Elektronikus gyűjtemények

Az elektronikus adatbázisok használata gyors hozzáférést és a kívánt információk egyszerű használatát biztosítja. Az adatbázisokhoz a könyvtárunkban férhet hozzá. Néhány elektronikus gyűjtemény távolról is elérhető (pl. otthonról).

A könyvtárban és távolról elérhető gyűjtemények:

L'Harmattan Digitális Adatbázis
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Typotex Interköny
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

Osiris Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Akadémiai Kiadó MERSZ
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet érhető el a felületen.

Kronosz Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza.

Szaktudás Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

Attraktor Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 150 kötetét tartalmazza.

Akadémiai Kiadó Szótárai
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

SzóTudásTár
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.

Mentor Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az erdélyi kiadó adatbázisában 600 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el.

Balassi Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.

Gondolat Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban Az adatbázisban a Gondolat Kiadó mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadványa érhető el.

Kortárs Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el.

Napvilág Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés (EN)
Távoli hozzáférés (HU)

Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Argumentum Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

Kalligram Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak közvetítője. Repertoárjában a szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek, a kiadványok száma megközelíti a 900 kötetet.

Kriterion Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A kiadót 1969-ben alapították a Romániában élő nemzetiségek kultúrájának ápolására, azóta az erdélyi magyar írók, költők mellett a tudományos élet legfőbb közvetítőjévé is vált. A Kriterion Kiadó kiemelt feladatának tartja a különböző nyelvű kultúrák közvetítését, így portfóliójának jelentős részét teszik ki a tudományos és szépirodalmi fordítások román, szerb, ukrán, orosz, török szerzőktől. Az adatbázis jelenleg közel 1000 kötetet tartalmaz.

Magyar Napló Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Magyar Napló Kiadó a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek munkái mellett jelentős számban ad ki irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással foglalkozó köteteket, valamint művészeti albumokat is. A 2012-ben induló adatbázis az eddig megjelentetett közel 300 kötetet adja közre.

Múlt és Jövő
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre. A szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is.

Nap Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Nap Kiadó közel három évtizedes múltra tekinthet vissza, ami alatt művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti, történelmi, néprajzi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette fő hivatásának. Számos, szakmai körökben népszerű és elismert sorozatot tart fent immár évtizedek óta (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). A kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, mintegy 500 könyv digitális, kereshető változatát tartalmazza.

Szaktudás Kiadó
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

Szent István Társulat
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Szent István Társulat Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye.

SzakKönyvtár
Könyvtári hozzáférés
Távoli hozzáférés
Lista

A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. Az adatbázis több mint 1500 szerző munkáját tartalmazza. A szakkönyvek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói.