dr. Ošlaj, Borut


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: filozófia
Munkahely: a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Kara

borut.oslaj@guest.arnes.si 

Ošlaj Borut 1964. május 2-án született Muraszombatban. Lendván nőtt fel, a helyi kétnyelvű általános iskolát látogatta. A muraszombati klasszikus gimnáziumban érettségizett 1983-ban.

A sorkatonai szolgálat után, 1984-től filozófiát és művészettörténetet tanult a ljubljanai Bölcsészettudományi Karon. A Művészettörténeti Tanszéken 1987-ben szerzett diplomát, filozófia szakon pedig 1989-ben. Az Ens metaphysicum. Nietzsche in metafizika (Nitzsche és a metafizika) című diplomamunkájáért 1990. február 8-án egyetemista Prešeren-díjban részesült. Mesteri (magiszteri) tanulmányait Religija in filozofija filozofije (A vallás ás a filozófia filozófiája) témakörben 1992. június 29-én dolgozata megvédésével zárta. Doktori disszertációját Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije / s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma (A filozófiai antropológia mint a filozófia revitalizálási kísérlete / különös tekintettel Schelerre, Plessnerre és Frommra) 1994. december 27-én védte meg. Mindez a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karához fűződik, ahol 1996 óta állandó munkaviszonyban van. 1996-ban a filozófiai antropológia docensévé nevezték ki, a filozófia területének rendkívüli tanárává pedig 2004-ben és 2009-ben.

1994-ben Diaforična etika narave (A természet diaforikus etikája) című önálló tudományos projektje keretében két hónapig posztdoktori továbbképzésen vett részt Münchenben Wilhelm Vossenkuhl professzornál (Ludwig-Maximilians Universität). Humboldt-ösztöndíjasként a 2001/2002-es tanévben tudományos kutatómunkát végzett Berlinben (Freie Universität) Dietrich Böhler professzornál. Jelenleg részt vesz az Utemeljitev integrativne bioetike (Az integratív bioetika megalapozása) című nemzetközi projektben (Zágrábi Egyetem).

A ljubljanai Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékén etika, vallásfilozófia és filozófiai antropológia témakörökben tart előadásokat. A Környezetvédelmi egyetemi posztgraduális képzésben A természet etikája tantárggyal vesz részt. Előadott külföldi egyetemeken (Berlin, Bécs) és nyári iskolákban (Berlin, Mali Lošinj), továbbá számos nemzetközi kongresszuson; több nyilvános előadást tartott az ember filozófiai felfogása és a világerkölcs témájában a ljubljanai Cankar Otthonban. Tagja a »Hans Jonas-Zentrum« (Berlin), a »System der Philosophie« (Bécs) és az Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Brüsszel) nemzetközi filozófiai egyesületeknek. Az Anthropos szaklap Kiadói Tanácsának elnöke, a Filozofska istraživanja (Zagreb) és a Znamenje szaklap Szerkesztőbizottságának tagja. 2006-tól 2008-ig a Szlovén Filozófiai Társaság elnöke. Jelenleg a ljubljanai Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékének tanszékvezető-helyettese.

Kutatási területei: filozófiai antropológia, vallásfilozófia, etika, bioetika, természetetika. Több hazai es külföldi tudományos folyóiratban jelenteti meg cikkeit. Trzinben él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Homo diaphoricus: uvod v filozofsko antropologijo. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 1999.
  • Homo diaphoricus: uvod v filozofsko antropologijo. Második, átdolgozott kiadás. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
  • Človek in narava: osnove diaforične etike narave. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2000.
  • Antropoetika: etična dekonstrukcija simbolnega. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2005.
  • Ethica quo vadis?: Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2010.
  • Natürliche Verantwortung: Beiträge zur integrativen Bioethik. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2014. Társzerző: Walter Schweidler.
  • Človek, svet in etos: Študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 2015. 

Utolsó módosítás: 2015-11-23 13:44:25