Árjegyzék

1. OLVASÓJEGY (személyre szóló, tilos másra átruházni)
– látogatójegy (igénybe vehető az olvasóterem és az e-könyvtár; ezzel a jeggyel nem lehet otthoni használatra könyvtári anyagot kölcsönözni) 3,00 EUR
– a fiókkönyvtárak számára (Dobrovnik–Dobronak, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Srednja Bistrica, Turnišče és Velika Polana) 3,00 EUR
– új olvasójegy kiállítása (adatváltozás esetén) 3,00 EUR
– elveszett olvasójegy pótlása 5,00 EUR
2. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI DÍJ
– 18 éves korig, munkanélküliek, rokkantak és tiszteletbeli tagok díjmentes
– diákok 18 év felett, egyetemisták, nyugdíjasok 6,50 EUR
– felnőttek 8,50 EUR
  – jogi személyek (a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint) 30,00 EUR
3. ÉVES KÖNYVTÁRHASZNÁLATI AJÁNDÉKUTALVÁNY
– felnőttek 8,50 EUR
– diákok 18 év felett, egyetemisták, nyugdíjasok 6,50 EUR
4. A KÖNYVTÁRI ANYAG KÖLCSÖNZÉSÉNEK HOSSZABBÍTÁSA ÉS ELŐJEGYZÉSE
Kiadvány típusa Kölcsönzési határidő Az előjegyzés értesítésével járó költségek (telefon) Késedelmi díj / nap
– nyomtatott könyvek, térképek, kotta, folyóiratok és újságok, kivéve a legutolsó számot 3 hét    0,50 EUR 0,10 EUR
– DVD-k, CD-k, egyéb adathordozók (játékfilmek, rajzfilmek, ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek, zene, szakmai tartalmak, hangoskönyv, stb.) 2 hét    0,50 EUR 1,00 EUR
– idegen nyelv tanulásához szükséges egységek (könyvek, DVD-k, CD-k, egyéb adathordozók) 3 hét 0,50 EUR 1,00 EUR
5. 1. FELSZÓLÍTÁS 2,00 EUR

+késedelmi díj

2. FELSZÓLÍTÁS végrehajtás előtt, tértivevénnyel 6,00 EUR

+késedelmi díj

6. Az ELVESZETT, SÉRÜLT, HIÁNYOS vagy MEGSEMMISÜLT anyagot a könyvtár tagja ugyanolyan vagy a könyvtárral egyeztetve egyéb megfelelő anyaggal pótolhatja. A már be nem szerezhető sérült vagy elveszett anyag értékét a könyvtár állapítja meg. A könyvtári anyag vagy kellékek kiskorúak által okozott fizikai sérüléséért a szülők vagy a kezesek felelnek. A több részből álló anyag egyes részeinek elvesztése esetén (nyelvtanfolyamok, játékok) a könyvtár tagjának a teljes anyag árát kell megtérítenie. Ezekben az esetekben a határidőt a könyvtár szabja meg. Megtérítendő a könyvtári anyag kölcsönzésre való felszerelésének ára is, mely 2,00 EUR.
7. MÁS KÖNYVTÁRAKBÓL VALÓ KÖLCSÖNZÉS egy egységre (Muravidék területén díjmentesen) 8,00 EUR
8. FÉNYMÁSOLÁS/NYOMTATÁS/szkennelés más könyvtárból ottani árjegyzék szerint
9. MÁS KÖNYVTÁRAKBA VALÓ KÖLCSÖNZÉS egy egységre (Muravidék területén díjmentesen) 8,00 EUR
10. FÉNYMÁSOLÁS/NYOMTATÁS/szkennelés
– A4-es egyoldalas / kétoldalas  0,15/0,20 EUR
– A3-as egyoldalas / kétoldalas 0,20/0,25 EUR
  – A4-es színes egyoldalas / kétoldalas 1,50/2,00 EUR
  – A3-as színes egyoldalas / kétoldalas 2,00/2,75 EUR
  – szkennelés / oldal 0,30 EUR
11. A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA
  A számítógép és az internet használata 1, ill. 3 órára korlátozva (a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint). díjmentes
12. A SZÁMÍTÓGÉP MEGRONGÁLÁSA

A számítógépen okozott kár költségét a megrongálónak meg kell térítenie.

13. A TRANZAKCIÓK KIÍRÁSA 0,15 EUR
14. A LINDUA c. folyóirat 8,00 EUR
15. Könyvtári anyag küldése postán 2 kg súlyig 3,50 EUR


AZ ÁRJEGYZÉK 2024. 1. 1-jétől ÉRVÉNYES.

Az árjegyzéket a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsa 2023. 12. 20-án hagyta jóvá.