dr. Zágorec–Csuka Judit


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: könyvtártudomány
Munkahely: 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar – Nyelvközi tanulmányok

judit.zagorec@siol.net

1967. március 24-én született Muraszombatban. Göntérházán nőtt fel, és ott fejezte be az általános iskolát is. A társadalomtudományi-nyelvi szakirányú középiskolát Lendván végezte el, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtáros szakon tanult.

Egyetemi tanulmányai után újságíróként dolgozott Lendván a Népújság című hetilapnál, majd könyvtárosi munkát vállalt a lendvai kétnyelvű általános iskolában. Kutatatási területe a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség könyvkiadási, publicisztikai tevékenysége és könyvtártörténete 1945-től 2004-ig. 2006-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett. A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig című disszertációja 2007-ben könyv formájában is megjelent. A monográfia terjedelmes szlovén összefoglalót is tartalmaz. Témavezetője dr. Sebestyén György egyetemi professzor, az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének igazgatója volt. Zágorec–Csuka Judit a szakterületéről szlovén nyelvű szakmai cikkeket és tanulmányokat is ír (pl. Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju (A magyar helyismereti és szépirodalmi dokumentumok digitalizálása a Muravidéken), 2005; Narodnostne knjižnice v Sloveniji (Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában), 2003; Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji (A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok), 2003; Stanje šolskih knjižnic v Pomurju (Az iskolai könyvtárak helyzete a Muravidéken), 2004; Dvojezične šolske knjižnice na področju Pomurja, kjer živi madžarska narodnost (Kétnyelvű iskolai könyvtárak a Muravidék magyar lakta területén), 2008). A felsoroltakon kívül kultúrtörténeti szempontból kutatta a Zrínyiek kultuszát a magyar irodalomban (A Zrínyiek nyomában/Tragom Zrinskih, 2009) monográfiát készített Gábor Zoltán festőművészről (Gábor Zoltán festőművész portréja, 2002). 2010-ben szerkesztője volt A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén/Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru Evropske unije című kiadványnak. Kezdeményezője és elnöke volt a nemzetiségi könyvtárosok csoportjának, melynek nevében két nemzetközi együttműködési szerződést írt alá, mégpedig 2006-ban a magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületével és 2008-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. 2012-től a Maribori Egyetem Fordítástudományi Tanszékén habilitált magyar lektor, 2013 óta óraadó tanár. 2016-ban szerzett szakképesítést fejlesztő biblioterapiából a Kaposvári Egyetemen. 

2007-től a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tudományos titkára. Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, aki a Könyvtártudományi Szekciót képviseli. Tagja a Muravidéki Akadémiai Tudományos Uniónak (PAZU). Több magyarországi állami kutatási ösztöndíjat nyert el, munkásságáért itthon és külföldön számos díjban és elismerésben részesült. Több szakmai konferenciát szervezett. Zágorec–Csuka Judit a felsoroltakon kívül verseket is ír, több magyar és szlovén nyelvű verseskötete jelent meg. Kapcán él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

 • A Zrínyiek nyomában. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2003.
 • A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok. Galéria–Múzeum, Lendva, 2003.
 • A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva2007.
 • A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2008.
 • Tragom Zrinskih. Magyar Művészeti és Tudományos Társaság–Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Zágráb, 2009
 • Zágorec-Csuka Judit (szerk.): Lét nyelv és nyelv, identitás, irodalom. Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Lendva, 2009.
 • Dr. Zágorec-Csuka Judit (szerk.): A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén/Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v Evropski uniji, a nemzetközi konferencia előadásai/predavanja na mednarodni konferenci. Muravidéki Magyar Tudományos Társaság/Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev, Lendava/Lendva, 2010. Fordította: Bence Utroša Gabriella.
 • A muravidéki magyar könyvek világa, tanulmányok és publicisztikai írások, Pilisvörösvár-Lendva, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület − Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, 2010.
 • A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje. Pilisvörösvár –  Kapca, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Kapcai Helyi Közösség, 2012. Szerkesztette: prof. dr. Sebestyén György.
 • Anyanyelvem szenvedéstörténete. Százak Tanácsa (Oszthatatlan sorozat: Külhoni magyarság sorskérdései), Budapest, 2013.
 • A magyar–szlovén és a szlovén–magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2015.
 • A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje, biblioterápiai tanulmányok. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület-Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, Pilisvörösvár-Kapca 2017.
 • Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2019.

Utolsó módosítás: 2020-05-05 14:14:47