dr. Torhač, Evgen

Tudományterület: természettudományok
Szakterület: kémia
Munkahely: Petrol Geoterm d. o. o.

evgen.torhac@petrol.si

Evgen Torhač 1969. március 22-én született Muraszombatban. Hosszúfaluban nőtt fel, általános iskolába Lendván járt, a Kémiai Középiskolát 1988-ban Rušeban fejezte be. 1995-ben a Maribori Egyetem Kémiai és Kémiai Technológia Karán szerzett diplomát. Egyetemi tanulmányai után egy lendvai helyi cégnél kapott állást, ahol ma is dolgozik. Munka mellett posztgraduális egyetemi képzésre iratkozott, és 2005-ben a kémiai technikák területén a Vízadó réteg kapacitásvizsgálat termálkútban c. magiszteri munkával elnyerte a tudományok magisztere címet.
2013-ban a kémiai technikák területén doktori címet kapott. A doktori disszertáció az Alacsony entalpiájú geotermikus energiaforrások hasznosítása magas hőmérsékletű hőszivattyúkkal távfűtés céljából címet viselte. Kutatómunkája a geotermális energia gazdaságos felhasználására irányul.
Projektvezetőként a vezető partnernél két igen sikeres EUREKA projektet valósított meg:

  • Magas hőmérsékletű hőszivattyú az alacsony hőmérsékletű geotermikus energiaforrások hasznosítására
  • Geotermikus gravitációs hővezető cső meddő szénhidrogén kutak hasznosítására

A Magas hőmérsékletű hőszivattyú az alacsony hőmérsékletű geotermikus energiaforrások hasznosítására projekt keretében a projektpartnerekkel olyan nagy teljesítményű (>250 kW) magas hőmérsékletű hősszivattyút fejlesztettek ki, mely a világpiacon még nem létezett. Ez a geotermikus víz hulladékhőjének kihasználását teszi lehetővé (40°C hőfok) Lendva város távfűtésére. A kísérleti 500 kW-os magas hőmérsékletű hőszivattyú dugattyús kompresszorral lehetővé teszi a meleg víz 80 fokra történő felmelegítését, és használatát a radiátoros fűtési rendszerben. Ez a projekt, mint az EU-s országok ipari kutatási kezdeményezéseként megvalósított sikeres EUREKA projekt, előkelő elismerésben részesült.
Evgen Torhač különböző konferenciákon adott elő Szlovéniában és külföldön a megújuló energiaforrások kihasználásáról és az energia gazdaságos felhasználásáról.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • New high temperature heat pumps for exploiting low-temperature sources. Research Journal of Chemistry and environment. 15. évf., 2. sz. (2011). 1–6.
  • Flow rate estimate from distinct geothermal aquifers using borehole temperature logs. Strojarstvo. 50. évf., 1. sz. (2008). 31–36.
  • Using heat from low-temperature energy sources by means of a high-temperature heat pump. International journal of latest research in science&technology. 3. évf., 5. sz. (2014). 18–25.
  • Profitability evaluation of the heating system using borehole heat exchanger and heat pump. IASME Transactions. 2. évf., 8. sz. (2005). 1381–1388.
  • Economic analysis of heating systems using geothermal heat pump. Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International conferences: Heat transfer, thermal engineering&environment, fluid mechanics and aerodynamics, Corfu Island, Greece, August 20-22, 2005. 344-348.
  • Using heat from low temperature geothermal sources with a high temperature heat pump. Magyar Épületgépészet. LVIII. évf., 7–8. sz. (2009).

Utolsó módosítás: 2015-11-20 10:37:36