dr. Bojan Kulčar

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: kemija
Delovno mesto: Ekspert za zdravje in varnost pri Lek d. d. član skupine Sandoz

bojan.kulcar@gmail.com

Bojan Kulčar se je rodil 10. januarja 1981 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Gaberju in Lendavi. Leta 2002 je maturiral na Srednji kmetijski šoli v Rakičanu in se nato vpisal na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Po zagovoru diplomskega dela z naslovom Izkoriščanje toplote nizkotemperaturnih geotermalnih virov s toplotnimi črpalkami se je odločil za nadaljevanje študija. Na isti fakulteti je leta 2011 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Optimalna izbira hladiv za potrebe delovanja visokotemperaturnih toplotnih črpalk in hladilnih naprav za katero mu je PIF podelila nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo leta 2011. Že v času podiplomskega študija se je zaposlil pri Nafti Petrochem, kjer je bil tehnolog obrata za proizvodnjo lepil. Še istega leta je postal vodja obrata. Leta 2011 so ga imenovali za tehničnega direktorja Nafte Petrochem, kjer je koordiniral delo raznih proizvodnih obratov in uvajal nove proizvodne postopke. Leta 2013 se je odločil, da bo svoje delo nadaljeval v podjetju Lek d. o. o. v Lendavi, kjer je trenutno ekspert za zdravje in varnost, ukvarja se s sistemi za zagotavljanje varnosti kemijskih procesov.

Njegova znanstvenoraziskovalna področja so kemijska tehnologija s poudarkom na energijski optimizaciji procesov in uporabi obnovljivih virov energije. Njegove znanstvene publikacije so mednarodno citirane, za svoje inovacije pa je prejel tudi več nagrad: s sodelavci je prejel zlato priznanje Pomurske Gospodarske zbornice in srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Je član Pomurske akademsko znanstvene unije, Slovenskega kemijskega društva in Alumni kluba študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Aktiven je tudi v domačem okolju, saj je član sveta zavoda Svet mladih. V prostem času se ukvarja s športom in vinogradništvom.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Izkoriščanje toplote nizkotemperaturnih geotermalnih virov s toplotnimi črpalkami. Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005.
  • Optimalna izbira hladiv za potrebe delovanja visokotemperaturnih toplotnih črpalk in hladilnih naprav = Optimal choise of refrigerants for the need of function of high temperature heat pumps and coolings systems. Doktorska disertacija. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. 
  • Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko, Krope, Jurij: Economy of exploiting heat from low-temperature geothermal sources using a heat pump. Energy and buildings, 2008, 40/3. 323−329. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.02.033, doi: 1016/j.enbuild.2007.02.033.
  • Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko, Krope, Jurij: Economy of replacing a refrigerant in a cooling system for preparing chilled water = Remplacement du frigorigene dans un systeme utilisé pour préparer de l'eau glacée. Impact financier. International journal of refrigeration, aug. 2010, 33/5. 989−994, doi: 1016/j.ijrefrig.2010.02.003.
  • Jotanović, Milovan, Miščević, Mirko, Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko: Optimal proportion of refrigerants in single- stage high-temperature heat pump. International journal of systems applications, engineering & development, [Online ed.], 2012, 6/ 6. 365−375. http://www.naun.org/multimedia/UPress/saed/16-565.pdf.
  • Jotanović, Milovan, Miščević, Mirko, Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko: Simulation of the effects of the single phase high temperature heating pump with different refrigerating agents. V: Altawell, Najib (ur.). Recent researches in environmental and geological sciences: proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Energy & Environment (EE '12), proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM '12), proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Water Resources, Hydraulics & Hydrology (WHH '12), proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES '12), Kos Island, Greece, July 14–17, 2012 18–20, 2012, (Energy, Environmental and structural engineering series). [S. l.]: WSEAS Press, cop. 2012. 318−321.

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 09:10:35