Elektronikus gyűjtemények

Az elektronikus adatbázisok használata gyors hozzáférést és a kívánt információk egyszerű használatát biztosítja. Az adatbázisokhoz a könyvtárunkban férhet hozzá. Néhány elektronikus gyűjtemény távolról is elérhető (pl. otthonról).

A könyvtárban és távolról elérhető gyűjtemények:

L'Harmattan Digitális Adatbázis
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Typotex Interköny
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

Osiris Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Akadémiai Kiadó MERSZ
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet érhető el a felületen.

Kronosz Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza.

Szaktudás Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

Attraktor Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.

Akadémiai Kiadó Szótárai
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

SzóTudásTár
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.

Mentor Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az erdélyi kiadó adatbázisában 600 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el.

Balassi Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.

Gondolat Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban Az adatbázisban a Gondolat Kiadó mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadványa érhető el.

Kortárs Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el.

Napvilág Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés (EN)
Távoli hozzáférés (HU)

Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.