dr. József Varga

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje, onomastika
Delovno mesto: upokojen

drvarga.jozsef@siol.net

József Varga se je rodil 17. septembra 1930 v Virovitici na Hrvaškem. Osnovno šolo je končal v Genterovcih, učiteljišče pa v Murski Soboti. Leta 1966 je na Oddelku za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu pridobil višješolsko diplomo iz madžarskega jezika in književnosti. Leta 1976 je na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti pridobil še pedagoško diplomo za madžarski jezik in književnost. Tam je opravil tudi doktorski izpit iz madžarskega jezika, in sicer leta 1986 (A murántúli (Jugoszlávia) falvak magyar ragadványnevei / Madžarski vzdevki v prekmurskih (Jugoslavija) vaseh).

Poučeval je na osnovnih šolah v Čentibi, Lendavi, Dobrovniku, Radmožancih in Genterovcih. Osem let je opravljal službo ravnatelja na dvojezični osnovni šoli v Genterovcih. Kasneje je poučeval na kovinarski in ekonomski srednji šoli v Lendavi, na poklicni in ekonomski srednji šoli v Murski Soboti, na medicinski in kmetijski srednji šoli v Rakičanu, na gostinski srednji šoli v Radencih, na kemijski tehnični srednji šoli v Rušah in na pedagoški gimnaziji v Mariboru. Sedem let je bil strokovni nadzornik dvojezičnega poučevanja. Leta 1980 je začel predavati na Univerzi v Mariboru, od leta 1981 do upokojitve leta 1997 pa je bil predstojnik Oddelka za madžarski jezik in književnost.

Ob pedagoškem delu je zmeraj opravljal znanstvene raziskave na področju onomastike, dialektologije, živega govornega jezika, etnologije in literarne zgodovine heteškega (prekmurskega) madžarskega avtohtonega prebivalstva.

Dr. József Varga je dobitnik priznanja Csűry Bálint-díj, Berszenyi Dániel-díj, Magyar Kultúra Lovagja, medalje Szabadság Hőse, plakete Krúdy. Je član zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti. Aktivno je sodeloval na raznih jezikoslovnih, literarnih simpozijih, konferencah, kongresih in drugih prireditvah v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem, v Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Franciji, Avstriji, v Nemčiji in drugje.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Nyelvhasználat, névdivat. Az anyanyelv (magyar, szlovén, horvát) használata és a névdivat a vegyes házasságokban élők körében a Muravidéken. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999.
  • Muravidéki személynevek. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003.
  • Mondjuk, írjuk hetésiesen? Budimpešta: Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2004.
  • A kétnyelvű oktatás Szlovéniában. Dunaharaszti: NAP Alapítvány, 2009.
  • Bennem a Muravidék. Esszék, tanulmányok. Dunaharaszti: NAP Alapítvány, 2010.

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 10:45:52