dr. Bernjak, Elizabeta


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterület: nyelvészet
Munkahely: Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

elizabeta.bernjak@siol.net

Bernjak Elizabeta 1947. október 27-én Gyertyánosban született. Az általános iskolát Lendván, a középiskolát pedig Muraszombatban végezte el.

Bernjak Elizabeta 1973-ban szerzett diplomát a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Szlovén nyelv és irodalomból, német nyelv és irodalomból, valamint lengyel nyelv és irodalomból szerzett tanári oklevelet. Úgyszintén a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1990-ben mesteri oklevelet szerzett, majd 2000-ben a Jezikovnosistemski razlogi primanjkljaja v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku (A szlovén–magyar nyelvi kontaktus okozta nyelvi hiányosság nyelvrendszerbeli okai) című disszertációjával megszerezte a tudományok doktora címet. 1972-től 1982-ig a lendvai középiskolában szlovén és német nyelvet tanított. 1986-tól 1990-ig Mariborban és Szombathelyen dolgozott mint lektor. 1990-től vendégtanárként szlovén nyelvet és irodalmat ad elő a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola, új megnevezése szerint a Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria Egyetemi Központ, Bölcsészettudományi Karának Szlovén Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1995-ben szerkesztett egy szlovén–magyar és magyar–szlovén szótárt.

A tudós a szlovén–magyar kétnyelvűséget kutatja, elmélyültebben foglalkozik a szlovén és a magyar nyelv kontrasztív kutatásával. Kutató munkája eredményeit 1999-ben a Jezikovnosistemski razlogi interferenčnih pojavov v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku (A szlovén–magyar nyelvi kontaktus okozta interferenciák nyelvrendszerbeli okai) című tudományos monográfiában és más kiadványokban is közzétette.

Egyebek között a Studia Slavica Savariensia című kiadvány és a Lindua folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, a Muravidéki Akadémiai Tudományos Unió (PAZU), a Szlovéniai Szlavisztikai Társaság, a Szlovén Alkalmazott Nyelvészeti Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testületének tagja.

Tudományos tevékenysége a kétnyelvűség, a kétnyelvű oktatás, a szlovén–magyar–német kontrasztív frazeológia, a szlovén–magyar kontrasztív nyelvtan kutatására terjed ki. Lendván él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • A kisebbségi nyelvek jövője az EU-ban. Nyelvcsere vagy nyelvi revitalizáció / The future of minority languages in the EU. Language change or linguistic revival. Kisebbségkutatás, 2004, 2. sz. 221–228.
  • Slovenščina in madžarščina v stiku. Sociolingvistične in kontrastivne študije. Slavistično društvo, Maribor, 2004.
  • Barvna metaforika in simbolika v slovenski in madžarski frazeologiji. In: Gadányi Károly, Moiseenko, V. E., Justinovič Norman, Boris (szerk.): Problemy kontrastivnoj semantiki. Slavjanskoj i neslavjanskoj. (Studia Slavica Savariensia) BDF, Szláv Filológiai Tanszékcsoport, Szombathely, 2004, 1–2. sz. 17–56.
  • The Slovene Minority in Hungary. A sociolinguistic assessment. In: Hieden, Josef  – Abl, Karl Heinz (szerk.): Exspertisen. Förderung der Minderheitensprachen im mehrsprachigen Raum in der Lehrerbildung, Bd. 1. Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten, Klagenfurt,  2005. 530–542.
  • Slovensko-madžarski jezikovni stiki v frazeologiji in izrazju. In: Jesenšek, Marko (szerk.): Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor.  Slavistično društvo, Maribor (Zora 49), 2009. 543–616.

Utolsó módosítás: 2015-11-20 14:21:01