dr. Kulčar, Bojan

Tudományterület: természettudományok
Szakterület: kémia
Munkahely: Lek d.d. član skupine Sandoz

bojan.kulcar@gmail.com

Bojan Kulčar 1981. január 10-én született Muraszombatban. Gyertyánosban és Lendván járt általános iskolába. 2000-ben érettségizett a Rakičani Mezőgazdasági Középiskolában, majd ugyanabban az évben a Maribori Egyetem Kémiai és Kémiai Technológia Karra iratkozott. Az Alacsony entalpiájú geotermikus energiaforrások hasznosítása hőszivattyúkkal című diplomamunka megvédése után tanulmányainak folytatása mellett döntött. Ugyanazon a karon 2011-ben sikeresen megvédte a doktori disszertációját, melynek címe: Optimális hűtőfolyadék választás a magas hőmérsékletű hőszivattyúk és hűtőgépek működéséhez. Ezt a Muravidék legjobb doktori disszertációja díjjal jutalmazták. Még a posztgraduális képzés alatt a Nafta Petrochemben lépett munkába, ahol 2008-ig a szintetikus ragasztók és enyvek részlegen volt technológus. Még ebben az évben a részleg vezetője lett. 2011-ben kinevezték a Nafta Petrochem műszaki igazgatójának, ahol a különböző gyári részlegek munkáját koordinálta, és a termelésbe új eljárásokat vezetett be. 2013-ban úgy döntött, hogy a munkát a lendvai Lek-ben folytatja. Itt jelenleg egészségügyi és biztonsági szakértő, a kémiai folyamatok biztonságával foglalkozik.
Tudományos és kutatási területe a kémia-technika, a folyamatok energiai optimalizálása és a megújuló energiaforrások hasznosítása. Tudományos publikációi nemzetközileg idézettek, újításaiért több elismerésben is részesült, pl. munkatársaival együtt a Muravidéki Gazdasági Kamaránál arany, Szlovénia Gazdasági Kamarájánál pedig ezüst díjban.
Tagja a Muravidéki Akadémiai Tudományos Uniónak (PAZU), a Szlovéniai Kémiai Egyesületnek és a Kémiai és Kémiai Technológia Kar Egyetemistái Alumni Klubjának. Az otthoni környezetben is aktív, hiszen tagja a Fiatalok Világa Közintézmény Tanácsának. Szabad idejében lazítás céljából sporttal és szőlőtermeléssel foglalkozik.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Izkoriščanje toplote nizkotemperaturnih geotermalnih virov s toplotnimi črpalkami. Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, 2005. 
  • Optimalna izbira hladiv za potrebe delovanja visoko temperaturnih toplotnih črpalk in hladilnih naprav = Optimal choise of refrigerants for the need of function of high temperature heat pumps and coolings. Doktorska disertacija. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, 2011. 
  • Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko, Krope, Jurij: Economy of exploiting heat from low-temperature geothermal sources using a heat pump. Energy and buildings, 2008, 40. évf., 3. sz. 323-329. 
  • Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko, Krope, Jurij: Economy of replacing a refrigerant in a cooling system for preparing chilled water = Remplacement du frigorigene dans un systeme utilisé pour préparer de l'eau glacée. Impact financier. International journal of refrigeration, 2010 aug., 33. évf., 5. sz. 
  • Jotanović, Milovan, Miščević, Mirko, Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko: Optimal proportion of refrigerants in single- stage high-temperature heat pump. International journal of systems applications, engineering & development, [Online ed.], 2012, 6. évf.,6. sz. 365-375. http://www.naun.org/multimedia/UPress/saed/16-565.pdf.
  • Jotanović, Milovan, Miščević, Mirko, Kulčar, Bojan, Goričanec, Darko: Simulation of the effects of the single phase high temperature heating pump with different refrigerating agents. In: Altawell, Najib (szerk.). Recent researches in environmental and geological sciences: proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Energy & Environment (EE '12), proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM '12), proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Water Resources, Hydraulics & Hydrology (WHH '12), proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES '12), Kos Island, Greece, July 14–17, 2012 18–20, 2012, (Energy, Environmental and structural engineering series). [S. l.]: WSEAS Press, cop. 2012. 318-321.

Utolsó módosítás: 2015-11-22 19:02:05