dr. Paušič, Andrej

Tudományterület: természettudományok
Szakterület: biológia (szisztematikus botanika, fitocönológia, biogeográfia)

andrej.pausic@gmail.com
www.researchgate.net/profile/Andrej_Pausic

Andrej Paušič 1983. április 12-én született Csáktornyán. Az általános iskolát Lendván végezte, középiskolai tanulmányait Ljutomerben folytatta a Franc Miklošič gimnáziumban. 2007-ben a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának Földrajz Tanszékén szerzett diplomát (Srednja Azija - Notranja Azija; temeljna načela regionalizacije [Közép-Ázsia – Belső-Ázsia; a regionalizáció alapelvei]). 2008-ban a Maribori Egyetem Természettudományi és Matematika Karának Biológia Tanszékén sikeresen megvédte diplomamunkáját (Primerjava vegetacije in rabe tal v povodju reke Dragonje med leti 1830 in 2007 [A vegetáció és a talajhasználat összehasonlítása a Dragonja folyó vizgyűjtőiben 1830 és 2007 között]). Biológia és földrajztanár lett.

Andrej Paušič 2008-tól a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpont (ZRC SAZU) Jovan Hadži Biológiai Intézetének munkatársa, ahol kutatóként dolgozik. 2013-ban sikeresen megvédte doktori disszertációját a Ljubljanai Biotechnikai Egyetemen (Changes of landscape structure, floristic composition and ecological conditions in southeastern Slovenia in last 200 yearsSprememba krajinske zgradbe, floristične sestave in ekoloških razmer v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih 200 letih [A tájszerkezet, a florisztikai összetétel és az ökológiai feltételek változása Délkelet Szlovéniában az elmúlt 200 évben]).

Kutatási területei: magasabb rendű növények szisztematikus botanikája, biogeográfia, fitocönológia, növényi ökológia, tájökológia, távérzékelési módszerek alkalmazása a növényökológiában, vektor és raszter téradatok digitális feldolgozása.

2008-tól a Maribori Egyetem Természettudományi és Matematika Karán Adjunktusként (külső munkatárs) dolgozik, a Geobotanika Tanszéken szisztematikus botanika, magasabb rendű növények ökológiája, biogeográfia, valamint a Mezőgazdasági és Bioszisztematikai Tudományok Karán növényi fiziológia és szisztematikus botanika témakörökben tart előadásokat.

2009-től az IAVS szövetség tagja (International Association for Vegetation Science) és az Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology egyesület tagja. Lendván él.

 

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

Tudományos cikkek:

  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Records of past land use are best stored in soil properties. Plant Biosystems, 147. évf., 3. sz. 654–663.
  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Landscape transformation in the low karst plain of Bela krajina (SE Slovenia) over the last 220 years. Acta geographica Slovenica, 52. évf., 1. sz. 35–60.
  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Functional response traits and plant community strategy indicate the stage of secondary succession. Hacquetia, 11. évf., 2. sz. 209–225.
  • Paušič, Andrej: Rastlinske vrste in njihove morfološke posebnosti – kazalci nekdanjega gospodarjenja s krajino? Proteus, 74. évf., 7. sz. 304–312.
  • Paušič, Andrej, Somodi, Imelda, Čarni, Andraž: Spatial analysis and modeling of distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Goričko. Anali PAZU, 1. évf., 1. sz. 21–27.
  • Čarni, Andraž, Matevski, Vlado, Juvan, Nina, Kostadinovski, Mitko, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Transition along gradient from warm and mesic temperate forests evaluated by GAMM. Journal of plant ecology: doi: 10.1093/jpe/rtv069.
  • Matevski, Vlado, Čarni, Andraž, Kostadinovski, Mitko, Marinšek, Aleksander, Mucina, Ladislav, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Notes on phytosociology of Juniperus excelsa in Macedonia (Southern Balkan Peninsula). Hacquetia: 9. évf., 1. sz. 161–165.
  • Juvan, Nina, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Differentiation of the Piceetalia and Athyrio-Piceetalia forests in Slovenia. Tuexenia, 33. sz. 25–48.
  • Čarni, Andraž, Juvan, Nina, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban. 2011. Plant communities in gradients. Plant Biosystems, 145. évf., 1. sz. 54–64.

Tudományos monográfia:

  • Matevski, Vlado, Čarni, Andraž, Avramovski, Oliver, Juvan, Nina, Kostadinovski, Mitko, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija. Založba ZRC, ZRC SAZU Ljubljana, Ljubljana,  2011.

Utolsó módosítás: 2016-02-15 11:18:55