Lendavski znanstveni portreti

T_BenceLajos

dr. Lajos Bence (1956–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: literarna zgodovina
Delovno mesto: Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti

lajos.bence@nepujsag.net

T_BernjakElizabeta

dr. Elizabeta Bernjak (1947–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje
Delovno mesto: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

elizabeta.bernjak@siol.net

T_BokorJozsef

dr. József Bokor (1944–2019)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje

boknem@freemail.hu

T_FabcicMelanijaLarisa

 dr. Melanija Larisa Fabčič (1969–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje
Delovno mesto: docentka za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

melanie.f@triera.net 

T_GonczLaszlo

dr. Göncz László (1960–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: zgodovina
Delovno mesto: Državni zbor Republike Slovenije

laszlo.goncz@dz-rs.si

T_GrofAnnamaria

dr. Annamária Gróf (1979–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje

grof.annamaria@gmail.com

T_GyorkosJozsef

 dr. József Györkös (1961–)

Znanstvena veda: : naravoslovje in tehnika
Znanstvena področja: računalništvo in informatika, medijske komunikacije
Delovno mesto: a redni profesor Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

jozsef.gyorkos@uni-mb.si

T_HalaszAlbert

dr. Albert Halász (1969–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: etnologija
Delovno mesto: Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva

halasz.albert@siol.net

T_KaszasGizella

 dr. Gizella Kaszás (1957–) 

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: psihologija
Delovno mesto: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (Center za pomoč družinam in otrokom)

csente5@freemail.hu

T_LendvaiKepeZoltan

 dr. Zoltán Lendvai Kepe (1964–) 

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: etnologija
Delovno mesto: Galerija-Muzej Lendava

lyndvamuseum@yahoo.com

T_KepeneBiharMaria

 dr. Mária Kepéné Bihar (1978–) 

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: etnologija
Delovno mesto: RTV Slovenija, TV-studio Lendava

ria.bihaly@gmail.com

T_KollathAnna

 dr. Anna Kolláth (1954–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstvena področja: uporabno jezikoslovje, sociolingvistika, sociodialektologija
Delovno mesto: Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

anna.kollath@um.si

T_KovacsAttila

 dr. Attila Kovács (1973–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: zgodovina
Delovno mesto: Inštitut za narodnostna vprašanja

attila.kovacs@guest.arnes.si

T_BojanKulcar

 dr. Bojan Kulčar (1981–)

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: kemija
Delovno mesto: Ekspert za zdravje in varnost pri Lek d. d. član skupine Sandoz

bojan.kulcar@gmail.com

T_JurkaLepicnikVodopivec

 dr. Lepičnik Vodopivec, Jurka (1954–)

Znanstvena veda: družboslovje
Znanstveno področje: vzgoja in izobraževanje, pedagogika
Delovno mesto: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

jurka.lepicnik@pef.upr.si

T_BorutOslaj

 dr. Borut Ošlaj (1964–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: filozofija
Delovno mesto: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

borut.oslaj@guest.arnes.si

 dr. Andrej Paušič (1983−)

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: biologija (sistematska botanika, fitocenologija, biogeografija)

andrej.pausic@gmail.com

T_RudasJutka

 dr. Jutka Rudaš (1969–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: književnost
Delovno mesto: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

jutka.rudas@um.si

T_SobocanGorazd

 dr. Gorazd Sobočan (1971–)

Znanstvena veda: tehnika
Znanstveno področje: kemijsko inženirstvo
Delovno mesto: Ekosystem d. o. o

gorazd@ekosystem.si

T_EvgenTorhac

 dr. Evgen Torhač (1969–)

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: kemija
Delovno mesto: Petrol Geoterm d. o. o.

evgen.torhac@petrol.si

T_VargaJozsef

 dr. József Varga (1930–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje, onomastika
Delovno mesto: upokojen

drvarga.jozsef@siol.net

 dr. Judit Zágorec-Csuka (1967–)

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: knjižničarstvo
Delovno mesto: Dvojezična osnovna šola I Lendava

judit.zagorec@siol.net

 

Obvestilo!

Prosimo vse tiste, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Lendava ali so se rodili na področju sedanje Občine Lendava in razpolagajo z znanstvenim nazivom doktor ali doktorica znanosti, da se nam oglasijo na spodnjem naslovu zaradi vpisa v leksikon.

Izdajatelj: Knjižnica – Kulturni center Lendava
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
Urednik: Albert Halász
Prevajalki: Erika Kósa, Ines Horvat
Lektorice: Ivanka Bratkovič, Livija Horvat, Ines Horvat
Strokovni sodelavci: Dejan Vučko, Ines Horvat, Sebastijan Časar
Izdajo sta podprla: Občina Lendava, sklad Bethlen Gábor Alap
Administrator: znanstveni.portreti@kkl.si
Zadnja sprememba: 10. 05. 2019 13:15:05