dr. Rudaš Jutka

Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: irodalom
Munkahely: Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

jutka.rudas@um.si

Rudaš Jutka 1969. április 30-án született Karlsruhéban, Németországban. A kétnyelvű középiskolát 1988-ban Lendván fejezte be. 1996-ban a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán magyar nyelv és irodalom, valamint földrajz szakon szerzett diplomát. Szakdolgozatát Lázár Lenke kolléganőjével közösen készítette el. A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete 2003-ban Zbirka slovensko-madžarskih zemljepisnih izrazov – Szlovén–magyar földrajzi fogalomtár címmel a kétnyelvű általános iskolák szükségletére meg is jelentette. 1993-1999 között magyartanár volt a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, majd a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanársegédje, jelenleg egyetemi tanár és tanszékvezető. 2000-től a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában posztgraduális tanulmányokat folytatott kortárs magyar irodalomból és irodalomelméletből. 2005-ben elnyerte a tudományok doktora címet. A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai című doktori értekezése 2006-ban jelent meg könyv alakban a Kijárat Kiadónál Budapesten. A kulturális intarziák/Kulturne intarzije című második tudományos monográfiája pedig 2012-ben látott napvilágot.

Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom valamint a kortárs magyar irodalom, mindenekelőtt Esterházy Péter poétikája, az irodalmi hermeneutika, a recepcióesztétika és a fordítás elmélete.

Tudományos kutatómunkája eredményességét bizonyítja a kutatási projektekben való részvétel, a publikált szakmai és tudományos cikkek és szakfordítások. A kortárs, illetve modern magyar irodalommal foglalkozó tudományos tevékenysége sorába tartoznak a hazai és külföldi irodalmi-művészeti folyóiratokban megjelent tudományos és szakmai cikkei, a monográfiákban közzétett önálló tudományos összeállításai, (szépirodalmi) fordításai, recenziói és kritikái. Magyar szerzők műveinek fordítását szerkeszti szlovén folyóiratokban, nemzetközi projektekben vesz részt.

2002-től a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tagja, 2005-től a Vilenica Nemzetközi Írótalálkozó konzultánsa, majd 2013-tól zsűritagja, 2007-től a readme cc. virtuális irodalmi világháló munkatársa, 2008-tól a lendvai Tudományért Egyesület tagja, 2009-től az Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, 2010-től az MTA Pécsi Területi Bizottsága Irodalomelméleti Munkabizottságának tagja. Jelenleg Mariborban él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai. Budapest: Kijárat Kiadó (Kritikai zsebkönyvtár 7), 2006.
  • Kulturális intarziák = Kulturne intarzije: (válogatott írások = izbrani spisi). Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2012.
  • Esterházy pri nas. Iz recepcije sodobne madžarske književnosti. Jezik in slovstvo, 2004, 49/1. [17]–27.
  • Esterházy versus Kiš. In: Csányi Erzsébet (szerk.): Jelháló: összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (Kontextus könyvek, 2), 2008. 149–161.
  • Literarni (kon)teksti. V: Novak-Popov, Irena (ur.): Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20), 2009. [272]–283.
  • Fordítás - kulturális megértés. V: Tóth, Anikó N. (ur.): Irodalom és fordítás: Europica varietas, 2009. 43–55.
  • Kulturne realije v slovenskih prevodih madžarskih literarnih del. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Jeziki, literature in kulture v stiku : ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Maribor: Univerza, 2014.

Utolsó módosítás: 2016-01-20 09:12:07