Elektronske zbirke

Uporaba elektronskih podatkovnih zbirk vam omogoča hiter dostop in enostavno uporabo želenih informacij. Do podatkovnih zbirk lahko dostopate v naši knjižnici. Nekatere elektronske zbirke pa so dostopne tudi na daljavo (npr. od doma).

Zbirke, ki so dostopne v knjižnici in na daljavo:

L'Harmattan Digitális Adatbázis
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Kompleksna digitalna podatkovna baza založbe L’Harmattan Könyvkiadó. Trenutno vsebuje več kot 1400 večinoma madžarskih humanističnih in družboslovnih strokovnih del, učbenikov ter publikacij, organiziranih v kategorije z več kot 20 znanstvenih področij, ki jih je možno prosto iskati in brati.

Typotex Interköny
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi založbe Typotex Kiadó je dosegljivih več kot 600 izdaj, večinoma v madžarskem jeziku: visokošolski učbeniki, zapiski ter strokovne knjige s področja naravoslovja ter družboslovja.

Osiris Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Osiris Kiadó ima od leta 1994 odločilno vlogo pri izdajanju domačih humanističnih ter družboslovnih, visokošolskih ter leposlovnih del, obenem pa deluje tudi kot intelektualna delavnica. Podatkovna baza vsebuje okoli 1700 publikacij razvrščenih v kategorije z 20 znanstvenih področij.

Akadémiai Kiadó MERSZ
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Celotno besedilo najpomembnejših madžarskih priročnikov založbe Akadémiai Kiadó lahko beremo v multidisciplinarni podatkovni bazi. Leta 2017 je na vmesniku bilo dosegljivih več kot dvesto madžarskih publikacij.

Kronosz Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Kronosz Kiadó je nastala spomladi 2012. Njen glavni profil so družboslovne strokovne knjige, znotraj tega v prvi vrsti zgodovinske izdaje ter domoznanske izdaje z območja okrožja Pécs ter Baranya, ponujajo pa tudi knjige o literarni zgodovini in umetnosti. Baza podatkov vsebuje celotno zbirko knjig založbe.

Szaktudás Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Szaktudás Kiadó Ház je od svojega nastanka izdala več kot 600 – v večji meri agronomskih – knjig. Strokovne knjige, ki so namenjene bralcem z višjimi potrebami po strokovni literaturi, se uporabljajo ne le v visokošolskem izobraževanju na področju agronomije, temveč tudi bogatijo knjižnice inženirjev, strokovnjakov, veleposestniki ter poklicni kmetovalci.

Attraktor Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi so poleg zgodovinskih, filozofskih ter družbenozgodovinskih izdaj dosegljiva tudi dela srednje- in zgodnjenovoveških klasičnih avtorjev. Ponudba vsebuje skupno 150 izdaj založbe Attraktor Kiadó.

Akadémiai Kiadó Szótárai
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi založbe Akadémiai Kiadó so poleg angleških, nemških, francoskih, nizozemskih, italijanskih, ruskih ter španskih slovarjev dostopni celotni geselski članki eno- ter večjezičnih strokovnih slovarjev. Med enojezičnimi slovarji lahko najdemo 12. izdajo madžarskih pravopisnih pravil, slovar tujk (Idegen szavak és kifejezések szótára), razlagalni slovar (Magyar értelmező kéziszótár) ter madžarski sinonimni slovar (Magyar szinonimaszótár). Iskalni vmesnik omogoča sočasno iskanje po besedišču več slovarjev.

SzóTudásTár
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo

V podatkovni bazi je na enem vmesniku dosegljivih 11 velikih slovarjev založbe Tinta Kiadó (razlagalni slovar, etimološki slovar, slovar tujk, sinonimni slovar, slovar protipomenk, slovar starih besed, prevodni slovar, slovar kratic, slovar izgovorjave, slovar pregovorov, seznam sestavkov).

Mentor Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Podatkovna baza transilvanske založbe vsebuje 600 umetniških, etnoloških, zgodovinskih ter leposlovnih del.

Balassi Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi založbe so dostopne publikacije založbe Balassi Kiadó s področja kulturne zgodovine, literarne zgodovine, literarne teorije, jezikoslovja in jezikovne zgodovine, zgodovine, arheologije, umetnostne zgodovine, umetnostne teorije, arhitekture, sociologije, psihologije, etnologije, zgodovine knjige, muzikologije, gledališke zgodovine in gledališke teorije.

Gondolat Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi je dostopnih skupno 700 izdaj založbe Gondolat Kiadó s področja zgodovine ter družbenih ved.

Kortárs Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi založbe Kortárs Kiadó so dostopne madžarske izdaje s področja literarne zgodovine ter literarne teorije.

Napvilág Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

V podatkovni bazi je dostopnih 360 publikacij s področja najnovejše zgodovinske znanosti ter s širšega področja družboslovnih znanosti. Med izdajami lahko najdemo biografije politikov, publikacije, velike monografije ter priročnike, ki nudijo široko paleto sodobnih znanj.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo (EN)
Dostop na daljavo (HU)

Celotna besedila več sto strokovnih revij, biltenov, akademskih publikacij, letopisov, dnevnega ter tedenskega časopisja, leksikonov in priročnikov lahko najdete v podatkovni bazi, ki zagotavlja madžarske vsebine. ADT je ena največjih online zbirk hungarikumov 19–20. stoletja, pomemben vir madžarske kulturne, družbene ter gospodarske zgodovine. Gradivo zbirke je v veliki meri sestavljeno iz publikacij iz 20. stoletja, vendar vsebuje tudi veliko besedil iz 19. in redkeje iz 21. stoletja.

Argumentum Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba je v zadnjih 30 letih izdala skupno 900 knjig s področja literarne zgodovine, kritičnih izdaj, zgodovine, didaktične teorije, jezikoslovja, zgodovine jezika, sociologije, glasbe, zgodovine knjige, umetnostne teorije, gledališke zgodovine, psihologije, etnologije, arheologije ter arhitekture. Njeni sozaložniki so ELTE, intitucije Madžarske akademije znanosti (MTA), muzeji, OSZK, knjižnice, arhivi, Inštitut in muzej vojaške zgodovine (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) ter druge znanstvene intelektualne delavnice.

Kalligram Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Kalligram je, kot regionalna in manjšinska založba, po eni strani najpomembnejša predstavnica slovaške madžarske (Felvidék) književnosti, po drugi strani pa posrednica srednjeevropskih kultur ter literature. Poleg leposlovja so v njenem repertoarju literarnozgodovinska, družboslovna, zgodovinska, filozosko-estetska dela, število njihovih izdaj je okoli 900.

Kriterion Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založbo so leta 1969 ustanovili za negovanje kulture v Romuniji živečih narodov, od takrat pa je poleg tega, da je posrednica del transilvanskih madžarskih pisateljev, pesnikov, postala tudi najpomembnejša posrednica znanstvenega življenja. Založba Kriterion kot svojo prednostno nalogo navaja posredovanje kultur različnih jezikov, zato pomemben del njenega portfelja predstavljajo prevodi znanstvenih in leposlovnih del romunskih, srbskih, ukrajinskih, ruskih, turških avtorjev. Podatkovna baza trenutno vsebuje približno 1000 zvezkov.

Magyar Napló Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Magyar Napló Kiadó je leposlovna delavnica, ki deluje poleg Zveze madžarskih pisateljev (Magyar Írószövetség). Poleg del uglednih in znanih pisateljev, pesnikov, literarnih prevajalcev, literarnih zgodovinarjev izdaja precejšnje število knjig s področja literarnih ved, zgodovine, sociografije, etnologije, religije ter umetniških albumov. Baza podatkov, ki deluje od leta 2012, vsebuje skoraj 300 doslej objavljenih del.

Múlt és Jövő
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založnik objavlja madžarske prevode v najrazličnejših jezikih napisane nove svetovne judovske literature. Poleg strogo judovskih tem ga zanimajo tudi strpnost, multikulturnost in stvarna literatura.

Nap Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Nap Kiadó ima tri desetletja trajajočo zgodovino, v času katere bilo njeno glavno poslanstvo objavljanje del, ki so nosilci kulturnozgodovinskih, literarnih, jezikoslovnih, zgodovinskih, etnografskih ter splošnih vrednot. Že desetletja vzdržuje številne serije, ki so priljubljene in priznane v strokovnih krogih (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). Baza podatkov založnika vsebuje digitalne različice skoraj vseh do sedaj izdanih, skoraj 500, knjig.

Szaktudás Kiadó
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založba Szaktudás Kiadó Ház je od svojega nastanka izdala več kot 600 del – večinoma s področja agronomije. Strokovne knjige, pisane za bralce resnejših knjig, z višjimi strokovnimi potrebami, se ne uporabljajo za le visokošolsko poučevanje agronomije, ampak bogatijo tudi knjižnice inženirjev, strokovnjakov, velikih gospodarstev in poklicnih kmetov.

Szent István Társulat
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Založniška dejavnost založbe Szent István Társulat – poleg teologije kot glavnega profila – pokriva področja filozofije, naravoslovja, zgodovine in njenih pomožnih ved, prava in politologije, sociologije in psihologije, vzgoje, kulturne in literarne zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije. Podatkovna baza je digitalni repozitorij, ki stremi k popolnost izdaj založbe Szent István Társulat ter njenih zgodovinskih institucij: Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, Tudományos és Irodalmi Osztály, Szent István Akadémia, Élet, Christianus Kiadó, Stephaneum Nyomda od leta 1847 do danes.

SzakKönyvtár
Dostop v knjižnici
Dostop na daljavo
Seznam

Podatkovna baza v zadnjih več kot dvajsetih letih izdane strokovne literature založbe Tinta Könyvkiadó. Zbirka strokovnih knjig s področja družbenih ved, predvsem jezikoslovja in komunikologije. Baza vsebuje dela več kot 1500 avtorjev. Avtorji strokovnih knjig so sodelavci zavodov Madžarske akademije znanosti, predavatelji-raziskovalci na univerzah ELTE, Univerzi v Debrecenu, Univerzi v Szegedu, Univerzi v Nyíregyházu ter drugih univerzah in visokih šolah.