c) vzgoja d) učbeniki

323.15
DL od 32/33 NEMZETKÉP és DO od 32/33 NEMZETKÉP és GE od 32/33 NEMZETKÉP és LE od 32/33 NEMZETKÉP és
COBISS.SI-ID 12969116

38.
        TRÓJAI faló a Belügyminisztériumban : az AHV szervezete és vezérkara 1953-1956 / szerkesztette Gyarmati György, Palasik Mária. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára : L'Harmattan, 2013. - 506 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-236-724-8
a) tajne službe b) notranje ministrstvo c) zgodovina d) uslužbenci

323(439)
LE od 32/33 TRÓJAI faló
COBISS.SI-ID 12967324


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


39.
        BILTEN Zavoda AIPA. - 2011, št. 1-        . - [Ljubljana (Šmartinska cesta 152/VI) : Zavod AIPA], 2011-. - 27 cm

Polletnik

347.78:025.177

2015 št. 5/6
COBISS.SI-ID 274075136

40.
OMERZA, Igor
        Karla : Udba o Dragi / Igor Omerza. - 1. izd. - Trst : Mladika : Svet slovenskih organizacij, 2015. - 741 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-221-1

351.746.1
GE od 34/354 OMERZA Igor Karla
COBISS.SI-ID 83257601

41.
PETROVEC, Dragan
        Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo

ISBN 978-961-274-338-3
a) Nasilje b) Družbene norme c) institucionalno nasilje d) ljudski običaji e) človekove pravice

343.615
316.754
HO od 34/354 PETROVEC Dragan Nasilje pod masko
COBISS.SI-ID 279167488


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


42.
        PRIROČNIK veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji za slovesnosti, praznovanja, počastitve in žalovanja / [urednik Alojz Šteiner ; fotografsko in drugo gradivo Boris Primožič ... [et al.]. - Ljubljana : Defensor, 2015. - 75 str. : ilustr. ; 21 cm

650 izv.

ISBN 978-961-6177-41-2
a) Vojni veterani - Slovesnosti - Slovenija - Priročniki b) veteranske organizacije c) domoljubne organizacije d) vojaške slovesnosti e) praznovanja f) počastitve g) žalovanja h) postroji

355.16(497.4)(035)
LE od 355/359 PRIROČNIK
COBISS.SI-ID 279147008

43.
TEMESVÁRY, Ferenc
        A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményeinek militáriái I. / Temesváry Ferenc ; [fotók Dömötör Mihály]. - Szeged : Móra Ferenc Múzeum, 2013. - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-963-9804-44-9
a) orožje b) meči c) strelivo d) puške e) zastave f) vojne

355/359(439)
DL od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc DO od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc GA od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc GE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc LE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc PE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc
COBISS.SI-ID 12970140

44.
TEMESVÁRY, Ferenc
        A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményeinek militáriái II. / Temesváry Ferenc ; [fotók Dömötör Mihály]. - Szeged : Móra Ferenc Múzeum, 2013. - 168 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-963-9804-46-3
a) orožje b) meči c) strelivo d) puške e) zastave f) vojne

355/359(439)
DL od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc DO od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc GA od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc GE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc LE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc PE od 355/359 TEMESVÁRY F. A Móra Ferenc
COBISS.SI-ID 12970396


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


45.
GOODINGS, Christina
        Naredimo jaslice! : božična zgodba / besedilo Christina Goodings ; ilustracije Adrian Barclay ; fotografije John Williams ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-04-0154-4
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Svetopisemske zgodbe - Knjige za otroke c) naredi sam

379.826:688(02.053.2)
27-236.5(02.053.2)
ČR ml 37 GOODINGS Christina Naredimo jaslice! GA ml 37 GOODINGS Christina Naredimo jaslice! OD ml 37 GOODINGS Christina Naredimo jaslice!
COBISS.SI-ID 278745856

46.
GOODINGS, Christina
        [Petindvajset]
        25 ustvarjalnih idej za božič / besedilo Christina Goodings ; ilustracije Samantha Meredith ; fotografije John Williams ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-04-0153-7
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Svetopisemske zgodbe - Knjige za otroke c) naredi sam

379.826:688(02.053.2)
27-236.5(02.053.2)
ČR ml 37 GOODINGS Christina 25 ustvarjalnih HO ml 37 GOODINGS Christina 25 ustvarjalnih KO ml 37 GOODINGS Christina 25 ustvarjalnih
COBISS.SI-ID 278745600

47.
HAMBLETON, Laura
        Ustvarjajmo s šablonami. Živali na safariju / Laura Hambleton ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [13] str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Knjiga vsebuje 15 trajnih šablon

ISBN 978-961-01-3548-7
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
LE ml 37 HAMBLETON Laura Ustvarjajmo s
COBISS.SI-ID 276828160

48.
HAMBLETON, Laura
        Ustvarjajmo s šablonami. Žuželke / Laura Hambleton ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Knjiga vsebuje 15 trajnih šablon in 21 imenitnih projektov

ISBN 978-961-01-3549-4
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
LE ml 37 HAMBLETON Laura Ustvarjajmo s
COBISS.SI-ID 276828416

49.
KOŠMRLJ, Mojca
        Eko družabne igre / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012-2015. - Ilustr.

Vsebina:
Del 1: 2012. - 40 str. ; 25 cm. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
Del 2: Morfemplus, 2015. - 53 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-6840-31-6 (del 1)
ISBN 978-961-93805-7-4 (del 2)
a) Družabne igre - Knjige za otroke b) Ročne spretnosti - Knjige za otroke c) Recikliranje - Knjige za otroke

793.5/.7(02.053.2)
678.028.6:379.826(02.053.2)
ČR ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne ČR ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre DL ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne DL ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre KO ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne KO ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre LE ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre OD ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne OD ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre SB ml 71/76 KOŠMRLJ Mojca Eko družabne igre TU ml C KOŠMRLJ Mojca Eko družabne
COBISS.SI-ID 259770368

50.
MCGHEE, Christina
        Vzgajati ločeno : kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke / Christina McGhee ; prevedla in priredila Andreja Terbos ; [spremna beseda založnika Taja Borštnar in Matej Zaplotnik]. - 1. izd. - Grosuplje : Svetovalno izobraževalni center MIT, 2015. - [XIX], 352 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prevod dela: Parenting apart. - 200 izv. - Spremna beseda založnika / Taja Borštnar in Matej Zaplotnik: str. [I]

ISBN 978-961-93834-0-7
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) Otroci - Medosebni odnosi - Razvezani starši - Priročniki d) Razveza zakonske zveze - Doživljanje - Otroci - Priročniki

37.018.1(035)
316.363.5(035)
GA od 37 MCGHEE Christina Vzgajati ločeno
COBISS.SI-ID 279311616

51.
ROBINSON, Ken, 1950-
        Kreativne šole : množična revolucija, ki preoblikuje izobraževanje / Ken Robinson in Lou Aronica ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2015 ([Ljubljana] : Matformat). - XXII, 262 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Creative schools. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. [263]. - Bibliografija z opombami: str. 241-262

ISBN 978-961-6943-43-7
a) izobraževanje

37
GE od 37 ROBINSON Ken Kreativne šole
COBISS.SI-ID 280633088

52.
SASFI, Csaba
        Gimnázisták és társadalom magyarországon a 19. század első felében / Sasfi Csaba. - Budapest : Korall, 2015. - 446 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák ; 4, ISSN 2062-4522)

Bibliografija: str. 421-444

ISBN 978-963-89221-2-0
a) šolstvo b) gimnazije c) gimnazijci d) družba e) zgodovina f) Madžarska

373.5(439)
DL od 37 SASFI Csaba Gimnázisták és DO od 37 SASFI Csaba Gimnázisták és GA od 37 SASFI Csaba Gimnázisták és LE od 37 SASFI Csaba Gimnázisták és
COBISS.SI-ID 12968604


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


53.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of the Slovene Ethnological Society. - Leto 15, št. 5 (1975)-        . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1975-. - 30 cm

Četrtletnik. - Format se spreminja. - Prvotno izdajatelj Filozofska fakulteta. - Je nadaljevanje: Glasnik (Slovensko etnografsko društvo) = ISSN 1854-2646
ISSN 0351-2908 = Glasnik (Slovensko etnološko društvo)

39(497.4)

Let. 55 2015 št. 1/2
COBISS.SI-ID 6725378

54.
        SKRINJA pisana : slovenske ljudske pesmi za otroke / izbrala in priredila Slavica Remškar ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 447)

900 izv. - "Še dve pesmici za prste, Micka Koroška in Petelinček so prirejene po zbirki Nace ima dolge tace Franca Černigoja, vse druge po Slovenskih narodnih pesmih Karla Štreklja" --> kolofon

ISBN 978-961-01-3704-7
a) slovenske ljudske pesmi b) otroške pesmi c) velike tiskane črke

398.831(497.4)(02.053.2)
087.5
HO ml L SKRINJA pisana SB ml L SKRINJA pisana TU ml L SKRINJA pisana
COBISS.SI-ID 280232960

55.
SZABÓ, Annamária Eszter
        A kulturális örökség joga / Szabó Annamária Eszter. - Miskolc : Bíbor, 2013. - 223 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-9988-75-0
a) kulturne znamenitosti b) dediščina c) pravo d) varstvo

39
LE od 39 SZABÓ A. E. A kulturális
COBISS.SI-ID 12967836

56.
TÖMÖRY, Márta
        Mikor a bábok még istenek voltak / Tömöry Márta. - Pomáz : Kráter, 2012. - 431 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-298-085-0
a) lutke b) lutkarstvo c) izdelava d) zgodovina

392
GA od 39 TÖMÖRY Márta Mikor a bábok GE od 39 TÖMÖRY Márta Mikor a bábok LE od 39 TÖMÖRY Márta Mikor a bábok PE od 39 TÖMÖRY Márta Mikor a bábok
COBISS.SI-ID 12852636

57.
        UTAZÁS a tulsó világba Schmidt Éva nyomán / [szerkesztette Halmy György]. - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút, 2014. - 381 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-263-381-7
a) etnologija b) etnografija c) običaji

39
DL od 39 UTAZÁS a DO od 39 UTAZÁS a GA od 39 UTAZÁS a LE od 39 UTAZÁS a
COBISS.SI-ID 12969372


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


58.
HORVÁTH, Ákos G.
        Csodálatos geometria avagy a kapcsolatteremtés tudománya / G. Horváth Ákos. - Budapest : Typotex, 2013. - 466 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-279-783-0
a) uporabna matematika b) geometrija c) znanost d) raziskovanje

514
LE od 51 HORVÁTH Ákos G. Csodálatos
COBISS.SI-ID 12971420

59.
        MATEMATIKA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014 / [avtorji Svjetlana Ćirković ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2015 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6899-13-0
a) Matematika - Vaje za poklicno maturo b) poklicna matura c) izpitne naloge za srednje šole

51(075.3)(079.1)
GE od 51 MATEMATIKA na
COBISS.SI-ID 279629824

60.
PANEK, Richard
        4% univerzum : sötét anyag, sötét energia-versenyfutás a világegytem felfedezéséért / Richard Panek ; [fordította Bujna Balázs]. - Budapest : Scolar, 2013. - 366 str. ; 24 cm

Prevod dela: The 4 percent universe

ISBN 978-963-244-417-8
a) vesolje b) astronomija c) raziskovanja

524
DO od 52 PANEK Richard 4% univerzum LE od 52 PANEK Richard 4% univerzum
COBISS.SI-ID 12970908

61.
SZABÓ, Gábor
        A valószínűség interpretációi / Szabó Gábor. - Budapest : Typotex, 2013. - 226 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-222

ISBN 978-963-279-790-8
a) fizika b) filozofija c) vrjetnost d) kvantum

530.145
DO od 53 SZABÓ Gábor A valószínűség LE od 53 SZABÓ Gábor A valószínűség
COBISS.SI-ID 12963228


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


62.
BEZEK, Danijel
        Mamut v naših krajih / Danijel Bezek ; [dvostranska ilustracija Jakob Klemenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2015 (Medvode : Littera picta). - 40 str. : ilustr. ; 27 cm

Geološka časovna lestvica na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju na str. [42]. - Bibliografija: str. 40-[41]

ISBN 978-961-6057-94-3
a) Mamut - Fosilne najdbe - Nevlje - 1938 - Knjige za mladino b) paleozoologija c) fosili d) ledena doba e) Slovenija f) izkopavanje g) zgodovinski pregledi

56:599.611.4(497.4Nevlje)(02.053.2)
599.611.4.07(497.4Nevlje)(02.053.2)
GA ml 55/56 BEZEK Danijel Mamut v naših TU ml 55/56 BEZEK Danijel Mamut v naših
COBISS.SI-ID 279869440

63.
        GRIZZLY man [Videoposnetek] = Človek grizli / directed and narrated by Werner Herzog ; music composed by Richard Thompson ; director of photography Peter Zeitlinger. - Ljubljana : Cinemania group, 2008. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Posneto 2005. - Podnapisi v slov. in hrv. - Uporabljeni posnetki Timothyja Treadwella. - Produkcija: Lions Gate Films itd.
a) Dokumentarni filmi - Živali - Video DVD-ji b) grizli c) medvedi

599.744.211:791.229.2(086.82)
791.229.2:599.744.211(086.82)
LE dvd 59 ČLOVEK Grizli
COBISS.SI-ID 16246331

64.
ŠAFAREK, Goran
        Živali Slovenije / Goran Šafarek ; [prevod, priredba in nova besedila] Maja Berden Zrimec ; [fotografije Goran Šafarek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 331 str. : ilustr. ; 31 cm

Prirejeno po: Životinje Hrvatske. - 5.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3778-8
a) Živali - Slovenija

591.9(497.4)
DO od 59 ŠAFAREK Goran Živali Slovenije
COBISS.SI-ID 279230208


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


65.
DOLENČIĆ, Klaudija
        Post - pot do vitalnega in zdravega življenja / Klaudija Dolenčić. - Lendava : Društvo Rast, društvo za sonaravno kmetovanje, izobraževanje in promocijo, 2015. - 71 str. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-281-922-4
a) Post

613.24
ČR od 613 DOLENČIĆ Klaudija Post - pot do LE do 613 DOLENČIĆ Klaudija Post - pot do LE od 613 DOLENČIĆ Klaudija Post - pot do TU od 613 DOLENČIĆ Klaudija Post - pot do
COBISS.SI-ID 280577792

66.
        KLINIČNA prehrana v nosečnosti : univerzitetni učbenik / urednice Živa Novak Antolič ... [et al.]. - Ljubljana : Center za razvoj poučevanja, Medicinska fakulteta, 2015 ([Izlake] : Grafex). - 475 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., delno v slov. in angl., en prispevek v angl. - 500 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-267-086-3
a) Nosečnice - Prehrana - Učbeniki za visoke šole b) Nosečnost - Dietetika - Učbeniki za visoke šole c) porodništvo d) porodnice e) plod (nosečnost) f) metabolizem g) patofiziologija h) debelost i) uravnovešena prehrana j) prehranski dodatki k) telesna aktivnost l) bolezni m) klinična prehrana n) varna hrana o) nutricionistika

618.2/.3:613.2(075.8)
613.2-055.26(075.8)
GE od 613 KLINIČNA prehrana
COBISS.SI-ID 279110400

67.
LYDALL, Wendy
        Otroštvo brez cepiv : [priročnik, polno opremljen z viri] / Wendy Lydall ; [prevod Darinka Hvala ... et al.]. - 1. izd. - Šentjernej : Zavod Naravna imunost, 2014 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - VIII, 334 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Raising a vaccine free child. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Predgovor / Mike Godfrey: str. VI. - Bibliografija: str. 300-334

ISBN 978-961-281-550-9
a) Vakcinacija - Škodljivi učinki b) otroci c) otroške bolezni d) infekcijske bolezni e) imunizacija f) zdravstvene posledice g) imunost h) cepiva

615.371.065
GE od 615 LYDALL Wendy Otroštvo brez
COBISS.SI-ID 275446784

68.
MAYRHOFFER, Mario
        Človek in antropozofska medicina : rak - ujma človeštva in časa / Mario Mayrhoffer ; [prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2014. - 62 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 3

ISBN 978-961-92468-8-7
a) Antropozofska medicina b) Rak (medicina) - Naravno zdravljenje c) Prehrana - Zdravje d) antropozofija e) holistična medicina f) vprašanja in odgovori g) jetra

141.333:61
615.8:616-006
613.2
HO od 61 MAYRHOFFER Mario Človek in
COBISS.SI-ID 277127680


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


69.
GREGL, Dominik
        Lažji od zraka / Dominik Gregl ; [fotografije Igor Divjak, Milan Korbar ; risbe Tadej Gregl]. - [Ljubljana] : Letalska zveza Slovenije, 2014 ([Trzin] : Ozimek). - 180 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 180

ISBN 978-961-281-651-3
a) zrakoplovi b) letalniki c) baloni d) balonarji e) vreme f) navigacija g) varnost

629.733(075)
GE od 62 GREGL Dominik Lažji od zraka
COBISS.SI-ID 276874752

70.
HUGHES, Greg, 19??-
        Domače pivo : ležak, pils, ale, bitter, mild, porter, stout : korak za korakom do odličnega piva : 100 receptov : sestavine, oprema in pripomočki / Greg Hughes ; [fotografije Tony Briscoe in Ian O'Leary ; prevod Damir Milinović]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Home brew beer. - 1.600 izv. - O avtorju: str. 224. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3797-9
a) Pivo - Varjenje - Priročniki b) Pivo - Vrste - Recepti c) pivovarstvo d) sestavine e) oprema f) metode g) alkoholne pijače h) naredi sam i) priprava piva

663.4(035)
641.87:663.4(083.12)
HO od 66 HUGHES Greg Domače pivo
COBISS.SI-ID 279699968

71.
VODOPIVEC, Miran
        Teran : vinska posebnost Krasa = un vino particolare del Carso / Friderik Vodopivec ; [fotografije Matej Colja ... [et al.] ; prevodi Alice Mačkovšek, Mario Gregorič]. - [Tomaj : samozal., 2015] (Nova Gorica : Grafika Soča). - 254 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in ital. prevod. - Bibliografija: str. 251

ISBN 978-961-283-353-4
a) Kraški teran b) vinogradništvo c) vinarstvo d) vinska trta e) enologija f) Kras g) vina

634.8+663.2(497.4Kras)
HO od 66 VODOPIVEC Miran Teran
COBISS.SI-ID 15167025

72.
ZORE, Jani
        Gospodarjenje z odpadki : učbenik za modul Okoljevarstveni tehnik, Gospodarjenje z odpadki / Jani Zore ; [fotografije Jani Zore ... et al.]. - Celje : Fit media, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 168 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Dodatek k nasl. na ov.: Učbenik za modul Gosodarjenje z odpadki v programu Okoljevarstveni tehnik. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 162-165

ISBN 978-961-6283-53-3
a) Odpadki - Učbeniki za srednje šole b) Ravnanje z odpadki - Učbeniki za srednje šole c) lastnosti d) zbiranje e) transport f) obdelava g) predelava h) odlaganje i) nevarni odpadki

628.4(075.3)
GE od 62 ZORE Jani Gospodarjenje z
COBISS.SI-ID 279413504


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


73.
HEAD, Honor
        Moj kuža : [vodnik za male ljubitelje psov] : veliko uporabnih nasvetov in zabavnih trikcev! / Honor Head ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The dog lover's guide. - 2.000 izv. - Prvi dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-00-2557-3
a) Psi - Knjige za otroke b) nega c) zdravje d) bolezni e) vedenje f) vzgoja g) nasveti

636.7(02.053.2)
OD ml 636.7 HEAD Honor Moj kuža
COBISS.SI-ID 278947840

74.
STRGAR, Jože, 1929-
        Obrazi živih mej / Jože Strgar ; [fotografije Peter Hladnik, Marjan Smerke, Jože Strgar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. : fotogr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-04-0198-8
a) Žive meje - Vrste - Priročniki b) Žive meje - Oskrba - Priročniki c) okrasni grmi d) albumi

635.927(035)
712.35(035)
DL od 635 STRGAR Jože Obrazi živih mej
COBISS.SI-ID 279815168


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


75.
        ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015-. - 30 cm

Tednik
ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)

050(497.4)

Letn. 1 2015 št. 13-14#
COBISS.SI-ID 280128512


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


76.
PREGL, Slavko
        Prerok na tankem ledu : (eseji, pisma, mnenja o avtorjih in knjigi na Slovenskem) / Slavko Pregl. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

Fotogr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-100-5
a) Založništvo - Slovenija b) Slovenija - Kulturna politika

655.41(497.4)
351.85(497.4)
VP od 65 PREGL Slavko Prerok na
COBISS.SI-ID 279941632

77.
SCHMIDT, Hans-Christian
        Potujem z letalom / [napisal Hans-Christian Schmidt ; ilustrirala Barbara Jelenkovich ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [13] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Mein Flugzeug-Buch. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3637-8
a) Letala - Knjige za otroke

656.7(02.053.2)
087.5
LE ml K SCHMIDT Hans-C. Potujem z letalom
COBISS.SI-ID 277474816

78.
TURNŠEK Mikačić, Marija
        Karierno načrtovanje : kako najti v sebi skriti zaklad? / Marija Turnšek Mikačić, Marija Ovsenik. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - X, 234 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 210-226. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-02-8
ISBN 978-961-93688-7-9 !
a) Kadri - Razvoj

658.3
GE od 65 TURNŠEK M. Marija Karierno
COBISS.SI-ID 280180224


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


79.
        Az ALSÓRAKOSI kastély. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 24 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Erdélyi műemlékek ; 49)

ISBN 978-973-26-0934-7
a) cerkve b) sakralni objekti c) Sedmograška

726
LE od 72 AZ alsórakosi
COBISS.SI-ID 12971932

80.
        LAJTA Béla / szerkesztette Gerle János, Csáki Tamás. - Budapest : Holnap, 2013. - 255 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)

ISBN 978-963-349-040-2
a) gradbeniki b) arhitekti c) umetnost

72.071(439)
LE od 74/76 LAJTA Béla
COBISS.SI-ID 12973468

81.
        MAGYARÓZD : a Radák-Pekry-kastély. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 20 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Erdélyi műemlékek ; 51)

ISBN 978-973-26-0937-8
a) cerkve b) sakralni objekti c) Sedmograška

726
LE od 72 MAGYARÓZD
COBISS.SI-ID 12972188

82.
        MEDGYES : egykori ferences templom. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 16 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Erdélyi műemlékek ; 50)

ISBN 978-973-26-0936-1
a) cerkve b) sakralni objekti c) Sedmograška

726
LE od 72 MEDGYES
COBISS.SI-ID 12971676

83.
        RADNÓT kastély. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. - 24 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Erdélyi műemlékek ; 47)

ISBN 978-973-26-0908-8
a) cerkve b) sakralni objekti c) Sedmograška

726
LE od 72 RADNÓT kastély
COBISS.SI-ID 12972444


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


84.
        ANTIK pop : Oláh Mátyás László képzőművész munkái ; [fotók Oláh Katalin ... et al.]. - Budapest : Széphalom Könyvmunkahely, 2013. - 95 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-963-9903-71-5
a) kiparstvo b) slikarstvo

730.071(439)
DL od 73 ANTIK pop DO od 73 ANTIK pop GA od 73 ANTIK pop LE od 73 ANTIK pop
COBISS.SI-ID 12972700

85.
BENOTTI, Roberto
        Božji smehljaji : Sveto pismo v 145 karikaturah / Roberto Benotti Robihood ; [prevod Kristina Škibin]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 50)

Prevod dela: Sorrisi divini. - 500 izv.

ISBN 978-961-211-800-6
a) Biblia - Karikature

741.5:27-23
HO od 74/76 BENOTTI Roberto Božji smehljaji
COBISS.SI-ID 280138496


74/76 SLIKARSTVO


86.
BACSÓ, Béla
        Ön-arc-kép : szempontok a portréhoz / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2012. - 296 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-615-5160-15-8
a) slikarstvo b) portret c) avtoportret

75
DL od 74/76 BACSÓ Béla Ön-arc-kép DO od 74/76 BACSÓ Béla Ön-arc-kép GA od 74/76 BACSÓ Béla Ön-arc-kép GE od 39 BACSÓ Béla Ön-arc-kép LE od 74/76 BACSÓ Béla Ön-arc-kép PE od 39 BACSÓ Béla Ön-arc-kép
COBISS.SI-ID 12969628

87.
        CSÓK István [1865-1961] festéstete : bálványok és démonok. - Székesfehérvár : Szent István Királyi Múzeum, 2013. - 489 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-9279-92-6
a) slikarji b) umetnost c) slikarstvo

75
DL od 74/76 CSÓK István DO od 74/76 CSÓK István GA od 74/76 CSÓK István GE od 74/76 CSÓK István LE od 74/76 CSÓK István PE od 74/76 CSÓK István
COBISS.SI-ID 12973212

88.
FELEDY, Balázs, 1947-
        Nyerges Pál : a pannon festő : the Panonnian painter / [írta Feledy Balázs]. - Budapest ; Veszprém : Magyar Képek, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-9439-72-6
a) slikarji b) umetnine c) slike

75(439)
DL od 74/76 FELEDY Balázs Nyerges Pál DO od 74/76 FELEDY Balázs Nyerges Pál LE od 74/76 FELEDY Balázs Nyerges Pál
COBISS.SI-ID 12870812

89.
FOSTER, Walter
        Umetnost risanja : [velika šola risanja: praktično in preprosto] / [Walter Foster ; prevedel Milan Žlof]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 239 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Walter Foster's big school of drawing. - Avtor naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3660-6
a) Risanje - Priročniki

741.02(035)
TU od 74/76 FOSTER Walter Umetnost risanja
COBISS.SI-ID 277966336

90.
        GAZDÁNÉ Olosz Ella. - Kovászna : Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2013. - 294 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-973-0-15827-4
a) slikarji b) umetnost c) slikarstvo

75.071(439)
DL od 74/76 GAZDÁNÉ Olosz E. DO od 74/76 GAZDÁNÉ Olosz E. GA od 74/76 GAZDÁNÉ Olosz E. LE od 74/76 GAZDÁNÉ Olosz E.
COBISS.SI-ID 12972956

91.
GOSZTOLA, Gábor
        A szépség kutatása avagy kegyelMES TEReim előző évtizedeimből (válogatás 1968-2010) = [The quest for beauty in other words, gracius maestros from my previous decades (Compilation 1968-2010)] / Gosztola Gábor. - Budapest : Napkút, 2012. - 189 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-263-297-1
a) slikarstvo b) slikarji

75
GA od 74/76 GOSZTOLA Gábor A szépség kutatása GE od 74/76 GOSZTOLA Gábor A szépség kutatása LE od 74/76 GOSZTOLA Gábor A szépség
COBISS.SI-ID 12851100

92.
NEGRI, Antonello
        Festők társasága : a modern festészet színterei / Antonello Negri ; [fordította Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, 2013. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Arte e artisti nella modernita

ISBN 978-963-346-953-8
a) slikarstvo b) slikarji c) modernizem

75.03
DL od 74/76 NEGRI Antonello Festők társasága LE od 74/76 NEGRI Antonello Festők társasága
COBISS.SI-ID 12862364

93.
        USTVARJALNA delavnica : velika knjiga ročnih spretnosti, tehnik in izdelkov / [urednici projekta Corinne Masciocchi, Hilary Mandleberg ; fotografinja Ruth Jenkinson ; prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Craft. - 5.100 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3780-1
a) Uporabna umetnost - Priročniki b) Dekorativna umetnost - Priročniki c) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki d) Ročne spretnosti - Priročniki e) ročna dela f) likovne tehnike g) tekstil h) papir i) nakit j) keramika k) steklo l) sveče m) mila n) naravni materiali o) naredi sam p) predloge

745/749(035)
379.826(035)
GE od 745/747 USTVARJALNA
COBISS.SI-ID 280072448


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


94.
        BALLS of fury [Videoposnetek] = Ko žogice pobesnijo / directed by Robert Ben Garant ; written by Thomas Lennon & Robert Ben Garant ; director of photography Thomas E. Ackerman ; music composed and conducted by Randy Edelman. - Ljubljana : Cinemania group, 2008, p 2007. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Regija 2. - Podnaslovljeno v slov., hrv. - Vloge: Dan Fogler, Christopher Walken, George Lopez
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) namizni tenis e) video DVD f) DVD

791.221.2(086.82)
LE dvd 82-2 KO žogice
COBISS.SI-ID 11925050

95.
        The DA Vinci treasure [Videoposnetek] = Da Vincijev zaklad / music by Mel Lewis ; cinematography of Steve Parker ; written by Paul S. Bales, Carlos De Los Rios ; edited and directed by Peter Mervis. - Ljubljana : Cinemania group, 2009, p 2006. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Regija 2. - Podnaslovljeno v slov. - Produkcija: The Asylum. - Vloge: Thomas Howell, Lance Henriksen, Nicole Sherwin
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) video DVD e) DVD

791.221.7(086.82)
LE dvd 82-312.4 DA Vincijev
COBISS.SI-ID 15011132

96.
        DRIVEN to kill [Videoposnetek] = Pripravljen za ubijanje / directed by Jeff F. King ; written by Mark James ; director of photography Thomas M. Harting ; music by Peter Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2009. - 1 video DVD (94 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. in srb. - Produkcija: EEAP. - Igrajo: Steven Seagal itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalka - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.5(73)(086.82)
LE dvd 82-311.6 TABORIŠČE smrti
COBISS.SI-ID 20211511

97.
        DUMBO [Videoposnetek] : [70th anniversary] = [Slonček Dumbo : 70. obletnica] / based on the book by Helen Aberson & Harold Pearl ; screen story by Joe Grant, Dick Huemer ; music Oliver Wallace, Frank Churchill ; animation directors Vladimir Tytla ... [et al.]. - Posebna izd. - [Ljubljana : Menart Records], [2014], p 1941. - 1 video DVD (61 min, 16 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Vzpor. stvrani nasv. in podnasl. v slov. sta z ov. - Podnapisi v: angl., hrv., port., slov. in špan. Sinhronizacija v: angl., katal., port. in špan. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 1941. - Dvoslojni zapis. - Disney DVD. - DVDW0211 [na ov.]. - VFD38842 [na DVD-ju]. - DBD0EUW1STA1A [na DVD-ju]. - Za otroke od 4. do 10. leta
a) Animirani filmi - video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) Disney DVD f) DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
GE dvd C SLONČEK Dumbo
COBISS.SI-ID 19979058

98.
        FLYBOYS [Videoposnetek] = Vražja eskadrilja / directed by Tony Bill ; screenplay by Phil Sears & Blake T. Evans and David S. Ward ; director of photography Henry Braham ; music by Trevor Rabin. - Ljubljana : Cinemania group, 2007, p 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 133 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv. in srb. - Igrajo: James Franco, Martin Henderson, David Ellison itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) vojni filmi d) drame

791.222(086.82)
LE dvd 82-311.6 VRAŽJA
COBISS.SI-ID 5969438

99.
        FOCUS [Videoposnetek] = Žarišče / written and directed by Glenn Ficarra & John Requa ; music by Nick Urata ; director of photography Xavier Grobet ; produced by Denise Di Novi. - [Ljubljana : Menart Records], [2015], p 2014. - 1 video DVD (100 min, 26 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., arab., bolgar., heb., hrv., madž., polj., romun., slov. in tur. Sinhronizacija v: angl., madž., polj. in tur. Dialogi v angl. - Posneto 2014. - Dvoslojni format. - DVDWB0794 [na ov.]. - 7000064127 / SP-08-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y33758 26 08 [na DVD-ju]. - Igrajo: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, Adrian Martinez, Robert Taylor, BD Wong, Brennan Brown, Dominic Fumusa, Dotan Bonen, Griff Furst, Stephanie Honoré, Jano Seitun itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Argentinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) komedija e) koprodukcija

791.221.4(73+82)(086.82)
GE dvd 82-311.2 ŽARIŠČE
COBISS.SI-ID 1108478046

100.
FOURTYFIVE
        .45 [Videoposnetek] / written and directed by Gary Lennon ; director of photography Teodoro Mancini ; music by John Robert Wood. - Ljubljana : Cinemania group, 2008, p 2006. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov. in hrv. - Vloge: Milla Jovovich, Angus Macfadyen, Stephen Dorff
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) droge d) drame e) video DVD f) DVD

791.221.4(086.82)
LE dvd 82-2 PETINŠTIRIDESET
COBISS.SI-ID 11913530

101.
        FUK sing go jiu [Videoposnetek] = My lucky stars = Moje srečne zvezde / [director Sammo Hung Kam-Bo ; writers Barry Wong, Cheuk-Hon Szeto]. - Vojnik : Fivia, [2011], p 1985. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podatki o avtorjih iz baze IMDBb. - Možnost izbire dialogov v angl. ali kit., podnaslovljeno v slov. - Produkcija: Golden Way Films. - Igrajo: Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo, Sibelle Hu, Charlie Chin itd.
a) Hongkonški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) hongkonški igrani filmi c) akcijska komedija d) DVD

791.221.7(512.317)
LE dvd 82-311.3 MOJE srečne
COBISS.SI-ID 40657

102.
        The GREY zone [Videoposnetek] = Mrtva sivina / based on the play "The Grey zone" by Tim Blake Nelson and based in part on the novel "Aushwitz: A doctor's eyewitness account" by dr. Miklos Nyiszli ; written and directed by Tim Blake Nelson ; director of photography Russell Lee Fine ; title and end credit music Jeff Danna. - [Lubljana] : Karantanija cinemas, 2004, p 2001. - 1 video DVD (regija 2)(109 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Nasl. na škatli: Taborišče smrti. - Film temelji na resničnih dogodkih. - Podnaslovljeno v slov., hrv., srb. in mak. - DI-065. - Igrajo: David Arquette, Daniel Benzali, Steve Buscemi, Davis Chandler, Allan Corduner, Harvey Keitel. - Za mladino in odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) zgodovinski filmi d) Mengele e) video DVD f) DVD

791.43-311.6(086.82)
LE dvd 82-311.6 PRIPRAVLJEN na
COBISS.SI-ID 10502962

103.
        HOME [Videoposnetek] = Domov / directed by Tim Johnson ; screenplay by Tom J. Astle & Matt Ember ; based upon the novel "The true meaning of smekday" by Adam Rex ; music composed by Lorne Balfe and Stargate ; produced by Mireille Soria, Suzanne Buirgy, Christopher Jenkins ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner ; prevod in priredba Vesna Žagar ; prevod napisov Miša Šavor. - Party ed. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (89 min, 56 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizacija in podnapisi v: angl., bolgar., hrv., slov. in srp. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2015. - DVF56902 [na ov.]. - L1 56902 DVD SV [na DVD-ju]. - Glasovi (v orig.): Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin, Jennifer Lopez, Matt Jones, Lisa Stewart, Brian Stepanek, Stephen Kearin, April M. Lawrence itd. - Glasovi (v slov.): Gašper Jarni, Saša Pavlin Stošić, Jožef Ropoša, Nina Ivanič-Rep, Jure Mastnak, Aljaž Bezjak, Jernej Kuntner, Filip Leskovar itd. - Za otroke od 7. do 12. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
GE dvd C DOMOV
COBISS.SI-ID 1108727646

104.
        The HUNTING party [Videoposnetek] = Pomlad v Bosni / directed [and] written by Richard Shepard ; based on an Esquire article by Scott K. Anderson ; music composed and conducted by Rolfe Kent. - Vojnik : Fivia, 2008, p 2007. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok ; 12 cm

Dialogi v angl. in bos., podnapisi v slov. - Igrajo: Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Hrvaški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Bosanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+497.5/.6)(086.82)
LE dvd 82-311.6 POMLAD v Bosni TU dvd 82-311.6 POMLAD v
COBISS.SI-ID 11961146

105.
        LAST man standing [Videoposnetek] = Zadnji preživeli / music by Ry Cooder ; director of photography Lloyd Ahern ; screenplay by Walter Hill ; directed by Walter Hill. - Ljubljana : Cinemania group, 2008, p 1996. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv., srb. - Igrajo: Bruce Willis, Christopher Walken, Alexandra Powers itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) video DVD e) DVD

791.221.7(086.82)
LE dvd 82-312.4 ZADNJI preživeli
COBISS.SI-ID 8058058

106.
        NA filmskem vrtu : filmsko stoletje v Ljutomeru : [zbornik] / Stanko Šimenc ... [et al.] ; [urednika Andrej Horvat, Andrej Koritnik ; fotografije arhiv Slovenska kinoteka ... et al.]. - 1. izd. - Ljutomer : Kulturno turistično društvo Festival, 2015 ([Gornja Radgona] : Propaganda.si). - 158, 154 str. : fotogr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 350 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: In the film garden : century of film in Ljutomer / [translation Miha Mehtsun]

ISBN 978-961-281-915-6
a) Grossmann, Karol b) Grossmann c) filmska kamera d) fotografija e) pionir filma

791(497.4Ljutomer)(082)
PE od 791/.2 NA filmskem
COBISS.SI-ID 83147521

107.
        OUT of reach [Videoposnetek] = Nedosegljivi / directed by Po Chih Leong ; written by Trevor Miller ; director of photography Richard Crudo ; original music by Alex Heffes. - posebna izd. časnika Direkt. - Ljubljana : Cinemania group : Dnevnik, 2007, p 2004. - 1 video DVD (regija 2)(ca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov. - Franchise pictures. - Vloge: Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner
a) igrani filmi b) akcijski filmi c) poljski igrani filmi d) ameriški igrani filmi e) video DVD f) DVD

791.221.7(086.82)
LE dvd 82-312.4 NEDOSEGLJIVI
COBISS.SI-ID 6014750

108.
        PINOCCHIO [Videoposnetek] : 70th anniversary = Ostržek : 70. obletnica / from the story by Collodi ; animation direction Fred Moore ... [et al.] ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; supervising directors Ben Sharpsteen, Hamilton Luske ; music and lyrics Leigh Harline, Ned Washington, Paul J. Smith. - Dvojna platinum izd. - Ljubljana : Menart Records, 2014. - 1 video DVD-ja (ca 84 min) : barve, zvok, (Dolby Digital) ; 12 cm

Posneto 1940. - Dialogi v angl., sinhronizacija v hrv., it. in nizozem., podnapisi v slov., hrv., angl., it. itd. - Produkcija: Walt Disney. - Na ovoju Dvojna platinum izd.; v škatli le 1 DVD. - DVDW0190
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) ameriški risani filmi d) DVD

791.228(73)(02.053.2)(086.82)
PE dvd C OSTRŽEK
COBISS.SI-ID 4511972

109.
        The PROTECTOR [Videoposnetek] = Zaščitnik / music composed and conducted by Ken Thorne ; director of photography Mark Irwin ; written and directed by James Glickenhaus. - Vojnik : Fivia, 2010, p 1985. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Produkcija: A Golden Harvest Presentation itd. - Igrajo: Jackie Chan, Danny Aiello, Roy Chiao itd.
a) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(512.317)(086.82)
LE dvd 82-312.4 ZAŠČITNIK
COBISS.SI-ID 1097874270

110.
        RABBITS run [Videoposnetek] : original movie = Zajčji beg : [originalni film] / music by Kevin Manthei ; story by Hugh Davidson, Larry Dorf & Rachel Ramras ; produced and directed by Jeff Siergey. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Looney Tunes)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4840666/?ref_=fn_al_tt_7 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Posneto 2015. - Produkcija: Warner Bros. Animation. - DVDWB0798. - Glasovi: Fred Armisen, Bob Bergen, Jeff Bergman, Jess Harnell itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani fimi

791.228(0.053.2)(086.82)
PE dvd C ZAJČJI beg
COBISS.SI-ID 11289118

111.
ROSNER, Krisztina, 1977-
        A színészi jelenlét és csend dramatikus-teatrális játékai / Rosner Krisztina. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan. - 195 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 183-195

ISBN 978-963-236-602-9
a) dramski igralci b) dramska igra c) dramaturgija

792
LE od 791/.2 ROSNER Krisztina A színészi
COBISS.SI-ID 12974748

112.
        The SECOND best exotic Marigold hotel [Videoposnetek] = Eksotični hotel Marigold 2 / directed by John Madden ; screenplay by Ol Parker ; screen story by Ol Parker, John Madden ; characters created in Deborah Moggach's original novel ; director of photography Ben Smithard ; music by Thomas Newman ; produced by Graham Broadbent, Pete Czernin ; prevod Nives Košir. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (117 min, 38 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., arab., bolgar., češ., grš., heb., hrv., island., madž., polj., por., romun., slovaš., slov. in srb. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in polj. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2015. - DVF62518 [na ov.]. - L1 62518 DVD SV [na DVD-ju]. - Igrajo: Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Celia Imrie, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Tina Desai, Richard Gere, Diana Hardcastle, David Strathairn itd. - Za mladino in odrasle
a) Angleški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) drama e) koprodukcija

791.221.2(410+73)(086.82)
GE dvd 82-311.2 HOTEL Marigold
COBISS.SI-ID 1108605022

113.
        [TASOGARE seibei] [Videoposnetek] = Mračni samuraj / [starring Hiroyuki Sanada ... [et al.] ; directed by Yôji Yamada ; screenplay by Yôji Yamada ; based upon the novel by Shuuhei Fujisawa]. - Ljubljana : Cinemania group, 2006, posneto 2002. - 1 video DVD (regija 2)(ca 129 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Podatki o odgovornosti z IMDB
a) drama b) video DVD

791.4-311.2(086.82)
LE dvd 82-311.3 MRAČNI sAMURAJ
COBISS.SI-ID 11739194

114.
        TOM and Jerry. Chaos concerto [Videoposnetek] = Tom in Jerry. Popolna zmešnjava / directed by William Hanna ... [et al.] ; music Scot Bradley ... [et al.]. - Ljubljana : Con film, 2013. - 1 video DVD (ca 61 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 Y32705. - DVDWB0765. - Vsebina: Johann Mouse = Johann Mišek. Solid serenade = Serenada. Saturday evening puss = Muc za soboto zvečer. The zoot cat = Maček v obleki. The cat above and the mouse below = Maček zgoraj in mišek spodaj. Tom Jerry and the Hollywood bowl = Koncert. Rock 'n rodent = Rokenrol mišek. Carmen get it! = Izvolite Carmen!. Down beat bear in cinemascope = Plešoči medved
a) Ameriški filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) Animirani filmi - Video DVD-ji c) animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
GA dvd C POPOLNA OD dvd C TOM in Jerry Popolna zmešnjava
COBISS.SI-ID 23070519


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


115.
ELSMORE, Warren
        Mesto iz kock : svetovne znamenitosti iz kock Lego / Warren Elsmore ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Brick city. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-2587-0
a) Lego kocke

688.727.9
HO ml 79 ELSMORE Warren Mesto iz kock
COBISS.SI-ID 279316224

116.
ŠTEFANIČ, Helena
        Slovenska kolesarska Jakobova pot / [avtorja, fotografije] Helena in Franc Štefanič ; [kartografska osnova Geodetski inštitut Slovenije ; vris tematske vsebine Franc Štefanič]. - Dopolnjena 2. izd. - Kočevje : [samozal.] H. in F. Štefanič, 2015 (Ljubljana : Salve). - 248 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 248

ISBN 978-961-283-370-1
a) Kolesarjenje - Romanje - Slovenija - Vodniki b) Božje poti - Slovenija - Vodniki c) Slovenija - Kolesarjenje - Turistični vodniki d) Jakobova pot - Slovenija - Vodniki e) cerkve f) romanja g) kulturna dediščina h) kolesarske poti i) kolesarski vodniki

796.61:27-57(497.4)(036)
913(497.4)(036)
27-57(497.4):27-36sv. Jakob(036)
GE od 793/799 ŠTEFANIČ Helena Slovenska
COBISS.SI-ID 280360960


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


117.
        SLOVENŠČINA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014 / [avtorji Mirjam Furlan Brec ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2015 ([s. l.] : DZS). - 255 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6899-14-7
a) Slovenščina - Matura - Vaje za poklicne šole b) Slovenščina - Matura - 2009-2014 - Testi znanja c) Slovenščina - Poklicne šole - Vaje za maturo d) poklicna matura e) izpitne naloge za srednje šole f) vaje za srednje šole g) naloge h) rešitve i) učbeniki za poklicne šole

811.163.6(075.3)(079.1)
373.5.091.27:811.163.6(076.1/.2)
37.091.27:811.163.6:377.3(076.1/.2)
GE od 81 SLOVENŠČINA na
COBISS.SI-ID 280327936


82 LITERARNA BESEDILA


118.
ABERNETHY, Mark
        Zlatna zmija / Mark Abernethy ; [prevela Nives Cico]. - 1. izd. - Zagreb : Omnes, 2015. - 623 str. ; 25 cm. - (Biblioteka za liječenje dosade ; knj. 6)

Prevod dela: Golden serpent

ISBN 978-953-7943-12-7
a) Terorizem - V leposlovju b) Varnostnoobveščevalne službe - V leposlovju c) triler

821.111(94)-312.4
LE od 82-312.4 ABERNETHY Mark Zlatna zmija
COBISS.SI-ID 11200030

119.
ASHLEY, Jennifer
        Škandalozni zakon lady Isabelle. Knj. 2, Zgodbe škotskega višavja / Jennifer Ashley ; [prevod Branka Šnek Oset]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 445 str. ; 22 cm

250 izv. - Prevod dela: Lady Isabellaʹs Scandalous Marriage

ISBN 978-961-6958-73-8 (trda vezava)

821.111-311.2
DO od 82-311.2 ASHLEY Jennifer Škandalozni GE od 82-311.2 ASHLEY Jennifer Škandalozni
COBISS.SI-ID 83422465

120.
BANG, Mary Jo
        Avtopsija neke dobe / Mary Jo Bang ; prevedel Andrej Hočevar. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 31 str. ; 17 cm

Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-072-3

821.111(73)-1
DO od 82-1 BANG Mary Jo Avtopsija neke
COBISS.SI-ID 280619520

121.
BERGANT, Petra, 1979-
        Vse je mogoče / Petra Bergant ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2015 (Medvode : Littera picta). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6057-96-7

821.163.6-93-34
087.5
TU ml C BERGANT Petra Vse je mogoče
COBISS.SI-ID 280080384

122.
BRUN, Henrik, 1968-
        Danska zanka / Henrik Brun ; iz danščine prevedel Darko Čuden. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 381 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Den danske lokkedue. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. [382]

ISBN 978-961-274-316-1
a) Umori - Ljubljana - V leposlovju b) Zlorabljene ženske - Vojne žrtve - V leposlovju c) Trgovina z ljudmi - Balkan - V leposlovju d) Vojni dopisniki - Danci - V leposlovju e) Novinarke - V leposlovju f) Kriminalisti - V leposlovju g) Ljubljana - V leposlovju h) organizirani kriminal i) Slovenija j) Hrvaška k) Bosna in Hercegovina

821.113.4 -312.4
HO od 82-312.4 BRUN Henrik Danska zanka
COBISS.SI-ID 280642048

123.
BUCAY, Jorge
        To ni žalostna zgodba / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 67 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Un cuento triste no tan triste. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3717-7
a) Življenjska modrost - V leposlovju b) jeza c) žalost d) samospoznavanje e) medosebni odnosi

821.134.2(82)-32
DL od 82-32 BUCAY Jorge To ni žalostna
COBISS.SI-ID 280647680

124.
CARNAVAS, Peter
        Otroka, ki sta imela rada knjige / [besedilo in ilustracije] Peter Carnavas ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The children who loved books. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3822-8
a) Branje - V otroškem leposlovju b) Družina - V otroškem leposlovju c) knjige

821.111(94)-93-32
087.5
DL ml C CARNAVAS Peter Otroka, ki sta
COBISS.SI-ID 279237632

125.
CHANDAN, Amarjit
        Kartiranje spominov / Amarjit Chandan ; prevedla Katja Perat. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 27 str. ; 17 cm

Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-073-0

821.111-1
ČR od 82-1 CHANDAN Amarjit Kartiranje spominov
COBISS.SI-ID 280619776

126.
CHAVES, Luis
        Lažna fikcija / Luis Chaves ; prevedla Janina Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 33 str. ; 17 cm

Vzpor. špan. besedilo in prevod v slov. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-099-0

821.134(728.6)-1
SB od 82-1 CHAVES Luis Lažna fikcija
COBISS.SI-ID 280616192

127.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Gospa McGinty je mrtva / Agatha Christie ; prevedla Brigita Vogrinec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Mrs McGinty's dead. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-0874-0

821.111-312.4
ČR od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Gospa McGinty DO od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Gospa McGinty KO od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Gospa McGinty LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Gospa McGinty TU od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Gospa McGinty
COBISS.SI-ID 246954240

128.
COHEN-Scali, Sarah, 1958-
        Max / Sarah Cohen-Scali ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 405 str. : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Max. - 400 izv. - O avtorici: str. 405. - Dévoreurs de livres 2014, Prix Passages 2014, Prix Tatoulu Noir 2014, Prix Sorcières 2013, Prix jeunesse des libraries du Québec 2013

ISBN 978-961-282-114-2
a) Rasizem - Nacizem - Arijska rasa - V mladinskem leposlovju b) program Lebensborn c) ponemčevanje d) Poljska e) Nemčija f) Židje g) otroci h) ugrabitve i) rasna selekcija

821.133.1-311.6
ČR od 82-311.6 COHEN-Scali Sarah Max TU od 82-311.6 COHEN-Scali Sarah Max VP od 82-311.6 COHEN-Scali Sarah Max
COBISS.SI-ID 279151872

129.
DEKLEVA, Milan
        Darwin gre v jedilnico = Darwin going dining : izbrane pesmi = selected poems : 2001-2015 / Milan Dekleva ; izbral in prevedel Andrej Pleterski. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 153 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 250 izv. - O avtorju: str. 150-151

ISBN 978-961-284-098-3

821.163.6-1
OD od 82-1 DEKLEVA Milan Darwin gre v
COBISS.SI-ID 280636928

130.
DICKER, Joël
        Resnica o aferi Harry Quebert / Joël Dicker ; [prevedla Alenka Moder Saje]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 645 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: La vérité sur l'affaire Harry Quebert. - 700 izv. - Grand prix du roman de l'Académie française, 2012. - Prix Goncourt des lycéens, 2012

ISBN 978-961-01-3671-2
a) Ameriški pisatelji - Krize - V leposlovju b) Prijateljstvo - V leposlovju c) Deklice - Pogrešane osebe - New Hampshire - V leposlovju d) Umori - Kazenske preiskave - V leposlovju e) Združene države Amerike - Družbene razmere - V leposlovju

821.133.1(494)-312.4
ČR od 82-312.4 DICKER Joel Resnica o aferi GE od 82-312.4 DICKER Joel Resnica o aferi TU od 82-312.4 DICKER Joel Resnica o aferi
COBISS.SI-ID 280085504

131.
DIMITROVSKI, Bojana
        Vilko in Lina in njuna družina / Bojana Dimitrovski ; prevedla Tatjana Cestnik. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 444)

900 izv.

ISBN 978-961-01-3701-6

821.163.41-93-32
087.5
HO ml C DIMITROVSKI Bojana Vilko in Lina in OD ml C DIMITROVSKI Bojana Vilko in Lina in TU ml C DIMITROVSKI Bojana Vilko in Lina in
COBISS.SI-ID 280233984

132.
EREN, Azad Ziya
        Ljudje z luskavo kožo in sovražni dnevi na fronti / Azad Ziya Eren ; prevedla Erna Pačnik Felek. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 37 str. ; 17 cm

Vzpor. turško besedilo in prevod v slov. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-088-4

821.512.161-1
KO od 82-1 EREN Azad Z. Ljudje z luskavo
COBISS.SI-ID 280620544

133.
GAPEEVA, Volʹga Mihajlauna
        Kako ne oditi v Benetke / Olga Hapejeva ; prevedla Veronika Sorokin. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 29 str. ; 17 cm

Vzpor. belorus. besedilo in prevod v slov. - Lat. in cir. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-070-9

821.161.3-1
SB od 82-1 GAPEEVA Volʹga M. Kako ne oditi
COBISS.SI-ID 280618240

134.
GARWOOD, Julie
        Ko pride pomlad / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 409 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Come the spring. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3808-2

821.111(73)-311.2
GA od 82-311.2 GARWOOD Julie Ko pride GE od 82-311.2 GARWOOD Julie Ko pride TU od 82-311.2 GARWOOD Julie Ko pride
COBISS.SI-ID 279380224

135.
GERRITSEN, Tess
        Zadnji, ki bodo umrli / Tess Gerritsen ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 388 str. ; 21 cm

Prevod dela: Last to die. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3766-5
a) Starši - Umori - ZDA - V leposlovju b) Umori - Kazenske preiskave - V leposlovju c) Sodna medicina - V leposlovju d) Sirote - V leposlovju e) Internatske šole - V leposlovju

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 GERRITSEN Tess Zadnji, ki bodo OD od 82-312.4 GERRITSEN Tess Zadnji, ki bodo SB od 82-312.4 GERRITSEN Tess Zadnji, ki bodo
COBISS.SI-ID 279334400

136.
GIORDANO, Paolo, 1982-
        Črnina in srebro / Paolo Giordano ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 135 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Il nero e l'argento. - 900 izv. - O avtorju: str. [139]

ISBN 978-961-01-3751-1
a) Družina - Italija - V leposlovju b) Gospodinjske pomočnice - Rak (medicina) - V leposlovju c) Medosebni odnosi - V leposlovju

821.131.1-311.2
OD od 82-311.2 GIORDANO Paolo Črnina in srebro VP od 82-311.2 GIORDANO Paolo Črnina in srebro
COBISS.SI-ID 279354112

137.
GOLDMAN, Francisco
        Notranji krog : kronika Mexico Cityja / Francisco Goldman ; [prevedel Jure Potokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 317 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: The interior circuit. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-128-9
a) Goldman, Francisco (1954-) - Mehika - 2012-2013 - Spomini b) Mehika - Družbene razmere - 20.-21. st. - V leposlovju c) Ciudad de México - V leposlovju

821.111(73)-94
VP od 82-9 GOLDMAN Francisco Notranji krog
COBISS.SI-ID 279844096

138.
GRISHAM, John
        Végzetes hagyaték / John Grisham ; [fordította Gellért Marcell]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 403 str. ; 21 cm

Prevod dela: The summons

ISBN 978-615-5331-26-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GRISHAM JOHN Végzetes hagyaték
COBISS.SI-ID 12966044

139.
        A GYERMEK és a sárkány : magyarországi horvát népmesék és mondák ; [Sinkó Veronika rajzaival]. - Budapest : Móra, 2014. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-11-9604-7

821.163.42-93-34
LE ml L A GYERMEK és
COBISS.SI-ID 12971164

140.
HAGGARD, H. Rider, 1856-1925
        Dekle z biseri : zgodovinsko-ljubezenski roman / Henry Rider Haggard ; [prevedel France Čampa]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 247 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pearl maiden

ISBN 978-961-04-0195-7

821.111-311.6
PE od 82-311.6 HAGGARD H. Rider Dekle z biseri
COBISS.SI-ID 279723776

141.
HAWKINS, Karen
        Kako očarati zapeljivko / Karen Hawkins ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to entice an enchantress. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2698-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2699-0 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - V leposlovju b) Vdovci - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
HO od 82-311.2 HAWKINS Karen Kako očarati
COBISS.SI-ID 280775168

142.
HEATH, Lorraine
        Med grehom in poželenjem / Lorraine Heath ; [prevod Maša Zupančič]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 493 str. ; 22 cm. - (Malopridneži St. Jamesa ; 2)

250 izv. - Prevod dela: Between the Devil and Desire

ISBN 978-961-6958-70-7 (trda vezava)

821.111-(73)-311.2
GA od 82-311.2 HEATH Lorraine Med grehom TU od 82-311.2 HEATH Lorraine Med grehom
COBISS.SI-ID 83401217

143.
HEYER, Georgette, 1902-1974
        Frederica / Georgette Heyer ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 573 str. ; 22 cm

250 izv. - Prevod dela: Frederica

ISBN 978-961-6958-69-1 (trda vezava)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 HEYER Geogette Frederica HO od 82-311.2 HEYER Geogette Frederica
COBISS.SI-ID 83398913

144.
JAMES, E. L.
        Grey. [4] : petdeset odtenkov sive skozi oči Christiana Greya / E. L. James ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 565 str. ; 20 cm

Prevod dela: Grey. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2691-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2690-7 (broš.)
a) Poslovneži - V leposlovju b) Mlade ženske - V leposlovju c) Moški - Psihične travme - V leposlovju d) Erotika - V leposlovju e) spolnost f) sadomazohizem

821.111-311.2
LE od 82-311.2 JAMES E. L. Grey
COBISS.SI-ID 280797696

145.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Mumintrolčki in velika povodenj / [[napisala in] ilustrirala] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Småtrollen och den stora översvämningen. - 1.000 izv. - Tove Jansson in mumini: str. 53-55. - O Nadi Grošelj: str. 57-58

ISBN 978-961-01-3708-5
a) Mumintroli (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
VP ml C JANSSON Tove Mumintrolčki in
COBISS.SI-ID 279630592

146.
JERANT, Frančišek
        Ključi se pogovarjajo / Aco Jerant ; [ilustriral Gabrijel Vrhovc [!]]. - Ljubljana : Salve, 2015. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-211-797-9
a) Ključi - V leposlovju

821.163.6-32
TU od 82-32 JERANT Frančišek Ključi se
COBISS.SI-ID 279644672

147.
KAJZER, Janez
        Krik / Janez Kajzer. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 195 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3607-1

821.163.6-32
GE od 82-32 KAJZER Janez Krik
COBISS.SI-ID 277800192

148.
KEARSLEY, Susanna
        Zimsko morje / Susanna Kearsley ; prevod Sabina Imamović. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 2 zv. (380; 348 str.) ; 22 cm

250, 250 izv. - Prevod dela: The Winter Sea

ISBN 978-961-6958-71-4 (zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-6958-75-2 (zv. 2, trda vezava)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 KEARSLEY Susanna Zimsko morje DL od 82-311.2 KEARSLEY Susanna Zimsko morje
COBISS.SI-ID 83434753

149.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3834-1
a) Mlade ženske - ZDA - V leposlovju b) Poslovneži - Chicago - V leposlovju c) Umetnostne galerije - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
HO od 82-311.2 KENNER Julie Plameni LE od 82-311.2 KENNER Julie Plameni poželenja SB od 82-311.2 KENNER Julie Plameni
COBISS.SI-ID 279300608

150.
KING, Alice, pisateljica
        Samo midva / Alice King ; [ilustriral] Lee Holland ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Just you and me. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-2572-6
a) igra b) medvedi c) severni medved d) živali v domišljiji e) velike tiskane črke f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
087.5
PE ml C KING Alice Samo midva
COBISS.SI-ID 279075840

151.
KOCH, Herman
        Večerja / Herman Koch ; iz nizozemščine prevedla Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 251 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Het diner. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-221-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-222-5 (broš.)
a) Družina - Nizozemska - V leposlovju b) Odnos med starši in otroki - V leposlovju c) Sinovi - Mladoletniško prestopništvo - V leposlovju

821.112.5-311.2
HO od 82-311.2 KOCH Herman Večerja TU od 82-311.2 KOCH Herman Večerja
COBISS.SI-ID 279879936

152.
KOZINA Praprotnik, Jasmina
        Bela dama : življenje tekačice Helene Žigon : roman v 42 tisoč korakih / Jasmina Kozina Praprotnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NDT). - 231 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-11-2
a) Žigon, Helena (1928-) b) Slovenska književnost - Tekači - Ženske - Spomini - Slovenija - 20.st. - 21.st. - Spomini

821.163.6-94
DO od 82-9 KOZINA P. J. Bela dama PE od 82-9 KOZINA P. J. Bela dama
COBISS.SI-ID 275675392

153.
KOZINC, Željko
        Pozni žarek / Željko Kozinc ; [fotografije Tereza Kozinc]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja. Poezija)

200 izv. - Morje, odteklo čez čeri selišč / Milan Vincetič: str. 95-99

ISBN 978-156-581-231-4
ISBN 978-961-255-084-4 !

821.163.6-1
OD od 82-1 KOZINC Željko Pozni žarek
COBISS.SI-ID 83268097

154.
KRASZNAHORKAI, László
        Vojna in vojna / László Krasznahorkai ; prevedla Marjanca Mihelič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, cop. 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Háború es háború. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-129-6

821.511.141-311.2
VP od 82-311.2 KRASZNAHORKAI L. Vojna in vojna
COBISS.SI-ID 280647168

155.
KREMENŠEK Križman, Manka
        Vzporedni svetovi / Manka Kremenšek Križman ; [fotografija na zavihku] Marko Gerbec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 137 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3606-4

821.163.6-32
PE od 82-32 KREMENŠEK K. M. Vzporedni svetovi
COBISS.SI-ID 277961472

156.
KUNZRU, Hari
        Bogovi brez ljudi / Hari Kunzru ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 404 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Gods without men. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-274-366-6
a) Nepojasnjeni pojavi - Mojave (puščava) - V leposlovju b) Pogrešane osebe - V leposlovju c) Otroci - Avtizem - V leposlovju d) Združene države Amerike - Družbene razmere - V leposlovju e) Mojave (puščava) - V leposlovju

821.111-311.2
GE od 82-311.2 KUNZRU Hari Bogovi brez ljudi
COBISS.SI-ID 280738304

157.
LAGERCRANTZ, David
        Dekle v pajkovi mreži : nadaljevanje trilogije Stiega Larssona / David Lagercrantz ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 527 str. ; 20 cm. - (Millennium / David Lagercrantz ; 4)

Prevod dela: Det som inte dödar oss. - Dodatek k nasl. na ov.: Nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2696-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2697-6 (broš.)
a) Mikael Blomkvist (literarni junak) - V leposlovju b) Lisbeth Salander (literarna junakinja) - V leposlovju c) Novinarji - Švedska - V leposlovju d) Varnostnoobveščevalne službe - V leposlovju e) Organizirani kriminal - V leposlovju f) Hekerji - V leposlovju

821.113.6-312.4
HO od 82-312.4 LAGERCRANTZ David Dekle v pajkovi
COBISS.SI-ID 280816896

158.
LAINŠČEK, Feri
        Na dvorišču [Glasbeni tisk] : pesmi za otroke / Feri Lainšček ; [ilustrirala Mira Ostojić ; uglasbil Milan Ostojić]. - Murska Sobota : Tiskarna DT, 2015 (Murska Sobota : Tiskarna DT). - 36 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 979-0-709057-07-8
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
78
ČR ml C LAINŠČEK Feri Na dvorišču DO ml C LAINŠČEK Feri Na dvorišču KO ml C LAINŠČEK Feri Na dvorišču PE ml C LAINŠČEK Feri Na dvorišču
COBISS.SI-ID 82590977

159.
LEMAITRE, Pierre
        Žrtvovanje : višji kriminalist Camille Verhoeven razrešuje rop stoletja / Pierre Lemaitre ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 287 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sacrifices. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2700-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2701-0 (broš.)
a) Camille Verhoeven (literarni lik) b) Bančni rop - Morilec - Maščevanje - V leposlovju

821.133.1-312.4
PE od 82-312.4 LEMAITRE Pierre Žrtvovanje
COBISS.SI-ID 280808448

160.
LESKOVEC, Anita
        Pujsek in ura / [napisala] Anita Leskovec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - 15 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 446)

900 izv.

ISBN 978-961-01-3703-0
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
HO ml C LESKOVEC Anita Pujsek in ura KO ml C LESKOVEC Anita Pujsek in ura SB ml C LESKOVEC Anita Pujsek in ura
COBISS.SI-ID 280233472

161.
LEWIS, Matthew Gregory, 1775-1818
        Menih / Matthew Lewis ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 418 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The monk. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-274-320-8
a) Plemstvo - Španija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Samostani - Madrid - V leposlovju d) Redovništvo - Morala - V leposlovju e) Redovniki - Pohota - V leposlovju f) Inkvizicija - V leposlovju

821.111-311.2
HO od 82-311.2 LEWIS M. G. Menih
COBISS.SI-ID 280646144

162.
MACLEAN, Sarah
        Lopov ostane lopov / Sarah MacLean ; [prevedla Katarina Mahnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 452 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Pravila lopovov / Sarah MacLean ; knj. 1)

Prevod dela: A rouge [!] by any other name. - 1.600 izv.

ISBN 978-961-01-3813-6

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 MACLEAN Sarah Lopov ostane SB od 82-311.2 MACLEAN Sarah Lopov ostane
COBISS.SI-ID 279343872

163.
MAXWELL, Megan
        Tudi žabci se zaljubijo / Megan Maxwell ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 570 str. ; 22 cm

250 izv. - Prevod dela: Las ranas también se enamoran

ISBN 978-961-6958-68-4 (trda vezava)

821.134.2-311.2
HO od 82-311.2 MAXWELL Megan Tudi žabci se TU od 82-311.2 MAXWELL Megan Tudi žabci se
COBISS.SI-ID 83423233

164.
MAYRÖCKER, Friederike
        Smrt zaradi muz / Friederike Mayröcker ; [izbrala, iz nemščine prevedla in spremne opombe napisala Tanja Petrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 120 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 30)

Izbrano iz: Gesammelte Gedichte, 2004 in Dieses Jäckchen (nämlich) des Vogel Greif, 2009. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Tanja Petrič: str. 111-119. - Spremna beseda Tanje Petrič na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-3673-6

821.112.2-1
KO od 82-1 MAYRÖCKER F. Smrt zaradi muz
COBISS.SI-ID 279080192

165.
MAZZANTINI, Margaret
        Ne premikaj se / Margaret Mazzantini ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Non ti muovere. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3093-2
a) Očetje in hčere - Italija - V leposlovju b) Hčere - Prometne nesreče - V leposlovju c) Kirurgi - Očetje - V leposlovju d) Moški - Samovrednotenje - V leposlovju e) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.131.1-311.2
ČR od 82-311.2 MAZZANTINI Margaret Ne premikaj se GE od 82-311.2 MAZZANTINI Margaret Ne premikaj se LE od 82-311.2 MAZZANTINI M. Ne premikaj
COBISS.SI-ID 277676544

166.
MCEWAN, Ian, 1948-
        V imenu otroka / Ian McEwan ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 234 str. ; 21 cm : avtorj. sl.

Prevod dela: The children act. - O avtorju: str. [235]. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-122-7
a) Sodnice - Družinsko pravo - Velika Britanija - V leposlovju b) Zakonci - Krize - V leposlovju c) Mladostniki - Levkemija - V leposlovju d) Zdravljenje - Religiozni vidik - V leposlovju

821.111-311.2
LE od 82-311.2 MCEWAN Ian V imenu otroka OD od 82-311.2 MCEWAN Ian V imenu otroka
COBISS.SI-ID 279340032

167.
MEAD, Richelle
        Ognjeno srce / Richelle Mead ; [prevod Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 21 cm. - (Serija Krvne vezi ; knj. 4)

Prevod dela: Fiery heart. - 400 izv.

ISBN 978-961-01-3681-1
a) Vampirji - V leposlovju b) Alkimisti - V leposlovju c) fantastična bitja

821.111(73)-312.9
GE od 82-312.9 MEAD Richelle Ognjeno srce
COBISS.SI-ID 279773440

168.
MEADOWS, Daisy
        Pogumni načrt Sofije Košatelj / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 5)

Prevod dela: Sophie Flufftailʼs brave plan. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2675-4
a) fantastični svetovi b) živali v domišljiji c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
GE ml C MEADOWS Daisy Pogumni načrt
COBISS.SI-ID 280350464

169.
        MEDVEDI in medvedki : medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan / [napisali Vojan Tihomir Arhar ... et al.] ; izbrala Slavica Remškar ; [uredili Slavica Remškar in Irena Matko Lukan ; prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ,,, [et al.] ; spremno besedo napisal Miklavž Komelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 246 str. : ilustr. ; 26 cm, v škatli 29 x 23 x 4 cm. - (Cicibanova zbirka)

4.400 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kako živ je medvedek --- / Miklavž Komelj: str. 237-238

ISBN 978-961-01-3709-2

821-93-82
ČR ml C MEDVEDI in HO ml C MEDVEDI in OD ml C MEDVEDI in
COBISS.SI-ID 279845632

170.
MESERKO, Bojan
        Žuborenja, valovanja, bučanja : poezija za podvodni in brezzračni prostor / Bojan Meserko ; [spremna beseda Lejla Švabič]. - 1. izd., 1. natis. - Novo mesto : Blodnjak, 2015. - 119 str. ; 21 cm. - (Zbirka Blodnjak)

Ednina žuborenja, dvojina valovanja, množina bučanja / Lejla Švabič: str. 115-119. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6866-19-4
a) Meserko, Bojan (1957-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Meserko B.
TU od 82-1 MESERKO Bojan Žuborenja
COBISS.SI-ID 280524032

171.
METZGER, Steve
        V pričakovanju Božička / Steve Metzger ; [ilustrirala] Alison Edgson ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Waiting for Santa. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-2545-0
a) Božič - V mladinskem leposlovju b) Božiček c) zaupanje d) živali v domiljiji e) velike tiskane črke

821.111(73)-93-34
087.5
PE ml C METZGER Steve V pričakovanju
COBISS.SI-ID 278758400

172.
MILAN, Courtney
        Škandal z guvernanto : zlovešči bratje: predzgodba / Courtney Milan ; [prevod Anja Bakan]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 174 str. ; 22 cm

250 izv. - Prevod dela: The governess affair

ISBN 978-961-6958-74-5 (trda vezava)

821.111-311.2
LE od 82-311.2 MILAN Courtney Škandal z OD od 82-311.2 MILAN Courtney Škandal z
COBISS.SI-ID 83412737

173.
NÖSTLINGER, Christine
        Ko se je moj oče hotel poročiti z materjo Anne Lachs / Christine Nöstlinger ; [iz nemščine prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2015 (Celovec : Mohorjeva družba). - 174 str. ; 22 cm

Prevod dela: Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs heiraten wollte. - 700 izv.

ISBN 978-3-7086-0846-4

821.112.2(436)-93-32
HO ml M NÖSTLINGER C. Ko se je moj oče SB ml M NÖSTLINGER C. Ko se je moj oče
COBISS.SI-ID 280443648

174.
NYKLOVÁ, Radka
        Pravljice iz mravljinčje hiške / [napisala] Radka in [ilustriral] Jaroslav Nykl ; prevedla Nives Vidrih. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 (natisnjeno v EU). - 53 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Pohádky z mravenčí chaloupky. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6893-69-5
a) Mravlje - V mladinskem leposlovju b) živali v domišljiji

821.162.3-93-34
LE ml C NYKLOVÁ Radka Pravljice iz
COBISS.SI-ID 280065280

175.
OHANESIAN, Aline
        Orhanova dediščina / Aline Ohanesian ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 297 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Orhan's inheritance. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2688-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2689-1 (broš.)
a) Družina - Medgeneracijski odnosi - Turčija - V leposlovju b) Dedovanje in nasledstvo - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju d) Armenci - Genocid - Spomini - V leposlovju e) Armenci - Izgnanci - Los Angeles - V leposlovju f) Turčija - Družbene razmere - V leposlovju

821.111(73)-311.2
HO od 82-311.2 OHANESIAN Aline Orhanova dediščina
COBISS.SI-ID 280638464

176.
OLIVER, Mary, 1935-
        Zakaj se zbujam zgodaj / Mary Oliver ; [izbrala, iz angleščine prevedla in spremne opombe napisala Tanja Ahlin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 74 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 29)

Izbor iz: American primitive ; Dream work ; House of light ; New and selected poems ; Why I wake early ; Swan. - 200 izv. - Spremna beseda Tanje Ahlin na zavihkih ov. - V nekaj letnicah / [Tanja Ahlin]: str. 71-74

ISBN 978-961-01-3674-3

821.111(73)-1
TU od 82-1 OLIVER Mary Zakaj se zbujam
COBISS.SI-ID 278225152

177.
OMEJEC, Irena
        Let čez lunino senco s princeso Bassin / napisala Irena Omejec ; ilustrirala Shanti Odek. - Ljubljana : samozal., 2015 ([Ljubljana] : Nučič in partnerji). - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-269-8

821.163.6-93-34
VP ml C OMEJEC Irena Let čez lunino
COBISS.SI-ID 278468096

178.
PAMUK, Orhan
        Tiha hiša / Orhan Pamuk ; iz turškega jezika prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Sessiz ev. - Madarali Roman Ödülü, 1984. - Prix de la découverte européenne, 1991

ISBN 978-961-274-223-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-224-9 (broš.)
a) Družina - Medosebni odnosi - Turčija - V leposlovju b) Turčija - Družbene razmere - V leposlovju

821.512.161-311.2
ČR od 82-311.2 PAMUK Orhan Tiha hiša VP od 82-311.2 PAMUK Orhan Tiha hiša
COBISS.SI-ID 279879680

179.
PATTERSON, James, 1947-
        Prisega : [20. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 397 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Cross my heart. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3767-2

821.111(73)-312.4
GE od 82-312.4 PATTERSON James Prisega TU od 82-312.4 PATTERSON James Prisega
COBISS.SI-ID 279499520

180.
PAUŠIČ, Olga
        Počitnice pod belim gradom / Olga Paušič ; [ilustrirala Tili Karba - Matilda]. - Maribor : Ved, 2015. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Spremne besede različnih avtorjev: str. 7-24

ISBN 978-961-6973-19-9

821.163.6-93-32
LE do P PAUŠIČ Olga Počitnice pod LE ml P PAUŠIČ Olga Počitnice pod OD ml P PAUŠIČ Olga Počitnice pod SB ml P PAUŠIČ Olga Počitnice pod TU ml P PAUŠIČ Olga Počitnice pod
COBISS.SI-ID 280709120

181.
PAVANI, Monica
        Neskončni muzej odsotnosti / Monica Pavani ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 63 str. ; 17 cm

400 izv. - Vzpor. it. besedilo in prevod v slov.

ISBN 978-961-284-089-1

821.163.6-1
OD od 82-1 PAVANI Monica Neskončni muzej
COBISS.SI-ID 280621312

182.
POZDEREC, Mirjana, 1964-
        Ula in prve črke / Mirjana Pozderec ; ilustrirala Tanja Ogrinc. - Bevke : Smar-team, 2012. - [15] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 100 izv.

ISBN 978-961-6916-08-0

821.163.6-93-32
087.5
TU ml C POZDEREC Mirjana Ula in prve črke
COBISS.SI-ID 264704000

183.
PRESSFIELD, Steven
        Poziv / Steven Pressfield ; [prevela Višnja Čičin-Šain]. - 1. izd. - Zagreb : Omnes, 2015. - 285 str. ; 25 cm. - (Biblioteka za liječenje dosade ; knj. 5)

Prevod dela: Profession

ISBN 978-953-7943-10-3
a) Vojska - Prihodnost - Združene države Amerike - V leposlovju b) ZDA c) nafta

821.111(73)-312.9
LE od 82-312.9 PRESSFIELD Steven Poziv
COBISS.SI-ID 11199774

184.
RABEARIVELO, Jean-Joseph, 1901-1937
        Skorajsanje ; Prevedeno iz noči / Jean-Joseph Rabearivelo ; [iz francoščine prevedel in spremne opombe napisal Aleš Berger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 90 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 28)

Prevod del: 1. Presque-songes = Sari-Nofy ; 2. Traduit de la nuit = Nadika tamin'ny alina. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Aleš Berger: str. 87-90. - Spremna beseda Aleša Bergerja na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-3662-0

821.133.1-1
DO od 82-1 RABEARIVELO Jean Skorajsanje;
COBISS.SI-ID 278035968

185.
REBOLJ, Tomo
        Mračne povedi : roman / Aaron Kronski. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Blodnjak, 2015. - 127 str. ; 21 cm. - (Zbirka Blodnjak)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6866-18-7

821.163.6-32
TU od 82-32 REBOLJ Tomo Mračne povedi
COBISS.SI-ID 280303360

186.
REED, J. C.
        Osvoji ljubezen / J. C. Reed ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 374 str. ; 21 cm. - (Serija Predaj se ljubezni / J. C. Reed ; del 2)

Prevod dela: Conquer your love. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3839-6
a) Bogataši - New York - V leposlovju b) Mlade ženske - Dedovanje - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
GE od 82-311.2 REED J. C. Osvoji ljubezen
COBISS.SI-ID 280270848

187.
RICE, Luanne
        Zvezdni utrinki / Luanne Rice ; prevod Irma Kuković. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 2 zv. (349; 349 str.) ; 22 cm

250, 250 izv. - Prevod dela: Follow the Stars Home

ISBN 978-961-6958-72-1 (knj. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-6958-76-9 (knj. 2, trda vezava)

821.111-311.2
PE od 82-311.2 RICE Luanne Zvezdni utrinki SB od 82-311.2 RICE Luanne Zvezdni utrinki
COBISS.SI-ID 83427585

188.
RIORDAN, Rick
        Percy Jackson in Olimpijci. Morje pošasti / Rick Riordan ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 272 str. ; 22 cm

Prevod dela: Percy Jackson & the Olympians. The sea of monster. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 2

ISBN 978-961-6933-63-6

821.111(73)-93-32
ČR ml M RIORDAN Rick Percy Jackson GA ml M RIORDAN Rick Percy Jackson
COBISS.SI-ID 276349696

189.
RIORDAN, Rick
        Percy Jackson in Olimpijci. Prekletstvo titanov / Rick Riordan ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfem, 2015 (Tiskano v Sloveniji). - 312 str. ; 22 cm. - (Percy Jackson in Olimpijci)

Prevod dela: Peercy jackson & the Olympians: The Titan's curse. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93805-8-1
a) Grška mitologija - V mladinskem leposlovju b) Očetje in sinovi - V mladinskem leposlovju c) Grški bogovi - V mladinskem leposlovju d) fantastična bitja e) prijateljstvo f) pustolovščine

821.111(73)-93-312.9
ČR ml M RIORDAN Rick Percy Jackson GA ml M RIORDAN Rick Percy Jackson
COBISS.SI-ID 279518720

190.
ROSENTHAL, Amy Krouse
        Pujsek / napisala Amy Krouse Rosenthal ; ilustrirala Jen Corace ; prevedla Neža Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [28] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 445)

Prevod dela: Little oink. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3702-3
a) velike tiskane črke

821.111(73)-93-32
087.5
DO ml C ROSENTHAL Amy K. Pujsek HO ml C ROSENTHAL Amy K. Pujsek OD ml C ROSENTHAL Amy K. Pujsek
COBISS.SI-ID 280232448

191.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Predpravljice in popovedke / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3705-4

821.163.6-93-32
GA ml C ROZMAN Andrej Predpravljice in
COBISS.SI-ID 279747072

192.
RUIZ Zafón, Carlos, 1964-
        Marina / Carlos Ruiz Zafón ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 284 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Marina. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3750-4

821.134.2-311.2
GA od 82-311.2 RUIZ Zafon Carlos Marina TU od 82-311.2 RUIZ Zafon Carlos Marina
COBISS.SI-ID 279936256

193.
RUTAR, Dušan
        Duhovnikova sobica : nisem kriva / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 170 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-93271-6-6
a) Otroci - Spolna zloraba b) družina c) nasilje d) zloraba otrok

821.163.6-94
343.541-053.2(092)
PE od 82-9 RUTAR Dušan Duhovnikova
COBISS.SI-ID 280316672

194.
SEETHALER, Robert, 1966-
        Vse življenje / Robert Seethaler ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Prevod dela: Ein ganzes Leben. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-125-8
a) Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju b) Gore - V leposlovju

821.112.2(436)-311.2
DO od 82-311.2 SEETHALER Robert Vse življenje HO od 82-311.2 SEETHALER Robert Vse življenje
COBISS.SI-ID 279308800

195.
SELIŠKAR, Tone, 1900-1969
        Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar ; ilustriral Matjaž Schmidt ; [spremni besedi napisala Pavle Učakar, Peter Svetina]. - 1. ponatis prenovljene izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 330)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Knjigi na pot / Pavle Učakar: str. 5-7. - Sinji in malo manj sinji galebi ali Kako je priplula bratovščina od samostana do svetilnika (in nazaj) / Peter Svetina: str. 146-152

ISBN 978-961-01-1281-5

821.163.6-93-32
OD ml P SELIŠKAR Tone Bratovščina PE ml P SELIŠKAR Tone Bratovščina
COBISS.SI-ID 280584448

196.
STROJAN, Marjan
        V vetru in dežju / [[pesmi in] prevod [v angleščino]] Marjan Strojan. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 33 str. ; 17 cm

Na ov. in spojem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - O avtorju: str. [38]

ISBN 978-961-284-095-2

821.163.6-1
PE od 82-1 STROJAN Marjan V vetru in dežju
COBISS.SI-ID 280626944

197.
SUND, Erik Axl
        Vranje dekle. [1] / Erik Axl Sund ; [iz nemščine prevedla Neža Wilhelm]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 411 str. ; 20 cm

Prevod dela: Kråkflickan; prevedeno iz nem. - Tisk po naročilu. - "prvi del napete kriminalne trilogije" --> ov. spredaj

ISBN 978-961-00-2692-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2693-8 (broš.)
a) Fantje - Umori - Švedska - V leposlovju b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Multipla osebnost - Psihopatologija - V leposlovju d) Policija - Kazenske preiskave - Stockholm - V leposlovju

821.113.6-312.4
PE od 82-312.4 SUND Erik Axl Vranje dekle
COBISS.SI-ID 280786944

198.
        SZILÁNKOK Németh László levelezéséből 1914-1948 / válogatta és a jegyzeteket írta Németh Ágnes. - Budapest : Éghajlat, 2012. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-9862-54-8

821.511.141-6
DO od 82-6 SZILÁNKOK GA od 82-6 SZILÁNKOK LE od 82-6 SZILÁNKOK PE od 82-6 SZILÁNKOK
COBISS.SI-ID 12976540

199.
ŠINIGOJ, Damijan
        Iskanje Eve / Damijan Šinigoj. - Darilna izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 158 str. ; 20 cm

Knjiga je izšla v okviru projekta Rastem s knjigo. - 22.000 izv.

ISBN 978-961-272-189-3

821.163.6-93-311.2
LE ml M ŠINIGOJ Damijan Iskanje Eve PE ml M ŠINIGOJ Damijan Iskanje Eve
COBISS.SI-ID 280336896

200.
ŠRÁMKOVÁ, Jana, 1982-
        Hruškadóttir / Jana Šrámková ; [prevedla Nives Vidrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Hruškadóttir. - 500 izv. - O avtorici: str. 147

ISBN 978-961-282-113-5

821.162.3-311.2
OD ml M ŠRÁMKOVÁ Jana Hruškadóttir VP ml M ŠRÁMKOVÁ Jana Hruškadóttir
COBISS.SI-ID 279977472

201.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Mucarije = Kittysnippets / Bina Štampe Žmavc ; prevedla Nada Grošelj ; ilustrirala Kristina Krhin. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv. - Besedilo v slov. in vzpor. prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93805-6-7
a) mačke b) dvojezične izdaje c) poezija d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1=163.6=111
DL ml C ŠTAMPE Žmavc Bina Mucarije DO ml C ŠTAMPE Žmavc Bina Mucarije
COBISS.SI-ID 279045888

202.
ŠTEGER, Aleš
        Nad nebom pod zemljo / Aleš Šteger ; [risbe Mitja Ficko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3615-6

821.163.6-1
SB od 82-1 ŠTEGER Aleš Nad nebom
COBISS.SI-ID 277893888

203.
TAYLOR, Ned
        Pismo Božičku / Ned Taylor ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 24 cm + 1 pismo

Prevod dela: A letter to Santa. - 3.000 izv. - Tekst in ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-00-2559-7
a) Božič - V otroškem leposlovju b) velike tiskane črke

821.111(73)-93-32
087.5
PE ml C TAYLOR Ned Pismo Božičku
COBISS.SI-ID 278998528

204.
TUČKOVÁ, Kateřina
        Žitkovske boginje / Kateřina Tučková ; iz češčine prevedla Anjuša Belehar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 422 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Žítkovské bohyně. - Tisk na zahtevo. - Cena Josefa Škvoreckého = Josef Škvorecky Award, 2012. - Cena čtenářů České knihy = The Czech Book Reader's Award, 2013. - Magnesia litera, 2013

ISBN 978-961-274-323-9
a) Čarovništvo - Raziskovanje - Češka - V leposlovju b) Zdravilke - Preganjanje - Češkoslovaška - V leposlovju c) Ženske - Prerokovanje - V leposlovju d) Sirote - V leposlovju e) Bratje in sestre - V leposlovju f) Ženske - Zaklete hiše - V leposlovju

821.162.3-311.2
DL od 82-311.2 TUČKOVÁ Katerina Žitkovske boginje
COBISS.SI-ID 280641024

205.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Za vedno v tvojem objemu / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 573 str. ; 20 cm

Prevod dela: Forever in your embrace. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2694-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2695-2 (broš.)
a) Plemstvo - Zarote - Rusija - 17.st. - V leposlovju b) Roparji in razbojniki - V leposlovju c) Angleži - Ruska vojska - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
PE od 82-311.2 WOODIWISS Kathleen Za vedno v
COBISS.SI-ID 280775424

206.
ZÁGOREC-Csuka, Judit
        A fény győzelme : (levél-regény) / Zágorec-Csuka Judit ; [fotók Tomaž Galič]. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, cop. 2015 (Budapest : Pannónia Nyomda). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Újabb kötettel gazdagodott a muravidéki magyar irodalom / Zadravec Szekeres Ilona: str. 5-6

ISBN 978-615-5026-68-3
ISBN 978-615-5026-69-0 (online izd.)

821.511.141(497.4)-6
GE od 82-6 ZÁGOREC-Csuka J. A fény győzelme LE do 82-6 ZÁGOREC-Csuka J. A fény győzelme LE od 82-6 ZÁGOREC-Csuka J. A fény győzelme
COBISS.SI-ID 12466739

207.
        ZAKLADNICA sneženih zgodb : [15 zasneženih zgodbic, ki ogrejejo srce] / [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snowy tales. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-2556-6
a) sneg b) zima c) velike tiskane črke d) v mladinskem leposlovju

821-93-34
087.5
PE ml C ZAKLADNICA
COBISS.SI-ID 278843136

208.
ŽAGAR, Monika, 1949-
        Dva brata, trije svetovi : zgodba o družini Žagar / Monika Žagar ; [spremna beseda Igor Grdina ; fotografije arhiv družine Žagar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 228 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

600 izv. - Pričevanje kot drugo ime za zapomnjeno preteklost / Igor Grdina: str. 217-228

ISBN 978-961-01-3763-4
a) Žagar (rodbina) - Biografski romani b) Družina - Slovenija - 20.st. - V leposlovju c) Bratje - V leposlovju d) Slovenija - Družbene spremembe - 20.st. - V leposlovju e) družinska podjetja f) Rakek g) druga svetovna vojna h) nacionalizacija i) meščanstvo j) družinski odnosi

821.163.6-312.6
929.52Žagar
VP od 82-312.6 ŽAGAR Monika Dva brata,
COBISS.SI-ID 280292352


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


209.
ALBERT, Zsuzsa
        Irodalmi legendák, legendás irodalom 8. / Albert Zsuzsa. - Pécs : Pro Pannonia, 2013. - 188 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9893-77-1
a) poezija b) teorija c) analiza d) kritika

82.0
DL od 82.0 ALBERT Zsuzsa Irodalmi legendák GE od 82.0 ALBERT Zsuzsa Irodalmi legendák LE od 82.0 ALBERT Zsuzsa Irodalmi legendák,
COBISS.SI-ID 12849820

210.
BÍRÓ, Ferenc, 1937-
        A nemzethalál árnya a XVII. századvég és a XIX. századelő magyar irodalmában / Bíró Ferenc. - Pécs : Pro Pannónia, 2012. - 309 str. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek ; 7, ISSN 0237-4277)

ISBN 978-963-9893-70-2
a) književnost b) motivi c) zgodovina

82.0
DL od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál DO od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál GA od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál GE od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál LE od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál LE sk 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál PE od 82.0 BÍRÓ Ferenc A nemzethalál
COBISS.SI-ID 12975772

211.
DÁNÉL, Mónika
        Áttetsző keretek : az olvasás intimitása / Dániel Mónika. - Kolozsvár : Komp-Press, 2013. - 353 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-973-1960-57-9
a) branje b) pismenost c) intimnost

82.0
LE od 82.0 DÁNÉL Mónika Áttetsző keretek
COBISS.SI-ID 12974236

212.
        FIGYELJÉTEK a mesélő embert : esszék és tanulmányok Lengyel Péteről / szerkesztette Radvánszky Anikó. - Budapest : Ráció, 2013. - 639 str. ; 24 cm. - (Libra Librorum ; 1)

ISBN 978-615-5047-45-9
a) književnost b) literatura c) smeri

82.0(439)
DL od 82.0 FIGYELJÉTEK a DO od 82.0 FIGYELJÉTEK a GA od 82.0 FIGYELJÉTEK a GE od 82.0 FIGYELJÉTEK a LE od 82.0 FIGYELJÉTEK a PE od 82.0 FIGYELJÉTEK a
COBISS.SI-ID 12975260

213.
GUMBRECHT, Hans Ulrich
        1926 : élet az idő peremén / Hans Ulrich Gumbrecht ; [fordította Kelemen Pál ... et. al]. - Budapest : Kijárat, 2014. - 486 str. ; 23 cm. - (Figura (Budapest. 2005) ; 7, ISSN 1787-1913)

Prevod dela: In 1926.

ISBN 978-615-5160-34-9
a) literatura b) zgodovina c) teorija

82.0
DL od 82.0 GUMBRECHT H. U. 1926 DO od 82.0 GUMBRECHT H. U. 1926 GE od 82.0 GUMBRECHT H. U. 1926 LE od 82.0 GUMBRECHT H. U. 1926 PE od 82.0 GUMBRECHT H. U. 1926
COBISS.SI-ID 12963996

214.
HAVASRÉTI, József
        Szerb Antal / Havasréti József. - Budapest : Magvető, 2013. - 720 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-14-3087-5
a) književnost b) avantgarda c) pisatelji

82.0(439)
DL od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal DO od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal GA od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal GE od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal LE od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal PE od 82.0 HAVASRÉTI József Szerb Antal
COBISS.SI-ID 12975004

215.
KOVÁCS, Flóra, 1982-
        A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban / Kovács Flóra. - Budapest : Fiatal Írók Szövetsége, 2013. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Minerva Könyvek ; 3)

ISBN 978-963-7043-51-2
a) dramatika b) publika c) gledališča

82.0
DL od 82.0 KOVÁCS Flóra A közösség a DO od 82.0 KOVÁCS Flóra A közösség a LE od 82.0 KOVÁCS Flóra A közösség a PE od 82.0 KOVÁCS Flóra A közösség a
COBISS.SI-ID 12974492

216.
KUNCZ, Aladár
        Erdély az én hazám : válogatott tanulmányok és cikkek / Kuncz Aladár ; sajtó alá rendezte és az utószót írta Pomogáts Béla. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2013. - 315 str. ; 21 cm

ISBN 978-973-665-357-5
a) književnost b) zgodovina c) pisatelji

82.0
DL od 82.0 KUNCZ Aladár Erdély az én hazám DO od 82.0 KUNCZ Alaár Erdély az én hazám GA od 82.0 KUNCZ Aladár Erdély az én hazám GE od 82.0 KUNCZ Aladár Erdély az én hazám LE od 82.0 KUNCZ Aladár Erdély az én hazám PE od 82.0 KUNCZ Aladár Erdély az én hazám
COBISS.SI-ID 12975516

217.
ZÓLYA, Csilla Andrea
        Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban / Zólya Andrea Csilla. - Kolozsvár : Komp-Press, 2012. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-973-1960-44-9

82.0
DL od 82.0 ZÓLYA Csilla A. Irodalmi paródia LE od 82.0 ZÓLYA Csilla A. Irodalmi paródia PE od 82.0 ZÓLYA Csilla A. Irodalmi paródia
COBISS.SI-ID 12875164


929 BIOGRAFIJE


218.
CANKAR, Izidor, 1886-1958
        Listi z roba : kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon (in marsikaj o tem, kar sta zamolčala) / [pisma] Izidor Cankar, Veno Pilon ; [spremni besedi] Alenka Puhar, Irene Mislej. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura)

1950, prelomno leto Vena Pilona / Irene Mislej: str. 5-29. - Domotožje po domačiji in tujini / Alenka Puhar: str. 119-221. - O avtorjih na zavihkih ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-01-3762-7
a) Pilon, Veno (1896-1970) - Korespondenca b) Cankar, Izidor (1886-1958) - Korespondenca c) Slovenci - Pariz d) Slovenija - Politične razmere - 1945- e) slovenski slikarji f) slovenski pisatelji g) pisma h) korespondenca i) umetnostni zgodovinarji j) kulturna zgodovina k) petdeseta leta 20.st.

821.163.6-6
929Cankar Iz.
929Pilon V.
HO od 82-6 CANKAR Izidor Listi z roba
COBISS.SI-ID 279836416


93/99 ZGODOVINA


219.
BENDA, Jenő
        A béke kálváriaútján : egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról / Bende Jenő. - Budapest : Méry Ratio : Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, 2013. - 215 str. ; 24 cm

ISBN 978-80-89286-91-1
a) politika b) mirovna konferenca

94(100)
LE od 940.3/.4 BENDA Jenő A béke
COBISS.SI-ID 12967580

220.
DEMETER, Zsófia
        Egy hajdani nagybirtok : a munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyesztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában (1806-1870) / Demeter Zsófia. - Budapest : Ráció, 2013. - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai ; 5, ISSN 2062-0764)

ISBN 978-615-5047-47-3
a) zgodovina b) veleposestniki c) Madžarska

94(439)
DL od 940/990 DEMETER Zsófia Egy hajdani DO od 940/990 DEMETER Zsófia Egy hajdani GE od 940/990 DEMETER Zsófia Egy hajdani LE od 940/990 DEMETER Zsófia Egy hajdani
COBISS.SI-ID 12976796

221.
KOVÁCS, István, 1945-
        Bem tábornok : az örök remények hőse / Kovács István. - Budapest : Magyar Napló, 2014. - 385 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-9961-96-8
a) zgodovina b) revolucija c) 19. stoletje d) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 KOVÁCS István Bem tábornok
COBISS.SI-ID 12968092

222.
        MESSZIRŐL felmerülő, vonzó szigetek II/2. : japánról szóló, magyar nyelvű források 1896-tól az első világháború végéig. - Budapest : Ráció, 2014. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)

ISBN 978-615-5047-58-9
a) geografija b) zgodovina c) japonska d) tradicija e) prebivalstvo

913(5/9)
DL od 90/91(3/9) MESSZIRŐL DO od 90/91(3/9) MESSZIRŐL GA od 90/91(3/9) MESSZIRŐL GE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL LE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL PE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL
COBISS.SI-ID 12976284

223.
        MESSZIRŐL felmerülő, vonzó szigetek II/I. : japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán-kínai háborúig. - Budapest : Ráció, 2012. - 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)

ISBN 978-615-5047-33-6
a) geografija b) zgodovina c) japonska d) tradicija e) prebivalstvo

913(5/9)
DL od 90/91(3/9) MESSZIRŐL DO od 90/91(3/9) MESSZIRŐL GA od 90/91(3/9) MESSZIRŐL GE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL LE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL PE od 90/91(3/9) MESSZIRŐL
COBISS.SI-ID 12976028

224.
PAHOR, Boris, 1913-
        Rdeči trikotniki / Boris Pahor ; v sodelovanju s Tatjano Rojc ; prevedla Tatjana Rojc. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([s. l.] : Formatisk). - 133 str. ; 21 cm

Prevod dela: Triangoli rossi. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-282-132-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Koncentracijska taborišča b) politični zaporniki c) delovna taborišča d) seznami e) osebna pričevanja f) spomini

94(100)"1939/1945"(092)
343.819.5"1939/1945"
DO od 947.4 PAHOR Boris Rdeči trikotniki HO od 949.71 PAHOR Boris Rdeči trikotniki
COBISS.SI-ID 280678400

225.
PÉTER, Zoltán I.
        Főúr, fizetek! : kávéházi élet Nagyvárodon a Monarchia idejében / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran Libro ; Nagyvárad : Riport, 2013. - 341 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-615-5274-51-0
a) družba b) druženje c) kavarne d) zgodovina e) Avstro-Ogorsko

94(439)
LE od 940/990 PÉTER Zoltán I. Főúr, fizetek!
COBISS.SI-ID 12969884

226.
REPE, Božo
        S puško in knjigo : narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945 / Božo Repe ; [prevod srbskih in angleških besedil Tine Logar ; priprava zemljevidov Tomislav Resnik]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 400 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 373-387. - Kazalo

ISBN 978-961-282-099-2
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - Zgodovina - 1941-1945 c) Slovenija - NOB

94(497.4)"1941/1945"
DL od 949.71"1941-45" REPE Božo S puško in
COBISS.SI-ID 280492288


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO