Ponudba digitalnih vsebin

E-KNJIGE

E-KNJIGE ZA OTROKE

ZVOČNE KNJIGE

PRIROČNIKI UČBENIKI, GRADIVO

PERIODIKA

 • Akadémiai Kiadó folyóiratok
  https://akademiai.com/
  Dostop do periodike, ki jo izdaja založba Akadémiai Kiadó, madžarski jezik, angleški jezik
 • ArchívNet
  https://archivnet.hu/
  Madžarski državni arhiv je leta 2001 ustanovil elektronski časopis, ki piše o zgodovini 20. stoletja. Madžarski jezik
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  https://doaj.org/
  Indeksira in omogoča dostop do prosto dostopnih znanstvenih časopisov in polnih besedil člankov, v angleščini
 • PressReader
  https://www.pressreader.com/catalog
  podatkovna zbirka, ki prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij z vsega sveta, več svetovnih jezikov
 • Uradni list Republike Slovenije
  https://www.uradni-list.si/
  SLOVENSKI JEZIK
 • Večer- arhiv
  https://www.vecer.com/tag/arhiv
  Arhiv časnika Večer. V elektronski obliki so dostopni vsi članki, objavljeni od prve številke, ki je izšla 9. maja 1945, dalje.

DIGITALNE KNJIŽNICE

 • Biblioteca Corvina Virtualis
  https://corvina.hu/en/front/
  Virtualna rekonstrukcija knjižnice Bibliotheca Corvina, madžarski jezik, angleški jezik
 • Digital Public Library of America
  http://dp.la/
  Digitalna ameriška javna knjižnica, angleški jezik
 • Digitális Tankönyvtár
  https://dtk.tankonyvtar.hu/
  Digitalna učna knjižnica – dostop do digitaliziranih časopisov ter učbenikov, v madžarskem in tujih jezikih
 • Digitalna knjižnica Slovenije
  http://www.dlib.si/
  slovenski jezik
 • ELDORADO – Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtára
  https://eldorado.oszk.hu/frontend-webapp/index.html#/home
  Izpostavljen cilj Nacionalnega sistema elektronskega pošiljanja dokumentov, podatkovne baze ter zbirke dokumentov ELDORADO je zakonsko zagotavljanje digitalnih vsebin ter digitalna »ponovna oživitev« na policah knjižnic ležečih publikacij, ki niso dosegljive v prosti prodaji. Madžarski jezik.
 • Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
  http://epa.oszk.hu/
  Elektronski arhiv periodike ter podatkovna baza (EPA). EPA je junija 2017 vsebovala več kot 800 arhiviranih izdaj (skupno približno 72 tisoč revij ter 484 tisoč člankov) ter blizu 3100 e-revij. Madžarski jezik.
 • Europeana
  https://www.europeana.eu/sl
  Europeana je evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki, več evropskih jezikov
 • INTERNET ARCHIVE
  https://archive.org/
  Je neprofitna digitalna knjižnica s sedežem v San Franciscu. Njeno poslanstvo je zagotoviti "univerzalen dostop do vsega znanja", v angleškem jeziku
 • Könyvtárak.hu
  https://konyvtarak.hu/digitalis-konyvtar
  Digitalna knjižnica portala könyvtárak.hu, kjer se nahajajo tematska gradiva, virtualne razstave, madžarski jezik
 • OSZK Digitális Könyvtár
  https://oszkdk.oszk.hu/
  Digitalna knjižnica OSZK, madžarski jezik.
 • Project Gutenberg
  http://www.gutenberg.org/
  Projekt Gutenberg je digitalna knjižnica prosto dostopnih besedil fizično obstoječih knjig v elektronski obliki, v več evropskih jezikih
 • Skupni iskalnik MEK – EPA – DKA
  http://mek.oszk.hu/kozoskereso/
  Na tej strani lahko iščete med knjižnim gradivom v Madžarski digitalni knjižnici (Magyar Elektronikus Könyvtárban), časopisi in drugimi periodičnimi izdajami v Elektronskem arhivu periodike (Elektronikus Periodika Archívumban) in slikovnim gradivom v Digitalnem slikovnem arhivu (Digitális Képarchívumban) – naenkrat ali ločeno po zbirkah. Madžarski jezik.
 • SZAKTÁRS – Szakkiadók Társulása (Združenje strokovnih založnikov)
  https://www.szaktars.hu/
  Ponudnik, ki pokriva ponudbe madžarskih izdajateljev strokovnih knjig, je brezplačno dosegljiv do 23. aprila v okviru odprtega meseca glede na epidemiološko situacijo. Madžarski jezik.
 • WORLD DIGITAL LIBRARY
  https://www.wdl.org/en/
  Svetovna digitalna knjižnica nudi digitalizirane kulturne zaklade in zgodovinske dokumente z vsega sveta, katerih originale hranijo pomembne svetovne knjižnice, v več svetovnih jezikih

PONUDBA MADŽARSKIH KNJIŽNIC TER NJIHOVE PODATKOVNE BAZE

MADŽARSKI KNJIŽNI BLOGI

SLOVENSKI KNJIŽNI BLOGI

KULTURNA DEDIŠČINA

 • Arhiv MTVA
  https://archivum.mtva.hu/
  Arhivi MTVA – najstarejši od leta 1887 – sistematizirajo madžarske zgodovinske ter kulturne spomine, zvočne ter slikovne zaklade. Z zbirkami gradimo skupnost tistih, ki se zanimajo za vrednote ohranjene za zanamce. Madžarski jezik.
 • DEDI
  http://www.dedi.si/
  Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, slovenski jezik
 • A Digitális Képarchívum (DKA)
  http://keptar.oszk.hu/
  Digitalni slikovni arhiv vsebuje razglednice, zemljevide, gledališke programe, znamke ter fotografije, grafike in slike. Madžarski jezik.
 • Kamra
  http://www.kamra.si
  digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin
 • Hungaricana
  https://hungaricana.hu/hu/
  Portal madžarske kulturne dediščine, madžarski jezik, angleški jezik
 • Képregénymúzeum
  http://kepregenymuzeum.blog.hu
  Muzej stripov, zbirka starih madžarskih, v madžarskem jeziku objavljenih, z Madžarsko povezanih ter drugih stripov. Madžarski jezik
 • A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK)
  https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml
  Zbiranje Madžarske digitalne slikovne knjižnice (MDK) obsega – poleg v Nacionalni knjižnici Széchényi hranjenega slikovnega gradiva – v raznih zbirkah ohranjene madžarske kodekse ali kodekse z madžarsko povezavo, domoznanske zbirke fotografij, razglednice, plakate ter ostale slikovne dokumente (npr. rokopise). Madžarski jezik.
 • Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
  http://mandarchiv.hu/
  Madžarski narodni digitalni arhiv. Javna spletna zbirka digitaliziranih kulturnih dobrin madžarskih muzejev, knjižnic, arhivov, zasebnih zbirk, nevladnih organizacij, ustanov s kulturnim in izobraževalnim profilom. Madžarski jezik
 • Neznani rokopisi slovenskega slovstva
  http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss/VIEW/
  Rokopisi v slovenskem jeziku, ki so nastali v baročni in razsvetljenski dobi, vendar so do danes ostali manj znani ali docela neznani, slovenski jezik
 • OSZK Tematske spletne strani, virtualne razstave
  http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitas
  Tematske spletne strani, virtualne razstave, madžarski jezik.
 • SiStory
  https://www.sistory.si/
  Portal Zgodovina Slovenije v slovenskem in angleškem jeziku
 • World Digital Library
  https://www.wdl.org/en/
  Svetovna digitalna knjižnica nudi digitalizirane kulturne zaklade in zgodovinske dokumente z vsega sveta, katerih originale hranijo pomembne svetovne knjižnice, v več svetovnih jezikih

LEKSIKONI, ENCIKLOPEDIJE, SLOVARJI

 • Arcanum
  https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
  Arcanum je spletna zbirka predelanih, znova urejenih verzij knjig večjih madžarskih založniških podjetij, ki so bile prvotno na CD-ROM-ih ali DVD-jih. Na spletni strani so dosegljivi madžarski leksikoni, slovarji, enciklopedije. En mesec brezplačna uporaba. Madžarski jezik
 • Celjskozasavski.si
  http://www.celjskozasavski.si
  Spletni biografski leksikon znanih osebnosti celjskega območja in Zasavja. Slovenski jezik
 • Dolenjski biografski leksikon
  https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/bioleks/
  Vsebuje biografska gesla o ljudeh, ki so pomembni za Dolenjsko, slovenski jezik
 • Encyclopaedia Britannica
  https://www.britannica.com/
  Enciklopedija v angleškem jeziku z dolgoletno tradicijo, ki izhaja že od leta 1768, zadnja leta le še v elektronski obliki. Prinaša veliko število strokovnih člankov, slik, animacij, video posnetkov, zemljevidov... Vsebine so glede na zahtevnost razdeljene v sklope za otroke, dijake in odrasle uporabnike. Angleški jezik
 • Fran.si
  https://fran.si/
  Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostop do slovenskih slovarjev, slovenističnih jezikovnih virov in portalov, slovenski jezik
 • Index translationum
  http://www.unesco.org/xtrans/
  Svetovna bibliografija prevodov, angleški, francoski, španski jezik
 • Kamniško-komendski biografski leksikon
  https://www.leksikon.si/Default.aspx?language=sl-SI&language=sl-SI
  Predstavlja znane osebnosti, katerih življenjska pot je povezana z območjem današnjih občin Kamnik in Komenda, slovenski jezik
 • Koroški biografski leksikon
  https://www.rav.sik.si/e-knjiznica/koroski-biografski-leksikon
  Biografski leksikon Korošic in Korošcev, slovenski jezik
 • Notranjci.si
  http://www.notranjci.si
  Spletni biografski leksikon znanih Notranjk in Notranjcev, slovenski jezik
 • Obrazi srca Slovenije
  http://obrazisrcaslovenije.si/
  ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon osebnosti, ki so delovale oz. delujejo še danes v osrčju Slovenije, slovenski jezik
 • Pomurci.si
  http://www.pomurci.si
  Spletni biografski leksikon znanih Pomurk in Pomurcev, slovenski jezik
 • Posavci.si
  http://www.posavci.si
  Spletni biografski leksikon znanih Posavk in Posavcev, slovenski jezik
 • Primorci.si
  http://www.primorci.si
  Spletni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev, slovenski jezik
 • Slovenska bibliografija
  http://sb.nuk.uni-lj.si/
  Portal Slovenska bibliografija prvič na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih, slovenski jezik
 • Slovenska biografija
  https://www.slovenska-biografija.si/
  Portal Slovenska biografija združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon, slovenski jezik
 • Spodnjepodravci.si
  http://www.spodnjepodravci.si
  Spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja, slovenski jezik
 • SSKJ2
  https://fran.si/133
  Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, slovenski jezik
 • szotar.net
  http://www.szotar.net
  Dostop do slovarjev založbe Akadémiai Kiadó, madžarski jezik
 • Šaleški biografski leksikon
  http://www.saleskibiografskileksikon.si/
  Spletni biografski leksikon Šaleške doline, slovenski jezik
 • Štajerci.si
  http://www.štajerci.si
  Spletni biografski leksikon znanih Štajerk in Štajercev, slovenski jezik

AVDIOVIZUALNE VSEBINE

PODATKOVNE ZBIRKE

 • e-Bonitete
  http://www.ebonitete.si
  Aplikacija za popoln pregled več kot 200.000 poslovnih subjektov. Na enem mestu lahko pridobite splošne, računovodske in ostale finančne podatke o izbranem podjetju, slovenski jezik
 • FIND INFO
  http://www.findinfo.si
  Finančni, računovodski, davčni in pravni informacijski sistem, ki povezuje zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ, davkov in računovodstva, slovenski jezik
 • gvin.com
  http://www.gvin.com
  Zbirka poslovnih in finančnih informacij, poslovanje slovenskih podjetij, spremljanje tržnega dogajanja doma, po svetu in po posameznih industrijskih panogah; članki v polnem besedilu iz priznanih slovenskih publikacij. Slovenski, hrvaški, srbski, črnogorski, bosanski, angleški jezik
 • IUS INFO
  https://www.iusinfo.si/
  Zbirka polnih besedil celotne slovenske zakonodaje, veljavne evropske zakonodaje, register predpisov RS, pravni viri doma in po svetu, slovenski jezik, angleški jezik

APLIKACIJE

 • techwok.hu
  https://techwok.hu/2019/06/26/ingyenes-e-book-olvaso-program-windowsra/
 • Arcanum
  https://www.arcanum.hu/hu/adt/
  Arcanum je spletna zbirka predelanih, znova urejenih verzij knjig večjih madžarskih založniških podjetij, ki so bile prvotno na CD-ROM-ih ali DVD-jih. Na spletni strani so dosegljivi madžarski leksikoni, slovarji, enciklopedije. En mesec brezplačna uporaba.
 • AUDIBOOK
  https://www.audibook.si/
  Mobilna aplikacija, ki omogoča dostop, prenos ter predvajanje avdio knjig. Na voljo za operacijska sistema Android in iOS. Leposlovje ter strokovna literatura v slovenskem jeziku, v več kategorijah: fakultete, gospodarstvo, leposlovje in književnost (za odrasle in otroke), pravo, priročniki, srednje šole. 90 dni brezplačno.

Zadnja sprememba: 18. 08. 2020 14:46:41