dr. Gróf Annamária

Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: nyelvtudomány

grof.annamaria@gmail.com

Gróf Annamária 1979. július 8-án Budapesten született, iskoláit is a magyar fővárosban végezte el. 1997-ben érettségizett a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium emelt szintű angol tagozatán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Magyar nyelv és irodalom és Magyar mint idegen nyelv szakon szerzett tanári diplomát, valamint elvégezte az Európai Tanulmányok Programot. 2002‒2003 között Erasmus ösztöndíjjal a University College Londonon töltött egy szemesztert. 2011-ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvészeti Doktori Iskolájában Leíró magyar nyelvtudományból.
2003‒2008 között a Balassi Intézet oktatója, ahol 2004‒2008 között a Kiliki a Földön című oktatócsomag társszerzője. 2004‒2007 között a Programaccion Lingua2 európai uniós projekt magyarországi koordinátora. 2008 októberétől 2013 októberéig a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének magyar lektora. 2009‒2013 között a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem koordinálta ELDIA (European Language Diversity for All/Európai Nyelvi Diverzitás Mindenkinek) elnevezésű FP 7-es európai uniós projekt kutatója. A projekt a finnugor nyelveket kisebbségi helyzetben vizsgálta, a maribori kutatócsoport vezetője, red. prof. dr. Kolláth Anna a munkatársakkal a magyar nyelv vitalitását kutatta Szlovéniában. 2012 óta a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat kutatója és titkára. Férjét a Muravidéken ismerte meg, így az országban maradt, jelenleg Lendván él. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete megbízásából magyar nyelvi pedagógiai szaktanácsadóként tevékenykedik, valamint a lendvai Népi Egyetem időszakosan megbízott oktatója. Tudományos érdeklődése: a magyar mint idegen nyelv tanítása, a magyar mint második nyelv tanítása, a muravidéki magyar nyelvhasználat, az érzelemkifejező beszédaktusok, a muravidéki kétnyelvű oktatás.

Legfontosabb publikációi:

  • Gróf Annamária‒N. Császi Ildikó‒Szoták Szilvia (szerk.): Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején: írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó; Alsóőr: UMIZ - Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai III, 2014.
  • Határtalanított beszédaktus-kutatás a szlovéniai Muravidéken. In: Szoták Szilvia, Varga Fruzsina Sára szerk. Változó nyelv – Nyelvváltozatok – Területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013. 68−81.
  • Anna, Kolláth ‒ Annamária, Gróf: Hungarian in Slovenia. ELDIA Case Specific Report. In: Johanna Laakso (ed.): Mainz: Working papers in European language diversity, 2013.
  • Didaktikai segédkönyv a magyar mint környezetnyelv oktatásához. Maribor, 2013.
  • Anna, Kolláth–Annamária, Gróf–Judit, Gasparics–Livija, Horvat: Executive Summary on the Structured Context Analyses on Hungarian in Slovenia, 2011. http://www.eldia-project.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=70&lang=en.
  • Gróf Annamária–Szende Virág–Varga Csilla–Vidéki Erzsébet: Kiliki a Földön 2. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 
  • Varga Csilla–Gróf Annamária–Szende Virág–Vidéki Erzsébet: Kiliki a Földön 1. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 

Utolsó módosítás: 2015-11-20 11:00:26