dr. Varga József


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: nyelvészet, névtan
Munkahely: nyugdíjas

drvarga.jozsef@siol.net

Varga József 1930. szeptember 17-én született a horvátországi Verőcén (Virovitica). Az általános iskolát Göntérházán, a tanárképzőt pedig Muraszombatban végezte el. 1966-ban főiskolai oklevelet szerzett magyar nyelv és irodalomból az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, 1976-ban pedig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. Ugyancsak ott doktorált magyar nyelvből, mégpedig 1986-ban (A murántúli (Jugoszlávia) falvak magyar ragadványnevei).

Tanított a csentei, a lendvai, a dobronaki, a radamosi és a göntérházi általános iskolában. Nyolc évig volt a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója. Később tanított a Lendvai Fémipari és Közgazdasági Szakirányú Középiskolában, Muraszombatban a Szakközépiskolai Központban és a Közgazdasági Szakközépiskolában, Rakičanban az Egészségügyi Szakközépiskolában és a Mezőgazdasági Szakközépiskolában, Radencin a Vendéglátói Szakközépiskolán, Rušében a Vegyészeti Technikumban, valamint a Maribori Pedagógiai Gimnáziumban. Hét évig volt a kétnyelvű oktatás szakfelügyelője. 1980-ban a Maribori Egyetem előadója lett, 1981-től nyugdíjazásáig, 1997-ig pedig a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője volt.

Pedagógiai munkája mellett jelentős kutatómunkát végzett a hetési (muravidéki) magyar őshonos lakosság névtanának, dialektológiájának, élő nyelvhasználatának, néprajzának és irodalomtörténetének tudományos feltárása területén.

Dr. Varga József Csűry Bálint-díjas nyelvész, Berzsenyi Dániel-díjas író, költő, a Magyar Kultúra Lovagja, a Szabadság Hőse Emlékérem és a Krúdy-emlékplakett tulajdonosa. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Tevékenyen részt vett számtalan nyelvészeti és irodalmi szimpóziumon, konferencián, kongresszuson és egyéb rendezvényen Szlovéniában, Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbiában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban és másutt. Ma is Göntérházán él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Nyelvhasználat, névdivat. Az anyanyelv (magyar, szlovén, horvát) használata és a névdivat a vegyes házasságokban élők körében a Muravidéken. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 1999.
  • Muravidéki személynevek. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2003.
  • Mondjuk, írjuk hetésiesenKrúdy Gyula Irodalmi Kör, Budapest, 2004.
  • A kétnyelvű oktatás Szlovéniában. NAP Alapítvány, Dunaharaszti, 2009.
  • Bennem a Muravidék. Esszék, tanulmányok. NAP Alapítvány, Dunaharaszti, 2010.

Utolsó módosítás: 2015-11-20 10:45:03