Cenik

1. IZKAZNICA (izkaznica je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se izkaznica glasi)
– uporabniška (uporabniki časopisne čitalnice in e-knjižnice dobijo uporabniško izkaznico, s katero si gradiva ne morejo sposojati na dom) 3,00 EUR
– za izposojevališča (Dobrovnik–Dobronak, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Srednja Bistrica, Turnišče in Velika Polana) 3,00 EUR
– nova izkaznica (v primeru spremembe podatkov) 3,00 EUR
– izgubljena izkaznica 5,00 EUR
2. ČLANARINA
– člani do 18. leta starosti, brezposelni, invalidi in častni člani brezplačna
– dijaki nad 18 let, študenti in upokojenci 6,50 EUR
– odrasli 8,50 EUR
  – pravne osebe (po pravilniku o splošnih pogojih poslovanja) 30,00 EUR
3. DARILNI BON ZA LETNO ČLANARINO
– odrasli 8,50 EUR
– dijaki nad 18 let, študenti in upokojenci 6,50 EUR
4. PODALJŠANJE IN REZERVACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
vrsta gradiva rok izposoje stroški obvestila o rezervaciji (telefon) zamudnina / dan
– tiskane knjige, zemljevidi, notni zapisi, časniki in časopisi razen najnovejše številke 3 tedni 0,50 EUR 0,10 EUR
– DVD-ji, CD-ji, drugi nosilci (igrani filmi, risanke, poljudnoznanstveni filmi, dokumentarni filmi, glasba, strokovne vsebine, zvočne knjige ipd.) 2 tedna 0,50 EUR 1,00 EUR
– kompleti za učenje jezikov (knjige, DVD-ji, CD-ji, drugi nosilci) 3 tedni 0,50 EUR 1,00 EUR
5. 1. OPOMIN 2,00 EUR + zamudnina
2. OPOMIN pred izvršbo, poslan s povratnico 6,00 EUR + zamudnina
6. IZGUBLJENO, POŠKODOVANO, NEPOPOLNO ali UNIČENO GRADIVO lahko član nadomesti z enakim ali drugim ustreznim gradivom po dogovoru s knjižnico. Višino odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi knjižnica. Za materialno škodo na gradivu in opremi knjižnice, ki jo povzročijo mladoletni člani, odgovarjajo starši ali skrbniki. V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, igrače ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta. V vseh primerih rok določi knjižnica, plača se tudi 2,00 EUR za stroške ponovne opreme gradiva.
7. IZPOSOJANJE KNJIG IZ DRUGIH KNJIŽNIC za eno enoto gradiva (za pomursko območje brezplačno) 8,00 EUR
8. FOTOKOPIJE/TISKANJE/SKENIRANJE iz drugih knjižnic po tam veljavnih cenikih
9. IZPOSOJANJE KNJIG V DRUGE KNJIŽNICE za eno enoto gradiva (za pomursko območje brezplačno) 8,00 EUR
10. FOTOKOPIJE/TISKANJE/SKENIRANJE
– A4 črnobela enostranska/obojestranska 0,15/0,20 EUR
– A3 črnobela enostranska/obojestranska 0,20/0,25 EUR
  – A4 barvna enostranska/obojestranska 1,50/2,00 EUR
  – A3 barvna enostranska/obojestranska 2,00/2,75 EUR
  – skeniranje/stran 0,30 EUR
11. UPORABA RAČUNALNIŠKE OPREME
  Uporaba računalnika in interneta je omejena na 1 oz. 3 ure (po pravilniku o splošnih pogojih poslovanja). brezplačno
12. POŠKODOVANA RAČUNALNIŠKA OPREMA
Uporabnik, ki z nepravilnim ravnanjem povzroči okvaro, plača stroške popravila.
13. IZPIS PODATKOV O TRANSAKCIJAH 0,15 EUR
14. Revija LINDUA 8,00 EUR
15. Pošiljanje gradiva do teže 2 kg po pošti 3,50 EUR


CENIK VELJA OD 1. 1. 2024

K ceniku je dal soglasje Svet Knjižnice – Kulturnega centra Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
dne 20. 12. 2023.