dr. Kepéné dr. Bihar Mária

Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: néprajz
Munkahely: Szlovén RTV Lendvai Stúdió

ria.bihaly@gmail.com

Kepéné Bihar Mária 1978. május 24-én született Kiskunfélegyházán, Magyarországon. Általános iskolai tanulmányait Kunszálláson, középiskolai tanulmányait a kecskeméti Katona József Gimnáziumban végezte. A Szegedi Tudományegyetemen 2001-ben történelemből, 2002-ben pedig néprajzból szerzett diplomát summa cum laude minősítéssel. Már ekkor kirajzolódtak fő érdeklődési területei: a gazdaságnéprajz, a társadalomnéprajz, a népi vallásosság, valamint a néprajzi muzeológia. A Duna-Tisza közi homokhátság kertészet-történetének és néprajzának kutatójaként 2001 óta rendszeresen mutatta be kutatásait több rangos hazai és nemzetközi konferencián, és publikálta néprajzi szaklapokban. Kezdetben a Duna-Tisza közén, a Felső-Tisza vidékén, a partiumi Máriaradnán és Aradon, a délvidéki Észak-Bánátban, az erdélyi Magyarlapádon, majd a Muravidéken végzett kutatásokat. 2001-2005 között a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely néprajzi muzeológusaként dolgozott, ahol muzeológiai, múzeumpedagógiai képzettségre és tapasztalatra tett szert. 2001 és 2005 között állandó néprajzi szakértőként működött közre a Kecskeméti Televízió, a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műterme filmjeiben és a Magyar Rádió tudományos-ismeretterjesztő műsoraiban.
2005-től Szlovéniában, Lendván él. Azóta a szlovéniai magyarság körében folytatja néprajzkutatói munkáját a Szlovén RTV Lendvai Stúdiója, a Muravidéki Magyar Rádió, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Népújság és a Lendvai Galéria és Múzeum kötelékében. Az ELTE Európai Etnológia Doktori Programján 2011-ben védte meg doktori dolgozatát Kiskunfélegyháza és a környező települések fóliás kertkultúrájának kialakulása, valamint mai szerepének gazdaság- és társadalomnéprajzi vonatkozásai címmel. Mivel a néprajzi muzeológiát tekinti egyik szívügyének, így részt vett a Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény és a Domonkosfai Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában, a Lendvai Galéria és Múzeum több néprajzi és helytörténeti kiállítása megrendezésében és forgatókönyvének megírásában. 2005 és 2010 között kidolgozta a Lendvai Galéria és Múzeum múzeumpedagógiai arculatát és programját.
Kepéné Bihar Mária állandó szerzője a muravidéki periodikáknak, társszerkesztője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által kiadott Hogy ne menjen feledésbe című hagyományőrző kiadványsorozatnak. A Szlovén RTV Lendvai Stúdiójának külső munkatársaként számos néprajzi és antropológiai dokumentumfilm forgatókönyvírója és szerkesztője. Az általa szerkesztett Hősök útján a Doberdón és az Isonzó mentén című film 2014 októberében az MTVA Kós Károly Kollégiumának II. Békéscsabai Médiakonferenciáján az I. Kárpát-medencei Tudósítói Filmszemlén különdíjat kapott, a Poszthumusz Portréfilm Tomšič Pivar Elláról című filmet pedig 2015 augusztusában a II. Kós Károly Népismereti Filmszemlén Pro Sztána díjjal jutalmazták. A szlovéniai magyarság körében férjével, dr. Lendvai Kepe Zoltánnal közösen végzett néprajzkutatói, értékmentő munkáját a Magyar Néprajzi Társaság 2012-ben Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel, a szlovéniai magyarság pedig 2013-ban Kulturális Nívódíjjal jutalmazta.

Legfontosabb publikációi:

  • Fóliás kertkultúra Kunszálláson. In: Cumania 18. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2002. 359-414.
  • Munkák és napok. A munkába való belenevelődést szolgáló paraszti játékszerek a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményéből. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét, 2004.
  • Magyarlapád és vidéke földművelő gazdálkodása. In: Bárth János (szerk.): Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről. Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2007. 45-86.
  • Áttekintő a szlovéniai magyarok népi vallásosságának kutatásáról. In: Dévavári Beszédes Valéria – Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Bácsorzsági Vajdasági Honismereti Társ., Szabadka, 2010. 395-404. Társszerző: Lendvai Kepe Zoltán.
  • Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva, 2011. Társszerző: Lendvai Kepe Zoltán.
  • Hetés népi táplálkozása. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Hogy ne menjen feledésbe 3), Lendva, 2014. Társszerzők: Lendvai Kepe Zoltán, Tivadar Éva.

Utolsó módosítás: 2015-11-22 18:59:20