Könyvtárhasználat

TAGSÁG

A könyvtár tagjává csak beiratkozással válhatunk, miután kitöltöttük és aláírtuk a tagsági nyilatkozatot. A 15 év alatti fiatalok csak szülői engedéllyel kölcsönözhetnek a könyvtárból.

Külföldi állampolgár akkor lehet a könyvtár tagja, ha szlovén állampolgár kezességet vállal érte, illetve kivételes esetben kaució ellenében legfeljebb két könyvtári anyagot kölcsönözhet.

TAGSÁGI IGAZOLVÁNY

Minden tag csak a saját tagsági igazolványával kölcsönözhet könyvtári anyagot, illetve használhatja a könyvtár szolgáltatásait.

TAGSÁGI DÍJ

A tagsági díj diákoknak és nyugdíjasoknak 6,50 EUR, felnőtteknek 8,50 EUR évente. Kiskorúak és munkanélküliek nem fizetnek tagsági díjat.

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár tagjai jogosultak a könyvtári anyag kölcsönzésére és minden ingyenes szolgáltatására, amelyet a könyvtár nyújt. Véleményezhetik a kínálatot és javasolhatják bővítését. Ezt szóban a könyvtárosnál vagy írásban a könyvtárban elhelyezett füzetben, ill. a info@kkl.si címen tehetik meg.

Egy alkalommal a tagok 20 könyvtári anyagot, ebből 3 nem könyv jellegű anyagot kölcsönözhetnek. A 3 hónapnál hosszabb, illetve az 50 EUR-nál magasabb késedelem a további kölcsönzés megvonásával jár a központi és a fiókkönyvtáraknál is.

KÖLCSÖNZÉSI HATÁRIDŐK

A központi és a fiókkönyvtárakban a kölcsönzési határidő a következő:

 • nyomtatott könyvek, térképek, kották: három (3) hét,
 • DVD-k, CD-k, egyéb adathordozók (játékfilmek, rajzfilmek, ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek, zene, szakszövegek, hangoskönyvek stb.): egy (1) hét,
 • nyelvoktató csomagok (könyvek, DVD-k, CD-k és egyéb adathordozók): egy (1) hét,
 • újságok, folyóiratok: három (3) hét – kivételt képeznek a legújabb számok.

Amennyiben egy könyvtári anyag után nagy az érdeklődés, a könyvtáros a kölcsönzési határidőt lerövidítheti.

KÖLCSÖNZÖTT ANYAG HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSZABBÍTÁSA

A kölcsönzött anyag kölcsönzési határidejét meg lehet hosszabbítani személyesen, interneten vagy telefonon – könyvek esetében legfeljebb kétszer, nem könyv jellegű anyag esetében legfeljebb egyszer. A más által közben előjegyzett anyag kölcsönzési határidejét meghosszabbítani nem lehet.

FOGLALÁSOK

A könyvtári anyag foglalása megtörténhet személyesen, telefonon vagy interneten. A visszahozott anyagról a foglaló értesülhet elektromos levélben vagy telefonon (melynek költségeit a könyvtári árjegyzék határozza meg), és legfeljebb 3 napig vár a foglalóra, aki köteles ez idő alatt felvenni, vagy időben lemondani a foglalást.

PÓTLÁSOK

Az elveszett, sérült, hiányos vagy megsemmisült anyagot a könyvtár tagja ugyanolyan vagy a könyvtárral egyeztetve egyéb megfelelő anyaggal pótolhatja. A sérült vagy elveszett anyag értékét, mely már nem szerezhető be, a könyvtár állapítja meg.

KÉSEDELMI DÍJ

Késedelmi díjat felszámolunk minden napra a határidő lejárta után a visszaszolgáltatás napjáig, ennek összege a könyvtári árjegyzékben található.

KATALÓGUS

A COBISS nevezetű szlovéniai számítógépes katalógusrendszer már közel 300 különböző könyvtár állományába nyújt betekintést. Általa egy-egy adott könyvtárban vagy több könyvtárban egyszerre is lehet keresni. A lendvai könyvtár adatbázisa is innen érhető el.

A könyvtár teljes területén tilos:

 • a dohányzás,
 • a telefonálás,
 • a hangos beszélgetés,
 • állatok belépése,
 • görkorcsolya, roller használata,
 • ital és étel fogyasztása.

A könyvkiválasztó tereket, az olvasótermeket és a számítógépes szolgáltatásokat csak az olvasójegy felmutatása után lehet igénybe venni.

 

A könyvtár bejárata kamerás ellenőrzés alatt!

 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Nyári és ünnep előtti nyitvatartási idő – Lendva
 • E-könyvtár használatának szabályzata
 • Árjegyzék
 • Beiratkozási űrlap
 • Beiratkozási űrlap 15 év alatti tagoknak
 • Beiratkozási űrlap külföldi állampolgár részére
 • Kiiratkozási űrlap