dr. Lendvai Kepe Zoltán

Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: néprajz
Munkahely: Lendvai Galéria és Múzeum

lyndvamuseum@yahoo.com

Lendvai Kepe Zoltán 1964. június 21-én született Muraszombatban. Az általános iskolát Gyertyánosban és Lendván végezte, a gimnáziumot pedig Muraszombatban. Ezután a Maribori Tudományegyetem Rajztanári Szakának hallgatója lett. 1982-től számos képzőművészeti és fotókiállításon mutatkozott be alkotásaival. 1995-től 1999-ig művelődés-szervezőként dolgozott a szlovéniai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetében Lendván, a néprajzi kutatásokért felelős munkatársként.
2004-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén, ahol szakdolgozatát a Hetés falvainak településnéprajzából írta. Egyetemi évei alatt részt vett a dr. Bellon Tibor által vezetett Felső-Tisza vidéki kutatásokban, 2002-ben és 2003-ban pedig a dr. Bárth János vezette magyarlapádi kutatócsoport tagja volt. Az ELTE Európai Etnológia Doktori Program hallgatójaként 2012-ben megvédte a Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18-20. században címet viselő doktori dolgozatát. 1996 és 2006 között részt vett a szlovéniai magyarság első néprajzi és helytörténeti gyűjteményének létrehozásában Kapornakon, majd 2006-ban hozzájárult a dobronaki néprajzi gyűjtemény kialakításához. 2005 óta a Lendvai Galéria és Múzeum muzeológusaként tevékenykedik. 2012-ben főmuzeológusi címet kapott. 2006-ban rendezte meg a Hetési népi textilkultúra, 2007-ben a Lendva város polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása, 2011-ben a Lendva-vidék szakrális emlékei, 2012-ben a Muravidéki zsidóság, valamint a Lendvai kincsek és sorsok című állandó kiállításokat, 2008-ban pedig Zala György emlékszobáját a lendvai várban, összesen mintegy 550 m² területen. 2009-ben részt vett a Zsitkóci Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény kialakításában, 2009-ben pedig a Domonkosfai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény létrehozásának szakmai koordinálásával bízta meg a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Publicisztikai írásai 1993-tól jelennek meg. Feleségével, Kepéné dr. Bihar Máriával közösen szerkesztett néprajzi tudományos-ismeretterjesztő rovatuk 2002-től jelenik meg a szlovéniai magyarok hetilapjában, a Népújságban, ahol eddig mintegy 530 cikkük látott napvilágot. Alapítója és szerkesztője a Lendvai Galéria és Múzeum Lyndvamuseum című tudományos folyóiratának, valamint társszerkesztője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által kiadott Hogy ne menjen feledésbe című hagyományőrző kiadványsorozatnak.
Néprajzkutatói munkája hozadékaként fotózással is foglalkozik. Fotóival számos néprajzi kiadványt illusztráltak, több egyéni, illetve csoportos néprajzi és művészeti kiállításon vett részt. A Szlovén RTV Lendvai Stúdiója, valamint a Muravidéki Magyar Rádió néprajzi, antropológiai filmjeinek, adásainak rendszeres szakértője.
A szlovéniai magyarság körében feleségével, Kepéné dr. Bihar Máriával közösen végzett néprajzkutatói, értékmentő munkáját a Magyar Néprajzi Társaság 2012-ben Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel, a szlovéniai magyarság pedig 2013-ban Kulturális Nívódíjjal jutalmazta.

Legfontosabb publikációi:

  • A hetési népi textilkultúra. Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Galéria-Múzeum, Lendva (Lyndvamuseum 1), 2006. Társszerző: Kepéné Bihar Mária.
  • Boldogulás Hetésben. Hetés falvai a történelem, a néprajz és az ökológiai antropológia tükrében. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, (Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki 20), 2007.
  • Alsólendva vára. Grad Dolnje Lendave. Galéria-Múzeum, Lendva (Lyndvamuseum 4), 2012. Társszerző: S. Sebestyén József.
  • A Lendvai Galéria és Múzeum 40 éve. 40 let Galerije-Muzeja Lendava. Galéria-Múzeum, Lendva (Lyndvamuseum 5), 2013.
  • Lendvai kincsek és sorsok. Lendavski dragulji in usode. Galéria-Múzeum, Lendva, 2014. Társszerző: Kepéné Bihar Mária.
  • Hetés népi táplálkozása. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, (Hogy ne menjen feledésbe 3), 2014. Társszerzők: Kepéné Bihar Mária, Tivadar Éva.
  • Nevezetes lendvaiak I. Znameniti Lendavčani. Galéria-Múzeum, Lendva (Lyndvamuseum 8), 2014.

Utolsó módosítás: 2015-11-22 18:57:58