dr. Lepičnik Vodopivec, Jurka


Tudományterület: társadalomtudományok
Szakterület: oktatás és nevelés, pedagógia
Munkahely: a Tengermelléki Egyetem Pedagógiai Kara

jurka.lepicnik@pef.upr.si; jurka.lepicnik@uni-mb.si

Lepičnik Vodopivec Jurka 1954. április 24-én született Lendván. Az általános iskolát szülővárosában végezte el, majd a Muraszombati Gimnáziumba iratkozott, ahol 1973-ban érettségizett. Tanulmányait Ljubljanában, a Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékén folytatta. Pedagógiai és pszichológiai tanulmányai befejeztével 1977-ben professzori címet szerzett. 1994-ben szociálpedagógiai mesterképzésre iratkozott a Ljubljanai Egyetem Pedagógiai Karán, 1996-ban eredményesen megvédte a Nekateri pogoji komunikacije med starši in vzgojitelji v vrtcu (A szülők és óvodapedagógusok közötti kommunikáció bizonyos feltételei) című magiszteri dolgozatát és szociálpedagógiai magiszteri címet kapott. 2000-ben beiratkozott a horvátországi Fiumei Egyetem Bölcsészettudományi Karának doktori iskolájába, ahol 2002-ben megvédte az Okoljska vzgoja in izobraževanje v predšolskih ustanovah s posebnim ozirom na stališča vzgojiteljev in staršev (Környezeti nevelés az iskoláskor előtti oktatási-nevelési intézményekben, külön tekintettel az óvodapedagógusok és szülők álláspontjára) című doktori disszertációját, és elnyerte a tudományok doktora címet. Ma családjával Ljubljanában él.

Szakmai pályáját a Kommunista Szövetség Ljubljanai Bizottságánál kezdte gyakornokként, majd az »Univerzum« Levelező Népi Egyetem szakmunkatársaként, később oktatási igazgatóhelyetteseként folytatta. 1985. október 1-jétől a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Érdekközösségének igazgatóhelyettese. Ezt követően a Ljubljanai Városi Óvodai Közösségnél (Mestna skupnost otroškega varstva Ljubljana) a szakszolgálat vezetője. 1990-től az Egyetemi Klinikai Központban a Klinikai Központ Óvoda igazgatóhelyettese és pedagógiai vezetője. 1991-től A Szlovén Köztársaság Oktatási és Sportintézetében pedagógiai tanácsadó, majd igazgatóhelyettes. 1996 és 1998 között A Szlovén Köztársaság Rokkantügyi Hivatalának igazgatóhelyettese, majd a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán helyezkedik el, mint rendkívüli tanár és tudományos főmunkatárs. 2012. február 20-tól a Tengermelléki Egyetem Pedagógiai Karán dolgozik egyetemi tanárként és tudományos tanácsadóként, valamint a tudományos-kutatási munka és a nemzetközi tevékenységek dékánhelyettese. A Maribori Egyetemen, a Pedagógiai és Bölcsészettudományi Karon külső munkatársként dolgozik. Pedagógiai munkáját elsősorban a Maribori Egyetem Pedagógiai és Bölcsészettudományi Karán, valamint a Tengermelléki Egyetem Pedagógiai Karán fejtette ki. Vendégprofesszor magyarországi, budapesti egyetemeken, Olmücben, (Csehország), Fiumében és Pulában (Horvátország). Kutatómunkájának opusa a szakterületére vonatkozó számos projektet tartalmaz. Egyebek mellett 2007. október 1-jétől 2011. szeptember 30-ig a Maribori Egyetem Pedagógiai Kara Óvodapedagógia Tanszékén tanszékvezető. Az Oktatási és Sportminisztérium Minőségi és Értékelési Bizottságának tagja. Az óvodai területi szekció tagjaként társalkotója a Szlovén Köztársaságban folyó nevelésről és oktatásról szóló „Fehér könyvnek”. A Pedagógiai Kar Revija za elementarno izobraževanje című lapja és a pulai (Horvátorazág) Sveučilište Jurja Dobrile Metodički obzori című lapja szerkesztői bizottságának tagja. A Mura-vidéki Akadémiai Tudományos Unió (PAZU) tagja.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Misch, Oblak in Schwarz, Ljubljana, 1996.
  • Views of parents and educators towards the tasks of environmental education in kindergarten. Scientia paedagogica experimentalis, 2007, 44. évf., 2. sz. 195–208.
  • Perceived expectations of prospective teachers regarding their career choice. The new educational review, 2010, 22. évf., 3/4. sz. 237–251.
  • Teaching and learning in kindergarten. US-China education review, 2010. dec., 7. évf., 12. sz. 98–105.
  • Some aspects of teaching media literacy to pre-school children in Slovenia from a perception standpoint of teachers and parents. Acta didactica napocensia, 2011, 4. évf., 2/3. sz. 69–78.

Utolsó módosítás: 2016-01-21 11:06:57