dr. Mária Kepéné Bihar

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: etnologija
Delovno mesto: RTV Slovenija, TV-studio Lendava

ria.bihaly@gmail.com

Mária Kepéné Bihar se je rodila 24. maja 1978 v kraju Kiskunfélegyháza na Madžarskem. Osnovno šolo je obiskovala v kraju Kunszállás, v kraju Kecskemét pa je obiskovala Gimnazijo Katona József. Leta 2001 je na Znanstveni akademiji v Szegedu diplomirala iz zgodovine, leta 2002 pa je z odliko (summa cum laude) diplomirala iz etnologije. Že takrat so se orisala glavna področja njenega zanimanja: etnologija gospodarstva, etnologija družbe, ljudsko verovanje ter etnološka muzeologija. Kot raziskovalka vrtnarske zgodovine in etnografije pokrajine Duna-Tisza je od leta 2001 redno predstavljala svoje raziskave na več priznanih domačih in tujih konferencah ter objavljala v etnografskih strokovnih revijah. Najprej je raziskovala v pokrajini med Donavo in Tiso, območju zgornje Tise, v krajih Máriaradna in Arad, v Severnem-Banatu, v Magyarlapádu v Transilvaniji ter v Prekmurju. Med leti 2001 in 2005 je delala kot etnološka muzeologinja v muzeju Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely v Kecskemétu, kjer je pridobila znanje in izkušnje s področja muzeologije in muzejske pedagogike. V letih od 2001 do 2005 je kot stalna etnološka strokovnjakinja sodelovala v filmih kecskemétske televizije, studija Pannónia Filmstúdió in v poljudnoznanstvenih radijskih oddajah radia Magyar Rádió. Od leta 2005 živi v Sloveniji, v Lendavi. Od takrat svoje etnološko delo nadaljuje z raziskovanjem madžarske manjšine v Sloveniji pri RTV Slovenija, TV-studiu Lendava, Prekmurskem madžarskem radiu (MMR), Zavodu za kulturo madžarske narodnosti, Népújságu in Galeriji-Muzeju Lendava. Na doktorskem programu Oddelka za evropsko etnologijo univerze ELTE je leta 2011 zagovarjala svojo doktorsko delo z naslovom Kiskunfélegyháza és a környező települések fóliás kertkultúrájának kialakulása, valamint mai szerepének gazdaság- és társadalomnéprajzi vonatkozásai [Izoblikovanje kulture vrtnarjenja s folijami kraja Kiskunfélegyháza in okoliških krajev ter njen današnji gospodarsko- in družbenoetnološki pomen]. Glede na to, da ji je etnološka muzeologija še posebej pri srcu, je sodelovala pri ureditvi Krajevnozgodovinske in etnološke zbirke v Krplivniku in v Domanjševcih, pri pripravi več etnoloških razstav in krajevnozgodovinskih razstav lendavske Galerije-Muzeja in pri pisanju scenarija zanjo. Med leti 2005 in 2010 je izdelala muzejskopedagoški program Galerije-Muzeja Lendava. Mária Kepéné Bihar je stalna avtorica prekmurske periodike ter sourednica domoznanske periodike Zavoda za kulturo madžarske narodnosti iz Lendave z naslovom Hogy ne menjen feledésbe [Da bi ne šlo v pozabo]. Kot zunanja sodelavka RTV Slovenija TV-studija Lendava je avtorica številčnih scenarijev za etnološke in antropološke dokumentarne filme ter urednica le-teh. Film z naslovom Hősök útján a Doberdón és az Isonzó mentén [Po poti herojev v Doberdobu in porečju Soče], katerega urednica je bila, je oktobra 2014 dobil nagrado na II. Medijski konferenci Kolegija MTVA Károlya Kósa v Bekescsabi na I. Poročevalskem filmskem obzorniku Karpatskega bazena, film z naslovom Poszthumusz Portréfilm Tomšič Pivar Elláról [Posthumni portretni film o Elli Pivar Tomšič] pa so avgusta 2015 nagradili z nagrado Pro Sztána na II. Etnografskem filmskem obzorniku Károlya Kósa. Za raziskovalno in etnološko delo ter ohrajanje vrednot madžarske manjšine v Sloveniji sta z možem, dr. Zoltánom Lendvaijem Kepejem, leta 2012 dobila spominsko medaljo Pro Ethnographia Minoritatum Madžarskega etnološkega društva (Magyar Néprajzi Társaság) in nagrado pomurskih Madžarov s področja kulture – Nívódíj.

Najpomembnejše publikacije:

  • Fóliás kertkultúra Kunszálláson. In: Cumania 18. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2002. 359−414.
  • Munkák és napok. A munkába való belenevelődést szolgáló paraszti játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből. Kecskemét: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 2004.
  • Magyarlapád és vidéke földművelő gazdálkodása. V: Bárth János (ur.): Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről. Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2007. 45−86.
  • Áttekintő a szlovéniai magyarok népi vallásosságának kutatásáról. V: Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda (ur.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka: Bácsorzsági Vajdasági Honismereti Társ., 2010. 395−404. Soavtor: Zoltán Lendvai Kepe.
  • Kő kövön maradjon! Lendava: Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, 2011. Soavtor: Zoltán Lendvai Kepe.
  • Hetés népi táplálkozása. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti (Hogy ne menjen feledésbe 3), 2014. Soavtorja: Zoltán Lendvai Kepe, Éva Tivadar.

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 11:19:00