dr. Fabčič, Melanija Larisa


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: nyelvészet
Munkahely: a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Germanisztika Tanszékének modern német nyelvi docense

melanie.f@triera.net 

Fabčič Melanija Larisa 1969. december 21-én született Postojnán. Elvégezte a lendvai kétnyelvű általános iskolát, majd az 1. Sz. Maribori Gimnáziumot. 1995-ben szerzett német nyelv és irodalom szakos diplomát Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2000-ben mesteri, majd 2003-ban doktori tudományos fokozatot szerzett modern német nyelvből. Dolgozatának címe: Der Text als existenziale Kategorie – expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat”. 1997-től a Maribori Egyetem Pedagógiai Kara, 2007-től pedig a Bölcsészettudományi Kar Germanisztika Tanszékén dolgozik a modern német nyelv docenseként. Előad az EMLex (Europäischer Master zur theoretischen und praktischen Lexikographie (http://www.emlex.phil.uni-erlangen.de/) nemzetközi mesterképző (MA) programban.

Német nyelvészeti tanulmányokat folytat, külön hangsúlyt fektetve a kognitív és alkalmazott stilisztikára, kognitív szövegtanra, valamint a kognitív és kontrasztív frazeológiára. Két jelentős nemzetközi projektben is részt vett, éspedig a »SprichWort« (2008–2010) európai uniós élethosszig tartó tanulási projektben és az »EPHRAS« (2004–2006), Socrates-Lingua projektben, amely 2006-ban Szlovéniában elnyerte a leginnovatívabb nyelvtanulási és nyelvtanítási projektnek jaró Európai Nyelvi Díjat (European Language Label). Tagja az Európai Frazeológiai Társaságnak (EUROPHRAS), a Közép-Európai Germanisztikai Egyesületnek (MGV), a Mura-vidéki Akadémiai Tudományos Uniónak (PAZU) és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaságnak. Mariborban él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Hybride Textsorten in Ernst Jüngers Werk - zwischen Essayistik, Diaristik und Fragment. Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 112), 2015.
  • Frazemi in pregovori v stiku: kulturološki in semantično-pragmatični vidiki. Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, Maribor, 2014.
  • Der Text als existenziale Kategorie: expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat".Slavistično društvo, Maribor (Zora, 20), 2003.
  • Bei Petrus anklopfen - Matilda je pobrala koga - Szent Mihály lovára ül - onymische Komponenten in deutscher, slowenischer und ungarischer Phraseologie. Jezikoslovlje, 15. évf., 2–3. sz. 199–229.
  • Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih. Slavistična revija, 62. évf., 2. sz. 195–215.
  • Interkulturelle Unterschiede in der Konzeptualisierung von Sparsamkeit. In: BENAYOUN, Jean-Michel (szerk.): Parémiologie: proverbes et formes voisines. Presses Universitaires de Sainte Gemme (Collection Métaphrastique), Sainte Gemme, 2013.
  • Typologie der deutsch-slowenischen Sprichwortäquivalente in der Sprichwortdatenbank. Eine Untersuchung basierend auf den Unterschieden in der Konzeptualisierung. In: STEYER, Kathrin (szerk.): Sprichwörter multilingual: Theoretische, empirische und angewandte Aspekte der modernen Parömiologie. Narr, Tübingen, 2012.
  • Eine kognitiv-semantische Interpretation der phraseologischen Äquivalenz am Beispiel der EPHRAS-Datenbank (Kontrast Deutsch-Slowenisch).  In: FÖLDES Cs. (szerk.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Günter Narr Verlag, Tübingen, 2009.

Utolsó módosítás: 2015-11-23 14:25:00