COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti november 2015


1.
        VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov. - Letn. 1, št. 1 (1991)-letn. 25, št. 6 (2015). - Ljubljana (Frankopanska 5) : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 1991-2015. - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Uporabniško ime in geslo za dostop do arhiva sta dostopna v CTK-na oddelku za Pridobivanje in obdelavo gradiva-revije). - Mesečnik. - Nadaljuje se kot: ZPS test = ISSN 2386-0782
ISSN 1318-1084 = VIP (Ljubljana)

339.379.8
330.567.2
LE či 32/33 VIP
Let. 25 2015 št. 1-6+7/8+9-10+11/12
COBISS.SI-ID 23852032


0 SPLOSNO


2.
        SVET24. - Letn. 1, št. 0 (11. mar. 2013)-        . - Ljubljana-Črnuče (Brnčičeva 31) : Svet24, informativne vsebine, 2013-. - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.svet24.si. - Dnevnik. - Čelni nasl.
ISSN 2335-3325 = Svet24

050

2015 št. NOV
COBISS.SI-ID 265952256

3.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (11 ; 2015 ; Ljubljana)
        Branje združuje : z BDS že 20 let : zbornik Bralnega društva Slovenije / [avtorji Tina Arnež ... [et al.] ; avtorica predgovora Savina Zwitter ; uredila Veronika Rot Gabrovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 11. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 11. strokovnem posvetu. - Leto strokovnega posvetovanja v CIP-u. - 330 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov in povzetek v slov. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0318-3
a) Imigranti - Otroci - Izobraževanje - Posvetovanja b) Branje - Posvetovanja c) Bralna vzgoja - Posvetovanja d) priseljenci

028:376.7-054.7-053.2(082)
LE od 02 BRALNO društvo Branje združuje
COBISS.SI-ID 280882176

4.
FELDMAN, David, 1950-
        Vsakdanje skrivnosti : razlage najbolj osupljivih in zabavnih skrivnosti / David Feldman ; [prevedel Vital Sever ; ilustrator Elwood Smith ; izdelava stvarnega kazala Diane Harriman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 463 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Imponderables. - Na nasl. str. tudi: Reader's Digest. - O avtorju: str. 463. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0952-5
a) Zanimivosti - Svetovni pregledi

088(100)
TU od 03 FELDMAN David Vsakdanje
COBISS.SI-ID 244922880

5.
FISHER, Robert, 1943-
        Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel / Robert Fisher ; [fordította Mész Lászlóné]. - 3. kiad. - Budapest : Műszaki, 2008. - 110 str. ; 24 cm

Prevod dela: Stories for Thinking

ISBN 978-963-16-2592-9
a) knjige b) zdravje c) biblioterapija d) razmišljanje e) učenje

028.8:615.85
37.025.7
LE od 02 FISHER Robert Tanítsuk
COBISS.SI-ID 13000348

6.
JUNG, 1965-
        Medena koža / Jung ; [prevod Maja Meh]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2014- <2015>. - Zv. <1-2> : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Couleur de peau: miel

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
Knj. 2. - 2015 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv.
Knj. 3. - 2015

ISBN 978-961-92992-6-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-92992-7-2 (zv. 2)
ISBN 978-961-92992-8-9 (zv. 3)

084.11
LE od 74/76 JUNG Medena koža LE od 74/76 JUNG Sik Jun Medena koža
COBISS.SI-ID 276503808

7.
MESTNA knjižnica (Kranj)
        Besede v številkah, številke v besedah : Mestna knjižnica Kranj v letu 2013 / [besedilo Darja Ovsenik, Viljem Leban ; fotografije Aljoša Korenčan, arhiv knjižnice]. - Kranj : Mestna knjižnica, 2014. - [64] str. : fotogr. ; 21 cm

a) Mestna knjižnica Kranj - Letna poročila b) Splošne knjižnice - Kranj c) Gorenjska d) gorenjski avtorji

027.52(497.4Kranj)
LE od 02 MESTNA knjižnica Besede v
COBISS.SI-ID 14483254

8.
OSREDNJA knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Domoznanski oddelek
        Dragocenosti Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper = I tesori del Reparto di storia patria della Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria / [avtor besedila Peter Štoka]. - Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2009 (Izola : Pigraf). - [23] str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in it. prevod. - Potiskani notr. str. ov. - 500 izv.
a) Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Domoznanski oddelek - Knjižnično gradivo b) bibliotekarstvo c) knjižnični fondi d) splošne knjižnice e) območne knjižnice f) domoznanstvo g) dragocenosti h) dragocene knjige

025.171:027(497.4Koper)
027(497.4Koper):094
LE od 02 OSREDNJA knjižnica Dragocenosti
COBISS.SI-ID 21136440

9.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 17. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

3.000 izv.

ISBN 978-86-11-01313-8
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
LE ml C PEROCI Ela Muca Copatarica TU ml C PEROCI Ela Muca Copatarica
COBISS.SI-ID 277879040

10.
        POMURSKA obzorja. - Letn. 1, št. 1 (2014)-        . - Murska Sobota (Lendavska ulica 5a) : Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2014-. - 30 cm

Dvakrat letno
ISSN 2350-6113 = Pomurska obzorja

001(497.4-188)

Let. 2 2015 št. 3-4
COBISS.SI-ID 273878528

11.
        SEDEM knjižnih zakladov Pirana = I sette tesori librari di Pirano / [besedila Oriana Košuta Krmac ... [et al.] ; fotografije Lara Sorgo, Ubald Trnkoczy ; prevodi Devana Jovan, Carmen Pahor]. - Piran : Mestna knjižnica = Pirano : Biblioteca civica, 2010 (Izola : Repro Point). - 39 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.pir.sik.si/mdk/knjige/Sedem_zakladov_SLO_ITA.pdf
Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/v2/Results.aspx?query=%27keywords%3dsedem+knji%C5%BEnih+zakladov+pirana%27&pageSize=20. - Vzpor. slov. besedilo in it. prevod. - Zvd. na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-90416-7-3
a) Dragocene knjige - Piran b) knjižnice c) muzeji d) stari tiski e) rokopisi

094/096(497.4Piran)
LE od 02 SEDEM knjižnih
COBISS.SI-ID 251810560

12.
        SPOZNAJ nasprotja na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn the opposites while having fun. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3665-1
a) Nasprotja - Knjige za otroke b) pobarvanke

087.5
LE ml C SPOZNAJ nasprotja SB ml C SPOZNAJ nasprotja
COBISS.SI-ID 278530560

13.
        SPOZNAJ oblike na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn the shapes while having fun. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3666-8
a) Oblike - Knjige za otroke b) pobarvanke

514(02.053.2)
087.5
LE ml 51 SPOZNAJ oblike TU ml 51 SPOZNAJ oblike
COBISS.SI-ID 278528512

14.
        SPOZNAJ pisanje na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn to write while having fun. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3663-7
a) Pisanje - Knjige za otroke b) pobarvanke

003.052(02.053.2)
KO ml C SPOZNAJ pisanje LE ml C SPOZNAJ pisanje
COBISS.SI-ID 278528768

15.
        SPOZNAJ številke na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn to count while having fun. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3664-4
a) Številke - Knjige za otroke b) pobarvanke

511(02.053.2)
087.5
LE ml 51 SPOZNAJ številke OD ml 51 SPOZNAJ številke
COBISS.SI-ID 278530048

16.
        SREČANJA v knjižnici = Incontri in biblioteca / [pripravlja] Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria. - 2009-        . - Koper (Trg Brolo 1) : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2009-. - 34 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Vzporedno slov. in it. besedilo

027(497.4Koper)(05)

2014 št. 1
COBISS.SI-ID 13172785

17.
TRUNK Širca, Nada
        Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja / Nada Trunk Širca, Valentina Jošt Lešer, Vesna Skrbinjek. - 3. izd. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015. - 50 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

Potiskana prednja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6813-36-5 (16 EUR)
a) Strokovni sestavki - Metodologija - Učbeniki za visoke šole b) Znanstveni sestavki - Metodologija - Učbeniki za visoke šole

001.818(075.8)
LE od 00 TRUNK Š. Nada Pisna dela v
COBISS.SI-ID 281256704


1 FILOZOFIJA


18.
BEZENŠEK, Ksenija
        Vrednost neuspeha / Ksenija Bezenšek. - 2., dopolnjena izd. - Šentjur : samozal., 2009 (Begunje : Cicero). - 207 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Predgovor / Tanja Tratenšek: str. 7-9

ISBN 978-961-245-706-8
a) Ljubezen - Vrednotenje b) Osebnostni razvoj c) samovrednotenje d) neuspeh

159.923.2
LE od 159.9 BEZENŠEK Ksenija Vrednost neuspeha
COBISS.SI-ID 244604416

19.
ORDINE, Nuccio, 1958-
        Koristnost nekoristnega : manifest / Nuccio Ordine, z esejem Abrahama Flexnerja ; predgovor Boris Pahor ; [prevedla Irena Trenc - Frelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: L'utilità dell'inutile. - 1.500 izv. - O avtorju: str. [183]. - Koristnost nekoristnega / Boris Pahor: str. 7-8. - Vsebuje tudi: Koristnost nekoristnega znanja / Abraham Flexner

ISBN 978-961-282-118-0
a) Filozofija - Literarne teme

1:82
LE od 1 ORDINE Nuccio Koristnost
COBISS.SI-ID 280956928

20.
SCHMIDT, Ignac
        Glava dela čudeže : avtogeni trening / Ignac Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 167 str. ; 24 cm

1.500 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 161-167

ISBN 978-961-6968-27-0
a) Avtogeni trening - Priročniki b) psihotehnike c) duševna higiena d) samozdravljenje e) stres f) avtosugestija

159.962.7(035)
ČR od 159.9 SCHMIDT Ignac Glava dela čudeže GA od 159.9 SCHMIDT Ignac Glava dela čudeže LE od 159.9 SCHMIDT Ignac Glava dela čudeže
COBISS.SI-ID 83326977


133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA


21.
EKREK, Alice
        Prerokbe. Tarot : tarot, rune, prerokovanje z dlani, numerologija, kristalna krogla, I čing, čajni lističi / Alice Ekrek ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The tarot oracle. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3800-6
a) Prerokovanje b) Tarot c) rune d) numerologija e) yi jing f) kristalna krogla g) bajanje h) hiromantija i) taseografija

133.3
LE od 133 EKREK Alice Prerokbe; Tarot OD od 133 EKREK Alice Prerokbe; Tarot SB od 133 EKREK Alice Prerokbe; Tarot TU od 133 EKREK Alice Prerokbe; Tarot
COBISS.SI-ID 280216576

22.
EKREK, Alice
        Prerokbe. Zodiak : kaj zvezde povedo o vaši osebnosti in prihodnosti / Alice Ekrek ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The zodiac oracle. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3801-3
a) Horoskopi b) astrologija c) astrološka znamenja

133.52
LE od 133 EKREK Alice Prerokbe; Zodiak OD od 133 EKREK Alice Prerokbe; Zodiak SB od 133 EKREK Alice Prerokbe; Zodiak TU od 133 EKREK Alice Prerokbe; Zodiak
COBISS.SI-ID 280216832

23.
GALLAGHER, Ann-Marie
        Boszorkánybiblia : a mágia és bűbáj kézikönyve / Ann-Marie Gallagher ; [fordította Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 400 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The wicca bible

ISBN 978-963-370-412-7
a) čarovništvo b) ezoterika c) nadnaravnost d) okultize e) priročniki

133
LE od 133 GALLAGHER A.-M. Boszorkánybiblia
COBISS.SI-ID 13006236

24.
GAVIN, Gerry
        Margaretina sporočila : angelski nasveti za svet in za vas / Gerry Gavin ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 168 str. ; 21 cm

Prevod dela: Messages from Margaret. - 500 izv. - O avtorju: str. 167-168

ISBN 978-961-01-3798-6
a) Angeli - Nadčutno doživljanje b) duhovna rast

133.2
LE od 133 GAVIN Gerry Margaretina
COBISS.SI-ID 280953344

25.
KOS, Viktorija
        Razcvet zavesti : pogovori o prebujajočem človeku / Viktorija Kos ; [spremna beseda Igor Kononenko ; fotografije TonCheck in Marjan Kos]. - Ljubljana : samozal., 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Spremna beseda / Igor Kononenko: str. 8-9. - Bibliografija: str. 221-229

ISBN 978-961-283-434-0
a) Duhovno življenje b) samozavedanje c) duhovna rast

130.3
ČR od 133 KOS Viktorija Razcvet zavesti
COBISS.SI-ID 281503232

26.
KURENT, Ema
        Lunin vodnik / Ema Kurent. - 2005-        . - Ljubljana : Stella, 2004-. - 20 cm

Letnik
ISSN 1581-9817

133.52
LE od 133 LUNIN
2015 št.
COBISS.SI-ID 215591936


159.9 PSIHOLOGIJA


27.
BUDA, László, psihoterapevt
        Mit üzen a tested? : gyógyitó kommunikáció belső világoddal / Buda László. - Budapest : Kulcslyuk, 2013. - 256 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-615-5281-09-9
a) psihoterapija b) psihologija c) bolezni d) zdravljenje

159.95
LE od 159.9 BUDA László Mit üzen a tested?
COBISS.SI-ID 13006492

28.
BYRNE, Lorna
        Ljubezen iz nebes / Lorna Byrne ; [prevedla Manuela Pendl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 183 str. ; 21 cm

Prevod dela: Love from heaven. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3913-3

159.922
177.6
ČR od 159.9 BYRNE Lorna Ljubezen iz LE od 159.9 BYRNE Lorna Ljubezen iz nebes
COBISS.SI-ID 280985344

29.
BYRNE, Rhonda
        Moč / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber ; ilustracije Nic George]. - Dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 250 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The power. - 3.400 izv. - O avtorici: str. [255]

ISBN 978-961-01-1657-8
a) Samorealizacija - Priročniki b) zakon privlačnosti

159.922(035)
TU od 159.9 BYRNE Rhonda Moč
COBISS.SI-ID 259040768

30.
GROUT, Pam
        E [zgoraj] 3 / Pam Grout : še devet energijskih poskusov, ki dokazujejo, da je manifestiranje magije in čudežev lahko zabava za poln delovni čas ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015. - 241 str. ; 21 cm

Prevod dela: E-cubed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-412-9
a) Samorealizacija b) pozitivno mišljenje c) zakon privlačnosti

159.923.2
LE od 159.9 GROUT Pam E [zgoraj] 3
COBISS.SI-ID 281503744

31.
HELLINGER, Bert
        Ljubezenske zgodbe : med moškim in žensko, starši in otroci, nami in svetom / Bert Hellinger ; [prevod Matej Škufca]. - Ribnica : Korenine in krila, 2014 ([s. l.] : P&G). - 206 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Liebes-geschichten. - Ljubezenske zgodbe / Matej Škufca: str. 11. - Bibliografija avtorja: str. 206

ISBN 978-961-92260-0-1
a) Ljubezen - Psihoterapija b) partnerski odnosi c) družinski odnosi

177.6
LE od 159.9 HELLINGER Bert Ljubezenske zgodbe
COBISS.SI-ID 1026120

32.
MIHALEC, Gábor
        Ketten együtt, magabiztosan : párkapcsolat-épitő kommunikáció / Mihalec Gábor. - Budapest : Kulcslyuk, 2013. - 303 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)

Bibliografija: str. [297]-303

ISBN 978-615-5281-04-4
a) partnerstvo b) odnosi c) življenje

159.93/.94
LE od 159.9 MIHALEC Gábor Ketten együtt,
COBISS.SI-ID 13001116

33.
MULEJ Mlakar, Lucija
        Heroji : odgovorno duhovni vs. duhovno udobni / Lucija Mulej Mlakar ; [ilustracije Shutterstock.com (Eduard Gurevich)]. - Ljubljana : Molga, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorici in delu: str. 6-13

ISBN 978-961-92655-2-9
a) Samorealizacija - Interpretacija b) študije c) duhovni zakoni

159.922
ČR od 159.9 MULEJ M. Lucija Heroji
COBISS.SI-ID 281426944

34.
SZABÓ, Judit, 1963-
        Fordulópont : a változó kor a nő életében / Szabó Judit. - 3. kiad. - Budapest : samozal., 2009. - 123 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-430-156-1
a) ženska b) duhovnost c) staranje

159.59
LE od 159.9 SZABÓ Judit Fordulópont
COBISS.SI-ID 13007004

35.
VENE, Boris
        Karizma, samozavest in osebna moč 1 / Boris Vene, Nikola Grubiša ; [ilustracije Marko Kočevar ; fotografije Foto Spring ... et al.]. - Ljubljana : Inisa, 2005 ([Ljubljana] : MKT print). - 250 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Divine touch publishing)

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorjih: str. 249

ISBN 961-91420-2-0
a) Osebnostni razvoj - Priročniki b) Pozitivno mišljenje - Priročniki c) samospoznavanje d) samozavedanje e) medosebni odnosi f) življenjska modrost g) psihološki nasveti

159.92
LE od 159.9 VENE Boris Karizma, samozavest TU od 159.9 VENE Boris Karizma
COBISS.SI-ID 222648576


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


36.
CATE, Marijke ten
        Nagy családi gyermekbiblia / Marijke ten Cate ; [fordította Szabó T. Anna]. - Budapest : Kálvin János, 2015. - 280 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Prentenbijbel. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-558-292-1
a) Biblija b) Sveto pismo

27-236.5
LE ml 2 CATE Marijke ten Nagy családi
COBISS.SI-ID 13011868

37.
FÜRST, Irena
        Trapisti v Rajhenburgu = Trapists in Rajhenburg / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-39-1
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi b) Trapisti - Zgodovina - Brestanica - Razstavni katalog c) samostani d) verski redovi e) muzejske zbirke f) kulturna zgodovina g) Slovenija

27-789.255(497.4Brestanica)(091)(083.824)
LE od 2 FÜRST Irena Trapisti v
COBISS.SI-ID 281026560


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


38.
        CSALÁDI boldogság, családi pokol? : az együttélés művészete / [szerkesztette Gutman Bea]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 246 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-9971-02-8
a) družina b) sreča c) nesreča

316.36
LE od 159.9 CSALÁDI
COBISS.SI-ID 12999836

39.
FERFILA, Bogomil
        Severna Koreja : najbolj čudna, grozljiva in zaprta država na svetu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - VI, 178 str., 120 str. barvnih pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani ; knj. 22)

Besedilo v slov., življenjepis avtorja tudi v angl. - 100 izv. - O avtorju: str. 177-178. - Bibliografija: str.165-176

ISBN 978-961-93863-1-6
a) Koreja (demokratična republika) - Družbene razmere b) Koreja (demokratična republika) - Potopisi

308(519.3)
908(519.3)
821.163.6-992
LE od 82-9 FERFILA Bogomil Severna Koreja
COBISS.SI-ID 280807424

40.
METZ, Markus, 1958-
        Kapitalizem kot spektakel ali Stroji za poneumljanje in econotainment / Markus Metz, Georg Seeßlen ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Janez Pipan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 (Studio print). - 117 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod del: Kapitalismus als Spektakel Oder Blödmaschinen und Econotainment. - 500 izv.

ISBN 978-961-6798-54-9
a) Kapitalizem - Družbeni vidik b) Popularna kultura - 21.st. c) množični mediji d) propaganda e) javno mnenje

316.7:316.323.6
LE od 30/31 METZ Markus Kapitalizem kot
COBISS.SI-ID 281547008

41.
ROY, Arundhati
        Grozljivka, imenovana kapitalizem / Arundhati Roy ; [prevod in spremna beseda Ana Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 (Darima). - 145 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Capitalism, a ghost story

ISBN 978-961-257-067-5
a) Kapitalizem b) Indija - Družbene razmere

308(540)
LE od 30/31 ROY Arundhati Grozljivka,
COBISS.SI-ID 280770048


32 POLITIKA


42.
        Il TRILLO : periodico di politica, cultura ed attualità della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. - Anno 1, no. 1 (gen. 1991)- . - Pirano : Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini", 1990-. - 31 cm

Podnasl. od št. 5(2012): periodico della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. - Poskusna številka 0 izšla decembra 1990

323.15(497.4Piran=131.1)

Anno 25 201 Nu. 20,22
COBISS.SI-ID 4138033


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


43.
KLEIN, Naomi
        To vse spremeni : kapitalizem proti podnebju / Naomi Klein ; [prevedla Polona Mertelj ; spremna beseda Luka Omladič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 666 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: This changes everything. - 1.800 izv. - Slovenija v dobi podnebnih sprememb / Luka Omladič : str. 609-620. - Opombe z bibliografijo: str. 517-600. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3760-3
a) Svetovno gospodarstvo - Podnebje b) klimatske spremembe c) ekonomska politika d) ekonomski razvoj

339.9:551.582
LE od 32/33 KLEIN Naomi To vse spremeni
COBISS.SI-ID 280647936

44.
MANDEL, Ernest
        Dolgi valovi kapitalističnega razvoja : marksistična interpretacija / Ernest Mandel ; Daniel Bensaïd, predgovor ; Francisco Louçã, uvod ; Michel Husson, spremna beseda ; [prevedla Maja Breznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XXXIII, 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevedeno po: Les ondes longues du développement capitaliste; izv. stv. nasl.: Long waves of capitalist development. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Ritmi kapitala : predgovor k francoski izdaji / Daniel Bensaïd: str. XI-XVIII. - Utrip zgodovine / Francisco Louçã: str. XIX-XXXIII. - Teorija o dolgih valovih in kriza sodobnega kapitalizma / Michel Husson: str. 201-227. - Bibliografija: str. XXXIII-XXXIV in 228-229 ter opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-87-0
a) Ekonomija - Teorija b) Kapitalizem - Ekonomske teorije

330.1
330.342.14
LE od 32/33 MANDEL Ernest Dolgi valovi
COBISS.SI-ID 281231104

45.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Kapital v 21. stoletju / Thomas Piketty ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 768 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Le capital au XXIe siècle. - 3.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3831-0

330.1
DO od 32/33 PIKETTY Thomas Kapital v 21. LE od 32/33 PIKETTY Thomas Kapital v 21.
COBISS.SI-ID 280649472

46.
SNOJ, Boris
        Marketing : konceptualne in celostne razsežnosti : [znanstvena monografija] / Boris Snoj, Vladimir Gabrijan. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 486 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 453-478. - Kazalo

ISBN 978-961-6968-28-7
a) Marketing - Teorija

339.138
LE od 32/33 SNOJ Boris Marketing
COBISS.SI-ID 84143617


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


47.
HAČEK, Miro
        Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji / Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 218 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

300 izv. - O avtorju: str. 218. - Bibliografija: str. 205-217 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-235-742-9
a) Upravni sistemi - Slovenija b) Javni uslužbenci - Slovenija c) javne službe d) javna uprava

35.08(497.4)
LE od 34/354 HAČEK Miro Sistem javnih
COBISS.SI-ID 281107456

48.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

100 izv.

ISBN 978-961-204-585-2
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) delavska participacija c) socialna varnost

349.22(497.4)(094.5)
LE od 34/354 SLOVENIJA Zakon o
COBISS.SI-ID 280938752

49.
ŽNIDARŠIČ Skubic, Viktorija
        Zasebna ustanova, trust, fiduciarni pravni posli in njihov vpliv na dedovanje / Viktorija Žnidaršič Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 114 str. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 111-114 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-588-3
a) Zasebne ustanove - Dedno pravo b) dedovanje c) ustanove d) fiduciarni pravni posli

061.2:347.65/.68
347.471
LE od 34/354 ŽNIDARŠIČ Skubic V. Zasebna ustanova
COBISS.SI-ID 281261312


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


50.
BAYS, Brandon
        Belső utazás gyerekekkel : a gyermekedben rejlő csodálatos lehetőségek felszabadítása / Brandon Bays ; [fordította Heltay Klára]. - Budapest : Agykontroll, 2004. - 164 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The journey for kids

ISBN 963-7959-89-0
a) vzgoja b) otroštvo c) otroci

37
LE od 37 BAYS Brandon Belső utazás
COBISS.SI-ID 13006748

51.
BEHNKE, Benjamin
        Preprosto in uporabno : 365 praktičnih nasvetov za vsak dan / Benjamin Behnke in Kai Daniel Du ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 400 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Trick 17. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-408-2
a) Ročne spretnosti - Priročniki b) naredi sam

379.826(035)
ČR od 37 BEHNKE Benjamin Preprosto in LE od 64 BEHNKE Benjamin Preprosto in
COBISS.SI-ID 281513984

52.
HERRMANN, Ève
        [Sto]
        100 dejavnosti za odkrivanje sveta po metodi Marie Montessori : [od 2. do 7. leta] / besedilo in fotografije Ève Herrmann ; [prevedla Marija Majda Travnik Vode]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 100 activités Montessori pour découvrir le monde. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [220]

ISBN 978-961-01-3635-4
a) Predšolski otroci - Opismenjevanje b) predšolska vzgoja c) učenje d) branje e) pisanje f) jezikovni pouk g) začetni pouk h) pedagogika Montessori

37.091.4Montessori
373.2:003-028.31(038)
DO od 37 HERRMANN Ève 100 dejavnosti LE od 37 HERRMANN Ève 100 dejavnosti
COBISS.SI-ID 280594432

53.
        KI vagyok? : ellentétek / [tervezte és rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - [18] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Füleskönyvek)

ISBN 978-963-445-521-9
a) nasprotja b) učenje

37
DL ml 37 KI vagyok? LE ml 37 KI vagyok?
COBISS.SI-ID 13007772

54.
        KI vagyok? : hangok / [tervezte és rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - [18] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Füleskönyvek)

ISBN 978-963-445-523-3
a) glasovi b) učenje

37
LE ml 37 KI vagyok?
COBISS.SI-ID 13008284

55.
        KI vagyok? : számok / [tervezte és rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - [18] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Füleskönyvek)

ISBN 978-963-445-522-6
a) števila b) učenje

37
LE ml 37 KI vagyok?
COBISS.SI-ID 12996508

56.
        KI vagyok? : színek / [tervezte és rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - [18] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Füleskönyvek)

ISBN 978-963-445-524-0
a) barve b) učenje

37
LE ml 37 KI vagyok?
COBISS.SI-ID 13008028

57.
KLEMENČIČ, Manja
        Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji / avtorici Manja Klemenčič in Alenka Flander ; (z raziskovalno asistenco Mateje Žagar). - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2013 ([Bevke] : Bograf). - 184 str. : tabele ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2013/Evalvacija%20ucinkov%20programa%20Eramus.pdf. - 500 izv. - O avtoricah: str. 184. - Bibliografija: str. 178-180. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-39-6
a) Visoke šole - Mednarodno sodelovanje - Evropa b) Visoko šolstvo - Slovenija c) program ERASMUS d) študija e) metodologija f) učinki g) visokošolski učitelji h) študenti

378(4:497.4)
378(4:497.4)
LE od 37 KLEMENČIČ Manja Evalvacija učinkov
COBISS.SI-ID 271053056

58.
KORENJAK Marčun, Petra
        Mali ustvarjalci se igramo / [avtorica izdelkov in fotografij] Petra Korenjak Marčun ; [fotografija na strani 12 Sandi Bertoncelj ; ilustracije navodil Jure Kralj]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 31 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv.

ISBN 978-961-93704-3-8
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) naredi sam c) igrače

379.826(02.053.2)
745(02.053.2)
ČR ml 37 KORENJAK M. Petra Mali ustvarjalci KO ml 37 KORENJAK M. Petra Mali ustvarjalci LE ml 37 KORENJAK M. Petra Mali ustvarjalci TU ml 37 KORENJAK M. Petra Mali ustvarjalci
COBISS.SI-ID 280484608

59.
PEDEVILLA, Pia
        Igrivo ustvarjanje : z naravnimi materiali : več kot 200 idej za male in velike / Pia Pedevilla ; [prevod Alexandra Natalie Zalaznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Alles ist zum Basteln da! - Naturmaterial. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 142-143. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-251-409-9
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Naravni materiali - Oblikovanje - Knjige za otroke c) igrače d) okrasni predmeti e) darila f) izdelava

379.826(02.053.2)
DO ml 37 PEDEVILLA Pia Igrivo ustvarjanje LE ml 37 PEDEVILLA Pia Igrivo ustvarjanje OD ml 37 PEDEVILLA Pia Igrivo ustvarjanje SB ml 37 PEDEVILLA Pia Igrivo ustvarjanje
COBISS.SI-ID 280898816

60.
PEKLAJ, Cirila
        Psihosocialni odnosi v šoli / Cirila Peklaj, Sonja Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-237-749-6
a) Šole - Socialna klima - Učbeniki za visoke šole b) Šole - Medosebni odnosi - Učbeniki za visoke šole c) psihosocialni odnosi d) učenci e) učitelji f) starši g) učno okolje h) pedagoška psihologija

37.015.3:37.064(075.8)
37.015.3(075.8)
37.06(075.8)
LE od 37 PEKLAJ Cirila Psihosocialni
COBISS.SI-ID 279898880

61.
PODGORNIK, Nevenka
        Izzivi sodobne vzgoje / Nevenka Podgornik Pulec. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 142 str. ; 23 cm

Knjigi na pot / Kaja Karmen Bantan: str. 6-7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-93392-9-9
a) Otroci - Vzgoja b) Otroci - Psihosocialni razvoj

37.018.1
159.922.7
LE od 37 PODGORNIK Nevenka Izzivi sodobne
COBISS.SI-ID 279838976

62.
SENTOČNIK, Sonja
        Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet / [avtorica Sonja Sentočnik]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 140 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 68-73. - Povzetek

ISBN 978-961-6628-38-9
a) Vseživljenjsko učenje - Slovenija - Študije b) Šolstvo - Slovenija - Študije c) osnovne šole d) srednje šole e) izobraževanje f) evalvacija g) statistični podatki

373.3/.5(497.4)
LE od 37 SENTOČNIK Sonja Študija učinkov
COBISS.SI-ID 270240768

63.
SICHERL-Kafol, Barbara
        Izbrana poglavja iz glasbene didaktike / Barbara Sicherl Kafol. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str.75-83. - Kazalo

ISBN 978-961-253-172-0
a) Glasbena vzgoja b) glasba c) glasbena didaktika

37.015.31:78
LE od 37 SICHERL-K. Barbara Izbrana poglavja
COBISS.SI-ID 279799040

64.
SUTHERLAND, Margaret B.
        Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje / Margaret Sutherland ; [prevod Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 154 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Prevod dela: Gifted & talented in the early years. - 500 izv. - O avtorici: str. 5. - Bibliografija: str. 151-153 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-169-0
a) Nadarjeni predšolski otroci b) Predšolska vzgoja

159.924-053.4:37.015.31
LE od 159.9 SUTHERLAND M. B. Nadarjeni v
COBISS.SI-ID 278376704

65.
        TANULJ írni Foxival! : [4-6 éveseknek / illusztrációk Roger de Klerk]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [34] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Apprendere a ecrire avec Foxi

ISBN 978-963-370-967-2
a) pisanje b) učenje c) vaje d) priročniki

373.3
LE ml 37 TANULJ írni
COBISS.SI-ID 12989852

66.
        TANULJ olvasni Foxival : [4-6 éveseknek / illusztrációk Roger de Klerk]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [34] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Apprendere a lire avec Foxi

ISBN 978-963-370-968-9
a) branje b) učenje c) vaje d) priročniki

373.3
LE ml 37 TANULJ olvasni
COBISS.SI-ID 12989596


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


67.
MARTIN, György
        A botoló tánc zenéje / Martin György. - Budapest : MTA Zenetudományi Intézet Hagyományok Háza, 2002. - 428 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 963-7074-85-6
a) ljudski plesi b) etnologija c) romi d) Madžarska

394
LE od 39 MARTIN György A botoló tánc
COBISS.SI-ID 13011100

68.
        SLOVENSKI etnološki leksikon / uredil Angelos Baš s sodelovanjem uredniških odborov. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XV, 730 str. : ilustr., delno barvne ; 30 cm

Predgovor / Angelos Baš: str. V-IX

ISBN 86-11-16654-X
a) Etnologija - Slovenija - Leksikoni b) Slovenska ljudska kultura - Leksikoni c) etnologija d) Slovenija e) leksikonni

39(497.4)(031)
ČR či 39 SLOVENSKI etnološki LE či 39 SLOVENSKI etnološki TU od 39 SLOVENSKI VP či 39 SLOVENSKI etnološki
COBISS.SI-ID 215529984


51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA


69.
BECKLAKE, Sue
        Világűr. - [Budapest] : Lilliput, 2014. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about space. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-40-1
a) vesolje b) osončje c) zvezde d) galaksija

524
LE ml 52 BECKLAKE Sue Világűr
COBISS.SI-ID 12995740

70.
        LOGIKA : zbirka nalog s tekmovanj : 5. del : 2011-2014 / [zbrale in uredile Mija Kordež, Sanja Gradišnik in Gabrijela Hladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6243-70-4
a) Matematična logika - Šolska tekmovanja - Slovenija b) Matematična logika - Naloge za osnovnošolska tekmovanja

510.6(079.1)(497.4)
LE od 51 LOGIKA
COBISS.SI-ID 281427712

71.
        SVETLOBA, ujeta v kamen / [pisci besedil Maja Berden Zrimec ... [et al.] ; urednik Miha Jeršek ; [avtorji fotografij Rebeka Bernetič ... [et al.] ; ilustracije Anka Doblekar, Lado Leben, Mia Sivec]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015 (Ljubljana : Mat-Format). - 101 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Naklada: 1.500 izv.

ISBN 978-961-6367-32-5 (broš.)
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Katalogi b) Svetloba c) Kristali d) svetloba e) kristalografija f) mineralogija g) gemologija

535-2:549
548/549
LE od 53 SVETLOBA
COBISS.SI-ID 281387264


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


72.
        ÁLLATI lapozó : az erdő állatai ; [rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - 1 kartonka [10] str. : ilustr. ; 19 X 24 cm

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-491-5
a) gozdne živali

591
LE ml K ÁLLATI lapozó
COBISS.SI-ID 12993180

73.
        ÁLLATI lapozó : háziállatok ; [rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - 1 kartonka [10] str. : ilustr. ; 19 X 24 cm

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-489-2
a) domače živali

591
LE ml K ÁLLATI lapozó
COBISS.SI-ID 12993948

74.
        ÁLLATI lapozó : a tanya állatai ; [rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - 1 kartonka [10] str. : ilustr. ; 19 X 24 cm

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-490-8
a) domače živali

591
LE ml K ÁLLATI lapozó
COBISS.SI-ID 12993436

75.
        ÁLLATI lapozó : vadállatok ; [rajzolta Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, 2014. - 1 kartonka [10] str. : ilustr. ; 19 X 24 cm

Ov. naslov

ISBN 978-963-445-488-5
a) divje živali

591
LE ml K ÁLLATI lapozó
COBISS.SI-ID 12993692

76.
        POMEMBNI in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji / Janez Grad ... [et al.] ; [uredniki Danilo Bevk, Janez Grad, Peter Kozmus ; avtorji fotografij Janez Grad ... [et al.] ; ilustratorka slikovnega ključa Vera Zgonik]. - Ponatis. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2011 ([Medvode] : Littera picta). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 110-112

ISBN 978-961-6516-30-3
a) Čmrlji - Biologija b) Čmrlji - Vrste - Slovenija c) Čmrlji - Določevalni ključi d) geografska razširjenost e) opraševanje f) ogrožene vrste g) čebelja družina h) etologija i) določevalni ključi

595.799(497.4)
595.799.081.12
638.19
ČR od 59 POMEMBNI in KO od 59 POMEMBNI in LE od 59 POMEMBNI in OD od 59 POMEMBNI in
COBISS.SI-ID 68069377

77.
SIMIČ, Jan
        Polži in školjke slovenskega morja : vodič za določanje pogostejših polžev in školjk našega morja / Jan Simič ; [fotografije Jan Simič ... [et al.] ; ilustracije Aleš Sedmak]. - Piran : Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, 2014 (Grosuplje : Grafis trade). - 187 str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-93022-6-2
a) Polži - Severni Jadran - Priročniki b) Školjke - Severni Jadran - Priročniki

594.1/.3(262.3-17)(035)
LE od 59 SIMIČ Jan Polži in školjke
COBISS.SI-ID 275856640

78.
        VAD macskák. - Budapest : Lilliput, 2014. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

ISBN 978-963-9619-38-8
a) živali b) divje mačke c) vrste

592/599
LE ml 59 VAD macskák
COBISS.SI-ID 12996252


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


79.
BÁLINT, Géza
        Artrózis : ízületi porckopás / Bálint Géza. - Budapest : SpringMed, 2008. - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)

ISBN 978-963-9695-83-2
a) reuma b) artroza c) zdravljenje

616.7
LE od 616 BÁLINT Géza Artrózis
COBISS.SI-ID 13000092

80.
BARNARD, Neal D., 1953-
        Program za ozdravitev sladkorne bolezni : znanstveno potrjeni način za ozdravitev sladkorne bolezni brez uporabe zdravil / Neal D. Barnard ; jediliniki in recepti Bryanna Clark Grogan ; [prevedla Eva Žontar]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2015 ([Kranj] : Oman). - 330 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Dr. Neal D. Barnardʼs program for reversing diabetes. - 500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 311-314

ISBN 978-961-93898-0-5
a) Sladkorna bolezen - Dietna terapija b) jedilniki c) priprava hrane d) holesterol e) ožilje f) trigliceridi g) telesna aktivnost

615.874.2:616.379-008.64
DO od 615 BARNARD N. D. Program za LE od 615 BARNARD Nea D. Program za
COBISS.SI-ID 281495040

81.
CLAYTON, Victoria
        Terhesség félelem nélkül / Victoria Clayton, Stuart Fischbein, Joyce Weckel ; [fordította Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja & Fiai, 2006. - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Fearless pregnancy

ISBN 963-7054-18-9
a) nosečnost b) ginekologija c) trajanje d) starševstvo

618.2/.7
LE od 618 CLAYTON Victoria Terhesség félelem
COBISS.SI-ID 13005980

82.
ČERNE, Barbara, 1975-
        Zdravljenje artritisa / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 268 str. ; 20 cm

500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-6861-39-7
a) Artritis - Naravno zdravljenje - Priročniki

616.72-002:615.8(035)
LE od 615 ČERNE Barbara Zdravljenje OD od 615 ČERNE Barbara Zdravljenje SB od 615 ČERNE Barbara Zdravljenje
COBISS.SI-ID 281548544

83.
ENDERS, Giulia
        Čarobno črevesje : vse, kar morate vedeti o najbolj prezrtem organu / Giulia Enders ; ilustrirala Jill Enders ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 267 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Darm mit Charme. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 259-267

ISBN 978-961-01-3782-5
a) Črevesje - Fiziologija b) Črevesje - Anatomija c) Črevesje - Bolezni d) prebavila e) debelo črevo f) tanko črevo g) blato (iztrebek) h) črevesna flora i) mikrobi j) bakterije k) paraziti l) črevesne bolezni m) alergija

612.33
611.34
616.34
DO od 61 ENDERS Giulia Čarobno črevesje LE od 61 ENDERS Giulia Čarobno črevesje
COBISS.SI-ID 279985152

84.
ERNST, Aleš
        Lahkotno iz kroničnih bolečin : klinična somatika / Aleš Ernst. - Brežice : A. Ernst, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 107 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [108]

ISBN 978-961-281-979-8
a) Kronična bolečina - Naravno zdravljenje b) klinična somatika c) vaje d) terapija

615.8:616-009.6-036.1
ČR od 615 ERNST Aleš Lahkotno iz LE od 615 ERNST Aleš Lahkotno iz OD od 615 ERNST Aleš Lahkotno iz SB od 615 ERNST Aleš Lahkotno iz
COBISS.SI-ID 281312768

85.
GARFIELD, Laeh Maggie
        A hangterápia alapjai / Laeh Maggie Garfield ; [fordította Kiss Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 21 cm : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sound medicine

ISBN 963-528-482-9
a) glas b) glasba c) terapija d) zdravljenje

615.8
LE od 615 GARFIELD Laeh M. A hangterápia
COBISS.SI-ID 13000860

86.
GAWANDE, Atul
        A gyógyítás útvesztői : egy sebész feljegyzései egy tökéletlen tudományról / Atul Gawande ; [fordította Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2005. - 285 str. ; 22 cm

Prevod dela: Complications

ISBN 963-9563-64-1
a) zdravljenje b) zdravnik c) napake d) posledice

616-089
LE od 616 GAWANDE Azul A gyógyítás
COBISS.SI-ID 13000604

87.
GIOMMI, Roberta
        Kisfiú vagyok / írta Roberta Giommi ; az ábrákat Di Chiara Gobbo rajzolta ; [fordította Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2009. - [49], [49] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Io sono un bambino. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebuje tudi tiskan tekst v obratni smeri: Kislány vagyok

ISBN 978-963-226-192-8
a) spolna vzgoja b) adolescenca

61
LE ml 61 GIOMMI Roberta Kisfiú vagyok
COBISS.SI-ID 12991644

88.
HALL, Judy
        Kristálybiblia : 3. kötet : több mint 250 újabb gyógyitó kristály / Judy Hall ; [fordította Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 400 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The crystal bible

ISBN 978-963-357-480-5
a) kristali b) kristaloterapija c) vrste d) uporaba

615.8
LE od 615 HALL Judy Kristálybiblia
COBISS.SI-ID 13007260

89.
        HIGIENA objektov in procesov / [avtorji Martin Bauer ... et al.] ; urednica Mojca Jevšnik. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2015 (Ljubljana : Studio Jager). - 231 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6808-60-6
a) Sanitarno inženirstvo - Učbeniki za visoke šole b) Higiena - Učbeniki za visoke šole c) sanitarno inženirstvo d) kakovost e) higienska praksa f) higienske analize g) HACCP h) nadzor i) varnost živil j) označevanje živil k) kontaminacija živil l) bolnišnične okužbe

613:614.3(075.8)
628(075.8)
LE od 61 HIGIENA objektov
COBISS.SI-ID 281161472

90.
        NARAVNO zdravljenje. Zdravljenje z dihanjem : energetsko dihanje : po sistemu Katsuza Nishija / [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Naravno zdravljenje ; št. 16)

ISBN 978-961-6812-55-9
ISBN 978-961-6812-34-4 !
a) Dihanje - Zdravilnost - Priročniki b) Dihalne vaje - Priročniki c) naravno zdravljenje d) zdravje e) bolezni f) vaje

615.8:612.2(035)
LE od 615 NARAVNO
COBISS.SI-ID 264305664

91.
NAVOJ, Ivan
        Stopiti v lastne hlače : za zdravo življenje / Ivan Navoj ; [fotografije avtorjev arhiv, Bojan Žičkar, Goran Rovan ; karikature Matjaž Poklukar]. - Podbočje : Društvo ZPKZ, 2015 (Krško : Jordan). - 180 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-281-713-8
a) Debelost b) Hujšanje c) zdravo življenje d) živila e) zdravilna prehrana f) dietna prehrana g) samonadzor h) osebna doživetja i) spomini

613.24(092)
LE od 613 NAVOJ Ivan Stopiti v lastne
COBISS.SI-ID 278003968

92.
POHLEVEN, Jure, 1979-
        Zdravilne gobe / Jure Pohleven, Tamara Korošec, Andrej Gregori ; [fotografije Andrej Gregori ... et al.]. - Podkoren : Mycomedica, 2015. - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 44-49. - Kazalo

ISBN 978-961-93889-0-7
a) Gobe - Zdravilnost - Priročniki b) glive c) užitne gobe d) zdravilne učinkovine e) fitoterapija

615.322:582.28
ČR od 615 POHLEVEN Jure Zdravilne gobe KO od 615 POHLEVEN Jure Zdravilne gobe LE od 615 POHLEVEN Jure Zdravilne gobe
COBISS.SI-ID 281336832

93.
        PRVA pomoč : priročnik / [glavna urednica Janet Mohun ; fotografirali Gerard Brown, Vanessa Davies, Ruth Jenkinson ; prevedla in strokovno prilagodila Barbara Krevel]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: First aid manual. - Na ov.: Celostni vodnik za pomoč poškodovancem in bolnikom v nujnih stanjih. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3784-9
a) Prva pomoč - Priročniki b) poškodbe c) bolezni d) zdravljenje e) nezavest f) motnje dihanja g) rane h) krvavitev i) poškodbe sklepov j) zastrupitve k) obvezovanje l) ugrizi

614.88(035)
LE od 61 PRVA pomoč OD od 61 PRVA pomoč SB od 61 PRVA pomoč
COBISS.SI-ID 280745216

94.
SZILÁGYI, Hargitta
        A terhesség lélektana / Szilágyi Hargitta. - Budapest : Pro-Team, 2010. - 176 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-997-236-0
a) nosečnost b) potek c) zapleti

618.2/.7
LE od 618 SZILÁGYI Hargitta A terhesség
COBISS.SI-ID 13001372

95.
        TELESNA aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju / [avtorji priročnika Nadja Rotovnik Kozjek ... [et al.] ; uredniki Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Roberta Situlin, Saša Pišot ; ilustracije Saša Pišot ; prevod Julija, slovenska prevajalska agencija]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 124, 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr. si/monografije/single/telesna-aktivnost-in-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamento-di-qualita-185 3 (Prost dostop). - 2.000 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità. Manuale per l'alimentazione nella terza età

ISBN 978-961-6964-08-1
a) Stari ljudje - Prehrana - Priročniki b) Kuharski recepti c) staranje d) starejši ljudje e) prehranjenost f) prehranska priporočila g) živila

613.2-053.9(035)
641.55(083.12)
LE od 613 TELESNA aktivnost
COBISS.SI-ID 278358016

96.
TOPIĆ, Peter
        Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi : priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane / Peter Topić. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 355 str. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 341-349

ISBN 978-961-6968-30-0
a) seks b) pornografija c) nasilje d) nevroznanost e) psihoterapija f) travme

613.88:621.3.037.37
ČR od 613 TOPIĆ Peter Zasvojenost s LE od 613 TOPIĆ Peter Zasvojenost s OD od 613 TOPIĆ Peter Zasvojenost s
COBISS.SI-ID 84181761

97.
VANN, Lizzie
        Zdrava kuhinja za dojenčke in malčke : [preprosti recepti za pripravo jedi iz naravnih sestavin] / Lizzie Vann ; fotografije Simon Brown ; [prevedla Nada Pantić Starič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na Slovaškem). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Organic baby & toddler cookbook. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 3.700 izv. - Kazalo

ISBN 978-86-11-16395-6
a) Otroci - Prehrana - Priročniki b) Kuharski recepti - Jedi za otroke c) bioživila d) jedilniki e) zdrava prehrana

613.22(035)
641.56-053.2(083.12)
TU od 641 VANN Lizzie Zdrava kuhinja
COBISS.SI-ID 255200256

98.
WELLER, Stella
        Hátfájások könyve : [egyszerű, de hatásos gyakorlatsorokkal] / Stella Weller ; [fordította Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, 2009. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Back care basics. - Kazalo

ISBN 978-963-689-082-7
a) hrbtenica b) bolečina

616.711
DO od 616 WELLER Stella Hátfájások könyve LE od 616 WELLER Stella Hátfájások könyve
COBISS.SI-ID 12188316


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


99.
BECKLAKE, Sue
        Repülés / [Sue Becklake ; magyar szöveg Barta Tamás]. - [Budapest] : Lilliput, 2010. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

Prevod dela: 100 things you should know about flight. - Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-963-9619-50-0
a) letalstvo b) letenje c) letala d) helikopterji

629.73(02.053.2)
DL ml 62 BECKLAKE Sue Repülés DO ml 62 BECKLAKE Sue Repülés GA ml 62 BECKLAKE Sue Repülés GE ml 62 BECKLAKE Sue Repülés LE ml 62 BECKLAKE Sue Repülés
COBISS.SI-ID 12641436

100.
        El SAL de Piran / [curatori Almerigo Apollonio ... et al.]. - Pirano : Trillo, 1999. - (Lasa pur dir : periodico della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano ; 13)

a) Solinarstvo - Zgodovina - Slovensko Primorje b) soline c) sol d) zgodovinski pregledi

661.422.2(497.4-14)(091)
LE od 66 EL sal de Piran
COBISS.SI-ID 104299264

101.
        TALÁLMÁNYOK. - Budapest : Lilliput, 2015. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

ISBN 978-963-9619-13-5
a) izumi b) tehnika c) tehnologija

62
PE ml 62 TALÁLMÁNYOK
COBISS.SI-ID 12994972


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


102.
AUGUŠTIN, Vladimir
        Pridelava in predelava voska / [Vladimir Auguštin ; avtorji fotografij Vladimir Auguštin ... et al.]. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 7.900 izv. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-6516-33-4
a) Čebelji vosek b) pridobivanje voska c) kakovost d) izdelki

638.171(035)
ČR od 638 AUGUŠTIN, Vladimir Pridelava in KO od 638 AUGUŠTIN Vladimir Pridelava in LE od 638 ERNST Aleš Pridelava in OD od 638 AUGUŠTIN Vladimir Pridelava in
COBISS.SI-ID 251705600

103.
        CVETNI prah / [avtorji Majda Kurinčič Tomšič ... [et al.] ; urednica Andreja Kandolf ; avtorji fotografij Franc Šivic ... et al.]. - Ponatis. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2011 ([Medvode] : Littera picta). - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 47-48

ISBN 978-961-6516-21-1
a) Cvetni prah - Pridobivanje - Zborniki b) Cvetni prah - Predelava - Zborniki c) Cvetni prah - Zdravilnost - Zborniki d) čebelni proizvodi

638.178.2(082)
KO od 638 CVETNI prah LE od 638 CVETNI prah OD od 638 CVETNI prah SB od 638 CVETNI prah
COBISS.SI-ID 259653632

104.
HAFNER, Miran
        Varovanje in urejanje življenjskega okolja divjadi / Miran Hafner ; [ilustracije Igor Pičulin ; fotografije Marjan Artnak ... et al.]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2014 (Ljubljana : Korotan). - 430 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatorogova knjižnica ; 38)

22.500 izv. - Bibliografija: str. 405-419

ISBN 978-961-91731-9-0
a) Divjad - Okolje - Urejanje b) gozdovi c) bivalno okolje d) okoljevarstvena politika

630*15:502/504
LE od 63 HAFNER Miran Varovanje in
COBISS.SI-ID 277383424

105.
        HAJDANVOLT szüretek, zsendülő gerezdek : szőlészeti-borászati hagyományok a Kárpát-medencében (1875-1920) / szerkesztők Mód László, Simon András. - Budapest : Szülőföld, 2014. - 277 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-615-5214-43-1
a) vinogradništvo b) vinarstvo c) Madžarska

634.8+663.2
LE od 634 HAJDANVOLT
COBISS.SI-ID 12991388

106.
        MED : značilnosti slovenskega medu / [avtorji Terezija Golob ... [et al.] ; urednica Andreja Kandolf ; avtorji fotografij Franc Šivic ... et al.]. - Ponatis. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm

a) Med - Slovenija b) Med - Lastnosti c) Med - Vrste d) med e) pridelovanje f) čebelja paša g) fizikalno-kemične lastnosti h) senzorične lastnosti

638.16(497.4)
KO od 638 MED LE od 638 MED OD od 638 MED SB od 638 MED
COBISS.SI-ID 4014712

107.
STEHARNIK, Erich
        Salame : salama - kraljica mesnin : iz prakse Ericha Steharnika / [o slovenski zakonodaji Tatjana Čop ; prevod Andrej Golob ; fotografije arhiv avtorja, Boris Grabrijan, Marjana Cvirn]. - 2. dopolnjena izd. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2015. - 70 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6418-28-7
a) Salame - Tehnologija - Priročniki b) suhe mesnine c) surovine d) skladiščenje e) nasveti

637.525(035)
ČR od 637 STEHARNIK Erich Salame LE od 637 STEHARNIK Erich Salame OD od 637 STEHARNIK Erich Salame
COBISS.SI-ID 281432832

108.
ŠALEHAR, Andrej
        Krškopoljski prašič : iskanje ostankov, ohranjanje in osvežitev pasme v letih 1990-2003 / Andrej Šalehar ; [prevod Jasmina Šivic (prevod izvlečka v angleški in nemški jezik) ; fotografije Andrej Šalehar in fototeka javne službe Genska banka v živinoreji]. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2015 ([Slovenj Gradec] : Cerdonis). - 190 str. : ilustr. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. - 200 izv. - Bibliografija med besedilom in na koncu posameznih poglavij. - Izvleček ; Abstract ; Abstract

ISBN 978-961-6418-27-0
a) Krškopoljski prašič b) Prašiči - Avtohtone pasme - Slovenija c) živinoreja d) prašičereja e) zgodovinski pregledi f) vzreja g) selekcija h) dokumentacija i) albumi

636.4.082(497.4)
LE od 636 ŠALEHAR Andrej Krškopoljski
COBISS.SI-ID 280827904


64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO


109.
        HITRE jedi za vsak dan : [365 imenitnih receptov] / [urednica Jan Cutler ; avtorica dodatnega besedila Maggie Pannell ; fotografi David Munns ... [et al.] ; prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 319 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Midweek meals made easy. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Na vrhu nasl. str.: Reader's Digest. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0945-7
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
LE od 641 HITRE jedi za TU od 641 HITRE jedi
COBISS.SI-ID 248967936

110.
KUHAR, Boris, 1929-
        Štruklji : 100 izbranih receptov za tradicionalno slovensko dobroto / Boris Kuhar ; [fotografije Tomo Jeseničnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 186 str. : ilustr. ; 27 cm

3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-024-4
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Slovenija b) Kuharski recepti - Štruklji

641.56(497.4)(083.12)
641.55:664.68(083.12)
LE od 641 KUHAR Boris Štruklji SB od 641 KUHAR Boris Štruklji
COBISS.SI-ID 281028352

111.
        S.O.S megoldások vészhelyzetek / [fordította Janáky István, Sóskuthy György, Tóth Tamás]. - Budapest : Reader's Digest, 2011. - 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: What to do in emergency

ISBN 978-963-289-122-4
a) rešitve b) situacije c) samopomoč

64
LE od 64 S.O.S megoldások
COBISS.SI-ID 13010076

112.
ŽONTAR Kristanc, Ana
        Sladka Anina kuhinja : več kot 150 preizkušenih receptov / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Ljubezni polna skleda ; [Tržič] : distribucija Avrora AS, 2015. - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-281-955-2
a) Sladice - Kuharski recepti b) Kuharski recepti - Sladice c) peka d) pecivo e) sadne sladice f) sladoled g) brezglutenske sladice h) praznične sladice i) darila

641.85(083.12)
OD od 641 ŽONTAR K. Ana Sladka Anina
COBISS.SI-ID 280896768


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ. TELEKOMUNIKACIJE


113.
BHASKAR, Michael
        Naprava za vsebino : teoriji založništva naproti od tiskarskega stroja do digitalnega tiska / Michael Bhaskar ; [prevedla Polona Petek]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 (Formatisk). - 262 str. ; 24 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Kazalo. - Bibliografija: str. 229-241. - Viri na svetovnem spletu: str. 242-254

ISBN 978-961-282-101-2

655.41:004.9
LE od 65 BHASKAR Michael Naprava za
COBISS.SI-ID 281520640

114.
TRUBARJEV antikvariat (Ljubljana)
        Petdeset let Trubarjevega antikvariata v Ljubljani / [pripravila Stanka Golob]. - Ljubljana : Trubarjev antikvariat, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 12 str. : ilustr. ; 16 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov.
a) Trubarjev antikvariat (Ljubljana) - Zgodovina b) antikvariti c) organizacija d) delovanje

655.425(497.4KLjubljana)
LE od 65 TRUBARJEV Petdeset let
COBISS.SI-ID 3311476


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


115.
BAGYINSZKI, Zoltán
        A legszebb magyar kastélyok / [írta Bagyinszki Zoltán]. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 2011. - 47 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Amit látni kell!)

ISBN 978-963-596-902-9
a) palače b) zgodovine c) Madžarska

728.8(439)
LE od 72 BAGYINSZKI Zoltán A legszebb magyar
COBISS.SI-ID 12992924

116.
HORVÁTH, György, zgodovinar
        Magyarország rejtett kincsei : historicum / Horváth György kisérőszövegével ; Borsos Mihály fotográfiái. - Budapest : Kossuth, 2007. - 151 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-09-5548-5
a) zgodovina b) arhitektura c) Madžarska

728.8(439)
LE od 72 HORVÁTH György Magyarország
COBISS.SI-ID 13009308

117.
LŐRINCZ, Zoltán
        Ne hagyjátok a templomot : új református templomok 1990-1999 / Lőrincz Zoltán. - Budapest : Kálvin János, 2000. - 205 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 963-300-819-0
a) sakralni objekti b) cerkve c) evangeličanstvo d) Madžarska

726
LE od 72 LŐRINCZ Zoltán Ne hagyjátok a
COBISS.SI-ID 13011356


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


118.
LIKOVNA kolonija Vino Art (12 ; 2015 ; Dobrovnik)
        [Katalog : prodajni prostor Ocean Orchids, Dobrovnik, oktober, november, december 2015] / Likovna kolonija Vino Art 12, Dobrovnik ; [Igor Banfi ... [et al.] ; avtor spremnega besedila Franc Obal ; fotografija Jani Kovač]. - Dobrovnik : Društvo za kvaliteto življenja in kulturo pitja Vino art, 2015 (Lendava : Arma). - [14] str. : ilustr. ; 21 cm

Gl. nasl. in dodatek k nasl. navedena v kolofonu
a) Slovenska umetnost - 21.st. - Razstavni katalogi b) Dobrovnik - Likovne kolonije

73/75(497.4Dobrovnik)"20"(083.824)
LE do 74/76 LIKOVNA kolonija Katalog LE od 74/76 LIKOVNA kolonija Katalog
COBISS.SI-ID 84138497

119.
        MINDEN, ami ló : 650 új matrica. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - [20] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mes 650 autocollants de Chevaux

ISBN 978-963-11-9665-8
a) nalepke b) matrice c) konji

746
LE ml 71/76 MINDEN, ami ló
COBISS.SI-ID 12992412

120.
POŽAR, Cvetka
        Stoletje plakata : plakat 20. stoletja na Slovenskem / Cvetka Požar ; [prevod iz slovenščine v angleščino Darja Horvatič, Jeff Bickert]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Studia humanitatis, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 361 str. : ilustr. ; 29 cm

"Knjiga je izdana kot znanstvena monografija ob razstavi Stoletje plakata, 18. junij-1. november 2015 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje." --> kolofon. - 400 izv. - Bibliografija: str. 325-341. - A century of the poster : Slovenian poster design in the 20th century: str. 343-355. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-32-0 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)
a) Plakati - Slovenija - 20.st.

766(497.4)"19"
LE od 74/76 POŽAR Cvetka Stoletje plakata
COBISS.SI-ID 279899136

121.
        STO slik slovenskega slikarstva : v čast sliki = A szlovén festészet száz képe : tisztelgés a festmény előtt = One hundred paintings representing Slovenian modern art : in honour of painting / [Emerik Bernard ... [et al.] ; uredniki Milček Komelj, Jožef Muhovič, Branko Suhy ; prevodi Andrej Grah Whatmough, Lendvay Claude Domonkos ; fotografija Miha Benedičič ... et al.]. - Lendava = Lendva : Galerija-Muzej = Galéria-Múzeum = Gallery- Museum, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk). - 285 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6695-23-7
a) Slovensko slikarstvo - 1915-2015 - Razstavni katalogi

75(497.4)"1915/2015"(083.82)
LE do 74/76 STO slik
COBISS.SI-ID 280534016


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


122.
        BACEK Jon 15 [Videoposnetek] : [10 novih meee --- ga zgodbic!. Pasje tekmovanje] / napisal[i] Caimh McDonnell, Sam Morrison, Trevor Ricketts ... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; series devised by Richard Starzak, Alison Snowden & David Fine ; director[s] Jay Grace, Lee Wilton ; music & lyrics Mark Thomas ; director of photography Charles Copping, Dave Alex Riddett ; produced by John Woolley ; [slov.] verzi Milan Dekleva ; poje Klemen Černe. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2015], p 2013. - 1 video DVD (70 min, 36 sek) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm

Nasl. v originalu: Shaun the sheep. - Nasl. podrej. dela in podnasl. v slov. sta z ov. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2013. - 951091. - Glasovi (v orig.): John Sparkes, Justin Fletcher, Kate Harbour, Rich Webber itd.

Vsebina:
Ko te bolha ugrizne --- / napisal Caimh McDonnell
Mojstra / napisal Sam Morrison
Pasje tekmovanje / napisal Sam Morrison
Sestavljanka / napisala Ciaran Murtagh in Andrew Jones
Snemanje / napisal Trevor Ricketts
Pelikan / napisal Rob Dudley
Nastopač / napisali Lee Pressman, Ian Carrey in Richard Beck
Daljinec / napisal Dave Ingham
Lažni kmet / napisal Jimmy Hibbert
Dnevna mora / napisal Dan Berlinka. - Za predšolske in otroke do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) risanke f) DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
LE dvd C BACEK Jon
COBISS.SI-ID 11454750

123.
LEGIN, Katja
        Dvojnosti : performer in njegovo delo / Katja Legin ; [avtor spremne besede Blaž Lukan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2015 ([Ljubljana] : Matformat). - 268 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 164)

400 izv. - Knjiga-ples : (digresija) / Blaž Lukan: str. 255-268. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - Bibliografija: str. 247-250. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-38-1
a) gledališče b) ples c) plesno gledališče d) fenomenologija gledališča e) improvizacija f) performans

7.038.531:792
LE od 793/799 LEGIN Katja Dvojnosti
COBISS.SI-ID 279860480

124.
MAJHEN, Zvezdana
        Sončni gaj [Zvočni posnetek] / [avtorica besedil Zvezdana Majhen ; avtor glasbe in aranžer Dominik Krt]. - [Domžale] : Hieroglif, 2015. - 1 CD (43 min) : zvok ; 12 cm

Na CD-ju: Revija Zmajček, z igro do znanja. - Odgovornost z ov. - CD-plošča je priloga revij Ciciban in Cicido. - Izvajalci: Zvezdana Majhen, besedilo pesmi, Dominik Krt, glasba, vokal, pevski zbor Stanko Preml iz Podnanosa

STH CD 011
a) Otroška glasba - Priredbe - Slovenija

784.67(497.4)(086.76)
DO cd C MAJHEN Zvezdana Sončni gaj
COBISS.SI-ID 11454494

125.
        PLES za medvede in medvedke [Zvočni posnetek] / [pripravile in uredile Katja Virant Iršič, Slavica Remškar in Jasna Merc ; ilustracija na ov. Jelka Reichman]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2015. - 1 CD (11 min, 59 sek) : [stereo] ; 12 cm

CD-plošča je priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2015. - Posneto v studiu Mario Marolt. - Interpretacija pesmi: Julija Domjan (1, 3, 13), Saša Pavček (5, 7, 9, 11, 13). Instrumentalna zasedba: Katja Virant Iršič, kljunasta flavta, melodika, klavir, Vesna Iršič, violončelo, Maja Triler, violina, Živa Kadunc, prečna flavta, Doris Primc, ritmična glasbila

Vsebina:
Uganka o medvedu / Anja Štefan
Duo / P. E. Bach
Glej ga, medveda! : slovenska ljudska nagajivka
Madžarski ples / A. Diabelli
Medvedi in medvedki / Srečko Kosovel
Škotski ples / L. van Beethoven
Medvedova / Tone Pavček
Jesenska pesem / F. Mendelssohn
Medved / Matej Bor
Square dance : angleški ljudski ples
Stari medo / Oton Župančič
Passepied / G. Ph. Telemann
Zaseda za medveda / Miroslav Košuta
La Cinquantaine / G. Ma rie. - Za predšolske in otroke do 8. leta

MKZ CD 055 Mladinska knjiga
a) Otroške pesmi - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče c) Instrumentalna glasba - CD-plošče d) pesmi za otroke e) ljudske pesmi za otroke f) uganke g) živali h) medvedi

821.163.6-93-1(086.76)
785(086.76)
LE cd C PLES za medvede
COBISS.SI-ID 1108191326

126.
        SPY [Videoposnetek] = Vohunka / written and directed by Paul Feig ; music by Theodore Shapiro ; director of photography Robert Yeoman ; produced by Peter Chernin, Paul Feig ... [et al.] ; prevod Nives Košir. - Nova podaljšana izd. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (111 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., bolgar., češ., grš., heb., hrv., island., madž., polj., port., romun., slovaš., slov. in srb. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in polj. Dialogi v angl. - Na DVD-ju lahko izbiramo med kino verzijo (ca 112 min) in podaljšano verzijo (ca 125 min). - Posneto 2015. - DVF62560 [na ov.]. - L1 62560 DVD SV [na DVD-ju]. - Igrajo: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Miranda Hart, Bobby Cannavale, Allison Janney, Peter Serafinowicz, Morena Baccarin, Jude Law, Sam Richardson, Richard Brake, Carlos Ponce, Jessica Chaffin itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Komedije - video DVD-ji b) akcijski filmi c) akcijske komedije

791.221.2(086.82)
791.221.7(086.82)
LE dvd 82-2 VOHUNKA
COBISS.SI-ID 1109161566

127.
SVETEK, Božidar
        Ustvarjanje svetlobe : optična podoba glasbe / [[besedilo in] fotografije] Božidar Svetek. - Ljubljana : Slovenska filharmonija, 2014 (Kranj : Požgaj). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 193-195. - Kazalo

ISBN 978-961-6432-06-1
a) Glasba - Poslušanje - Optični učinki b) Music c) slika d) vizualizacija zvoka e) optična podoba glasbe f) zvočne barve g) povezave h) interaktivna glasba i) tonske transkripcije j) sinestezija k) barvno slišanje l) psihologija glasbe m) filozofija glasbe

78.017
LE od 78 SVETEK Božidar Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 274077696


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


128.
HALÁSZ, Ferenc
        Moja prva knjiga o šahu : tudi ti lahko postaneš prvak / Ferenc Halász, Zoltan Géczi ; [prevedla Maja Likar ; ilustracije József Haui]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Madžarskem). - 151 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3795-5
a) Šah - Knjige za otroke

794.1(02.053.2)
LE ml 79 HALÁSZ Ferenc Moja prva OD ml 79 HALÁSZ Ferenc Moja prva SB ml 79 HALÁSZ Ferenc Moja prva TU ml 79 HALÁSZ Ferenc Moja prva
COBISS.SI-ID 279797248

129.
HERNÁDI, Sándor
        Elmemozgató nyelvi játékok / Hernádi Sándor. - Budapest : Móra, 2014. - 238 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-963-11-9824-9
a) igre b) ustvarjalnost c) mišljenje d) jezik e) govor f) priročniki

793.2/.8
LE ml 79 HERNÁDI Sándor Elmemozgató nyelvi
COBISS.SI-ID 12991132


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


130.
FIELD, Syd
        Scenarij : temelji scenarističnega pisanja : korak za korakom od zamisli do zaključenega scenarija / Syd Field ; prevedel Zdenko Vrdlovec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 321 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Screenplay. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-44-0
a) Scenarij

81'373.46
LE od 81 FIELD Syd Scenarij
COBISS.SI-ID 281467648

131.
KOLETNIK, Mihaela
        Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju / Mihaela Koletnik. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in knjževnosti, Filozofska fakulteta, 2015 ([Maribor] : Saje). - 350 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 109)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 337-342

ISBN 978-961-6930-31-4
a) slovenska književnost b) narečja

811.163.6ʹ282(497.412)
LE od 81 KOLETNIK Mihaela Medjezikovni
COBISS.SI-ID 83732481

132.
POTOČAR Papež, Irena
        Jezikovna odličnost : [priročnik na vsaki pisalni mizi]đ / Irena Potočar Papež ; [spremna beseda Danica Cedilnik]. - Novo mesto : Peresa, 2015 ([s. l.] : Šepic). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Danica Cedilnik: str. [8-9]. - Predgovor avtorice: str. [10-11]. - Dodatek k nasl. v kolofonu

ISBN 978-961-285-000-5
a) Slovenščina - Pisno sporočanje - Priročniki b) dopisi c) vabila d) netiketa e) jezikovni bonton f) velika začetnica g) mala začetnica h) ločila

808.1(035)
LE od 81 POTOČAR P. Irena Jezikovna OD od 81 POTOČAR P. Irena Jezikovna SB od 81 POTOČAR P. Irena Jezikovna
COBISS.SI-ID 281507072

133.
SCARRY, Richard
        Tesz-vesz szavak : képes értelmező szótár gyerekeknek / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - Budapest : Lilliput, 2007. - 125 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Storybook Dictionary

ISBN 978-963-9619-42-5

81'374
LE ml 03 SCARRY Richard Tesz-vesz szavak
COBISS.SI-ID 13009820

134.
        SLOVAR sodobne slovenščine : problemi in rešitve / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 660 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

250 izv. - Bibliografija: str. 590-637. - Povzetki v angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-777-9
a) Slovenščina - Slovarji - Zborniki b) uporabno jezikoslovje

811.163.6'374(082)
LE od 81 SLOVAR sodobne
COBISS.SI-ID 281482496

135.
        SZÁZ szó angolul : sok-sok matricával. - Budapest : Napraforgó, 2015. - [20] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-445-570-7
a) angleščina b) učenje c) priročniki

81'374
DL ml 81 SZÁZ szó LE ml 81 SZÁZ szó
COBISS.SI-ID 13007516


82 LITERARNA BESEDILA


136.
ABBOTT, Elizabeth
        Psi in njihovi prijatelji : iskanje sreče na obeh koncih povodca / Elizabeth Abbott ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 20 cm

Prevod dela: Dogs and underdogs. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [303]

ISBN 978-961-00-2766-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2767-6 (broš.)
a) Abbott, Elizabeth (1942-) - Spomini b) Psi - Reševanje - V leposlovju c) Zavetišča za živali - V leposlovju d) odnos do živali e) odnosi med človekom in živaljo

821.111(71)-94
636.7(092)
LE od 82-311.2 ABBOTT Elizabeth Psi in njihovi SB od 82-311.2 ABBOTT Elizabeth Psi in njihovi
COBISS.SI-ID 281639168

137.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Andersen meséi / [Hans Christian Andersen ; illusztrálta Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2., javított kiad. - Budapest : Napraforgó, 2014. - 231 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-445-534-9

821.11-93-34
LE ml C ANDERSEN H. C. Andersen meséi
COBISS.SI-ID 13002396

138.
ANDREWS, Mary Kay, 1954-
        Pomladna vročica / Mary Kay Andrews ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 431 str. ; 20 cm

Prevod dela: Spring fever. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2732-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2733-1 (broš.)
a) Družinska podjetja - ZDA - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ANDREWS Mary Kay Pomladna vročica OD od 82-311.2 ANDREWS Mary K. Pomladna vročica
COBISS.SI-ID 281143808

139.
BADGER, Meredith
        Spet v šoli / Meredith Badger ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 97 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Back to school. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-40-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) samozavest c) šole

821.111(94)-93-32
ČR ml C BADGER Meredith Spet v šoli LE ml C BADGER Meredith Spet v šoli OD ml C BADGER Meredith Spet v šoli SB ml C BADGER Meredith Spet v šoli
COBISS.SI-ID 281073664

140.
BALÁZS, Ágnes
        Mesélő ABC / Balázs Ágnes ; Kállai Nagy Krisztina rajzaival. - 2., javított kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 46 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-963-11-9562-0

821.511.141-93-34
LE ml C BALÁZS Ágnes Mesélő ABC
COBISS.SI-ID 12990108

141.
BÁLINT, Ágnes, 1922-2008
        Én vagyok a Tévé-Maci / Bálint Ágnes ; [a Tévé-Maci bábut Koch Aurél tervezte ; a fotókat Buzási Péter készítette]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : "Móra", [2008] (Debrecen : Alföldi). - [32] str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-11-8497-6

821.511.141-93-32
087.5
LE ml C BÁLINT ÁGNES Én vagyok
COBISS.SI-ID 6951219

142.
BANKS, Maya
        Gospodar srca : [drugi del trilogije o strastnem predajanju] / Maya Banks ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 280 str. ; 20 cm

Prevod dela: Giving in. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2740-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2741-6 (broš.)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) otroštvo c) spolna zloraba d) nasilje e) spolnost f) erotika g) v leposlovju

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 BANKS Maya Gospodar srca LE od 82-311.2 BANKS Maya Gospodar srca
COBISS.SI-ID 281355776

143.
BANVILLE, John
        Newtonovo pismo / John Banville ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: The Newton letter. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-928-8
a) Pisatelji - Irska - V leposlovju b) Življenje na podeželju - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Ljubezenski trikotnik - V leposlovju

821.111(417)-311.2
LE od 82-311.2 BANVILLE John Newtonovo pismo
COBISS.SI-ID 281164032

144.
BARTOS, Enikő
        Pirula, a patikamanó : Maja lázas / Bartos Enikő. - Budapest : Galenus, 2012. - 36 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-963-7157-31-8

821.511.141-93-34
LE ml C BARTOS Enikő Pirula, a
COBISS.SI-ID 13004444

145.
BARTOS, Erika
        Együtt lenni jó! / Bartos Erika. - Budapest : Pagony, 2015. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-410-083-6

821.511.141-93-32
LE mi C BARTOS Erika Együtt lenni jó!
COBISS.SI-ID 13004188

146.
BERRYMAN, John, 1914-1972
        Sanjske pesmi / John Berryman ; prevedel Tone Škrjanec. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 126 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 34)

Prevod dela: Dream songs. - 200 izv. - O avtorju in njegovem delu: str. 125-126

ISBN 978-961-6699-46-4

821.111(73)-1
SB od 82-1 BERRYMAN John Sanjske pesmi
COBISS.SI-ID 281395200

147.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Zlata šivanka / Janez Bitenc ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. natis. - Maribor : Založba Obzorja, 2015 (Maribor : Ma-tisk). - 19 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-230-478-2
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza

821.163.6-93-3
ČR ml C BITENC Janez Zlata šivanka LE ml C BITENC Janez Zlata šivanka OD ml C BITENC Janez Zlata šivanka SB ml C BITENC Janez Zlata šivanka
COBISS.SI-ID 83877633

148.
BLIXEN, Karen
        Anekdote usode / Isak Dinesen (Karen Blixen) ; [iz angleškega izvirnika] prevedla Tina Mahkota ; [spremno besedo napisala Gabriela Babnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 284 str. : sl. avtorice ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 352)

Prevod dela: Anecdotes of destiny. - 500 izv. - Isak Dinesen, svečenica umetnosti / Gabriela Babnik: str. 251-281

ISBN 978-961-01-3670-5
a) Blixen, Karen (1885-1962) - Literarne študije

821.113.4-32(081)
821.113.4.09Blixen K.
LE od 82-32 BLIXEN Karen Anekdote usode
COBISS.SI-ID 281018880

149.
BRVAR, Andrej, 1945-
        Novi odzivi : pogovori in zapisi / Andrej Brvar ; [spremna beseda Miran Štuhec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 177 str. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Vse je pesem / Miran Štuhec: str. 165-177

ISBN 978-961-6968-07-2

821.163.6-4
LE od 82-4 BRVAR Andrej Novi odzivi
COBISS.SI-ID 81305345

150.
BURROWES, Grace
        Trmasta izvoljenka / Grace Burrowes ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 331 str. ; 20 cm

Prevod dela: The MacGregor's lady. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2762-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2763-8 (broš.)
a) Plemstvo - Škotska - V leposlovju b) Škoti - V leposlovju c) Američanke - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 BURROWES Grace Trmasta izvoljenka
COBISS.SI-ID 281608960

151.
BUTLER, M. Christina
        Nekega sneženega dne / M. Christina Butler ; ilustracije Tina Macnaughton ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: One snowy rescue. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-2546-7
a) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
LE ml C BUTLER M. C. Nekega sneženega
COBISS.SI-ID 278762240

152.
CABONI, Cristina
        Tako diši ljubezen / Cristina Caboni ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 429 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Il sentiero dei profumi. - 500 izv.

ISBN 978-961-01-3718-4
a) Parfumi - Izdelava - V leposlovju b) Družinski odnosi - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Pariz - V leposlovju

821.131.1-311.2
LE od 82-311.2 CABONI Cristina Tako diši ljubezen
COBISS.SI-ID 280700672

153.
CALCUTT, David, 1950-
        Robin Hood / priredil David Calcutt ; ilustriral Grahame Baker-Smith ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 176 str. : ilustr. ; 22 cm

"Zgodbe v pričujoči knjigi so izpeljane iz Rymes of Robyn Hood: an introduction to the English outlaw, avtorjev R. B. Dobsona in J. Taylorja ..." --> str. 176. - Prevod dela: Robin Hood. - 350 izv. - Bibliografija: str. 176

ISBN 978-961-6936-33-0
a) Robin Hood (legendarni junak) - V mladinskem leposlovju b) Anglija - Srednji vek - V mladinskem leposlovju c) izobčenci d) lokostrelstvo e) pustolovščine

821.111-93-311.6
ČR ml P CALCUTT David Robin Hood LE ml P CALCUTT David Robin Hood OD ml P CALCUTT David Robin Hood SB ml P CALCUTT David Robin Hood
COBISS.SI-ID 279454720

154.
CASS, Kiera
        Izbira / Kiera Cass ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 345 str. ; 21 cm. - (Serija Izbira / Kiera Cass ; knj. 1)

Prevod dela: The selection. - 300 izv.

ISBN 978-961-01-3685-9
a) Plemstvo - V leposlovju b) Kaste - V leposlovju c) Princi - V leposlovju d) Dekleta - Tekmovanja - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) romantična pripoved

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 CASS Kiera Izbira SB od 82-311.2 CASS Kiera Izbira
COBISS.SI-ID 280878336

155.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Igra ogledal / Agatha Christie ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 250 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: They do it with mirrors. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3765-8

821.111-312.4
LE od 82-312.4 CHRISTIE Agatha Igra ogledal
COBISS.SI-ID 281330688

156.
COLFER, Eoin
        Pa še tole --- / Eoin Colfer ; [prevedel Alojz Kodre]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 304 str. ; 21 cm. - (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji / Eoin Colfer ; 6)

Prevod dela: And another thing ---. - Na ov. tudi: Samo brez panike. - 2.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6968-19-5
a) Angleška književnost - Romani

821.111-311.3
LE od 82-312.9 COLFER Eoin Pa še tole ---
COBISS.SI-ID 82381569

157.
COLGAN, Jenny
        Mala obalna pekarna / Jenny Colgan ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Little Beach Street bakery. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2755-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2756-0 (broš.)
a) Mlade ženske - Življenjske spremembe - Anglija - V leposlovju b) Peka - V leposlovju c) Čebelarstvo - V leposlovju d) Ribištvo - V leposlovju e) Mestno življenje - Cornwall - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111-311.2
KO od 82-311.2 COLGAN Jenny Mala obalna LE od 82-311.2 COLGAN Jenny Mala obalna
COBISS.SI-ID 281575168

158.
CROSS, Ethan
        Slepa pravica / Ethan Cross ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 377 str. ; 20 cm

Prevod dela: Blind justice. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2750-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2751-5 (broš.)
a) Deacon Munroe (literarni junak) - Detektivi - V leposlovju b) Umori - Politične zarote - Generali - Washington - ZDA - V leposlovju

821.111(73)-312.4
KO od 82-312.4 CROSS Ethan Slepa pravica LE od 82-312.4 CROSS Ethan Slepa pravica
COBISS.SI-ID 281418752

159.
CSERNA-Szabó, András
        Sömmi. : kisromán / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2015. - 205 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-14-3286-2

821.511.141-32
LE od 82-32 CSERNA-Szabó A. Sömmi.
COBISS.SI-ID 13005468

160.
ČAMPA, Jože, 1893-1989
        Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012-<2015> ([Ljubljana] : NTD). - Zv. <1-4> ; 21 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8
Knj. 2. - 2014. - 440 str. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja
Knj. 3. - 2014. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja
Knj. 4 / [spremna beseda Urška Perenič, Miran Hladnik]. - 2015. - 251 str. : ilustr. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja

ISBN 978-961-6100-98-4 (zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-6100-99-1 (zv. 1, mehka vezava)
ISBN 978-961-6919-00-5 (zv. 1, EPub)
ISBN 978-961-6919-01-2 (zv. 1, mobi)
ISBN 978-961-6919-02-9 (zv. 1, pdf)
ISBN 978-961-6919-08-1 (zv. 2, broš.)
ISBN 978-961-6919-21-0 (zv. 2, trda vezava)
ISBN 978-961-6919-19-7 (zv. 3, broš.)
ISBN 978-961-6919-25-8 (zv. 3, trda vezava)
ISBN 978-961-6919-30-2 (zv. 4, broš.)
a) Čampa, Jože (1893-1989) - Spremne besede b) Podeželje - Vsakdanje življenje - Slovenija - 20.st. - V leposlovju c) Bloška planota - V leposlovju d) življenje na podeželju e) kmečko življenje f) odnosi med spoloma g) emigracija h) Notranjska i) Bloke j) slovenski pisatelji k) 20.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Čampa J.
LE od 82-311.2 ČAMPA Jože Na mrtvi LE od 82-311.2 ČAMPA Jože Na mrtvi straži
COBISS.SI-ID 264232192

161.
DEVERAUX, Jude
        Do konca dni / Jude Deveraux ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 359 str. ; 20 cm. - ([Neveste z Nantucketa ; 3])

Prevod dela: Ever after. - Tisk po naročilu. - Trilogija: Prava ljubezen, Za vse večne čase, Do konca dni

ISBN 978-961-00-2710-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2711-9 (broš.)
a) Družinske skrivnosti - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 DEVERAUX Jude Do konca dni LE od 82-311.2 DEVERAUX Jude Do konca dni
COBISS.SI-ID 281000192

162.
DOWD, Siobhan
        Čisti krik / Siobhan Dowd ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 255 str. ; 22 cm

Prevod dela: A swift pure cry. - 500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Branford Boase Award, 2007 in Eilis Dillon

ISBN 978-961-6859-84-4
a) Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Očetje in hčere - Odnosi - V mladinskem leposlovju c) Irska d) družina e) nosečnost

821.111-93-311.2
LE ml M DOWD Siobhan Čisti krik LE od 82-311.2 DOWD Siobhan Čisti krik
COBISS.SI-ID 280133632

163.
DURRANT, Sabine
        Így emlékezz rám / Sabine Durrant ; [fordította Pap Ágnes]. - Budapest : Erawan, 2015. - 395 str. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)

Prevod dela: Remember me this way

ISBN 978-615-5469-28-2

821.111-311.2
LE od 82-311.2 DURRANT Sabine Így emlékezz rám
COBISS.SI-ID 12996764

164.
        ELFELEJTETT lények boltja / szerkesztette Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cirkabella, cop. 2012. - 114 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-963-9820-24-1

821.511.141-93-34(082)
DL ml C ELFELEJTETT lények GE ml C ELFELEJTETT lények LE ml C ELFELEJTETT lények PE ml C ELFELEJTETT
COBISS.SI-ID 1024795516

165.
ELIOT, George
        Middlemarch : študija provincialnega življenja / George Eliot ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (489; 462 str.) ; 24 cm

Prevod dela: Middlemarch. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-123-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-272-195-4 (zv. 2)
ISBN 978-961-272-196-1 (komplet)

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 ELIOT George Middlemarch LE od 82-311.2 ELIOT George Middlemarch TU od 82-311.2 ELIOT George Middlemarch
COBISS.SI-ID 267974144

166.
ESSBAUM, Jill Alexander
        Dobra žena / Jill Alexander Essbaum ; [prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 299 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hausfrau. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [300]

ISBN 978-961-00-2757-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2758-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ESSBAUM Jill A. Dobra žena SB od 82-312.4 ESSBAUM Jill A. Dobra žena
COBISS.SI-ID 281576704

167.
GARWOOD, Julie
        Teljes gázzal / Julie Garwood ; [fordította Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, 2015. - 325 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fast track

ISBN 978-963-406-040-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GARWOOD Julie Teljes gázzal
COBISS.SI-ID 12999068

168.
GÉCZI, János
        Vadnarancsok / Géczi János ; négy élettörténet-rekonstrukció. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 392 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-293-445-7

821.511.141-9
LE od 82-9 GÉCZI János Vadnarancsok
COBISS.SI-ID 13005212

169.
GRAFENAUER, Niko
        Nebotičniki, sedite / Niko Grafenauer ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 85 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

1.300 izv. - Med nebotičniki in skrivnostmi / Niko Grafenauer: str. 81-85

ISBN 978-961-01-3889-1
a) Grafenauer, Niko (1940-) - Literarne študije

821.163.6-93-1
ČR od P GRAFENAUER Niko Nebotičniki, LE od P GRAFENAUER Niko Nebotičniki,
COBISS.SI-ID 281630720

170.
GRIFFIN, Ella
        Larina cvetličarna / Ella Griffin ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: The flower arrangement. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2777-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2778-2 (broš.)
a) Družina - Irska - V leposlovju b) Cvetličarke - Dublin - V leposlovju c) Cvetlice - Simbolika - V leposlovju d) Medosebni odnosi - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(417)-311.2
ČR od 82-311.2 GRIFFIN Ella Larina cvetličarna LE od 82-311.2 GRIFFIN Ella Larina cvetličarna OD od 82-311.2 GRIFFIN Ella Larina cvetličarna
COBISS.SI-ID 281797120

171.
GYŐRI, Katalin
        Az első karácsony / írta Győri Katalin ; rajzolta Gellén Sára. - Budapest : Kálvin, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-963-558-230-3

821.511.141-93-34
LE ml C GYŐRI Katalin Az első
COBISS.SI-ID 13011612

172.
HAFFNER, Ernst
        Krvni bratje : roman o berlinskih bandah / Ernst Haffner ; [prevedla Uršula Rebek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. ; 21 cm

Prevod dela: Blutsbrüder : ein Berliner Cliquenroman. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-120-3
a) Mladoletni delinkventi - Berlin - 1919-1932 - V leposlovju b) Brezdomci - Berlin - 1919-1932 - V leposlovju c) Marginalne skupine - Berlin - 1919-1932 - V leposlovju d) Fantje - Družbena izključenost - Nemčija - V leposlovju e) Vzgojni zavodi - Nemčija - V leposlovju f) Berlin - Družbene razmere - 1919-1932 - V leposlovju g) mladinske tolpe h) obrobneži i) vzgojni ukrepi j) nasilje

821.112.2-311.2
LE od 82-311.2 HAFFNER Ernst Krvni bratje TU od 82-311.2 HAFFNER Ernst Krvni bratje
COBISS.SI-ID 280672768

173.
HARMEL, Kristin
        Dokler bodo zvezde na nebu / Kristin Harmel ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 396 str. ; 20 cm

Prevod dela: The sweetness of forgetting. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2748-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2749-2 (broš.)
a) Družinske zgodbe - Preteklost - Babice - V leposlovju b) Judje - Svetovna vojna 1939-1945 - Francija - V leposlovju c) ločene ženske d) matere in hčere e) slaščičarna f) kuharski recepti g) verska toleranca h) muslimani i) židje j) deportacije k) druga svetovna vojna l) Alzheimerjeva bolezen m) odnosi med spoloma n) družinske skrivnosti

821.111(73)-311.2
KO od 82-311.2 HARMEL Kristin Dokler bodo LE od 82-311.2 HARMEL Kristin Dokler bodo
COBISS.SI-ID 281395712

174.
HATALA, Csenge
        Hírzárlat : a balassagyarmati túszdráma / Hatala Csenge. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 326 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-293-424-2

821.511.141-9
LE od 82-9 HATALA Csenge Hírzárlat
COBISS.SI-ID 13004956

175.
HAWKINS, Paula
        Dekle na vlaku / Paula Hawkins ; [prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 413 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The girl on the train. - 2.800 izv.

ISBN 978-961-01-3905-8
a) Vozači - London - V leposlovju b) Potovanja z vlakom - V leposlovju c) Razvezane ženske - V leposlovju d) Ženske - Alkoholizem - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - Psihopatologija - V leposlovju f) Ženske - Pogrešane osebe - V leposlovju g) Umori - Kazenske preiskave - London - V leposlovju

821.111-312.4
LE od 82-312.4 HAWKINS Paula Dekle na vlaku OD od 82-312.4 HAWKINS Paula Dekle na vlaku SB od 82-312.4 HAWKINS Paula Dekle na vlaku
COBISS.SI-ID 280836864

176.
HEIVOLL, Gaute
        Čez kitajsko morje : roman / Gaute Heivoll ; prevedel Darko Čuden. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 223 str. ; 22 cm

Prevod dela: Over det kinesiske hav. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-90-5
a) Družina - Norveška - V leposlovju b) Duševno prizadeti otroci - Rejništvo - V leposlovju c) Duševno prizadeti - Vsakdanje življenje - V leposlovju d) po resničnih dogodkih

821.113.5-311.2
DO od 82-311.2 HEIVOLL Gaute Čez kitajsko morje LE od 82-311.2 HEIVOLL Gaute Čez kitajsko morje
COBISS.SI-ID 281011712

177.
HUNTER, Madeline
        Izzivalna z biseri / Madeline Hunter ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Provocative with pearls. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2708-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2709-6 (broš.)
a) Plemstvo - Zarote - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Dogovorjene poroke - V leposlovju c) Soproge - Pogrešane osebe - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 HUNTER Madeline Izzivalna z biseri OD od 82-311.2 HUNTER Madeline Izzivalna z biseri SB od 82-311.2 HUNTER Madeline Izzivalna z biseri
COBISS.SI-ID 280987648

178.
JAMES, E. L.
        Grey : petdeset odtenkov sive skozi oči Christiana Greya / E. L. James ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 565 str. ; 20 cm

Prevod dela: Grey. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [571]

ISBN 978-961-00-2691-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2690-7 (broš.)
a) Poslovneži - V leposlovju b) Erotika - V leposlovju

821.111-311.2
KO od 82-311.2 JAMES E. L. Grey LE od 82-311.2 JAMES E. L. Grey SB od 82-311.2 JAMES E. L. Grey TU od 82-311.2 JAMES E. L. Grey
COBISS.SI-ID 280797696

179.
JARC, Miran, 1900-1942
        Zbrano delo / Miran Jarc ; [uredil in opombe napisal Drago Bajt]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2015>. - Zv. <1-3> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 251; 257; 265)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Človek in noč ; Novembrske pesmi ; Lirika ; Pesmi v revijalnem tisku ; Pesmi v prozi ; Otroške pesmi. - 2012 (Ljubljana : Present). - 452 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Opombe: str. 327-377. - Bibliografija: str. 439-443
Knj. 2: Dolomiti ; Zlato polje ; Mladostne pesmi ; Pesmi Zinki ; Druge neobjavljene pesmi ; Nedokončane pesmi ; Priložnostni verzi. - 2013 (Begunje : Cicero). - 506 str. : portret. - 300 izv. - Jarčeva neobjavljena poezija: str. 431-455. - Opombe z bibliografijo: str. 459-495
Knj. 3 : Stara zgodba ; Drugi breg ; Izgon iz raja ; Ognjeni zmaj ; Klic iz grobnice ; Vergerij ; Vaška Antigona ; Gabrenja ; Odgrinjanje plaščev ; Mesečnik na vulkanu ; Izgon iz raja ; Vergerij ; Nočna igra ; Prolog ; Prolog ; Gašperčkovo božičevanje ; Razbojnik Moroz ; Gašperčkova pustolovščina ; Sanjska igrica. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 435 str. - 300 izv. - Komentar: str. 371-429. - Bibliografija: 431-435

ISBN 978-961-254-384-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-489-8 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-809-4 (zv. 3)
a) Jarc, Miran (1900-1942) - Literarni komentarji b) Jarc, Miran (1900-1942) - slovenska književnost - zbrana dela c) slovenski pesniki d) 20.st.

821.163.6Jarc M.1
821.163.6.09Jarc M.
LE od 82 Jarc M. JARC Miran Zbrano delo LE od 82 Jarc M. 1 JARC Miran Zbrano delo
COBISS.SI-ID 262977280

180.
JOHANSEN, Erika
        Napad na kraljevino Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 510 str. : zvd. ; 20 cm. - ([Saga o kraljevini Tearling ; 2])

Prevod dela: The invasion of the Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - Tisk po naročilu. - Cikel: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling

ISBN 978-961-00-2771-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2772-0 (broš.)
a) Fantastični svetovi - V leposlovju b) Kraljice - V leposlovju c) Magija - V leposlovju

821.111(73)-312.9
LE od 82-312.9 JOHANSEN Erika Napad na
COBISS.SI-ID 281779968

181.
JURIN, Zlata
        Bronasti violinist = Il violinista di bronzo / Zlata Jurin ; ilustrirala, illustrato da Sandra Kump ; [prevod v italijanščino, traduzione in italiano Daniela Paliaga]. - Piran : Mestna knjižnica = Pirano : Biblioteca civica, 1996 (Koper = Capodistria : Gepard). - [21] str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in it. prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Izdano ob štirideseti obletnici Mestne knjižnice Piran

ISBN 961-90416-0-7
a) Tartini, Giuseppe (1692-1770) - V otroškem leposlovju b) Piran - V otroškem leposlovju c) Piran d) likovni motivi

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C JURIN Zlata Bronasti violinist
COBISS.SI-ID 62666752

182.
KÁLMÁN, Jenő
        Sicc a cirkuszban / írta Kálmán Jenő ; rajzolta Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2007. - [46] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-9-631182-67-5

821.511.141-93-1
LE ml C KÁLMÁN Jenő Sicc a cirkuszban
COBISS.SI-ID 12994204

183.
KÁLMÁN, Jenő
        Sicc Afrikában / írta Kálmán Jenő ; rajzolta Tankó Béla ; [a Sicc a vadonban című történetet Kálmán Jenő ötlete alapján Székely Dezső írta]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [46] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-963-11-8658-1

821.511.141-93-1
LE ml C KÁLMÁN Jenő Sicc Afrikában
COBISS.SI-ID 1024716668

184.
        KAM pa kam, Ciciban : nekaj najlepših iz Cicibana : [izbor besedili in ilustracij iz sedemdesetih letnikov revije Ciciban] / [uredila Maja Žugič]. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 56 str. : ilustr. ; 28 cm

9.000 izv.

ISBN 978-961-01-3884-6
a) Ciciban (periodika) - 1945- b) Cicido (periodika) - 1998-

821.163.6-93-82
050(0.053.2)(091)
LE ml C KAM pa kam,
COBISS.SI-ID 280760576

185.
KÁVAI, Anna
        Novellák / Kávai Anna. - Tóthfalu : Logos, 2015. - 135 str. ; 21 cm

O avt. in delu za zavihkih ov.

821.511.141-32
DL od 82-32 KÁVAI Anna Novellák DO od 82-32 KÁVAI Anna Novellák GA od 82-32 KÁVAI Anna Novellák GE od 82-32 KÁVAI Anna Novellák LE do 82-32 KÁVAI Anna Novellák LE od 82-32 KÁVAI Anna Novellák PE od 82-32 KÁVAI Anna Novellák
COBISS.SI-ID 12994716

186.
KINNUNEN, Tommi
        Križišče štirih poti / Tommi Kinnunen ; [prevedla Julija Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. ; 21 cm

Prevod dela: Neljäntienristeys. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-123-4
a) Babištvo - Finska - V leposlovju b) Ženske - Življenjska obdobja - V leposlovju c) Družina - V leposlovju d) Finska - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju e) družinski odnosi f) družinske skrivnosti g) homoseksualnost h) rodovi i) generacije

821.511.111-311.2
LE od 82-311.2 KINNUNEN Tommi Križišče štirih TU od 82-311.2 KINNUNEN Tommi Križišče štirih
COBISS.SI-ID 281042176

187.
KISS, Ottó, 1963-
        Szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délútán / szöveg Kiss Ottó ; kép Baranyai András. - Budapest : Csodaceruza, 2006. - [30] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 963-06-0090-0

821.511.141-93-34
LE ml C KISS Ottó Szerintem mindenki
COBISS.SI-ID 13009564

188.
KLEYPAS, Lisa
        Odpelji me opolnoči / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 321 str. ; 21 cm. - (Družina Hathaway ; knj. 1) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Mine till midnight. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3545-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Odpelji me SB od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Odpelji me TU od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Odpelji me
COBISS.SI-ID 276300544

189.
KLEYPAS, Lisa
        Poljubi me v polmraku / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 362 str. ; 21 cm. - (Družina Hathaway / Lisa Kleypas ; knj. 3) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Tempt me at twilight. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3810-5
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Družinske skrivnosti - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Poljubi me v SB od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Poljubi me
COBISS.SI-ID 278555392

190.
KLEYPAS, Lisa
        Zapelji me ob zori / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 341 str. ; 21 cm. - (Družina Hathaway ; knj. 2) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Seduce me at sunrise. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3625-5

821.111(73)-311.2
DO od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zapelji me ob LE od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zapelji me TU od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zapelji me
COBISS.SI-ID 277784576

191.
KLEYPAS, Lisa
        Zasnubi me zjutraj / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 351 str. ; 21 cm. - (Družina Hathaway ; knj. 4) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Married by morning. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3811-2
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju c) Guvernante - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Družinske skrivnosti - V leposlovju f) romantična zgodovinska pripoved g) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
KO od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zasnubi me LE od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zasnubi me SB od 82-311.2 KLEYPAS Lisa Zasnubi me
COBISS.SI-ID 280412928

192.
KNOLL, Jessica
        Res sem srečna / Jessica Knoll ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 20 cm

Prevod dela: Luckiest girl alive. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2779-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2780-5 (broš.)
a) Mlade ženske - Travmatične izkušnje - New York - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 KNOLL Jessica Res sem srečna LE od 82-311.2 KNOLL Jessica Res sem srečna OD od 82-311.2 KNOLL Jessica Res sem srečna
COBISS.SI-ID 281798144

193.
KOLTAY, Gergely
        Őrizz meg engem / Koltay Gergely ; [illusztráció Szyksznian Wanda]. - Budapest : Szabad Tér, 2008. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

ISBN 978-963-9201-26-2

821.511.141-1
LE cd 82-1 KOLTAY Gergely Őrizz meg LE od 82-1 KOLTAY Gergely Őrizz meg
COBISS.SI-ID 13010844

194.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Kdo je danes glavni / Nataša Konc Lorenzutti ; [ilustrirala Tanja Komadina]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

650 izv.

ISBN 978-961-272-199-2

821.163.6-93-32
ČR ml C KONC L. Nataša Kdo je danes LE ml C KONC L. Nataša Kdo je danes SB ml C KONC L. Nataša Kdo je danes
COBISS.SI-ID 281640192

195.
KOS, Janko, 1931-
        Ideologi in oporečniki : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Beletrina, 2015. - 219 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - "Ideologi in oporečniki so nadaljevanje avtorjeve knjige spominjanj Umetniki in meščani ..." --> zavihek ov. - Kazalo

ISBN 978-961-284-106-5 (Beletrina)
a) Kos, Janko (1931-) - Spomini b) Slovenija - Kulturna politika - 1950- - Spomini c) Ljubljana - Kulturno življenje - 20.st. - V leposlovju d) slovenska književnost e) literarni zgodovinarji in teoretiki f) slovenska literarna veda g) primerjalna književnost h) slovenska literarna kritika i) literarna združenja j) ideologija k) sociologija književnosti l) slovenska kultura m) družbeno okolje n) kulturna zgodovina

821.163.6-94
316.74:82(497.4)"1950/..."(092)
929Kos J.
LE od 82-9 KOS Janko Ideologi in
COBISS.SI-ID 281411584

196.
KRANJEC, Miško, 1908-1983
        Povest o dobrih ljudeh / Miško Kranjec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 338 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-01-3899-0

821.163.6-311.2
LE do 82-311.2 KRANJEC Miško Povest o dobrih
COBISS.SI-ID 280802048

197.
KREFELD, Michael Katz
        Beli angeli / Michael Katz Krefeld ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 362 str. ; 20 cm

Prevod dela: Afsporet; prevedeno iz nem. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2753-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2754-6 (broš.)
a) Thomas Ravnsholdt Ravn (literarni junak)

821.113.4-312.4
LE od 82-312.4 KREFELD Michael K. Beli angeli SB od 82-312.4 KREFELD Michael K. Beli angeli
COBISS.SI-ID 281552896

198.
KRÚDY, Gyula
        Szigeti séták / Krúdy Gyula. - Budapest : Holnap, 2004. - 222 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 963-346-636-9

821.511.141-32
LE od 82-32 KRÚDY Gyula Szigeti séták
COBISS.SI-ID 13002140

199.
KUNTNER, Tone
        Slovenska pomlad / Tone Kuntner ; [prevod v španski jezik Alenka Gortan ; spremna beseda Drago Jančar ; fotografija Studio Breg, Jože Resnik in Harald Draušbaher]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 116 str. ; 22 cm

Besedilo v slov. in špan. prevod. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-275-121-0

821.163.6-1
LE od 82-1 KUNTNER Tone Slovenska pomlad
COBISS.SI-ID 280302592

200.
LAGERCRANTZ, David
        Ami nem öl meg / David Lagercrantz ; [fordította Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2015. - 493 str. ; 21 cm. - (Millenium sorozat)

Prevod dela: Det som inte dödar oss

ISBN 978-963-324-333-6

821.11-312.4
LE od 82-312.4 LAGERCRANTZ D. Ami nem öl
COBISS.SI-ID 12997020

201.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Dekle z zmajskim tatujem / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 2. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2010 (natisnjeno v EU). - 580 str. ; 19 cm

Prevod dela: Män som hatar kvinnor. - 1. slov. izd. izšla z nasl.: Moški, ki sovražijo ženske. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6831-00-0 (broš.)
a) Korupcija - V leposlovju b) Pogrešane osebe - V leposlovju

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle z SB od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle z
COBISS.SI-ID 250569216

202.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2011 (natisnjeno v EU). - 741 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 432 = 232, 3. Bestseller)

Prevod dela: Luftslottet som sprängdes. - Tretja knjiga trilogije Millenium. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6831-06-2

821.113.6-312.4
KO od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle, ki je LE od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle, ki je SB od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle, ki je
COBISS.SI-ID 254563840

203.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Dekle, ki se je igralo z ognjem / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2010 (natisnjeno v EU). - 651 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 427 = 232, 2. Bestseller)

Prevod dela: Flickan som lekte med elden. - Druga knjiga trilogije Millenium. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6831-01-7
a) Hekerji - V leposlovju b) Trgovina z ljudmi - V leposlovju

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle, ki se SB od 82-312.4 LARSSON Stieg Dekle, ki se
COBISS.SI-ID 251868160

204.
LAUREN, Christina
        Prelepi prasec / Christina Lauren ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 260 str. ; 20 cm

Prevod dela: Beautiful bastard. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2725-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2726-3 (broš.)
a) Poslovneži - Čikago - V leposlovju b) Mlade ženske - Pripravništvo - ZDA - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 LAUREN Christina Prelepi prasec LE od 82-311.2 LAUREN Christina Prelepi prasec
COBISS.SI-ID 281161216

205.
LAURENS, Stephanie
        Idealna nevesta : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 462 str. ; 20 cm

Prevod dela: The ideal bride. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2734-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2735-5 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(94)-311.2
LE od 82-311.2 LAURENS Stephanie Idealna nevesta SB od 82-311.2 LAURENS Stephanie Idealna nevesta
COBISS.SI-ID 281188096

206.
MACOMBER, Debbie
        Szerelmes sorok / Debbie Macomber ; [fordította Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2015. - 404 str. ; 19 cm

Prevod dela: Love letters

ISBN 978-963-643-750-3

821.111(73)-311.2
DL od 82-311.2 MACOMBER Debbie Szerelmes sorok LE od 82-311.2 MACOMBER D. Szerelmes sorok
COBISS.SI-ID 12958876

207.
MAJHEN, Zvezdana
        Drevesa : od lipe do bora / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 6)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-10-2
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Drevesa
COBISS.SI-ID 81507585

208.
MAJHEN, Zvezdana
        Gozdni prijatelji : od ježa do medveda / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 5)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-06-5
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Gozdni prijatelji
COBISS.SI-ID 81501697

209.
MAJHEN, Zvezdana
        Jaz, ti, vsi : od mene do tebe / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 1)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-02-7
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Jaz, ti, vsi
COBISS.SI-ID 81507329

210.
MAJHEN, Zvezdana
        Moja oblačila : od pižame do plašča / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 2)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-03-4
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Moja oblačila
COBISS.SI-ID 81507073

211.
MAJHEN, Zvezdana
        Moje okolje : od dvorišča do njive / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 3)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-04-1
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Moje okolje
COBISS.SI-ID 81500673

212.
MAJHEN, Zvezdana
        Vode : od luže do morja / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 4)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6968-05-8
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
LE ml K MAJHEN Zvezdana Vode
COBISS.SI-ID 81501441

213.
MALLERY, Susan
        Egy csipetnyi gyömbér / Susan Mallery ; [fordította Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 320 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Sweet trouble

ISBN 978-963-407-007-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Egy csipetnyi
COBISS.SI-ID 12998556

214.
MALLERY, Susan
        Egy falat csokoládé / Susan Mallery ; [fordította Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 320 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Sweet talk

ISBN 978-963-538-860-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Egy falat
COBISS.SI-ID 12998812

215.
MARIN, Lorena
        A gazda / [szöveg] Lorena Marin ; [illusztrációk] Marife Gonzalez. - Budapest : Napraforgó, 2015. - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Állati foglalkozások)

ISBN 978-963-445-475-5

821.134.2-93-34
LE ml C MARIN Lorena A gazda
COBISS.SI-ID 13003676

216.
MARIN, Lorena
        Az orvos / [szöveg] Lorena Marin ; [illusztrációk] Marife Gonzalez. - Budapest : Napraforgó, 2015. - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Állati foglalkozások)

ISBN 978-963-445-476-2

821.134.2-93-34
LE ml C MARIN Lorena Az orvos
COBISS.SI-ID 13003164

217.
MARIN, Lorena
        A tűzoltó / [szöveg] Lorena Marin ; [illusztrációk] Marife Gonzalez. - Budapest : Napraforgó, 2015. - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Állati foglalkozások)

ISBN 978-963-445-474-8

821.134.2-93-34
LE ml C MARIN Lorena A tűzoltó
COBISS.SI-ID 13003420

218.
MCCARTNEY, Paul
        A felhők fölött / Paul McCartney ; Geoff Dunbar and Philip Ardagh ; [fordította Révbíró Tamás]. - Budapest : "Móra Ferenc", 2006. - 91, [3] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: High in the clouds. - Ilustr. na spoj. listih

ISBN 963-11-8163-4

821.111-93-94
LE ml C MCCARTNEY Paul A felhők felett LE ml C MCCARTNEY Paul A felhők fölött
COBISS.SI-ID 10440092

219.
MCCARTY, Monica
        Pregrešni izvidnik : [tretja knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 408 str. ; 20 cm. - ([Višavski bojevnik ; 3])

Prevod dela: The ranger. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2773-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2774-4 (broš.)
a) Škotski klani - Maščevanje - 14.st. - V leposlovju b) Škoti - Bojevanje - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Škotska - Klani - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 MCCARTY Monica Pregrešni LE od 82-311.2 MCCARTY Monica Pregrešni
COBISS.SI-ID 281785600

220.
MCKINLAY, Deborah
        Ščepec sreče / Deborah McKinlay ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 204 str. ; 20 cm

Prevod dela: That part was true. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2786-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2787-4 (broš.)
a) Ameriški pisatelji - V leposlovju b) Bralke - Pisma - V leposlovju c) Korespondenca - Kulinarika - V leposlovju d) Ženske srednjih let - V leposlovju e) Prijateljstvo - V leposlovju f) Matere in hčere - V leposlovju

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MCKINLAY Deborah Ščepec sreče LE od 82-311.2 MCKINLAY Deborah Ščepec sreče OD od 82-311.2 MCKINLAY Deborah Ščepec sreče
COBISS.SI-ID 281851904

221.
MCRITCHIE, Rebecca
        Edvard in veliko odkritje / [Rebecca Mcritchie ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Celeste Hulme]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-01-5

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C MCRITCHIE Rebecca Edvard in veliko OD ml C MCRITCHIE Rebecca Edvard in veliko SB ml C MCRITCHIE Rebecca Edvard in veliko
COBISS.SI-ID 280553984

222.
MEĐUNARODNI festival suvremenoga pjesništva Murakon (2015 ; Sveti Martin na Muri)
        Murakon : MMXIV, MMXV. : [zbornik pjesama gostujoćih pjesnika] / [Murakon - međunarodni festival suvremenoga pjesništva (2014, 2015.), Sveti Martin na Muri ; glavni urednik Ivan Kutnjak ; odgovorni urednik Zlatko Kraljić]. - Sveti Martin na Muri : Općina [etc.], 2015. - 121 str. : Portreti ; 24 cm

Biografije avtorjev

ISBN 978-953-58629-0-1
a) poezija b) zborniki

821-1
DL od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon DO od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon GA od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon GE od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon LE do 82-1 MEĐUNARODNI Murakon LE od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon PE od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon SB od 82-8 MEĐUNARODNI Murakon
COBISS.SI-ID 12526387

223.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Butalci / Fran Milčinski ; ilustriral France Podrekar ; [zbrala, uredila, izvirno besedilo vzpostavila, spremno besedo in opombe napisala Barbara Simoniti]. - Integralna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 350)

2.200 izv. - Spremna beseda / Barbara Simoniti: str. 147-271. - Bibliografija: str. 273-289

ISBN 978-961-01-3667-5
a) Milčinski, Fran (1867-1932) - "Butalci" - Literarne študije b) slovenski humor c) slovenska humoristična književnost d) nonsens e) slovenski pisatelji f) 19.-20.st.

821.163.6-7
821.163.6.09Milčinski F.
LE ml P MILČINSKI Fran Butalci TU ml P MILČINSKI Fran Butalci
COBISS.SI-ID 280858624

224.
MLAKAR, Ida
        O kravi, ki je lajala v luno / Ida Mlakar ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-198-5

821.163.6-93-32
ČR ml C MLAKAR Ida O kravi, ki je LE ml C MLAKAR Ida O kravi, ki je SB ml C MLAKAR Ida O kravi, ki je TU ml C MLAKAR Ida O kravi, ki je
COBISS.SI-ID 281639424

225.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Kit na plaži / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Valerija Bužan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 215 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

1.000 izv. - Kot riba v vodi / Valerija Bužan: str. 203-215

ISBN 978-961-01-3691-0
a) Drugačnost - V mladinskem leposlovju b) Downov sindrom - Otroci - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
DO ml M MÖDERNDORFER Vinko Kit na plaži LE ml M MÖDERNDORFER Vinko Kit na plaži
COBISS.SI-ID 280234752

226.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Mali nočni kvartet / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Blaž Lukan]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 316 str. ; 21 cm

350 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Biti eno s svojim srcem / Blaž Lukan: str. 307-316. - Vsebuje: Evropa ; Mali nočni kvartet ; Obiski ; Nostalgična komedija

ISBN 978-961-282-104-3
a) Möderndorfer, Vinko (1958-) - Literarne študije b) slovenska dramatika c) slovenski dramatiki d) 20.-21.st.

821.163.6-2
821.163.6.09Möderndorfer V.
LE od 82-2 MÖDERNDORFER Vinko Mali nočni kvartet TU od 82-2 MÖDERNDORFER Vinko Mali nočni kvartet
COBISS.SI-ID 280430080

227.
MOYES, Jojo, 1969-
        Zadnje ljubezensko pismo / Jojo Moyes ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 550 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The last letter from your lover. - 800 izv. - Britanska nagrada za najboljši ljubezenski roman leta.

ISBN 978-961-01-3722-1
a) Novinarke - Anglija - V leposlovju b) Prešuštvo - V leposlovju c) raziskovalno novinarstvo d) ljubezenska pisma

821.111-311.2
ČR od 82-311.2 MOYES Jojo Zadnje ljubezensko LE od 82-311.2 MOYES Jojo Zadnje ljubezensko OD od 82-311.2 MOYES Jojo Zadnje ljubezensko
COBISS.SI-ID 281351680

228.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.800 izv. - Preberi si še, kaj je o dihurjih povedala naša veterinarka / Mateja Plevnik: str. 56-61

ISBN 978-961-01-3297-4
a) Dihurji - V mladinskem leposlovju b) Dihurji - Knjige za otroke c) bolhe d) hišni ljubljenci e) odgovornost f) živali v domišljiji g) povečani tisk h) začetno branje

821.163.6-93-34
636.934.5(02.053.2)
LE ml C MUCK Desa Čudežna bolha OD ml C MUCK Desa Čudežna bolha
COBISS.SI-ID 281398528

229.
MUCK, Desa
        Odred ali Kako osrečiti druge proti njihovi volji / Desa Muck. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 312 str. ; 22 cm

1.300 izv. - O avtorici na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-01-2775-8
a) Psihiatrične bolnišnice - Skupinska psihoterapija - Slovenija - V leposlovju b) Politične stranke - Ustanovitev - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Satira - V leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 MUCK Desa Odred SB od 82-311.2 MUCK Desa Odred
COBISS.SI-ID 280507136

230.
NEMES Nagy, Ágnes
        Ki ette meg a málnát? / Nemes Nagy Ágnes ; Maros Krisztina rajzaival. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 16 X 24 cm

ISBN 978-963-11-9522-4

821.511.141-93-34
LE ml K NEMES Nagy Á. Ki ette meg
COBISS.SI-ID 13002908

231.
NÉMIROVSKY, Irène, 1903-1942
        Ples / Irène Némirovsky ; prevedel Marjan Poljanec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 76 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Le bal. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-915-8

821.133.1-311.2
ČR od 82-311.2 NÉMIROVSKY Irene Ples
COBISS.SI-ID 280699904

232.
NICHOLS, Peter, 1950-
        Pečine / Peter Nichols ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 479 str. ; 20 cm

Prevod dela: The rocks. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2788-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2789-8 (broš.)
a) Družina - Skrivnost - V leposlovju b) Družinski odnosi - Mallorca - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 NICHOLS Peter Pečine LE od 82-311.2 NICHOLS Peter Pečine
COBISS.SI-ID 281876480

233.
        NINJAGO : masters of spinjitzu : cole ; [fordította Valló Gábor]. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-3541-84-5

821.111(73)-32-93
LE ml C NINJAGO
COBISS.SI-ID 12992156

234.
        NINJAGO : masters of spinjitzu : jay ; [fordította Ruzsnyák Csaba]. - Budapest : Duna Könyvklub, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-963-3541-83-8

821.111(73)-32-93
LE ml C NINJAGO
COBISS.SI-ID 12991900

235.
OPREŠNIK, Marija
        Polnočni valček : roman / Marija Oprešnik. - Laško : samozal. ; Tržič : distribucija Avrora, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 276 str. ; 24 cm

100 izv.

ISBN 978-961-283-416-6

821.163.6-311.2
ČR od 82-311.2 OPREŠNIK Marija Polnočni valček LE od 82-311.2 OPREŠNIK Marija Polnočni valček
COBISS.SI-ID 281125376

236.
PEGAN, Vanja
        Nebo davnega poletja : kratke zgodbe / Vanja Pegan. - Ljubljana : Založba 2000, 2007 (Izola : Pigraf). - 138 str. ; 21 cm

500 izv. - Razširjena resničnost Vanje Pegana / Matej Juh: str. 133-138

ISBN 978-961-6533-23-2
a) Pegan, Vanja (1967-)

821.163.6-32
LE od 82-32 PEGAN Vanja Nebo davnega
COBISS.SI-ID 234548736

237.
PEGAN, Vanja
        Tonin / [napisal] Vanja Pegan ; [ilustrirala] Fulvia Zudič ; [v italijanščino prevedla Doriana Kozlovič Smotlak, v hrvaščino prevedel Goran Janković, v angleščino prevedel Aljaž Grošelj, v francoščino prevedla Brigita Jenko]. - Piran : Mestna knjižnica = Pirano : Biblioteca civica, 2009 (Izola : Pigraf). - [43] str. : ilustr. ; 31 cm

Način dostopa (URN): pdf
Dostopno tudi na: http://www.pir.sik.si/mdk/knjige/Tonin.pdf. - Besedilo z ilustr. vzpor. v slov. in ital., sledijo hrv., angl. in franc. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-90416-5-9
a) slovenska mladinska književnost

821.163.6-93-34
087.5
LE ml C PEGAN Vanja Tonin SB ml C PEGAN Vanja Tonin
COBISS.SI-ID 245722112

238.
PÉNTEK, Imre
        Emlék próba / Péntek Imre. - Budapest : Magyar Napló, 2015. - 89 str. ; 21 cm

O avt. in delu na zavihkih ov.

ISBN 978-615-5465-59-8
a) pesmi b) madžarska književnost

821.511.141-1
DO od 82-1 PÉNTEK Imre Emlék próba LE od 82-1 PÉNTEK Imre Emlék próba
COBISS.SI-ID 13005724

239.
PICOULT, Jodi, 1966-
        A nővérem húga / Jodi Picoult ; [fordította Kocsis Anikó]. - 5., változatlan utánnyomás. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 371 str. ; 22 cm

Prevod dela: My sister's keeper

ISBN 978-963-293-455-6

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PICOULT Jodi A nővérem húga
COBISS.SI-ID 12990876

240.
PICOULT, Jodi, 1966-
        Szívtől szívig / Jodi Picoult ; [fordította Hussami Péter]. - 4., változatlan utánnyomás. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 441 str. ; 22 cm

Prevod dela: Change of heart

ISBN 978-963-293-456-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PICOULT Jodi Szívtől szívig
COBISS.SI-ID 12990620

241.
PICOULT, Jodi, 1966-
        Tizenkilenc perc / Jodi Picoult ; [fordította Kocsis Anikó]. - 3., változatlan utánnyomás. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 552 str. ; 22 cm

Prevod dela: Nineteen minutes

ISBN 978-963-293-457-0

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PICOULT Jodi Tizenkilenc perc
COBISS.SI-ID 12990364

242.
        PIROSKA és a farkas / [Jordi Busquets rajzaival]. - Budapest : Napraforgó, 2006. - 1 kartonka ([10] str. ) : ilustr. ; 11 cm. - (Ablakos házikók)

ISBN 963-9626-48-1

821.0-93-34
LE ml K PIROSKA és
COBISS.SI-ID 13008540

243.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Formula 1 in policaj Mataj / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. ponatis. - Domžale : Epistola, 2015. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Formula 1 in policaj Mataj / Mateja Markl: začetna str. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-92719-6-4
a) Promet - V mladinskem leposlovju b) avtomobili c) formule d) prometni predpisi e) prometni znaki f) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-93-34
087.5
OD ml C PODGORŠEK Mojiceja Formula 1 in SB ml C PODGORŠEK Mojiceja Formula 1 in
COBISS.SI-ID 281406464

244.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Uh, ena kokošja! / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Alessandro de Ioannon. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93799-9-8
a) prijazno bralcem z disleksijo b) slikopis

821.163.6-93-32
087.5
LE ml C PODGORŠEK Mojiceja Uh, ena kokošja! OD ml C PODGORŠEK Mojiceja Uh, ena kokošja! SB ml C PODGORŠEK Mojiceja Uh, ena kokošja!
COBISS.SI-ID 280534528

245.
        PRISTANIŠČE besed : odprta branja 1999-2008 / [uredniški odbor Oriana Košuta Krmac, Igor Bizjan, Karmen Kodarin]. - Piran : Mestna knjižnica, 2008 (Žirovnica : Medium). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Način dostopa (URN): pdf
Dostopno tudi na: http://www.pir.sik.si/mdk/knjige/PristanisceBesed.pdf. - Besedilo v slov., it., hrv. ali srb. - 250 izv.

ISBN 978-961-90416-4-2
a) Mestna knjižnica Piran b) odprta branja

821-82
821(497.4-14)-82
028
LE od 82-1 PRISTANIŠČE besed
COBISS.SI-ID 238853376

246.
PROBST, Jennifer
        Keresd a tökéletest : szerelmi gyakorlatok haladóknak / Jennifer Probst ; [fordította Babits Péter[. - Budapest : Libri, 2015. - 398 str. ; 20 cm

Prevod dela: Searching for perfect

ISBN 978-963-310-451-4

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PROBST Jennifer Keresd a
COBISS.SI-ID 12999324

247.
PROBST, Jennifer
        Keresd az alkalmat : szerelmi gyakorlatok kezdőknek / Jennifer Probst ; [fordította Babits Péter]. - Budapest : Libri, 2015. - 394 str. ; 20 cm

Prevod dela: Searching for someday

ISBN 978-963-310-466-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 PROBST Jennifer Keresd az
COBISS.SI-ID 12999580

248.
QUINN, Julia, 1970-
        Ženinova skrivnost / Julia Quinn ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 315 str. ; 20 cm

Prevod dela: The secrets of sir Richard Kenworthy. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2702-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2703-4 (broš.)
a) Plemstvo - Družabno življenje - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Poroke - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 QUINN Julia Ženinova skrivnost SB od 82-311.2 QUINN Julia Ženinova skrivnost
COBISS.SI-ID 280899328

249.
REED, J. C.
        Ohrani ljubezen / J. C. Reed ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 382 str. ; 21 cm. - (Serija Predaj se ljubezni / J. C. Reed ; del 3)

Prevod dela: Treasure your love. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3841-9
a) Bogataši - New York - V leposlovju b) Mlade ženske - Dedovanje - V leposlovju c) Zarote - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
ČR od 82-311.2 REED J. C. Ohrani ljubezen LE od 82-311.2 REED J. C. Ohrani ljubezen
COBISS.SI-ID 280965888

250.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Najboljša ekipa / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The top team. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-35-4
a) matematika b) sošolci c) pomoč d) začetno branje e) povečani tisk f) v mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
LE ml C RIPPIN Sally Najboljša ekipa SB ml C RIPPIN Sally Najboljša ekipa
COBISS.SI-ID 279772672

251.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Prodaja igrač / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The toy sale. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-36-1
a) Igrače - Prodaja - V mladinskem leposlovju b) denar c) problemi najmlajših d) začetno branje e) povečani tisk

821.111(94)-93-32
ČR ml C RIPPIN Sally Prodaja igrač LE ml C RIPPIN Sally Prodaja igrač OD ml C RIPPIN Sally Prodaja igrač SB ml C RIPPIN Sally Prodaja igrač
COBISS.SI-ID 279772928

252.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Zmagovalni gol / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The winning goal. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-34-7
a) nogomet b) šport c) začetno branje d) povečani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
LE ml C RIPPIN Sally Zmagovalni gol SB ml C RIPPIN Sally Zmagovalni gol
COBISS.SI-ID 279769088

253.
ROBERTS, Nora
        Igra sreče / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 360 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Convincing Alex. - 300 izv.

ISBN 978-961-01-3849-5
a) Stanislaski (družina) - ZDA - V leposlovju b) Ameriški Ukrajinci - V leposlovju c) Policisti - New York - V leposlovju d) Pisateljice - Televizijski scenariji - V leposlovju e) Prostitutke - Umori - Kazenske preiskave - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Igra sreče OD od 82-311.2 ROBERTS Nora Igra sreče
COBISS.SI-ID 280710144

254.
ROBERTS, Nora
        Temna čarovnica : prva knjiga v trilogiji Bratranci O'Dwyer / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2015. - 360 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dark witch. - Leto izida v CIP-u 2014. - Broš. izd. meri 19 cm. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-15-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-16-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Temna čarovnica TU od 82-311.2 ROBERTS Nora Temna čarovnica
COBISS.SI-ID 277545984

255.
ROBERTS, Nora
        Vrtinec ljubezni / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 355 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Falling for Rachel. - 300 izv.

ISBN 978-961-01-3847-1
a) Stanislaski (družina) - ZDA - V leposlovju b) Ameriški Ukrajinci - V leposlovju c) Mladoletni delinkventi - V leposlovju d) Odvetnice - New York - V leposlovju e) Bratje - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROBERTS Nora Vrtinec ljubezni SB od 82-311.2 ROBERTS Nora Vrtinec ljubezni
COBISS.SI-ID 280709888

256.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Nočni trajekt / Michael Robotham ; [prevedel Primož Trobevšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: The night ferry. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2764-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2765-2 (broš.)
a) Kriminalisti - Velika Britanija - V leposlovju b) Prijateljice - V leposlovju c) Prometne nesreče - Kazenske preiskave - London - V leposlovju d) Trgovina z ljudmi - Amsterdam - V leposlovju e) Nadomestne matere - V leposlovju f) Organizirani kriminal - V leposlovju

821.111(94)-312.4
LE od 82-312.4 ROBOTHAM Michael Nočni trajekt TU od 82-312.4 ROBOTHAM Michael Nočni trajekt
COBISS.SI-ID 281622528

257.
ROSEN, Michael, 1946-
        Lov na medveda / napisal Michael Rosen ; prepesnila Anja Štefan ; ilustrirala Helen Oxenbury. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [33] str. : ilustr. ; 27 x 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: We're going on a bear hunt. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3713-9
a) družina b) izleti c) medvedi d) pripoved v verzih e) velike tiskane črke f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1
821.111-93-32
087.5
LE ml C ROSEN Michael Lov na medveda
COBISS.SI-ID 280139520

258.
ROWELL, Rainbow
        Eleanor in Park / Rainbow Rowell ; [prevedel in spremno besedo napisal Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 396 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Eleanor & Park. - 800 izv. - Govoriti mlado / Boštjan Gorenc - Pižama: str. 387-396. - Nagrada Boston Globe-Horn Book Award

ISBN 978-961-01-3687-3
a) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-311.2
LE ml M ROWELL Rainbow Eleanor in Park
COBISS.SI-ID 281164288

259.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Gleda kondor avion : brano delo / Andrej Rozman Roza ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Koritnik ; izbrana bibliografija Matjaž Hočevar ; ilustracije Ciril Horjak ; fotografija avtorja Dragan Arrigler]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 264 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 351)

900 izv. - Skriti klasik Andrej Rozman Roza / Andrej Koritnik: str. 187-218. - Ilustr. na spojnih listih. - Izbrana bibliografija Andreja Rozmana Roze / Matjaž Hočevar: str. 221-263

ISBN 978-961-01-3668-2
a) Rozman, Andrej (1955-) - Literarne študije b) Rozman, Andrej (1955-) - Bibliografije c) slovenska književnost d) slovenski književniki e) 20.-21.st.

821.163.6-82
821.163.6.09Rozman A.
012Rozman A.
LE od 82-8 ROZMAN Andrej Gleda kondor
COBISS.SI-ID 281078016

260.
        A RÚT kiskacsa / [Jordi Busquets rajzaival]. - Budapest : Napraforgó, 2006. - 1 kartonka ([10] str. ) : ilustr. ; 11 cm. - (Ablakos házikók)

ISBN 963-9626-51-1

821.0-93-34
LE ml K A RÚT kiskacsa
COBISS.SI-ID 13008796

261.
SÁNDOR, Zsuzsanna
        A hét garabonciás : mitikus kalandregény / írta Sándor Zsuzsanna. - Budapest : Szülőföld, 2014. - 287 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Csodafiú szarvas)

ISBN 978-615-5214-83-7

821.511.141-93-311.3
LE ml M SÁNDOR Zsuzsanna A hét
COBISS.SI-ID 13001628

262.
SANTOS, Care
        Prodam očeta / Care Santos ; ilustriral Andrés Guerrero ; prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Se vende papá

ISBN 978-961-6886-16-1
a) disleksija b) knjige za mladino

821.134.2-93-32
LE ml C SANTOS Care Prodam očeta
COBISS.SI-ID 281677568

263.
SCARROW, Simon
        Brata v krvi / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 446 str. ; 20 cm

Prevod dela: Brothers in blood. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2728-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2729-4 (broš.)
a) Rimljani - Velika Britanija - V leposlovju b) Rimski imperij - Zgodovina - V leposlovju c) Britanija (Rimska provinca) - V leposlovju d) rimska vojska e) rimski vojaki f) zarote g) bitke h) vohuni i) stari Rim

821.111-311.6
DO od 82-311.6 SCARROW Simon Brata v krvi LE od 82-311.6 SCARROW Simon Brata v krvi
COBISS.SI-ID 281108480

264.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in ljudožerski urok / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 112 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henryʼs cannibal curse. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2775-1

821.111-93-32
LE ml P SIMON Francesca Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 281834752

265.
SKUBIC, Andrej E.
        Igre brez meja / Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

600 izv. - O avtorju in delu na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-924-0
a) Begunci - Lampedusa - V leposlovju

821.163.6-311.2
DO od 82-311.2 SKUBIC Andrej E. Igre brez meja
COBISS.SI-ID 281015040

266.
STRONG, Jeremy, 1949-
        Duh v kopeli / Jeremy Strong ; ilustriral Scoular Anderson ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The ghost in the bath. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-41-5

821.111-93-32
ČR ml C STRONG Jeremy Duh v kopeli LE ml C STRONG Jeremy Duh v kopeli OD ml C STRONG Jeremy Duh v kopeli SB ml C STRONG Jeremy Duh v kopeli
COBISS.SI-ID 281242112

267.
SUND, Erik Axl
        Izdajalska roka. [2] / Erik Axl Sund ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 430 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hungerelden; prevedeno iz nem. - Delo Izdajalska roka je drugi del trilogije o Victorii Bergman. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [440]

ISBN 978-961-00-2706-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2707-2 (broš.)
a) Bergman Victoria (literarna junakinja)

821.113.6-312.4
DO od 82-312.4 SUND Erik Axl Izdajalska roka LE od 82-312.4 SUND Erik Axl Izdajalska roka
COBISS.SI-ID 280951040

268.
SZABÓ, Magda
        A Danaida / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 414 str. ; 19 cm

ISBN 978-963-07-9896-9

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 SZABÓ Magda A Danaida
COBISS.SI-ID 13001884

269.
TERSÁNSZKY, Józsi Jenő
        A rejtelmes babú / Tersánszky Józsi Jenő ; [Pásztohy Panka grafikáival]. - Budapest : Holnap, cop. 2011 (Gyoma : Kner). - 124 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-346-981-1

821.511.141-34
DL ml C TERSÁNSZKY J. J. A rejtelmes babú GA ml C TERSÁNSZKY J. J. A rejtelmes babú GE ml C TERSÁNSZKY J. J. A rejtelmes babú LE ml C TERSÁNSZKY J. J. A rejtelmes babú PE ml C TERSÁNSZKY J. J. A rejtelmes bábu
COBISS.SI-ID 8586035

270.
THORNTON, Elizabeth
        Očarljiva princesa / Elizabeth Thornton ; [prevod Irma Kukovič]. - Ljubljana : Triskelion, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 365 str. ; 22 cm. - (Možje Specialne enote / Elizabeth Thornton ; del 2)

Prevod dela: Princess charming. - 300 izv.

ISBN 978-961-93865-2-1 (trda vezava)
a) Ženske - Družbeni položaj - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Vdove - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Zapuščina - V leposlovju e) Zarote - V leposlovju f) Varnostnoobveščevalne službe - Anglija - V leposlovju g) romantična zgodovinska pripoved h) ljubezenski roman

821.111-311.2
LE od 82-311.2 THORNTON Elizabeth Očarljiva SB od 82-311.2 THORNTON Elizabeth Očarljiva
COBISS.SI-ID 281310976

271.
THORNTON, Elizabeth
        Zaljubljeni vohun / Elizabeth Thornton ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ljubljana : Triskelion, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 389 str. ; 22 cm. - (Možje Specialne enote / Elizabeth Thornton ; del 1)

Prevod dela: Whisper his name. - 300 izv.

ISBN 978-961-93865-0-7 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Mlade ženske - Pustolovščine - V leposlovju c) Redke knjige - Pariz - V leposlovju d) Varnostnoobveščevalne službe - Anglija - V leposlovju e) Vohunstvo - V leposlovju f) romantična zgodovinska pripoved g) ljubezenski roman

821.111-311.2
KO od 82-311.2 THORNTON Elizabeth Zaljubljeni LE od 82-311.2 THORNTON Elizabeth Zaljubljeni SB od 82-311.2 THORNTON Elizabeth Zaljubljeni
COBISS.SI-ID 280488448

272.
TODD, Anna, 1989-
        Prvič narazen / Anna Todd ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 636 str. ; 20 cm

Prevod dela: After we collided. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2744-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2745-4 (broš.)
a) Študenti - Washington - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Ljubezenski partnerji - Krize - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 TODD Anna Prvič narazen TU od 82-311.2 TODD Anna Prvič narazen
COBISS.SI-ID 281374208

273.
VAJDA, Éva, 1970-
        Szása, a szibériai kistigris / Vajda Éva ; Nagy Diána rajzaival. - Budapest : Móra, 2014. - 1 Kartonka ([10 str.]) : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-963-11-9688-7

821.511.141-93-34
LE ml K VAJDA Éva Szása, a szibériai
COBISS.SI-ID 13003932

274.
VALJAREVIĆ, Srđan
        Joe Frazier in 49 (+24) pesmi / Srđan Valjarević ; [prevedel Urban Vovk]. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 129 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 33)

300 izv. - O avtorju: str. 129

ISBN 978-961-6699-45-7

821.163.41-1
ČR od 82-1 VALJAREVIĆ Srđan Joe Frazier
COBISS.SI-ID 281267200

275.
WALLIAMS, David, 1971-
        Zlobna zobarka / David Walliams ; [prevedel Milan Dekleva ; ilustriral Tony Ross]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 405 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Demon dentist. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-3684-2
a) Zobozdravniki - Čarovnice - V mladinskem leposlovju b) strah c) zobje d) humor

821.111-93-7
LE ml M WALLIAMS David Zlobna zobarka
COBISS.SI-ID 281553920

276.
WIGGS, Susan
        Asztal öt személyre / Susan Wiggs ; [fordította Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 368 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Table for five

ISBN 978-963-538-857-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 WIGGS Susan Asztal öt
COBISS.SI-ID 12998300

277.
WIGGS, Susan
        Nagy levegőt! / Susan Wiggs ; [fordította Kálló András]. - Budapest : Harlequin, 2010. - 447 str. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Just breathe

ISBN 978-963-538-107-4

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 WIGGS Susan Nagy levegőt!
COBISS.SI-ID 12997532

278.
WIGGS, Susan
        Pizza Rosa / Susan Wiggs ; [fordította Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 384 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Summer by the sea

ISBN 978-963-538-635-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 WIGGS Susan Pizza Rosa
COBISS.SI-ID 12997788

279.
WIGGS, Susan
        Tóparti villa / Susan Wiggs ; [fordította Zsoldos Anita]. - Budapest : Harlequin, 2010. - 399 str. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Lakeside cottage

ISBN 978-963-538-100-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 WIGGS Susan Tóparti villa
COBISS.SI-ID 12997276

280.
WIGGS, Susan
        Üzenet a palackban / Susan Wiggs ; [fordította Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 319 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Return to Willow lake

ISBN 978-963-538-577-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 WIGGS Susan Üzenet a
COBISS.SI-ID 12998044

281.
WILLIAMS, John Edward, 1922-1994
        Stoner / John Williams ; prevedla Breda Biščak ; [spremno besedo napisal Urban Vovk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 334 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 349)

Prevod dela: Stoner. - 600 izv. - Izbrati in obstati / Urban Vovk: str. 319-334

ISBN 978-961-01-3669-9
a) Williams, John Edward (1922-1994) - Literarne študije b) Književnost - Učenje in poučevanje - V leposlovju c) Visokošolski učitelji - Missouri - V leposlovju d) Zakonci - Konflikti - V leposlovju e) Prešuštvo - V leposlovju f) Družinski odnosi - V leposlovju g) Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju h) ameriški roman i) ameriški pisatelji j) 20.st.

821.111(73)-311.2
821.111(73).09Williams J.E.
LE od 82-311.2 WILLIAMS John E. Stoner
COBISS.SI-ID 279937792

282.
YOUNG, Samantha
        Ulica v mesečini / Samantha Young ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: Moonlight on Nightingale Way. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [381]

ISBN 978-961-00-2704-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2705-8 (broš.)

821.111-311.2
DO od 82-311.2 YOUNG Samantha Ulica v mesečini LE od 82-311.2 YOUNG Samantha Ulica v
COBISS.SI-ID 280900608


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


283.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Diplomat Martin Krpan / Milan Jazbec ; ilustriral Marjan Manček ; [prevod Daša Lovšin]. - 1. natis. - Ljubljana : Forma 7, 2015 ([S. l.] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 132. - Moj praprastric Fran Levstik in jaz = My great-great-uncle Fran Levstik and I / Janez Komljanec: str. 8-13. - Vzporedno besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija Levstikovega Martina Krpana / Špela Razpotnik: str. 112-128

ISBN 978-961-6181-95-2
a) Martin Krpan (literarni junak) b) Levstik, Fran (1831-1887) - "Martin Krpan" c) Diplomacija d) slovenska književnost e) bibliografije

341.7/.8
821.163.6.09Levstik F.:Martin Krpan
LE od 82.0 JAZBEC Milan Diplomat Martin
COBISS.SI-ID 278852608

284.
        MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat. - 1988, 1. sz.-        . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988- (Partizanska 120). - 24 cm

Polletno. - Prvotno izd.: A Szlovéniai Magyar Irócsoport. - Tematska št.: Slikoviti glasovi, govoreče slike = Színes hangok, beszélő képek. - Tematska št.: Szépbe szőtt hit---: 2010/1-2
ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)

821.511.141.0
LE od MURATÁJ
2015 sz. 1/2
COBISS.SI-ID 16563458


821.111


285.
ARLIDGE, M. J.
        An ban, pet podgan / M. J. Arlidge ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 348 str. ; 20 cm

Prevod dela: Eeny meeny. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2716-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2717-1 (broš.)

821.111-312.4
ČR od 82-312.4 ARLIDGE M. J. An ban, pet DO od 82-312.4 ARLIDGE M. J. An ban, pet LE od 82-312.4 ARLIDGE M. J. An ban, pet
COBISS.SI-ID 281012224


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


286.
        ARTARIAʼS Eisenbahn- u. Post- Communications- Karte von Oesterreich-Ungarn [Kartografsko gradivo]. - 4. neubearbeitung 6. Aufl. - 1:1.700.000. - Wien : Artaria & Co., 1901. - 1 zvd : barve ; 109 x 75 cm na listu 115 x 85 cm, zložen na 15 x 22 cm + Stationsverzeichnis (28 str., ; 22 cm)

5 stranskih zvd.: Nordwest-Böhmen 1:750.000, Wiener Stadtbahn ... 1:180.000, Südliche Lokalstrecken von Wien 1:750.000. Prag und Umgebung 1:200.000, Budapest 1:200.000
a) Avstro-Ogrska - Prometni zemljevidi b) promet c) železniški zemljevidi d) poštni zemljevidi

912.43(439.5):656.2
BL:
280
LE zv 908 Prekmurje ARTARIAʼS
COBISS.SI-ID 262216192

287.
        G. Freytag's neue Verkehrskarte von Österreich-Ungarn 1901 [Kartografsko gradivo]. - 1:1.500.000. - Wien : G. Freytag & Berndt, 1901. - 1 zvd : barve ; 88 x 66 cm na listu 98 x 71 cm, zložen na 13 x 23 cm

Stranski zvd.: Wiener Lokalverkehr. 1:500.000, Wiener Stadtbahn 1:200.000, Budapest 1:500.000, Nord-Böhmen 1:750.000, Balkanski polotok (osrednje dežele) ca. 1:3.000.000. - Ob strani: seznam železniških prog in koledar za l. 1901
a) Avstro-Ogrska - Prometni zemljevidi b) železniški zemljevidi c) poštni zemljevidi

912.43(439.5)"1901"
BL:
280
LE zv 908 Prekmurje G. FREYTAG'S
COBISS.SI-ID 263280640

288.
SZABÓ, Ede D.
        Eger / D. Szabó Ede ; [fotó] Kaiser Ottó. - Budapest : Kaiser Art, 2005. - 144 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 963-210-558-3
a) zgodovina b) geografija c) Madžarska

91(439)
LE od 90/91(439) SZABÓ Ede D. Eger
COBISS.SI-ID 13009052

289.
        A VILÁG zászlói : képes atlasz gyermekeknek : matricákkal ; [fordította Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Atlas de las banderas con pegatinas

ISBN 978-963-445-096-2
a) zastave b) države c) matrice d) atlas

912
LE ml 90/91(3/9) A VILÁG zászlói
COBISS.SI-ID 12992668

290.
        VLOGA TO Pomurja v procesu osamosvajanja : zbornik / Alojz Šteiner, ur. ; [fotografsko in drugo gradivo OZVVS Gornja Radgona ... et al.]. - Lendava : Arma, 2015. - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

"... posveta Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja. Posvet je potekal 24. oktobra 2014 v grajski dvorani v Murski Soboti." ---> str. 6. - 1.200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-281-905-7
a) Teritorialna obramba - Pomurje - Zborniki b) Pomurje - Zgodovina - 1991 - Zborniki c) Slovenija - Vojna - 1991 - Zborniki

94(497.411)"1991"(082)
355(497.411)"1991"(082)
LE do 355/359 VLOGA TO Pomurja LE od 908 Prekmurje VLOGA TO LE od 908 Prekmurje VLOGA TO Pomurja
COBISS.SI-ID 279964416


929 BIOGRAFIJE


291.
        DIEGO de Castro nel centenario della nascita 1907-2007 / a cura di Ondina Lusa e Kristjan Knez ; [foto Archivio privato della famiglia de Castro ... et al.]. - Pirano : Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini, Il trillo, 2007 ([Izola] : Pigraf). - 239 str., [40] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-91050-8-5
a) De Castro, Diego (1907-2003) - Jubilejni zborniki b) biografije c) spomini sodobnikov

929De Castro D.(082)
LE od 929 DE CASTRO D.
COBISS.SI-ID 235661824

292.
KIM, Dae Soon
        Göncz Árpád : politikai életrajz / Dae Soon Kim ; fordította Gebula Judit, Volford Anita Adrienn. - [Budapest] : Scolar, [cop. 2012] (Dabas : Reálszisztéma). - 304 str, [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: A political Biography of Hungary's first post-communist President, Árpád Göncz. - Utószó a magyar kiadáshoz / Rainer M. János: str. 256-260. - Bibliografija: str. 281-304

ISBN 978-963-244-348-5

929 Göncz Á.
LE od 929 GONCZ A.
COBISS.SI-ID 8309555

293.
SZABÓ, András
        A rejtőzködő bibliafordító-Károlyi Gáspár : (Nagykároly, 1535 körűl Gönc, 1591. december vége) / Szabó András. - Budapest : Kálvin, 2012. - 162 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-558-205-1
a) zgodovina b) Biblija c) prevajanje

929
LE od 929 KÁROLYI G.
COBISS.SI-ID 13010332

294.
        ZBORNIK ob stoletnici akad. Antona Vratuše / [uredili Peter Štih, Biba Teržan, Slavko Splichal]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015 ([Ljubljana] : Designpro). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia, ISSN 0560-2955 ; 31)

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-268-041-1
a) Vratuša, Anton (1915-) - Jubilejni zborniki b) Vratuša, Anton (1915-) - Intervjuji c) Pravo - Zborniki d) Slovenija - Zgodovina - Zborniki e) slovenski politiki f) slavisti

929Vratuša A.(082)
34(082)
94(497.4)(082)
082.2Vratuša A.
LE od 929 VRATUŠA A.
COBISS.SI-ID 280556032


93/99 ZGODOVINA


295.
CSIKÁNY, Tamás
        Csikány Tamás / A harmincéves háború ; [illusztrációk Ölveczky Gábor]. - Budapest : Korona, 2005. - 132 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 131

ISBN 963-9589-36-5
a) vojne b) zgodovina c) verstva

94(4)
LE od 940/990 CSIKÁNY Tamás Csikány Tamás
COBISS.SI-ID 13002652

296.
CSILLAG, Attila
        A Pécsi Közjegyzői Kamara története 1875-1949 / Csillag Attila, Rokolya Gábor ; [fotó Hajdú József]. - Budapest : Közjegyzői Akadémia, 2015. - 217 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635)

Bibliografija: str. 197-205. - Kazalo

ISBN 978-615-80176-2-6
a) notarji b) notariat c) zgodovina d) Madžarska e) Lendava

94(439)
347.961(439)(091)
LE do 34/354 CSILLAG Attila A Pécsi Közjegyzői
COBISS.SI-ID 12994460

297.
        GÖRÖGÖK. - Budapest : Lilliput, 2014. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

ISBN 978-963-9619-64-7
a) grki b) zgodovina c) stari vek

94(38)
LE ml 93/99 GÖRÖGÖK
COBISS.SI-ID 12995228

298.
        HARCOSOK és fegyverek. - Budapest : Lilliput, 2007. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

ISBN 978-963-9619-52-4
a) orožje b) zgodovina c) vojaki

94(100)
LE ml 93/99 HARCOSOK és
COBISS.SI-ID 12995996

299.
        KALÓZOK. - Budapest : Lilliput, 2003. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm. - (100 állomás-100 kaland, ISSN 1589-3316)

ISBN 978-963-9166-62-2
a) pirati b) zgodovina c) pustolovci

94(100)
LE ml 93/99 KALÓZOK
COBISS.SI-ID 12995484

300.
PRINČIČ, Vili
        V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja / Vili Prinčič ; [prevodi iz nemščine Kazimira Pavlin, Nadja Paulin Cussigh, Ivan Lukan ; predgovor Petra Svoljšak]. - Trst : ZTT = EST, 2015 ([s. l.] : Grafica Goriziana). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz domačega panja)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Knjigi na pot / Petra Svoljšak: str. 5-8. - Bibliografija: str. 238

ISBN 978-88-7174-180-2
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Begunci b) Slovenci - Begunci - Bruck an der Leitha - 1915-1918 - Spomini c) Bruck an der Leitha - Taborišče - 1915-1918 d) begunska taborišča e) soška fronta

94(436)"1915/1918"
314.151.3-054.73(0163.6)"1915/1918"(092)
LE od 940.3/.4 PRINČIČ Vili V Brucku
COBISS.SI-ID 8252908

301.
        STRATEGIJE in prakse energetske oskrbe v Sloveniji / uredila Žarko Lazarević in Aleksander Lorenčič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 342 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 11)

300 izv. - Bibliografija: str. 314-329 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-55-5
a) Preskrba z energijo - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) ekonomska zgodovina c) energetika d) naftna industrija e) zgodovinopisje f) parni stroji g) vodna kolesa h) premogovništvo i) elektrifikacija j) plin k) nafta l) voda m) premog

620.9(497.4)(091)(082)
LE od 62 STRATEGIJE in
COBISS.SI-ID 281149184

302.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti / Andrej Studen ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 23)

400 izv. - O avtorju: str. 239. - Bibliografija: str. 220-231. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-56-2
a) Romi - Zgodovina - Slovenija b) Romi - Stigmatizacija c) stereotipi d) cigani e) druga svetovna vojna f) žrtve g) zgodovinski pregledi h) predsodki

94(497.4=214.58)
316.647.8(=214.58)
39(=214.58)
LE od 39 STUDEN Andrej Neprilagojeni in
COBISS.SI-ID 281325056

303.
SZABÓ, András
        Téged Isten dicsérünk : Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme / Szabó András. - 2., átdolgozott kiad. - Budapest : A Magyarországi Református Egyház Kálvin János, 2010. - 191 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-963-558-164-1
a) zgodovina b) Madžarska

94(439)
LE od 940/990 SZABÓ András Téged Isten
COBISS.SI-ID 13010588

304.
        VODA : vodnik po razstavi = Water : exhibition guide / [avtorica Irena Šinkovec ; soavtorji Maja Bahar ... [et al.] ; fotografije David Badovinac ... [et al.] ; risbe Andrej Gaspari, Maja Jančič ; prevod v angleščino Dejan Gorše ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 275 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-961-6509-43-5
a) Voda - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi b) Voda - Preskrba - Zgodovina - Ljubljana - Razstavni katalogi c) voda d) vodnjaki e) kanalizacija f) vodovodi g) pitna voda h) tekoče vode i) posoda

930.85:556(083.824)
628.1(497.4Ljubljana)(091)(083.824)
LE od 55/56 VODA
COBISS.SI-ID 280084480


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO