dr. Kovács Attila


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: történelem
Munkahely: Etnikai Kutatóintézet

attila.kovacs@guest.arnes.si

Kovács Attila 1973. május 11-én született Muraszombatban. Dobronakon nőtt fel, és ott végezte el a kétnyelvű általános iskolát is. 1988-ban a ljubljanai Franc Rozman – Stane Katonai Gimnáziumba iratkozott. A jugoszláv államalakulat szétesését (és az iskola megszűnését) követően középfokú tanulmányait a Šentvidi Gimnáziumban folytatta, ahol 1992-ben érettségizett. A középiskolai és egyetemi tanulmányait követően visszatért szülőföldjére. Most Lendván él.

Kovács Attila 1992 és 1997 között Magyarországon, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult, történelem-politológia szakon (Lendva-vidék a demográfiai adatok tükrében). Egyetemi tanulmányai befejeztével fiatal kutatóként az Etnikai Kutatóintézetben vállalt állást, ugyanakkor 1997 és 2000 között posztgraduális tanulmányokat folytatott a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Multidiszciplináris Doktori Iskolájában ("Európa és a magyarság a 18-20. században" Történelem Doktori Téma). 2002-ben sikeresen megvédte a Földreform és kolonizáció Lendva-vidéken a két világháború között című doktori disszertációját.

2000-től két évig a szlovéniai magyarok hetilapjának, a Népújságnak az újságírója volt. 2002-ben ismét az Etnikai Kutatóintézet munkatársa lett doktori fokozattal rendelkező asszisztensi beosztásban, 2005-től tudományos munkatársként és az Etnikai Kutatóintézet Lendvai Kutatócsoportjának vezetőjeként tevékenykedik. 2005-ben a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Tanszékén az újkori magyar történelem habilitált docensévé avatták. 2008-tól előad a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara fordítói szakán. Vendégprofesszorként több előadást tartott Magyarországon, a Pécsi Tudományegyetemen.

Fő kutatási területei közé sorolható a Szlovéniában élő magyar kisebbség és a Muravidék történelme, a földreform és kolonizáció Közép-Európában a 20. században, az 56-os magyar menekültek kérdésköre. Két nemzeti projekt vezetője, több nemzeti és nemzetközi projektben vesz részt.

Kovács Attila több tudományos és szakmai egyesület, társaság tagja: Magyar Tudományos Akadémia – külső köztestületi tag, Magyar Történelmi Társulat, Szlovén Történelmi Egyesületek Szövetsége, Maribori Történelmi Egyesület, Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, Muravidéki Akadémiai Tudományos Unió (PAZU).

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2004.
  • Madžarski eksodus leta 1956–57 s posebnim poudarkom na beguncih, ki so zbežali v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. Prispevki za novejšo zgodovino, 2007, 1. sz. 169–184.
  • Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921. Razprave in gradivo, 2002, 41. sz. 188–205.
  • A muravidéki magyarok számának változása a 20. században a statisztikák tükrében. Muratáj, 2004, 1. sz. 47–76.
  • Délszláv kolonizáció Alsólendva környékén a két világháború között. Bárdi Nándor, Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2005, június 9.–10. (Disputationes samarienses 7). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 241–260.

Utolsó módosítás: 2015-11-20 14:28:32