A szlovén közkönyvtárak napja – november 20.

Vendégeink bemutatása

Jelka Pšajd

Néprajzkutatóként a Muravidék múltbeli ünnepi és mindennapi élet szellemi és anyagi kultúráját kutatja. Gyűjti a szellemi örökséget (mesék, babonák, népi tudás, szokások, ˝csúnya szavak˝…), és feltárja, gyűjti és rögzíti a muravidékiek, stájerországiak, valamint rábavidékiek élettörténetét.

Tatjana Bogdan

Tatjana Bogdan már 25 éve foglalkozik a műkedvelő kultúrával. A Kultúregyesület Lendva elnöke, a Hajnal Művelődési Egyesület Gyertyános titkárnője, a Lendvai Gondozási Központ muravidéki néptáncegyüttes szakmentora. Sokat utazik, a legérdekesebb útjairól pedig szeret útibeszámolókat írni. A Življenje mojih babic című könyv szerzője.

Bence Lajos

Bence Lajos József Attila-díjas költő, író, publicista, szerkesztő. Sokrétű tevékenységét elsősorban a költői pálya jellemzi, valamint a tudományos munkássága. Legújabb könyvében, először, a kisprózai alkotásait közli. A könyv kiadója a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Bence Lajos alkotásaiból néhányat itt is meghallgathatnak.

Pál Péter

Lendvai költő, előadóművész, énekes, a Kaposvári Egyetem Színházi Intézete Színművész szakának hallgatója. 16 évesen adta ki első verseskötetét. A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny többszörös díjazottja, József Attila, Kaleidoszkóp, illetve ifjúsági Radnóti-díjas.

Jelka Pšajd

Debeli sneg je düno

Tatjana Bogdan

Karácsonyi-újévi körutazás az MSC Opera nevű hajóval

Bence Lajos

rövid történetek

Miska bátyám és Örzse mama, felolvassa: Szőke Kristina

  Marika néni, felolvassa: Király Boglárka

„Személyes jellegük miatt nem klasszikus novellák ezek, inkább – ahogy az angolszász irodalomelmélet nevezi – short storyk, rövid történetek. Biográfiai vonatkozásuk, egyértelmű referencialitásuk ellenére fontos kiemelni ugyanakkor, hogy ezek mindegyike irodalmi műalkotás, így egészében fikció. Ennek megfelelően sem életrajzi megállapításokat nem érdemes levonni belőlük, sem a mégoly ismerős nevű alakokat, helyeket konkrét alakokkal, helyekkel azonosítani.
A történetek rövidségük, közérthető nyelvezetük és sokak számára ismerős motívumaik, szüzséelemeik miatt eleve szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot, mint a történeti regények vagy az elbeszélések. Ugyan hosszabbak, mint Örkény egy- vagy Kavabata kétpercesei, terjedelmük a mai rohanó világ egy megállónyi idejében kényelmesen befogható, tartalmuk befogadható, az olvasó személyes szűrőjén kényelmesen megszűrhető.”

Szemes Péter

„Bence Lajos életműve kétségtelenül a legújabb és egyetemes magyar irodalom maradandó értékei közé tartozik.
Több műfajban jeleskedik. Hézagpótló tanulmányai vannak a muravidéki magyarok történelméről, irodalmi és művészeti tevékenységéről, a kisebbségben élő népcsoport sorskérdéseiről.
Hasonlóképpen mondhatjuk, hogy költészete a legelső vonalba sorolható. Műveiben a népi hagyomány ébren tartása éppen úgy fölfedezhető, mint a legmodernebbnek mondható törekvések sok jele. Igen sokat tett a fiatal, kezdő írástudók érvényesüléséért is.
Most egy tőle szokatlan, új műfajjal kísérletezik. Kisprózái tartalmazzák a hétköznapi élet számos elemét és epizódját. Érezhetően élvezi ennek a műfajnak izgalmait, a rácsodálkozást a létezés apró csodáira.”

Bakonyi István

Pál Péter

Melengető

A szlovén közkönyvtárakról