Honismeret

Honismereti anyag gyűjtése

A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ a könyvtári törvény alapján gyűjti a helyi kötődésű, ún. honismereti nyomtatott és más könyvtári anyagot, amely a könyvtár gyűjteményének fontos részét képezi. A honismereti tevékenység Lendva, Dobronak, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci,  és Velika Polana községeket fedi le, és tartalmában vagy származását tekintve erre a területre vonatkozó anyagok gyűjtését, tárolását, feldolgozását, kölcsönzését és bemutatását foglalja magába.

A honismeret a kollektív emlékezés része. Minél többet adunk hozzá, annál gazdagabb lesz. Ezért szeretnénk, hogy magánszemélyek, egyesületek, intézmények, intézetek, cégek, iskolák és otthonok, akik a legkülönfélébb nyomtatványokat készítik (pl. könyvek, szórólapok, meghívók, programfüzetek, stb.), küldjenek ezekből a könyvtár részére, vagy értesítsenek bennünket azok megjelenéséről. Ha úgy gondolják, hogy a tulajdonukban lévő régi könyvek, képeslapok, plakátok, fényképek, térképek vagy más anyag értékes lehet, és hajlandóak azokat a könyvtárnak felajánlani, kérjük, keressenek meg bennünket, hogy megbeszéljük a feltételeket azok tárolásáról a honismereti gyűjteményünkben. Így ezekről tudni fogunk mi is, és mindenki számára elérhetőek lesznek.

A honismereti anyagot az alábbiak képezik:

  • Könyvek: gyűjtjük és őrizzük a helyi alkotók írásait, melyek tartalmilag kötődnek Lendva, Dobronak, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci,  és Velika Polana községekhez, beleértve a régi könyveket.
  • Folyóiratok: gyűjtjük és feldolgozzuk a különféle újságokat, melyek e vidékről írnak (Vestnik, Népújság stb.), ugyanúgy a helyi kötődésű régi újságokat.
  • Kutatómunkák és más fontos írások: kutatási dolgozatok és projektek, amelyek a könyvtár tevékenységének területére vonatkoznak, pl. kutatóintézetben vagy általános iskolás, középiskolás, illetve egyetemista diák készítette. Itt megkérnénk minden szerzőt, hogy az erre a célra szánt írásait nyomtatott és digitális változatban is szíveskedjen hozzánk eljuttatni.
  • Szemináriumi dolgozatok, diplomamunkák, magiszteri és doktori disszertációk, melyek tartalma, illetve szerzője e vidékhez köthető. Mivel ilyen jellegű írásokból gyűjteményünkben kevés van, örülni fogunk minden beküldött nyomtatott vagy digitális munkának.
  • Kisnyomtatvány, videó, audió és más nem könyv jellegű anyag: régi képeslapok, fényképek, térképek, naptárak, krónikák, különböző felvételek, meghívók stb.

Hogy minden ilyen jellegű munka a Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva gyűjteményében is megtalálható legyen, szeretnénk, hogy a fent említett anyagokból legalább egy nyomtatott, illetve digitális változat érkezne be hozzánk. Kérjük, jelezzék felénk, létezik-e önöknél, vagy ismernek-e olyan személyt, akinek birtokában van ilyen jellegű értékes anyag.

Minden beérkezett anyag, amely bekerülhet a honismereti gyűjteménybe, szakszerűen lesz feldolgozva és tárolva.

További információk: Vanda Kovač, Fő utca 12, Lendva.Tel.: 02 574 25 85, e-mail: vanda.kovac@kkl.si

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ