dr. Bence Lajos


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: irodalomtörténet
Munkahely: Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet

lajos.bence@nepujsag.net

Bence Lajos 1956. július 1-jén született Göntérházán. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát pedig Lendván végezte el. Egyetemi tanulmányai után visszatért Lendvára.

Bence Lajos 1976-ban felvételt nyert a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakára. Egy évvel később Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Érdeklődése középpontjába a magyar szépirodalom és az összehasonlító irodalom került. 1981-ben magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. Ezt követően 10 évig tanított a muravidéki középiskolákban, legtovább Lendván, a kétnyelvű középiskolában. 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktorált. Doktori disszertációja a muravidéki magyarságról, annak irodalmáról, társadalmi-politikai és művelődési életéről, közösségmegtartó és nemzettudatot formáló megmozdulásairól, törekvéseiről szól. A disszertációt könyv formájában Írott szóval a megmaradásért címmel adták ki még ugyanabban az évben. A muravidéki magyar irodalom enciklopédiájaként is emlegetett kiadvány második, bővített kiadása 1996-ban jelent meg.

A múlt század kilencvenes éveiben volt a Hidak–Mostovi tévéadás szerkesztője, újságíró, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatója és ugyanakkor a Népújság című hetilap főszerkesztője. Publicisztikai tevékenysége számottevő. Írásai elsősorban a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösséggel, főként a nemzetiségi politikával, kultúrával és kultúrpolitikával kapcsolatosak.

Néhány évig Mariborban, a Pedagógiai Karon tanított irodalmat, kisebbségi irodalmat és irodalomelméletet.

Tudományos érdeklődése a szlovéniai magyar irodalom, képzőművészet és néprajz, valamint e nemzeti közösség demográfiai, migrációs, oktatásügyi és általános szociográfiai vizsgálatára terjed ki. Összegyűjtött tanulmányai, esszéi, kritikái Identitás és entitás címmel jelentek meg a Pannon Tükör Könyvek sorozatában 2005-ben Zalaegerszegen.

Bence Lajos a Muratáj (Lendva) egyik szerkesztője, a Lendvai Füzetek című kiadvány szerkesztőbizottságának tagja, 1997-es megalakulásától a Muravidéki Magyar Írók Társaságának elnöke, 2003-tól a Pannon Tükör (Zalaegerszeg) főszerkesztő-helyettese, 2007-től pedig a főmunkatársa. 2008-tól a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke, több hazai és külföldi szakmai és tudományos társaság tagja, pl. a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja is.

Díjak és kitüntetések: Kulturális Nívódíj (Lendva, 1994), Berzsenyi-díj (Magyarország, 2003), Keresztury Dezső-díj (Magyarország, 2005), Zala Megye Alkotói-díja (Magyarország, 2006) és Magyar Művészetért Díj (Magyarország, 2007).

Bence Lajos szépirodalmi műveket is ír, már több verseskötete megjelent. Irodalmi tevékenységét a Lendva-vidéki művészeti arcképcsarnok mutatja be.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Írott szóval a megmaradásért. A szlovéniai magyarság 70 éve. 2. bővített kiad. Hazánk–Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Győr–Lendva, 1996.
  • Hungarians in Slovenia. Teleki László Foundation – Institute for Central European Studies, Budapest, 1998.
  • A kétnyelvű oktatás szlovéniai tapasztalatai. Korunk, 2000, 8. sz. 65–70.
  • Irodalmi törekvések a Mura mentén a XVI. századtól napjainkig. A vallás és a politika vonzásában, szorításában. Polisz, 2001, 61. sz. 63–67.
  • Identitás és entitás. Esszék, tanulmányok, kritikák. Zalai Írók Egyesülete–Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Zalaegerszeg–Lendva, 2005.

Utolsó módosítás: 2015-11-19 13:02:40