Page 1 - lendavske_novice_2014-04-05
P. 1

LENDAVSKE NOVICE                                LENDVAI HÍRADÓ

      Glasilo Občine Lendava • 17. letnik, 4.–5. številka • 20. XI. 2014 Lendva Község közleménye •17. évfolyam, 4.–5. szám• 2014. XI. 20.

Foto · Fotó: Tomaž Galič

             Pestra jesen • Őszi Kavalkád

             Aktualno • Aktuális   Skupnost in občani • Közösség és polgárok Investicije in projekti • Befektetések és projektek

             Svečanost ob      Poplave v letu 2014            Obnove šolskih objektov in
             18. občinskem prazniku in sanacija posledic            investicijsko-vzdrževalna dela
             Stran 3         Stran 10                  Stran 19

             Ünnepség a 18. községi A 2014-es árvizekről és a         Az iskolaépületek felújítása és
             ünnep alkalmából    következmények felszámolásáról       beruházási-karbantartási munkálatok
             5. oldal        Stran 12                  25. oldal
   1   2   3   4   5   6