dr. Evgen Torhač

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: kemija
Delovno mesto: Petrol Geoterm d. o. o.

evgen.torhac@petrol.si

Evgen Torhač se je rodil 22. marca 1969 v Murski Soboti. Odraščal je v Dolgi vasi, osnovno šolo je obiskoval v Lendavi, leta 1988 pa je končal Srednjo kemijsko šolo v Rušah. Leta 1995 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Po končani fakulteti se je zaposlil pri lokalnem podjetju, kjer dela še danes. Ob delu se je vpisal še na podiplomski študij in leta 2005 z zagovorom magistrskega dela z naslovom Analiza izdatnosti slojev v geotermalni vrtini postal magister znanosti. Leta 2013 je doktoriral z disertacijo z naslovom Izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov z visokotemperaturno toplotno črpalko za daljinsko ogrevanje. Njegovo raziskovalno področje je učinkovita izraba geotermalne energije. Bil je vodja dveh zelo uspešnih projektov EUREKA:

  • Visokotemperaturna toplotna črpalka za izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov in
  • Geotermalna gravitacijska toplotna cev za izkoriščanje geotermalne energije neproduktivnih vrtin.

V okviru projekta Visokotemperaturna toplotna črpalka za izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov so skupaj s projektnimi partnerji razvili inovativno visokotemperaturno črpalko velike moči (>250 kW), katere do takrat še ni bilo na svetovnem tržišču. Le-ta omogoča izkoristek odpadne toplote geotermalne vode (40°C) za sistem daljinskega ogrevanja mesta Lendava. Pilotna visokotemperaturna toplotna črpalka nazivne moči 500 kW z batnim kompresorjem omogoča segrevanje vode v radiatorskem sistemu do temperature 80°C in njeno uporabo za ogrevanje vode v radiatorskem sistemu ogrevanja.Ta projekt je kot uspešno realiziran projekt EUREKA dobil tudi prestižno priznanje. Evgen Torhač je v Sloveniji in tujini predaval na raznih konferencah o izrabi obnovljivih energijskih virov in gospodarni rabi energije.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • New high temperature heat pumps for exploiting low-temperature sources. Research Journal of Chemistry and environment. 15/2. (2011). 1−6.
  • Flow rate estimate from distinct geothermal aquifers using borehole temperature logs. Strojarstvo. 50/1. (2008). 31−36.
  • Using heat from low-temperature energy sources by means of a high-temperature heat pump. International journal of latest research in science&technology. 3/5. (2014). 18−25.
  • Profitability evaluation of the heating system using borehole heat exchanger and heat pump. IASME Transactions. Vol. 2/8. (2005). 1381−1388.
  • Economic analysis of heating systems using geothermal heat pump. Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International conferences: Heat transfer, thermal engineering&environment, fluid mechanics and aerodynamics, Corfu Island, Greece, August 20−22, 2005. 344−348.
  • Using heat from low temperature geothermal sources with a high temperature heat pump. Magyar Épületgépészet. LVIII./7−8. (2009).

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 10:39:42