dr. Borut Ošlaj

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: filozofija
Delovno mesto: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

borut.oslaj@guest.arnes.si 

Borut Ošlaj se je rodil 2. 5. 1964 v Murski Soboti. Odraščal je v Lendavi, kjer je obiskoval dvojezično osnovno šolo. Leta 1983 je maturiral na murskosoboški gimnaziji.

Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1984 vpisal na ljubljansko Filozofsko fakulteto na študij filozofije in umetnostne zgodovine. Leta 1987 je diplomiral na Oddelku za umetnostno zgodovino, na Oddelku za filozofijo pa leta 1989. Za diplomsko nalogo z naslovom Ens metaphysicum. Nietzsche in metafizika je 8. februarja 1990 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magisterij na temo Religija in filozofija filozofije je uspešno zagovarjal 29. 6. 1992, doktorsko tezo z naslovom Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma je zagovarjal 27. 12. 1994, oboje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 1996 v rednem delovnem razmerju. V naziv docenta za filozofsko antropologijo je bil izvoljen leta 1996, v naziv izrednega profesorja za področje filozofije leta 2004 in 2009, v naziv rednega profesorja za filozofijo pa leta 2015.

Leta 1994 je bil v okviru samostojnega znanstvenega projekta Diaforična etika narave na dvomesečnem postdoktorskem izpopolnjevanju v Münchnu pri prof. Wilhelmu Vossenkuhlu (Ludwig-Maximilians Universität). Kot dobitnik Humboldtove štipendije je v študijskem letu 2001/2002 opravljal znanstvenoraziskovalno delo v Berlinu (Freie Universität) pri prof. Dietrichu Böhlerju. Trenutno sodeluje pri mednarodnem projektu Utemeljitev integrativne bioetike (Univerza Zagreb).

Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani predava na področjih etike, filozofije religije in filozofske antropologije. V okviru univerzitetnega podiplomskega študija iz varstva okolja predava predmet Etika narave. Predaval je tudi na tujih univerzah (Berlin, Dunaj) in v poletnih šolah (Berlin, Mali Lošinj) ter na številnih mednarodnih kongresih, imel je tudi več javnih predavanj v ljubljanskem Cankarjevem domu na temo filozofskega razumevanja človeka in svetovnega etosa. Je član mednarodnih filozofskih društev Hans Jonas-Zentrum (Berlin), System der Philosophie (Dunaj), Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Bruselj) in soustanovitelj Gibanja svetovni etos Slovenija. Je predsednik izdajateljskega sveta revije Anthropos, član uredniškega odbora revije Filozofska istraživanja (Zagreb), član uredniškega odbora revije Znamenje. Med leti 2006 in 2008 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva.

Področje njegovega raziskovanja obsega filozofsko antropologijo, filozofijo religije, etiko, bioetiko in etiko narave. Objavlja v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Živi v Trzinu.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Homo diaphoricus: Uvod v filozofsko antropologijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1999.
  • Homo diaphoricus; Uvod v filozofsko antropologijo. Druga, predelana izdaja. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2004.
  • Človek in narava: Osnove diaforične etike narave. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2000.
  • Antropoetika:Etična dekonstrukcija simbolnega. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005.
  • Ethica quo vadis? Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2010.
  • Natürliche Verantwortung: Beiträge zur integrativen Bioethik. Sankt Augustin: Academia Verlag, 2014. Soavtor: Walter Schweidler
  • Človek, svet in etos: Študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2015.

Zadnja sprememba: 23. 11. 2015 14:19:14